en spänstig entreprenör sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en spänstig entreprenör sid 8"

Transkript

1 SePtemBer 2006 Peo Jönis tar över torpshammars herrgård sid 4 Bra idé gav Ångeföretag seger sid 6 en spänstig entreprenör sid 8 framti d Ång e september informationstidning till alla HUSHÅll OcH företag i Ånge KOmmUn

2 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 maj 2006 Katarina Dahl-Nilsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i humanistiska nämnden. Till ny ersättare utses Birgitta Leander, Ånge. Ingemar Eriksson har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och humanistiska nämnden. Till ny ledamot i humanistiska nämnden utses Lars-Olof Persson, Erikslund. Ny ledamot i kommunfullmäktige utses efter omräkning hos länsstyrelsen. En motion från Ångemoderaterna om vikten av fungerande arbetsplatsträffar besvaras och svaret godkänns. Motioner om en lugn och trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal (m), om att hälsa nyinflyttade välkommen (mp) och en motion om seniorboende i Torpshammar (c) lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Revisionsberättelse för år 2005 läggs till handlingarna. Årsredovisning och koncernbokslut för Ånge kommun 2005 godkänns och kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Den nya städorganisationen i kommunen, som infördes i maj 2004, har utvärderats och organisationsmodellen med en städenhet under tekniska förvaltningen permanentas. Årlig kvalitetskontroll ska delges kommunstyrelsen. Riktlinjer för kränkande särbehandling/sexuella trakasserier på arbetsplatsen antas. Jämställdhetsplan för Ånge kommun 2006 antas. Beslut att köpa en fastighet i centrala Ånge för vidare försäljning till ÅFA. Fastigheten utgörs av mark för park i stadsplan och avses användas till psykiatrins verksamhet. Strategidokument för Ånge kommuns vuxenutbildning antas, med några kompletteringar. Möjlighet att sända kommunfullmäktiges möten via webbradio godkänns. Kommunfullmäktige 12 juni 2006 Mona Mattsson har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Till ny ledamot i tekniska nämnden väljs Leif Lindström, till vice ordförande i tekniska nämnden efter Mona Mattsson väljs Erhard Lundqvist. Ny ledamot i kommunfullmäktige utses efter omräkning hos länsstyrelsen. Till ny ersättare i humanistiska nämnden väljs Björn Magnusson, Fränsta. En motion (mp) om att kommunens leasingbilar ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst klassas som miljöfordon besvaras. En motion (mp) om att använda det privata köket/bostaden för tillfälliga kaféändamål besvaras. Enligt ny livsmedelslagstiftning kan lokaler som huvudsakligen används som privat bostad godkännas som livsmedelsanläggning av miljönämnden. Inkomna motioner som skickats till kommunstyrelsen för beredning är: Ånge till Akademi norr (c), Bra introduktion för det nya kommunfullmäktige (s). Några omdisponeringar av budget 2006 godkänns. Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun antas. Ändringar av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen godkänns. Egenavgift för färdtjänst fastställs. Kommunfullmäktige 22 augusti 2006 Jörgen Dahlin, Ljungaverk, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Inga-Britt Söderberg, Torpshammar, som har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och organisationsutskottet. Medge att Ånge Energi AB köper värmeverk i Fränsta och Ånge från Vattenfall för 22 miljoner kronor samt godkänna kommunal borgen för lånefinansiering av köpet. Fränsta sjukhem blir Furubacken I våras utlyste Socialnämnden en namntävling för Fränsta sjukhem. Hela 31 namnförslag lämnades in och vinnande förslag blev Furubacken. Tage Påhlsson, kommunpolitiker i bland annat kommunstyrelsen, var den som lämnade in det vinnande förslaget. Juryn bestod av en boende och en personal från var och en av de tre avdelningarna på Furubacken och dessutom två politiker från socialnämnden. Namntävlingen och bytet initierades av Fränsta socialdemokratiska förening genom Stiven Wiklund, som ville att äldreboendet skulle få ett trivsammare namn. Boendet på sjukhemmet är det bästa som finns och namnet bör vara något man känner stolthet för. Sjukhemmet var det enda särskilda boendet i kommunen som inte hade något namn. Mer utvecklingspengar till kommunen? År 2006 upphör det nuvarande EU Mål 1-programmet Södra skogslänsregionen att gälla och en ny strukturfondsperiod, , startar. Under hösten pågår ett intensivt skrivarbete med att färdigställa de i, första hand, tre program som skall gälla under de kommande sju åren. Först ut är Mål 2-programmet Mellersta norrland ( Västernorrland/Jämtland ), som till vissa delar ersätter det gamla Mål 1-programmet. Knappt 1.4 miljarder från EU kommer att fördelas under perioden inom området. Förhoppningen är att under första halvåret 2007 ta de första besluten om fördelning av pengar. Framtid Ånge återkommer i nästa nummer med en mer detaljerad beskrivning av innehållet i de olika programmen. Framtid Ånge är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Pär Helander/Blink Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län framti d Ång e se pte m b e r 2006

3 Ledare Jag hoppas att vi kan gemensamt över de politiska blocken fortsätta att utveckla kommunen utan att i varje ärende försöka ta politiska poäng. Sten-Ove Danielsson, Kommunalråd Vi har ekonomin under kontroll Ja, när ni läser detta så är valet avklarat. Oavsett utgång så kvarstår det faktum att kommunen nu har ekonomin under kontroll och nödvändiga förbättringar kan genomföras. Det har gått sju år sedan jag fick förmånen att bli kommunalråd och jag är oerhört tacksam att jag fått denna chans. Jag är helt övertygat att de kommande fyra åren kommer att bli ännu bättre för kommunen. Arbetslösheten kommer att sjunka ytterligare, alla som vill kommer att kunna bo kvar i kommunen. Det nya ridhuset kommer att betyda att denna stora verksamhet nu får betydligt mycket bättre förhållanden att utvecklas. Jag hoppas att vi kan gemensamt över de politiska blocken fortsätta att utveckla kommunen utan att i varje ärende försöka ta politiska poäng. Så har vi jobbat de senaste åren och detta är en framgångsfaktor som absolut gynnat kommunens utveckling. I detta nummer kan ni bl.a. läsa om några nyföretagare. Den nyföretagarutbildning som finns i kommunen har fått oerhört mycket beröm. Jag har träffat de flesta som genomgått utbildningen och alla lovordar den. Helt klart behövs det ännu fler företagare och möjligheterna till stöd har betytt att vi har legat i topp i länet över nystartade företag. framti d Ång e september 2006

4 närinsliv nya ägare till torpshammars herrgård Peo Jönis och Jennie Särlefalk ser möjligheter att utveckla torpshammars herrgård. Musikprofilen Peo Jönis är sedan början av september ny ägare till Torpshammars herrgård. Tillsammans med sambon Jennie Särlefalk och kompanjonerna Jan-Olov Enbom och Monica Lööf ska de driva och utveckla den anrika kurs- och konferensgården. Att äga ett sånt här ställe är en dröm som finns i alla turnébussar, säger Peo. Nu har jag gjort verklighet av min. Jag har jobbat med stora underhållare som Bernt Egerblad och Charlie Norman och med mitt eget storband under många år, nu känns det bra med en förändring. Idag driver Peo och Jan-Olov företaget Artistförrådet tillsammans, båda med ett långt förflutet som musiker. Jennie har en bakgrund som kock, inredare och dekoratör. Monica har jobbat inom hotell och resebyråbranschen. Tillsammans ser de sig ha möjligheter att utveckla Torpshammars herrgård. Planerna på att driva ett ställe tillsammans har funnits en tid, men rätt anläggning till rätt pris dök inte upp förrän nu på sensommaren när Jennie hittade Torpshammars Herrgård på internet. I och med att vi hade långt gångna planer på att ta över ett ställe i Höga Kusten tidigare så hade vi gått igenom alla förutsättning och kalkyler när det här objektet dök upp, berättar Peo. Vi åkte upp och tittade, tyckte om vad vi såg och affären kunde slutföras snabbt. Parallellt med Herrgården kommer han att driva Artistförrådet vidare digitalisering av bild och ljud i Ånge så kommer Srf:s nya digitaliseringsfabrik att kallas och inte minst sitt storband sedan 15 år, Satin Dolls, som har enbart damer som musiker. När Framtid Ånge besökte Herrgården var Peo och Jennie på plats sedan två dagar, vänligt men bestämt assisterade av tidigare ägaren Sören Nordin, befintlig personal och inte minst av återkommande jaktgäster. Gästerna är väldigt trevliga och det är de som hälsar oss välkomna, berättar Jennie Särlefalk. De är stamgäster som kommer tillbaka år till år och vet hur allt ska vara. nu under hösten är återkommande jaktgäster en stor grupp, men också kurser, konferenser, familjehögtider och en del catering ingår i Herrgårdens tjänster berättar förre ägaren Sören Nordin, som kommer att finnas tillgänglig som mentor. Samtidigt ser han fram emot en lugnare tillvaro med tid för återhämtning. Det känns bra att det är folk som ser möjligheter till utveckling som tar över, säger Sören. Och så får ju kommunen fyra nya invånare! Vi har massor med idéer om hur vi vill utveckla verksamheten, inte minst med den kunskap och de kontakter vi har i musikbranschen. Men först ska vi lära oss huset, rutinerna och de kunder som redan finns, avslutar Peo. digitalisering av bild och ljud i Ånge. så kommer SRF:s (Sveriges Radio Förvaltnings AB) nya verksamhet i Ånge att kallas. Nu är de första anställda och en del av utrustningen på plats i lokalerna på lagergatan i Ånge. Där kommer under de närmaste åren timmar TV-program ur Sveriges Televisions produktion göras åtkomliga för framtida användning. De gamla fi lmrullarna på magnetband ska spelas över och lagras på mera bestående media, digitalt. Gunilla Mellgren, platschef för verksamheten, har tillsammans med serviceteknikerna Kurt östman och Mats Engström tagit emot de första maskinerna och ställt på plats. När Framtid Ånge besöker bild och ljudfabriken trängs de fortfarande med snickare och mattläggare som lägger den sista handen vid lokalerna. Kurt östman från Matfors har tidigare jobbat med elektronik. Nu blir hans uppgift att se till att de gamla maskinerna fungerar så att banden kan spelas av. Utbildningen har redan startat och mer blir det. Det här blir spännande, tycker Kurt. Det är gamla maskiner som ska köras och då kan vad som helst hända. Mats Engström från Ånge är den andre serviceteknikern på plats och han har också en bakgrund inom elektronik och automation. Det är intressant att vara med och bygga upp något från grunden, allt det här är mats engström och Kurt Östman, servicetekniker. nytt och vi vet inte riktigt hur det ska gå till än. Gunilla Mellgren berättar att sedan början av september är hela personalstyrkan i etapp 1, totalt tio personer på plats för att påbörja sin utbildning. Till våren anställs ytterligare tio personer Det känns jätteroligt att få fortsätta att utveckla något som jag följt från början i mitt tidigare jobb som företagsetablerare hos kommunen, säger hon. 4 framti d Ång e september 2006

5 näringsliv FOTO: lars-gunnar lövgren torbjörn eriksson från företagarcentrum önskar cityshopens nya ägare Katja nikiforova lycka till. isabell Josefsen har sitt företag Ånge Kontorstjänst i affärshuset mejeriet i Ånge. anita rosvall i sin mysiga presentaffär. från nyföretagarkurs till företagare I Förra Framtid Ånge pratade vi med några av alla de som gått nyföretagarutbildning vid FöretagarCentrum. En av dem var Katja Nikiforova som då stod inför att överta ett företag. Nu är allt klart och Katja driver sedan början av september Cityshopen i Ånge. Det är så mycket mer än man tror som man ska tänka på när man övertar ett företag, säger Katja. Det är allt ifrån att utse ny styrelse, sätta sig in i allt pappersjobb med fakturor och bokföring, beställa varor och allt det praktiska. Jag var väldigt nervös första dagen, men som tur var så var förra ägaren Maj-Britt Lindqvist med och hjälpte till. Jag har fått mycket hjälp från Företagar- Centrum med alla mina frågor och funderingar. Vi hjälper ofta till vid företagsöver låtelser med alla formaliteter som ska göras, säger Torbjörn Eriksson på FöretagarCentrum. Den som övertar ett företag gör det ju en eller några få gånger under sitt liv. Medan vi har alla kontakter och kunskapen färsk hela tiden. Framtid passade också på att fråga två tjejer till som tagit steget från Nyföretagarutbildning till företag nyligen. anita rosvall gick nyföretagarutbildningen för snart ett år sedan och driver sedan drygt 3 månader Anitas presentbod. Det känns riktigt roligt, jag har fått bra respons från kunderna, säger Anita. Det gäller att hitta rätt utbud så att både barn och vuxna hittar något hos mig. För mig som arbetar ensam känns det viktigt att träffa andra i samma situation, därför är några av oss som är nya företagare med i ett nätverk där vi träffas och pratar och byter erfarenheter. isabell Josefsen gick Starta-eget-kurs vid årsskiftet 05/06 och registrerade under våren 2006 sin firma Ånge Kontorstjänst. Från början bedrev hon sin verksamhet hemma men har nyligen flyttat in i Affärshuset Mejeriet. Jag flyttade med min familj från västra Jämtland till Ånge våren 2005, berättar Isabell. Viktigt för mig är att bygga nätverk och ständigt försöka skaffa nya kunder till mitt företag. Jag ser inga nackdelar med att driva eget företag, snarare är det en fördel att själv kunna bestämma sina arbetstider. Viktigt är också att planera noga innan man startar eget företag. Isabell har öppet i sitt nya kontor onsd-fred 9-16 och kan jobba övriga tider från hemmet. nyheter från företagarcentrum Starta-eget-kurs grupp 18 pågår på FöretagarCentrum under september-oktober. Under uppföljning bland nyföretagare har framkommit behov av bl a kurs i bokföring. Under KomVux ledning genomförs en kvällskurs under hösten. Under oktober planeras en ny återträff för nyföretagare. Den första återträffen i april 006 samlade 64 deltagare. Företagar- Centrum ser fram mot att åter igen locka många nyföretagare till fortsatt nätverksbyggande. För de som idag har anställning men funderar på att bli egna företagare planeras en starta-eget kvällskurs på FöretagarCentrum under ledning av Ångströmsenhetens Uppdragsutbildning. Sedan hösten 00 har 14 personer deltagit i Starta-eget-kurs på dagtid varav ca hälften har startat eget företag. framti d Ång e september

6 Näringsliv Vid St:Olofs källa i Borgsjö finns från vänster Ove Walther Boda Borg, Marita och Macke Eriksson Träporten, Marie Nygren Solgården, Gunilla Lagergren HussBorg, Gudrun Karström Stensjöns Turism och Dan Thornberg Mid Adventure. På bilden saknas Mittpunktens Jan-Erik Eriksson och Roland Albertsson från HussBorg. Bra utvecklingsidé gav Ångeföretag Under våren deltog sju företag i upplevelseindustrin i Ånge kommun i EntrePrenorr, ett utvecklingsprojekt i norra Sverige med sikte på den globala marknaden. I början av juni vid den stora företagarmässan Entreprenör 06 i Åre stod det klart att företagens affärskoncept Walkaways vann! Priset är en resa till det entreprenörstäta norra Italien i höst, men det är inte det viktigaste anser de deltagande företagen. Viktigast är att de lyckats skapa ett samarbetskoncept inom besöks- och upplevelseföretagen utmed Ljungandalen. Något som företagen tror kan komma att ge sidoeffekter även inom andra affärs- och serviceföretag i kommunen. Efter att ha gått igenom de lokala förutsättningarna och de rådande resetrenderna i världen så enades företagen om att vandring var en möjlig produkt att gemensamt bygga vidare kring. Vi utgick från den kända produkten pilgrimsvandringar, naturligt eftersom Sveriges och kanske världens nordligaste pilgrimsled passerar det australiensiska uttrycket walkabout som betyder att någon ger sig iväg på en oplanerad tur för att träffa nya människor och hitta sig själv. Genom att utgå från devisen Let your legs do the talking and your mind do the walking tydliggörs att den inre resan alltid är den viktigaste och något som alla människor behöver ge sig tid att göra. Ångeföretagen kan underlätta resan genom att erbjuda bra paketerade produkter för ändamålet. genom vår kommun, berättar Dan Thornberg från MidAdventure. Våra verksamheter och anläggningar kan erbjuda vandrare allt ifrån mat och vila i enkla förhållanden till mera påkostade lösningar, men hela tiden med det genuina för vårt område och tid för återhämtning i fokus, fyller Macke och Marita Eriksson på Träporten i Borgsjö och Gunilla Lagergren på HussBorg på med. Ordet walkaways är inspirerat av w alkaways Grundkonceptet är Walkaways Pilgrim, men den kan brytas ner i nischade utvecklingsbara underprodukter som tydligt vänder sig till olika målgrupper. Andra möjliga Walkaways kan vara Family, Weekend, Winter, Extreme och Work. Det gemensamma och genomgående är vandring och boende medan guidning, mat och aktiviteter förändras beroende på inriktning. Let your legs do the talking and the mind do the walking 6 framti d Ång e september 2006

7 näringsliv FAKTA EntrePrenorr Projektet, som samtidigt var en tävling, vände sig till företag inom turism, gruvnäring och biltestverksamhet och med sikte på den globala marknaden. EntrePrenorr är ett pilotprojekt inom ramen för Fyra norra en gemensam satsning på strategisk utbildning, kompetensförsörjning och tillväxt, som norrlandsuniversiteten och de fyra nordligaste länens kommuner och kommunalförbund enats om. EntrePrenorr finansieras av Nutek och åtta projektpartners med Akademi Norr som projektägare. Deltagande företag Boda Borg (Torpshammar), Mittpunkten (Torpshammar), Mid Adventure (Torpshammar), HussBorg Herrgård & konferens (Ljungaverk), Solgården (Ljungaverk), Träporten (Borgsjö), Stensjöns Turism ek för (Byberget) seger Konceptet Walkaways är framtaget för en internationell marknad, det var en förutsättning i EntrePrenorr. Som en initial målgrupp valdes holländare, som enligt officiell resestatistik ökar i Sverige. Solgården, Bodaborg, Mittpunkten och Stensjöarna är de andra företagen som deltog i projektet. Från att inte känt varandra och varandras verksamheter särskilt väl i inledningen av projektet har ett samarbete vuxit fram mellan våra företag, berättar de. Projektet har varit ett samarbete mellan Ånge kommun och företagen. Kommunens marknadsförare Anna Johansson har fungerat som processledare. Det är otroligt roligt att våra företag vann tävlingen. Det visar att samarbete ger resultat och att man med hjälp av kommunens marknadsförare Anna Johansson gjort ett riktigt bra jobb, säger kommunalråd Sten-Ove Danielsson. Företagen har registrerat ett gemensamt aktiebolag för verksamheten med Walkaways och siktar på att kunna erbjuda fullständiga paketlösningar inför sommarsäsongen Ånge Energi köpte värmeverk i Fränsta och Ånge I augusti godkände kommunfullmäktige Ånge Energis köp av Vattenfalls värmeanläggningar i Fränsta och Ånge. Affären med Vattenfall gör att Ånge Energi själva kan producera värme till ett pris som är något lägre än vad det idag kostar att köpa färdig värme. Genom köpet förfogar nu Ånge Energi över hela produktionskedjan från panna till konsument. Vi får goda möjligheter att påverka energipriset och kan välja vilken råvara som det ska eldas med, säger Alf Hallén, styrelseordförande i Ånge Energi AB. Vi kommer att öka möjligheterna för lokala leverantörer att leverera olika typer av skogsråvara men också hampa och rörflen är nya intressanta bränslen att titta på. Ungefär samtidigt som affären med Leif Kastberg nytt ansikte på FöretagarCentrum Efter 5 år i Östersund flyttade jag tillbaka till Ånge. Är sedan juni anställd på FöretagarCentrum som projektledare. Senast jobbade jag på FujiColor som säljare på Norrlandsdistriktet men har även varit egen företagare och delägare i fotobutiker, bl. a. här i Ånge. När man varit borta från hemorten ett tag ser saker och ting annorlunda ut och det är lättare att värdesätta de fördelar som faktiskt finns här. Jag hoppas kunna bidra med lite positivt tänkande under min projekttid. Grattis! värmeverken var i ett avgörande skede presenterade Eka Chemicals AB i Alby en utredning om hur spillvärmen från fabrikerna där kan tas tillvara. Kylvattnet från Kloratfabriken är 75 grader varmt när det lämnar fabriken och utredningen pekar ut olika förslag på hur denna energi kan tas tillvara. Kommunen och Ånge Energi har tagit del av förslagen som är mycket intressanta. Eka Chemicals har med de investeringar som gjorts och som är planerade en sådan långsiktighet på sin verksamhet att de kan skriva mycket långa leveransavtal. Att ta tillvara spillvärme från Albyfabrikerna måste vara det mest miljövänliga och på sikt mest ekonomiska sättet att få tillgång till energi, säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Låga energikostnader ger framtidstro och möjlighet till att utveckla nya idéer. Arvid Callans fick Norrlandsbjörnen för Västernorrland Arvid Callans har tilldelats Norrlandsförbundets utmärkelse Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län år 2006 för framgångsrikt företagande och engagemang i en bygd. Han driver och utvecklar sedan slutet av 1970-talet familjeföretaget Callans Trä AB. Sebastian blev månadens landsbygdsföretagare i augusti Sebastian Wennerberg och Vikarbodarnas Snickerifabrik har tilldelats utmärkelsen månadens landsbygdsföretagare i Västernorrland. Våga växa Västernorrland, Föreningssparbanken och LRF Västernorrland har instiftat priset månadens landsbygdsföretagare och det delas ut till elva olika företag varje år. Bland de elva pristagarna utses sedan årets landsbygdsföretagare i Västernorrland under senhösten. Vikarbodarnas huvudprodukt är genuina kök i trä rätt igenom och de tillverkas på traditionellt sätt. Tidigare ångeföretag som fått utnämningen: Furuträ och Strömmens Gårdsmejeri. framti d Ång e september

8 En spänstig entrepre Flytten från Bolbyskolans gamla gymnastiksal till före detta Fujis lokaler är en storsatsning för Träningshuset. Med utökade öppettider, bättre tillgänglighet och stor utvecklingspotential vill Kärstin Leander nå fram till nya kundgrupper. Kommunens alla älgjägare och inpendlarna är några av dem. När hon kom till Ånge första gången var det för att bli jordbrukare tillsammans med sin man. Från grisar, får och höns kan steget till egen företagare inom hälsa och friskvård verka långt. Men Kärstin Leander har många strängar på sin lyra. Idag är hon 57 år och, en höftoperation till trots, en av kommunens spänstigaste entreprenörer. Jag hatar sådant som står still, det måste röra på sig annars går det inte att hålla på, säger hon med eftertryck. Idrott har alltid varit en stor del av Kärstins liv, som tonåring i Åmål var det gymnastik, friidrott, basket och volleyboll på schemat. Efter Lillsveds gymnastiska folkhögskola jobbade hon en del som fritidsledare för att sedan ägna tid åt ett annat brinnande intresse teater. - Jag läste till dramapedagog på Umeå Universitet, men på en mindre ort som Ånge finns inga sådana jobb. Här gäller det att vara lite av en allkonstnär för att få göra det man vill. För mig har det varit självklart att dra igång egna projekt och skapa mina egna jobb. Bland byggjobbare och borrmaskinsbuller guidar Kärstin Leander runt i Träningshusets nya lokaler. Rummen är stora, ljuset flödar in och ventilationen håller toppkvalitet. Bara för något år sedan fanns här Fujis registrering, efterbehandling och manuell hantering av bilder från hela landet. Men även Ångebor som minns mejeriet kommer att känna igen sig. Den nya bastun byggs just nu i det gamla kylrummet, berättar Kärstin. Själv hoppas hon också mycket på grannlokalerna som ännu inte är uthyrda. Oavsett vem som flyttar in kommer vi att dra åt varandra. Samarbete över gränser är nödvändigt. plement och skulle bidra till att skapa en riktigt bra mötesplats. Själv tänker hon ägna hösten åt att locka nya kundgrupper till sina träningspass. Ett inte helt enkelt arbete. Jag tror att många är lite rädda för att komma hit, att de tror att man måste vara vältränad och se ut på ett visst sätt. Det gäller män i allmänhet och älgjägare i synnerhet, säger hon och skrattar. Dom som verkligen borde träna för att vara bäst när det gäller. Men visst börjar synen på träning att förändras. Från mesig motionsgympa för husmödrar till något absolut nödvändigt för att orka med tempot i vardagen. På Träningshuset ska det finnas något för alla som vill komma igång, från traditionellt muskelbygge på gym till yogans övningar både för kropp och själ. Vi är även ett bra komplement till traditionella lagsporter. Att ledarna för de unga hockeygrabbarna kommer självmant och vill köra core-pass för balans och stabilitetsträning tycker jag visar på att en attitydförändring är på gång. En annan grupp som Kärstin vurmar för är alla inpendlare till Ånge kommun. De som jobbar här men bor på annan ort. En bra och fräsch träningsanläggning kan vara den avgörande faktorn för människor som är på väg att flytta hit. Jag hoppas verkligen att min satsning bidrar till att göra kommunen mer attraktiv. Lena Sjödin Redan idag finns ett nätverkstänkande. Genom att samverka med företagare inom massage kiropraktik och yoga kan de tillsammans erbjuda sina kunder en helhetslösning inom träning och hälsa i samma lokal. Tänk om någon ville starta en cateringfirma i det fullt utrustade köket som finns en trappa upp, fortsätter Kärstin. Det vore ett bra kom- Foto: Pär Helander, BLINK 8 framti d Ång e september 2006

9 nör satsar i centrum Jag tror att många är lite rädda för att komma hit, att de tror att man måste vara vältränad och se ut på ett visst sätt. FAKTA träningshuset Gymmet i de nya lokalerna kommer att vara öppet från vissa dagar. Du kan delta i träningspass i spinning, pump, barn- och ungdomsdans, aerobics, vuxendans, pilates, core, yoga komigång, combat, seniorträning och barnaerobics. I anläggningen finns även shop, solarium och bastu. Dessutom startar under hösten viktminskningsprogrammet Extravaganza. Läs mer på framti d Ång e september

10 Bybergets folkets Husförening, här representerad av lars Johansson, får hjälp av föreningspoolens mikael nordström och mikael Pettersson med att byta tak under sensommaren. föreningspoolerna gör det lättare att vara föreningsaktiv Sedan i våras är föreningspooler i Ånge och Fränsta igång. Omkring 30 personer har arbetat med underhåll, hjälp vid arrangemang och andra uppgifter för föreningarna i sommar. en förening som har haft stor hjälp av föreningspoolen i sommar är Kraftsamling Fränsta. Vi har haft jättebra hjälp från föreningspoolen bland annat i samband med FränstaStyran, säger Göran Meyer från Kraftsamling Fränsta. Jag hoppas att föreningspoolerna fortsätter för vi har ju travet framför oss i vinter! Föreningspoolen är till otroligt stort stöd för föreningarna, säger Anders Lögdahl, ordförande i Ånge Ishockeyklubb. Vi får hjälp med både praktiska och administrativa göromål. Jag hoppas att alla föreningar inser hur bra föreningspoolerna är. Till exempel inför ishockeymatcherna med elitserielagen Mora och Mo- Do och FHC Kloten i somras hjälpte poolen till med att ställa i ordning. Det är inte många föreningsaktiva som kan ta ledigt från jobbet och ställa upp under veckorna när något behöver göras. Under sensommaren fick Bybergets Folketshusförening hjälp från föreningspoolen. Vi har hjälp av två killar från föreningspoolen nu med takbytet, men tidigare i sommar hade vi hjälp vid Countryfestivalen i Byberget, berättar Lars Johansson från Bybergets Folkets Hus förening. Vår hjälp är mycket uppskattad i föreningarna, berättar Mikael Pettersson som jobbat i föreningspoolen under april till september. Vi hjälper till med det vi kan, allt ifrån att bära grejer till enklare snickarjobb. alla föreningar inom Ånge kommun kan nyttja poolernas tjänster men de som är medlemmar i föreningspoolen prioriteras. För närvarande har ett 30-tal föreningar visat intresse. Kostnaden per år är 500:- /förening. Poolernas innehåll och tjänster till föreningslivet är sommarpersonal och underhållsarbete på anläggningar under april-augusti, kopiering, layout, renskrivning och ev utskick, bokföring, hjälp vid arrangemang, skötsel och renovering av gräsytor (fotbollsplaner) enligt ett avtal med Hussborg. För övrigt kommer poolerna att arbeta för ett gemensamt elavtal för föreningslivet och samverkan för diverse inköp. föreningsrådet, kommunen/fritidsenheten, utvecklingsenheten och arbetsförmedlingen samarbetar runt poolerna. Tanken på en föreningspool kom efter en undersökning om tillståndet i föreningarna för några år sedan, berättar fritidschef Kjell Sundqvist. Både praktisk och administrativ hjälp efterfrågades av nästan alla föreningar. Kan vi genom att samarbeta hjälpa till på olika sätt så ökar det chanserna att föreningar ska kunna leva kvar och kunna underhålla sina anläggningar. Kjell pekar också på den mänskliga aspekten med föreningspoolerna, i stället för att gå sysslolös har man en viktigt uppgift att göra. Arbetet i föreningspoolen kan bli en ingång till ett vanligt anställning. Kontakta föreningspoolerna: Föreningpoolen har kontor i Fränsta hos Samservice och på Bolbyskolan i Ånge. På Föreningspoolen i Ånge fi nns Karin Norman, tel och Sten-Ali Jakobsson, tel På Föreningenspoolen i Fränsta fi nns Anna-Karin Sjödin, tel framti d Ång e september 2006

11 att klara västra Klassikern är mitt mål sj reseförsäljning är ett av de företag som uppmuntrat sin personal att delta i Västra klassikern. De anställda som genomför alla tre delmoment i Västra klassikern kan se fram emot en belöning. Cecilia Jonsson var en av de som antog utmaningen. Jag tycker om att jobba mot mål så detta passade mig perfekt, berättar hon. Det första delmomentet som genomfördes i Västra Klassikern var Gissjötrampen. Cykling är inte min starka sida men jag testade min förmåga genom att cykla till Alby-bron och hem. Provturen gick bra och Cecilia anmälde sig till Gissjötrampen i juni. Den dagen Gissjötrampen gick av stapeln strulade det till sig rent tidsmässigt eftersom yngste sonen hade fotbollsmatch som Cecilia väldigt gärna ville se. Hon gjorde bedömningen att hon skulle hinna om hon skippade tipsrundan under trampen. Tiden hon hade till förfogande var 35 minuter. Jag gav järnet, bara cyklade på och lyckades! Så kom Borgsjön runt. Nu kunde Cecilia välja att genomföra Västra Klassikern eller Lilla Västra Klassikern. Jag bedömde att Lilla Västra Klassiken skulle vara bäst för mig men tro t om ni vill, jag tog miste på startplatsen och gick Borgsjön runt i stället för Bymilen. Så nu är jag piskad att åka skidor i 2 mil. Jag hoppas att snön kommer tidigt i år eftersom jag behöver träna en hel del. I fjol åkte jag skidor bara en gång. Cecilia har tränat och hållit igång sedan hon var barn. Tävlingssimmat, friidrottat och spelat fotboll bland annat. I Ytterhogdal där hon växte upp fanns inte mycket annat att göra. Så fick jag barn och gick upp i vikt. Fortsatte ändå att träna i mindre omfattning och man kan säga att jag numera alltid är igång på ett eller annat sätt. Går gärna promenader med hunden, tränar regelbundet på Träningshuset. Hur räcker tiden till? Ja, det gäller att pussla och trixa som alla andra föräldrar. Egen tid är viktigt, träning blir ett behov och kroppen säger till när den behöver rörelse. Det kan räcka med 20 minuters promenad. Ibland tar det emot och då är det bra att ha en grupp eller en kompis att gå till. man behöver verkligen inte vara topptränad för att genomföra västa Klassikern och jag säger bara det, att lyckas jag genomföra alla tre loppen då kan vem som helst göra det, säger cecilia Jonsson. Jag lockas inte av priser som utlandsresor och liknande att tävla om, det viktiga för mig är att sätta mål för mig själv och klara av det. Jag utmanar mig själv hela tiden. Och ibland belönar jag mig själv med en present när jag nått det mål jag satt upp och säger till mig själv så duktig du är, avslutar Cecilia. FAKTA VÄSTRA KlASSIKERN TEXT & FOTO: BERIT ANDERSSON i västra klassikern ingår i lilla västra klassikern ingår Gissjötrampet...15 km Gissjötrampet...15 km Borgsjön runt...19 km Bymilen...10 km JAIK-loppet...0 km JAIK-loppet...10 km För mer info se: Henrik vår nya djuskyddsinspektör Henrik Persson är ny djurskyddsinspektör sedan 1 augusti, en tjänst som delas mellan Ånge och Bräcke kommuner. Halva tiden jobbar han i Ånge och halva i Bräcke. Som djurskyddsinspektör har jag hand om djurskyddstillsynen för husdjur och lantbrukets djur och frågor av skilda slag som är kopplat till detta (vilda djur sköts av Naturvårdsverket). Jag kontrollerar också sökta EU-stöd utifrån tvärvillkor som rör grundvatten, avloppsslam och växtskyddsmedel. Är nyinfl yttad till Ånge från östergötland och tror att jag kommer att trivas då jag är hängiven åt jakt och friluftliv. framti d Ång e september

12 undervisning Rektorer och skolledare i Ånge kommun: Från vänster Kenth Åström verksamhetsplanerare skola och barnomsorg, Marie Berglund Torpshammars skola, Lars Thorin Minervaskolan, Kjell-Åke Skoog Björkbackaskolan, Kjell Westin Fränstaskolan, Anne Öberg, Ljunga- Erikslunds skolor, Maria Tiger verksamhetsledare Musikskolan, Peter Gunnarsson Östavall Överturingen - Alby, Anders Pettersson, biträdande rektor Bobergsgymnasiet. Rektorer som saknas på bilden: Monica Gruvin Fränstaskolan F-5, Maj-Lis Wiegandt och Marita Westin förskolor i Ånge tätort, Stig Martinsson Bobergsgymnasiet. Nya och nygamla rektorer Inför höstterminens start har Björkbackaskolan och Ljungaskolan helt nya rektorer. Bland de andra skolorna har ett antal rektorer bytt platser. Anne Öberg är ny rektor för Ljunga/ Erikslund. Det känns otroligt roligt och inspirerande att få chansen att jobba som rektor i Ljunga Erikslundsområdet. Efter att ha gått en skolledarutbildning i Trondheim, Norge kan jag äntligen få prova på jobbet i verkligheten. Jag har tidigare jobbat som föreståndare inom förskolan, medan den typen av tjänster fanns. Under året vill jag fortsätta att stötta lärarnas arbete med individuella utvecklingsplaner, vara ett bollplank i det pedagogiska arbetet och vara en rektor som syns ute i verksamheterna. Medarbetarsamtalen vill jag utveckla till att bli ett lärande samtal och inte bara ett snack om tid som gått. Samtidigt ser jag fram emot ett samarbete med elever och föräldrar där vi gemensamt ska hjälpas åt att få skoltiden att bli en tid att komma ihåg. Att elever ska känna sig trygga och stolta över sin skola och sin hembygd. Att de känner sig betydelsefulla och så nöjda med sin barndom, så att de önskar att komma tillbaka för att arbeta, bilda familj och bo i Ånge kommun. Kjell Åke Skoog är ny rektor på Björkbackaskolan Jag bor i Östersund tillsammans med sambo Elise och barnen Julia 5 år och Gustav 2 år. De senaste 18 åren har jag arbetat i försvarsmakten som teknisk officer i Gävle, Norrtälje och Östersund, de sista åren på Arméns tekniska skola i Östersund som skolkompanichef. Under vårterminen 2006 praktiserade jag som rektor på en F-5 skola i Östersund inom ramen för Försvarsmaktens rektorsutbildning. Visionen för Björkbackaskolan är det som jag tillsammans med skolans pedagoger arbetar med att försöka uppnå: Björkbackaskolan ska utgöra ett föredöme för övriga skolor i Ånge kommun inom områdena trivsel, medbestämmande, resultat och socialt samspel mellan elever och vuxna. Lars Thorin är ny rektor på Minervaskolan. Han kommer närmast från Fränstaskolan där han var rektor Jag trivs bra på min nya arbetsplats Minervaskolan. Det jag hoppas att kunna uppnå är att vi får färre elever på individuella programmet dvs att fler når betyget godkänt i kärnämnena. Jag hoppas också att jag kan jobba för att jämna ut skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat i skolan. Den sista stora saken jag hoppas kunna utveckla är ett ämnesövergripande arbetssätt på skolan. Orsaken till detta är att fler ämnen ska samverka för att eleverna ska se kunskaperna som helheter och inte som fragment i olika ämnen. Kjell Westin är ny rektor på Fränstaskolan, kommer från en tjänst som rektor i Ljunga Erikslund. Jag trivs alldeles utmärkt på min nya arbetsplats, Fränstaskolan. Viktigt för mig är en bra arbetsmiljö, det ska vara roligt och tillfredsställande för alla aktörer att arbeta på Fränstaskolan (elever-personal-arbetsledning). Jag vill också verka för en högre måluppfyllelse. En mycket viktig sak är att ge eleverna den möjlighet till inlärning de har rätt till, så att alla så småningom kan få minst G i sitt betyg. Med det engagemang personalen visar här i Fränsta och med den samlade kompetens som finns tillhanda så har vi alla möjligheter att bli Sveriges bästa F-9 skola, vilket vi också ska bli! Anders Pettersson är biträdande rektor på Bobergsgymnasiet sedan senhösten Min tjänst är en kombinationstjänst, 50% bitr. rektor (vikariat) - 50% idrottslärare. Jag har tidigare haft heltidsvikariat på samma tjänst under en kortare period, men saknade då kontakten med eleverna. När chansen till denna nykonstruerade kombinationstjänst dök upp, blev jag nyfiken på att prova på skolledaruppdrag igen. Ett område, bland flera, som jag tycker känns viktigt att driva är att tillsammans med våra IT-lotsar m.fl. utveckla IT-användandet på skolan under läsåret. Skolportalens alla användningsområden känns väldigt intressanta och jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi på både grundskola och gymnasium ska få möjlighet att börja använda oss av de verktyg som den kommer att innehålla. 12 framti d Ång e september 2006

13 MiLJÖ MiLJÖrutan BYgg- OcH miljökontoret informerar vid ÅtervinningS- StatiOnen Jag vet att vid återvinningsstationen ska det bara vara förpackningar, inga blomkrukor, skruvar eller pulkor. Det är sant det är bara förpackningar som återvinns. För varje mjölkpaket, konservburk, ketchupfl aska som du köper går några öre till förpackningsinsamlingen. Däremot går inga pengar från blomkrukor eller pulkor dit. Men varför ska det inte vara plastpåsar här? Det får inte vara för mycket mjukplast bland de hårda plastförpackningarna. De hårda plastförpackningarna blir då oanvändbara för återvinning. Varför finns det inte någon insamling av mjuka plastförpackningar då? Vi kör avfallet till sopförbränning och mjuka plastförpackningar är utmärkt bränsle i avfallspannan. Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp? Då har nya regler börjat gälla. Naturvårdsverket ger ut allmänna råd som innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. naturvårdsverkets nya allmänna råd om små avloppsanordningar har börjat gälla från den 1 augusti 006. De gamla från 1987 är upphävda. Nytt jämfört med de upphävda råden är att fokus ligger på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. De nya råden går att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida, www. naturvardsverket.se eller ring Naturvårdsverket för beställning, tfn Bygg- och miljökontoret informerar också om att traditionella enskilda infi ltrationsanläggningar ofta inte renar fosfor så bra. I sådana fall bör fosforfria tvättmedel och fosforfria hushållskemikalier användas. För tips på avloppslösningar, besök gärna Vid frågor och funderingar, kontakta Bygg- och miljökontoret på tfn (exp). Har du koll på din slambrunn? Kommunen har 1900 hushåll med enskilda avlopp. Där finns det brunnar som ska tömmas på slam och det gör Hermanssons miljövård. det finns brunnar där utsikten är vid över blommande ängar, glittrande sjöar och älv och fantasieggande berg. Men det fi nns brunnar som inte går att hitta för att slyn växer tät runt dem. Det verkar som att människor vill gömma sina slambrunnar. Man planterar buskar runt dem eller pryder locken med blomkrukor och pynt, säger Henry Bongfeldt som jobbar extra med slamtömning i sommar. Det är inte så lätt att hitta brunnarna om man är där för första gången. din slambrunn är slamtömmarens arbetsmiljö. En bra anläggning för slamtömmaren är en som är lätt att komma fram till med slambilen. Vägen ska vara i farbart skick för en lastbil som väger ca 5 ton och fri från kvistar och grenar så bilen inte förstörs. locken får inte vara för tunga för de måste tas av helt och hållet, och sedan lyftas på igen. Brunnen ska vara lätt att hitta också. Det hinner växa ganska mycket mellan varje tömning för brunnarna töms som mest två gånger om året. Det vanliga är tömning en gång om året eller vart annat år. en bra anläggning ur miljöns synpunkt samlar slammet i brunnen och har en fungerande infi ltration. Det är miljökontoret som har till uppgift att bevaka miljöhänsynen. Det är viktigt att ha en välfungerande slambrunn, om slammet inte avskiljs från vattnet i slamavskiljaren kan den efterföljande reningen sättas igen, vilket i sin tur gör att man kan vara tvungen att göra om sitt avlopp, säger lizette Karström, Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bygg- och miljökontoret. Hon uppmanar också fastighetsägare och villaägare att se över sina enskilda avlopp. Det är ett lagkrav enligt miljöbalken att slamavskiljaren ska bestå av tre kamrar och avloppet ska också ha en efterföljande rening. En bra anläggning för ägaren är en utan problem. En anläggning som är lätt att installera kanske inte är så lätt att tömma. Mikael Hermansson uppmanar den som ska bygga ny anläggning att de hör av sig. Efter att ha sett kommunens alla brunnar har han lite tips. Brunnen ska hålla länge. Om öppningen till brunnen är för liten är det väldigt svårt att tömma den därför att man kommer inte åt slammet. In och utlopp skall synas för då kan man kontrollera anläggningen och avhjälpa problem. Till exempel för höga nivåer. På reko Sundsvalls hemsida fi nns det bra information, leta efter hushåll/slam. FAKTA SlAMTöMNING TEXT & FOTO: PERNIllA EHN GATU- OCH RENHÅllNINGSANSVARIG 1. Märk ut var brunnen är om det inte är uppen bart. 2. Kontrollera vägen fram till brunnen. Det bör vara fritt från grenar och kvistar upp till 4 m den fria bredden är m så att bilen kommer intill. 3. Ta bort utsmyckningar från brunnslocken. Byt ut stora tunga brunnslock. framti d Ång e september

14 Sommaren som gick Sommaren i Ånge kommun har varit varm och händelserik. För redaktionen har det varit omöjligt att bevaka allt som hänt men några bilder kan vi erbjuda. Med detta lilla bildsvep kan du minnas sommaren som gått och längta till nästa. FOTOGRAFER: MICHAEl BERGGREN, PÄR HElANDER, leif MIllING, KRISTINA KAMSTEN OCH KERSTIN HUlTIN Urkul CampMitt Trädets Väg Samuel Påhlsson Ångespelet Elithockey Fränsta Styran Avkroksfestivalen Avkroksrock Nationaldagen Träslaget 14 framti d Ång e september 2006

15 MiLJÖ Kräftorna får nya kompisar Sommaren 1999 slogs beståndet av flodkräfta i Ljungan ut. Vad som orsakade kräftdöden är ännu okänt. Med kräftornas utslagning följde att det traditionsrika kräftfisket försvann. Trots detta lever hoppet vidare om fortsatt kräftfiske i Ljungan. ett projekt med att återplantera flodkräftan startades nästan omgående efter den katastrofala sommaren 1999 då kräftorna slogs ut i Ljungan. Sedan dess har totalt ca flodkräftor satts ut på olika lokaler i Ljungan. Varje sensommar sätts ca flodkräftor ut. Flodkräftorna som sätts ut härstammar från Ljungan, så man kan säga att det är det ursprungliga beståndets kusiner som flyttar ner i Ljungan! Årliga provfisken och inventeringar visar att kräftorna överlever och att de har sakta börjat föröka sig. Föryngringen av kräftor undersöks genom att en dykare går ner och letar efter kräftyngel i Ljungan. Provfisket och dykningarna visar att beståndet av kräftor än så länge är för litet för att tåla fiske. Det kommer förmodligen att dröja minst tio år innan beståndet är så pass stort att det klarar av årliga fisken. Fram till dess råder fiskeförbud av kräftor i Ljungan. för att kräftorna inte ska slås ut igen är det mycket viktigt att inte sjukdomar sprids till Ljungan. Kräftpest är den mest kända och sprids främst via signalkräftor. Att plantera ut sig- en livlig astacus astacus flodkräfta anders Berglund, fiskeriverket, fyller på flodkräftor i sumpar för utsättning under uppsikt av Håkan möller, tälje-näsets fvo, ivar Sundvisson, länsstyrelsen och Kjell edbom, ordförande i den kommunala fiskevårdsgruppen och ljunga södra fvof. nalkräftor är därför förbjudet. Det är även viktigt att bara använda agn från Ljungans tillrinningsområde vid angelfiske. Agn från andra ställen kan komma från kräftpestsmittade områden och föra smitta med sig. Projektet med att få tillbaka kräftorna i Ljungan leds av en styrgrupp med representanter från Ånge kommun, Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet samt den kommunala fiskevårdsgruppen. I styrgruppen medverkar även forskare från Mälardalens högskola. I projektet deltar 11 fiskevårdsområden och samfälligheter som sköter det praktiska arbetet med provfisken och utsättningar av kräftor. Projektet finansieras av Ånge kommun, vattenavgiftsmedel och statsbidrag till fiskevårdsåtgärder. Om allt går enligt planerna kommer kräftfisket längs med Ljungans dalgång inom en snar framtid att återigen bli ett folknöje. Fram till dess får vi alla vara extra rädda om våra kloförsedda vänner nere i Ljungans vatten. TEXT & FOTO: JOHAN RIGNEll, PROJEKTANSVARIG, ÅNGE KOMMUN. FOTO: PÄR HElANDER Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Tejpa här! Vik här! framti d Ång e september

16 POSTENS GRUPPFöRSÄNDElSE evenemangstips t o m 27 oktober Utställning - måleri Carin lindegren ställer ut sina verk i utställningshallen vid Centralbiblioteket i Ånge. Plats: Biblioteket Centralhuset Telefon: t o m 29 oktober Utställning av textil och keramik Vicci Andersson-Sjöbom, textiltryck och Kajsa Gustavsson keramik, två konstnärinnor från Sundsvall som även tidigare ställt ut tillsammans. Vernissage blir det den 14 september mellan 17:00 och 19:00 Plats: Ånge naturum och turistbyrå Telefon: Utställning av oljemåleri och scenografi En spännande utställning av Roland Söderberg. Vernissage lördagen den 0 sept kl 1:00-14:00. Utställningen pågår till den 7 okt under bibliotekets öppetider. Plats: Biblioteket Centralhuset Telefon: oktober Teater - En humla i hatt- en pryl om Beppe. Med mycket humor och vemod ges en personlig föreställning kring Beppe Wolgers. En pjäs av Kulturföreningen SOJA. Arr: Ånge Teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare). Tid: 19:00 25 oktober Blixtrevision i Eninge, komedi Föreställningen ges av Panikteatern (de har även gett Frieriet, Don Quijotes återkommst och Kabaré Karusell.). Skratt, kärlek och dråpliga missförstånd blandas med musik i ett publiknära spel. Arr: Ånge teaterförening.(övriga upplysningar kommer senare). Tid: 19: november Utställning blandade tekniker lotta larsson-friberg ställer ut måleri, textil med mera. Vernissage 1 november kl Plats: Ånge naturum och turistbyrå Telefon: november Teater-Gyllene blad ur Monikas dagbok En föreställning av Annika Selström och Bengt Bygren. En pjäs där vi får följa Monika Zetterlund i femton sånger ur hennes rika repertoar varvat med berättelser ur hennes liv. Arr: Ånge teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare) Tid: 19:00 18 november -16 december Utställning - Sofi a Rustan ställer ut måleri och grafi k och Mattias Rustan visar keramik vid centralbiblioteket i Ånge. Vernissage lördagen18 november kl 1:00-14:00. Plats: Centralbiblioteket 22 november Kabaré - Få spader - på en arbetsplats nära dig. 4.e teatern, som tidigare har gett Fjärilsmusen, ger en slags kabaré med scener ur arbetslivet och med karaktärer som vi alla kan känna igen. Arr: Ånge teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare) Tid: 19:00 Bio på Ånge Folketshus söndag och tisdag. Program se Bio på Forum i Ljungaverk söndag och måndag. Program se nu, välj ljungaverk. Se även händelsekalendern för aktuella evenemang. till dig som är arrangör: Glöm inte att lägga in era evenemang direkt i händelsekalendern på eller meddela Ånge naturum & turistbyrå så lägger de in evenemanget, tel Händelsekalendern i Framtid Ånge bygger på uppgifter i händelsekalendern på HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Du kan lämna förslag till förbättringar, och framföra kritik eller ha synpunkter på olika företeelser. Du kan också ställa frågor och ge beröm. Blanketter finns vid kommunens serviceställen, på kommunkontoret i Ånge och Samservice i Fränsta. Du kan också fylla i formuläret här nedanför eller på kommunens hemsida Om du vill ha en blankett hemskickad ring Skriv in det du vill framföra och vilken verksamhet och enhet det gäller. Inom 2 veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan vara anonym, men då får du inget svar. Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 16 framti d Ång e september 2006

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN JUNI 2005 Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun sid 4 Wakeboard-SM i Torpshammar sid 8 Glad sommar! INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005 1 NOTERAT

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN HÄR FINNS TID FÖR NJUTNING Eva och Kjell Envall är en av var ingen svårighet alls berät- Huset var precis det vi hade Eva.

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN

Pitekvarten. Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Pitekvarten Nr 3 SEPT 2009 EN TIDNING FÖR ANSTÄLLDA I PITEÅ KOMMUN Kåkstad blir stilig skola Förenklar tvättjobb Hälsosamt med beröring Här hittade man en tjej INNEHÅLL 3 Bun-forskning 4 Om beröring 6

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan

Vi i. Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb. Skånes enda skoldatatek sid 5. Ensamma flyktingbarn sid 4. Festliga Ängelholm Sista sidan Vi i ÄNGELHOLM Vi i Nr 1 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN Trafiksäkerhet är viktigast i Ann-Kristins jobb Ensamma flyktingbarn sid 4 Skånes enda skoldatatek sid 5 Festliga Ängelholm

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik.

Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 16 GRÄNSLÖST Möjligheten till pendling gynnar hela regionen enligt Johan Tjällman som bor i Umeå och jobbar som ST-läkare i Örnsköldsvik. 20 MELODIFESTIVALEN Dags för schlagerfest i Örnsköldsvik. 19 MILJÖSAMARBETE

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År Fixar-Bror ger snabb hjälp Nystartad forskarförening Teckningstävling avgjord Älvsbyföretag med anor NR 4 / 2006 INFORMATION FRÅN ÄLVSBYNS KOMMUN God Jul & Gott Nytt År KRÖNIKAN Så gick det till när farfar

Läs mer