Rodhes Aktiebolagsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rodhes Aktiebolagsrätt"

Transkript

1 Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK

2 Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag 18 b. Huvudtyperna av föreningar 19 Kap. 1 Vissa huvudproblem inom aktiebolagsrätten 21 A. Bolagsförmögenheten och det begränsade ansvaret 21 B. Minoritetsskydd 22 C. Stora och små aktiebolag 23 D. Enmansaktiebolag 24 E. Koncernbolag 25 Kap. 2 Om bildande av aktiebolag 26 A. Inledning 26 B. Steg 1: Utkast till stiftelseurkund inklusive bolagsordning upprättas 27 C. Steg 2: Aktieteckning sker 29 D. Steg 3: Aktierna betalas 30 E. Steg 4: Stiftelseurkunden färdigställs 30 F. Steg 5: Bolaget anmäls för registrering 31 G. Avtal i bolagets namn före registreringen 32 Kap. 3 Tillskottskapitalet och dess inbetalning 34 A. Tillskottskapitalets storlek 35 B. Tillskottskapitalet ska normalt betalas i pengar 37 C. Tillskottskapitalet kan också betalas med apportegendom 39 D. Ogiltighet av aktieteckning 45 E. Aktiekapitalets storlek och aktiers matematiska värde 46 Kap. 4 Ökning av tillskottskapitalet 48 A. Ökning av aktiekapitalet genom nyteckning 48

3 8 Innehåll B. Ökning av aktiekapitalet genom konvertering av skuldebrev 59 C. Ökning av aktiekapitalet genom nyteckning på grund av optionsrätt 64 D. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 68 Kap. 5 Andra former av kapitalanskaffning 73 A. Lån 73 B. Mellanformer mellan tillskott vid aktieteckning och lån 75 C. Närmare om aktiebolags fordran mot aktieägare 78 Kap. 6 Skyddet för aktiebolagets kapital 80 A. Tvångslikvidation då bolaget gjort förluster 80 B. Gränserna för värdeöverföringar till aktieägare eller annan 83 a. Allmänt om värdeöverföringar 84 b. Vinstutdelning 87 c. Minskning av aktiekapitalet och reservfonden 93 d. Förvärv av egna aktier 101 e. Värdeöverföring av annat slag (»förtäckt vinstutdelning») 105 f. Rättsföljder vid olagliga värdeöverföringar 108 C. Lån till aktieägare och andra närstående 110 a. Låneförbudet 110 b. Vem får inte låna? 111 c. Undantag 112 d. Lån för förvärv av bolagets aktier 114 e. Vad är förbjudet? 116 f. Dispens 117 g. Rättsföljder vid överträdelse av låneförbuden 119 h. Särskild förteckning över vissa lån 120 D. Borgensförbindelser och pantsättningar 121 Kap. 7 Om aktier och överlåtelse av aktier 125 A. Inledning 125 B. Aktier med olika rätt 128 C. Avstämningsbolag och andra aktiebolag 134 D. Aktiebrev 134 E. Godtrosförvärv av aktie 136 F. Aktieägarens legitimation gentemot bolaget 139 G. Aktieförvärvarens skydd mot överlåtarens fordringsägare 144

4 Innehåll 9 H. Andra aktierättsliga dokument 145 I. Registrering av aktier i avstämningsbolag 149 J. Inskränkningar i rätten att förfoga över aktie 155 a. Lösningsrätt m.m. vid övergång av aktie 156 b. Vissa andra inskränkningar i rätten att förfoga över aktie 161 Kap. 8 Aktiebolagets organisation 162 A. Inledning 162 B. Bolagsstämman 167 a. Vem får delta i stämma? 167 b. Hur många röster har en deltagare i stämman? 170 c. Röstning genom ombud 170 d. När och var ska stämma hållas? 172 e. Kallelse till stämma 173 f. Stämmans förlopp 177 C. Bolagsledningen 181 a. Ledningens organisation 181 b. Behörigheten att företräda bolaget 188 c. Ersättning till ledande befattningshavare 196 d. Styrelserepresentation för de anställda 197 D. Revisorerna 203 a. Tillsättande av revisor 203 b. Revisors skyldigheter 210 c. Revisionsberättelsen 211 d. Revisors tystnadsplikt och skyldighet att agera vid brottsmisstanke 213 e. Allmän granskning 215 f. Särskild granskning 217 Kap. 9 Årsredovisningen 218 Kap. 10 Bolagsorganens ansvar 222 A. Ansvaret gentemot bolaget 222 B. Ansvaret gentemot bolagets fordringsägare 229 Kap. 11 Minoritetsskyddet 234 A. Inledning 234 B. Jäv på bolagsstämma 235 C. Minoritets rätt att diktera bolagsstämmans beslut 236 D. Minoritets rätt att hindra beslut av bolagsstämma 237 a. Ändringar i bolagsordningen 237

5 10 Innehåll b. Avvikelser från företrädesrätt genom riktade emissioner 242 c. Särskilda bestämmelser om vissa riktade emissioner och överlåtelser 242 d. Minskning av aktiekapitalet 244 e. Fusion och delning 245 f. Byte av bolagskategori 246 g. Ansvarsfrihet 247 E. Till minoritetens skydd uppställda direktiv för bolagsstämmans beslut 248 F. Till minoritetens skydd uppställda direktiv för styrelsens beslut 252 G. Minoritetens maktmedel 256 H. Utlösning av minoriteten 261 Kap. 12 Koncernbolag 266 A. Inledning 266 B. Vinstutdelning i moderbolag 271 C. Indirekt förvärv av egna aktier 272 D. Andra koncernrättsliga frågeställningar 273 Kap. 13 Upplösning av aktiebolag 276 A. Likvidation 276 a. När ska ett aktiebolag gå i likvidation? 276 b. Bolagets organisation under likvidationen 281 c. Likvidationens fortgång 282 d. Likvidatorernas redovisning och ansvar 283 e. Likvidationens avslutande 284 B. Konkurs 285 C. Fusion 286 D. Delning 290 Litteraturanvisningar 292 Sakregister 297

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17

Innehåll. Förord 5. Förkortningar 17 Innehåll Förord 5 Förkortningar 17 1. Inledning 19 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 19 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 22 2. Kort historik 23

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt Tredje upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förord 9 Förkortningar 11 1 En resa genom regler om aktiebolag 13 1.1 Perspektiv på aktiebolag 14 1.2 Aktiebolaget och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se

14-06 STYRELSEANSVAR STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO HELSINGBORG www.lindahl.se STYRELSEANSVAR STYRELSEANSVAR Ansvarig utgivare: Malcolm Wiberg 2011/2014 Advokatfirman Lindahl KB INNEHÅLL FÖRORD 7 REGELVERK 9 STYRELSENS TILLSÄTTNING 10 Sammansättning och val 10 Mandattid, förtida

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson. UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert

Läs mer

Aktiebolagets rättskapacitet

Aktiebolagets rättskapacitet Ylli Alija Aktiebolagets rättskapacitet och parthabilitet före och efter upplösningen Tillämpade studier 20 poäng - vt 2006 Handledare: Professor Rolf Dotevall Ämnesområde: Associationsrätt Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

AKTIEBOLAG I S V E R I G E

AKTIEBOLAG I S V E R I G E " Hemuppgift i TERMINOLOGI till den 22 april 1993 Kurs i juridisk terminologi finska/svenska Stockholms universitet Madeleine Midenstrand AKTIEBOLAG I S V E R I G E INNEHALL -------- 1. Aktiebolag från

Läs mer

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag

Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag Promemoria Minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag - kompletterande underlag I alla aktiebolag ska det finnas ett aktiekapital. I ett privat aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 100 000 kr

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter

Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Att vara styrelseledamot i ett aktiebolag med minst två ledamöter Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta ett aktiebolag eller som redan gjort det. Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET

BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Anna-Lena Dahlqvist Rolf Holmquist BROTTEN I NARINGSVERKSAMHET Norstedts Juridik AB Innehall Förord 15 Förkortningar 17 1. Brott i naringsverksamhet 19 1.1 Allmant om brott och straff 19 1.2 Brott i naringsverksamhet

Läs mer

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE

UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE CHRISTER NILSSON UTMÄTNING HOS NÄRINGSIDKARE EN INTRODUKTION Christer Nilsson 2014-08-05 upplaga 2 Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 SYFTET MED DENNA REDOGÖRELSE... 4 2 DE OLIKA FÖRETAGSFORMERNA EN INTRODUKTION...

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer