Skadedjursbekämpning. White business AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadedjursbekämpning. White business 2013. AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP."

Transkript

1 Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. White business 2013 AquaPy K-Othrine SC25 Sida 2-3 Sida 4 Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN Sida 5-7 Baycidal Stallar 25WP Sida 8 Se ytterligare information på Quick Bayt Racumin Pasta K-Obiol EC25 K-Obiol ULV6 Sida 9 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Kontakt: Magnus Rosander, Sales Manager Sweden & Finland BES Professional Products Phone: Fax: Skadedjursbekämpning

2 En brett verkande insekticid A quapy bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och omkring byggnader. Det verksamma ämnet är naturligt pyretrum, som utvinns från Chrysanthemum cinerariaefolium. Den ger en snabb knockdown och dödande effekt, samt en repellerande effekt som tvingar ut insekterna från deras gömställen i sprickor och skrymslen. Kan användas vid livsmedelshantering, i produktlager och andra ställen där man vill bekämpa insekter Med en ultra-low-volume (ULV) aerosolutrustning blir den klar att använda Kan blandas ut i vatten Långsamt förångande och svagt luktande formulering Pyretriner: 30g/liter Piperonylbutoxid: 135 g/liter 1 liter sschema AquaPy kan både användas vid ytbehandling och som aerosolbehandling. Ytbehandling: Ytbehandling inomhus och utomhus. Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvelkammarspridare 5130 med blå svirvel. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 125 ml AquaPy blandat med 4875 ml vatten (2.5% blandning) per 100 m 2 (dvs. 37,5 mg PY/m 2 ) 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Användningsområden Getingar 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen: Aerosolbehandling: Insekter Flygande insekter Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl. Getingar bekämpas genom behandling i och omkring boet. Varm och kall dimning Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. 200 ml AquaPy blandas med 800 ml vatten (20% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) Krypande insekter Utrymmen Konsument T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl. Privata bostäder Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 600 ml AquaPy blandas med 400 ml vatten (60% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 6 mg PY/m 3 ) Livsmedelshantering Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager, stallar, tobakslager m.fl. Ultra låg volym, ULV Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. 200 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) Offentliga byggnader Lantbruksbyggnader, stallar Utomhus Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer etc. Fjäderfähus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc. Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock inte på själva filterenheterna), fritidsområden etc. Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 600 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs.. 6 mg PY/m 3 ) 2 3

3 Långtidsverkande speciellt på glatta ytor Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor K-Othrine SC25 används mot krypande insekter t.ex. skalbaggar, vägglöss, myror och kackerlackor. Användningen skall ske inomhus i springor och liknande samt på heltäckningsmattor. Kan användas i flerfamiljshus, villor, bagerier, fabriker, livsmedels- och tobaksaffärer, hotell, kök, restauranger, mejerier, slakterier. K-Othrine SC 25 sprutas på och omkring insekternas uppehålls- och gömställen. Medlet verkar, när insekterna kommer i kontakt med de behandlade ytorna. Effekt och långtidsverkan av K-Othrine SC 25 är beroende av ytans struktur och porositet. Om den behandlade ytan rengöres ofta, kommer långtidsverkan att försvagas. Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna. Mot krypande insekter Effektivt och långtidsverkande Stor förekomst: 50 ml K-Otrhine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Mindre förekomster: 25 ml K-Othrine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Deltamatrin 2,56 vikt-% (25,6 g/liter) 1 liter Maxforce White IC är en gel mot kackerlackor och färdigt att använda på ställen som innehåller födoämnen som drar till sig olika arter av kackerlackor. Maxforce White IC är baserat på det mycket aktiva insektsmedlet imidakloprid. Maxforce White IC är godkänt för användning mot kackerlackor inomhus. Rengör först lokalen för att avlägsna alternativa födokällor. Använd gärna klisterfällor för att hitta rätt platser för applicering. Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig, så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m. Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej, varför den också kan placeras i tak. Undvik att placera gel på exponerade platser eller platser som torkas av. Enkelt att använda Gelen är klar att användas och innehåller födoämnen som attraherar olika arter av kackerlackor. Till Maxforce White IC finns ett speciellt appliceringsverktyg. Tuben placeras i en tryckpistol som för fram gelen när handtaget trycks ihop. Efter intagande av en dödlig dos, tar det några timmar innan kackerlackorna dör. Maxforce White IC är speciellt lämpligt att använda i lokaler, där man vill undvika att spruta med insekticider. Maxforce White IC appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter. Detta motsvarar ca 0,1 g produkt. Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlacka. en bör inte överstiga 0,3 g produkt per m 2 eller löpmeter. Applicera 1-3 droppar per m 2 eller löpmeter. På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora. De större arterna kackerlackor (Periplaneta americana, Blatta orientalis samt Periplaneta australiasiae) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (Blattella germanica och Supella longipalpa). En tub räcker till behandling av ca m 2 eller löpmeter. Kan användas utan att avbryta eventuell produktion Lämplig när man vill undvika sprutning Klart att använda Enkel användning med tryckpistol Imidakloprid 2,15 vikt-% 4x30 gram 4 5

4 Granulat som enkelt och säkert avlägsnar myror Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus M axforce LN är ett myrmedel som är klart att använda. Lokalisera först myrornas ingångar mellan plattor och stenar, vid husgrunder, i sprickor på väggar. Strö därefter medlet direkt ner i boet eller så nära ingångshålet som möjligt. Maxforce LN innehåller socker som attraherar myrorna som bekämpas när de intar myrgranulatet. Maxforce LN innehåller ett bittert ämne som förhindrar att det intas av människor och husdjur. Nytt lockmedel för enkel bekämpning av myror Klart att använda Enkel behandling Använd 8 gram granulat per bo. Om boet har flera ingångar fördelas medlet på dessa. Imidakloprid 0,05 vikt-% 2,5 kg granulat M axforce Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel klart att använda med verksamma ämnet imidakloprid för bekämpning av myror och deras bon. Maxforce Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med appliceringspistol, är luktfri, färgar inte, och föreligger i form av en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontalt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem. Maxforce Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror (Lasius niger) och faraomyror (Monomorium pharaonis L). Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så snart man ser myrorna. Maxforce Quantum kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex. Behandlingen utförs i de revor och sprickor där myrorna ses komma fram samt på de stigar där myrorna går. Bekämpning av faraomyror För att erhålla ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla till vid ställen med hög temperatur, ca C, och det är oftast flera bon som lever där i samexistens. Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde, så utförs behandling där faraomyrorna har lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att finna, t ex bakom köksbord, inne i hålrum i väggar, under golvpaneler, inne i elektriska installationer och apparater. För att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce Quantum läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir bekämpat inifrån med utrotning av drottningen. Vid behandling mot faraomyror läggs 200 mg sirapsklickar per kvadratmeter, d v s om ett kök på 10 m 2 ska behandlas, så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar. Bekämpning av svartmyror För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där myrorna ses komma från. Klart att använda Mycket effektivt Diskret behandlingsform med sirapsbaserat lockmedel Myrorna tar med sig sirapen tillbaks till boet Effekten håller i sig upp till tre månader Medlet attraherar andra myror Verkar på både socker- och proteinsökande myror Imidakloprid 0,03 vikt-% Tub 4x30 gram M axforce Quantum Myrdosa är färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader. Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedel och det verksamma ämnet med ner i boet och myrboet bekämpas således inifrån. Lockmedel och verksamt ämne är inkapslat i en kammare mitt i dosan. Dosan aktiveras genom att med tummen trycka ned folien i dosans mitt. Myrorna får nu fri tillgång till lockmedlet. För att få full effekt, bör flera myrdosor placeras ut: 1-2 per myrbo (beroende på lokalens storlek). Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen (matrester, brödsmulor, sylt, socker m m). Myrplågan kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning. Verkar mycket lockande på alla slags myror Kan användas utomhus Myrorna tar medlet med ner i boet Imidakloprid 0,03 vikt-% 2 x (20x2 gram) och 1 x (150x2gram) 6 7

5 Håller flugorna nere genom förebyggande behandling Effektiv flugbekämpning i stallar B aycidal Stallar 25 WP används mot fluglarver i djurstallar. Används mot larver av gödselbagge, Alphitobius diaperinus, i tomma fjäderfähus. Medlet får endast användas inomhus. Fjäderfä får inte gå till slakt förrän 7 dygn efter insättning i fjäderfähusen. Användning Baycidal Stallar 25 WP är ett slampulver, som skall blandas med vatten. Den färdiga blandningen appliceras med ryggspruta eller vattenkanna. Behandling med Baycidal Stallar 25 WP bör utföras regelbundet, tills insektsproblemet har upphört. Baycidal Stallar 25 WP kan användas vid alla typer av gödselhantering. Baycidal Stallar 25 WP är en tillväxthämmare mot insekter (IGR) och tillhör gruppen benzonylureainsekticider. Den aktiva substansen triflumuron stoppar larverna i deras utvecklingscykel, så att de dör innan de har hunnit utvecklas. Behandlingsstrategi, fluglarver Flugorna lägger sina ägg i det övre gödsellagret eller på andra lämpliga platser, t.ex. fuktiga foderrester. Det är därför viktigt att hålla en god stallhygien, så att flugornas uppförökningsplatser begränsas. För att så effektivt som möjligt minska fluginvasionen i stallet skall första behandlingen utföras så snart de första flugorna uppträder på våren. Behandla gödselstaden samt de platser i stallet, där det brukar ligga gödsel eller fuktiga foderrester. Behandlingen bör upprepas tills flugsäsongen är över. För att uppnå full effekt bör behandlingen kombineras med Quick Bayt. Behandlingsintervall: De två första behandlingarna utföres med en veckas mellanrum, därefter varannan vecka. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Behandlingsstrategi, gödselbagge Uppfödning på golv Gödselbaggen lägger sina ägg i sprickor och skrymslen i fjäderfähusets golv. Det förekommer också, att de förpuppningsmogna larverna gnager sig in i väggarna och förstör isoleringen. När huset töms på fjäderfä, söker sig larver och skalbaggar upp till väggar och tak för att komma ner på golvet igen, när nya kycklingar kommer in i huset. Det har konstaterats, att gödselbaggen kan fungera som mellanvärd för diverse sjukdomar, t.ex. coccidios, campylobacter och salmonella. En behandling med Baycidal Stallar 25 WP skall utföras medan stallet är tomt. Baycidal Stallar 25 WP har bäst effekt på de tidiga larvstadierna. Fullvuxna skalbaggar, som får i sig medlet, blir i allmänhet sterila, men kan åter bli fertila om exponeringen minskar. Därför rekommenderas en kompletterande behandling med en för ändamålet registrerad insekticid för att slå ut förpuppningmogna larver samt vuxna gödselbaggar. Minst 48 timmar innan fåglarna släpps in i huset behandlas strömaterialet med Baycidal Stallar 25 WP. Särskilt noga ska behandlas där skalbaggar och larver helst uppehåller sig, d.v.s. en barriär på golvet närmast väggen, ca 50 cm, där de vuxna djuren och nykläckta larverna ska passera, runt sprickor och skrymslen, där äggen kläcks samt runt utfodringsutrustning, där insekter och larver finner sin föda. Behandlingsintervall: För att undvika nya angrepp, krävs en förnyad behandling före varje ny omgång fåglar i stallet. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Uppfödning i burar Före insättning av ny besättning rengöres och desinficeras huset grundligt. Behandla med Baycidal Stallar 25 WP runt sprickor och skrymslen i golv, tak och väggar. Efter att nya djur har satts in, rekommenderas följande behandlingsprogram. Behandlingsintervall: De första tre behandlingarna utförs med två veckors mellanrum. Därefter skall behandling ske var femte vecka. 250 gram, blandas i 15 liter vatten och räcker till 125 m2 behandlingsyta. En larvicid godkänd för fluglarver och larver av gödselbagge Endast för behandling inomhus Stoppar larvutvecklingen och gör vuxna individer sterila Påverkar inte husdjuren Se texten Triflumuron 25 vikt-% (250 gram/kg) 250 gram Quick Bayt är ett granulat för effektiv bekämpning av flugor. Quick Bayt innehåller det verksamma ämnet imidakloprid och ett lockmedel som attraherar flugorna. Därigenom uppnås den goda effekten. Sprid ut en liten mängd Quick Bayt på så många ställen som möjligt där det brukar finnas flugor. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta. Lös upp Quick Bayt i vatten. Bestryk flugornas favoritställen på väggar, dörrposter, rörledningar, fönsterbräden och galler med denna lösning. Man kan också måla Quick Bayt-lösning på små bitar Effektivt råttmedel i våt och fuktig miljö R acumin Pasta är en första generations råttmedel som innehåller den aktiva substansen kumatetralyl. Racumin Pasta är ett bete baserat på vegetabiliska oljor och är därför mycket attraktivt för råttor. Det är särskilt användbart i miljöer som avloppssystem, avfallsanläggningar, lagerhus och stallar, eftersom formuleringen står emot fukt och väta och inte möglar. Racumin Pasta innehåller ett bitterämne, för att undvika att t.ex. husdjur äter av betet. Racumin Pasta är kartong eller masonit som sedan placeras på lämpliga ställen. Alternativt kan Quick Bayt strös i småskålar eller direkt på torra, jämna ytor där flugorna brukar hålla till (t.ex.fodergångar och fönsterbräden). Ju fler behandlingspunkter, desto bättre resultat. När granulatet är täckt av damm eller döda flugor, rengör och behandla på nytt. Lämplig dos är 10 gram Quick Bayt per behandlingspunkt. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta. färdigt att läggas ut direkt. Placera betet på platser där råttorna uppehåller sig: Vid råtthål, längs råttornas stråk och födoplatser. Använd alltid någon form av skyddad betesstation, så att betet enbart blir tillgängligt för råttor och möss och blir kvar på platsen. Attraherar flugor långväga Verkar på flugor som är resistenta mot pyretroider Kan både penslas/rullas direkt på ytor eller strös ut Effekt upp till åtta veckor Se texten Imidakloprid 0,50 vikt-% 350 gram granulat Kan användas i våta och fuktiga miljöer Lämpligt att använda där det finns livsmedel i närheten Klar att använda i 100 grams påsar Låg secondary poisoning 100 gram bete i varje station (per behandling) Kumatetralyl 0,038 vikt-% 50x100 gram 8 9

6 Effektiv bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager Förebygger angrepp av kornvivel K -Obiol EC 25 kännetecknas av en snabb knockdown och varaktig effekt mot en lång rad skadevållare, såsom kornvivel, risvivel, kastanjebrun mjölbagge, khaprabagge, sågtandad plattbagge, majsmal, majsvivel, korintmott och indiskt mjölmott. Medlet verkar när insekterna kommer i kontakt med den behandlade ytan. En behandling om året är tillräcklig. Långtidsverkan av behandlingen beror på vilken utrustning som används vid behandlingen och hur rena de behandlade ytorna är. Lämplig utrustning är dimaggregat eller ryggspruta med lågtrycksmunstycke. Förebygger angrepp av skadedjur Snabb knockdown-effekt Grova ytor: 30 ml K-Obiol EC 25 upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 50 m 2 yta. (1 liter K-Obiol EC 25 räcker till ca m 2 ) Jämna ytor: 60 ml K-Obiol EC 25 upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 100 m 2 yta. (1 liter K-Obiol EC 25 räcker till ca m 2 ) er Aktiv substans: Deltametrin: 2,66 vikt-% Övriga beståndsdelar: Piperonylbutoxid: 23,96 vikt-% Nu är the tillåtet att behandla spannmål förebyggande innan inlagring med K-obiol ULV6. Produkten är ett flytande klar-till-bruk insektsmedel som effektivt skyddar spannmålen med en snabb effekt och kontroll av kornviveln och andra skadeinsekter. K-obiol ULV6 verkar när insekterna kommer i kontakt med medlet eller äter av de behandlade kornen. K-obiol appliceras med ett lågtrycksmunstycke som är placerad över ett transportband eller i elevatorn. Specialutrustning kan köpas till montering på transportutrustningen. Behandlingen av spannmålen bör utföras så nära det slutliga lagret som möjligt. Förebygger angrepp av skadedjur Snabb knockdown-effekt Långtidsverkande : 4,2 liter till till 100 ton spannmål, 5 liter räcker till 119 ton spannmål : Aktiv substans: Deltametrin 0,67 vikt-% Övriga beståndsdelar: Piperonylbutoxid 6,1 vikt-% 5 liter 1 Liter 10 11

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Grundförutsättningar och arbetsrutiner

Grundförutsättningar och arbetsrutiner Grundförutsättningar och arbetsrutiner Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Innehåll

Läs mer

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö Inledning Brandfarliga vätskor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv som bränslen, som lösningsmedel eller som rengöringsmedel. För det mesta klarar

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge

Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Webbhandbok, tillgänglig på www2.ekol.slu.se/snytbagge Version 1.2 Skogsskötselåtgärder mot snytbagge Göran Nordlander Göran Örlander Magnus Petersson Claes Hellqvist Göran Nordlander, Inst f ekologi,

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

TIMSS population 2 Matematik (Algebra)

TIMSS population 2 Matematik (Algebra) TIMSS population 2 Matematik (Algebra) I1. Benny ville lösa ett problem med tre på varandra följande heltal, som tillsammans ger summan 81. Han skrev ner ekvationen (n - 1) + n + (n + 1) = 81. Vad står

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare.

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare. Vad är bikarbonat. NaHCO3 Bikarbonat Natriumbikarbonat Tvåfalt kolsyrat natron Dubbelsoda Soda-aska Det är en fullständigt ofarlig produkt. Skulle ett barn av misstag stoppa det i munnen så spottar de

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Hönan eller ägget. En genomlysning av äggindustrin

Hönan eller ägget. En genomlysning av äggindustrin Hönan eller ägget En genomlysning av äggindustrin Hönan eller ägget En genomlysning av äggindustrin av Lena Lindström Recept av Gabriella Terneborg Djurens Rätt Box 2005 125 02 Älvsjö www.djurensratt.se

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer