nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2002 Årgang 5 side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5 Inom biotekniken går forskning och utveckling oerhört fort. Det som är nytt idag kan efter ett år betraktas som gammal kunskap. Hur bygger man då upp ett fungerande nätverk inom bioteknik under dessa förutsättningar? 15 pionerer om ledelse af viden 8 15 bedrifter deler sine erfaringer omkring hvordan de styrer deres kunnskap og utvikler sin kompetanse. Det er rig variation i den måde nordiske virksomheder arbejder med deres viden på for å skabe værdi, sier Henrik Jensen som er prosjektleder for FRAME.

2 Sterke bånd til det næringspolitiske samarbeidet Kjetil Storvik, Nordisk Industrifond Ett år er gått siden Nordens første næringspolitiske samarbeidsprogram ble til, og det har vært et spennende år. Det norske formannskapet la lista høyt, og vi er glade for at Nordisk Industrifond kunne være behjelpelig med å hoppe høyt over. Konferansen "Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden" som vi arrangerte i samarbeid med det norske formannskapet ble en en stor suksess, og vi ser helt klart betydningen av å ha et felles kunnskapsgrunnlag i de nordiske land på næringsspørsmål. I 2003 overtar Sverige stafettpinnen, og vi er glade for at det fruktbare samarbeidet ser ut til å fortsette. Lena Stridsberg, leder for embetsmannskomiteen som ivaretar nordiske næringsspm., er svært interessert i å samarbeide med Nordisk Industrifond. "Det svenska ordförandeskapet och Nordisk Industrifond deler syn på flere utmaningar i det Nordiska näringslivssamarbetet. Under perioden kan detta samarbete ge förutsättningar för utvecklingen av en gemensam innovationspolitik för en integrerad nordisk kunskapsmarknad" Vi har hatt interessante diskusjoner med Stridsberg om samarbeidsområder, og Stridsberg har allerede kommet med innspill til samarbeidsformer. Det svenske formannskapet har satt et sterkt fokus på integrasjon og fjerning av grensehindringer, noe Nordisk Industrifond også er svært opptatt av. Det svenska ordförandeskapet och Nordisk Industrifond deler syn på flere utmaningar i det Nordiske näringslivssamarbetet. Jeg er svært opptatt av at det er gjennom samarbeid vi får resultater i Norden, og ser positivt på det svenske formannskapets initiativ til et slikt samarbeid. Erfaringene fra samarbeidet med det norske formannskapet er utelukkende positive, men det er fremdeles mye å gjøre før vi kan kalle Norden en fullstendig integrert næringsregion. At det svenske formannskapet nå setter fokus på grensehindringer, er jeg også veldig glad for. Det er utallige eksempler på og beskrivelser av grensehindringer som skaper problemer både for næringslivet og enkeltpersoner, og vi ser frem imot et eventuelt samarbeid på dette området. Kjetil Storvik, Adm. dir. Nordisk Industrifond Lena Stridsberg Nordic initiative to increase Nordic-Estonian co-operation In co-operation with four Nordic institutions, the Nordic Council of Ministers Information Office in Tallinn is arranging a seminar on December 12th 2002 to enhance the co-operation in research and innovation between the Nordic countries and Estonia. These four Nordic institutions, under the auspices of the Nordic Council of Ministers, wish to initiate and promote co-operation with Estonia. With its highly specialised research activities, Estonia has a long tradition in cooperation with the Nordic countries. However, there is still a potential to intensify the co-operation in the field of education, research, innovation, investment and conformity assessment. The main objective of the seminar is to familiarise relevant key-persons from the government, universities, institutions and corporations with the four Nordic institutions. Seminar workshops offer fora for discussions on co-operation between Nordic countries and Estonia. Martin Wilisoo Nordic Industrial Fond 2 nordicinnovation

3 Open Source Software är framtiden Detta var en av slutsatserna från konferensen om Open Source som Nordisk Industrifond arrangerade i Stockholm den 11. november För närvarande planerar EU speciella kompetenscenter som koncentrerar sig på Open Source, men konklusionen från konferensen var att Norden håller på att bli efter i utvecklingen. Med gemensamma nordiska ansträngningar kan och ska denna utvecklingen vändas. På konferensen samlades beslutsfattare från offentliga Nordiska organisationer för att diskutera möjligheterna runt gemensamma åtgärder för att analysera fördelarna med att öka användningen av så kallad öppen programvara (Open Source software). Exempel i Norden Thorbjörn Andersson från Åbo stad presenterade under konferensen att kommunen övergår till Linux och OpenOffice. De gör också en kostnadsanalys för att ta reda på vad det kostar att ha, i princip, gratis program över ett systems livstid. I kalkylen ska ingå såväl programvarukostnad, hårdvarukostnad, underhåll, stöd etc. Pallas Informatik AS visade ett informationssystem utvecklat för de danska Statsjärnvägarna. Tågen kommunicerar med en datacentral och passagerare på stationerna får information om försenade tåg, avgångsperronger, vagnplaceringar etc. Systemet använder Linux-datorer på tågen, på stationerna och i centralen. Förändringen fortsätter Intresset för Open Source är stort, men informationen om detta är tyvärr inte centraliserad. Den Danska Konsumentinformationen vill ändra på detta faktum och Nordiska Ministerrådet finansierar ett projekt för att samla relevant information på olika nordiska språk på en och samma websida. Sidan ska vara färdig under våren Statskontoret i Sverige undersöker för närvarande hur de ska hantera Open Source i den svenska förvaltningen och Finansministeriet i Finland har ett eget utvärderingsprojekt med drygt 20 deltagande organisationer. Dataprogram prognostiseras att i högre grad att väljas på basen av programmets egenskaper och mindre på basen av tillverkarens eller leverantörens marknadsföringskraft. Detta leder till att Open Source programmen kommer att finnas i allt flera offentliga och privata organisationers system. Den offentliga sektorn är en naturlig förgrundsfigur för ökad användning av Open Source av två skäl; Fördelningen av IT-kostnader kan i större grad tillfalla lokala leverantörer och stramare budgetar gör att offentliga organisationer försöker minska sina kostnader. Övergripande behov Ett antal övergripande behov talar för ökad användning av Open Source och vissa av dessa är även lagstadgade. För exempel kan nämnas kravet, i vissa länder, att spara dokument i upp till 50 år. Med de program som idag används och med de uppdateringar som kontinuerligt görs kan ett program inte läsa ett elektroniskt dokument som är upprättat för endast sju år sedan. Reglerna kräver att dokumentet ska kunna skrivas ut och bevaras fysiskt för framtida behov. Genom att använda öppna standarder så som XML och Open Source program kunde detta dilemmat enkelt lösas. Ytterligare information: Max Karsten, The Nordic Partnership; Setting the Pace of Change, Making Sustainability a Rewarding Business The recent year 17 companies, WWF and a media centre developed and launched a strong Manifesto and Business Model report, and raised a high profile on Nordic sustainability competence at the recent World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. This pioneering Partnership is now developing concrete projects and actions that will build on their board level commitment to sustainable development. Managing Director, Michael Brinch Pedersen explains - The Nordic Partnership is now in a unique position to catalyse partnership in action, and address the corporate barriers and dilemmas around sustainable development. We intend to act on the challenge posed by the WSSD, by implementing the Manifesto, raising awareness and acting as a key facilitator and catalyse of partnerships. More information on nordicinnovation 3

4 Tallin Utveckling av byggande med massivträelement. Projektet avslutades 13 november med ett nordiskt seminarium i Stockholm med 120 deltagare. Dessförinnan genomfördes slutseminarier i Sverige, Finland och Norge. 20 tekniska rapporter har publicerats. 116 hus har redovisats byggda med massiva trästommar och 32 med semimassiva varav 26 har granskats och rapporteras. Rapporterna finns på 14 träindustrier har kontinuerlig tillverkning av massivelement varav 6 i Sverige, 4 i Norge och 2 i vardera Danmark och Finland. Hus med massiva trästommar vann på hösten 2000 de nationella arkitekttävlingarna om Det svenska huset och Det norska huset på Bo 01 i Malmö. Hösten 2001 tilldelades Kierkki centre Yli-li det Finska Träpriset och Ruddammen Stockholm de Svenska Byggentreprenörernas Bostadspris. Miljøindikatorer for Bygg- og Eiendomssektoren Et nordisk prosjekt hvor en har kommet frem til et praktisk sett med miljøindikatorer for bygninger og foretak. Indikatorene dekker; Miljøledelse, Helse og komfort, Miljø- og helsefarlige stoffer, Ressursforbruk (Energi, Materialer, Vann og Land), Ytre miljø og Avfall. I prosjektet er det utviklet et verktøy som vil lette arbeidet ved bearbeiding av innsamlede data til miljøindikatorer. Resultatene presenteres på en slik måte at det er mulig å følge utviklingen av indikatorene for et bygg eller et foretak gjennom en periode på 10 år og kan benyttes som et forvaltningsverktøy for eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og andre interessenter. Sverre Fossdal Norges byggforskningsinstitutt Gunnar Stone Stonewood AB Fælles Nordisk inspektionsmanual til tv-inspektion af afløpsledninger Projektet har nu kørt i ca. 1 år og der tegner sig allerede lovende resultater. CEN-standarden Condition of drains and sewers outside buildings- Part 2: visual coding system er netop blevet godkendt ved en endelige afstemning i CEN i efteråret. Det er denne standard, der danner baggrund for den fælles nordiske inspektionsmanual. Projektgruppen har allerede primo 2003, 1. udkast til den fælles nordiske inspektionsmanual ude til høring i alle landene. Når kommentarerne herfra er kommet ind, vil de blive bearbejdet, og efter sommerferien forventes inspektionsmanualen at ligge klar på engelsk. Så skal den oversættes til de nationale sprog, hvorefter den er klar til brug i de respektive nordiske lande. Bo Laden Ålborg kommune 4 nordicinnovation

5 "Lukt fra våtorganisk avfall" Den nye standarden for måling av lukt "Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry" er nå i den siste formelle godkjenningsfasen og antas å bli Europeisk standard fra I prosjektet har vi lagt ut en "Expression of interest" i EUs 6te rammeprogram på dette tema. Det er viktig å følge med på hva som skjer i Europa på dette området samt å bidra til å forme de retningslinjer og krav som kommer på lukt i forbindelse med kompostering og produksjon av biogass fra slam. Prosjektgruppen består av; Norge (SINTEF, GLT-avfall og Norsk Jordforbedring), Sverige (RVF Service AB), Danmark (Solum A/S) og Island (SORPA). Prosjektgruppen kan kontaktes for å få utført luktmålinger. Arne Lund Kvernheim Sintef Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien Til mekanisk rejepilning anvendes store mængder drikkevand svarende til liter/kg færdige rejer. Vandet med bl.a. proteiner samt smags- og aromastoffer fra rejerne kasseres efter brug. I dette projekt er der gennemført pilotforsøg med membranfiltrering af pillevandet med henblik på recirkulering til pilleprocessen og oparbejdning af proteiner og smagsstoffer. Resultaterne viser, at det filtrerede vand overholder kravene til kvalitet af drikkevand (i DK) og at de driftsbetingelser der kan opnås giver driftsomkostninger på ca. 25 DKK/m3 renset vand. Det frafiltrerede koncentrat med proteiner samt smagsog aromastoffer er velegnet til fremstilling af fiskefoder og ingredienser til supper mm. Jens Munk Teknologisk Institutt Nordisk netværk indenfor creative industries Under arbejdstitlen Jenka er Musicon Valley (DK) i samarbejde med Kulturo (FIN), Lillehammer Kunnskapspark (N) og RockCity (SE) ved at etablere et nordisk netværk indenfor Creative industries. Netværket vil fokusere på vidensudvikling, skabelsen af nye relationer og innovation gennem oplevelser. Målgrupperne bliver offentlige myndigheder, private virksomheder, forskning- og uddannelsesinstitutioner. Netværket har til formål at styrke en nordisk bevågenhed og viden om udviklingen indenfor creative industries. Herunder: Intellectuel properties, produktudvikling, uddannelse, forskning og regionale udviklingsprogrammer. Styrkelse af entrepeneurship og iværksætterkultur blandt unge indenfor creative industries The Challenge er en udfordring til unge i Norden, som skal styrke iværksætterlysten. Projektet skal testes i sommeren 2003 i samarbejde med nogle af ungdomskulturens mest profilerede events og mødespladser: rockfestivalerne, hvor mange unge mødes i kreativ udfoldelse. The Challenge havde sin først danske pilot på dette års Roskilde Festival og blev til i et samarbejde mellem Musicon Valley, Roskilde Festival, Ernst & Young og Cat Forskerpark. The Challenge vil i markedsføringsfasen samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for at sikre et længere udviklingsforløb. Festivalerne skal primært bruges som dstillingsvindue og som kontaktflade til unge innovative mennesker i norden, mens efterfølgende bearbejdning af ideer foregår i samarbejde med inkubatorer, innovations- og rådgivningsvirksomheder samt videninstitutioner. Mer info Flemming Madsen Musicon Valley nordicinnovation 5

6 Av Christer Källström Det nordiska nätverket inom området biomolekylär igenkänning (BioRecNet) har under de senaste åren starkt bidragit till att sprida kunskap och erfarenhet inom bioprocesstekniken. Projektet har i sin tur lett till bildandet av ett nytt nätverk. Inom biotekniken går forskning och utveckling oerhört fort. Det som är nytt idag kan efter ett år betraktas som gammal kunskap. Hur bygger man då upp ett fungerande nätverk inom bioteknik under dessa förutsättningar? Två år fram i tid - Innan vi startade nätverket gick vi igenom biotek-området mycket noggrant, säger BioRecNet:s projektledare Gunnar Hörnsten, som är affärs- och forskningsansvarig vid SIK. Vi valde ut fem centrala områden som vi ville koncentrera arbetet kring. Vid genomgången av de olika områdena kunde vi se eller i alla fall ana vilka områden som kommer att generera viktiga nyheter för industrin om två år. Kort sagt kan man säga att goda förberedelser har varit nyckeln till nätverkets framgång. Det tre starkaste områdena inom nordisk bioteknik är idag Öresundsregionen, Mälardalen och södra Finland. Här finner man väl fungerande innovationssystem som ligger i topp även internationellt sett. - I dessa regioner försiggår ett tätt samarbete mellan forskning och industri. Allt hänger samman, industrin är beroende av forskarna och vice versa. Forskarna utvecklar verktyg för att se hur naturen fungerar. Därefter sker en bedömning av vad som har bärighet för industriell produktion, säger Gunnar Hörnsten, som framhåller att nätverket har bidragit till att förstärka den biotekniska utvecklingen i dessa tre regioner. BioRecNet har i sitt arbete bl a fokuserat på bindningsmekanismer mellan molekyler och hur detta kan få industriell användning. De resultat som här framkommer kan sedan hela den nordiska biotekindustrin få glädje av. God planering i nätverk nyckelen til framgång Genom nätverket stärker vi sammanhållningen inom den nordiska biotekbranschen, som därigenom också förbättras och får ökad konkurrenskraft. Sedan starten 1999 har BioRecNet hållit fem workshops inom biomolekylära tekniker runt om i Norden. Dessa har handlat om biomolekylär igenkänning inom proteomik, som analysverktyg, screening, igenkänning på cellnivå vad gäller biologi och teknik samt theranostics (överlappet mellan terapi och diagnostik). Syftet med det sistnämnda, theranostics, är att utveckla samarbetet mellan läkemedelsföretagen och diagnostikaindustrin. Mellan dessa företag uppstår det intressanta synergieffekter: diagnostika-företagen utvecklar verktyg, som läkemedelsindustrin kan använda i sin forskning och uveckling av nya läkemedel. Läkemedelsindustrin ger sedan i sin tur impulser och nyheter till utvecklingsarbetet inom diagnostika-företagen. I slutändan kan de till och med sälja ett gemensamt system som innehåller både läkemdel och diagnostika, där diagnonostik-produkten visar om läkemedlet kommer att fungera bra eller dåligt för den enskilde patienten. Gunnar Hörnsten När Nordisk Industrifonds treåriga stöd till BioRecNet nu upphör har nätverkets medlemmar beslutat att driva nätverket vidare i egen regi. Samtidigt har det knoppats av ett nytt nätverk från BioRecNet. Det nya nätverket, NbiNet, har sitt centrum i traditionell bioteknisk produktion, men ska skåda in i framtiden och försöka utröna vad företag, som ännu inte finns (!), vilka verktyg och vilken hjälp de kan komma att behöva av de traditionella företagen. 6 nordicinnovation

7 Nordiskt entreprenörskap och företagande Boka in den 5-6 maj 2003! - Det sker för närvarande en revolution inom biologin. Vi vet nu väldigt mycket om arvsmassan och får därigenom stor kunskap om sjukdomar. Så småningom kan det utvecklas individbaserade diagnosverktyg. Framöver kommer det att bildas många företag som baserar sin kunskap på denna forskning. Och dessa nya företag behöver i sin tur stöd från den traditionella industrin för att få hjälp med produktionsutrustning och bioproduktion, som hjälper individerna att förstå hur deras genetiska arv tillsammans med den livsstil de väljer, kommer att påverka deras framtida hälsa. - Det här är ett stort steg i mänsklighetens historia. Nu befinner vi oss bara i början av resan, men vi kan redan se varthän vägen bär, säger Gunnar Hörnsten. Gunnar Hörnsten SIK, Ideon ÖRESUNDSKONTRAKT BioRecNet var starkt involverat i uppbyggnaden av ett Öresundskontrakt ETIF (Enabling Tehnologies for Industrial Fermentation). Kontraktet, som har en budget på 25 miljoner svenska kronor, byggdes upp i kölvattnet av de danska och svenska regeringarnas beslut om att stödja uppbyggnaden av samarbete i Öresundsregionen. Inom ETIF finns både universitet och näringsliv representerade. ETIF har i sin tur utvidgat samarbetet till andra centrala regioner i Norden. Detta har resulterat i ett nytt nordiskt nätverk, NbiNet, som tagits fram inom SIK med kunskap från BioRecNet och ETIF. Nätverket NbiNet presenterades för Nordisk Industrifond under våren 2002 och har etablerats med en budget på 6,5 miljoner norska kronor. Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet arrangeras en konferens på temat Entreprenörskap och regelförbettring för ökad nordisk konkurrenskraft. Syftet är att utbyta erfarenheter kring hur de nordiska länderna arbetar med frågor som rör entreprenörskap och regelförbättring för tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet. Forskare, näringslivsföreträdare, tjänstemän och politiker kommer att delge sina erfarenheter inom dessa områden. Debatt utlovas, men också inspiration och kreativitet! Mer info om konferensen se "System on Chip Technology for SME's" Almost all future products will include electronics devices in order to build intelligent products. The key building block in such devices is the so-called System-on-Chip. In particular for SMEs it is a major problem to mobilize the skills required to design and integrate such devices. A survey carried out by the project partners shows that 74 % of the SMEs addressed are looking for SoC training possibilities. Therefore, the Nordic and Baltic electronics industry associations want to provide their members with easy access to System-on-Chip knowledge required for the development of next generation of intelligent products. The associations represent more than 3500 SMEs in the Nordic region. The project supports the Northern e- Dimension Action Plan. The project was started October 1st, 2002 and had a Kick-off meeting in Copenhagen October 31st. Leader of the project is ITEK, a trade association under the umbrella of The Confederation of Danish Industries (DI) covering the interests of companies in the IT-, Telecomm's-, Electronics- & "Kontent" industry. Jan Zneider, ITEK nordicinnovation 7

8 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway 15 Nordiske pionerer om ledelse af viden Hvis man vil vide mere om, hvordan virksomheder i Norden leder og kommunikerer deres kompetencer og videnressoucer, så bør man se på På den hjemmeside findes 15 stories fra nordiske pionerer om ledelse af viden. - De 15 stories videregiver praktiske erfaringer og inspiration om, hvordan virksomheder udvikler deres viden og kompetence. De viser også, hvordan virksomhederne bruger det som et konkret ledelsesværktøj til vækst og som en central ressource i konkurrencen, forklarer seniorrådgiver Lise Sund, NI, der har siddet med i styregruppen for Frame-projektet. Virksomhedernes fortæller om, hvordan de styrer deres viden og udvikler kompetencer, så de bliver til en integreret del af virksomhedens forretningsudvikling og den strategi, der følges. De 15 stories - hvoraf de 12 offentliggøres nu - dækker hele Norden, og omfatter virksomheder, der har deltaget i aktiviteterne under Frame-projektet. Det er en række vidtspændende stories, der viser hvordan der arbejdes med viden på forskellige områder såsom i virksomhedens strukturer, de menneskelige ressourcer og virksomhedernes relationer til kunder og andre eksterne partnere. - De nordiske pioner stories bliver på den måde lyslevende eksempler på, at arbejdet med ledelse af viden handler om at udvikle og bruge den enkelte virksomheds unikke kompetencer frem for noget andet, fremhæver projektleder Henrik Jensen fra Dansk Industri. Henrik Jensen Dansk Industri Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik, redaktør: Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo, foto: s 1-2 Sverre Jarild, trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org

Nätverksseminarium. Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Nätverksseminarium Torshamn, 29 september, 2015 Antra Carlsen, NVL Huvudkoordinator www.nvl.org Agenda NMR:s vision för samarbete Samarbetsprogram för MR-U NVL i Norden och på Färöarna Nytta av nätverkande

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 11. oktober 2012 Mødested Trondheim Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Läs mer

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet Arni Bragason Det nordiska samarbetet Norden består av 5 självständiga länder (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) och 3 självständiga regioner (Färöarna, Åland och Grönland). Sammanlagt 25 miljoner

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Interreg IVA ÖKS delprogram KASK

Interreg IVA ÖKS delprogram KASK www.markis.eu Program: Interreg IVA ÖKS delprogram KASK Prioriterat område: Binda samman regionen. Projektstart och -slut: 2010-05-01 -- 2013-04-30 Partnerskap: Lead Partner: Projekteier: Dansk koordinerande

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Christian Hansen Bild 1 BAKGRUND European Innovation Partnership EIT Knowledge and Innovation Communities Bild 2 Europa 2020 Sju flaggskeppsinitiativ

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010

Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 Inbjudan Hay Groups årliga Executive Compensation Survey för Sverige 2010 2 Inbjudan till Hay Groups årliga Executive Compensation Survey 2010 Behålla och motivera begåvade och kompetenta högre chefer

Läs mer

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Vuxen 2012-2016. www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Vuxen 2012-2016 www.nordplusonline.org www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus program Fem olika programme: Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Vuxen Nordplus Horisontal Nordplus Nordiska

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Ett EU-projekt som skapats för att främja förbindelserna mellan starka, snabbt växande, internationellt betydande regioner som bl.a. behöver en konkurrenskraftig

Läs mer

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems

BAE Systems. FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach. BAE Systems BAE Systems FXM Seminar 2012-02-07 Future Markets European Land Defence Industries approach BAE Systems ASD Organisation (April 2011) OFFICERS PRESIDENT: D Ureña Raso PAST PRESIDENT: PF Guarguaglini PRESIDENT

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 EU-program och finansiering, Trollhättan 10 nov, 2015 Annika Nordenstam 1 Gränsöverskridande samarbeten EU:s sammanhållningspolitik (ERUF, ESF, SF): 1/3 av

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN

UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UNIVERSITETSKONFERENS I KVARKEN UMEÅ 18-19 MARS 2004 Gränsöverskridande universitetssamarbete för regional utveckling Kunskap saknar gränser Välkommen till två spännande dagar med både regional och internationell

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap

Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Hållbara livsstilar och utbildning -Svenskt ledarskap Peter Repinski, Enhetschef, SEI Miljömålsdagarna 2015: Omställning av produktion och konsumtion 5-6 maj, Örebro Vad menar vi med hållbar livsstil?

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Nordic Energy Perspectives

Nordic Energy Perspectives Nordic Energy Perspectives Utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem till 2030 Bo Rydén Profu Projektinriktad forskning och utveckling Profu etablerades 1987 och består idag av ca 20 personer.

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

VÄGEN TILL BRYSSEL 2014

VÄGEN TILL BRYSSEL 2014 VÄGEN TILL BRYSSEL 2014 Vad jag ska prata om Vägen till Bryssel -Hur vi på SP Energiteknik jobbar med Horizon 2020 och varför vi vill ha med oss företag Vem jag är Vad är SPs roll i Horizon Hur gick FP7-ansökan

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013. Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr.

Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013. Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013 Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 1 Dagens program En kort presentationsrunda 10.05-10.25 Om Landbrug og Fødevarer, L&F v/ Mads Dorff Christiansen

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Möjligheter för life-science företag

Möjligheter för life-science företag Möjligheter för life-science företag Karin Aase, VINNOVA karin.aase@vinnova.se Tel: 08-473 31 17 1, Bidrag till innovationsprojekt 2, Gratis råd och stöd finns SME - Small and Medium-sized Enterprises

Läs mer

-ARBEJDSPROGRAM. Nordisk Ministerråd HKP. Arbejdsprogram 2009

-ARBEJDSPROGRAM. Nordisk Ministerråd HKP. Arbejdsprogram 2009 -ARBEJDSPROGRAM Nordisk Ministerråd Til Nordisk Ministerråd, sekretariat, Mats Ekenger Kopi Fra HKP Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Arbejdsprogram

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer