Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum."

Transkript

1 Sammanställning av inkomna synpunkter angående Hönsarvsberget i Planerarstugan 7 8 mars 2007, Domnarvets centrum. Totalt besökte 37 (varav 20 kvinnor) personer planerarstugan. Redovisningen är grupperad i intresseområden Skog- och rekreationsområde - Bevara pulkabacken vid Moes väg. - Mulleskogen är väldigt omtyckt bland barnen och ska bevaras. - Området mellan skjutbanan och kraftledningen ska bevaras och fräschas upp dessutom kommer området i konflikt med skjutbanan eftersom det är många barn som vistas där. - En idrottsplats önskas i området vid Pirken. - Önskemål av en äventyrslekplats i skogen. - Bibehåll nuvarande utsikt mellan ÖvreHönsarvet och kraftledningen. - Skogen vid Igeltjärn är jättefin, gör den mer lättillgänglig genom att återställa stig över hygget. - Försköna utsiktsplatsen som finns idag vid Urvillshällorna med en stuga och grillplats. - Önskemål om att bevara utsiktsplatsen intill Urvillshällorna. - Hugg ut och rensa skogen, för att underlätta utsikten ner mot Borlänge. - Bättre skogsvård. Några skogsvårdshänsyn verkar inte ha tagits vad avverkningar i området. På många ställen ser det förfärligt ut. Det gäller t ex kalhygget på båda sidorna av grusvägen nära Igeltjärn. Det verkar som om man där gått in för att kalhygget ska se så fult ut som möjligt. Jag vet inte om det är kommunen eller någon privat skogsägare som har avverkat där, om det är kommunen är det skamligt. - Röj utsiktsplatserna. Det finns många bergstoppar i området som skulle kunna vara fina utsiktsplatser om de inte vore igenvuxna. Röjning av sly och gallring av skog behövs. Spår och vandringsleder - Önskemål av häststigar, från Yttre Medväga till Barkargärdet. - Markbered stigen från Hönsarvet till elljusspåret. - Bergsgatans förlängning upp till elljusspåret ska vara kvar. - Önskemål av en enduroslinga.

2 - Rusta upp stigen som går upp till utsiktsplatsen vid Urvillshällorna. - Önskemål om organiserade vandringar till de speciella rara växterna (likt blomstervandringen i centrum). - Skidspår för skolbarn, som börjar vid Tolv Mila vägen och som går upp till Bergebo. - Underlätta kommunikationen från elljusspåret till Moes väg genom att anlägga en gångstig. - Anlägg en övre slinga från slutet av elljusspåret mot Medväga tråkigt att åka fram och tillbaka i samma spår. Den nya slingan kan anslutas till det ursprungliga 2 km elljusspåret. - En bra uppmärkning i framtiden är skogsstigar som är lättillgängliga för gemene man där hon/han kan känna sig trygga från halka eller att gå vilse. - Ordna en stig från övre Medväga mot den lilla skogsvägen ungefär mitt emot disponentvillan. Därefter kan man ansluta stigen runt villan ner mot det fina outnyttjade ströområdet med redan färdiga stigar mellan Kvarnsveds och Bullerforsen. - Bygg ihop grusvägarna. Några hundra meter från Igeltjärn där grusvägen slutar finns en annan grusväg som leder Smedsbo med Aspeboda. Sommartid är det svårt att ta sig mellan de två grusvägarna eftersom det är mycket sankt. Jag föreslår att de två vägarna byggs ihop så att man kan cykla och gå torrskodd emellan. Skjutbanan, skidskytte - Ta bort skjutbanan, den är ett störande buller i naturen och begränsar användningen i området. - Skjutbanan kan vara mycket störande emellanåt. Så länge den finns kvar går det knappast att seriöst marknadsföra Bergebo som Borlänge motions- och friluftsparadis. Annars skulle området kunna vara det eftersom det ligger så nära centrum. Om man dessutom knyter ihop spåren och lederna med Falun så skulle området kunna bli ledande i Dalarna. Det talas ju emellanåt om att Borlänge och Falun måste börja samarbeta mer för att kunna hävda konkurrensen. Bergebo kan bli ett led i samarbetet. - Ungefär där det nuvarande provisoriska skidskyttet är önskas åtgärder som schakt och fyllning av ca 3000 m 3 jord, fällning av träd för anslutande spår och utökat målområde, flyttning av väg över bäcken ev. borttagande av 200m vallen, schakt och stubbrytning för ca m nytt spår. - Ett alternativ är att flytta skidskyttet till parkeringen under kraftledningen vilket gör det mer tillgänglig för funktionshindrade m.fl. samt utnyttjad mark under kraftledningen. (En mer noggrann undersökning bör ske innan beslut fattas) Broschyrer och kartor - Önskemål av en karta där vandringsleder till de mer ovanliga växterna är markerade. - Gör en fin och pedagogisk broschyr som bl.a. kan användas i Domnarvets skolans undervisning. - Ge ut en karta med vandringsleder i Hönsarvsberget, alternativt som kan köpas för en billig peng. Trafik - Att det ska vara tillåtet att ta bilen upp till Igeltjärna - Stäng grusvägen upp till Igeltjärn för obehörig biltrafik. Sommartid brukar jag jogga längs grusvägen upp till Igeltjärn. Nånting som är ganska irriterande är biltrafiken, särskilt när vägen är torr och dammig. Det är knappast hälsosamt att tvingas andas in allt damm bilarna river upp. Därför föreslår jag att vägen stängs med bom och hänglås, bara behöriga personer/markägare ska kunna komma in med bil.

3 Övrigt - Önskemål om att bevara verksamheten (Olbäckens kolare), samt att få delta i tidigt skede i diskussioner om förändringar som påverkar verksamhetens framtid. - Små hoppbackar intill slalombacken som är t.ex. 8m, 15m och 30m stora önskas. - Förstöra vägen till rekreationsområdet Hönsarvsberget för fem stycken tomter öster om Moesväg. Som används av motionärer, vanliga naturnjutare, närboende och andra. Det är inte alls bra! - Önskemål om en Soluppvärmd pool. - Se till att de olika markägarna bättre återställer marken efter skogsfällning, skador efter maskiner djupa sumpiga spår. - Anledningen till att Hönsarvsberget underutnyttjas sommartid är blött och slipprigt på sina ställen. Behöver därför dräneras där det behövs, ett sämre alternativ är spångning. - Stoppa motorcyklarna. Det brukar ofta vara buskörning på motorcykel i området. Många stigar är sönderkörda. Motorcyklar går ju inte att stoppa med vägbommar, men det borde i alla fall sättas upp förbudsskyltar. Utan skyltar är det fritt fram, resonerar ungdomar som håller på med buskörningen. (Tidigare var det också en del buskörning med snöskotrar om vintrarna, men det verkar ha försvunnit nu.) Sammanställning av inkomna synpunkter från virtuella kartan, angående Hönsarvsberget. Totalt besökte ca 25 personer hemsidan varav 10 var kvinnor Med ökat antal hundar i området, skulle det här vara ett bra läge för en hundrastgård. Koppeltvång råder ju stor del av året och här saknas någonstans att släppa hundarna. De gröna plättarna har ju blivit färre i området och får inte försvinna helt, eftersom vi inte vill rasta hundarna i lekparkerna! Dagtid går vi naturligtvis upp i skogen, och då går många upp här bredvid åkern, i pulkabacken. Dagligen vistas också många barn i backen upp i skogen-dörren till mulleskogen!

4 Vacker utsiktsplats med storslagna vyer över Aspeboda mot Falun.(delvis p.g.a. kalhygge) Lämplig plats för slogbod/vindskydd. Stig passerar idag 20m från toppen. Är det verkligen riktigt genomtänkt med 2 skjutbanor mitt i ett rekreationsområde? Landskapet, när man färdas från Falun mot Borlänge och Stora Tuna kyrka ses som en siluett bakom tusenåriga åkersystem är magnifikt och återfinns inte så välhållet inom något annat ställe i Borlänge kommun. Skapa plats för alla! Gör särskilda ridvägar! I Medväga och Barkagärdet finns många hästar och ryttare. Bygg också en utomhus ridbana med belysning. Skapa en terränghoppningsbana! Ha en turridnings verksamhet på berget. Ridsport är en av Sveriges största sporter och antal hästar i Sverige ökar hela tiden. Stigen som går från Moesväg 10 upp till Medvägaspåret använder vi så gott som dagligen. Den gör att vi på ett enkelt sätt kan ta oss ut i motionsspåren utan att använda bilen. Vi hoppas verkligen att denna obebyggda tomt får fortsätta vara det så att vi kan använda stigen även i det nya Bergeboområdet. Att ha en skjutbana i ett fritidsområde är absurt. Skjutbanan skall bort! Särskilt om man har tänkt söka skid-vm. Gammal fin stig, delvis förstörd av skogsavverkning ut mot körväg. Behöver rensas ända från Tallbacken. Stig förstörd av skogsavverkning, är ej återställd. Gör en kombinerad (kompisled) vandring/skidor/skoter/mtb mellan Ornäs och Bergebo Igeltjärnsvägen är ett kallstråk som gör det möjligt att åka skidor även snöfattiga vintrar. Dock finns det fler brukare av vägen (motorcyklar, hästar) som inte bryr sig att ens gå/åka på sidan av spåret. Varför inte anlägga ngn form av häststigar som ej har samband med skidspåren? En synpunkt: Om det nu äntligen skall satsas på en anläggning som Bergebo. Är det inte då på tiden att man även i Borlänge hänger med skidvärlden i övrigt o satsar på en rejäl konstsnöslinga och en modern pistmaskin? Borlänge har trots allt ett antal landslagsåkare, vasaloppssegrare mm som dagligen tränar i Bergebo. Kan dessa ges bra träningsmöjligheter på hemmaplan drar detta motionärer från både övriga Dalarna och framförallt Mälardalen. Detta borde då också gynna Borlänge som kommun. Bergebo används ju väldigt dåligt sommartid om man jämför med antalet besökare vintertid. Varför inte göra en damm med badplats med utsikt över stan? Bergebo används flitigt av dagisbarn sommartid och de skulle nog uppskatta detta kanske i kombination med en lekplats. Ser det som önskvärt att möjligheten finns kvar att träna längdskidor i kuperad terräng så som Igeltjärnsvägen gör idag. Som träning inför t.ex. vasaloppet där det gäller att få mycket stakträning är vägen perfekt då den även blir uppspårad tidigt på säsongen. Om sen denna typ av träning erbjuds på annat sätt så är det givetvis bra. Önskar bevarande av funktionen, inte nödvändigtvis platsen. Tillåt Mc-skörning i befintliga skogsmaskinspår. Om man tillåter körning på vissa spår undviker man okynneskörning på motionsspåren/övriga stigar. Återställ stigen från Fågelmyran upp mot toppen. Förstörd av skogsavverkning. Finns en gammal låda med anteckningsbok om besök. Fin utsikt. Detta skidspår används ofta både sommar o vinter av hästar som kommer från Medväga. Skidspåren förstörs ofta här pga. detta tyvärr... Här finns verksamhet som redan idag inte tas hänsyn till i skidområdet. Bland annat förläggs spårområdet över vägen. Borlänge sändareamatörer har verksamhet i fastigheten som ägs av Frälsningsarmén. Kanhända man kan skapa ett samarbete kring detta?

5 Vägbom, ett hinder för att ta sig längre ut i skogen med fordon. Se till att skoterleden från Ornäs till Medväga röjs och markeras upp ordentligt för att undvika konflikt med övriga intressen. Även en anslutning mot Aspeboda - Falun via kraftledningsgatan vore önskvärt. /sammanställt av Mariam Ghasemi, Hållbar samhällsbyggnad

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet

Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet 1 [5] MINNESANTECKNINGAR Referens: Martin Sundman Dialogforum Tullinge informationsmöte om Tullinge strandpromenad samt minirådslag om Stendalsbadet Dag och tid Onsdag den 10 mars 2010 kl. 18.30 20.30

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Fritidsavdelningens brukarenkät

Fritidsavdelningens brukarenkät Fritidsavdelningens brukarenkät 2011 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer