Sista bitarna i pusslet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sista bitarna i pusslet"

Transkript

1 Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg

2 Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg

3 SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region Halland syftar till att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten i Hallands län. Huvudmän är länets sex kommuner och Landsting Halland. Verksamheten har fått del av regeringens stimulansmedel inom äldreområdet och det statliga stödet har utgått under åren

4 Innehåll: Lillemor, rehabassistent... 6 Håkan, utvecklingsledare Disa, sjuksköterska Eleonore, färdtjänstchef Maja, frivilligsamordnare Bertil, fixartjänst Linnea, arbetsterapeut Annika, avgiftshandläggare Ulrika, anhörigkonsulent Engagemang och kreativitet Till slut... 46

5

6 Förord Här kommer den sjunde och sista skriften i serien om hemtjänsten. Det hela började med En kopp kaffe och ett samtal där vi fick möta nio människor i behov av hjälp och omsorg. I de fem följande skrifterna berättade i tur och ordning personal, arbetsledare, biståndshandläggare, anhöriga och politiker om sin syn på, och sin erfarenhet av hemtjänsten. Därmed trodde jag att serien täckt in alla som på något sätt arbetar inom detta område. Så var icke fallet! I denna del samtalar jag med nio män och kvinnor med skiftande yrken. Alla finns dock runt en människa som har hemtjänst. En del av arbetsuppgifterna är relativt nya och några de nio yrkesgrupperna finns bara i vissa kommuner, till exempel rehabassistent och fixartjänst. Konstigt nog, eftersom deras insatser kan förlänga tiden vårdtagaren kan bo hemma. I denna skrift, såsom i de tidigare, har samtalen fått löpa fritt. På så sätt blir det mer av berättelser än intervjuer. Min nyfikenhet på allas arbetsuppgifter och allas syn på sitt yrke har fött de följdfrågor som drivit samtalen vidare. Kanske möter du här, precis som jag, yrken du knappt kände till. I vilket fall som helst låt dig imponeras och inspireras av allt engagemang och all kunskap som finns hos Lillemor, Håkan, Disa, Eleonore, Maja, Bertil, Linnea, Annika och Ulrika. Mymmel Blomberg

7 Lillemor, rehabassistent: OM VÅRDTAGAREN själv har motivation och vilja går det att få väldigt fina resultat, säger Lise-lott som arbetar i Kungsbacka kommun. Hon har varit hemma hos många vårdtagare med fysiska hinder som de behöver hjälp med att övervinna. Ja, jag blir överraskad själv när jag ser hur bra det kan bli. För att få hjälp i hemmet av en rehabassistent, måste man vara över 65 år och ha dusch och/eller personlig omvårdnad genom hemtjänsten. Annars är man landstingspatient och får då själv ge sig iväg till den plats där hjälp och träning finns. REHABASSISTENTER finns inte i alla kommuner i Halland, vilket är synd, säger Lillemor vars ansikte lyser när hon berättar om vikten av att få sin träning i hemmet. Det kan vara en jättestor och jobbig grej att göra sig i ordning, få på sig kläder, sätta sig i en bil för att åka iväg och få sin träning. Dessutom ser det i träningslokalen inte likadant ut som hemma. Det är viktigt att träna i hemmiljö som är den plats man ska röra sig i och känna sig trygg i. Om du har haft en stroke är du hjärntrött och behöver lugn och ro. Då kan själva resan ta alla dina krafter i anspråk. Det är en fantastisk chans att få hemrehab så det gäller att bli gammal i rätt kommun! LILLEMOR SOM är undersköterska började sin bana inom landstinget. Hon har sedan arbetat med olika uppgifter inom äldreomsorgen, bland annat aktivering och rehabilitering på ett äldrecenter. När hon för knappt ett år sedan kom tillbaka efter en barnledighet började hon arbeta som rehabassistent, en relativt nyinstiftad tjänst. Kravet var att man var undersköterska och hade ett stort intresse för rehabilitering. Rehabiliteringen kan gå till på så sätt att sjukgymnasten och arbetsterapeuten gör ett första besök hos den nya vårdtagaren. De kan göra en bedömning, se vad som kan göras och höra vad vårdtagaren själv önskar. Eventuellt kan det bli fråga om någon form av bostadsanpassning, till exempel ta bort trösklar. Vid första besöket handlar det om att formulera ett mål, ta reda på vad vårdtagaren vill uppnå med träningen. En del vet precis vad de vill medan vi får hjälpa andra på traven. Därefter kan sjukgymnasten och Lillemor tillsammans besöka vårdtagaren. Rehabiliteringen tar sedan Lillemor hand om. FÖR ATT GE en närmare bild av sitt arbete berättar Lillemor om en man som haft en stroke, ramlat och fått kotkompressioner. Han hade svårt att gå, 6

8 vill vårda sin trädgård

9 Att bli rörd vid, svårt att klara sin vardag, hade dålig balans och dålig kondition. Han ville själv komma igång och hans önskan, hans mål, var att kunna promenera runt sin lagård. Tidigare hade han promenerat men var nu sängliggande och hade tappat gnistan. Lillemore tog itu med det program som sjukgymnasten skapat. Hon träffade mannen två-tre gånger i veckan för att på olika sätt bygga upp hans styrka och balans. Det gick bättre och bättre och glädje och kraft återvände. Till slut nådde mannen sitt mål - han kunde återigen promenera runt sin lagård. Det finns jättemycket man kan göra och det finns mycket som kan hända med en människa. Jag får uppleva hur hjälpmedel efter ett tag kan plockas bort och jag får se hur vårdtagaren återvinner livsglädje och livskvalitet och i förlängningen kan dra ner på hemtjänst. Jag får höra så mycket positivt. Mannen jag berättade om sa: Det här var det bästa att få träna i sitt eget hem. En annan sa: Ni har gett mig livet tillbaka. Jag får mig fler exempel till livs. En äldre man som haft en höftfraktur, satte som mål upp att kunna dra sin soptunna till vägen. Efter intensiv träning, först inomhus och sedan genom promenader, var mannen framme vid sitt mål. En annan man som haft en stroke bodde en trappa upp i ett hyreshus utan hiss. Han ville kunna röra sig utomhus och med träning lyckades han; först med hjälp av rollator och så småningom med käpp. Mannen var också väldigt road av matlagning och data. Även detta kunde han ägna sig åt efter en tid med hemrehab. Vissa delar av träningen går över till hemtjänsten och rehabiliteringen läggs då in i omsorgsplanen. Vi visar personalen och de tar in det i det dagliga livet. ATT BLI RÖRD VID, sedd och bekräftad är något vi alla behöver, säger Lillemor. De många besöken under en längre tid skapar en nära relation mellan henne och vårdtagaren. Samtalen kan bli många och långa. Lillemor möter förutom vårdtagarna deras anhöriga, vilka också behöver prata om sin situation och få hjälp med vart de kan vända sig. 8

10 sedd och bekräftad är något vi alla behöver. Det är en del i rehabiliteringen; att få prata. Får man en bra kontakt blir det bra resultat. För att kunna skapa en nära relation måste man ha gott om tid. Det går inte att skynda på träningen. Lillemore känner sig inte stressad utan känner att hon kan ta den tid hon behöver. Det måste få ta den tid det tar. Tidigare sköttes rehabiliteringen av hemtjänstpersonalen. Den kunde då vid tidsbrist bortprioriteras. En annan nackdel med detta var att det var flera olika som skötte rehabiliteringen. Nu är det en och samma person. I REHABILITERINGEN ingår ofta promenader utomhus. Lillemor ryser vid tanken på att alla äldre inte får den möjligheten. Tänk om man har varit van vid att vara ute, och som gammal och skröplig inte får komma ut; att inte få höra fåglars kvitter och känna doften av syrener. Gräsligt! I motsats till Lillemor har hemtjänstpersonalen en tidspress på sig. Det tycker hon sig ha sett och hört. Jag vet inte varför det ska ticka på hela tiden. Man knör in mer och mer arbete för personalen. Det är pengar som styr hela tiden och nån måste dra i handbromsen. Att ha tid till samtal tycker Lillemor skulle vara självklart. Mötet med hemtjänstpersonalen kan för en del vårdtagare vara det enda på hela dagen. Överhuvudtaget är möten viktiga för Lillemor och hon vill i detta sammanhang peka på de äldrecenter som finns i Kungsbacka kommun. De är väldigt viktiga mötesplatser. DET ÄR EN glädje för Lillemor att få vara med på resan genom rehabiliteringen. Hon menar att hon har ett arbete där både hon och vårdtagarna kan råka ut för positiva överraskningar. Det är fantastiskt att få följa en person hela vägen fram till målet! 9

11 Håkan,utvecklingsledare: I DETTA teknikens tidevarv, då datorn tar större och större plats i våra liv, är många inblandade i att få allt att fungera. Håkan är en av dessa förbindelselänkar mellan hemtjänsten och ITtekniken. Han sitter i ett litet, fullbelamrat rum på hemvårdsförvaltningen. Jobbet handlar både om kontakten mot kommunens IT-drift när det gäller datorer, dataförbindelser och databehörigheter, och verksamhetssystemet som används för dokumentation. Där är det mycket kontakter med leverantören, Pulsen i Borås. Det är många som använder sig av datasystemet; biståndshandläggare, sjuksköterskor, rehabpersonal, avgiftshandläggare är några exempel på dessa. Håkan anser att en så stor organisation med så många anställda, helt enkelt måste använda sig av IT. Det är svårt i ett modernt samhälle att få allt att fungera utan IT-stöd. EN RIKTIGT LYCKAD teknisk innovation, som Håkan ser det, är att låsen på vårdtagarens dörr öppnas via mobilen. Cirka tusen lås har i detta pilotprojekt satts in och detta utan kostnad för den som har hemtjänst. Tusentals nycklar har tidigare cirkulerat. Nu behöver vi inte hantera alla dessa nycklar. Tidigare, om ett larm har kommit, har personalen först behövt hämta nycklar innan de tagit sig till den larmande. NÄR HÅKAN började som utvecklingsledare, fanns inget datorstöd. Då skrev hemtjänstassistenten sina utredningar för hand eller på maskin. Alla dokument samlades då i en akt, på ett och samma ställe. Nu kommer man åt informationen från vilken dator som helst. All dokumentation blir säkrare på det här viset. Förut, när man ville ha statistik, fick man gå ut och fråga handläggaren, be dem sammanställa sina ärenden och det var ett jädrans pill. Då hade man inte så bra grepp. Eftersom Håkan arbetar med IT-tekniken, möter han inte så ofta de människor som arbetar inom hemtjänsten eller själva har hemtjänst. Arbetsledare och biståndshandläggare träffar han dock en hel del. För några år sedan handlade det om att datorisera den dagliga planeringen. Jag var mycket engagerad i införandet av det systemet. Varje dag planerar 30 planerare hur 1900 personer skall få sin hjälp av personalen i 30 hemtjänstgrupper. Håkan har arbetat mycket med hemtjänstens resursfördelning. Han berättar att varje grupp 10

12 ger sig ut på sin sportcykel

13 Resurserna ska finnas där behoven finns. Man kan se det som en rättvisefråga. nu får sin budget månadsvis efter vilka insatser biståndshandläggaren beviljar. Vi räknar ut hur mycket varje grupp ska ha. Det går upp och ner beroende på vilka vårdtagare man för tillfället har. Detta system har Håkan varit med att införa. Tidigare hade man en fast budget och fick begära extratjänster vid ökad belastning. Men, man var inte lika pigg på att lämna ifrån sig vid minskad belastning, tillägger Håkan. Resurserna ska finnas där behoven finns. Man kan se det som en rättvisefråga. Men det är inte enkelt det där. Biståndshandläggarna sitter inte inne med den definitiva sanningen. DETALJSTYRNINGEN inom hemtjänsten är inte Håkan helt förtjust i. Men han ser inte annat än att man måste ha en bedömning som ger en tilldelning. Däremot skulle man kunna utforma den beviljade tiden på ett sätt som passar både personalen och vårdtagaren, säger han. Det är ett dilemma. Marknadsmekanismen är satt ur spel eftersom man inte på långa vägar betalar vad det kostar. Maxtaxan gör att man snabbt kommer upp i en viss nivå. En del betalar ingenting. Då tänker jag - samhällsresurserna är begränsade. Därför måste man ha en bedömning men hur man tillämpar den, ja Sunt förnuft måste råda, säger Håkan. Även om man har fått sin tid för ett visst behov, ska man kunna vara lite flexibel inom den tiden, fortsätter han. Men det ska inte och kan inte vara för fritt. Fullmäktige har beslutat att vi ska ta betalt för utförd tid och därför har vi börjat registrera utförd tid. Det ger oss möjlighet att låta utförd tid vara grund för resurstilldelning, och det är högaktuellt just nu, särskilt med tanke på ersättningen till utförarna nu när vi inför fritt val. NYLIGEN PRÖVADE kommunen ett datasystem som registrerade när man kom och när man gick. Det har vi skippat. Det var väldigt tungrott. 12

14 Men det är inte enkelt det där. Håkan reser sig och plockar ner en insändare från anslagstavlan. Här beskrivs, vad insändarskribenter kallar för registreringshysteri. Vi fick införa en blankett där man manuellt skriver in varje minut man arbetat. Det är rätt jobbigt men har fungerat över förväntan. För första gången vet vi vad brukartiderna är i verkligheten. Tidigare har man bara haft schablontider, de biståndsbedömda tiderna att utgå ifrån. Nu kan man se, att färre timmar utförs, än vad behovet tidigare bedömts vara. Det kanske är lätt att överskatta när man bedömer tid. Men det kan också vara så att man underskattar övrig tid, till exempel att ta sig mellan vårdtagarna. Det här en diskussion som förs i förvaltningen; de bedömda tiderna och vad de står för. Vi grundar ju resursfördelningen på de bedömda tiderna. Men vi måste tänka på all övrig tid, restid med mera. Ett nytt datasystem ska upphandlas så i fortsättningen kan man lägga undan papper och penna. Men Håkan menar att man genom dessa enkla hjälpmedel fått upp ögonen för att det är mer kringtid än vad man trott. Med ett datasystem får man ett mycket bättre underlag för verksamhetens planering. Om man har återkoppling på hur lång tid varje tjänst i verkligheten tar får man en bättre planering, förtydligar Håkan. Då får vi en återkoppling på att samma tjänst tar olika lång tid. Vad som tar tio minuter hos Asta kan ta tjugo minuter hos Kalle. Det ger möjlighet att utöka kvaliteten i hemtjänsten och göra den mer verklighetsanpassad. ALLRA SIST talar vi om särskilda boenden och gårdagens ålderdomshem. Alla vill inte och kan inte bo hemma, oavsett hemtjänsten. Vi talar om svårigheterna att få plats i ett särskilt boende och att inte många alternativ finns. Det har gått för långt åt det hållet. Förr kunde man få plats på ett ålderdomshem om man ville. Jag tycker det skulle finnas något boende där man är snäppet bättre än man är på särskilt boende. Det är inte så smart heller, att vi inte har boende byggda för gemenskap. Många sitter i onödan kvar i sina stora bostäder. 13

15 Disa, sjuksköterska: NÄR DISA arbetat på lasarettet i tio år, ville hon vidare, ville prova något nytt. Det är så lätt att bli hemmablind. Hon började arbeta på ett äldreboende och kände då att utrymmet att utveckla arbetet som sjuksköterska blev större. Nu har Disa sin expedition på äldreboendet och därifrån beger hon sig hem till de vårdtagare som behöver hennes hjälp. Disa har huvudansvaret för medicineringen men arbetar nära hemtjänstpersonalen. Vi har alla våra erfarenheter och vårdkunskaper och kan följa med varandra ut. Hela tiden har vi vårdtagaren i fokus. De ska inte behöva utsättas för att åka till vårdcentralen i onödan. Disa åker hem till vårdtagarna och kan där utföra de insatser som läkare ordinerat. En del vårdtagare klarar inte av att ansvara för sin medicin, att komma ihåg att ta den eller ta den på rätt sätt. Jag ansvarar för att rätt medicin tas på rätt tid. Jag ansvarar också för förändringar i medicineringen och nya medicininsättningar. DISA TALAR ofta väl om hemtjänstpersonalen och pekar på att de gör ett fantastiskt arbete. Hon har nära kontakt med dem. Det är viktigt att ge personalen rätt information och delge dem sina kunskaper om speciella sjukdomar, säger hon. Jag kan berätta vad som kan hända, så de kan vara observanta när något dyker upp. En viktig del i Disas arbete inom hemtjänsten är således att förmedla kunskaper och arbeta förebyggande. Det kräver bra informationsflöde till och från hemtjänstpersonalen. När det fungerar leder det till trygghet och handlingsberedskap i hemtjänsten. Personalen känner, att ju mer kunskap de får, ju roligare och mer stimulerande blir arbetet. Det är viktigt att stärka varandra i vårt arbete. ATT HA GOD kontakt med vårdtagarnas anhöriga är viktigt, tycker Disa. Det kan handla om att beskriva vad som erbjuds, vad som är möjligt och vad som inte går att genomföra. Inte alltid är de anhöriga insatta utan har ibland orealistiska förväntningar på den hjälp de efterfrågar, fortsätter Disa. En brusten förväntan ger frustration. Det handlar om att bemöta förväntningarna så vi hamnar på samma nivå. Vill de att jag ringer så fort något har 14

16 hela familjen spelar trombon

17 När jag inte känner att jag är medmänniska, vad gör jag för jobb då? hänt, ja då gör jag det. Information är det svåraste som finns. Vid konflikter har det i 99 procent av fallen, brustit i informationen. Disa menar att det är hon som måste ta initiativet i kontakten med de anhöriga. Gör hon det så känner de anhöriga sig involverade. Jag ger signaler - jag är intresserad av din mamma, jag vill se, jag vill hjälpa. Ibland finns ingen anhörig. Vårdtagaren är ensam och har ingen som talar för sig. Disa blir då, liksom hemtjänstpersonalen, extra engagerad. Vi ska inte ha någon relation till vårdtagaren men vad lägger man in i ordet relation? När jag inte känner att jag är medmänniska, vad gör jag för jobb då? Samtidigt får det inte bara stå sympati i pannan. Jag måste hitta ett samspel mellan min känsla och mitt sunda förnuft och inte bara gå på känslor. Men ibland måste man göra avsteg. Man kan inte alltid köra med skygglappar. ETT ENGAGEMANG i den vårdbehövande människan, lyser klart och tydligt hos Disa. Tidsstyrningen inom hemtjänsten finner inte nåd i hennes ögon. Hur kan det bli billigare så, undrar hon. Om man ser på konsekvenserna? Det vill man inte räkna på. Men vad kostar det om vi har en människa som inte mår bra? Det blir dyrare i slutändan. Dessutom kan man inte räkna i pengar 16

18 Samtidigt får det inte bara stå sympati i pannan. ren. Men tid för själslig vård finns inte. Ett ledord måste vara att hitta meningsfullhet i vardagen. Vi har väldigt fokus på sysselsättning för våra små, men varför har vi inte samma fokus på äldre? Här har arbetsledarna ett stort ansvar. De är ansvariga för den basala omsorgen. hur en människa mår, hur man känner sig här, säger Disa och för handen mot hjärtat. Allt är så fokuserat på minuter istället för innehåll, tycker Disa. Hon tror att det tar mycket energi att hålla reda på alla dessa minuter. Något som tagits bort i denna iver att spara tid är möjligheten för personal att följa med vårdtagaren till läkare. Denna hjälp finns inte längre, vilket Disa sörjer. Givetvis ska man fråga de anhöriga först men jag tycker att personal ska få följa med till läkare. De anhöriga kanske inte är insatta i det medicinska. Att följa med är en sak men att förmedla information är en annan. Så ibland följer jag med. Det skulle också finnas mer utrymme till spontan utevistelse, tycker Disa. Om man har fått beviljat en promenad i veckan kanske det regnar just den dagen och då blir det inget med det, förklarar hon bistert. Allt fokus ligger på mat och att man är hel och NÄR VI ÄNDÅ är i farten, kommer vi in på svårigheten att få plats i ett boende. Att andra ska bestämma när, om och vart jag ska flytta är att omyndigförklara mig. Det är kränkande att andra ska bestämma hur jag ska bo och leva. Äldreomsorgen ska utvecklas men i stället avvecklas den. Man ställer krav på personalen i ena änden men ger inte förutsättningar för att leva upp till kraven. Om politikerna är fyrkantiga, hur blir då resultatet jo, fyrkantigt, säger Disa och skrattar. 17

19 Eleonore, färdtjänstchef: ELEONORE HAR alltid varit pigg på att ge sig in i nya saker. Efter att ha utbildat sig till undersköterska gick hon den långa vägen och blev så småningom hemtjänstassistent. Ja, i 11 år jobbade jag inom hemvårdsförvaltningen. Då bestod arbetet av tre delar; arbetsledning, biståndshandläggning och färdtjänsthandläggning. Denna tredje uppgift skulle bli vad Eleonore i fortsättningen helhjärtat skulle ägna sig åt. I BÖRJAN av nittiotalet var tanken att riksfärdtjänsten, det vill säga resor över länsgränserna, skulle gå över i kommunal regi efter att tidigare varit en statlig angelägenhet. Eleonore började då arbeta med en utredning kring denna förändring. Hon höll även i frågan om vilka som hade rätt till riksfärdtjänst gjordes en stor förändring av färdtjänsten. Tidigare hade denna betraktats som en social fråga och låg då under socialtjänstlagen. Nu blev det plötsligt en trafikfråga och hamnade under kollektivtrafiken. Den nya lagen, berättar Eleonore, gav möjlighet att lämna över ansvaret för tillstånden och resorna till länstrafiken. Biståndshandläggaren kunde nu släppa kontrollen över färdtjänsten och lämna över till en central grupp på kommunen. Färdtjänstfrågor intresserade mig. Jag har växt upp på landet och då hade man svårt att ta sig någonstans. Jag fick lära mig att se möjligheter till lösningar och dessa frågor engagerar mig fortfarande. KUNDE DET NU vara så roligt att arbeta enbart med denna lilla del efter att tidigare ha haft så många olika bollar i luften? Eleonores tidigare kollegor befarade att det skulle bli trist för henne att koncentrera sig enbart på färdtjänst. De såg mitt arbete som en liten tårtbit i det stora hela, men jag ser det som om jag hamnade i en större bit, i en större tårta. Jag är engagerad i hela trafiken, i hela samhället. Eleonore blev mer och mer intresserad av tillgänglighetsfrågor. Synsättet på rätten till färdtjänst förändrades, det sociala behovet togs bort i bedömningen. SEDAN 2001 är Eleonore färdtjänstchef. Hon ansvarar för handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst i nästan hela Halland och har sin arbetsplats vägg i vägg med de som planerar kollektivtrafiken. Vi som bedömer behovet av färdtjänst ser saklighet och ödmjukhet som våra vägvisare och det är svårt att slå ner på. Vi är myndighetsutövare och har rätt att ta beslut över enskildas väl och ve. Men vi ställer 18

20 odlar bönor och bär, älskar framförallt svarta vinbär

21 Kan man inte åka kommunalt har man rätt till färdtjänst alltid frågan vem, vad och varför. Varje människa har sin egen unika situation. Självklart får Eleonore ibland kritik för sina beslut. Enligt det nya synsättet ska resor alltid ske med buss om det är möjligt, och där är Eleonore och den sökande inte alltid helt överens. Förändringen känns för mig helt naturlig. Kan man inte åka kommunalt har man rätt till färdtjänst men om man kan åka kommunalt ska man göra det. Vi gör en kundprofil; hur långt man kan gå på egen hand, hur man klarar byten och vilka fordon som är tänkbara. SOM EXEMPEL berättar Eleonore att hon häromdagen mötte tre som ansökte om färdtjänst. Två av dessa fick avslag. De har lite svårigheter men de kan åka buss. De kanske inte tror det själva så jag får vara lite ambassadör för länstrafiken. Eleonore tar lång tid på sig att för att förklara hur bussarna går och hur resorna kan fungera. Det är därför det är så bra att vara på länstrafiken när man jobbar med färdtjänst. Vi har ett mycket bra samarbete. Jag kan till exempel påverka hur trafiken ska gå. Jag kan berätta om områden där vi har många som sökt färdtjänst och kanske kan då bussarna med tiden få en annan sträckning. NÄR MAN GÖR en bedömning om den sökande ska få färdtjänst eller inte, kan det bli svåra samtal, berättar Eleonore. Det kan bli jättejobbigt. Jag måste motivera och förklara ett avslag, hjälpa dem att tro på sig själva, att de kan göra det vi tror de kan. En variant mittemellan ja och nej, är möjligheten att få färdtjänst en del av året eller få ett begränsat antal resor. Det kan till exempel handla om en funktionsnedsättning som går i skov eller är väderberoende. Annars - det du klarar att åka med allmän kollektivtrafik ska du också åka så. EFTERSOM fler och fler söker färdtjänst, skenar kostnaderna iväg, berättar Eleonore. Förändringen av synen på färdtjänst är därför nödvändig, menar hon. Jag tror och känner, att vi som jobbar med detta vet var vi står, vad som är rätt och fel och vi kan stå för det. Tar vi ett neg vet vi varför och vi kan förklara detta. I alla nya ärenden och i en del omprövningar, gör Eleonore hembesök hos den som söker färdtjänst. Det är jätteviktigt att kunna sitta hemma vid köksbordet och samtala. Om vi ger ett negativt besked är det inte bra att säga det i telefonen. Hembesöken är kryddan i tillvaron! 20

22 men om man kan åka kommunalt ska man göra det. VI BÖRJAR PRATA om ett fall som tidigare togs upp i lokaltidningen. Det var en man som ville få riksfärdtjänst men fick avslag. Eleonore redogör för hur resan rent praktiskt skulle ha kunnat gå till, vilka pusselbitar som tillsammans skulle ha löst resan; färdtjänst till stationen, tågresa med ledsagare och så vidare. Vid första anblicken kan det låta fyrkantigt men det är ingen rättighet att ha bil. Hur hade du och jag åkt om vi inte haft bil? Vi har ett riksdagsbeslut på att samhället ska vara tillgängligt för alla och när man reser med ledsagare betalar vi den som följer med. Vidare berättar Eleonore att en förordning trädde i kraft i slutet av 2009, vilken säger att den som behöver hjälp vid stationer har rätt att få assistans. Detta har gjort att fler vågar åka på egen hand när de vet att de får assistans vid tågbyten och liknande. Något mer som glädjer Eleonore är att Halland nu har 100 procent tillgänglighet på sina bussar. Det som gör denna siffra möjlig är att bussarna är utrustade med låggolv eller lift, hållplatsutrop och skyltar för dem som har svårt att höra. Många bussar har också, när bussdörren öppnar för påstigande, ett utrop som säger vilken buss det är så att synskadade kommer rätt. Men tillgängligheten tar inte slut där, säger Eleonore. Hon berättar entusiastiskt om vidare planer. Tanken är att taktila plattor ska bilda ledstråk vid hållplatserna. Olika plattor ska ha olika betydelser för att leda dig till rätt buss. Allt handlar om att fler ska kunna ta sig fram med kollektivtrafiken. Som sagt, det är en entusiastisk och kreativ kvinna jag har framför mig. Jag har aldrig en sekund ångrat att jag började arbeta med färdtjänsten! NÄR ELEONORE arbetade i Halmstad hade hon en chef som uppmuntrade alla att se sig om i världen, att ägna sig åt omvärldsbevakning. Eleonore blev inspirerad och 1998 fick hon ett resestipendium för att titta på hemtjänst i södra Frankrike. Resultatet blev ett kompendium där jag jämförde hemtjänsten i staden Cahor med hemtjänsten i Halmstad. I år återvände jag för att titta på färdtjänst och tillgänglighet. Tillgängligheten har man kommit ganska långt med och det är tack vare förordningar från EU. Färdtjänst däremot är det upp till varje kommun att besluta om och det är bara i storstäderna som det finns något som påminner om svensk färdtjänst. Fransk färdtjänst är till för ett litet fåtal, den är dyr och mycket begränsad. Ett resultat av studieresan blev att franska handläggare vill komma upp till oss i Sverige och få inspiration av vår färdtjänst! 21

23 Maja, frivilligsamordnare: I FALKENBERG, i ett rart litet hus från 1700-talet, sitter Maja. Hon är frivilligsamordnare och fungerar som spindel i nätet. Tillsammans med Röda Korset, Svenska kyrkan, Resursbanken och olika pensionärsorganisationer ser hon till att de äldre får hjälp utöver vad hemtjänsten ger. Frivilliga finns överallt; frivilliga som vill ge äldre en guldkant på tillvaron. Här kommer Maja in i bilden. Hon samarbetar med alla dem som vill ge av sin tid och agera som sällskap, och följeslagare. Det kan handla om att någon följer med till läkare, tandläkare eller frisör. Eller att man helt enkelt vill ha någon på besök; någon med gott om tid som har lust att ta en fika och prata. Maja trivs oerhört bra i sin roll som frivilligsamordnare. Hon ser det som ett fritt arbete där det handlar om att tillgodose äldres behov. De frivilliga ser hon som friska fläktar i de anhörigas liv. Jag jobbar bara med frivilliga och de är så otroligt engagerade och fyller en viktig samhällsfunktion. Brukarna behöver aldrig höra: jag hinner inte, jag vill inte, jag orkar inte, det ingår inte. Samtidigt är det en kluven tjänst då arbetet inte är lagstyrt. Det finns ingen tydlig riktning vart man är på väg. FÄRGARESTRÄTET kallas huset som inrymmer Falkenbergs anhörig- och frivilligcentral. Huset är döpt efter namnet på den lilla gatan. Här är centrum för frivilligverksamheten men huset används även på många andra sätt. Vi har tisdagsluncher för dem som bor hemma och vi lånar ut lokalen till föreningar och organisationer för deras möten. PRO kommer hit och spelar kort, vi har sångcoahing och ja, vi är öppna för allt som gynnar våra målgrupper. Maja har även fler arbetsuppgifter än att samordna den frivilliga verksamheten. Tillsammans med anhörigkonsulenten ordnar hon bland annat temafester för dem som vårdar någon anhörig hemma, och bjuder ut alla som har hemtjänst till en dag på ett semesterhem. Jag hjälper också grupper med tryck, program och underhållning. FRIVILLIGVERKSAMHETEN är ett väldigt bra komplement till hemtjänsten, tycker Maja. Eftersom man, när man ber någon frivillig om hjälp, inte behöver besvära anhöriga och personalen inte behöver stressa. Det är en skön känsla att få känna: här kommer en som har tid, en som vill hjälpa till. En annan sak som Maja ser som positivt med de frivilliga är att många av dem själva är äldre. Därför har de kanske, tillsammans med dem de besöker, mer att prata om, fler gemensamma tidsmarkörer. Vi försöker matcha de besökande med de besökta; 22

24 renoverar hus, möbler, väggar, golv

25 Jag jobbar bara med frivilliga och de är så otroligt engagerade de kanske har något gemensamt intresse. Som det nu ser ut, räcker de frivilliga till för behoven. Men Maja tror att det finns ett enormt stort dolt behov. Om alla som var ensamma hörde av sig skulle de frivilliga inte räcka till. Många vet inte att verksamheten finns. Det är svårt att nå alla med information, säger Maja. Varje dag har man en liten annons i tidningen och Maja åker runt till pensionärsorganisationer, delar ut broschyrer och berättar om den frivilliga verksamheten. Frivilliga krafter kommer att bli ännu viktigare, spela ännu större roll. För de extra insatserna finns inte. Vi kommer aldrig att komma dit, att hemtjänsten kan fylla alla behov, både på grund av kostnader och på grund av brist på personal. När det gäller att få sällskap till läkare eller liknade, ringer ofta brukaren själv, berättar Maja. De sociala besöken sker dock ofta på initiativ av biståndshandläggaren. Det kan vara lite skämmigt med sociala besök. Man vill inte visa att man inte har anhöriga eller bekanta som ställer upp. De som arbetar frivilligt gör det även för sin egen skull, tror Maja. De får så mycket tillbaks; får andra människors förtroenden och livshistorier. Får då de frivilliga ingen som helst ersättning för sina insatser? Jag bjuder alla frivilliga på jullunch men det är ju så oerhört lite. Mitt hjärta säger att de ska ha någon form av lön, jag skulle vilja lova guld och gröna skogar. Kanske kan man tänka sig en engångssumma men hur skulle ett sådant system se ut? Det finns tydliga gränser för vad de frivilliga får uträtta. Kanske att de trampar på gränsen någon gång och köper hem mjölk och bröd. Men det sker med stor försiktighet. Många frivilliga är oroliga att de tar jobbet från personalen. När det är nedskärningar bland personalen blir det oroligt i lägren: det beror väl inte på oss frivilliga? OM Maja tänker år tillbaka, när hon själv arbetade inom hemtjänsten, såg det helt annorlunda ut än idag. Då kunde jag under en förmiddag träffa två brukare; gå emellan två stycken som bodde i samma hus och ha full uppmärksamhet på dem. Jag skulle vilja att hemtjänsten idag hade ett bredare spektrum. Personalen försöker nog att vara flexibel inom sina ramar, menar Maja, men tror samtidigt att det finns en otillfredsställelse hos personalen. Det får ju inte hända så mycket för att schemat ska spricka. 24

Mellan pengar och personal

Mellan pengar och personal Mellan pengar och personal Att vara arbetsledare inom hemtjänsten Mymmel Blomberg ISBN: Halmstad 2008 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland Veinge Tryckeri AB, Veinge 2008 Mellan pengar

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

En kopp kaffe och ett samtal

En kopp kaffe och ett samtal En kopp kaffe och ett samtal Om att ha hemtjänst tankar och synpunkter Mymmel Blomberg ISBN 10: 91 631 9942 4 ISBN 13: 978 91 631 9942 4 Halmstad 2007 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Region Halland

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA

SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA SPRIDDA SKURAR AV VÄLFÄRD VILLKOR OCH VARDAG 2014 FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA 1 Med rätt förutsättningar lever människor bra liv. Då kan vi ge av allt vi har. Personer med nedsatt rörelseförmåga

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum

En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum En biståndshandläggares profession att vandra från rum till rum Rapport från en FoU-cirkel för biståndshandläggare inom äldreomsorgen Medverkande Annika Larsson Ann-Britt Lundin Eva Johansson Erja Mattson

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA

Intyg # 2 14. De skulle ända in i duschen. Så funkar det om du blir sjuk. Juridiken, etiken & människorna TEMA ADL-bedömningen chockade Jonas Franksson: De skulle ända in i duschen Tidskrift för Sveriges arbetsterapeuter # 2 14 F TEMA Intyg Juridiken, etiken & människorna Barbro Harnby har hittat lugnet i Paradiset

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens

Du är inte ensam. Jag skrev listor på allt jag skulle göra om jag blev sjuk. Det finns många missuppfattningar om demens Hela denna bilaga är en annons från Demensförbundet Du är inte ensam En tidning om demenssjukdomar och hur de påverkar dig Det finns många missuppfattningar om demens Kontrollfreaket Susanne Vikdahl sökte

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer