kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen"

Transkript

1 kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena tas om hand

2 innehåll #1/12 10 Stormarna drabbade Södra De stormar som drabbade södra Sverige sedan första advent 2011 har nu inventerats av Södra. Fram till mitten av januari hade cirka kubikmeter blåst ned på medlemmarnas arealer. 14 Roligt lärande om trädens knoppar När träden står kala brukar det vara svårt att känna igen olika trädarter, men då har man inte bekantat sig med Knoppisarna. Knoppisarna är tretton figurer som gör det både roligt och enkelt att artbestämma olika lövträd. Anders Rapp är pappa till boken om knoppisarna Trädens knoppar. 18 Kampanj Dags att beställa plantor Södra har ett brett utbud av plantor av hög kvalitet anpassade till det sydsvenska skogsbruket. Vilken planta du väljer påverkar trädens kvalitet och tillväxt. Du kan välja mellan gran, tall, lövträd och främmande trädslag (hybridlärk, sitkagran, med flera). 32 Gröt populär tallriksmodell igen Från att mest ha förknippats med frukost för skogshuggare och mellanmål för Gunde Svan, är gröt något som i dag serveras på både snabbmatställen och stjärnkrogar. I Köpenhamn finns sedan i höstas världens första grötbar. 38 Energiautonom jaktstuga byggs med 180-åriga tallar På Svenljungas naturbruksgymnasium byggs en energiautonom jaktstuga med hjälp en gammal metod för knuttimring hämtad från Kanada. Stugan ska värmas av solen och förses med el från både sol och vind. 3 Ledare: Skogsbruk Hot eller möjlighet? 4 Södra investerar för framtiden Nu inleds produktion av svenska ekplantor 5 Södraprojekt i Ryssland Förvärv av parkettgolvtillverkaren Berg & Berg 6 Nu produceras textilmassa i Mörrum 8 Marknadsläget 9 Virkesmarknaden 10 Stormarna drabbade Södra 10 Stor risk för angrepp av granbakrborre 11 Sätt din säkerhet främst 12 Så här drabbade vinterns stormar Södras område 13 Välkommen till ditt årsmöte! Nytt avtal med Varberg Energi 14 Roligt lärande om trädens knoppar 16 Produktionsbegränsningar krävs för att skapa lönsamhet i trävarubranschen Ny version av Svenska PEFC-standarden 17 Ändringar i skogsvårdslagen 18 Tid för plantor 18 Dags att beställa plantor Effektivare plantdistribution 19 Beställ dina plantor på Skogsägarnätet 20 Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 21 Ökad mekanisering för större produktion av täckrotsplantor 22 Täckrot det självklara valet för Petter Större portfölj med Romerike Trelast 24 Fånga dagen ta vara på ljuset 26 Skogsägarnätet skapar flera möjligheter 27 Webbutbildning 28 Urban Blomster Södra Skogs nya marknadschef 30 Näringspolitiska arbetet görs för medlemmarna 31 Ta hjälp för att göra dig hörd! 32 Gröt populär tallriksmodell igen 34 Fler huggbilar för effektivare skogsbränsleproduktion 35 Enklare och tydligare dokument till medlemmarna 36 Skogen i centrum på Gröna kapitalistdagen 38 Jaktstuga byggs med 180-åriga tallar 39 Bred kunskap om skogen 40 Elspalten Nyheter på skatteområdet Handeln med insatskapital 42 Stort intresse i Kina för sydsvensk björk Traryd sågar björk 43 Effektivare avverkningar med ny drivare 44 Kvällen då skogen kom till stan Dags att söka stipendium 46 Vass på att sticka 48 På gång: På spåret Sveriges nationalparker: Dalby Söderskog Södrakontakt Tidning för Södras medlemmar. Utkommer med sex nummer per år Redaktörer: Åsa Wernersson och Frida Nielsen Ansvarig utgivare: Magnus Berg Redaktion: Carin Bengtsson, Frida Nielsen, Sven-Eric Petersson och Åsa Wernersson Annonsering: Medlemskontakt: Adress: Södrakontakt, Växjö Medlemsnät: Telefon: Telefax: Grafisk form: Ahlqvist & Co, Karlshamn Tryckeri: Mixi Print, Olofström, FSC-licensierat tryckeri Papper: Scandia 2000, 115 g, FSC- och PEFC-märkt papper Välkommen med förslag på innehåll! Omslagsbild: I Köpenhamn finns världens första grötbar. Studenter, människor på väg till jobbet och som på omslagbilden två skejtare med behov av ny energi stannar till för en tallrik god och stärkande gröt. Foto: Eijer Andersson

3 3 Skogsbruk Hot eller möjlighet? Sittande i European Forestry House i Bryssel rullar tankarna i mitt östgötska skogsägarhuvud. Det som är en självklarhet för mig hemma i skogen på Hamra, är här i Bryssel ett stort frågetecken. Skogsbruket ses som ett problem mångfalden hotas, skogarna överavverkas. Varför har det blivit så? Är det okunskap eller illvilja? Min erfarenhet från möten med beslutsfattare är att det främst är en fråga om brist på kunskap och svårigheter att se helheten. Vi Södramedlemmar sitter på hela kedjan från plantan till den färdiga produkten. Våra produkter är förnybara, återvinningsbara och komposterbara. För oss är det en självklar helhet. I Bryssel tar man däremot tårtbit för tårtbit. Just nu oroas man över att bristen på biomassa ska leda till import av bland annat regnskogsflis. Vad gör man? Ett förslag är ytterligare skogskriterier eller krav på obligatoriska skogsbruksplaner för oss europeiska skogsägare. Mitt svar är tydligt, NEJ TACK. Vi har redan nationella skoglagsstiftningar och gemensamma regelverk som garanterar att vårt skogsbruk är uthålligt. Detta är ett exempel på hur viktigt det är att vi arbetar med näringspolitik såväl i Sverige som i EU. Ingen annan än vi själva jobbar för oss kommer skogen att vara i fokus mer än vanligt, framförallt hos våra beslutsfattare. Många frågeställningar kommer att diskuteras, allt ifrån den svenska modellens trovärdighet till hur biomassan skall användas. Det är viktigt att vi alla inom Södra, medlemmar som anställda, tillsammans, visar vad vi kan uträtta till gagn för utvecklingen i Sverige. Vi skall hjälpas åt att höja kunskapsnivån och få våra beslutsfattarare att se till helheten. Ett aktivt skogsbruk i harmoni med naturen och en resurseffektiv industri, till gagn för skogsgården, skall vara vår ledstjärna. Christer Segerstéen, styrelseordförande i Södra P.S. Glöm inte leta upp vindfällena, annars gör granbarkborrarna det. D.S. Ett nytt år har just inletts i pessimismens tecken. Euro-kris och länders sänkta kreditvärdighet präglar Europa. För oss i Södra, som bedriver en mycket långsiktig verksamhet, är det viktigt att lyfta blicken och se framåt. Ett bra exempel är Mönsteråsinvesteringen 1995 och 1996 då vi gick från en produktionskapacitet på ton till år senare är det en av våra kassakor. Det är mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut till investeringsplan för år 2012 om cirka 2 miljarder kronor. Vi bäddar för framtiden.

4 4 Södra investerar för framtiden Ny mesaugn och pelletsanläggning i Värö. Lignoboost vid Södra Cell Mörrum och möjligheter till ytterligare textilmassaproduktion. Det kan bli verklighet om Södras principbeslut att investera 2 miljarder kronor går igenom. Text: Frida Nielsen Foto: Ola Kjelbye I december förra året tog Södras föreningsstyrelse principbeslutet att investera 2 miljarder kronor i nya anläggningar under Produktförbättringarna fortsätter och nya möjligheter finns till energisatsningar. Att fortsätta satsa på energigenerering, energieffektivisering och nya produkter skapar stabilitet i verksamheten och stärker lönsamheten och konkurrenskraften. Vi ger på så sätt tillbaka ännu mer till ägarna, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell. Satsar för framtiden Enligt principbeslutet ska en ny mesaugn byggas vid Södra Cell Värö och det planeras även en pelletsanläggning vilken skulle göra det möjligt att använda spånet från Värösågen till energiåtervinning. Man tittar även på om det går att driva mesaugnen med pellets. Vid Södra Cell Mörrum planeras lignoboost- tekniken att införas vilket skulle innebära att bruket blir fossilfritt. Tekniken gör det möjligt att fälla ut ligninet från svartluten och använda som bränsle i mesaugnen istället för fossil olja. I framtiden kan ligninet också användas för att tillverka olika biomaterial. Investeringsbudgeten innebär även ytterligare satsningar på textilmassa och planen är att ytterligare en massalinje ska byggas om för produktion av textilmassa. Alla bruken undersöker sina möjligheter att kunna tillverka textilmassa och ambitionen är att identifiera vilken av våra linjer som är mest lämpad, innan fjärde kvartalet 2012, säger Gunilla Saltin. Nästa steg blir att arbeta fram investeringsanslag till varje investering vilket beräknas ske under året. Investeringsanslagen bedöms sedan internt innan de skickas vidare till Södra Cells styrelse för beslut. Nu inleds produktion av Södra har under vintern påbörjat arbetet med att odla fram ekplantor av svensk härkomst. Försöket, i mindre skala, sker på Södras plantodlingsenhet i Falkenberg. Ekplantor av svensk härkomst har hittills varit en bristvara på marknaden och Södras intention är att med egen produktion på sikt kunna möta sina medlemmars samlade efterfrågan på svenska ekplantor. Foto: Johan Henriksson Torbjörn Andersson, vd på Södra Skogsplantor: Att odla fram ekplantor är relativt komplicerat och det kräver inte minst tillgång till bra frömaterial, det vill säga ekollon. Under hösten har vi fått tag i svenska ekollon som vi anser uppfyller våra höga kvalitetskrav och de är nu sådda i kopparbehandlade kruk-set och placerade i kyl i väntan på våren. Odlingssystemet gör att rötterna utvecklas optimalt och detta möjliggör en god tillväxt och hög överlevnad efter planteringen. Ekollonen som

5 Södra är inbjudet att bygga världens största barrmassabruk Förvärv av parkettgolvtillverkaren Berg & Berg 5 I Lesosibirsk 324 mil öster om Moskva i Ryssland arbetar det ryska företaget Angara Paper med att förverkliga ett nytt massabruk. Södra har bjudits in att delta i projektet och har fått ensamrätt att sälja och marknadsföra massan. I området finns mycket goda skogstillgångar och det ligger nära den snabbväxande kinesiska marknaden. Text: Per Braconier Foto: Mats Samuelsson Vi har tagit på oss att ta fram en teknisk layout och en processlösning och det arbetet har vi kommit ganska långt med. Vi har även gjort en hel del förberedelser inför inköpsarbetet, säger Gustav Tibblin. Detta inledande arbete innebär att 10 till 15 personer på Södra arbetar med projektet. De flesta på deltid, men några få på heltid. Det rör sig om tekniker från Cell och Miljö/Energistaben, med arbetare från Inköp samt Gustav Tibblin och Ulf Johansson från staben Affärsutveckling. Vi har klargjort vad vår roll ska vara i projektet och har inlett det arbetet, säger Gustav Tibblin. Byggs anläggningen så ska den färdiga massan marknadsföras och säljas av Södra. Här ligger en av de stora lockelserna i projektet. Södra får möjlighet att försörja och växa med kunderna på den växande asiatiska marknaden. Ur en nordisk synvinkel ligger Lesosibirsk en bra bit på väg till Kina. Det finns dock ett antal viktiga förutsättningar kvar att lösa innan projektet kan genomföras. Viktigast är finansierings- och tillståndsfrågorna samt ett aktieägaravtal. Många frågor är i princip färdigdiskuterade, men ännu återstår en hel del att lösa. En grundtanke är att Södra ska kunna välja att ta ut Gustav Tibblin ersättningen för nedlagt arbete i projektet i form av aktier, om så önskas. Bollen är nu över till ryssarna. Det är de som ska ta besluten om fortsättningen och det skeendet har vi egentligen ingen överblick över. Vi räknar med att det klarnar under våren och därmed att det även klarnar med vårt fortsatta deltagande, säger Gustav Tibblin. Infrastrukturfrågor, logistik och miljötillstånd är stora utmaningar i projekt av den här typen. I anslutning till anläggningen behövs nya lösningar för vägar, järnvägar, el, bostäder, brobyggnad med mera. Anläggningen har under resans gång designats om och utvidgats till att även innefatta textilmassa och sågverk. Södra är tänkt som partner inom all massaframställning men ej inom sågverksdelen. Projektet har dock redan fått mycket rysk stöttning. En stark drivkraft till att förverkliga denna storsatsning i Ryssland är i grunden de stora skogstillgångarna i området. Klart är redan en lease till projektet av 3,2 miljoner hektar skogsmark i 49 år. Sett till geografi och naturförutsättningar så är detta ett bra område att bygga skogsindustri i, säger Gustav Tibblin. Södra Interiör förvärvar parkettgolvtillverkaren Berg & Berg i Kallinge. Berg & Berg har cirka 90 anställda och producerar drygt kvadratmeter högkvalitativt parkettgolv per år. Årsomsättningen uppgår till cirka 130 MSEK. Genom förvärvet utökas Södra Interiörs kunderbjudande ytterligare med högkvalitativa parkettgolv, säger Södra Interiörs vd, Urban Eriksson. Södra Interiör producerar sedan tidigare massiva trägolv och är även leverantör av lövträprodukter till Berg & Bergs parkettgolv. Berg & Berg har sin golvproduktion lokaliserad till Kallinge i anslutning till Södra Interiörs anläggning. På såväl kort som lång sikt finns goda möjligheter till synergier mellan verksamheterna inom bland annat områden som marknad, logistik och produktutveckling, säger Urban Eriksson. Säljare är sex privatpersoner. De två huvudägarna, Jan Söderberg och Ulf Palmberg har tillsammans byggt upp och drivit verksamheten under nära två decennier. Huvudägarna kommer att arbeta kvar i verksamheten. svenska ekplantor ska utvecklas till plantor kommer från Ingelstad och Herrevads Kloster. Under mars-april gror de i växthus och flyttas sedan ut på friland för att i september ha nått en höjd på cm. Under 2012 beräknas Södra producera cirka ekplantor. Efterfrågan på svensk ek som råvara till sågade trävaror överstiger idag tillgången. Södra använder ek framför allt för tillverkning av träinredning, som golv, panel, list och träskivor. Håkan Svensson, skogsdirektör på Södra: Södra verkar aktivt för en god balans mellan biologisk mångfald och en bra och lönsam skogsproduktion. Vi vill ge våra medlemmar ett mervärde genom att skapa förutsättningar för denna balans. Ett brett sortiment av plantor av rätt härkomst gör det möjligt att effektivt föryngra skogen med bibehållen artvariation, samtidigt som vår industri erbjuder en stabil avsättning för det producerade lövtimret. Vårt mål är att komma upp i en årlig produktionsvolym av ekplantor inom ett par år.

6 6 Nu produceras textilmassa i Mörrum Efter en stor ombyggnad av fabriken, utvecklingsarbete, flera tester, möten och beslut är nu produktionen av textilmassa igång i Mörrum. Första kampanjen som kördes i december resulterade i de första tonnen textilmassa. Text: Frida Nielsen Foto: Sven-Olof Thuresson Under ett års tid har textilmassa stått i centrum för de flesta medarbetarna vid Södra Cell Mörrum. Det centrala arbetet har varit att få igång linje 1 för att kunna producera textilmassa. Produktionen är nu igång och man beräknar årsproduktionen till ton vid full drift. För Södra Cell Mörrum är detta ett viktigt steg för att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, säger Magnus Olsson, platschef Södra Cell Mörrum. Gunilla Saltin Intensiv resa Det var i december 2010 som Södra beslutade att investera i produktion av textilmassa. Dock är det flera år sedan som arbetet påbörjades. Södra Innovation har laborerat med textilmassa sedan 2002 och deras arbete fortsätter nu i processen för att kontrollera så att textilmassan följer rätt parametrar. Påhl Tingström Magnus Olsson För Södra Cell Mörrum började arbetet 2009 men ökade i intensitet när beslutet togs. Arbetet har varit intensivt för att få igång allt på ett år och sammanlagt har 70 personer ur Mörrums organisation arbetat med projektet. Viljan och engagemanget har varit stort från personalen och det är kul att vi lyckats med målsättningen att producera textilmassa 2010, säger Påhl Tingström, huvudprojektledare i Mörrum. Anledningen till satsningen är att koncernen tror på en stark marknadsutveckling för textilmassa då den är förnybar och vedbaserad och ersätter oljebaserade fibrer respektive bomullsfibrer. Södras föreningsstyrelse har tagit ett principbeslut om en anslagsram för Södra Cell för att producera textilmassa vid ytterligare en massalinje i något av våra bruk. Ambitionen är att ta fram ett beslutsunderlag under året om var detta ska ske, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell. Två typer av massa Södra tillverkat två typer av textilmassa då kunderna har olika behov beroende på process eller slutprodukt. En av massatyperna heter Södra Orange och har tagits fram för att passa de speciella behoven som finns i en lyocellprocess där massan direkt behandlas med lösningsmedel. För detta krävs en hög renhet och en hög cellulosahalt samtidigt som viskositeten är låg. Den andra massatypen heter Södra Purple och passar de kunder som använder sig av viskosprocessen. För dem är det primära behovet en massa med god reaktivitet och filtrerbarhet.

7 Läs mer på nordfarm.se 7 Nyhet: Biojack energiklipp Avtagbar kran/stödben på 3-punktsfäste. Du kan enkelt byta till större vagn och behålla kranen. Låg tyngdpunkt på kranpelaren ger ökad stabilitet och mindre tipprisk. Brett sortiment. Ökad möjlighet att hitta vagnen för just ditt behov. Biojacks nya energigrip klipper och lastar energiskog. Montera på Palms skogskran eller på kran till grävmaskin. Bilden visar Palms skogsvagn P med ramförlängning. Palms har vagnar från 8 till 14 ton. Två st. modeller med 4WD. Kranar från 4,7 till 8,4 m, Välj Palms kvalitet! P665-10, 11 ton/6,65 m: :- Ramförlängning inkl. stöttor: :- P665-8, 8 ton/6,65 m: :- Ramförlängning inkl. stöttor: :- 1 Uppgradera ventilpaket från std XY 2+4 (1) Gäller för kran P XY El on/off 2+2: :- 3. XYZ lit: :- 4. Hydraulservo 70 lit: : Priser är rek. ca-priser exkl. moms och gäller maskin i grundutförande. OBS! Vagnen på bilden är extrautrustad. Hitta din närmaste återförsäljare på nordfarm.se

8 8 Marknaden är i obalans 2011 har varit ett utmanade år och obalansen på marknaden påverkar. Det är konkurser och nedläggningar för sågverk och Södra har haft produktionsbegränsningar. Den varma väderleken påverkar just nu efterfrågan på biobränsle och därmed verksamheten i Södra Skogsenergi. Text: Carin Bengtsson, Åsa Wernersson, Frida Nielsen. Foto: Jesper Andersson, Magnus Eklöf/Peter Bartholdsson, Andreas Lindholm Massamarknaden Det är svårt för våra politiker att hitta en lösning på den ekonomiska oron i Europa och Nordamerika. Oron medför att konsumenterna är tveksamma till inköp och det gäller att ha buffert i ekonomin vilket gör att man konsumerar mindre. Följden av detta syns tydligt på pappers- och massamarknaderna där efterfrågan på skogsindustrins produkter är svag och flera pappersbruk har fått lägga ner hela eller delar av sin kapacitet. För Södra har den svaga efterfrågan inneburit marknadsstopp för att få balans i sin produktion. Stoppen i Norge är ett led i att efterfrågan är mindre och vi ser samma problem hos våra kunder, säger Åke Axelsson, marknadsanalytiker. För Södra Cell resulterar den ekonomiska oron i Europa att bruken inte kan producera på sin fulla kapacitet. Många av våra kunders pappersbruk använde jul- och nyårshelgen till produktionsstopp och konsekvensen av det blev att massakonsumtionen gick ner. Konjunktursbedömarna bedömer att ekonomin var som svagast i slutet av 2011 och vi kan förvänta oss en gradvis förbättrad marknad 2012, säger Åker Axelsson. Sågade trävaror För sågverken var 2011 ett utmanande år, inte minst i Södra Sverige. Konkurser och nedläggningar, vilket påverkat mer än tio enheter eller företag, har fortsatt även detta år. Lönsamheten kommer att fortsätta vara dålig under första kvartalet. Sågverken i Sverige, Finland, Tyskland och Österrike begränsade sin produktion i slutet av förra året och början på detta år för att skapa en balans på marknaden och återskapa lönsamheten. Detta kommer att ge effekt på marknaden tidigast i slutet av första kvartalet. Lagren är i balans eller till och med små, vilket bådar för en god återhämtning och branschen måste skapa lönsamhet på en lägre volym för att hålla produktionen under kontroll. Biobränsle Den varma väderleken påverkar just nu efterfrågan på biobränsle och därmed verksamheten i Södra Skogsenergi. Vissa kunder har signalerat att de har svårt att nyttja sina avtal fullt ut. Det är dock inget extremt läge för oss, hösten och vintern 2008 var också mycket mild. Men vi måste anpassa vår produktion med sortimentsförflyttningar och balansera våra lager mot den rådande efterfrågan för att få ihop pusslet, säger Södras biobränslechef Sofia Persson. Produktionsbegränsningarna vid Södras sågverk har lett till minskade volymer biprodukter. Det har kompenserats med skogsbränsle. Även bristen på bark i framförallt Värö har fått ersättas med skogsbränsle. Leveranserna av skogsbränsle går därmed bra, men flisproduktionen påverkas negativt av den blöta terrängen. Just nu har vi svårt att hitta lämpliga trakter för produktion av skogsflis och vi tvingas flytta våra maskiner mer än vanligt. Planeringen för den kommande bränslesäsongen 2012/2013 har inletts. Förfrågningar från både befintliga och nya kunder har kommit in. Bland annat har ett längre samarbete inletts med Karlskrona Energi som i dagarna startar upp ett nytt kraftvärmeverk. För att möta en marknad med ökad efterfrågan och volymökning ser Södra Skogsenergi också över sin produktionskapacitet inför den nya säsongen.

9 9 Virkesmarknaden God tillgång på råvara Den marknadsanpassning som gjorts inom sågverksindustrin för att möta det sämre marknadsläget för sågade trävaror har resulterat i en lägre efterfrågan av sågtimmer under inledningen av året. Även inom massaindustrin har det vidtagits åtgårder i form av stopp och begränsningar av produktionen. Text: Olof Hansson Foto: Mats Samuelsson Under hösten och vintern har det stormat vid ett antal tillfällen och bedömningen är att det totalt blåst ner ca m³fub på medlemsmark. Denna volym ryms inom ordinarie verksamhet men den är arbetsdryg då stor del av vindfällena ligger spridd över stora arealer. Nu är det viktigt att upparbetningen av de stormfällda träden kommer igång för att undvika att det ligger kvar något insektsfarligt virke i skogen över sommaren. Massaved Utbudet och lagren av barrfiber i Sverige är högt. Stormarna under hösten och vintern har ytterligare bidragit till att öka utbudet. Efterfrågan av avsalumassa i främst Europa är lägre och priserna har under en längre tid sjunkit. Det rådande läget har pressat barrmassavedspriset och prissänkningar har skett i hela landet. Efterfrågan av lövmassaved är god. Den blöta vintern har gjort att utbudet är något lägre än normalt. Timmer Efter stoppen under helgerna är nu sågverken åter igång och producerar. Den milda vintern utan snö och kyla gör att timret är lättsågat och därmed att produktionstakten är hög för årstiden. Utbudet är balanserat och lagren vid bilväg och industri är på en bra nivå. Osäkerheten på färdigvarumarknaden är stor vilket gör att efterfrågen framåt är svårbedömd. Efterfrågan av sågbar ek och björk är god. Flödet begränsas främst av att det på många håll är så blött att trakterna med löv inte är åtkomliga. Skogsbränsle Utbudet av skogsbränsle är högt. Efterfrågan har ökat men är något lägre än utbudet. För att undvika en lageruppbyggnad anpassas nu produktionen av grotflis från skogen.

10 10 Stor risk för angrepp av granbarkborre Vinterns stormar orsakade främst små, spridda vindfällen. Glöm inte att även enstaka träd utgör en stor risk för granbarkborreangrepp. Vindfällt virke som får ligga kvar i skogen utgör en stor risk för angrepp av granbarkborre. Därför måste detta virke bort ur skogen så snart som möjligt. Om du inte har inventerat och rapporterat ditt vindfällda virke från vinterns stormar, är det därför hög tid att göra det nu. Text: Carin Bengtsson Foto: Jesper Andersson, Mats Blomberg Om du låter dina stormfällda träd ligga kvar i skogen utsätter du din skog för stor risk för framtida granbarkborreangrepp. Granbarkborrarna förökar sig bäst i skadade eller döda träd, som exempelvis vindfällen. Ett omfattande granbarkborreangrepp kan förstöra skog för stora både biologiska och ekonomiska värden framöver. Vi har mångårig erfarenhet av barkborrebekämpning och vet att avverkning och utforsling av skadat virke är den i särklass bästa metoden av motverka insektsangrepp, säger Göran Örlander, skogschef på Södra. Den största delen av den stormfällda skogen i Södras område utgörs av spridda vindfällen med enstaka träd. Men även dessa utgör en risk för spridning av granbarkborreangrepp. Granbarkborrar som angriper ett stormfällt träd kan under gynnsamma förhållanden föröka sig mer än tio gånger från en generation till en annan och kan sedan angripa ett antal stående träd i närheten. Ett enda stormfällt träd som inte tas om hand kan alltså innebära att mer än tio friska, stående träd angrips och dör. Inventera dina vindfällen nu För att undvika angrepp av granbarkborre måste vindfällena bort ur skogen så snart som möjligt. Ett enda stormfällt träd som blir yngelsplats för granbarkborren kan leda till att flera stående, friska träd angrips och dör. Se därför till att forsla bort allt stormvirke ur skogen så snart som möjligt. Har du ännu inte inventerat och rapporterat ditt vindfällda virke är det hög tid att göra det nu. Skaffa dig först en bild av vindfällningens omfattning. Även om det finns risk för fler stormar så är det mycket viktigt att du snarast inventerar din fastighet noga och märker ut var det finns nya vindfällen med hjälp snitslar i skogen och angivelser på skogskartan. Börja leta i beståndskanter och i nygallrade bestånd. Är du medlem i Södra kan du Volym per träd (m 3 fub) hämta en karta över din fastighet på Skogsägarnätets karttjänst skog.sodra.com/mina Sidor. Se till att vindfällena tas om hand I nästa steg är det viktigt att så fort som möjligt komma ut i skogen och omhänderta det stormfällda virket, för att säkerställa skogsskyddet och rädda virkesvärdet. Skogsvårdslagen kräver upparbetning om volymen överstiger 3 m 3 sk inom ett hektar. Är det endast enstaka träd på fastigheten som har blåst ned kan det vara effektivast att själv ta hand om dem. Tänk bara på att det krävs speciell kunskap och rätt utrustning för att hantera vindfällen. Din egen säkerhet kommer alltid i första hand. Läs råden om arbete i stormfälld skog här intill innan du ger dig ut. Om omfattningen av stormskadorna är större än enstaka träd kan du kontakta Södra, som kommer ut och gör upparbetningen maskinellt. Ta kontakt med din skogsinspektor Oavsett om du upparbetar dina vindfällen själv eller behöver ta Södra till hjälp ska du snarast rapportera ditt stormvirke till Södra så att upparbetningen kan planeras på bästa sätt. Ta så fort som möjligt kontakt med din skogsinspektor. Du behöver kunna ange var vindfällena ligger, volymen stormvirke eller antal träd samt om det rör sig om klen eller grov skog. Sen skriver vi ett avverkningskontrakt eller ett leveransvirkeskontrakt. Glöm inte att Södra erbjuder ett specialsortiment för stormdrabbade medlemmar som kräver kontrakt senast 15 februari, säger Per-Arne Karlström, områdeschef i Broby verksamhetsområde. Klen gallringsskog Grov gallringsskog Slutavverkningsskog 0,1 0,2 0,5 till 1,0 Ca 10 träd/m 3 Ca 5 träd/m 3 Ca 1-2 träd/m 3 Hjälptabell för uppskattning av virkesvolymen i gallrings- respektive slutavverkningsbestånd.

11 11 Sätt din säkerhet främst Om du själv tar hand om ditt stormfällda virke är det mycket viktigt att du tänker på säkerheten den kommer alltid främst. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson Arbete med stormfällda träd kräver speciell kunskap och är mycket svårare och farligare än vanligt avverkningsarbete på grund av Träd i spänn Stora, tunga träd Hårda fastfällningar/fastblåsningar Hängande träddelar Rotvältor som kan slå över Ofta brötar av träd i flera lager Inventera särskilt utsatta bestånd. Gå inte under hängande träd. Bestäm vilka områden som du kan upparbeta själv och vilka som är stora och därför bör överlåtas till maskinell upparbetning. Större stormfällda områden eller volymer bör upparbetas med helmekaniserade metoder. Arbetet blir effektivare, billigare och framförallt säkrare än med motorsåg, som är mycket farligt. För en självverksam skogsägare med god erfarenhet och kunskap kan tillvaratagande av mindre volymer eller spridda träd komplettera maskinerna, rädda virkesvärdet, sänka kostnaderna och minska risken för granbarkborreangrepp. Några säkerhetsråd Sätt alltid säkerheten främst vid arbete i stormfälld skog Nyttja i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap Arbeta aldrig ensam det är ett lagstadgat förbud vid arbete i stormskadad skog Läs mer om Råd vid tillvaratagande med motorsåg i broschyren Vi hjälper dig genom stormens följder på Skogsägarnätet skog.sodra.com, Hämta och beställa material, Broschyrer och faktablad. LH1201 Perfekt kombination Kombinationen Valtra traktor och Moheda skogsvagn är den perfekta lösningen för dig som arbetar hårt i skogen. Valtra är skogstraktorn nummer ett och traktorerna är speciellt anpassade för att passa våra nordiska förhållanden. Moheda är ett välkänt namn på svensktillverkade skogsvagnar. Med Moheda får du en universell vagn som klarar tuffa tag och tung last. Arbetet i skogen blir effektivt och lönsamt. Kontakta någon av våra säljare för mer information och rådgivning. Bra val från Lantmännen Telefon

12 12 Så här drabbade vinterns stormar Södras område De stormar som har drabbat södra Sverige sedan första advent 2011 har nu inventerats av Södra. Fram till mitten av januari hade cirka kubikmeter blåst ned på medlemmarnas arealer. Text: Carin Bengtsson Foto: Lars-Erik Larsson Detta inkluderar samtliga stormeffekter från Adventsstormen, stormarna Dagmar och Per och andra blåsiga dagar som resulterat i vindfällen, säger Södras skogsdirektör Håkan Svensson. Stormeffekterna varierar inom södra Sverige, men uppgår regionalt som mest till ungefär en tiondel av en årsavverkning. Södras Region Syd är värst drabbat med cirka m 3, följt av Region Väst med knappt m 3. Skogsområdena på västkusten, i norra Skåne samt i västra Blekinge är värst drabbade. Lokalt finns det hårt drabbade skogsägare, men så här långt är volymerna blygsamma jämfört med stormarna Per och Gudrun som totalt blåste ned 16 miljoner respektive 75 miljoner m 3. Södra räknar med att kunna upparbeta vinterns stormvolymer inom normal verksamhet. Vindfällena är spridda över stora arealer och markerna är mycket blöta vilket försvårar en rationell och effektiv upparbetning. Specialerbjudande för mindre volymer Att sortera stormfällt virke är inte det lättaste. För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig med mindre stormfällda volymer erbjuder Södra ett specialsortiment som gör det möjligt för stormdrabbade medlemmar att leverera timmer och massaved i blandning. Det innebär att du kan lägga hela stormvolymen i en trave, utan att sortera mer än barr och löv. Sortimentet gäller vid leverans av maximalt 40 m 3 fub. 15 februari är sista dag för kontraktering och 15 mars sista dag för anmälan och framskotning av virket. Pris specialsortiment Barrmassaved och klentimmer kr/m 3 fub Barrtimmer (18 cm+) kr/m 3 fub De mest drabbade områdena i Adventsstormen (27/11, röd) och stormen Emil (4/1 2012, grön).

13 Välkommen till ditt årsmöte! 13 Skogsbruksområdena håller årsmöten på dessa platser och tider. Där träffar du ditt förtroenderåd och företrädare för Södras ledning och styrelse. På de flesta platser serveras en enklare måltid före eller efter mötet. Läs närmare om detta i den personliga inbjudan som skickas ut. MÅNDAG 12 MARS Mjölby Kungshögaskolan, Mjölby mat 17.30, möte Mönsterås Folkets park, Oskarshamn mat 17.30, möte Njudung Kulturhuset, Sävjö mat 18.00, möte Västra Värend Konserthuset, Växjö mat 18.00, möte Dackebygden Föreningshuset, Vissefjärda mat 17.30, möte S Skaraborg Billingehus, Skövde mat 18.00, möte Mellersta Halland Bygdegården, Ullared mat 17.30, möte TISDAG 13 MARS Alvesta Hotel Rådmannen, Alvesta mat 17.30, möte N Skaraborg Regionens hus, Mariestad mat 18.00, möte Norra Värend Folkets hus, Åseda mat 17.30, möte Åtvidaberg Västra Folkets hus, Kisa mat 17.30, möte Höglandet Ralingsåsgården, Aneby mat , möte Sollebrunn Öst Kulturen, Vårgårda mat 18.00, möte Kind Tranängsskolan, Tranemo Möte Tingsryd-Linneryd Folkets hus, Konga mat 17.30, möte ONSDAG 14 MARS Vimmerby Hotell Ronja, Vimmerby mat 17.30, möte Karlskrona Lantmännen, Karlskrona/Torskors mat 17.30, möte18.30 Ljungby Garvaren nöje, Ljungby mat 17.30, möte Sollebrunn Väst Folkets hus, Lilla Edet mat 18.00, möte Kalmarsund Folkets hus, Kristallen, Nybro mat 17.30, möte Ulricehamn Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn Möte 18.30, mat Snapphanebygden Borgen, Osby mat 17.30, möte Mark Kunskapens hus, Skene mat 17.00, möte TORSDAG 15 MARS Åtvidaberg Östra Folkhögskolan, Gamleby mat 17.30, möte Ydre Ydre Wärdshus, Österbymo mat 17.30, möte Mitt-Blekinge Folkhögskolan, Bräkne-Hoby mat 17.30, möte Bohus-Dal Folkets hus, Vänersborg mat 18.00, möte Älmhult-Markaryd Folkets hus, Strömsnäsbruk mat 17.30, möte Västkusten Lokal meddelas senare, se skogsägarnätet mat 17.00, möte Södra Halland Parken (fd Galejan), Halmstad mat 17.30, möte Eksjö Stadshotellet, Eksjö mat 18.00, möte MÅNDAG 19 MARS Vätterbygden Södra Vätterbygdens folkhögskola mat 17.45, möte Finnveden Arken, Värnamo mat 17,30, möte TISDAG 20 MARS Skåne Klippans kulturcenter, Klippan mat 17.30, möte ONSDAG 21 MARS Borensberg Carlslunds Utbildningscenter, Motala mat 17.30, möte TORSDAG 22 MARS Norrköping Borgen, Folkets park, Norrköping mat 17.00, möte Byggd för hårda tag. Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö, Gunilla Saltin, vd Södra Cell, Ann-Charlotte Stenkil, styrelseordförande Varberg Energi och Carl-Arne Pedersen, vd Varberg Energi. Nytt avtal med Varberg Energi Södra Cell Värö och Varberg Energi undertecknade i december ett nytt tioårigt samarbetsavtal för fjärrvärme. Det nya värmeavtalet bygger på den utveckling som skett sedan leverans av restvärme började i december Sedan det första avtalet tecknades har Varberg Energi mer än tiofaldigat sin fjärrvärmeanslutning och leverans av värme från knappt 20 GWh/år till idag cirka 180 GWh/år. Avtalet medför att Varberg Energi även i framtiden kan erbjuda sina kunder miljövänlig uppvärmning till konkurrenskraftiga priser. Det är ett win-win-koncept för båda parter där miljön är den stora vinnaren. Under de 10 år som Varberg Energi har byggt ut sitt fjärrvärmenät, baserat på värmeleveranser från Södra, så har de direkta utsläppen av växthusgaser för uppvärmning i Varbergs kommun kunnat reduceras med ton koldioxid/år. Genom ett gott samarbete har vi utvecklat fjärrvärmeaffären. Södra Cell Värö har investerat fram värme som kan distribueras som fjärrvärme och Varberg Energi har byggt ut fjärrvärmenätet, säger Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö. Mohedas produkter är konstruerade för hårt arbete i våra nordiska skogar. Vagnarna tål tuffa tag och tung last, och de kraftfulla kranarna med sin långa räckvidd gör arbetet i skogen effektivt och lönsamt. Våra drivna vagnar anses av skogsfolk vara bland de absolut bästa och det höga andrahands - värdet är ett gott betyg om något. FTG Cranes AB. Blästergatan 2, Vänersborg Tfn: Fax:

14 14 De flesta kan nog känna igen några olika trädarter genom att titta på deras blad. Men när träden står kala brukar det vara svårare, om man inte har bekantat sig med Knoppisarna förstås. Knoppisarna är tretton figurer som gör det både roligt och enkelt att artbestämma olika lövträd. Text: Stefan Hedner Foto: Mats Samuelsson och Anders Rapp Roligt lärande om trädens Med rätt skötsel finns det en god ekonomi i lövskogen.

15 15 knoppar Anders Rapp är pappa till Knoppisarna och dessutom mellanstadielärare, naturpedagog och författare till flera naturböcker. Knoppisarna kom till honom av en ren tillfällighet för drygt tjugo år sedan. Jag planerade en exkursion i vinterbiologi för några lärarkollegor, berättar Anders. Men snön smälte och jag tvingades ändra programmet. Kvällen innan vi skulle ge oss ut började jag fundera på trädens knoppar, hur de såg ut och vad som skilde dem åt. Kanske skulle man kunna ge knopparna namn och göra figurer av dem? Aspen med sina vassa knoppar skulle till exempel kunna heta Vasse Aspe. Sedan flöt det på och ett par timmar efter midnatt var tretton Knoppisar födda. Figurer och teckningar Exkursionen gick utmärkt. Lärarkollegorna var med på noterna och Anders lät eleverna möta Vasse Aspe, Eka Papiljott, Violetta Al och de andra Knoppisarna. Barnen gjorde figurer av toarullar och egna små häften med tecknade Knoppisar. På ett lustfyllt och mycket enkelt sätt lärde de sig känna igen lövträdens knoppar. Något år senare presenterade Anders Knoppisarna i en naturmetodisk bok och några tv-program för Utbildningsradion gav han ut boken Trädens knoppar på eget förlag. Jag skulle tro att mellan en och två miljoner barn har bekantat sig med Knoppisarna genom åren, säger Anders. Det är allt från dagisbarn till gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet. Ett intressant experiment gjordes på Kristianstads Högskola, där man jämförde två grupper med lärarstudenter. Den ena gruppen fick lära sig trädens knoppar enligt traditionell artbestämningsnyckel och den andra enligt Knoppisarna. Efter tre veckor gjorde forskaren ett oannonserat test med tio knoppar. De som arbetat med artbestämningsnyckeln fick i genomsnitt 6,1 rätt, medan de som använt Knoppisfigurerna hade nästan full pott, 9,75 rätt i snitt. Barn lär vuxna Forskaren som gjorde experimentet drog samma slutsats som Anders, att kulfaktorn är oerhört viktig för inlärningen. Knoppisarna är lätta att ta till sig, förklarar Anders. Det märks på barnen att de har roligt med figurerna och efter bara några lektioner kan de flesta känna igen flera knoppar och träd. Genom åren har Anders fått ta del av många berättelser om hur Knoppisarna har inspirerat barn och vuxna. Han minns speciellt pappan som under ett utvecklingssamtal återgav hur hans sjuårige son hade undervisat honom. Pappan var skogsägare och var en vinterdag ute i naturen med sin son. Sonen hade grundligt förklarat för honom vilka träd som växte på deras marker. Själv kände han inte alls igen knopparna. Ödmjukhet viktigt Som naturpedagog funderar Anders mycket på hur han kan få barnen intresserade av naturen. Det är viktigt att inte bara stanna i klassrummen. Naturen finns i så många skepnader och det räcker ofta att ta sig ett litet stycke bort från skolan för att tillsammans med eleverna göra många spännande och lärorika upptäckter. Förutom Knoppisarna har Anders även producerat ett utbildningsmaterial om olika sorters mossor. Huvudpersonen i materialet heter Micke Mossa och med hjälp av tecknade bilder ska barnen lära sig mossornas namn genom att associera med olika ord. Det finns naturligtvis ett bakomliggande motiv till mitt intresse för att lära barnen om knoppar, mossor och annat. Människan är beroende av naturen och det är viktigt att så många som möjligt känner ödmjukhet och respekt inför den. Jag tror att det vi intresserar oss för och lär oss om, det vårdar vi också på ett bättre sätt. Trädens knoppar är utgiven på Naturpedagogen Förlag. Information om hur du beställer boken och annat ur sortimentet finns på Vinn Trädens knoppar en bok för både barn och vuxna! Södrakontakt har köpt in 25 ex. av Anders Rapps bok Trädens knoppar. Vill du delta i utlottningen av böckerna anmäler du ditt intresse till: eller Södrakontakt, Växjö.

16 16 Produktionsbegränsningar skapa lönsamhet i trävaru Produktionen av sågade trävaror i de stora producentländerna har under 2011 överstigit konsumtionen, vilket lett fram till överutbud och prispress på färdigprodukterna. För att förhindra lageruppbyggnad och balansera marknaden genomförs produktionsbegränsningar i Europa, bortfallet beräknas till minst en miljon kubikmeter. Konkurser och nedläggningar av sågverk i Sverige står för ytterligare ett bortfall på cirka en miljon kubikmeter. Text: Åsa Wernersson Foto: Andreas Lindholm Sågverken, liksom övriga skogsindustrin, påverkas av avmattningen i konjunkturen och den finansiella oron som medfört osäkerhet om den framtida utvecklingen. Byggbranschen, som är viktig för sågverken, berörs av allmänt försämrat konjunktursläge och även direkt av statsskuldkriser i vissa euroländer eftersom en stor del av byggandet är offentligt. Det som hjälpt upp situationen är ROT-sektorn som gått mycket bra och fortfarande går bra. Timmerpriserna har stigit betydligt mer än trävarupriserna. Sedan början av 2011 har dock sågtimmerpriserna sänkts, men även färdigvarupriserna har sjunkit och gapet mellan utvecklingen av råvarupriset och färdigvarupriset är fortfarande stort. Ny version av Svenska PEFC-standarden Sedan den 1 januari 2012 finns en reviderad svensk PEFC-standard godkänd av Internationella PEFC. Efter en två år lång arbetsprocess, där bland andra Södra har deltagit, finns nu en ny standard som förstärker certifieringens syfte och är tydligare för användarna. Text: Carin Bengtsson Foto: Andreas Lindholm Nyheter som berör skogsägare är att dispenstiden för grön skogsbruksplan kortas till 3 år från nuvarande 5 år. Träd som har varit döda mer än 1 år ska normalt sparas. Kraven vid användning av främmande trädslag har skärpts. Åtgärder för att begränsa viltskador har tydliggjorts. Metoder för att skydda mark och vatten har utökats och gjorts tydligare. Omvandling av skogsmark till annan markanvändning ska bara ske undantagsvis. Exempel på detta är när omvandling syftar till att utveckla skogsbruks- och samhällsrelaterad infrastruktur (som exempelvis vägar, vindkraft m.m.), forskning, förbättra förutsättningar för friluftsliv, bevara eller utveckla kulturmiljövärden eller biologisk mångfald. Inom områdena Social hänsyn och Uppföljning och övervakning av skogsbruksåtgärder finns nu skärpta krav. Det gäller bland annat avtalsförhållanden för och kompetenskrav på entreprenörer som anlitas i PEFCcertifierade skogsbruk. För skogsägare som är dubbelcertifierade innebär de nya reglerna få skillnader i det praktiska skogsbruket. Mer detaljerad information om de nya kraven kommer att skickas ut till alla som är PEFC-certifierade. Nationella PEFC-standarder ska revideras vart femte år för att kvalificera för fortsatt godkännande av PEFC International. Den nyligen genomförda revisionen av den svenska standarden är den andra i ordningen sedan Svenska PEFC bildades Skogsägare har ett år på sig att gå över till de nya reglerna.

17 17 krävs för att branschen Produktionsbegränsningar har på grund av den låga lönsamheten gjorts på bred front, för att balansera marknaden och därmed skapa förutsättningar för ett högre marknadspris under våren producerades 17 miljoner kubikmeter i Sverige och under 2011 ser produktionen ut att bli cirka 16,8 miljoner. Bortfall av produktion Man räknar med produktionsbegränsningar i Europa under kvartal ett på en miljon kubikmeter. Därtill kommer konkurser och nedläggningar av sågverk i Sverige under 2011 och 2012 som motsvarar ett bortfall på en dryg miljon kubikmeter. Södra Timber har produktionsbegränsat under vecka 44 förra året på ett antal sågverk och vi stängde även över jul- och nyårshelgen på samtliga sågverk utom i Värö. Under 2011 stängde Södra Timber sågverket i Åtvidaberg och sågen i Traryd blev lövsågverk och är nu en del av Södra Interiör, säger Eva Thunholm, marknadsdirektör. Under 2012 förväntas ingen ytterligare sänkning av konsumtionen i Europa jämfört med I Nord afrika/mellanöstern har konsumtionen gått upp efter revolutionen. I Japan kommer byggandet att koncentreras och omfördelas till de jordbävningsdrabbade områdena vilket troligen ökar konsumtionen något mer än I USA har en återhämtning påbörjats och nybyggnadstakten är nu enheter mot USA viktig motor 2005 hade USA en import på 57 miljoner kubikmeter. I dag är den siffran drygt 20 miljoner. När hjulen väl börjar snurra är det inget annat land som är i närheten av USAs importbehov. Därför är USA motorn i trävarumarknaden och vägen till en stabilare global marknad. De positiva signaler som kommer västerifrån är därför mycket glädjande, även om vi inser att det kommer att ta lite tid, säger Eva Thunholm. Ändringar i Skogsvårdsla gen Paragraf 30 i Skogsvårdslagen (SVL) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen har ändrats. Det handlar främst om textändringar som inte innebär några större förändringar i praktiken. Inom ett antal områden har man gjort mer tydliga beskrivningar, men dessa är redan omhändertagna i vårt sätt att arbeta inom Södra, säger Klara Helstad, chef för Miljö- och kvalitetsavdelningen i Södra Skog. Det handlar bland annat om tydligare skrivningar om kulturmiljöer och kulturlämningar. Dessutom har allmänna råd för skyddszoner tagits fram och avsnittet om mark och vatten har utvecklats. Nytt i SVL paragraf 30 är föreskrifter och allmänna råd kring stubbskörd och kring återställande av skada. Vill du läsa mer om ändringarna i Skogsvårdslagstiftningen kan du gå in på Välj Myndigheten/ Lagar och regler. Under Böcker och broschyrer till höger på sidan kan välja att läsa Skogsvårdslagstiftningen som pdf eller att beställa boken. Grepp och bärighet från världens ledande tillverkare av slirskydd. SKOGSGRIP SGRI 130 SUPERSTUD 130TS PIGGELIN IN FLEX MEGASTUD 160TS TERRA ROCKY GROUZER TXL I den nya versionen av PEFC-standarden finns bland annat utökade och förtydligade metoder för att skydda mark och vatten. GUNNEBO INDUSTRIER AB tel

18 18 Dags att beställa plantor Nu är det dags att beställa plantor för både vårens och höstens planteringar. De förädlade täckrotsplantorna är mycket efterfrågade och blev snabbt slutsålda förra våren. Så vänta inte med din beställning. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson Södra har ett brett utbud av plantor av hög kvalitet anpassade till det sydsvenska skogsbruket. Vilken planta du väljer påverkar trädens kvalitet och tillväxt. Du kan välja mellan gran, tall, lövträd och främmande trädslag (hybridlärk, sitkagran, med flera). I samråd med din skogsinspektor kan du välja de plantor som passar dig och din skog bäst. Beställningen gör du direkt på Skogsägarnätet skog.sodra.com (se information här intill). Där finns också information om de olika plant - sorterna. Du kan också ta hjälp av din skogsinspektor för beställning av plantor. Rabatt på plantor till hösten Om den täckrotsplantsort som du vill ha är slut för leverans nu i vår går det bra att beställa den redan nu för leverans till höstens plantering. Gör du det får du en rabatt på 20 öre per planta. Sensommarplantering (från augusti till början på september) med täckrotsplantor är ett bra alternativ till plantering på vår/för- sommar. Den ger bra rotutveckling vilket gör att plantan växer mycket bra kommande säsong. Plantor kan också sättas senare på hösten. Sommar- och höstplantering jämnar också ut plantleveranserna över året. På så sätt kan distri butionsresurser na utnyttjas på ett effektivare sätt. Det blir inte heller någon extra kostnad för fryslagring för plantor levererade till hösten. Effektivare plantdistribution Under 2011 startade Södra ett nytt effektivt sätt att distribuera plantor. Systemet innebär att plantorna packas maskinellt i papplådor vid Södras plantskolor var efter de fryses ned och transporteras till ett central lager. Medlemmen gör sina plantbeställningar i en webbshop på Skogsägarnätet och plantorna levereras sedan vid det tillfälle och till den plats medlemmen önskar. Text och foto: Carin Bengtsson Efter en inledande säsong då det nya distributionssystemet enligt Södra Odlarnas Torbjörn Andersson. vd Torbjörn Andersson fungerade i stort tillfredsställande har en rad förbättringar gjorts. Investeringar i särskilda packmaskiner vid planskolorna i Falkenberg och Flåboda har lett till att i stort sett alla täckrotsplantor som produceras nu packas maskinellt i papplådor. Även de egenproducerade Plug- PlusEtt-plantorna av medelstorlek packas i papplådor, samt en del barrotsplantor. Vi tittar också på en lösning för att packa de största PlugPlusEttplantorna och barrotsplantorna i papplådor, för att effektivisera och skära ned kostnaderna, säger Torbjörn Andersson. När den nya distributions säsong en nu snart startar kommer betydligt fler plantor än förra våren att vara infrysta i centrallagret i Gislaved. Ökad lagringskapacitet Vi har investerat i pallställ som ökat lagringskapaciteten till drygt pallplatser. Det skapar dessutom ordning och reda på lagret och minskar risken för skadade emballage. En del av centrallagret kommer att vara utrustat för kyllagring för att vi på ett optimalt sätt ska kunna hantera de plantor som packas under april. Förbättringar för att minimera felleveranserna har också genomförts. Vi har infört tydligare och enhetligare märkning av plantorna och förändrat rutinerna i samband med plockning och lastning av bilarna, säger Torbjörn Andersson. Även förändringar i vårt lager- och administrationssystem gör att kvaliteten ska bli högre. Även i webbshopen där medlemmarna gör sina plantbeställningar har förbättringar genomförts. Informationen har utökats så att det är möjligt att följa sin beställning i realtid och här finns nu också prislistor. Nytt är också att man får en återkoppling när leveransen är genomförd. (Läs mer om detta i artikeln här intill. Genom att bemanna upp kundservicen kommer vi att på ett bättre sätt än tidigare kunna svara på medlemmarnas frågor rörande plantbeställningarna. Till den nya säsongen kommer plantdistributionen att fungera fullt ut i hela Södras område. Det innebär att medlemmarna inom alla verksamhetsområden kommer att få sina plantor levererade med lastbil. Odlarna blir Södra Skogsplantor Södra Odlarna Tve AB kommer att byta bolagsnamn till Södra Skogsplantor AB. Vi tar tillbaka det namn som Södra använde på plantverksamheten innan köpet av Odlarna Tve AB Syftet är att förtydliga vad vi håller på med produktion av skogsplantor, säger vd Torbjörn Andersson.

19 19 Beställ dina plantor på Skogsägarnätet Centralt i Södras nya system för plantdistribution är att beställning av plantor görs i en webbshop på Skogsägarnätet. Avgöran de för en effektiv plantdistribution och problemfri plantleverans är att beställningen fylls i på ett korrekt och komplett sätt. Så här gör du din plant beställning steg för steg. 1. Gå in på Skogsägarnätet skog.sodra.com. 2. Logga in på Mina Sidor. Om du inte har inloggningsuppgifter, beställ dem under fliken Vara Medlem. 3. Klicka på Beställ skogsplantor i vänstermenyn. 4. Klicka på knappen Ny order om du vill göra en ny beställning. På denna sida kan du även kicka in på och läsa om plantbeställningar som du tidigare gjort på Medlemsnätet. 5. Välj leveransperiod. Nu visas lista på valbara plantsorter och lagerstatus. 6. Välj antal plantor av respektive sort. När du har gjort dina val, klicka på Köp-knappen vid varje plantsort. Vill du dela upp din leverans på flera veckor beställer du det antal plantor du vill ha i respektive vecka, vilket resulterar i flera orderrader av samma plantsort. När du är klar, klicka på Tillbaka till order längst ned på sidan du kommer nu till en sammanställning av din plantbeställning. 7. Kontrollera så att dina adressuppgifter stämmer, om inte, klicka på Ändra medlemsuppgifter i vänstermenys och anmäl de korrekta uppgifterna. 8. Fyll i mobilnummer och e-post adress och välj hur du vill få informationen om när din leverans kommer att ske. 9. Fyll i uppgifterna om leveransplats. Klicka på Visa karta och peka ut till vilken plats du vill ha dina plantor. Det finns även möjlighet att med egna ord beskriva leveransplatsen. Tänk på att leveransplatsen måste vara tillgänglig med lastbil. 10. Fyll även i postnummer och postadress för leveransen. Tänk på att både kartkoordinater och postnummer och postadress måste vara ifyllda. 11. Längst ned på sidan kan du se dina plantval. Vill du lägga till något i den beställning, klicka på Lägg till plantor. Du kommer då tillbaka till beställningssidan. Du kan även ta bort eller göra ändringar i dina val på denna sida. 12. När du är klar, klicka på Skicka beställning din plantbeställning går till nu iväg till Södra Odlarna. Information om din beställning Efter det att du har gjort din plantbeställning får du en orderbekräftelse skickad till dig via e-post och sms om du har fyllt i det. Vill du göra någon ändring i din plantbeställning går det bra inom 7 dagar efter orderbekräftelsen har kommit till dig. 1-2 veckor innan leverans får du en avisering via sms (om du har angivit ett mobilnummer i beställningen). Plantleverans sker sedan med lastbil till angiven plats. Med plantleveransen följer instruktioner om hur du ska förvara och hantera plantorna. Följ din plantorder Genom att logga in på Skogsägarnätet skog.sodra.com och öppna din plantbeställning kan du i realtid följa hur statusen på din order ändras efterhand som den hateras i logistiksystemet: 1. Bearbetas: ordern är skickad till Södra och behandlas vid denna status kan du inte redigera din order. 2. Öppen order: ordern är mottagen och kan nu återigen redigeras. 3. Bekräftad: ordern har blivit bekräftad och kan inte längre redigeras. 4. Makulerad: om du eventuellt har makulerat din order. 5. Låst: ordern leveransplaneras. 6. Levererad: ordern har levererats. 7. Fakturerad: ordern har fakturerats. INTRESSERAD AV UTBILDNING INOM Jordbruk, skog eller hund? Hos oss hittar du gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet och flera typer av vuxenutbildningar. Inriktningar NP Hundförare/Hundskötare Maskinförare lantbruk Djurskötare lantbruk Skogsmaskinförare Skogs- och viltvårdare...du kan välja till NV-kurser för att kunna läsa vidare på högskolan! Yrkeshögskola mm Skogsbrukstekniker Driftledare lantbruk Företagare med hund Läs gärna mer om utbildningarna och skolan på BESÖK OSS! Ring och anmäl besök på tel Reftele

20 20 Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södra är drivande i utvecklingen av nya metoder för att öka skogstillväxten och lönsam heten i skogsbruket. Årligen läggs stora resurser på forskning för att kunna erbjuda medlemmarna det bästa plantmaterialet på marknaden. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson, Andreas Lindholm För att uppnå bästa resultat i skogen används förädlat odlingsmaterial. Växtförädling är ett långsiktigt arbete för att få fram ett genetiskt överlägset plantmaterial och material som är vitalt och ger raka träd som växer bra är prioriterat. Att använda förädlat plantmaterial är den mest lönsamma investeringen som man som skogsägare kan göra i sitt skogsbruk, säger Göran Örlander, skogschef i Södra. I Södras egen fröplantage Bredinge på Öland odlas granfrö till plantor som ger träd med procent högre tillväxt än vad som är möjligt med oförädlat material. Tidigare än beräknat skördade Södra hösten 2011 en mindre mängd granfrö från tredje generationens fröplantage i Söregärde norr om Kalmar. Detta frö väntas ge plantor med cirka 25 procent högre tillväxt. Vi jobbar mycket med plantförädling och ökar hela tiden andelen plantagefrö i vår plantodling, berättar Torbjörn Andersson, vd på Södra Odlarna. Göran Örlander. Södraplantan Södraplantan är ett resultat av omsorgsfull forskning inom Södra. Den har sitt ursprung i det bästa möjliga frömaterialav gran och tall. Södra plantan är en täckrotsplanta som har god och snabb tillväxt men som också har en grov stam som tillsammans med insekticidbehandling ger god motståndskraft mot snytbaggeskador. Södra plantan är dessutom enkel att plantera. Arbete med att ytterligare förädla Södraplantan pågår. Södraplantan finns som både gran och tall. Gransticklingar Under 2011 fick Södras medlemmar tillgång till det allra bästa skogsförädlingsmaterialet på marknaden. Södra Odlarna började då leverera gransticklingar med 25 procent bättre tillväxt än plantor med lokal härkomst, vilket gör cirka 14 års tidsvinst från plantering till slutavverkning. För några år sedan plockades frön från de cirka 150 bästa föräldraträden ur Skogforsks granförädlingspopulation började man så in så kallade moderplantor av fröna i Södra Odlarnas plantskola i Falkenberg. Varje år har cirka plantor såtts. Eftersom vi utgår från så många moderplantor och gör relativ få kopior (10-20 st) av varje innebär detta att den genetiska variationen blir hög även på ett enskilt hygge. Variationen blir betydligt större än efter naturlig föryngring vilket är betydelsefullt för plantmaterialets förmåga att motstå exempelvis ett förändrat klimat, säger Göran Örlander. Efter att ha växt ett par år var det dags att klippa grenar fån moderplantor na. Dessa sattes sedan i jord och under 2011 kunde cirka gransticklingar i form av täckrotsplantor levereras ut till Södras medlemmar. När vi lanserade våra gransticklingar förra året tog de snabbt slut och vi märker av en fortsatt hög efterfrågan. Vill du köpa sticklingar för plantering nu till våren och det visar sig att de är slut går det bra att beställa även till plantering i höst. Till våren 2013 kommer vi att ha ännu fler sticklingar till försäljning. Vår strategi är att successivt öka andelen sticklingar och om några år beräknar vi kunna leverera ut uppemot 1,5 miljoner sticklingar, säger Torbjörn Andersson. Framtidens plantor Redan i vår förbereder Södra en satsning på ett ytterligare förädlat material som utgår från kontrollerade korsningar av utvalda föräldrar. Där förväntas ännu större tillväxtökningar, men det tar några år innan dessa plantor kan erbjudas till kund. Föräldrarna till framtidens skog är noga utvalda för att ge friska och raka träd som växer bra. Med ny teknik kan vi erbjuda plantor som annars inte hade varit tillgängliga förrän om år. Vårt mål är att utnyttja all den kunskap som finns hos våra förädlingsforskare på Skogforsk, säger Göran Örlander. Södrakontakt återkommer med mer information om dessa plantor.

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet

kontakt Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2014 Södra expanderar sina massabruk Markskoning i gallring utreds Trägips en ny spännande produkt Skogsgården meningen med livet Experiment med pyntegrönt

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer

Välkommen till Vårt Södra 2014

Välkommen till Vårt Södra 2014 2014 VÅRT SÖDRA Välkommen till Vårt Södra 2014 1 Detta är Södra 2 Styrelseordföranden har ordet 4 Året i korthet 6 Strategi och mål 9 Södra i samhället 10 Från planta till produkt 12 Medlem i Södra 21

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008

Eskils nya skogspolitik. Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan. Ung på cirkel. Dansk dröm. Nr 2 2008 Nr 2 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Ung på cirkel Dansk dröm UNGA FÖRETAGARE De startade eget redan i skolan Svamp slår ut askarna Egen el från pelletspannan

Läs mer

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 2 2012 +5 000. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 2 2012 +5 000 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1270E & 1470E Tier3 eller IT4? Du väljer! Under våren säljer vi skördarna 1270E och 1470E parallellt i både Tier3-

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 1 2007. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 1 2007 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 500 år på samma skogsgård Intensiv jakt på granbarkborrar Södra bygger vindkraftverk Torvmarken kan ge miljoner Det tyska

Läs mer

i Kina VIDA #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8

i Kina VIDA #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 VIDA i Kina Inget val utan VIDA Sid 12 klöver över nr 2 Sid 6 Rapport från

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009

Dags att deklarera. Per pluggar det digitala skogsbruket. Gallra rätt och tjäna mer. 5 sidor tips. Nr 1 2009 Nr 1 2009 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 5 sidor tips Dags att deklarera Gallra rätt och tjäna mer Per pluggar det digitala skogsbruket lastbil lastbil Rekordlång

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER B SVERIGE PORTO BETALT NR 1 2006 FÖRSVARA DIG MOT INSEKTSANGREPP TEMA: INSEKTSANGREPP OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER Kungabesöket SID 3 Markberedning SID 4 Risker för insektsangrepp SID 8 Militär radar i jakten

Läs mer

drabbar skogsindustrin

drabbar skogsindustrin EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2015 Upp till kamp mot granbarkborrar ILLA SKÖTT JÄRNVÄG drabbar skogsindustrin Skogsvinge nu ännu bättre Bland tropiska smådjur i Umeå LEDAREN Satsa på låghastighetsbanorna!

Läs mer

Tjäna pengar på jakten

Tjäna pengar på jakten Nr 4 2005 Pris 55 kronor inkl moms Tjäna pengar på jakten Teknikföretag på högvarv nya maskiner på gång Kraftsamling i norra Sverige Möte med björn För oss är effektivitet, ergonomi och funktion självklarheter.vi

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 4 2006 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Utredningen klar FÖRÄNDRAD SKOGSPOLITIK Fixa ditt eget mobilnät Spännande vildsvinsjakt Dubbel tillväxt I FIBERSKOGEN PROFESSORN

Läs mer

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Hunden Scilla berättar Sid 3 Tuffaste jägaren i skogen Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 KOLMILAN LEVER Sid 6 Lär känna din gräns

Läs mer

Sämsta virket ingen dålig idé. Mikael bygger gärna med frodvuxet. Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno. Han tar Alstor ut i världen

Sämsta virket ingen dålig idé. Mikael bygger gärna med frodvuxet. Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno. Han tar Alstor ut i världen Nr 5 2010 En tidning från landets skogsägarföreningar Margareta uppfann sitt eget stöd Douglasgranen en vinnare på Gotland Han tar Alstor ut i världen Dödsdömt tallbestånd räddades från älginferno Sämsta

Läs mer

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland

Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2015 Björn Ferry med siktet inställt på skog Skatt på vägtransporter slår hårt mot Norrland Paneler starkt jämtländskt koncept Haren en riktig överlevare LEDAREN Sverige

Läs mer