AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009"

Transkript

1 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009

2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Notanteckningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Nyckeltal Nyckeltalsdefinitioner Våra fastigheter Välkommen till Nynäshamnsbostäder Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar hyresrätter och lokaler i Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika. Vi startade vår verksamhet den 1 januari 1995 genom en ombildning av Stiftelsen Hyresbostäder i Nynäshamn och ägs idag av Nynäshamns Kommun. Nynäshamnsbostäder är ett bolag i förändring. Vi har under 2009 genomfört ett flertal nybyggnadsprojekt i kommunens alla delar, vilket också är det uppdrag som vi fick av kommunen Vi arbetar för att bli en mer kundnära och serviceinriktad organisation. Områdesansvariga har fått ett större ekonomiskt ansvar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller service till våra kunder och underhåll av fastigheterna. Vid årsskiftet 2009 ägde och förvaltade Nynäshamnsbostäder lägenheter med en total bostadsyta på m². Vi har hand om 73 lokaler vars yta tillsammans med beståndets förråd uppgår till m². Nynäshamnsbostäders totala yta uppgår till m². Årsomsättningen 2009 uppgick till 161 mnkr och vi hade vid årsskiftet 31 anställda. Det beräknade marknadsvärdet på Nynäshamnsbostäders fastigheter och mark är i nuläget mnkr och det bokförda värdet 777 mnkr. Fördelning av AB Nynäshamnsbostäders lägenheter efter storlek 10% 1% 14% 38% 37% Årsredovisningen är producerad av Nynäshamnsbostäder i samarbete med Cayenne design. 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or eller större Grafisk form: Cayenne design

3 Året som gått Under 2009 flyttade hyresgäster in i tre av våra nyproducerade hus. I maj månad fick hyresgäster tillgång till 12 nya lägenheter i Sorunda och under juni blev 12 lägenheter tillgängliga i Stora Vika. Balder Östra i centrala Nynäshamn fick två av de tre nybyggda husen inflyttningsklara under Det första huset hade inflyttning i oktober och hus nummer två i december, båda med 26 lägenheter. Uthyrningsgraden för våra lägenheter är fortsatt hög (99,5 %) och årets generella hyreshöjning reglerades med 2,5 % enligt det tvååriga hyresavtalet med Hyresgästföreningen som förhandlades fram i början av Vi genomförde i slutet av året ett omfattande arbete med att uppdatera våra hyreskontrakt med det nya folkbokföringsnumret och fyller nu kraven gentemot Lantmäteriets lägenhetsregister. Arbetet med att energideklarera våra fastigheter är klart och vi kommer nu att sätta upp anslag i trapphusen eller tvättstugorna som visar fastighetens energiförbrukning. Vi vill uppnå en minskad förbrukning för att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan på naturen. De största underhållsarbeten som slutfördes under 2009 var stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilation på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9, samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Totalt aktiverades drygt 9,6 mnkr. Vi fortsätter arbetet med Boinflytande, där vi genom Hyresgästföreningen försöker genomföra åtgärder som ligger våra hyresgäster närmast hjärtat. Vi byggde lekplatser på Ribban, Släggan och Estö, rustade upp flertalet tvättstugor i vårt bestånd och installerade ny trygghetsbelysning i Backlura, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. Nytt år i sikte Nynäshamnsbostäder får en spännande start 2010, då det flyttar in hyresgäster i det tredje huset på nyproducerade Balder Östra (25 lgh) i januari. I februari är det inflyttning i det första av de två nya hyreshusen i Ösmo (19 lgh). Hus nummer två kommer att ha inflyttning i april (19 lgh). Vi på Nynäshamnsbostäder kommer att flytta! I mitten av februari flyttar huvudkontoret till det gamla Ericsson-området på Telivägen 8. I de rymliga lokalerna kommer områdesansvariga och resten av personalen att sitta under samma tak. Receptionens öppettider kommer att utökas samt att kundmottagningen blir större. I februari kommer vi att deltaga på Nynäsmässan och i augusti på Bomässan i Nynäshamn för att skapa kontakt med nuvarande och framtida hyresgäster genom att sprida information om våra bostäder. Under 2010 kommer vi även att arbeta med att förstärka vårt varumärke, samt genomföra arbete med kundsegmentering för att kunna forma och kommunicera erbjudanden till våra kunder mer effektivt. Planerna på att bygga hyresrätter på Telegrafen 12 fortsätter och företaget har även som ambition att nyproducera vid Nynäsgård i anslutning till pendeltågsstationen och på tomten Apotekaren 6. Nynäshamnsbostäder vill skapa lönsamhet genom försäljning, nyproduktion och effektiv förvaltning och följer under året den finansiella strategi som arbetades fram genom ett strategitest Vårt mål är att bli ett föredöme i branschen. En glad överraskning för alla anställda var resultatet av kundenkäten för nöjd-boende-index, eftersom utvärderingen visade på ytterligare höjning av index. Det visar att vår organisation är på rätt väg i strävan att bli mer kundnära. Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Avkastning totalt kapital, Avkastning totalt kapital, 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Avkastning totalt kapital, Avkastning % totalt kapital, % 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Soliditet synlig, Soliditet synlig, 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Soliditet synlig, % Soliditet synlig, % 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Vakansgrad bostäder, Vakansgrad bostäder, 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Vakansgrad bostäder, % Vakansgrad bostäder, % 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

4 4 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

5 Vd har ordet 2009 har framför allt präglats av färdigställande och inflyttning i 76 av våra 101 nyproducerade hyresrätter i Sorunda, Stora Vika och Nynäshamn. Efterfrågan och intresset för de nya bostäderna har varit stort, framförallt i centrala Nynäshamn. Efterfrågan på bolagets hyresrätter har varit stor under hela 2009 och vakanserna har fortsatt att ligga lågt, strax under 1 %. När många äldre hyresgäster flyttade till nyproduktionen, frigjordes flera mindre, billigare lägenheter och bolaget kunde därför under hösten erbjuda ungdomar förtur till vissa öronmärkta lägenheter. Under våren träffades även ett tvåårigt hyresavtal med hyresgästföreningen med 2,5 % ökning 2009 och 2 % för Under året köpte företaget mark i centrala Nynäshamn för framtida nyproduktion. De två tomterna Telegrafen 12 och Apotekaren 6 ger möjlighet att producera ytterligare stycken nya hyresrätter under de kommande åren. Nynäshamnsbostäder följde i början av året upp kundernas respons på alla de förändringar som genomförts i företaget sedan förra mätningen Nöjdkund-index har ökat med hela fem indexenheter, vilket innebär att vi är på rätt väg. Det är oerhört viktigt för oss att våra hyresgäster trivs och vill bo kvar. Vår vision är att kunna erbjuda stockholmsregionens mest attraktiva hyresrätter. Det är en tuff utmaning som inte bara tar sikte på bostädernas läge och standard. Det handlar också om kundservice och kundbemötande. Energideklarationerna blev klara före sommaren och nu kvarstår den viktigaste delen av arbetet - att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det är ett omfattande arbete och ingår som en del i underhållsplanen för våra fastigheter de kommande åren. Glädjande erhöll bolaget tillsammans med Kth och Nynäshamns kommun ett bidrag (cerbof) från Boverket. Projektet som kommer att pågå fram till våren 2011 ska utreda hur beteende bland boende och brukare påverkas av att man synliggör energiförbrukningen. en stigande euro-kurs tillsammans med finanskrisen att leda till att hela avtalskonstruktionen föll samman. Många kommunala bolag sade då upp sina elavtal med en finansiell elskuld till Bergen Energi som konsekvens. Nynäshamnsbostäder fick tillbaka sin deposition för elhandeln med avdrag för en finansiell elkostnad om knappt 700 tkr. Sedan juli 2009 har ett mer traditionellt elavtal, utan deposition och indirekt spekulation i eurokursen, tecknats med Nynäshamns energi. Resultatet före bokslutsdispositioner i år ligger sammantaget i nivå med vår budget. Nedskrivningarna för nyproduktionen i Sorunda och Stora Vika uppgår till c:a 22 mnkr och uppvägs i balansräkningen av uppskrivningar på befintliga fastigheter. Därigenom bibehålls delar av den soliditetsökning som skapades av föregående års fastighetsförsäljning. För framtiden måste lönsamheten i vår verksamhet öka ytterligare. En fastighetsstrategi för att framgångsrikt hantera ett föråldrat fastighetsbestånd där försäljningar, nyproduktion och en effektiv förvaltning är avgörande. Det räcker dock inte bara med att skapa bättre ekonomiska resultat - vi vill även bli ett föredöme inom branschen. Nynäshamnsbostäder var ett av de många kommunala bolag som anslutit sig till HBV s elavtal tillsammans med Bergen Energi. Under året kom elprisets utveckling, Chris Österlund Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

6 Året som varit Januari Januari Vi började året med den traditionsbundna julgransplundringen med Aya Baya Band och tomten på besök. Barnen var mycket roade och glädjen var stor. Februari Juni Mars Mars G som i godkänd. Under februari/ mars besvarade våra hyresgäster en enkät över hur de upplever sitt boende samt Nynäshamnsbostäder som hyresvärd, en s.k. NBI-undersökning (nöjdboende-index). Indexet hade höjts med 5 enheter sedan förra gången som enkäten besvarades (2006). Maj Maj För att kunna visa hur våra nyproducerade lägenheter skulle se ut innan inflyttning lät Nynäshamnsbostäder byggda en projektmodell som lades ut på webben. Modellen presenterades i Gröndalskolan för de som köat för en lägenhet i vår nyproduktion. C:a 300 personer kom för att få en presentation av nybyggnationen. April 2009 månad för månad Januari Julgransplundring Metro varumärkesbarometer igenkänningsgraden 30,7 % (2009) har ökat från 28,1 % (2008) Februari Översättning av hyresgästinformation till polska, ryska, arabiska, spanska och engelska. Enkät till hyresgästerna ihop med Hyresgästföreningen om viljan att behålla VLU som underhållssystem Mars Nöjdkundindexundersökning, NBI Boskola för 3:orna på Samhällsprogrammet, gymnasiet Källarbränder på Backluravägen 15, informationsmöte med hyresgäster och räddningspersonal Föreningsbanken i Sorunda flyttar Maj Projektmodell på webben över lägenheterna på Balder östra Första lyftet Balder östra Visning av Balder östra med hjälp av projektmodellen i Gröndalskolan Inflytt i våra nya lägenheter på Kyrkgatan i Sorunda 1 maj Samtlig personal får grundläggande miljöutbildning Juni Inflytt i våra nya lägenheter på Ladbacksvägen i Stora Vika 1 juni Uppgradering av vår IT-miljö och byte av servrar Huvudkontoret ansluts till bredband via Nynäs Stadsnät Juli Nynäshamnsbostäder sponsrar tävling i centrum med längdskidåkningseliten Augusti Nynäshamnsbostäder sponsrar Allsång på stan September Bandklippningsceremoni för Vansta, Ösmos första hyreshus med hiss Projektmodell på webben över lägenheterna på Vansta Visning av nybyggnationen i Sorunda vd:ar och styrelsepersoner inom SABO Styrelsen beslutar om att öronmörka ett 50-tal lägenheter som ungdomslägenheter Nynäshamnsbostäder representerar vid invigningen av Väg 73 Oktober Upphandling av vår IT-drift November Energijägarutbildning områdesansvariga Nynäs Vård skriver avtal om att öppna vårdcentral i Föreningsbankens gamla lokaler i Sorunda December Samtliga hyresavtal skannas 6 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

7 Augusti Juli September September I slutet av september var vi iväg på invigningen för väg 73. I vår monter bjöds det på information om företaget och vår nyproduktion. Det var mycket folk vid invigningen och vi pratade med många kommande hyresgäster. Våra 10:or till kundvagnarna eller så kallade kundvagnspluppar blev mycket populära samt våra stolar som många besökare använde för att vila sina trötta ben. November I början av året stängde Swedbank sitt bankkontor i Sorunda och bensinmacken stängde igen sin verksamhet. Därmed försvann en stor del av servicen i Sorunda. Till allas glädje skrev Nynäs Vård under hösten ett avtal med Nynäshamnsbostäder om att öppna vårdcentral i bankens gamla lokaler under Oktober November December September Bandklippningsceremoni som byggstart för nybyggnationen i Vansta, Ösmo. De 38 centrala lägenheterna blir de första hyreshusen i Ösmo som byggts med hiss. Leif Stenquist och Liselott Vahermägi höll tal och klippte banden. Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

8 Nyproduktion I december 2006 meddelade kommunfullmäktige i Nynäshamn ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder att bygga nya bostäder för äldre. Av ägardirektiven framgick även att de nya bostäderna skulle planeras i kommunens olika delar med markanvisningar i centrala Nynäshamn, Ösmo, Sorunda, Stora Vika och på Torö. Under 2009 blev 12 lägenheter i Sorunda och 12 lägenheter i Stora Vika klara. Inflyttningen skedde under april och juni. Monteringen av 77 lägenheter i centrala Nynäshamn startade i maj och den första av tre huskroppar var färdig för inflyttning den 1 oktober. Sista huset blir klart för inflyttning i början av januari Under året har bolaget även startat monteringen av de 38 lägenheterna i Ösmo. Dessa beräknas bli klara för inflyttning under första halvåret Fram till årsskiftet har nyproduktionen upparbetat 147,6 mnkr som redovisas i balansräkningen under pågående arbeten. De färdigställda fastigheterna i Sorunda och Stora Vika om 43,6 mnkr har förts från pågående arbeten till byggnader och mark i balansräkningen. Efter en extern fastighetsvärdering bedöms marknadsvärdet för dessa båda fastigheter uppgå till 21 mnkr, varför en nedskrivning om 22,6 mnkr har varit nödvändig att genomföra. Efterfrågan på de nyproducerade lägenheterna har varit god och förutom ett par lägenheter i Stora Vika har allt hyrts ut. Hyrorna för en lägenhet i vår nyproduktion beräknas ligga mellan per m 2. Vi har byggt framförallt tvåor och treor där ytan varierar mellan ca 50 m 2 och 70 m lägenheter i centrala Nynäshamn (100 mnkr) Fastigheten Balder Östra förvärvades redan år 2008, då Nynäshamnsbostäder bytte mark med Nynäshamns kommun. Kommunen erhöll tomten Drabanten och en mellanskillnad om 3,4 mnkr för fastigheten Balder Östra. Redan på hösten 2008 startade markarbetena på Balder Östra. Tomten bestod till en stor del av berg, som skulle sprängas bort. I början av 2009 var fastigheten klar för att grundarbetet skulle kunna starta. Under våren blev grunderna klara och modulerna från entreprenören monterades till midsommar. Under sommaren och hösten stomkompletterades hus 1 på Åkargränd och det blev klart för inflyttning den 1 oktober. Hus 2 utmed Fredsgatan blev klart för inflyttning 1 december 2009 och det sista huset har inflyttning i början av Fram till årsskiftet har främsta fokus varit att hinna klart invändigt för att klara inflyttningen och även att prioritera p-däcket så att hyresgästerna ska ha tillgång till par- Centrala Nynäshamn, Balder. 77 lägenheter 8 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

9 Ösmo, Vansta. 38 lägenheter keringar. Merparten av trädgårdsarbetena sker under Fram till årsskiftet hade projektet Balder Östra med 77 lägenheter och 77 parkeringsplatser upparbetat 100 mnkr, varav 89,3 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret lägenheter i Ösmo (48,3 mnkr) Marken i Vansta förvärvades av Nynäshamns kommun under Markarbetena där man röjde skog och sprängde bort en del berg, startade under maj Grundplattorna blev klara under hösten och modulerna började monteras under oktober. Hyresgästerna beräknas kunna flytta in i februari och april Fram till årsskiftet hade projektet Vansta i Ösmo med 38 lägenheter och 40 parkeringsplatser upparbetat 48,3 mnkr, varav 43,1 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret Torö (0,4 mnkr) Projektet att bygga nya hyresrätter ute på Torö har varit vilande under året i avvaktan på att tillgången på vatten ska utredas vidare. Sorunda, Torp. 12 lägenheter Stora Vika, Marsta. 12 lägenheter Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

10 Förvaltning Det är oerhört stimulerande att vår personal vill jobba i en förvaltning där det finns en framtidstro och en vilja att förändra sina rutiner med fokus på kundnytta och affärsmässighet. I den omfattande omorganisationen som genomfördes under 2007 och 2008 så börjar vi nu kunna skörda frukterna av vår processinriktade verksamhet. Vårt mål är att våra kunder ska ha ett bra boende med hög service till en rimlig hyra. Att vi är på rätt väg har vi fått bekräftat från våra kunder genom de mätningar som vi genomfört. Det mest påtagliga resultatet är att man är mycket nöjdare med våra områdesansvariga där vi ökat med 14 enheter i kundindex. Vi kan också se genom vår nyrekrytering och utbildningsinsatser att vi har minskat på externt köpta tjänster vilket har resulterat i minskade kostnader på reparationer. Avtalen med entreprenörer och leverantörer ses årligen över och vi kan med glädje konstatera att kostnaderna även här gått ned. Det har inte inneburit någon sämre kvalité utom tvärtom bättre utförda tjänster. Det har varit väldigt kul att börja förvalta våra nyproducerade fastigheter. Det har varit många byggmöten och besiktningar men vi är oerhört nöjda med slutresultatet. En del inkörningsproblem är det alltid i en ny fastighet men det finns alltid lösningar. Nya fastigheter innebär också ny teknik som vi och våra kunder inte är vana att hantera, men genom möten och lite handpå- läggning lär vi oss hur vi ska informera oss själva och våra kunder. Vintern kom mycket snabbt efter en lång höst, tyvärr hann vi inte klart med trädgårdsarbetena på Balder i Nynäshamn men så fort det blir lite varmare så kommer arbetet igång kommer nyproduktionen i Vansta att stå klar och de är de första husen med hiss i Ösmo. Stora Vika och Sorunda är helt klara med fina yttre miljöer och med hiss. Samtliga nyproducerade fastigheter är förberedda för individuell mätning av varmvatten, kallvatten samt värme. När det ska tas i bruk får framtiden utvisa men många vill ha möjlighet att kunna påverka sina boendekostnader. Vår uthyrning har varit ovanligt hårt belastad under 2009 och i vissa lägen har det varit svårt att nå oss. Det finns ett stort intresse bland våra kunder att se var vi nyproducerar och om man har möjlighet till att eventuellt få en bostad. Nynäshamnsbostäder och de lokala hyresgästföreningarna har träffats vid två tillfällen under året för att förbättra samarbetet och planeringen av hur samverkansmedel ska användas. Nu har områdesansvariga och de lokala representanterna för hyresgästföreningen hittat riktlinjerna för samarbetet. Det som skall prioriteras är: trygghet och säkerhet, tvättstugor, lekutrustning, trappuppgångar och entréer, plantering och blommor. Den anlagda källarbranden på Backluravägen var ett tungt slag för Nynäshamnsbostäder. Efter flera år av Vart går hyran? reparationer och underhåll el, vatten och sophantering uppvärmning skötsel, service och områdesansvariga räntekostnader, administration m.m. fastighetsskatt Många föreställer sig nog att hyran mest går till den egna lägenheten. I själva verket går stora delar till mycket annat som sopsortering, snöskottning, klottersanering och nya lekplatser för att nämna några exempel. 10 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

11 insatser för att förbättra områdets rykte så kände vi och våra hyresgäster en stor rädsla och hopplöshet. Vill någon oss illa så är det svårt att skydda sig mot illdåd. Vi har ökad bevakning av området för att ge större trygghet för de boende. Samtliga hyresgäster ha fått en lista vad man bör tänka på för att kunna förebygga vattenskador och bränder. Vi har även gjort hembesök hos våra kunder om de har önskat det. Radonmätning har fortsatt under året och kommer att vara klart under våren Vi kommer att göra en utvärdering av samtliga områden. Tyvärr har det visat sig att många hyresgäster har satt igen ventilationen och bl. a. där igenom fått lite höga värden. Energideklarationen är genomförd och anslag ska sättas upp i trapphusen eller tvättstugorna som visar vad fastigheten förbrukar. Deklarationen är ett bra underlag för våra framtida insatser att minska vår förbrukning. De större underhållsinsatser som gjorts under året är stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilationen på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9 samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Det har även gjorts stamspolning av stammar och stick samt byte av fönster och karm på Ribban vid Backluravägen Under 2009 har vi bytt c:a 320 st kyl/frys samt spisar. Valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) innebär att man som hyresgäst kan göra val hur man vill ha sitt underhåll i lägenheten. Antingen kan man göra underhållet själv eller så beställer man åtgärden genom Nynäshamnsbostäder. Fler hyresgäster beställde åtgärder genom VLU under 2009 än året innan. Vi har fått i uppdrag att inom förvaltningen bli ett föredöme i branschen, det är en utmaning som vi antagit så nu gäller det att fortsätta att förbättra oss på samtliga områden Underhållskostnad Underhållskostnad Kr/m² År Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

12 Marknad Marknadsanalys Nynäshamnsbostäder har sammanlagt lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om m 2. Bolaget har 73 lokaler, 162 förråd och parkeringsplatser/garage. Bolaget har under året färdigställt 75 bostäder och ytterligare 63 bostäder kommer att stå klara under första tertialet Bostäder Det bor cirka personer i vårt fastighetsbestånd, vilket ungefär motsvarar 15 % av kommunens invånare. 1 Under 2009 har Nynäshamnsbostäder förmedlat cirka 500 bostäder och ungefär personer anmälde sig som sökande till dessa. Bolaget har haft en ovanligt hög uthyrningsgrad och fick därför nästan inget hyresbortfall på grund av vakanta lägenheter. Ett mindre antal lägenheter (5-10 st) har under året varit spärrade för uthyrning på grund av reparationer eller fungerat som evakueringslägenheter vid pågående stambyten. För nyregistrerade till vår bostadskö kan det i nuläget ta upp till två år innan man får en lägenhet, beroende på var i beståndet man vill bo. Lokaler och parkeringar Nynäshamnsbostäder förvaltade under året 73 lokaler (7 830 m 2 ) och 162 förråd (2 793 m 2 ). Av de 73 lokalerna disponerades 16 av Hyresgästföreningen (873 m 2 ), 10 lokaler användes för bolagets verksamhet (1 398 m 2 ) och 44 hyrdes ut till kommersiell verksamhet (3 220 m 2 ). Den omsättningsmässigt största lokalhyresgästen är Nynäshamns kommun, som hyr tre lokaler (2 095 m 2 ). Vakansgraden för lokaler var 4,1 % under Under året har 3 lokaler byggts om till lägenheter. På Backluravägen 9 där det tidigare var en förskola har det blivit 2 st trerumslägenheter och på Toppstigen 1 har en lokal byggts om till lägenhet. Många har under året anmält sig som sökande till vår pågående nyproduktion av bostäder i Sorunda, Stora Vika, Ösmo och centrala Nynäshamn. Sammanlagt anmälde c:a 420 personer intresse för nyproduktionen, varav c:a 300 till centrala Nynäshamn. I Sorunda flyttade hyresgästerna in den 1 maj och i Stora Vika 1 juni. Till Balder Östra gick flyttlasset 1 oktober, 1 december samt 1 januari Källa: SCB Boendeprofil för Nynäshamnsbostäder Vakansgrad Vakansgrad bostäder Kr/m² Genomsnittshyra Procent 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% År 0,0% År 12 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

13 Finansiering 2009 inleddes stormigt och marknadsaktörer och bedömare förväntade sig ett riktigt krisår. Många såg likheter med krisen som rådde under början av 90-talet och osäkerheten var mycket stor. Finanskrisen som startade under 2008 hade nu övergått till en global lågkonjunktur. Marknaden köpte inte Riksbankens budskap om låg ränta en lång tid framöver. Även bankernas bedömare prognostiserade tidigare höjningar. Riksbanken sänkte räntan till 0,25 % och erbjöd dessutom 100 mdkr i direktlån till bankerna mot reporänta plus ett minimumpåslag om 0,15 % på ett års löptid. Detta fick direkt effekt på marknaden där räntorna föll och terminsprissättningen närmade sig Riksbankens räntebana. I och med den negativa inflationstakten framhölls tankar om deflation, men efter sommaren började kreditmarknaden tina upp och lånemarginalerna mot företagskunder sjönk. I oktober lät Riksbanken lämna räntebanan oförändrad och efter detta låg marknadens prissättning i princip på Riksbankens räntebana. Inte förrän efter Riksbankens möte i december ändrade bankerna sina prognoser över reporäntan. 3-mån Stibor som vid årets början prissattes till 2,41 % slutade vid årsskiftet på 0,48 %, vilket gav en nedgång med 193 räntepunkter. Den 5-åriga swapräntan började på 2,84 % och ökade med 4 räntepunkter till 2,88 %. Portföljens utveckling under året Nynäshamnsbostäder har en lånestock på 798 (598) mnkr per den sista december och säkerheten består av kommunal borgen med 646 (446) mnkr och pantbrev med 156 (152) mnkr. Den rörliga delen av lånestocken har i stort sett varit oförändrad under året med c:a 66 (58) %. Rörlig ränta innebär en ökad ränterisk i förhållande till om lånen säkras med fast ränta. Den rörliga räntan har dock gynnat företaget under 2009 med lägre räntekostnader. Rörlig ränta har historiskt sett gett en lägre kostnad. Företaget använder sig av räntederivat (swappar) för att hantera räntebindningen. Under året har simuleringar med olika typer av swappar skett för att kontrollera att portföljen håller sig inom styrelsens räntemandat. Vid årets slut hade företaget räntebindning med swapavtal för 350 (550) mnkr och en räntecap på 100 mnkr till Strategitest Alla företag har olika förutsättningar i de finansiella frågorna beroende på var det är geografiskt beläget, om det har tillgång till kommunal borgen, vilket typ av bestånd det har i sin portfölj, skuldsättningsnivå samt hur stark balansräkning företaget har. Valet av finansiell strategi har stor påverkan på företagets framtida lönsamhet och därför valde Nynäshamnsbostäder att precis som föregående år göra ett strategitest under hösten. I ett strategitest simuleras låneportföljer med olika sammansättningar och förfallotider och företaget kan se hur dessa skulle påverka företagets resultat- och balansräkning. Testet tar hänsyn till befintlig låneportfölj och företagsspecifika händelser. Till strategitestet levererades en balans- och resultaträkning, budgeten för 2010 samt en 5-årsprognos. Ett antal olika varianter på låneportföljer testades och styrelsen tog i december 2009 beslut om vilken portfölj som företaget ska arbeta efter under Genomsnitts- Andel av Kapitalbindningstid Lånebelopp tilli mkr ränta lån ,48% 65,5% ,48% 6,3% ,45% 9,4% Snittränta 150 samt kapitalbindning 3,43% per år 18,8% ,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% År Snittränta Skuld, mnkr Snittränta, procent Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

14 Hållbarhetsredovisning Nynäshamnsbostäders bostadsområden, bostäder och lokaler ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt samt möjliggöra för våra hyresgäster att kunna leva miljömässigt. Företaget arbetar aktivt för hållbar utveckling och därmed minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi vill arbeta för att de beslut vi tar idag ska gynna kommande generationer. Miljöledningssystem Miljöarbetet drivs i enlighet med företagets miljöpolicy och med hjälp av det miljöledningssystem som startats upp under året. Ett miljöledningssystem kan beskrivas som en plan en checklista där man fastslår företagets miljöpolicy, miljömål, handlingsplan, ansvarsområden, arbetsrutiner och uppföljning. Systemet är ett internt instrument för att organisera och planera allt miljöarbete i företaget. Via systemet får företagsledningen ett verktyg för att få ordning och reda på hela organisationens miljöarbete. På så sätt kan miljöfrågorna hanteras smidigt, kostnadseffektivt och ständigt vara i fokus. Hållbarhetsprinciper Med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund kan vi fatta kloka beslut som stegvis tar oss mot en hållbar framtid. 1. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning från berggrunden. Detta innebär att vi vid utbyte installerar energisnåla maskiner och vitvaror för att minska energianvändningen, hushåller med vårt beroende av fossila bränslen och minimerar användningen av produkter som innehåller koppar, kvicksilver och bly. Vi mäter förekomst av radon i vårt bestånd. Radonmätningen ska vara helt genomför vintern 2009/ Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Detta innebär att vi använder miljömärkta kemiska produkter, ökar vårt miljötänkande vid alla former av upphandlingar och inköp, sorterar avfall och vidareutvecklar sophanteringen. 3. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder. Detta innebär att vi i huvudsak använder fjärrvärme för uppvärmning av våra fastigheter. Energieffektiviseringen är i fokus genom att vi sätter in energiglas vid fönsterbyten, gör översyn av ytterbelysning, byter till lågenergilampor där det är möjligt, byter utrustning i undercentraler för att nå låga driftskostnader och hela vårt bestånd energideklarerades under Vi ska sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov. Detta innebär att vi tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar människor, är lyhörda för deras önskemål och bidrar till att tillgodose deras behov. Miljö och energi Alla våra fastigheter är nu energideklarerade. Det ger oss ett mycket bra underlag inför vårt arbete att finna åtgärder för att minska energianvändningen och ett arbete som har högsta prioritet och påverkar vårt arbete inom samtliga verksamhetsområden. Energioptimering sker genom att vi trimmar våra anläggningar, byter ut fläktar, successivt byter ut vitvaror till lågenergiförbrukande, sätter in närvarostyrd belysning i trapphus, carport och andra allmänna utrymmen. Samtliga företagsbilar har under året bytts ut till fordon med miljöinriktning. Utbildningar En viktig faktor av företagets miljöarbete är den kunskap och det engagemang som alla anställda har. Under året har samtliga personal erhållit grundläggande miljökunskap. De personer som ingår i företagets miljöråd har deltagit i upptaktsutbildning för miljöledningssystem och miljölagstiftning och våra områdesansvariga har fått utbildning i energijakt, Kunskap måste kontinuerligt utvecklas inom företaget, hos varje enskild medarbetare, för att vi ska kunna möta framtida krav och förväntningar på vårt miljöarbete. 14 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer