Skolval skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolval 2015. skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!"

Transkript

1 Skolval 2015 skolvalsperiod: 15 januari 2 februari Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

2 Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 6 hösten 2015? 2015 års skolval gäller: Barn som fyller sex år under 2015 och önskar börja i förskoleklass. Elever som ska börja åk 6 till hösten som idag går i en F 5 skola. Elever som vill välja en ny skola åk 6 till höstterminen Vem behöver inte välja skola under skolvalsperioden? Elever i åk 5 som redan går i en skola som har åk 6 9 och vill gå kvar på sin skola behöver inte göra skolval. Grundskolor i kommunen Det finns 14 grundskolor i Upplands Väsby, åtta fristående och sex kommunala. Du väljer under skolvalsperioden 15 januari 2 februari 2015 via Upplands Väsby kommuns hemsida. De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Kontakta respektive friskola för ytterligare information. Vill du jämföra skolorna med varandra? Vill du veta mer om skolorna i Väsby? Använd Väsby jämföraren. Där kan du jämföra skolor och söka information om respektive skola. Du kan även se vilka skolor som finns i närheten av din bostad. Att välja skola i annan kommun Du har även rätt att ansöka om en plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. I Skolvalet, välj då skola i annan kommun och skolans namn på fritextraden. Modersmålsundervisning Ta kontakt med rektorn på den skola där ditt barn blivit antagen för mer information.

3 Skolskjuts Elever i årskurs 1 9 kan få skolskjuts p.g.a. avstånd till närmaste kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till den närmaste kommunala skolan uppfyller kriterierna för skolskjuts har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man valt en annan kommunal skola eller fristående skola under förutsättning att även den valda skolan uppfyller kriterierna. För mer information se Intagning kommunala skolor beslutar om intagning. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavarna har som förstahandsval. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, tas hänsyn till elevens närhet till skolan. Intagning fristående skolor De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Om du vill gå på en fristående skola ska du både kontakta aktuell skola och under skolvalsperioden anmäla dina val på kommunens webbplats. Ansökan fristående skolor 1. Kontakta redan nu respektive skola för att veta vad som gäller på just den skolan och ansök om plats till deras kö. 2. Anmäl sedan även ditt skolval via kommunens webbplats under skolvalsperioden. På nästa sida kan du se hur man gör.

4 Om skolvalet Val av skola gör du på kommunens webb under perioden 15 januari 2 februari 2015 oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola, inom eller utanför Upplands Väsby. Det har ingen betydelse när under skolvalsperioden du gör valet eftersom det är först när skolvalet stängs som eleverna placeras. Erbjudande av plats i kommunala skolor sker utifrån fastställda turordningsregler medan fristående skolor har egna turordningsregler. Ta kontakt med respektive friskolaskola om frågor kring just deras regler. Det är viktigt att du väljer flera alternativ när du gör skolvalet. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan ditt andra- eller tredjehandsval bli aktuellt. Så här gör du ditt val av skola [Både för dig som söker kommunal och fristående skola] 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan.). 3. Välj Skolval i övre menyraden. 4. Klicka på rutan Skolval Namnet på det barn som ska välja skola kommer upp. Klicka på Nytt skolval. 6. Under rubrikerna Områden, Inriktning och Regi kan du göra urval. Om inte så väljs alla alternativ. Klicka Nästa. 7. Lägg till de skolor du önskar välja. Du måste göra minst två val, vi ser helst att du gör tre val. Klicka Nästa. 8. Här kan du med hjälp av pilarna rangordna dina skolval. Klicka Nästa. 9. Se över att dina kontaktuppgifter stämmer och ändra vid behov. Klicka Nästa. 10. Gå noggrant igenom dina val och klicka Bekräfta. Bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som angivits.

5 Från förskola till fritidshem Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg Om ditt barn fyller sex år under 2015 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli Vill du inte ha förskoleplats för ditt barn över sommaren, behöver du själv säga upp den, vilket du gör via kommunens webbplats. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. För att sommarperioden ska bli avgiftsfri behöver uppehållet vara minst tre månader mellan det att förskoleplatsen är avslutad tills ni får en plats i fritidshem. Fritidshemsplats Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6 12 åringar. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller. Önskar du fritidshemsplats för ditt barn behöver du ansöka det separat via e-tjänsten på vår webb. Det sker inte automatiskt via skolan. Se nedan hur du gör. Ansök om fritidshemsplats, via e-tjänst 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan). 3. Klicka på ansökan barnomsorg/fritidshemsansökan. 4. Klicka på rutan Gör din ansökan. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

6 Grundskolor i Upplands Väsby 12 E4 Runby Skälby 7 14 Vilunda 11 3 Väsby centrum 13 Odenslunda Frestaby Prästgårdsmarken Smedby Bredden Bollstanäs 1. Bollstanäs skola kommunal 2. Breddenskolan kommunal 3. Frestaskolan fristående 4. Engelska skolan fristående 5. Grimstaskolan kommunal 6. Odenslunda skola fristående 7. Runby skola kommunal 8. Sandbergska competens fristående 9. Smedby skola kommunal 10. Sverigefinska skolan fristående 11. Södervikskolan fristående 12. Vikskolan fristående 13. Vittra Väsby fristående 14. Väsby skola kommunal

7 Viktiga datum januari 2 februari Skolvalsperiod Lördag 24 januari Skolmässa i Väsby Centrum kl Alla 14 grundskolorna i Upplands Väsby kommer att finnas under ett och samma tak. Personal från kommunen kommer att finnas på plats i en egen monter på skolmässan för att hjälpa till med skolvalet februari Ett bekräftelsebrev skickas per post hem till er från den skola som ert barn blivit erbjuden plats på. Senast 11 mars Jämföra skolorna med varandra? Använd Väsby jämföraren. Besvara och skicka åter bekräftelsebrevet, med båda vårdnadshavarnas underskrift, till skolan. Bra att veta Informationstillfälle/öppet hus I denna broschyr kan du läsa mer om skolorna och när de har öppet hus/informationstillfällen. Om du har frågor Om du har frågor kring skolvalet kontakta Väsby Direkt eller Låna dator Datorer finns tillgängliga hos Väsby Direkt, på öppna förskolan samt i biblioteket. Andra språk än svenska Denna textinformation finns även på engelska, finska och arabiska. Du hittar den på

8 Bollstanäs skola Bollstanäs skola har elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan är uppdelad i sex arbetslag, baserade på årskurser. Vår skola är en blandning av gammalt och nytt. Huvudbyggnaden invigdes redan i början av 1930-talet. Kring huvudbyggnaden har nu en helt ny skola byggts upp. Med ljusa, öppna lokaler har vi de bästa förutsättningarna för det moderna lärandet. Varje klassrum har interaktiva tavlor. Alla elever har tillgång till ipads och datorer. Vi har en ny spännande skolgård vid Norrvikens strand. I vår nya restaurang lagas all mat på plats av en kock. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Håkan Lönnqvist Stora Vägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/bollstanasskola På Bollstanäs skola har eleverna ett stort inflytande, bland annat genom klassråd, elevråd och fritidshemsråd. Elevrepresentanter ingår också i skolans lokala styrelse, där även föräldrar och representanter för skola och förskola finns representerade. Föräldraengagemanget hjälper till i utvecklingen av skolan. Vi satsar stort på matematik och läsinlärning redan från förskoleklass. En ny satsning som vi gjort är inom naturvetenskap och teknik (NTA) pågår ett samarbetsprojekt med Skansen (Sveriges största klassrum) där elever får ta del av vår kultur som inkluderar många skolämnen. Vi har fritidshemsavdelningar kopplade till varje arbetslag. Pedagogerna på fritidshemmen deltar i skolverksamheten under hela dagen. Temaarbeten och andra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten. Lärande, social utveckling och ansvarträning pågår under hela dagen. Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger och låg personalomsättning. Kompetensutveckling av personalen är en viktig del av arbetet för att ständigt höja kvaliteten på undervisningen. Alla pedagoger som undervisar i matematik deltar aktivt i matematiklyftet. Vi är en skola där alla känner gemenskap. Detta skapar trygghet för både barn och vuxna.

9 Informationstillfälle Måndag 26 januari, kl Öppet hus Onsdag 28 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Ebba Wannegård Bergsyravägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/breddenskolan Breddenskolan Breddenskolan ligger i en trevlig miljö i södra delen av Upplands Väsby. Närheten till naturen är bra för både lek och undervisning. Vi genomför vandringar och använder naturen som inspirationskälla i verksamheten. God läsförmåga är grunden för all vidare inlärning i skolan. Vi arbetar därför mycket aktivt med att stimulera elevernas lust att läsa genom att tidigt och systematiskt arbeta med läsinlärning och läslust. Vi har en ambition att lägga grunden för eleverna att förstå och införliva demokratiska principer så att de kan påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i sin egen inlärning. Elevdemokrati är ett honnörsord på skolan. Alla klasser har en representant i elevrådet. Var tredje vecka träffas elevråd, rektor och biträdande rektor. Ärenden som tas upp rör elevens tid i skola och fritids och kan exempelvis handla om lärande, skolmat, skolgård eller om att arrangera aktiviteter. Breddenskolan består av tre olika gårdar, Höstgården, Vintergården och Sommargården. De äldsta eleverna på skolan, 4-5:orna, har sinhemvist i Höstgårdens arbetslag, med lokaler på Höst- och Sommargården. De yngre barnen finns på både Vinter- och Sommargården. Varje gård utgör ett arbetslag där lärare och pedagoger tillsammans utvecklar verksamheten. Skolan har ett aktivt föräldraråd som träffas tre gånger per termin. Vid detta möte informerar skolledningen om vad som sker i skolan den närmaste tiden och föräldrarna får ta del av och ge synpunkter på aktuella planer. På Breddenskolan är fritidshemsverksamheten en gruppverksamhet som ska utveckla elevernas förmåga att samspela och öka deras ansvarstagande samtidigt som det blir en meningsfull och rolig fritidsaktivitet för dem.

10 magneti Frestaskolan a education Mer tid för lärande ämneskunskaper, ansvar och samarbete. ipads är verktyg i undervisningen, från årskurs 3 har alla elever en egen ipad (lärplatta). Tydlig dokumentation beskriver elevens kunskaper och utveckling. Aktivt trygghetsarbete med Friends. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Fysisk aktivitet varje dag. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 5. Elevhälsa med hög kvalité. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sicci Heijmer Älvhagsvägen Upplands Väsby Telefon Webb Skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslagen ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och lugn när barnet bäst behöver det. Ett arbetslag arbetar Motessori-inspirerat. Eleverna arbetar ofta genom utomhuspedagogik för att stödja lärandet. Mer tid för att öka elevernas matematiska förmågor är prioriterat redan från F-klass. Skolan mitt i byn erbjuder även Montessoriprofil där klasserna är åldersintegrerade och eleverna stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Frestaskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler Syskonförtur, barn från Magneticas förskolor, därefter ködatum. Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

11 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Marie Larsson Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb Engelska skolan Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här finns tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska och lärare med engelska som modersmål. Skolan ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda kommunikationer. Vi tillämpar en pedagogik som leder till tvåspråkighet i svenska och engelska. Det är en undervisningsmodell där svenska och engelska utvecklas parallellt. I förskoleklass presenteras och tränas engelska genom lekar, sång och ramsor för att successivt utökas till att omfatta upp till 50% av undervisningstiden i de äldsta årskurserna. Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala samhälle. Vi följer den svenska läroplanen English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of ethnic and cultural backgrounds. The school is situated in the heart of Smedby; easily accessible with good communications. Our school teaches students to use English fluently and effectively in reading, writing and speaking. We recruit and employ native Englishspeaking teachers and offer up to 50 percent of our teaching in English. The English school follows the Swedish national curriculum. We provide a highly-focused and disciplined learning in a calm and secure environment where each student can fulfill his or her potential.

12 Grimstaskolan Hos oss skaffar man sig kunskaper och erfarenheter för vidare studier och för hela livet. Grimstaskolans och de kommunala skolornas strategi alla i mål handlar om att alla elever ska utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att alla är unika och olika, vi vet att alla kan, vi vet att helhet och sammanhang skapar meningsfullhet, vi vet att arbetsro och goda relationer skapar god lärmiljö. Med utgångspunkt i läroplan och skollag knyter vi an till ungdomarnas verklighet och utvecklar deras förmågor att klara framtidens yrkesliv med en värdegrund som bygger på demokrati och eget ansvar. Öppet hus Måndag 8 december, kl Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Kommunal skola, åk. 6 9 Johnny Wahlund Vårvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Vi utvecklar vår undervisning och vårt förhållningssätt med stöd av beprövad erfarenhet och modern forskning. Vi tar till oss det som fungerar och gör det till vårt. och matematiklärarna deltar i den statliga satsningen, matematiklyftet. Övriga lärare deltar i ett omfattande utvecklingsprogram som bygger på kollegialt lärande och formativ bedömning. Våra väl sammanhållna klasser och värdegrundsarbetet ger trygghet och arbetsro. Vi möter varje elev utifrån deras behov, önskningar och förväntningar i ett samarbete med vårdnadshavarna. Vi försöker alltid att ge eleverna den hjälp de behöver i det ordinarie klassrummet men vid behov kan undervisning i mindre grupp vara aktuell. Skolan har allt en skola ska ha som elevhälsa, speciallärare, lokaler för alla ämnen och ett bra bibliotek. Alla skolans tillsvidareanställda lärare har lärarbehörighet. Våra elever har möjlighet att röra på sig fyra gånger i veckan. På elevens val finns många spännande aktiviteter och möjlighet till fördjupning och förstärkning i andra ämnen. Grimstaskolan har en positiv resultatutveckling och ett aktivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Våra elever är väl förberedda när de lämnar oss för gymnasiet.

13 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sofia Tunell Eddavägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webbplats magneti Odenslunda skola a education Den lilla skolan med de stora möjligheterna 2016 i ny skolbyggnad! Ipads är verktyg i undervisningen och från årskurs 3 har du en egen Ipad (lärplatta). Mer tid för lärande i ämnena matematik och svenska. Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4 5. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Skolsamråd med engagemang för samarbetet mellan hem och skola. Samverkan och utbildning tillsammans med Friends. En trivsam skola för lustfullt lärande, 2016 i ny skolbyggnad! Vi arbetar med hela barnet hela dagen, all personal har gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och lärande. Språkutvecklande arbetssätt (Bornholmsmodellen) möter barnen redan i förskoleklassen. Matematiken har en central roll liksom Natur och Teknik för Alla (NTA). I den nya skolan satsar vi dessutom på att utveckla eleverna i musik, drama och rörelse. Vi arbetar tillsammans för en trygg och trivsam skola och vi har återkommande varierade och uppskattade aktiviteter. I skolsamrådet möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Odenslunda skola Magneticas skola för framtiden! Vår nya skola kommer att ha ljusa, luftiga lokaler och studierum. Ett nav byggs i varje hemvist där grupprum och arbetsrum samlas och där fritids får plats. Alla skolans aktiviteter ryms under samma tak. Musikrum och dramarum, skaparrum, idrottshall och skolrestaurang blir lätta att nå för alla i skolan. Eget tillagningskök höjer trivseln och kvaliteten på skolmåltiderna. En trevlig skolgård inbjuder till lek och rörelse. Välkomna till oss, så berättar vi mer. Var med från början!

14 Runby skola Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kunskapsresultat. Redan från förskoleklass sätter vi in tidiga, intensiva insatser i läsning och matematik när det behövs för att varje elev ska klara målen. Vi vet att våra elever kan och vill lyckas, och vi ger oss inte. Våra lärare har fått pris av Kungliga vetenskapsakademin för sitt arbete med tidigt stöd för barn i matematik. På Runby går man hela vägen från förskoleklass upp till åk. 9. Därför kan vi veta att alla elever får det stöd och den kunskapsutveckling som de behöver och har rätt till. Våra lärare är erfarna, behöriga, omtyckta och samarbetar både inom och mellan arbetslagen. På Runby har vi också fokus på hälsan. Friluftsliv, hälsa och idrott finns med varje dag. Vi vet att det gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig och övas Informationstillfälle Blivande förskoleklass Onsdag 28 januari, kl Öppet hus i skolan hela dagen Blivande åk 6 Torsdag 29 januari, kl Öppet hus Kulturnatt, kl Kommunal skola, åk. F 9 Petronella Brehm Lövstavägen 1, Upplands Väsby Telefon Webb i gruppövningar, koordinationsträning och kostmedvetenhet har lättare att ta in andra kunskaper och lär sig att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet. Skolan ligger intill skog och motionsspår och vi tillbringar mycket tid utomhus i de fantastiska omgivningarna. Vi ger varje elev ett gediget program: från motorisk kartläggning i förskoleklass och friluftsaktiviteter varje vecka, till ett certifikat i hjärt- och lungräddning i skolår 9. På Runby skola finns tre fritidsavdelningar. De är organiserade utifrån skolans arbetslag. Personal från fritids finns med i klasserna även under skoltid, vilket ger eleverna trygghet under hela dagen. På fritidstiden fortsätter elevernas utveckling och lärande, både inomhus och inte minst utomhus i den fantastiska utomhusmiljön.

15 Öppet hus/informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Mer information se hemsida Fristående skola, åk. F 9 Eva Svensson Johanneslundsvägen Upplands Väsby Telefon rektor Sandbergska competens Sandbergska competens är en friskola som är belägen i ljusa och fina lokaler mitt i Upplands Väsby. Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att lära. Vi skall vara en skola där varje elev får en god grund att bygga sin framtid på. En skola som ger goda baskunskaper och där det är häftigt att kunna saker, ett tryggt ställe med arbetsro. En skola där varje aktivitet kittlar eleven att vilja lära sig mer. Sandbergska skall vara Väsbys bästa skola! Webbar Fokus: På Sandbergska competens har vi fullt fokus på varje elev! Vi lyssnar till tankar, idéer och vill att elever är med och påverkar skolsituationen. Vi uppmanar också våra elever att ta sig för saker, att ta initiativ, att engagera sig och genomföra en ide eller verksamhet. Vi är en mindre skola med klasser från förskoleklass till skolår 9. Här går en klass i varje årskull och vi känner varandra vid namn. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna har vi max 24 elever i varje klass. Vi ser det som stor fördel att få följa elevens kunskapsutveckling från förskoleklass till så 9. Det ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med hög ambitionsnivå och hög kunskapsutveckling. Lärande: I svensk skola ser man idag en negativ trend där elever inte når målen i matematik, svenska och engelska. Vi tänker ändra på det! Hos oss får eleverna extra undervisningstid i dessa tre ämnen redan från förskoleklass. Vår verksamhetsutvecklare, våra förstelärare och representanter för dotterbolaget Sandbergska Campus jobbar kontinuerligt med utveckling inom skolområdet med både lärare och elever på skolan samt på uppdrag till andra skolor, kommuner och olika forum. Framsynthet: Det sker en snabb utveckling i samhället idag. Vilka kvaliteter kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden? Vi utrustar alla elever med en ipad under sin tid hos oss. Elever har den som naturlig del i undervisningen. Våra elever läser kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i internationella utbyten i skolår 7 9. Vi har engelska på schemat redan från förskoleklass.

16 Smedby skola Under Smedby skolas tak ryms grundskola och grundsärskola. Vi har också fritidsverksamhet inom båda skolformerna i våra egna lokaler. En engagerad personalgrupp, där alla gör sitt yttersta för att alla barn ska må bra och nå skolans mål, lägger grunden för en god arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vårt bibliotek har öppet alla skoldagar och alla klasser har en egen tid för boklån. På Smedby skola blandar vi tradition och trygghet med aktuell forskning och moderna metoder. Smedby skola har sedan några år tillbaka valt att satsa extra på musikundervisningen. Förutom den undervisning som vår egen musiklärare står för, samarbetar vi med Musikskolan. Årskurs 2 får en grundkurs i musik. Eleverna utvecklar gehör, taktkänsla, rytmkänsla, periodkänsla och koordination. I årskurs 3 får alla Informationstillfälle Tisdag 27 januari Blivande förskoleklass, kl Blivande åk 6, kontakta skolan för info. Kommunal skola, åk. F 9 samt grundsärskola m. träningsskola Gabriella Brundin Ryttargatan Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/smedbyskola elever lära sig att spela fiol. Genom fiolundervisningen lär sig barnen inte bara mycket i musikämnet de tränar också annat som är viktigt för lärandet; t.ex. uthållighet, vikten av att öva, att följa instruktioner, att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. På vår skola har vi fem arbetslag; tre i grundskolan och två i grundsärskolan. Vi har ett engagerat elevråd där elever från alla verksamheter ingår. Vårt föräldraråd träffas kvällstid några gånger varje termin tillsammans med rektorn och några arbetslagsledare för att lyfta aktuella frågor. Vi har tre fritidsavdelningar på skolan; två i grundskolan och en i grundsärskolan. Fritidspersonalen är del av barnets hela dag i skolan. Fritidsverksamheten sker i direkt anslutning till klassrummen, vilket gör att barnen är på sin avdelning hela dagen.

17 Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Maija Vola Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb sverigefinskaskolan.se Sverigefinska skolan Sverigefinska skolan utvecklar elevernas tvåspråkighet och möjliggör en positiv identifikation med finsk och svensk kultur. Vi guidar eleverna till ett välutvecklat språk i både svenska och finska genom att använda båda språk som undervisningsspråk. Vi använder medvetet språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder. Skolan stödjer varje elev att göra det absolut bästa utifrån sina förutsättningar.våra elever fostras till toleranta medborgare i ett mångkulturellt samhälle och vår verksamhet syftar på att skapa ett internationellt synsätt hos dem.våra elever blir tvåkulturella, tvåspråkiga, skapande, toleranta, nyfikna och de har ett gott självförtroende Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen samaistumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä ja tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja. Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimisympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo. Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia ja toimintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto.

18 Södervikskolan Södervikskolans ledord är VILL och VÅGAR! Som elev på Södervikskolan vill du lära dig och du vågar lita på din egen förmåga. På Södervikskolan kan du starta skoldagen med att delta i Sportmorgon. Du kan tex spela handboll, basket, fotboll, tennis eller dansa med erfarna tränare. Efter det bjuder vi på frukost och kl 9.00 startar lektionerna. Med en sådan start har du gett dig själv bästa tänkbara möjligheter för att kunna koncentrera dig på dina studier. Informationstillfälle Tisdag 18 november, kl Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. 6 9 Anita Bondesson-Berglund Södervikvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Hälsa är ett av våra prioriterade områden, där sodervikskolan.se motion och bra mat är självklara inslag. Men viktigt är också att trivas och känna trygghet på sin skola. Förutom dina lärare finns en coach/kurator och en skolvärdinna till för dig hela dagarna. Vi samarbetar med organisationen Mentor Sverige, där du erbjuds en egen mentor från näringslivet som kan stödja dig i din personliga utveckling. Entreprenörskap och kreativitet är vårt andra prioriterade område. Här finns specialsalar för No-laborationer, slöjd, bild och musik med inspelningsstudio. När man mår bra och får utlopp för sin kreativitet har man alla möjligheter att nå så långt man själv vill med sitt skolarbete och i livet.

19 Informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Annika Gustafson Bitr. Birgitta Brandt Viravägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webb magnetica.se Vikskolan magneti Skolan med gott rykte och goda resultat! a education Välutbildade och engagerade pedagoger som har fokus på just ditt barn. ipads som verktyg i undervisningen, från årkurs 3 har eleven en egen ipad. Undervisningsgrupper om ca 20 elever. Mer tid för lärande i ämnena Ma/No och Sv. Samarbete och utbildning tillsammans med organisationen Friends. Tydlig dokumentation beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 6. Ma/No inriktning och möjlighet till spetsmatte. Arbetslagen samverkar och ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Eleverna startar sin dag i basgrupp med elever för att ge trygghet och skapa kamratskap över åldersgränserna. Arbetslagen skapar undervisningsgrupper/studiegrupper som gör att eleverna ofta arbetar i mindre grupper där de stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Vikskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler förskoleklass Syskonförtur, Magneticas förskolor och ködatum. Intagningsregler årskurs 6 Vikskolans elever, Magneticas skolor, och ködatum Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

20 Vittra Väsby Vi på Vittra Väsby vill att det ska göra en skillnad i ditt barns liv om hon eller han har gått i grundskola hos oss. Vi på Vittra Väsby har fem löften som går hand i hand med den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Vi vill ge varje elev möjlighet att komma till sin rätt till ett erfarenhetsbaserat lärande att förstå sitt eget lärande att känna tillit till sig själv och sin egen förmåga att utveckla sin förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra. För att kunna uppfylla dessa löften är vi en grupp elever och en grupp vuxna som är tillsammans under en hel dag. Det är samma pedagoger, både i skolan och på vår fritidsverksamhet. Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Öppet hus Fredag 23 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Dan Movall Administratör Ritva Göransson Drabantvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats vittra.se Miniorlagets blogg vittraivasby.se/home/arbetslag-f-3 Vi på Vittra ser att det är den nära pedagogiska relationen mellan individ (elev) och gemenskap (grupp) som är viktigast för hur väl ditt barn ska lyckas i skolan. Vi lägger därför stort fokus på att skapa en trevlig och trygg arbetsmiljö samt en bra skolkultur på skolan. I det dagliga arbetet skapas unika lärtillfällen för ditt barn med hjälp av bland annat ipads, utomhuspedagogik samt arbetet med våra case (projekt). Välkommen till Vittra Väsby!

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013. Johannes Petri skola Nacka Anna Frändestam, Ekerö Johanna Lindvall-Jeppås, Sollentuna Vecka 11-13 år 2013 Johannes Petri skola Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 Starka sidor...

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-02-22 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-02-01 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 890 77 BUN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 Bruksskolan och Fritidshemmet Draken Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...5

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun

Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun Centrala Väsby skolor Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun Charlotta Andersson Danderyds kommun (Väsby skola) Catherine Hannig Brunnberg Sollentuna kommun (Väsby skola) Cia Klinta Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 1 Innehåll Elevantal, klasser och personal Regelverk och styrdokument Värdegrund och värdegrundsarbete Trygghet och arbetsro Samarbete med hemmen Kvalitet,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer