EG-domstolens domar om offentlig upphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EG-domstolens domar om offentlig upphandling"

Transkript

1 Andrea Sundstrand EG-domstolens domar om offentlig upphandling NORSTEDTS JURIDIK

2 Innehäll I. EG-domstolen EG-domstolens utformning Bakgrund och syfte Sammansättningen Domstolen Förstainstansrätten Generaladvokaterna Justitiesekreteraren Förvaltningen Behörigheten EG-domstolen Förstainstansrätten Processen vid EG-domstolen Taleberättigade Medborgarnas möjlighet att väcka talan Kommissionen Olika typer av talan Begäran om förhandsavgörande Talan om fördragsbrott Talan om ogiltigförklaring Passivitetstalan Överklagande Skadestandstalan Förfarandet vid EG-domstolen Det skriftliga förfarandet Det muntliga förfarandet Överläggning och dorn Motiverade beslut Rättegängssprak Dokument frän EG-domstolen Processhandlingar Kungörande i EUT Förhandlingsrapporten Generaladvokatens förslag till avgörande Domar och motiverade beslut EG-domstolens publikationer 27

3 12 Innehäll Rättsfallssamlingen (REG) Bulletinen EG-domstolens webbplats Allmänt om webbplatsen Veckokalendern Att söka efter domar m.m Övriga databaser i EU EG-domstolens domar om offentlig upphandling Inledning Domarna listade i nummerordning Domarna listade i datumordning Domarna refererade i nummerordning 59 Mal 10/76 kommissionen mot Italien 61 Mal 133/80 kommissionen mot Italien 62 Mal 76/81 Transporoute 63 Mal 274/83 kommissionen mot Italien 66 Mal C-103/84 kommissionen mot Italien 68 Mal 199/85 kommissionen mot Italien 70 Mal C-263/85 kommissionen mot Italien 72 Mal 27-29/86 CEI m.fl. 73 Mal 31/87 Beentjes 76 Mal 45/87 kommissionen mot Irland 80 Mal C-3/88 kommissionen mot Italien 83 Mal C-21/88 Du Pont de Nemours Italiana 86 Mal 103/88 Fratelli Costanzo 88 Mal 194/88 R kommissionen mot Italien 91 Mal C-351/88 Laboratori Bruneau 94 Mal C-243/89 kommissionen mot Danmark 95 Mal C-247/89 kommissionen mot Portugal 98 Mal C-295/89 Dona Alfonso 101 Mal C-360/89 kommissionen mot Italien 103 Mal C-362/90 kommissionen mot Italien 105 Mal C-24/91 kommissionen mot Spanien 107 Mal C-272/91 kommissionen mot Italien 109 Mal C-71/92 kommissionen mot Spanien 112 Mal C-l 07/92 kommissionen mot Italien 114 Mal C-296/92 kommissionen mot Italien 116 Mal C-328/92 kommissionen mot Spanien 118 Mal C-331/92 Gestion Hotelera Internacional 121 Mal C-389/92 Ballast Nedam Groep I 123 Mal C-324/93 Evans Medical och Macfarlan Smith 125 Mal C-359/93 kommissionen mot Nederländerna 127

4 Mal C-392/93 British Telecom 130 Mal C-433/93 kommissionen mot Tyskland 133 Mal C-57/94 kommissionen mot Italien 135 Mal C-79/94 kommissionen mot Grekland 138 Mal C-87/94 Wallonska bussama 140 Mal C-143/94 Furlanis 143 Mal C-318/94 kommissionen mot Tyskland 146 Mal C-234/95 kommissionen mot Frankrike 148 Mal C-236/95 kommissionen mot Grekland 149 Mal C-253/95 kommissionen mot Tyskland 151 Mal C-311/95 kommissionen mot Grekland 153 Mal C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria m.fl. 154 Mal C-54/96 Dorsch Consult 158 Mal C-304/96 Hera SpA 161 Mal C-311/96 kommissionen mot Frankrike 163 Mal C-312/96 kommissionen mot Frankrike 164 Mal C-323/96 kommissionen mot Belgien 165 Mal C-328/96 kommissionen mot Österrike 167 Mal C-341/96 kommissionen mot Tyskland 170 Mal C-353/96 Irish Forestry Board 171 Mal C-360/96 BFI Holding 174 Mal C-5/97 Ballast Nedam Groep II 177 Mal C-43/97 kommissionen mot Italien 179 Mal C-76/97 Tögel 180 Mal C-103/97 Köllensperger och Altzwanger 183 Mal C-l 11/97 EvoBus Austria 185 Mal C-225/97 kommissionen mot Frankrike 187 Mal C-258/97 HI 190 Mal C-306/97 Connemara Machine Turf 193 Mal C-l 6/98 kommissionen mot Frankrike 195 Mal C-27/98 Fracasso och Leitschutz 199 Mal C-81/98 Alcatel Austria m.fl. 201 Mal C-107/98 Teckal 204 Mal C-108/98 RI.SAN. 206 Mal C-176/98 Holst Italia SpA 208 Mal C-225/98 kommissionen mot Frankrike 210 Mal C-275/98 Unitron Scandinavia och 3-S 214 Mal C-324/98 Telaustria och Telefonadress 217 Mal C-337/98 kommissionen mot Frankrike 220 Mal C-380/98 University of Cambridge 222 Mal C-399/98 Ordine degli Architetti m.fl. 225 Mal C-440/98 RAI 228 Mal C-94/99 ARGE 229 Mal C-172/99 Liikenne 232 Innehäll 13

5 14 Innehäll Mal C-237/99 kommissionen mot Frankrike 235 Mal C-223/99 och C-260/99 Agorä och Excelsior 237 Mal C-285/99 och C-286/99 Lombardini och Mantovani 240 Mal C-470/99 Universale-Bau m.fl. 243 Mal C-513/99 Concordia Bus Finland 246 Mal C-19/00 SIAC Construction 249 Mal C-59/00 Veestergaard 252 MälC-92/00HI 254 Mal C-97/00 kommissionen mot Frankrike 257 Mal C-214/00 kommissionen mot Spanien 258 Mal C-283/00 kommissionen mot Spanien 261 Mal C-327/00 Santex 264 Mal C-358/00 Buchhändler-Vereinigung 267 Mal C-373/00 Adolf Truley 269 Mal C-411/00 Felix Swoboda 272 Mal C-439/00 kommissionen mot Frankrike 275 Mal C-18/01 Korhonen m.fl. 276 Mal C-20/01, C-28/01 kommissionen mot Tyskland 279 Mal C-57/01 Makedoniko Metro och Michaniki 282 Mal C-249/01 Hackermuller 285 Mal C-252/01 kommissionen mot Belgien 287 Mal C-278/01 kommissionen mot Spanien 289 Mal C-310/01 Comune di Udine 290 Mal C-314/01 Siemens och ARGE Telekom 291 MälC-315/01GAT 294 Mal C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner m.fl. 297 Mal C-421/01Traunfellner 299 Mal C-424/01 CS Austria 301 Mal C-448/01 EVN och Wienstrom 303 Mal C-212/02 kommissionen mot Österrike 307 Mal C-230/02 Grossmann Air Service 309 Mal C-244/02 Kauppatalo Hansel 312 Mal C-247/02 Sintesi 314 Mal C-340/02 kommissionen mot Frankrike 316 Mal C-3 8 5/02 kommissionen mot Italien 318 Mal C-394/02 kommissionen mot Grekland 321 Mal C-26/03 Stadt Halle och RPL Lochau 324 Mal C-21/03 och C-34/03 Fabricom 327 Mal C-84/03 kommissionen mot Spanien 330 Mal C-126/03 kommissionen mot Tyskland 333 Mal C-158/03 kommissionen mot Spanien 336 Mal C-231/03 Coname 337 Mal C-234/03 Contese m.fl. 339 Mal C-264/03 kommissionen mot Frankrike 343

6 Mal C-414/03 kommissionen mot Tyskland 346 Mal C-458/03 Parking Brixen 348 Mal C-462/03 och C-463/03 Strabag 351 Mal C-525/03 kommissionen mot Italien 353 Mal C-15/04 Koppensteiner 355 Mal C-29/04 kommissionen mot Österrike 358 Mal C-129/04 Espace Trianon och Sofibail 360 Mal C-187/04 och C-188/04 kommissionen mot Italien 363 Mal C-331/04 ATI EAC m.fl Domarna sorterade efter nyckelord EG-lagstiftningen Syftet med direktiven Direktivens tillämplighet Införlivning av direktiv Artikel 30 i fördraget Statsstöd Direkt effekt Övergäng av verksamhet De grundläggande EG-rättsliga principerna Principen om likabehandling/icke-diskriminering Principen om transparens Principen om proportionalitet Principen om effektivitet Principen om rättssäkerhet Principen om rätten till en rättvis rättegäng Principen om likvärdighet Organ som omfattas av regelverket Upphandlande myndighet/enhet Leverantörsgrupper Anskaffningars omfattning av regelverket A- och B-tjänster Upphandling under tröskelvärdena, B-tjänster Bygg- och anläggningsarbeten Försörjningssektorerna Formgivningstävlingar Koncessioner Blandade kontrakt Undantag och särskilda hänsyn Tillämpning av lagstiftningen Tillämpning av undantag Nationella hänsyn Köp frän eget bolag Strukturfonder 388 Innehäll 15

7 16 Innehäll Smä och medelstora företag Miljöfrägor Sociala hänsyn Förfarandet Upphandlingsförfaranden Upphandlingsunderlag Urvalskriterier Jävsfrägor Hänvisa till extern kapacitet Tilldelningskriterier Tekniska beskrivningar Anbudsutvärdering Onormalt läga anbud Alternativa anbud Förhandling Offentliggörande av upphandlingar Meddelanden i EUT Avslutande av upphandling Tilldelningsbeslut Avbruten upphandling Avtalsfrägor Avtal Ramavtal Processuella frägor Rättsmedel Myndigheters och domstolars skyldigheter Interimistiska beslut Preklusionsfrägor Skadeständ frän MS Processen vid EG-domstolen Förstainstansrättens domar om upphandling Om förstainstansrätten Domarna listade i nummerordning Domar om arbetstagares rättigheter vid överlätelser Överlätelse av verksamhet och offentlig upphandling Domarna listade i nummerordning EG-direktiven om offentlig upphandling Nu gällande procedurdirektiv och bestämmelser Tidigare procedurdirektiv Rättsmedelsdirektiv Direktiv om arbetstagares rättigheter vid överlätelser 417

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Justitieombudsmannen, de närboende och miljön

Justitieombudsmannen, de närboende och miljön Justitieombudsmannen, de närboende och miljön av Jan Darpö docent i miljörätt vid Uppsala universitet Inledning Frågan om EG-rätten ställer krav på Sverige att tillhandahålla någon form av passivitetstalan

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv

Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv 2011:8 Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv Tom Madell Tjänster av allmänt intresse ett svenskt perspektiv - SIEPS 2011:8 - Rapport nr. 8 Oktober 2011 Utges av Svenska institutet

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA

954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 1 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA 954386_TRAITE_SV_1_50 03-02-2005 08:08 Pagina 2 MEDDELANDE TILL LÄSAREN Denna publikation innehåller

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer