1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia 14 Fokus på medarbetarna 15 Fallstudie: Perten Instruments 17 Aktien 18 Femårsöversikt 20 Förvaltningsberättelse 22 Resultaträkningar Rapport över totalresultat 26 Balansräkningar 27 Rapport över förändring i Eget kapital 30 Rapport över kassaflöde 31 Noter 32 Revisionsberättelse 43 Ordinarie styrelseledamöter 46 Ledande befattningshavare Bolagsstyrningsrapport 48 Aktieägarinformation 51 Kontaktinformation 51 17

3 MultiQ 3 Kort om MultiQ MultiQ utformar bildskärmslösningar för kommersiella miljöer. Företagets huvudsakliga produktområden är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus på de nordiska länderna och produktionen är förlagd till Asien. Företaget vänder sig till stora och medelstora företag, främst inom spelmarknaden och detaljhandeln. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö samt försäljningskontor i Stockholm, Oslo och London. I Tyskland verkar företaget via agenter. Många kända företag använder dagligen lösningar från MultiQ. Några exempel är IKEA, Svenska Spel, Rikstoto, Glitter, Clas Ohlson, ATG, BMW, Harrods, Systembolaget och H&M. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Nettoomsättning Rörelseresultat Mkr Mkr Omsättning per land Sverige Norge Tyskland Benelux Storbritannien Övriga EU Övriga världen Fakta Nettoomsättning (Mkr) 91,9 105,7 Rörelseresultat (Mkr) 0,7-10,6 Bruttomarginal (%) 43,4 37,2 Rörelsemarginal (%) 0,9 neg Soliditet (%) 57,1 61,8 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,2 Eget kapital (Mkr) 51,6 50,9 Sysselsatt kapital (Mkr) 68,1 59,5 Operativt kassaflöde (Mkr) -1,2 4,7 Resultat per aktie (kr) 0,02-0,39 Antal anställda Året i korthet Nettoomsättningen uppgick till 91,9 Mkr (105,7 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 Mkr (-11,0 Mkr) Resultat per aktie blev 0,02 kr (-0,39 kr) Orderstocken uppgick till 11,9 Mkr (4,8 Mkr) Eget kapital per aktie uppgick till 1,80 kr (1,78 kr) Väsentliga händelser under året Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand och framför allt det sista halvåret blev starkt. MultiQ lyckades med målsättningen att åter nå lönsamhet. MultiQ har stärkt sin position inom spelsegmentet ytterligare. Företaget tecknade ett ramavtal värt 16 Mkr med ett stort europeiskt spelbolag, avseende Digital Signage. Samarbetet med Svenska Spel utvecklades med beställningar på sammanlagt 22 Mkr. Ett nordamerikanskt spelbolag lade en order på kundanpassade bildskärmar, till ett värde av drygt 3 Mkr. Ett norskt spelbolag lade en beställning på bildskärmar för 1 Mkr. Detaljhandeln har visat ett ökat intresse för Digital Signage och Kioskapplikationer. MultiQ fick sin första order av Abu Garcia, avseende interaktiva informationskiosker, värd cirka 1 Mkr. Sedan tidigare är flera apotekskedjor kunder till MultiQ. Från en av dessa kom en fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem, värd 1,2 Mkr. MultiQ har under året fått tre större order inom industrisegmentet avseende kundanpassade pekskärmar till ett sammanlagt värde av 3,4 Mkr. Två av beställningarna kom från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon, och den tredje från en befintlig industrikund i Tyskland. Marknaden har visat ett ökat intresse för de unika produkter för videoövervakning som MultiQ lanserade under våren 2010.

4 4 VD har ordet Anders Laurin, VD Det är med stor glädje jag konstaterar att vi lyckats med vår målsättning att under året åter nå lönsamhet. Vi har en produktmix som ger oss en hög bruttomarginal, vilket i kombination med en betydligt lägre kostnadsnivå bidrar till resultatförbättringen. Att vi under årets sista kvartal börjat nyrekrytera är ett gott tecken på att vi återigen rör oss i positiv riktning. Året började försiktigt för att sedan bli allt bättre efterhand, och framför allt blev det sista halvåret starkt. Vi kan se tillbaka på flera framgångsrika projekt, såväl med befintliga som nytillkomna kunder. Som lösningsorienterat företag har vi under året fått ett stort antal förfrågningar av helt skilda karaktärer då vi, som en av få, erbjuder skräddarsydda bildskärmslösningar efter varje kunds specifika behov. Våra framgångar i spelsegmentet förtjänar att lyftas fram. Redan 2006 inledde vi en relation med Sveriges största spelföretag, Svenska Spel. Med hjälp av digitaliserad spelinformation ville Svenska Spel skapa en attraktiv miljö hos sina ombud och företaget blev snart en svensk pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev början på ett av våra mest spännande och betydelsefulla samarbeten. Responsen från såväl beställare som ombud och slutkunder har varit mycket positiv och mätningar visar att omsättningen hos ombuden ökar med cirka 5 % med hjälp av vår lösning. Året blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Samarbetet med Svenska Spel fördjupas alltmer och under 2012 fortsätter vi utrullningen. utveckling. För MultiQs del är förutsättningarna goda, bland annat tack vare en meriterande kundlista och en god marknadsandel avseende antal sålda mediaspelare. Digital Signage är fortfarande ett relativt outforskat område med oerhörda möjligheter. Systemen presenterar ljud, bild, video och text, de integreras med affärs-, lageroch ekonomisystem och de kommunicerar med läsplattor och smartphones. Utvecklingen sker på flera fronter samtidigt och det ställer krav på oss att vi är lyhörda och flexibla. Konkurrensen på marknaden för traditionella bildskärmar har hårdnat, men som lösningsorienterat företag har vi starka mervärden att erbjuda. Via partners är MultiQ bland annat leverantör åt flera apotekskedjor. Från en av dessa har vi fått fortsättningsorder på skärmlösningar till kassasystem. Inom industrisegmentet har vi fått större order avseende kundanpassade pekskärmar med höga krav på precision och tillförlitlighet, bland annat från nya kunden Perten Instruments och dess partner Hanza Tarkon. Marknaden har visat ett ökat intresse för våra unika övervakningsprodukter. Public View Monitor (PVM) kombinerar övervakningsvideo med digital skyltning. Touch Security Monitor (TSM) är en pekskärm med inbyggd applikation för videoövervakning som visar realtidsvideo från nätverkskameror. Produkterna lanserades 2010 vilket gör oss relativt nyetablerade men våra idéer får uppmärksamhet och våra gränssnitt upplevs positiva av kunderna. Jag är övertygad om att MultiQ har goda möjligheter på säkerhetsmarknaden och vi ser förväntansfullt fram emot utfallet av de projekt som är initierade för våra videoövervakningsprodukter. Samtidigt som vi fortsatt att leverera Digital Signage till Svenska Spel har vi vunnit ytterligare några större spelprojekt med aktörer i såväl Europa som Nordamerika. Detta i konkurrens med andra välmeriterade leverantörer, vilket ger oss ett kvitto på att vårt erbjudande håller hög kvalitet och är rätt för marknaden. Vi räknar med en fortsättning på projekten som innefattar beställningar av såväl Digital Signage som av bildskärmar. Under året har vi även mött ett stort intresse för våra interaktiva kiosker, bland annat inom detaljhandelssegmentet med en premiärorder från Abu Garcia för installation hos företagets återförsäljare. Abu Garcia är ett klassiskt svenskt företag med ett varumärke som är högt ansett bland sportfiskare världen över. Med de nya interaktiva kioskerna får Abu Garcia ett kostnadseffektivt sätt att förstärka shoppingupplevelsen för sina kunder och samtidigt sprida produktinformation, kampanjbudskap och varumärkesbyggande berättelser. Sammantaget har vi en fortsatt stark position på den nordiska marknaden, framför allt inom spelsegmentet och detaljhandeln, och en stabil plattform med ett brett erbjudande att arbeta vidare ifrån. För tredje kvartalet i rad redovisar vi positiva siffror och kan rikta in oss på kommande utmaningar. Värt att påpeka är att verksamheten är tydligt projektorienterad vilket kan innebära en viss fluktuering i fakturering mellan kvartalen. Inför framtiden är vi försiktigt optimistiska med ett starkt fokus på fortsatt långsiktig tillväxt. Jag vill passa på att tacka alla våra kunder och partners för ett spännande Våra samarbeten är en ständig källa till utveckling. Jag vill också rikta ett särskilt tack till alla våra medarbetare. Ni har med stort engagemang och stark målmedvetenhet sett till att vi har nått vår målsättning. Tillsammans kan vi nu blicka mot kommande år med förväntan och optimism. Marknaden för Digital Signage och kioskapplikationer har efter en längre tids försiktighet börjat mogna och vi ser långsiktigt en positiv Anders Laurin, VD

5 VD har ordet 5 Kraftig resultatförbättring ger helårsvinst

6 6 Affärsidé Smartare kommunikation hos ATGs ombud! Tack vare en ny Digital Signage-lösning från MultiQ kan snart samtliga ATG-ombud kommunicera både bättre och effektivare, samtidigt som de sparar papper. På centralt placerade skärmar visas bland annat filmer och spelinformation.

7 Affärsidé 7 Vägen till marknadens mest nöjda kunder MultiQ är ett ledande IT-företag som utformar bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar inom Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. MultiQ är starkt positionerat på den nordiska marknaden och målet är att ha marknadens mest nöjda kunder. Vision MultiQ skapar kommunikation och interaktion i kommersiell miljö. Affärsidé MultiQ utformar värdeskapande och skräddarsydda bildskärmslösningar till kunder med höga krav på funktion, kvalitet och design. Mål MultiQ ska ha marknadens mest nöjda kunder och uppfattas som innovativt och värdeskapande. MultiQ ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Strategin omfattar ett flertal områden och är en viktig vägvisare såväl internt som externt. Vi ska uppnå en stark position på den nordiska marknaden. Vi ska fokusera på nischsegment och utveckla, paketera och etablera attraktiva lösningar. Vi ska bearbeta etablerade segment globalt. Vi ska förstå kundernas behov och genom våra lösningar skapa affärsnytta för dem. Vi ska nå våra tillväxtmål i nära relation med våra kunder och partners. Vi ska erbjuda en miljö där varje medarbetare är motiverad, engagerad och har utrymme att utvecklas. Strategi Företaget är verksamt på marknader som är innovationsdrivna och rörliga. MultiQs strategi är fokuserad på att bygga nära relationer till kunder och partners, vara väl insatt i kundernas behov och deras affärsnytta samt att dra nytta av erfarenheter och specialistkunskaper från de nischsegment där företaget är starkt positionerat. Vattenhallen, Lunds Tekniska Högskola.

8 8 Glitter Skönare stämning på Glitter I samband med en omprofilering ville modeföretaget Glitter hitta ett bättre sätt att kommunicera i butik. Målet var en inspirerande och inbjudande miljö, fri från pappersburen reklam. Lösningen blev ett centralstyrt Digital Signage-system med både smakfulla bildskärmar och stämningsskapande musik. Glitter grundades i Sverige 1992 och är idag ett internationellt modeföretag med över 250 butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen. Företaget ägs av Bergendahl & Son och erbjuder prisvärda smycken och accessoarer i små, personliga butiker. Att besöka Glitter ska vara inspirerande och modekedjan är noga med att butikerna upplevs fräscha och aktuella. Styling ingår i konceptet och kunderna får individuell hjälp med att lyfta fram sina olika stilar och personligheter. När vi inledde samarbetet med Glitter stod de inför en större omprofilering och skulle bland annat designa om samtliga sina butiker, berättar Anna Petersson, kundansvarig för Glitter på MultiQ. Glitter hade en idé om att digitala medier skulle vara del av deras nya koncept. Dels för att skapa en miljö som både lyfter fram mode och är inspirerande att besöka men även för att kunna distribuera material till kampanjer på ett kostnadseffektivt sätt, utan tryckt material. Då är Digital Signage en perfekt lösning. Idag sker nästan all kommunikation och marknadsföring i Glitters butiker via en sober centralt placerad 42-tumsbildskärm. Skärmen är ett starkt blickfång i hela butiken. Här visas läckra inspirationsbilder, men också kampanjbudskap och information. Shoppingupplevelsen förstärks med stämningsskapande musik i butikernas diskreta högtalarsystem. Miljön har blivit behaglig, smakfull och tydlig. Allt material, såväl bild som musik, distribueras via mediaspelarna. Lösningen är framtagen i samarbete med Brynell Design, säger Anna Petersson på MultiQ. Tillsammans har vi levererat bildskärmar och mediaspelare till samtliga 250 butiker och allt innehåll hanteras på central nivå. Butikspersonalen behöver inte tänka på någonting utan kan ägna all sin kreativa kraft åt kunderna.

9 Vår verksamhet 9 Värdeskapande bildskärmslösningar av allra högsta klass

10 10 Vår verksamhet MultiQ är ett ledande företag inom bildskärmslösningar för kommersiell miljö. Företaget utformar innovativa produkter och system inom områden som Digital Signage. MultiQs lösningar hjälper företag att öka försäljningen, stärka varumärken och effektivisera information. MultiQ skräddarsyr professionella bildskärmslösningar till bland annat butiker, stormarknader, industrier och offentlig miljö. Företaget erbjuder kompletta lösningar av hårdvara, mjukvara, system och tjänster i samarbete med partners. MultiQ har sitt fokus i de nordiska länderna och produktionen förlagd till Asien. De huvudsakliga produktområdena är Digital Signage, interaktiva kiosker, kundanpassade bildskärmar och videoövervakning. Kunderna är företag och organisationer med höga krav på funktion, kvalitet och design. Interaktiva kiosker MultiQs interaktiva kiosker hjälper företag som IKEA, Abu Garcia och Clas Ohlson att nå ut till sina kunder. Kioskerna kan skräddarsys för en mängd användningsområden och används bland annat till självbetjäning, att presentera produktinformation och reklamerbjudanden, som del av e-handelssystem eller till att spegla all den funktionalitet som finns på en webbplats. De interaktiva kioskerna kan utformas enligt specifika önskemål, integreras i fysiska miljöer och kopplas ihop med affärssystem. Kundanpassade bildskärmar MultiQ kan anpassa och designa bildskärmar helt enligt kundens önskemål. De robusta skärmarna blir smakfulla detaljer i eleganta butiksinredningar, tydliga vägvisare i välbesökta miljöer och naturliga delar av ett företags grafiska profil. Exempel på specialutföranden är chassin och ställ i egen design, egna profilfärger, mekaniska anpassningar och logotyper, olika touchteknologier, integrerade högtalare och kortläsare. Kundanpassade bildskärmar används till enhetliga kontorsmiljöer, till kassaskärmar i butik eller till styrsystem inom industrin. Videoövervakning MultiQ erbjuder ett flertal produkter och tjänster inom videoövervakning, bland annat den unika möjligheten att kombinera marknadsbudskap med övervakningsfunktioner på en och samma skärm. Reklambudskapen ger en trivsammare ton åt bevakningsskärmarna. Samtidigt drar kamerabilderna blickarna till sig, vilket höjer reklambudskapens synlighet. MultiQs produkter är omtyckta för sin enkelhet de går snabbt att installera och är lätta att använda. Digital Signage Med Digital Signage presenteras dynamisk reklam och information på bildskärmar. Tekniken möjliggör styrning och variation av innehåll på detaljnivå. Både ljud och bild kan presenteras för en specifik kundgrupp vid en viss tidpunkt. Bland de positiva effekterna märks ökad försäljning, bättre information, stärkt profilering och snyggare interiörer. Marknaden är relativt ung men allt fler börjar upptäcka Digital Signage. MultiQ är en ledande aktör med referenser som Svenska Spel, ATG, Apoteksgruppen och SJ. Ett Digital Signage-system kan bestå av lokalt publicerade budskap eller innehåll som styrs centralt på nationell och internationell nivå. Tjänster MultiQ kan leverera kompletta lösningar, hela vägen från idé och produktion till leverans och underhåll. MultiQ kan ansvara för samtliga delar, tillsammans med utvalda partners, och tillhandahåller ett stort antal tjänster som konsultation, projektledning, förstudier, systemdesign, kundanpassning, service och support. Företaget har även en egen utvecklingsavdelning, bland annat för att kunna garantera ett produktsortiment som håller allra högsta klass, men också för att kunna utveckla och leverera innovativa lösningar med hög kundnytta. Hållbar och öppen teknik Alla delar av företagets produktsortiment är stilrent designade, håller högsta kvalitet och klarar de fysiska påfrestningarna i kommersiella miljöer. Komponenter som skärmar och mediaspelare har extremt hög driftsäkerhet och MultiQ garanterar bekymmerslös drift under många år. MultiQ erbjuder funktionell och skalbar mjukvara, utvecklad av företagets egna specialister och dimensionerad för att klara de krav som ställs på moderna system. Tack vare öppna gränssnitt (API) har partners och kunder stora möjligheter att själva integrera, vidareutveckla och anpassa systemen.

11 Svenska Spel 11 Svenska Spel lyfter omsättningen med Digital Signage Som ett led i att göra spelombudens butiker mer inbjudande blev Svenska Spel 2007 en pionjär inom Digital Signage. Satsningen blev en stor framgång och idag har Svenska Spel sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system. Svenska Spel är Sveriges största spelföretag med flera kända varumärken i sin portfölj. Stryktipset, Oddset, Lotto, Keno och Triss är bara några exempel. Svenska Spel har som mål att vara spelkundernas förstahandsval och söker hela tiden nya produktinnovationer. Att skapa en attraktiv spelupplevelse det var skälet till att Svenska Spel tillsammans med MultiQ ville utveckla ett system för digitalisering av all den spelinformation som finns i butikerna. I specialdesignade miljöer placerades lättanvända touchskärmar där kunderna kunde söka bland resultat, spelinformation, tips och professionella analyser. Responsen var omedelbar och en storsatsning blev självklar, berättar Mathias Johansson, projektledare på Svenska Spel. Kunderna tycker det är snabbt och roligt att interagera med pekskärmarna och de har alltid senaste nytt om våra spel. Informationen uppdateras centralt, tusentals gånger per dag, och är alltid aktuell. De eleganta touchskärmarna är ett lyft för våra ombud, inte bara sett till butiksmiljön. Våra mätningar visar att Digital Signage lyfter omsättningen med cirka 5 %, säger Mathias Johansson blev ett rekordår i antal etableringar och hittills har över interaktiva bildskärmar levererats till spelombud över hela landet. Installationen är sannolikt världens största enskilda Digital Signage-system och Svenska Spel har blivit en förebild i spelbranschen globalt. Med MultiQs lösning har vi ett toppmodernt system av högsta kvalitet som vi kan få ut i hög takt. Utrullningen fortsätter och samtidigt utvecklar vi fler tjänster med ökad interaktivitet. Hittills har vi bara utnyttjat hälften av systemets potential. Under 2012 tar vi själva över driften. MultiQ har förberett överlämningen, dels genom utbildningar och dels genom utvecklingen av en ny skalbar serverplattform med en ökad kapacitet för inledningsvis skärmar, säger Mathias Johansson.

12 12 Produktion och hållbarhet

13 Produktion och hållbarhet 13 Hög kvalitet en del av affärsidén MultiQs bildskärmslösningar håller allra högsta klass, på mer än ett plan. Tack vare ett stort fokus på utvecklings- och produktionsfrågor kan MultiQ garantera sina kunder hög industriell kvalitet, pålitliga och trygga leveranser, konkurrenskraftiga priser och lång livslängd. På MultiQ är kvalitetsfrågor en del av vardagen. Samtliga av företagets produkter är konstruerade för att klara hög belastning under lång tid, och framför allt för att klara de speciella krav som ställs i välbesökta kommersiella miljöer. Medan många elektronikprodukter på marknaden har betydligt sämre tålighet för slitage, kan MultiQs lösningar tryggt betraktas som långsiktiga investeringar. Företaget använder industriklassade komponenter och paneler så att bildskärmarna kan vara aktiva dygnet runt under lång tid med bibehållen god bildkvalitet. System som håller Designen är elegant, stilren och tidlös med ett enkelt och stramt formspråk. Ytskikten bidrar till kvalitetsintrycket genom att bevara sin fräschör även efter otaliga rengöringar. MultiQ garanterar att produkternas design fortlever så att kunderna kan fortsätta att bygga ut och komplettera sina system under lång tid. Kunderna behöver inte heller oroa sig för eventuella tekniska bekymmer tack vare företagets serviceprogram som inkluderar garantiservice, reparationer och support. Hjälpen är alltid nära tack vare ett väl utbyggt nätverk av lokala servicepartners. Lokal service ger inte bara ökad tillgänglighet, det är också ett sätt att minska miljöpåverkan. Full kontroll på tillverkningen För att garantera en stabil produktion och trygga leveranser arbetar MultiQ med ett flertal underleverantörer i Taiwan. Taiwan har infrastrukturen och logistiken som krävs för flexibla, snabba och effektiva leveranser. MultiQ har nära och långsiktiga relationer med alla sina producenter och är noga med att få full insyn längs hela produktionskedjan. Likaså värnar företaget möjligheten att kunna förhandla direkt med producenternas leverantörer för att i slutändan kunna garantera konkurrenskraftiga priser. Egen forskning och utveckling För att lyckas med sina högt ställda ambitioner har MultiQ sedan många år en egen avdelning för forskning och utveckling. Här sker såväl nyutveckling som kontinuerlig förbättring av redan etablerade produkter. Utvecklingsprocessen är effektiv och välstrukturerad och omfattar flera olika steg, från förstudie till uppföljning. Alla nya produkter kvalitetstestas av ett verifieringsteam enligt ett särskilt utformat program. Bland annat testas funktion, kompabilitet och stabilitet. Miljöfrågor en del av verksamheten Miljöfrågorna hålls aktuella, bland annat genom MultiQs miljöpolicy som hjälper medarbetarna att både förbättra den egna organisationen och ställa krav på omvärlden. Företaget följer samtliga gällande direktiv som WEEE och RoHS. Produkterna är Energy Star-märkta, ISO-certifierade och konstruerade enligt CEC-standard för smartare användning av energi. I miljöarbetet ingår också att optimera transporter, logistik och produktion, vilket kräver en tät dialog och möjlighet att ställa krav på partners och leverantörer.

14 14 Abu Garcia Abu Garcia tar fiskeupplevelsen hela vägen in i butiken Sportfiske är upplevelsesporten nummer ett. Nästan alla har en fiskehistoria att berätta och få konsumenter kan försjunka så djupt i storytelling som sportfiskare. Det har Abu Garcia tagit fasta på. Med MultiQs informationskiosker förstärker de shoppingupplevelsen och servicen hos återförsäljarna. Abu Garcia grundades vid Mörrumsån 1921, närmare bestämt i Svängsta, av Carl August Borgström. Redan från start handlade verksamheten om ingenjörskonst och precision. Man tillverkade bland annat taxametrar och prisbelönta fickur. Vid andra världskriget sjönk efterfrågan och man övergick till att tillverka fiskeutrustning och 1941 såg den första rullen dagens ljus. Allt eftersom blev Abu Garcia en internationellt erkänd specialist på sportfiskeprodukter med berömda rullar som Ambassadeur och Cardinal. Idag är Abu Garcia ett klassiskt svenskt varumärke, älskat av passionerade sportfiskare över hela världen. Varumärket ingår numera i Pure Fishing, världens största sportfiskeföretag. Abu Garcia behövde ett kostnadseffektivt sätt att sprida information om fiske och fiskeutrustning ute hos sina återförsäljare, berättar Jan Sjöblom, Sverigechef på Abu Garcia. Med våra informationskiosker har de hittat ett bra och enkelt sätt att få ut produktinformation, tips, kampanjbudskap och varumärkesbyggande storytelling. Kunderna klickar själv fram produkter och kampanjbudskap via ett enkelt gränssnitt. Innehållet styrs och uppdateras centralt direkt från Abu Garcia. Kioskerna är stilrent designade med samtliga komponenter integrerade i eleganta och robusta aluminiumchassin. Utan rörliga delar tål kioskerna att stötas till, att flyttas på och att hanteras av ivriga barn och vuxna. Det här är ett stort steg framåt för sportfiskehandeln. För kunderna innebär det en roligare och starkare shoppingupplevelse, med levande fiskeberättelser ständigt i ögonvrån. För Abu Garcia är det en bra förutsättning att stärka sina kundrelationer, säger Jan Sjöblom. Informationskioskerna har inledningsvis lanserats i Danmark och Sverige.

15 Fokus på medarbetarna 15 Fokus på företagets viktigaste resurs medarbetarna

16 16 Fokus på medarbetarna MultiQ är verksamt på en kunskapsintensiv och innovationsdriven marknad. Att attrahera och behålla människor med nyckelkompetens är avgörande för företagets möjligheter att leverera bra resultat. Därför har MultiQ ett lika starkt fokus på kompetens- och utvecklingsfrågor, som på trivsel och arbetsglädje. regelbundna personalenkäter för att stämma av vilka resultat satsningarna ger, och för att eventuellt kunna justera övergripande riktlinjer. Bra arbetsmiljö en källa till inspiration Kvaliteten på arbetsmiljö, arbetsklimat och arbetsplatsens utformning är inte bara kopplad till trivsel och hälsa, utan också till kvaliteten på företagets verksamhet. En fungerande arbetsmiljö med ett öppet och positivt klimat möjliggör en trivsam, stimulerande arbetsplats där människor känner sig inspirerade och där goda idéer tillåts att ta form. MultiQ arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och medarbetarna själva uppmanas till delaktighet och till att komma med förslag på förbättringar. Bland annat har företaget som mål att varje anställd, med jämna mellanrum, ska träffa en ergonom för att gå igenom personliga behov och önskemål. MultiQ kan årligen rapportera en mycket låg sjukfrånvaro, under 2011 endast 2,3 procent. Jämställdhet och mångfald ger dynamik Jämställdhet och mångfald är centrala frågor för MultiQ. Företaget söker aktivt efter både kvinnor och män, med skilda bakgrunder och erfarenheter, gärna från olika länder och kulturer. Drivkraften till detta är självklar det höjer kompetensen i företaget och det bidrar till en dynamisk organisation. Fyra kärnvärden för engagemang och arbetsglädje Grunden i MultiQs företagskultur är fyra kärnvärden: Lead with confidence, Work together, Get involved och Love the challenge. Bakom kärnvärdena finns verktyg och stödprocesser som bidrar till engagemang, samhörighet, ansvar och initiativtagande samt ger vägledning i beslutsfattande och affärsetik. En bra företagskultur öppnar vägen till en attraktiv arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna att de är del av företagets utveckling, och känna stolthet över att representera MultiQ. Företaget genomför återkommande diskussioner och workshops så att värdegrunden hålls aktuell. Medarbetare i siffror MultiQs personalstyrka har minskat under året med 32 %, från 34 medarbetare till 23. Den genomsnittliga åldern är 42,7 år och medeltalet anställningsår per medarbetare uppgår till 5,8 år. Män 72 % Kvinnor 28 % Antalet män respektive kvinnor i bolaget. Medarbetaren står i fokus Att uppmuntra och inspirera till personlig utveckling är självklart. Varje medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal där bland annat behovet av utbildningar kartläggs, åtgärdas och följs upp. Var och en har en personlig utvecklingsplan med egna målsättningar som hålls aktuell tillsammans med närmaste chef. Företagets och den enskildes utveckling går hand i hand och samtliga medarbetare uppmuntras att aktivt hålla sig uppdaterade om vilka utvecklingsinsatser som bör göras. MultiQ genomför Civilekonomer 13 % Civilingenjörer 13 % Övriga högskoleutbildade 48 % Gymnasieutbildning 26 % Fördelning av totalt 23 medarbetare i bolaget.

17 Perten Instruments 17 MultiQs skärmar presterar i högteknologisk laboratoriemiljö När Perten Instruments startade tillverkning av ett nytt högteknologiskt analysinstrument, var kraven på pekskärmarna höga. Valet föll på MultiQ, vars skärmar klarade granskningen med toppbetyg. Perten Instruments är en världsledande tillverkare av instrument för analys och kvalitetskontroll av livsmedel, spannmål, mjöl och foder. Företaget grundades 1962 och är en välkänd leverantör till högteknologiska laboratorier och analysföretag runt om i världen. Koncernen är representerad i cirka hundra länder med egna kontor i Sverige, USA, Kina, Tyskland, Italien, Australien och Argentina. Huvudkontoret ligger i Segeltorp, strax söder om Stockholm. Perten Instruments kunder arbetar i känsliga miljöer och ställer oerhört höga krav på utrustningens kvalitet och tillförlitlighet. I samband med utvecklingen av Inframatic 9500, ett nytt avancerat instrument för analys av spannmål, tog Perten Instruments kontakt med MultiQ. I laboratoriemiljö är det kanske viktigare än någon annanstans att man kan lita på tekniken, säger Ove Söderberg, landschef för Sverige och Finland på MultiQ. Kraven på exakthet är lika höga som kraven på driftsäkerhet och livslängd, även vid hög belastning. I konkurrens med flera andra kvalificerade leverantörer fick MultiQ uppdraget att ta fram kundanpassade pekskärmar till produktionen av Inframatic Skärmarna specialdesignades till det yttre och integrerades i den nya analysutrustningen. Perten Instruments har med sin nya produkt haft behov av att visa och kommunicera analysresultat på ett mer omfattande sätt än vid tidigare produktioner, ett problem som MultiQs skärmar löser. Med våra skärmar kunde vi erbjuda Perten Instruments all den funktionalitet som företaget efterfrågade, säger Ove Söderberg.

18 18 MultiQ-aktien MultiQ-aktien Börskurs och omsättning MultiQs aktie har varit registrerad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december Dessförinnan har aktien varit registrerad på Stockholms Börsinformations (SBI:s) aktielista sedan våren Under 2011 omsattes 6,5 miljoner aktier. Kursen stod under 2011 som högst i 1,84 SEK och som lägst i 0,87 SEK. Vid årets slut var kursen 0,96 SEK och MultiQs marknadsvärde uppgick till 27,4 MSEK. Aktiekapital Aktiekapitalet i MultiQ uppgick per till SEK, fördelat på aktier med ett kvotvärde på 1 SEK. Aktierna har lika röstvärde samt lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och/eller företrädda aktier. Aktiekapitalet har sedan bolaget bildades 1992 utvecklats enligt följande: Typ av Antal Totalt antal Ökning aktie- Aktie- År förändring nya aktier aktier kapital i SEK kapital i SEK 1992 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Split 100: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission

19 MultiQ-aktien 19 Ägarförhållanden Antalet aktieägare per var stycken jämfört med stycken per De utländska ägarna svarade för 25 procent av ägandet i MultiQ. Privatpersoners ägande utgjorde 75 procent, och andelen förvaltarregistrerade aktier uppgick till 77 procent. De tio största ägarna kontrollerade ca 49 procent av kapital och röster. Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per var de större ägarna i MultiQ följande: Aktieägare Antal aktier Kapital/ röster, % Mikrolund Holding AB ,15 Swedbank AS* ,45 A. Ferd. Sjöberg AB ,56 Mikael Lönn ,95 JP Morgan Bank* ,69 Royal Skandia Life ,80 Stig Olofsson ,42 Niklas Forslund ,36 Richard Pettersson ,36 Oasen Blommor & Exotiska Växter ,92 Övriga ,34 SUMMA ,00 *Förvaltade aktier Per den var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande: Aktier/ aktieägare Antal ägare Antal aktier % , , , , , ,03 SUMMA ,00 Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret MultiQ-aktiens utveckling under ,75 MultiQ SIX Generalindex Omsatt antal aktier i 1000-tal (inkl. Efteranmälda) , , , ,75 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Källa: SIX

20 20 Femårsöversikt Femårsöversikt Belopp i TSEK Resultaträkningar Intäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Årets resultat Balansräkningar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Leverantörsskulder Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 6 Fallstudie: ITAB 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad

Bokslutskommuniké. MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Bokslutskommuniké MultiQ har positionerat om sig till en större marknad Förvärvet av Mermaid A/S har gjort MultiQ till Nordeuropas största Digital Signage bolag men även gett temporärt högre kostnader.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer