Skolval skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolval 2015. skolvalsperiod: 15 januari 2 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!"

Transkript

1 Skolval 2015 skolvalsperiod: 15 januari 2 februari Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

2 Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 6 hösten 2015? 2015 års skolval gäller: Barn som fyller sex år under 2015 och önskar börja i förskoleklass. Elever som ska börja åk 6 till hösten som idag går i en F 5 skola. Elever som vill välja en ny skola åk 6 till höstterminen Vem behöver inte välja skola under skolvalsperioden? Elever i åk 5 som redan går i en skola som har åk 6 9 och vill gå kvar på sin skola behöver inte göra skolval. Grundskolor i kommunen Det finns 14 grundskolor i Upplands Väsby, åtta fristående och sex kommunala. Du väljer under skolvalsperioden 15 januari 2 februari 2015 via Upplands Väsby kommuns hemsida. De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Kontakta respektive friskola för ytterligare information. Vill du jämföra skolorna med varandra? Vill du veta mer om skolorna i Väsby? Använd Väsby jämföraren. Där kan du jämföra skolor och söka information om respektive skola. Du kan även se vilka skolor som finns i närheten av din bostad. Att välja skola i annan kommun Du har även rätt att ansöka om en plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder. Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar. I Skolvalet, välj då skola i annan kommun och skolans namn på fritextraden. Modersmålsundervisning Ta kontakt med rektorn på den skola där ditt barn blivit antagen för mer information.

3 Skolskjuts Elever i årskurs 1 9 kan få skolskjuts p.g.a. avstånd till närmaste kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionshinder hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Om vägen till den närmaste kommunala skolan uppfyller kriterierna för skolskjuts har eleven rätt till skolskjuts oavsett om man valt en annan kommunal skola eller fristående skola under förutsättning att även den valda skolan uppfyller kriterierna. För mer information se Intagning kommunala skolor beslutar om intagning. Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavarna har som förstahandsval. Om fler elever sökt till skolan än det finns platser, tas hänsyn till elevens närhet till skolan. Intagning fristående skolor De fristående skolorna har egna kö- och intagningsregler. Om du vill gå på en fristående skola ska du både kontakta aktuell skola och under skolvalsperioden anmäla dina val på kommunens webbplats. Ansökan fristående skolor 1. Kontakta redan nu respektive skola för att veta vad som gäller på just den skolan och ansök om plats till deras kö. 2. Anmäl sedan även ditt skolval via kommunens webbplats under skolvalsperioden. På nästa sida kan du se hur man gör.

4 Om skolvalet Val av skola gör du på kommunens webb under perioden 15 januari 2 februari 2015 oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola, inom eller utanför Upplands Väsby. Det har ingen betydelse när under skolvalsperioden du gör valet eftersom det är först när skolvalet stängs som eleverna placeras. Erbjudande av plats i kommunala skolor sker utifrån fastställda turordningsregler medan fristående skolor har egna turordningsregler. Ta kontakt med respektive friskolaskola om frågor kring just deras regler. Det är viktigt att du väljer flera alternativ när du gör skolvalet. Om en skola inte har plats för alla som sökt kan ditt andra- eller tredjehandsval bli aktuellt. Så här gör du ditt val av skola [Både för dig som söker kommunal och fristående skola] 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan.). 3. Välj Skolval i övre menyraden. 4. Klicka på rutan Skolval Namnet på det barn som ska välja skola kommer upp. Klicka på Nytt skolval. 6. Under rubrikerna Områden, Inriktning och Regi kan du göra urval. Om inte så väljs alla alternativ. Klicka Nästa. 7. Lägg till de skolor du önskar välja. Du måste göra minst två val, vi ser helst att du gör tre val. Klicka Nästa. 8. Här kan du med hjälp av pilarna rangordna dina skolval. Klicka Nästa. 9. Se över att dina kontaktuppgifter stämmer och ändra vid behov. Klicka Nästa. 10. Gå noggrant igenom dina val och klicka Bekräfta. Bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som angivits.

5 Från förskola till fritidshem Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg Om ditt barn fyller sex år under 2015 och idag har förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli Vill du inte ha förskoleplats för ditt barn över sommaren, behöver du själv säga upp den, vilket du gör via kommunens webbplats. Tänk på att det är en månads uppsägningstid. För att sommarperioden ska bli avgiftsfri behöver uppehållet vara minst tre månader mellan det att förskoleplatsen är avslutad tills ni får en plats i fritidshem. Fritidshemsplats Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6 12 åringar. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften baseras på familjens inkomst. Maxtaxa gäller. Önskar du fritidshemsplats för ditt barn behöver du ansöka det separat via e-tjänsten på vår webb. Det sker inte automatiskt via skolan. Se nedan hur du gör. Ansök om fritidshemsplats, via e-tjänst 1. Gå till webbplatsen: 2. Logga in med e-legitimation alternativt användarnamn och lösenord (om du inte har e-legitimation ansök om användarnamn och lösenord längre ned på skolvalssidan). 3. Klicka på ansökan barnomsorg/fritidshemsansökan. 4. Klicka på rutan Gör din ansökan. Kom och träffa skolorna på skolmässan 24 januari i Väsby centrum!

6 Grundskolor i Upplands Väsby 12 E4 Runby Skälby 7 14 Vilunda 11 3 Väsby centrum 13 Odenslunda Frestaby Prästgårdsmarken Smedby Bredden Bollstanäs 1. Bollstanäs skola kommunal 2. Breddenskolan kommunal 3. Frestaskolan fristående 4. Engelska skolan fristående 5. Grimstaskolan kommunal 6. Odenslunda skola fristående 7. Runby skola kommunal 8. Sandbergska competens fristående 9. Smedby skola kommunal 10. Sverigefinska skolan fristående 11. Södervikskolan fristående 12. Vikskolan fristående 13. Vittra Väsby fristående 14. Väsby skola kommunal

7 Viktiga datum januari 2 februari Skolvalsperiod Lördag 24 januari Skolmässa i Väsby Centrum kl Alla 14 grundskolorna i Upplands Väsby kommer att finnas under ett och samma tak. Personal från kommunen kommer att finnas på plats i en egen monter på skolmässan för att hjälpa till med skolvalet februari Ett bekräftelsebrev skickas per post hem till er från den skola som ert barn blivit erbjuden plats på. Senast 11 mars Jämföra skolorna med varandra? Använd Väsby jämföraren. Besvara och skicka åter bekräftelsebrevet, med båda vårdnadshavarnas underskrift, till skolan. Bra att veta Informationstillfälle/öppet hus I denna broschyr kan du läsa mer om skolorna och när de har öppet hus/informationstillfällen. Om du har frågor Om du har frågor kring skolvalet kontakta Väsby Direkt eller Låna dator Datorer finns tillgängliga hos Väsby Direkt, på öppna förskolan samt i biblioteket. Andra språk än svenska Denna textinformation finns även på engelska, finska och arabiska. Du hittar den på

8 Bollstanäs skola Bollstanäs skola har elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolan är uppdelad i sex arbetslag, baserade på årskurser. Vår skola är en blandning av gammalt och nytt. Huvudbyggnaden invigdes redan i början av 1930-talet. Kring huvudbyggnaden har nu en helt ny skola byggts upp. Med ljusa, öppna lokaler har vi de bästa förutsättningarna för det moderna lärandet. Varje klassrum har interaktiva tavlor. Alla elever har tillgång till ipads och datorer. Vi har en ny spännande skolgård vid Norrvikens strand. I vår nya restaurang lagas all mat på plats av en kock. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Håkan Lönnqvist Stora Vägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/bollstanasskola På Bollstanäs skola har eleverna ett stort inflytande, bland annat genom klassråd, elevråd och fritidshemsråd. Elevrepresentanter ingår också i skolans lokala styrelse, där även föräldrar och representanter för skola och förskola finns representerade. Föräldraengagemanget hjälper till i utvecklingen av skolan. Vi satsar stort på matematik och läsinlärning redan från förskoleklass. En ny satsning som vi gjort är inom naturvetenskap och teknik (NTA) pågår ett samarbetsprojekt med Skansen (Sveriges största klassrum) där elever får ta del av vår kultur som inkluderar många skolämnen. Vi har fritidshemsavdelningar kopplade till varje arbetslag. Pedagogerna på fritidshemmen deltar i skolverksamheten under hela dagen. Temaarbeten och andra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och utveckling är viktiga delar av fritidshemsverksamheten. Lärande, social utveckling och ansvarträning pågår under hela dagen. Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger och låg personalomsättning. Kompetensutveckling av personalen är en viktig del av arbetet för att ständigt höja kvaliteten på undervisningen. Alla pedagoger som undervisar i matematik deltar aktivt i matematiklyftet. Vi är en skola där alla känner gemenskap. Detta skapar trygghet för både barn och vuxna.

9 Informationstillfälle Måndag 26 januari, kl Öppet hus Onsdag 28 januari, kl Kommunal skola, åk. F 5 Ebba Wannegård Bergsyravägen Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/breddenskolan Breddenskolan Breddenskolan ligger i en trevlig miljö i södra delen av Upplands Väsby. Närheten till naturen är bra för både lek och undervisning. Vi genomför vandringar och använder naturen som inspirationskälla i verksamheten. God läsförmåga är grunden för all vidare inlärning i skolan. Vi arbetar därför mycket aktivt med att stimulera elevernas lust att läsa genom att tidigt och systematiskt arbeta med läsinlärning och läslust. Vi har en ambition att lägga grunden för eleverna att förstå och införliva demokratiska principer så att de kan påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i sin egen inlärning. Elevdemokrati är ett honnörsord på skolan. Alla klasser har en representant i elevrådet. Var tredje vecka träffas elevråd, rektor och biträdande rektor. Ärenden som tas upp rör elevens tid i skola och fritids och kan exempelvis handla om lärande, skolmat, skolgård eller om att arrangera aktiviteter. Breddenskolan består av tre olika gårdar, Höstgården, Vintergården och Sommargården. De äldsta eleverna på skolan, 4-5:orna, har sinhemvist i Höstgårdens arbetslag, med lokaler på Höst- och Sommargården. De yngre barnen finns på både Vinter- och Sommargården. Varje gård utgör ett arbetslag där lärare och pedagoger tillsammans utvecklar verksamheten. Skolan har ett aktivt föräldraråd som träffas tre gånger per termin. Vid detta möte informerar skolledningen om vad som sker i skolan den närmaste tiden och föräldrarna får ta del av och ge synpunkter på aktuella planer. På Breddenskolan är fritidshemsverksamheten en gruppverksamhet som ska utveckla elevernas förmåga att samspela och öka deras ansvarstagande samtidigt som det blir en meningsfull och rolig fritidsaktivitet för dem.

10 magneti Frestaskolan a education Mer tid för lärande ämneskunskaper, ansvar och samarbete. ipads är verktyg i undervisningen, från årskurs 3 har alla elever en egen ipad (lärplatta). Tydlig dokumentation beskriver elevens kunskaper och utveckling. Aktivt trygghetsarbete med Friends. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Fysisk aktivitet varje dag. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 5. Elevhälsa med hög kvalité. Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sicci Heijmer Älvhagsvägen Upplands Väsby Telefon Webb Skolans elever och pedagoger är indelade i arbetslag. Arbetslagen ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Det innebär fokusering på kunskapsmål och pedagogisk miljö, rörelse och lugn när barnet bäst behöver det. Ett arbetslag arbetar Motessori-inspirerat. Eleverna arbetar ofta genom utomhuspedagogik för att stödja lärandet. Mer tid för att öka elevernas matematiska förmågor är prioriterat redan från F-klass. Skolan mitt i byn erbjuder även Montessoriprofil där klasserna är åldersintegrerade och eleverna stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Frestaskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler Syskonförtur, barn från Magneticas förskolor, därefter ködatum. Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

11 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Marie Larsson Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb Engelska skolan Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här finns tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska och lärare med engelska som modersmål. Skolan ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda kommunikationer. Vi tillämpar en pedagogik som leder till tvåspråkighet i svenska och engelska. Det är en undervisningsmodell där svenska och engelska utvecklas parallellt. I förskoleklass presenteras och tränas engelska genom lekar, sång och ramsor för att successivt utökas till att omfatta upp till 50% av undervisningstiden i de äldsta årskurserna. Den internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala samhälle. Vi följer den svenska läroplanen English School is a bilingual school that represents a beautiful spectrum of ethnic and cultural backgrounds. The school is situated in the heart of Smedby; easily accessible with good communications. Our school teaches students to use English fluently and effectively in reading, writing and speaking. We recruit and employ native Englishspeaking teachers and offer up to 50 percent of our teaching in English. The English school follows the Swedish national curriculum. We provide a highly-focused and disciplined learning in a calm and secure environment where each student can fulfill his or her potential.

12 Grimstaskolan Hos oss skaffar man sig kunskaper och erfarenheter för vidare studier och för hela livet. Grimstaskolans och de kommunala skolornas strategi alla i mål handlar om att alla elever ska utvecklas till sin fulla potential. Vi vet att alla är unika och olika, vi vet att alla kan, vi vet att helhet och sammanhang skapar meningsfullhet, vi vet att arbetsro och goda relationer skapar god lärmiljö. Med utgångspunkt i läroplan och skollag knyter vi an till ungdomarnas verklighet och utvecklar deras förmågor att klara framtidens yrkesliv med en värdegrund som bygger på demokrati och eget ansvar. Öppet hus Måndag 8 december, kl Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Kommunal skola, åk. 6 9 Johnny Wahlund Vårvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Vi utvecklar vår undervisning och vårt förhållningssätt med stöd av beprövad erfarenhet och modern forskning. Vi tar till oss det som fungerar och gör det till vårt. och matematiklärarna deltar i den statliga satsningen, matematiklyftet. Övriga lärare deltar i ett omfattande utvecklingsprogram som bygger på kollegialt lärande och formativ bedömning. Våra väl sammanhållna klasser och värdegrundsarbetet ger trygghet och arbetsro. Vi möter varje elev utifrån deras behov, önskningar och förväntningar i ett samarbete med vårdnadshavarna. Vi försöker alltid att ge eleverna den hjälp de behöver i det ordinarie klassrummet men vid behov kan undervisning i mindre grupp vara aktuell. Skolan har allt en skola ska ha som elevhälsa, speciallärare, lokaler för alla ämnen och ett bra bibliotek. Alla skolans tillsvidareanställda lärare har lärarbehörighet. Våra elever har möjlighet att röra på sig fyra gånger i veckan. På elevens val finns många spännande aktiviteter och möjlighet till fördjupning och förstärkning i andra ämnen. Grimstaskolan har en positiv resultatutveckling och ett aktivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Våra elever är väl förberedda när de lämnar oss för gymnasiet.

13 Informationstillfälle Onsdag 28 januari, kl Fristående skola, åk. F 5 Elisabeth Brandell Bitr. rektor Sofia Tunell Eddavägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webbplats magneti Odenslunda skola a education Den lilla skolan med de stora möjligheterna 2016 i ny skolbyggnad! Ipads är verktyg i undervisningen och från årskurs 3 har du en egen Ipad (lärplatta). Mer tid för lärande i ämnena matematik och svenska. Tydlig dokumentation som beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4 5. Hög kvalitet på skolmaten och egen salladsbuffé. Skolsamråd med engagemang för samarbetet mellan hem och skola. Samverkan och utbildning tillsammans med Friends. En trivsam skola för lustfullt lärande, 2016 i ny skolbyggnad! Vi arbetar med hela barnet hela dagen, all personal har gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och lärande. Språkutvecklande arbetssätt (Bornholmsmodellen) möter barnen redan i förskoleklassen. Matematiken har en central roll liksom Natur och Teknik för Alla (NTA). I den nya skolan satsar vi dessutom på att utveckla eleverna i musik, drama och rörelse. Vi arbetar tillsammans för en trygg och trivsam skola och vi har återkommande varierade och uppskattade aktiviteter. I skolsamrådet möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Odenslunda skola Magneticas skola för framtiden! Vår nya skola kommer att ha ljusa, luftiga lokaler och studierum. Ett nav byggs i varje hemvist där grupprum och arbetsrum samlas och där fritids får plats. Alla skolans aktiviteter ryms under samma tak. Musikrum och dramarum, skaparrum, idrottshall och skolrestaurang blir lätta att nå för alla i skolan. Eget tillagningskök höjer trivseln och kvaliteten på skolmåltiderna. En trevlig skolgård inbjuder till lek och rörelse. Välkomna till oss, så berättar vi mer. Var med från början!

14 Runby skola Vi arbetar målmedvetet med varje elevs kunskapsresultat. Redan från förskoleklass sätter vi in tidiga, intensiva insatser i läsning och matematik när det behövs för att varje elev ska klara målen. Vi vet att våra elever kan och vill lyckas, och vi ger oss inte. Våra lärare har fått pris av Kungliga vetenskapsakademin för sitt arbete med tidigt stöd för barn i matematik. På Runby går man hela vägen från förskoleklass upp till åk. 9. Därför kan vi veta att alla elever får det stöd och den kunskapsutveckling som de behöver och har rätt till. Våra lärare är erfarna, behöriga, omtyckta och samarbetar både inom och mellan arbetslagen. På Runby har vi också fokus på hälsan. Friluftsliv, hälsa och idrott finns med varje dag. Vi vet att det gynnar lärandet och skapar goda uppväxtvillkor. Barn som rör på sig och övas Informationstillfälle Blivande förskoleklass Onsdag 28 januari, kl Öppet hus i skolan hela dagen Blivande åk 6 Torsdag 29 januari, kl Öppet hus Kulturnatt, kl Kommunal skola, åk. F 9 Petronella Brehm Lövstavägen 1, Upplands Väsby Telefon Webb i gruppövningar, koordinationsträning och kostmedvetenhet har lättare att ta in andra kunskaper och lär sig att vårda hälsan för att må bra och utvecklas hela livet. Skolan ligger intill skog och motionsspår och vi tillbringar mycket tid utomhus i de fantastiska omgivningarna. Vi ger varje elev ett gediget program: från motorisk kartläggning i förskoleklass och friluftsaktiviteter varje vecka, till ett certifikat i hjärt- och lungräddning i skolår 9. På Runby skola finns tre fritidsavdelningar. De är organiserade utifrån skolans arbetslag. Personal från fritids finns med i klasserna även under skoltid, vilket ger eleverna trygghet under hela dagen. På fritidstiden fortsätter elevernas utveckling och lärande, både inomhus och inte minst utomhus i den fantastiska utomhusmiljön.

15 Öppet hus/informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Mer information se hemsida Fristående skola, åk. F 9 Eva Svensson Johanneslundsvägen Upplands Väsby Telefon rektor Sandbergska competens Sandbergska competens är en friskola som är belägen i ljusa och fina lokaler mitt i Upplands Väsby. Vi jobbar med hemklassrum och en trivsam lugn miljö som stimulerar till arbetsro och lust till att lära. Vi skall vara en skola där varje elev får en god grund att bygga sin framtid på. En skola som ger goda baskunskaper och där det är häftigt att kunna saker, ett tryggt ställe med arbetsro. En skola där varje aktivitet kittlar eleven att vilja lära sig mer. Sandbergska skall vara Väsbys bästa skola! Webbar Fokus: På Sandbergska competens har vi fullt fokus på varje elev! Vi lyssnar till tankar, idéer och vill att elever är med och påverkar skolsituationen. Vi uppmanar också våra elever att ta sig för saker, att ta initiativ, att engagera sig och genomföra en ide eller verksamhet. Vi är en mindre skola med klasser från förskoleklass till skolår 9. Här går en klass i varje årskull och vi känner varandra vid namn. För att säkra kunskapsnivån hos eleverna har vi max 24 elever i varje klass. Vi ser det som stor fördel att få följa elevens kunskapsutveckling från förskoleklass till så 9. Det ger oss möjlighet att jobba långsiktigt med hög ambitionsnivå och hög kunskapsutveckling. Lärande: I svensk skola ser man idag en negativ trend där elever inte når målen i matematik, svenska och engelska. Vi tänker ändra på det! Hos oss får eleverna extra undervisningstid i dessa tre ämnen redan från förskoleklass. Vår verksamhetsutvecklare, våra förstelärare och representanter för dotterbolaget Sandbergska Campus jobbar kontinuerligt med utveckling inom skolområdet med både lärare och elever på skolan samt på uppdrag till andra skolor, kommuner och olika forum. Framsynthet: Det sker en snabb utveckling i samhället idag. Vilka kvaliteter kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden i framtiden? Vi utrustar alla elever med en ipad under sin tid hos oss. Elever har den som naturlig del i undervisningen. Våra elever läser kinesiska som språkval och vi ger elever möjligheter att delta i internationella utbyten i skolår 7 9. Vi har engelska på schemat redan från förskoleklass.

16 Smedby skola Under Smedby skolas tak ryms grundskola och grundsärskola. Vi har också fritidsverksamhet inom båda skolformerna i våra egna lokaler. En engagerad personalgrupp, där alla gör sitt yttersta för att alla barn ska må bra och nå skolans mål, lägger grunden för en god arbetsmiljö för både barn och vuxna. Vårt bibliotek har öppet alla skoldagar och alla klasser har en egen tid för boklån. På Smedby skola blandar vi tradition och trygghet med aktuell forskning och moderna metoder. Smedby skola har sedan några år tillbaka valt att satsa extra på musikundervisningen. Förutom den undervisning som vår egen musiklärare står för, samarbetar vi med Musikskolan. Årskurs 2 får en grundkurs i musik. Eleverna utvecklar gehör, taktkänsla, rytmkänsla, periodkänsla och koordination. I årskurs 3 får alla Informationstillfälle Tisdag 27 januari Blivande förskoleklass, kl Blivande åk 6, kontakta skolan för info. Kommunal skola, åk. F 9 samt grundsärskola m. träningsskola Gabriella Brundin Ryttargatan Upplands Väsby Telefon Webb upplandsvasby.se/smedbyskola elever lära sig att spela fiol. Genom fiolundervisningen lär sig barnen inte bara mycket i musikämnet de tränar också annat som är viktigt för lärandet; t.ex. uthållighet, vikten av att öva, att följa instruktioner, att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. På vår skola har vi fem arbetslag; tre i grundskolan och två i grundsärskolan. Vi har ett engagerat elevråd där elever från alla verksamheter ingår. Vårt föräldraråd träffas kvällstid några gånger varje termin tillsammans med rektorn och några arbetslagsledare för att lyfta aktuella frågor. Vi har tre fritidsavdelningar på skolan; två i grundskolan och en i grundsärskolan. Fritidspersonalen är del av barnets hela dag i skolan. Fritidsverksamheten sker i direkt anslutning till klassrummen, vilket gör att barnen är på sin avdelning hela dagen.

17 Informationstillfälle Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Maija Vola Hovslagargatan Upplands Väsby Telefon Webb sverigefinskaskolan.se Sverigefinska skolan Sverigefinska skolan utvecklar elevernas tvåspråkighet och möjliggör en positiv identifikation med finsk och svensk kultur. Vi guidar eleverna till ett välutvecklat språk i både svenska och finska genom att använda båda språk som undervisningsspråk. Vi använder medvetet språk- och kunskapsutvecklande arbetsmetoder. Skolan stödjer varje elev att göra det absolut bästa utifrån sina förutsättningar.våra elever fostras till toleranta medborgare i ett mångkulturellt samhälle och vår verksamhet syftar på att skapa ett internationellt synsätt hos dem.våra elever blir tvåkulturella, tvåspråkiga, skapande, toleranta, nyfikna och de har ett gott självförtroende Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä ja mahdollistaa positiivisen samaistumisen suomalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme sekä suomea että ruotsia opetuskielinä, mikä takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä ja tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja. Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen, turvallisen ja selkeän oppimisympäristön, jossa vallitsee työrauha ja työnilo. Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia ja toimintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme ovat kaksikulttuurisia, kaksikielisiä, luovia, suvaitsevia, uteliaita ja heillä on hyvä itsetunto.

18 Södervikskolan Södervikskolans ledord är VILL och VÅGAR! Som elev på Södervikskolan vill du lära dig och du vågar lita på din egen förmåga. På Södervikskolan kan du starta skoldagen med att delta i Sportmorgon. Du kan tex spela handboll, basket, fotboll, tennis eller dansa med erfarna tränare. Efter det bjuder vi på frukost och kl 9.00 startar lektionerna. Med en sådan start har du gett dig själv bästa tänkbara möjligheter för att kunna koncentrera dig på dina studier. Informationstillfälle Tisdag 18 november, kl Tisdag 27 januari, kl Fristående skola, åk. 6 9 Anita Bondesson-Berglund Södervikvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats Hälsa är ett av våra prioriterade områden, där sodervikskolan.se motion och bra mat är självklara inslag. Men viktigt är också att trivas och känna trygghet på sin skola. Förutom dina lärare finns en coach/kurator och en skolvärdinna till för dig hela dagarna. Vi samarbetar med organisationen Mentor Sverige, där du erbjuds en egen mentor från näringslivet som kan stödja dig i din personliga utveckling. Entreprenörskap och kreativitet är vårt andra prioriterade område. Här finns specialsalar för No-laborationer, slöjd, bild och musik med inspelningsstudio. När man mår bra och får utlopp för sin kreativitet har man alla möjligheter att nå så långt man själv vill med sitt skolarbete och i livet.

19 Informationstillfälle Torsdag 29 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Annika Gustafson Bitr. Birgitta Brandt Viravägen Upplands Väsby Telefon bitr. rektor Webb magnetica.se Vikskolan magneti Skolan med gott rykte och goda resultat! a education Välutbildade och engagerade pedagoger som har fokus på just ditt barn. ipads som verktyg i undervisningen, från årkurs 3 har eleven en egen ipad. Undervisningsgrupper om ca 20 elever. Mer tid för lärande i ämnena Ma/No och Sv. Samarbete och utbildning tillsammans med organisationen Friends. Tydlig dokumentation beskriver elevernas kunskaper och utveckling. Öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4 6. Ma/No inriktning och möjlighet till spetsmatte. Arbetslagen samverkar och ansvarar för elevens lärande och välmående hela dagen. Eleverna startar sin dag i basgrupp med elever för att ge trygghet och skapa kamratskap över åldersgränserna. Arbetslagen skapar undervisningsgrupper/studiegrupper som gör att eleverna ofta arbetar i mindre grupper där de stimuleras till utmaningar i sin egen takt. I Vikskolans skolråd möts föräldrar och personal i gemensamt arbete för elevernas bästa. Intagningsregler förskoleklass Syskonförtur, Magneticas förskolor och ködatum. Intagningsregler årskurs 6 Vikskolans elever, Magneticas skolor, och ködatum Ansökan Blankett finns att hämta på webbplatsen och på skolan.

20 Vittra Väsby Vi på Vittra Väsby vill att det ska göra en skillnad i ditt barns liv om hon eller han har gått i grundskola hos oss. Vi på Vittra Väsby har fem löften som går hand i hand med den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Vi vill ge varje elev möjlighet att komma till sin rätt till ett erfarenhetsbaserat lärande att förstå sitt eget lärande att känna tillit till sig själv och sin egen förmåga att utveckla sin förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra. För att kunna uppfylla dessa löften är vi en grupp elever och en grupp vuxna som är tillsammans under en hel dag. Det är samma pedagoger, både i skolan och på vår fritidsverksamhet. Informationstillfälle Torsdag 22 januari, kl Öppet hus Fredag 23 januari, kl Fristående skola, åk. F 9 Dan Movall Administratör Ritva Göransson Drabantvägen Upplands Väsby Telefon Webbplats vittra.se Miniorlagets blogg vittraivasby.se/home/arbetslag-f-3 Vi på Vittra ser att det är den nära pedagogiska relationen mellan individ (elev) och gemenskap (grupp) som är viktigast för hur väl ditt barn ska lyckas i skolan. Vi lägger därför stort fokus på att skapa en trevlig och trygg arbetsmiljö samt en bra skolkultur på skolan. I det dagliga arbetet skapas unika lärtillfällen för ditt barn med hjälp av bland annat ipads, utomhuspedagogik samt arbetet med våra case (projekt). Välkommen till Vittra Väsby!

Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET

Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET Val av skola 2012 BESÖK VÅRA SKOLOR OCH KOM TILL SKOLMÄSSAN 21 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET 1 Information om val av skola i Upplands Väsby kommun 2012 VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG: 19 januari

Läs mer

Skolval skolvalsperiod: 28 januari 15 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 6 februari 2016 i Väsby Centrum! SPARA GÄRNA BROSCHYREN!

Skolval skolvalsperiod: 28 januari 15 februari. Kom och träffa skolorna på skolmässan 6 februari 2016 i Väsby Centrum! SPARA GÄRNA BROSCHYREN! Skolval 2016 skolvalsperiod: 28 januari 15 februari SPARA GÄRNA BROSCHYREN! Kom och träffa skolorna på skolmässan 6 februari 2016 i Väsby Centrum! Skolvalet 2016 Skolvalet är elevens och dennes vårdnadshavares

Läs mer

Ansök om skolplats 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari

Ansök om skolplats 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari Information till vårdnadshavare med barn som: fyller 6 år under 2017 och önskar börja i förskoleklass ska börja i åk 6 (som idag går i en F 5 skola) önskar byta skola inför ht 2017 Ansök om skolplats 2017

Läs mer

Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari

Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari Läs mer om grundskolorna i Upplands Väsby kommun och gör din ansökan via upplandsvasby.se/skolansökan upplandsvasby.se 08-590 970 00 Skolansökan

Läs mer

Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari

Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari Skolansökan 2017 Ansökningsperiod: 3 februari 23 februari Läs mer om grundskolorna i Upplands Väsby kommun och gör din ansökan via upplandsvasby.se/skolansökan upplandsvasby.se 08-590 970 00 Skolansökan

Läs mer

VAL AV SKOLA 2013 BESÖK VÅRA SKOLOR PÅ SKOLMÄSSAN 26 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET

VAL AV SKOLA 2013 BESÖK VÅRA SKOLOR PÅ SKOLMÄSSAN 26 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET VAL AV SKOLA 2013 BESÖK VÅRA SKOLOR PÅ SKOLMÄSSAN 26 JANUARI I VÄSBY CENTRUM! KUNDVALSKONTORET VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG 2013 17 januari - 4 februari Skolvalsperiod Lördag 26 januari Vecka 8 Senast

Läs mer

SKOLVAL Kom och träffa skolorna på skolmässan den 25 januari i Väsby centrum KUNDVALSKONTORET

SKOLVAL Kom och träffa skolorna på skolmässan den 25 januari i Väsby centrum KUNDVALSKONTORET SKOLVAL 2014 Kom och träffa skolorna på skolmässan den 25 januari i Väsby centrum KUNDVALSKONTORET Viktiga datum att komma ihåg 2014 16 januari 3 februari Skolvalsperiod Lördag 25 januari Skolmässa i Väsby

Läs mer

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010.

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010. januari 2010 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 849 10 buf.@vallentuna.se www.vallentuna.se buf@vallentuna.se REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL

Läs mer

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14

Välkommen till Myrsjöskolan. Ditt skolval 2013/14 Välkommen till Myrsjöskolan Ditt skolval 2013/14 Elever som trivs i sin skola lär sig mer I Myrsjöskolan har vi skapat en stark gemenskap mellan lärare och elever samt en genomtänkt värdegrund för vårt

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13

Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Nu är det dags att välja grundskola LÄSÅRET 2012-13 Gå till taby.se/skolval 9 jan 5 feb 2012 Välkommen att välja grundskola! Som förälder till ett barn i Täby väljer du aktivt vilken skola du vill att

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Dags att välja skola!

Dags att välja skola! Dags att välja skola! Information om skolvalet 2017 och grundskolorna i Vaxholm. Välkommen till skolan i Vaxholms stad! I Vaxholms skolor ska eleverna känna trygghet och glädje. Här finns goda förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014)

Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) Kvalitetsdokument 2014, Vasaskolan (läå 2013/2014) 1 Vasaskolan 1.1 Inledande frågor 1.1.1 Utvecklingsområden på skolan Skolans främsta utvecklingsområden under läsåret 2013/2014 I vår verksamhetsplan

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Hur är skolan organiserad?

Hur är skolan organiserad? Hur är skolan organiserad? Viggbyskolan bildar tillsammans med Drakskeppsskolan ett rektorsområde. Rektor är Gary Sundell och biträdande rektorer är Marie Johansson och Ulf Nilsson. Det är en kommunal

Läs mer

Karlbergsskolan RO Läsårsplan

Karlbergsskolan RO Läsårsplan L ÄSÅR 2015/2016 Karlbergsskolan RO Läsårsplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Karlbergsskolan RO, Läsårsplan 2(8) Vårt

Läs mer

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17

Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolans utvecklingsplan läsåret 16/17 Kristinedalskolan Platsen för möten, lärande och utveckling Detta dokument sammanfattar de grundläggande förhållningssätt, värderingar och arbetssätt som

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma Skolvalet I den här manualen beskrivs hur du ska utföra skolvalet. Tacka Ja till den reserverade skolan (CTRL+Vänsterklick för att använda länken) Söka till annan skola Tack nej till den reserverade skolan

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola

Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Folkasboskolan Fredriksbergskolan Långängskolan Sköllersta skola Stocksätterskolan Transtenskolan Östansjö skola Hallsbergs kommuns grundskolor Våra barn och ungdomar är viktiga för oss därför erbjuder

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-15! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Fritidshem Verksamhetsplan

Fritidshem Verksamhetsplan Läsåret 2016-2017 Fritidshem Verksamhetsplan Avdelningar: Fritids förskoleklass- åk 1 Fritids åk 2-3 Fritids åk 4-5 Väsby skola Besöksadress: Skolvägen 11, 194 76 Upplands Väsby Postadress: Upplands Väsby

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Dags att välja skola inför åk 7

Dags att välja skola inför åk 7 Eriksdalskolan Dags att välja skola inför åk 7 Presentation av verksamhet och valbara profiler på kommunens högstadieskolor. Vasaskolan Helenaskolan Stöpenskolan Här får du läsa mer om Eriksdalskolan,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Dags att välja skola!

Dags att välja skola! Dags att välja skola! Nu är det lättare att ta sig till skolan! Utökade bussturer från Resarö till centrala Vaxholm. Information om skolvalet 2016 och grundskolorna i Vaxholm. Välkommen till skolan i Vaxholms

Läs mer

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning

Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka v. 6-7, 2016 Färentuna skola Ekerö kommun Kort version, endast sammanfattande bedömning VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Information för val av skola ht 2016

Information för val av skola ht 2016 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2016 Innehåll 1. Val av skola - sammanfattning... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Foto: Svenskt Skolfoto. Bollstanäs skola

Foto: Svenskt Skolfoto. Bollstanäs skola Foto: Svenskt Skolfoto Bollstanäs skola Välkommen till vår skola Bollstanäs skola har ett unikt läge vid Norrvikens strand. Den vackra utemiljön är en viktig del i vår verk samhet under hela året. Med

Läs mer

Möt framtiden i Vaxholms skolor!

Möt framtiden i Vaxholms skolor! Möt framtiden i Vaxholms skolor! I Vaxholms skolor ska eleverna känna trygghet och glädje. Här finns möjlighet att få utlopp för kreativitet och fantasi. Samtidigt erbjuds en modern utbildning med fokus

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Lillsjöskolans fritidshem

Lillsjöskolans fritidshem Dokumentationen avser läsåret 2014-2015 Lillsjöskolans fritidshem Mikael From 2015-09-11 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolans fritidshem är organiserad med åldershomogena avdelningar

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan

Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Enhetens arbetsplan för Tortunaskolan Förskoleklass år 6 Fritidshemmet Läsåret 2013-2014 1. Kunskaps- och utvecklingsuppdrag Förskoleklass I Västerås stad ska övergången mellan förskola och skola leda

Läs mer

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal.

Alla avdelningar har en verkstad för skapande verksamhet. Fritids har även tillgång till skolans lilla idrottssal. Mariaskolan är en F-9 skola mitt på Södermalm med sammanlagt ca:800 elever. Skolans arbetslag för de yngre åren är organiserade vertikalt, d.v.s. F-2 utgör tre arbetslag. Under skoltid går eleverna i åldershomogena

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Löddesnässkolans. Fritidshem

Löddesnässkolans. Fritidshem Löddesnässkolans Fritidshem 2014/2015 Välkommen till Område Löddesnäs Fritidshem. Enhet Löddesnäs fritidshem består av 4 avdelningar, Idun Saga, Freja och Embla. Alla fritidshemmen ligger integrerade i

Läs mer

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN

VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN VÄLKOMNA TILL ORMSTASKOLAN En kort beskrivning av skolan Vi är en grundskola med klasserna F-6 samt förskoleverksamhet och fritids Vi har ca 500 elever Personalen består av ca 90 personer med olika kompetens

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Skee förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Skee förskola Verksamhetsplan för förskolan Skee förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011

GRANGÄRDETS SKOLA. Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 GRANGÄRDETS SKOLA Uppdrag Skollagen Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 BUNs mål Mobbningsfri skola/ trygga barn Ämnesbehöriga lärare till 100% Lokala mål Skolan: Vi strävar mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Enhet Löddesnäs Förskoleklass Enhet Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla byggnader ligger

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

För dig som är nyfiken på allt från minsta atom till hela universum 15

För dig som är nyfiken på allt från minsta atom till hela universum 15 2011-12-11. g, 20 För dig som är nyfiken på allt från minsta atom till hela universum 15 Öp i Vä sb Ti pe yc sd t Hu ent a Tr ge n äff s p rum d a e en å,l be lev ör 24 Vä sö er, k v lä sb 21 ja ra å Vä

Läs mer

Kvalitetsredovisning vårterminen 2011

Kvalitetsredovisning vårterminen 2011 Barn och utbildning Kvalitetsredovisning vårterminen 2011 Strandvägsskolan Grundskola Förskoleklass Fritidshem Barbro Jansson Rektor Innehållsförteckning 1. Bakgrund och förutsättningar 3 2. Resultat och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016

Åtagandeplan. Sorgenfriskolan Läsår 2015/2016 Åtagandeplan Sorgenfriskolan Läsår 2015/20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Beskrivning av skolan... 3 3 Sammanfattning: Skolans lägesbedömning... 3 4 Skolans utvecklingsområden/ åtaganden för läsåret...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Mellegårdens förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Mellegårdens förskola Verksamhetsplan för förskolan Mellegårdens förskola 2016-2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Uppsala årskurs F 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer