Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009"

Transkript

1 Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser 2009 Sälj inte punkteringsspray! Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 1 Årgång 75 Februari 2009 Omslagsbild: Reitans nya VD Magnus Carlsson visar att han trivs i butiksmiljön! Foto: Alexandra Lehre Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 Bensin&Butik besöker Danmark PDF 10 FLF stöttar landsbygdens butiker PDF 12 Butiken i Lumsheden fick hjälp av FLF PDF 14 Magnus Carlsson ny VD på Reitan PDF 16 Vilka kunder är de bästa? PDF 20 Personal på plattan eliminerade smitningar PDF 22 Aktuella notiser PDF I nästa nummer: Vi reder ut gasbegreppet 24 Bilistiska sidan från auto motor & sport PDF Sid 8 Nostalgitripp i Älvsbyn Han kör på gengas Tema Glass & konfektyr samt förstås mycket mer intressant läsning! Sid 32 Tema: Kaffe & bröd 26 Så blev kaffelösningen för 7-Elevens trafikbutiker 28 Preemkunden får sitt kaffe serverat 30 Fjärde generationens kafferostare - Lindvalls 32 Lantmännen Unibake om brödtrender Sid 26 Svensk Bensinhandels sidor 35 Utbildningsåret Sälj inte punkteringsspray! 36 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 37 Jonny Fransson vår nya kontaktman hos Transport 38 Nya medlemmar 39 Leverantörsregister Auto motor & sport förser oss med sidan 24. Sid 20 Sid 30 Sid 16 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN Ibland måste det bli mörkt FÖR ATT KUNNA SE LJUSET Just nu gissar alla ikapp med varandra om botten är nådd eller om lågkonjunkturen kommer att hålla i sig länge. Jag är inte bättre på gissa än någon annan och får istället därför konstatera att lågkonjunkturen är ett faktum och något som även nått bensinbranschen. Branschkännare menar att servicebranschen inte borde få samma känningar som exempelvis sällanköpsvaror. Detta är till föga tröst för dem som drabbas, men jag hoppas att gemene konsument fortfarande kommer att köpa sitt kaffe och låta impulsen göra några köp. Konsumenterna finns fortfarande där och likaså gör pengarna. Nu gäller det att överleva lågkonjunkturen och i detta nummer finns faktiskt några praktiska tips. Bland annat kan ni läsa på sidan 16 om Svenne och hans affärsstrategier. Att våga välja bort en kundkrets för att på sikt göra bättre affärer det gäller att sälja till dem som faktiskt besöker butiken. Vidare kan vi läsa om återkomsten av service på plattan på sidan 20. Greppet att excellera och utmärka sig samtidigt som man kan minska svinnet och öka service och merförsäljning är kanske ingen dum idé, trots tiderna. De senaste tre lågkonjunkturerna har faktiskt inte inneburit att särskilt många stationer försvunnit. Antalet stationer i Sverige låg nästan på samma nivå från 1995 till Nu har antalet stationer faktiskt minskat med ett par hundra och våra konkurrenter inom servicehandeln som närbutiker och videobutiker får det inte heller lättare. Jag hoppas att detta kan bidra till att vår bransch kommer stärkt ur svackan. Det som kan förvåna en lekman i dess observation är att de senaste tre lågkonjunkturerna alla startade med att en bubbla sprack först bankkrisen, sedan IT-kraschen och nu kreditmarknaden. Marknaden tycks inte kunna lära sig av exemplen och direkt efteråt följer en psykologisk masspsykos som ger en negativ spiral där ingen vågar vara först med att vara just optimist. Jag hoppas verkligen att nästa lågkonjunktur (vilket vi tyvärr kan vara säkra på att det kommer) istället kan bli en långsammare avmattning och inte lika djup där samhället och politikerna tidigt kan dämpa dess negativa effekter. I det här numret introduceras också ett nytt begrepp kuttism som kommer från Reitangruppen. Kuttism betyder att man skall få ut så mycket som möjligt ur varje krona. En parallell som jag genast drar är att Ingvar Kamprad sagt att han räknar förtjänst i kronor, aldrig i bruttomaginaler eller procent eller avkastning på eget kapitel. Vår egen bransch är på sitt sätt ganska konservativ i beräkningar, vinstmarginalskrav, prognoser och avgiftsuttag. Jag tror det kommer gynna hela branschen att det kommer in en helt ny aktör med nya referenser och idéer. Kanske kan vi under krisens tider hitta en nisch, en ny korv, eller helt ny typ av tjänst? Kanske är lösningen att sätta en man på plattan igen... Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 2 kommer den 23 mars. Manus till redaktionen senast den 23 februari. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 6 Advokat Helge Busk, direktör i Benzinforhandlernes faelles repraesentation, Danmarks motsvarighet till Svensk Bensinhandel.

5 B&B Reportage Bensin&Butik tar pulsen på branschen I DANMARK I förra numret beskrev vi situationen i Norge, och nu har turen kommit till Danmark där danske förbundsdirektören Helge Busk välvilligt satte av en hel dag för Bensin&Butiks räkning. Det blev en lång och intressant dag med både likheter och olikheter mest det senare. Namnet på det danska förbundet är Benzinforhandlernes faelles repraesentation (faelles = gemensam), och det blev till så sent som på 90-talet. Men det har sina skäl! - Det fanns ett förbund tidigare, men det kollapsade helt i början på 90-talet, berättar Helge. Plötsligt stod handlarna helt ensamma, och bolagen kunde förhandla med var och en till gagn för bolagen, förstås, men knappast för handlarna. Jag blev tillfrågad av Texacohandlarna om inte jag kunde hjälpa dem att bilda en gemensam organisation för att få bättre gehör för sina åsikter gentemot bolaget. De tyckte väl att jag med min bakgrund var lämplig för uppdraget eftersom jag har undervisat i just föreningsrätt jag är verksam som advokat. Jag åtog mig uppdraget, och snart kom frågan från andra handlargrupperingar. Ju mer jag kom in i verksamheten, desto mer kände jag att det fanns ett behov av en övergripande organisation, och så bildades BFR. Två personer i respektive förening, ordförande och vice ordförande, bildar BFRs styrelse och jag är dess verkställande tjänsteman, eller direktör som jag tituleras. Minimalt kontor Jag träffar Helge på vad jag trodde var BFRs kontor, men så var det inte. Han sitter tillsammans med många andra jurister i den danske advokatkedjan Advodans lokaler i en liten stad som heter Vejen, ungefär mitt på Jylland. Däremot finns ett mindre kontor i Hvidovre utanför Köpenhamn som sköter BFRs medlemsfrågor och annat av administrativ karaktär. - Jag har min dagliga gärning som advokat och arbetar inte enbart med bensinhandlarfrågor, säger Helge. Jag har en mindre ersättning för att vara BFRs direktör, och har möjlighet att vara flexibel med min tid så att jag kan lägga mer krut på BFR-frågor när behov uppstår. På så sätt har förbundet mycket små fasta kostnader, och allt utanför detta faktureras separat och utförs alltså bara när behov föreligger. Handlarföreningarna medlemmar I Danmark är det alltså de olika handlarföreningarna som är medlemmar, inte varje enskild handlare. För att finansiera verksamheten betalar alla medlemmar i handlarföreningarna 650 kr om året till BFR, och det räcker till Helges lön samt de löpande kostnaderna för sammanträden, representation och resor. Till det kommer en avgift som bestäms av respektive handlarförening till eventuella frågor där advokathjälp behövs. Om frågan av BFRs styrelse upplevs som viktig och allmängiltig för hela branschen kan också medel därifrån komma i fråga. Därför kan avgiften variera ordentligt beroende på vad som är på gång i de olika bolagen. - Jag är med i förhandlingarna mellan bolagen och de olika handlarföreningarna, men om en enskild handlare behöver hjälp debiteras det utanför medlemskapet, förklarar Helge. Till min hjälp har jag advokater här på kontoret som har olika specialkompetenser, och dessa får ta hand om sådana fall. Jag sitter aldrig med i rätten i sådana case. BFR-försäkring Eftersom BFR arbetar genom respektive handlarförening finns inte så mycket gemensamma förmåner som medlemmen Utvecklingen går mot automatiserad bensinförsäljning utan möjlighet att betala i kassan. kan åtnjuta. Men en finns, en mycket förmånlig miljöförsäkring. - Den kom till när vi började arbeta med miljöfrågorna, förklarar Helge. Förr var det vanligt att lägga kostnaden för sanering på mackägaren, men när vi började titta närmare på detta visade det sig att det varit bolaget som till största delen felat. När vi får vara med i processen har det istället blivit bolagen som får stå för fiolerna, och ju mindre risk, desto mindre premier. Speciell lagstiftning Danmark har som enda land i världen en särskild lagstiftning som reglerar förhållandet mellan en bensinhandlare och bolaget Benzinforhandlerlagen från I korthet säger den att bolaget inte får skriva avtal på mer än tre år och med ett års uppsägelsetid, alltså i praktiken fyra år. Efter det är handlaren fri att säga upp avtalet med bolaget och kan därefter förhandla med andra bolag om att representera dem istället. - Lagen säger också att handlaren är fri att driva butiken som han vill, förklarar Helge. Men nu går utvecklingen mer och mer mot automatiserad bensinförsäljning där oljebolaget äger varulagret och man betalar direkt vid pumpen utan möjlighet att betala i kassan. Kan man då hävda att handlaren är bensinhandlare när han varken äger bensinlagret eller tar hand om bolagets pengar? I dagsläget är det inte helt klarlagt, och jag tror att vi kan stå inför ett paradigmskifte här. En ytterlighet kan då vara att vi tar till oss en ny handlarkategori enbart kioskhandlare, för det bli ju i princip vad en sådan handlare blir. Jag vill betona att vi inte är där ännu, men utvecklingen kanske kan gå dithän. Jag hoppas att det inte blir så, men vi måste vara beredda på alla möjligheter för att hitta alternativa strategier. Tre olika driftsformer I Danmark, precis som här, skiljer man på tre olika driftsformer; helt handlarägda och handlardrivna (DODO), helt bolagsägda och bolagsdrivna (COCO) och så mellantinget, bolagsägda och handlardrivna (CODO) som i Danmark kallas för forpagter. - Dessvärre ser vi en trend att bolagen tar över driften på stationer som de äger, och då gäller inte längre benzinforhandlerlagen, säger Helge. Lagen är kraftfull och till handlarens fördel, och då är det naturligt att bolagen gör vad de kan för att hitta vägar att kringgå den. Benzin & Kiosk Förbundet håller sig också med en egen tidning, Benzin & Kiosk, och den kommer med sex nummer om året. Den produceras dock av en journalist som har ett fast belopp för varje nummer för sitt arbete, och annonsförsäljningen gör att den ger ett överskott till förbundet samtidigt som BFRs åsikter kommer fram på ledarplats. Förbundet har också en hemsida, www. benzinforhandler.dk. (forts på sid 8) 7

6 STATION 1 Eftersom Bensin&Butik också gärna vill vara på fältet har Helge förberett besök hos två helt olika handlare, och vårt första besök blir på en nybyggd Shellstation. Ägarparet, Tony och Birthe Jensen, har bara drivit den i ett år men har tidigare erfarenhet från en YX-station på andra sidan gatan som de köpte 2006 precis innan YX köptes av Reitan. - Vi ville vara egna företagare och driva ett företag tillsammans, berättar Birthe. Jag har en bakgrund som kontorist i en kommun, urtråkigt, och Tony är utbildad kock. Därför tyckte vi att en bensinstation vore den perfekta platsen för oss. Massor av möjligheter att driva en affär efter eget huvud och mängder med kundkontakter, det roligaste som finns. Tack och lov kunde vi köpa den här Shellstationen i samband med att Reitan lade ner vår YX-station. Både - och Shellprofilen i butiken kan ingen ta miste på, och både Birthe och Tony tycker att de har stor frihet att utforma sin butik som de själva vill ha den. - Shell har varit bra att förhandla med, och vi har fått igenom mycket av våra idéer, menar Tony. Till exempel har vi fritös för pommes frites, grillmaskin för kyckling och några egna varianter av färdiga smörgåsar. Vi har också precis satsat på en avdelning kvalitetsvin, men den har inte slagit alls ännu. Vi får ser hur det blir när vi annonserar om det i samband med julkampanjerna. Samtidigt har vi fördel av att tillhöra ett mycket starkt varumärke, och vi gör vad vi kan för att få ut fler Shellkort på marknaden. I Danmark är det vanligt att betala med bankkort där pengarna dras direkt från kontot, men Shellkortet ger ju kredit med upp till en månad och inga avgifter, men med rabatt på drivmedel. Klart att vi propagerar för det och hoppas samtidigt knyta dem närmare Shellkedjan. Jag tycker nog att vi har det bästa från två världar. Ett tips som ännu inte kan användas av svenska kollegor - avdelningen med kvalitetsviner! Satsningen på snabbmat är total - till och med kycklinggrill har införskaffats. Birthe och Tony Jensen i sin Shellbutik med både fritös och kycklinggrill. 8

7 Lokal sponsring är lika viktig i Danmark som i Sverige. Så här ser den ut, den smiley som diskuterats också i Sverige. STATION 2 Vi hinner också besöka en Statoilstation som drivs av Lars Hansen som dessutom är ordförande i Statoils återförsäljarförening. Det är lite av motsatsen till Tony och Birthes station; Lars far startade den och sedan 15 år är det sonen som tagit över. Till företaget hör också en biltvätt, en verkstad med fyra platser och en bilhall för bilförsäljning. - Helt klart är det butiken som är vår viktigaste inkomstkälla, och det blir bara tydligare och tydligare med åren, säger Lars. Jag skall därför försöka leja ut både verkstad och bilförsäljning för att bättre kunna koncentrera mig på butiken. Jag äger fastigheten och kan alltså göra vad jag vill i butiken, men jag har valt att vara en så kallad kedjestation. Det betyder att jag förbinder mig att följa Statoils butikskoncept till största delen. Jag gör det gärna, eftersom jag tycker att konceptet är bra, och tack vare vår särskilda lagstiftning på området tvingas också Statoil att vara på topp när det gäller butiksutveckling annars vill inga vara med! Men det är klart, som ordförande i föreningen har jag lite större press på mig att föregå med gott exempel. Nytt ersättningssystem Lars har med hjälp av Helge utformat ett helt nytt ersättningssystem för bränslet för alla Statoilhandlare. Istället för enbart en ersättning per liter får han nu en fast månadshyra för den mark där pumpar och cisterner står, och på toppen av det en mindre literersättning. - Det gör att fluktuationerna blir mycket mindre och att jag har en fast inkomst som jag vet kommer varje månad, menar han. Det gör det också lättare att låna pengar om det skulle behövas. En så stor och säker hyresgäst som ett oljebolag är svårt att hitta. I Danmark finns heller inget indirekt besittningsskydd, så jag riskerar inte att sitta i knät på oljebolaget. Andra bolag har tittat på detta system som jag tror har alla möjligheter att bli normbildande. Jag måste också berömma Statoil som hela tiden uppträtt mycket juste och professionellt i våra förhandlingar och lika mycket beröm skall Helge ha som bistått föreningen. Storsäljare i butik Vi går in i butiken för att titta närmare på varuutbudet. Mycket är lika, korv och kaffemaskin, men olikheter finns förstås också. Vid ingången sitter ett diplom med leende smileys, ett bevis på att butiken klarar de hygienkrav som ställs på alla butiker som hanterar livsmedel. Ett sådant system har diskuterats i Sverige också, men inte blivit verklighet ännu. - Jag brukar säga att helheten i butiken är det viktigaste, men skall jag peka på några särskilda enheter får det bli korv, kaffe och bake-off, säger Lars. Vi har post i butik som drar lite extra kunder, och så har vi precis fått in Danska Spel som vi tror mycket på. Försäljning av vin och sprit är inte så stor nu på vintern, men ökar markant på sommaren. Då säljer vi också inträdesbiljetter till vårt stora turistmål här i närheten; Legoland, och många turister på väg dit passerar här. Om fem år Jag slutar mitt Danmarkbesök med att fråga Lars vad hans visioner är om fem år. Svaret kommer direkt. - Då har jag fått externa hyresgäster för verkstad och bilförsäljning, och det har inneburit en större satsning på butiken, säger han. Då har vi två Statoilstationer i bolaget; jag driver den ena, och min fru driver den andra. Vi har förstås ett mycket gott samarbete butikerna emellan, men vi driver dem efter egna idéer så de kommer inte att vara identiska men båda kommer förstås att vara framgångsrika. Ett stort tack till min värd Helge Busk och till handlarna Tony och Birthe Jensen och Lars Hansen som gjorde min dag både minnesvärd, intressant och lärorik. Tobaksskåp á la Danmark - kolla in översta raden... Kaffeavdelningen känns igen - men kolla priserna. En dansk krona kostar nära

8 B&B Besöker FLF, föreningen som stöttar LANDSBYGDENS BUTIKER Butiken är en viktig del i mindre samhällen, och utan den försvinner en naturlig servicepunkt för bygdens befolkning. Men det finns en förening som arbetar för att bevara dessa mindre butiker FLF. FLF är en ideell förening som bildades 1982 på initiativ av SSLF, Livsmedelshandlarna. Idag drivs all verksamhet av det helägda dotterbolaget FLF Service AB, och föreningens medlemmar är Axfood, ICA, KF, Konsumentverket och SSLF. FLF är ingen branschorganisation vilket betyder att butikerna inte är medlemmar i FLF. Däremot är de medlemmar i SSLF, så handlargemensamma frågor av praktisk natur sköts där. En egen hemsida finns förstås, 20 miljoner till butikshjälp År 2002 blev startskottet för en aktivitet för att öka livskraften för dessa mindre butiker och på så sätt ge landsbygden en möjlighet att överleva. 20 friska miljoner avsattes. I paketet fanns också ett utvecklingsoch kompetensprogram, Affär på landet, där handlaren fick verktyg för att utforma sin affär efter de lokala förutsättningarna på den egna orten. Satsningen har varit lyckosam och har inneburit en ökad aktivitet bland länsstyrelser och kommuner. Mentorer Det säger sig självt att ett centralt kansli i Stockholm inte har möjlighet att fara land och rike runt och hålla i utbildningar för landsbygdsbutiker, utan den operativa verksamheten sköts av ett antal så kallade mentorer som för närvarande är 15 stycken. - Alla våra mentorer är före detta handlare och har lång erfarenhet av branschen, säger Susan Fritz, FLFs VD. De flesta jobbar deltid med våra olika projekt, och därför kan deras arbetssituation se ganska olika ut. Men ett har de gemensamt de har stenkoll på hur situationen ser ut i det egna distriktet! En per ort Ett uttalat måste för att få del av FLFs olika program är att butiken är den sista på orten. Endast då kan den komma i fråga, oavsett hur stor den är. - Det där sköter Länsstyrelserna och våra mentorer på ett bra sätt, menar Susan fanns det butiker som var den sista på orten. Dessa butiker har möjlighet att vara med i våra projekt när vi får uppdrag av länsstyrelser/regionförbund och kommuner. Av de butikerna är det cirka 35% som har en omsättning som understiger 4 miljoner kr, och detta är en mycket kritisk gräns. Det finns egentligen ingen möjlighet att kunna ta ut en vettig lön på en sådan liten omsättning, och många av dessa handlare jobbar ideellt. Kanske har mannen en egen rörelse och frun står i butiken med en symbolisk ersättning. Det är ingen ovanlig situation för många småbutiker på landsbygden. Samverkan viktig Susan är noga att påpeka ett viktigt redskap för möjligheten att få dessa butiker att överleva samverkan. Det finns exempel på många olika varianter, men ett har de gemensamt det behövs ofta fler ben att stå på än bara butiken! - Våra mentorer har också projekt där hela byn är involverad, säger hon. Ofta tycker byns invånare att man vill ha en butik i byn, men det är inte självklart att handla där. Ofta passar man på att veckohandla på närmaste stormarknad och tar därmed bort basen för den lokala handlaren. Vi samlar hela bygden till möten för att försöka få fram gemensamhetskänslan, att det är viktigt att vara solidarisk med den egna butiken och samtidigt att få handlaren att försöka bli ännu bättre på service, inte bara butiken. De flesta kan idag också erbjuda post i butik, paketutlämning, ombud för apotek och systembolag för att höja servicenivån än mer. Kan man dessutom få till uthyrning av sommarstugor, kanske drift av campingplats eller vandrarhem, ett litet kafé eller restaurang, uthyrning av roddbåtar eller kanoter börjar det bli lite storlek på verksamheten samtidigt som så många fler i bygden kan aktiveras. Service i en övergripande mening När vi sitter och pratar om bygdens sista butik kommer jag osökt att tänka på den aktuella debatten om mackdöden. Har FLF något ansvar för bygdens sista bensinstation också? - Ja, bensinfrågan är en del av servicen på landsbygden, och vi har med denna fråga i många av våra projekt ute i länen, menar Susan. Goda resultat Resultatet av FLFs insatser har följts upp av både Konsumentverket och FLF. Effekterna i butikerna har lett till att de negativa konsekvenserna för landsbygden har kunnat begränsas. Landsbygdsbutiker med stor betydelse för varuförsörjningen har överlevt. Färre än en tiondel av de landsbygdsbutiker som varit föremål för insatser hade år 2005 upphört med verksamheten samtidigt som nästan en tredjedel av jämförbara butiker utan insatser hade lagts ner. Under motsvarande period är det förhållandevis få konsumenter som ändrat sina köpvanor till följd av nedläggningar. - Det intressanta är att många upplever uppmärksamheten som den största hjälpen, avslutar Susan. Det ekonomiska stöd som kan bli aktuellt via andra kanaler är alltid välkommet, men FLFs aktiviteter fick dem att synliggöras, bli en aktiv part i en process. Därför är jag övertygad om att vi också fortsättningsvis kommer att vara ett gott stöd åt många landsbygdsbutiker! Susan Fritz, VD för FLF, bakom skrivbordet på det centrala kansliet i Stockholm. 10

9 B&B Butiken När FLF grep in blev det åter BUTIK I LUMSHEDEN För att få veta hur det praktiskt kan se ut när FLF engageras för att få fart på en butik på landsbygden pratade vi med en av mentorerna som föreslog att vi skulle träffas i butiken i Lumsheden. Och så blev det. För att påminna om orten utifall läsekretsen skulle ha glömt bort var Lumsheden finns kan jag berätta att den ligger i södra Dalarna, precis efter länsgränsen mot Gästrikland. Det är 3,5 mil till Sandviken och lite drygt 2 mil till Svärdsjö. Privatägd idag Här har det funnits ICA-butik sedan 1900-talets början, driven som en ekonomisk förening valde man att inte uppgradera butiken till ICA nära, utan gick över till Nära Dej inom dåvarande ICA Meny. Ändå gick butiken allt sämre, och 2006 var konkursen ett faktum - Då kopplades FLF in i bilden på uppdrag av länsstyrelsen, och vi satte oss ner för att diskutera hur vi skulle kunna rädda butiken, berättar FLFs mentor i området, Göran Forsén. Vi satsade på privat ägande, och Marie Hellbom som tidigare jobbade i butiken, var villig att driva butiken vidare som aktiebolag om förutsättningarna fanns. Nystart Kvarnarna började mala, och Göran och Marie tog ett helhetsgrepp på situationen. Behövde något ändras? Byggas om? Kompletteras? Tillhöra någon kedja? Kunde man få till andra servicefunktioner? - När vi fått till en specifikation på detta hade vi något konkret att gå på, förklarar Göran. Länsstyrelsen var med på noterna och erbjöd investeringsbidrag på 50%, och det användes när vi investerade i nya frysar och ny värmeanläggning, Svenska Spelombudskap samt besiktning och reparation av macken. Marie och hennes man Lars- Inge köpte fastigheten, och nu hyrs den ut till aktiebolaget. Ekonomin tillåter också att Marie kunde anställas den enda i butiken som är anställd, men vi klarar av att ge henne en anständig lön. Hon har bra hjälp av sin mor och familj som tillbringar en del tid i butiken utan ersättning. Vi profilerade om butiken till Axfood Närlivs koncept Handlarn som vi tyckte passade bra. Bolagets totala omsättning ligger på lite drygt 3,5 miljoner, och det är nära det medelvärde vi räknat fram för landsbygdsbutikerna här i Dalarna. Jag kan också nämna att det i slutet på augusti arrangeras Lumshedens Handlar n i Lumsheden ser ut att gå mot en glad framtid... 12

10 Kaffehörnan, byns sambandscentral. Här blir man uppdaterad om det senaste... marknad då hela byn lever upp. Då är det öppet länge i butiken, och då ökar försäljningen radikalt. Alla extra inkomster som butiken kan få är välkomna! bränsle, och skoterverksamhet är inget som förekommer i städerna. Alltså måste det finnas möjlighet att tanka skotern. Kan man inte det faller en stor del av skoterledsatsningen platt till marken! Kringservice Med tiden har alternativa ser- 200 invånare vicefunktioner kompletterat I Lumsheden finns ungefär butiksutbudet, bland annat 200 invånare och jag undrar apoteksombud, systembo- hur det står till med solidaritelagsombud, samarbete med ten. Handlar alla Lumshedsbor en färghandlare i Sandviken i sin butik? och ombud för Svenska Spel. - Nej, långt ifrån alla, menar Hemkörning av varor är också Marie. Jag skulle uppskatta något som erbjuds. Till detta att ungefär 75 av dem gör kommer möjlighet att tanka det. Man måste komma ihåg både bensin och diesel samt att de flesta som jobbar har att butiken upplåter markyta sina arbetsplatser utanför byn, för kommunens återvinnings- företrädelsevis i Sandviken, holkar. Och inne i butiken Svärdsjö eller Falun, och då finns fikabordet som blivit lite är det förstås frestande att av bygdens sambandscentral. också passa på att handla på Sist men inte minst har över- stormarknader där. enskommelse träffats med kommunen om att dagis hand- Mest diesel Det är inga stora mängder lar sina råvaror här. - Det har gått runt, men inte bränsle som säljs från Tappså mycket mer, säger Göran. anläggningen i Lumsheden, Dessvärre har byns skola lagts mest diesel till traktorer och ner, något som inte främjar skogsmaskiner. På sommaren byns möjlighet till överlevnad. blir det mer bensin på grund Jag anser att skola, butik och av den ökade turisttrafiken. bensinstation är servicefunk- - Sommaren är vår klart bästa tioner som det är svårt att tid, förklarar Marie. Vi märker klara sig utan. Dessutom är en markant nergång så snart det så många funktioner som skolan börjar, men dieseln går hänger ihop. Kommunerna i jämnare takt året runt. Här här omkring har satsat stora finns många som ägnar sig pengar på fina skoterleder, och åt jordbruk och skogsskötsel Annons fo?r B&B:Layout Sida 2 skoteråkandet ökar för varje i mindre skala, och de flesta år. Men en skoter måste ha av dem tankar här. Totalt på Lokalproducerat stöds så långt det är möjligt. ett år säljer vi runt liter. Vi har ingen betalningsmöjlighet vid pumparna, utan alla måste komma in i butiken och betala. Därför går de bara att tanka när butiken är öppen, och det är den mellan 10 och 18 på vardagar med en timmes lunchpaus mellan , 9-12 på lördagar och på söndagarna har vi stängt. Kartläggning av bensinstationer Göran har också inventerat bensinstationsbeståndet på Dalarnas landsbygd och funnit att det finns runt 60 stycken utanför tätorterna varav många lever under stängningshot. - Många har haft en knackig ekonomi en längre tid, men de senaste två åren har nedläggningarna duggat tätare än förut, säger Göran. Riktigt hur detta skall tacklas vet vi inte idag, men det finns exempel där stora bolag lagt ner och mindre bolag ser en möjlighet till nyetablering. Särskilt känsligt blir det om det gäller sista stationen eller butiken, och jag hoppas att vi kan komma fram till en försörjningsplan där de flesta kan åtnjuta denna viktiga service också i framtiden. När jag sätter mig i bilen för att åka tillbaka till storstaden slås jag av hur viktigt det måste vara för bygden att kunna behålla sin butik. Tänk så opraktiskt att vara tvungen att ta bi- len 5 mil tur och retur bara för att köpa några liter mjölk eller en kvällstidning. Hoppas bara att också byborna inser att de måste handla oftare i sin lokala butik för att ge den underlag att överleva Till och med färg finns i sortimentet......liksom möjlighet att panta burkar. PREFABRICERADE MACKAR Som du beställer en nyckelfärdig villa kan du av oss beställa en nyckelfärdig bensin eller dieselanläggning. Totalåtagande Från ax till limpa. Design, projektering, kalkyl, genomförande och service. 2,1m Utbyggbar och demonterbar! Miljö- och säkerhetstekniken runt Premac är långt utvecklad. En kontakt, ett pris. Kjell Anderson Contrating AB Adress: Tunbytorpsgatan 18, Västerås Tel: Fax:

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007

Tema: Säkerhet. Skånska stationer trotsar åläggande. Sommarbutiken - bygdens livsnerv. Shell och 7-Eleven i samarbete. Nr 5 2007 Trafikbutik i framtiden? Nr 5 2007 BRANSCHTIDNING FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL Skånska stationer trotsar åläggande Sommarbutiken - bygdens livsnerv Shell och 7-Eleven i samarbete Tema: Säkerhet

Läs mer

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö

& Nr 2 2010. arlas dråpslag mot servicehandeln! medlemskåren. glass & konfektyr. nedslag i. minitema miljö BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 2 2010 arlas dråpslag mot servicehandeln! nedslag i medlemskåren minitema miljö glass & konfektyr Ledare Fortsatt oro för små bensinhandlare &

Läs mer

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009

Tema: Glass & konfektyr. På besök hos finska förbundet. SPIMFABs 1 000e sanering. Olika gasbränslen. Nr 2 2009 Nr 2 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L På besök hos finska förbundet SPIMFABs 1 000e sanering Olika gasbränslen Tema: Glass & konfektyr Glöm

Läs mer

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009

Tema: Drycker & snacks. Femte benet test. Det blev St1. De öppnade ny mack. Hur blir det med sjömackarna? Nr 3 2009 Ny serie: Femte benet test Nr 3 2009 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Det blev St1 De öppnade ny mack Hur blir det med sjömackarna? Tema: Drycker

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för

& Nr 7 2014. årets station. kundbemötande. statoil i åhus. tobak. vår bransch ett föredöme i. Okq8 i fjugesta är. snusförsäljningen en framgång för BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2014 Okq8 i fjugesta är årets station vår bransch ett föredöme i kundbemötande snusförsäljningen en framgång för statoil i åhus tobak tack för

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

& Nr 5 2009 PLANER FÖR ST1 HÖGTFLYGANDE TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET B R A N S C H T I D N I N G E N F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L & Nr 5 2009 HÖGTFLYGANDE PLANER FÖR ST1 TILLÅTET MED AUTOMATER PÅ SJÖSTATIONER RÖSTA PÅ ÅRETS STATION SÄKERHET

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007

Tema: Tobak. Den verkliga miljöbilen drivs med el. Årets bensinstation utsedd. DHL satsar på privatpaket. Nr 7 2007 Trafikbutik i framtiden? UTSEDD AV SVENSK BENSINHANDEL Nr 7 2007 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Den verkliga miljöbilen drivs med el Årets bensinstation

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE

Biltvätt SMITNINGAR RASTA I ÖDESHÖG AFFÄRSUTVECKLING TEMA DEBATT I MEDIERNA IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN NY ARTIKELSERIE BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #2 2015 SMITNINGAR DEBATT I MEDIERNA RASTA I ÖDESHÖG IDEALISKT FÖR LASTBILSFLOTTAN AFFÄRSUTVECKLING NY ARTIKELSERIE TEMA Biltvätt En revolutionerande

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Bakom kulisserna hos Gallerix

Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise focus BRANSCHTIDNINGEN FÖR SVERIGES FRANCHISETAGARE #1 MARS 2015 Bakom kulisserna hos Gallerix Franchise eller inte? Pengar att spara på nobelpris-innovation Med utökat rättsskydd! Med utökat

Läs mer

SERVICEHANDELSDAGARNA

SERVICEHANDELSDAGARNA BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDLARE & #3 2015 QSTARS NYA TRAILAR VD MARIA HADD OM NYSATSNINGAR FEM TON FIKTIVA TUNGMETALLER DUMPADE PÅ MYNTTORGET VI MANIFESTERADE MÄNGDEN TUNGMETALLER

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

HandelsKRAFT. Fruktbart företagande

HandelsKRAFT. Fruktbart företagande NU SATSAR ICA Butiksläget: 25 000 kunder varje vecka eller 200 kunder i byn Samhällsläget: Handlarna har över 10 000 lokala leverantörer MILJONER KRONOR PÅ LOKAL SPONSRING Marknadsläget: Efter en tuff

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer