Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 Cherry AB (publ) 1 1"

Transkript

1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4

2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MSEK/kvartal Q4 Highlights Fjärde kvartalet Nya omsättningsrekord inom alla affärsområden 60% tillväxt inom Nätspel Koncernens intäkter ökade med 33 procent och uppgick till 100,2 mkr (75,0). EBITDA uppgick till -6,5 mkr (-10,7). EBIT uppgick till -10,6 mkr (-11,9). Resultatet har påverkats av engångskostnader på -4,0 mkr i samband med VD skifte. Resultat efter skatt uppgick till -15,3 mkr (-10,6) motsvarande -1,13 kr (-0,80) per aktie efter utspädning. Finansnetto och resultat från intressebolag har påverkats av en engångsnedskrivning av tillgångar och aktier relaterade till Klubblo med -7,7 mkr (0,0). Nätspel ökade omsättningen med 60 procent och deponerat belopp ökade med 56 procent. Restaurangcasino ökade omsättningen med 7 procent och redovisade en EBITDA som uppgick till 5,0 mkr (5,2). Yggdrasil Gaming har under kvartalet driftsatt sex nya speloperatörer och tecknat ett nytt avtal. Koncernens kassa uppgick till 54,3 mkr (68,4) vid periodens utgång. I december genomförde Cherry en förändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt utveckling inom online spel. Styrelsen för Cherry beslöt att stärka sin online verksamhet, som är baserad på Malta, genom att bolagets största ägare Morten Klein arbetar närmare ledningen på Malta med affärsutveckling och partnerskap och utsåg Fredrik Burvall till tillförordnad VD och koncernchef. et 2014 Rekord resultat inom Restaurangcasino och 18 nya tecknade kontrakt för Yggdrasil Gaming Koncernens intäkter ökade med 28 procent och uppgick till 340,0 mkr (266,3). EBITDA uppgick till -17,9 mkr (-24,0). EBIT uppgick till -32,9 mkr (-33,9). Resultat efter skatt uppgick till -39,3 mkr (-33,7) motsvarande -2,97 kr (-2,51) per aktie efter utspädning. Resultatet är påverkat av engångsposter (VD skifte/nedskrivning av aktier tillgångar i Klubblo) med -14,2 mkr (0,0). Restaurangcasino ökade omsättningen med 7 procent och redovisade en EBITDA som uppgick till 17,1 mkr (16,0). Nätspel ökade omsättningen med 44 procent och deponerat belopp ökade med 50 procent. Yggdrasil Gaming tecknade 18 nya avtal och driftsatte 13 nya speloperatörer. Händelser efter rapportperioden I slutet av januari 2015 förvärvade Cherry 51 procent av aktierna i affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Affären innebär även att Game Lounge väljer Cherry som white label-partner för SveaCasino.com och andra framtida varumärken. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Affären beräknas också öka Cherrys intäkter och EBIT under de kommande åren och generera över nya deponerande kunder kommande treårsperiod. Under februari utsågs Cherry till Online Gaming Operator of the Year, för andra året i rad, av International Gaming Award. Koncernen Q Q Omsättning 99,8 75,0 334,5 266,3 Övrig intäkt 0,4 0,0 5,5 0,0 EBITDA -6,5-10,7-17,9-24,0 Vinst per aktie -1,13-0,80-2,97-2,51 Likvida medel 54,3 68,4 54,3 68,4 Nätspel Q Q Omsättning 56,8 35,6 183,1 127,5 EBITDA -4,3-12,4-18,3-28,1 Deponerat belopp 115,4 74,0 390,6 260,1 Nya kunder Aktiva kunder Restaurangcasino Q Q Omsättning 42,1 39,2 148,0 138,3 EBITDA 5,0 5,2 17,1 16,0 Antal spelplatser Resultatpåverkande siffror är rensade för avyttrad verksamhet om inte annat framgår % 65% 60% 55% 50% 45% 40% Nätspel Deponerat belopp Omsättning Marknadsandel restaurangcasino Cherry AB (publ) 2 2

3 VD kommenterar fjärde kvartalet och helåret 2014 Med 52 år i branschen är Cherry ett unikt företag på den svenska spelmarknaden. Cherry har underhållit generationer av gäster med en stunds förströelse och spelglädje på krogar och restauranger över hela Sverige, och sedan några år tillbaka gör vi även det på nätet som speloperatör och spelleverantör. Det är ett stort ansvar att utveckla och förvalta Cherry för att möta de nya möjligheter och utmaningar som finns i den föränderliga spelbranschen. Jag ser fram emot att tillsvidare axla rollen som VD och tillsammans med Cherrys över 700 kompetenta medarbetare fortsätta utveckla Cherry. Fjärde kvartalet genererade rekordomsättning för samtliga affärsområden och efter justering av engångsposter visar vi på en positiv resultatutveckling. Cherry har under det fjärde kvartalet och i början av 2015 genomfört ett antal förändringar för att snabbare nå lönsamhet med fortsatt god tillväxt. Några av de åtgärder som genomförts är förändring av ledningen, där Cherry stärkt ledningen för online-spel, förvärvet av affiliatebolaget Game Lounge och ytterligare fokus på våra kärnverksamheter, där Cherry bestämt sig för att avbryta satsningen på Klubblo. Nätspel visar under fjärde kvartalet en stark tillväxt på 60 procent, vilket kombinerat med ett förbättrat resultat innebär att vårt arbete med att förbättra spelupplevelsen, leverera spelglädje och öka vår kundlojalitet börjar ge resultat. Att Cherry samtidigt, för andra året i rad, utsetts till årets Online Gaming Operator of the year av International Gaming Award, är ännu ett kvitto på att vår satsning börjar ge resultat. I januari 2015 förvärvades 51 procent av affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label-varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Vi bedömer att detta kommer öka Cherrys intäkter och resultat under de kommande åren och generera många nya deponerande kunder, vilket kommer innebära att vi snabbare når lönsamhet inom affärsområdet. Yggdrasil har under fjärde kvartalet driftsatt sex speloperatörer och under året tecknat arton nya spelavtal med namnkunniga speloperatörer. Det tar tid att rulla ut kunderna och få dem att använda alla spelen och funktionerna, men vi kan konstatera att de speloperatörer som kommit långt i sin utrullning visar att affärsmodellen håller och att de spel och funktioner Yggdrasil tar fram är populära. Flera nya spel har släppts, såsom Reef Run, Casino Zeppelin, Dragling s och The Dark Joker Rizes släpptes efter kvartalets utgång. The Dark Joker Rizes var första spelet som släpptes på den nya plattformen isense 2.0, baserat på HTML5 vilket ger möjlighet att släppa spelen samtidigt på dator, surfplatta och mobil. Detta gör att operatörerna har större möjlighet att nå sina spelare i samband med marknadskampanjer. I takt med att nya operatörer driftsätts och med en växande spelportfölj kommer intäkterna att öka. Restaurangcasino imponerar återigen med positiv utveckling levererar bolaget det bästa resultatet någonsin med tillväxt på en minskande marknad. Cherry har under året förvärvat JPC Casino och infört snabbare kassaterminaler. Marknadsandelen uppgår till 64 procent vilket gör Cherry till klart marknadsledande inom området. Marknaden har stabiliserats, men fortfarande krävs insatshöjningar för att långsiktigt kunna fortsätta växa. Cherry har beslutat att avveckla sitt engagemang i idrottslotteriet Klubblo, då förutsättningarna för att bedriva verksamheten har förändrats. Cherry och Idrottsalliansen anser att tillämpningen av regelverket har förändrats, vilket gjort det omöjligt för Klubblo att samarbeta med de idrottsföreningar vars förbund inte är medlemmar i Idrottsalliansen. Knappt hälften av alla specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet är anslutna till Idrottsalliansen. Flera stora förbund, som till exempel Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, är förhindrade att gå med i Idrottsalliansen genom exklusivitetsavtal med Svenska Spel. Målsättningen var att Klubblo med sitt fokus på gräsrotsidrotten skulle ta en position som en betydande samarbetspartner till svensk idrott inom spel och lotterier. Under rådande förutsättningar passar Klubblo inte in i Cherrys strategi. En nyordning krävs på den svenska spelmarknaden. Sverige har med all rätt dragits inför EU-domstolen efter att alltför länge förhalat en omreglering. Vissa länder har insett att spelindustrin, om den är rätt hanterad, kan bidra positivt till den ekonomiska utvecklingen. Istället för att förhindra privata aktörer och försöka upprätthålla ett monopol, borde Sverige öppna för och bejaka den snabbt framväxande spelindustrin. Cherry efterlyser en modernare lagstiftning där vi tillåts bedriva spel under stort socialt ansvar och konkurrera på lika villkor. Cherry har och kommer alltid att leverera Spelglädje! Fredrik Burvall, VD Cherry AB (publ) 3 3

4 Q Q Q Q Q Q Q mkr Q4 Koncernen Fjärde kvartalet Koncernens intäkter ökade med 33 procent till 100,2 mkr (75,0). EBITDA för koncernen uppgick till -6,5 mkr (-10,7) och EBIT uppgick till 10,6 mkr (-11,9). Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på -4,0 mkr i samband med VD skifte. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -14,9 mkr (-9,5) och resultat efter skatt uppgick till -15,3 mkr (-10,6) motsvarande -1,13 kr (-0,80) per aktie efter utspädning och minoritetsintresse. Finansnetto och resultat från intressebolag har påverkats av en engångsnedskrivning av tillgångar och aktier relaterade till Klubblo med -7,7 mkr (0,0). et Koncernens intäkter ökade med 28 procent till 340,0 mkr (266,3). EBITDA för koncernen uppgick till -17,9 mkr (-24,0) och EBIT uppgick till -32,9 mkr (-33,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -39,3 mkr (-33,7) motsvarande -2,97 kr (-2,51) per aktie efter utspädning Resultatet är påverkat av engångsposter (VD skifte/ nedskrivning av aktier och tillgångar i Klubblo) med -14,2 mkr (0,0). Avkastningen på eget kapital var -30 procent (-13) och på totalt kapital -19 procent (-10). Koncernens kassa uppgick till 54,3 mkr (68,4) vid periodens utgång och soliditeten uppgick till 58 procent (75). Affärsområden Cherrys verksamhet är indelad i affärsområdena Nätspel, Restaurangcasino, Yggdrasil Gaming samt Utvecklingsprojekt. Nätspel Casino och lotterier för dator, surfplatta och mobil på och Web Resorts erbjuder spel på bl.a. och Fjärde kvartalet och helåret Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 60 procent till 56,8 mkr (35,6). EBITDA uppgick till -4,3 mkr (-12,4) och EBIT uppgick till -6,2 mkr (-11,9) Omsättning EBITDA % 10% 0% -10% -20% -30% -40% Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten för Nätspel och deponerat belopp ökade med 56 procent och uppgick till 115,4 mkr (74,0). Antalet aktiva kunder uppgick till (23 347). Antal nya kunder under kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till (40 309). Antalet registrerade kunder uppgick vid periodens slut till ( ). Marknadsföringsaktiviteterna för Nätspel har under fjärde kvartalet uppgått till 24,0 mkr (21,3). Framförallt har mycket marknadsföring satsats på CherryCasino och SpilleAutomater, vilket resulterat i en stor ökning av antalet kunder och deponerat belopp. Fortsatt höga bonuskostnader för nya kunder påverkar omsättning och resultat och minoritetsintr negativt, även om Cherrys arbete med kundlojalitet har intensifierats vilket börjar ge resultat i form av ökad kundlojalitet och därmed förbättrad lönsamhet. Under kvartalet har spelupplevelsen förbättrats ytterligare för både dator, mobil och läsplatta. Spelandet via läsplatta och mobil ökar kraftigt. För helåret ökade intäkterna med 44 procent och uppgick till 183,1 mkr (127,5). EBITDA uppgick till -18,3 mkr (-28,1) och EBIT uppgick till -25,0 mkr (-33,0). Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret Cherry har under september lanserat ett skräddarsytt casino för surfplattor. Där våra konkurrenter ofta tillhandahåller en uppskalad mobilsida, så erbjuder Cherry nu en produkt som tar tillvara de möjligheter som surfplattan erbjuder och kan därmed erbjuda en bättre spelupplevelse för kunderna. EuroLotto flyttades i juni till Cherrys plattform, där det nu erbjuds över 200 spel. Genom den nya sajten erbjuds skraplotter, keno, bordsspel, spelautomater och jackpottspel tillsammans med det dagliga lotteriet med en jackpott på lägst 25 miljoner euro. Viktiga händelser efter årets utgång I slutet av januari 2015 förvärvade Cherry 51 procent i affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Cherry har utsetts till vinnare av priset Best Online Gaming Operator of the Year för andra året i rad av International Gaming, i konkurrens med flertalet namnkunniga speloperatörer. Cherry AB (publ) 4 4

5 mkr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Förvärv av Game Lounge Cherry förvärvade 51 procent av aktierna i Game Lounge Ltd den 28 januari Game Lounge Ltd är ett affiliatebolag med spjutspetskompetens inom sökoptimering (SEO). Förvärvet förväntas innebära att Cherry snabbt kan öka volymerna inom befintliga varumärken och öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Affären innebär att Game Lounge Ltd väljer Cherry till white label-partner för SveaCasino.com och andra framtida varumärken. Affären beräknas öka Cherrys intäkter och EBIT under de kommande åren och generera över nya deponerande kunder över en treårsperiod. Köpeskillingen för 51 procent av aktierna i Game Lounge är 13,4 mkr (1,43 meur) vid tillträdet och maximalt 18,8 mkr (2 meur) i en villkorad tilläggsköpeskilling, som kan komma att utbetalas tidigast 13 månader efter tillträdet. Betalning av tilläggsköpeskillingen kan ske genom kontanter eller via aktier. I köpet ingår även en köpoption som innebär att Cherry kan förvärva resterande aktier i Game Lounge tre år efter tillträdet. Förvärvet förväntas ha följande effekt på Cherrys tillgångar och skulder: mkr Verkligt värde Immateriella tillgångar 4,0 Materiella tillgångar 0,0 Kortfristiga fordringar 0,8 Kassa och bank 1,6 Uppskjuten skatt -0,2 Lån -0,7 Kortfristiga skulder -1,8 Identifierade nettotillgångar 3,8 Goodwill 59,3 Köpeskilling -32,2 Tilläggsköpeskilling 18,8 Likvida medel i förvärvad verksamhet 1,6 Nettoeffekt på likvida medel -11,8 Förvärvsbalanserna är inte definitiva. Förvärv av Web Resorts Cherry förvärvade den 7 november procent av aktierna Web Resorts NV (Curacao). Med förvärvet följde ett flertal domäner, spelavtal och spelsajter, däribland NordicSlots.com och NorgesSpill.com. Web Resorts utvecklas positivt. Förvärvet bidrog under delårsperioden med en omsättning på 10,8 mkr (3,2) och EBIT på 9,5 mkr (2,8). Utöver det operativa resultatet har koncernens resultat 2014 påverkats positivt med 5,5 mkr avseende omvärdering av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Web Resorts. Den sammanlagda resultatbaserade tilläggsköpeskillingen var maximalt 13 mkr varav 4,2 mkr redan har utbetalts. I balansräkningen återstår maximalt 2,3 mkr att utbetala som tilläggsköpeskilling. Goodwillen av förvärvet har genomgått ett impairment test och bedömningen är att värdet av förvärvet fortsatt är intakt. Restaurangcasino Traditionellt casinospel (Black Jack och Roulette), som bedrivs på cirka 270 svenska restauranger, nattklubbar och hotell. Cherry erbjuder även eventcasino till företag och privatpersoner. Fjärde kvartalet och et Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 42,1 mkr (39,2). EBITDA uppgick till 5,0 mkr (5,2) och EBIT uppgick till 3,9 mkr (4,4). Resultatet påverkades av säsongseffekter då julhelgen hade färre öppna krogkvällar än Omsättning rullande 12 månader (mkr) Rörelsemarginal rullande 12 månader (%) 12% För helåret nåddes omsättningsrekord och omsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 148,0 mkr (138,3). EBITDA ökade med 7 procent, och uppgick till 17,1 mkr (16,0) och EBIT uppgick till det bästa resultat någonsin, 12,8 mkr (12,6). Ökningen förklaras delvis av nya snabbare kassaterminaler som ger snabbare transaktioner vid spelborden. Verksamheten utvecklas positivt. Viktiga händelser fjärde kvartalet och helåret Cherrys marknadsandel ökade och uppgick till 64 procent (60) av de aktiva spelborden enligt statistik från Lotteriinspektionen för december Cherry hade vid kvartalets utgång spel på 269 spelställen (257) med totalt 375 bord (372). Fjärde kvartalet ökade med 12 spelplatser jämfört med kvartal , bland annat tecknades avtal med Cleo i Luleå och Hantis Köping Cherry förvärvade i juli JPC Casino. Under slutet av kvartal 1 lanserade Cherry nya kassaterminaler som ger snabbare transaktioner och är baserad på 4G teknik och WiFi. Detta ger också våra kunder möjlighet till fler betalningslösningar än tidigare samt bättre statistik uppföljning och optimering av spelet. 9% 6% 3% 0% Cherry AB (publ) 5 5

6 Yggdrasil Gaming Yggdrasil Gaming utvecklar spel för dator, surfplatta och mobil. Yggdrasil Gaming har licens på Malta och i Curacao. Spelen säljs till olika speloperatörer. Fjärde kvartalet och helåret Yggdrasil har under fjärde kvartalet driftsatt sju operatörer varav bl.a. ComeOn, samt tecknat ett nytt avtal. I slutet av kvartalet var 14 operatörer live, innefattande bl.a. LeoVegas, Vera&John, Unibet, MrGreen och Cherry. Totalt har Yggdrasil Gaming tecknat 19 avtal varav 18 avtal under Ytterligare minst tre speloperatörer förväntas driftsättas under kvartal samtidigt som fler spel och funktionalitet förväntas rullas ut på redan driftsatta kunder. Under kvartalet har spelen Reef Run, Casino Zeppelin och Draglings släppts. The Dark Joker Rizes släpptes efter kvartalets utgång. The Dark Joker Rizes var första spelet som släpptes på den nya plattformen isense 2.0, baserat på HTML5 vilket ger möjlighet att släppa spelen samtidigt på dator, surfplatta och mobil. Detta gör att operatörerna har större möjlighet att nå sina spelare i samband med marknadskampanjer. Under kvartal 1 kommer sex spel, som tidigare släppts för dator, rullas ut på mobil och surfplatta. Yggdrasil kommer under kvartal 1 släppa Joker Millions som är en poolad progressiv slot. Yggdrasils spelportfölj består nu av 10 video slots plus ett antal innovativa lotterier och kenospel. Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 1,3 mkr (0,3), varav 0,4 mkr (0,2) var interna intäkter från Cherrys spelsajter. EBITDA uppgick till -1,4 mkr (-1,2) och EBIT uppgick till -2,6 mkr (-2,1). Gamewin (Bet-Win) har ökat med 563 procent vid en jämförelse för månaden december 2013 och december Under helåret uppgick intäkterna till 4,4 mkr (0,9), varav 1,2 mkr (0,6) var interna intäkter från Cherrys spelsiter. EBITDA uppgick till -4,6 mkr (-2,5) och EBIT uppgick till -8,6 mkr (-3,8). Yggdrasil är fortsatt i ett uppstartsläge. Yggdrasils intäkter förväntas öka i takt med att antalet spel ökar och med antalet driftsatta operatörer. Fortsatt har många operatörer inte fått ut alla spelen på dator, surfplatta och mobil. Efter att integrationen har gjorts väljer operatörerna ofta att successivt rulla ut spelen samt funktionaliteten för marknadsföring av spel. isense 2.0 baserad på HTML5, kommer att öka tillgängligheten på marknaden, eftersom den sker samtidigt på både dator, surfplatta och mobil. Det kan konstateras att de speloperatörer som kommit långt i sin utrullning, visar att affärsmodellen håller, och att de spel och funktioner som Yggdrasil tar fram, är populära både hos speloperatörerna och kunderna. Yggdrasil Gaming drivs som ett fristående affärsområde inom Cherry. Cherrys ägarandel uppgick vid periodens utgång till 89 procent. Övriga ägare utgörs av ledande befattningshavare inom Yggdrasil, som även har optioner att teckna nya aktier, vilket kan innebära att Cherrys ägarandel kan komma att minska till 86 procent. Utvecklingsprojekt Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé, tillväxt- och utvecklingsstrategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt för att skapa en tydlighet i vad koncernens olika affärsområden genererar. et Intäkterna inom utvecklingsprojekt uppgick till 0,0 (0,0) mkr och belastade rörelseresultat (EBIT) med 0,0 mkr (0,0). Idrottslotteriet - Klubblo Cherry har beslutat avveckla sitt engagemang i idrottslotteriet Klubblo, då förutsättningarna för att bedriva verksamheten har förändrats. Cherry och Idrottsalliansen anser att Lotteriinspektionen har förändrat tillämpningen av regelverket, vilket gjort det omöjligt för Klubblo att samarbeta med de idrottsföreningar vars förbund inte är medlemmar i Idrottsalliansen. Knappt hälften av alla specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet är anslutna till Idrottsalliansen, men flera stora förbund, bl.a. Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, är förhindrade att gå med i Idrottsalliansen genom exklusivitetsavtal med Svenska Spel. Målsättningen var att Klubblo med sitt fokus på gräsrotsidrotten skulle ta en position som en betydande samarbetspartner till svensk idrott inom spel och lotterier. Under rådande förutsättningar passar Klubblo inte in i Cherrys strategi. Nedskrivning av tillgångar och aktier samt resultat relaterade till Svenska Klubbspel AB har belastat finansnetto och resultat från intressebolag med -10,2 mkr för 2014 och kvartal 4 med -7,7 mkr. Totalt har projektet kostat Cherry mkr. Likviditeten beräknas påverkas negativt med cirka -1,3 mkr under Cherry AB (publ) 6 6

7 Likvida medel och skulder Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till 54,3 mkr (68,4). Spelarskulden uppgick till 5,9 mkr (3,3). Räntebärande skulder uppgick till 4,1 mkr (1,1). Under kvartal två har 51,2 mkr (143,4) delats ut till aktieägarna. Personal och organisation Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen under delårsperioden uppgick till 195 (179). Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet anställda till 752 (706) personer. Risker och osäkerheter För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2013 som finns på bolagets hemsida. Uppgifter angående moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag främst inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management samt har därutöver vissa externa licensintäkter. Intäkterna för helåret uppgick till 3,1 mkr (2,4) och resultatet före dispositioner och skatt uppgick till 17,5 mkr (-24,3). Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0,0 mkr (0,2). Likvida medel uppgick per balansdagen till 44,7 mkr (59,0). Förändring eget kapital 17 december gjordes en nyemission av B-aktier aktier i samband med verkställandet av det av extra stämman den 19:e oktober 2011 beslutade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare. Total likvid uppgick till 10,2 mkr och aktiekapitalet ökade med 351 tkr och resterande del tillfördes överskursfonden. Framtidsutsikter Affärsområdet Nätspel bedöms växa snabbare än nätspelsmarknaden. H2 Gambling Capital bedömde i januari 2014 att den globala spelmarknaden på nätet ska växa med 10 procent under Nätspel omgärdas av hård konkurrens och regelverk, som snabbt kan ändras i de olika europeiska länderna. Den legala situationen för spel över internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som ska vara förenlig med EUs krav. Den 16:e oktober meddelade EU kommissionen att Sverige ska ställas inför rätta i EU-domstolen då svensk spellagstiftning inte är förenlig med EU rätten. Vidare meddelade den nytillträdda svenska regeringen att det pågår ett arbete med att omreglera den svenska spelmarknaden. Cherry välkomnar en omreglering som innefattar konkurrensutsättning av spelmarknaden på lika och marknadsmässiga villkor. Marknaden för Restaurangcasino har fortsatt en något negativ tillväxt och det förekommer viss lokal konkurrens. Cherry förväntar sig kunna bibehålla eller öka sin marknadsandel tack vare förvärv samt att Cherry lyckas ta spelställen från konkurrenter. Cherry bedömer att en justering av maxinsatserna kommer att ske i samband med en omreglering av den svenska spelmarknaden. Affärsområdet Yggdrasil Gaming förväntas växa väsentligt snabbare än marknaden. Marknadstillväxten bedöms följa utvecklingen för nätspel, vilken uppskattas till cirka 10 procent tillväxt per år bland annat baserat av rapporter från H2 Gambling Capital. Cherry kommer att lansera produkter/tjänster som ryms inom affärsområdet Utvecklingsprojekt som stödjer Cherry affärsidé och långsiktiga strategi. För ytterligare information hänvisas till Cherrys årsredovisning. Cherry lämnar ingen prognos för Valberedning I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 8 maj 2014 har medlemmarna i valberedning inför årsstämman 2015 utsetts. Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2014: John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Morten Klein (utsedd av Morten Klein AS), Pontus Lindwall (utsedd av familjen Kling) samt Rolf Åkerlind (ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 47,6 procent av antalet röster och 33,9 procent av antalet aktier i Cherry AB (publ). Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2015 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma. Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-post till eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, Stockholm. Årsstämma Årsstämma i Cherry AB kommer att hållas i Stockholm tisdag den 12 maj 2015, klockan 16:30. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 8 maj Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Blekholmstorget 30, Stockholm, per telefon eller via e-post: Årsredovisning Årsredovisningen kommer publiceras senast 20 april på bolagets hemsida och på AktieTorgets hemsida Cherry AB (publ) 7 7

8 Rapportkalender 2015 Cherry avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan: Delårsrapport 1 tisdag 12 maj Delårsrapport 2 tisdag 25 augusti Delårsrapport 3 tisdag 10 november Bokslutskommuniké, delårsrapport 4, torsdagen den 18 februari 2016 Redovisningsprinciper Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen förutom de undantag som framgår av RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Från och med fjärde kvartalet 2012 tillämpar koncernen IFRS 5, med anledning av avyttringen av det maritima segmentet och Automatensidorna. IFRS 5 anger hur avvecklade verksamheter ska presenteras och vilka upplysningar som ska lämnas för avvecklade verksamheter. Resultatet från avvecklade verksamheter ska redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet" (netto efter skatt). Information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2013, som publicerades 17 april 2014, vilken finns tillgängligt på bolagets hemsida. Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Samtliga belopp i denna rapport är angivna i miljontals svenska kronor om inte annat ges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Stockholm den 18 februari 2015 Fredrik Burvall VD Cherry AB (publ) Telefon Cherry i korthet Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.cherrycasino.com, och affiliate-verksamhet (www.sveacasino.se, och m.fl.) samt utveckling av spel (www.yggdrasil.com). Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 700 personer och har drygt 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherry AB (publ) 8 8

9 Belopp i Mkr om ej annat anges Koncernens resultaträkning (kvarvarande verksamhet) Q Q Intäkter 99,8 75,0 334,5 266,3 231,5 Övriga rörelseintäkter - omvärdering tilläggsköpeskilling Nätspel 0,4 0,0 5,5 0,0 0,0 Summa rörelsens intäkter 100,2 75,0 340,0 266,3 231,5 Kostnad sålda tjänser -38,6-31,5-129,5-110,9-89,4 Bruttoresultat 61,6 43,5 210,5 155,4 142,1 Marknadsföringskostnader -24,8-21,5-87,9-69,2-35,6 Personalkostnader -38,1-25,7-119,0-90,0-75,9 Övriga kostnader -5,2-7,0-21,5-20,2-18,7 Rörelseresultat (EBITDA) -6,5-10,7-17,9-24,0 11,8 Avskrivningar/nedskrivningar -4,1-1,2-15,0-9,9-5,7 Rörelseresultat (EBIT) -10,6-11,9-32,9-33,9 6,1 Finansiella poster -4,3 2,4-4,5 1,8-3,8 Resultat före skatt -14,9-9,5-37,4-32,1 2,3 Skatt -0,4-1,1-1,9-1,6-0,2 Resultat efter skatt -15,3-10,6-39,3-33,7 2,1 Resultat för avyttrad verksamhet 0,0-0,9 0,0 25,5 28,2 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -15,0-11,2-38,3-7,9 30,4 Innehav utan bestämmande inflytande -0,3-0,2-1,0-0,3 0,0 Resultat efter skatt -15,3-11,4-39,3-8,2 30,4 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet före utspädning -1,21-0,83-3,14-2,66 0,17 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet efter utspädning -1,13-0,80-2,97-2,51 0,16 Vinst per aktie före utspädning inklusive avyttrad verksamhet -1,21-0,90-3,14-0,66 2,37 Vinst per aktie efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet -1,13-0,86-2,97-0,63 2,30 Totalresultat Q Q Periodens resultat -15,3-11,4-39,3-8,2 30,4 Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet -1,2 0,2-1,6-4,9-12,8 Summa totalresultat för perioden -16,5-11,2-40,9-13,1 17,6 Koncernen per segment / affärsområde Q Q Intäkter Nätspel 56,8 35,6 183,1 127,5 96,9 Restaurangcasino 42,1 39,2 148,0 138,3 134,5 Yggdrasil Gaming 1,3 0,3 4,4 0,9 0,0 Eliminering, interna intäkter från Yggdrasil till Cherry -0,4-0,2-1,2-0,6 0,0 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelseintäkter - omvärdering tilläggsköpeskilling Nätspel 0,4 0,0 5,5 0,0 0,0 Koncerngemensamt 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Koncernen 100,2 75,0 340,0 266,3 231,5 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Nätspel -4,3-12,4-18,3-28,1 5,6 Restaurangcasino 5,0 5,2 17,1 16,0 15,0 Yggdrasil Gaming -1,4-1,2-4,6-2,5-0,4 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerngemensamt -5,8-2,3-12,1-9,4-8,4 Koncernen -6,5-10,7-17,9-24,0 11,8 Rörelseresultat (EBIT) Nätspel -6,2-11,9-25,0-33,0 3,0 Restaurangcasino 3,9 4,4 12,8 12,6 12,3 Yggdrasil Gaming -2,6-2,1-8,6-3,8-0,4 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerngemensamt -5,7-2,3-12,1-9,7-8,8 Koncernen -10,6-11,9-32,9-33,9 6,1 Cherry AB (publ) 9 9

10 Belopp i Mkr om ej annat anges Koncernens balansräkning Immateriella anläggningstillgångar 52,1 52,4 Materiella anläggningstillgångar 11,2 6,8 Andelar i intresseföretag 0,3 1,5 Andra långfristiga fordringar 0,8 0,9 Varulager 0,2 0,4 Kortfristiga fordringar 43,2 103,4 Likvida medel 54,3 68,4 Summa tillgångar 162,1 233,8 Eget kapital 94,3 175,8 Långfristiga räntebärande skulder 2,8 0,4 Uppskjutna skatteskulder 0,5 0,7 Kortfristiga räntebärande skulder 1,3 0,7 Övriga kortfristiga skulder 63,2 56,2 Summa eget kapital och skulder 162,1 233,8 Koncernens kassaflödesanalys (samtliga verksamheter) Resultat efter finansiella poster -37,4-6,5 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 20,3-10,9 Betald skatt -1,3-0,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -18,4-18,0 Förändringar i rörelsekapital 5,2-6,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,2-24,3 Nettoinvesteringar -16,5-12,9 Investering i förvärv av dotterbolag/intressebolag -7,5-27,3 Förändring långfristiga fordringar 0,1 0,4 Försäljn. av aktier och materiella anläggn.tillgångar 60,0 216,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 36,1 176,6 Nyemission 10,6 0,1 Utdelning/Inlösenförfarande -51,2-143,4 Förändring långfristiga skulder 2,9-0,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -37,7-143,9 Förändring av likvida medel -14,8 8,4 Likvida medel vid periodens början 68,4 59,1 Kursdifferenser likvida medel 0,7 0,9 Likvida medel vid periodens slut 54,3 68,4 Varav hänförligt till avyttrad verksamhet Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,0 8,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten 60,0 215,4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 Förändringar i koncernens eget kapital Ingående balans 175,8 332,2 Nyemission 10,3 0,0 Förvärv av minoritet 0,3 0,1 Utdelning -51,2-143,4 Totalresultat -40,9-13,1 Eget kapital vid periodens slut 94,3 175,8 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 95,5 175,8 Minoritetsintresse -1,2 0,0 Totalt eget kapital 94,3 175,8 Cherry AB (publ) 10 10

11 Belopp i M kr om ej annat anges. Resultatpåverkande nyckeltal är justerade med avseende på det avyttrade segmentet M aritimt spel samt Automatensidorna. Ko ncernens nyckeltal H elår 2014 H elår 2013 H elår 2012 H elår Antal utestående aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden (tusental) Antal egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 Antal registrerade aktieägare Börskurs vid periodens slut (kronor) 34,50 31,20 29,00 17,70 Vinst per aktie före utspädning (kvarvarande verksamhet) -3,14-2,66 0,17-1,29 Vinst per aktie efter utspädning (kvarvarande verksamhet) -2,97-2,51 0,16-1,29 Vinst per aktie före utspädning inklusive avyttrad verksamhet -3,14-0,66 2,37 2,81 Vinst per aktie efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet -2,97-0,63 2,30 2,81 Kassaflöde per aktie (kronor) -1,15 0,66 2,33 0,33 Eget kapital per aktie (kronor) 7,01 13,73 25,95 25,42 Utbetald utdelning/inlösenförfarande (kronor) per aktie 4,00 11,20 0,75 0,75 Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Rörelsemarginal (EBITDA, procent) -5,3-9,0 5,1-7,3 Rörelsemarginal (EBIT, procent) -9,7-12,7 2,7-9,7 Vinstmarginal (procent) -11,0-12,0 1,0-10,3 Soliditet (procent) Kassalikviditet (procent) Nettoinvesteringar (mkr) 24,0 40,2 15,1 6,1 Likvida medel (mkr) 54,3 68,4 59,0 30,4 M edeltal antal anställda (årsarbetare) Antal anställda personer vid periodens slut R estaurangcasino Antal restaurangcasinon där Cherry har spel N ätspel: Q Q Q Q **Antal registrerade kunder vid periodens slut Antal nya kunder under perioden Antal Aktiva kunder* Deponerat belopp under perioden (mkr) 115,4 108,7 86,0 80,5 N ätspel: Q Q Q Q **Antal registrerade kunder vid periodens slut Antal nya kunder under perioden Antal Aktiva kunder* Deponerat belopp under perioden (mkr) 74,0 70,0 62,3 53,8 N ätspel: Q Q Q Q **Antal registrerade kunder vid periodens slut Antal nya kunder under perioden Antal Aktiva kunder* Deponerat belopp under perioden (mkr) 51,0 47,5 38,1 29,3 * Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senast tre månaderna. ** I samband med migrationen av EuroLotto.com i juni 2014, togs registrerade kunder bort från antal registrerade kunder för perioden 2011 och Cherry AB (publ) 11 11

Highlights Första kvartalet: 49% tillväxt för Nätspel och 156% tillväxt för Yggdrasil Gaming

Highlights Första kvartalet: 49% tillväxt för Nätspel och 156% tillväxt för Yggdrasil Gaming 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 MSEK/kvartal Q1 Highlights Första

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Cherrys affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012 Cherry erbjuder spelglädje på land, till havs och på nätet. Samtliga belopp i

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer