Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET 6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER 8 MARKNAD 10 AFFÄRSMODELL 12 PARTNER 14 JEEVES PRODUKTER 16 ERBJUDANDE 18 KUNDER 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT 26 STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETSSÄTT 28 LEDNINGSGRUPP 29 förvaltningsberättelse 30 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS 31 VINSTDISPOSITION 33 RESULTATRÄKNINGAR 34 BALANSRÄKNINGAR 35 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 37 KASSAFLÖDESANALYS 38 NOTER 39 REVISIONSBERÄTTELSE 50

3 Jeeves kunder Välkommen till Jeeves ett internationellt affärssystem från Sverige Framgång på hemmaplan Jeeves blev 2009 utsett till Sveriges mest populära affärssystem av IT-chefer i svenska bolag. Med framgångarna på hemmaplan som grund har de senaste åren präglats av internationalisering och idag finns Jeeves kunder i över 40 länder. Små och medelstora kunder som växer Jeeves tre kompletta affärssystem Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp riktar sig mot små och medelstora bolag med anställda. Marknadens lägsta ägandekostnad Jeeves affärssystem erbjuder hög affärsnytta till marknadens lägsta ägandekostnad. Systemen är attraktiva då de är: lätta att anpassa till kundens unika processer lätta att integrera med andra system lätta och snabba att uppgradera Affärsmodell med ökad kundnytta Jeeves affärsmodell bygger på att Jeeves utvecklar och paketerar affärssystem medan ett internationellt partnernätverk står för försäljning, leverans och support till slutkunder. Genom att alla gör det var och en är bäst på skapas förutsättningar att leverera stor kundnytta.

4 4 året i korthet Året i korthet Jeeves omsättning ökade med 13 procent (22) Under året började många nya kunder att använda Jeeves affärssystem: o Jeeves Universal 126 nya kunder o Jeeves Selected 32 nya kunder o Garp 36 nya kunder Jeeves utsågs till Sveriges mest populära affärssystem i Exidos IT-barometer Nya versioner av affärssystemen Jeeves Universal och Jeeves Selected lanserades Jeeves fick 13 nya partner varav huvuddelen var internationella Jeeves förvärvade resterande aktier i sin delägda franska Master Partner, Jeeves France Affärssystemsverksamheten i dotterbolaget Reveny avyttrades Omsättning per geografiskt område, 2009 Fördelning Jeeves intäkter, 2009 Övriga världen 7% Övrigt 4% Övriga Norden 26% Konsult- och utbildning 23% Sverige 67% Licens och underhåll 73% Jeeves Jeeves verksamhet startar. Assar Bolin är upphovsman till ett grafiskt affärssystem för persondatorer i kilent/ servernätverk. Det första affärssystemet sätts i drift ICL Data Oy blir den första utländska partnern. 260 sålda system. Jeeves Enterprise 6.0 lanseras. 460 sålda system. Jeeves noteras på Stockholmsbörsens O- lista. Jeeves Enterprise 7.0 lanseras, anpassad för mobilkommunikation och e-handel. Partner etableras i Frankrike, och Finland. 620 sålda system. Avtal med nya partner i Finland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Reveny System AB förvärvas. Nya partner i Polen. Jeeves Enterprise är Sveriges mest använda affärssystem enligt DataDIA. 980 sålda system

5 historia 5 Jeeves står för stabil utveckling Stabil tillväxt Jeeves är en svensk affärssystemsleverantör, som haft en stadig utveckling ända sedan bolaget grundades Tillväxt har varit ett prioriterat mål för Jeeves sedan företagets notering på Nasdaq OMX Den har uppnåtts genom en omfattande utveckling för att tillgodose de höga krav som tillväxtföretag ställer på sitt affärssystem. Tillväxten har skett med fokus på SME-segmentet ( anställda) där Jeeves erbjudande attraherar såväl de mindre som de större kunderna. Det är idag möjligt att växa sömlöst med Jeeves, från att vara ett litet företag med fem anställda till att vara en fullfjädrad koncern med flera hundra anställda, utan att behöva byta system. Jeeves har uppnått en stark position på den svenska SME-marknaden, särskilt inom handels-, tillverknings- och servicebranschen. Nu är den internationella expansionen viktig för bolagets fortsatta tillväxt. Jeeves har sedan länge följt med sina kunder ut i världen. Idag finns Jeeves kunder i ett fyrtiotal länder. Därefter har bolaget etablerat egen verksamhet i ett antal europeiska länder samt i Nord Amerika via Master Partner och Partner som marknadsför Jeeves internationellt. 33 procent av omsättningen kommer idag från den internationella verksamheten och andelen ökar. Långsiktig lönsamhet är prioriterat Det är viktigt för befintliga och potentiella kunder att veta att såväl affärssystem som leverantör är stabil och trygg. Därför prioriterar Jeeves att växa med lönsamhet. Den 31 december 2009 hade Jeeves visat på obruten lönsamhet i 31 kvartal, det vill säga i nästan åtta år! Nöjda kunder borgar också för fortsatt stabil utveckling. Jeeves omsättning och rörelseresultat Stor omsättning hos Jeeves Partner Omsättning SEK Rörelseresultat SEK Omsättningen hos Jeeves Partner motsvarar cirka 10 gånger Jeeves omsättning Jeeves omsättning Försäljningen av Jeeves affärssystem sker via ett 50-tal partner. Uppskattningsvis omsätter Jeeves affärssystem (Jeeves + partner) cirka 2 miljarder kr. Samarbete med IBM om Jeeves Enterprise på andra plattformar sålda system. Jeeves förvärvar Microcraft med affärssystemet Garp. Nya partner i Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Nya tekniksamarbeten inom Business Intelligence och Warehouse Management sålda Jeeves Enterprise system, Garp system. Jeeves inför en ny internationell partnerstrategi och etablerar Master Partner i Frankrike och Tyskland sålda Jeeves Enterprise system, Garp system. Jeeves Universal lanseras. 187 nya kunder. Jeeves Selected lanseras. Norska Logit Gruppen förvärvas. Master Partner, Jeeves North America, etableras. 228 nya kunder. Jeeves utses till Sveriges mest populära affärssystem. Affärssystemsverksamheten i dotterbolaget Reveny avyttras. 194 nya kunder

6 6 VD HAR ORDET Innovation och uthållighet gör oss till ledare 2009 har varit ett speciellt år, med lågkonjunktur och vikande efterfrågan. Jeeves, våra medarbetare och vårt nätverk av Partner har fått spänna alla muskler för att lyckas. Resultatet är gott, Jeeves står stabilt och fortsätter att växa med lönsamhet. Och framförallt fortsätter vi att öka vår nyförsäljning! Sveriges mest populära affärssystem Ett stort glädjeämne under 2009 var att Jeeves utsågs till Sveriges mest populära affärssystem, när ett tusental IT-chefer för svenska bolag fick rösta i Exidos IT-barometer. Det är ett starkt betyg på vår marknadspenetration och visar att våra kunder värdesätter Jeeves erbjudande och hur vi levererar affärsnytta tillsammans med våra partner. Det ger oss och våra partners kraft och motivation att fortsätta utvecklas. God tillväxt och lönsamhet Jeeves tillväxt var fortsatt stark under 2009 och omsättningstillväxten uppgick till 13 (22) procent. Jeeves kunder återfinns i hela SME-segmentet (bolag med anställda), men under 2009 var det framförallt försäljningen till mindre företag ( anställda) som ökade. Vår internationella försäljning bidrog också positivt till omsättningsökningen, men tillväxttakten bromsades något av att det fanns få stora affärer i marknaden. Jeeves lönsamhet var god, med ett rörelseresultat på 14,3 Mkr (16,6) och en rörelsemarginal på 8 (10) procent. Den lägre tillväxten i kombination med kostnader för fortsatt uppbyggnad av vår internationella försäljningskanal har påverkat lönsamheten. Jag är nöjd med resultatet för 2009 och ser det som ett kvitto på Jeeves uthållighet och styrka. Jeeves ska vara förstahandsvalet när små- och medelstora företag väljer affärssystem! Stark tillväxt förutsätter förvärv Jeeves har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska förvärv och arbetar fortsatt aktivt med att söka förvärvskandidater. Microcraft med affärssystemet Garp förvärvades 2005 och har med gott resultat integrerats i vår kärnverksamhet förvärvade vi norska Logit Gruppen för att stärka Jeeves position i Norge, vilket också fallit väl ut genom ett 15-tal nya Jeeves-kunder tog vi över vår franska Master Partner-verksamhet under året, med ett hundratal kunder och 1500 användare på den franska marknaden. Slutligen, i december 2009 och inledningen av 2010, avyttrade dotterbolag Reveny sin rörelse, som vid försäljningen utgjorde cirka 10 procent av vår omsättning. Revenys verksamhet och kundbas som vi successivt konverterat till Jeeves affärssystem ägs numera av en Jeeves-partner som fortsätter att utveckla kundbasen. För att uppnå vårt tillväxtmål är fortsatta förvärv en förutsättning. Vår balansräkning ger oss förutsättningar att genomföra förvärv. Den här gången söker vi inte bara i Norden, utan också på europeisk basis. Internationell expansion fortsätter Att växa internationellt är en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt och möta kundernas behov i en allt mer globaliserad ekonomi. När jag tillträdde 2007 höjde jag därför ribban för vår internationalisering. Rekryteringen av ett antal internationella partner samt de strategiska förvärven i Norge och Frankrike har sedan dess varit viktiga steg på vägen. Andelen internationell försäljning har fördubblats sedan 2006 och utgör idag 20 procent av våra intäkter. Efterfrågeminskningar i kölvattnet av lågkonjunkturen har dock varit besvärliga för våra nya partner, vilket för närvarande saktar ner den internationella tillväxten. Under året har vi därför ökat vårt säljstöd och våra utbildningsinsatser för internationella partners för att de snabbare ska komma igång och få ett fotfäste i sina marknader. Att Jeeves har lyckats på hemmamarknaden och att vi utvecklas här är en stor fördel. Den svenska marknaden ligger i absolut framkant inom affärssystem med stenhård konkurrens och mycket kompetenta köpare som ställer höga krav på sina affärssystem. Det har gett oss förutsättningar att utveckla system i världsklass, vilket vi drar stor nytta av när vi expanderar internationellt. Vår idé om vad ett affärssystem ska leverera Jeeves ska vara förstahandsvalet när små- och medelstora företag väljer affärssystem. Vi har gjort flera strategiska val för att kunna lyckas med detta. Jeeves bygger på en stark idé om vad ett affärssystem ska uppnå att ge företaget ett flexibelt och prisvärt affärssystem som brett stödjer verksamheten över tiden och bidrar till dess långsiktiga utveckling. Arkitekturens enkelhet möjliggör ständig förbättring med begränsade utvecklingsresurser. Med en Microsoft-baserad öppen lösning har vi en plattform för långsiktig utveckling av affärssystemet. Jeeves har kunnat hålla en hög utvecklingstakt över åren med återkommande förbättringar för kunder i nya versioner av systemet. Senast Jeeves Universal 2.0 och Jeeves Selected 2.0.

7 VD HAR ORDET 7 Vår plattform har gjort det möjligt för oss att ge Jeeves en rik funktionalitet samt hög flexibilitet att anpassas till de speciella behov som finns eller kommer uppstå i kundernas verksamhet. Med marknadens lägsta kostnader för uppgradering och anpassning blir ett byte till Jeeves affärssystem snabbt en lönsam affär! Slutligen, vår affärsmodell med försäljning via dedikerade Jeeves Partner ger våra kunder tillgång till hög kompetens att införa och arbeta med Jeeves. Våra Partner är branschspecialister och kan anpassa Jeeves till de speciella förutsättningar som finns i kundernas respektive branscher. Vi arbetar konsekvent och långsiktigt. Genom att hålla fast vid våra prioriteringar kommer vi att fortsätta att vara ett starkt alternativ till de stora internationella affärssystemen både i Sverige och utomlands. Passion och engagemang på riktigt Jeeves är mycket mer än bara ett affärssystem jag ser oss som motorn i det nätverk av medarbetare och partner som vigt sin professionella tid åt att utveckla och erbjuda marknaden affärssystem av allra högsta klass. Passion och engagemang är ord som inte får missbrukas. Men två av de styrkor som jag värderar högst kring Jeeves är just dessa varje dag möter jag medarbetare och partner som ser hur genialisk vår arkitektur är för att långsiktigt utveckla och ständigt förbättra affärssystemet och skapa affärsnytta. Det finns en energi och arbetsglädje kring detta i vårt nätverk som når ända ut till kunderna. En ny marknad i horisonten Det är svårt att förutse när efterfrågan åter tar fart, men när det sker kommer kunderna att ha funderat igenom sina upphandlingskriterier. Kvalitéer som enkelhet, flexibilitet och öppenhet kommer att stå högt upp på listan. Jag och mina medarbetare är förberedda och Jeeves är väl positionerat för att fortsätta ta affärer och möta den nya marknaden. Bengt-Åke Älgevik VD Jeeves Information Systems

8 8 affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé Jeeves utvecklar flexibla, innovativa och kostnads effektiva affärssystem för företag som kontinuerligt vill utvecklas. Gemensamt för kunderna är behovet av ett affärssystem som kan anpassas efter deras verksamhet snarare än att de behöver anpassa sin verksamhet till systemen. Vision Jeeves ska bli en av de ledande affärssystemsleverantörerna internationellt inom SME-segmentet. Jeeves partnerstrategi har genom åren visat sig framgångsrik och kommer att betyda mycket för den framtida expansionen. Jeeves har i Sverige en stark position i segmentet små och medel stora företag, inom handel, tillverkning, service och tjänster. Mål Jeeves övergripande finansiella mål är: en årlig tillväxt om procent en rörelsemarginal om minst 10 procent Måluppfyllelse Jeeves tillväxt de senaste fem åren har i genomsnitt varit 24 procent per år. Rörelsemarginal har under samma period i genomsnitt varit 11 procent. Strategier Jeeves har sedan starten 1992 konsekvent arbetat efter fem viktiga strategier: Tillväxt Tillväxt ska ske organiskt genom ökad försäljning på befintliga och nya marknader, samt genom förvärv för att ytterligare stärka marknadspositionen. I framtiden kommer den internationella expansionen öka i betydelse för tillväxten. Lönsam tillväxt Jeeves målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent i kombination med stora investeringar i produkter och marknadsexpansion. Marknadsbearbetning via partner Marknadsbearbetning, försäljning och leverans sker enbart via kompetenta och erfarna partner. För Jeeves är det viktigt att både partner och slutkunder ser Jeeves som nummer ett i valet av affärssystem. Bolagets partnermodell är en av de viktigaste faktorerna bakom Jeeves framgång. Moderna produkter Jeeves ska erbjuda flexibla lösningar med bred funktionalitet som ska vara enkla att anpassa till kundernas verksamhet. Därför arbetar Jeeves konsekvent med att skapa produkter med mycket hög teknisk innovationsgrad samt en bred och mogen funktionalitet. Jeeves affärssystem ska baseras på en smart teknisk arkitektur som tillåter enkla uppgraderingar till nya versioner. Den är också öppen och integrationsvänlig. Engagerade medarbetare och partner Engagerade, kreativa och kompetenta medarbetare och partner stärker Jeeves som företag och samarbetspartner. Jeeves affärsmodell är beroende av att bolaget kan utveckla starka relationer med olika samarbetspartner. Jeeves erbjuder användarvänliga produkter baserade på avancerad teknologi. Det kräver hög kompetens, kreativitet och lång erfarenhet hos medarbetarna.

9 Med marknadens lägsta totala ägandekostnad får Jeeves kunder snabbt avkastning på sina affärssystemsinvesteringar.

10 10 Marknad Flexibilitet är nyckeln till en krävande marknad Alla behöver affärssystem Affärssystem är de IT-system som företag och organisationer använder för att driva, styra och följa upp sin verksamhet. Systemen innehåller ofta moduler för exempelvis lagerhantering, inköp, produktion, försäljning, finans och personaladministration. Marknaden för affärssystem omfattar: Affärssystem är affärskritiska Från att ha varit ett stöd för den operativa verksamheten har affärssystemen blivit alltmer affärskritiska. De är dessutom viktiga verktyg för att ta fram strategisk information för beslutsfattande på ledningsnivå, vilket också gör att beslut om att investera i ett nytt affärssystem tas allt högre upp bland beslutsfattare. försäljning av licenser och programvaruunderhåll installation, anpassning och vidareutveckling utbildning och support hårdvara Tillåta utveckling Affärssystemet måste enkelt, snabbt och till en låg kostnad kunna utvecklas för att tillgodose ändrade verksamhetskrav, när företaget förändras, växer organiskt eller blir uppköpt. Marknaden delas generellt in i tre segment: små företag (5-50 anställda), medelstora företag, koncerner och större dotterbolag ( anställda) samt stora företag (>1 000 anställda). Jeeves försäljning riktar sig mot företag i SME-segmentet (Small and Medium Enterprises), det vill säga små och medelstora företag. Bolaget säljer även system till stora företag och erbjudandet riktar sig främst till segmenten handel, tillverkning, service och tjänster. Affärssystemsmarknaden återhämtar sig Den europeiska ERP-marknaden hade fram till 2009 en period av god tillväxt, cirka 7 procent per år. Tillväxten stagnerade under 2009 och det köptes betydligt färre affärssystem än tidigare. Lågkonjunkturen var en viktig orsak till detta. När konjunkturen vänder förväntas ett uppdämt behov av affärssystem skapa efterfrågan när företagen på nytt ska effektivisera inför en framtida expansion. Jeeves tror att marknaden återhämtar sig på 1-3 års sikt. När det sker kommer kundernas krav på hur ett affärssystem ska fungera att vara annorlunda. Jeeves ser bland annat följande viktiga trender: Standardiserade och kundanpassade lösningar För att ge kunden konkurrenskraft och möjliggöra differentiering måste affärssystemet anpassas efter kundens unika affärsprocesser, samtidigt som man i mindre affärskritiska områden strävar efter att standardisera och förenkla för att hålla kostnaderna nere. Mobilitet Samhället blir alltmer mobilt och affärsystemsanvändare vill få mer funktionalitet tillgänglig via mobila enheter. Software-as-a-Service (SaaS) och outsourcade lösningar Alltfler företag söker nya vägar för att få tillgång till sitt affärssystem. De lösningar som utvecklas spänner från att köpa hela systemet via Internet (SaaS) till att drifta systemet externt med betalningsmodeller som bygger på köparens nyttjandegrad. Små företag 5-50 anställda 5-25 användare Små företag har behov av paketerade lösningar med kort tid för införande. Jeeves fokuserar på SME-segment Medelstora företag anställda användare Medelstora företag har behov av att optimera affärsflöden och kunna integrera inom en koncern. Stora företag > anställda > 500 användare Stora företag har behov av olika affärssystem för olika affärsprocesser men även delsystem med krav på integration, flexibilitet och anpassning.

11 SME-kunderna kräver mer av sitt affärssystem Användbarhet Den nya generationen datoranvändare har förändrade förväntningar på hur de vill använda sitt affärssystem, vilket ställer andra krav på funktionalitet, vilka tjänster som affärssystemet ska erbjuda samt användarvänligheten. Breda eller nischade konkurrenter Världsmarknaden för affärssystem är fragmenterad med olika typer av leverantörer. Här finns breda affärssystem som täcker flertalet av ett företags funktionsområden (SAP, Oracle, Microsoft, Jeeves och Lawson). Andra mer nischade aktörer inriktar sig enbart mot specifika funktionsområden som till exempel CRM (Customer Relationship Management) eller SCM (Supply Chain Management). Jeeves är bland de 25 största leverantörerna av affärssystem i Europa. I upphandlingar på den svenska marknaden möter Jeeves framför allt Microsoft, SAP, Visma och Monitor (beroende på kundens storlek). Utomlands är det främst Microsoft, SAP och inhemska aktörer Jeeves konkurrerar mot. Konsolidering och partnersamarbeten Komplexiteten i dagens affärssystemslösningar ökar kostnaderna för produktutveckling, marknadsföring och leverans, vilket lett till en pågående konsolidering av marknaden. Större aktörer använder olika konsolideringsstrategier för att stärka sina positioner: Förvärva och därefter underhålla ett befintligt affärssystem och dess kundbas. Förvärva ett affärssystem med en befintlig kundbas. Underhållet av den inköpta lösningen begränsas med målet att kunderna ska migrera till den egna lösningen. Komplettera ett eget affärssystem med ny funktionalitet. Ett annat sätt att minska kostnader och skapa vägar till nya marknader är olika former av partnersamarbeten. Alltfler affärssystemleverantörer låter en större andel av sin försäljning ske via partner och fokuserar själva på utveckling och underhåll av systemet samt kompetensöverföring till partner. Detta skapar förutsättningar för högre effektivitet och ett starkare kunderbjudande, samtidigt som kostnad och affärsrisk fördelas mellan fler parter. Jeeves har sedan starten renodlat detta arbetssätt. Bo Hjort Christensen är studierektor vid norska handelshögskolan i Oslo samt konsult och analytiker av affärssystem. Han har under ett 20-tal år följt och analyserat utveckling och trender på marknaden för affärssystem. Här ger han en kort bild av vad som påverkar efterfrågan på affärssystem i SME-segmentet. Traditionellt har de stora företagens behov av avancerade lösningar drivit utvecklingen av affärssystem. Men idag har kraven från de små och medelstora företagen fått en allt större betydelse. Nuförtiden är dessa bolag aktiva i allt större sammanhang och en integrerad del av affärsflöden, vilket ökat efterfrågan på breda och avancerade affärssystem även i SME-segmentet. De system som efterfrågas i SME-segmentet ser annorlunda ut än de omfattande helhetslösningar som vanligen rullas ut i stora organisationer med många divisioner och tusentals anställda. Företagskulturen och sättet att driva verksamhetsprocesser på skiljer sig åt. De mindre företagen vill arbeta effektivt, men söker också större flexibilitet för att kunna vara mer snabbfotade i sin affärsutveckling. För att stödja detta vill de ha affärssystem med hög funktionalitet, men samtidigt är enkelhet viktigt. Affärssystemet ska gå snabbt att installera och det ska lätt kunna anpassas till verksamheten. Prislappen har dessutom en avgörande betydelse. Kraven från de små och medelstora bolagen är utmanande, framförallt för de leverantörer som anpassat sina affärssystem till att möta de stora kundernas behov. Det har visat sig svårt att sy om stora affärssystem till lösningar som är anpassade för mindre kunder. Istället har system som från början utvecklats med SME-företagens behov i fokus, till exempel Jeeves, vunnit mark. Användarfokus utmanar Vi ser att kunderna använder sina affärssystem annorlunda idag än tidigare. Möjligheter till integration och hög säkerhet är skall-krav på moderna affärssystem. Användarupplevelsen får också större betydelse. Upplevelse av användarvänlighet skiljer sig mycket mellan en 50-årig civilekonom och en nyutexaminerad kollega. Att ta tillvara de möjligheter som Internet och mobila enheter som mobiltelefoner och handdatorer ger ställer höga krav på dagens affärssystemsleverantörer. De får arbeta hårt för att skapa lösningar för mobilitet, presentera alternativ för Software-as-a-Service samt erbjuda integrationer mot nya områden som sökmotorer som Google eller Social Computing med Facebook och Wikis. Det finns stora tekniska utmaningar i detta och affärssystembranschen är relativt konservativ, vilket håller tillbaka utvecklingen. Vi står inför ett generationsskifte, där en yngre, mer teknikvan generation blir kravställare. Detta måste våra affärssystemsleverantörer förbereda sig för.

12 12 affärsmodell Jeeves arbetar tillsammans med partner Jeeves affärsmodell bygger på att arbetet i värdekedjan fördelas mellan Jeeves och ett nätverk av Partner (återförsäljare). Varje aktör fokuserar på sin del och gör det var och en är bäst på. På så vis skapas ett stort värde från produktutveckling till försäljning, leverans och support. Jeeves fokuserar på utveckling, paketering och underhåll av programvara samt marknadsföring. Partner har dessutom tillgång till effektiv kompetensutveckling och stöd för försäljning och leverans. Master Partner representerar Jeeves i strategiskt viktiga länder och bygger upp ett lokalt varumärke att etablerar och stödjer ett eget nätverk av återförsäljare. En Partner säljer, levererar och stödjer lokala kunder inom ett givet och tydligt marknadssegment, en geografisk marknad eller en specifik bransch. Varje partner ställer sina specifika kundgrupper i centrum och anpassar Jeeves affärssystem efter deras behov. I Sverige och på vissa internationella marknader arbetar Jeeves direkt via lokala partner. Långsiktig tillväxt i skalbar affärsmodell Jeeves omsättning och tillväxt sker via etablerade partner. Affärsmodellen kännetecknas av skalbarhet och de investeringar som gjorts i produktutveckling och paketering av programvaran kan anpassas till olika geografiska marknader. För att skapa långsiktig tillväxt genomför Jeeves satsningar på utvalda internationella marknader samt upp- byggnad av en lokal försäljningsorganisation via en Master Partner. Det innebär kostnader för Jeeves för geografisk och övrig anpassning av programvara. Uppbyggnaden av den internationella kanalen innebär också initiala investeringar i marknadsföring och försäljning. Men det sker i enlighet med Jeeves målsättning, att upprätthålla en kontinuerlig lönsamhet i kombination med stark tillväxt och bolagets långsiktiga investeringar balanseras med det kortsiktiga intäktsflödet. Fördelning Jeeves intäkter, 2009 Återkommande underhållsintäkter viktigast När kunder investerar i Jeeves affärssystem köper de användarlicenser och betalar sedan för årsvis löpande underhåll av programvaran samt för service som konsulttjänster och utbildning. De totala intäkterna delas mellan partner, eventuell Master Partner och Jeeves. Jeeves huvudsakliga intäkter baseras på årsvisa abonnemang och licenser. Hos Partner dominerar licens- och serviceintäkter. I genomsnitt erhåller Jeeves cirka 10 procent av den totala omsättningen i slutkundsledet över tid. Konsult- och utbildning 23% Licens och underhåll 73% Övrigt 4% Fördelning av arbete och intäkter Jeeves Master Partner Partner Kund 1. Underhåll 1. Licenser 1. Service 2. Licenser 2. Underhåll 2. Licenser Illustrationen visar schematiskt betydelsen av olika typer av arbete hos de olika aktörerna i värdekedjan. 3. Service 3. Service 3. Underhåll

13 Jeeves står för flexibilitet affärssystemen kan enkelt anpassas, utvecklas och integreras i takt med att företagets behov förändras.

14 14 PARTNER Jeeves partner de verkliga specialisterna Jeeves Partner är det nätverk av dedikerade återförsäljare, som aktivt arbetar med försäljning, leverans och service av bolagets affärssystem. Det finns är ett femtiotal återförsäljare med cirka 650 engagerade medarbetare. Jeeves Partner finns framförallt i Europa, men även i Nordamerika samt delar av Asien. Jeeves Partner har specialiserat sig på olika branscher och de affärsbehov som finns där. Det ger kunderna tillgång till väl anpassade affärssystem i kombination med samarbetspartner med stor förståelse för verksamhetens framgångsfaktorer. Olika typer av Partner Jeeves har alltid arbetat tillsammans med Partner. Partnersamarbetet har successivt utvecklats och idag finns ett stort antal internationella Jeeves Partner samt Jeeves Master Partner i tre länder. Under de senare åren har Jeeves också rekryterat nya typer av företag som Partner: ISV - Independent Software Vendors En ISV äger, utvecklar och säljer ett affärssystem. När kunderna efterfrågar modernare lösningar krävs ofta stora investeringar. Möjligheterna till anpassning av Jeeves affärssystem passar då utmärkt för en ISV som kan utveckla en ny generation av sin lösning med hjälp av Jeeves affärssystem. Logit Gruppen i Norge, som förvärvades 2009, är en ISV. VAR - Value Adding Resellers En VAR utvecklar och säljer en egen paketerad systemlösning, bl.a. baserad på Jeeves produkter. Programvaran kan också säljas av andra Partner om en VAR så önskar. En framgångsrik VAR är till exempel Office Factory som utvecklat en tjänst för ekonomihantering för företag baserat på Jeeves affärssystem.

15 PARTNER 15 Jeeves erbjudande till Partner Jeeves partnerprogram är attraktivt med effektiva och lönsamma förutsättningar för Partner att ta Jeeves produkter till marknaden. Jeeves stödjer Partner hela vägen med olika typer av stöd och verktyg: Ett starkt och tydligt varumärke, färdiga kampanjer, budskap och handledning hur Jeeves varumärke ska kommuniceras för effektiv nyförsäljning. En paketerad produkt för effektiv försäljning och leverans till kunder Färdiga miljöer för att genomföra standarddemonstrationer Program för effektiv hantering av större kunder och tjänster som stödjer Partners kundlösningar. Utbildningsprogram för både säljare och konsulter Expertkompetens till stöd i försäljningsprocessen. Kundvårdsaktiviteter såsom användarförening, kundundersökningar och kunddagar. FAKTA KONTINUERLIG UTVECKLING AV PARTNERS Inom Jeeves utbildningsfunktion Jeeves Competence Center, JCC, har under 2009 genomförts ett femtiotal utbildningsdagar för Partner. Därutöver har mer än 70 konsulter och anställda hos svenska och internationella återförsäljare certifierats. Under 2009 inleddes en serie kundseminarier där olika funktionalitet presenteras. Seminarierna kan besökas virtuellt i ett webmöte eller på plats. Total hölls ett femtontal olika seminarier för våra svenska kunder. Under 2010 planerar JCC att förstärka stödet till Jeeves internationella expansion med utbildning av nya Partner runt om i världen samt kompetensutveckling bland befintliga Partner. Merit och Jeeves låter verksamheten styra Merit Universal är partner till Jeeves sedan maj Bolaget karaktäriseras av starkt fokus på kundernas verksamhetsstyrning och affärsprocesser. Det ställer stora krav på de affärssystemsleverantörer som Merit väljer att samarbeta med. Affärssystemet måste vara lätt att arbeta med och kunna anpassas för att utveckla kundens nyckelprocesser. Utgångspunkten i vårt samarbete med Jeeves är att det är kundernas verksamheter som måste få styra. En av de största utmaningarna för våra kunder idag är den höga förändringstakten i omvärlden och att de i sin strävan att följa denna begränsas av sina system. Vår verksamhetskompetens i kombination med Jeeves flexibilitet när det gäller att stödja kundens processer blir en viktig styrka för våra kunder, säger Anders Thern, delägare och styrelseordförande i Merit Universal. Ett riktigt partnerskap Anders Thern var med och beslutade om samarbetet med Jeeves. Han har mer än 25 års erfarenhet som köpare, leverantör och implementatör av affärssystem. Efter sex månader med Jeeves är han mycket nöjd. Jeeves sätt att arbeta med sina partner tilltalar oss. Vi har ett riktigt partnerskap med ett gemensamt mål att ta nya affärer, helt utan konkurrens mellan oss och Jeeves. När vi vinner nya kunder tjänar båda parter på detta. Jeeves och Merit har en nära relation i utvecklingen av sälj- och marknadsaktiviteter och Jeeves ger ett stort stöd i utbildningen av Merits konsulter. Anders Thern, delägare och styrelseordförande i Merit Universal FAKTA Merit Universal är ny Jeeves-partner sedan maj Med 160 konsulter och 17 kontor i Norden och Storbritannien har bolaget sedan länge en ledande position som den största nordiska partnern till Lawson. Nu är ambitionen att komplettera den nuvarande affären och även bli den ledande implementatören av Jeeves affärssystem. Merits kunder finns framförallt bland tillverkande och distribuerande företag.

16 16 jeeves produkter Affärssystem för små och medelstora företag JEEVES UNIVERSAL Jeeves Universal vänder sig till medelstora och stora företag med fler än 50 anställda, med komplexa verksamheter som baseras på flera olika affärsprocesser. Kundernas behov, verksamheter och processer är utgångspunkten i ett modernt affärssystem med bred funktionalitet och stora möjligheter till anpassning och integration. Systemet erbjuder även ett rollbaserat användargränssnitt som ger användaren ett kraftfullt stöd i att utföra sina arbetsuppgifter. Swedish Orphan International är Jeeves användare sedan Bolaget utvecklar och säljer särläkemedel läkemedel mot sällsynta och livshotande sjukdomar. Patienter finns över hela världen. Swedish Orphan International omsätter nära 700 MSEK och har 140 anställda. Jeeves Universal ger oss stora möjligheter att bli mer effektiva och få bättre kontroll.» Astrid Wernered, Systemförvaltare, Swedish Orphan AB JEEVES SELECTED Jeeves Selected vänder sig till mindre företag med 5-50 anställda med ambition att växa och utveckla sina affärer. Systemet erbjuder den centrala funktionalitet ett mindre företag behöver. Jeeves Selected utnyttjar samma grundteknik och systemarkitektur som Jeeves Universal, vilket gör det möjligt för det mindre men växande företaget att smidigt ta steget till det större systemet, med högre funktionalitet när affärerna så kräver. Kunden växer sömlöst in i den större kostymen. Frank Dandy AB upphandlade affärssystem i slutet av 2009 och valet föll på Jeeves Selected. Bolaget äger varumärket Frank Dandy Superwear som genom nyskapande design, hög kvalitet och uppmärksammad marknadsföring har blivit ett av de ledande varumärkena inom modeunderkläder i Skandinavien. Möjligheten att sömlöst skala upp till ett mer omfattande system är svår att hitta någon annanstans.» Niclas Winroth, CFO, Frank Dandy AB GARP Garp är ett komplett affärssystem för små och medelstora tillväxtföretag med 5-50 anställda, främst inom tillverkning och handel. Garp kännetecknas av ett stort antal optimerade affärsflöden, från kund- och leverantöresrelationer, logistik, produktion till årsbokslut. Liksom Jeeves andra lösningar är Garp lätt att införa och ger snabbt återbetalning på investeringen. Alla anpassningar följer med vid uppgradering. Bolon AB har kört Garp sedan Bolon är ett internationellt framgångsrikt designföretag som säljer innovativa golvlösningar av högsta kvalitet i mer än 30 länder. Bolaget har välkända kunder som Chanel, Armani, Dolce & Gabbana och Sheraton. Bolaget har 54 anställda och säte i Ulricehamn. Garp har möjliggjort en mycket kostnadseffektiv tillväxt» Beate Eidhall, CIO, Bolon AB

17 89 % av våra kunder är beredda att rekommendera Jeeves till andra

18 18 erbjudande Jeeves fördelar väger tungt Framgångsrika företag utvecklas ständigt och är snabba på att möta de förändringar som sker i omvärlden. För att lyckas krävs samverkan mellan strategi, affärsprocesser, organisation och nyckeltal med andra ord ett heltäckande affärssystem. Valet av affärssystem spelar en avgörande roll för företag som vill kunna konkurrera idag och i framtiden. Det har Jeeves kunder förstått. sex viktiga skäl ATT VÄLJA JEEVES 1. Funktionalitet i världsklass God funktionalitet är ofta utgångspunkten i valet av affärssystem. Grundläggande för Jeeves standardsystem är funktionalitet i världsklass med heltäckande och väl fungerande processtöd som tillgodoser såväl små som stora företags behov. 2. Marknadens lägsta ägandekostnad Jeeves erbjuder marknadens lägsta totala ägandekostnad. Den totala ägandekostnaden för ett affärssystem är summan av kostnaderna för anpassning, uppgradering och integration av systemet under dess livstid. Med Jeeves görs allt detta snabbt och kostnadseffektivt. Tillsammans med ett modernt affärssystem som stödjer och följer med i företagets utveckling gör detta att affärsnyttan väsentligt överstiger ägandekostnaden. Jeeves kunder får snabbt avkastning på sin investering. 3. Flexibilitet i flera dimensioner Ett bra affärssystem utvecklas i takt med att företagets behov förändras. Jeeves klarar detta genom att erbjuda hög flexibilitet inom flera områden. Anpassning - Jeeves affärssystem kan enkelt anpassas till företagets specifika behov. Anpassningarna görs på kort tid med begränsade konsultinsatser, eller av kunden själv. Uppgradering - Jeeves affärssystem uppgraderas snabbt och enkelt. De företagsunika anpassningar som gjorts tidigare följer automatiskt med in i den nya versionen. Det gör det lätt för Jeeves kunder att alltid ha en väl anpassad och modern lösning med tillgång till den senaste funktionaliteten. Enkel integration - Jeeves affärssystem är öppet och möjliggör enkel integrering med de flesta andra IT-system och produkter som kunderna använder. Kostnad per uppgradering och användare SEK Movex SAP R3 IFS IBS ASW Jeeves Kostnaden för att uppgradera Jeeves till nya versioner är mycket låg. Källa: Radar Group

19 Jeeves affärssystemet där värdena väger tyngst 4. sömlöst växande Jeeves Selected och Jeeves Universal bygger på samma grundteknik och systemarkitektur. Detta möjliggör för det mindre men växande företaget att smidigt ta steget till det större systemet, med högre funktionalitet när affärerna så kräver, utan att byta system. Kunden växer sömlöst in i den större kostymen. 5. Hög användarvänlighet Användarvänligt är en förutsättning för ett bra affärssystem och möjliggör att alla kan arbeta effektivt. Jeeves erbjuder en komplett uppsättning fördefinierade affärsprocesser för till exempel försäljning, tillverkning, leverans och ekonomisk styrning. Affärssystemen har färdiga gränssnitt för ett stort antal användarroller såsom säljare eller produktionschef. Varje medarbetare knyts till en standardiserad eller individanpassad roll i systemet, där de funktioner, flöden och den information som krävs finns fördefinierade och är lätta att nå. 6. Närhet till service Jeeves nätverk av partner arbetar nära slutkunderna. Partner har hög verksamhetskompetens och erfarenhet av att arbeta med Jeeves affärssystem. De har också stor kunskap inom specifika branscher och förstår sina kunders speciella utmaningar och förutsättningar. Detta skapar förutsättningar för leverera de affärssystem kunderna förväntar inom tid och budget. värden Affärsprocesser/roller Funktionalitet Flexibilitet & standard Snabba uppgraderingar kostnader Mjukvara Uppgradering Anpassning Integration DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR De värden Jeeves levererar väger tungt i vågskålen. Kunderna har ett modernt affärssystem som effektivt håller ihop strategi, affärsprocesser, organisation och nyckeltal. Nyckeln till detta är ett flexibelt standardsystem som erbjuder det bästa av två världar: Ett standardsystem med rik och väl fungerande funktionalitet som ständigt utvecklas. En flexibilitet som gör det enkelt att anpassa systemet till kundens specifika behov och en uppgraderbarhet som enkelt tar genomförda anpassningar med sig, vilket gör det möjligt att alltid ha tillgång till den senaste funktionaliteten. Allt detta till marknadens lägsta ägandekostnad.

20 20 KUNDER Jeeves kunder finns i hela SME-segmentet Med affärssystemen Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp har Jeeves ett heltäckande erbjudande för kunder i hela SME-segmentet. Kunder som söker nytt affärssystem befinner sig oftast i någon av följande situationer: växande bolag som vuxit ur sitt affärssystem och söker en lösning för att kunna expandera sin verksamhet bolag som har en oflexibel lösning som är svår och dyr att uppgradera och anpassa till verksamhetens behov bolag som har en gammal lösning som inte längre vidarutvecklas av leverantören Jeeves kundbas växer Jeeves kundbas växer stadigt och attraheras av den flexibilitet, uppgraderbarhet och låga ägandekostnad som erbjuds. Med den kostnadseffektivitet Jeeves erbjuder är det ofta mer lönsamt att byta till Jeeves än att uppgradera det befintliga systemet. Trots att den rådande konjunkturen har påverkat marknaden för affärssystem negativt har Jeeves ökat antalet nya kunder med cirka 200 under Samtidigt visar existerande kunder en stark lojalitet. Sedan bolaget bildades har endast ett fåtal kunder lämnat Jeeves. Kundernas fördelning per geografiskt område Övriga, Norden 9 % Övriga länder 19 % Kundernas fördelning per segment Service 22 % Övrigt 16 % Sverige 72 % Produktion 33 % Handel 29 % Sveriges mest populära affärssystem I Sverige har Jeeves länge haft en stark position. När ett tusental svenska IT-chefer rankade olika affärssystem i Exidos IT-barometer 2009, utsågs Jeeves till Sveriges mest populära affärssystem. Andelen internationella kunder ökar Många av Jeeves svenska kunder är internationella med verksamhet i många länder. Till stöd för dem har Jeeves affärssystem lokaliserats till flera internationella marknader, framför allt i Centraleuropa och Nordamerika, där Jeeves också har lokala samarbetspartners. För att ytterligare förstärka den internationella verksamheten, etablerade Jeeves i början av 2009 två dotterbolag i Tyskland och England med uppdraget att, i samarbete med lokala partners, underlätta kundernas internationalisering. I takt med att Jeeves utländska etableringar och antalet internationella partners växer, ökar också andelen lokala kunder på de internationella marknaderna. Jeeves kundbas 2009 Kundbas Universal Selected Garp Nya kunder Installerad kundbas Exempel på Jeeveskunder i olika segment Storlek Handel Tillverkning Service Triade Svenska Elkedjan Ridderheims Delikatesser Silva Sweden Pictura Frank Dandy Elopak SSAB Oxelösund Finndomo Tylö Karo Bio Hagmans Kemi SOS Alarm Skistar StroedeRalton Bilda Förlag Hyresgästföreningen Middagsfrid

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

DataDIA ERP-marknaden 2013

DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsundersökning DataDIA ERP-marknaden 2013 Marknadsandelar och andel av nyförsäljning 2012 jämfört med 2008 (Förkortad version) Niklas Linder VD, DataDIA AB Peter Edling Analytiker, Agile Sales AB

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

WaterVision koncernen 2014

WaterVision koncernen 2014 Välkommen till bolagstämma WaterVision koncernen 2014 Jan-Eric Nilsson, VD och koncernchef WaterVision WaterVision är en innovativ koncern fokuserad på att leverera egenutvecklade uppkopplade system inom

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer