kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen"

Transkript

1 kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena tas om hand

2 innehåll #1/12 10 Stormarna drabbade Södra De stormar som drabbade södra Sverige sedan första advent 2011 har nu inventerats av Södra. Fram till mitten av januari hade cirka kubikmeter blåst ned på medlemmarnas arealer. 14 Roligt lärande om trädens knoppar När träden står kala brukar det vara svårt att känna igen olika trädarter, men då har man inte bekantat sig med Knoppisarna. Knoppisarna är tretton figurer som gör det både roligt och enkelt att artbestämma olika lövträd. Anders Rapp är pappa till boken om knoppisarna Trädens knoppar. 18 Kampanj Dags att beställa plantor Södra har ett brett utbud av plantor av hög kvalitet anpassade till det sydsvenska skogsbruket. Vilken planta du väljer påverkar trädens kvalitet och tillväxt. Du kan välja mellan gran, tall, lövträd och främmande trädslag (hybridlärk, sitkagran, med flera). 32 Gröt populär tallriksmodell igen Från att mest ha förknippats med frukost för skogshuggare och mellanmål för Gunde Svan, är gröt något som i dag serveras på både snabbmatställen och stjärnkrogar. I Köpenhamn finns sedan i höstas världens första grötbar. 38 Energiautonom jaktstuga byggs med 180-åriga tallar På Svenljungas naturbruksgymnasium byggs en energiautonom jaktstuga med hjälp en gammal metod för knuttimring hämtad från Kanada. Stugan ska värmas av solen och förses med el från både sol och vind. 3 Ledare: Skogsbruk Hot eller möjlighet? 4 Södra investerar för framtiden Nu inleds produktion av svenska ekplantor 5 Södraprojekt i Ryssland Förvärv av parkettgolvtillverkaren Berg & Berg 6 Nu produceras textilmassa i Mörrum 8 Marknadsläget 9 Virkesmarknaden 10 Stormarna drabbade Södra 10 Stor risk för angrepp av granbakrborre 11 Sätt din säkerhet främst 12 Så här drabbade vinterns stormar Södras område 13 Välkommen till ditt årsmöte! Nytt avtal med Varberg Energi 14 Roligt lärande om trädens knoppar 16 Produktionsbegränsningar krävs för att skapa lönsamhet i trävarubranschen Ny version av Svenska PEFC-standarden 17 Ändringar i skogsvårdslagen 18 Tid för plantor 18 Dags att beställa plantor Effektivare plantdistribution 19 Beställ dina plantor på Skogsägarnätet 20 Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 21 Ökad mekanisering för större produktion av täckrotsplantor 22 Täckrot det självklara valet för Petter Större portfölj med Romerike Trelast 24 Fånga dagen ta vara på ljuset 26 Skogsägarnätet skapar flera möjligheter 27 Webbutbildning 28 Urban Blomster Södra Skogs nya marknadschef 30 Näringspolitiska arbetet görs för medlemmarna 31 Ta hjälp för att göra dig hörd! 32 Gröt populär tallriksmodell igen 34 Fler huggbilar för effektivare skogsbränsleproduktion 35 Enklare och tydligare dokument till medlemmarna 36 Skogen i centrum på Gröna kapitalistdagen 38 Jaktstuga byggs med 180-åriga tallar 39 Bred kunskap om skogen 40 Elspalten Nyheter på skatteområdet Handeln med insatskapital 42 Stort intresse i Kina för sydsvensk björk Traryd sågar björk 43 Effektivare avverkningar med ny drivare 44 Kvällen då skogen kom till stan Dags att söka stipendium 46 Vass på att sticka 48 På gång: På spåret Sveriges nationalparker: Dalby Söderskog Södrakontakt Tidning för Södras medlemmar. Utkommer med sex nummer per år Redaktörer: Åsa Wernersson och Frida Nielsen Ansvarig utgivare: Magnus Berg Redaktion: Carin Bengtsson, Frida Nielsen, Sven-Eric Petersson och Åsa Wernersson Annonsering: Medlemskontakt: Adress: Södrakontakt, Växjö Medlemsnät: Telefon: Telefax: Grafisk form: Ahlqvist & Co, Karlshamn Tryckeri: Mixi Print, Olofström, FSC-licensierat tryckeri Papper: Scandia 2000, 115 g, FSC- och PEFC-märkt papper Välkommen med förslag på innehåll! Omslagsbild: I Köpenhamn finns världens första grötbar. Studenter, människor på väg till jobbet och som på omslagbilden två skejtare med behov av ny energi stannar till för en tallrik god och stärkande gröt. Foto: Eijer Andersson

3 3 Skogsbruk Hot eller möjlighet? Sittande i European Forestry House i Bryssel rullar tankarna i mitt östgötska skogsägarhuvud. Det som är en självklarhet för mig hemma i skogen på Hamra, är här i Bryssel ett stort frågetecken. Skogsbruket ses som ett problem mångfalden hotas, skogarna överavverkas. Varför har det blivit så? Är det okunskap eller illvilja? Min erfarenhet från möten med beslutsfattare är att det främst är en fråga om brist på kunskap och svårigheter att se helheten. Vi Södramedlemmar sitter på hela kedjan från plantan till den färdiga produkten. Våra produkter är förnybara, återvinningsbara och komposterbara. För oss är det en självklar helhet. I Bryssel tar man däremot tårtbit för tårtbit. Just nu oroas man över att bristen på biomassa ska leda till import av bland annat regnskogsflis. Vad gör man? Ett förslag är ytterligare skogskriterier eller krav på obligatoriska skogsbruksplaner för oss europeiska skogsägare. Mitt svar är tydligt, NEJ TACK. Vi har redan nationella skoglagsstiftningar och gemensamma regelverk som garanterar att vårt skogsbruk är uthålligt. Detta är ett exempel på hur viktigt det är att vi arbetar med näringspolitik såväl i Sverige som i EU. Ingen annan än vi själva jobbar för oss kommer skogen att vara i fokus mer än vanligt, framförallt hos våra beslutsfattare. Många frågeställningar kommer att diskuteras, allt ifrån den svenska modellens trovärdighet till hur biomassan skall användas. Det är viktigt att vi alla inom Södra, medlemmar som anställda, tillsammans, visar vad vi kan uträtta till gagn för utvecklingen i Sverige. Vi skall hjälpas åt att höja kunskapsnivån och få våra beslutsfattarare att se till helheten. Ett aktivt skogsbruk i harmoni med naturen och en resurseffektiv industri, till gagn för skogsgården, skall vara vår ledstjärna. Christer Segerstéen, styrelseordförande i Södra P.S. Glöm inte leta upp vindfällena, annars gör granbarkborrarna det. D.S. Ett nytt år har just inletts i pessimismens tecken. Euro-kris och länders sänkta kreditvärdighet präglar Europa. För oss i Södra, som bedriver en mycket långsiktig verksamhet, är det viktigt att lyfta blicken och se framåt. Ett bra exempel är Mönsteråsinvesteringen 1995 och 1996 då vi gick från en produktionskapacitet på ton till år senare är det en av våra kassakor. Det är mot den bakgrunden man ska se styrelsens beslut till investeringsplan för år 2012 om cirka 2 miljarder kronor. Vi bäddar för framtiden.

4 4 Södra investerar för framtiden Ny mesaugn och pelletsanläggning i Värö. Lignoboost vid Södra Cell Mörrum och möjligheter till ytterligare textilmassaproduktion. Det kan bli verklighet om Södras principbeslut att investera 2 miljarder kronor går igenom. Text: Frida Nielsen Foto: Ola Kjelbye I december förra året tog Södras föreningsstyrelse principbeslutet att investera 2 miljarder kronor i nya anläggningar under Produktförbättringarna fortsätter och nya möjligheter finns till energisatsningar. Att fortsätta satsa på energigenerering, energieffektivisering och nya produkter skapar stabilitet i verksamheten och stärker lönsamheten och konkurrenskraften. Vi ger på så sätt tillbaka ännu mer till ägarna, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell. Satsar för framtiden Enligt principbeslutet ska en ny mesaugn byggas vid Södra Cell Värö och det planeras även en pelletsanläggning vilken skulle göra det möjligt att använda spånet från Värösågen till energiåtervinning. Man tittar även på om det går att driva mesaugnen med pellets. Vid Södra Cell Mörrum planeras lignoboost- tekniken att införas vilket skulle innebära att bruket blir fossilfritt. Tekniken gör det möjligt att fälla ut ligninet från svartluten och använda som bränsle i mesaugnen istället för fossil olja. I framtiden kan ligninet också användas för att tillverka olika biomaterial. Investeringsbudgeten innebär även ytterligare satsningar på textilmassa och planen är att ytterligare en massalinje ska byggas om för produktion av textilmassa. Alla bruken undersöker sina möjligheter att kunna tillverka textilmassa och ambitionen är att identifiera vilken av våra linjer som är mest lämpad, innan fjärde kvartalet 2012, säger Gunilla Saltin. Nästa steg blir att arbeta fram investeringsanslag till varje investering vilket beräknas ske under året. Investeringsanslagen bedöms sedan internt innan de skickas vidare till Södra Cells styrelse för beslut. Nu inleds produktion av Södra har under vintern påbörjat arbetet med att odla fram ekplantor av svensk härkomst. Försöket, i mindre skala, sker på Södras plantodlingsenhet i Falkenberg. Ekplantor av svensk härkomst har hittills varit en bristvara på marknaden och Södras intention är att med egen produktion på sikt kunna möta sina medlemmars samlade efterfrågan på svenska ekplantor. Foto: Johan Henriksson Torbjörn Andersson, vd på Södra Skogsplantor: Att odla fram ekplantor är relativt komplicerat och det kräver inte minst tillgång till bra frömaterial, det vill säga ekollon. Under hösten har vi fått tag i svenska ekollon som vi anser uppfyller våra höga kvalitetskrav och de är nu sådda i kopparbehandlade kruk-set och placerade i kyl i väntan på våren. Odlingssystemet gör att rötterna utvecklas optimalt och detta möjliggör en god tillväxt och hög överlevnad efter planteringen. Ekollonen som

5 Södra är inbjudet att bygga världens största barrmassabruk Förvärv av parkettgolvtillverkaren Berg & Berg 5 I Lesosibirsk 324 mil öster om Moskva i Ryssland arbetar det ryska företaget Angara Paper med att förverkliga ett nytt massabruk. Södra har bjudits in att delta i projektet och har fått ensamrätt att sälja och marknadsföra massan. I området finns mycket goda skogstillgångar och det ligger nära den snabbväxande kinesiska marknaden. Text: Per Braconier Foto: Mats Samuelsson Vi har tagit på oss att ta fram en teknisk layout och en processlösning och det arbetet har vi kommit ganska långt med. Vi har även gjort en hel del förberedelser inför inköpsarbetet, säger Gustav Tibblin. Detta inledande arbete innebär att 10 till 15 personer på Södra arbetar med projektet. De flesta på deltid, men några få på heltid. Det rör sig om tekniker från Cell och Miljö/Energistaben, med arbetare från Inköp samt Gustav Tibblin och Ulf Johansson från staben Affärsutveckling. Vi har klargjort vad vår roll ska vara i projektet och har inlett det arbetet, säger Gustav Tibblin. Byggs anläggningen så ska den färdiga massan marknadsföras och säljas av Södra. Här ligger en av de stora lockelserna i projektet. Södra får möjlighet att försörja och växa med kunderna på den växande asiatiska marknaden. Ur en nordisk synvinkel ligger Lesosibirsk en bra bit på väg till Kina. Det finns dock ett antal viktiga förutsättningar kvar att lösa innan projektet kan genomföras. Viktigast är finansierings- och tillståndsfrågorna samt ett aktieägaravtal. Många frågor är i princip färdigdiskuterade, men ännu återstår en hel del att lösa. En grundtanke är att Södra ska kunna välja att ta ut Gustav Tibblin ersättningen för nedlagt arbete i projektet i form av aktier, om så önskas. Bollen är nu över till ryssarna. Det är de som ska ta besluten om fortsättningen och det skeendet har vi egentligen ingen överblick över. Vi räknar med att det klarnar under våren och därmed att det även klarnar med vårt fortsatta deltagande, säger Gustav Tibblin. Infrastrukturfrågor, logistik och miljötillstånd är stora utmaningar i projekt av den här typen. I anslutning till anläggningen behövs nya lösningar för vägar, järnvägar, el, bostäder, brobyggnad med mera. Anläggningen har under resans gång designats om och utvidgats till att även innefatta textilmassa och sågverk. Södra är tänkt som partner inom all massaframställning men ej inom sågverksdelen. Projektet har dock redan fått mycket rysk stöttning. En stark drivkraft till att förverkliga denna storsatsning i Ryssland är i grunden de stora skogstillgångarna i området. Klart är redan en lease till projektet av 3,2 miljoner hektar skogsmark i 49 år. Sett till geografi och naturförutsättningar så är detta ett bra område att bygga skogsindustri i, säger Gustav Tibblin. Södra Interiör förvärvar parkettgolvtillverkaren Berg & Berg i Kallinge. Berg & Berg har cirka 90 anställda och producerar drygt kvadratmeter högkvalitativt parkettgolv per år. Årsomsättningen uppgår till cirka 130 MSEK. Genom förvärvet utökas Södra Interiörs kunderbjudande ytterligare med högkvalitativa parkettgolv, säger Södra Interiörs vd, Urban Eriksson. Södra Interiör producerar sedan tidigare massiva trägolv och är även leverantör av lövträprodukter till Berg & Bergs parkettgolv. Berg & Berg har sin golvproduktion lokaliserad till Kallinge i anslutning till Södra Interiörs anläggning. På såväl kort som lång sikt finns goda möjligheter till synergier mellan verksamheterna inom bland annat områden som marknad, logistik och produktutveckling, säger Urban Eriksson. Säljare är sex privatpersoner. De två huvudägarna, Jan Söderberg och Ulf Palmberg har tillsammans byggt upp och drivit verksamheten under nära två decennier. Huvudägarna kommer att arbeta kvar i verksamheten. svenska ekplantor ska utvecklas till plantor kommer från Ingelstad och Herrevads Kloster. Under mars-april gror de i växthus och flyttas sedan ut på friland för att i september ha nått en höjd på cm. Under 2012 beräknas Södra producera cirka ekplantor. Efterfrågan på svensk ek som råvara till sågade trävaror överstiger idag tillgången. Södra använder ek framför allt för tillverkning av träinredning, som golv, panel, list och träskivor. Håkan Svensson, skogsdirektör på Södra: Södra verkar aktivt för en god balans mellan biologisk mångfald och en bra och lönsam skogsproduktion. Vi vill ge våra medlemmar ett mervärde genom att skapa förutsättningar för denna balans. Ett brett sortiment av plantor av rätt härkomst gör det möjligt att effektivt föryngra skogen med bibehållen artvariation, samtidigt som vår industri erbjuder en stabil avsättning för det producerade lövtimret. Vårt mål är att komma upp i en årlig produktionsvolym av ekplantor inom ett par år.

6 6 Nu produceras textilmassa i Mörrum Efter en stor ombyggnad av fabriken, utvecklingsarbete, flera tester, möten och beslut är nu produktionen av textilmassa igång i Mörrum. Första kampanjen som kördes i december resulterade i de första tonnen textilmassa. Text: Frida Nielsen Foto: Sven-Olof Thuresson Under ett års tid har textilmassa stått i centrum för de flesta medarbetarna vid Södra Cell Mörrum. Det centrala arbetet har varit att få igång linje 1 för att kunna producera textilmassa. Produktionen är nu igång och man beräknar årsproduktionen till ton vid full drift. För Södra Cell Mörrum är detta ett viktigt steg för att stärka brukets lönsamhet och konkurrenskraft, säger Magnus Olsson, platschef Södra Cell Mörrum. Gunilla Saltin Intensiv resa Det var i december 2010 som Södra beslutade att investera i produktion av textilmassa. Dock är det flera år sedan som arbetet påbörjades. Södra Innovation har laborerat med textilmassa sedan 2002 och deras arbete fortsätter nu i processen för att kontrollera så att textilmassan följer rätt parametrar. Påhl Tingström Magnus Olsson För Södra Cell Mörrum började arbetet 2009 men ökade i intensitet när beslutet togs. Arbetet har varit intensivt för att få igång allt på ett år och sammanlagt har 70 personer ur Mörrums organisation arbetat med projektet. Viljan och engagemanget har varit stort från personalen och det är kul att vi lyckats med målsättningen att producera textilmassa 2010, säger Påhl Tingström, huvudprojektledare i Mörrum. Anledningen till satsningen är att koncernen tror på en stark marknadsutveckling för textilmassa då den är förnybar och vedbaserad och ersätter oljebaserade fibrer respektive bomullsfibrer. Södras föreningsstyrelse har tagit ett principbeslut om en anslagsram för Södra Cell för att producera textilmassa vid ytterligare en massalinje i något av våra bruk. Ambitionen är att ta fram ett beslutsunderlag under året om var detta ska ske, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell. Två typer av massa Södra tillverkat två typer av textilmassa då kunderna har olika behov beroende på process eller slutprodukt. En av massatyperna heter Södra Orange och har tagits fram för att passa de speciella behoven som finns i en lyocellprocess där massan direkt behandlas med lösningsmedel. För detta krävs en hög renhet och en hög cellulosahalt samtidigt som viskositeten är låg. Den andra massatypen heter Södra Purple och passar de kunder som använder sig av viskosprocessen. För dem är det primära behovet en massa med god reaktivitet och filtrerbarhet.

7 Läs mer på nordfarm.se 7 Nyhet: Biojack energiklipp Avtagbar kran/stödben på 3-punktsfäste. Du kan enkelt byta till större vagn och behålla kranen. Låg tyngdpunkt på kranpelaren ger ökad stabilitet och mindre tipprisk. Brett sortiment. Ökad möjlighet att hitta vagnen för just ditt behov. Biojacks nya energigrip klipper och lastar energiskog. Montera på Palms skogskran eller på kran till grävmaskin. Bilden visar Palms skogsvagn P med ramförlängning. Palms har vagnar från 8 till 14 ton. Två st. modeller med 4WD. Kranar från 4,7 till 8,4 m, Välj Palms kvalitet! P665-10, 11 ton/6,65 m: :- Ramförlängning inkl. stöttor: :- P665-8, 8 ton/6,65 m: :- Ramförlängning inkl. stöttor: :- 1 Uppgradera ventilpaket från std XY 2+4 (1) Gäller för kran P XY El on/off 2+2: :- 3. XYZ lit: :- 4. Hydraulservo 70 lit: : Priser är rek. ca-priser exkl. moms och gäller maskin i grundutförande. OBS! Vagnen på bilden är extrautrustad. Hitta din närmaste återförsäljare på nordfarm.se

8 8 Marknaden är i obalans 2011 har varit ett utmanade år och obalansen på marknaden påverkar. Det är konkurser och nedläggningar för sågverk och Södra har haft produktionsbegränsningar. Den varma väderleken påverkar just nu efterfrågan på biobränsle och därmed verksamheten i Södra Skogsenergi. Text: Carin Bengtsson, Åsa Wernersson, Frida Nielsen. Foto: Jesper Andersson, Magnus Eklöf/Peter Bartholdsson, Andreas Lindholm Massamarknaden Det är svårt för våra politiker att hitta en lösning på den ekonomiska oron i Europa och Nordamerika. Oron medför att konsumenterna är tveksamma till inköp och det gäller att ha buffert i ekonomin vilket gör att man konsumerar mindre. Följden av detta syns tydligt på pappers- och massamarknaderna där efterfrågan på skogsindustrins produkter är svag och flera pappersbruk har fått lägga ner hela eller delar av sin kapacitet. För Södra har den svaga efterfrågan inneburit marknadsstopp för att få balans i sin produktion. Stoppen i Norge är ett led i att efterfrågan är mindre och vi ser samma problem hos våra kunder, säger Åke Axelsson, marknadsanalytiker. För Södra Cell resulterar den ekonomiska oron i Europa att bruken inte kan producera på sin fulla kapacitet. Många av våra kunders pappersbruk använde jul- och nyårshelgen till produktionsstopp och konsekvensen av det blev att massakonsumtionen gick ner. Konjunktursbedömarna bedömer att ekonomin var som svagast i slutet av 2011 och vi kan förvänta oss en gradvis förbättrad marknad 2012, säger Åker Axelsson. Sågade trävaror För sågverken var 2011 ett utmanande år, inte minst i Södra Sverige. Konkurser och nedläggningar, vilket påverkat mer än tio enheter eller företag, har fortsatt även detta år. Lönsamheten kommer att fortsätta vara dålig under första kvartalet. Sågverken i Sverige, Finland, Tyskland och Österrike begränsade sin produktion i slutet av förra året och början på detta år för att skapa en balans på marknaden och återskapa lönsamheten. Detta kommer att ge effekt på marknaden tidigast i slutet av första kvartalet. Lagren är i balans eller till och med små, vilket bådar för en god återhämtning och branschen måste skapa lönsamhet på en lägre volym för att hålla produktionen under kontroll. Biobränsle Den varma väderleken påverkar just nu efterfrågan på biobränsle och därmed verksamheten i Södra Skogsenergi. Vissa kunder har signalerat att de har svårt att nyttja sina avtal fullt ut. Det är dock inget extremt läge för oss, hösten och vintern 2008 var också mycket mild. Men vi måste anpassa vår produktion med sortimentsförflyttningar och balansera våra lager mot den rådande efterfrågan för att få ihop pusslet, säger Södras biobränslechef Sofia Persson. Produktionsbegränsningarna vid Södras sågverk har lett till minskade volymer biprodukter. Det har kompenserats med skogsbränsle. Även bristen på bark i framförallt Värö har fått ersättas med skogsbränsle. Leveranserna av skogsbränsle går därmed bra, men flisproduktionen påverkas negativt av den blöta terrängen. Just nu har vi svårt att hitta lämpliga trakter för produktion av skogsflis och vi tvingas flytta våra maskiner mer än vanligt. Planeringen för den kommande bränslesäsongen 2012/2013 har inletts. Förfrågningar från både befintliga och nya kunder har kommit in. Bland annat har ett längre samarbete inletts med Karlskrona Energi som i dagarna startar upp ett nytt kraftvärmeverk. För att möta en marknad med ökad efterfrågan och volymökning ser Södra Skogsenergi också över sin produktionskapacitet inför den nya säsongen.

9 9 Virkesmarknaden God tillgång på råvara Den marknadsanpassning som gjorts inom sågverksindustrin för att möta det sämre marknadsläget för sågade trävaror har resulterat i en lägre efterfrågan av sågtimmer under inledningen av året. Även inom massaindustrin har det vidtagits åtgårder i form av stopp och begränsningar av produktionen. Text: Olof Hansson Foto: Mats Samuelsson Under hösten och vintern har det stormat vid ett antal tillfällen och bedömningen är att det totalt blåst ner ca m³fub på medlemsmark. Denna volym ryms inom ordinarie verksamhet men den är arbetsdryg då stor del av vindfällena ligger spridd över stora arealer. Nu är det viktigt att upparbetningen av de stormfällda träden kommer igång för att undvika att det ligger kvar något insektsfarligt virke i skogen över sommaren. Massaved Utbudet och lagren av barrfiber i Sverige är högt. Stormarna under hösten och vintern har ytterligare bidragit till att öka utbudet. Efterfrågan av avsalumassa i främst Europa är lägre och priserna har under en längre tid sjunkit. Det rådande läget har pressat barrmassavedspriset och prissänkningar har skett i hela landet. Efterfrågan av lövmassaved är god. Den blöta vintern har gjort att utbudet är något lägre än normalt. Timmer Efter stoppen under helgerna är nu sågverken åter igång och producerar. Den milda vintern utan snö och kyla gör att timret är lättsågat och därmed att produktionstakten är hög för årstiden. Utbudet är balanserat och lagren vid bilväg och industri är på en bra nivå. Osäkerheten på färdigvarumarknaden är stor vilket gör att efterfrågen framåt är svårbedömd. Efterfrågan av sågbar ek och björk är god. Flödet begränsas främst av att det på många håll är så blött att trakterna med löv inte är åtkomliga. Skogsbränsle Utbudet av skogsbränsle är högt. Efterfrågan har ökat men är något lägre än utbudet. För att undvika en lageruppbyggnad anpassas nu produktionen av grotflis från skogen.

10 10 Stor risk för angrepp av granbarkborre Vinterns stormar orsakade främst små, spridda vindfällen. Glöm inte att även enstaka träd utgör en stor risk för granbarkborreangrepp. Vindfällt virke som får ligga kvar i skogen utgör en stor risk för angrepp av granbarkborre. Därför måste detta virke bort ur skogen så snart som möjligt. Om du inte har inventerat och rapporterat ditt vindfällda virke från vinterns stormar, är det därför hög tid att göra det nu. Text: Carin Bengtsson Foto: Jesper Andersson, Mats Blomberg Om du låter dina stormfällda träd ligga kvar i skogen utsätter du din skog för stor risk för framtida granbarkborreangrepp. Granbarkborrarna förökar sig bäst i skadade eller döda träd, som exempelvis vindfällen. Ett omfattande granbarkborreangrepp kan förstöra skog för stora både biologiska och ekonomiska värden framöver. Vi har mångårig erfarenhet av barkborrebekämpning och vet att avverkning och utforsling av skadat virke är den i särklass bästa metoden av motverka insektsangrepp, säger Göran Örlander, skogschef på Södra. Den största delen av den stormfällda skogen i Södras område utgörs av spridda vindfällen med enstaka träd. Men även dessa utgör en risk för spridning av granbarkborreangrepp. Granbarkborrar som angriper ett stormfällt träd kan under gynnsamma förhållanden föröka sig mer än tio gånger från en generation till en annan och kan sedan angripa ett antal stående träd i närheten. Ett enda stormfällt träd som inte tas om hand kan alltså innebära att mer än tio friska, stående träd angrips och dör. Inventera dina vindfällen nu För att undvika angrepp av granbarkborre måste vindfällena bort ur skogen så snart som möjligt. Ett enda stormfällt träd som blir yngelsplats för granbarkborren kan leda till att flera stående, friska träd angrips och dör. Se därför till att forsla bort allt stormvirke ur skogen så snart som möjligt. Har du ännu inte inventerat och rapporterat ditt vindfällda virke är det hög tid att göra det nu. Skaffa dig först en bild av vindfällningens omfattning. Även om det finns risk för fler stormar så är det mycket viktigt att du snarast inventerar din fastighet noga och märker ut var det finns nya vindfällen med hjälp snitslar i skogen och angivelser på skogskartan. Börja leta i beståndskanter och i nygallrade bestånd. Är du medlem i Södra kan du Volym per träd (m 3 fub) hämta en karta över din fastighet på Skogsägarnätets karttjänst skog.sodra.com/mina Sidor. Se till att vindfällena tas om hand I nästa steg är det viktigt att så fort som möjligt komma ut i skogen och omhänderta det stormfällda virket, för att säkerställa skogsskyddet och rädda virkesvärdet. Skogsvårdslagen kräver upparbetning om volymen överstiger 3 m 3 sk inom ett hektar. Är det endast enstaka träd på fastigheten som har blåst ned kan det vara effektivast att själv ta hand om dem. Tänk bara på att det krävs speciell kunskap och rätt utrustning för att hantera vindfällen. Din egen säkerhet kommer alltid i första hand. Läs råden om arbete i stormfälld skog här intill innan du ger dig ut. Om omfattningen av stormskadorna är större än enstaka träd kan du kontakta Södra, som kommer ut och gör upparbetningen maskinellt. Ta kontakt med din skogsinspektor Oavsett om du upparbetar dina vindfällen själv eller behöver ta Södra till hjälp ska du snarast rapportera ditt stormvirke till Södra så att upparbetningen kan planeras på bästa sätt. Ta så fort som möjligt kontakt med din skogsinspektor. Du behöver kunna ange var vindfällena ligger, volymen stormvirke eller antal träd samt om det rör sig om klen eller grov skog. Sen skriver vi ett avverkningskontrakt eller ett leveransvirkeskontrakt. Glöm inte att Södra erbjuder ett specialsortiment för stormdrabbade medlemmar som kräver kontrakt senast 15 februari, säger Per-Arne Karlström, områdeschef i Broby verksamhetsområde. Klen gallringsskog Grov gallringsskog Slutavverkningsskog 0,1 0,2 0,5 till 1,0 Ca 10 träd/m 3 Ca 5 träd/m 3 Ca 1-2 träd/m 3 Hjälptabell för uppskattning av virkesvolymen i gallrings- respektive slutavverkningsbestånd.

11 11 Sätt din säkerhet främst Om du själv tar hand om ditt stormfällda virke är det mycket viktigt att du tänker på säkerheten den kommer alltid främst. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson Arbete med stormfällda träd kräver speciell kunskap och är mycket svårare och farligare än vanligt avverkningsarbete på grund av Träd i spänn Stora, tunga träd Hårda fastfällningar/fastblåsningar Hängande träddelar Rotvältor som kan slå över Ofta brötar av träd i flera lager Inventera särskilt utsatta bestånd. Gå inte under hängande träd. Bestäm vilka områden som du kan upparbeta själv och vilka som är stora och därför bör överlåtas till maskinell upparbetning. Större stormfällda områden eller volymer bör upparbetas med helmekaniserade metoder. Arbetet blir effektivare, billigare och framförallt säkrare än med motorsåg, som är mycket farligt. För en självverksam skogsägare med god erfarenhet och kunskap kan tillvaratagande av mindre volymer eller spridda träd komplettera maskinerna, rädda virkesvärdet, sänka kostnaderna och minska risken för granbarkborreangrepp. Några säkerhetsråd Sätt alltid säkerheten främst vid arbete i stormfälld skog Nyttja i första hand professionell hjälp och maskiner vid större arbeten Avstå från eget arbete om du inte är både erfaren och har god kunskap Arbeta aldrig ensam det är ett lagstadgat förbud vid arbete i stormskadad skog Läs mer om Råd vid tillvaratagande med motorsåg i broschyren Vi hjälper dig genom stormens följder på Skogsägarnätet skog.sodra.com, Hämta och beställa material, Broschyrer och faktablad. LH1201 Perfekt kombination Kombinationen Valtra traktor och Moheda skogsvagn är den perfekta lösningen för dig som arbetar hårt i skogen. Valtra är skogstraktorn nummer ett och traktorerna är speciellt anpassade för att passa våra nordiska förhållanden. Moheda är ett välkänt namn på svensktillverkade skogsvagnar. Med Moheda får du en universell vagn som klarar tuffa tag och tung last. Arbetet i skogen blir effektivt och lönsamt. Kontakta någon av våra säljare för mer information och rådgivning. Bra val från Lantmännen Telefon

12 12 Så här drabbade vinterns stormar Södras område De stormar som har drabbat södra Sverige sedan första advent 2011 har nu inventerats av Södra. Fram till mitten av januari hade cirka kubikmeter blåst ned på medlemmarnas arealer. Text: Carin Bengtsson Foto: Lars-Erik Larsson Detta inkluderar samtliga stormeffekter från Adventsstormen, stormarna Dagmar och Per och andra blåsiga dagar som resulterat i vindfällen, säger Södras skogsdirektör Håkan Svensson. Stormeffekterna varierar inom södra Sverige, men uppgår regionalt som mest till ungefär en tiondel av en årsavverkning. Södras Region Syd är värst drabbat med cirka m 3, följt av Region Väst med knappt m 3. Skogsområdena på västkusten, i norra Skåne samt i västra Blekinge är värst drabbade. Lokalt finns det hårt drabbade skogsägare, men så här långt är volymerna blygsamma jämfört med stormarna Per och Gudrun som totalt blåste ned 16 miljoner respektive 75 miljoner m 3. Södra räknar med att kunna upparbeta vinterns stormvolymer inom normal verksamhet. Vindfällena är spridda över stora arealer och markerna är mycket blöta vilket försvårar en rationell och effektiv upparbetning. Specialerbjudande för mindre volymer Att sortera stormfällt virke är inte det lättaste. För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig med mindre stormfällda volymer erbjuder Södra ett specialsortiment som gör det möjligt för stormdrabbade medlemmar att leverera timmer och massaved i blandning. Det innebär att du kan lägga hela stormvolymen i en trave, utan att sortera mer än barr och löv. Sortimentet gäller vid leverans av maximalt 40 m 3 fub. 15 februari är sista dag för kontraktering och 15 mars sista dag för anmälan och framskotning av virket. Pris specialsortiment Barrmassaved och klentimmer kr/m 3 fub Barrtimmer (18 cm+) kr/m 3 fub De mest drabbade områdena i Adventsstormen (27/11, röd) och stormen Emil (4/1 2012, grön).

13 Välkommen till ditt årsmöte! 13 Skogsbruksområdena håller årsmöten på dessa platser och tider. Där träffar du ditt förtroenderåd och företrädare för Södras ledning och styrelse. På de flesta platser serveras en enklare måltid före eller efter mötet. Läs närmare om detta i den personliga inbjudan som skickas ut. MÅNDAG 12 MARS Mjölby Kungshögaskolan, Mjölby mat 17.30, möte Mönsterås Folkets park, Oskarshamn mat 17.30, möte Njudung Kulturhuset, Sävjö mat 18.00, möte Västra Värend Konserthuset, Växjö mat 18.00, möte Dackebygden Föreningshuset, Vissefjärda mat 17.30, möte S Skaraborg Billingehus, Skövde mat 18.00, möte Mellersta Halland Bygdegården, Ullared mat 17.30, möte TISDAG 13 MARS Alvesta Hotel Rådmannen, Alvesta mat 17.30, möte N Skaraborg Regionens hus, Mariestad mat 18.00, möte Norra Värend Folkets hus, Åseda mat 17.30, möte Åtvidaberg Västra Folkets hus, Kisa mat 17.30, möte Höglandet Ralingsåsgården, Aneby mat , möte Sollebrunn Öst Kulturen, Vårgårda mat 18.00, möte Kind Tranängsskolan, Tranemo Möte Tingsryd-Linneryd Folkets hus, Konga mat 17.30, möte ONSDAG 14 MARS Vimmerby Hotell Ronja, Vimmerby mat 17.30, möte Karlskrona Lantmännen, Karlskrona/Torskors mat 17.30, möte18.30 Ljungby Garvaren nöje, Ljungby mat 17.30, möte Sollebrunn Väst Folkets hus, Lilla Edet mat 18.00, möte Kalmarsund Folkets hus, Kristallen, Nybro mat 17.30, möte Ulricehamn Tingsholmsgymnasiet, Ulricehamn Möte 18.30, mat Snapphanebygden Borgen, Osby mat 17.30, möte Mark Kunskapens hus, Skene mat 17.00, möte TORSDAG 15 MARS Åtvidaberg Östra Folkhögskolan, Gamleby mat 17.30, möte Ydre Ydre Wärdshus, Österbymo mat 17.30, möte Mitt-Blekinge Folkhögskolan, Bräkne-Hoby mat 17.30, möte Bohus-Dal Folkets hus, Vänersborg mat 18.00, möte Älmhult-Markaryd Folkets hus, Strömsnäsbruk mat 17.30, möte Västkusten Lokal meddelas senare, se skogsägarnätet mat 17.00, möte Södra Halland Parken (fd Galejan), Halmstad mat 17.30, möte Eksjö Stadshotellet, Eksjö mat 18.00, möte MÅNDAG 19 MARS Vätterbygden Södra Vätterbygdens folkhögskola mat 17.45, möte Finnveden Arken, Värnamo mat 17,30, möte TISDAG 20 MARS Skåne Klippans kulturcenter, Klippan mat 17.30, möte ONSDAG 21 MARS Borensberg Carlslunds Utbildningscenter, Motala mat 17.30, möte TORSDAG 22 MARS Norrköping Borgen, Folkets park, Norrköping mat 17.00, möte Byggd för hårda tag. Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö, Gunilla Saltin, vd Södra Cell, Ann-Charlotte Stenkil, styrelseordförande Varberg Energi och Carl-Arne Pedersen, vd Varberg Energi. Nytt avtal med Varberg Energi Södra Cell Värö och Varberg Energi undertecknade i december ett nytt tioårigt samarbetsavtal för fjärrvärme. Det nya värmeavtalet bygger på den utveckling som skett sedan leverans av restvärme började i december Sedan det första avtalet tecknades har Varberg Energi mer än tiofaldigat sin fjärrvärmeanslutning och leverans av värme från knappt 20 GWh/år till idag cirka 180 GWh/år. Avtalet medför att Varberg Energi även i framtiden kan erbjuda sina kunder miljövänlig uppvärmning till konkurrenskraftiga priser. Det är ett win-win-koncept för båda parter där miljön är den stora vinnaren. Under de 10 år som Varberg Energi har byggt ut sitt fjärrvärmenät, baserat på värmeleveranser från Södra, så har de direkta utsläppen av växthusgaser för uppvärmning i Varbergs kommun kunnat reduceras med ton koldioxid/år. Genom ett gott samarbete har vi utvecklat fjärrvärmeaffären. Södra Cell Värö har investerat fram värme som kan distribueras som fjärrvärme och Varberg Energi har byggt ut fjärrvärmenätet, säger Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö. Mohedas produkter är konstruerade för hårt arbete i våra nordiska skogar. Vagnarna tål tuffa tag och tung last, och de kraftfulla kranarna med sin långa räckvidd gör arbetet i skogen effektivt och lönsamt. Våra drivna vagnar anses av skogsfolk vara bland de absolut bästa och det höga andrahands - värdet är ett gott betyg om något. FTG Cranes AB. Blästergatan 2, Vänersborg Tfn: Fax:

14 14 De flesta kan nog känna igen några olika trädarter genom att titta på deras blad. Men när träden står kala brukar det vara svårare, om man inte har bekantat sig med Knoppisarna förstås. Knoppisarna är tretton figurer som gör det både roligt och enkelt att artbestämma olika lövträd. Text: Stefan Hedner Foto: Mats Samuelsson och Anders Rapp Roligt lärande om trädens Med rätt skötsel finns det en god ekonomi i lövskogen.

15 15 knoppar Anders Rapp är pappa till Knoppisarna och dessutom mellanstadielärare, naturpedagog och författare till flera naturböcker. Knoppisarna kom till honom av en ren tillfällighet för drygt tjugo år sedan. Jag planerade en exkursion i vinterbiologi för några lärarkollegor, berättar Anders. Men snön smälte och jag tvingades ändra programmet. Kvällen innan vi skulle ge oss ut började jag fundera på trädens knoppar, hur de såg ut och vad som skilde dem åt. Kanske skulle man kunna ge knopparna namn och göra figurer av dem? Aspen med sina vassa knoppar skulle till exempel kunna heta Vasse Aspe. Sedan flöt det på och ett par timmar efter midnatt var tretton Knoppisar födda. Figurer och teckningar Exkursionen gick utmärkt. Lärarkollegorna var med på noterna och Anders lät eleverna möta Vasse Aspe, Eka Papiljott, Violetta Al och de andra Knoppisarna. Barnen gjorde figurer av toarullar och egna små häften med tecknade Knoppisar. På ett lustfyllt och mycket enkelt sätt lärde de sig känna igen lövträdens knoppar. Något år senare presenterade Anders Knoppisarna i en naturmetodisk bok och några tv-program för Utbildningsradion gav han ut boken Trädens knoppar på eget förlag. Jag skulle tro att mellan en och två miljoner barn har bekantat sig med Knoppisarna genom åren, säger Anders. Det är allt från dagisbarn till gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet. Ett intressant experiment gjordes på Kristianstads Högskola, där man jämförde två grupper med lärarstudenter. Den ena gruppen fick lära sig trädens knoppar enligt traditionell artbestämningsnyckel och den andra enligt Knoppisarna. Efter tre veckor gjorde forskaren ett oannonserat test med tio knoppar. De som arbetat med artbestämningsnyckeln fick i genomsnitt 6,1 rätt, medan de som använt Knoppisfigurerna hade nästan full pott, 9,75 rätt i snitt. Barn lär vuxna Forskaren som gjorde experimentet drog samma slutsats som Anders, att kulfaktorn är oerhört viktig för inlärningen. Knoppisarna är lätta att ta till sig, förklarar Anders. Det märks på barnen att de har roligt med figurerna och efter bara några lektioner kan de flesta känna igen flera knoppar och träd. Genom åren har Anders fått ta del av många berättelser om hur Knoppisarna har inspirerat barn och vuxna. Han minns speciellt pappan som under ett utvecklingssamtal återgav hur hans sjuårige son hade undervisat honom. Pappan var skogsägare och var en vinterdag ute i naturen med sin son. Sonen hade grundligt förklarat för honom vilka träd som växte på deras marker. Själv kände han inte alls igen knopparna. Ödmjukhet viktigt Som naturpedagog funderar Anders mycket på hur han kan få barnen intresserade av naturen. Det är viktigt att inte bara stanna i klassrummen. Naturen finns i så många skepnader och det räcker ofta att ta sig ett litet stycke bort från skolan för att tillsammans med eleverna göra många spännande och lärorika upptäckter. Förutom Knoppisarna har Anders även producerat ett utbildningsmaterial om olika sorters mossor. Huvudpersonen i materialet heter Micke Mossa och med hjälp av tecknade bilder ska barnen lära sig mossornas namn genom att associera med olika ord. Det finns naturligtvis ett bakomliggande motiv till mitt intresse för att lära barnen om knoppar, mossor och annat. Människan är beroende av naturen och det är viktigt att så många som möjligt känner ödmjukhet och respekt inför den. Jag tror att det vi intresserar oss för och lär oss om, det vårdar vi också på ett bättre sätt. Trädens knoppar är utgiven på Naturpedagogen Förlag. Information om hur du beställer boken och annat ur sortimentet finns på Vinn Trädens knoppar en bok för både barn och vuxna! Södrakontakt har köpt in 25 ex. av Anders Rapps bok Trädens knoppar. Vill du delta i utlottningen av böckerna anmäler du ditt intresse till: eller Södrakontakt, Växjö.

16 16 Produktionsbegränsningar skapa lönsamhet i trävaru Produktionen av sågade trävaror i de stora producentländerna har under 2011 överstigit konsumtionen, vilket lett fram till överutbud och prispress på färdigprodukterna. För att förhindra lageruppbyggnad och balansera marknaden genomförs produktionsbegränsningar i Europa, bortfallet beräknas till minst en miljon kubikmeter. Konkurser och nedläggningar av sågverk i Sverige står för ytterligare ett bortfall på cirka en miljon kubikmeter. Text: Åsa Wernersson Foto: Andreas Lindholm Sågverken, liksom övriga skogsindustrin, påverkas av avmattningen i konjunkturen och den finansiella oron som medfört osäkerhet om den framtida utvecklingen. Byggbranschen, som är viktig för sågverken, berörs av allmänt försämrat konjunktursläge och även direkt av statsskuldkriser i vissa euroländer eftersom en stor del av byggandet är offentligt. Det som hjälpt upp situationen är ROT-sektorn som gått mycket bra och fortfarande går bra. Timmerpriserna har stigit betydligt mer än trävarupriserna. Sedan början av 2011 har dock sågtimmerpriserna sänkts, men även färdigvarupriserna har sjunkit och gapet mellan utvecklingen av råvarupriset och färdigvarupriset är fortfarande stort. Ny version av Svenska PEFC-standarden Sedan den 1 januari 2012 finns en reviderad svensk PEFC-standard godkänd av Internationella PEFC. Efter en två år lång arbetsprocess, där bland andra Södra har deltagit, finns nu en ny standard som förstärker certifieringens syfte och är tydligare för användarna. Text: Carin Bengtsson Foto: Andreas Lindholm Nyheter som berör skogsägare är att dispenstiden för grön skogsbruksplan kortas till 3 år från nuvarande 5 år. Träd som har varit döda mer än 1 år ska normalt sparas. Kraven vid användning av främmande trädslag har skärpts. Åtgärder för att begränsa viltskador har tydliggjorts. Metoder för att skydda mark och vatten har utökats och gjorts tydligare. Omvandling av skogsmark till annan markanvändning ska bara ske undantagsvis. Exempel på detta är när omvandling syftar till att utveckla skogsbruks- och samhällsrelaterad infrastruktur (som exempelvis vägar, vindkraft m.m.), forskning, förbättra förutsättningar för friluftsliv, bevara eller utveckla kulturmiljövärden eller biologisk mångfald. Inom områdena Social hänsyn och Uppföljning och övervakning av skogsbruksåtgärder finns nu skärpta krav. Det gäller bland annat avtalsförhållanden för och kompetenskrav på entreprenörer som anlitas i PEFCcertifierade skogsbruk. För skogsägare som är dubbelcertifierade innebär de nya reglerna få skillnader i det praktiska skogsbruket. Mer detaljerad information om de nya kraven kommer att skickas ut till alla som är PEFC-certifierade. Nationella PEFC-standarder ska revideras vart femte år för att kvalificera för fortsatt godkännande av PEFC International. Den nyligen genomförda revisionen av den svenska standarden är den andra i ordningen sedan Svenska PEFC bildades Skogsägare har ett år på sig att gå över till de nya reglerna.

17 17 krävs för att branschen Produktionsbegränsningar har på grund av den låga lönsamheten gjorts på bred front, för att balansera marknaden och därmed skapa förutsättningar för ett högre marknadspris under våren producerades 17 miljoner kubikmeter i Sverige och under 2011 ser produktionen ut att bli cirka 16,8 miljoner. Bortfall av produktion Man räknar med produktionsbegränsningar i Europa under kvartal ett på en miljon kubikmeter. Därtill kommer konkurser och nedläggningar av sågverk i Sverige under 2011 och 2012 som motsvarar ett bortfall på en dryg miljon kubikmeter. Södra Timber har produktionsbegränsat under vecka 44 förra året på ett antal sågverk och vi stängde även över jul- och nyårshelgen på samtliga sågverk utom i Värö. Under 2011 stängde Södra Timber sågverket i Åtvidaberg och sågen i Traryd blev lövsågverk och är nu en del av Södra Interiör, säger Eva Thunholm, marknadsdirektör. Under 2012 förväntas ingen ytterligare sänkning av konsumtionen i Europa jämfört med I Nord afrika/mellanöstern har konsumtionen gått upp efter revolutionen. I Japan kommer byggandet att koncentreras och omfördelas till de jordbävningsdrabbade områdena vilket troligen ökar konsumtionen något mer än I USA har en återhämtning påbörjats och nybyggnadstakten är nu enheter mot USA viktig motor 2005 hade USA en import på 57 miljoner kubikmeter. I dag är den siffran drygt 20 miljoner. När hjulen väl börjar snurra är det inget annat land som är i närheten av USAs importbehov. Därför är USA motorn i trävarumarknaden och vägen till en stabilare global marknad. De positiva signaler som kommer västerifrån är därför mycket glädjande, även om vi inser att det kommer att ta lite tid, säger Eva Thunholm. Ändringar i Skogsvårdsla gen Paragraf 30 i Skogsvårdslagen (SVL) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen har ändrats. Det handlar främst om textändringar som inte innebär några större förändringar i praktiken. Inom ett antal områden har man gjort mer tydliga beskrivningar, men dessa är redan omhändertagna i vårt sätt att arbeta inom Södra, säger Klara Helstad, chef för Miljö- och kvalitetsavdelningen i Södra Skog. Det handlar bland annat om tydligare skrivningar om kulturmiljöer och kulturlämningar. Dessutom har allmänna råd för skyddszoner tagits fram och avsnittet om mark och vatten har utvecklats. Nytt i SVL paragraf 30 är föreskrifter och allmänna råd kring stubbskörd och kring återställande av skada. Vill du läsa mer om ändringarna i Skogsvårdslagstiftningen kan du gå in på Välj Myndigheten/ Lagar och regler. Under Böcker och broschyrer till höger på sidan kan välja att läsa Skogsvårdslagstiftningen som pdf eller att beställa boken. Grepp och bärighet från världens ledande tillverkare av slirskydd. SKOGSGRIP SGRI 130 SUPERSTUD 130TS PIGGELIN IN FLEX MEGASTUD 160TS TERRA ROCKY GROUZER TXL I den nya versionen av PEFC-standarden finns bland annat utökade och förtydligade metoder för att skydda mark och vatten. GUNNEBO INDUSTRIER AB tel

18 18 Dags att beställa plantor Nu är det dags att beställa plantor för både vårens och höstens planteringar. De förädlade täckrotsplantorna är mycket efterfrågade och blev snabbt slutsålda förra våren. Så vänta inte med din beställning. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson Södra har ett brett utbud av plantor av hög kvalitet anpassade till det sydsvenska skogsbruket. Vilken planta du väljer påverkar trädens kvalitet och tillväxt. Du kan välja mellan gran, tall, lövträd och främmande trädslag (hybridlärk, sitkagran, med flera). I samråd med din skogsinspektor kan du välja de plantor som passar dig och din skog bäst. Beställningen gör du direkt på Skogsägarnätet skog.sodra.com (se information här intill). Där finns också information om de olika plant - sorterna. Du kan också ta hjälp av din skogsinspektor för beställning av plantor. Rabatt på plantor till hösten Om den täckrotsplantsort som du vill ha är slut för leverans nu i vår går det bra att beställa den redan nu för leverans till höstens plantering. Gör du det får du en rabatt på 20 öre per planta. Sensommarplantering (från augusti till början på september) med täckrotsplantor är ett bra alternativ till plantering på vår/för- sommar. Den ger bra rotutveckling vilket gör att plantan växer mycket bra kommande säsong. Plantor kan också sättas senare på hösten. Sommar- och höstplantering jämnar också ut plantleveranserna över året. På så sätt kan distri butionsresurser na utnyttjas på ett effektivare sätt. Det blir inte heller någon extra kostnad för fryslagring för plantor levererade till hösten. Effektivare plantdistribution Under 2011 startade Södra ett nytt effektivt sätt att distribuera plantor. Systemet innebär att plantorna packas maskinellt i papplådor vid Södras plantskolor var efter de fryses ned och transporteras till ett central lager. Medlemmen gör sina plantbeställningar i en webbshop på Skogsägarnätet och plantorna levereras sedan vid det tillfälle och till den plats medlemmen önskar. Text och foto: Carin Bengtsson Efter en inledande säsong då det nya distributionssystemet enligt Södra Odlarnas Torbjörn Andersson. vd Torbjörn Andersson fungerade i stort tillfredsställande har en rad förbättringar gjorts. Investeringar i särskilda packmaskiner vid planskolorna i Falkenberg och Flåboda har lett till att i stort sett alla täckrotsplantor som produceras nu packas maskinellt i papplådor. Även de egenproducerade Plug- PlusEtt-plantorna av medelstorlek packas i papplådor, samt en del barrotsplantor. Vi tittar också på en lösning för att packa de största PlugPlusEttplantorna och barrotsplantorna i papplådor, för att effektivisera och skära ned kostnaderna, säger Torbjörn Andersson. När den nya distributions säsong en nu snart startar kommer betydligt fler plantor än förra våren att vara infrysta i centrallagret i Gislaved. Ökad lagringskapacitet Vi har investerat i pallställ som ökat lagringskapaciteten till drygt pallplatser. Det skapar dessutom ordning och reda på lagret och minskar risken för skadade emballage. En del av centrallagret kommer att vara utrustat för kyllagring för att vi på ett optimalt sätt ska kunna hantera de plantor som packas under april. Förbättringar för att minimera felleveranserna har också genomförts. Vi har infört tydligare och enhetligare märkning av plantorna och förändrat rutinerna i samband med plockning och lastning av bilarna, säger Torbjörn Andersson. Även förändringar i vårt lager- och administrationssystem gör att kvaliteten ska bli högre. Även i webbshopen där medlemmarna gör sina plantbeställningar har förbättringar genomförts. Informationen har utökats så att det är möjligt att följa sin beställning i realtid och här finns nu också prislistor. Nytt är också att man får en återkoppling när leveransen är genomförd. (Läs mer om detta i artikeln här intill. Genom att bemanna upp kundservicen kommer vi att på ett bättre sätt än tidigare kunna svara på medlemmarnas frågor rörande plantbeställningarna. Till den nya säsongen kommer plantdistributionen att fungera fullt ut i hela Södras område. Det innebär att medlemmarna inom alla verksamhetsområden kommer att få sina plantor levererade med lastbil. Odlarna blir Södra Skogsplantor Södra Odlarna Tve AB kommer att byta bolagsnamn till Södra Skogsplantor AB. Vi tar tillbaka det namn som Södra använde på plantverksamheten innan köpet av Odlarna Tve AB Syftet är att förtydliga vad vi håller på med produktion av skogsplantor, säger vd Torbjörn Andersson.

19 19 Beställ dina plantor på Skogsägarnätet Centralt i Södras nya system för plantdistribution är att beställning av plantor görs i en webbshop på Skogsägarnätet. Avgöran de för en effektiv plantdistribution och problemfri plantleverans är att beställningen fylls i på ett korrekt och komplett sätt. Så här gör du din plant beställning steg för steg. 1. Gå in på Skogsägarnätet skog.sodra.com. 2. Logga in på Mina Sidor. Om du inte har inloggningsuppgifter, beställ dem under fliken Vara Medlem. 3. Klicka på Beställ skogsplantor i vänstermenyn. 4. Klicka på knappen Ny order om du vill göra en ny beställning. På denna sida kan du även kicka in på och läsa om plantbeställningar som du tidigare gjort på Medlemsnätet. 5. Välj leveransperiod. Nu visas lista på valbara plantsorter och lagerstatus. 6. Välj antal plantor av respektive sort. När du har gjort dina val, klicka på Köp-knappen vid varje plantsort. Vill du dela upp din leverans på flera veckor beställer du det antal plantor du vill ha i respektive vecka, vilket resulterar i flera orderrader av samma plantsort. När du är klar, klicka på Tillbaka till order längst ned på sidan du kommer nu till en sammanställning av din plantbeställning. 7. Kontrollera så att dina adressuppgifter stämmer, om inte, klicka på Ändra medlemsuppgifter i vänstermenys och anmäl de korrekta uppgifterna. 8. Fyll i mobilnummer och e-post adress och välj hur du vill få informationen om när din leverans kommer att ske. 9. Fyll i uppgifterna om leveransplats. Klicka på Visa karta och peka ut till vilken plats du vill ha dina plantor. Det finns även möjlighet att med egna ord beskriva leveransplatsen. Tänk på att leveransplatsen måste vara tillgänglig med lastbil. 10. Fyll även i postnummer och postadress för leveransen. Tänk på att både kartkoordinater och postnummer och postadress måste vara ifyllda. 11. Längst ned på sidan kan du se dina plantval. Vill du lägga till något i den beställning, klicka på Lägg till plantor. Du kommer då tillbaka till beställningssidan. Du kan även ta bort eller göra ändringar i dina val på denna sida. 12. När du är klar, klicka på Skicka beställning din plantbeställning går till nu iväg till Södra Odlarna. Information om din beställning Efter det att du har gjort din plantbeställning får du en orderbekräftelse skickad till dig via e-post och sms om du har fyllt i det. Vill du göra någon ändring i din plantbeställning går det bra inom 7 dagar efter orderbekräftelsen har kommit till dig. 1-2 veckor innan leverans får du en avisering via sms (om du har angivit ett mobilnummer i beställningen). Plantleverans sker sedan med lastbil till angiven plats. Med plantleveransen följer instruktioner om hur du ska förvara och hantera plantorna. Följ din plantorder Genom att logga in på Skogsägarnätet skog.sodra.com och öppna din plantbeställning kan du i realtid följa hur statusen på din order ändras efterhand som den hateras i logistiksystemet: 1. Bearbetas: ordern är skickad till Södra och behandlas vid denna status kan du inte redigera din order. 2. Öppen order: ordern är mottagen och kan nu återigen redigeras. 3. Bekräftad: ordern har blivit bekräftad och kan inte längre redigeras. 4. Makulerad: om du eventuellt har makulerat din order. 5. Låst: ordern leveransplaneras. 6. Levererad: ordern har levererats. 7. Fakturerad: ordern har fakturerats. INTRESSERAD AV UTBILDNING INOM Jordbruk, skog eller hund? Hos oss hittar du gymnasieutbildning inom naturbruksprogrammet och flera typer av vuxenutbildningar. Inriktningar NP Hundförare/Hundskötare Maskinförare lantbruk Djurskötare lantbruk Skogsmaskinförare Skogs- och viltvårdare...du kan välja till NV-kurser för att kunna läsa vidare på högskolan! Yrkeshögskola mm Skogsbrukstekniker Driftledare lantbruk Företagare med hund Läs gärna mer om utbildningarna och skolan på BESÖK OSS! Ring och anmäl besök på tel Reftele

20 20 Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södra är drivande i utvecklingen av nya metoder för att öka skogstillväxten och lönsam heten i skogsbruket. Årligen läggs stora resurser på forskning för att kunna erbjuda medlemmarna det bästa plantmaterialet på marknaden. Text: Carin Bengtsson Foto: Mats Samuelsson, Andreas Lindholm För att uppnå bästa resultat i skogen används förädlat odlingsmaterial. Växtförädling är ett långsiktigt arbete för att få fram ett genetiskt överlägset plantmaterial och material som är vitalt och ger raka träd som växer bra är prioriterat. Att använda förädlat plantmaterial är den mest lönsamma investeringen som man som skogsägare kan göra i sitt skogsbruk, säger Göran Örlander, skogschef i Södra. I Södras egen fröplantage Bredinge på Öland odlas granfrö till plantor som ger träd med procent högre tillväxt än vad som är möjligt med oförädlat material. Tidigare än beräknat skördade Södra hösten 2011 en mindre mängd granfrö från tredje generationens fröplantage i Söregärde norr om Kalmar. Detta frö väntas ge plantor med cirka 25 procent högre tillväxt. Vi jobbar mycket med plantförädling och ökar hela tiden andelen plantagefrö i vår plantodling, berättar Torbjörn Andersson, vd på Södra Odlarna. Göran Örlander. Södraplantan Södraplantan är ett resultat av omsorgsfull forskning inom Södra. Den har sitt ursprung i det bästa möjliga frömaterialav gran och tall. Södra plantan är en täckrotsplanta som har god och snabb tillväxt men som också har en grov stam som tillsammans med insekticidbehandling ger god motståndskraft mot snytbaggeskador. Södra plantan är dessutom enkel att plantera. Arbete med att ytterligare förädla Södraplantan pågår. Södraplantan finns som både gran och tall. Gransticklingar Under 2011 fick Södras medlemmar tillgång till det allra bästa skogsförädlingsmaterialet på marknaden. Södra Odlarna började då leverera gransticklingar med 25 procent bättre tillväxt än plantor med lokal härkomst, vilket gör cirka 14 års tidsvinst från plantering till slutavverkning. För några år sedan plockades frön från de cirka 150 bästa föräldraträden ur Skogforsks granförädlingspopulation började man så in så kallade moderplantor av fröna i Södra Odlarnas plantskola i Falkenberg. Varje år har cirka plantor såtts. Eftersom vi utgår från så många moderplantor och gör relativ få kopior (10-20 st) av varje innebär detta att den genetiska variationen blir hög även på ett enskilt hygge. Variationen blir betydligt större än efter naturlig föryngring vilket är betydelsefullt för plantmaterialets förmåga att motstå exempelvis ett förändrat klimat, säger Göran Örlander. Efter att ha växt ett par år var det dags att klippa grenar fån moderplantor na. Dessa sattes sedan i jord och under 2011 kunde cirka gransticklingar i form av täckrotsplantor levereras ut till Södras medlemmar. När vi lanserade våra gransticklingar förra året tog de snabbt slut och vi märker av en fortsatt hög efterfrågan. Vill du köpa sticklingar för plantering nu till våren och det visar sig att de är slut går det bra att beställa även till plantering i höst. Till våren 2013 kommer vi att ha ännu fler sticklingar till försäljning. Vår strategi är att successivt öka andelen sticklingar och om några år beräknar vi kunna leverera ut uppemot 1,5 miljoner sticklingar, säger Torbjörn Andersson. Framtidens plantor Redan i vår förbereder Södra en satsning på ett ytterligare förädlat material som utgår från kontrollerade korsningar av utvalda föräldrar. Där förväntas ännu större tillväxtökningar, men det tar några år innan dessa plantor kan erbjudas till kund. Föräldrarna till framtidens skog är noga utvalda för att ge friska och raka träd som växer bra. Med ny teknik kan vi erbjuda plantor som annars inte hade varit tillgängliga förrän om år. Vårt mål är att utnyttja all den kunskap som finns hos våra förädlingsforskare på Skogforsk, säger Göran Örlander. Södrakontakt återkommer med mer information om dessa plantor.

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra

Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skogbehandling i Sverige etter store stormer. Skog og Tre 2014 Göran Örlander Skogschef Södra Skoglig verksamhet Avverkning, skogsvård, rådgivning, transporter med mera 19 verksamhetsområden i 3 regioner

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Prislista Södras Nycklar

Prislista Södras Nycklar 22 Prislista Södras Nycklar Produkter och tjänster för en värdefullare skog 2 Prislista Södras Nycklar Skogsförvaltning och skogsskötselavtal skogsförvaltning Med Södras skogsförvaltning sköts skogsfastigheten

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Hur ser marknaden för lövvirke ut?

Hur ser marknaden för lövvirke ut? Hur ser marknaden för lövvirke ut? Lotta Woxblom Inst. för skogens produkter SLU i Uppsala Klimatförändring hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Skogsstyrelsen - 23-24 oktober 2012 Hur ser marknaden

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog

Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Sektorsmål och skogsproduktion Södras syn på framtiden och de krav som kommer att ställas på skogsbruket Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Korta fakta om koncernen Omsättning 17 miljarder kronor

Läs mer

Prislista Södras plantor 2017

Prislista Södras plantor 2017 Prislista Södras plantor 2017 Prislista 2017 Inom Södra har vi femtio års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna erbjuda dig som skogsägare

Läs mer

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar

Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Skogsstyrelsens arbete efter stormen Gudrun och Per - Seminarium i Ås 2010-02-09 Tema barkborrar Stormar 2005 Stormen Gudrun ca 75 milj. m3sk 2007 Stormen Per ca 16 milj. m3sk 2008 Stormar ca 3 milj. m3sk

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden.

Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Nya spännande användningsområden för skogen, men kommer råvaran att räcka till? Utmaningar och möjligheter för skogsindustrin i framtiden. Marcus Åsgärde, Produktionschef, Södra Cell Värö Södra Cell Värö

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC -standardens kriterie 8.2 2016-06-01 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande: Rubrik Kriterie Uttag av traditionella skogsprodukter 8.2a Sågtimmer

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster om

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2

SCA Skog. Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 SCA Skog Utvärdering enligt svenska FSC-standardens kriterie 8.2 I enlighet med kraven i den svenska FSC-standardens kriterie 8:2 övervakar och utvärderar SCA Skog verksamhetens utfall enligt följande:

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas?

Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Tydliga signaler om ökad skogsproduktion Varför och hur ska det åstadkommas? Bo Karlsson, Skogforsk, Sverige Oljekommissionen 2006 Kommissionen föreslår: att skogens tillväxt ökas långsiktigt med 15-20

Läs mer

Förslag/uppslag till examensarbeten

Förslag/uppslag till examensarbeten Datum 2016-02-02 1(9) Förslag/uppslag till examensarbeten Förslagen utvecklas vid behov i samråd med det distrikt där examensarbetet kommer att utföras. Gudrunhyggen och vilt Den goda fodertillgången som

Läs mer

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft

För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft För ökad trygghet och bättre ekonomi i vindkraft Intäktshantering den som kan mest vinner De senaste åren har på ett smärtsamt sätt visat hur snabbt priserna på el och elcertifikat kan svänga från historiskt

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Rörvik Timber AB, Publ. Försäljning

Rörvik Timber AB, Publ. Försäljning En stark partner Starkt bolag Starka ägare Starka ägare i kombination med en stark organisation ger ett starkt företag. Rörvik-koncernen investerar nu ytterligare för ökad produktion och bättre resursutnyttjande.

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE

EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE EN KUNSKAPSKÄLLA FÖR ALLA SKOGSÄGARE Utifrån de frågor, önskemål och ibland kritiska röster som nått oss under åren har vi fått en allt klarare bild av skogsägarens behov. Från detta unika skogsägarperspektiv

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Mitt-Blekinge skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet December månad är här och snart har också det året gått. Är det mer än jag som tycker tiden går för fort!? Man

Läs mer

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring

Skog. till nytta för alla. Skogsbränslegallring Skog till nytta för alla Skogsbränslegallring Biobränslen och kretsloppet Biobränsle från skogen är ett viktigt inslag i ett kretsloppsanpassat samhälle. Men för att inte uttagen ska försämra skogsmarkens

Läs mer

Skogsskador i Region Nord året 2013

Skogsskador i Region Nord året 2013 Skogsskaderapport Region Nord för 2013 1(9) Datum 2014-04-09 Diarienr 2014/980 Bjarne Almqvist, Magnus Frimodig, Björn Lehto, Anders Lindqvist, Per-Arne Malmberg, P-O Ringnér, Jörgen Sundin, Rikard Vesterlund,

Läs mer

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15

Vattenanvändning. Framgångar, utmaningar och behov 2013-04-15 Vattenanvändning Framgångar, utmaningar och behov Föreningens verksamhetsidé För att främja medlemmarnas ekonomiska intressen ska Södra: handla med, utveckla och förädla skogsråvara utveckla och marknadsföra

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen

Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Vilka skogsskador kan vi förvänta oss framöver? Gunnar Isacsson, Skogsstyrelsen Föredragets innehåll Klimatförändringar Befintliga skogsskadegörare i nytt klimat Nya skadegörare på gång Vad kan vi göra

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke

Virkesprislista Leveransvirke Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå kommun Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr

Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland och Västernorrland i norr PM 1(5) Datum 2012-01-11 Diarienr 2012/121 Clas Fries Box 284, 901 06 Umeå clas.fries@skogsstyrelsen.se Tfn 090-158314 Stormen Dagmar fällde 4-5 miljoner skogskubikmeter från Mälardalen i söder till Jämtland

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter

Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Tallföryngring i Sverige: aktuell situation, problem och möjligheter Jonas Bergquist Älg Älg, rådjur, dovhjort, kronhjort Plantering av tall i södra Sverige Naturlig föryngring av tall i södra Sverige

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Virkesprislista CL1302 Leveransvirke kust Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag

Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag Naturhänsyn vid avverkningsuppdrag SCA SKOG www.scaskog.com Hur mycket naturhänsyn vill du lämna? Vid alla avverkningar måste man följa de bestämmelser om naturhänsyn som finns i skogsvårdslagen. Men kanske

Läs mer

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil

Mottagare. Fastighetsbeteckning Kommun Församling. Eksjö. Höreda Områdets mittpunktskoordinater X/N 6383715 Y/E 490635. Namn Telefon Mobil Anmälan om avverkning m.m. 1(4) Plats för streckkodsetikett Mottagare Skogsstyrelsen Avverkningsanmälan/-ansökan Box 7 351 03 Växjö A 40816-2012 Anmälan ska göras minst 6 veckor innan avverkning som omfattar

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN

KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN KONKURRENSEN OM BIORÅVARAN 1 Detta kommer att styra utvecklingen EU:s energimål 20 / 20 / 20(10) till 2020 Klimat Försörjnings säkerhet 20 % reduktion av CO 2 utsläppen 20 % reducerad energi konsumtion

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Virkesprislista BB1302 Avverkningsuppdrag Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32-

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Oppunda Häradsallmänning. Årsredovisning och Revisionsberättelse

Oppunda Häradsallmänning. Årsredovisning och Revisionsberättelse Oppunda Häradsallmänning Årsredovisning och Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Årsredovisning 2014 Oppunda Häradsallmänning Org nr 818500-2113 Förvaltningsberättelse Allmän översikt för året

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Det är skillnad på spår och spår

Det är skillnad på spår och spår Det är skillnad på spår och spår 1. Skogsmark med särskilda värden Stor försiktighet är nödvändigt 2. Vanlig skogsmark - terränglådan Här kan vi tillåta oss att ta ut svängarna lite i samförstånd med skogsägaren

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer