STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB"

Transkript

1 EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

2

3 EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET REDAKTÖR: GUNILLA MILD NYGREN PROJEKTLEDARE: THOMAS JOHNSSON PRODUKTION: KUNG & PARTNERS TRYCK: ÅTTA 45

4 2 INNEHÅLL Förord... 3 Inledning Så gjordes studien Metod Varför kontrollgrupp?... 7 Åsa Almkvist konsulten som blev lantmäteriingenjör Vem, vad och varför? Bakgrundsvariabler: Vilka klienter valde att studera? Motiv för utbildning Vilken nivå på utbildningen valdes? Valda studieinriktningar Så finansierades studierna Så gick det sedan Sysselsättning efter studierna Tid till varaktig anställning Ett nytt steg i arbetslivet Så ser det nya jobbet ut Var det rätt beslut att studera? Inlåsningseffekter...16 David Nobelius från lagret till siffrornas värld TRRs tolkning av resultatet Viktiga slutsatser i korthet Rätt matchat...18 FIGURER OCH SIFFROR Figur 1: Det viktigaste skälet till att påbörja en längre utbildning Figur 2: Vilken nivå på utbildning som påbörjades Figur 3: Så finansierades studierna Figur 4: Sysselsättning efter studierna För mer information om rapporten kontakta: Heléne Palm Utvecklingschef Ann-Sofi Sjöberg Informationschef STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

5 FÖRORD 3 STUDIER ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER ARBETSMARKNADSFRÅGORNA är centrala valåret 2014 och effektiva omställningsinsatser står högt på agendan i samhällsdebatten. Matchning och kompetens är två avgör - ande faktorer för såväl samhälle och företag som för arbetstagare. Både PTKs och Svenskt Näringslivs ståndpunkt är att rörlighet på arbetsmarknaden och kompetensutveckling lönar sig för alla. Vi vill se möjligheter för tjänstemän att lära och fylla på kompetensen under hela arbetslivet, antingen för att kunna stanna kvar inom det yrke man har eller för att byta yrke eller bransch. TRRs studie visar att tjänstemän som blivit uppsagda och som valt att studera både får jobb snabbare och är nöjda med sitt beslut att välja längre studier. Det är mycket positivt att TRR kan visa möjligheterna med längre studier och ge stöd för att komma vidare mot nya jobb och kanske även nya karriärer. Att dessutom följa upp de insatser som leder till nytt jobb är viktigt och vi välkomnar denna studie som visar hur längre studier påverkar chansen att komma vidare efter en uppsägning. Med sina positiva resultat kan TRR ge inspiration och vägledning i jobbdebatten. Den här studien visar återigen att TRR ligger i framkant i metodutveckling och i uppföljning av insatser som fungerar för uppsagda tjänstemän i medlemsföretagen.t CARINA LINDFELT avdelningschef, arbetsgivar- och förhandlingsservice, Svenskt Näringsliv NIKLAS HJERT ordförande, PTKs förhandlingsgrupp SVENSKT NÄRINGSLIV ALEX GIACOMINI EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

6 4 INLEDNING NÖJDA MED SITT BESLUT ATT STUDERA VARJE ÅR VÄLJER mellan sex till åtta procent av de uppsagda tjänstemän som TRR stöttar att ta ett nytt avstamp i sitt yrkesliv genom att påbörja längre studier. I de flesta fall går dessa personer vidare till ett nytt jobb direkt, eller efter en kort tid som arbetssökande, efter sina avslutade studier. Det gör att de sällan behöver någon ytterligare kontakt med TRR. För TRR innebär detta att vi inte har samma kunskap om denna grupp jämfört med övriga, där vi har en kontinuerlig kontakt och följer upp deras fortsatta väg ut i yrkeslivet, till exempel ny befattning och vilken anställningsform de får. För att få bättre kunskap om den grupp som väljer att studera har vi genomfört en undersökning om hur längre studier påverkar möjligheterna att få ett nytt jobb efter en uppsägning. Undersökningen är utförd bland 1500 uppsagda tjänstemän i den grupp som lämnat TRR för att påbörja längre studier under åren 2009 och Syftet är att få större insikt och bättre förståelse för vad som leder fram till beslutet att studera samt om och i så fall hur, studier stärker positionen på arbetsmarknaden. Resultaten som kommit fram bekräftar vår uppfattning om att studier är en viktig pusselbit för att komma vidare i yrkeslivet för många av de tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Det blir ett tillfälle att fundera på sitt fortsatta yrkesliv: Vill jag vara kvar i samma yrke eller bransch? Vill jag fortsätta på samma väg som innan eller helt byta spår? Vad behöver jag göra för att hålla mig attraktiv på arbetsmarknaden, såväl på kort som på lång sikt? DET ÄR OERHÖRT GLÄDJANDE att vi i studien har kunnat konstatera att många både hittar sitt nya jobb snabbt efter avslutade studier och får högre befattning jämfört med den man hade innan man blev uppsagd. Den uppoffring det innebär att studera, både i tid och i pengar, tycks ha blivit en bra investering STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

7 INLEDNING 5» Den uppoffring det innebär att studera, både i tid och i pengar, tycks ha blivit en bra investering för framtiden. «för framtiden. Med resultatet från den här studien visar vi att längre studier stärker individens förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi har fått en bekräftelse på det vi tidigare antagit, men också mycket ny kunskap som kommer att vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med att stötta uppsagda tjänstemän vidare i sina yrkesliv. Nu har vi fått en mer sammanhållen bild av motiven till att studera, hur man finansierar sina studier och framför allt har vi kännedom om vilka utbildningar som bäst leder till nya anställningar. Några viktiga resultat i studien: u 75 procent av de som valde att studera valde aktivt en ny inriktning i sitt yrkesliv för att byta bransch eller yrke. u 80 procent fick också jobb i en annan bransch än tidigare efter avslutade studier. u 82 procent fick en tillsvidareanställning. u 85 procent fick nytt jobb inom sex månader efter avslutade studier. u 97 procent av de som valde att studera anser att de med facit i hand fattade rätt beslut. EN AV VÅRA slutsatser är att många väljer att studera inom områden där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Det är troligen också en av anledningarna till att de som valde längre studier snabbare kom ut i arbetslivet jämfört med dem som valde att inte studera. Vi ser tre tydliga studieinriktningar oavsett vilken nivå man studerat på: u Ekonomi, marknadsföring u Vård, hälsa och omsorg u Teknik, bygg och anläggning Chansen att få nytt jobb och därmed ekonomisk trygghet på lång sikt verkar alltså spela en viktig roll i valet av studie - inriktning. t HELÉNE PALM utvecklingschef, TRR CALLE LEINAR VD, TRR TORBJÖRN PERSSON STINA SVANBERG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

8 6 1. SÅ GJORDES STUDIEN 1.1 METOD Redan i ett tidigt skede stod det klart att TRRs undersökning om hur längre studier påverkar chansen till nytt jobb skulle genomföras i två delar: Dels genom telefonintervjuer med ett stort antal uppsagda tjänstemän som sökt stöd av TRR och som valde att påbörja längre studier, den grupp som kallas undersökningsgruppen. Dels genom en statistisk jämförelse med en kontrollgrupp, en grupp uppsagda tjänstemän som sökt stöd av TRR, men som valde att söka jobb direkt. Med längre studier avses studier längre än sex månader. De uppsagda tjänstemän som söker stöd hos TRR kallas fortsättningsvis klienter. Målet med studien är att få en så tydlig bild som möjligt av hur studier påverkar möjligheterna till nytt jobb. De frågor vi vill ha svar på är: u Vad leder fram till beslutet att studera? u Stärker studierna klientens position på arbetsmarknaden? Kvalitetssäkrade telefonintervjuer Tillsammans med SCB, Statistiska Centralbyrån, beslutades att telefonintervjuer var rätt metod för att mer djuplodande kunna få klientens egen bedömning av hur den valda utbildningen påverkade möjligheterna att få ett jobb. Undersökningsgruppen fastställdes till att intervjupersonerna skulle ha påbörjat längre studier under 2009 eller Tillsammans med SCB utarbetades frågeformulär för intervjuer. För att säkerställa kvaliteten i undersökningen hölls därefter en gemensam introduktion av undersökningen och formuläret med intervjuarna från SCB. Inför fältundersökningen gjordes också en test av frågeformuläret på klienter. Intervjuerna genomfördes av SCB under november månad STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

9 7 Totalt valdes uppsagda tjänstemän som påbörjat längre studier under 2009 eller 2010 ut till undersökningsgruppen. Svarsfrekvensen bland de totalt som valdes ut för telefonintervju blev cirka 70 procent. En svarsfrekvens som anses mycket god. Den vanligaste orsaken till bortfall var att personen var oanträffbar. Endast ett fåtal procent av de tillfråg ade avstod från att delta. Undersökningsgruppen, de som fullföljde hela studien, var totalt personer. De huvudsakliga frågeställningarna i studien är: u Vilka var motiven till att påbörja längre studier? u Hur finansierade man sina studier? u Vilken inriktning och vilken nivå hade studierna? u Vad blev effekten av studierna hur gick det sedan för studenterna? 1.2 VARFÖR KONTROLLGRUPP? För att få ett jämförande perspektiv valde vi att göra en statistisk jämförelse med en kontrollgrupp en grupp som har kalibrerats så att den blivit jämförbar med undersökningsgruppen när det gäller ålder, kön, region och utbildningsnivå men som valde att söka jobb direkt efter uppsägningen utan att först studera under en längre period. Jämförelsen med kontrollgruppen har två syften: u Att se om det finns några skillnader avseende olika bakgrundsvariabler, det vill säga ålder, kön, region och utbildningsnivå mellan den grupp som valde att studera och den som inte gjorde det. u Att få en bild av vad som troligen hade hänt om man inte hade studerat, till exempel i fråga om tiden det tar att få nytt jobb samt lönenivå och befattningsnivå. t EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

10 8 MIN HISTORIA ÅSA ALMKVIST, KONSULT SOM BLEV INGENJÖR JAG HAR JU 30 ÅR KVAR ATT JOBBA NÄR ÅSA ALMKVIST träffar TRRs rådgivare för första gången är det här med att studera helt uteslutet. Hon har precis blivit uppsagd som konsult med uppdrag på Saab Automobile i Trollhättan efter att finanskrisen hösten 2008 slagit hårt mot fordonsindustrin. Och hon är arg, faktiskt jättearg. Jag förstod det inte då, men jag var väldigt arg på min arbetsgivare. Och jag skulle banne mig inte läsa, jag ville jobba. Jag hade treårigt gymnasium, men hade haft titeln ingenjör som konsult på Saab, så jag tänkte att det skulle gå bra att hitta något nytt. Men rådgivaren på TRR känner arbetsmarknadens krav. Hon tycker att den kunskap och erfarenhet Åsa har bör bekräftas. Hon föreslår högskolestudier, men Åsa Almkvist säger nej. Då diskuterar de arbetsliv och arbetstid. Rådgivaren sätter arbetslivet i ett tidsperspektiv och säger att Åsa Almkvist ska jobba 30 år till. Minst. Och så sa hon något som fastnade: Hon sa att för 30 år sedan lärde du dig att cykla. Det tog skruv! Jag insåg hur lång tid jag har kvar i mitt yrkesliv. Frågan var om jag ville göra samma sak i 30 år till. Hon var ganska tuff, väldigt konkret, men det var bra och den kicken fick mig att söka direkt till Högskolan Väst. DET BLIR OCKSÅ början på något nytt. Åsa väljer sin gamla drömutbildning: lantmäteriingenjör. Men fortfarande är hon inte säker på att hon ska tacka ja. Ilskan började så sakteliga rinna av mig och när jag kom in, då tackade jag ja. Jag har inte ångrat mig en sekund. Jag avslutade mina studier en fredag och började på Lantmäteriet på måndagen, så det gick fort att få nytt jobb. Jag är supernöjd med mitt arbetsliv nu, säger Åsa Almkvist. t STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

11 9 2. VEM, VAD OCH VARFÖR? 2.1 BAKGRUNDSVARIABLER: VILKA KLIENTER VALDE ATT STUDERA? I en jämförelse mellan undersökningsgruppen, de som valde att studera, och kontrollgruppen, de som valde att inte studera efter en uppsägning, finns några grundläggande parametrar som skiljer dem åt: Utbildning I undersökningsgruppen var andelen av dem som hade en utbildningsnivå motsvarande treårigt gymnasium eller lägre, nästan dubbelt så stor jämfört med dem i kontrollgruppen. Bland dem som valde bort studier var det betydligt vanligare att man antingen hade en kortare studietid bakom sig eller en högre utbildning än treårigt gymnasium. Kön Det finns en påtagligt sned könsfördelning. Bland dem som valde att studera var nästan 66 procent kvinnor. Bland dem som valde bort studier stod den kvinnliga andelen för knappt hälften. Åldersfördelning Åldern bland dem som valde att studera är betydligt lägre än bland dem som inte studerade. Endast 25 procent av dem som valde att stud era är äldre än 50 år. Bland dem som inte studerade var 40 procent äldre än 50 år. 2.2 MOTIV FÖR UTBILDNING Nära 70 procent svarade att tanken på att studera väcktes innan eller i samband med uppsägningen. Ingen skillnad mellan könen. När det gäller motiven till att studera syns inte heller några stora skillnader mellan män och kvinnor. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

12 10 FIGUR 1. Det viktigaste skälet till att påbörja en längre utbildning % % 23% % 5 0 Slippa arbetslöshet Byta bransch Höja kompetens Bli mer attraktiv Personlig utveckling Saknade utbildning 6% 4% 3% 2% 1% 1% Annat Omskolning till bristyrke Bättre jobb inom branshcen TRR-inspiration De tre viktigaste motiven till att studera är att slippa arbetslöshet, byta bransch och höja sin kompetens. De mer offensiva alternativen till varför man väljer att studera, som att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, för sin egen personliga utvecklings skull eller för att få ett bättre jobb i samma bransch, är mycket begränsade och alternativet höja min lön utnyttjades inte alls. 2.3 VILKEN NIVÅ PÅ UTBILDNINGEN VALDES? Högskolestudier och yrkeshögskola är de dominerande utbildningsvalen som klienterna gör. Jämförs vald utbildningsnivå mellan män och kvinnor syns inga större skillnader, även om andelen män som väljer yrkeshögskola är några procentenheter högre än den kvinnliga andelen. Samtidigt är kvinnorna fler bland dem som väljer högskolestudier. För cirka 75 procent av dem som valde studier blev utbildningen början på en ny väg i yrkeslivet de omskolade sig inom ett nytt område, bransch eller yrke. För övriga var studierna ett sätt att komplettera eller bygga på kompetens inom tidigare yrke. Det syns inga stora skillnader mellan könen när det gäller att byta bransch eller yrke. STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

13 % Högskola/Universitet % 35% 32% Yrkeshögskola (YH-utbildning) Högskola/Universitet Yrkeshögskola (YH-utbildning) 7% 7% Gymnaisenivå, teoretisk inriktning 7% 7% Gymnaisenivå, teoretisk inriktning Gymnasienivå, yrkesinriktning 14% 9% 9% Gymnasienivå, yrkesinriktning 14% 9% 9% Arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildning 4% 4% 5% Annan 4% 4% 5% Annan FIGUR 2. Vilken nivå på utbildning som påbörjades. Män Kvinnor Män Kvinnor VALDA STUDIEINRIKTNINGAR Oavsett vilken nivå man har valt att studera på så är det tre studieinriktningar som sticker ut som mest valda: u Ekonomi, marknadsföring u Medicin, vård och hälsa till exempel undersköterska och sjuksköterska u Teknik, bygg och anläggning Bland dem som valde dessa inriktningar har mellan 70 och 80 procent fått en varaktig anställning inom sex månader. Den grupp som har studerat medicin, vård och hälsa hade kortast tid till ny varaktig anställning. I övrigt syns inga stora skillnader i anställningsformer eller tid till nytt jobb mellan dessa tre olika studieinriktningar. Däremot upplever fler bland dem som har studerat ekonomi eller teknik att de har fått en högre befattningsnivå än före studierna, jämfört med dem som har läst medicin, vård och hälsa. De som har studerat ekonomi eller teknik upplever alltså i högre grad att de har klättrat uppåt på karriärstegen. Inom gruppen som studerat medicin, vård och hälsa är det dels störst andel kvinnor, dels störst andel som har fått deltidstjänster. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

14 12 FIGUR 3. Så finansierades studierna % 21% 20% 18% 14% CSN studielån Egna/sparade medel Extrajobb vid studierna TRR Arbetsförmedlingen Beviljad A-kassa Försäkringskassan Avgångsvederlag/uppsägningstid Annat 6% 4% 3% 1% 2.4 SÅ FINANSIERADES STUDIERNA En av frågorna i undersökningen var på vilket sätt man valt att finansiera sin försörjning under studierna. Här fanns möjlighet att ge flera alternativ som svar. Allra vanligast är CSN studielån, egna medel, avgångsvederlag från tidigare arbetsgivare samt extrajobb som finansiering. Stöd från TRR avser i de flesta fall litteratur och resor. Den enda märkbara skillnaden mellan män och kvinnor är att kvinnorna i något större utsträckning finansierat sina studier med CSN studielån STUDIETID u 67 procent läste längre tid än ett år och kvinnorna står för en något större andel bland dem som valt längre studier. u 93 procent studerade på heltid. Ingen skillnad mellan könen. u 86 procent har fullföljt sina studier andelen kvinnor är något större. Av de 14 procent som har angett att de inte avslutat sina studier hade nära hälften valt att fortsätta studera vid tillfället när undersökningen gjordes. STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

15 13 3. SÅ GICK DET SEDAN 3.1 SYSSELSÄTTNING EFTER STUDIERNA Hur har det gått för undersökningsgruppen och kontrollgruppen? I undersökningsgruppen har 87 procent ett varaktigt arbete (heltid eller deltid) efter sina studier. Bland männen har 86 procent en heltidstjänst, jämfört med 64 procent av kvinnorna. I kontrollgruppen har 79 procent ett varaktigt arbete efter uppsägning och omställningsstöd från TRR, men utan studier. Bland männen har 97 procent heltidstjänst och 89 procent av kvinnorna % FIGUR 4. Sysselsättning efter studierna % 10 4% 4% 3% 1% 0 Arbetar heltid Arbetar deltid Studerar Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

16 14»Undersökningsgruppen fick i högre utsträckning både ett varaktigt arbete och tillsvidareanställning jämfört med kontrollgruppen.«i undersökningsgruppen har 82 procent en tillsvidareanställning 90 procent av männen och 80 procent av kvinnorna. I kontrollgruppen har 67 procent en tillsvidareanställning 73 procent bland männen och 62 procent bland kvinnorna. Undersökningsgruppen fick alltså i högre utsträckning både ett varaktigt arbete och tillsvidareanställning jämfört med kontrollgruppen. Det är dock fler kvinnor i undersökningsgruppen som arbetar deltid. 3.2 TID TILL VARAKTIG ANSTÄLLNING I undersökningsgruppen: Av samtliga som har fått en varaktig anställning (längre än tre månader) efter sina studier: u har 60 procent fått anställning inom en månad efter avslutade studier. u har 25 procent fått anställning efter en till sex månader efter avslutade studier. u 90 procent av dem som har fått en varaktig anställning har fått det inom ett år. Här finns inga stora skillnader mellan könen. I kontrollgruppen: Av samtliga som har fått en varaktig anställning (längre än tre månader) efter uppsägningen: u har 20 procent fått en varaktig anställning under uppsägningstiden. u har 50 procent fått en varaktig anställning först efter sex månader som arbetssökande. STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

17 15 4. ETT NYTT STEG I ARBETSLIVET 4.1 SÅ SER DET NYA JOBBET UT 80 procent i undersökningsgruppen gick till ett jobb i en annan bransch än där man blivit uppsagd. u Nära 50 procent i undersökningsgruppen fick en högre befattning än tidigare. u 16 procent i kontrollgruppen fick en högre befattning än före uppsägningen. Att studera ger sällan effekt i lönekuvertet direkt. En orsak kan vara att så stor andel av dem som väljer att studera byter bransch och är nya i sin roll löneökningen kommer då troligen först efter en tid. Erfarenhetsmässigt är utbildningar att betrakta som långsiktiga investeringar och här är utvärderingstiden alltför begränsad för att se den långsiktiga löneutvecklingen. Kontrollgruppen kunde däremot visa en positiv inkomstutveckling när de fick ny anställning. Resultatet när det gäller lönenivå är osäkert då mätningen som avsåg taxerad inkomst skedde relativt snart efter avslutade utbildningar och det är svårt att veta om inkomsten avser ett helt år eller en del av året. Det finns också osäkerhet vad gäller deltidsarbete och liknande. Det kan endast konstateras genom ytterligare avstämning som omfattar ett kommande taxeringsår. 4.2 VAR DET RÄTT BESLUT ATT STUDERA? När klienterna i undersökningsgruppen själva får göra sin bedömning om hur studierna har påverkat deras chanser till det nya jobbet är resultatet mycket positivt. En reflektion är att det finns en psykologisk betydelse i att studera och höja sin kompetens: självförtroende och självkänsla växer och känslan av trygghet ökar. För många blir det en aha-upplevelse att inse att de kan mycket mer än de trodde. Med ett betyg eller examen i handen blir den kunskapen validerad och därmed mer värd på arbetsmarknaden. EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

18 16» Man kan konstatera att de som valde att studera bidrar till en rörlighet och dynamik på arbetsmarknaden eftersom fyra av fem personer byter bransch efter en längre utbildning.«u 97 procent anser att det var rätt beslut att börja studera efter uppsägningen. u 75 procent anser att utbildningen har stor betydelse för att få jobbet. u 67 procent anser att utbildningen har stor betydelse för att utföra jobbet. Man kan även konstatera att de som valde att studera bidrar till en rörlighet och dynamik på arbetsmarknaden eftersom fyra av fem personer byter bransch efter en längre utbildning. 4.3 INLÅSNINGSEFFEKTER Vissa tidigare undersökningar visar att studier efter en uppsägning kan ge inlåsningseffekter det vill säga att man inte står till arbetsmarknadens förfogande och väljer att studera istället för att påbörja en anställning. För att ta reda på hur det förhåller sig med uppsagda tjänstemän och deras val mellan att fortsätta studera eller att ta ett erbjudande om ett nytt jobb, ställdes följande fråga i TRRs undersökning: Tackade du under studietiden nej till något erbjudande om arbete som skulle ha inneburit en avslutad utbildning? u 89 procent svarade nej. u 11 procent svarade ja. Vår slutsats är att utbildning inte tycks medföra några inlåsningseffekter. En övervägande majoritet har inte behövt tacka nej till jobberbjudanden under studietiden. t STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

19 MIN HISTORIA 17 DAVID NOBELIUS, FRÅN LAGRET TILL SIFFRORNAS VÄRLD JAG VILLE VIDARE FRÅN LAGERGOLVET JAG SIKTAR PÅ ett jobb inom bankvärlden. Det säger David Nobelius, relativit nybliven civilekonom och tidigare lagerarbetare. Född i Vetlanda är han hemtam med stora industrier där blomstrar aluminiumindustri och småindustrier. När gymnasieåren är avklarade är det vanligt att man går direkt till något av de tillverkande företagen i trakten. Jag jobbade inom metallindustrin ett tag, men kärleken tog mig till Stockholm och jobbet som lagerarbetare på ett företag som säljer och reparerar anläggningsmaskiner. Jag trivdes ganska bra, men har nog alltid tänkt att jag vill studera vidare. Jag har haft siktet inställt mot siffror och ekonomi. Finanskrisen slår till brett och med kraft och i december 2008 blir David Nobelius uppsagd från sin plats på lagret. Han hade varit sist in och åker först ut. Nu kom chansen att ta tag i studierna och det gör han. Jag fick kontakt med TRR och där fick jag bland annat ekonomiskt stöd till kurslitteratu ren när jag kom in på Södertörns högskola. Helt fantastiskt. Jag började läsa till en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. EFTER EXAMEN är David arbetslös i sex månader. Han söker många jobb och får till sist napp på ett bemanningsföretag och har hunnit med två olika uppdrag. Det har inte blivit riktigt sådana uppdrag jag vill ha och jag tänker prova nya vägar till rätt jobb nu. Nu har jag lite mer erfarenhet att toppa min examen med och jag tänker börja med att kontakta olika banker direkt. Jag vill in i siffrornas värld och dit kan jag komma nu. t EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

20 18 5. TRRs TOLKNING AV RESULTATET 5.1 VIKTIGA SLUTSATSER I KORTHET: u Majoriteten väljer att studera vid universitet/högskola eller yrkeshögskola. u De vanligaste motiven till att studera är för att slippa arbetslöshet, en önskan om att byta bransch eller höja sin kompetens. u De vanligaste studieinriktningarna är: u ekonomi, marknadsföring u medicin, vård och hälsa u teknik, bygg och anläggning u Fler kvinnor än män väljer att studera. u Majoriteten studerar på heltid och under längre tid än ett år. Vanligast är att finansiera studierna med CSN studielån. u Studier leder för de allra flesta till tillsvidareanställningar med lika eller högre befattning än tidigare. u De som studerar har kortare söktid till sitt nya jobb jämfört med dem som inte studerar efter en uppsägning. 5.2 RÄTT MATCHAT Den som väljer inriktning på sina studier utifrån arbetsmarknadens behov lyckas bäst i att sedan få nytt jobb. Vi ser också att studier vid universitet/högskola eller yrkeshögskola i något högre utsträckning leder till högre befattningar. I studien ökade utbildningsnivån i undersökningsgruppen markant från en andel på 34 procent till 70 procent som har högre utbildning än treårigt gymnasium. I kontrollgruppen, de som valde att inte studera, låg andelen med utbildningsnivå högre än treårigt gymnasium på 55 procent. De som valde att studera medicin, vård och hälsa kom allra snabbast ut i nytt jobb, men det är också i den gruppen vi ser flest deltidsarbetande, färre tillsvidareanställningar och framför allt fler kvinnor. STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

21 19 En slutsats är att inriktningen tycks vara viktigare än nivån på studierna för att snabbt komma ut i nytt jobb. Det finns även andra viktiga faktorer än de som kommit fram i studien. Det vi kan se och anta utifrån vår erfarenhet och kunskap inom området är att studier blir en trygghet, både för den som söker jobb och för arbetsgivarna. För den som söker jobb är studierna ett sätt att känna större säkerhet i sin kompetens och ger därmed bättre självförtroende. För arbetsgivarna är en grundläggande formell utbildningsnivå många gånger en del i de krav man ställer på nya medarbetare en examen blir ett kvitto på teoretisk kompetens. Med en examen i handen är man i de flesta fall mer attraktiv på arbetsmarknaden. t EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET

22 För mer information om rapporten kontakta: Heléne Palm Utvecklingschef Ann-Sofi Sjöberg Informationschef

23

24 MED STÖRST KOMPETENS II MOT NYTT JOBB TRR Trygghetsrådet har 40 års erfarenhet av att arbeta med omställning. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag före, under och efter omställning. Vi arbetar som en långsiktig partner och är en oberoende aktör. Med vår erfarenhet och kunskap har vi utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos varje individ har vi under de senaste tio åren hjälpt uppsagda tjänstemän i mer än företag att vända en svår situation. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över företag med sammanlagt medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Vi har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. TRR TRYGGHETSRÅDET Box Stockholm

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Stöd till dig som förlorar jobbet

Stöd till dig som förlorar jobbet TRR Trygghetsrådet Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Vi är neutrala och utgår från dina behov TRR betalas av företagen som en försäkring Erbjuder stöd till dig som

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Tre år efter omställning TSL 2014:7

Tre år efter omställning TSL 2014:7 Tre år efter omställning TSL :7 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013

Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Studie- och yrkesvägledarenkät 2013 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en studie- och yrkesvägledare examen, tar vägen efter utbildningen. I en tidigare undersökning, gjord

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Så byter tjänstemännen jobb

Så byter tjänstemännen jobb ? Så byter tjänstemännen jobb 1 2 Innehåll Förord... 4 Hur byter tjänstemännen jobb?...5 Om undersökningen...6 Bakgrundsintervjuer...6 En arbetsmarknad med svårdefinierade rekryteringsvägar påverkar jobbytet

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala. Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Åtgärdspaket för en utbildningslinje i Uppsala Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala Många har svårt att få jobb Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

1 Välkommen till TRR

1 Välkommen till TRR Välkommen till TRR 1 2 Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig! Vad man än bestämmer sig för så spelar den egna motivationen en stor roll och det är här Trygghetsrådet kommer in i bilden. Vi coachar

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Rekryteringsenkäten Skåne 2012

Rekryteringsenkäten Skåne 2012 Rekryteringsenkäten 2012 Rekryteringsenkäten län 2012 Undersökningens målgrupp är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Skånes län har förbättras under sommaren. Juli

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 Fått arbete I april fick 1 655 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

TSL 2017:1 Så blev 2016

TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL 2017:1 Så blev 2016 TSL-rapport dec 2016 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL finansierar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

HFAB-byrån. Med sikte på arbetslivet. I samarbete 1/ / ARBETSMARKNADS- ENHETEN

HFAB-byrån. Med sikte på arbetslivet. I samarbete 1/ / ARBETSMARKNADS- ENHETEN HFAB-byrån Med sikte på arbetslivet I samarbete 1/5 2008 30/4 2011 ARBETSMARKNADS- ENHETEN I vår strävan efter att bli Sveriges bästa bostadsbolag vill vi inte bara erbjuda våra hyresgäster ett bra boende,

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla

TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL 2014:6 TSL-systemet räcker inte till för alla TSL-rapport maj 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

TM Arbetslivsundersökning

TM Arbetslivsundersökning 1 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2010. Detta är första gången som en systematisk undersökning sker av vad TM-alumni arbetar med, i vilka branscher de verkar, vad de

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet

omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet omstallning vid ohalsa en rapport fran trr trygghetsradet anna eide-jensen 1 omstallning vid ohalsa en rapport från trr trygghetsrådet copyright 2013 trr trygghetsrådet projektledare: anna eide-jensen

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer