3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) 2 Muntlig information om medarbetarenkäten 3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) 4 Bokslut 2012 för socialnämnden inklusive personalberättelse (SN 2011:1) 5 Internkontrollplan 2013 (SN 2012:1) 6 Förslag till framåtsikt (SN 2013:1) 7 Förvaltningschefen informerar 8 Yttrande över motion - Plantera "barnens träd" i Botkyrka (M) KS/2012:439 (SN 2012:191) 9 Yttrande över medborgarförslag - ungdomsledare och polis i området omkring Eriksbergsåsen och Norsborg, KS/2012:361 (SN 2012/164)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Socialnämnden Föreningsbidrag 2013 (SN 2012:170) 11 Mottagande av gåva till Bryggan (SN 2011:18) 12 Yttrande över medborgarförslag - Låt arbetslösa städa på allmänna platser (KS/2012:346) (SN 2012:165) 13 Ärenden från samordningsförbundet i Botkyrka (SN 2012:17) 14 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2012:16) 15 Anmälningsärenden (SN 2012:14) Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora sammanträdesrum på plan 8, kl Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn eller MATS EINARSSON ordförande ANNELI SJÖBERG sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Socialnämnden Dnr SN/2012:174 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 (SN/2012:174) Beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Dnr SN/2012:174 Referens Staffan Wallier Mottagare Socialnämnden Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet 2012 Förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av informationen. Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare. Lotta Persson Socialchef Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt /HandläggareTelefon/ Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 Stöd och utvecklingsenheten Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN 2 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning... 5 Svarsfrekvens... 5 Enkätens utformning och index... 6 Resultat... 6 Läsanvisning... 6 Bakgrundsfrågor... 7 Tillgänglighet... 8 Inflytande... 9 Service Delaktighet Bemötande Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Förbättringsförslag Diskussion Bilaga 1 (åtaganden). 20 Bilaga 2 (tabellbilaga)...23

7 BOTKYRKA KOMMUN 3 [22] Stöd och utvecklingsenheten Sammanfattning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Resultaten från årets enkät bör ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Att endast två verksamheter (öppna förskolan och vuxenenheten) lyckades lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter är inte bra och rutinerna för detta behöver ses över. Precis som tidigare års mätningar visar resultaten från enkätundersökningen att besökarna/brukarna i stort är nöjda med tillgängligheten, inflytandet, servicen, delaktigheten och bemötandet. Precis som förgående års mätning är det främst inom avsnittet bemötande som besökarna/brukarna ger socialförvaltningen mycket höga betyg. Precis som i förgående års mätningar hittar man emellertid inom avsnittet tillgänglighet enkätens lägsta resultat. Jämfört med förgående års mätning ligger årets totala nöjd kund index (NKI) på samma nivå (83). Tre verksamheter (resursenheten, socialpsykiatriska enheten och boenheten) uppvisar en nedgång vad gäller NKI jämfört med förgående års resultat. I övrigt utmärker vuxenenheten sig på NKI och uppvisar en total ökning med hela 10 punkter jämfört med förgående års mätning (från 77 till 87). Enheten har även ökat sina andra index-siffror markant. Vuxenenhetens förbättringar är mycket intressanta och kan, förutom gott arbete, delvis bero på deras höga svarsfrekvens på 81 procent. Vad gäller förbättringsförslag visar resultaten att alternativet Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är ligger på exakt samma procentandel som förgående års mätning (dvs. 35 procent har kryssat i detta alternativ). I årets mätning tenderar kvinnorna totalt sett att vara mer positivt inställda än männen (även när man exkluderade öppna förskolan - observera att öppna förskolan som verksamhet skiljer sig från de andra verksamheterna vilket gör att man måste ta hänsyn till öppna förskolan i de totala resultaten annars riskerar man att få en felaktig bild), denna könsskillnad kunde man även se i både 2009, 2010 och 2011 års mätningar. Trots att många frågor inte påvisade signifikanta skillnader är denna synbara könsskillnad inte bra och något som socialförvaltningen behöver undersöka närmare.

8 BOTKYRKA KOMMUN 4 [22] Stöd och utvecklingsenheten Inledning i Botkyrka kommun har sedan 2003 årligen genomfört en brukarundersökning för att få kännedom om vad de klienter som besöker socialförvaltningen anser om bl. a. tillgänglighet, bemötande och service. Enkäten innehåller dels frågor om klientens bakgrund och dels frågor som har utformats för att kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Sedan 2012 har dock kommunledningen och socialnämnden utformat nya mål, förutom socialnämndens nya mål (se nedan) finns det även ett antal nya åtaganden under varje kommunledningsmål (se bilaga 1) års enkät har inte hunnits anpassats för dessa nya mål vilket innebär vissa svårigheter att följa upp de nya målen på ett adekvat sätt i denna rapport. Under 2013 ska enkäten revideras för att på ett bättre sätt kunna följa de åtaganden som socialförvaltningen har gentemot socialnämndens mål. Trots problemen med att följa upp de nya åtagandena bör resultaten från året enkät ses som en vägledning för det fortsatta kvalitetsarbetet inom de olika enheterna och inom socialförvaltningen som helhet. SN-mål. C1: Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta. SN-mål. C2: Män och kvinnor och barn möter en rättssäker verksamhet. SN-mål. C3: Ett större och mer varierat utbud av stöd och hjälpinsatser som invånare kan ta del av utan myndighetsbeslut. SN mål. F4: samverkar internt och externt kring målgruppers behov och i enskilda ärenden för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn. SN mål. F5: En större andel av förvaltningens insatser är kunskapsbaserade och följs upp på individuell och/eller på sammanslagen nivå.

9 BOTKYRKA KOMMUN 5 [22] Stöd och utvecklingsenheten Genomförande, svarsfrekvens och enkätens utformning Alla besökare/brukare som besökte socialförvaltningens olika verksamheter (utredningsenheten, resursenheten, öppna förskolan, vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska enheten och boenheten) under ett antal veckor hösten 2012 erbjöds att besvara enkäten. Som besökare/brukare räknades alla klienter som träffade socialförvaltningens personal, socialsekreterare, behandlare, boendestödjare etc. Om flera personer i samma familj kom på besök gavs alla varsitt exemplar av enkäten (kvinna, man och barn/ungdomar från 13 år och uppåt). Alla bokade besök, spontanbesök, hembesök och jourbesök räknades in. En och samma klient skulle fylla i enkäten endast en gång under mätperioden, även om klienten gjorde mer än ett besök. Undantaget var klienter som besökte flera olika verksamheter under mätperioden, de skulle då erbjudas att fylla i en enkät per verksamhet. Antalet besvarade enkäter i årets mätning var 915, vilket är en ökning jämfört med förra årets mätning (figur 1). Figur 1. Antal inkomna/besvarade enkäter Svarsfrekvens Svarsfrekvenser är en viktig faktor för en undersöknings kvalitet och generaliserbarhet. Bortfall av svar är alltid förenade med osäkerhet i resultaten. Ju lägre svarsfrekvens desto större risk att speciella grupper blir underrepresenterade, en generellt hög svarsfrekvens är alltid önskvärt ur ett kvalitetsperspektiv. Under den aktuella mätperioden misslyckades många enheter att lämna in fullständiga uppgifter om antal utlämnade enkäter. Därför har svarsfrekvensen för 2012 till stora delar varit omöjlig att beräkna. För fullständiga uppgifter om de olika verksamheternas och sektionernas svarsfrekvenser se bilaga 2.

10 BOTKYRKA KOMMUN 6 [22] Stöd och utvecklingsenheten Enkätens utformning och index Enkäten är utformad med fasta svarsalternativ där besökarna/brukarna, på huvuddelen av frågorna, svarar genom att markera på en 10-gradig skala från 1 (instämmer inte alls) till 10 (instämmer helt och hållet). Enkäten reviderades efter 2009 års undersökning och är idag uppdelad i tio olika avsnitt i syfte att få en tydligare koppling till socialförvaltningens åtaganden. Avsnitten är bakgrundsfrågor, tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande, helhetsbedömning av verksamheten, förbättringsförslag, en dynamisk del och kommentarer (observera att inga kommentarer eller synpunkter som inkommit via enkäten kommer att behandlas i denna rapport). På avsnitten tillgänglighet, inflytande, service, delaktighet, bemötande och helhetsbedömning av verksamheten är det möjligt att beräkna index. Detta är ett resultat av revideringen och användes för första gången Indexresultaten baseras på tre olika frågor som ställts under de aktuella avsnitten. Indexresultaten har räknats ut med samma formel som tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras arbete med nöjd kund index (NKI). Resultaten från denna beräkning presenteras som ett index mellan 0 100, ju högre värde desto nöjdare brukare (se bilaga 2 för mer information gällande beräkning av index, alla indexresultat presenteras även i bilaga 2). Indexresultaten bör inte ses som ett absolut mått utan mera som en vägledning till eventuella förbättringsområden inom varje enskilt avsnitt och verksamhet. Observera att avsnitten dynamisk del och rättssäkerhet har i årets undersökning tagits bort i syfte att göra enkäten enklare och att få fram resultaten snabbare. Utöver svenska har enkäten även översatts till ett flertal olika språk såsom arabiska, engelska, finska, turkiska, spanska och persiska. Resultat Läsanvisning Följande resultat presenteras endast på total nivå och efter enkätens avsnitt (alla resultat uppdelat totalt, per enhet och sektion presenteras i bilaga 2). I de avsnitt där index beräknats presenteras dessa resultat först (observera att index alltid presenteras inklusive och exklusive öppna förskolan, detta pga. att denna verksamhet är att betrakta som en öppen verksamhet dit besökaren/brukaren frivilligt och utan formella beslut kan gå, vilket i sin tur kan påverka resultatet). Utöver detta har även svaren på enkätens 10-gradiga svarsalternativ slagits ihop (dikotomiserats) till positivt ( ), neutralt (5+6) och negativt ( ), denna uppdelning presenteras främst i bilaga 2 (när en siffra såsom 80 presenteras betyder detta således att 80% av de svarande svarat positivt, dvs kryssat i 7, 8, 9 eller 10). Vad gäller signifikanstestningarna (T-test) används förkortningen n.s i tabellerna vilket betyder not significant, denna förkortning används när man inte kan hitta någon signifikant skillnad mellan de studerade grupperna. När det istället står sig. betyder detta att en signifikant skillnad hittades mellan grupperna.

11 BOTKYRKA KOMMUN 7 [22] Stöd och utvecklingsenheten Bakgrundsfrågor Ett antal bakgrundsfrågor ställdes i enkäten som berörde kön, ålder, födelseort, familjesituation, huruvida man var förstagångsbesökare eller ej och hur man kom i kontakt med förvaltningen. 65 procent av de svarande var kvinnor, 51,5 procent var mellan år, 42 procent var födda utomlands och 30 procent var gift/sambo med barn. Tabell 3a visar att den vanligaste respondenten på brukarenkäten var en kvinna i åldern år (38,5% av de svarande). Tabell 3b visar att av alla svarande kvinnor fanns totalt var tredje kvinna (36%) på öppna förskolan och av alla män fanns var fjärde (25%) på socialpsykiatriska enheten. Tabell 3a. Respondenter efter kön- och ålder (procent) Åldergrupp Totalt Man ,5 35 Kvinna 4 6,5 38,5 14 2,5 65 Totalt 8 10,5 51, Tabell 3b. Respondenter efter kön per verksamhet (procent) Man/pojke Kvinna/flicka UE 10 9 RE ÖF 7 36 VE 15 5 EEB SPE BOE 3 1 Totalt Totalt sett hade 54 procent av de svarande utländsk bakgrund (se tabell 4). SCB:s definition av utländsk bakgrund lyder att en person som är född utomlands har utländsk bakgrund. Detsamma gäller person född i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Person som är född i Sverige har svensk bakgrund om minst en av föräldrarna är född i Sverige. Tabell 4. Svensk eller utländsk bakgrund (antal och procent) Antal Procent Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Total

12 BOTKYRKA KOMMUN 8 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tillgänglighet Tillgänglighetsindex baseras på frågorna 7, 8 och 9 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett gott betyg beträffande tillgänglighet. Brukarenkätens genomsnittliga tillgänglighetsindex ligger på 80 vilket är godkänt. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever socialförvaltningens tillgänglighet något bättre. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning uppvisar tillgänglighetsindex, totalt sett, emellertid ingen skillnad. Tillgänglighetsindex verkat ligga stabilt på 80. Vissa variationer går dock att se mellan åren vad gäller de enskilda enheternas resultat. På exempelvis socialpsykiatriska enheten (SPE) har tillgängligheten succesivt gått ner medan tillgängligheten på enheten för ekonomiskt bistånd (EEB) successivt har blivit bättre (se tabell 5). Tabell 5. Tillgänglighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör tillgänglighet (se tabell 6a, 6b och 6c). Tabell 6a. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,17 8,49 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,93 8,39 sig. 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,57 8,16 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 6b. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 7,54 8,55 sig. 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 7,91 8,30 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,73 7,99 n.s *signifikansnivå = p<0.05

13 BOTKYRKA KOMMUN 9 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 6c. Frågorna i avsnittet Tillgänglighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 7. Jag upplever att det är lätt att hitta till era lokaler 8,38 8,38 n.s 8. Jag upplever att det är lätt att komma i kontakt med er 8,22 8,24 n.s 9. Hur nära de bästa förhållandena är tillgängligheten hos oss 7,95 7,95 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten visar, totalt sett, att männen upplever socialförvaltningens tillgänglighet som något sämre än kvinnorna (exklusive öppna förskolan kan dock inga signifikanta skillnader hittas). En signifikant skillnad går även att hitta mellan de yngre och äldre på fråga 7, vilket består även när öppna förskolan exkluderas. Inflytande Inflytandeindex baseras på frågorna 10, 11 och 12 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande inflytande. Brukarenkätens genomsnittliga inflytandeindex ligger på 84 vilket är väl godkänt. Enhetsvis finns det dock stora skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 67 och öppna förskolan det högsta på 93. Totalt sett visar resultaten att kvinnorna upplever sig ha mera inflytande över sina egna ärenden än männen, denna könsskillnad syntes även i 2010 som 2011 års mätning (tabell 7). Tabell 7. Inflytandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör inflytande (se tabell 8a, 8b och 8c).

14 BOTKYRKA KOMMUN 10 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 8a. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,54 9,02 sig. 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,20 8,85 sig. 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,83 8,40 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8b. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,75 8,88 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,39 8,68 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 7,96 8,25 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 8c. Frågorna i avsnittet Inflytande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 10. Jag upplever att personalen lyssnar på mig 8,78 8,95 n.s 11. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter 8,53 8,75 n.s 12. Hur nära de bästa förhållandena är inflytandet hos oss 8,13 8,32 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Resultaten från avsnittet inflytande visar att männen upplever mindre inflytande i sina ärenden än kvinnorna. Exklusive öppna förskolan blir emellertid könsskillnaderna inte så stora och inga signifikanta skillnader kan hittas. Service Serviceindex baseras på frågorna 14, 15 och 16 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande service. Brukarenkätens genomsnittliga serviceindex ligger på 85 vilket är mycket högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 70 och öppna förskolan det högsta på 94. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna tenderar att uppleva socialförvaltningens service bättre än männen, något som även går att se i 2010 och 2011 års mätningar (se tabell 9).

15 BOTKYRKA KOMMUN 11 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 9. Serviceindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör service (se tabell 10a, 10b och 10c). Tabell 10a. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,26 8,71 sig. 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,55 8,94 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,51 8,93 sig. 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,02 8,65 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10b. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,52 8,55 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,53 8,88 sig. 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,66 8,82 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,12 8,52 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 10c. Frågorna i avsnittet Service uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 13. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor 8,56 8,58 n.s 14. Jag upplever personalen som kompetent 8,71 8,95 n.s 15. Jag upplever att personalen ger bra stöd, råd och svar på mina frågor 8,72 8,89 n.s 16. Hur nära de bästa förhållandena är servicen hos oss 8,37 8,54 n.s *signifikansnivå = p<0.05

16 BOTKYRKA KOMMUN 12 [22] Stöd och utvecklingsenheten Resultaten visar att kvinnorna instämmer i högre grad än männen på alla frågor beträffande service. Exklusive öppna förskolan hittades emellertid inga könsskillnader alls på någon fråga inom avsnittet service (samma resultat påträffades även i förra årets mätning). Vad gäller ålder uppvisar de yngre en mer negativ attityd på fråga 14 och 16, exklusive öppna förskolan försvinner dock denna skillnad. Delaktighet Delaktighetsindex baseras på frågorna 17, 18 och 19 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett bra betyg beträffande delaktighet. Brukarenkätens genomsnittliga delaktighetsindex ligger på 81 vilket är godkänt. Enhetsvis finns det dock vissa skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 69 och resursenheten det högsta på 89 (observera att frågorna om delaktighet inte finns med i öppna förskolans enkät). Uppdelat på kön visar resultaten på totalt nivå att de tidigare årens könsskillnader har utjämnats och nästintill försvunnit (tabell 11). Tabell 11. Delaktighetsindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör delaktighet (se tabell 12a, 12b och 12c). Tabell 12a. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,28 8,40 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,32 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,92 8,19 n.s *signifikansnivå = p<0.05

17 BOTKYRKA KOMMUN 13 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 12b. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,19 8,39 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,15 8,30 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 7,91 8,11 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 12c. Frågorna i avsnittet Delaktighet uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 17. Jag upplever att jag fick komma till tals i frågor som berör mitt ärende 8,29 8,46 n.s 18. Jag upplever att jag fick möjlighet att vara delaktig i frågor som berör mitt ärende 8,21 8,38 n.s 19. Hur nära de bästa förhållandena är delaktigheten hos oss 8,09 8,08 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen bra betyg på de enskilda frågorna i avsnittet delaktighet. Inga signifikanta skillnader kan emellertid hittas på någon av frågor beträffande delaktighet. Jämfört med förra årets mätning där könsskillnaderna var signifikanta på alla frågorna har det skett en positiv förändring. Bemötande Bemötandeindex baseras på frågorna 21, 22 och 23 i enkäten. Totalt sett ger brukarna socialförvaltningen ett mycket bra betyg beträffande bemötande. Brukarenkätens genomsnittliga bemötandeindex ligger på 89 vilket är väldigt högt. Enhetsvis finns det dock skillnader mellan det högsta och lägsta värdet där enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar det lägsta värdet på 76 och öppna förskolan det högsta på 97. Uppdelat på kön visar resultaten att kvinnorna upplever bemötandet som bättre än männen. Jämfört med 2010 och 2011 års mätning är det inga skillnader totalt sett (tabell 13). Tabell 13. Bemötandeindex 2010, 2011 och Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE

18 BOTKYRKA KOMMUN 14 [22] Stöd och utvecklingsenheten I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör bemötande (se tabell 14a, 14b och 14c). Tabell 14a. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 8,83 9,27 sig. 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 8,84 9,24 sig. 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 8,73 9,28 sig. 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,52 9,02 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 14b. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 8,95 9,16 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 8,99 9,13 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 8,93 9,13 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,70 8,89 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 14c. Frågorna i avsnittet Bemötande uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 20. Jag upplever att personalen bemöter mig på ett vänligt och respektfullt sätt 9,10 9,15 n.s 21. Jag upplever att jag får ett gott bemötande av personalen 9,02 9,21 n.s 22. Jag upplever att personalen visar/ger mig respekt 9,04 9,16 n.s 23. Hur nära de bästa förhållandena är bemötandet hos oss 8,78 8,97 n.s *signifikansnivå = p<0.05 På frågorna i avsnittet bemötande får socialförvaltningen, precis som förgående år, de högsta betygen i hela enkäten. Resultaten visar att kvinnorna generellt sett är mer positiva än männen vad gäller bemötandet. Exklusive öppna förskolan försvinner dessa skillnader på alla frågor förutom på fråga 22. Vad gäller ålder och bakgrund går det inte att hitta några skillnader alls inklusive och/eller exklusive öppna förskolan. Helhetsbedömning av verksamheten (NKI) Nöjd kund index (NKI) baseras på frågorna 24, 25 och 26 i enkäten och är helhetsbetyget/helhetsbedömningen på verksamheten. Gränsen för ett godkänt resultat ligger enligt SCB vid 40. NKI mätningar har gjorts fyra gånger tidigare i samband med brukarenkäterna 2008, 2009, 2010 och Totalt sett ger besökarna/brukarna socialförvaltningen ett bra betyg, brukarenkätens genomsnittliga NKI ligger på 83 vilket är mycket väl godkänt. Jämfört med förra årets mätning uppvisar socialförvaltningen inga skillnader i NKI-värdet

19 BOTKYRKA KOMMUN 15 [22] Stöd och utvecklingsenheten totalt sett. Enhetsvis är dock skillnaden mellan det högsta och lägsta NKIvärdet stort (figur 2). Figur 2. s och enheternas totala NKI-värden 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012 (observera att Boenheten inte gjorde någon NKI mätning 2008) Uppdelat på kön visar resultaten, precis som de tre senaste åren, att kvinnorna tenderar att vara nöjdare än männen. Denna skillnad verkar dock minska successivt (tabell 15). Tabell 15. s och enheternas totala NKI-värden uppdelat på kön och år Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Totalt Man Kvinna Soc (totalt) Soc (exkl ÖF) UE RE ÖF VE EEB SPE BOE I syfte att undersöka huruvida det fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan kön, ålder (observera att ålder har delats upp i yngre [13-24år] och äldre [25-65 ] för göra jämförelser enklare) samt utländsk och svensk bakgrund gjordes T-test på frågorna som berör NKI (se tabell 16a, 16b och 16c).

20 BOTKYRKA KOMMUN 16 [22] Stöd och utvecklingsenheten Tabell 16a. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på kön (medelvärden) Man Kvinna p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,28 8,67 sig. 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,16 8,56 sig. 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,06 8,56 sig. *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16b. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på ålder (medelvärden) Yngre Äldre p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,17 8,62 sig. 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,04 8,52 sig. 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,10 8,46 n.s *signifikansnivå = p<0.05 Tabell 16c. Frågorna i avsnittet NKI uppdelat på bakgrund (medelvärden) Utländsk Svensk p* 24. Hur nöjd är du med hjälpen/rådgivningen som helhet 8,57 8,53 n.s 25. Hur väl har hjälpen uppfyllt dina förväntningar 8,41 8,47 n.s 26. Hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp som du har fått 8,37 8,44 n.s *signifikansnivå = p<0.05 På alla NKI-frågorna är kvinnorna mer positiva än männen, viss skillnad går även att finna vad gäller ålder. Exklusive öppna förskolan hittas dock inga signifikanta skillnader alls, vilket man kan fundera över. Förbättringsförslag I enkäten får besökarna/brukarna även kryssa i högst tre förbättringsområden alternativt kryssa för att Inget behöver förbättras. Allt är bra som det är. Totalt sett anser den största andelen besökare/brukare att inget behöver förbättras, allt är bra som det är. I enkäten har 35 procent kryssat i detta alternativ, vilket är exakt lika stor andel som förgående års mätning (tabell 20).

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten

1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka. 3 Muntlig information om medarbetarenkäten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-02-21 Socialnämnden Tid 2012-02-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Muntlig information om Samordningsförbundet i Botkyrka

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 1 [22] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2011-01-17 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013 (SN 2014:35) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information

1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013 (SN 2014:35) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2014-02-25 Tid 2014-02-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba Plan 2, rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport gällande socialförvaltningens brukarenkät 2013

Läs mer

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009

Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009 1 [24] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten 2010-02-08 Referens Staffan Wallier Rapport gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande, service och tillgänglighet år 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information

1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN 2015:33) 2 Information om medarbetarenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2015-03-10 Socialnämnden Tid 2015-03-10, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Socialförvaltningens brukarenkät 2014 (SN

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Munkhättevägen 49, Enheten för ekonomiskt bistånd OBS Lokal. 2 Information om oroligheter i Botkyrka - muntlig information

Munkhättevägen 49, Enheten för ekonomiskt bistånd OBS Lokal. 2 Information om oroligheter i Botkyrka - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Munkhättevägen 49, Enheten för ekonomiskt bistånd OBS Lokal Ärenden Justering 1 Visning av nya lokaler för EEB (Enheten

Läs mer

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238)

1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning för socialnämnden (SN 2010:238) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-26 Tid 2014-08-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Ekonomisk månadsrapport per juni (SN 2013:1) 2 Revidering av delegationsordning

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information

1 Överförmyndarnämnden - muntlig information. 3 Ekonomisk månadsrapport oktober muntlig information. 4 Nyckeltal Södertörn - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-11-12 Tid 2013-11-12, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Överförmyndarnämnden - muntlig

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT

Brukarundersökning. Socialförvaltningen 2015 VT Brukarundersökning Socialförvaltningen 2015 VT Innehållsförteckning 1 Information om undersökningen... 3 2 Tillvägagångssätt... 4 3 Svarsandel 2015 VT... 5 3.1 Övergripande resultat... 5 2 1 Information

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 Brukarundersökning IFO 2016 Myndighetsutövning Social barn- och ungdomsvård Ekonomiskt bistånd Missbruks- & beroendevård 2 Bakgrund I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har behovet av nationella

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 BORGÅSENS FÖRSKOLA Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH

Göteborgs stad. Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH Göteborgs stad Brukarenkät Myndighetsutövning FO-FH December 2015 Information om undersökningen Göteborgs Stad har under mer än tio års tid genomfört en undersökning riktad till klienter inom Individ-

Läs mer

Justering 1 Presentation av Enheten för ekonomiskt bistånd - muntlig information. 2 Socialförvaltningens Handlingsplan 2012 (SN 2011:1)

Justering 1 Presentation av Enheten för ekonomiskt bistånd - muntlig information. 2 Socialförvaltningens Handlingsplan 2012 (SN 2011:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2012-06-12 Tid 2012-06-12, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av Enheten för ekonomiskt bistånd - muntlig information

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för förskolan Barn och föräldrar [Skriv text], Utredning och Statistik 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Karolina Öjemalm, 021-39 14

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Stjärnan Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet för varje

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Fastebol förskola Järfälla kommun Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Fastebol förskola Antal svar: 58 (svarsfrekvens: 95 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 71 (svarsfrekvens: 66 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Öckerö Sammanfattande resultat Offentliga och fristående förskolor, barn födda efter 15 sept 2015 Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2015

Genomförandet av mätningen 2015 Genomförandet av mätningen 015 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 015. Enkäten utförs årligen. Enkäten riktades till alla

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Ivarsgårdens förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Brukarundersökning 2015

Brukarundersökning 2015 2016-01-13 Brukarundersökning 2015 Socialförvaltningen Vetlanda här växer människor och företag 2 Innehåll Bakgrund... 3 Metod och mätperiod... 3 Antal svar, bortfall och svarsfrekvens... 3 Kön... 3 Resultat...

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2016 Östergårdsskolans förskola Sammanfattande resultat Jämförelsevärde per frågeområde Frågorna har slagits samman i fem frågeområden. Nedan visas medelvärdet

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Förskoleföräldrar Strandgården 11 svarande Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 Strandgården 11 svarande Mars 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen 2 Fakta om

Läs mer

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017

Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Regiongemensam enkät i förskola och familjedaghem 2017 Kvadrantgatan 1 förskola Sammanfattande resultat Barn i samtliga åldrar Om undersökningen För andra året i rad görs en regiongemensam enkät i förskola/familjedaghem.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Serviceboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Serviceboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun

Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun 1 [7] Riktlinjer för styrdokument i Botkyrka kommun Dokumenttyp: riktlinje Beslutad av: kommunfullmäktige Beslutad: den 26 mars 2015 Dokumentet gäller för: alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården. 10 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Sörgården Latorp - Sörgården 10 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Fritidshem - Hovstaskolan F-6 48 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Lidingö stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Kusin Vitamin, föräldrakooperativ Antal svar: 19 (svarsfrekvens: 86 %) Antal svar Lidingö, alla förskolor: 183 (svarsfrekvens: 7 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185)

Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2. 2 Bokslut 2013 för socialnämnden - muntlig rapport. 3 Uppföljningsplan för god kvalitet (SN 2013:185) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Ärenden Justering Plats: Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 1 Presentation av projektet "Att motverka hedersrelaterat våld

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016

Göteborgs stad. Utförarenkät 2016 Göteborgs stad Utförarenkät 2016 Information om undersökningarna Göteborgs Stad har under flera års tid genomfört utförarundersökningar. Enkäten för utförare genomfördes senast 2014. Undersökningen för

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Samverkan Övergripande mål: Förskola och hem Deluppgift: Föräldraenkät Ingela Nyberg, Barn- och utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer