-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b"

Transkript

1 Z-CssC smhäskunskp är vsedd ör den ymns utbdnnens kurs 1b GY 2011 Z-CssC smhäskunskp betonr smbnd oh smmnhn en tydt uppbyd pedosk struktur Z-CssC smhäskunskp är ett v er äromede Z-men, som dessutom består v önde medemmr: ZGM Z-utur Z-konkret Z-rpport T Z-men hör även ärrhndednnen Z-Mter ärrservce med b extr texter, rbetsuppter, stordunder oh nstudernsråor. Bent-Arne Bentsson Z -CssC kurs 1 b Instudernsråorn t texten Z-ss kn okså hämts drekt på emte uppn Z-Css kurs 1b Best.nr Tryk.nr Bent-Arne Bentsson Instudernsråor Z -CssC smhäskunskp kurs 1 b emte uppn Bok A Att studer smhäskunskp 1 Bok B Bok C Bok D Bok E Bok F Bok G Bok H Kommunkton 3 Ideooer oh prter 6 Sttsskk 10 Resurser 15 Ekonom 18 So råor 28 Interntone retoner 31

2 FRÅGOR 1(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Kpte 1 oh 2 Ane når känneteken hos en person som hr en tomstsk kunskpssyn. b Ane når känneteken hos en person som hr en hostsk kunskpssyn. Smhäskunskp är ett ämne som hämtr kunskp rån er ok områden. Ane vk huvudrubrker, s k bok, som mn kn de n ämnet. d Ane når känneteken hos det s k normtonssmhäet. e Kunskp är nåontn mer än normton, påstås det texten. Hur då? Försök med en ord örkr sknden men bereppen normton oh kunskp. Vken sorts kunskpspro (sm, bred, rund, dup) hr en spest respektve en enerst? Vd nnebär bereppet medborrkunskp? h Vd nnebär det tt rbet tvärvetenskpt? Det tvärvetenskp ymnseämnet smhäskunskp byer på kunskper oh rbetssätt rån er ok unverstetsämnen. Vk? Räkn upp når v de vktste. Vd betyder eenten ordet smhäe? Ane två mö översättnnr. k Ordet smhäe kn stå ör ok storheter, säs det texten. Räkn upp yr möheter. Räkn upp når strk rument ör tt ämnet smhäskunskp behövs. Kpte 3 oh 4 Vd ör mn, prnp, när mn enomör en nys v en öreteese? b Ent det tnkeshem den mode som presenters text oh ur sk nyser v smhäsöreteeser örs yr ste. Vk är de yr steen? Vk nysernde råor kn mn stä vrt oh ett v dess ste? Ge exempe. Vk är de yr rbetsmomenten orsknnsproessen? d Vd är sytet med probemormuernen? e Vk är nvåern probemormuernstrtten? Vket huvudsyte hr mn som orskre om mn nvänder s v en deskrptv (beskrvnde) nsts? Förkr sknden men prmärdt oh sekundärdt (dokument). h Vk kontktormer kn mn nvänd s v när mn ntervur? Vd nnebär det, kort uttrykt, tt vr käkrtsk? Räkn upp yr vkt käkrtsk råor. k Förkr sknden men tt oh reert. Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 1

3 FRÅGOR 2(2) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok A Ge exempe på hur mn kn särsk (sorter) käor v ok s en käörteknn. m Vket är det vktste sytet med s k nothänvsnnr en skrt rpport? n Vr rpporten kn notern pers? Kpte 5 Vd ör mn eenten när mn änr s åt käkrtk? b Vd är ett påstående (ett verkhetsomdöme)? Ge exempe på ett påstående. Vd är en värdern (ett värdeomdöme)? Ge exempe på en värdern. d Ane två ok nednnr t tt det kn vr svårt tt sk påståenden rån värdernr (dvs verkhetsomdömen rån värdeomdömen). e Ot nns det nednn tt vr käkrtsk även mot öonvttnesskdrnr, påstås det texten. Vd mens smmnhnet med urvsörsknn? Ge exempe på hur öonvttnen kn ör toknnr utn tt säv vet om det. Ge exempe på hur örväntnnr kn orsk skev öonvttnesskdrnr. h Vd nnebär seektv perepton? Förkr te närmre. Trots tt det kn vr svårt ett sk påståenden rån värdernr (verkhetsomdömen rån värdeomdömen) nns det skä ör tt mn ändå bör örsök. Vk tre skä nes texten? Bok A Att studer smhäskunskp Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 2

4 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 6 oh 7 Vk är de em dern den s k kommunktonsmodeen? b Förkr vd som sker msskommunkton rån person kommunkton. Vd mens med värdernr respektve opnon? d Soston är nåot v utsätts ör he vet, påstås det texten. Men vd är soston? Försök örkr med en ord. e Vd mens med rupptryk? Seektv perepton kn drektöversätts med utvände vrsebvnn? Förkr nnebörden dett berepp te närmre. Vk tre ok syten kn sändrn tänks h när det hndr om msskommunkton? h Vd mens med propnd? Mssmedern unerr rämst som örstärkre v de värdernr v redn hr, hävds det texten. Hur då? Förkr te närmre. Ent den s k tvåsteshypotesen hr opnonsörmedrn en nykero opnonsbdnnens ndr ste. Vd ör oh vd känneteknr en opnonsörmedre? k Vd ör oh vd känneteknr en opnonsedre (en opnonsbdre)? Ge okså når exempe på personer som kn betekns som vkt opnonsedre. Räkn upp når produkter som, ent dn menn, hr väkänd oh strk vrumärken. m I mån värdernsråor sk skons undervsnn, ent äropnen, vr obektv dvs sk oh sd. Förkr nnebörden de bäe senre bereppen. n I vss rundände värdernsråor sk skon, ent äropnen, krt oh tydt t stänn. Räkn upp når råor som thör denn s k värderund. Kpte 8 örst oh ndr deen Vk är de tre vstånd som, ent texten, bestämmer mottrns ntresse ör en nyhet? b Förr tden vr det vnt tt mn så det som möt tt dr en tyd räns men nyheter oh värdernde kommentrer. Numer dskuters ot svårhetern. Räkn upp når nednnr t dess svårheter. Vd är en te-keeper? d Vk ktorer hr betydese ör vd en te-keeper säpper enom? e Vd står örkortnnen TT ör? Räkn upp tre stor nterntone nyhetsbyråer oh ne ärns hemnd ör vr oh en. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 3

5 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B I texten örs en ndenn yr ok typer v tdnnr. Vk yr typer? Ge nåot exempe ör vre typ. h De svensk morontdnnrn de s k storstädern kn kssers på ok sätt. Vd heter oh vken potsk är hr: de tre morontdnnrn Stokhom? den end morontdnnen Götebor respektve den störst Mmö? Atonbdet respektve Expressen (med Kväsposten oh Göteborstdnnen) är s k kvästdnnr. Vken potsk är hr vr oh en v dem? Dspressen ks bnd den trede sttsmkten. Förkr vrör! k Vken typ v nnehå hr en tdnns edrsd? Hur stor de v nkomstern utörs, uttrykt uneär sror, v nnonsörsänn: ör en enomsntt morontdnn? ör kvästdnnrn? ör rtstdnnrn? m Förkr nnebörden påståendet tt en tdnns nnonsnkomster beror på dess täknn sprdnnsområdet. n Vd nnebär uppespren? Förkr. o T vk svensk tdnnr år det stt presstödet? Vket är dess syte? Kpte 8 trede oh ärde deen Vd mens med etermeder? Vk är etermedern? b Förkr sknden men mrksänd oh stetsänd TV. Vd är kbe-tv? d Förkr sknden, rov dr, men merknsk oh västeuropesk rdo- oh TVpotk. e Vd mens med pub serve rdo- oh TV-smmnhn? Vk är de tre prormöret som hr pub serve-uppdr Svere? På vk sätt utövr stten enom rksden oh reernen nytnde över dess tre prormöret? h Räkn upp når svensk stetsänd TV-kner. I vket vseende är TV 4 en unk TV-kn Svere? Vem är huvudäre t TV 4? k Vd är närrdo? Internet öddes troen USA Vket vr det ursprun sytet? Bok B Kommunkton m Det är tveksmt, påstås det texten, om mn sk betekn Internet som ett mssmedum. På vd beror denn tvekn? n Vd är eenten en bo? o Räkn upp når känd so meder. Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 4

6 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok B Kpte 9 Trykrhetsörordnnen,TF, är runden ör pressen. Smmntt reern TF vd äer: etbernsrätt utvre ensur trykrhetsbrott medderskydd oenthetsprnp. b Ane em kort punkter når väsentheter rån pressens en hedersreer. Vd är oh vd ör PO respektve PON? d Yttrnderhetsrunden, YGL, är ör ud- oh bdmeder vd TF är ör det trykt ordet. Vk meder omtts v YGL? e 2011 ersttes Sttens borbyrå v Sttens mederåd. Nämn nåon uppt som denn ny myndhet hr. Smmntt yr punkter rdo- oh TV-ens vktste reer. Bok B Kommunkton Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 5

7 FRÅGOR 1(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 10 Vrrån kommer ursprunen den potsk uppdennen vänster oh höer potken? Förkr den hstorsk bkrunden t dess rktnnr. b Hur kn mn d, örenkt, beskrv sknden men vänster oh höer om mn utår rån nstännen t ämkhet respektve rhet? Förkr vd bereppet ämstädhet prnp nnebär. d Hurdn är en rdk respektve en rektonär person? e Vk är d de tre stor deooern vår de v värden? Med vken potsk öreteese (dé/prt/rktnn) brukr mn örknpp vr oh en v nednstående ärer? Rött: Bått: Grönt: Svrt: Brunt: Kpte 11 örst deen Vd betyder ordet deoo? b Förkr sknden men reorm oh revouton. Avn Toer smmnttr mänskhetens td på orden tre våor. Beskrv kort vr oh en v dem. d Vk vr, ent Toer, de vktste örutsättnnrn ör tt männskn skue b bost den örst våen? e Ge når exempe på hur ndustrsernen, den ndr våen, örändrde männskns örsörnns- oh evndsvkor. Vd mens med urbnsern? Vken är, ent Toer, den vktste örutsättnnen ör normtonssmhäet den trede våen? h Ge exempe på når trender som Toer ser den trede våen. Räkn upp når v de bärnde déern rån uppysnnstden. Vk två ny smhäsksser växte rm den ndr våen? k Vk vr de tre ksssk sorden den rnsk revoutonen? Vken vr den domnernde oh sernde smhäskssen rnsk revoutonen? Vken smhäskss örorde mest? m Vd mens med prveum? n Vk vr de tre ny deooern 1800-tets Europ? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 6

8 FRÅGOR 2(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 11 ndr deen Förkr ordet bersm. b Smmntt punktorm rundern den potsk bersmen som John Sturt M så sken. Vrör vr de td berern tveksmm t män rösträtt? d Smmntt punktorm rundtnkrn den ekonomsk bersmen. e Lberern hde ndr motv än de rent ekonomsk ör tt örespråk rhnde. Vk motv? Förkr hur de resonerde. Smmntt déern rån Adm Smths Ntonerns västånd. Vd borde stten än s åt, ent Smth? Förkr bkrunden t sobersmen. h Förkr ordet konservtsm. Smmntt runddren Edmund Burkes konservtv tänknde. Vken nstänn hde 1800-tets konservtv t män rösträtt? Förkr hu de resonerde. k Vd ve öreträdrn ör sokonservtsmen? Med vk smhäsksser kn mn, en nn örenkt, örknpp vr oh en v 1800-tets tre stor deooer? m Förkr ordet sosm. n 1800-tets soster hde dede mennr mån råor men nte synen på ändet. Förkr vd mn vr överens om. o Vd mens med en utopsk deoo? p Kr Mrx öreträdde en mterstsk hstoresyn. Vd nnebär en sådn? Försök örkr denn nsk komperde (men betydeseu) vetenskp nstänn. q Mrx dede n mänskhetens hstor ett nt epoker (smhäen). Vk? r s t Det nns (nns), mende Mrx, en hstorsk motsättnn men utsunde oh utsun smhäsksser. Vk ksser stod (står) mot vrndr de tre örst epokern? Ent Mrx skue det rmtd sostsk smhäet b rtt rån kssmotsättnnr. Hur då? Förkr hur Mrx resonerde. Förkr nnebörden bereppen proetrtets dkttur respektve det kommunstsk smhäet. u Anrksmen vr (är) en ren på det sostsk trädet. Förkr ordet nrksm. v I vk vseendet nns det kheter respektve sknder men mrxsmen oh nrksmen. Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 7

9 FRÅGOR 3(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Kpte 12 Förkr nnebörden orden revsonsm oh reormsm. b Vrör vr revsonster oh reormster tveksmm t revouton som potsk metod? Vd nså (nser) kommunster (mrxst-ennster) om reormsm? d Att vr sober nnebär tt vr kuven, heter det bnd. Bkom tesättet er tså ett å en sdn oh ett å ndr sdn. Hur då? Förkr. e På vket sätt kn sobersmen ses som ett svr på ett hot? Vk potsk krter å rämst bkom enomörndet v män oh k rösträtt Svere (ksom er ndr västeuropesk änder)? Den potsk bersmen hr, säs det ot, utvekts t en överdeoo. Hur då? Förkr. h Den modern konservtsmen är nuerd v nyber déer, påstås det emenåt. Hur då? Förkr te närmre. När nö ssmens/ntonsosmens nsperod Europ? Smmntt punktorm runddren ssmens/ntonsosmens deoo. Hur kn mn örkr vss v vrtern hos de senste årtondens europesk ntonsm? k Vd är ekoosm? Kpte 13 Ideoon unerr som en sorts rotsystem ör ett potskt prt, hävds det texten. Förkr nnebörden det bdspråket. b Från vk deoosk rötter ( rundsmer ) hämtr vrt oh ett v de svensk rksdsprtern sn närn? Sodemokrtsk rbetreprtet (S eer SAP): När runddes det? Vk är rbetrröresens båd renr? Vk prtedre hr mn ht sedn 1969? d Vänsterprtet (V): När oh vrör bddes det? När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vk är de båd senste prtedrn? e Centerprtet (C): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd hette mn dessörnnn? Vrör bytte mn nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 8

10 FRÅGOR 4(4) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok C Fokprtet berern (FP): När k mn stt nuvrnde nmn? Vd heter de båd senste prtedrn? Modert smnsprtet (M): När k mn sn nuvrnde beteknn? Vken vr den tdre beteknnen? Vd heter de båd senste prtedrn? h Krstdemokrtern (KD): När runddes det prtet? Vd heter de båd senste prtedrn? Möprtet de rön (MP): När runddes det? Hur hr mn ordnt prtedrrån? Sveredemokrtern (SD): När bddes prtet? Vd heter prtedren? k Per n de svensk rksdsprtern på en vänster höer-sk, rån vänster t höer. Vk thör vket v de två ksssk boken? Vd är det mn numer tr hänsyn t när mn perr n prter på vänster höer-skn? Vd ks Sodemokrterns respektve Moderterns motsvrheter Dnmrk, Nore respektve Fnnd? m Vrken venstre eer rdke venstre Dnmrk kn pers t vänster på den trdtone vänster höer-skn. Förkr vrör dess prter ändå hr de beteknnr de hr. n Vk är de två domnernde prtern Tysknd, Storbrtnnen respektve USA? Bok C Ideooer oh prter Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 9

11 FRÅGOR 1(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 14 Ge exempe på råor mn kommer n på när mn studerr ok änders sttsskk. b Vd betyder eenten ordet mkt? Ane två mö betydeser. Förkr nnebörden bereppen demokrt respektve dkttur. d Demokrtn det ntk Aten vr ånt rån uständ, säs det texten. Räkn upp når v de vktste nskränknnrn. e Förkr sknden men drekt oh ndrekt (representtv) demokrt. Vk yr huvudkrv måste vr uppyd ör tt ett nd sk kunn betekns som en västerändsk demokrt? Räkn upp em rundände demokrtsk rheter. h Vk potsk ruppernr Svere drev en ån tden kmpen ör män oh k rösträtt? Kpte 15 örst deen Vd är eenten en rund (en konsttuton, en örttnn)? b I västerändskt demokrtsk änder nns yr sttsorn (stt mktorn). Vk yr? Vket sttsorn, de västerändsk demokrtern, nnehr sttnnsmkten? d Vd mens med nnsmkt? Vket sttsorn utövr denn mkt en västerändskt demokrtsk stt? e Vd nnebär det tt nneh den styrnde mkten? Hos vket sttsorn nns denn mkt en västerändsk demokrt? Förkr den prnpe sknden men tt ör komprtv oh beskrvnde studer när mn studerr sttsskk. Vd heter okrepresenttonen vrt oh ett v de nordsk ändern? h Vk är de båd vdennrn det brttsk prmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? Hur ot är det v t den vktste vdennen det brttsk prmentet? Vk är de båd vdennrn det tysk örbundsprmentet? På vk het ok sätt är representntern respektve vdenn utsedd? k Vk är de två vdennrn USA:s konress? Hur mån edmöter utses t vr oh en v dess båd vdennr? Se Fktrutn! Vd mens eenten med vsystem? m Förkr kort nnebörden bereppet proportone v. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 10

12 FRÅGOR 2(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D n I änder som tämpr ett proportonet vsystem är det vnt med nåon orm v småprtspärr. Vket är huvudmotvet t tt på det sättet rånå prnpen om proportone rättvs? o Förkr kort nnebörden bereppet mortetsv. p I Storbrtnnen är det mortetsv enmnsvkretsr som äer. Det reeverket hr resutert såvä ett tvåprtsystem som ett personvssystem. Förkr vrör. q Frnkrkes mortetsvsystem er även mndre prter en hns tt hävd s. Förkr hur. r Tysknds vsystem är en kombnton v mortetsv oh proportone v. Hur då? Kpte 15 ndr deen Vken är den vkt prnpe sknden men en monrk oh en repubk? b Ge exempe på når europesk västerändskt demokrtsk monrker. Hur utses presdenten Fnnd, Frnkrke, Tysknd respektve USA? d Förkr kort, men exkt, vd prmentrsm nnebär. e I änder som tämpr prmentrsm nns det, prnp, tre terntv möheter vd äer sttsheen. Vk tre? Ane nåot nd ör vre terntv. Innn prmentrsmen k stt enombrott hemndet Storbrtnnen vr mktkmpen ntensv men två v sttsornen. Vk två? Vd äde mktkmpen? Vket år brukr räkns som prmentrsmens seerår Svere? Beskrv korthet de bkomnde händesern. h Tmnnen den svensk rksden hr en spee uppt, som ertet ndr prmentrsk demokrter tkommer sttsheen. Vken uppt? I USA nns nen prmentrsm. Där råder stäet presdentstyre. Förkr kort den vkt prnpe sknden. Kpte 16 Räkn upp de yr svensk rundrn. b Vken besutsproedur måste enomås om rksden sk stt ny rund eer nör ändrnr en ände? Vket är, kort oh prnpet uttrykt, huvudnnehået RF den vktste v svensk r? d Vd är det som reers TF respektve YGL? e Vd bestäms SO? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 11

13 FRÅGOR 3(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D I RF räkns upp ett nt demokrtsk rheter som vre svensk medborre törsäkrs entemot det männ. Vd nnebär: yttrnderheten? normtonsrheten? mötesrheten? demonstrtonsrheten? örennsrheten? reonsrheten? Vd säs RF om dödsstr, kroppsstr, tortyr respektve ndsörvsnn? h Vd säs RF om smbndet td men brott oh str? Kpte 17 Redoör kort ör hur den svensk tronen sk ärvs, ent nu ände SO. b Ent RF hr Sveres monrk endst representtv uppter. Vd nnebär det? Ge exempe. Betrände RF:s reer om v t den svensk rksden: Hur ot hås ordnre v? Vk är krven ör rösträtt? Vk är krven ör vbrhet? d I det svensk vsystemet nns ett ns v personv: Hur ör mn konkret om mn, örutom på ett prt, okså v röst på en person? Vd krävs ör tt ett prts een rnordnn v nmn sk ändrs? e Vket eorskt område omttr ree en vkrets? Det svensk vsystemet är proportonet. Förkr vd det nnebär. Eter ett v sker mndtördennen två ste. Hur då? h Hur är den svensk småprtspärren konstruerd? Rksdens uppter (mktområden) kn smmntts yr punkter. Vk yr? Rksden sk kontroer hur reernen styr rket: Vd mens med msstroendeörkrn? Vk är konsttutonsutskottets (KU:s) uppter? Vk uppter hr JO? Vd ör rksrevsonen? k Förkr sknden men budetproposton oh sttsbudet. Eter vken prnp stter edmötern perde kmmren? m Vd ör mn prnp rksdens utskott? Vd är ett utskottsbetänknde? n Vd är en prtrupp? o Vd är en proposton? p Vd är en moton? Vk tre vrnter nns? q Vrör vsås nästn motoner oh vrör odkänns nästn propostoner? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 12

14 FRÅGOR 4(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D Kpte 18 Vd nnebär bereppet prmentrsm? Förkr nornt. b I prmentrsk demokrter är det, åtmnstone teorn, möt med em ok reernstyper. Förkr kort vd som känneteknr en: mortetsreern mnortetsreern kotonsreern smnsreern expedtonsreern Vk känneteken hr ökten en mnortetskoton? d I vk potsk stutoner örekommer smns- respektve expedtonsreernr? e Reernen styr rket, står det RF. Vk uppter nnebär det? Svr punktorm. Reernen består v sttsmnstern oh övr sttsråd, ent RF. Hur mån personer brukr det hnd om smmntet? Vd är oh vd ör: sttsrådsberednnen? en sttssekreterre? h Hur mån männskor, tott sett, är syssestt sttsrådsberednnen oh deprtementen? Hur mån männskor mster sn obb om en reern örorr v? Vk ttr hr dess personer? A reernsbesut sk tts reernssmmnträde. I prktken vörs dok det mest redn vd berednn v ärenden. Vd är: tänstemnnberednn? emensm berednn? vekoberednn? män berednn? unhberednn? k Förkr kort nnebörden uttryket reernens öränd rm. Hur mån männskor, tott sett, är syssestt den stt örvtnnen? m Ett sttt verk (en myndhet) kn betekns som kontor, nämnd, styrese, råd, deeton eer nåot nnt. Räkn upp tre verk oh ne ör vrt oh ett vr Svere det är beäet oh under vket deprtement det sorterr. n Vd sker ett trdtonet sttt verk rån ett ärsdrvnde verk? o Räkn upp når sttt äd ktebo. p Reernens öränd rm på reon nvå utörs v änsstyresern den mån nen nnn myndhet hr nsvret ör särskd örvtnnsuppter. Vem utser ndshövdn oh styrese? Hur mån vn nstäd hr änsstyresern, tott sett? Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 13

15 FRÅGOR 5(5) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok D q Vd er eenten bkom beteknnen reon rör? r s Vk är de båd nyste storänen? Ge två exempe på ok stt verksmhet. Kpte 19 Vd vr det som en ån tden vorde ränsern men de m soknrn? b Vk vr de tre kommuntypern ent 1862 års kommun? Vk uppter skue vr oh en nsvr ör? Prmärkommunern mnskde drstskt nt under respektve 1970-ten. Vken vr rundtnken bkom dess smmnsnnr? d Vk är de tre störst ndstnen? Hur mån nvånre hr dess tre smmnt? e Kommunsktten är eenten summn v två ok sktter. Vk två? Ge exempe på uppter som, ent kommunen oh en rd sper, är obtorsk, rv respektve örbudn ör prmärkommunern. vvk är kommunerns störst utts- respektve nkomstposter? h Apropå kommunerns rksd, kommunumäkte: I vket vseende sker s kommunumäktevens rösträttsreer rån rksdsvens? Vk är krven ör vbrhet? Vket vsystem tämps? Vd ks reernen en kommun? Vk beteknnr hr kommunerns motsvrheter t rksdens utskott? k Vd är ett kommunråd? Hur mån nstäd hr de svensk kommunern smmnt? m Vd är vskten med s k medborrkontor? n Vk är ndstnens vktste uppt oh smtdt störst uttspost? Vk är de störst nkomstpostern? o Hur mån nstäd hr de svensk ndstnen smmnt? p Apropå ndstnens rksd, ndstnsumäkte: Vk är krven ör rösträtt vd v t dess örsmnr? Vk är krven ör vbrhet? q Vd ks ett ndstns reern? r s Vd är ett ndstnsråd? Sedn når år nns utvdt reont sävstyre vss der v Svere. Beskrv korthet hur dett ter s Skåne oh Västr Götnd. Bok D Sttsskk Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 14

16 FRÅGOR 1(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 20 oh 21 Förkr nnebörden bereppet produktonsktor. b Vk är de tre huvudruppern v produktonsktorer? Ge exempe på mter- respektve enerråvror? d Vd mens med know-how? e Produktonsktorn rekpt är eenten ett resutt v ndr produktonsktorer. Hur då? Förkr. Förkr vrör tt änder ot mssyks när det äer kombntonen v oh smspeet men produktonsktorern. Vd äer svensk örhånden kn mn, nämns det texten, rupper öret på tre ok sätt. Vk är terntven om mn ruppernen tr hänsyn t: den verksmhet de bedrver? hur de äs? vken urdsk orm de bedrvs? h Vk kombntoner v produktonsktorer kn örekomm: ett ordbruk? hos en tndäkre? på ett såverk? Förkr nnebörden bereppet bruttontonprodukt, BNP. Ane okså vd BNP ktskt mäter oh nte mäter. Ane når skä t tt mn måste vr en nn örskt när mn nvänder BNP per person som mått på evndsstndrden ett nd. k Ge når exempe på ndr evndsstndrdmått än BNP-bserde sådn. Uttyd örkortnnen OECD. Vd syssr OECD med? Vken typ v änder är medemmr? m Vd känneteknr de der v Sveres ekonom som räkns t närnsvet? n Av vk tre der består den oent sektorn vårt nd? Ge exempe på når tänster som respektve de produerr. o Hur bekosts den oent sektorns verksmhet? p Närnsvet oh den oent sektorn är ömsesdt beroende v vrndr, säs det texten. Hur kn mn örkr ett sådnt påstående? q Försörnnsbnsens tånssd (törsesd) dvs det som kn nvänds på ok sätt består v BNP oh mport. I vk tre huvudder brukr mn rupper nvändnnssdn? r s Vd är eenten en nvestern? Vd betyder ordet trnserern? Räkn upp når vkt exempe på trnserernr. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 15

17 FRÅGOR 2(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 22 Förkr nnebörden bereppet överbeoknn? Hr Svere nåon ån vrt överbeokt? b Vd mens med urbnsern respektve emrton? Hur mån svenskr emrerde t Amerk men 1840 oh 1930? Vd är det, enket uttrykt, som sker vd produktvtetsörbättrnr? d Förkr vrör ordbrukets örbättrde produktvtet en ån tden vr en örutsättnn ör ndustrsernen. e När hde v Svere de s k rekordåren? Räkn upp de tre vktste svensk nturtånrn. Vk v dem är mterråvror oh vk är enerråvror? Hur kn mn örkr den snbbt öknde nterntone eterrån på pppersmss oh ppper ör omkrn hundr år sedn? h Ge exempe på når vkt nvändnnsområden ör ärn oh stå. De svensk vttenen utnyttdes tdt (dvs öre eektrteten) som drekt enerkä. Hur då? Ge når exempe. Vd mens med humnkpt? k Vken är, enket uttrykt, huvuddén bkom det svensk skoväsendet? Vd betyder FoU? m Ane når nredenser den s k Gnosöndn (entreprenörsndn). n Vken är IKEA:s ursprun ärsdé? o Vd känneteknr ett postndustret smhäe? p Vd mens med strukturrtonsern? q Ge exempe på närnsrenr som örort rbetstäen enom strukturrtonsernr vårt nd. Ge även exempe på svensk ndsder som ått probem smbnd med strukturrtonsernr. r s t Vk är de vktste ekonomsk hötryksområden Svere? Vk nredenser når en uthersk rbetsmor? Räkn upp når vkt beståndsder ett nds nrstruktur. u Beskrv kortttt hur Svere, under de tre sst årtonden v 1900-tet, tppde pernr örhånde t ndr -änder när det äer BNP per person. Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 16

18 FRÅGOR 3(3) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok E Kpte 23 Att det bedrvs hnde med vror men värdens änder är sävkrt. Men mn tänker knske nte på tt det okså sker ett omttnde hndesutbyte med tänster. Ge når exempe på svensk tänsteöret, som är verksmm över ränsern. b Räkn upp når änder vrs utrkeshnde motsvrr 40 % eer mer v BNP. I USA motsvrr utrkeshnden mndre än 10 % v BNP. Hur kn mn örkr den å srn? d Hur ser mönstret utrkeshnden ut ör det typsk tt u-ndet? e Vd betyder örkortnnen NIC? Räkn upp når NIC-änder. vvd betyder örkortnnen OPEC? Räkn upp når OPEC-änder. Vd mens med terms o trde? h Vk änder brukr räkns t vr oh en v önde G-kombntoner: G 7 oh G 8? G 77? G 20 pus? Värdshndens vror brukr des n tre huvudrupper. Vk tre? Ge konkret exempe nom vre huvudrupp. En nednn t tt änder hndr med vrndr uppes vr tt nturtånrn är oämnt ördede. Förkr te närmre. k En nnn orsk t utrkeshnden är tt vss vror måste tverks stor sk. Förkr vrör dett er upphov t hnde över ränsern. En trede deörkrn t hnde men änder är tt vss änder hr spee tverknnsörder. Ge når tyd sådn exempe. m Att konsumentern eterrår ok vrumärken nes texten som en ärde nednn t utrkeshnden. Förkr te närmre. n Vd mens med rhnde respektve protektonsm? o Vk yr ok typer v motv kn det nns ör ett nd tt ome s med tur? p Bkom vr oh en v nednstående tre örkortnnr döer s ornstoner som hr stor betydese ör värdshnden. Uttyd örkortnnrn oh ne korthet vd vr oh en syssr med. WTO: IBRD: IMF: q Bytesbnsen är summn v tre ok sdon (sknder): hndesbnsens, tänstebnsens oh trnserernsbnsens. Vd är det som rmår v vr oh en v dess debnser? r s Vd händer om det br överskott respektve underskott bytesbnsen? Vd ks smmnstännen v ett nds ekonomsk trnsktoner (bnser) med utndet tså även n- oh utånnen (kptbnsen) medräknd? Bok E Resurser Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 17

19 FRÅGOR 1(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Kpte 24 oh 25 Ordet ekonom hr rekskt ursprun. Hur kn mn bäst översätt det? b Speserde öret är en örutsättnn ör vår ekonomsk tväxt oh därenom ör vår hö evndsstndrd, säs det texten. Hur då? Förkr. Översätt bereppen produkton, konsumton oh det som brukr nns däremen dstrbuton. d Prvtekonom, öretsekonom, smhäsekonom dess der v ekonomn häner smmn som ätorn en kor, säs det texten. Hur då? Förkr med ett exempe. e Vken ss perspektv sn studer hr mn om mn studerr mkroekonom respektve mkroekonom? Vk är de båd bärnde tnkr som texten presenterr nör de vdre studern v ekonom? Som rmår v text oh bd brukr smhäsekonomn beskrvs med häp v en örenkd mode, det ekonomsk kretsoppet. Vk är de s k ktörern kretsoppet? h Vk skeenden smhäsekonomn kn resuter vtppnn rån det nre kretsoppet? Vk skeenden kn resuter påynn t det nre kretsoppet? Kretsoppets ktörer err på ett nt mrknder (spepner), säs det texten. På vd sytr eenten ktermen mrknd? k Ge exempe på ett nt mrknder oh red ut ör vr oh en: vd utbudet består v. vem/vk som är säre. vem/vk som är köpre. vd prset ks på den spee mrknden. Vd mens eenten med mrkndsörn? Ge exempe på når vn prktsk mrkndsörnsnstser/mrkndsörnsåtärder. Kpte 26 örst deen Överånen rån brndom t vuxenv kn beskrvs som en sexår res, säs det texten. Vk vkt rättheter/skydheter nträder när mn yer: 15 år? 16 år? 18 år? 20 år? 21 år? b Hur äne hr örädrr underhåsskydhet ör sn brn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 18

20 FRÅGOR 2(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F Vd vses med bereppet dsponbe nkomst? d I Svere kn mn öro över sn bostd på tre ok sätt. Det nns, nnorund uttrykt, tre uppåteseormer vd äer bostden. Vk tre? e Den som söker hyresäenhet kn ör det på ok sätt, dvs v ok vär? Räkn upp når möheter. Hyresen nnehåer en he de väsent reer ör den boende. Vk uppter bör nns med ett skrtt kontrkt? Vken uppsännstd hr mn som hyresäst? När sk hyrn bets? Vd nnebär det tt h ett ndrhndskontrkt på en hyresäenhet? Om en v prtern ett spruket smboörhånde beär bodenn, så äer smboen. Vk är sådn huvudreern ör ördenn v äoder? h Vd nnebär det tt smboen är en dspostv? Vd betyder ordet budet? Ane två vkt skä ör tt ör prvtekonomsk budetr. k Vd mens med nbetnn respektve utbetnn? Kpte 26 ndr deen Vken är den vktste sknden men trnsktons- oh sprkonton som sprormer? b Att spr onder nnebär på sätt oh vs tt spr ndrekt, säs det texten. Hur då? Förkr. Vket är sttens huvudmotv med tt sä obtoner? d Förkr sknden, ör den som sprr, men preme- oh sprobtoner. e Vd är det eenten mn äer om mn äer en kte? Vken är motsvrheten t ränt ör en kteäre? Vken är, ör det mest, okesen med tt spr kter? h Den som ånr penr bnk måste td kunn presenter nåon s säkerhet ör ånet. Vd mens det smmnhnet med resäkerhet respektve nmnsäkerhet? Vken är, prnp, kronoodemyndhetens (KFM:s)uppt? Vd nnebär s k utmätnn? Vk är de båd motprtern ett utmätnnsärende? k Förkr vd som mens med vbetnnsköp. Vk är de båd huvudruppern v örsäkrnr? m Vd mens, örsäkrnssmmnhn, med sävrsk? n Vken ss eendom skydds enom en hemörsäkrn? Ge exempe. o Vken typ v skdor är det mn skyddr s mot enom en hemörsäkrn? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 19

21 FRÅGOR 3(10) Z-CLASSIC kurs 1b: TESTA DIG SJÄLV på texten bok F p Vd är huvudsytet med den obtorsk trkörsäkrnen? q Vk örmåner år mn oh rån oh med när om mn teknr oh betr premer t en pensonsörsäkrn? Kpte 27 Vd känneteknr ändet ett sostskt ekonomskt system? b Vd känneteknr ändet ett kptstskt ekonomskt system? Vk är de vktste känneteknen hos en renodd pnekonom? d Vk är de vktste känneteknen hos en renodd mrkndsekonom? e Vk änder kunde åtmnstone rm t sutet v 1980-tet beskrvs som huvudsk sostsk pnekonomer? Numer är det kptstsk mrkndsekonom som verkr ä över nästn he värden dok med når å undnt. Hur kn mn bäst beskrv Cub oh Nordkore? Med vk berepp beskrvs Kn v sn potsk mkthvre? På sätt oh vs kn mn betekn ordens stter som bndekonomer, säs det texten. Hur då? Förkr. h Vk kteorer v öret med hänsyn t ärorm nns det Svere? Ge exempe nom vre kteor. Kpte 28 Vk ok typer v konkurrensmede vk redskp kn säre nvänd s v? Ane yr. b Vd mens med mrkndsmx? Vk ok typer v konkurrensormer vk möer brukr mn räkn med? Ane yr. d Konkurrensmedet påverkn (mrkndsberbetnn) kn vr myket nnt än rekm. Vd är SP respektve PR? e Vd mens med monopo? Ge når exempe på svensk monopoöret. Förkr sknden men mktmonopo oh rättst monopo. Vd mens med oopo? Ge når exempe på mrknder (brnsher) som Svere unerr som oopo. h Vd är det typsk ör oopokonkurrens? Vk är de vnste konkurrensmeden på en oopomrknd? Vd kn säs om ntet öret då det råder monopostsk konkurrens? Av vd består det monopostsk denn konkurrensmö? Bok F Ekonom Z- CLASSIC kurs 1b Instudernsråor Förttren oh Lber AB Får kopers 20

på texten i block Metod

på texten i block Metod FRÅGOR 1 (2) Z-FUTURA: testa dg säv på texten bock Metod Kapte A 1 och A 2 a Ange några kännetecken hos det s k normatonssamhäet. b Kunskap är någontng mer än normaton, påstås det texten. Hur då? Försök

Läs mer

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist?

på texten i block A Vilken sorts kunskapsprofil (smal, bred, grund, djup) har en specialist respektive en generalist? FRÅGOR 1 (2) ZIGMA: testa dg säv på texten bock A Kapte 1 och 2 a Ange några kännetecken hos en person som har en atomstsk kunskapssyn. b Ange några kännetecken hos en person som har en hostsk kunskapssyn.

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT

Profilrapport. Erik Henningson. 21 oktober 2008 KONFIDENTIELLT Profilrpport 21 oktober 2 KONFIDENTIELLT Profilrpport Introdution 21 oktober 2 Introduktion Denn rpport sk endst tolks v behörig nvändre under ikttgnde v professionell oh yrkesetisk övervägnden. De resultt

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s smngr Dgtserd år 03 Mrs 880 Seren rrt?sst Ojor, A3 3 A Bonnstrsse fg frn Bonder Gust G Sønöøgj-o/joø eft För Ften nzdre prt 0 0:0, r g ft ryømn (Utn, 094- t e b fr med säjs sg ö å: då -ømm 60 knnor

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

Materiens Struktur. Lösningar

Materiens Struktur. Lösningar Mteriens Struktur Räkneövning 1 Lösningr 1. I ntriumklorid är vrje N-jon omgiven v sex Cl-joner. Det intertomär vståndet är,8 Å. Ifll tomern br skulle växelverk med Coulombväxelverkn oh br med de närmste

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s smngr Dgtserd år 2013 CARBOLINEUM Fbrksmñrke t r? å 3 E Engt eggnde nyser från offerers W: stnenrenstennnet ä fb NG En gros stoc KH gen_ OLM m Det t» o: å å; å GH år mänt mn särskdt tder på sednre

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN MONTERINGSANVISNING PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. MONTERINGSANVISNING BLÖTA BOKEN PALLADIUM DE LUXE PLUS VIKDÖRR I NISCH VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. 1. Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs. 2. Kontroller produkten

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Repetitionsuppgifter i matematik

Repetitionsuppgifter i matematik Lärrprogrmmet Ingång Mtemtik och Lärnde Repetitionsuppgifter i mtemtik Inför vårterminens mtemtikstudier kn det vr r tt repeter grundläggnde räknefärdigheter. Dett mteril innehåller uppgifter inom följnde

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist

Tillståndsmaskiner. Moore-automat. Mealy-automat. William Sandqvist Tllstånsmsknr Moor-utomt Mly-utomt Wllm Snvst wllm@kth.s ÖH. Bstäm tllstånsrm oh tllstånstll ör skvnskrtsn. Vlkn v mollrn Mly llr Moor pssr n på krtsn? Wllm Snvst wllm@kth.s . Ur krtsshmt kn öljn smn ställs

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Tillämpning av integraler

Tillämpning av integraler CTH/GU LABORATION 3 MVE6 - /3 Mtemtisk vetenskper Inledning Tillämpning v integrler Vi skll se på två tillämpningr v integrler. Först ren oh volymen v rottionskropp sedn omkretsen v en ellips. Rottionskroppr

Läs mer

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009

Detaljplaneprogram. Ålsta/Aspvik/Ensta. Samrådshandling Maj 2009 Detjpneprogrm Åst/Aspvik/Enst Smrådshnding Mj 2009 innehåsförteckning INLEDNING/BAKGRUND 2 SYFTE 2 TIDPLAN 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 3 LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

W W '1 25. D/Dnr;Z [ ;;]O,I

W W '1 25. D/Dnr;Z [ ;;]O,I ENERGWARKNADSINSPEKTIONEN,, VATTENFALL W W '1 25 J' b DDnr;Z [ ;;]O,I w Datum 201240-19 Energmarknadsnspektonen HandäggareRno Huth BOX155 631 03 Eskstuna 34 34 Te 070-379 rnohuth@vattenfaiicom Ansökan

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2011 3. Kravgränser 4. Del I, 8 uppgifter utan miniräknare 5. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 8 Kurs plnering.se NpMC vt011 1(9) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 011 Krvgränser 4 Del I, 8 uppgifter utn miniräknre 5 Del II, 9 uppgifter med miniräknre 8 Förslg på lösningr

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 3. Del I, 10 uppgifter utan miniräknare 4. Del II, 8 uppgifter med miniräknare 6 Kurs plnering.se NpMC vt005 (5) Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 005 Del I, 0 uppgifter utn miniräknre 4 Del II, 8 uppgifter med miniräknre 6 Förslg på lösningr till uppgifter

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok

DeLaval mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok DeLvl mjölkningsenhet MP400 Instruktionsbok 91323231 2012-10-29, Version 2 Bruksnvisning i originl Innehållsförteckning EG-försäkrn om överensstämmelse - DeLvl mjölkningsenhet MP400... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Kombinatoriska nät. Kombinatoriska nät. Kodomvandlare - 1/2 binäravkodare. Kodomvandlare - 2/4 binäravkodare

Kombinatoriska nät. Kombinatoriska nät. Kodomvandlare - 1/2 binäravkodare. Kodomvandlare - 2/4 binäravkodare Grndläande datorteknk Komnatorka nät Daen örelänn: Lärooken kaptel 4 Aretoken kaptel 4-7 Ur nnehållet: Kodomvandlare Don t are vd mnmern Väljare (Mltpleer Fördelare (Demltpleer Sktoperatoner Adderare n

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Mekanik för I, SG1109, Lösningar till problemtentamen,

Mekanik för I, SG1109, Lösningar till problemtentamen, KTH Meknik 2008 05 20 Meknik för I, SG09, Lösningr till probletenten, 2008 05 20 Uppgift : En bo ed ssn och längden är i sin en ände onterd i en kulled på en vertikl vägg. I den ndr änden A är fäst två

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET

6 Formella språk. Matematik för språkteknologer (5LN445) UPPSALA UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET Mtemtik för språkteknologer (5LN445) Institutionen för lingvistik och filologi VT 2014 Förfttre: Mrco Kuhlmnn 2013 (mindre revision Mts Dhllöf 2014) 6 Formell språk Det mänsklig språket

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer