nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5"

Transkript

1 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2002 Årgang 5 side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5 Inom biotekniken går forskning och utveckling oerhört fort. Det som är nytt idag kan efter ett år betraktas som gammal kunskap. Hur bygger man då upp ett fungerande nätverk inom bioteknik under dessa förutsättningar? 15 pionerer om ledelse af viden 8 15 bedrifter deler sine erfaringer omkring hvordan de styrer deres kunnskap og utvikler sin kompetanse. Det er rig variation i den måde nordiske virksomheder arbejder med deres viden på for å skabe værdi, sier Henrik Jensen som er prosjektleder for FRAME.

2 Sterke bånd til det næringspolitiske samarbeidet Kjetil Storvik, Nordisk Industrifond Ett år er gått siden Nordens første næringspolitiske samarbeidsprogram ble til, og det har vært et spennende år. Det norske formannskapet la lista høyt, og vi er glade for at Nordisk Industrifond kunne være behjelpelig med å hoppe høyt over. Konferansen "Små innovative foretak og entreprenørskap i Norden" som vi arrangerte i samarbeid med det norske formannskapet ble en en stor suksess, og vi ser helt klart betydningen av å ha et felles kunnskapsgrunnlag i de nordiske land på næringsspørsmål. I 2003 overtar Sverige stafettpinnen, og vi er glade for at det fruktbare samarbeidet ser ut til å fortsette. Lena Stridsberg, leder for embetsmannskomiteen som ivaretar nordiske næringsspm., er svært interessert i å samarbeide med Nordisk Industrifond. "Det svenska ordförandeskapet och Nordisk Industrifond deler syn på flere utmaningar i det Nordiska näringslivssamarbetet. Under perioden kan detta samarbete ge förutsättningar för utvecklingen av en gemensam innovationspolitik för en integrerad nordisk kunskapsmarknad" Vi har hatt interessante diskusjoner med Stridsberg om samarbeidsområder, og Stridsberg har allerede kommet med innspill til samarbeidsformer. Det svenske formannskapet har satt et sterkt fokus på integrasjon og fjerning av grensehindringer, noe Nordisk Industrifond også er svært opptatt av. Det svenska ordförandeskapet och Nordisk Industrifond deler syn på flere utmaningar i det Nordiske näringslivssamarbetet. Jeg er svært opptatt av at det er gjennom samarbeid vi får resultater i Norden, og ser positivt på det svenske formannskapets initiativ til et slikt samarbeid. Erfaringene fra samarbeidet med det norske formannskapet er utelukkende positive, men det er fremdeles mye å gjøre før vi kan kalle Norden en fullstendig integrert næringsregion. At det svenske formannskapet nå setter fokus på grensehindringer, er jeg også veldig glad for. Det er utallige eksempler på og beskrivelser av grensehindringer som skaper problemer både for næringslivet og enkeltpersoner, og vi ser frem imot et eventuelt samarbeid på dette området. Kjetil Storvik, Adm. dir. Nordisk Industrifond Lena Stridsberg Nordic initiative to increase Nordic-Estonian co-operation In co-operation with four Nordic institutions, the Nordic Council of Ministers Information Office in Tallinn is arranging a seminar on December 12th 2002 to enhance the co-operation in research and innovation between the Nordic countries and Estonia. These four Nordic institutions, under the auspices of the Nordic Council of Ministers, wish to initiate and promote co-operation with Estonia. With its highly specialised research activities, Estonia has a long tradition in cooperation with the Nordic countries. However, there is still a potential to intensify the co-operation in the field of education, research, innovation, investment and conformity assessment. The main objective of the seminar is to familiarise relevant key-persons from the government, universities, institutions and corporations with the four Nordic institutions. Seminar workshops offer fora for discussions on co-operation between Nordic countries and Estonia. Martin Wilisoo Nordic Industrial Fond 2 nordicinnovation

3 Open Source Software är framtiden Detta var en av slutsatserna från konferensen om Open Source som Nordisk Industrifond arrangerade i Stockholm den 11. november För närvarande planerar EU speciella kompetenscenter som koncentrerar sig på Open Source, men konklusionen från konferensen var att Norden håller på att bli efter i utvecklingen. Med gemensamma nordiska ansträngningar kan och ska denna utvecklingen vändas. På konferensen samlades beslutsfattare från offentliga Nordiska organisationer för att diskutera möjligheterna runt gemensamma åtgärder för att analysera fördelarna med att öka användningen av så kallad öppen programvara (Open Source software). Exempel i Norden Thorbjörn Andersson från Åbo stad presenterade under konferensen att kommunen övergår till Linux och OpenOffice. De gör också en kostnadsanalys för att ta reda på vad det kostar att ha, i princip, gratis program över ett systems livstid. I kalkylen ska ingå såväl programvarukostnad, hårdvarukostnad, underhåll, stöd etc. Pallas Informatik AS visade ett informationssystem utvecklat för de danska Statsjärnvägarna. Tågen kommunicerar med en datacentral och passagerare på stationerna får information om försenade tåg, avgångsperronger, vagnplaceringar etc. Systemet använder Linux-datorer på tågen, på stationerna och i centralen. Förändringen fortsätter Intresset för Open Source är stort, men informationen om detta är tyvärr inte centraliserad. Den Danska Konsumentinformationen vill ändra på detta faktum och Nordiska Ministerrådet finansierar ett projekt för att samla relevant information på olika nordiska språk på en och samma websida. Sidan ska vara färdig under våren Statskontoret i Sverige undersöker för närvarande hur de ska hantera Open Source i den svenska förvaltningen och Finansministeriet i Finland har ett eget utvärderingsprojekt med drygt 20 deltagande organisationer. Dataprogram prognostiseras att i högre grad att väljas på basen av programmets egenskaper och mindre på basen av tillverkarens eller leverantörens marknadsföringskraft. Detta leder till att Open Source programmen kommer att finnas i allt flera offentliga och privata organisationers system. Den offentliga sektorn är en naturlig förgrundsfigur för ökad användning av Open Source av två skäl; Fördelningen av IT-kostnader kan i större grad tillfalla lokala leverantörer och stramare budgetar gör att offentliga organisationer försöker minska sina kostnader. Övergripande behov Ett antal övergripande behov talar för ökad användning av Open Source och vissa av dessa är även lagstadgade. För exempel kan nämnas kravet, i vissa länder, att spara dokument i upp till 50 år. Med de program som idag används och med de uppdateringar som kontinuerligt görs kan ett program inte läsa ett elektroniskt dokument som är upprättat för endast sju år sedan. Reglerna kräver att dokumentet ska kunna skrivas ut och bevaras fysiskt för framtida behov. Genom att använda öppna standarder så som XML och Open Source program kunde detta dilemmat enkelt lösas. Ytterligare information: Max Karsten, The Nordic Partnership; Setting the Pace of Change, Making Sustainability a Rewarding Business The recent year 17 companies, WWF and a media centre developed and launched a strong Manifesto and Business Model report, and raised a high profile on Nordic sustainability competence at the recent World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. This pioneering Partnership is now developing concrete projects and actions that will build on their board level commitment to sustainable development. Managing Director, Michael Brinch Pedersen explains - The Nordic Partnership is now in a unique position to catalyse partnership in action, and address the corporate barriers and dilemmas around sustainable development. We intend to act on the challenge posed by the WSSD, by implementing the Manifesto, raising awareness and acting as a key facilitator and catalyse of partnerships. More information on nordicinnovation 3

4 Tallin Utveckling av byggande med massivträelement. Projektet avslutades 13 november med ett nordiskt seminarium i Stockholm med 120 deltagare. Dessförinnan genomfördes slutseminarier i Sverige, Finland och Norge. 20 tekniska rapporter har publicerats. 116 hus har redovisats byggda med massiva trästommar och 32 med semimassiva varav 26 har granskats och rapporteras. Rapporterna finns på 14 träindustrier har kontinuerlig tillverkning av massivelement varav 6 i Sverige, 4 i Norge och 2 i vardera Danmark och Finland. Hus med massiva trästommar vann på hösten 2000 de nationella arkitekttävlingarna om Det svenska huset och Det norska huset på Bo 01 i Malmö. Hösten 2001 tilldelades Kierkki centre Yli-li det Finska Träpriset och Ruddammen Stockholm de Svenska Byggentreprenörernas Bostadspris. Miljøindikatorer for Bygg- og Eiendomssektoren Et nordisk prosjekt hvor en har kommet frem til et praktisk sett med miljøindikatorer for bygninger og foretak. Indikatorene dekker; Miljøledelse, Helse og komfort, Miljø- og helsefarlige stoffer, Ressursforbruk (Energi, Materialer, Vann og Land), Ytre miljø og Avfall. I prosjektet er det utviklet et verktøy som vil lette arbeidet ved bearbeiding av innsamlede data til miljøindikatorer. Resultatene presenteres på en slik måte at det er mulig å følge utviklingen av indikatorene for et bygg eller et foretak gjennom en periode på 10 år og kan benyttes som et forvaltningsverktøy for eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og andre interessenter. Sverre Fossdal Norges byggforskningsinstitutt Gunnar Stone Stonewood AB Fælles Nordisk inspektionsmanual til tv-inspektion af afløpsledninger Projektet har nu kørt i ca. 1 år og der tegner sig allerede lovende resultater. CEN-standarden Condition of drains and sewers outside buildings- Part 2: visual coding system er netop blevet godkendt ved en endelige afstemning i CEN i efteråret. Det er denne standard, der danner baggrund for den fælles nordiske inspektionsmanual. Projektgruppen har allerede primo 2003, 1. udkast til den fælles nordiske inspektionsmanual ude til høring i alle landene. Når kommentarerne herfra er kommet ind, vil de blive bearbejdet, og efter sommerferien forventes inspektionsmanualen at ligge klar på engelsk. Så skal den oversættes til de nationale sprog, hvorefter den er klar til brug i de respektive nordiske lande. Bo Laden Ålborg kommune 4 nordicinnovation

5 "Lukt fra våtorganisk avfall" Den nye standarden for måling av lukt "Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry" er nå i den siste formelle godkjenningsfasen og antas å bli Europeisk standard fra I prosjektet har vi lagt ut en "Expression of interest" i EUs 6te rammeprogram på dette tema. Det er viktig å følge med på hva som skjer i Europa på dette området samt å bidra til å forme de retningslinjer og krav som kommer på lukt i forbindelse med kompostering og produksjon av biogass fra slam. Prosjektgruppen består av; Norge (SINTEF, GLT-avfall og Norsk Jordforbedring), Sverige (RVF Service AB), Danmark (Solum A/S) og Island (SORPA). Prosjektgruppen kan kontaktes for å få utført luktmålinger. Arne Lund Kvernheim Sintef Genanvendelse af vand og udnyttelse af restprodukter i rejeindustrien Til mekanisk rejepilning anvendes store mængder drikkevand svarende til liter/kg færdige rejer. Vandet med bl.a. proteiner samt smags- og aromastoffer fra rejerne kasseres efter brug. I dette projekt er der gennemført pilotforsøg med membranfiltrering af pillevandet med henblik på recirkulering til pilleprocessen og oparbejdning af proteiner og smagsstoffer. Resultaterne viser, at det filtrerede vand overholder kravene til kvalitet af drikkevand (i DK) og at de driftsbetingelser der kan opnås giver driftsomkostninger på ca. 25 DKK/m3 renset vand. Det frafiltrerede koncentrat med proteiner samt smagsog aromastoffer er velegnet til fremstilling af fiskefoder og ingredienser til supper mm. Jens Munk Teknologisk Institutt Nordisk netværk indenfor creative industries Under arbejdstitlen Jenka er Musicon Valley (DK) i samarbejde med Kulturo (FIN), Lillehammer Kunnskapspark (N) og RockCity (SE) ved at etablere et nordisk netværk indenfor Creative industries. Netværket vil fokusere på vidensudvikling, skabelsen af nye relationer og innovation gennem oplevelser. Målgrupperne bliver offentlige myndigheder, private virksomheder, forskning- og uddannelsesinstitutioner. Netværket har til formål at styrke en nordisk bevågenhed og viden om udviklingen indenfor creative industries. Herunder: Intellectuel properties, produktudvikling, uddannelse, forskning og regionale udviklingsprogrammer. Styrkelse af entrepeneurship og iværksætterkultur blandt unge indenfor creative industries The Challenge er en udfordring til unge i Norden, som skal styrke iværksætterlysten. Projektet skal testes i sommeren 2003 i samarbejde med nogle af ungdomskulturens mest profilerede events og mødespladser: rockfestivalerne, hvor mange unge mødes i kreativ udfoldelse. The Challenge havde sin først danske pilot på dette års Roskilde Festival og blev til i et samarbejde mellem Musicon Valley, Roskilde Festival, Ernst & Young og Cat Forskerpark. The Challenge vil i markedsføringsfasen samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner for at sikre et længere udviklingsforløb. Festivalerne skal primært bruges som dstillingsvindue og som kontaktflade til unge innovative mennesker i norden, mens efterfølgende bearbejdning af ideer foregår i samarbejde med inkubatorer, innovations- og rådgivningsvirksomheder samt videninstitutioner. Mer info Flemming Madsen Musicon Valley nordicinnovation 5

6 Av Christer Källström Det nordiska nätverket inom området biomolekylär igenkänning (BioRecNet) har under de senaste åren starkt bidragit till att sprida kunskap och erfarenhet inom bioprocesstekniken. Projektet har i sin tur lett till bildandet av ett nytt nätverk. Inom biotekniken går forskning och utveckling oerhört fort. Det som är nytt idag kan efter ett år betraktas som gammal kunskap. Hur bygger man då upp ett fungerande nätverk inom bioteknik under dessa förutsättningar? Två år fram i tid - Innan vi startade nätverket gick vi igenom biotek-området mycket noggrant, säger BioRecNet:s projektledare Gunnar Hörnsten, som är affärs- och forskningsansvarig vid SIK. Vi valde ut fem centrala områden som vi ville koncentrera arbetet kring. Vid genomgången av de olika områdena kunde vi se eller i alla fall ana vilka områden som kommer att generera viktiga nyheter för industrin om två år. Kort sagt kan man säga att goda förberedelser har varit nyckeln till nätverkets framgång. Det tre starkaste områdena inom nordisk bioteknik är idag Öresundsregionen, Mälardalen och södra Finland. Här finner man väl fungerande innovationssystem som ligger i topp även internationellt sett. - I dessa regioner försiggår ett tätt samarbete mellan forskning och industri. Allt hänger samman, industrin är beroende av forskarna och vice versa. Forskarna utvecklar verktyg för att se hur naturen fungerar. Därefter sker en bedömning av vad som har bärighet för industriell produktion, säger Gunnar Hörnsten, som framhåller att nätverket har bidragit till att förstärka den biotekniska utvecklingen i dessa tre regioner. BioRecNet har i sitt arbete bl a fokuserat på bindningsmekanismer mellan molekyler och hur detta kan få industriell användning. De resultat som här framkommer kan sedan hela den nordiska biotekindustrin få glädje av. God planering i nätverk nyckelen til framgång Genom nätverket stärker vi sammanhållningen inom den nordiska biotekbranschen, som därigenom också förbättras och får ökad konkurrenskraft. Sedan starten 1999 har BioRecNet hållit fem workshops inom biomolekylära tekniker runt om i Norden. Dessa har handlat om biomolekylär igenkänning inom proteomik, som analysverktyg, screening, igenkänning på cellnivå vad gäller biologi och teknik samt theranostics (överlappet mellan terapi och diagnostik). Syftet med det sistnämnda, theranostics, är att utveckla samarbetet mellan läkemedelsföretagen och diagnostikaindustrin. Mellan dessa företag uppstår det intressanta synergieffekter: diagnostika-företagen utvecklar verktyg, som läkemedelsindustrin kan använda i sin forskning och uveckling av nya läkemedel. Läkemedelsindustrin ger sedan i sin tur impulser och nyheter till utvecklingsarbetet inom diagnostika-företagen. I slutändan kan de till och med sälja ett gemensamt system som innehåller både läkemdel och diagnostika, där diagnonostik-produkten visar om läkemedlet kommer att fungera bra eller dåligt för den enskilde patienten. Gunnar Hörnsten När Nordisk Industrifonds treåriga stöd till BioRecNet nu upphör har nätverkets medlemmar beslutat att driva nätverket vidare i egen regi. Samtidigt har det knoppats av ett nytt nätverk från BioRecNet. Det nya nätverket, NbiNet, har sitt centrum i traditionell bioteknisk produktion, men ska skåda in i framtiden och försöka utröna vad företag, som ännu inte finns (!), vilka verktyg och vilken hjälp de kan komma att behöva av de traditionella företagen. 6 nordicinnovation

7 Nordiskt entreprenörskap och företagande Boka in den 5-6 maj 2003! - Det sker för närvarande en revolution inom biologin. Vi vet nu väldigt mycket om arvsmassan och får därigenom stor kunskap om sjukdomar. Så småningom kan det utvecklas individbaserade diagnosverktyg. Framöver kommer det att bildas många företag som baserar sin kunskap på denna forskning. Och dessa nya företag behöver i sin tur stöd från den traditionella industrin för att få hjälp med produktionsutrustning och bioproduktion, som hjälper individerna att förstå hur deras genetiska arv tillsammans med den livsstil de väljer, kommer att påverka deras framtida hälsa. - Det här är ett stort steg i mänsklighetens historia. Nu befinner vi oss bara i början av resan, men vi kan redan se varthän vägen bär, säger Gunnar Hörnsten. Gunnar Hörnsten SIK, Ideon ÖRESUNDSKONTRAKT BioRecNet var starkt involverat i uppbyggnaden av ett Öresundskontrakt ETIF (Enabling Tehnologies for Industrial Fermentation). Kontraktet, som har en budget på 25 miljoner svenska kronor, byggdes upp i kölvattnet av de danska och svenska regeringarnas beslut om att stödja uppbyggnaden av samarbete i Öresundsregionen. Inom ETIF finns både universitet och näringsliv representerade. ETIF har i sin tur utvidgat samarbetet till andra centrala regioner i Norden. Detta har resulterat i ett nytt nordiskt nätverk, NbiNet, som tagits fram inom SIK med kunskap från BioRecNet och ETIF. Nätverket NbiNet presenterades för Nordisk Industrifond under våren 2002 och har etablerats med en budget på 6,5 miljoner norska kronor. Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet arrangeras en konferens på temat Entreprenörskap och regelförbettring för ökad nordisk konkurrenskraft. Syftet är att utbyta erfarenheter kring hur de nordiska länderna arbetar med frågor som rör entreprenörskap och regelförbättring för tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet. Forskare, näringslivsföreträdare, tjänstemän och politiker kommer att delge sina erfarenheter inom dessa områden. Debatt utlovas, men också inspiration och kreativitet! Mer info om konferensen se "System on Chip Technology for SME's" Almost all future products will include electronics devices in order to build intelligent products. The key building block in such devices is the so-called System-on-Chip. In particular for SMEs it is a major problem to mobilize the skills required to design and integrate such devices. A survey carried out by the project partners shows that 74 % of the SMEs addressed are looking for SoC training possibilities. Therefore, the Nordic and Baltic electronics industry associations want to provide their members with easy access to System-on-Chip knowledge required for the development of next generation of intelligent products. The associations represent more than 3500 SMEs in the Nordic region. The project supports the Northern e- Dimension Action Plan. The project was started October 1st, 2002 and had a Kick-off meeting in Copenhagen October 31st. Leader of the project is ITEK, a trade association under the umbrella of The Confederation of Danish Industries (DI) covering the interests of companies in the IT-, Telecomm's-, Electronics- & "Kontent" industry. Jan Zneider, ITEK nordicinnovation 7

8 Return address: Nordic Industrial Fund, Holbergs gate 1, NO-0166 Oslo, Norway 15 Nordiske pionerer om ledelse af viden Hvis man vil vide mere om, hvordan virksomheder i Norden leder og kommunikerer deres kompetencer og videnressoucer, så bør man se på På den hjemmeside findes 15 stories fra nordiske pionerer om ledelse af viden. - De 15 stories videregiver praktiske erfaringer og inspiration om, hvordan virksomheder udvikler deres viden og kompetence. De viser også, hvordan virksomhederne bruger det som et konkret ledelsesværktøj til vækst og som en central ressource i konkurrencen, forklarer seniorrådgiver Lise Sund, NI, der har siddet med i styregruppen for Frame-projektet. Virksomhedernes fortæller om, hvordan de styrer deres viden og udvikler kompetencer, så de bliver til en integreret del af virksomhedens forretningsudvikling og den strategi, der følges. De 15 stories - hvoraf de 12 offentliggøres nu - dækker hele Norden, og omfatter virksomheder, der har deltaget i aktiviteterne under Frame-projektet. Det er en række vidtspændende stories, der viser hvordan der arbejdes med viden på forskellige områder såsom i virksomhedens strukturer, de menneskelige ressourcer og virksomhedernes relationer til kunder og andre eksterne partnere. - De nordiske pioner stories bliver på den måde lyslevende eksempler på, at arbejdet med ledelse af viden handler om at udvikle og bruge den enkelte virksomheds unikke kompetencer frem for noget andet, fremhæver projektleder Henrik Jensen fra Dansk Industri. Henrik Jensen Dansk Industri Nordisk Industrifond Holbergsgate 1, 0166 OSLO telefon: , fax: Ansvarlig redaktør: Kjetil Storvik, redaktør: Espen Ruud grafisk design/layout: Blanke Ark, Oslo, foto: s 1-2 Sverre Jarild, trykk: Esset Grafisk A/S, Oslo, ISSN: , Nordisk Industrifond

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 26. marts 2012 Mødested Hilton Meetings - Terminal 3 Københavns Lufthavn, 4. etasje, møtelokale heter

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson

Den nya skogsindus trin. Gunnar Olofsson Den nya skogsindus trin Gunnar Olofsson Skogen idag 30% av världens skogar år 2010 används för produktion Virkesproduktion 7 % 15 % 30 % Skydd av biologisk mångfald Erosionsskydd Sociala tjänster 24 %

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013

KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 KREATIVA KVINNOR CARITA PELTONEN 8.3.2013 EVELYN FOX KELLER Professor Massachusets Institute of Technology, USA Being an outsider gave me the possibility of seeing SVERIGE Istället för att kvinnor skall

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF

Get Instant Access to ebook Farlig Atra PDF at Our Huge Library FARLIG ATRA PDF. ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF ==> Download: FARLIG ATRA PDF FARLIG ATRA PDF - Are you searching for Farlig Atra Books? Now, you will be happy that at this time Farlig Atra PDF is available at our online library. With

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling

Presentation NVC. Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Nordiska ministerrådet Presentation NVC Nordiska ministerrådets arbete med hållbar utveckling Anniina Pirttimaa Rådgivare för hållbar utveckling Nordiska ministerrådets sekretariat State of the World 2013

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

nordicinnovation side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 1:2003 Årgang 6 side 3 Call for Proposal SME og innovasjonspolitikk side 4 Verktøykasse for god design Näringspolitiskt samarbetsprogram

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Öppna upp företagsdata

Öppna upp företagsdata Öppna upp företagsdata 2012-10-17 david.norheim@computas.com Sundsvall 42, 17. oktober 2012 27.02.2013 Computas AS 2008 Agenda Intro Länkade data Företaksdata Demo Framtida Ambitioner 2 Computas AS 27.02.2013

Läs mer

EPD-initiativ internationellt Danmark Norge Frankrike Storbritannien Italien Sverige Japan Sydkorea Kanada Tyskland 2002-04-24 2 Danmark 1996 Miljøstyrelsen tog initiativ till EPDdiskussion Förslag till

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer