Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET 6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER 8 MARKNAD 10 AFFÄRSMODELL 12 PARTNER 14 JEEVES PRODUKTER 16 ERBJUDANDE 18 KUNDER 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 EKONOMISK FLERÅRSÖVERSIKT 26 STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETSSÄTT 28 LEDNINGSGRUPP 29 förvaltningsberättelse 30 RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS 31 VINSTDISPOSITION 33 RESULTATRÄKNINGAR 34 BALANSRÄKNINGAR 35 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 37 KASSAFLÖDESANALYS 38 NOTER 39 REVISIONSBERÄTTELSE 50

3 Jeeves kunder Välkommen till Jeeves ett internationellt affärssystem från Sverige Framgång på hemmaplan Jeeves blev 2009 utsett till Sveriges mest populära affärssystem av IT-chefer i svenska bolag. Med framgångarna på hemmaplan som grund har de senaste åren präglats av internationalisering och idag finns Jeeves kunder i över 40 länder. Små och medelstora kunder som växer Jeeves tre kompletta affärssystem Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp riktar sig mot små och medelstora bolag med anställda. Marknadens lägsta ägandekostnad Jeeves affärssystem erbjuder hög affärsnytta till marknadens lägsta ägandekostnad. Systemen är attraktiva då de är: lätta att anpassa till kundens unika processer lätta att integrera med andra system lätta och snabba att uppgradera Affärsmodell med ökad kundnytta Jeeves affärsmodell bygger på att Jeeves utvecklar och paketerar affärssystem medan ett internationellt partnernätverk står för försäljning, leverans och support till slutkunder. Genom att alla gör det var och en är bäst på skapas förutsättningar att leverera stor kundnytta.

4 4 året i korthet Året i korthet Jeeves omsättning ökade med 13 procent (22) Under året började många nya kunder att använda Jeeves affärssystem: o Jeeves Universal 126 nya kunder o Jeeves Selected 32 nya kunder o Garp 36 nya kunder Jeeves utsågs till Sveriges mest populära affärssystem i Exidos IT-barometer Nya versioner av affärssystemen Jeeves Universal och Jeeves Selected lanserades Jeeves fick 13 nya partner varav huvuddelen var internationella Jeeves förvärvade resterande aktier i sin delägda franska Master Partner, Jeeves France Affärssystemsverksamheten i dotterbolaget Reveny avyttrades Omsättning per geografiskt område, 2009 Fördelning Jeeves intäkter, 2009 Övriga världen 7% Övrigt 4% Övriga Norden 26% Konsult- och utbildning 23% Sverige 67% Licens och underhåll 73% Jeeves Jeeves verksamhet startar. Assar Bolin är upphovsman till ett grafiskt affärssystem för persondatorer i kilent/ servernätverk. Det första affärssystemet sätts i drift ICL Data Oy blir den första utländska partnern. 260 sålda system. Jeeves Enterprise 6.0 lanseras. 460 sålda system. Jeeves noteras på Stockholmsbörsens O- lista. Jeeves Enterprise 7.0 lanseras, anpassad för mobilkommunikation och e-handel. Partner etableras i Frankrike, och Finland. 620 sålda system. Avtal med nya partner i Finland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Reveny System AB förvärvas. Nya partner i Polen. Jeeves Enterprise är Sveriges mest använda affärssystem enligt DataDIA. 980 sålda system

5 historia 5 Jeeves står för stabil utveckling Stabil tillväxt Jeeves är en svensk affärssystemsleverantör, som haft en stadig utveckling ända sedan bolaget grundades Tillväxt har varit ett prioriterat mål för Jeeves sedan företagets notering på Nasdaq OMX Den har uppnåtts genom en omfattande utveckling för att tillgodose de höga krav som tillväxtföretag ställer på sitt affärssystem. Tillväxten har skett med fokus på SME-segmentet ( anställda) där Jeeves erbjudande attraherar såväl de mindre som de större kunderna. Det är idag möjligt att växa sömlöst med Jeeves, från att vara ett litet företag med fem anställda till att vara en fullfjädrad koncern med flera hundra anställda, utan att behöva byta system. Jeeves har uppnått en stark position på den svenska SME-marknaden, särskilt inom handels-, tillverknings- och servicebranschen. Nu är den internationella expansionen viktig för bolagets fortsatta tillväxt. Jeeves har sedan länge följt med sina kunder ut i världen. Idag finns Jeeves kunder i ett fyrtiotal länder. Därefter har bolaget etablerat egen verksamhet i ett antal europeiska länder samt i Nord Amerika via Master Partner och Partner som marknadsför Jeeves internationellt. 33 procent av omsättningen kommer idag från den internationella verksamheten och andelen ökar. Långsiktig lönsamhet är prioriterat Det är viktigt för befintliga och potentiella kunder att veta att såväl affärssystem som leverantör är stabil och trygg. Därför prioriterar Jeeves att växa med lönsamhet. Den 31 december 2009 hade Jeeves visat på obruten lönsamhet i 31 kvartal, det vill säga i nästan åtta år! Nöjda kunder borgar också för fortsatt stabil utveckling. Jeeves omsättning och rörelseresultat Stor omsättning hos Jeeves Partner Omsättning SEK Rörelseresultat SEK Omsättningen hos Jeeves Partner motsvarar cirka 10 gånger Jeeves omsättning Jeeves omsättning Försäljningen av Jeeves affärssystem sker via ett 50-tal partner. Uppskattningsvis omsätter Jeeves affärssystem (Jeeves + partner) cirka 2 miljarder kr. Samarbete med IBM om Jeeves Enterprise på andra plattformar sålda system. Jeeves förvärvar Microcraft med affärssystemet Garp. Nya partner i Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Nya tekniksamarbeten inom Business Intelligence och Warehouse Management sålda Jeeves Enterprise system, Garp system. Jeeves inför en ny internationell partnerstrategi och etablerar Master Partner i Frankrike och Tyskland sålda Jeeves Enterprise system, Garp system. Jeeves Universal lanseras. 187 nya kunder. Jeeves Selected lanseras. Norska Logit Gruppen förvärvas. Master Partner, Jeeves North America, etableras. 228 nya kunder. Jeeves utses till Sveriges mest populära affärssystem. Affärssystemsverksamheten i dotterbolaget Reveny avyttras. 194 nya kunder

6 6 VD HAR ORDET Innovation och uthållighet gör oss till ledare 2009 har varit ett speciellt år, med lågkonjunktur och vikande efterfrågan. Jeeves, våra medarbetare och vårt nätverk av Partner har fått spänna alla muskler för att lyckas. Resultatet är gott, Jeeves står stabilt och fortsätter att växa med lönsamhet. Och framförallt fortsätter vi att öka vår nyförsäljning! Sveriges mest populära affärssystem Ett stort glädjeämne under 2009 var att Jeeves utsågs till Sveriges mest populära affärssystem, när ett tusental IT-chefer för svenska bolag fick rösta i Exidos IT-barometer. Det är ett starkt betyg på vår marknadspenetration och visar att våra kunder värdesätter Jeeves erbjudande och hur vi levererar affärsnytta tillsammans med våra partner. Det ger oss och våra partners kraft och motivation att fortsätta utvecklas. God tillväxt och lönsamhet Jeeves tillväxt var fortsatt stark under 2009 och omsättningstillväxten uppgick till 13 (22) procent. Jeeves kunder återfinns i hela SME-segmentet (bolag med anställda), men under 2009 var det framförallt försäljningen till mindre företag ( anställda) som ökade. Vår internationella försäljning bidrog också positivt till omsättningsökningen, men tillväxttakten bromsades något av att det fanns få stora affärer i marknaden. Jeeves lönsamhet var god, med ett rörelseresultat på 14,3 Mkr (16,6) och en rörelsemarginal på 8 (10) procent. Den lägre tillväxten i kombination med kostnader för fortsatt uppbyggnad av vår internationella försäljningskanal har påverkat lönsamheten. Jag är nöjd med resultatet för 2009 och ser det som ett kvitto på Jeeves uthållighet och styrka. Jeeves ska vara förstahandsvalet när små- och medelstora företag väljer affärssystem! Stark tillväxt förutsätter förvärv Jeeves har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska förvärv och arbetar fortsatt aktivt med att söka förvärvskandidater. Microcraft med affärssystemet Garp förvärvades 2005 och har med gott resultat integrerats i vår kärnverksamhet förvärvade vi norska Logit Gruppen för att stärka Jeeves position i Norge, vilket också fallit väl ut genom ett 15-tal nya Jeeves-kunder tog vi över vår franska Master Partner-verksamhet under året, med ett hundratal kunder och 1500 användare på den franska marknaden. Slutligen, i december 2009 och inledningen av 2010, avyttrade dotterbolag Reveny sin rörelse, som vid försäljningen utgjorde cirka 10 procent av vår omsättning. Revenys verksamhet och kundbas som vi successivt konverterat till Jeeves affärssystem ägs numera av en Jeeves-partner som fortsätter att utveckla kundbasen. För att uppnå vårt tillväxtmål är fortsatta förvärv en förutsättning. Vår balansräkning ger oss förutsättningar att genomföra förvärv. Den här gången söker vi inte bara i Norden, utan också på europeisk basis. Internationell expansion fortsätter Att växa internationellt är en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt och möta kundernas behov i en allt mer globaliserad ekonomi. När jag tillträdde 2007 höjde jag därför ribban för vår internationalisering. Rekryteringen av ett antal internationella partner samt de strategiska förvärven i Norge och Frankrike har sedan dess varit viktiga steg på vägen. Andelen internationell försäljning har fördubblats sedan 2006 och utgör idag 20 procent av våra intäkter. Efterfrågeminskningar i kölvattnet av lågkonjunkturen har dock varit besvärliga för våra nya partner, vilket för närvarande saktar ner den internationella tillväxten. Under året har vi därför ökat vårt säljstöd och våra utbildningsinsatser för internationella partners för att de snabbare ska komma igång och få ett fotfäste i sina marknader. Att Jeeves har lyckats på hemmamarknaden och att vi utvecklas här är en stor fördel. Den svenska marknaden ligger i absolut framkant inom affärssystem med stenhård konkurrens och mycket kompetenta köpare som ställer höga krav på sina affärssystem. Det har gett oss förutsättningar att utveckla system i världsklass, vilket vi drar stor nytta av när vi expanderar internationellt. Vår idé om vad ett affärssystem ska leverera Jeeves ska vara förstahandsvalet när små- och medelstora företag väljer affärssystem. Vi har gjort flera strategiska val för att kunna lyckas med detta. Jeeves bygger på en stark idé om vad ett affärssystem ska uppnå att ge företaget ett flexibelt och prisvärt affärssystem som brett stödjer verksamheten över tiden och bidrar till dess långsiktiga utveckling. Arkitekturens enkelhet möjliggör ständig förbättring med begränsade utvecklingsresurser. Med en Microsoft-baserad öppen lösning har vi en plattform för långsiktig utveckling av affärssystemet. Jeeves har kunnat hålla en hög utvecklingstakt över åren med återkommande förbättringar för kunder i nya versioner av systemet. Senast Jeeves Universal 2.0 och Jeeves Selected 2.0.

7 VD HAR ORDET 7 Vår plattform har gjort det möjligt för oss att ge Jeeves en rik funktionalitet samt hög flexibilitet att anpassas till de speciella behov som finns eller kommer uppstå i kundernas verksamhet. Med marknadens lägsta kostnader för uppgradering och anpassning blir ett byte till Jeeves affärssystem snabbt en lönsam affär! Slutligen, vår affärsmodell med försäljning via dedikerade Jeeves Partner ger våra kunder tillgång till hög kompetens att införa och arbeta med Jeeves. Våra Partner är branschspecialister och kan anpassa Jeeves till de speciella förutsättningar som finns i kundernas respektive branscher. Vi arbetar konsekvent och långsiktigt. Genom att hålla fast vid våra prioriteringar kommer vi att fortsätta att vara ett starkt alternativ till de stora internationella affärssystemen både i Sverige och utomlands. Passion och engagemang på riktigt Jeeves är mycket mer än bara ett affärssystem jag ser oss som motorn i det nätverk av medarbetare och partner som vigt sin professionella tid åt att utveckla och erbjuda marknaden affärssystem av allra högsta klass. Passion och engagemang är ord som inte får missbrukas. Men två av de styrkor som jag värderar högst kring Jeeves är just dessa varje dag möter jag medarbetare och partner som ser hur genialisk vår arkitektur är för att långsiktigt utveckla och ständigt förbättra affärssystemet och skapa affärsnytta. Det finns en energi och arbetsglädje kring detta i vårt nätverk som når ända ut till kunderna. En ny marknad i horisonten Det är svårt att förutse när efterfrågan åter tar fart, men när det sker kommer kunderna att ha funderat igenom sina upphandlingskriterier. Kvalitéer som enkelhet, flexibilitet och öppenhet kommer att stå högt upp på listan. Jag och mina medarbetare är förberedda och Jeeves är väl positionerat för att fortsätta ta affärer och möta den nya marknaden. Bengt-Åke Älgevik VD Jeeves Information Systems

8 8 affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé, vision, mål och strategier Affärsidé Jeeves utvecklar flexibla, innovativa och kostnads effektiva affärssystem för företag som kontinuerligt vill utvecklas. Gemensamt för kunderna är behovet av ett affärssystem som kan anpassas efter deras verksamhet snarare än att de behöver anpassa sin verksamhet till systemen. Vision Jeeves ska bli en av de ledande affärssystemsleverantörerna internationellt inom SME-segmentet. Jeeves partnerstrategi har genom åren visat sig framgångsrik och kommer att betyda mycket för den framtida expansionen. Jeeves har i Sverige en stark position i segmentet små och medel stora företag, inom handel, tillverkning, service och tjänster. Mål Jeeves övergripande finansiella mål är: en årlig tillväxt om procent en rörelsemarginal om minst 10 procent Måluppfyllelse Jeeves tillväxt de senaste fem åren har i genomsnitt varit 24 procent per år. Rörelsemarginal har under samma period i genomsnitt varit 11 procent. Strategier Jeeves har sedan starten 1992 konsekvent arbetat efter fem viktiga strategier: Tillväxt Tillväxt ska ske organiskt genom ökad försäljning på befintliga och nya marknader, samt genom förvärv för att ytterligare stärka marknadspositionen. I framtiden kommer den internationella expansionen öka i betydelse för tillväxten. Lönsam tillväxt Jeeves målsättning är att uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent i kombination med stora investeringar i produkter och marknadsexpansion. Marknadsbearbetning via partner Marknadsbearbetning, försäljning och leverans sker enbart via kompetenta och erfarna partner. För Jeeves är det viktigt att både partner och slutkunder ser Jeeves som nummer ett i valet av affärssystem. Bolagets partnermodell är en av de viktigaste faktorerna bakom Jeeves framgång. Moderna produkter Jeeves ska erbjuda flexibla lösningar med bred funktionalitet som ska vara enkla att anpassa till kundernas verksamhet. Därför arbetar Jeeves konsekvent med att skapa produkter med mycket hög teknisk innovationsgrad samt en bred och mogen funktionalitet. Jeeves affärssystem ska baseras på en smart teknisk arkitektur som tillåter enkla uppgraderingar till nya versioner. Den är också öppen och integrationsvänlig. Engagerade medarbetare och partner Engagerade, kreativa och kompetenta medarbetare och partner stärker Jeeves som företag och samarbetspartner. Jeeves affärsmodell är beroende av att bolaget kan utveckla starka relationer med olika samarbetspartner. Jeeves erbjuder användarvänliga produkter baserade på avancerad teknologi. Det kräver hög kompetens, kreativitet och lång erfarenhet hos medarbetarna.

9 Med marknadens lägsta totala ägandekostnad får Jeeves kunder snabbt avkastning på sina affärssystemsinvesteringar.

10 10 Marknad Flexibilitet är nyckeln till en krävande marknad Alla behöver affärssystem Affärssystem är de IT-system som företag och organisationer använder för att driva, styra och följa upp sin verksamhet. Systemen innehåller ofta moduler för exempelvis lagerhantering, inköp, produktion, försäljning, finans och personaladministration. Marknaden för affärssystem omfattar: Affärssystem är affärskritiska Från att ha varit ett stöd för den operativa verksamheten har affärssystemen blivit alltmer affärskritiska. De är dessutom viktiga verktyg för att ta fram strategisk information för beslutsfattande på ledningsnivå, vilket också gör att beslut om att investera i ett nytt affärssystem tas allt högre upp bland beslutsfattare. försäljning av licenser och programvaruunderhåll installation, anpassning och vidareutveckling utbildning och support hårdvara Tillåta utveckling Affärssystemet måste enkelt, snabbt och till en låg kostnad kunna utvecklas för att tillgodose ändrade verksamhetskrav, när företaget förändras, växer organiskt eller blir uppköpt. Marknaden delas generellt in i tre segment: små företag (5-50 anställda), medelstora företag, koncerner och större dotterbolag ( anställda) samt stora företag (>1 000 anställda). Jeeves försäljning riktar sig mot företag i SME-segmentet (Small and Medium Enterprises), det vill säga små och medelstora företag. Bolaget säljer även system till stora företag och erbjudandet riktar sig främst till segmenten handel, tillverkning, service och tjänster. Affärssystemsmarknaden återhämtar sig Den europeiska ERP-marknaden hade fram till 2009 en period av god tillväxt, cirka 7 procent per år. Tillväxten stagnerade under 2009 och det köptes betydligt färre affärssystem än tidigare. Lågkonjunkturen var en viktig orsak till detta. När konjunkturen vänder förväntas ett uppdämt behov av affärssystem skapa efterfrågan när företagen på nytt ska effektivisera inför en framtida expansion. Jeeves tror att marknaden återhämtar sig på 1-3 års sikt. När det sker kommer kundernas krav på hur ett affärssystem ska fungera att vara annorlunda. Jeeves ser bland annat följande viktiga trender: Standardiserade och kundanpassade lösningar För att ge kunden konkurrenskraft och möjliggöra differentiering måste affärssystemet anpassas efter kundens unika affärsprocesser, samtidigt som man i mindre affärskritiska områden strävar efter att standardisera och förenkla för att hålla kostnaderna nere. Mobilitet Samhället blir alltmer mobilt och affärsystemsanvändare vill få mer funktionalitet tillgänglig via mobila enheter. Software-as-a-Service (SaaS) och outsourcade lösningar Alltfler företag söker nya vägar för att få tillgång till sitt affärssystem. De lösningar som utvecklas spänner från att köpa hela systemet via Internet (SaaS) till att drifta systemet externt med betalningsmodeller som bygger på köparens nyttjandegrad. Små företag 5-50 anställda 5-25 användare Små företag har behov av paketerade lösningar med kort tid för införande. Jeeves fokuserar på SME-segment Medelstora företag anställda användare Medelstora företag har behov av att optimera affärsflöden och kunna integrera inom en koncern. Stora företag > anställda > 500 användare Stora företag har behov av olika affärssystem för olika affärsprocesser men även delsystem med krav på integration, flexibilitet och anpassning.

11 SME-kunderna kräver mer av sitt affärssystem Användbarhet Den nya generationen datoranvändare har förändrade förväntningar på hur de vill använda sitt affärssystem, vilket ställer andra krav på funktionalitet, vilka tjänster som affärssystemet ska erbjuda samt användarvänligheten. Breda eller nischade konkurrenter Världsmarknaden för affärssystem är fragmenterad med olika typer av leverantörer. Här finns breda affärssystem som täcker flertalet av ett företags funktionsområden (SAP, Oracle, Microsoft, Jeeves och Lawson). Andra mer nischade aktörer inriktar sig enbart mot specifika funktionsområden som till exempel CRM (Customer Relationship Management) eller SCM (Supply Chain Management). Jeeves är bland de 25 största leverantörerna av affärssystem i Europa. I upphandlingar på den svenska marknaden möter Jeeves framför allt Microsoft, SAP, Visma och Monitor (beroende på kundens storlek). Utomlands är det främst Microsoft, SAP och inhemska aktörer Jeeves konkurrerar mot. Konsolidering och partnersamarbeten Komplexiteten i dagens affärssystemslösningar ökar kostnaderna för produktutveckling, marknadsföring och leverans, vilket lett till en pågående konsolidering av marknaden. Större aktörer använder olika konsolideringsstrategier för att stärka sina positioner: Förvärva och därefter underhålla ett befintligt affärssystem och dess kundbas. Förvärva ett affärssystem med en befintlig kundbas. Underhållet av den inköpta lösningen begränsas med målet att kunderna ska migrera till den egna lösningen. Komplettera ett eget affärssystem med ny funktionalitet. Ett annat sätt att minska kostnader och skapa vägar till nya marknader är olika former av partnersamarbeten. Alltfler affärssystemleverantörer låter en större andel av sin försäljning ske via partner och fokuserar själva på utveckling och underhåll av systemet samt kompetensöverföring till partner. Detta skapar förutsättningar för högre effektivitet och ett starkare kunderbjudande, samtidigt som kostnad och affärsrisk fördelas mellan fler parter. Jeeves har sedan starten renodlat detta arbetssätt. Bo Hjort Christensen är studierektor vid norska handelshögskolan i Oslo samt konsult och analytiker av affärssystem. Han har under ett 20-tal år följt och analyserat utveckling och trender på marknaden för affärssystem. Här ger han en kort bild av vad som påverkar efterfrågan på affärssystem i SME-segmentet. Traditionellt har de stora företagens behov av avancerade lösningar drivit utvecklingen av affärssystem. Men idag har kraven från de små och medelstora företagen fått en allt större betydelse. Nuförtiden är dessa bolag aktiva i allt större sammanhang och en integrerad del av affärsflöden, vilket ökat efterfrågan på breda och avancerade affärssystem även i SME-segmentet. De system som efterfrågas i SME-segmentet ser annorlunda ut än de omfattande helhetslösningar som vanligen rullas ut i stora organisationer med många divisioner och tusentals anställda. Företagskulturen och sättet att driva verksamhetsprocesser på skiljer sig åt. De mindre företagen vill arbeta effektivt, men söker också större flexibilitet för att kunna vara mer snabbfotade i sin affärsutveckling. För att stödja detta vill de ha affärssystem med hög funktionalitet, men samtidigt är enkelhet viktigt. Affärssystemet ska gå snabbt att installera och det ska lätt kunna anpassas till verksamheten. Prislappen har dessutom en avgörande betydelse. Kraven från de små och medelstora bolagen är utmanande, framförallt för de leverantörer som anpassat sina affärssystem till att möta de stora kundernas behov. Det har visat sig svårt att sy om stora affärssystem till lösningar som är anpassade för mindre kunder. Istället har system som från början utvecklats med SME-företagens behov i fokus, till exempel Jeeves, vunnit mark. Användarfokus utmanar Vi ser att kunderna använder sina affärssystem annorlunda idag än tidigare. Möjligheter till integration och hög säkerhet är skall-krav på moderna affärssystem. Användarupplevelsen får också större betydelse. Upplevelse av användarvänlighet skiljer sig mycket mellan en 50-årig civilekonom och en nyutexaminerad kollega. Att ta tillvara de möjligheter som Internet och mobila enheter som mobiltelefoner och handdatorer ger ställer höga krav på dagens affärssystemsleverantörer. De får arbeta hårt för att skapa lösningar för mobilitet, presentera alternativ för Software-as-a-Service samt erbjuda integrationer mot nya områden som sökmotorer som Google eller Social Computing med Facebook och Wikis. Det finns stora tekniska utmaningar i detta och affärssystembranschen är relativt konservativ, vilket håller tillbaka utvecklingen. Vi står inför ett generationsskifte, där en yngre, mer teknikvan generation blir kravställare. Detta måste våra affärssystemsleverantörer förbereda sig för.

12 12 affärsmodell Jeeves arbetar tillsammans med partner Jeeves affärsmodell bygger på att arbetet i värdekedjan fördelas mellan Jeeves och ett nätverk av Partner (återförsäljare). Varje aktör fokuserar på sin del och gör det var och en är bäst på. På så vis skapas ett stort värde från produktutveckling till försäljning, leverans och support. Jeeves fokuserar på utveckling, paketering och underhåll av programvara samt marknadsföring. Partner har dessutom tillgång till effektiv kompetensutveckling och stöd för försäljning och leverans. Master Partner representerar Jeeves i strategiskt viktiga länder och bygger upp ett lokalt varumärke att etablerar och stödjer ett eget nätverk av återförsäljare. En Partner säljer, levererar och stödjer lokala kunder inom ett givet och tydligt marknadssegment, en geografisk marknad eller en specifik bransch. Varje partner ställer sina specifika kundgrupper i centrum och anpassar Jeeves affärssystem efter deras behov. I Sverige och på vissa internationella marknader arbetar Jeeves direkt via lokala partner. Långsiktig tillväxt i skalbar affärsmodell Jeeves omsättning och tillväxt sker via etablerade partner. Affärsmodellen kännetecknas av skalbarhet och de investeringar som gjorts i produktutveckling och paketering av programvaran kan anpassas till olika geografiska marknader. För att skapa långsiktig tillväxt genomför Jeeves satsningar på utvalda internationella marknader samt upp- byggnad av en lokal försäljningsorganisation via en Master Partner. Det innebär kostnader för Jeeves för geografisk och övrig anpassning av programvara. Uppbyggnaden av den internationella kanalen innebär också initiala investeringar i marknadsföring och försäljning. Men det sker i enlighet med Jeeves målsättning, att upprätthålla en kontinuerlig lönsamhet i kombination med stark tillväxt och bolagets långsiktiga investeringar balanseras med det kortsiktiga intäktsflödet. Fördelning Jeeves intäkter, 2009 Återkommande underhållsintäkter viktigast När kunder investerar i Jeeves affärssystem köper de användarlicenser och betalar sedan för årsvis löpande underhåll av programvaran samt för service som konsulttjänster och utbildning. De totala intäkterna delas mellan partner, eventuell Master Partner och Jeeves. Jeeves huvudsakliga intäkter baseras på årsvisa abonnemang och licenser. Hos Partner dominerar licens- och serviceintäkter. I genomsnitt erhåller Jeeves cirka 10 procent av den totala omsättningen i slutkundsledet över tid. Konsult- och utbildning 23% Licens och underhåll 73% Övrigt 4% Fördelning av arbete och intäkter Jeeves Master Partner Partner Kund 1. Underhåll 1. Licenser 1. Service 2. Licenser 2. Underhåll 2. Licenser Illustrationen visar schematiskt betydelsen av olika typer av arbete hos de olika aktörerna i värdekedjan. 3. Service 3. Service 3. Underhåll

13 Jeeves står för flexibilitet affärssystemen kan enkelt anpassas, utvecklas och integreras i takt med att företagets behov förändras.

14 14 PARTNER Jeeves partner de verkliga specialisterna Jeeves Partner är det nätverk av dedikerade återförsäljare, som aktivt arbetar med försäljning, leverans och service av bolagets affärssystem. Det finns är ett femtiotal återförsäljare med cirka 650 engagerade medarbetare. Jeeves Partner finns framförallt i Europa, men även i Nordamerika samt delar av Asien. Jeeves Partner har specialiserat sig på olika branscher och de affärsbehov som finns där. Det ger kunderna tillgång till väl anpassade affärssystem i kombination med samarbetspartner med stor förståelse för verksamhetens framgångsfaktorer. Olika typer av Partner Jeeves har alltid arbetat tillsammans med Partner. Partnersamarbetet har successivt utvecklats och idag finns ett stort antal internationella Jeeves Partner samt Jeeves Master Partner i tre länder. Under de senare åren har Jeeves också rekryterat nya typer av företag som Partner: ISV - Independent Software Vendors En ISV äger, utvecklar och säljer ett affärssystem. När kunderna efterfrågar modernare lösningar krävs ofta stora investeringar. Möjligheterna till anpassning av Jeeves affärssystem passar då utmärkt för en ISV som kan utveckla en ny generation av sin lösning med hjälp av Jeeves affärssystem. Logit Gruppen i Norge, som förvärvades 2009, är en ISV. VAR - Value Adding Resellers En VAR utvecklar och säljer en egen paketerad systemlösning, bl.a. baserad på Jeeves produkter. Programvaran kan också säljas av andra Partner om en VAR så önskar. En framgångsrik VAR är till exempel Office Factory som utvecklat en tjänst för ekonomihantering för företag baserat på Jeeves affärssystem.

15 PARTNER 15 Jeeves erbjudande till Partner Jeeves partnerprogram är attraktivt med effektiva och lönsamma förutsättningar för Partner att ta Jeeves produkter till marknaden. Jeeves stödjer Partner hela vägen med olika typer av stöd och verktyg: Ett starkt och tydligt varumärke, färdiga kampanjer, budskap och handledning hur Jeeves varumärke ska kommuniceras för effektiv nyförsäljning. En paketerad produkt för effektiv försäljning och leverans till kunder Färdiga miljöer för att genomföra standarddemonstrationer Program för effektiv hantering av större kunder och tjänster som stödjer Partners kundlösningar. Utbildningsprogram för både säljare och konsulter Expertkompetens till stöd i försäljningsprocessen. Kundvårdsaktiviteter såsom användarförening, kundundersökningar och kunddagar. FAKTA KONTINUERLIG UTVECKLING AV PARTNERS Inom Jeeves utbildningsfunktion Jeeves Competence Center, JCC, har under 2009 genomförts ett femtiotal utbildningsdagar för Partner. Därutöver har mer än 70 konsulter och anställda hos svenska och internationella återförsäljare certifierats. Under 2009 inleddes en serie kundseminarier där olika funktionalitet presenteras. Seminarierna kan besökas virtuellt i ett webmöte eller på plats. Total hölls ett femtontal olika seminarier för våra svenska kunder. Under 2010 planerar JCC att förstärka stödet till Jeeves internationella expansion med utbildning av nya Partner runt om i världen samt kompetensutveckling bland befintliga Partner. Merit och Jeeves låter verksamheten styra Merit Universal är partner till Jeeves sedan maj Bolaget karaktäriseras av starkt fokus på kundernas verksamhetsstyrning och affärsprocesser. Det ställer stora krav på de affärssystemsleverantörer som Merit väljer att samarbeta med. Affärssystemet måste vara lätt att arbeta med och kunna anpassas för att utveckla kundens nyckelprocesser. Utgångspunkten i vårt samarbete med Jeeves är att det är kundernas verksamheter som måste få styra. En av de största utmaningarna för våra kunder idag är den höga förändringstakten i omvärlden och att de i sin strävan att följa denna begränsas av sina system. Vår verksamhetskompetens i kombination med Jeeves flexibilitet när det gäller att stödja kundens processer blir en viktig styrka för våra kunder, säger Anders Thern, delägare och styrelseordförande i Merit Universal. Ett riktigt partnerskap Anders Thern var med och beslutade om samarbetet med Jeeves. Han har mer än 25 års erfarenhet som köpare, leverantör och implementatör av affärssystem. Efter sex månader med Jeeves är han mycket nöjd. Jeeves sätt att arbeta med sina partner tilltalar oss. Vi har ett riktigt partnerskap med ett gemensamt mål att ta nya affärer, helt utan konkurrens mellan oss och Jeeves. När vi vinner nya kunder tjänar båda parter på detta. Jeeves och Merit har en nära relation i utvecklingen av sälj- och marknadsaktiviteter och Jeeves ger ett stort stöd i utbildningen av Merits konsulter. Anders Thern, delägare och styrelseordförande i Merit Universal FAKTA Merit Universal är ny Jeeves-partner sedan maj Med 160 konsulter och 17 kontor i Norden och Storbritannien har bolaget sedan länge en ledande position som den största nordiska partnern till Lawson. Nu är ambitionen att komplettera den nuvarande affären och även bli den ledande implementatören av Jeeves affärssystem. Merits kunder finns framförallt bland tillverkande och distribuerande företag.

16 16 jeeves produkter Affärssystem för små och medelstora företag JEEVES UNIVERSAL Jeeves Universal vänder sig till medelstora och stora företag med fler än 50 anställda, med komplexa verksamheter som baseras på flera olika affärsprocesser. Kundernas behov, verksamheter och processer är utgångspunkten i ett modernt affärssystem med bred funktionalitet och stora möjligheter till anpassning och integration. Systemet erbjuder även ett rollbaserat användargränssnitt som ger användaren ett kraftfullt stöd i att utföra sina arbetsuppgifter. Swedish Orphan International är Jeeves användare sedan Bolaget utvecklar och säljer särläkemedel läkemedel mot sällsynta och livshotande sjukdomar. Patienter finns över hela världen. Swedish Orphan International omsätter nära 700 MSEK och har 140 anställda. Jeeves Universal ger oss stora möjligheter att bli mer effektiva och få bättre kontroll.» Astrid Wernered, Systemförvaltare, Swedish Orphan AB JEEVES SELECTED Jeeves Selected vänder sig till mindre företag med 5-50 anställda med ambition att växa och utveckla sina affärer. Systemet erbjuder den centrala funktionalitet ett mindre företag behöver. Jeeves Selected utnyttjar samma grundteknik och systemarkitektur som Jeeves Universal, vilket gör det möjligt för det mindre men växande företaget att smidigt ta steget till det större systemet, med högre funktionalitet när affärerna så kräver. Kunden växer sömlöst in i den större kostymen. Frank Dandy AB upphandlade affärssystem i slutet av 2009 och valet föll på Jeeves Selected. Bolaget äger varumärket Frank Dandy Superwear som genom nyskapande design, hög kvalitet och uppmärksammad marknadsföring har blivit ett av de ledande varumärkena inom modeunderkläder i Skandinavien. Möjligheten att sömlöst skala upp till ett mer omfattande system är svår att hitta någon annanstans.» Niclas Winroth, CFO, Frank Dandy AB GARP Garp är ett komplett affärssystem för små och medelstora tillväxtföretag med 5-50 anställda, främst inom tillverkning och handel. Garp kännetecknas av ett stort antal optimerade affärsflöden, från kund- och leverantöresrelationer, logistik, produktion till årsbokslut. Liksom Jeeves andra lösningar är Garp lätt att införa och ger snabbt återbetalning på investeringen. Alla anpassningar följer med vid uppgradering. Bolon AB har kört Garp sedan Bolon är ett internationellt framgångsrikt designföretag som säljer innovativa golvlösningar av högsta kvalitet i mer än 30 länder. Bolaget har välkända kunder som Chanel, Armani, Dolce & Gabbana och Sheraton. Bolaget har 54 anställda och säte i Ulricehamn. Garp har möjliggjort en mycket kostnadseffektiv tillväxt» Beate Eidhall, CIO, Bolon AB

17 89 % av våra kunder är beredda att rekommendera Jeeves till andra

18 18 erbjudande Jeeves fördelar väger tungt Framgångsrika företag utvecklas ständigt och är snabba på att möta de förändringar som sker i omvärlden. För att lyckas krävs samverkan mellan strategi, affärsprocesser, organisation och nyckeltal med andra ord ett heltäckande affärssystem. Valet av affärssystem spelar en avgörande roll för företag som vill kunna konkurrera idag och i framtiden. Det har Jeeves kunder förstått. sex viktiga skäl ATT VÄLJA JEEVES 1. Funktionalitet i världsklass God funktionalitet är ofta utgångspunkten i valet av affärssystem. Grundläggande för Jeeves standardsystem är funktionalitet i världsklass med heltäckande och väl fungerande processtöd som tillgodoser såväl små som stora företags behov. 2. Marknadens lägsta ägandekostnad Jeeves erbjuder marknadens lägsta totala ägandekostnad. Den totala ägandekostnaden för ett affärssystem är summan av kostnaderna för anpassning, uppgradering och integration av systemet under dess livstid. Med Jeeves görs allt detta snabbt och kostnadseffektivt. Tillsammans med ett modernt affärssystem som stödjer och följer med i företagets utveckling gör detta att affärsnyttan väsentligt överstiger ägandekostnaden. Jeeves kunder får snabbt avkastning på sin investering. 3. Flexibilitet i flera dimensioner Ett bra affärssystem utvecklas i takt med att företagets behov förändras. Jeeves klarar detta genom att erbjuda hög flexibilitet inom flera områden. Anpassning - Jeeves affärssystem kan enkelt anpassas till företagets specifika behov. Anpassningarna görs på kort tid med begränsade konsultinsatser, eller av kunden själv. Uppgradering - Jeeves affärssystem uppgraderas snabbt och enkelt. De företagsunika anpassningar som gjorts tidigare följer automatiskt med in i den nya versionen. Det gör det lätt för Jeeves kunder att alltid ha en väl anpassad och modern lösning med tillgång till den senaste funktionaliteten. Enkel integration - Jeeves affärssystem är öppet och möjliggör enkel integrering med de flesta andra IT-system och produkter som kunderna använder. Kostnad per uppgradering och användare SEK Movex SAP R3 IFS IBS ASW Jeeves Kostnaden för att uppgradera Jeeves till nya versioner är mycket låg. Källa: Radar Group

19 Jeeves affärssystemet där värdena väger tyngst 4. sömlöst växande Jeeves Selected och Jeeves Universal bygger på samma grundteknik och systemarkitektur. Detta möjliggör för det mindre men växande företaget att smidigt ta steget till det större systemet, med högre funktionalitet när affärerna så kräver, utan att byta system. Kunden växer sömlöst in i den större kostymen. 5. Hög användarvänlighet Användarvänligt är en förutsättning för ett bra affärssystem och möjliggör att alla kan arbeta effektivt. Jeeves erbjuder en komplett uppsättning fördefinierade affärsprocesser för till exempel försäljning, tillverkning, leverans och ekonomisk styrning. Affärssystemen har färdiga gränssnitt för ett stort antal användarroller såsom säljare eller produktionschef. Varje medarbetare knyts till en standardiserad eller individanpassad roll i systemet, där de funktioner, flöden och den information som krävs finns fördefinierade och är lätta att nå. 6. Närhet till service Jeeves nätverk av partner arbetar nära slutkunderna. Partner har hög verksamhetskompetens och erfarenhet av att arbeta med Jeeves affärssystem. De har också stor kunskap inom specifika branscher och förstår sina kunders speciella utmaningar och förutsättningar. Detta skapar förutsättningar för leverera de affärssystem kunderna förväntar inom tid och budget. värden Affärsprocesser/roller Funktionalitet Flexibilitet & standard Snabba uppgraderingar kostnader Mjukvara Uppgradering Anpassning Integration DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR De värden Jeeves levererar väger tungt i vågskålen. Kunderna har ett modernt affärssystem som effektivt håller ihop strategi, affärsprocesser, organisation och nyckeltal. Nyckeln till detta är ett flexibelt standardsystem som erbjuder det bästa av två världar: Ett standardsystem med rik och väl fungerande funktionalitet som ständigt utvecklas. En flexibilitet som gör det enkelt att anpassa systemet till kundens specifika behov och en uppgraderbarhet som enkelt tar genomförda anpassningar med sig, vilket gör det möjligt att alltid ha tillgång till den senaste funktionaliteten. Allt detta till marknadens lägsta ägandekostnad.

20 20 KUNDER Jeeves kunder finns i hela SME-segmentet Med affärssystemen Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp har Jeeves ett heltäckande erbjudande för kunder i hela SME-segmentet. Kunder som söker nytt affärssystem befinner sig oftast i någon av följande situationer: växande bolag som vuxit ur sitt affärssystem och söker en lösning för att kunna expandera sin verksamhet bolag som har en oflexibel lösning som är svår och dyr att uppgradera och anpassa till verksamhetens behov bolag som har en gammal lösning som inte längre vidarutvecklas av leverantören Jeeves kundbas växer Jeeves kundbas växer stadigt och attraheras av den flexibilitet, uppgraderbarhet och låga ägandekostnad som erbjuds. Med den kostnadseffektivitet Jeeves erbjuder är det ofta mer lönsamt att byta till Jeeves än att uppgradera det befintliga systemet. Trots att den rådande konjunkturen har påverkat marknaden för affärssystem negativt har Jeeves ökat antalet nya kunder med cirka 200 under Samtidigt visar existerande kunder en stark lojalitet. Sedan bolaget bildades har endast ett fåtal kunder lämnat Jeeves. Kundernas fördelning per geografiskt område Övriga, Norden 9 % Övriga länder 19 % Kundernas fördelning per segment Service 22 % Övrigt 16 % Sverige 72 % Produktion 33 % Handel 29 % Sveriges mest populära affärssystem I Sverige har Jeeves länge haft en stark position. När ett tusental svenska IT-chefer rankade olika affärssystem i Exidos IT-barometer 2009, utsågs Jeeves till Sveriges mest populära affärssystem. Andelen internationella kunder ökar Många av Jeeves svenska kunder är internationella med verksamhet i många länder. Till stöd för dem har Jeeves affärssystem lokaliserats till flera internationella marknader, framför allt i Centraleuropa och Nordamerika, där Jeeves också har lokala samarbetspartners. För att ytterligare förstärka den internationella verksamheten, etablerade Jeeves i början av 2009 två dotterbolag i Tyskland och England med uppdraget att, i samarbete med lokala partners, underlätta kundernas internationalisering. I takt med att Jeeves utländska etableringar och antalet internationella partners växer, ökar också andelen lokala kunder på de internationella marknaderna. Jeeves kundbas 2009 Kundbas Universal Selected Garp Nya kunder Installerad kundbas Exempel på Jeeveskunder i olika segment Storlek Handel Tillverkning Service Triade Svenska Elkedjan Ridderheims Delikatesser Silva Sweden Pictura Frank Dandy Elopak SSAB Oxelösund Finndomo Tylö Karo Bio Hagmans Kemi SOS Alarm Skistar StroedeRalton Bilda Förlag Hyresgästföreningen Middagsfrid

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på

Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på årsredovisning Samtliga personer på bilderna i denna årsredovisning var i början av 2007 passionerade medarbetare på IBS, förutom i de fall där det är bilder på våra kunder eller styrelsemedlemmar. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 IBS ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Kort om IBS 4 Kort om 2007 5 VD har ordet 6 IBS affärsidé, mål och strategier 8 Artikel: Ökad effektivitet med ny global organisation 9 IBS marknad 10 IBS affärsmodell 11

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer