Vårterminen Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminen 2015. Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux"

Transkript

1 Information om dina studier på Medborgarskolan Komvux Vårterminen 2015 Innehåll: Viktigt att veta för dig som elev Utvärderingsplan Likabehandlingsplan Handlingsplan vid stödinsatser Kontaktuppgifter Lägg till: Kursbeskrivningar/planeringar för dina kurser Skolverkets kursmål och betygskriterier för dina kurser Litteraturlista Schema

2 Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning I det här häftet har vi samlat en del information om vår vuxenutbildning som du som elev behöver ta del av och en del kontaktuppgifter som du kan ha nytta av. Om du saknar någon information var inte rädd för att fråga! Vi finns här för din skull! Personalen INNEHÅLL Medborgarskolans värdegrund... 2 Individen i centrum... 2 Utveckling i samverkan... 2 Ömsesidig respekt... 2 Kunskapens egenvärde... 2 Styrdokument... 2 Läroplan för vuxenutbildningen... 2 Vi använder oss också av lokalt utarbetade dokument:... 3 Inflytande och ansvar... 3 Utvärderingar... 3 Kursrådet... 3 Terminstider... 4 Viktiga datum... 4 Brandlarm... 4 Närvaro... 4 Litteratur... 5 Studiemedel... 5 Studievägledning och stöd... 5 Studieavbrott eller förlängning av kurs... 5 IT-användning... 5 Trådlöst elevnätverk... 6 Hemarbete... 6 Prov... 6 Betyg... 6 Utvärderingsplan... 7 Likabehandlingsplan för Medborgarskolan... 7 Policy och ambition... 7 Förebyggande arbete... 8 Att upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling... 8 Att utreda och åtgärda... 8 Enkel handlingsplan för deltagare... 9 Handlingsplan för stödinsatser Förebyggande åtgärder:... 9 Åtgärder vid behov av särskilt stöd: Egna Anteckningar Egna Anteckningar

3 Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och utbildningsverksamhet, oavsett ålder, studie- eller yrkesbakgrund. Individen i centrum Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål. Utveckling i samverkan Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet. Ömsesidig respekt Vi är alla lika mycket värda; varje människa är värdefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra. Kunskapens egenvärde All kunskap är värdefull. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning. Styrdokument Vi arbetar enligt de nationella styrdokumenten: Skollagen (SFS 2010:800) Skolverkets förordning om vuxenutbildning Vux 2012 (SFS 2011:1108) Skolverkets ämnesplaner och kurser enligt GY2011 Läroplan för vuxenutbildningen 2012 (är en bilaga till SFS 2011:1108) Du kan läsa om de lagar och regler som styr all skolverksamhet på skolverkets hemsida: På hittar du lätt alla ämnen och kursplaner med mål och betygskriterier. De finns också på och där kan man också se på vilka skolor de olika kurserna erbjuds och göra ansökan. Läroplan för vuxenutbildningen Riktlinjer Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, uppmärksamma de elever som är i behov av stöd, och samverka för att göra utbildningen till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 2

4 kunskaper som främjar elevernas lärande, tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på och vägleda eleverna så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas, se till att undervisningen till innehåll och utformning präglas av ett jämställdhetsperspektiv, stimulera, handleda och stödja eleven, i förekommande fall samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, och i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och för undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning. Vi använder oss också av lokalt utarbetade dokument: Vår egen arbetsplan Handlingsplan för stödinsatser Krisplan för Medborgarskolan Region Ost Likabehandlingsplan för Medborgarskolan Region Ost Några av de viktigaste delarna finns med i det här häftet, men läs gärna mer i själva dokumenten. Arbetsplan, krisplan, och likabehandlingsplan finns i blankettställen vid anslagstavlorna. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som elev! Inflytande och ansvar De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar omfattar alla elever. Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen och stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör den. Det är skolans mål att alla ska känna sig delaktiga och ha inflytande, men också ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer. Det ska också finnas ett eller flera forum för samråd där frågor som är viktiga för verksamheten och har betydelse för eleverna behandlas. Det här betyder att vi ger dig möjligheterna att påverka hur och vad du lär dig, men att det är du som har huvudansvaret för ditt lärande. Du har också ansvaret för att använda din rätt att påverka din utbildning t.ex. genom att delta i diskussioner i klassrummet, i Kursrådet eller genom att svara på utvärderingar. Utvärderingar Ta tillvara dina möjligheter att påverka! Särskilt värdefulla tillfällen är den kommunala utvärderingen som sker varje termin och våra egna utvärderingar, som sker både skriftligt och i samtal under kurserna. (Se Utvärderingsplan) Kursrådet Vi bjuder in till Kursråd, men du som elev kan också ta initiativ till ett möte. I Kursrådet träffas elever, lärare och utbildningsansvarig för att stämma av hur kurserna fungerar, diskutera förbättringar, ny kurslitteratur och andra studerandefrågor. Här får du också tillfälle att delta i vårt utvecklingsarbete med t.ex. organisation och arbetsplan. 3

5 Terminstider Vårterminen: Studiedagar 14 januari Självstudier enligt överenskommelse med respektive lärare Övriga studiedagar meddelas under terminen. Kursråd 24 feb kl april kl Mittermins-samtal Vecka Tid enligt överenskommelse med respektive lärare Nationellt prov Meddelas av lärare i respektive kurs. Viktiga datum Provdagar Fredagar jämna veckor feb Sista anmälningsdag för högskoleprovet. 15 april Sista anmälningsdagen för att studera på Högskola. 28 mars Högskoleprovet. Fler datum kan ev. komma under terminens gång. Informationen får du då från din lärare. Brandlarm Studera skyltningen angående utrymning som finns på varje plan så att du vet var närmaste nödutgång finns. Om larmet går, gå nedför trapporna (Obs! Hiss får EJ användas) och ut genom huvudentrén. Vänta vid flaggorna. Följ med din grupp om du har lektion och stå kvar där tills du får besked om annat av lärare eller räddningspersonal. Närvaro Närvaro på lektionerna är obligatorisk. Om du blir sjuk eller får annat giltigt förhinder (t.ex. sjukt barn) ska du anmäla frånvaro och orsak till din lärare. Du ansvarar själv för att ta reda på och ta ifatt de uppgifter du missat. Kom ihåg att göra ev. anmälan till CSN eller Försäkringskassa. Upprepad ogiltig frånvaro leder till avbrott och återbetalningskrav från CSN om du lånar pengar till dina studier. Det är fritt och frivilligt att studera, men när du väl börjat har du också åtagit dig ansvaret att göra det! 4

6 Litteratur För att kunna delta i lektionerna behöver du kurslitteratur. Aktuell litteratur för din/dina kurser hittar du på litteraturlistan som delas ut i samband med uppropet. Lärarna inom respektive kurs informerar mer om litteraturen vid ert första möte. Inom kommunala vuxenutbildningen bekostar du som elev din egen litteratur. Utöver kursitteraturen tillkommer det en avgift på 200:- för kopierat material, förbrukningsmaterial mm. Faktura skickas med post. För mer information om kurslitteratur och studiematerial se Litteraturlistan. Studiemedel Studiemedel består av två delar: bidrag och lån. Du söker via - det går snabbast om man har en E-legitimation. Villkoret för lånet är att du läser dina kurser i den takt du uppgett på ansökan. Ta reda på hur din ekonomi påverkas om du gör några förändringar! Studievägledning och stöd Om du behöver hjälp med övergripande planering av dina studier eller information om framtida studie- och yrkesval kan du boka tid hos någon av studievägledarna på Jobb- och Kunskapstorget. Information om öppettider och kontaktpersoner finns på Du kan också själv söka mer information på Där finns förutom information om all vuxenutbildning i Östergötland och ansökningsblankett, också tips om studieteknik. Har du frågor om Medborgarskolans kurser kan du förstås vända dig till oss på expeditionen eller till din lärare. Detta gäller också om du får svårigheter med dina studier och behöver diskutera vad som kan göras för att det ska gå bättre för dig. (Se stödplan) Studieavbrott eller förlängning av kurs Om du behöver avbryta studierna under pågående kurs måste du meddela oss så snart som möjligt! Ibland kan det vara bättre att förlänga sina studier än att göra avbrott. Vi är skyldiga att rapportera förlängning, avbrott och orsak till Jobb- och Kunskapstorget, som i sin tur meddelar CSN. Om deltagare varit frånvarande mer än 3 veckor utan orsak görs avbrott. IT-användning På skolan finns det både stationära datorer och bärbara datorer. De bärbara datorerna används främst på lektionerna. Datorn är en viktig del i undervisningen. I exempelvis språkkurserna kommer du att skriva texter som du skickar in via e-post till respektive lärare. Dessa texter går via en sida som heter URKUND där materialet kontrolleras så att inte plagiering/fusk ska förekomma. För att kunna skicka in texter behöver du ha en e-post adress. Vi erbjuder alla en kortare datorintroduktion eller om du vill lära dig lite mer är du välkommen att läsa datororientering 50 poäng. Vid användandet av skolans datorer så är det några saker som du måste ta hänsyn till: 5

7 Vi äter eller dricker inte vid datorerna. Du ska vara aktsam med skolans datorer och inventarier. Det är förbjudet att titta på/handa ha sidor som är eller innehåller olagligt, rasistiskt, pornografiskt och kränkande material. Du får inte använda datorn att kränka eller mobba andra. Du får inte bryta mot upphovsrätten. Bilder och text kan vara skyddade. Skolan tar inget ansvar för material som sparas på skolans datorer/servrar. Vi rekommenderar att du använder dig av ett USB-minne. Trådlöst elevnätverk På skolan har ni tillgång till ett trådlöst elevnätverk: Användarnamn: Mbsk-elev Lösenord: surfaiskolan Hemarbete Hemarbete är en viktig del av arbetssättet inom vuxenutbildning och en förutsättning för att du ska få de kunskaper som kursmålen kräver. Som vuxenstuderande har du ofta mycket att lära på kort tid och måste ta stort eget ansvar för din inlärning. Genom hemarbetet befäster du dina kunskaper och färdigheter och får själv öva, gå igenom och summera det som behandlats under lektionen. Genom hemarbete kan också en del avsnitt som inte kräver lärarhandledning klaras av. Kom ihåg att formulera dig med egna ord och ange källor du använt i inlämningsarbeten. Dina arbeten kommer att granskas i Urkund som avslöjar om texten är kopierad. På skolan kommer du även ha tillgång till en studiesal, se information vid sal. Prov Provdagar är fredagar jämna veckor klockan Vid prov bestämmer läraren vilka hjälpmedel som är tillåtna. Var alltid beredd med papper (lösa blad, ej block), penna, suddgummi och ev. miniräknare. Inga mobiltelefoner eller datorer är tillåtna. Slå av och lämna hos lärare/skrivvakt! Medhavda ytterplagg, väskor och annat placeras vid väggen. Elev som ertappas med fusk får genast lämna provlokalen och provet bedöms ej. Omprov medges endast om det behövs för att läraren ska ha något betygsunderlag. Betyg Från och med läsåret 2012/13 gäller de nya kursplanerna för gymnasieskolan också kommunal vuxenutbildning. Det betyder att en ny betygsskala med betyg A-F används. A är högsta betyg och F är underkänt. Man kan läsa enstaka kurser eller en hel gymnasieexamen. Betyg sätts inom 14 dagar efter avslutad kurs och utfärdas av Jobb- och Kunskapstorget. Du beställer betyget genom att fylla i en blankett och skicka in den till Jobb- och Kunskaps- 6

8 torget. Se under fliken Betyg /Beställning av betyg. Beställ betyg i god tid (minst en vecka) innan du behöver det. Kontakta Ann-Katrine Nilsson, eller om du har några frågor. Lycka till med studierna! Utvärderingsplan Alla våra kurser/utbildningar ska utvärderas. Samtliga elever ska genomföra den kommunala utvärderingen varje termin. Den utvärderingen är skriftlig och sker i mitten av terminen. Våra egna utvärderingar kan vara både skriftliga och muntliga. Muntliga utvärderingar uppmanas eleverna och lärarna att ha under hela kursen/utbildningen för att på detta sätt kunna påverka innehåll, upplägg, material m.m. Ett annat sätt att utvärdera kan vara att skriva ner sina åsikter mer spontant på gröna (positiva) och röda (negativa) mindre lappar. Dessa sammanställs sedan och tas upp till diskussion under senare lektioner. Detta sätt kan möjliggöra för eleverna att få ev. förändringar till stånd redan under deras egen kurs/utbildningstid. Att delta i Kursrådet är också ett sätt att vara med och utvärdera och påverka din utbildning och skolans organisation. Vid sista kurstillfället görs en skriftlig utvärdering av både läraren och elever. Vi uppmanar våra elever att själva komma med synpunkter och förslag till hur utvärderingarna ska genomföras! Likabehandlingsplan för Medborgarskolan Utdrag ur: Policy och ambition Medborgarskolan ska vara humanistisk. Det betyder att vi bemöter varandra med omtanke och respekt eftersom vi alla är lika mycket värda. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som kännetecknas av mänsklighet och omtanke, förståelse för oliktänkande och för andra kulturer. Att känna sig trygg är en rättighet. Vi tolererar inte diskriminering, kränkningar eller trakasserier av något slag. Vår policy är att omedelbart med kraft reagera mot hot, mobbning, främlingsfientlighet, rasism, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av vilket slag det än är. Vi på skolan ska bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete, där Medborgarskolans ansvar är att vidta åtgärder för att Förebygga och Förhindra att elever, kursdeltagare och personal utsätts för kränkande behandling, samt att Upptäcka, Utreda och Vidta åtgärder när någon får kännedom om att en elev, kursdeltagare eller personal blir utsatt för sådan behandling. 7

9 Förebyggande arbete Alla som arbetar på Medborgarskolan ska vara väl bekanta med vår humanistiska värdegrund och våra fyra kärnvärden: Individen i centrum Utveckling i samverkan Ömsesidig respekt Kunskapens egenvärde Alla på Medborgarskolan ska verka för att dessa ska genomsyra vår dagliga verksamhet och aktivt motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar genom ett humanistiskt förhållningssätt. Vid varje terminsstart informerar vi eleverna om vår värdegrund, våra kärnvärden och vår likabehandlingsplan och diskuterar hur vi alla kan hjälpas åt för att skapa god stämning och en trygg arbetsplats för oss alla. Vi poängterar att vi inte tolererar kränkningar på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller någon annan kränkande behandling. Under varje termin och i slutet av varje kurs gör eleverna anonyma utvärderingar där bl.a. likabehandling tas upp. På så sätt kan vi kartlägga behovet av åtgärder och få underlag för att utveckla vårt likabehandlingsarbete. Vid Kursrådets möten och ledarträffar ska frågor om stämningen på skolan och likabehandlingsarbetet tas upp. Likabehandlingsplanen ses över och revideras varje år samtidigt som kvalitetsredovisningen sker. Kursrådet och all personal bjuds in att delta i arbetet. Att upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling All personal ska vara uppmärksam på hur förhållandena är i våra kurser och vara lyhörd i kontakterna med deltagarna för att upptäcka eventuella missförhållanden. Alla ska sträva efter att skapa så goda kontakter med eleverna att de utan svårighet kan vända sig till personalen och få hjälp och stöd. Vid utvärderingar och översyn av planer för verksamheten granskas dessa särskilt för att upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Den som upptäcker att en elev känner sig kränkt samtalar med eleven och meddelar läraren för gruppen. Den som själv känner sig kränkt, trakasserad eller mobbad vänder sig också till ledaren. Om läraren är inblandad vänder man sig till utbildningsansvarig i stället, därefter till regionchefen. Om personal upplever sig kränkt av elever ska de vända sig till utbildningsansvarig eller regionchef. Att utreda och åtgärda Dessa rutiner ska vara kända av all personal och regelbundet tas upp på ledarträffar. När det finns misstankar om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling ska en utredning göras så snart som möjligt. Utredningen inleds av läraren/utbildningsansvarig/regionchef som fått kännedom om problemet och ska omfatta samtal med både den som kan ha utövat kränkningen och den utsatta. Den ska beskriva vad som hänt och försöka ta reda på och analysera orsakerna till den uppkomna situationen. Nästa steg är att diskutera en lösning på situationen och vilka åtgärder som krävs t.ex. samtalsstöd eller förändringar i undervisningssituationen. En bedömning görs av hur allvarlig 8

10 kränkningen är och om situationen kan lösas direkt eller kräver mer långtgående åtgärder och/eller anmälan till andra myndigheter. Utredningen dokumenteras skriftligt och förvaras i låst arkiv på expeditionen. Utredningen rapporteras till närmast högre chef. Om de åtgärder som vidtas inte visar sig tillräckliga eller om en godtagbar lösning inte har uppnåtts kontaktas rektor vid den kommunala vuxenutbildningen som är ytterst ansvarig för verksamheten. Det gäller också om ärendet går vidare till en annan myndighet t.ex. polisanmälan vid brott eller skadegörelse eller anmälan till Arbetsmiljöverket vid skada på arbetsplats. Utbildningsansvarig/regionchef ansvarar för att de beslutade åtgärderna följs upp och utvärderas. Enkel handlingsplan för deltagare Om du tycker att någon annan behandlar dig på ett sätt så att du känner dig kränkt, trakasserad eller mobbad eller om du upptäcker att någon annan blir utsatt, gör så här: Om det är en akut hotsituation - ring 112 eller polisen och säg till din lärare. Polisen har tel I övriga fall - prata direkt med din lärare när övriga elever inte är närvarande. Berätta om det negativa du upplever och hur det får dig eller din kamrat att känna sig. Tala om vem/ vilka som utsätter dig/din kamrat för detta. Läraren börjar omedelbart arbetet med att utreda och åtgärda situationen. Din lärare kommer att prata enskilt med den/de som du anser orsakar det negativa för att ytterligare klarlägga situationen och hitta en lösning. Läraren kommer i samråd med de inblandade fram till hur situationen ska åtgärdas. Läraren rapporterar också om det inträffade och hur det har lösts till utbildningsansvarig. Om du inte känner att du kan vända dig till läraren eller om situationen inte förbättrats, vänd dig till utbildningsansvarig på expeditionen (Kerstin Åström) eller i sista hand till rektor, Karl-Erik Erikson för den kommunala vuxenutbildningen, tel Handlingsplan för stödinsatser. Syfte: Att på ett tidigt stadium kunna ge stöd till deltagare så att de har förutsättningar att bli godkända. Förebyggande åtgärder: Vid kursstart informeras samtliga våra elever noga om att läraren och övrig personal finns för deras skull, dvs. de ska känna att de kan komma med de frågor och oklarheter som dyker upp under studierna ingen fråga är för liten eller obetydlig! Samtidigt informeras alla om den resurstid/handledning med lärare som finns tillgänglig för alla som går våra olika kurser och även om de datorer som finns tillgängliga för egna studier på Medborgarskolan. För övrigt gäller de överenskommelser om stöd som fattas mellan enskilda elever och lärare som en del i en stödplan (se nedan). Lärarna ska uppmana eleverna i sina kurser att prata med dem så snart behov av extra stöd uppstår. Eleverna ska också veta att utbildningsansvarig finns tillgänglig om det stöd som 9

11 erbjuds direkt av läraren inte känns tillräckligt eller om eleven vill samråda med ytterligare någon eller någon annan än läraren. Läraren är skyldig att i god tid innan kursslut göra en bedömning av om det finns elever som har svårigheter att nå målen för Godkänd. Detta kan med fördel ske i samband med översyn av den individuella studieplanen. Åtgärder vid behov av särskilt stöd: Då behov av särskilt stöd upptäcks antingen genom att eleven kontaktar sin lärare och berättar om sina svårigheter, eller genom att läraren gör bedömningen att eleven kommer att ha svårt att nå målen ska läraren erbjuda deltagaren ett enskilt samtal med läraren och/eller utbildningsansvarig. Läraren (och/eller utbildningsansvarig) ska utifrån samtalet med eleven och sin bedömning av elevens studieresultat, föreslå stödåtgärder och i samråd med eleven upprätta en stödplan med konkreta åtgärder för att eleven ska kunna nå sina studiemål. I planen ska det framgå vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras/vara klart och vem som tar ansvar. Innehållet i planen anpassas efter varje enskild elevs behov. Som exempel på åtgärder kan nämnas: deltagande i resurstid, enskilda stödlektioner, deltagande i parallellgrupp eller byte till grupp på annan nivå. Vid misstanke om läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi tar utbildningsansvarig kontakt med den centrala resursen för vidare hjälp och handledning. Det naturliga är att eleven tar eget ansvar t.ex. för att göra prov och lämna in uppgifter som saknas, men det kan ibland vara aktuellt att läraren eller utbildningsansvarig som stöd är medansvarig. En kopia på planen lämnas till utbildningsansvarig, som vid behov följer upp att planen gett önskat resultat. Om så inte är fallet, tar utbildningsansvarig initiativ till nytt samråd med revidering av stödplanen. 10

12 Egna Anteckningar 11

13 Egna Anteckningar 12

14 Kontaktuppgifter: Medborgarskolans Komvux vuxenutbildningen för alla. Teknikringen Linköping Verksamhetsansvarig : Kerstin Åström, , Administration: Carola Stjärnström, Lärarrum Studieverkstaden Hemsida: Central växel för Medborgarskolan region Ost: Kurslärare: Beata Stechnij-Ramidh Galina Ditchuk Gustaf Baard Sandra Jamil Frånvaroanmälan: Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma, måste du anmäla det till oss! Mejla din lärare. Om du inte kan det, lämnar du ett meddelande på Studieverkstadens/lärarrummets telefon Säg ditt namn, personnummer, varför du inte kommer och vilken dag och kurs det gäller. För din egen skull: Glöm inte anmälan till Försäkringskassa och CSN. Jobb- och Kunskapstorget Vuxenutbildningen: Rektor: Karl-Erik Eriksson Besöksadress: Nygatan 19, Telefon: För frågor om betyg: Ann-Katrine Nilsson, Telefon:

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Fridtjuv Bergskolan F-5

Fridtjuv Bergskolan F-5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Ödeshög kommunala skola samt skolbarnsomsorg Fridtjuv Bergskolan F-5 Syfte DK-planens syfte är att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan

Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan Komvux Malmö Södervärn Heleneholmsskolan INNEHÅLL Våra utbildningar 2 Praktisk information Information från biblioteket Information från kurator Information från studie- och yrkesvägledare 3-4 5 6 7 Lagen

Läs mer