AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009"

Transkript

1 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009

2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Notanteckningar Revisionsberättelse Granskningsrapport Nyckeltal Nyckeltalsdefinitioner Våra fastigheter Välkommen till Nynäshamnsbostäder Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar hyresrätter och lokaler i Nynäshamn, Ösmo, Sorunda och Stora Vika. Vi startade vår verksamhet den 1 januari 1995 genom en ombildning av Stiftelsen Hyresbostäder i Nynäshamn och ägs idag av Nynäshamns Kommun. Nynäshamnsbostäder är ett bolag i förändring. Vi har under 2009 genomfört ett flertal nybyggnadsprojekt i kommunens alla delar, vilket också är det uppdrag som vi fick av kommunen Vi arbetar för att bli en mer kundnära och serviceinriktad organisation. Områdesansvariga har fått ett större ekonomiskt ansvar och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller service till våra kunder och underhåll av fastigheterna. Vid årsskiftet 2009 ägde och förvaltade Nynäshamnsbostäder lägenheter med en total bostadsyta på m². Vi har hand om 73 lokaler vars yta tillsammans med beståndets förråd uppgår till m². Nynäshamnsbostäders totala yta uppgår till m². Årsomsättningen 2009 uppgick till 161 mnkr och vi hade vid årsskiftet 31 anställda. Det beräknade marknadsvärdet på Nynäshamnsbostäders fastigheter och mark är i nuläget mnkr och det bokförda värdet 777 mnkr. Fördelning av AB Nynäshamnsbostäders lägenheter efter storlek 10% 1% 14% 38% 37% Årsredovisningen är producerad av Nynäshamnsbostäder i samarbete med Cayenne design. 1:or 2:or 3:or 4:or 5:or eller större Grafisk form: Cayenne design

3 Året som gått Under 2009 flyttade hyresgäster in i tre av våra nyproducerade hus. I maj månad fick hyresgäster tillgång till 12 nya lägenheter i Sorunda och under juni blev 12 lägenheter tillgängliga i Stora Vika. Balder Östra i centrala Nynäshamn fick två av de tre nybyggda husen inflyttningsklara under Det första huset hade inflyttning i oktober och hus nummer två i december, båda med 26 lägenheter. Uthyrningsgraden för våra lägenheter är fortsatt hög (99,5 %) och årets generella hyreshöjning reglerades med 2,5 % enligt det tvååriga hyresavtalet med Hyresgästföreningen som förhandlades fram i början av Vi genomförde i slutet av året ett omfattande arbete med att uppdatera våra hyreskontrakt med det nya folkbokföringsnumret och fyller nu kraven gentemot Lantmäteriets lägenhetsregister. Arbetet med att energideklarera våra fastigheter är klart och vi kommer nu att sätta upp anslag i trapphusen eller tvättstugorna som visar fastighetens energiförbrukning. Vi vill uppnå en minskad förbrukning för att minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan på naturen. De största underhållsarbeten som slutfördes under 2009 var stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilation på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9, samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Totalt aktiverades drygt 9,6 mnkr. Vi fortsätter arbetet med Boinflytande, där vi genom Hyresgästföreningen försöker genomföra åtgärder som ligger våra hyresgäster närmast hjärtat. Vi byggde lekplatser på Ribban, Släggan och Estö, rustade upp flertalet tvättstugor i vårt bestånd och installerade ny trygghetsbelysning i Backlura, Sorunda, Stora Vika och Ösmo. Nytt år i sikte Nynäshamnsbostäder får en spännande start 2010, då det flyttar in hyresgäster i det tredje huset på nyproducerade Balder Östra (25 lgh) i januari. I februari är det inflyttning i det första av de två nya hyreshusen i Ösmo (19 lgh). Hus nummer två kommer att ha inflyttning i april (19 lgh). Vi på Nynäshamnsbostäder kommer att flytta! I mitten av februari flyttar huvudkontoret till det gamla Ericsson-området på Telivägen 8. I de rymliga lokalerna kommer områdesansvariga och resten av personalen att sitta under samma tak. Receptionens öppettider kommer att utökas samt att kundmottagningen blir större. I februari kommer vi att deltaga på Nynäsmässan och i augusti på Bomässan i Nynäshamn för att skapa kontakt med nuvarande och framtida hyresgäster genom att sprida information om våra bostäder. Under 2010 kommer vi även att arbeta med att förstärka vårt varumärke, samt genomföra arbete med kundsegmentering för att kunna forma och kommunicera erbjudanden till våra kunder mer effektivt. Planerna på att bygga hyresrätter på Telegrafen 12 fortsätter och företaget har även som ambition att nyproducera vid Nynäsgård i anslutning till pendeltågsstationen och på tomten Apotekaren 6. Nynäshamnsbostäder vill skapa lönsamhet genom försäljning, nyproduktion och effektiv förvaltning och följer under året den finansiella strategi som arbetades fram genom ett strategitest Vårt mål är att bli ett föredöme i branschen. En glad överraskning för alla anställda var resultatet av kundenkäten för nöjd-boende-index, eftersom utvärderingen visade på ytterligare höjning av index. Det visar att vår organisation är på rätt väg i strävan att bli mer kundnära. Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Flerårsöversikt Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Resultat efter finansiella Resultat poster, efter mnkrfinansiella poster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Realisationsvinster, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Eget Kapital, mnkr Avkastning totalt kapital, Avkastning totalt kapital, 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Avkastning totalt kapital, Avkastning % totalt kapital, % 0,1 9,5 3,0 0,1 3,4 9,5 2,7 3,0 3,4 2,7 Soliditet synlig, Soliditet synlig, 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Soliditet synlig, % Soliditet synlig, % 15,3 18,8 12,6 15,3 12,7 18,8 12,0 12,6 12,7 12,0 Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Balansomslutning, mnkr Vakansgrad bostäder, Vakansgrad bostäder, 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Vakansgrad bostäder, % Vakansgrad bostäder, % 0,5 0,5 1,1 0,5 3,6 0,5 4,4 1,1 3,6 4,4 Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Bokfört värde fastigheter, Bokfört mnkr värde fastigheter, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Investeringar, mnkr Antal anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

4 4 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

5 Vd har ordet 2009 har framför allt präglats av färdigställande och inflyttning i 76 av våra 101 nyproducerade hyresrätter i Sorunda, Stora Vika och Nynäshamn. Efterfrågan och intresset för de nya bostäderna har varit stort, framförallt i centrala Nynäshamn. Efterfrågan på bolagets hyresrätter har varit stor under hela 2009 och vakanserna har fortsatt att ligga lågt, strax under 1 %. När många äldre hyresgäster flyttade till nyproduktionen, frigjordes flera mindre, billigare lägenheter och bolaget kunde därför under hösten erbjuda ungdomar förtur till vissa öronmärkta lägenheter. Under våren träffades även ett tvåårigt hyresavtal med hyresgästföreningen med 2,5 % ökning 2009 och 2 % för Under året köpte företaget mark i centrala Nynäshamn för framtida nyproduktion. De två tomterna Telegrafen 12 och Apotekaren 6 ger möjlighet att producera ytterligare stycken nya hyresrätter under de kommande åren. Nynäshamnsbostäder följde i början av året upp kundernas respons på alla de förändringar som genomförts i företaget sedan förra mätningen Nöjdkund-index har ökat med hela fem indexenheter, vilket innebär att vi är på rätt väg. Det är oerhört viktigt för oss att våra hyresgäster trivs och vill bo kvar. Vår vision är att kunna erbjuda stockholmsregionens mest attraktiva hyresrätter. Det är en tuff utmaning som inte bara tar sikte på bostädernas läge och standard. Det handlar också om kundservice och kundbemötande. Energideklarationerna blev klara före sommaren och nu kvarstår den viktigaste delen av arbetet - att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det är ett omfattande arbete och ingår som en del i underhållsplanen för våra fastigheter de kommande åren. Glädjande erhöll bolaget tillsammans med Kth och Nynäshamns kommun ett bidrag (cerbof) från Boverket. Projektet som kommer att pågå fram till våren 2011 ska utreda hur beteende bland boende och brukare påverkas av att man synliggör energiförbrukningen. en stigande euro-kurs tillsammans med finanskrisen att leda till att hela avtalskonstruktionen föll samman. Många kommunala bolag sade då upp sina elavtal med en finansiell elskuld till Bergen Energi som konsekvens. Nynäshamnsbostäder fick tillbaka sin deposition för elhandeln med avdrag för en finansiell elkostnad om knappt 700 tkr. Sedan juli 2009 har ett mer traditionellt elavtal, utan deposition och indirekt spekulation i eurokursen, tecknats med Nynäshamns energi. Resultatet före bokslutsdispositioner i år ligger sammantaget i nivå med vår budget. Nedskrivningarna för nyproduktionen i Sorunda och Stora Vika uppgår till c:a 22 mnkr och uppvägs i balansräkningen av uppskrivningar på befintliga fastigheter. Därigenom bibehålls delar av den soliditetsökning som skapades av föregående års fastighetsförsäljning. För framtiden måste lönsamheten i vår verksamhet öka ytterligare. En fastighetsstrategi för att framgångsrikt hantera ett föråldrat fastighetsbestånd där försäljningar, nyproduktion och en effektiv förvaltning är avgörande. Det räcker dock inte bara med att skapa bättre ekonomiska resultat - vi vill även bli ett föredöme inom branschen. Nynäshamnsbostäder var ett av de många kommunala bolag som anslutit sig till HBV s elavtal tillsammans med Bergen Energi. Under året kom elprisets utveckling, Chris Österlund Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

6 Året som varit Januari Januari Vi började året med den traditionsbundna julgransplundringen med Aya Baya Band och tomten på besök. Barnen var mycket roade och glädjen var stor. Februari Juni Mars Mars G som i godkänd. Under februari/ mars besvarade våra hyresgäster en enkät över hur de upplever sitt boende samt Nynäshamnsbostäder som hyresvärd, en s.k. NBI-undersökning (nöjdboende-index). Indexet hade höjts med 5 enheter sedan förra gången som enkäten besvarades (2006). Maj Maj För att kunna visa hur våra nyproducerade lägenheter skulle se ut innan inflyttning lät Nynäshamnsbostäder byggda en projektmodell som lades ut på webben. Modellen presenterades i Gröndalskolan för de som köat för en lägenhet i vår nyproduktion. C:a 300 personer kom för att få en presentation av nybyggnationen. April 2009 månad för månad Januari Julgransplundring Metro varumärkesbarometer igenkänningsgraden 30,7 % (2009) har ökat från 28,1 % (2008) Februari Översättning av hyresgästinformation till polska, ryska, arabiska, spanska och engelska. Enkät till hyresgästerna ihop med Hyresgästföreningen om viljan att behålla VLU som underhållssystem Mars Nöjdkundindexundersökning, NBI Boskola för 3:orna på Samhällsprogrammet, gymnasiet Källarbränder på Backluravägen 15, informationsmöte med hyresgäster och räddningspersonal Föreningsbanken i Sorunda flyttar Maj Projektmodell på webben över lägenheterna på Balder östra Första lyftet Balder östra Visning av Balder östra med hjälp av projektmodellen i Gröndalskolan Inflytt i våra nya lägenheter på Kyrkgatan i Sorunda 1 maj Samtlig personal får grundläggande miljöutbildning Juni Inflytt i våra nya lägenheter på Ladbacksvägen i Stora Vika 1 juni Uppgradering av vår IT-miljö och byte av servrar Huvudkontoret ansluts till bredband via Nynäs Stadsnät Juli Nynäshamnsbostäder sponsrar tävling i centrum med längdskidåkningseliten Augusti Nynäshamnsbostäder sponsrar Allsång på stan September Bandklippningsceremoni för Vansta, Ösmos första hyreshus med hiss Projektmodell på webben över lägenheterna på Vansta Visning av nybyggnationen i Sorunda vd:ar och styrelsepersoner inom SABO Styrelsen beslutar om att öronmörka ett 50-tal lägenheter som ungdomslägenheter Nynäshamnsbostäder representerar vid invigningen av Väg 73 Oktober Upphandling av vår IT-drift November Energijägarutbildning områdesansvariga Nynäs Vård skriver avtal om att öppna vårdcentral i Föreningsbankens gamla lokaler i Sorunda December Samtliga hyresavtal skannas 6 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

7 Augusti Juli September September I slutet av september var vi iväg på invigningen för väg 73. I vår monter bjöds det på information om företaget och vår nyproduktion. Det var mycket folk vid invigningen och vi pratade med många kommande hyresgäster. Våra 10:or till kundvagnarna eller så kallade kundvagnspluppar blev mycket populära samt våra stolar som många besökare använde för att vila sina trötta ben. November I början av året stängde Swedbank sitt bankkontor i Sorunda och bensinmacken stängde igen sin verksamhet. Därmed försvann en stor del av servicen i Sorunda. Till allas glädje skrev Nynäs Vård under hösten ett avtal med Nynäshamnsbostäder om att öppna vårdcentral i bankens gamla lokaler under Oktober November December September Bandklippningsceremoni som byggstart för nybyggnationen i Vansta, Ösmo. De 38 centrala lägenheterna blir de första hyreshusen i Ösmo som byggts med hiss. Leif Stenquist och Liselott Vahermägi höll tal och klippte banden. Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

8 Nyproduktion I december 2006 meddelade kommunfullmäktige i Nynäshamn ägardirektiv till Nynäshamnsbostäder att bygga nya bostäder för äldre. Av ägardirektiven framgick även att de nya bostäderna skulle planeras i kommunens olika delar med markanvisningar i centrala Nynäshamn, Ösmo, Sorunda, Stora Vika och på Torö. Under 2009 blev 12 lägenheter i Sorunda och 12 lägenheter i Stora Vika klara. Inflyttningen skedde under april och juni. Monteringen av 77 lägenheter i centrala Nynäshamn startade i maj och den första av tre huskroppar var färdig för inflyttning den 1 oktober. Sista huset blir klart för inflyttning i början av januari Under året har bolaget även startat monteringen av de 38 lägenheterna i Ösmo. Dessa beräknas bli klara för inflyttning under första halvåret Fram till årsskiftet har nyproduktionen upparbetat 147,6 mnkr som redovisas i balansräkningen under pågående arbeten. De färdigställda fastigheterna i Sorunda och Stora Vika om 43,6 mnkr har förts från pågående arbeten till byggnader och mark i balansräkningen. Efter en extern fastighetsvärdering bedöms marknadsvärdet för dessa båda fastigheter uppgå till 21 mnkr, varför en nedskrivning om 22,6 mnkr har varit nödvändig att genomföra. Efterfrågan på de nyproducerade lägenheterna har varit god och förutom ett par lägenheter i Stora Vika har allt hyrts ut. Hyrorna för en lägenhet i vår nyproduktion beräknas ligga mellan per m 2. Vi har byggt framförallt tvåor och treor där ytan varierar mellan ca 50 m 2 och 70 m lägenheter i centrala Nynäshamn (100 mnkr) Fastigheten Balder Östra förvärvades redan år 2008, då Nynäshamnsbostäder bytte mark med Nynäshamns kommun. Kommunen erhöll tomten Drabanten och en mellanskillnad om 3,4 mnkr för fastigheten Balder Östra. Redan på hösten 2008 startade markarbetena på Balder Östra. Tomten bestod till en stor del av berg, som skulle sprängas bort. I början av 2009 var fastigheten klar för att grundarbetet skulle kunna starta. Under våren blev grunderna klara och modulerna från entreprenören monterades till midsommar. Under sommaren och hösten stomkompletterades hus 1 på Åkargränd och det blev klart för inflyttning den 1 oktober. Hus 2 utmed Fredsgatan blev klart för inflyttning 1 december 2009 och det sista huset har inflyttning i början av Fram till årsskiftet har främsta fokus varit att hinna klart invändigt för att klara inflyttningen och även att prioritera p-däcket så att hyresgästerna ska ha tillgång till par- Centrala Nynäshamn, Balder. 77 lägenheter 8 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

9 Ösmo, Vansta. 38 lägenheter keringar. Merparten av trädgårdsarbetena sker under Fram till årsskiftet hade projektet Balder Östra med 77 lägenheter och 77 parkeringsplatser upparbetat 100 mnkr, varav 89,3 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret lägenheter i Ösmo (48,3 mnkr) Marken i Vansta förvärvades av Nynäshamns kommun under Markarbetena där man röjde skog och sprängde bort en del berg, startade under maj Grundplattorna blev klara under hösten och modulerna började monteras under oktober. Hyresgästerna beräknas kunna flytta in i februari och april Fram till årsskiftet hade projektet Vansta i Ösmo med 38 lägenheter och 40 parkeringsplatser upparbetat 48,3 mnkr, varav 43,1 mnkr avser arbeten utförda under Projektet beräknas bli helt färdigställt under första halvåret Torö (0,4 mnkr) Projektet att bygga nya hyresrätter ute på Torö har varit vilande under året i avvaktan på att tillgången på vatten ska utredas vidare. Sorunda, Torp. 12 lägenheter Stora Vika, Marsta. 12 lägenheter Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

10 Förvaltning Det är oerhört stimulerande att vår personal vill jobba i en förvaltning där det finns en framtidstro och en vilja att förändra sina rutiner med fokus på kundnytta och affärsmässighet. I den omfattande omorganisationen som genomfördes under 2007 och 2008 så börjar vi nu kunna skörda frukterna av vår processinriktade verksamhet. Vårt mål är att våra kunder ska ha ett bra boende med hög service till en rimlig hyra. Att vi är på rätt väg har vi fått bekräftat från våra kunder genom de mätningar som vi genomfört. Det mest påtagliga resultatet är att man är mycket nöjdare med våra områdesansvariga där vi ökat med 14 enheter i kundindex. Vi kan också se genom vår nyrekrytering och utbildningsinsatser att vi har minskat på externt köpta tjänster vilket har resulterat i minskade kostnader på reparationer. Avtalen med entreprenörer och leverantörer ses årligen över och vi kan med glädje konstatera att kostnaderna även här gått ned. Det har inte inneburit någon sämre kvalité utom tvärtom bättre utförda tjänster. Det har varit väldigt kul att börja förvalta våra nyproducerade fastigheter. Det har varit många byggmöten och besiktningar men vi är oerhört nöjda med slutresultatet. En del inkörningsproblem är det alltid i en ny fastighet men det finns alltid lösningar. Nya fastigheter innebär också ny teknik som vi och våra kunder inte är vana att hantera, men genom möten och lite handpå- läggning lär vi oss hur vi ska informera oss själva och våra kunder. Vintern kom mycket snabbt efter en lång höst, tyvärr hann vi inte klart med trädgårdsarbetena på Balder i Nynäshamn men så fort det blir lite varmare så kommer arbetet igång kommer nyproduktionen i Vansta att stå klar och de är de första husen med hiss i Ösmo. Stora Vika och Sorunda är helt klara med fina yttre miljöer och med hiss. Samtliga nyproducerade fastigheter är förberedda för individuell mätning av varmvatten, kallvatten samt värme. När det ska tas i bruk får framtiden utvisa men många vill ha möjlighet att kunna påverka sina boendekostnader. Vår uthyrning har varit ovanligt hårt belastad under 2009 och i vissa lägen har det varit svårt att nå oss. Det finns ett stort intresse bland våra kunder att se var vi nyproducerar och om man har möjlighet till att eventuellt få en bostad. Nynäshamnsbostäder och de lokala hyresgästföreningarna har träffats vid två tillfällen under året för att förbättra samarbetet och planeringen av hur samverkansmedel ska användas. Nu har områdesansvariga och de lokala representanterna för hyresgästföreningen hittat riktlinjerna för samarbetet. Det som skall prioriteras är: trygghet och säkerhet, tvättstugor, lekutrustning, trappuppgångar och entréer, plantering och blommor. Den anlagda källarbranden på Backluravägen var ett tungt slag för Nynäshamnsbostäder. Efter flera år av Vart går hyran? reparationer och underhåll el, vatten och sophantering uppvärmning skötsel, service och områdesansvariga räntekostnader, administration m.m. fastighetsskatt Många föreställer sig nog att hyran mest går till den egna lägenheten. I själva verket går stora delar till mycket annat som sopsortering, snöskottning, klottersanering och nya lekplatser för att nämna några exempel. 10 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

11 insatser för att förbättra områdets rykte så kände vi och våra hyresgäster en stor rädsla och hopplöshet. Vill någon oss illa så är det svårt att skydda sig mot illdåd. Vi har ökad bevakning av området för att ge större trygghet för de boende. Samtliga hyresgäster ha fått en lista vad man bör tänka på för att kunna förebygga vattenskador och bränder. Vi har även gjort hembesök hos våra kunder om de har önskat det. Radonmätning har fortsatt under året och kommer att vara klart under våren Vi kommer att göra en utvärdering av samtliga områden. Tyvärr har det visat sig att många hyresgäster har satt igen ventilationen och bl. a. där igenom fått lite höga värden. Energideklarationen är genomförd och anslag ska sättas upp i trapphusen eller tvättstugorna som visar vad fastigheten förbrukar. Deklarationen är ett bra underlag för våra framtida insatser att minska vår förbrukning. De större underhållsinsatser som gjorts under året är stambytet på Fröjas väg och Valthornvägen, byte av ventilationen på stora delar av Backluravägen, reparation av balkonger på Estövägen 7-9 samt upprustning av tvättstugorna på Mejerivägen. Det har även gjorts stamspolning av stammar och stick samt byte av fönster och karm på Ribban vid Backluravägen Under 2009 har vi bytt c:a 320 st kyl/frys samt spisar. Valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) innebär att man som hyresgäst kan göra val hur man vill ha sitt underhåll i lägenheten. Antingen kan man göra underhållet själv eller så beställer man åtgärden genom Nynäshamnsbostäder. Fler hyresgäster beställde åtgärder genom VLU under 2009 än året innan. Vi har fått i uppdrag att inom förvaltningen bli ett föredöme i branschen, det är en utmaning som vi antagit så nu gäller det att fortsätta att förbättra oss på samtliga områden Underhållskostnad Underhållskostnad Kr/m² År Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

12 Marknad Marknadsanalys Nynäshamnsbostäder har sammanlagt lägenheter och en uthyrningsbar bostadsyta om m 2. Bolaget har 73 lokaler, 162 förråd och parkeringsplatser/garage. Bolaget har under året färdigställt 75 bostäder och ytterligare 63 bostäder kommer att stå klara under första tertialet Bostäder Det bor cirka personer i vårt fastighetsbestånd, vilket ungefär motsvarar 15 % av kommunens invånare. 1 Under 2009 har Nynäshamnsbostäder förmedlat cirka 500 bostäder och ungefär personer anmälde sig som sökande till dessa. Bolaget har haft en ovanligt hög uthyrningsgrad och fick därför nästan inget hyresbortfall på grund av vakanta lägenheter. Ett mindre antal lägenheter (5-10 st) har under året varit spärrade för uthyrning på grund av reparationer eller fungerat som evakueringslägenheter vid pågående stambyten. För nyregistrerade till vår bostadskö kan det i nuläget ta upp till två år innan man får en lägenhet, beroende på var i beståndet man vill bo. Lokaler och parkeringar Nynäshamnsbostäder förvaltade under året 73 lokaler (7 830 m 2 ) och 162 förråd (2 793 m 2 ). Av de 73 lokalerna disponerades 16 av Hyresgästföreningen (873 m 2 ), 10 lokaler användes för bolagets verksamhet (1 398 m 2 ) och 44 hyrdes ut till kommersiell verksamhet (3 220 m 2 ). Den omsättningsmässigt största lokalhyresgästen är Nynäshamns kommun, som hyr tre lokaler (2 095 m 2 ). Vakansgraden för lokaler var 4,1 % under Under året har 3 lokaler byggts om till lägenheter. På Backluravägen 9 där det tidigare var en förskola har det blivit 2 st trerumslägenheter och på Toppstigen 1 har en lokal byggts om till lägenhet. Många har under året anmält sig som sökande till vår pågående nyproduktion av bostäder i Sorunda, Stora Vika, Ösmo och centrala Nynäshamn. Sammanlagt anmälde c:a 420 personer intresse för nyproduktionen, varav c:a 300 till centrala Nynäshamn. I Sorunda flyttade hyresgästerna in den 1 maj och i Stora Vika 1 juni. Till Balder Östra gick flyttlasset 1 oktober, 1 december samt 1 januari Källa: SCB Boendeprofil för Nynäshamnsbostäder Vakansgrad Vakansgrad bostäder Kr/m² Genomsnittshyra Procent 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% År 0,0% År 12 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

13 Finansiering 2009 inleddes stormigt och marknadsaktörer och bedömare förväntade sig ett riktigt krisår. Många såg likheter med krisen som rådde under början av 90-talet och osäkerheten var mycket stor. Finanskrisen som startade under 2008 hade nu övergått till en global lågkonjunktur. Marknaden köpte inte Riksbankens budskap om låg ränta en lång tid framöver. Även bankernas bedömare prognostiserade tidigare höjningar. Riksbanken sänkte räntan till 0,25 % och erbjöd dessutom 100 mdkr i direktlån till bankerna mot reporänta plus ett minimumpåslag om 0,15 % på ett års löptid. Detta fick direkt effekt på marknaden där räntorna föll och terminsprissättningen närmade sig Riksbankens räntebana. I och med den negativa inflationstakten framhölls tankar om deflation, men efter sommaren började kreditmarknaden tina upp och lånemarginalerna mot företagskunder sjönk. I oktober lät Riksbanken lämna räntebanan oförändrad och efter detta låg marknadens prissättning i princip på Riksbankens räntebana. Inte förrän efter Riksbankens möte i december ändrade bankerna sina prognoser över reporäntan. 3-mån Stibor som vid årets början prissattes till 2,41 % slutade vid årsskiftet på 0,48 %, vilket gav en nedgång med 193 räntepunkter. Den 5-åriga swapräntan började på 2,84 % och ökade med 4 räntepunkter till 2,88 %. Portföljens utveckling under året Nynäshamnsbostäder har en lånestock på 798 (598) mnkr per den sista december och säkerheten består av kommunal borgen med 646 (446) mnkr och pantbrev med 156 (152) mnkr. Den rörliga delen av lånestocken har i stort sett varit oförändrad under året med c:a 66 (58) %. Rörlig ränta innebär en ökad ränterisk i förhållande till om lånen säkras med fast ränta. Den rörliga räntan har dock gynnat företaget under 2009 med lägre räntekostnader. Rörlig ränta har historiskt sett gett en lägre kostnad. Företaget använder sig av räntederivat (swappar) för att hantera räntebindningen. Under året har simuleringar med olika typer av swappar skett för att kontrollera att portföljen håller sig inom styrelsens räntemandat. Vid årets slut hade företaget räntebindning med swapavtal för 350 (550) mnkr och en räntecap på 100 mnkr till Strategitest Alla företag har olika förutsättningar i de finansiella frågorna beroende på var det är geografiskt beläget, om det har tillgång till kommunal borgen, vilket typ av bestånd det har i sin portfölj, skuldsättningsnivå samt hur stark balansräkning företaget har. Valet av finansiell strategi har stor påverkan på företagets framtida lönsamhet och därför valde Nynäshamnsbostäder att precis som föregående år göra ett strategitest under hösten. I ett strategitest simuleras låneportföljer med olika sammansättningar och förfallotider och företaget kan se hur dessa skulle påverka företagets resultat- och balansräkning. Testet tar hänsyn till befintlig låneportfölj och företagsspecifika händelser. Till strategitestet levererades en balans- och resultaträkning, budgeten för 2010 samt en 5-årsprognos. Ett antal olika varianter på låneportföljer testades och styrelsen tog i december 2009 beslut om vilken portfölj som företaget ska arbeta efter under Genomsnitts- Andel av Kapitalbindningstid Lånebelopp tilli mkr ränta lån ,48% 65,5% ,48% 6,3% ,45% 9,4% Snittränta 150 samt kapitalbindning 3,43% per år 18,8% ,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% År Snittränta Skuld, mnkr Snittränta, procent Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning

14 Hållbarhetsredovisning Nynäshamnsbostäders bostadsområden, bostäder och lokaler ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt samt möjliggöra för våra hyresgäster att kunna leva miljömässigt. Företaget arbetar aktivt för hållbar utveckling och därmed minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Vi vill arbeta för att de beslut vi tar idag ska gynna kommande generationer. Miljöledningssystem Miljöarbetet drivs i enlighet med företagets miljöpolicy och med hjälp av det miljöledningssystem som startats upp under året. Ett miljöledningssystem kan beskrivas som en plan en checklista där man fastslår företagets miljöpolicy, miljömål, handlingsplan, ansvarsområden, arbetsrutiner och uppföljning. Systemet är ett internt instrument för att organisera och planera allt miljöarbete i företaget. Via systemet får företagsledningen ett verktyg för att få ordning och reda på hela organisationens miljöarbete. På så sätt kan miljöfrågorna hanteras smidigt, kostnadseffektivt och ständigt vara i fokus. Hållbarhetsprinciper Med de fyra hållbarhetsprinciperna som grund kan vi fatta kloka beslut som stegvis tar oss mot en hållbar framtid. 1. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning från berggrunden. Detta innebär att vi vid utbyte installerar energisnåla maskiner och vitvaror för att minska energianvändningen, hushåller med vårt beroende av fossila bränslen och minimerar användningen av produkter som innehåller koppar, kvicksilver och bly. Vi mäter förekomst av radon i vårt bestånd. Radonmätningen ska vara helt genomför vintern 2009/ Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. Detta innebär att vi använder miljömärkta kemiska produkter, ökar vårt miljötänkande vid alla former av upphandlingar och inköp, sorterar avfall och vidareutvecklar sophanteringen. 3. Vi ska sluta bidra till att naturen utsätts för systematisk undanträngning med fysiska metoder. Detta innebär att vi i huvudsak använder fjärrvärme för uppvärmning av våra fastigheter. Energieffektiviseringen är i fokus genom att vi sätter in energiglas vid fönsterbyten, gör översyn av ytterbelysning, byter till lågenergilampor där det är möjligt, byter utrustning i undercentraler för att nå låga driftskostnader och hela vårt bestånd energideklarerades under Vi ska sluta bidra till att människor systematiskt hindras från att tillgodose sina behov. Detta innebär att vi tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar människor, är lyhörda för deras önskemål och bidrar till att tillgodose deras behov. Miljö och energi Alla våra fastigheter är nu energideklarerade. Det ger oss ett mycket bra underlag inför vårt arbete att finna åtgärder för att minska energianvändningen och ett arbete som har högsta prioritet och påverkar vårt arbete inom samtliga verksamhetsområden. Energioptimering sker genom att vi trimmar våra anläggningar, byter ut fläktar, successivt byter ut vitvaror till lågenergiförbrukande, sätter in närvarostyrd belysning i trapphus, carport och andra allmänna utrymmen. Samtliga företagsbilar har under året bytts ut till fordon med miljöinriktning. Utbildningar En viktig faktor av företagets miljöarbete är den kunskap och det engagemang som alla anställda har. Under året har samtliga personal erhållit grundläggande miljökunskap. De personer som ingår i företagets miljöråd har deltagit i upptaktsutbildning för miljöledningssystem och miljölagstiftning och våra områdesansvariga har fått utbildning i energijakt, Kunskap måste kontinuerligt utvecklas inom företaget, hos varje enskild medarbetare, för att vi ska kunna möta framtida krav och förväntningar på vårt miljöarbete. 14 Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen avger härmed redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010, föreningens 15:e

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer