Skadedjursbekämpning. White business AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadedjursbekämpning. White business 2013. AquaPy. K-Othrine SC25. Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN. Baycidal Stallar 25WP."

Transkript

1 Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. White business 2013 AquaPy K-Othrine SC25 Sida 2-3 Sida 4 Maxforce White Quantum Myrdosa Quantum LN Sida 5-7 Baycidal Stallar 25WP Sida 8 Se ytterligare information på Quick Bayt Racumin Pasta K-Obiol EC25 K-Obiol ULV6 Sida 9 Sida 9 Sida 10 Sida 11 Kontakt: Magnus Rosander, Sales Manager Sweden & Finland BES Professional Products Phone: Fax: Skadedjursbekämpning

2 En brett verkande insekticid A quapy bekämpar flygande och krypande insekter inomhus och omkring byggnader. Det verksamma ämnet är naturligt pyretrum, som utvinns från Chrysanthemum cinerariaefolium. Den ger en snabb knockdown och dödande effekt, samt en repellerande effekt som tvingar ut insekterna från deras gömställen i sprickor och skrymslen. Kan användas vid livsmedelshantering, i produktlager och andra ställen där man vill bekämpa insekter Med en ultra-low-volume (ULV) aerosolutrustning blir den klar att använda Kan blandas ut i vatten Långsamt förångande och svagt luktande formulering Pyretriner: 30g/liter Piperonylbutoxid: 135 g/liter 1 liter sschema AquaPy kan både användas vid ytbehandling och som aerosolbehandling. Ytbehandling: Ytbehandling inomhus och utomhus. Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvelkammarspridare 5130 med blå svirvel. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 125 ml AquaPy blandat med 4875 ml vatten (2.5% blandning) per 100 m 2 (dvs. 37,5 mg PY/m 2 ) 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Användningsområden Getingar 500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m 2 (dvs. 150 mg PY/m 2 ) Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen: Aerosolbehandling: Insekter Flygande insekter Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl. Getingar bekämpas genom behandling i och omkring boet. Varm och kall dimning Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. 200 ml AquaPy blandas med 800 ml vatten (20% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) Krypande insekter Utrymmen Konsument T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl. Privata bostäder Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 600 ml AquaPy blandas med 400 ml vatten (60% blandning) per 3000 m 3 (dvs. 6 mg PY/m 3 ) Livsmedelshantering Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager, stallar, tobakslager m.fl. Ultra låg volym, ULV Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. 200 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs. 2 mg PY/m 3 ) Offentliga byggnader Lantbruksbyggnader, stallar Utomhus Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer etc. Fjäderfähus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc. Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock inte på själva filterenheterna), fritidsområden etc. Krypande insekter, t.ex., kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. 600 ml outspädd AquaPy per 3000 m 3 (dvs.. 6 mg PY/m 3 ) 2 3

3 Långtidsverkande speciellt på glatta ytor Diskret och effektiv bekämpning av kackerlackor K-Othrine SC25 används mot krypande insekter t.ex. skalbaggar, vägglöss, myror och kackerlackor. Användningen skall ske inomhus i springor och liknande samt på heltäckningsmattor. Kan användas i flerfamiljshus, villor, bagerier, fabriker, livsmedels- och tobaksaffärer, hotell, kök, restauranger, mejerier, slakterier. K-Othrine SC 25 sprutas på och omkring insekternas uppehålls- och gömställen. Medlet verkar, när insekterna kommer i kontakt med de behandlade ytorna. Effekt och långtidsverkan av K-Othrine SC 25 är beroende av ytans struktur och porositet. Om den behandlade ytan rengöres ofta, kommer långtidsverkan att försvagas. Den färdiga blandningen missfärgar inte de behandlade ytorna, men kan efterlämna en svagt synlig hinna. Mot krypande insekter Effektivt och långtidsverkande Stor förekomst: 50 ml K-Otrhine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Mindre förekomster: 25 ml K-Othrine upplöses i 5 liter vatten. Använd 5 liter till 100 m 2 Deltamatrin 2,56 vikt-% (25,6 g/liter) 1 liter Maxforce White IC är en gel mot kackerlackor och färdigt att använda på ställen som innehåller födoämnen som drar till sig olika arter av kackerlackor. Maxforce White IC är baserat på det mycket aktiva insektsmedlet imidakloprid. Maxforce White IC är godkänt för användning mot kackerlackor inomhus. Rengör först lokalen för att avlägsna alternativa födokällor. Använd gärna klisterfällor för att hitta rätt platser för applicering. Gelen placeras på platser där kackerlackor passerar eller uppehåller sig, så som under kanter, längs med lister, i håligheter och sprickor m.m. Gelen har god vidhäftningsförmåga och droppar ej, varför den också kan placeras i tak. Undvik att placera gel på exponerade platser eller platser som torkas av. Enkelt att använda Gelen är klar att användas och innehåller födoämnen som attraherar olika arter av kackerlackor. Till Maxforce White IC finns ett speciellt appliceringsverktyg. Tuben placeras i en tryckpistol som för fram gelen när handtaget trycks ihop. Efter intagande av en dödlig dos, tar det några timmar innan kackerlackorna dör. Maxforce White IC är speciellt lämpligt att använda i lokaler, där man vill undvika att spruta med insekticider. Maxforce White IC appliceras med en droppstorlek upp till 5 mm i diameter. Detta motsvarar ca 0,1 g produkt. Applicerad mängd anpassas till angreppets omfattning och art av kackerlacka. en bör inte överstiga 0,3 g produkt per m 2 eller löpmeter. Applicera 1-3 droppar per m 2 eller löpmeter. På platser där kackerlackor förekommer i stor mängd är det effektivast med flera små droppar än få stora. De större arterna kackerlackor (Periplaneta americana, Blatta orientalis samt Periplaneta australiasiae) bör bekämpas med en högre dos (3 droppar) liksom vid starka angrepp av de mindre arterna (Blattella germanica och Supella longipalpa). En tub räcker till behandling av ca m 2 eller löpmeter. Kan användas utan att avbryta eventuell produktion Lämplig när man vill undvika sprutning Klart att använda Enkel användning med tryckpistol Imidakloprid 2,15 vikt-% 4x30 gram 4 5

4 Granulat som enkelt och säkert avlägsnar myror Enkel och effektiv myrbekämpning inomhus M axforce LN är ett myrmedel som är klart att använda. Lokalisera först myrornas ingångar mellan plattor och stenar, vid husgrunder, i sprickor på väggar. Strö därefter medlet direkt ner i boet eller så nära ingångshålet som möjligt. Maxforce LN innehåller socker som attraherar myrorna som bekämpas när de intar myrgranulatet. Maxforce LN innehåller ett bittert ämne som förhindrar att det intas av människor och husdjur. Nytt lockmedel för enkel bekämpning av myror Klart att använda Enkel behandling Använd 8 gram granulat per bo. Om boet har flera ingångar fördelas medlet på dessa. Imidakloprid 0,05 vikt-% 2,5 kg granulat M axforce Quantum är ett sirapsbaserat lockmedel klart att använda med verksamma ämnet imidakloprid för bekämpning av myror och deras bon. Maxforce Quantum används där en diskret myrbekämpning önskas. Produkten appliceras med appliceringspistol, är luktfri, färgar inte, och föreligger i form av en klar, droppfri sirap som kan appliceras både vertikalt och horisontalt, allt efter hur myrorna kommer in och är ett problem. Maxforce Quantum kontrollerar och bekämpar myrbon av svartmyror (Lasius niger) och faraomyror (Monomorium pharaonis L). Bäst verkan uppnås genom att behandla så tidigt som möjligt, d v s så snart man ser myrorna. Maxforce Quantum kan användas inom livsmedelsindustrin såsom kök, slakterier och lagerlokaler samt i offentliga och privata byggnader såsom sjukhus, hotell och lägenhetskomplex. Behandlingen utförs i de revor och sprickor där myrorna ses komma fram samt på de stigar där myrorna går. Bekämpning av faraomyror För att erhålla ett bra resultat bör behandlingsområdet först undersökas för att bestämma hur behandlingen ska utföras. Detta görs genom att lägga ut giftfritt lockfoder i form av svinlever eller proteinbaserat lockfoder tills en klar bild framgår över var faraomyrorna håller till. Faraomyrorna är kända för att hålla till vid ställen med hög temperatur, ca C, och det är oftast flera bon som lever där i samexistens. Efter att ha lokaliserat faraomyrornas utbredningsområde, så utförs behandling där faraomyrorna har lokaliserats samt tätt inpå de myrbon som lokaliserats. Faraomyrornas bon är ofta mycket svåra att finna, t ex bakom köksbord, inne i hålrum i väggar, under golvpaneler, inne i elektriska installationer och apparater. För att erhålla en bra bekämpning av faraomyror (och myror generellt) är det viktigt att Maxforce Quantum läggs ut tätt intill myrboet så att myrorna bär ner lockmedlet med gift i boet, vilket leder till att boet blir bekämpat inifrån med utrotning av drottningen. Vid behandling mot faraomyror läggs 200 mg sirapsklickar per kvadratmeter, d v s om ett kök på 10 m 2 ska behandlas, så lägger man ut 10 x 200 mg sirapsklickar. Bekämpning av svartmyror För svartmyran utförs behandlingen i de skarvar och sprickor där myrorna ses komma från samt på de stigar där myrorna går. Lägg 200 mg sirapsklickar per löpmeter samt behandla i revor och sprickor där myrorna ses komma från. Klart att använda Mycket effektivt Diskret behandlingsform med sirapsbaserat lockmedel Myrorna tar med sig sirapen tillbaks till boet Effekten håller i sig upp till tre månader Medlet attraherar andra myror Verkar på både socker- och proteinsökande myror Imidakloprid 0,03 vikt-% Tub 4x30 gram M axforce Quantum Myrdosa är färdig att använda för bekämpning av myror i och omkring byggnader. Dosan innehåller lockmedel. Myrorna tar lockmedel och det verksamma ämnet med ner i boet och myrboet bekämpas således inifrån. Lockmedel och verksamt ämne är inkapslat i en kammare mitt i dosan. Dosan aktiveras genom att med tummen trycka ned folien i dosans mitt. Myrorna får nu fri tillgång till lockmedlet. För att få full effekt, bör flera myrdosor placeras ut: 1-2 per myrbo (beroende på lokalens storlek). Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen (matrester, brödsmulor, sylt, socker m m). Myrplågan kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning. Verkar mycket lockande på alla slags myror Kan användas utomhus Myrorna tar medlet med ner i boet Imidakloprid 0,03 vikt-% 2 x (20x2 gram) och 1 x (150x2gram) 6 7

5 Håller flugorna nere genom förebyggande behandling Effektiv flugbekämpning i stallar B aycidal Stallar 25 WP används mot fluglarver i djurstallar. Används mot larver av gödselbagge, Alphitobius diaperinus, i tomma fjäderfähus. Medlet får endast användas inomhus. Fjäderfä får inte gå till slakt förrän 7 dygn efter insättning i fjäderfähusen. Användning Baycidal Stallar 25 WP är ett slampulver, som skall blandas med vatten. Den färdiga blandningen appliceras med ryggspruta eller vattenkanna. Behandling med Baycidal Stallar 25 WP bör utföras regelbundet, tills insektsproblemet har upphört. Baycidal Stallar 25 WP kan användas vid alla typer av gödselhantering. Baycidal Stallar 25 WP är en tillväxthämmare mot insekter (IGR) och tillhör gruppen benzonylureainsekticider. Den aktiva substansen triflumuron stoppar larverna i deras utvecklingscykel, så att de dör innan de har hunnit utvecklas. Behandlingsstrategi, fluglarver Flugorna lägger sina ägg i det övre gödsellagret eller på andra lämpliga platser, t.ex. fuktiga foderrester. Det är därför viktigt att hålla en god stallhygien, så att flugornas uppförökningsplatser begränsas. För att så effektivt som möjligt minska fluginvasionen i stallet skall första behandlingen utföras så snart de första flugorna uppträder på våren. Behandla gödselstaden samt de platser i stallet, där det brukar ligga gödsel eller fuktiga foderrester. Behandlingen bör upprepas tills flugsäsongen är över. För att uppnå full effekt bör behandlingen kombineras med Quick Bayt. Behandlingsintervall: De två första behandlingarna utföres med en veckas mellanrum, därefter varannan vecka. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Behandlingsstrategi, gödselbagge Uppfödning på golv Gödselbaggen lägger sina ägg i sprickor och skrymslen i fjäderfähusets golv. Det förekommer också, att de förpuppningsmogna larverna gnager sig in i väggarna och förstör isoleringen. När huset töms på fjäderfä, söker sig larver och skalbaggar upp till väggar och tak för att komma ner på golvet igen, när nya kycklingar kommer in i huset. Det har konstaterats, att gödselbaggen kan fungera som mellanvärd för diverse sjukdomar, t.ex. coccidios, campylobacter och salmonella. En behandling med Baycidal Stallar 25 WP skall utföras medan stallet är tomt. Baycidal Stallar 25 WP har bäst effekt på de tidiga larvstadierna. Fullvuxna skalbaggar, som får i sig medlet, blir i allmänhet sterila, men kan åter bli fertila om exponeringen minskar. Därför rekommenderas en kompletterande behandling med en för ändamålet registrerad insekticid för att slå ut förpuppningmogna larver samt vuxna gödselbaggar. Minst 48 timmar innan fåglarna släpps in i huset behandlas strömaterialet med Baycidal Stallar 25 WP. Särskilt noga ska behandlas där skalbaggar och larver helst uppehåller sig, d.v.s. en barriär på golvet närmast väggen, ca 50 cm, där de vuxna djuren och nykläckta larverna ska passera, runt sprickor och skrymslen, där äggen kläcks samt runt utfodringsutrustning, där insekter och larver finner sin föda. Behandlingsintervall: För att undvika nya angrepp, krävs en förnyad behandling före varje ny omgång fåglar i stallet. 20 gram Baycidal Stallar 25 WP i 1 liter vatten (ryggspruta) eller i 3 5 liter vatten (vattenkanna). 20 gram Baycidal Stallar 25 WP räcker till 10 m 2. Uppfödning i burar Före insättning av ny besättning rengöres och desinficeras huset grundligt. Behandla med Baycidal Stallar 25 WP runt sprickor och skrymslen i golv, tak och väggar. Efter att nya djur har satts in, rekommenderas följande behandlingsprogram. Behandlingsintervall: De första tre behandlingarna utförs med två veckors mellanrum. Därefter skall behandling ske var femte vecka. 250 gram, blandas i 15 liter vatten och räcker till 125 m2 behandlingsyta. En larvicid godkänd för fluglarver och larver av gödselbagge Endast för behandling inomhus Stoppar larvutvecklingen och gör vuxna individer sterila Påverkar inte husdjuren Se texten Triflumuron 25 vikt-% (250 gram/kg) 250 gram Quick Bayt är ett granulat för effektiv bekämpning av flugor. Quick Bayt innehåller det verksamma ämnet imidakloprid och ett lockmedel som attraherar flugorna. Därigenom uppnås den goda effekten. Sprid ut en liten mängd Quick Bayt på så många ställen som möjligt där det brukar finnas flugor. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta. Lös upp Quick Bayt i vatten. Bestryk flugornas favoritställen på väggar, dörrposter, rörledningar, fönsterbräden och galler med denna lösning. Man kan också måla Quick Bayt-lösning på små bitar Effektivt råttmedel i våt och fuktig miljö R acumin Pasta är en första generations råttmedel som innehåller den aktiva substansen kumatetralyl. Racumin Pasta är ett bete baserat på vegetabiliska oljor och är därför mycket attraktivt för råttor. Det är särskilt användbart i miljöer som avloppssystem, avfallsanläggningar, lagerhus och stallar, eftersom formuleringen står emot fukt och väta och inte möglar. Racumin Pasta innehåller ett bitterämne, för att undvika att t.ex. husdjur äter av betet. Racumin Pasta är kartong eller masonit som sedan placeras på lämpliga ställen. Alternativt kan Quick Bayt strös i småskålar eller direkt på torra, jämna ytor där flugorna brukar hålla till (t.ex.fodergångar och fönsterbräden). Ju fler behandlingspunkter, desto bättre resultat. När granulatet är täckt av damm eller döda flugor, rengör och behandla på nytt. Lämplig dos är 10 gram Quick Bayt per behandlingspunkt. 350 gram Quick Bayt räcker för upp till 200 m 2 stallyta. färdigt att läggas ut direkt. Placera betet på platser där råttorna uppehåller sig: Vid råtthål, längs råttornas stråk och födoplatser. Använd alltid någon form av skyddad betesstation, så att betet enbart blir tillgängligt för råttor och möss och blir kvar på platsen. Attraherar flugor långväga Verkar på flugor som är resistenta mot pyretroider Kan både penslas/rullas direkt på ytor eller strös ut Effekt upp till åtta veckor Se texten Imidakloprid 0,50 vikt-% 350 gram granulat Kan användas i våta och fuktiga miljöer Lämpligt att använda där det finns livsmedel i närheten Klar att använda i 100 grams påsar Låg secondary poisoning 100 gram bete i varje station (per behandling) Kumatetralyl 0,038 vikt-% 50x100 gram 8 9

6 Effektiv bekämpning av skadeinsekter i spannmålslager Förebygger angrepp av kornvivel K -Obiol EC 25 kännetecknas av en snabb knockdown och varaktig effekt mot en lång rad skadevållare, såsom kornvivel, risvivel, kastanjebrun mjölbagge, khaprabagge, sågtandad plattbagge, majsmal, majsvivel, korintmott och indiskt mjölmott. Medlet verkar när insekterna kommer i kontakt med den behandlade ytan. En behandling om året är tillräcklig. Långtidsverkan av behandlingen beror på vilken utrustning som används vid behandlingen och hur rena de behandlade ytorna är. Lämplig utrustning är dimaggregat eller ryggspruta med lågtrycksmunstycke. Förebygger angrepp av skadedjur Snabb knockdown-effekt Grova ytor: 30 ml K-Obiol EC 25 upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 50 m 2 yta. (1 liter K-Obiol EC 25 räcker till ca m 2 ) Jämna ytor: 60 ml K-Obiol EC 25 upplöses i 5 liter vatten. 5 liter vätska räcker till 100 m 2 yta. (1 liter K-Obiol EC 25 räcker till ca m 2 ) er Aktiv substans: Deltametrin: 2,66 vikt-% Övriga beståndsdelar: Piperonylbutoxid: 23,96 vikt-% Nu är the tillåtet att behandla spannmål förebyggande innan inlagring med K-obiol ULV6. Produkten är ett flytande klar-till-bruk insektsmedel som effektivt skyddar spannmålen med en snabb effekt och kontroll av kornviveln och andra skadeinsekter. K-obiol ULV6 verkar när insekterna kommer i kontakt med medlet eller äter av de behandlade kornen. K-obiol appliceras med ett lågtrycksmunstycke som är placerad över ett transportband eller i elevatorn. Specialutrustning kan köpas till montering på transportutrustningen. Behandlingen av spannmålen bör utföras så nära det slutliga lagret som möjligt. Förebygger angrepp av skadedjur Snabb knockdown-effekt Långtidsverkande : 4,2 liter till till 100 ton spannmål, 5 liter räcker till 119 ton spannmål : Aktiv substans: Deltametrin 0,67 vikt-% Övriga beståndsdelar: Piperonylbutoxid 6,1 vikt-% 5 liter 1 Liter 10 11

Skadedjursbekämpning. White Business. www.bayer-es.se. AquaPy. K-Othrine SC25. Solfac 50 EW. Maxforce White IC. Maxforce Quantum.

Skadedjursbekämpning. White Business. www.bayer-es.se. AquaPy. K-Othrine SC25. Solfac 50 EW. Maxforce White IC. Maxforce Quantum. Se ytterligare information på www.bayer-es.se AquaPy Sida 2-3 Skadedjursbekämpning White Business 2012 K-Othrine SC25 Solfac 50 EW Maxforce White IC Maxforce Quantum Maxforce Quantum Myrdosa Maxforce LN

Läs mer

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl.

Krypande insekter, t.ex. kackerlackor, vuxen kornvivel, tobaksbagge, vägglus, loppor m.fl. Flygande insekter, t.ex. flugor, mygg, mal m.fl. AquaPy 1 l (art nr 1385) AquaPy används för bekämpning av insekter i restauranger, storkök, slakterier, sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografer, fjäderfähus,

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Handbok för bekämpning av flugor samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Flugor som surrar, getingar som sticks och myror som kryper... Det finns många småkryp som kan bli en plåga för oss

Läs mer

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA

Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Musproblem? SKADEDJUR BRANDRISK SMITTSPRIDARE HÄLSOFARA Möss trivs bäst i vår närmiljö. Musen är en av de viktigaste skadedjuren i världen. De är ett hot mot vår hälsa och trivsel men kan också orsaka

Läs mer

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor

Handbok för bekämpning av. flugor. samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Handbok för bekämpning av flugor samt andra insekter och ohyra kring djur och människor Flugor som surrar, getingar som sticks och myror som kryper... Det finns många småkryp som kan bli en plåga för oss

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Professionell instruktion

Professionell instruktion Professionell instruktion Proffstips och vägledning, gnagare Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus

Läs mer

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning

Professionell instruktion. Proffstips och vägledning Professionell instruktion Proffstips och vägledning Sex steg för att bli kvitt möss och råttor Välj rätt produkt för jobbet. Ditt val av produkt beror på flera faktorer, däribland: är det en mus eller

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR

DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR EN RAPPORT FRÅN TRYGG-HANSA. HÖG TID ATT TALA OM VÄGGLUSEN Vägglöss, skäktor, madammer, pankor, bed bugs. Kärt barn har många namn heter det, men detta

Läs mer

DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR

DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR DET ÄR DAGS ATT PRATA OM VÄGGLÖSS OCH KACKERLACKOR EN RAPPORT FRÅN TRYGG-HANSA. HÖG TID ATT TALA OM VÄGGLUSEN Vägglöss, skäktor, madammer, pankor, bed bugs. Kärt barn har många namn heter det, men detta

Läs mer

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker.

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. P765 Swisch Blank P762 Swisch Kalk Away P767 Swisch Sanitet P766 Swisch Universal Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. Badrum, toalett, handfat. Bord, bänkar, ytor. Swisch Blankt!

Läs mer

Dödar 99,9 % av bakterierna

Dödar 99,9 % av bakterierna Experterna på hygienservice En hygienrevolution för ytor och händer Verkar direkt Långtidsverkade Dödar 99,9 % av bakterierna 0 % alkohol Hygienutmaningen Det här är UltraProtect Oavsett vilket verksamhetsområde

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Rådgivarens perspektiv

Rådgivarens perspektiv Det är inne att vara ute Utevistelse och parasiter i ekologisk husdjursproduktion Skara den 20 november 2012 Rådgivarens perspektiv Rastgården Kvalster Spolmask Hur sköts rastgården Bilder från Flattinge

Läs mer

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera

Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera L SKADEDJUR MED MERA VILLKOR Villkorstillägg till Villahemförsäkring L Skadedjur med mera Gäller från 2013-01-01 L Skadedjur med mera L.1 SANERING MOT BOSTADSOHYRA L.1.1 Försäkringen gäller För sanering

Läs mer

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv Maria Alarik Vad säger regelverket för ekologisk produktion? Ekologisk grisproduktion: Permanent tillgång

Läs mer

Produktbeskrivning BioZone 45-360

Produktbeskrivning BioZone 45-360 Produktbeskrivning BioZone 45-360 Problem Vi utsätts i allt högre grad för föroreningar som är skadliga för vår hälsa. Dessa föroreningar kan delas in i tre grupper: biologiska föroreningar, giftiga gaser

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 7 december 2011. KIFS 2011:5 Utkom

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer

Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten

Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten 1 Tack för att Du valt Willa till att rena Ditt gråvatten Fastän Willa är lätt att installera och underhålla, behöver även denna renare en del åtgärder för att fungera. Genom att följa nedanstående installations-

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Objudna gäster i hemmet

Objudna gäster i hemmet Objudna gäster i hemmet Identifiering och bekämpning av skadeinsekter Innehåll sida Objudna gäster i hemmet 3 Allmänt 4 Skala och förklaring av beteckningarna 5 Textilskadedjur 6 Vågbandad pälsänger 7

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Även i ekologisk odling måste man hålla undan ogräs, insekter och svampangrepp, som till exempel skorv. Ogräs bekämpas mekaniskt, insekter tar

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus

Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD. För alla ytor utomhus Effektiv mot ALGER PÅVÄXT LAV TAK & STENVÅRD För alla ytor utomhus Upptäck fördelarna med Tak & Stenvård Effektivt för alla ytor utomhus Alger, påväxt och lav dör omgående Neutraliserar näringsämnen vilket

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell.

Checklista. Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. Ej aktuell. Checklista 1(6) Fjäderfä övriga Personal 3 Personalstyrkan är tillräcklig och den har lämpliga färdigheter och kunskaper samt yrkesskicklighet. DL 3-4, L100 1kap. 5 Kontroll 4 Daglig tillsyn sker normalt

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY

REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY REDUCERING AV MASK PÅ FAIRWAY Magnus Koinberg HGU 2008 2010-07-16 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Om masken Metoder Försöksrutor Tillvägagångssätt Resultat Bilder Utvärdering Sammantattning

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

ARDEX 2011 STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR!

ARDEX 2011 STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR! STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR! HÄNG MED FÖR HÄR GÅR DET UNDAN! Med ARDEX hinner entreprenören både tätskikta, sätta

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det see n speak eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT

Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT 2 Produkter som ingår i Aptus blå serie. Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland

Med smak av Gotland. Tipsad av en granne. Dinkel från Gotland Med smak av Gotland Med smak av Gotland Tänk dig en glad och stolt mjölnare från Gotland. En mjölnare som älskar det han gör och som kan sitt hantverk sedan länge. Jordbrukarna som levererar spannmål

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Information om skadedjur

Information om skadedjur Information om skadedjur Information om skadedjur Innehåll a 2-18 livsmedel 19-22 textiler 23-27 Djur som kan stickas, bitas och irritera 28-31 trävirke 32-36 Djur som bara bor i huset Bilder Bayer Science

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt

BUCADOG BUCACAT. Munhygien för hund och katt BUCADOG BUCACAT Munhygien för hund och katt BUCADOG Här kan du köpa / BUCACAT Apotek, med utökad service för djurägare. Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att ta in Aptus

Läs mer

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på...

Bra att veta om. fjäderfäproduktion. Svenska Foders Fodersortiment. Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg. Tänk på... Nytt&Nyttigt Fågelfoder för en lyckad produktion Producerad av Svenska Foder AB Om Fjäderfä 2014 2015 Tänk på... Bra att veta om Svenska Foders Fodersortiment Ekologiskt värpfoder Värp Eko Trygg fjäderfäproduktion

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer