Skolval skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolval 2015. skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!"

Transkript

1 Skolval 2015 skolvalsperiod: 15 januari 2 februari Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

2 Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 6 hösten 2015? 2015 års skolval gäller: Barn som fyller sex år under 2015 och önskar börja i förskoleklass. Elever som ska börja åk 6 till hösten som idag går i en F 5 skola. Elever som vill välja en ny skola åk 6 till höstterminen Vem behöver inte välja skola under skolvalsperioden? Elever i åk 5 som redan går i en skola som har åk 6 9 och vill gå kvar på sin skola behöver inte göra skolval. Grundskolor i kommunen Det finns 14 grundskolor i Upplands Väsby, åtta fristående och sex kommunala. Du väljer under skolvalsperioden 15 januari 2 februari 2015 via Upplands Väsby kommuns hemsida. De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Kontakta respektive friskola för ytterligare information. Vill du jämföra skolorna med varandra? Vill du veta mer om skolorna i Väsby? Använd Väsby jämföraren. Där kan du jämföra skolor och söka information om respektive skola. Du kan även se vilka skolor som finns i närheten av din bostad. Att välja skola i annan kommun Du har även rätt att ansöka om en plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. I Skolvalet, välj då skola i annan kommun och skolans namn på fritextraden. Modersmålsundervisning Ta kontakt med rektorn på den skola där ditt barn blivit antagen för mer information.

3 Skolskjuts Elever i årskurs 1 9 kan få skolskjuts p.g.a. avstånd till närmaste kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till den närmaste kommunala skolan uppfyller kriterierna för skolskjuts har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man valt en annan kommunal skola eller fristående skola under förutsättning att även den valda skolan uppfyller kriterierna. För mer information se Intagning kommunala skolor beslutar om intagning. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavarna har som förstahandsval. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, tas hänsyn till elevens närhet till skolan. Intagning fristående skolor De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Om du vill gå på en fristående skola ska du både kontakta aktuell skola och under skolvalsperioden anmäla dina val på kommunens webbplats. Ansökan fristående skolor 1. Kontakta redan nu respektive skola för att veta vad som gäller på just den skolan och ansök om plats till deras kö. 2. Anmäl sedan även ditt skolval via kommunens webbplats under skolvalsperioden. På nästa sida kan du se hur man gör.

4 Om skolvalet Val av skola gör du på kommunens webb under perioden 15 januari 2 februari 2015 oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola, inom eller utanför Upplands Väsby. Det har ingen betydelse när under skolvalsperioden du gör valet eftersom det är först när skolvalet stängs som eleverna placeras. Erbjudande av plats i kommunala skolor sker utifrån fastställda turordningsregler medan fristående skolor har egna turordningsregler. Ta kontakt med respektive friskolaskola om frågor kring just deras regler. Det är viktigt att du väljer flera alternativ när du gör skolvalet. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan ditt andra- eller tredjehandsval bli aktuellt. Så här gör du ditt val av skola [Både för dig som söker kommunal och fristående skola] 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan.). 3. Välj Skolval i övre menyraden. 4. Klicka på rutan Skolval Namnet på det barn som ska välja skola kommer upp. Klicka på Nytt skolval. 6. Under rubrikerna Områden, Inriktning och Regi kan du göra urval. Om inte så väljs alla alternativ. Klicka Nästa. 7. Lägg till de skolor du önskar välja. Du måste göra minst två val, vi ser helst att du gör tre val. Klicka Nästa. 8. Här kan du med hjälp av pilarna rangordna dina skolval. Klicka Nästa. 9. Se över att dina kontaktuppgifter stämmer och ändra vid behov. Klicka Nästa. 10. Gå noggrant igenom dina val och klicka Bekräfta. Bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som angivits.

5 Från förskola till fritidshem Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg Om ditt barn fyller sex år under 2015 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli Vill du inte ha förskoleplats för ditt barn över sommaren, behöver du själv säga upp den, vilket du gör via kommunens webbplats. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. För att sommarperioden ska bli avgiftsfri behöver uppehållet vara minst tre månader mellan det att förskoleplatsen är avslutad tills ni får en plats i fritidshem. Fritidshemsplats Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6 12 åringar. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller. Önskar du fritidshemsplats för ditt barn behöver du ansöka det separat via e-tjänsten på vår webb. Det sker inte automatiskt via skolan. Se nedan hur du gör. Ansök om fritidshemsplats, via e-tjänst 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan). 3. Klicka på ansökan barnomsorg/fritidshemsansökan. 4. Klicka på rutan Gör din ansökan. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

6 Grundskolor i Upplands Väsby 12 E4 Runby Skälby 7 14 Vilunda 11 3 Väsby centrum 13 Odenslunda Frestaby Prästgårdsmarken Smedby Bredden Bollstanäs 1. Bollstanäs skola kommunal 2. Breddenskolan kommunal 3. Frestaskolan fristående 4. Engelska skolan fristående 5. Grimstaskolan kommunal 6. Odenslunda skola fristående 7. Runby skola kommunal 8. Sandbergska competens fristående 9. Smedby skola kommunal 10. Sverigefinska skolan fristående 11. Södervikskolan fristående 12. Vikskolan fristående 13. Vittra Väsby fristående 14. Väsby skola kommunal

7 Viktiga datum januari 2 februari Skolvalsperiod Lördag 24 januari Skolmässa i Väsby Centrum kl Alla 14 grundskolorna i Upplands Väsby kommer att finnas under ett och samma tak. Personal från kommunen kommer att finnas på plats i en egen monter på skolmässan för att hjälpa till med skolvalet februari Ett bekräftelsebrev skickas per post hem till er från den skola som ert barn blivit erbjuden plats på. Senast 11 mars Jämföra skolorna med varandra? Använd Väsby jämföraren. Besvara och skicka åter bekräftelsebrevet, med båda vårdnadshavarnas underskrift, till skolan. Bra att veta Informationstillfälle/öppet hus I denna broschyr kan du läsa mer om skolorna och när de har öppet hus/informationstillfällen. Om du har frågor Om du har frågor kring skolvalet kontakta Väsby Direkt eller Låna dator Datorer finns tillgängliga hos Väsby Direkt, på öppna förskolan samt i biblioteket. Andra språk än svenska Denna textinformation finns även på engelska, finska och arabiska. Du hittar den på

8 Bollstanäs skola Bollstanäs skola har elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan är uppdelad i sex arbetslag, baserade på årskurser. Vår skola är en blandning av gammalt och nytt. Huvudbyggnaden invigdes redan i början av 1930-talet. Kring huvudbyggnaden har nu en helt ny skola byggts upp. Med ljusa, öppna lokaler har vi de bästa förutsättningarna för det moderna lärandet. Varje klassrum har interaktiva tavlor. Alla elever har tillgång till ipads och datorer. Vi har en ny spännande skolgård vid Norrvikens strand. I vår nya restaurang lagas all mat på plats av en kock. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Håkan Lönnqvist Stora Vägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/bollstanasskola På Bollstanäs skola har eleverna ett stort inflytande, bland annat genom klassråd, elevråd och fritidshemsråd. Elevrepresentanter ingår också i skolans lokala styrelse, där även föräldrar och representanter för skola och förskola finns representerade. Föräldraengagemanget hjälper till i utvecklingen av skolan. Vi satsar stort på matematik och läsinlärning redan från förskoleklass. En ny satsning som vi gjort är inom naturvetenskap och teknik (NTA) pågår ett samarbetsprojekt med Skansen (Sveriges största klassrum) där elever får ta del av vår kultur som inkluderar många skolämnen. Vi har fritidshemsavdelningar kopplade till varje arbetslag. Pedagogerna på fritidshemmen deltar i skolverksamheten under hela dagen. Temaarbeten och andra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten. Lärande, social utveckling och ansvarträning pågår under hela dagen. Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger och låg personalomsättning. Kompetensutveckling av personalen är en viktig del av arbetet för att ständigt höja kvaliteten på undervisningen. Alla pedagoger som undervisar i matematik deltar aktivt i matematiklyftet. Vi är en skola där alla känner gemenskap. Detta skapar trygghet för både barn och vuxna.

9 Informationstillfälle Måndag 26 januari, kl Öppet hus Onsdag 28 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Ebba Wannegård Bergsyravägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/breddenskolan Breddenskolan Breddenskolan ligger i en trevlig miljö i södra delen av Upplands Väsby. Närheten till naturen är bra för både lek och undervisning. Vi genomför vandringar och använder naturen som inspirationskälla i verksamheten. God läsförmåga är grunden för all vidare inlärning i skolan. Vi arbetar därför mycket aktivt med att stimulera elevernas lust att läsa genom att tidigt och systematiskt arbeta med läsinlärning och läslust. Vi har en ambition att lägga grunden för eleverna att förstå och införliva demokratiska principer så att de kan påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i sin egen inlärning. Elevdemokrati är ett honnörsord på skolan. Alla klasser har en representant i elevrådet. Var tredje vecka träffas elevråd, rektor och biträdande rektor. Ärenden som tas upp rör elevens tid i skola och fritids och kan exempelvis handla om lärande, skolmat, skolgård eller om att arrangera aktiviteter. Breddenskolan består av tre olika gårdar, Höstgården, Vintergården och Sommargården. De äldsta eleverna på skolan, 4-5:orna, har sinhemvist i Höstgårdens arbetslag, med lokaler på Höst- och Sommargården. De yngre barnen finns på både Vinter- och Sommargården. Varje gård utgör ett arbetslag där lärare och pedagoger tillsammans utvecklar verksamheten. Skolan har ett aktivt föräldraråd som träffas tre gånger per termin. Vid detta möte informerar skolledningen om vad som sker i skolan den närmaste tiden och föräldrarna får ta del av och ge synpunkter på aktuella planer. På Breddenskolan är fritidshemsverksamheten en gruppverksamhet som ska utveckla elevernas förmåga att samspela och öka deras ansvarstagande samtidigt som det blir en meningsfull och rolig fritidsaktivitet för dem.

10 magneti Frestaskolan a education Mer tid för lärande ämneskunskaper, ansvar och samarbete. ipads är verktyg i undervisningen, från årskurs 3 har alla elever en egen ipad (lärplatta). Tydlig dokumentation beskriver elevens kunskaper och utveckling. Aktivt trygghetsarbete med Friends. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Fysisk aktivitet varje dag. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 5. Elevhälsa med hög kvalité. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sicci Heijmer Älvhagsvägen Upplands Väsby Telefon Webb Skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslagen ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och lugn när barnet bäst behöver det. Ett arbetslag arbetar Motessori-inspirerat. Eleverna arbetar ofta genom utomhuspedagogik för att stödja lärandet. Mer tid för att öka elevernas matematiska förmågor är prioriterat redan från F-klass. Skolan mitt i byn erbjuder även Montessoriprofil där klasserna är åldersintegrerade och eleverna stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Frestaskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler Syskonförtur, barn från Magneticas förskolor, därefter ködatum. Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

11 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Marie Larsson Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb Engelska skolan Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här finns tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska och lärare med engelska som modersmål. Skolan ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda kommunikationer. Vi tillämpar en pedagogik som leder till tvåspråkighet i svenska och engelska. Det är en undervisningsmodell där svenska och engelska utvecklas parallellt. I förskoleklass presenteras och tränas engelska genom lekar, sång och ramsor för att successivt utökas till att omfatta upp till 50% av undervisningstiden i de äldsta årskurserna. Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala samhälle. Vi följer den svenska läroplanen English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of ethnic and cultural backgrounds. The school is situated in the heart of Smedby; easily accessible with good communications. Our school teaches students to use English fluently and effectively in reading, writing and speaking. We recruit and employ native Englishspeaking teachers and offer up to 50 percent of our teaching in English. The English school follows the Swedish national curriculum. We provide a highly-focused and disciplined learning in a calm and secure environment where each student can fulfill his or her potential.

12 Grimstaskolan Hos oss skaffar man sig kunskaper och erfarenheter för vidare studier och för hela livet. Grimstaskolans och de kommunala skolornas strategi alla i mål handlar om att alla elever ska utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att alla är unika och olika, vi vet att alla kan, vi vet att helhet och sammanhang skapar meningsfullhet, vi vet att arbetsro och goda relationer skapar god lärmiljö. Med utgångspunkt i läroplan och skollag knyter vi an till ungdomarnas verklighet och utvecklar deras förmågor att klara framtidens yrkesliv med en värdegrund som bygger på demokrati och eget ansvar. Öppet hus Måndag 8 december, kl Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Kommunal skola, åk. 6 9 Johnny Wahlund Vårvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Vi utvecklar vår undervisning och vårt förhållningssätt med stöd av beprövad erfarenhet och modern forskning. Vi tar till oss det som fungerar och gör det till vårt. och matematiklärarna deltar i den statliga satsningen, matematiklyftet. Övriga lärare deltar i ett omfattande utvecklingsprogram som bygger på kollegialt lärande och formativ bedömning. Våra väl sammanhållna klasser och värdegrundsarbetet ger trygghet och arbetsro. Vi möter varje elev utifrån deras behov, önskningar och förväntningar i ett samarbete med vårdnadshavarna. Vi försöker alltid att ge eleverna den hjälp de behöver i det ordinarie klassrummet men vid behov kan undervisning i mindre grupp vara aktuell. Skolan har allt en skola ska ha som elevhälsa, speciallärare, lokaler för alla ämnen och ett bra bibliotek. Alla skolans tillsvidareanställda lärare har lärarbehörighet. Våra elever har möjlighet att röra på sig fyra gånger i veckan. På elevens val finns många spännande aktiviteter och möjlighet till fördjupning och förstärkning i andra ämnen. Grimstaskolan har en positiv resultatutveckling och ett aktivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Våra elever är väl förberedda när de lämnar oss för gymnasiet.

13 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sofia Tunell Eddavägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webbplats magneti Odenslunda skola a education Den lilla skolan med de stora möjligheterna 2016 i ny skolbyggnad! Ipads är verktyg i undervisningen och från årskurs 3 har du en egen Ipad (lärplatta). Mer tid för lärande i ämnena matematik och svenska. Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4 5. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Skolsamråd med engagemang för samarbetet mellan hem och skola. Samverkan och utbildning tillsammans med Friends. En trivsam skola för lustfullt lärande, 2016 i ny skolbyggnad! Vi arbetar med hela barnet hela dagen, all personal har gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och lärande. Språkutvecklande arbetssätt (Bornholmsmodellen) möter barnen redan i förskoleklassen. Matematiken har en central roll liksom Natur och Teknik för Alla (NTA). I den nya skolan satsar vi dessutom på att utveckla eleverna i musik, drama och rörelse. Vi arbetar tillsammans för en trygg och trivsam skola och vi har återkommande varierade och uppskattade aktiviteter. I skolsamrådet möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Odenslunda skola Magneticas skola för framtiden! Vår nya skola kommer att ha ljusa, luftiga lokaler och studierum. Ett nav byggs i varje hemvist där grupprum och arbetsrum samlas och där fritids får plats. Alla skolans aktiviteter ryms under samma tak. Musikrum och dramarum, skaparrum, idrottshall och skolrestaurang blir lätta att nå för alla i skolan. Eget tillagningskök höjer trivseln och kvaliteten på skolmåltiderna. En trevlig skolgård inbjuder till lek och rörelse. Välkomna till oss, så berättar vi mer. Var med från början!

14 Runby skola Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kunskapsresultat. Redan från förskoleklass sätter vi in tidiga, intensiva insatser i läsning och matematik när det behövs för att varje elev ska klara målen. Vi vet att våra elever kan och vill lyckas, och vi ger oss inte. Våra lärare har fått pris av Kungliga vetenskapsakademin för sitt arbete med tidigt stöd för barn i matematik. På Runby går man hela vägen från förskoleklass upp till åk. 9. Därför kan vi veta att alla elever får det stöd och den kunskapsutveckling som de behöver och har rätt till. Våra lärare är erfarna, behöriga, omtyckta och samarbetar både inom och mellan arbetslagen. På Runby har vi också fokus på hälsan. Friluftsliv, hälsa och idrott finns med varje dag. Vi vet att det gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig och övas Informationstillfälle Blivande förskoleklass Onsdag 28 januari, kl Öppet hus i skolan hela dagen Blivande åk 6 Torsdag 29 januari, kl Öppet hus Kulturnatt, kl Kommunal skola, åk. F 9 Petronella Brehm Lövstavägen 1, Upplands Väsby Telefon Webb i gruppövningar, koordinationsträning och kostmedvetenhet har lättare att ta in andra kunskaper och lär sig att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet. Skolan ligger intill skog och motionsspår och vi tillbringar mycket tid utomhus i de fantastiska omgivningarna. Vi ger varje elev ett gediget program: från motorisk kartläggning i förskoleklass och friluftsaktiviteter varje vecka, till ett certifikat i hjärt- och lungräddning i skolår 9. På Runby skola finns tre fritidsavdelningar. De är organiserade utifrån skolans arbetslag. Personal från fritids finns med i klasserna även under skoltid, vilket ger eleverna trygghet under hela dagen. På fritidstiden fortsätter elevernas utveckling och lärande, både inomhus och inte minst utomhus i den fantastiska utomhusmiljön.

15 Öppet hus/informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Mer information se hemsida Fristående skola, åk. F 9 Eva Svensson Johanneslundsvägen Upplands Väsby Telefon rektor Sandbergska competens Sandbergska competens är en friskola som är belägen i ljusa och fina lokaler mitt i Upplands Väsby. Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att lära. Vi skall vara en skola där varje elev får en god grund att bygga sin framtid på. En skola som ger goda baskunskaper och där det är häftigt att kunna saker, ett tryggt ställe med arbetsro. En skola där varje aktivitet kittlar eleven att vilja lära sig mer. Sandbergska skall vara Väsbys bästa skola! Webbar Fokus: På Sandbergska competens har vi fullt fokus på varje elev! Vi lyssnar till tankar, idéer och vill att elever är med och påverkar skolsituationen. Vi uppmanar också våra elever att ta sig för saker, att ta initiativ, att engagera sig och genomföra en ide eller verksamhet. Vi är en mindre skola med klasser från förskoleklass till skolår 9. Här går en klass i varje årskull och vi känner varandra vid namn. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna har vi max 24 elever i varje klass. Vi ser det som stor fördel att få följa elevens kunskapsutveckling från förskoleklass till så 9. Det ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med hög ambitionsnivå och hög kunskapsutveckling. Lärande: I svensk skola ser man idag en negativ trend där elever inte når målen i matematik, svenska och engelska. Vi tänker ändra på det! Hos oss får eleverna extra undervisningstid i dessa tre ämnen redan från förskoleklass. Vår verksamhetsutvecklare, våra förstelärare och representanter för dotterbolaget Sandbergska Campus jobbar kontinuerligt med utveckling inom skolområdet med både lärare och elever på skolan samt på uppdrag till andra skolor, kommuner och olika forum. Framsynthet: Det sker en snabb utveckling i samhället idag. Vilka kvaliteter kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden? Vi utrustar alla elever med en ipad under sin tid hos oss. Elever har den som naturlig del i undervisningen. Våra elever läser kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i internationella utbyten i skolår 7 9. Vi har engelska på schemat redan från förskoleklass.

16 Smedby skola Under Smedby skolas tak ryms grundskola och grundsärskola. Vi har också fritidsverksamhet inom båda skolformerna i våra egna lokaler. En engagerad personalgrupp, där alla gör sitt yttersta för att alla barn ska må bra och nå skolans mål, lägger grunden för en god arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vårt bibliotek har öppet alla skoldagar och alla klasser har en egen tid för boklån. På Smedby skola blandar vi tradition och trygghet med aktuell forskning och moderna metoder. Smedby skola har sedan några år tillbaka valt att satsa extra på musikundervisningen. Förutom den undervisning som vår egen musiklärare står för, samarbetar vi med Musikskolan. Årskurs 2 får en grundkurs i musik. Eleverna utvecklar gehör, taktkänsla, rytmkänsla, periodkänsla och koordination. I årskurs 3 får alla Informationstillfälle Tisdag 27 januari Blivande förskoleklass, kl Blivande åk 6, kontakta skolan för info. Kommunal skola, åk. F 9 samt grundsärskola m. träningsskola Gabriella Brundin Ryttargatan Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/smedbyskola elever lära sig att spela fiol. Genom fiolundervisningen lär sig barnen inte bara mycket i musikämnet de tränar också annat som är viktigt för lärandet; t.ex. uthållighet, vikten av att öva, att följa instruktioner, att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. På vår skola har vi fem arbetslag; tre i grundskolan och två i grundsärskolan. Vi har ett engagerat elevråd där elever från alla verksamheter ingår. Vårt föräldraråd träffas kvällstid några gånger varje termin tillsammans med rektorn och några arbetslagsledare för att lyfta aktuella frågor. Vi har tre fritidsavdelningar på skolan; två i grundskolan och en i grundsärskolan. Fritidspersonalen är del av barnets hela dag i skolan. Fritidsverksamheten sker i direkt anslutning till klassrummen, vilket gör att barnen är på sin avdelning hela dagen.

17 Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Maija Vola Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb sverigefinskaskolan.se Sverigefinska skolan Sverigefinska skolan utvecklar elevernas tvåspråkighet och möjliggör en positiv identifikation med finsk och svensk kultur. Vi guidar eleverna till ett välutvecklat språk i både svenska och finska genom att använda båda språk som undervisningsspråk. Vi använder medvetet språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder. Skolan stödjer varje elev att göra det absolut bästa utifrån sina förutsättningar.våra elever fostras till toleranta medborgare i ett mångkulturellt samhälle och vår verksamhet syftar på att skapa ett internationellt synsätt hos dem.våra elever blir tvåkulturella, tvåspråkiga, skapande, toleranta, nyfikna och de har ett gott självförtroende Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen samaistumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä ja tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja. Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimisympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo. Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia ja toimintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto.

18 Södervikskolan Södervikskolans ledord är VILL och VÅGAR! Som elev på Södervikskolan vill du lära dig och du vågar lita på din egen förmåga. På Södervikskolan kan du starta skoldagen med att delta i Sportmorgon. Du kan tex spela handboll, basket, fotboll, tennis eller dansa med erfarna tränare. Efter det bjuder vi på frukost och kl 9.00 startar lektionerna. Med en sådan start har du gett dig själv bästa tänkbara möjligheter för att kunna koncentrera dig på dina studier. Informationstillfälle Tisdag 18 november, kl Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. 6 9 Anita Bondesson-Berglund Södervikvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Hälsa är ett av våra prioriterade områden, där sodervikskolan.se motion och bra mat är självklara inslag. Men viktigt är också att trivas och känna trygghet på sin skola. Förutom dina lärare finns en coach/kurator och en skolvärdinna till för dig hela dagarna. Vi samarbetar med organisationen Mentor Sverige, där du erbjuds en egen mentor från näringslivet som kan stödja dig i din personliga utveckling. Entreprenörskap och kreativitet är vårt andra prioriterade område. Här finns specialsalar för No-laborationer, slöjd, bild och musik med inspelningsstudio. När man mår bra och får utlopp för sin kreativitet har man alla möjligheter att nå så långt man själv vill med sitt skolarbete och i livet.

19 Informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Annika Gustafson Bitr. Birgitta Brandt Viravägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webb magnetica.se Vikskolan magneti Skolan med gott rykte och goda resultat! a education Välutbildade och engagerade pedagoger som har fokus på just ditt barn. ipads som verktyg i undervisningen, från årkurs 3 har eleven en egen ipad. Undervisningsgrupper om ca 20 elever. Mer tid för lärande i ämnena Ma/No och Sv. Samarbete och utbildning tillsammans med organisationen Friends. Tydlig dokumentation beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 6. Ma/No inriktning och möjlighet till spetsmatte. Arbetslagen samverkar och ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Eleverna startar sin dag i basgrupp med elever för att ge trygghet och skapa kamratskap över åldersgränserna. Arbetslagen skapar undervisningsgrupper/studiegrupper som gör att eleverna ofta arbetar i mindre grupper där de stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Vikskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler förskoleklass Syskonförtur, Magneticas förskolor och ködatum. Intagningsregler årskurs 6 Vikskolans elever, Magneticas skolor, och ködatum Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

20 Vittra Väsby Vi på Vittra Väsby vill att det ska göra en skillnad i ditt barns liv om hon eller han har gått i grundskola hos oss. Vi på Vittra Väsby har fem löften som går hand i hand med den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Vi vill ge varje elev möjlighet att komma till sin rätt till ett erfarenhetsbaserat lärande att förstå sitt eget lärande att känna tillit till sig själv och sin egen förmåga att utveckla sin förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra. För att kunna uppfylla dessa löften är vi en grupp elever och en grupp vuxna som är tillsammans under en hel dag. Det är samma pedagoger, både i skolan och på vår fritidsverksamhet. Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Öppet hus Fredag 23 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Dan Movall Administratör Ritva Göransson Drabantvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats vittra.se Miniorlagets blogg vittraivasby.se/home/arbetslag-f-3 Vi på Vittra ser att det är den nära pedagogiska relationen mellan individ (elev) och gemenskap (grupp) som är viktigast för hur väl ditt barn ska lyckas i skolan. Vi lägger därför stort fokus på att skapa en trevlig och trygg arbetsmiljö samt en bra skolkultur på skolan. I det dagliga arbetet skapas unika lärtillfällen för ditt barn med hjälp av bland annat ipads, utomhuspedagogik samt arbetet med våra case (projekt). Välkommen till Vittra Väsby!

Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET

Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET 1 Information om val av skola i Upplands Väsby kommun 2012 VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG: 19 januari

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng.

Fritidshemmen ligger i en stimulerande miljö som erbjuder närhet till park, hav, skog och äng. 2011/2012 Välkommen till Löddesnässkolans Fritidshem. Löddesnässkolans fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i skolans lokaler. Embla är

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Pedagogens/pedagogers bedömning

Pedagogens/pedagogers bedömning Utbildningsförvaltningen Pedagogisk utredning Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem Datum Diarienr Relevanta uppgifter i blanketten fylls i Elevens namn Textfälten utvidgas automatiskt

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån

Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Protokoll Skolrå dets mo te 11 februåri 2015 Vålså tråskolån Närvarande: Carina Nordberg, Jarle Petersen, Elisabeth Curtsdotter Nilsson, Leila Björk, Elisbeth Sundin, Helena Eklund- Snäll, Shna Abdulhamed,

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola

Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01. Grundskola Det svenska skolsystemet: Grundskola Publicerad 2011-07-01 Grundskola Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Det betyder att alla barn har skolplikt

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan

Välkommen till förskoleklass. 2015/2016 i Mariaskolan Välkommen till förskoleklass 2015/2016 i Mariaskolan I en inkluderande och hjärtlig atmosfär utmanar och stimulerar vi alla elevers kunskapsutveckling. En skola vi alla är stolta över! Mariaskolan är en

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och fritidshem

Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter för förskola och fritidshem Gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg GÄLLER FRÅN 1 JULI 2015 1 Innehåll INLEDNING 3 VERKSAMHETSFORMER 4 Förskola 4 Allmän förskola för 3-5-åringar

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer