Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema: Kaffe & bröd. Ny VD på 7-Eleven. Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet. Nr 1 2009"

Transkript

1 Nr B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Ny VD på 7-Eleven Vem är den ideala kunden? På besök hos danska förbundet Tema: Kaffe & bröd Kurser 2009 Sälj inte punkteringsspray! Arbetsrätt och a-kassa

2 B&B INNEHÅLL Nr 1 Årgång 75 Februari 2009 Omslagsbild: Reitans nya VD Magnus Carlsson visar att han trivs i butiksmiljön! Foto: Alexandra Lehre Om inget annat anges svarar redaktören för text och bild. Redaktion Rolf Karlsson, redaktör Redaktionskommitté Robert Dimmlich Lennart Olson Susanne Forslund Leif Ericsson Lennart Nilsson Susan Fritz 4 Ledaren PDF 6 Bensin&Butik besöker Danmark PDF 10 FLF stöttar landsbygdens butiker PDF 12 Butiken i Lumsheden fick hjälp av FLF PDF 14 Magnus Carlsson ny VD på Reitan PDF 16 Vilka kunder är de bästa? PDF 20 Personal på plattan eliminerade smitningar PDF 22 Aktuella notiser PDF I nästa nummer: Vi reder ut gasbegreppet 24 Bilistiska sidan från auto motor & sport PDF Sid 8 Nostalgitripp i Älvsbyn Han kör på gengas Tema Glass & konfektyr samt förstås mycket mer intressant läsning! Sid 32 Tema: Kaffe & bröd 26 Så blev kaffelösningen för 7-Elevens trafikbutiker 28 Preemkunden får sitt kaffe serverat 30 Fjärde generationens kafferostare - Lindvalls 32 Lantmännen Unibake om brödtrender Sid 26 Svensk Bensinhandels sidor 35 Utbildningsåret Sälj inte punkteringsspray! 36 Vi svarar på frågor om arbetsrätt och A-kassa 37 Jonny Fransson vår nya kontaktman hos Transport 38 Nya medlemmar 39 Leverantörsregister Auto motor & sport förser oss med sidan 24. Sid 20 Sid 30 Sid 16 Svensk Bensinhandel vi gör branschen starkare! Svensk Bensinhandel är organisationen för dig som driver bensinstation som egen företagare. Med vår erfarenhet och kunskap kan vi ge dig stöd och hjälp vid förhandlingar med facken och oljebolagen samt i kontakter med andra företag och myndigheter. Förhandlingarna med oljebolagen kan t ex röra hyror, kontraktsvillkor, reparationer och underhåll. Förhandlingarna med fackföreningarna kan t ex handla om anställningar, löneuträkningar och uppsägningar. Branschinformation ges via tidningen Bensin&Butik, nyhetsbrev, informationsmöten samt hemsidan Förbundet erbjuder omfattande och varierande utbildning för medlemmarna och deras anställda samt också olika typer av försäkringar för företaget, företagaren och de anställda. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter som i så stor utsträckning som möjligt skall komma från olika oljebolag.

3 B&B LEDAREN Ibland måste det bli mörkt FÖR ATT KUNNA SE LJUSET Just nu gissar alla ikapp med varandra om botten är nådd eller om lågkonjunkturen kommer att hålla i sig länge. Jag är inte bättre på gissa än någon annan och får istället därför konstatera att lågkonjunkturen är ett faktum och något som även nått bensinbranschen. Branschkännare menar att servicebranschen inte borde få samma känningar som exempelvis sällanköpsvaror. Detta är till föga tröst för dem som drabbas, men jag hoppas att gemene konsument fortfarande kommer att köpa sitt kaffe och låta impulsen göra några köp. Konsumenterna finns fortfarande där och likaså gör pengarna. Nu gäller det att överleva lågkonjunkturen och i detta nummer finns faktiskt några praktiska tips. Bland annat kan ni läsa på sidan 16 om Svenne och hans affärsstrategier. Att våga välja bort en kundkrets för att på sikt göra bättre affärer det gäller att sälja till dem som faktiskt besöker butiken. Vidare kan vi läsa om återkomsten av service på plattan på sidan 20. Greppet att excellera och utmärka sig samtidigt som man kan minska svinnet och öka service och merförsäljning är kanske ingen dum idé, trots tiderna. De senaste tre lågkonjunkturerna har faktiskt inte inneburit att särskilt många stationer försvunnit. Antalet stationer i Sverige låg nästan på samma nivå från 1995 till Nu har antalet stationer faktiskt minskat med ett par hundra och våra konkurrenter inom servicehandeln som närbutiker och videobutiker får det inte heller lättare. Jag hoppas att detta kan bidra till att vår bransch kommer stärkt ur svackan. Det som kan förvåna en lekman i dess observation är att de senaste tre lågkonjunkturerna alla startade med att en bubbla sprack först bankkrisen, sedan IT-kraschen och nu kreditmarknaden. Marknaden tycks inte kunna lära sig av exemplen och direkt efteråt följer en psykologisk masspsykos som ger en negativ spiral där ingen vågar vara först med att vara just optimist. Jag hoppas verkligen att nästa lågkonjunktur (vilket vi tyvärr kan vara säkra på att det kommer) istället kan bli en långsammare avmattning och inte lika djup där samhället och politikerna tidigt kan dämpa dess negativa effekter. I det här numret introduceras också ett nytt begrepp kuttism som kommer från Reitangruppen. Kuttism betyder att man skall få ut så mycket som möjligt ur varje krona. En parallell som jag genast drar är att Ingvar Kamprad sagt att han räknar förtjänst i kronor, aldrig i bruttomaginaler eller procent eller avkastning på eget kapitel. Vår egen bransch är på sitt sätt ganska konservativ i beräkningar, vinstmarginalskrav, prognoser och avgiftsuttag. Jag tror det kommer gynna hela branschen att det kommer in en helt ny aktör med nya referenser och idéer. Kanske kan vi under krisens tider hitta en nisch, en ny korv, eller helt ny typ av tjänst? Kanske är lösningen att sätta en man på plattan igen... Robert Dimmlich, VD TS kontrollerad fackpressupplaga Ansvarig utgivare Robert Dimmlich, tel Redaktör Rolf Karlsson, tel Annonsbokning och material Ad4you, Nils-Erik Wickman Krukmakargatan 35C, Stockholm Tel , fax Register och prenumeration Susanne Forslund, tel Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter ISSN Art & Design TapeNet Reklam AB Tel Tryckning Trydells tryckeri Box Laholm Verkställande direktör: Robert Dimmlich Box 1763, Birger Jarlsgatan 37 3tr Stockholm Tel , fax Bankgiro Nummer 2 kommer den 23 mars. Manus till redaktionen senast den 23 februari. Prenumerationspris för 2009 helår 500:, lösnummer 80: Eftertryck av text och bild förbjuden utan överenskommelse med redaktionen.

4 6 Advokat Helge Busk, direktör i Benzinforhandlernes faelles repraesentation, Danmarks motsvarighet till Svensk Bensinhandel.

5 B&B Reportage Bensin&Butik tar pulsen på branschen I DANMARK I förra numret beskrev vi situationen i Norge, och nu har turen kommit till Danmark där danske förbundsdirektören Helge Busk välvilligt satte av en hel dag för Bensin&Butiks räkning. Det blev en lång och intressant dag med både likheter och olikheter mest det senare. Namnet på det danska förbundet är Benzinforhandlernes faelles repraesentation (faelles = gemensam), och det blev till så sent som på 90-talet. Men det har sina skäl! - Det fanns ett förbund tidigare, men det kollapsade helt i början på 90-talet, berättar Helge. Plötsligt stod handlarna helt ensamma, och bolagen kunde förhandla med var och en till gagn för bolagen, förstås, men knappast för handlarna. Jag blev tillfrågad av Texacohandlarna om inte jag kunde hjälpa dem att bilda en gemensam organisation för att få bättre gehör för sina åsikter gentemot bolaget. De tyckte väl att jag med min bakgrund var lämplig för uppdraget eftersom jag har undervisat i just föreningsrätt jag är verksam som advokat. Jag åtog mig uppdraget, och snart kom frågan från andra handlargrupperingar. Ju mer jag kom in i verksamheten, desto mer kände jag att det fanns ett behov av en övergripande organisation, och så bildades BFR. Två personer i respektive förening, ordförande och vice ordförande, bildar BFRs styrelse och jag är dess verkställande tjänsteman, eller direktör som jag tituleras. Minimalt kontor Jag träffar Helge på vad jag trodde var BFRs kontor, men så var det inte. Han sitter tillsammans med många andra jurister i den danske advokatkedjan Advodans lokaler i en liten stad som heter Vejen, ungefär mitt på Jylland. Däremot finns ett mindre kontor i Hvidovre utanför Köpenhamn som sköter BFRs medlemsfrågor och annat av administrativ karaktär. - Jag har min dagliga gärning som advokat och arbetar inte enbart med bensinhandlarfrågor, säger Helge. Jag har en mindre ersättning för att vara BFRs direktör, och har möjlighet att vara flexibel med min tid så att jag kan lägga mer krut på BFR-frågor när behov uppstår. På så sätt har förbundet mycket små fasta kostnader, och allt utanför detta faktureras separat och utförs alltså bara när behov föreligger. Handlarföreningarna medlemmar I Danmark är det alltså de olika handlarföreningarna som är medlemmar, inte varje enskild handlare. För att finansiera verksamheten betalar alla medlemmar i handlarföreningarna 650 kr om året till BFR, och det räcker till Helges lön samt de löpande kostnaderna för sammanträden, representation och resor. Till det kommer en avgift som bestäms av respektive handlarförening till eventuella frågor där advokathjälp behövs. Om frågan av BFRs styrelse upplevs som viktig och allmängiltig för hela branschen kan också medel därifrån komma i fråga. Därför kan avgiften variera ordentligt beroende på vad som är på gång i de olika bolagen. - Jag är med i förhandlingarna mellan bolagen och de olika handlarföreningarna, men om en enskild handlare behöver hjälp debiteras det utanför medlemskapet, förklarar Helge. Till min hjälp har jag advokater här på kontoret som har olika specialkompetenser, och dessa får ta hand om sådana fall. Jag sitter aldrig med i rätten i sådana case. BFR-försäkring Eftersom BFR arbetar genom respektive handlarförening finns inte så mycket gemensamma förmåner som medlemmen Utvecklingen går mot automatiserad bensinförsäljning utan möjlighet att betala i kassan. kan åtnjuta. Men en finns, en mycket förmånlig miljöförsäkring. - Den kom till när vi började arbeta med miljöfrågorna, förklarar Helge. Förr var det vanligt att lägga kostnaden för sanering på mackägaren, men när vi började titta närmare på detta visade det sig att det varit bolaget som till största delen felat. När vi får vara med i processen har det istället blivit bolagen som får stå för fiolerna, och ju mindre risk, desto mindre premier. Speciell lagstiftning Danmark har som enda land i världen en särskild lagstiftning som reglerar förhållandet mellan en bensinhandlare och bolaget Benzinforhandlerlagen från I korthet säger den att bolaget inte får skriva avtal på mer än tre år och med ett års uppsägelsetid, alltså i praktiken fyra år. Efter det är handlaren fri att säga upp avtalet med bolaget och kan därefter förhandla med andra bolag om att representera dem istället. - Lagen säger också att handlaren är fri att driva butiken som han vill, förklarar Helge. Men nu går utvecklingen mer och mer mot automatiserad bensinförsäljning där oljebolaget äger varulagret och man betalar direkt vid pumpen utan möjlighet att betala i kassan. Kan man då hävda att handlaren är bensinhandlare när han varken äger bensinlagret eller tar hand om bolagets pengar? I dagsläget är det inte helt klarlagt, och jag tror att vi kan stå inför ett paradigmskifte här. En ytterlighet kan då vara att vi tar till oss en ny handlarkategori enbart kioskhandlare, för det bli ju i princip vad en sådan handlare blir. Jag vill betona att vi inte är där ännu, men utvecklingen kanske kan gå dithän. Jag hoppas att det inte blir så, men vi måste vara beredda på alla möjligheter för att hitta alternativa strategier. Tre olika driftsformer I Danmark, precis som här, skiljer man på tre olika driftsformer; helt handlarägda och handlardrivna (DODO), helt bolagsägda och bolagsdrivna (COCO) och så mellantinget, bolagsägda och handlardrivna (CODO) som i Danmark kallas för forpagter. - Dessvärre ser vi en trend att bolagen tar över driften på stationer som de äger, och då gäller inte längre benzinforhandlerlagen, säger Helge. Lagen är kraftfull och till handlarens fördel, och då är det naturligt att bolagen gör vad de kan för att hitta vägar att kringgå den. Benzin & Kiosk Förbundet håller sig också med en egen tidning, Benzin & Kiosk, och den kommer med sex nummer om året. Den produceras dock av en journalist som har ett fast belopp för varje nummer för sitt arbete, och annonsförsäljningen gör att den ger ett överskott till förbundet samtidigt som BFRs åsikter kommer fram på ledarplats. Förbundet har också en hemsida, www. benzinforhandler.dk. (forts på sid 8) 7

6 STATION 1 Eftersom Bensin&Butik också gärna vill vara på fältet har Helge förberett besök hos två helt olika handlare, och vårt första besök blir på en nybyggd Shellstation. Ägarparet, Tony och Birthe Jensen, har bara drivit den i ett år men har tidigare erfarenhet från en YX-station på andra sidan gatan som de köpte 2006 precis innan YX köptes av Reitan. - Vi ville vara egna företagare och driva ett företag tillsammans, berättar Birthe. Jag har en bakgrund som kontorist i en kommun, urtråkigt, och Tony är utbildad kock. Därför tyckte vi att en bensinstation vore den perfekta platsen för oss. Massor av möjligheter att driva en affär efter eget huvud och mängder med kundkontakter, det roligaste som finns. Tack och lov kunde vi köpa den här Shellstationen i samband med att Reitan lade ner vår YX-station. Både - och Shellprofilen i butiken kan ingen ta miste på, och både Birthe och Tony tycker att de har stor frihet att utforma sin butik som de själva vill ha den. - Shell har varit bra att förhandla med, och vi har fått igenom mycket av våra idéer, menar Tony. Till exempel har vi fritös för pommes frites, grillmaskin för kyckling och några egna varianter av färdiga smörgåsar. Vi har också precis satsat på en avdelning kvalitetsvin, men den har inte slagit alls ännu. Vi får ser hur det blir när vi annonserar om det i samband med julkampanjerna. Samtidigt har vi fördel av att tillhöra ett mycket starkt varumärke, och vi gör vad vi kan för att få ut fler Shellkort på marknaden. I Danmark är det vanligt att betala med bankkort där pengarna dras direkt från kontot, men Shellkortet ger ju kredit med upp till en månad och inga avgifter, men med rabatt på drivmedel. Klart att vi propagerar för det och hoppas samtidigt knyta dem närmare Shellkedjan. Jag tycker nog att vi har det bästa från två världar. Ett tips som ännu inte kan användas av svenska kollegor - avdelningen med kvalitetsviner! Satsningen på snabbmat är total - till och med kycklinggrill har införskaffats. Birthe och Tony Jensen i sin Shellbutik med både fritös och kycklinggrill. 8

7 Lokal sponsring är lika viktig i Danmark som i Sverige. Så här ser den ut, den smiley som diskuterats också i Sverige. STATION 2 Vi hinner också besöka en Statoilstation som drivs av Lars Hansen som dessutom är ordförande i Statoils återförsäljarförening. Det är lite av motsatsen till Tony och Birthes station; Lars far startade den och sedan 15 år är det sonen som tagit över. Till företaget hör också en biltvätt, en verkstad med fyra platser och en bilhall för bilförsäljning. - Helt klart är det butiken som är vår viktigaste inkomstkälla, och det blir bara tydligare och tydligare med åren, säger Lars. Jag skall därför försöka leja ut både verkstad och bilförsäljning för att bättre kunna koncentrera mig på butiken. Jag äger fastigheten och kan alltså göra vad jag vill i butiken, men jag har valt att vara en så kallad kedjestation. Det betyder att jag förbinder mig att följa Statoils butikskoncept till största delen. Jag gör det gärna, eftersom jag tycker att konceptet är bra, och tack vare vår särskilda lagstiftning på området tvingas också Statoil att vara på topp när det gäller butiksutveckling annars vill inga vara med! Men det är klart, som ordförande i föreningen har jag lite större press på mig att föregå med gott exempel. Nytt ersättningssystem Lars har med hjälp av Helge utformat ett helt nytt ersättningssystem för bränslet för alla Statoilhandlare. Istället för enbart en ersättning per liter får han nu en fast månadshyra för den mark där pumpar och cisterner står, och på toppen av det en mindre literersättning. - Det gör att fluktuationerna blir mycket mindre och att jag har en fast inkomst som jag vet kommer varje månad, menar han. Det gör det också lättare att låna pengar om det skulle behövas. En så stor och säker hyresgäst som ett oljebolag är svårt att hitta. I Danmark finns heller inget indirekt besittningsskydd, så jag riskerar inte att sitta i knät på oljebolaget. Andra bolag har tittat på detta system som jag tror har alla möjligheter att bli normbildande. Jag måste också berömma Statoil som hela tiden uppträtt mycket juste och professionellt i våra förhandlingar och lika mycket beröm skall Helge ha som bistått föreningen. Storsäljare i butik Vi går in i butiken för att titta närmare på varuutbudet. Mycket är lika, korv och kaffemaskin, men olikheter finns förstås också. Vid ingången sitter ett diplom med leende smileys, ett bevis på att butiken klarar de hygienkrav som ställs på alla butiker som hanterar livsmedel. Ett sådant system har diskuterats i Sverige också, men inte blivit verklighet ännu. - Jag brukar säga att helheten i butiken är det viktigaste, men skall jag peka på några särskilda enheter får det bli korv, kaffe och bake-off, säger Lars. Vi har post i butik som drar lite extra kunder, och så har vi precis fått in Danska Spel som vi tror mycket på. Försäljning av vin och sprit är inte så stor nu på vintern, men ökar markant på sommaren. Då säljer vi också inträdesbiljetter till vårt stora turistmål här i närheten; Legoland, och många turister på väg dit passerar här. Om fem år Jag slutar mitt Danmarkbesök med att fråga Lars vad hans visioner är om fem år. Svaret kommer direkt. - Då har jag fått externa hyresgäster för verkstad och bilförsäljning, och det har inneburit en större satsning på butiken, säger han. Då har vi två Statoilstationer i bolaget; jag driver den ena, och min fru driver den andra. Vi har förstås ett mycket gott samarbete butikerna emellan, men vi driver dem efter egna idéer så de kommer inte att vara identiska men båda kommer förstås att vara framgångsrika. Ett stort tack till min värd Helge Busk och till handlarna Tony och Birthe Jensen och Lars Hansen som gjorde min dag både minnesvärd, intressant och lärorik. Tobaksskåp á la Danmark - kolla in översta raden... Kaffeavdelningen känns igen - men kolla priserna. En dansk krona kostar nära

8 B&B Besöker FLF, föreningen som stöttar LANDSBYGDENS BUTIKER Butiken är en viktig del i mindre samhällen, och utan den försvinner en naturlig servicepunkt för bygdens befolkning. Men det finns en förening som arbetar för att bevara dessa mindre butiker FLF. FLF är en ideell förening som bildades 1982 på initiativ av SSLF, Livsmedelshandlarna. Idag drivs all verksamhet av det helägda dotterbolaget FLF Service AB, och föreningens medlemmar är Axfood, ICA, KF, Konsumentverket och SSLF. FLF är ingen branschorganisation vilket betyder att butikerna inte är medlemmar i FLF. Däremot är de medlemmar i SSLF, så handlargemensamma frågor av praktisk natur sköts där. En egen hemsida finns förstås, 20 miljoner till butikshjälp År 2002 blev startskottet för en aktivitet för att öka livskraften för dessa mindre butiker och på så sätt ge landsbygden en möjlighet att överleva. 20 friska miljoner avsattes. I paketet fanns också ett utvecklingsoch kompetensprogram, Affär på landet, där handlaren fick verktyg för att utforma sin affär efter de lokala förutsättningarna på den egna orten. Satsningen har varit lyckosam och har inneburit en ökad aktivitet bland länsstyrelser och kommuner. Mentorer Det säger sig självt att ett centralt kansli i Stockholm inte har möjlighet att fara land och rike runt och hålla i utbildningar för landsbygdsbutiker, utan den operativa verksamheten sköts av ett antal så kallade mentorer som för närvarande är 15 stycken. - Alla våra mentorer är före detta handlare och har lång erfarenhet av branschen, säger Susan Fritz, FLFs VD. De flesta jobbar deltid med våra olika projekt, och därför kan deras arbetssituation se ganska olika ut. Men ett har de gemensamt de har stenkoll på hur situationen ser ut i det egna distriktet! En per ort Ett uttalat måste för att få del av FLFs olika program är att butiken är den sista på orten. Endast då kan den komma i fråga, oavsett hur stor den är. - Det där sköter Länsstyrelserna och våra mentorer på ett bra sätt, menar Susan fanns det butiker som var den sista på orten. Dessa butiker har möjlighet att vara med i våra projekt när vi får uppdrag av länsstyrelser/regionförbund och kommuner. Av de butikerna är det cirka 35% som har en omsättning som understiger 4 miljoner kr, och detta är en mycket kritisk gräns. Det finns egentligen ingen möjlighet att kunna ta ut en vettig lön på en sådan liten omsättning, och många av dessa handlare jobbar ideellt. Kanske har mannen en egen rörelse och frun står i butiken med en symbolisk ersättning. Det är ingen ovanlig situation för många småbutiker på landsbygden. Samverkan viktig Susan är noga att påpeka ett viktigt redskap för möjligheten att få dessa butiker att överleva samverkan. Det finns exempel på många olika varianter, men ett har de gemensamt det behövs ofta fler ben att stå på än bara butiken! - Våra mentorer har också projekt där hela byn är involverad, säger hon. Ofta tycker byns invånare att man vill ha en butik i byn, men det är inte självklart att handla där. Ofta passar man på att veckohandla på närmaste stormarknad och tar därmed bort basen för den lokala handlaren. Vi samlar hela bygden till möten för att försöka få fram gemensamhetskänslan, att det är viktigt att vara solidarisk med den egna butiken och samtidigt att få handlaren att försöka bli ännu bättre på service, inte bara butiken. De flesta kan idag också erbjuda post i butik, paketutlämning, ombud för apotek och systembolag för att höja servicenivån än mer. Kan man dessutom få till uthyrning av sommarstugor, kanske drift av campingplats eller vandrarhem, ett litet kafé eller restaurang, uthyrning av roddbåtar eller kanoter börjar det bli lite storlek på verksamheten samtidigt som så många fler i bygden kan aktiveras. Service i en övergripande mening När vi sitter och pratar om bygdens sista butik kommer jag osökt att tänka på den aktuella debatten om mackdöden. Har FLF något ansvar för bygdens sista bensinstation också? - Ja, bensinfrågan är en del av servicen på landsbygden, och vi har med denna fråga i många av våra projekt ute i länen, menar Susan. Goda resultat Resultatet av FLFs insatser har följts upp av både Konsumentverket och FLF. Effekterna i butikerna har lett till att de negativa konsekvenserna för landsbygden har kunnat begränsas. Landsbygdsbutiker med stor betydelse för varuförsörjningen har överlevt. Färre än en tiondel av de landsbygdsbutiker som varit föremål för insatser hade år 2005 upphört med verksamheten samtidigt som nästan en tredjedel av jämförbara butiker utan insatser hade lagts ner. Under motsvarande period är det förhållandevis få konsumenter som ändrat sina köpvanor till följd av nedläggningar. - Det intressanta är att många upplever uppmärksamheten som den största hjälpen, avslutar Susan. Det ekonomiska stöd som kan bli aktuellt via andra kanaler är alltid välkommet, men FLFs aktiviteter fick dem att synliggöras, bli en aktiv part i en process. Därför är jag övertygad om att vi också fortsättningsvis kommer att vara ett gott stöd åt många landsbygdsbutiker! Susan Fritz, VD för FLF, bakom skrivbordet på det centrala kansliet i Stockholm. 10

9 B&B Butiken När FLF grep in blev det åter BUTIK I LUMSHEDEN För att få veta hur det praktiskt kan se ut när FLF engageras för att få fart på en butik på landsbygden pratade vi med en av mentorerna som föreslog att vi skulle träffas i butiken i Lumsheden. Och så blev det. För att påminna om orten utifall läsekretsen skulle ha glömt bort var Lumsheden finns kan jag berätta att den ligger i södra Dalarna, precis efter länsgränsen mot Gästrikland. Det är 3,5 mil till Sandviken och lite drygt 2 mil till Svärdsjö. Privatägd idag Här har det funnits ICA-butik sedan 1900-talets början, driven som en ekonomisk förening valde man att inte uppgradera butiken till ICA nära, utan gick över till Nära Dej inom dåvarande ICA Meny. Ändå gick butiken allt sämre, och 2006 var konkursen ett faktum - Då kopplades FLF in i bilden på uppdrag av länsstyrelsen, och vi satte oss ner för att diskutera hur vi skulle kunna rädda butiken, berättar FLFs mentor i området, Göran Forsén. Vi satsade på privat ägande, och Marie Hellbom som tidigare jobbade i butiken, var villig att driva butiken vidare som aktiebolag om förutsättningarna fanns. Nystart Kvarnarna började mala, och Göran och Marie tog ett helhetsgrepp på situationen. Behövde något ändras? Byggas om? Kompletteras? Tillhöra någon kedja? Kunde man få till andra servicefunktioner? - När vi fått till en specifikation på detta hade vi något konkret att gå på, förklarar Göran. Länsstyrelsen var med på noterna och erbjöd investeringsbidrag på 50%, och det användes när vi investerade i nya frysar och ny värmeanläggning, Svenska Spelombudskap samt besiktning och reparation av macken. Marie och hennes man Lars- Inge köpte fastigheten, och nu hyrs den ut till aktiebolaget. Ekonomin tillåter också att Marie kunde anställas den enda i butiken som är anställd, men vi klarar av att ge henne en anständig lön. Hon har bra hjälp av sin mor och familj som tillbringar en del tid i butiken utan ersättning. Vi profilerade om butiken till Axfood Närlivs koncept Handlarn som vi tyckte passade bra. Bolagets totala omsättning ligger på lite drygt 3,5 miljoner, och det är nära det medelvärde vi räknat fram för landsbygdsbutikerna här i Dalarna. Jag kan också nämna att det i slutet på augusti arrangeras Lumshedens Handlar n i Lumsheden ser ut att gå mot en glad framtid... 12

10 Kaffehörnan, byns sambandscentral. Här blir man uppdaterad om det senaste... marknad då hela byn lever upp. Då är det öppet länge i butiken, och då ökar försäljningen radikalt. Alla extra inkomster som butiken kan få är välkomna! bränsle, och skoterverksamhet är inget som förekommer i städerna. Alltså måste det finnas möjlighet att tanka skotern. Kan man inte det faller en stor del av skoterledsatsningen platt till marken! Kringservice Med tiden har alternativa ser- 200 invånare vicefunktioner kompletterat I Lumsheden finns ungefär butiksutbudet, bland annat 200 invånare och jag undrar apoteksombud, systembo- hur det står till med solidaritelagsombud, samarbete med ten. Handlar alla Lumshedsbor en färghandlare i Sandviken i sin butik? och ombud för Svenska Spel. - Nej, långt ifrån alla, menar Hemkörning av varor är också Marie. Jag skulle uppskatta något som erbjuds. Till detta att ungefär 75 av dem gör kommer möjlighet att tanka det. Man måste komma ihåg både bensin och diesel samt att de flesta som jobbar har att butiken upplåter markyta sina arbetsplatser utanför byn, för kommunens återvinnings- företrädelsevis i Sandviken, holkar. Och inne i butiken Svärdsjö eller Falun, och då finns fikabordet som blivit lite är det förstås frestande att av bygdens sambandscentral. också passa på att handla på Sist men inte minst har över- stormarknader där. enskommelse träffats med kommunen om att dagis hand- Mest diesel Det är inga stora mängder lar sina råvaror här. - Det har gått runt, men inte bränsle som säljs från Tappså mycket mer, säger Göran. anläggningen i Lumsheden, Dessvärre har byns skola lagts mest diesel till traktorer och ner, något som inte främjar skogsmaskiner. På sommaren byns möjlighet till överlevnad. blir det mer bensin på grund Jag anser att skola, butik och av den ökade turisttrafiken. bensinstation är servicefunk- - Sommaren är vår klart bästa tioner som det är svårt att tid, förklarar Marie. Vi märker klara sig utan. Dessutom är en markant nergång så snart det så många funktioner som skolan börjar, men dieseln går hänger ihop. Kommunerna i jämnare takt året runt. Här här omkring har satsat stora finns många som ägnar sig pengar på fina skoterleder, och åt jordbruk och skogsskötsel Annons fo?r B&B:Layout Sida 2 skoteråkandet ökar för varje i mindre skala, och de flesta år. Men en skoter måste ha av dem tankar här. Totalt på Lokalproducerat stöds så långt det är möjligt. ett år säljer vi runt liter. Vi har ingen betalningsmöjlighet vid pumparna, utan alla måste komma in i butiken och betala. Därför går de bara att tanka när butiken är öppen, och det är den mellan 10 och 18 på vardagar med en timmes lunchpaus mellan , 9-12 på lördagar och på söndagarna har vi stängt. Kartläggning av bensinstationer Göran har också inventerat bensinstationsbeståndet på Dalarnas landsbygd och funnit att det finns runt 60 stycken utanför tätorterna varav många lever under stängningshot. - Många har haft en knackig ekonomi en längre tid, men de senaste två åren har nedläggningarna duggat tätare än förut, säger Göran. Riktigt hur detta skall tacklas vet vi inte idag, men det finns exempel där stora bolag lagt ner och mindre bolag ser en möjlighet till nyetablering. Särskilt känsligt blir det om det gäller sista stationen eller butiken, och jag hoppas att vi kan komma fram till en försörjningsplan där de flesta kan åtnjuta denna viktiga service också i framtiden. När jag sätter mig i bilen för att åka tillbaka till storstaden slås jag av hur viktigt det måste vara för bygden att kunna behålla sin butik. Tänk så opraktiskt att vara tvungen att ta bi- len 5 mil tur och retur bara för att köpa några liter mjölk eller en kvällstidning. Hoppas bara att också byborna inser att de måste handla oftare i sin lokala butik för att ge den underlag att överleva Till och med färg finns i sortimentet......liksom möjlighet att panta burkar. PREFABRICERADE MACKAR Som du beställer en nyckelfärdig villa kan du av oss beställa en nyckelfärdig bensin eller dieselanläggning. Totalåtagande Från ax till limpa. Design, projektering, kalkyl, genomförande och service. 2,1m Utbyggbar och demonterbar! Miljö- och säkerhetstekniken runt Premac är långt utvecklad. En kontakt, ett pris. Kjell Anderson Contrating AB Adress: Tunbytorpsgatan 18, Västerås Tel: Fax:

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden

Vår butik - Totebo! Viktig service på landsbygden. Hans Källgren. En plats för bygden Vår butik! Totebo 2 En plats för bygden Denna folder har Kommunens Landsbygdsutvecklare tagit fram på uppmaning av oss i Totebo-Yxereds Samhällsförening. Vi har varit behjälpliga med en del information

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På

Välkommen! Varmt väl m n loka affär! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På Din lokala affär 1 Välkommen! Uppe på kullen med utsikt över sjön hittar vi Brokinds affär. På trädäcket utanför affären finns det möjlighet att sitta i solen, läsa dagens tidning och dricka morgonkaffet.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det?

2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? Manus för inbjudan till affärspresentation: 1. Hejsan (förnamn). 2. Mitt namn är... och jag ringer för att vi har fått in en intresseanmälan av dig om att arbeta hemifrån, stämmer det? 3. Vad bra. Jag

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983

Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften. Omsättning 6 572 860. Bruttovinst 1 635 983 Delårsrapport maj dec 2011 Butiksdriften Omsättning 6 572 860 Bruttovinst 1 635 983 Driftskostnader -598 934 Personalkostnader -909 192 Avskrivning -47 041 Räntekostnader -44 096 Butiksverksamheten går

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)?

Vad innebär det att vara franchisetagare hos Pressbyrån och Reitan Convenience Sweden AB (RCS)? VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM FRANCHISE INOM PRESSBYRÅN Vad är franchise? Franchising är ett samarbete mellan två parter: franchisegivaren och franchisetagaren. Franchisetagaren får rätten att mot en avgift

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen.

CHECK LISTA. inför första jobbet. Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. CHECK LISTA 3 inför första jobbet Råd och tips för dig som är på väg in i elteknikbranschen. Nu ska du sälja dig själv Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. Ett jobb där du ska trivas, utvecklas

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer