Gör praktiker mer teoretiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör praktiker mer teoretiska"

Transkript

1 Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Pågående arbeten löpande räkning per Dan Brännström och Steve Ribbestam: Vi är varandras bästa säljare Resultatet av SRF:s fördjupade medlemsundersökning Indrivning av fordringar en praktisk handbok Gör praktiker mer teoretiska I lärarporträttet får du den här gången möta Eva Hedenström från Göteborg som till vardags jobbar som konsult i eget företag. För SRF håller hon i kursen Externredovisning. Nr Pris 56 kr

2 BL Administration BL Skatt BL Bokslut BL Klient BL Info ebibliotek Mallar & dokument Hyr en helhetslösning program, nyheter, e-böcker, mm Vi är glada över att som enda leverantör kunna erbjuda en helhetslösning där redovisningsbyrån hyr alla verktyg och informationstjänster en modern byrå behöver. Programvaror, byråstöd/klienthantering, skatte- och redovisnings information, dokumentmallar och personlig frågeservice. Fördelarna med att hyra vår helhetslösning är bl a att ni slipper göra tunga inköp och att ni får tillgång till ständigt uppdaterad program vara, support samt aktuell skatte- och redovisningsinformation. Allt från samma pålitliga leverantör. Många kunder har undrat om det finns någon hake med upplägget. Hur kan det vara så lågt pris för en så omfattande tjänst? Svaret är att det inte finns några hakar eller förpliktelser. Vi vill vara en totalleverantör och bygga långsiktiga relationer. Det tjänar både du som kund och vi på. Ulf Bokelund Svensson vd Björn Lundén Information Kontaka gärna våra säljare för ytterligare information om vår hyreslösning. Scanna koden med din Smartphone så får du mer information om vår helhetslösning. Detta ingår när du hyr en helhetslösning: Ekonomisystemet BL Administration Skatte- och deklarationsprogrammet BL Skatt (WinSkatt) BL Bokslut för bokslut och årsredovisning Byråstöd/klienthantering med Reko-stöd e-bokpaket med 26 e-böcker Nyhetstjänst med personlig frågeservice Dokumentmallar med juridiska hjälptexter Antal användare/anställda: kr/mån/pers kr/mån/pers kr/mån/pers Fler än 15, begär offert! Moms tillkommer på alla priser. Box 84, Näsviken Tel: facebook.com/blinfo newsroom.blinfo.se

3 INNEHÅLL NUMMER Yrkesroll i naturlig förändring 16 Så här tycker medlemmarna om SRF:s medlemsservice och förmåner 18 Kongressen ett viktigt forum 20 Gör praktiker mer teoretiska 24 Dan Brännström och Steve Ribbestam: Vi är varandras bästa säljare Nästa generations redovisningsbyrå Fler och fler yngre människor driver egen byrå och för med sig nya influenser och idéer. Efter en tragisk händelse bestämde sig bröderna Kendal och Remo Seven för att driva familjens redovisningsbyrå vidare i egen regi trots att ingen av dem fyllt 25 år än. 34 Modigt av styrelsen att gå på magkänslan 28 Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, E-post: Projektledare: Lena Iredahl, E-post: Redaktionsgrupp: Nadia Granqvist, Karolina Gunnarsson, Lena Iredahl, Olle Larsson, Tina Sjöström & Benny Wedberg Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: Layout: SRF Servicebyrå AB, Nadia Granqvist & Karolina Gunnarsson Tryck: Intellecta infolog Prenumerations- och medlemsärenden: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel: , Fax: , E-post: Annonser: Olle Larsson, Tel: , E-post: Utgivning och distribution: Redovisningskonsulten utkommer med 8 nummer per år Eftertryck av: Redovisningskonsulten medges först efter överenskommelse med redaktionsledningen Förbehåll: Införda artiklar återger författarnas åsikter, vilka inte behöver motsvara SRF:s. Omslagsfoto: Jerker Andersson 31 Det är mänskligt att fela men har du rätt försäkring? Mängden av information tillsammans med ständiga förändringar ställer vår uppfattningsförmåga på ständiga prov. Och det är snabba beslut som gäller. Ibland räcker vi inte till, det blir fel. 37 Direktavdrag eller värdeminskningsavdrag för affärssystem? 38 Pågående arbeten löpande räkning per Under en tid har en debatt pågått kring vilka effekter Högsta förvaltningsdomstolens utslag i målet RÅ 2011 ref. 20 har på redovisningen. Redaktionen har ordet... Nu stundar förhoppningsvis både varma och lata dagar. Semestertider väntar efter en för många hårt belastad vår och försommar. I det här numret av Konsulten bjuder vi därför på både grilltips och fiffiga sommarprylar. Och en himla massa lärorik och underhållande läsning förstås. Vi har genomfört en fördjupad medlemsundersökning där vi tagit reda på vilka förmåner ni som medlemmar tycker är mest betydelsefulla för medlemskapet hos oss. Resultatet visar att flera av våra förmåner och tjänster är obekanta för en stor del av våra medlemmar. Du kan läsa om resultatet av undersökningen på sidan 16. Nu tar redaktionen sommarlov. Nästa nummer av Konsulten kommer till dig i mitten av september. Till dess önskar vi dig en härlig sommar!

4 Följ med oss på utlandskurs! Att gå en kurs utomlands är inte bara lärorikt och intressant, det är också otroligt stimulerande. När du befinner dig långt från vardagen i en annorlunda och rogivande miljö är det dessutom lätt att ta till sig kunskapen under kursdagarna. Kombinationen av utbildning, upplevelser och miljöombyte är några faktorer som gör våra utlandskurser uppskattade. Möjligheten att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter är en annan. Att gå en utlandskurs är både en kompetenshöjare och ett trevligt avbrott i vardagen! Mer information om kurserna hittar du på vår hemsida Almuñecar Redovisning III, 30 september - 7 oktober 2012 Las Palmas Sambandet redovisning och beskattning, oktober 2012 SRF:s Nyhetsvecka, november 2012 Geneve Lönsam byrådrift, oktober 2012 Granada Högre Redovisning, 29 oktober - 2 november 2012 San Agustín Reko kurs för byråledare, 3-10 november 2012 Shanghai Generationsskifte av småföretag, 23 november - 1 december 2012 srfekonomiutbildning.se

5 Yrkesroll i naturlig förändring Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF Utvecklingen har alltid gått framåt inom alla områden. Orsaken är ett naturligt behov att förbättra och förenkla vår vardag så att vi kan nå våra mål på ett effektivare sätt. Denna utveckling som idag går fortare än någonsin tidigare har givetvis även påverkat yrkesrollerna i samhället. Utvecklingen har medfört att tidigare självklara arbetsuppgifter inte längre finns kvar, eller blir lösta på ett annat sätt. Precis samma sak gäller för redovisningskonsulten och revisorn. Utvecklingen har flyttat gränsdragningen för näringslivets behov. Dagens företagsklimat kräver snabba och korrekta beslut grundat på kvalitativa rapporter löpande under året. Det räcker inte längre med bekräftad rapportering vid bokslutet. Det är därför både sunt och nödvändigt att anta utmaningen att ifrågasätta nyttan med sitt arbete och sedan utveckla det vidare utan att förlora syftet med tjänsten. Den avskaffade revisionsplikten som kom hösten 2010 är därför i ett historiskt perspektiv knappast något unikt. Det är en signal till oss som arbetar inom redovisning och revision om att det är dags för förändring. Mindre bolag behöver inte samma kontrollapparat som de större bolagen för att skapa kvalitet i sin redovisning utan det kan nu ske med nya metoder. Reformen har öppnat ett tidsfönster som ger oss möjlighet att utvärdera gamla strukturer och skapa nya lösningar. Det är precis som Steve Ribbestam och Dan Brännström skriver om i artikeln Vi är varandras bästa säljare på sidan 24. Det gäller att utnyttja möjligheterna till att skapa en ny helhetslösning som svarar på den framtida marknadens behov för företagen. Inom redovisningen har vi sett framväxten av en auktorisation, Reko och Bokslutsrapporten. Dessa är skapade för att möta företagens behov av kvitterad redovisningskvalitet, som styr företaget till bättre beslut löpande under året. En standard för kvalitet direkt i utförandet av tjänsten. Bäst är förstås om båda yrkesrollerna kan samverka och stödja varandra i sökandet efter nya strukturer. För att hitta sin nya yrkesroll behöver båda parter utmana och utvärdera både arbetsuppgiften och varandras gränser. Det krävs samtidigt en ömsesidig ödmjukhet om man under resan stöter ihop med varandra, för lösningen finns alltid längre fram på vägen om man bara lyfter blicken. Vi står inför en spännande tid av nya möjligheter där branschen totalt sett behöver samarbeta för att leverera de produkter som marknaden efterfrågar. Jag är övertygad om att det kommer att bli en bra lösning på de behov som finns, för både redovisningskonsulter och revisorer och därmed för vår gemensamma marknad. Precis som alltid kommer en tid av förnyelse att medföra både turbulens och nya lösningar, som efter en tid kommer att kännas helt naturliga. Nya regler 1 juli? Onlinetjänsten är alltid uppdaterad! Läs mer, köp dina böcker och onlinetjänster på Redovisningskonsulten nr

6 Nytt & Aktuellt Finansdepartementet redovisade i en särskild promemoria i anslutning till vårbudgeten sina tankar om skatterna inför höstens budgetproposition. De skarpa förslagen kommer då att presenteras. Förslagen i promemorian rör bolagsskatten, nedsättning av egenavgifterna samt beskattning av bostäder. Samtidigt bereds förslagen om ränteavdragsbegränsningar i företagssektorn och riskkapitalavdrag i departementet. Sänkt bolagsskatt Inkomstskatten för juridiska personer sänks enligt förslaget från 26,3 procent till 25,3 procent. Den lägre skattesatsen träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas för beskattningsår som börjar den dagen eller senare. Sänkt expansionsfondsskatt Som en följd av sänkningen av bolagsskattesatsen föreslås också att expansionsfondsskatten sänks från 26,3 procent till 25,3 procent. Befintliga avsättningar anses återförda enligt nuvarande regler och direkt avsatta enligt de nya reglerna, en metod som tillämpades när skattesatsen sänktes Nedsättning av egenavgifter Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag kan få nedsättning med fem procent av avgiftsunderlaget för aktiv inkomst av näringsverksamhet, dock högst kronor per år. För att inte reglerna ska strida mot EU:s statsstödsregler måste yrkande om nedsättning idag göras i deklarationen. EU-kommissionen har nu beslutat att nedsättningen inte utgör ett statligt stöd. Det innebär att reglerna kan förenklas. Kravet att stödet ska uppfylla villkoren för stöd av mindre betydelse föreslås därför slopat. Även kravet att nedsättningen ska yrkas i deklarationen tas bort. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången redan i fråga om självdeklarationer vid 2013 års taxering. Reglerna ska alltså tillämpas retroaktivt till förmån för den avgiftsskyldige. Fastighetsavgiften Den kommunala fastighetsavgiften för hyreshusenheter föreslås sänkt från och med kalenderåret Sänkningen sker dels genom att beloppet per bostadslägenhet sänks till kronor för 2013, dels genom att den procentsats av taxeringsvärdet med vilken beloppet ska jämföras sänks från 0,4 till 0,3 procent. Den tioåriga nedsättningen av fastighetsavgiften för nybyggda bostäder utvidgas genom att avgiften sätts ned helt även år 6-15 efter värdeåret. Utvidgningen gäller för byggnader med beräknat värdeår 2012 eller senare. Undantaget från rätten till skattereduktion för ROT-arbete föreslås, på samma sätt som idag, bara ska gälla de första fem åren. Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder Schablonavdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet föreslås höjt från kronor till kronor per år. Samma höjning föreslås för försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. Vid uthyrning av en privatbostadsfastighet medges även avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att ägaren av ett småhus (permanent- eller fritidshus) kan hyra ut detta skattefritt för kronor per år. Vid upplåtelse av en bostadsrätt eller hyresrätt medges istället utöver schablonavdraget avdrag för den del av avgiften eller hyran som avser den upplåtna delen av bostaden. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den dagen. TEXT: BERTIL BÅVALL Tid är pengar I Briljant sköter du tid- och projektredovisningen snabbt och effektivt. Personliga tidkort körs via lokalt nätverk, bärbar dator eller via webb. Där redovisas även alla former av utlägg. Stor flexibilitet för prissättning, delfakturering och interndebitering. Leverantörsfakturor kopplas automatiskt till debiteringsunderlag och fakturering. Efterkalkyl, projektanalys samt beläggningssiffror blir viktiga underlag för den interna budgetplaneringen och resultatuppföljningen. Blir du nyfiken? Gå in på och läs mer. Där finns också telefonnummer till våra återförsäljare. 6 Redovisningskonsulten nr

7 Missa inte SRF:s Nyhetsdag! Auktorisationen av redovisningskonsulter och införandet av Reko har skapat en tydligare identitet för yrkesrollen som också fått genomslag hos myndigheter, banker och på marknaden. Samtidigt pågår en förändring av regelverken inom redovisning som du behöver uppdatera dig på. Även praxis inom redovisningsområdet påverkas av nya rättsfall. Förra säsongens succé med SRF:s Nyhetsdag inom både redovisning och Reko arrangeras även i år. Några exempel på dagens innehåll är: Bokföringsnämnden (BFN) beräknar att besluta om huvuddelen av K3 i juni. Du får en övergripande bild av det nya regelverket. BFN arbetar på ett samlat regelverk om löpande bokföring, verifikationer, arkivering samt systemdokumentation och behandlingshistorik. Förslaget väntas komma ut på remiss efter sommaren och vi går igenom de viktigaste punkterna i förslaget. Reko är under omarbetning. Bland annat kommer strukturen att förändras, de tre böckerna kommer att samlas i en enda Rekobok. Boken är processtyrd och utgår från det faktiska arbetsflödet. Vidare har det tillkommit några nya Rekostandarder. I övrigt innehåller kursdagen som vanligt nyheter och rättsfall inom redovisningsområdet. Missa inte detta viktiga tillfälle att bli uppdaterad på yrkesrollens nya möjligheter. Du möter erfarna och inspirerande lärare och får en utförlig dokumentation. Direkt efter kursen bjuder vi på After-Work med snacks och alkoholfri dryck, för fortsatta diskussioner och ERFA-utbyte! För kronor (ordinarie pris kronor) får du en fullspäckad nyhetsdag. Kursen ger 7 aktualitetstimmar i redovisning. För mer information se Datum och orter för SRF:s Nyhetsdag oktober 2012, Luleå 8 november 2012, Sundsvall 2 oktober 2012, Skellefteå 9 november 2012, Uppsala 3 oktober 2012, Umeå 12 november 2012, Jönköping 9 oktober 2012, Stockholm 13 november 2012, Växjö 11 oktober 2012, Göteborg 14 november 2012, Kalmar 23 oktober 2012, Helsingborg 3 december 2012, Stockholm 24 oktober 2012, Kristianstad 10 december 2012, Östersund 25 oktober 2012, Malmö 12 december 2012, Västerås 29 oktober 2012, Gävle 13 december 2012, Örebro 30 oktober 2012, Falun 14 december 2012, Norrköping 31 oktober 2012, Karlstad 17 december 2012, Göteborg 7 november 2012, Örnsköldsvik 18 december 2012, Skövde srfekonomiutbildning.se

8 I korthet Datorspel letar upp malariasjuka celler Att identifiera malariasjuka celler är i dag ett tidskrävande projekt som läkare genomför med hjälp av mikroskop. I framtiden kan identifikationen i stället bli ett bra jobb för en datornörd. Det amerikanska universitetet UCLA har genomfört en teststudie där de har använt sig av datorspelare utan medicinsk utbildning för att hitta malariaparasiter i blodet, rapporterar Vetenskapsradion. Spelarna blev efter träning med datorspelet 99 procent träffsäkra och nästan lika skickliga som läkare på att upptäcka malariacellerna. Spelet kan spelas på många plattformar, till exempel vanliga webbläsare och Androidtelefoner. Spelarnas svar kombineras i en avancerad algoritm och ju fler som spelar, desto mer noggranna blir resultaten. Malaria är ett stort problem i många tropiska och subtropiska länder. I Afrika söder om Sahara orsakar sjukdomen ungefär 20 procent av dödsfallen bland barn. Enligt WHO smittas en halv miljard människor av malaria varje år, och tre miljoner av dem dör på grund av sjukdomen. Källa: dn.se invånare Torsdagen den 3 maj 2012 var en milstolpe i svensk historia då vi passerade 9,5 miljoner invånare. Sedan den 12 augusti 2004, då vi passerade 9 miljoner, har den årliga folkökningen varierat mellan och personer. Den snabbaste ökningen från miljon till miljon skedde mellan 1950 och 1969 när folkmängden ökade från 7 till 8 miljoner. Den ökningen tog 19 år. Inom ett decennium beräknas folkmängden nå 10 miljoner. Om så blir fallet kommer denna ökning från miljon till miljon att bli den snabbaste som skett i Sveriges historia. Dagens folkökning består till två tredjedelar av ett invandringsöverskott. Troligtvis är därmed person någon som flyttar hit från utlandet. Källa: scb.se Svenskarna frossar i lyxglass När vårsolen värmer växer köerna till glassstånden. Gamla favoriter som romrussin och hallonsorbet håller än, men intresset ökar för exklusivare glassorter som champagnetryffel och marsipanchoklad. Även om pinnglassklassiker som 88:an med snart 50 år på nacken fortfarande håller ställningarna går trenden mot dyrare gräddig lyxglass, proppad med exempelvis choklad, kola, kakbitar, godis och kryddor. Det är tendenser från USA. Krämiga, tunga sorter av hög kvalitet med mycket godsaker i säger Gustav Svensson vid Centrum för Näringslivshistoria. Att blanda i kaksmulor, chokladbitar och annat kommer med lyxglasstrenden. Svenska folket är riktiga glassälskare och äter runt 11,5 liter glass per person och år. Bara finländarna äter mer i Europa. Källa: di.se Kvinnor tar över på nätet Bilden av en entreprenör är idag i många fall stereotyp och förlegad. Det konstaterar internetforskaren och föreläsaren Annakarin Nyberg i sin bok Digitalt Entreprenörskap. Det har vuxit fram en helt ny grupp entreprenörer på nätet de senaste åren. De är oväntade, ovanliga och kvinnor, säger hon. Annakarin Nyberg som är disputerad forskare och studerar internetfenomen misstänkte tidigt att ett trendbrott var på gång. Under 2006 började hon följa en handfull bloggares resa mot professionalism, vilket blev upprinnelsen till boken Digitalt Entreprenörskap. Det handlade om kvinnor som till en början varken hade drömmar om företagande eller kunskap om teknik, men som idag driver framgångsrika företag på nätet. Dessa entreprenörer har skapat ett eget regelverk, där de bekräftar varandra. Men det pågar ett ständigt relationsbyggande. De har järnkoll på sina läsares intressen och är duktiga på att motivera och sälja annonsplatser. Källa: Entreprenör Studenter positiva till studieuppehåll Sex av tio nybörjare som gjort uppehåll i studierna mellan gymnasieskolan och högskolan uppgav att de hade fått erfarenheter av detta som de sedan haft nytta av i studierna. Det är ett av resultaten i rapporten Tiden mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan, en enkätundersökning utförd hösten Bland dem som varit arbetslösa större delen av året innan studiestarten var det dock endast tre av tio som ansåg att studieuppehållet skänkt dem nyttig erfarenhet utifrån ett studieperspektiv. De som ingick i populationen började på universitet eller högskola höstterminen De påbörjade en utbildning på minst halvfarts studietakt, hade svensk gymnasieexamen och hade haft minst ett års uppehåll mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan. 83 procent av populationen arbetade någon gång under året innan studiestarten. Syftet med undersökningen var att beskriva uppehållet mellan gymnasieskolan och universitetet/högskolan. Källa: Statistiska Centralbyrån 8 Redovisningskonsulten nr

9 SRF Informerar Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF Nr 4-12 Rekordmånga e-deklarerade smartphone växer snabbast Fler än 4,8 miljoner personer deklarerade elektroniskt i år. Det är nytt rekord och personer fler än förra året. Årets deklarationstrender är att allt fler använde sin smartphone för att deklarera och att svenska folket deklarerade allt tidigare. Årets stora trender är att allt fler deklarerade med sin smartphone och att svenska folket deklarerar allt tidigare, säger Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket. Totalt deklarerade personer med hjälp av Skatteverkets elektroniska tjänster via webbplatsen, mobilapplikation, sms eller knapptelefon. Antalet kommer att öka något då många av de som har anstånd med sin deklaration gör den elektroniskt. De flesta som deklarerade elektroniskt använde webbplatsen, men rekordmånga använde Skatteverkets applikation för smartphones, drygt personer. Siffran kan jämföras med knappt förra året. Det gör smartphone till den snabbast växande plattformen för e-deklaration. Att använda e-legitimation för att deklarera blir också allt vanligare. Det ökade kraftigt till drygt 1,5 miljoner personer och är nu lika vanligt som att deklarera med hjälp av säkerhetskod via Skatteverkets webbplats deklarerade via sms och via telefon. Drygt personer använde sig av den nya möjligheten att deklarera med mobilt e-leg. Alla sätt att e-deklarera ökar utom deklaration via telefon, som minskade med personer jämfört med Även lite mer komplicerade deklarationer görs i allt högre utsträckning via nätet, till exem- pel redovisning av näringsverksamhet, bostadsförsäljning och försäljning av aktier. Nytt för i år är att näringsidkare och ägare till skogs- och lantbruksfastigheter kan få tillbaka på skatten före midsommar om de e-deklarerar, vilket säkert bidragit till trenden, säger Anna Sjöberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Totalt ska cirka 7,5 miljoner personer deklarera. Deklarationsperioden förlängdes med en dag från den 2 till den 3 maj då många personer inte kom fram på telefon till skatteupplysningen under slutet av deklarationsperioden. Källa: Skatteverket SRF Informerar SRF Informerar: Information från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, Box 143, Ölandsgatan 7, Falun, e-post: Produktion: SRF Servicebyrå AB, Box 143, Falun, Tel , fax Ansvarig utgivare: Fredrik Lantz, e-post: Utgivning/distribution: SRF Informerar utkommer åtta gånger per år och publiceras i tidningen Konsulten. Förbehåll: Informationen baseras på källor som bedömts som tillförlitliga. SRF ansvarar inte för eventuell skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Redovisningskonsulten nr

10 NYHETER & NOTISER Fortsatt minskning av nyföretagandet Nyföretagandet fortsätter att minska i jämförelse med förra årets rekordsiffror. Under april månad nyregistrerades företag på Bolagsverket jämfört med i april 2011, en minskning med stycken eller -27,5 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Vi ser en fortsatt avmattning i antalet nyregistrerade företag vilket är väntat och rimligt då vi jämför med rekordsiffrorna från Samtliga företagsformer minskar markant under april månad. Hela första kvartalet har haft en svag utveckling och effekterna av tidigare regeländringar har nu tydligt avtagit, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Bolagsverket fick under hela 2011 in fler ärenden än vanligt, som en effekt av regeländringarna med sänkt aktiekapital och slopad revisionsplikt för aktiebolag. Det har periodvis inneburit längre väntan än normalt för nyregistrering och ändringar i företag. Nu är dock handläggningstiderna tillbaka på normala nivåer. Vi har nu en handläggningstid på runt 10 arbetsdagar, både för att registrera ett nytt företag och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag. Det är bra, vi vill att det ska gå snabbt och vara enkelt att både starta och driva företag, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Aktuell statistik och jämförelser för april månad I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i april 2012 och förändringen i procent i jämförelse med samma månad föregående år. Kvinnor i styrelsen minskar risken för obestånd Aktiebolag med minst en kvinna i styrelsen löper betydligt lägre risk att hamna på obestånd. Det visar en färsk undersökning från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC. Skillnaden är stor; obeståndsrisken är mer än 30 procent lägre för ett företag med både kvinnor och män i styrelserummet jämfört med om styrelsen enbart består av män, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC. UC har analyserat alla svenska aktiebolag med en årlig omsättning på minst en miljon kronor och minst två personer i styrelsen. Undersökningen omfattar företag och visar att risken att hamna på obestånd är 1,20 procent i företag med styrelser som endast består av män, att jämföra med 0,82 procent där det finns minst en kvinna i styrelsen. Störst är skillnaden i tjänstesektorn, där obeståndsrisken är hela 36 procent lägre i mixade styrelser. Kvinnlig representation i styrelser minskar risken för obestånd då kvinnor sannolikt inte är lika benägna att ta lika stora risker som män. Möjligen är de också mer eftertänksamma och fattar noggrant övervägda beslut på ett annat sätt än män gör. Mixade styrelser innebär i vart fall uppenbarligen färre obestånd, säger Roland Sigbladh. Färre obestånd men också lägre lönsamhet Betyder då detta att kvinnor överlag gör bättre affärer? UC har även undersökt lönsamheten för aktiebolagen, men där visar statistiken snarare på motsatsen: Ytterligare en slutsats av undersökningen är att de företag där kvinnor finns representerade i styrelsen har lägre lönsamhet den är nästan 20 procent lägre än för företag med enbart män i styrelsen. Det förklaras sannolikt av en lägre riskbenägenhet. Tar man det säkra före det osäkra riskerar man inte lika mycket, men vinner heller inte lika mycket. Kvinnor är även i högre grad verksamma i vissa branscher där lönsamheten generellt sätt är lägre, exempelvis detaljhandeln och tjänsteföretag, säger Roland Sigbladh. Kvinnlig representation positiv faktor för riskbedömning Trenden att mixade styrelser har en positiv effekt för obeståndsrisken ser ungefär likadan ut över tid. Styrelseinformation är viktig information när UC presenterar sin riskprognos för svenska företag. Om någon styrelseledamot har medverkat i andra företag som har hamnat på obestånd eller gått i konkurs kan det ha en negativ inverkan på riskprognosen. Ur det perspektivet är det därför gynnsamt med fler kvinnor i styrelserna. Källa: UC Hög tillväxt och ljusa utsikter för e-handeln E-handelsåret har inletts med en tillväxt på 13 procent under första kvartalet och en rad faktorer talar för att den nivån kan komma att gälla för hela året. Prognosen för e-handelns omsättning 2012 ligger på 31,3 miljarder kronor. Företagsform April 2012 Förändring Aktiebolag ,2 % Enskild firma ,7 % Handelsbolag ,0 % Kommanditbolag 66-18,5 % Totalt ,5 % Källa: Bolagsverket För andra kvartalet i rad ökade den svenska e-handelns omsättning med 13 procent. Prognosen för hela 2012 är att den inhemska e-handeln med varor når drygt 31 miljarder kronor i omsättning. E-handeln med varor domineras fortfarande av hemelektronik, kläder och böcker/media, men det är två relativt nya branscher på nätet som växer snabbast just nu. Sport/fritid och heminredning/möbler växte med 29 respektive 20 procent under första kvartalet i år. Av e-barometern framgår att konsumenterna förväntar sig allt snabbare leveranser. Drygt fyra av tio (41 procent) förväntar sig leverans inom tre dagar. E-handelsföretagen svarar dock att nästan sju av tio (67 procent) av deras kunder räknar med leverans inom tre dagar. Fyra av tio får också minst hälften av sina paket levererade till bostaden av brevbäraren, vilket är en leveransform som en majoritet av konsumenterna föredrar när de själva får välja. Källa: HUI Research 10 Redovisningskonsulten nr

11 AKTUELL LITTERATUR Förhandlingsbart , Liber, 287 kr Rätt tillämpade kan verktygen i den här boken betydligt öka din framgångskvot. Den ger dig kunskap om de vanligaste fallgroparna och fula knepen i förhandlingssituationer samt effektiva verktyg och tips för att motverka dem. Boken tar upp både winwin-metodik och hård förhandling, och steg för steg får du hjälp med att utveckla din egen personliga förhandlingsteknik. Projektledning , Sanoma Utbildning, 397 kr Den fjärde upplagan av boken Projektledning har fått en rejäl genomarbetning och uppdaterats till både innehåll och utseende. Nya avsnitt har tillkommit, bland annat om projekt i olika branscher ut och om hur agila arbetssätt kan integreras med traditionell projektmetodik. Dessutom har ledarskap och affärsmannaskap fått större utrymme, liksom projektkontor, projektmodeller samt program- och portföljhantering. Räntorna på hushållens lån fortsätter att sjunka Räntan på hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) fortsatte att sjunka i mars. Den genomsnittliga räntan på nya låneavtal var 3,94 procent. Det är en minskning med 0,11 procentenheter jämfört med februari. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag. De sjunkande räntorna för hushållens lån kan främst förklaras av nedgångar i de korta räntorna. Den rörliga räntan sjönk från 4,36 procent i februari till 4,22 procent i mars. Hushållens ränta på nytecknade låneavtal för bostadslån uppgick i mars till 3,86 procent vilket är en minskning jämfört med februari då räntan låg på 3,96 procent. Utlåningsräntan till icke-finansiella företag sjönk i mars, liksom i februari. I mars var den genomsnittliga räntan på nya avtal 3,57 procent vilket kan jämföras med 3,71 procent i februari. Hushållens inlåningsräntor ligger kvar på samma nivå i mars som i februari. Den genomsnittliga räntan på hushållens nyinsättningar på bankkonton var i mars 1,22 procent. Tillväxttakten på hushållens lån oförändrad Tillväxttakten på hushållens lån var i mars 5,0 procent vilket är på samma nivå som i februari. I mars 2011 låg tillväxttakten på 7,3 procent och hade under hela 2011 en avtagande trend. Vid utgången av mars uppgick hushållens lån hos MFI till miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Den största delen av hushållens lån består av bostadslån som i mars uppgick till miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent. Av dessa lån har 52 procent rörlig ränta vilket är samma andel som i januari och februari. Jämfört med mars föregående år har bostadslånen ökat med 105 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet och lån till lantbrukare där lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i mars till 165 miljarder och lån med säkerhet i lantbruksfastigheter till 166 miljarder. MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i mars till miljarder. Den årliga tillväxttakten var 4,6 procent vilket var en minskning jämfört med februari då tillväxttakten var 6,0 procent. I mars 2011 var tillväxttakten 3,0 procent. Källa: SCB Pensionsbluffen tryggheten som gick upp i rök , Ordfront förlag, 179 kr Joel Dahlberg, som gick till storms mot bankerna i Bankbluffen, berättar nu allt du helst inte velat veta om det nya pensionssystemet men som du snarast bör sätta dig in i för att kunna påverka din egen pension. Politikerna tvår sina händer och kräver ansvarsfrihet; systemet är självreglerande och ska vara oåtkomligt för klåfingriga populistpolitiker. Konsekvenserna av detta får vi nu alla hacka i oss. Pensionsbluffen innehåller även en granskning av de 70 största fonderna. Böckerna kan beställas via medlemssidorna på SRF:s hemsida under litteratur. Lösenord krävs för åtkomst. MEDDELANDEN FRÅN SRF Stoppdatum för motioner till årets kongress är 19 juni Årets kongressförhandlingar kommer att hållas på Kistamässan i Stockholm den 19 september. Enligt stadgarna ska motioner till Kongressen vara inkomna till SRF Servicebyrå senast tre månader före kongressen. Sista datum är således den 19 juni Motioner skickas till Förbundssekreterare Lena Iredahl, SRF Servicebyrå, Box 143, Falun. Redovisningskonsulten nr

Varför bromsa när man kan öka

Varför bromsa när man kan öka Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skattejurist med sinne för humor YH-utbildningar på frammarsch K-regelverket Avdragsrätt för utbildningskostnader Varför bromsa

Läs mer

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade

Nr 3 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 3 2014 Pris 56 kr Sveriges första lönekonsulter auktoriserade Många breda leenden syntes när 130 Auktoriserade Lönekonsulter fick ta emot sina certifikat. 26

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing

Mathias Andersson vet allt om kulor, cash och kosing Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lagertillgångar anskaffningsvärde för egentillverkade tillgångar Nyhetsdagarna om Reko Nya friska kunskaper i fjärran land Nya

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

Som lärare är jag mitt bästa jag

Som lärare är jag mitt bästa jag Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vi verkar i en framtidsbransch Specifika skillnader mellan K2 och K3 Samhällsnytta skapas genom att det blir Rätt från början

Läs mer

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr

Med musiken i blodet. Nr 5 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vikten av att skriva Bokslutsrapport En månad kvar till årets höjdpunkt Penningtvätt och finansiering mot terrorism Fastigheter

Läs mer

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr

Det fanns en chans och den tog jag. Nr 6 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund När vi är som kaxigast erbjuder vi allt Kapitalförsäkringar och pensionsåtaganden Avskrivningar i bostadsrättsföreningar Det

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet!

Från programledare till FRAMGÅNGSRIK. Nr 4 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön. Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 4 2014 Pris 56 kr Provokativ? Jag? Aldrig medvetet! Alexander Bard är aktuell som en av föreläsarna under mässan Ekonomi & Företag där även SRF Kongressdagar

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt

Goes for the money. Nr 2 2012 Pris 56 kr. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Byrån med havsutsikt Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Byrån med havsutsikt Av det befarade felet blev ingenting Är alla REDO och REKO nu? Skatteverkets kontroller under 2012 Goes

Läs mer

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr

Innovativa lösningar och nyheter från programvarubranschen. Nr 2 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Konkurser och släktforskning är hett för mig Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto! Inkomstskatteeffekter av K2 och K3 Digitala

Läs mer

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr

ANNORLUNDA. Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. Nr 6 2014 Pris 56 kr Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 6 2014 Pris 56 kr TÄNK NYTT ANNORLUNDA Men hur gör man? Hos Karlén & Stavegren Ekonomikonsult tror man sig ha hittat receptet. VANLIGASTE LÖNEFÖRMÅNEN SID 6

Läs mer

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr

Håll inte fast vid det gamla tänk nytt. Nr 4 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny Produkt Reko Byråstöd från SRF! Stegvis faller allt på plats inför årets Kongressdagar Progressiva avskrivningar på fastigheter

Läs mer

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön

Mot nya utmaningar. Nr 1 2014 Pris 56 kr. Branschtidningen inom redovisning och lön Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 1 2014 Pris 56 kr Nytt allmänt råd kopplat till bokföringslagen 39 SRFs Nöjd Medlemsindex 2014: Vi närmar oss målet! 10 Mot nya utmaningar Nu finns Konsulten

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr

Målmedvetenhet har lett till ekonomisk topplacering. Nr 8 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF i debatten Beloppsspärr även vid mindre förvärv Hör ett OBS-konto hemma i BAS-kontoplanen? Nöjd kund 2010 Målmedvetenhet

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr

Att vara programledare är den. Nr 3 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Ny generaldirektör förordar enkla regler och bra service Handbok för Reko Mångmiljonföretag producerar en veckas upplevelser

Läs mer

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr

Exotisk kraft i den svenska affärsvärlden. Nr 8 2012 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Risken med otillbörliga förmåner Tydliggörande av Redovisningskonsultens och Revisorns roll viktig Ingångsregler K2 Nya generationen

Läs mer

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr

Med exempel från verkligheten. Nr 3 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges bästa i SRF:s stall Kontrollbalansräkning i praktik och teori SRF möter banker över hela landet! Med exempel från verkligheten

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr

Både revision och bokslutsrapport behövs. Nr 4 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från lågstadielärare till entreprenör och styrelseproffs Tidpunkten för löpande bokföring Förslag om ändrade regler för helårsmoms

Läs mer

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr

Blod säljer både i fantasi och verklighet. Nr 8 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Strategiskt mål påverka det svenska näringslivet Vi tar pulsen på programvarubranschen Återföring av ackumulerad överavskrivning

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr

Spännande och underhållande möten i Malmö. Nr 6 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Från huvudbok till toppen av högsta berget Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisningskonsultens tystnadsplikt Fler kursalternativ

Läs mer

Känd profil som vågar sticka ut. Nr 5 2010 Pris 56 kr

Känd profil som vågar sticka ut. Nr 5 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund På Redeko regerar kvinnorna Hantering av kundmaterial Enklare redovisning Minskning av aktiekapital Känd profil som vågar sticka

Läs mer