VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ålands producentförbund ÅPF r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007. Ålands producentförbund ÅPF r.f."

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 ÅPF r.f

2 Verksamhetsberättelse år 2007 Sockerbetspolitiken har varit en av de större frågorna under året. Sockerbruket i Salo har stängts och det finns endast ett sockerbruk kvar i Finland beläget i Säkylä. I enlighet med EU:s politik sänkte Finlands sin kvot med 38 procent till ton socker, däremot var det flere länder som inte följde EU: s beslut om sänkning. Till följd av det beslöt EU ytterligare en sänkning med 10 procent, där odlarna i november gavs möjlighet att ansöka om nedläggningsstöd. För Ålands del blev transporten och lagringen i Möckelö en ödesfråga. Transportern från Nystad till Säkylä var ett problem, dels med själva transporten och dels med kostnaden för transporten. Detta gör att transporterna från Åland försämras i det avseendet att transportsträckan medför merkostnader eftersom Danisco ersätter transporter upp till 130 kilometer från bruket. I slutet av året när odlarna var tvungna att skriva avtal var det endast 12 odlare som fortsätter odlingen. Potatisodlingen drabbades hårt av de katastrofala skyfall som föll framförallt på västra Åland i slutet av maj. Potatisodlingen blev extremt drabbad där många odlare fick se sin gröda formligen bortsköljd med stora ekonomiska bekymmer som följd. uppvaktade på hösten Ålands Landskapsregering för att påvisa vikten av ersättning för skördeskador till de odlare som drabbades av de katastrofala regn som föll i maj. Julihade många dagar med nederbörd - det var ett typiskt varannan dags väder vilket försvårade förutsättningarna för att bärga torrt hö av god kvalitet. Mängdmässigt gav vallarna goda skördar. Hösten var gynnsam utifrån att tiden för skörd av framför allt spannmål bjöd på uppehållsväder och mycket av det som skulle tröskas kunde bärgas med låg fukthalt och hyggligt låga torkningskostnader. Farhågorna för omfattande hagelskador i äppelodlingarna visade sig tack och lov i stort obefogade, endast små arealer skadades svårt. Sockerbetorna gav goda skördar med hög sockerhalt. Frånsett arealerna som skadas i maj gav grönsakerna i stort hyggliga skördar. Det har under året varit nerskärningar i stöden när det så kallde 141-stödet fasas ner till år Det har drabbat främst den enmagade sektorn samt i viss mån trädgårdssektorn

3 Ett av det största arbetet som har sysselsatt förbundet under året är arbetet med det nya Landsbygsutvecklingsprogram för landskapet Åland Förbundet har aktivt deltagit i diskussionerna runt programmet, speciellt den del som har berört investerings, - och starstödet samt miljöstödet. VD Julia Rudels deltog i SLC-ungdomens studieresan till Polen i mars tillsammans med ungdomar ifrån de övriga förbunden. Under resan besökte man både konsulatet med även jordbruksrelaterade företag. SLC:s fullmäktige höll möte på Åland några dagar i juni. Då fick delegaterna bland annat bekanta sig med Chips Abp:s fabrik i Haraldsby, den nya mjölkgården Östergårds Mjölk Ab samt äppelodlaren samt förädlare Jan Mattsson i Vestanträsk. Styrelsen beslöt även under hösten att byta namn på kvinnosektionen till kvinnoutskottet och att utskottet skulle väljas som övriga utskott inom ÅPF. Ålands Producentförbund visade sin aktning till den avlidne Olof M. Jansson genom att på begravningen fana tillsammans med Ålands Center. Därtill har Ålands Producentförbund uppvaktat sina förtroendevalda på deras bemärkelsedagar. I övrigt har 2007 års verksamhet tidvis påverkats av sjukskrivningar. Jomala i april 2008 Förbundets organisation Styrelsen Ordförande för styrelsen och förbundsordförande har Anders Englund, Vårdö varit, viceordförande Jan Salmén, Saltvik och ledamöter Ralf Fagerholm, Hammarland, Lena Klingberg, Sund och Lennart Ekström, Jomala, Anders Jansson, Geta. Suppleanter i styrelsen har varit; Karl-Anders Berglund, Sund; Birgitta Eriksson, Hammarland, Tom Jansson,Föglö och Björn Boman, Vårdö. Ledamöter i SLC:s fullmäktige och styrelse SLC:s fullmäktige: Ordinarie Karl-Anders Berglund, Sund; Sven-Anders Danielsson, Finström och Lena Klingberg, Sund. Suppleanter Lennart Ekström, Jomala, Klas Mörn, Saltvik. SLC:s styrelse Anders Englund, Vårdö med Jan Salmén, Saltvik som suppleant. ÅPF:s utskott 2007 Potatisodlarutskottet Staffan Bengtz, Sven-Åke Mattsson, Bo-Erik Sandell, Finström, Kenneth Carlsson, Joakim Sjögrén, Tage Mattsson Sockerbetsutskottet Lars-Yngve Johansson, Henrik Sundberg, Ola Kuhlman, Roland Nylund, Viking Danielsson, Magnus Kuhlman, Tor-Erik Johansson Anders Englund Ordförande Birgitta Eriksson VD Spannmålsutskottet Egon Signell, Lars-Ove Blomqvist, Sixten Mattsson, Roger Jansson, Johnny Sjövik, Agneta Sviberg, Stefan Sundborg Marknadsföringsutskottet Jörgen Mattsson, Lotta Lindholm, Adam Söderlund, Staffan Mörn, Joakim Helander Specialodlarutskottet Ann-Christine Mansén-Kalm, Stig Söderlund, Mikael Perander, Ulf Perander, Guy Söderlund, Håkan Grunér, Jörgen Blomqvist

4 Husdjursutskottet Nicklas Mörn, Saltvik, Hans Lundberg, Stefan Eriksson, Benny Klingberg, Frej Bomansson, Peter Nordberg, Viveca Johansson, Regina Pettersson Skatteutskottet Klas Mörn, Saltvik, Berit Johansson, Sven-Anders Danielsson Utskottet för ekologisk odling Anders Johansson, Benny Klingberg, Niklas Mörn, John Mattsson, Lotta Sjölund, Mari Söderdahl Ungdomsutskottet Birgitta Eriksson, Mats Sjöblom, Erik Alm, Peter Nordberg, Ola Kuhlman, Suvi Koikkalainen, Laura Korpi, Henrik Karlsson Skogsutskottet Tor-Erik Johansson, Jan Salmén, Leif Sundberg, Anders Öhberg, Bjarne Bergman, Alf Mattfolk Kvinnoutskottet Agneta Leandersson, Yvonne Mattsson, Lotta Löfman, Katarina Fellman, Eija Lagerberg, Birgitta Karlsson, Airi Pettersson, Tarja Blomqvist, Ann - Christin Söderlund, Inga-Lill Pettersson, Inger Persson ÅPF:s representanter i SLC:s utskott Organisationsutskottet Skatteutskottet Trädgårdsutskottet Slaktdjursutskottet Sockerbetsutskottet Potatisutskottet Miljöutskottet Socialpolitiska utskottet Ungdomsutskottet Skogsutskottet Ekoutskottet Kvinnoutskottet Förbundets revisorer Julia Rudels t.o.m november, Birgitta Eriksson Sven-Anders Danielsson Risto Henriksson Ulf Pettersson Lars-Yngve Johansson Kenneth Carlsson Tuija Danielsson Louise Karlsson Birgitta Eriksson Tor-Erik Johansson Anders Johansson Yvonne Mattsson Revisorer har varit Robert Lindfors och Agneta Sviberg med Trygve Sundblom och Erika Sjöström som suppleanter. Förbundets kansli Förbundets kansli finns i Prakticum vid Ålands Landsbygdscentrum i Jomala. Kansliet är öppet alla vardagar kl Julia Rudels har varit VD till och med november, därefter tillträdde Birgitta Eriksson. Diana Sjöblom har varit kanslist. ÅPF:s skattetjänst Skattetjänst handhar bokförings- och deklarationsuppdrag åt medlemmarna till självkostnadspris. Skattetjänst handhas av Diana Sjöblom. Deklarationsoch bokföringshjälp har varit Klas Mörn och Janne Mörn. Skattetjänst förmedlar också prenumerationer av LRF:s medlemstidningar bland annat Land, Lantmannen och ATL. Den första Må bra-dagen för åländska landsbygdskvinnor samlade den 9.11 ett 40-tal nöjda deltagare. Dagen ordnades på initiativ av ÅPF:s kvinnoutskott

5 Medlemmar Antalet medlemsgårdar har varit 464 aktiva och 67 stödande gårdar med totalt medlemmar anslutna. Den anslutna åkerarealen har varit 9 008,21 ha, skogsarealen är ,08 ha och växthusarealen är m². Medelarealen åker per gård har varit 19,41 ha. Medlemsavgifterna för 2007 har varit följande: Grundavgift 56 euro Stödande 39 euro Arealavgift per ha - åker 4 euro - skog 0,7 euro Växthusavgift 0,05 euro/m² Avgift per fam.medl. 1,7 euro ÅPF har haft följande företag som förbundsmedlemmar: Ålands Centralandelslag Ålands Grönsakslager Ålands Skogsägarförbund AB Lantbruk Stödande företag: Andelsbanken för Åland Dahlman W J Ab Ålands Ömsesidiga Verksamheten Utskottens verksamhet Potatisodlarutskottet Potatisutskottet har haft möte där man bland annat har diskuterat det gångna potatisåret, som är att betrakta som katastrofal vad gäller odlingen. Utskottet har även diskuterat potatisodlingens framtid i samarbete med Chips Abp. Tillsammans inledde man nya prisförhandlingar. Sockerbetsutskottet Sockerbetsutskottet har under året haft många mötet tillsammans med Ålands Betodlarförening. Där har man tillsammans diskuterat de olika svängningarna inom sektorn. Specialodlarutskottet Specialodlarutskottet har tillsammans med Ålands Försöksstation tittat på försöksverksamheten och på nya sorter. Utskottet har deltagit i möten med anledning av det häftiga skyfallet i maj och påpekat behovet av ändrade regler för skördskadeersättning. Man ombesörjde även att grönsaksodlare fick möjlighet att deltaga i en resa som ordnades av Ålands Potatisodlarförening / Chips Ab till Örebro Potatis och Frilandsodlarmässa. Utskottet har även sammanträtt ett flertal gånger för genomgång av situationen efter det skyfall som drabbade västra Åland. Det åländska köket och närproderade råvaror var populära under Ålands landskapsdagar den juni på Senatstorget i Helsingfors. Skyfallen i maj förstörde 30 procent av den totala potatisskörden

6 Ungdomsutskottet Ungdomsutskottet har tillsammans med Kaj Rosberg funderat över hur man når unga jordbrukare i ett tidigare stadium av utveckling av gården. Tillsammans var de även på studiebesök till Östergårds mjölk. Ungdomsutskottet har även arrangerat julhälsning till konsumenterna på Åland och planerat aktiviteter för jordbrukare. Kvinnoutskottet Kvinnoutskottet har hållit 10 möten under De flesta möten har handlat om planeringen inför Må bra-dagen som ordnades den 10 november på Källboskola i Finström. Dagen var avsedd för kvinnor som lever på ett jordbruk. Kvinnorna fick pröva på olika behandlingar för kroppen och kunde även lyssna på en föreläsning av familjerådgivare Beryll Fagerlund. Därtill kunde man avnjuta en god laxsoppa till lunch. Dagen marknadsfördes i de båda åländska tidningarna, Landsbygdens folk och radio Åland. En del av medlemmarna deltog på SLC:s Våga vara jordbrukarkvinna- kurs som hölls i Helsingfors i mars. Den internationella kvinnodagen uppmärksammades också i tidningen Åland med en artikel i oktober. Ordförande Yvonne Mattsson deltog på träffen för riksdagskvinnor i november som ordnades av SLC: s och MTK:s kvinnoutskott. Skrivelser Åland producentförbund uppmärksammande Ålands Landskapsregering med en skrivelse i december om den olägenhet som orsakades i och med förseningar i utbetalningar av miljöstödet. Förseningen föranledes på grund av att det nya miljöstödet inte blev godkänt av EU inom stipulerad tid. Det skickades även en skrivelse angående de skador älgar utgör när de kommer in i äppelodlingar. Där påpekades det att ÅPF önskade att en odlare utan vidare tillstånd ska få avlägsna älgar från sina odlingar. Förbundets möten Vårmötet Vårmötet hölls fredagen den 13 april på Naturbruksskolan vid Ålands Landsbygdscentrum. Närvarande var ca 25 medlemmar och inbjudna gäster. SLC:s ordförande Holger Falck berättade om det nya regeringsprogrammet och ansåg att SLC hade fått bra gehör för sina åsikter. Han berättade även om vad som är aktuellt inom EU:s jordbrukspolitik. Målsättningen är att alla stöd skall frikopplas från jordbruket. Viktigt för Finlands del är också att få en långsiktig lösning för stöd enligt artikel 141. Landsbygdsutvecklare Lena Brenner från Ålands Landsbygdscentrum informerade även om projektet Landsbygd 2010, som har som mål att utveckla ett livskraftigt åländskt lantbruk. Höstmötet Höstmötet hölls onsdagen den 12 december 2007 vid Ålands Landsbygdscentrum. Närvarande var ca 50 medlemmar och inbjudna gäster. Den nya näringsministern, Jan-Erik Mattsson, berättade om landskapsstyrelsens nya handlingsprogram. Det innehåller skrivelser som är positiva för skogen där bland annat energivirket nämns. Gällande jordbruket skrivs att statusen på jordbrukaryrket skall uppgraderas och att möjligheterna att utveckla affärsverksamhet och företagande skall förstärkas. Mattsson berättade främst om ersättning för skördeskador, där han påpekade att han kommer att arbeta för att det skall utgå en direkt ersättning till de odlare som drabbades av de katastrofala skyfallen i maj Därtill skall skördeskadesystemet ses över och eventuellt göras om med så kallade skördeskada fonder. Tage Ginström informerade om 141-stödet där förhandlingarna utmynnade i en besvikelse. Förslaget kommer nu främst att drabba den enmagade sektor samt trädgårdssektorn. Ginström redogjorde även för förslaget om nedläggningsstödet till svinproducenter som man kan ansöka om 2008 och 2009 i samband med vårens huvudansökan. Stödet kan max utgå till euro per år under två år. Som referens används djurantalet för år Ginström nämnde även frikopplingen av stöden. Gällande mjölksektorn kommer eventuellt mjölkkvoterna att försvinna, men ingen ersättning för kvoterna har ännu diskuterats. Sockerbetorna diskuterades, men Ginström hade ingen närmare information om den transportersättning på 1 miljon euro som regeringen har lovat till näringen

7 Medlems- och arealredovisning 2007 Areal fördelning Aktiva Lägenhet Personer Ansluten areal Åker+Arr. Skog Väthus Bärbusk. Frilands , , , , , , , , > , Medlemmarnas fördelning enligt lokalavdelning 2007 Lokalavd. Aktiva Stödande Ansluten areal Föglö , , , ,0 0 0 Jomala , Kökar , Lemland , ,4 0 0 Gårdar Pers. Gårdar Pers. Åker Skog Växthus Bärbusk Hammarland Lumparland Norra Ålands ,8 343,4 0 0, Sottunga ,5 122,7 0 0 Totalt , ÅPF:s lokalavdelningar 2008 Föglö lokalavdelning Ordförande: Johan Helín, Granboda, FÖGLÖ Sekreterare: Tor-Olof Englund, Nötö, FÖGLÖ Kassör: Alfons Boström, Flisö, FÖGLÖ Hammarlands lokalavdelning Ordförande: Ralf Fagerholm, Näfsby, HAMMARLAND Sekreterare: Bjarne Bergman, Bredbolstad, HAMMARLAND Kassör: Mikaela, Liljegren, Kattby, HAMMARLAND Jomala lokalavdelning Ordförande: Tage Eriksson, Hammarudda, GOTTBY Sekreterare: Niklas Häggblom, Björsby, JOMALA Kassör: Tord Johansson, GOTTBY Lemlands lokalavdelning Ordförande: Karl-Erik Grahn, Granboda, LEMLAND Sekreterare & kassör: Egon Signell, Norrby, LEMLAND Lumparlands lokalavdelning Ordförande: Jan Eriksson, Lumparby, LUMPARLAND Sekreterare och Kassör: Erik Alm, Klemetsby, LUMPARLAND Sottunga lokalavdelning Ordförande: Nils Eriksson, SOTTUNGA Sekreterare: Regina Pettersson, SOTTUNGA Kassör: Stig Karlsson, SOTTUNGA Norra Ålands Lokalavdelning Ordförande: Henry Lindström, Haga, ÖDKARBY Sekretetare: Lotta Lindholm, Mickelsö, VÅRDÖ Kassör: Bo-Erik Sandell, Markusböle, PÅLSBÖLE

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014 2 VD:s förord... 4 Om Ålands Näringsliv... 5 Organisation... 5 Medlemmarna... 5 Medlemsservice och -förmåner... 6 Medlemskontakter... 6 Föreningsmöten...

Läs mer

PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006

PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006 PROAGRIA FINSKA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET ÅRSBOK 2006 KONTAKTUPPGIFTER Tavastgatan 28, 20700 ÅBO Tfn: (02) 481 2400 Telefax: (02) 481 2412 E-post: fhs@fhs.fi Internet: www.fhs.fi direktnummer / mobil Ordförande:

Läs mer

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Årsbok 2004. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1

Årsbok 2004. ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H. Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1 Årsbok 2004 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 247 Förbundets 94:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2004 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2009 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2010, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår Årsbok 2009 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands Svenska 4H Publikation nr. 258 Förbundets 99:e verksamhetsår 1 Årsbok 2009 Förbundets 99:e verksamhetsår Pärmbild: Ingeborg Mansner INNEHÅLL

Läs mer

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation LEDAREN SID 2 Värdekedjan stärks med strategiarbete EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2014 Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden SIDAN 26 Maskin satsar på nästa

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

Slutrapport. Ett livskraftigt centrum

Slutrapport. Ett livskraftigt centrum Slutrapport Ett livskraftigt centrum Projektledarens krönika Innehåll Projektledarens krönika... 3 Korta projektfakta...4 5 Arbetsprocessen med att ta fram en utvecklingsplan... 6 9 En plattform som fortsätter

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar

Sektionen för Elektronikdesign Bilagor höstmötet 2013. A. Sektionsmedlemmar Bilaga 1 Närvarollista A. Sektionsmedlemmar Förnamn Efternamn KIM ARDINGE AMANDA ARVIDSSON ANTON BACKLUND MARCUS BEIDEGÅRDH NICKLAS BOHMAN TOBIAS EDSTRÖM JOHAN ERIKSSON MOA ERIKSSON JACOB FREDRIKSSON CHRISTOFFER

Läs mer

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR

LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR LXXXIV LANDSKAPSREGERINGENS BERÄTTELSE TILL ÅLANDS LAGTING ÖVER LANDSKAPET ÅLANDS FÖRVALTNING OCH EKONOMISKA TILLSTÅND UNDER ÅR 2008 1 2 ISBN 951-8946-68-X Mariehamn 2009, Zapp reklambyrå Till Ålands lagting

Läs mer

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013

SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 SKUNK SKUNK Verksamhetsberättelse 2013 Kommunernas och skolornas stöd För verksamhetsåret 2013 ansökte Skunk om bidrag från Föglö, Kumlinge, Vårdö, Kökar och Brändö totalt 4 100. Det finns en bra kommunikation

Läs mer

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3

Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU ÅRSBOK 2011 3 Årsbok 2011 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F. Finlands Svenska Ungdomsförbund. FSU ÅRSBOK 2011 3 Innehåll Förord...5 Finlands Svenska Ungdomsförbund...6 Svenska Österbottens Ungdomsförbund...12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK

Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Verksamhetsberättelse 2012 SKUNK Förord av ordförande Det är alltid lika spännande när verksamhetsberättelsen ska sammanställas. Visst tycker jag själv att Skunk är en föredömlig förening som alltid har

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 04/2012

NYHETSBREV ÅLAND 04/2012 NYHETSBREV ÅLAND 04/2012 Det är flera av er lokalföreningar som med stort engagemang ordnar motionskampanjer under året. Några av er har egna namn på dem, som tex Lumparlands Travarin, Sundsrörelsen och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2014 31.12.2014 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2014 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND

ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND BALANSBOK 1.1.2013 31.12.2013 ANDELSLAGET ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN 1.1 31.12.2013 INNEHÅLL VDs översikt... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...

Läs mer

VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF. HISTORIK 1934-2009

VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF. HISTORIK 1934-2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF. HISTORIK 1934-2009 Brandskyddet före brandkårernas tillkomst Ordspråket säger: Elden är en dålig husbonde men en bra dräng. För att skydda sig mot

Läs mer

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår

ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår Årsbok 2007 ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund Finlands svenska 4H Publikation nr. 253 Förbundets 97:e verksamhetsår 1 2 Årsbok 2007 INNEHÅLL sid GRUNDPRINCIPERNA I VERKSAMHETEN 5 Allmän översikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG

Ekologiskt mitt val! Eko Nu. ekologiskt jordbruk. Nu behövs fler ekologiska producenter FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Ekologiskt mitt val! FINLANDSSVENSKA EKOLOGISKA PRODUCENTER PRESENTERAR SIG Eko Nu sista sidan sidan 5 Ogräs kan bekämpas effektivt även i ekologisk odling sidan 6 Konsumenterna skriker efter ekologiska

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer