AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009"

Transkript

1 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009

2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Notanteckningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Nyckeltal Nyckeltalsdefinitioner Våra fastigheter Välkommen till Nynäshamnsbostäder Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar hyresrätter och lokaler i Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika. Vi startade vår verksamhet den 1 januari 1995 genom en ombildning av Stiftelsen Hyresbostäder i Nynäshamn och ägs idag av Nynäshamns Kommun. Nynäshamnsbostäder är ett bolag i förändring. Vi har under 2009 genomfört ett flertal nybyggnadsprojekt i kommunens alla delar, vilket också är det uppdrag som vi fick av kommunen Vi arbetar för att bli en mer kundnära och serviceinriktad organisation. Områdesansvariga har fått ett större ekonomiskt ansvar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller service till våra kunder och underhåll av fastigheterna. Vid årsskiftet 2009 ägde och förvaltade Nynäshamnsbostäder lägenheter med en total bostadsyta på m². Vi har hand om 73 lokaler vars yta tillsammans med beståndets förråd uppgår till m². Nynäshamnsbostäders totala yta uppgår till m². Årsomsättningen 2009 uppgick till 161 mnkr och vi hade vid årsskiftet 31 anställda. Det beräknade marknadsvärdet på Nynäshamnsbostäders fastigheter och mark är i nuläget mnkr och det bokförda värdet 777 mnkr. Fördelning av AB Nynäshamnsbostäders lägenheter efter storlek 10% 1% 14% 38% 37% Årsredovisningen är producerad av Nynäshamnsbostäder i samarbete med Cayenne design. 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or eller större Grafisk form: Cayenne design

3 Året som gått Under 2009 flyttade hyresgäster in i tre av våra nyproducerade hus. I maj månad fick hyresgäster tillgång till 12 nya lägenheter i Sorunda och under juni blev 12 lägenheter tillgängliga i Stora Vika. Balder Östra i centrala Nynäshamn fick två av de tre nybyggda husen inflyttningsklara under Det första huset hade inflyttning i oktober och hus nummer två i december, båda med 26 lägenheter. Uthyrningsgraden för våra lägenheter är fortsatt hög (99,5 %) och årets generella hyreshöjning reglerades med 2,5 % enligt det tvååriga hyresavtalet med Hyresgästföreningen som förhandlades fram i början av Vi genomförde i slutet av året ett omfattande arbete med att uppdatera våra hyreskontrakt med det nya folkbokföringsnumret och fyller nu kraven gentemot Lantmäteriets lägenhetsregister. Arbetet med att energideklarera våra fastigheter är klart och vi kommer nu att sätta upp anslag i trapphusen eller tvättstugorna som visar fastighetens energiförbrukning. Vi vill uppnå en minskad förbrukning för att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan på naturen. De största underhållsarbeten som slutfördes under 2009 var stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilation på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9, samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Totalt aktiverades drygt 9,6 mnkr. Vi fortsätter arbetet med Boinflytande, där vi genom Hyresgästföreningen försöker genomföra åtgärder som ligger våra hyresgäster närmast hjärtat. Vi byggde lekplatser på Ribban, Släggan och Estö, rustade upp flertalet tvättstugor i vårt bestånd och installerade ny trygghetsbelysning i Backlura, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. Nytt år i sikte Nynäshamnsbostäder får en spännande start 2010, då det flyttar in hyresgäster i det tredje huset på nyproducerade Balder Östra (25 lgh) i januari. I februari är det inflyttning i det första av de två nya hyreshusen i Ösmo (19 lgh). Hus nummer två kommer att ha inflyttning i april (19 lgh). Vi på Nynäshamnsbostäder kommer att flytta! I mitten av februari flyttar huvudkontoret till det gamla Ericsson-området på Telivägen 8. I de rymliga lokalerna kommer områdesansvariga och resten av personalen att sitta under samma tak. Receptionens öppettider kommer att utökas samt att kundmottagningen blir större. I februari kommer vi att deltaga på Nynäsmässan och i augusti på Bomässan i Nynäshamn för att skapa kontakt med nuvarande och framtida hyresgäster genom att sprida information om våra bostäder. Under 2010 kommer vi även att arbeta med att förstärka vårt varumärke, samt genomföra arbete med kundsegmentering för att kunna forma och kommunicera erbjudanden till våra kunder mer effektivt. Planerna på att bygga hyresrätter på Telegrafen 12 fortsätter och företaget har även som ambition att nyproducera vid Nynäsgård i anslutning till pendeltågsstationen och på tomten Apotekaren 6. Nynäshamnsbostäder vill skapa lönsamhet genom försäljning, nyproduktion och effektiv förvaltning och följer under året den finansiella strategi som arbetades fram genom ett strategitest Vårt mål är att bli ett föredöme i branschen. En glad överraskning för alla anställda var resultatet av kundenkäten för nöjd-boende-index, eftersom utvärderingen visade på ytterligare höjning av index. Det visar att vår organisation är på rätt väg i strävan att bli mer kundnära. Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Avkastning totalt kapital, Avkastning totalt kapital, 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Avkastning totalt kapital, Avkastning % totalt kapital, % 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Soliditet synlig, Soliditet synlig, 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Soliditet synlig, % Soliditet synlig, % 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Vakansgrad bostäder, Vakansgrad bostäder, 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Vakansgrad bostäder, % Vakansgrad bostäder, % 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

4 4 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

5 Vd har ordet 2009 har framför allt präglats av färdigställande och inflyttning i 76 av våra 101 nyproducerade hyresrätter i Sorunda, Stora Vika och Nynäshamn. Efterfrågan och intresset för de nya bostäderna har varit stort, framförallt i centrala Nynäshamn. Efterfrågan på bolagets hyresrätter har varit stor under hela 2009 och vakanserna har fortsatt att ligga lågt, strax under 1 %. När många äldre hyresgäster flyttade till nyproduktionen, frigjordes flera mindre, billigare lägenheter och bolaget kunde därför under hösten erbjuda ungdomar förtur till vissa öronmärkta lägenheter. Under våren träffades även ett tvåårigt hyresavtal med hyresgästföreningen med 2,5 % ökning 2009 och 2 % för Under året köpte företaget mark i centrala Nynäshamn för framtida nyproduktion. De två tomterna Telegrafen 12 och Apotekaren 6 ger möjlighet att producera ytterligare stycken nya hyresrätter under de kommande åren. Nynäshamnsbostäder följde i början av året upp kundernas respons på alla de förändringar som genomförts i företaget sedan förra mätningen Nöjdkund-index har ökat med hela fem indexenheter, vilket innebär att vi är på rätt väg. Det är oerhört viktigt för oss att våra hyresgäster trivs och vill bo kvar. Vår vision är att kunna erbjuda stockholmsregionens mest attraktiva hyresrätter. Det är en tuff utmaning som inte bara tar sikte på bostädernas läge och standard. Det handlar också om kundservice och kundbemötande. Energideklarationerna blev klara före sommaren och nu kvarstår den viktigaste delen av arbetet - att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det är ett omfattande arbete och ingår som en del i underhållsplanen för våra fastigheter de kommande åren. Glädjande erhöll bolaget tillsammans med Kth och Nynäshamns kommun ett bidrag (cerbof) från Boverket. Projektet som kommer att pågå fram till våren 2011 ska utreda hur beteende bland boende och brukare påverkas av att man synliggör energiförbrukningen. en stigande euro-kurs tillsammans med finanskrisen att leda till att hela avtalskonstruktionen föll samman. Många kommunala bolag sade då upp sina elavtal med en finansiell elskuld till Bergen Energi som konsekvens. Nynäshamnsbostäder fick tillbaka sin deposition för elhandeln med avdrag för en finansiell elkostnad om knappt 700 tkr. Sedan juli 2009 har ett mer traditionellt elavtal, utan deposition och indirekt spekulation i eurokursen, tecknats med Nynäshamns energi. Resultatet före bokslutsdispositioner i år ligger sammantaget i nivå med vår budget. Nedskrivningarna för nyproduktionen i Sorunda och Stora Vika uppgår till c:a 22 mnkr och uppvägs i balansräkningen av uppskrivningar på befintliga fastigheter. Därigenom bibehålls delar av den soliditetsökning som skapades av föregående års fastighetsförsäljning. För framtiden måste lönsamheten i vår verksamhet öka ytterligare. En fastighetsstrategi för att framgångsrikt hantera ett föråldrat fastighetsbestånd där försäljningar, nyproduktion och en effektiv förvaltning är avgörande. Det räcker dock inte bara med att skapa bättre ekonomiska resultat - vi vill även bli ett föredöme inom branschen. Nynäshamnsbostäder var ett av de många kommunala bolag som anslutit sig till HBV s elavtal tillsammans med Bergen Energi. Under året kom elprisets utveckling, Chris Österlund Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

6 Året som varit Januari Januari Vi började året med den traditionsbundna julgransplundringen med Aya Baya Band och tomten på besök. Barnen var mycket roade och glädjen var stor. Februari Juni Mars Mars G som i godkänd. Under februari/ mars besvarade våra hyresgäster en enkät över hur de upplever sitt boende samt Nynäshamnsbostäder som hyresvärd, en s.k. NBI-undersökning (nöjdboende-index). Indexet hade höjts med 5 enheter sedan förra gången som enkäten besvarades (2006). Maj Maj För att kunna visa hur våra nyproducerade lägenheter skulle se ut innan inflyttning lät Nynäshamnsbostäder byggda en projektmodell som lades ut på webben. Modellen presenterades i Gröndalskolan för de som köat för en lägenhet i vår nyproduktion. C:a 300 personer kom för att få en presentation av nybyggnationen. April 2009 månad för månad Januari Julgransplundring Metro varumärkesbarometer igenkänningsgraden 30,7 % (2009) har ökat från 28,1 % (2008) Februari Översättning av hyresgästinformation till polska, ryska, arabiska, spanska och engelska. Enkät till hyresgästerna ihop med Hyresgästföreningen om viljan att behålla VLU som underhållssystem Mars Nöjdkundindexundersökning, NBI Boskola för 3:orna på Samhällsprogrammet, gymnasiet Källarbränder på Backluravägen 15, informationsmöte med hyresgäster och räddningspersonal Föreningsbanken i Sorunda flyttar Maj Projektmodell på webben över lägenheterna på Balder östra Första lyftet Balder östra Visning av Balder östra med hjälp av projektmodellen i Gröndalskolan Inflytt i våra nya lägenheter på Kyrkgatan i Sorunda 1 maj Samtlig personal får grundläggande miljöutbildning Juni Inflytt i våra nya lägenheter på Ladbacksvägen i Stora Vika 1 juni Uppgradering av vår IT-miljö och byte av servrar Huvudkontoret ansluts till bredband via Nynäs Stadsnät Juli Nynäshamnsbostäder sponsrar tävling i centrum med längdskidåkningseliten Augusti Nynäshamnsbostäder sponsrar Allsång på stan September Bandklippningsceremoni för Vansta, Ösmos första hyreshus med hiss Projektmodell på webben över lägenheterna på Vansta Visning av nybyggnationen i Sorunda vd:ar och styrelsepersoner inom SABO Styrelsen beslutar om att öronmörka ett 50-tal lägenheter som ungdomslägenheter Nynäshamnsbostäder representerar vid invigningen av Väg 73 Oktober Upphandling av vår IT-drift November Energijägarutbildning områdesansvariga Nynäs Vård skriver avtal om att öppna vårdcentral i Föreningsbankens gamla lokaler i Sorunda December Samtliga hyresavtal skannas 6 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

7 Augusti Juli September September I slutet av september var vi iväg på invigningen för väg 73. I vår monter bjöds det på information om företaget och vår nyproduktion. Det var mycket folk vid invigningen och vi pratade med många kommande hyresgäster. Våra 10:or till kundvagnarna eller så kallade kundvagnspluppar blev mycket populära samt våra stolar som många besökare använde för att vila sina trötta ben. November I början av året stängde Swedbank sitt bankkontor i Sorunda och bensinmacken stängde igen sin verksamhet. Därmed försvann en stor del av servicen i Sorunda. Till allas glädje skrev Nynäs Vård under hösten ett avtal med Nynäshamnsbostäder om att öppna vårdcentral i bankens gamla lokaler under Oktober November December September Bandklippningsceremoni som byggstart för nybyggnationen i Vansta, Ösmo. De 38 centrala lägenheterna blir de första hyreshusen i Ösmo som byggts med hiss. Leif Stenquist och Liselott Vahermägi höll tal och klippte banden. Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

8 Nyproduktion I december 2006 meddelade kommunfullmäktige i Nynäshamn ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder att bygga nya bostäder för äldre. Av ägardirektiven framgick även att de nya bostäderna skulle planeras i kommunens olika delar med markanvisningar i centrala Nynäshamn, Ösmo, Sorunda, Stora Vika och på Torö. Under 2009 blev 12 lägenheter i Sorunda och 12 lägenheter i Stora Vika klara. Inflyttningen skedde under april och juni. Monteringen av 77 lägenheter i centrala Nynäshamn startade i maj och den första av tre huskroppar var färdig för inflyttning den 1 oktober. Sista huset blir klart för inflyttning i början av januari Under året har bolaget även startat monteringen av de 38 lägenheterna i Ösmo. Dessa beräknas bli klara för inflyttning under första halvåret Fram till årsskiftet har nyproduktionen upparbetat 147,6 mnkr som redovisas i balansräkningen under pågående arbeten. De färdigställda fastigheterna i Sorunda och Stora Vika om 43,6 mnkr har förts från pågående arbeten till byggnader och mark i balansräkningen. Efter en extern fastighetsvärdering bedöms marknadsvärdet för dessa båda fastigheter uppgå till 21 mnkr, varför en nedskrivning om 22,6 mnkr har varit nödvändig att genomföra. Efterfrågan på de nyproducerade lägenheterna har varit god och förutom ett par lägenheter i Stora Vika har allt hyrts ut. Hyrorna för en lägenhet i vår nyproduktion beräknas ligga mellan per m 2. Vi har byggt framförallt tvåor och treor där ytan varierar mellan ca 50 m 2 och 70 m lägenheter i centrala Nynäshamn (100 mnkr) Fastigheten Balder Östra förvärvades redan år 2008, då Nynäshamnsbostäder bytte mark med Nynäshamns kommun. Kommunen erhöll tomten Drabanten och en mellanskillnad om 3,4 mnkr för fastigheten Balder Östra. Redan på hösten 2008 startade markarbetena på Balder Östra. Tomten bestod till en stor del av berg, som skulle sprängas bort. I början av 2009 var fastigheten klar för att grundarbetet skulle kunna starta. Under våren blev grunderna klara och modulerna från entreprenören monterades till midsommar. Under sommaren och hösten stomkompletterades hus 1 på Åkargränd och det blev klart för inflyttning den 1 oktober. Hus 2 utmed Fredsgatan blev klart för inflyttning 1 december 2009 och det sista huset har inflyttning i början av Fram till årsskiftet har främsta fokus varit att hinna klart invändigt för att klara inflyttningen och även att prioritera p-däcket så att hyresgästerna ska ha tillgång till par- Centrala Nynäshamn, Balder. 77 lägenheter 8 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

9 Ösmo, Vansta. 38 lägenheter keringar. Merparten av trädgårdsarbetena sker under Fram till årsskiftet hade projektet Balder Östra med 77 lägenheter och 77 parkeringsplatser upparbetat 100 mnkr, varav 89,3 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret lägenheter i Ösmo (48,3 mnkr) Marken i Vansta förvärvades av Nynäshamns kommun under Markarbetena där man röjde skog och sprängde bort en del berg, startade under maj Grundplattorna blev klara under hösten och modulerna började monteras under oktober. Hyresgästerna beräknas kunna flytta in i februari och april Fram till årsskiftet hade projektet Vansta i Ösmo med 38 lägenheter och 40 parkeringsplatser upparbetat 48,3 mnkr, varav 43,1 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret Torö (0,4 mnkr) Projektet att bygga nya hyresrätter ute på Torö har varit vilande under året i avvaktan på att tillgången på vatten ska utredas vidare. Sorunda, Torp. 12 lägenheter Stora Vika, Marsta. 12 lägenheter Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

10 Förvaltning Det är oerhört stimulerande att vår personal vill jobba i en förvaltning där det finns en framtidstro och en vilja att förändra sina rutiner med fokus på kundnytta och affärsmässighet. I den omfattande omorganisationen som genomfördes under 2007 och 2008 så börjar vi nu kunna skörda frukterna av vår processinriktade verksamhet. Vårt mål är att våra kunder ska ha ett bra boende med hög service till en rimlig hyra. Att vi är på rätt väg har vi fått bekräftat från våra kunder genom de mätningar som vi genomfört. Det mest påtagliga resultatet är att man är mycket nöjdare med våra områdesansvariga där vi ökat med 14 enheter i kundindex. Vi kan också se genom vår nyrekrytering och utbildningsinsatser att vi har minskat på externt köpta tjänster vilket har resulterat i minskade kostnader på reparationer. Avtalen med entreprenörer och leverantörer ses årligen över och vi kan med glädje konstatera att kostnaderna även här gått ned. Det har inte inneburit någon sämre kvalité utom tvärtom bättre utförda tjänster. Det har varit väldigt kul att börja förvalta våra nyproducerade fastigheter. Det har varit många byggmöten och besiktningar men vi är oerhört nöjda med slutresultatet. En del inkörningsproblem är det alltid i en ny fastighet men det finns alltid lösningar. Nya fastigheter innebär också ny teknik som vi och våra kunder inte är vana att hantera, men genom möten och lite handpå- läggning lär vi oss hur vi ska informera oss själva och våra kunder. Vintern kom mycket snabbt efter en lång höst, tyvärr hann vi inte klart med trädgårdsarbetena på Balder i Nynäshamn men så fort det blir lite varmare så kommer arbetet igång kommer nyproduktionen i Vansta att stå klar och de är de första husen med hiss i Ösmo. Stora Vika och Sorunda är helt klara med fina yttre miljöer och med hiss. Samtliga nyproducerade fastigheter är förberedda för individuell mätning av varmvatten, kallvatten samt värme. När det ska tas i bruk får framtiden utvisa men många vill ha möjlighet att kunna påverka sina boendekostnader. Vår uthyrning har varit ovanligt hårt belastad under 2009 och i vissa lägen har det varit svårt att nå oss. Det finns ett stort intresse bland våra kunder att se var vi nyproducerar och om man har möjlighet till att eventuellt få en bostad. Nynäshamnsbostäder och de lokala hyresgästföreningarna har träffats vid två tillfällen under året för att förbättra samarbetet och planeringen av hur samverkansmedel ska användas. Nu har områdesansvariga och de lokala representanterna för hyresgästföreningen hittat riktlinjerna för samarbetet. Det som skall prioriteras är: trygghet och säkerhet, tvättstugor, lekutrustning, trappuppgångar och entréer, plantering och blommor. Den anlagda källarbranden på Backluravägen var ett tungt slag för Nynäshamnsbostäder. Efter flera år av Vart går hyran? reparationer och underhåll el, vatten och sophantering uppvärmning skötsel, service och områdesansvariga räntekostnader, administration m.m. fastighetsskatt Många föreställer sig nog att hyran mest går till den egna lägenheten. I själva verket går stora delar till mycket annat som sopsortering, snöskottning, klottersanering och nya lekplatser för att nämna några exempel. 10 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

11 insatser för att förbättra områdets rykte så kände vi och våra hyresgäster en stor rädsla och hopplöshet. Vill någon oss illa så är det svårt att skydda sig mot illdåd. Vi har ökad bevakning av området för att ge större trygghet för de boende. Samtliga hyresgäster ha fått en lista vad man bör tänka på för att kunna förebygga vattenskador och bränder. Vi har även gjort hembesök hos våra kunder om de har önskat det. Radonmätning har fortsatt under året och kommer att vara klart under våren Vi kommer att göra en utvärdering av samtliga områden. Tyvärr har det visat sig att många hyresgäster har satt igen ventilationen och bl. a. där igenom fått lite höga värden. Energideklarationen är genomförd och anslag ska sättas upp i trapphusen eller tvättstugorna som visar vad fastigheten förbrukar. Deklarationen är ett bra underlag för våra framtida insatser att minska vår förbrukning. De större underhållsinsatser som gjorts under året är stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilationen på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9 samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Det har även gjorts stamspolning av stammar och stick samt byte av fönster och karm på Ribban vid Backluravägen Under 2009 har vi bytt c:a 320 st kyl/frys samt spisar. Valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) innebär att man som hyresgäst kan göra val hur man vill ha sitt underhåll i lägenheten. Antingen kan man göra underhållet själv eller så beställer man åtgärden genom Nynäshamnsbostäder. Fler hyresgäster beställde åtgärder genom VLU under 2009 än året innan. Vi har fått i uppdrag att inom förvaltningen bli ett föredöme i branschen, det är en utmaning som vi antagit så nu gäller det att fortsätta att förbättra oss på samtliga områden Underhållskostnad Underhållskostnad Kr/m² År Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

12 Marknad Marknadsanalys Nynäshamnsbostäder har sammanlagt lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om m 2. Bolaget har 73 lokaler, 162 förråd och parkeringsplatser/garage. Bolaget har under året färdigställt 75 bostäder och ytterligare 63 bostäder kommer att stå klara under första tertialet Bostäder Det bor cirka personer i vårt fastighetsbestånd, vilket ungefär motsvarar 15 % av kommunens invånare. 1 Under 2009 har Nynäshamnsbostäder förmedlat cirka 500 bostäder och ungefär personer anmälde sig som sökande till dessa. Bolaget har haft en ovanligt hög uthyrningsgrad och fick därför nästan inget hyresbortfall på grund av vakanta lägenheter. Ett mindre antal lägenheter (5-10 st) har under året varit spärrade för uthyrning på grund av reparationer eller fungerat som evakueringslägenheter vid pågående stambyten. För nyregistrerade till vår bostadskö kan det i nuläget ta upp till två år innan man får en lägenhet, beroende på var i beståndet man vill bo. Lokaler och parkeringar Nynäshamnsbostäder förvaltade under året 73 lokaler (7 830 m 2 ) och 162 förråd (2 793 m 2 ). Av de 73 lokalerna disponerades 16 av Hyresgästföreningen (873 m 2 ), 10 lokaler användes för bolagets verksamhet (1 398 m 2 ) och 44 hyrdes ut till kommersiell verksamhet (3 220 m 2 ). Den omsättningsmässigt största lokalhyresgästen är Nynäshamns kommun, som hyr tre lokaler (2 095 m 2 ). Vakansgraden för lokaler var 4,1 % under Under året har 3 lokaler byggts om till lägenheter. På Backluravägen 9 där det tidigare var en förskola har det blivit 2 st trerumslägenheter och på Toppstigen 1 har en lokal byggts om till lägenhet. Många har under året anmält sig som sökande till vår pågående nyproduktion av bostäder i Sorunda, Stora Vika, Ösmo och centrala Nynäshamn. Sammanlagt anmälde c:a 420 personer intresse för nyproduktionen, varav c:a 300 till centrala Nynäshamn. I Sorunda flyttade hyresgästerna in den 1 maj och i Stora Vika 1 juni. Till Balder Östra gick flyttlasset 1 oktober, 1 december samt 1 januari Källa: SCB Boendeprofil för Nynäshamnsbostäder Vakansgrad Vakansgrad bostäder Kr/m² Genomsnittshyra Procent 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% År 0,0% År 12 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

13 Finansiering 2009 inleddes stormigt och marknadsaktörer och bedömare förväntade sig ett riktigt krisår. Många såg likheter med krisen som rådde under början av 90-talet och osäkerheten var mycket stor. Finanskrisen som startade under 2008 hade nu övergått till en global lågkonjunktur. Marknaden köpte inte Riksbankens budskap om låg ränta en lång tid framöver. Även bankernas bedömare prognostiserade tidigare höjningar. Riksbanken sänkte räntan till 0,25 % och erbjöd dessutom 100 mdkr i direktlån till bankerna mot reporänta plus ett minimumpåslag om 0,15 % på ett års löptid. Detta fick direkt effekt på marknaden där räntorna föll och terminsprissättningen närmade sig Riksbankens räntebana. I och med den negativa inflationstakten framhölls tankar om deflation, men efter sommaren började kreditmarknaden tina upp och lånemarginalerna mot företagskunder sjönk. I oktober lät Riksbanken lämna räntebanan oförändrad och efter detta låg marknadens prissättning i princip på Riksbankens räntebana. Inte förrän efter Riksbankens möte i december ändrade bankerna sina prognoser över reporäntan. 3-mån Stibor som vid årets början prissattes till 2,41 % slutade vid årsskiftet på 0,48 %, vilket gav en nedgång med 193 räntepunkter. Den 5-åriga swapräntan började på 2,84 % och ökade med 4 räntepunkter till 2,88 %. Portföljens utveckling under året Nynäshamnsbostäder har en lånestock på 798 (598) mnkr per den sista december och säkerheten består av kommunal borgen med 646 (446) mnkr och pantbrev med 156 (152) mnkr. Den rörliga delen av lånestocken har i stort sett varit oförändrad under året med c:a 66 (58) %. Rörlig ränta innebär en ökad ränterisk i förhållande till om lånen säkras med fast ränta. Den rörliga räntan har dock gynnat företaget under 2009 med lägre räntekostnader. Rörlig ränta har historiskt sett gett en lägre kostnad. Företaget använder sig av räntederivat (swappar) för att hantera räntebindningen. Under året har simuleringar med olika typer av swappar skett för att kontrollera att portföljen håller sig inom styrelsens räntemandat. Vid årets slut hade företaget räntebindning med swapavtal för 350 (550) mnkr och en räntecap på 100 mnkr till Strategitest Alla företag har olika förutsättningar i de finansiella frågorna beroende på var det är geografiskt beläget, om det har tillgång till kommunal borgen, vilket typ av bestånd det har i sin portfölj, skuldsättningsnivå samt hur stark balansräkning företaget har. Valet av finansiell strategi har stor påverkan på företagets framtida lönsamhet och därför valde Nynäshamnsbostäder att precis som föregående år göra ett strategitest under hösten. I ett strategitest simuleras låneportföljer med olika sammansättningar och förfallotider och företaget kan se hur dessa skulle påverka företagets resultat- och balansräkning. Testet tar hänsyn till befintlig låneportfölj och företagsspecifika händelser. Till strategitestet levererades en balans- och resultaträkning, budgeten för 2010 samt en 5-årsprognos. Ett antal olika varianter på låneportföljer testades och styrelsen tog i december 2009 beslut om vilken portfölj som företaget ska arbeta efter under Genomsnitts- Andel av Kapitalbindningstid Lånebelopp tilli mkr ränta lån ,48% 65,5% ,48% 6,3% ,45% 9,4% Snittränta 150 samt kapitalbindning 3,43% per år 18,8% ,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% År Snittränta Skuld, mnkr Snittränta, procent Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

14 Hållbarhetsredovisning Nynäshamnsbostäders bostadsområden, bostäder och lokaler ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt samt möjliggöra för våra hyresgäster att kunna leva miljömässigt. Företaget arbetar aktivt för hållbar utveckling och därmed minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi vill arbeta för att de beslut vi tar idag ska gynna kommande generationer. Miljöledningssystem Miljöarbetet drivs i enlighet med företagets miljöpolicy och med hjälp av det miljöledningssystem som startats upp under året. Ett miljöledningssystem kan beskrivas som en plan en checklista där man fastslår företagets miljöpolicy, miljömål, handlingsplan, ansvarsområden, arbetsrutiner och uppföljning. Systemet är ett internt instrument för att organisera och planera allt miljöarbete i företaget. Via systemet får företagsledningen ett verktyg för att få ordning och reda på hela organisationens miljöarbete. På så sätt kan miljöfrågorna hanteras smidigt, kostnadseffektivt och ständigt vara i fokus. Hållbarhetsprinciper Med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund kan vi fatta kloka beslut som stegvis tar oss mot en hållbar framtid. 1. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning från berggrunden. Detta innebär att vi vid utbyte installerar energisnåla maskiner och vitvaror för att minska energianvändningen, hushåller med vårt beroende av fossila bränslen och minimerar användningen av produkter som innehåller koppar, kvicksilver och bly. Vi mäter förekomst av radon i vårt bestånd. Radonmätningen ska vara helt genomför vintern 2009/ Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Detta innebär att vi använder miljömärkta kemiska produkter, ökar vårt miljötänkande vid alla former av upphandlingar och inköp, sorterar avfall och vidareutvecklar sophanteringen. 3. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder. Detta innebär att vi i huvudsak använder fjärrvärme för uppvärmning av våra fastigheter. Energieffektiviseringen är i fokus genom att vi sätter in energiglas vid fönsterbyten, gör översyn av ytterbelysning, byter till lågenergilampor där det är möjligt, byter utrustning i undercentraler för att nå låga driftskostnader och hela vårt bestånd energideklarerades under Vi ska sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov. Detta innebär att vi tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar människor, är lyhörda för deras önskemål och bidrar till att tillgodose deras behov. Miljö och energi Alla våra fastigheter är nu energideklarerade. Det ger oss ett mycket bra underlag inför vårt arbete att finna åtgärder för att minska energianvändningen och ett arbete som har högsta prioritet och påverkar vårt arbete inom samtliga verksamhetsområden. Energioptimering sker genom att vi trimmar våra anläggningar, byter ut fläktar, successivt byter ut vitvaror till lågenergiförbrukande, sätter in närvarostyrd belysning i trapphus, carport och andra allmänna utrymmen. Samtliga företagsbilar har under året bytts ut till fordon med miljöinriktning. Utbildningar En viktig faktor av företagets miljöarbete är den kunskap och det engagemang som alla anställda har. Under året har samtliga personal erhållit grundläggande miljökunskap. De personer som ingår i företagets miljöråd har deltagit i upptaktsutbildning för miljöledningssystem och miljölagstiftning och våra områdesansvariga har fått utbildning i energijakt, Kunskap måste kontinuerligt utvecklas inom företaget, hos varje enskild medarbetare, för att vi ska kunna möta framtida krav och förväntningar på vårt miljöarbete. 14 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad

i n n E H Å L L ehb:s ledord vd har ordet förvaltningsberättelse vi arbetar på ehb mål och utfall kunder och marknad ÅRSREDOVISNING 2012 innehåll ehb:s ledord 3 vd har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 vi arbetar på ehb 9 mål och utfall 10 kunder och marknad 12 samhälle 13 nyproduktion 14 tillgänglighet, trivsel och trygghet

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2010 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2006. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll

Org. nr 556088-2325 Årsredovisning 2007. Innehåll Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Resultatdisposition 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Noter 17 Underskrifter 25 Lägenhetsbestånd 26 Miljösidor

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB

Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Årsredovisning 2012 Kirunabostäder AB Text och foto: Kirunabostäder AB Layout och produktion: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: Hallvigs 06 Året som gått 08 Våra medarbetare Innehåll 11 Fastighetsavdelningarna

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer