Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q4 Cherry AB (publ) 1 1"

Transkript

1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4

2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q MSEK/kvartal Q4 Highlights Fjärde kvartalet Nya omsättningsrekord inom alla affärsområden 60% tillväxt inom Nätspel Koncernens intäkter ökade med 33 procent och uppgick till 100,2 mkr (75,0). EBITDA uppgick till -6,5 mkr (-10,7). EBIT uppgick till -10,6 mkr (-11,9). Resultatet har påverkats av engångskostnader på -4,0 mkr i samband med VD skifte. Resultat efter skatt uppgick till -15,3 mkr (-10,6) motsvarande -1,13 kr (-0,80) per aktie efter utspädning. Finansnetto och resultat från intressebolag har påverkats av en engångsnedskrivning av tillgångar och aktier relaterade till Klubblo med -7,7 mkr (0,0). Nätspel ökade omsättningen med 60 procent och deponerat belopp ökade med 56 procent. Restaurangcasino ökade omsättningen med 7 procent och redovisade en EBITDA som uppgick till 5,0 mkr (5,2). Yggdrasil Gaming har under kvartalet driftsatt sex nya speloperatörer och tecknat ett nytt avtal. Koncernens kassa uppgick till 54,3 mkr (68,4) vid periodens utgång. I december genomförde Cherry en förändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt utveckling inom online spel. Styrelsen för Cherry beslöt att stärka sin online verksamhet, som är baserad på Malta, genom att bolagets största ägare Morten Klein arbetar närmare ledningen på Malta med affärsutveckling och partnerskap och utsåg Fredrik Burvall till tillförordnad VD och koncernchef. et 2014 Rekord resultat inom Restaurangcasino och 18 nya tecknade kontrakt för Yggdrasil Gaming Koncernens intäkter ökade med 28 procent och uppgick till 340,0 mkr (266,3). EBITDA uppgick till -17,9 mkr (-24,0). EBIT uppgick till -32,9 mkr (-33,9). Resultat efter skatt uppgick till -39,3 mkr (-33,7) motsvarande -2,97 kr (-2,51) per aktie efter utspädning. Resultatet är påverkat av engångsposter (VD skifte/nedskrivning av aktier tillgångar i Klubblo) med -14,2 mkr (0,0). Restaurangcasino ökade omsättningen med 7 procent och redovisade en EBITDA som uppgick till 17,1 mkr (16,0). Nätspel ökade omsättningen med 44 procent och deponerat belopp ökade med 50 procent. Yggdrasil Gaming tecknade 18 nya avtal och driftsatte 13 nya speloperatörer. Händelser efter rapportperioden I slutet av januari 2015 förvärvade Cherry 51 procent av aktierna i affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Affären innebär även att Game Lounge väljer Cherry som white label-partner för SveaCasino.com och andra framtida varumärken. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Affären beräknas också öka Cherrys intäkter och EBIT under de kommande åren och generera över nya deponerande kunder kommande treårsperiod. Under februari utsågs Cherry till Online Gaming Operator of the Year, för andra året i rad, av International Gaming Award. Koncernen Q Q Omsättning 99,8 75,0 334,5 266,3 Övrig intäkt 0,4 0,0 5,5 0,0 EBITDA -6,5-10,7-17,9-24,0 Vinst per aktie -1,13-0,80-2,97-2,51 Likvida medel 54,3 68,4 54,3 68,4 Nätspel Q Q Omsättning 56,8 35,6 183,1 127,5 EBITDA -4,3-12,4-18,3-28,1 Deponerat belopp 115,4 74,0 390,6 260,1 Nya kunder Aktiva kunder Restaurangcasino Q Q Omsättning 42,1 39,2 148,0 138,3 EBITDA 5,0 5,2 17,1 16,0 Antal spelplatser Resultatpåverkande siffror är rensade för avyttrad verksamhet om inte annat framgår % 65% 60% 55% 50% 45% 40% Nätspel Deponerat belopp Omsättning Marknadsandel restaurangcasino Cherry AB (publ) 2 2

3 VD kommenterar fjärde kvartalet och helåret 2014 Med 52 år i branschen är Cherry ett unikt företag på den svenska spelmarknaden. Cherry har underhållit generationer av gäster med en stunds förströelse och spelglädje på krogar och restauranger över hela Sverige, och sedan några år tillbaka gör vi även det på nätet som speloperatör och spelleverantör. Det är ett stort ansvar att utveckla och förvalta Cherry för att möta de nya möjligheter och utmaningar som finns i den föränderliga spelbranschen. Jag ser fram emot att tillsvidare axla rollen som VD och tillsammans med Cherrys över 700 kompetenta medarbetare fortsätta utveckla Cherry. Fjärde kvartalet genererade rekordomsättning för samtliga affärsområden och efter justering av engångsposter visar vi på en positiv resultatutveckling. Cherry har under det fjärde kvartalet och i början av 2015 genomfört ett antal förändringar för att snabbare nå lönsamhet med fortsatt god tillväxt. Några av de åtgärder som genomförts är förändring av ledningen, där Cherry stärkt ledningen för online-spel, förvärvet av affiliatebolaget Game Lounge och ytterligare fokus på våra kärnverksamheter, där Cherry bestämt sig för att avbryta satsningen på Klubblo. Nätspel visar under fjärde kvartalet en stark tillväxt på 60 procent, vilket kombinerat med ett förbättrat resultat innebär att vårt arbete med att förbättra spelupplevelsen, leverera spelglädje och öka vår kundlojalitet börjar ge resultat. Att Cherry samtidigt, för andra året i rad, utsetts till årets Online Gaming Operator of the year av International Gaming Award, är ännu ett kvitto på att vår satsning börjar ge resultat. I januari 2015 förvärvades 51 procent av affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label-varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Vi bedömer att detta kommer öka Cherrys intäkter och resultat under de kommande åren och generera många nya deponerande kunder, vilket kommer innebära att vi snabbare når lönsamhet inom affärsområdet. Yggdrasil har under fjärde kvartalet driftsatt sex speloperatörer och under året tecknat arton nya spelavtal med namnkunniga speloperatörer. Det tar tid att rulla ut kunderna och få dem att använda alla spelen och funktionerna, men vi kan konstatera att de speloperatörer som kommit långt i sin utrullning visar att affärsmodellen håller och att de spel och funktioner Yggdrasil tar fram är populära. Flera nya spel har släppts, såsom Reef Run, Casino Zeppelin, Dragling s och The Dark Joker Rizes släpptes efter kvartalets utgång. The Dark Joker Rizes var första spelet som släpptes på den nya plattformen isense 2.0, baserat på HTML5 vilket ger möjlighet att släppa spelen samtidigt på dator, surfplatta och mobil. Detta gör att operatörerna har större möjlighet att nå sina spelare i samband med marknadskampanjer. I takt med att nya operatörer driftsätts och med en växande spelportfölj kommer intäkterna att öka. Restaurangcasino imponerar återigen med positiv utveckling levererar bolaget det bästa resultatet någonsin med tillväxt på en minskande marknad. Cherry har under året förvärvat JPC Casino och infört snabbare kassaterminaler. Marknadsandelen uppgår till 64 procent vilket gör Cherry till klart marknadsledande inom området. Marknaden har stabiliserats, men fortfarande krävs insatshöjningar för att långsiktigt kunna fortsätta växa. Cherry har beslutat att avveckla sitt engagemang i idrottslotteriet Klubblo, då förutsättningarna för att bedriva verksamheten har förändrats. Cherry och Idrottsalliansen anser att tillämpningen av regelverket har förändrats, vilket gjort det omöjligt för Klubblo att samarbeta med de idrottsföreningar vars förbund inte är medlemmar i Idrottsalliansen. Knappt hälften av alla specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet är anslutna till Idrottsalliansen. Flera stora förbund, som till exempel Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, är förhindrade att gå med i Idrottsalliansen genom exklusivitetsavtal med Svenska Spel. Målsättningen var att Klubblo med sitt fokus på gräsrotsidrotten skulle ta en position som en betydande samarbetspartner till svensk idrott inom spel och lotterier. Under rådande förutsättningar passar Klubblo inte in i Cherrys strategi. En nyordning krävs på den svenska spelmarknaden. Sverige har med all rätt dragits inför EU-domstolen efter att alltför länge förhalat en omreglering. Vissa länder har insett att spelindustrin, om den är rätt hanterad, kan bidra positivt till den ekonomiska utvecklingen. Istället för att förhindra privata aktörer och försöka upprätthålla ett monopol, borde Sverige öppna för och bejaka den snabbt framväxande spelindustrin. Cherry efterlyser en modernare lagstiftning där vi tillåts bedriva spel under stort socialt ansvar och konkurrera på lika villkor. Cherry har och kommer alltid att leverera Spelglädje! Fredrik Burvall, VD Cherry AB (publ) 3 3

4 Q Q Q Q Q Q Q mkr Q4 Koncernen Fjärde kvartalet Koncernens intäkter ökade med 33 procent till 100,2 mkr (75,0). EBITDA för koncernen uppgick till -6,5 mkr (-10,7) och EBIT uppgick till 10,6 mkr (-11,9). Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på -4,0 mkr i samband med VD skifte. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -14,9 mkr (-9,5) och resultat efter skatt uppgick till -15,3 mkr (-10,6) motsvarande -1,13 kr (-0,80) per aktie efter utspädning och minoritetsintresse. Finansnetto och resultat från intressebolag har påverkats av en engångsnedskrivning av tillgångar och aktier relaterade till Klubblo med -7,7 mkr (0,0). et Koncernens intäkter ökade med 28 procent till 340,0 mkr (266,3). EBITDA för koncernen uppgick till -17,9 mkr (-24,0) och EBIT uppgick till -32,9 mkr (-33,9). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -39,3 mkr (-33,7) motsvarande -2,97 kr (-2,51) per aktie efter utspädning Resultatet är påverkat av engångsposter (VD skifte/ nedskrivning av aktier och tillgångar i Klubblo) med -14,2 mkr (0,0). Avkastningen på eget kapital var -30 procent (-13) och på totalt kapital -19 procent (-10). Koncernens kassa uppgick till 54,3 mkr (68,4) vid periodens utgång och soliditeten uppgick till 58 procent (75). Affärsområden Cherrys verksamhet är indelad i affärsområdena Nätspel, Restaurangcasino, Yggdrasil Gaming samt Utvecklingsprojekt. Nätspel Casino och lotterier för dator, surfplatta och mobil på och Web Resorts erbjuder spel på bl.a. och Fjärde kvartalet och helåret Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 60 procent till 56,8 mkr (35,6). EBITDA uppgick till -4,3 mkr (-12,4) och EBIT uppgick till -6,2 mkr (-11,9) Omsättning EBITDA % 10% 0% -10% -20% -30% -40% Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten för Nätspel och deponerat belopp ökade med 56 procent och uppgick till 115,4 mkr (74,0). Antalet aktiva kunder uppgick till (23 347). Antal nya kunder under kvartalet ökade med 9 procent och uppgick till (40 309). Antalet registrerade kunder uppgick vid periodens slut till ( ). Marknadsföringsaktiviteterna för Nätspel har under fjärde kvartalet uppgått till 24,0 mkr (21,3). Framförallt har mycket marknadsföring satsats på CherryCasino och SpilleAutomater, vilket resulterat i en stor ökning av antalet kunder och deponerat belopp. Fortsatt höga bonuskostnader för nya kunder påverkar omsättning och resultat och minoritetsintr negativt, även om Cherrys arbete med kundlojalitet har intensifierats vilket börjar ge resultat i form av ökad kundlojalitet och därmed förbättrad lönsamhet. Under kvartalet har spelupplevelsen förbättrats ytterligare för både dator, mobil och läsplatta. Spelandet via läsplatta och mobil ökar kraftigt. För helåret ökade intäkterna med 44 procent och uppgick till 183,1 mkr (127,5). EBITDA uppgick till -18,3 mkr (-28,1) och EBIT uppgick till -25,0 mkr (-33,0). Viktiga händelser under fjärde kvartalet och helåret Cherry har under september lanserat ett skräddarsytt casino för surfplattor. Där våra konkurrenter ofta tillhandahåller en uppskalad mobilsida, så erbjuder Cherry nu en produkt som tar tillvara de möjligheter som surfplattan erbjuder och kan därmed erbjuda en bättre spelupplevelse för kunderna. EuroLotto flyttades i juni till Cherrys plattform, där det nu erbjuds över 200 spel. Genom den nya sajten erbjuds skraplotter, keno, bordsspel, spelautomater och jackpottspel tillsammans med det dagliga lotteriet med en jackpott på lägst 25 miljoner euro. Viktiga händelser efter årets utgång I slutet av januari 2015 förvärvade Cherry 51 procent i affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka volymerna inom nuvarande varumärken och genom framtida white label varumärken samt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Cherry har utsetts till vinnare av priset Best Online Gaming Operator of the Year för andra året i rad av International Gaming, i konkurrens med flertalet namnkunniga speloperatörer. Cherry AB (publ) 4 4

5 mkr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Förvärv av Game Lounge Cherry förvärvade 51 procent av aktierna i Game Lounge Ltd den 28 januari Game Lounge Ltd är ett affiliatebolag med spjutspetskompetens inom sökoptimering (SEO). Förvärvet förväntas innebära att Cherry snabbt kan öka volymerna inom befintliga varumärken och öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare. Affären innebär att Game Lounge Ltd väljer Cherry till white label-partner för SveaCasino.com och andra framtida varumärken. Affären beräknas öka Cherrys intäkter och EBIT under de kommande åren och generera över nya deponerande kunder över en treårsperiod. Köpeskillingen för 51 procent av aktierna i Game Lounge är 13,4 mkr (1,43 meur) vid tillträdet och maximalt 18,8 mkr (2 meur) i en villkorad tilläggsköpeskilling, som kan komma att utbetalas tidigast 13 månader efter tillträdet. Betalning av tilläggsköpeskillingen kan ske genom kontanter eller via aktier. I köpet ingår även en köpoption som innebär att Cherry kan förvärva resterande aktier i Game Lounge tre år efter tillträdet. Förvärvet förväntas ha följande effekt på Cherrys tillgångar och skulder: mkr Verkligt värde Immateriella tillgångar 4,0 Materiella tillgångar 0,0 Kortfristiga fordringar 0,8 Kassa och bank 1,6 Uppskjuten skatt -0,2 Lån -0,7 Kortfristiga skulder -1,8 Identifierade nettotillgångar 3,8 Goodwill 59,3 Köpeskilling -32,2 Tilläggsköpeskilling 18,8 Likvida medel i förvärvad verksamhet 1,6 Nettoeffekt på likvida medel -11,8 Förvärvsbalanserna är inte definitiva. Förvärv av Web Resorts Cherry förvärvade den 7 november procent av aktierna Web Resorts NV (Curacao). Med förvärvet följde ett flertal domäner, spelavtal och spelsajter, däribland NordicSlots.com och NorgesSpill.com. Web Resorts utvecklas positivt. Förvärvet bidrog under delårsperioden med en omsättning på 10,8 mkr (3,2) och EBIT på 9,5 mkr (2,8). Utöver det operativa resultatet har koncernens resultat 2014 påverkats positivt med 5,5 mkr avseende omvärdering av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Web Resorts. Den sammanlagda resultatbaserade tilläggsköpeskillingen var maximalt 13 mkr varav 4,2 mkr redan har utbetalts. I balansräkningen återstår maximalt 2,3 mkr att utbetala som tilläggsköpeskilling. Goodwillen av förvärvet har genomgått ett impairment test och bedömningen är att värdet av förvärvet fortsatt är intakt. Restaurangcasino Traditionellt casinospel (Black Jack och Roulette), som bedrivs på cirka 270 svenska restauranger, nattklubbar och hotell. Cherry erbjuder även eventcasino till företag och privatpersoner. Fjärde kvartalet och et Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 42,1 mkr (39,2). EBITDA uppgick till 5,0 mkr (5,2) och EBIT uppgick till 3,9 mkr (4,4). Resultatet påverkades av säsongseffekter då julhelgen hade färre öppna krogkvällar än Omsättning rullande 12 månader (mkr) Rörelsemarginal rullande 12 månader (%) 12% För helåret nåddes omsättningsrekord och omsättningen ökade med 7 procent och uppgick till 148,0 mkr (138,3). EBITDA ökade med 7 procent, och uppgick till 17,1 mkr (16,0) och EBIT uppgick till det bästa resultat någonsin, 12,8 mkr (12,6). Ökningen förklaras delvis av nya snabbare kassaterminaler som ger snabbare transaktioner vid spelborden. Verksamheten utvecklas positivt. Viktiga händelser fjärde kvartalet och helåret Cherrys marknadsandel ökade och uppgick till 64 procent (60) av de aktiva spelborden enligt statistik från Lotteriinspektionen för december Cherry hade vid kvartalets utgång spel på 269 spelställen (257) med totalt 375 bord (372). Fjärde kvartalet ökade med 12 spelplatser jämfört med kvartal , bland annat tecknades avtal med Cleo i Luleå och Hantis Köping Cherry förvärvade i juli JPC Casino. Under slutet av kvartal 1 lanserade Cherry nya kassaterminaler som ger snabbare transaktioner och är baserad på 4G teknik och WiFi. Detta ger också våra kunder möjlighet till fler betalningslösningar än tidigare samt bättre statistik uppföljning och optimering av spelet. 9% 6% 3% 0% Cherry AB (publ) 5 5

6 Yggdrasil Gaming Yggdrasil Gaming utvecklar spel för dator, surfplatta och mobil. Yggdrasil Gaming har licens på Malta och i Curacao. Spelen säljs till olika speloperatörer. Fjärde kvartalet och helåret Yggdrasil har under fjärde kvartalet driftsatt sju operatörer varav bl.a. ComeOn, samt tecknat ett nytt avtal. I slutet av kvartalet var 14 operatörer live, innefattande bl.a. LeoVegas, Vera&John, Unibet, MrGreen och Cherry. Totalt har Yggdrasil Gaming tecknat 19 avtal varav 18 avtal under Ytterligare minst tre speloperatörer förväntas driftsättas under kvartal samtidigt som fler spel och funktionalitet förväntas rullas ut på redan driftsatta kunder. Under kvartalet har spelen Reef Run, Casino Zeppelin och Draglings släppts. The Dark Joker Rizes släpptes efter kvartalets utgång. The Dark Joker Rizes var första spelet som släpptes på den nya plattformen isense 2.0, baserat på HTML5 vilket ger möjlighet att släppa spelen samtidigt på dator, surfplatta och mobil. Detta gör att operatörerna har större möjlighet att nå sina spelare i samband med marknadskampanjer. Under kvartal 1 kommer sex spel, som tidigare släppts för dator, rullas ut på mobil och surfplatta. Yggdrasil kommer under kvartal 1 släppa Joker Millions som är en poolad progressiv slot. Yggdrasils spelportfölj består nu av 10 video slots plus ett antal innovativa lotterier och kenospel. Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 1,3 mkr (0,3), varav 0,4 mkr (0,2) var interna intäkter från Cherrys spelsajter. EBITDA uppgick till -1,4 mkr (-1,2) och EBIT uppgick till -2,6 mkr (-2,1). Gamewin (Bet-Win) har ökat med 563 procent vid en jämförelse för månaden december 2013 och december Under helåret uppgick intäkterna till 4,4 mkr (0,9), varav 1,2 mkr (0,6) var interna intäkter från Cherrys spelsiter. EBITDA uppgick till -4,6 mkr (-2,5) och EBIT uppgick till -8,6 mkr (-3,8). Yggdrasil är fortsatt i ett uppstartsläge. Yggdrasils intäkter förväntas öka i takt med att antalet spel ökar och med antalet driftsatta operatörer. Fortsatt har många operatörer inte fått ut alla spelen på dator, surfplatta och mobil. Efter att integrationen har gjorts väljer operatörerna ofta att successivt rulla ut spelen samt funktionaliteten för marknadsföring av spel. isense 2.0 baserad på HTML5, kommer att öka tillgängligheten på marknaden, eftersom den sker samtidigt på både dator, surfplatta och mobil. Det kan konstateras att de speloperatörer som kommit långt i sin utrullning, visar att affärsmodellen håller, och att de spel och funktioner som Yggdrasil tar fram, är populära både hos speloperatörerna och kunderna. Yggdrasil Gaming drivs som ett fristående affärsområde inom Cherry. Cherrys ägarandel uppgick vid periodens utgång till 89 procent. Övriga ägare utgörs av ledande befattningshavare inom Yggdrasil, som även har optioner att teckna nya aktier, vilket kan innebära att Cherrys ägarandel kan komma att minska till 86 procent. Utvecklingsprojekt Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya tjänster och produkter som stödjer Cherrys affärsidé, tillväxt- och utvecklingsstrategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt för att skapa en tydlighet i vad koncernens olika affärsområden genererar. et Intäkterna inom utvecklingsprojekt uppgick till 0,0 (0,0) mkr och belastade rörelseresultat (EBIT) med 0,0 mkr (0,0). Idrottslotteriet - Klubblo Cherry har beslutat avveckla sitt engagemang i idrottslotteriet Klubblo, då förutsättningarna för att bedriva verksamheten har förändrats. Cherry och Idrottsalliansen anser att Lotteriinspektionen har förändrat tillämpningen av regelverket, vilket gjort det omöjligt för Klubblo att samarbeta med de idrottsföreningar vars förbund inte är medlemmar i Idrottsalliansen. Knappt hälften av alla specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet är anslutna till Idrottsalliansen, men flera stora förbund, bl.a. Fotbollförbundet och Ishockeyförbundet, är förhindrade att gå med i Idrottsalliansen genom exklusivitetsavtal med Svenska Spel. Målsättningen var att Klubblo med sitt fokus på gräsrotsidrotten skulle ta en position som en betydande samarbetspartner till svensk idrott inom spel och lotterier. Under rådande förutsättningar passar Klubblo inte in i Cherrys strategi. Nedskrivning av tillgångar och aktier samt resultat relaterade till Svenska Klubbspel AB har belastat finansnetto och resultat från intressebolag med -10,2 mkr för 2014 och kvartal 4 med -7,7 mkr. Totalt har projektet kostat Cherry mkr. Likviditeten beräknas påverkas negativt med cirka -1,3 mkr under Cherry AB (publ) 6 6

7 Likvida medel och skulder Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till 54,3 mkr (68,4). Spelarskulden uppgick till 5,9 mkr (3,3). Räntebärande skulder uppgick till 4,1 mkr (1,1). Under kvartal två har 51,2 mkr (143,4) delats ut till aktieägarna. Personal och organisation Medelantalet anställda (antal anställda omräknat till heltidstjänster) inom koncernen under delårsperioden uppgick till 195 (179). Vid delårsperiodens utgång uppgick antalet anställda till 752 (706) personer. Risker och osäkerheter För en beskrivning av risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2013 som finns på bolagets hemsida. Uppgifter angående moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till övriga koncernbolag främst inom finans, ekonomi, affärsutveckling, administration och management samt har därutöver vissa externa licensintäkter. Intäkterna för helåret uppgick till 3,1 mkr (2,4) och resultatet före dispositioner och skatt uppgick till 17,5 mkr (-24,3). Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 0,0 mkr (0,2). Likvida medel uppgick per balansdagen till 44,7 mkr (59,0). Förändring eget kapital 17 december gjordes en nyemission av B-aktier aktier i samband med verkställandet av det av extra stämman den 19:e oktober 2011 beslutade incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare. Total likvid uppgick till 10,2 mkr och aktiekapitalet ökade med 351 tkr och resterande del tillfördes överskursfonden. Framtidsutsikter Affärsområdet Nätspel bedöms växa snabbare än nätspelsmarknaden. H2 Gambling Capital bedömde i januari 2014 att den globala spelmarknaden på nätet ska växa med 10 procent under Nätspel omgärdas av hård konkurrens och regelverk, som snabbt kan ändras i de olika europeiska länderna. Den legala situationen för spel över internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som ska vara förenlig med EUs krav. Den 16:e oktober meddelade EU kommissionen att Sverige ska ställas inför rätta i EU-domstolen då svensk spellagstiftning inte är förenlig med EU rätten. Vidare meddelade den nytillträdda svenska regeringen att det pågår ett arbete med att omreglera den svenska spelmarknaden. Cherry välkomnar en omreglering som innefattar konkurrensutsättning av spelmarknaden på lika och marknadsmässiga villkor. Marknaden för Restaurangcasino har fortsatt en något negativ tillväxt och det förekommer viss lokal konkurrens. Cherry förväntar sig kunna bibehålla eller öka sin marknadsandel tack vare förvärv samt att Cherry lyckas ta spelställen från konkurrenter. Cherry bedömer att en justering av maxinsatserna kommer att ske i samband med en omreglering av den svenska spelmarknaden. Affärsområdet Yggdrasil Gaming förväntas växa väsentligt snabbare än marknaden. Marknadstillväxten bedöms följa utvecklingen för nätspel, vilken uppskattas till cirka 10 procent tillväxt per år bland annat baserat av rapporter från H2 Gambling Capital. Cherry kommer att lansera produkter/tjänster som ryms inom affärsområdet Utvecklingsprojekt som stödjer Cherry affärsidé och långsiktiga strategi. För ytterligare information hänvisas till Cherrys årsredovisning. Cherry lämnar ingen prognos för Valberedning I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 8 maj 2014 har medlemmarna i valberedning inför årsstämman 2015 utsetts. Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2014: John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Morten Klein (utsedd av Morten Klein AS), Pontus Lindwall (utsedd av familjen Kling) samt Rolf Åkerlind (ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 47,6 procent av antalet röster och 33,9 procent av antalet aktier i Cherry AB (publ). Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2015 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma. Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-post till eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, Stockholm. Årsstämma Årsstämma i Cherry AB kommer att hållas i Stockholm tisdag den 12 maj 2015, klockan 16:30. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 8 maj Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen till bolaget på adress Blekholmstorget 30, Stockholm, per telefon eller via e-post: Årsredovisning Årsredovisningen kommer publiceras senast 20 april på bolagets hemsida och på AktieTorgets hemsida Cherry AB (publ) 7 7

8 Rapportkalender 2015 Cherry avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan: Delårsrapport 1 tisdag 12 maj Delårsrapport 2 tisdag 25 augusti Delårsrapport 3 tisdag 10 november Bokslutskommuniké, delårsrapport 4, torsdagen den 18 februari 2016 Redovisningsprinciper Cherry tillämpar IFRS som antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen förutom de undantag som framgår av RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Från och med fjärde kvartalet 2012 tillämpar koncernen IFRS 5, med anledning av avyttringen av det maritima segmentet och Automatensidorna. IFRS 5 anger hur avvecklade verksamheter ska presenteras och vilka upplysningar som ska lämnas för avvecklade verksamheter. Resultatet från avvecklade verksamheter ska redovisas separat i resultaträkningen, och är i bolagets resultaträkning upptagen under posten Resultat från avvecklad verksamhet" (netto efter skatt). Information om koncernens redovisnings- och värderingsprinciper framgår av Årsredovisningen 2013, som publicerades 17 april 2014, vilken finns tillgängligt på bolagets hemsida. Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Samtliga belopp i denna rapport är angivna i miljontals svenska kronor om inte annat ges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Stockholm den 18 februari 2015 Fredrik Burvall VD Cherry AB (publ) Telefon Cherry i korthet Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.cherrycasino.com, och affiliate-verksamhet (www.sveacasino.se, och m.fl.) samt utveckling av spel (www.yggdrasil.com). Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 700 personer och har drygt 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherry AB (publ) 8 8

9 Belopp i Mkr om ej annat anges Koncernens resultaträkning (kvarvarande verksamhet) Q Q Intäkter 99,8 75,0 334,5 266,3 231,5 Övriga rörelseintäkter - omvärdering tilläggsköpeskilling Nätspel 0,4 0,0 5,5 0,0 0,0 Summa rörelsens intäkter 100,2 75,0 340,0 266,3 231,5 Kostnad sålda tjänser -38,6-31,5-129,5-110,9-89,4 Bruttoresultat 61,6 43,5 210,5 155,4 142,1 Marknadsföringskostnader -24,8-21,5-87,9-69,2-35,6 Personalkostnader -38,1-25,7-119,0-90,0-75,9 Övriga kostnader -5,2-7,0-21,5-20,2-18,7 Rörelseresultat (EBITDA) -6,5-10,7-17,9-24,0 11,8 Avskrivningar/nedskrivningar -4,1-1,2-15,0-9,9-5,7 Rörelseresultat (EBIT) -10,6-11,9-32,9-33,9 6,1 Finansiella poster -4,3 2,4-4,5 1,8-3,8 Resultat före skatt -14,9-9,5-37,4-32,1 2,3 Skatt -0,4-1,1-1,9-1,6-0,2 Resultat efter skatt -15,3-10,6-39,3-33,7 2,1 Resultat för avyttrad verksamhet 0,0-0,9 0,0 25,5 28,2 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -15,0-11,2-38,3-7,9 30,4 Innehav utan bestämmande inflytande -0,3-0,2-1,0-0,3 0,0 Resultat efter skatt -15,3-11,4-39,3-8,2 30,4 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet före utspädning -1,21-0,83-3,14-2,66 0,17 Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet efter utspädning -1,13-0,80-2,97-2,51 0,16 Vinst per aktie före utspädning inklusive avyttrad verksamhet -1,21-0,90-3,14-0,66 2,37 Vinst per aktie efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet -1,13-0,86-2,97-0,63 2,30 Totalresultat Q Q Periodens resultat -15,3-11,4-39,3-8,2 30,4 Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet -1,2 0,2-1,6-4,9-12,8 Summa totalresultat för perioden -16,5-11,2-40,9-13,1 17,6 Koncernen per segment / affärsområde Q Q Intäkter Nätspel 56,8 35,6 183,1 127,5 96,9 Restaurangcasino 42,1 39,2 148,0 138,3 134,5 Yggdrasil Gaming 1,3 0,3 4,4 0,9 0,0 Eliminering, interna intäkter från Yggdrasil till Cherry -0,4-0,2-1,2-0,6 0,0 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga rörelseintäkter - omvärdering tilläggsköpeskilling Nätspel 0,4 0,0 5,5 0,0 0,0 Koncerngemensamt 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Koncernen 100,2 75,0 340,0 266,3 231,5 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Nätspel -4,3-12,4-18,3-28,1 5,6 Restaurangcasino 5,0 5,2 17,1 16,0 15,0 Yggdrasil Gaming -1,4-1,2-4,6-2,5-0,4 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerngemensamt -5,8-2,3-12,1-9,4-8,4 Koncernen -6,5-10,7-17,9-24,0 11,8 Rörelseresultat (EBIT) Nätspel -6,2-11,9-25,0-33,0 3,0 Restaurangcasino 3,9 4,4 12,8 12,6 12,3 Yggdrasil Gaming -2,6-2,1-8,6-3,8-0,4 Utvecklingsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerngemensamt -5,7-2,3-12,1-9,7-8,8 Koncernen -10,6-11,9-32,9-33,9 6,1 Cherry AB (publ) 9 9

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-25, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cherry

Uppdragsanalys 2015-08-25, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cherry Uppdragsanalys 2015-08-25, uppdatering Cherry ÖKA Cherry 2015-08-25 UPPDATERING Riktkurs: 50 kronor Analytiker: Bertil Nilsson Spännande tyskt förvärv Cherry har trampat gasen i botten med förvärv och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN DEL 1 INNEHÅLL Del 1 Om Cherry VD har ordet 4 Cherryföretagens vision 6 Cherry i korthet 7 Aktien 9 Historik 11 Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT KVARTALET 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättning 566 MSEK (388) Rörelseresultat 38 MSEK (6) Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer