NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY BOSTAD-NYA VANOR. En interaktiv utbildning hemma"

Transkript

1 NY BOSTAD-NYA VANOR En interaktiv utbildning hemma INLEDNING BAKGRUND UTBILDNINGENS UPPLÄGG PROCESS ÖVERSIKT INTRODUKTIONSFILMEN IKONERNA TELEFONEN APPEN TACKKORTEN ENKÄTEN AFFISCHEN

2 01. INLEDNING 02. BAKGRUND I din hand håller du beskrivningen av den interaktiva utbildning som tagits fram inom ramarna för projektet Ny Bostad Nya Vanor och som ämnar informera nyinflyttade hyresgäster om hur de på ett enkelt sätt kan bli mer energieffektiva hemma. Målet med utbildningen är att våra hyresgäster ska lära sig mer om hur de kan spara energi hemma samtidigt som de får praktiska övningar i att skapa hållbara vanor kring energianvändning. En viktig del i genomförandet är att utbildningsmaterialet kommuniceras till hyresgästerna på ett naturligt sätt och blir en del i vår befintliga kommunikation. För att du på bästa sätt ska kunna ta del av utbildningsmaterialet, kommer vi i denna folder gå igenom allt som behövs för ett lyckat genomförande, samt ge en grundlig beskrivning av utbildningens olika delar och moment, hur de hänger ihop och vad de syftar till. Vi kommer också att ge en kortare bakgrund till begreppet vanor, hur de formas och hur utbildningsmaterialet kan bidra till att etablera mer hållbara vanor hos hyresgästerna. Bostäder och lokaler står för närmare 35 procent av den totala energianvändningen i Sverige, och för att uppnå de nationella miljömålen måste vi tillsammans bidra till att sänka energianvändningen i landets byggnader. En stor del av det energieffektiviseringsarbetet som genomförs idag utgörs av rent byggnadstekniska lösningar, men det finns också en stor potential i människors beteenden. Visualisering och återkoppling på den egna användningen är ett sätt att motivera människor till att förändra sina vanor. Ett annat sätt är att påverka deras kunskap och deras beteende direkt när det sker i bostaden. Något vi i det här projektet valt att utveckla och bygga vidare på. 03. UTBILDNINGENS UPPLÄGG Grundtanken för det utbildningskoncept som tagits fram inom projektet Ny Bostad Nya Vanor är att introducera utbildningen till hyresgästerna i flera olika steg. För att på så sätt etablera ett interaktivt lärande och kunskapsbyggande som sker över tid. Detta tillvägagångssätt bygger på antagandet att förändring av vanor är resultatet av en process, snarare än en enskild informationsinsats som bara sker vid ett enda tillfälle. På så sätt startar utbildningen redan i det ögonblick som hyresgästen bestämmer sig för att flytta in i sin nya lägenhet och fortsätter under tiden de flyttar in, såväl som efter. Första steget i den här processen är därför att introducera hyresgästerna till utbildningen i ett så tidigt skede som möjligt och gärna redan i samband med kontraktsskrivningen. Detta sker genom att presentera en kort introduktionsfilm för hyresgästerna där de på ett lättsamt sätt informeras om projektet och vad de kan förvänta sig om de väljer att delta i utbildningen. När det sedan är dags att flytta in i lägenheten kommer hyresgästerna att hitta ett antal ikoner uppsatta runt omkring i sin lägenhet, vilka påminner hyresgästen om vad som redan sagts i introduktionsfilmen. Kort därefter kommer även hyresgästerna att bli kontaktade för att boka in ett välkomstbesök, och i samband med detta besök kommer de att få låna en mobiltelefon som behövs för att kunna läsa av ikonerna. Tanken här är att hyresgästerna ska använda sig av mobiltelefonen för att ta del av de filmklipp med energispartips som visas när de läser av ikonerna. Hyresgästerna får behålla mobiltelefonen i cirka två veckor innan vi kommer tillbaks igen för att hämta tillbaks den. I samband med detta uppföljningsbesök kommer hyresgästerna även att få ett fint kort som tack för hjälpen, och svara på ett par frågor om vad de tyckte om utbildningen. För att återkoppla ytterligare och visa för hyresgästerna att deras insats verkligen räknas kommer bostadsföretagen även att plantera fem träd för varje hushåll som deltagit i utbildningen. Information om detta och hur många träd det blivit sammanlagt kommer också kommuniceras till hyresgästerna regelbundet med hjälp av affischer och/eller digitala utskick. Så vad är då en vana? Jo, vanor är en särskild typ av beteenden som utgör en stor del av vad vi människor gör varje dag. Kortfattat kan man säga att en vana utmärks av att den är rutinartad och ofta fungerar som ett automatiserat svar på signaler i den fysiska miljön, samt att den många gånger sker utan medveten reflektion. Tänk bara på allt du själv gör utan att egentligen tänka efter, som att låsa dörren, tända lampan eller koka kaffe till exempel. Denna typ av vanebeteende är helt naturligt eftersom det är ett sätt att förenkla tillvaron, men gör också att vanor kan vara svåra att förändra, göra sig av med eller byta ut. Att informera och försöka påverka attityder är ju som sagt ett sätt att motivera människor till beteendeförändring, men det är inte alltid det räcker hela vägen, och ibland vet vi ju mycket väl vad vi borde göra, utan att vi för den sakens skull faktiskt gör det. Däremot har det visat sig att eftersom just vanor har en så stark koppling till den fysiska miljön, kan förändringar eller byte av miljö erbjuda en öppning och möjligheten till förändring av vanor. Om du till exempel flyttar och byter bostad så finns ju inte de gamla signalerna kvar, utan ersätts av nya egenskaper i den fysiska miljön, vilka i sin tur kan fungera som stöd för skapandet av nya vanor. 4 Det är alltså mot bakgrund av denna kunskap om hur vanor fungerar som vi i det här projektet har tagit fram en utbildning som riktar sig till nyinflyttade hyresgäster och som inte bara informerar utan också skapar förutsättningar för att nya, mer hållbara vanor ska kunna formas och etableras. 5

3 04. PROCESS ÖVERSIKT TACK! Introduktionsfilmen visas för hyresgästerna i samband med kontraktskrivning. Det kommer också vara möjligt att skicka filmen via . Ikonerna placers i lägenheten innan hyresgästen flyttar in. Hyresgästen flyttar in. I samband med det välkomstbesök som sker strax efter inflyttning får hyresgästen låna en telefon Hyresgästen får behålla lånetelefonen i ett par veckor för att kunna läsa av ikonerna, se tipsfilmerna och lära sig hur de enkelt kan spara energi hemma. Efter ytterligare ett par veckor sker det ett uppföljningsbesök, då lånetelefonen samlas in och hyresgästen får ett kort som tack för hjälpen. I samband med detta besök kommer även ett antal frågor ställas utifrån ett förberett frågeformulär. För att ge hyresgästerna ytterligare återkoppling om hur deras insatts har påverkat kommer utbildningens spridning att kommuniceras via en fysisk och/eller digital affisch. 6 7

4 05. INTRODUKTIONS- FILMEN VAD Introduktionsfilmen är den första delen av utbildningen, och består av en kort filmsekvens som introducerar projektet och utbildningen för hyresgästerna. NÄR Introduktionsfilmen ska visas för hyresgästerna innan de flyttar in i sin nya lägenhet eftersom vi då har en bra chans att förbereda hyresgästen inför uppgiften att genomföra utbildningen. ÖVRIGT Efter att hyresgästerna sett introduktionsfilmen, bör de bli tillfrågade om de vill delta i utbildningen. Om de svarar ja, ska de informeras om att de kommer få låna en telefon för att kunna ta del av utbildningen, men att de måste lämna tillbaks den igen efter att utbildningen är klar. FILMMANUS Hej och välkommen som hyresgäst hos oss! Jag vill bjuda in dig att delta i ett nytt och spännande energisparprojekt som vi jobbar med. För oss är energifrågan den viktigaste miljöfrågan och vi arbetar hårt för att bidra till en hållbar värld där vi inte använder för mycket av jordens resurser. Därför gör vi allt vi kan för att se till att det finns energieffektiv teknik, bra isolering och miljövänlig uppvärmning i byggnaderna, men det behövs mer och vi behöver din hjälp för att nå Sveriges miljömål! Vatten, el och värme är exempel på sån t som man i sitt boende kan tänka på att använda sparsamt och klokt. Så därför vill vi erbjuda dig som hyresgäst att ta del av en interaktiv utbildning där du på ett enkelt och kul sätt får lära dig hur du kan hjälpa till att spara på jordens resurser, samtidigt som du kan få pengar över att lägga på annat än elräkningen. När du flyttar in i din nya lägenhet kommer du se ett antal ikoner uppsatta lite här och var. Dom ser ut så här! Låt dem sitta kvar, dom behövs för att du skall kunna ta del av utbildningen. I samband med inflytt kommer vi också passa på att boka in ett välkomstbesök då du bland annat får låna en mobiltelefon. Sen behöver du bara leta rätt på ikonerna, starta telefonen, rikta den mot ikonen och *VIPS* kommer du få se en liten film med tips på hur du med enkla medel kan spara energi hemma! Bra eller hur! Efter ett par veckor kommer vi tillbaks igen för att hämta telefonen och passar samtidigt på att fråga dig om hur du tycker tipsen varit. Ikonerna kommer däremot att sitta kvar och varje gång du ser dem kommer du att veta vad just du kan göra för att bidra till en mer hållbar värld. Och sen kan du ju alltid passa på att visa dina gäster också *blink*. Och du! För varje hushåll som deltar i utbildningen kommer vi att plantera fem träd via initiativet VI- SKOGEN, och ju fler hushåll som deltar, desto fler träd bli det. Så jag hoppas att du tillsammans med oss och alla andra hyresgäster vill vara med och bidra till en bättre miljö. Din insats är viktig och ju fler vi är som ändrar våra energivanor lite grann desto större nytta kan vi göra! Jag hoppas att du skall trivas hos oss, och att du vill hjälpa till genom att delta i utbildningen! Välkommen! VAR Lämpligast är att visa introduktionsfilmen på kontoret i samband med att hyresgästen skriver på kontraktet. Den kan då visas på en surfplatta eller en dator, men kommer också finnas tillgänglig online så att en länk kan mailas ut i de fall ett fysiskt besök på kontoret inte är möjligt. VARFÖR Syftet med introduktionsfilmen är att kort berätta om utbildningen för de nya hyresgästerna, inspirera och skapa nyfikenhet. Dessutom informerar filmen också om att det finns ett antal ikoner uppsatta i lägenheten, och att hyresgästen ska låta dem sitta kvar eftersom de behövs för att ta del av utbildningen. Manuset för vad som sägs i introduktionsfilmen finner du på nästa sida. 8 9

5 06. IKONERNA VAD Ni kommer få elva olika ikoner som är tryckta på självhäftande vinyl vilket gör dem hållbara och vattentåliga. När de är uppsatta på en yta kan det vara svårt att flytta dem, så var noggrann med att placera dem rätt. De levereras på A5-papper, och är bara att dra bort från pappret och placera ut. Ikonerna utgör en väsentlig del av utbildningen och fungerar på samma sätt som en QR-kod, vilket gör att man kan använda en telefon för att läsa av dem och spela upp innehållet. Varje ikon innehåller information för att spela upp två korta filmklipp med energispartips (ett på svenska och en på engelska). NÄR Ikonerna bör sättas upp i lägenheten innan hyresgästen flyttar in. Detta för att de ska upplevas som en del av lägenheten och något hyresgästen bör anpassa sig efter. Hyresgästerna kan börja ta del av tipsfilmerna så fort de fått låna den mobiltelefon som behövs för att läsa in ikonerna (se nästa kapitel). att skapa nya vanor i vardagen. Därför är det också viktigt att ikonerna får sitta kvar och bli en permanent del av lägenheten och påminna om det önskade energibeteendet. Det är bra om ikonerna sitter kvar även efter avslutad utbildning då de fortfarande kan fungera som en påminnelse för hyresgästerna att fortsätta med det nya beteendet och spara energi. KLOKA FÖNSTERVANOR! Syftet med tipsfilmerna är att informera hyresgästerna om hur de med enkla medel kan lära sig att spara energi hemma, och förhoppningen är att denna nya kunskap tillsammans med de nya signalerna på sikt ska skapa mer hållbara vanor. Frisk luft inomhus är alltid härligt, särskilt när det är fint väder ute. Men visste du att alla lägenheter har en godkänd ventilation som förser lägenheten med frisk luft utan att du behöver ha fönstren öppna? Det är viktigt att tänka på, särskilt under vinterhalvåret då det är kallt ute. Därför att när du ställer ett fönster eller en balkongdörr på glänt så innebär det en stor värmeförlust och mycket energi går åt i onödan. Till exempel kan radiatorer och termostater reagera med att skicka fram ännu mer värme från värmesystemet eftersom den kalla luften som kommer in också behöver värmas upp. Dessutom bevarar väggar och golv värmen i hemmet, så när fönster och dörrar står öppna på glänt under en längre tid så smyger sig den kalla luften in längs golvet och kyler ner det. Och inte bara I din lägenhet, utan det påverkar även dina grannar också. Det bästa är istället att vädra kort och intensivt genom att öppna fönstret helt men bara under några få minuter. Då byts luften ut, utan att rum och möbler hinner kylas ner, och utan att påverka dina grannar. Dessutom sparar det mycket energi och är bra för klimatet! VAR Varje ikon innehåller information för att spela upp ett energispartips motsvarande en särskild funktion eller aktivitet i hemmet, som att släcka lamporna eller koka med lock till exempel. Därför har varje ikon också en specifik placering i lägenheten, och exakt var varje ikon bör placeras finns beskrivet på kommande sidor. Detta tips handlar om att vädra genom att låta fönstret stå öppet på vid gavel under ett par minuter istället för att lämna det på glänt under en längre tid. Eftersom köket är en plats där vi ofta vädrar bör ikonen placeras nära handtaget på köksfönstret (eller handtaget på balkongdörren om en sådan finns). För att se till att telefonen verkligen kan läsa av ikonen bör den placeras ovanför handtaget, inte under. VARFÖR Syftet med ikonerna är att skapa signaler i den fysiska miljön, för att ge information om ett önskat beteende. Vilket också kommer underlätta för hyresgästerna 10 11

6 ISOLERANDE GARDINER OCH PERSIENNER! Detta tips handlar om att vinkla persienner och dra för gardiner för att justera inomhustemperaturen. Ikonen bör placeras på fönsterramen i vardagsrummet. Om persienner finns bör ikonen placeras nära reglaget som används för att vinkla persiennerna. Se till att ingenting skymmer ikonen så att den enkelt kan läsas av med telefonen. Om det inte finns några persienner i lägenheten bör den placeras ovanför fönstrets handtag. Gardiner och persienner är inte bara effektiva för att stänga ute irriterande ljus. De har även en isolerande och ekonomisk effekt! Hur, kanske du undrar? Jo fördragna så stänger de kylan ute och behåller värmen inne, vilket sparar både energi och pengar. Om du känner luftdrag vid dörrar och fönster, rapportera det till din hyresvärd. Då bidrar du till att hålla energianvändningen nere och så slipper du kalla golv också! Ett enkelt sätt att göra skillnad på. STÄNG KYLSKÅPET Detta tips handlar om att stänga kylskåpsdörren inom 5 sekunder efter att man öppnat den. Ikonen bör placeras ovanför kylskåpets handtag. Kylskåpet är ett av hemmets mest använda pryl och står för cirka en femtedel av hushållets elanvändning. Vi öppnar och stänger kylskåpsdörren flera gånger dagligen då matvaror ställs in och plockas ut. För att inte tala om alla de gånger vi öppnar dörren, tittar in och helt har glömt bort vad det var vi skulle ha. Det som händer varje gång dörren öppnas är att kylan därinne släpps ut och värme från rummet kommer in. Då måste kylskåpets aggregat arbeta hårdare för att återställa kylan. Detta kostar, i energianvändning som belastar klimatet och i pengar som hamnar på din elräkning. Det finns ett enkelt sätt att undvika detta - håll inte dörren öppen för länge! För att lyckas är det en bra ide att ha god ordning i kylskåpet så att du slipper leta efter det du ska ha. Om du stänger kylskåpsdörren cirka fem sekunder efter att du öppnat den så sparar du massor med energi. På ett år sparar du faktiskt nästan samma energimängd som går åt till att ladda din mobiltelefon i timmar! Att snabbt stänga kylskåpsdörren är med andra ord en enkel åtgärd som gör en stor skillnad, både för dig som individ men även för klimatet och samhället i helhet

7 ANVÄND UGN- OCH SPISVÄRMEN PÅ ETT SMART SÄTT Detta tips handlar om att spara energi medan maten lagas. Genom att slå av ugnen eller spisen innan maten är klar kan man använda eftervärmen den sista tiden, vilket sparar mycket energi. Ikonen bör placeras på spisen nära vreden som används för att slå på ugnen/spisen. Ett smart och enkelt tips för att spara energi är att använda eftervärmen. Det enda du behöver göra är att stänga av spisen och ugnen en stund innan maten är klar, (detta gäller dock inte för dig som har induktionsspis). Värmen är kvar ett tag både i ugnen och på spisen även efter att du har stängt av den. På så sätt utnyttjar du den kvarvarande värmen utan att påverka energianvändningen. Ett smart drag både ekonomiskt och klimatvänligt! Tänk också på att inte öppna ugnsluckan i onödan eftersom ugnstemperaturen sjunker grader varje gång. Följden blir att energianvändningen ökar eftersom ugnen måste höja temperaturen igen. Det är onödigt, och så tar det ju längre tid för maten att bli klar också. RÄTT KASTRULL TILL RÄTT PLATTA & KOKA MED LOCK PÅ Dessa två tips handlar om hur spisen används på bästa sätt. De två ikonerna bör placeras på spisfläkten ovanför spisen. För att telefonen ska kunna läsa av båda ikonerna var för sig bör det vara ett avstånd på ca 6 cm mellan dem. När du använder spisen, var noggrann med att välja en kastrull som är lika stor som spisplattan. Varför, kanske du undrar? Jo om plattan är större än kastrullen så ökar energianvändningen. Det räcker att plattan är en cm större än kastrullen för att energianvändningen ska öka med hela 20 %. Likaså ökar energianvändningen om du använder kastruller med buckliga, repiga och slitna bottnar. Det är ju ett väldigt slöseri med energi helt i onödan eftersom det är så lätt att undvika. Rådet är alltså att måtta rätt så plattan och kastrullen matchar. Det sparar energi! Spisen går varm i våra hem och ofta glömmer vi att sätta på kastrullocken när vi kokar upp vatten. Men det finns flera fördelar med att använda lock; vattnet kokar upp fortare och du kan långkoka på lägre värme. Så genom att lägga locket på när du kokar kan du spara upp till 30 % energi, och dessutom tjäna in en del tid. Ett annat tips är också att ersätta viss kastrullkokning med vattenkokare eftersom den drar cirka hälften så mycket energi som en kastrull på spisen. Om alla hushåll i Sverige kokade två liter vatten varje dag i en vattenkokare istället för på spisen skulle vi spara lika mycket hushållsel som krävs till över villor. Hisnande! 14 NY BOSTAD NYA VANOR NY BOSTAD NYA VANOR 15

8 DISKA KLOKT Detta tips handlar om att använda en diskpropp när man diskar. Ikonen bör placeras på väggen bakom diskhon. Om det finns kakelplattor bör den placeras minst en kakelplatta ovanför diskbänken. Om inga kakelplattor finns bör den placeras minst 12 cm från diskbänken för att undvika alltför mycket vatten. Det viktigaste är att ikonen kan bli skannad av en telefon, därför får den inte placeras alltför nära kranen. ( Diska utan vatten? Nej självklart inte, men genom att diska klokt kan man spara stora mängder vatten. Ofta låter vi vattnet rinna medan vi diskar, och om du till exempel handdiskar i rinnande vatten i en kvart går det åt cirka 75 liter. Om du diskar så länge varje dag under ett år blir det mer än liter vatten som går till spillo. Dessutom är en stor del av det vattnet uppvärmt, och det drar väldigt mycket energi att värma upp vatten. Något man kanske inte alltid tänker på! Därför behöver vi bättra oss, och lösningen är att stoppa i en diskpropp, fylla diskhon och stänga av kranen. NY BOSTAD NYA VANOR Tänkvärt att notera är också att endast 2,5 % av jordens vatten är drickbart, och mer än 780 miljoner människor världen över saknar tillgång till rent vatten. Så utöver att vi behöver tänka på vår vattenkonsumtion utifrån energi- och miljösynpunkt, bör vi även komma ihåg att rent dricksvatten direkt ur kranen inte en självklarhet. SNABBA DUSCHAR! Detta tips handlar om att duscha snabbt. Ikonen bör placeras i duschen nära draperiet eller utsidan av duschkabinen för att inte bli för blöt. Den bör placeras i axelhöjd och i hörnet av en kakelplatta. Att duscha känns både självklart och nödvändigt; vi måste ju hålla oss rena! Dessutom kan det vara ett skönt sätt att få en avkopplande stund för sig själv. Men att duscha slukar energi, dels för att det går åt mycket vatten, men också för att vattnet måste värmas upp. Visste du att det går åt 20 liter vatten per minut när du duschar? Det blir väldigt mycket vatten per dusch. En jämförelse; om du istället använder duschtimern som hjälp och duschar i fem minuter i stället för femton så sparar du cirka 200 liter vatten - varje gång! På ett år motsvarar det den energi som krävs för att köra en tvättmaskin på 2000W i ca 250 timmar. Det är värt att tänka på, så duscha effektivt! NY BOSTAD NYA VANOR 16 17

9 NY BOSTAD NYA VANOR 18 BORSTA TÄNDERNA SLÄCK LAMPORNA Detta tips handlar om att stänga av vattnet medan man borstar tänderna. Ikonen bör placeras ovanför och på någon sida om kranen så att telefonens kamera lätt kan läsa av ikonen. Detta tips handlar om att släcka lampor som står och lyser i onödan. Ikonen bör placeras på insidan av ytterdörren nära handtaget eller i ögonhöjd. På så sätt blir man påmind att släcka varje gång man är på väg ut. Det tar bara några minuter att borsta tänderna så det är lätt att glömma att dessa få minuter kan vara ett mycket ohållbart beteende. Visste du till exempel att om du låter vattnet stå och rinna under tiden du borstar tänderna, så går det år 6 liter vatten per minut? Helt i onödan! Det är en lätt sak att komma ihåg att stänga av vattnet medan du borstar tänderna. Använd bara vatten när du ska skölja munnen och tandborsten, men stäng av under tiden du borstar. Ännu bättre är att fylla en kopp med vatten och använda den för att skölja istället för att använda rinnande vatten. På så sätt kan du spara ca 24 liter vatten om dagen! Lampor har vi för att lysa upp våra hem och göra det hemtrevligt, men om du inte befinner dig i rummet eller i din lägenhet så finns det ju ingen anledning att ha dem tända. Belysning står för cirka 25 % av hushållens energianvändning och vi har i genomsnitt cirka tjugo - femtio lampor i våra hem, så här finns anledning att tänka klokt. Många tror också att det kostar mer i energi att släcka lampan än att låta den stå tänd men detta stämmer inte. Att stänga av onödig belysning är alltså en liten ansträngning för varje enskild person, men tänk på att vi är fler än 9 miljoner människor i Sverige, och om alla gör samma sak kan vi spara mycket energi Tillsammans. Då finns det också större möjligheter att vi ska klara oss på förnyelsebara energikällor, och slippa ta till energi från fossila bränslen, så som kol och olja! NY BOSTAD NYA VANOR 19

10 HEJDÅ STANDBY LÄGE! NY BOSTAD NYA VANOR Detta tips berättar att man bör använda en grenkontakt och komma ihåg att slå av den för att förhindra att energi slösas på apparater när man exempelvis inte är hemma. Ikonen bör placeras nära grenkontakten för att effektivt påminna om att stänga av den. Dator, TV och annan hemelektronik använder energi även när de står i standbyläge (viloläge). En del apparater drar nästan lika mycket ström när de står i standby och inte används, som när de är påslagna. I själva verket används ca 10 % av all hushållsel i Sverige av hemelektronik som står i stand-by. Det motsvarar värme och el för villor under ett helt år. Och visste du att när du stänger av datorer, teveapparater, DVD-spelare och spelkonsoler med fjärrkontrollen blir de inte helt avstängda utan hamnar i standby-läge och fortsätter dra energi. Det löser du enkelt med en grenkontakt med strömbrytare! 20 21

11 07. VARFÖR Syftet med att använda sig av mobiltelefonen i kombination med ikonerna, istället för att låta hyresgästerna läsa tipsen i en broschyr eller på en websida, är att skapa en interaktion där hyresgästerna engageras på ett mer aktivt sätt. Genom att hyresgästerna får gå runt och leta efter TELEFONEN VAD Mobiltelefonen fungerar som ett utbildningsverktyg och är förprogrammerad med en applikation (app) som behövs för att läsa av ikonerna och visa filmklippen med energispartips. All hushåll som väljer att delta i utbildningen kommer få låna en mobiltelefon, och när den lämnas över ligger den paketerad i en särskild box som även innehåller en laddare och enkla instruktioner för hur den fungerar. Telefonen är av modellen Nexus 5 och har operativsystemet Android. All data som behövs är för-installerad på telefonens minne, så ingen internetuppkoppling behövs för att använda den. Dessutom har telefonen blivit låst så det enda som går att göra är att använda den för-installerade utbildningsappen, som också startar automatiskt när telefonen sätts på. Telefonen har inget SIM-kort och kan därför inte heller användas för att ringa med. Även om hyresgästen sätter i ett SIM-kort kommer telefonen inte kunna göra något annat än att använda appen. Hyresgästerna kommer heller inte kunna komma in i inställningarna och koppla upp telefonen mot ett WiFinätverk. Vilket minimerar motivet att stjäla den. NÄR Lånetelefonen bör lämnas ut till hyresgästerna i samband med det välkomstbesök som sker cirka 2 veckor efter de flyttat in. Det bästa är om du i samband med överlämnandet av telefonen även kan förklara för 22 ikonerna i sin egen lägenhet, läsa av dem med hjälp av mobiltelefonen, och se en person som berättar hur de bör göra, skapas det en tydligare koppling mellan energispartipsen och signalerna i den fysiska miljön. Vilket i förlängningen förväntas underlätta för etablerandet av nya vanor. hyresgästerna hur den fungerar och gärna kolla på ett av tipsen tillsammans. För att undvika missförstånd, är det viktigt att hyresgästen signerar den kvittens som medföljer i utbildningspaketet. Detta för att bekräfta att de mottagit telefonen och planerar lämna tillbaks den i samma skick. Innan telefonen lånas ut bör det även kontrolleras att boxen verkligen innehåller en telefon, en laddare och instruktioner för hur appen används. Insamling av telefon: I samband med välkomstbesöket är det också bra att boka in en tid för det uppföljningsbesök då telefonen ska lämnas tillbaks. Detta uppföljningsbesök bör ske ytterligare cirka 2 veckor efter det att hushållen fått mobiltelefonen. När telefonen lämnas tillbaks är det återigen viktigt att du kontrollerar att lådan verkligen innehåller en telefon, en laddare och instruktioner. I samband med att telefonen samlas in, ska detta också noteras på den kvittens hushållen skrivit på vid utlämnandet. VAR Telefonen lånas ut till hyresgästen under välkomstmötet, detta bör ske i hyresgästens lägenhet. I samband med detta bör du också kontrollera att ikonerna inte tagits ner. I så fall behövs de ersättas med nya ikoner, eftersom innehållet i telefonen inte kan visas annars. 23

12 08. APPEN VAD Den applikation (app) som är för-installerad på de mobiltelefoner som lånas ut till hushållen använder sig av kameran för att läsa av ikonerna på ett liknande sätt som för QR-koder. Appen är endast programmerad att kunna läsa in de elva ikoner som ingår i utbildningsmaterialet, så om hyresgästerna försöker läsa in en vanlig QR-kod kommer det inte att fungera. NÄR Eftersom appen endast finns installerad på de utlånade telefonerna kommer den bara användas under den period som hyresgästen innehar lånetelefonen. in ikonen och presenterar användaren med två val: att se filmklippet på svenska eller på engelska. Alla filmklippen är sparade på telefonens minne vilket innebär att det inte krävs någon internetuppkoppling för att visa innehållet. 2 Efter att man tryckt på Starta kommer man till kamera-vyn, där den streckade cirkeln används för att fånga in den utvalda ikonen. Genom att klicka på frågetecknet i övre högra hörnet visas en Hjälp-video som förklarar hur appen fungerar. 3 Telefonen bör inte hållas mer än 20 cm från ikonen för att appen ska kunna läsa av ikonen på rätt sätt och visa tipsfilmerna. När ikonen blivit identifierad roterar cirkeln och vyn för val av filmer visas (se figur 6). 4 Telefonen bör hållas rakt framför ikonen för att kunna läsa av den ordentligt. Om telefonen hålls snett från sidan eller uppifrån kommer avläsningen bli förvrängd och kameran kan inte läsa av ikonen. Därför är det viktigt att placera ikonerna på ett sådant sätt att man verkligen kan komma åt att läsa av dem rakt framifrån. VAR Appen används i hyresgästens lägenhet för att läsa av de ikoner som placerats ut i hela lägenheten VARFÖR Syftet med appen är som sagt att läsa av de specifika ikonerna och spela upp de för-installerade filmklippen med energispartips. 1 5 När ikonen har blivit inläst ordentligt öppnar appen en vy som presenterar användaren med två val: att se filmen på engelska eller svenska. För att komma tillbaks till kamera-vyn (figur 2) använder man Tillbakaknappen i navigationsfältet nedtill på telefonen. 6 Efter att tipsfilmen har spelat färdigt kommer appen att automatiskt gå tillbaks till kamera-vyn och är sedan redo att läsa in en ny ikon. ÖVRIGT När telefonen sätts på startar appen automatiskt. Därefter behöver man bara klicka på Starta och hålla telefonen framför en ikon, varpå appen läser 24 1 Detta är vyn som visas direkt när telefonen slås på. Det enda hyresgästerna kan göra med telefonen härifrån är att trycka på Starta för att börja läsa av ikonerna

13 09. TACKKORTEN 10. ENKÄTEN VAD Tackkortet är stort som ett vykort (A5 format) och tackar hushållet för att de deltagit i utbildningsprojektet Ny Bostad Nya Vanor. Tackkortet innehåller även information om att bostadsföretaget som tack för hjälpen kommer plantera fem träd för varje hushåll som deltagit. NÄR Tackkortet lämnas över till hyresgästen i samband med det uppföljningsbesök då lånetelefonen hämtas in, vilket bör vara ett par veckor efter välkomstbesöket (då telefonen lämnades ut). VAR Tackkortet bör lämnas över till hyresgästen personligen i deras lägenhet, alternativt lämnas i brevinkastet om ett personligt överlämnande inte är möjligt. VARFÖR Syftet med tackkorten är dels att tacka hyresgästerna för att de deltagit samt ge dem återkoppling på att deras insats verkligen har gjort en skillnad! Att visa uppskattning genom att plantera träd stämmer överens med projektets mål att främja miljömässig hållbarhet. TEXT PÅ TACKKORTET Tack för att du deltog i vårt utbildningsprojekt Ny Bostad - Nya Vanor. Vi hoppas att det var roligt och informativt! Genom att följa tipsen för minskad energianvändning kan vi tillsammans spara mycket energi och göra nytta för miljön. För att visa vår uppskattning kommer vi å dina vägnar att plantera 5 träd via initiativet VI-SKOGEN. Vi gör detsamma för alla hushåll som tagit del av utbildningen. Vår gemensamma insats gör att många träd planteras, vilket är bra för miljön! Så håll utkik efter information om hur många träd det blivit sammanlagt. Tack för din insats! VAD Enkäten utgörs av ett pappersformulär med ett antal frågor om allt ifrån antal personer i hushållet till mer direkta frågor om den upplevda effekten av utbildningen (se bilaga). Enkäten innehåller frågor riktade både till hyresgästerna och till dig som utbildare. NÄR Enkäten ska fyllas i under det uppföljningsbesök som sker ett par veckor efter det att hushållen mottagit lånetelefonen. Enkäten ska alltså fyllas i vid samma tillfälle som ni hämtar tillbaks telefoner och lämnar över tack-korten. Frågorna ställs av dig som utbildare och fylls i direkt på enkäten. Överlag borde det inte ta mer än 4-5 minuter att ställa alla frågor, men det beror ju givetvis på hur pratglad eller stressad hyresgästen är. VAR Enkäten ska inte skickas eller lämnas över till hushållen, utan fylls i på plats i lägenheten. De sista frågorna som är riktade till dig som utbildare kan dock besvaras efter att du lämnat hyresgästen, men bör göras i direkt anslutning till besöket så du har det hela färskt i minnet. VARFÖR Syftet med enkäten är att följa upp den upplevda effekten av utbildningen. Dels genom att undersöka i vilken grad hyresgästerna upplever att de lärt sig något nytt och om de upplever att de har ändrat sitt beteende. Samt i vilken utsträckning utbildningens upplägg har fungerat och vilken genomslagskraft/ spridning det haft. Det vidare syftet med enkäten är också att skapa reflektion och diskussion kring miljöoch energifrågor, vilket i förlängningen förväntas leda till relationsbyggande mellan boende och personal. ÖVRIGT Som ett komplement till enkäten kommer även ett antal djupintervjuer att genomföras med utvalda hushåll, varpå hyresgästen bör tillfrågas om denne kan tänka sig att eventuellt ställa upp som intervjuhushåll. Detta adresseras i en särskild fråga på enkäten där du som utbildare (och om hyresgästen svara ja ) behöver fylla i dennes namn och telefonnummer. Du behöver också fylla i ert eget namn på enkäten så vi vet vem som varit i kontakt med hushållet. Efter att enkäten är helt ifylld ska resultaten rapporteras in i ett förberett Excel dokument. Vilket sker löpande av utsedd person hos respektive bolag

14 11. AFFISCHEN VAD Affischen fungerar både som reklam och återkoppling på projektet, samt för att visa upp bostadsföretagets insats att stötta det lokala så väl som globala miljöarbetet. Budskapet som förmedlas hänger ihop med den information som angavs på tackkorten. Det vill säga att bostadsföretaget valt att plantera fem träd för varje hushåll som deltagit i utbildningen. Affischen kan kommuniceras i olika format, till exempel som en utskriven pappersaffisch eller som en digital version som publiceras på hemsidan eller i det lokala nyhetsbrevet. Viktigt att tänka på är att inte skriva ut för många pappersaffischer i onödan, eftersom vi ju så klart vill spara på skogen! NÄR Tanken är att affischen fylls på med fem träd för varje hushåll som deltar i utbildningen, men exakt hur ofta och när den ska uppdateras är upp till varje bostadsföretag. Dock är det viktigt att ni hela tiden håller koll på hur många hushåll som deltagit, så ni vet när det sen är dags. Vårt förslag är att uppdatera affischen en gång i månaden med alla nyplanterade träd så att de boende kan se förändringarna löpande och bli medvetna om projektet. Den faktiska donationen till VI-SKOGEN behöver dock inte göras månatligen. Vi föreslår att donationen görs var sjätte månad eller en gång om året. 28 VAR Om ni väljer att använda er av en fysisk affisch är det bästa att placera den väl synlig någonstans i bostadsområdet. Om ni istället väljer att använda er av affischen i digitalt format kan ni istället välja att lägga ut den på hemsidan eller publicera den i det lokala nyhetsbladet. Det är upp till varje bostadsföretag att själva bestämma vad som är den optimala placeringen för affischen och hur (ofta) uppdateringar bör göras. VARFÖR Syftet med affischen är att återkoppla till hyresgästerna och visa att många små och enskilda handlingar tillsammans kan bli till något stort. På samma sätt som några kilowattimmar färre fort blir till en stor miljöoch energibesparing om vi är många som gör det, blir fem träd här och där fort till en stor skog. Budskapet vi vill förmedla är att ingen kan göra allt men att vi tillsammans kan göra mycket! TEXT PÅ AFFISCH Tillsammans gör vi nytta för miljön! För varje hushåll som deltagit i utbildningsprojektet Ny Bostad - Nya Vanor, har vi planterat 5 träd via initiativet VI-SKOGEN. Tillsammans har det blivit väldigt många träd, vilket är bra för miljön! Nedan kan du se precis hur många träd vi har planterat hittills. Tack för din insats! Vill du också hjälpa till genom utbildningen Ny Bostad - Nya Vanor? Kontakta din hyresvärd för mer information. Pilotprojektet Ny Bostad Nya Vanor är ett samarbetsprojekt mellan Interactive Institute Swedish ICT, Eskilstuna Kommunfastigheter, Bostads AB Mimer, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Länsstyrelsen Västmanland, och Länsstyrelsen Södermanland. Arbetet är huvudsakligen finansierat av Energimyndigheten. 29

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8

Innehåll. Om projektet 3. Strömtjuven skapar energikloka barn 5. Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6. Energiskola för pedagogen 8 1 Innehåll Om projektet 3 Strömtjuven skapar energikloka barn 5 Hur är lärarhandledningen tänkt att användas? 6 Energiskola för pedagogen 8 Förskolans Läroplan och de pedagogiska övningarna 14 Samling

Läs mer

Spara energi hemma Mäta, täta, släck och stäng

Spara energi hemma Mäta, täta, släck och stäng Spara energi hemma Mäta, täta, släck och stäng Lägg pengar på annat än elräkningen! Lite fakta Har du koll? Oavsett om du bor i hyresrätt, egen villa, herrgård, slott eller torp kan du spara el genom att

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hantera Livet Med ADHD/ADD

Hantera Livet Med ADHD/ADD Hantera Livet Med ADHD/ADD Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina Saker Och Ditt Liv Zemira Goja Copyright 2011 Coaching Center HANTERA Ditt ADHD/ADD Liv Tio Strategier Att Organisera Din Tid, Dina

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer