en spänstig entreprenör sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en spänstig entreprenör sid 8"

Transkript

1 SePtemBer 2006 Peo Jönis tar över torpshammars herrgård sid 4 Bra idé gav Ångeföretag seger sid 6 en spänstig entreprenör sid 8 framti d Ång e september informationstidning till alla HUSHÅll OcH företag i Ånge KOmmUn

2 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 maj 2006 Katarina Dahl-Nilsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i humanistiska nämnden. Till ny ersättare utses Birgitta Leander, Ånge. Ingemar Eriksson har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och humanistiska nämnden. Till ny ledamot i humanistiska nämnden utses Lars-Olof Persson, Erikslund. Ny ledamot i kommunfullmäktige utses efter omräkning hos länsstyrelsen. En motion från Ångemoderaterna om vikten av fungerande arbetsplatsträffar besvaras och svaret godkänns. Motioner om en lugn och trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal (m), om att hälsa nyinflyttade välkommen (mp) och en motion om seniorboende i Torpshammar (c) lämnas till kommunstyrelsen för beredning. Revisionsberättelse för år 2005 läggs till handlingarna. Årsredovisning och koncernbokslut för Ånge kommun 2005 godkänns och kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Den nya städorganisationen i kommunen, som infördes i maj 2004, har utvärderats och organisationsmodellen med en städenhet under tekniska förvaltningen permanentas. Årlig kvalitetskontroll ska delges kommunstyrelsen. Riktlinjer för kränkande särbehandling/sexuella trakasserier på arbetsplatsen antas. Jämställdhetsplan för Ånge kommun 2006 antas. Beslut att köpa en fastighet i centrala Ånge för vidare försäljning till ÅFA. Fastigheten utgörs av mark för park i stadsplan och avses användas till psykiatrins verksamhet. Strategidokument för Ånge kommuns vuxenutbildning antas, med några kompletteringar. Möjlighet att sända kommunfullmäktiges möten via webbradio godkänns. Kommunfullmäktige 12 juni 2006 Mona Mattsson har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och tekniska nämnden. Till ny ledamot i tekniska nämnden väljs Leif Lindström, till vice ordförande i tekniska nämnden efter Mona Mattsson väljs Erhard Lundqvist. Ny ledamot i kommunfullmäktige utses efter omräkning hos länsstyrelsen. Till ny ersättare i humanistiska nämnden väljs Björn Magnusson, Fränsta. En motion (mp) om att kommunens leasingbilar ska kunna köras på fossilfria bränslen och helst klassas som miljöfordon besvaras. En motion (mp) om att använda det privata köket/bostaden för tillfälliga kaféändamål besvaras. Enligt ny livsmedelslagstiftning kan lokaler som huvudsakligen används som privat bostad godkännas som livsmedelsanläggning av miljönämnden. Inkomna motioner som skickats till kommunstyrelsen för beredning är: Ånge till Akademi norr (c), Bra introduktion för det nya kommunfullmäktige (s). Några omdisponeringar av budget 2006 godkänns. Framtidsstrategi med treårsbudget för Ånge kommun antas. Ändringar av ägardirektiv och bolagsordning i de helägda kommunala bolagen godkänns. Egenavgift för färdtjänst fastställs. Kommunfullmäktige 22 augusti 2006 Jörgen Dahlin, Ljungaverk, väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Inga-Britt Söderberg, Torpshammar, som har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och personal- och organisationsutskottet. Medge att Ånge Energi AB köper värmeverk i Fränsta och Ånge från Vattenfall för 22 miljoner kronor samt godkänna kommunal borgen för lånefinansiering av köpet. Fränsta sjukhem blir Furubacken I våras utlyste Socialnämnden en namntävling för Fränsta sjukhem. Hela 31 namnförslag lämnades in och vinnande förslag blev Furubacken. Tage Påhlsson, kommunpolitiker i bland annat kommunstyrelsen, var den som lämnade in det vinnande förslaget. Juryn bestod av en boende och en personal från var och en av de tre avdelningarna på Furubacken och dessutom två politiker från socialnämnden. Namntävlingen och bytet initierades av Fränsta socialdemokratiska förening genom Stiven Wiklund, som ville att äldreboendet skulle få ett trivsammare namn. Boendet på sjukhemmet är det bästa som finns och namnet bör vara något man känner stolthet för. Sjukhemmet var det enda särskilda boendet i kommunen som inte hade något namn. Mer utvecklingspengar till kommunen? År 2006 upphör det nuvarande EU Mål 1-programmet Södra skogslänsregionen att gälla och en ny strukturfondsperiod, , startar. Under hösten pågår ett intensivt skrivarbete med att färdigställa de i, första hand, tre program som skall gälla under de kommande sju åren. Först ut är Mål 2-programmet Mellersta norrland ( Västernorrland/Jämtland ), som till vissa delar ersätter det gamla Mål 1-programmet. Knappt 1.4 miljarder från EU kommer att fördelas under perioden inom området. Förhoppningen är att under första halvåret 2007 ta de första besluten om fördelning av pengar. Framtid Ånge återkommer i nästa nummer med en mer detaljerad beskrivning av innehållet i de olika programmen. Framtid Ånge är en informationstidning från Ånge kommun. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Tel: Ansvarig utgivare: Göran Fjellström Redaktion: Kristina Kamsten, Tel Anna Johansson, Tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Pär Helander/Blink Tidningen är delvis finansierad av EU:s strukturfond Regionala fonden samt Länsstyrelsen i Västernorrlands län framti d Ång e se pte m b e r 2006

3 Ledare Jag hoppas att vi kan gemensamt över de politiska blocken fortsätta att utveckla kommunen utan att i varje ärende försöka ta politiska poäng. Sten-Ove Danielsson, Kommunalråd Vi har ekonomin under kontroll Ja, när ni läser detta så är valet avklarat. Oavsett utgång så kvarstår det faktum att kommunen nu har ekonomin under kontroll och nödvändiga förbättringar kan genomföras. Det har gått sju år sedan jag fick förmånen att bli kommunalråd och jag är oerhört tacksam att jag fått denna chans. Jag är helt övertygat att de kommande fyra åren kommer att bli ännu bättre för kommunen. Arbetslösheten kommer att sjunka ytterligare, alla som vill kommer att kunna bo kvar i kommunen. Det nya ridhuset kommer att betyda att denna stora verksamhet nu får betydligt mycket bättre förhållanden att utvecklas. Jag hoppas att vi kan gemensamt över de politiska blocken fortsätta att utveckla kommunen utan att i varje ärende försöka ta politiska poäng. Så har vi jobbat de senaste åren och detta är en framgångsfaktor som absolut gynnat kommunens utveckling. I detta nummer kan ni bl.a. läsa om några nyföretagare. Den nyföretagarutbildning som finns i kommunen har fått oerhört mycket beröm. Jag har träffat de flesta som genomgått utbildningen och alla lovordar den. Helt klart behövs det ännu fler företagare och möjligheterna till stöd har betytt att vi har legat i topp i länet över nystartade företag. framti d Ång e september 2006

4 närinsliv nya ägare till torpshammars herrgård Peo Jönis och Jennie Särlefalk ser möjligheter att utveckla torpshammars herrgård. Musikprofilen Peo Jönis är sedan början av september ny ägare till Torpshammars herrgård. Tillsammans med sambon Jennie Särlefalk och kompanjonerna Jan-Olov Enbom och Monica Lööf ska de driva och utveckla den anrika kurs- och konferensgården. Att äga ett sånt här ställe är en dröm som finns i alla turnébussar, säger Peo. Nu har jag gjort verklighet av min. Jag har jobbat med stora underhållare som Bernt Egerblad och Charlie Norman och med mitt eget storband under många år, nu känns det bra med en förändring. Idag driver Peo och Jan-Olov företaget Artistförrådet tillsammans, båda med ett långt förflutet som musiker. Jennie har en bakgrund som kock, inredare och dekoratör. Monica har jobbat inom hotell och resebyråbranschen. Tillsammans ser de sig ha möjligheter att utveckla Torpshammars herrgård. Planerna på att driva ett ställe tillsammans har funnits en tid, men rätt anläggning till rätt pris dök inte upp förrän nu på sensommaren när Jennie hittade Torpshammars Herrgård på internet. I och med att vi hade långt gångna planer på att ta över ett ställe i Höga Kusten tidigare så hade vi gått igenom alla förutsättning och kalkyler när det här objektet dök upp, berättar Peo. Vi åkte upp och tittade, tyckte om vad vi såg och affären kunde slutföras snabbt. Parallellt med Herrgården kommer han att driva Artistförrådet vidare digitalisering av bild och ljud i Ånge så kommer Srf:s nya digitaliseringsfabrik att kallas och inte minst sitt storband sedan 15 år, Satin Dolls, som har enbart damer som musiker. När Framtid Ånge besökte Herrgården var Peo och Jennie på plats sedan två dagar, vänligt men bestämt assisterade av tidigare ägaren Sören Nordin, befintlig personal och inte minst av återkommande jaktgäster. Gästerna är väldigt trevliga och det är de som hälsar oss välkomna, berättar Jennie Särlefalk. De är stamgäster som kommer tillbaka år till år och vet hur allt ska vara. nu under hösten är återkommande jaktgäster en stor grupp, men också kurser, konferenser, familjehögtider och en del catering ingår i Herrgårdens tjänster berättar förre ägaren Sören Nordin, som kommer att finnas tillgänglig som mentor. Samtidigt ser han fram emot en lugnare tillvaro med tid för återhämtning. Det känns bra att det är folk som ser möjligheter till utveckling som tar över, säger Sören. Och så får ju kommunen fyra nya invånare! Vi har massor med idéer om hur vi vill utveckla verksamheten, inte minst med den kunskap och de kontakter vi har i musikbranschen. Men först ska vi lära oss huset, rutinerna och de kunder som redan finns, avslutar Peo. digitalisering av bild och ljud i Ånge. så kommer SRF:s (Sveriges Radio Förvaltnings AB) nya verksamhet i Ånge att kallas. Nu är de första anställda och en del av utrustningen på plats i lokalerna på lagergatan i Ånge. Där kommer under de närmaste åren timmar TV-program ur Sveriges Televisions produktion göras åtkomliga för framtida användning. De gamla fi lmrullarna på magnetband ska spelas över och lagras på mera bestående media, digitalt. Gunilla Mellgren, platschef för verksamheten, har tillsammans med serviceteknikerna Kurt östman och Mats Engström tagit emot de första maskinerna och ställt på plats. När Framtid Ånge besöker bild och ljudfabriken trängs de fortfarande med snickare och mattläggare som lägger den sista handen vid lokalerna. Kurt östman från Matfors har tidigare jobbat med elektronik. Nu blir hans uppgift att se till att de gamla maskinerna fungerar så att banden kan spelas av. Utbildningen har redan startat och mer blir det. Det här blir spännande, tycker Kurt. Det är gamla maskiner som ska köras och då kan vad som helst hända. Mats Engström från Ånge är den andre serviceteknikern på plats och han har också en bakgrund inom elektronik och automation. Det är intressant att vara med och bygga upp något från grunden, allt det här är mats engström och Kurt Östman, servicetekniker. nytt och vi vet inte riktigt hur det ska gå till än. Gunilla Mellgren berättar att sedan början av september är hela personalstyrkan i etapp 1, totalt tio personer på plats för att påbörja sin utbildning. Till våren anställs ytterligare tio personer Det känns jätteroligt att få fortsätta att utveckla något som jag följt från början i mitt tidigare jobb som företagsetablerare hos kommunen, säger hon. 4 framti d Ång e september 2006

5 näringsliv FOTO: lars-gunnar lövgren torbjörn eriksson från företagarcentrum önskar cityshopens nya ägare Katja nikiforova lycka till. isabell Josefsen har sitt företag Ånge Kontorstjänst i affärshuset mejeriet i Ånge. anita rosvall i sin mysiga presentaffär. från nyföretagarkurs till företagare I Förra Framtid Ånge pratade vi med några av alla de som gått nyföretagarutbildning vid FöretagarCentrum. En av dem var Katja Nikiforova som då stod inför att överta ett företag. Nu är allt klart och Katja driver sedan början av september Cityshopen i Ånge. Det är så mycket mer än man tror som man ska tänka på när man övertar ett företag, säger Katja. Det är allt ifrån att utse ny styrelse, sätta sig in i allt pappersjobb med fakturor och bokföring, beställa varor och allt det praktiska. Jag var väldigt nervös första dagen, men som tur var så var förra ägaren Maj-Britt Lindqvist med och hjälpte till. Jag har fått mycket hjälp från Företagar- Centrum med alla mina frågor och funderingar. Vi hjälper ofta till vid företagsöver låtelser med alla formaliteter som ska göras, säger Torbjörn Eriksson på FöretagarCentrum. Den som övertar ett företag gör det ju en eller några få gånger under sitt liv. Medan vi har alla kontakter och kunskapen färsk hela tiden. Framtid passade också på att fråga två tjejer till som tagit steget från Nyföretagarutbildning till företag nyligen. anita rosvall gick nyföretagarutbildningen för snart ett år sedan och driver sedan drygt 3 månader Anitas presentbod. Det känns riktigt roligt, jag har fått bra respons från kunderna, säger Anita. Det gäller att hitta rätt utbud så att både barn och vuxna hittar något hos mig. För mig som arbetar ensam känns det viktigt att träffa andra i samma situation, därför är några av oss som är nya företagare med i ett nätverk där vi träffas och pratar och byter erfarenheter. isabell Josefsen gick Starta-eget-kurs vid årsskiftet 05/06 och registrerade under våren 2006 sin firma Ånge Kontorstjänst. Från början bedrev hon sin verksamhet hemma men har nyligen flyttat in i Affärshuset Mejeriet. Jag flyttade med min familj från västra Jämtland till Ånge våren 2005, berättar Isabell. Viktigt för mig är att bygga nätverk och ständigt försöka skaffa nya kunder till mitt företag. Jag ser inga nackdelar med att driva eget företag, snarare är det en fördel att själv kunna bestämma sina arbetstider. Viktigt är också att planera noga innan man startar eget företag. Isabell har öppet i sitt nya kontor onsd-fred 9-16 och kan jobba övriga tider från hemmet. nyheter från företagarcentrum Starta-eget-kurs grupp 18 pågår på FöretagarCentrum under september-oktober. Under uppföljning bland nyföretagare har framkommit behov av bl a kurs i bokföring. Under KomVux ledning genomförs en kvällskurs under hösten. Under oktober planeras en ny återträff för nyföretagare. Den första återträffen i april 006 samlade 64 deltagare. Företagar- Centrum ser fram mot att åter igen locka många nyföretagare till fortsatt nätverksbyggande. För de som idag har anställning men funderar på att bli egna företagare planeras en starta-eget kvällskurs på FöretagarCentrum under ledning av Ångströmsenhetens Uppdragsutbildning. Sedan hösten 00 har 14 personer deltagit i Starta-eget-kurs på dagtid varav ca hälften har startat eget företag. framti d Ång e september

6 Näringsliv Vid St:Olofs källa i Borgsjö finns från vänster Ove Walther Boda Borg, Marita och Macke Eriksson Träporten, Marie Nygren Solgården, Gunilla Lagergren HussBorg, Gudrun Karström Stensjöns Turism och Dan Thornberg Mid Adventure. På bilden saknas Mittpunktens Jan-Erik Eriksson och Roland Albertsson från HussBorg. Bra utvecklingsidé gav Ångeföretag Under våren deltog sju företag i upplevelseindustrin i Ånge kommun i EntrePrenorr, ett utvecklingsprojekt i norra Sverige med sikte på den globala marknaden. I början av juni vid den stora företagarmässan Entreprenör 06 i Åre stod det klart att företagens affärskoncept Walkaways vann! Priset är en resa till det entreprenörstäta norra Italien i höst, men det är inte det viktigaste anser de deltagande företagen. Viktigast är att de lyckats skapa ett samarbetskoncept inom besöks- och upplevelseföretagen utmed Ljungandalen. Något som företagen tror kan komma att ge sidoeffekter även inom andra affärs- och serviceföretag i kommunen. Efter att ha gått igenom de lokala förutsättningarna och de rådande resetrenderna i världen så enades företagen om att vandring var en möjlig produkt att gemensamt bygga vidare kring. Vi utgick från den kända produkten pilgrimsvandringar, naturligt eftersom Sveriges och kanske världens nordligaste pilgrimsled passerar det australiensiska uttrycket walkabout som betyder att någon ger sig iväg på en oplanerad tur för att träffa nya människor och hitta sig själv. Genom att utgå från devisen Let your legs do the talking and your mind do the walking tydliggörs att den inre resan alltid är den viktigaste och något som alla människor behöver ge sig tid att göra. Ångeföretagen kan underlätta resan genom att erbjuda bra paketerade produkter för ändamålet. genom vår kommun, berättar Dan Thornberg från MidAdventure. Våra verksamheter och anläggningar kan erbjuda vandrare allt ifrån mat och vila i enkla förhållanden till mera påkostade lösningar, men hela tiden med det genuina för vårt område och tid för återhämtning i fokus, fyller Macke och Marita Eriksson på Träporten i Borgsjö och Gunilla Lagergren på HussBorg på med. Ordet walkaways är inspirerat av w alkaways Grundkonceptet är Walkaways Pilgrim, men den kan brytas ner i nischade utvecklingsbara underprodukter som tydligt vänder sig till olika målgrupper. Andra möjliga Walkaways kan vara Family, Weekend, Winter, Extreme och Work. Det gemensamma och genomgående är vandring och boende medan guidning, mat och aktiviteter förändras beroende på inriktning. Let your legs do the talking and the mind do the walking 6 framti d Ång e september 2006

7 näringsliv FAKTA EntrePrenorr Projektet, som samtidigt var en tävling, vände sig till företag inom turism, gruvnäring och biltestverksamhet och med sikte på den globala marknaden. EntrePrenorr är ett pilotprojekt inom ramen för Fyra norra en gemensam satsning på strategisk utbildning, kompetensförsörjning och tillväxt, som norrlandsuniversiteten och de fyra nordligaste länens kommuner och kommunalförbund enats om. EntrePrenorr finansieras av Nutek och åtta projektpartners med Akademi Norr som projektägare. Deltagande företag Boda Borg (Torpshammar), Mittpunkten (Torpshammar), Mid Adventure (Torpshammar), HussBorg Herrgård & konferens (Ljungaverk), Solgården (Ljungaverk), Träporten (Borgsjö), Stensjöns Turism ek för (Byberget) seger Konceptet Walkaways är framtaget för en internationell marknad, det var en förutsättning i EntrePrenorr. Som en initial målgrupp valdes holländare, som enligt officiell resestatistik ökar i Sverige. Solgården, Bodaborg, Mittpunkten och Stensjöarna är de andra företagen som deltog i projektet. Från att inte känt varandra och varandras verksamheter särskilt väl i inledningen av projektet har ett samarbete vuxit fram mellan våra företag, berättar de. Projektet har varit ett samarbete mellan Ånge kommun och företagen. Kommunens marknadsförare Anna Johansson har fungerat som processledare. Det är otroligt roligt att våra företag vann tävlingen. Det visar att samarbete ger resultat och att man med hjälp av kommunens marknadsförare Anna Johansson gjort ett riktigt bra jobb, säger kommunalråd Sten-Ove Danielsson. Företagen har registrerat ett gemensamt aktiebolag för verksamheten med Walkaways och siktar på att kunna erbjuda fullständiga paketlösningar inför sommarsäsongen Ånge Energi köpte värmeverk i Fränsta och Ånge I augusti godkände kommunfullmäktige Ånge Energis köp av Vattenfalls värmeanläggningar i Fränsta och Ånge. Affären med Vattenfall gör att Ånge Energi själva kan producera värme till ett pris som är något lägre än vad det idag kostar att köpa färdig värme. Genom köpet förfogar nu Ånge Energi över hela produktionskedjan från panna till konsument. Vi får goda möjligheter att påverka energipriset och kan välja vilken råvara som det ska eldas med, säger Alf Hallén, styrelseordförande i Ånge Energi AB. Vi kommer att öka möjligheterna för lokala leverantörer att leverera olika typer av skogsråvara men också hampa och rörflen är nya intressanta bränslen att titta på. Ungefär samtidigt som affären med Leif Kastberg nytt ansikte på FöretagarCentrum Efter 5 år i Östersund flyttade jag tillbaka till Ånge. Är sedan juni anställd på FöretagarCentrum som projektledare. Senast jobbade jag på FujiColor som säljare på Norrlandsdistriktet men har även varit egen företagare och delägare i fotobutiker, bl. a. här i Ånge. När man varit borta från hemorten ett tag ser saker och ting annorlunda ut och det är lättare att värdesätta de fördelar som faktiskt finns här. Jag hoppas kunna bidra med lite positivt tänkande under min projekttid. Grattis! värmeverken var i ett avgörande skede presenterade Eka Chemicals AB i Alby en utredning om hur spillvärmen från fabrikerna där kan tas tillvara. Kylvattnet från Kloratfabriken är 75 grader varmt när det lämnar fabriken och utredningen pekar ut olika förslag på hur denna energi kan tas tillvara. Kommunen och Ånge Energi har tagit del av förslagen som är mycket intressanta. Eka Chemicals har med de investeringar som gjorts och som är planerade en sådan långsiktighet på sin verksamhet att de kan skriva mycket långa leveransavtal. Att ta tillvara spillvärme från Albyfabrikerna måste vara det mest miljövänliga och på sikt mest ekonomiska sättet att få tillgång till energi, säger kommunalrådet Sten-Ove Danielsson. Låga energikostnader ger framtidstro och möjlighet till att utveckla nya idéer. Arvid Callans fick Norrlandsbjörnen för Västernorrland Arvid Callans har tilldelats Norrlandsförbundets utmärkelse Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län år 2006 för framgångsrikt företagande och engagemang i en bygd. Han driver och utvecklar sedan slutet av 1970-talet familjeföretaget Callans Trä AB. Sebastian blev månadens landsbygdsföretagare i augusti Sebastian Wennerberg och Vikarbodarnas Snickerifabrik har tilldelats utmärkelsen månadens landsbygdsföretagare i Västernorrland. Våga växa Västernorrland, Föreningssparbanken och LRF Västernorrland har instiftat priset månadens landsbygdsföretagare och det delas ut till elva olika företag varje år. Bland de elva pristagarna utses sedan årets landsbygdsföretagare i Västernorrland under senhösten. Vikarbodarnas huvudprodukt är genuina kök i trä rätt igenom och de tillverkas på traditionellt sätt. Tidigare ångeföretag som fått utnämningen: Furuträ och Strömmens Gårdsmejeri. framti d Ång e september

8 En spänstig entrepre Flytten från Bolbyskolans gamla gymnastiksal till före detta Fujis lokaler är en storsatsning för Träningshuset. Med utökade öppettider, bättre tillgänglighet och stor utvecklingspotential vill Kärstin Leander nå fram till nya kundgrupper. Kommunens alla älgjägare och inpendlarna är några av dem. När hon kom till Ånge första gången var det för att bli jordbrukare tillsammans med sin man. Från grisar, får och höns kan steget till egen företagare inom hälsa och friskvård verka långt. Men Kärstin Leander har många strängar på sin lyra. Idag är hon 57 år och, en höftoperation till trots, en av kommunens spänstigaste entreprenörer. Jag hatar sådant som står still, det måste röra på sig annars går det inte att hålla på, säger hon med eftertryck. Idrott har alltid varit en stor del av Kärstins liv, som tonåring i Åmål var det gymnastik, friidrott, basket och volleyboll på schemat. Efter Lillsveds gymnastiska folkhögskola jobbade hon en del som fritidsledare för att sedan ägna tid åt ett annat brinnande intresse teater. - Jag läste till dramapedagog på Umeå Universitet, men på en mindre ort som Ånge finns inga sådana jobb. Här gäller det att vara lite av en allkonstnär för att få göra det man vill. För mig har det varit självklart att dra igång egna projekt och skapa mina egna jobb. Bland byggjobbare och borrmaskinsbuller guidar Kärstin Leander runt i Träningshusets nya lokaler. Rummen är stora, ljuset flödar in och ventilationen håller toppkvalitet. Bara för något år sedan fanns här Fujis registrering, efterbehandling och manuell hantering av bilder från hela landet. Men även Ångebor som minns mejeriet kommer att känna igen sig. Den nya bastun byggs just nu i det gamla kylrummet, berättar Kärstin. Själv hoppas hon också mycket på grannlokalerna som ännu inte är uthyrda. Oavsett vem som flyttar in kommer vi att dra åt varandra. Samarbete över gränser är nödvändigt. plement och skulle bidra till att skapa en riktigt bra mötesplats. Själv tänker hon ägna hösten åt att locka nya kundgrupper till sina träningspass. Ett inte helt enkelt arbete. Jag tror att många är lite rädda för att komma hit, att de tror att man måste vara vältränad och se ut på ett visst sätt. Det gäller män i allmänhet och älgjägare i synnerhet, säger hon och skrattar. Dom som verkligen borde träna för att vara bäst när det gäller. Men visst börjar synen på träning att förändras. Från mesig motionsgympa för husmödrar till något absolut nödvändigt för att orka med tempot i vardagen. På Träningshuset ska det finnas något för alla som vill komma igång, från traditionellt muskelbygge på gym till yogans övningar både för kropp och själ. Vi är även ett bra komplement till traditionella lagsporter. Att ledarna för de unga hockeygrabbarna kommer självmant och vill köra core-pass för balans och stabilitetsträning tycker jag visar på att en attitydförändring är på gång. En annan grupp som Kärstin vurmar för är alla inpendlare till Ånge kommun. De som jobbar här men bor på annan ort. En bra och fräsch träningsanläggning kan vara den avgörande faktorn för människor som är på väg att flytta hit. Jag hoppas verkligen att min satsning bidrar till att göra kommunen mer attraktiv. Lena Sjödin Redan idag finns ett nätverkstänkande. Genom att samverka med företagare inom massage kiropraktik och yoga kan de tillsammans erbjuda sina kunder en helhetslösning inom träning och hälsa i samma lokal. Tänk om någon ville starta en cateringfirma i det fullt utrustade köket som finns en trappa upp, fortsätter Kärstin. Det vore ett bra kom- Foto: Pär Helander, BLINK 8 framti d Ång e september 2006

9 nör satsar i centrum Jag tror att många är lite rädda för att komma hit, att de tror att man måste vara vältränad och se ut på ett visst sätt. FAKTA träningshuset Gymmet i de nya lokalerna kommer att vara öppet från vissa dagar. Du kan delta i träningspass i spinning, pump, barn- och ungdomsdans, aerobics, vuxendans, pilates, core, yoga komigång, combat, seniorträning och barnaerobics. I anläggningen finns även shop, solarium och bastu. Dessutom startar under hösten viktminskningsprogrammet Extravaganza. Läs mer på framti d Ång e september

10 Bybergets folkets Husförening, här representerad av lars Johansson, får hjälp av föreningspoolens mikael nordström och mikael Pettersson med att byta tak under sensommaren. föreningspoolerna gör det lättare att vara föreningsaktiv Sedan i våras är föreningspooler i Ånge och Fränsta igång. Omkring 30 personer har arbetat med underhåll, hjälp vid arrangemang och andra uppgifter för föreningarna i sommar. en förening som har haft stor hjälp av föreningspoolen i sommar är Kraftsamling Fränsta. Vi har haft jättebra hjälp från föreningspoolen bland annat i samband med FränstaStyran, säger Göran Meyer från Kraftsamling Fränsta. Jag hoppas att föreningspoolerna fortsätter för vi har ju travet framför oss i vinter! Föreningspoolen är till otroligt stort stöd för föreningarna, säger Anders Lögdahl, ordförande i Ånge Ishockeyklubb. Vi får hjälp med både praktiska och administrativa göromål. Jag hoppas att alla föreningar inser hur bra föreningspoolerna är. Till exempel inför ishockeymatcherna med elitserielagen Mora och Mo- Do och FHC Kloten i somras hjälpte poolen till med att ställa i ordning. Det är inte många föreningsaktiva som kan ta ledigt från jobbet och ställa upp under veckorna när något behöver göras. Under sensommaren fick Bybergets Folketshusförening hjälp från föreningspoolen. Vi har hjälp av två killar från föreningspoolen nu med takbytet, men tidigare i sommar hade vi hjälp vid Countryfestivalen i Byberget, berättar Lars Johansson från Bybergets Folkets Hus förening. Vår hjälp är mycket uppskattad i föreningarna, berättar Mikael Pettersson som jobbat i föreningspoolen under april till september. Vi hjälper till med det vi kan, allt ifrån att bära grejer till enklare snickarjobb. alla föreningar inom Ånge kommun kan nyttja poolernas tjänster men de som är medlemmar i föreningspoolen prioriteras. För närvarande har ett 30-tal föreningar visat intresse. Kostnaden per år är 500:- /förening. Poolernas innehåll och tjänster till föreningslivet är sommarpersonal och underhållsarbete på anläggningar under april-augusti, kopiering, layout, renskrivning och ev utskick, bokföring, hjälp vid arrangemang, skötsel och renovering av gräsytor (fotbollsplaner) enligt ett avtal med Hussborg. För övrigt kommer poolerna att arbeta för ett gemensamt elavtal för föreningslivet och samverkan för diverse inköp. föreningsrådet, kommunen/fritidsenheten, utvecklingsenheten och arbetsförmedlingen samarbetar runt poolerna. Tanken på en föreningspool kom efter en undersökning om tillståndet i föreningarna för några år sedan, berättar fritidschef Kjell Sundqvist. Både praktisk och administrativ hjälp efterfrågades av nästan alla föreningar. Kan vi genom att samarbeta hjälpa till på olika sätt så ökar det chanserna att föreningar ska kunna leva kvar och kunna underhålla sina anläggningar. Kjell pekar också på den mänskliga aspekten med föreningspoolerna, i stället för att gå sysslolös har man en viktigt uppgift att göra. Arbetet i föreningspoolen kan bli en ingång till ett vanligt anställning. Kontakta föreningspoolerna: Föreningpoolen har kontor i Fränsta hos Samservice och på Bolbyskolan i Ånge. På Föreningspoolen i Ånge fi nns Karin Norman, tel och Sten-Ali Jakobsson, tel På Föreningenspoolen i Fränsta fi nns Anna-Karin Sjödin, tel framti d Ång e september 2006

11 att klara västra Klassikern är mitt mål sj reseförsäljning är ett av de företag som uppmuntrat sin personal att delta i Västra klassikern. De anställda som genomför alla tre delmoment i Västra klassikern kan se fram emot en belöning. Cecilia Jonsson var en av de som antog utmaningen. Jag tycker om att jobba mot mål så detta passade mig perfekt, berättar hon. Det första delmomentet som genomfördes i Västra Klassikern var Gissjötrampen. Cykling är inte min starka sida men jag testade min förmåga genom att cykla till Alby-bron och hem. Provturen gick bra och Cecilia anmälde sig till Gissjötrampen i juni. Den dagen Gissjötrampen gick av stapeln strulade det till sig rent tidsmässigt eftersom yngste sonen hade fotbollsmatch som Cecilia väldigt gärna ville se. Hon gjorde bedömningen att hon skulle hinna om hon skippade tipsrundan under trampen. Tiden hon hade till förfogande var 35 minuter. Jag gav järnet, bara cyklade på och lyckades! Så kom Borgsjön runt. Nu kunde Cecilia välja att genomföra Västra Klassikern eller Lilla Västra Klassikern. Jag bedömde att Lilla Västra Klassiken skulle vara bäst för mig men tro t om ni vill, jag tog miste på startplatsen och gick Borgsjön runt i stället för Bymilen. Så nu är jag piskad att åka skidor i 2 mil. Jag hoppas att snön kommer tidigt i år eftersom jag behöver träna en hel del. I fjol åkte jag skidor bara en gång. Cecilia har tränat och hållit igång sedan hon var barn. Tävlingssimmat, friidrottat och spelat fotboll bland annat. I Ytterhogdal där hon växte upp fanns inte mycket annat att göra. Så fick jag barn och gick upp i vikt. Fortsatte ändå att träna i mindre omfattning och man kan säga att jag numera alltid är igång på ett eller annat sätt. Går gärna promenader med hunden, tränar regelbundet på Träningshuset. Hur räcker tiden till? Ja, det gäller att pussla och trixa som alla andra föräldrar. Egen tid är viktigt, träning blir ett behov och kroppen säger till när den behöver rörelse. Det kan räcka med 20 minuters promenad. Ibland tar det emot och då är det bra att ha en grupp eller en kompis att gå till. man behöver verkligen inte vara topptränad för att genomföra västa Klassikern och jag säger bara det, att lyckas jag genomföra alla tre loppen då kan vem som helst göra det, säger cecilia Jonsson. Jag lockas inte av priser som utlandsresor och liknande att tävla om, det viktiga för mig är att sätta mål för mig själv och klara av det. Jag utmanar mig själv hela tiden. Och ibland belönar jag mig själv med en present när jag nått det mål jag satt upp och säger till mig själv så duktig du är, avslutar Cecilia. FAKTA VÄSTRA KlASSIKERN TEXT & FOTO: BERIT ANDERSSON i västra klassikern ingår i lilla västra klassikern ingår Gissjötrampet...15 km Gissjötrampet...15 km Borgsjön runt...19 km Bymilen...10 km JAIK-loppet...0 km JAIK-loppet...10 km För mer info se: Henrik vår nya djuskyddsinspektör Henrik Persson är ny djurskyddsinspektör sedan 1 augusti, en tjänst som delas mellan Ånge och Bräcke kommuner. Halva tiden jobbar han i Ånge och halva i Bräcke. Som djurskyddsinspektör har jag hand om djurskyddstillsynen för husdjur och lantbrukets djur och frågor av skilda slag som är kopplat till detta (vilda djur sköts av Naturvårdsverket). Jag kontrollerar också sökta EU-stöd utifrån tvärvillkor som rör grundvatten, avloppsslam och växtskyddsmedel. Är nyinfl yttad till Ånge från östergötland och tror att jag kommer att trivas då jag är hängiven åt jakt och friluftliv. framti d Ång e september

12 undervisning Rektorer och skolledare i Ånge kommun: Från vänster Kenth Åström verksamhetsplanerare skola och barnomsorg, Marie Berglund Torpshammars skola, Lars Thorin Minervaskolan, Kjell-Åke Skoog Björkbackaskolan, Kjell Westin Fränstaskolan, Anne Öberg, Ljunga- Erikslunds skolor, Maria Tiger verksamhetsledare Musikskolan, Peter Gunnarsson Östavall Överturingen - Alby, Anders Pettersson, biträdande rektor Bobergsgymnasiet. Rektorer som saknas på bilden: Monica Gruvin Fränstaskolan F-5, Maj-Lis Wiegandt och Marita Westin förskolor i Ånge tätort, Stig Martinsson Bobergsgymnasiet. Nya och nygamla rektorer Inför höstterminens start har Björkbackaskolan och Ljungaskolan helt nya rektorer. Bland de andra skolorna har ett antal rektorer bytt platser. Anne Öberg är ny rektor för Ljunga/ Erikslund. Det känns otroligt roligt och inspirerande att få chansen att jobba som rektor i Ljunga Erikslundsområdet. Efter att ha gått en skolledarutbildning i Trondheim, Norge kan jag äntligen få prova på jobbet i verkligheten. Jag har tidigare jobbat som föreståndare inom förskolan, medan den typen av tjänster fanns. Under året vill jag fortsätta att stötta lärarnas arbete med individuella utvecklingsplaner, vara ett bollplank i det pedagogiska arbetet och vara en rektor som syns ute i verksamheterna. Medarbetarsamtalen vill jag utveckla till att bli ett lärande samtal och inte bara ett snack om tid som gått. Samtidigt ser jag fram emot ett samarbete med elever och föräldrar där vi gemensamt ska hjälpas åt att få skoltiden att bli en tid att komma ihåg. Att elever ska känna sig trygga och stolta över sin skola och sin hembygd. Att de känner sig betydelsefulla och så nöjda med sin barndom, så att de önskar att komma tillbaka för att arbeta, bilda familj och bo i Ånge kommun. Kjell Åke Skoog är ny rektor på Björkbackaskolan Jag bor i Östersund tillsammans med sambo Elise och barnen Julia 5 år och Gustav 2 år. De senaste 18 åren har jag arbetat i försvarsmakten som teknisk officer i Gävle, Norrtälje och Östersund, de sista åren på Arméns tekniska skola i Östersund som skolkompanichef. Under vårterminen 2006 praktiserade jag som rektor på en F-5 skola i Östersund inom ramen för Försvarsmaktens rektorsutbildning. Visionen för Björkbackaskolan är det som jag tillsammans med skolans pedagoger arbetar med att försöka uppnå: Björkbackaskolan ska utgöra ett föredöme för övriga skolor i Ånge kommun inom områdena trivsel, medbestämmande, resultat och socialt samspel mellan elever och vuxna. Lars Thorin är ny rektor på Minervaskolan. Han kommer närmast från Fränstaskolan där han var rektor Jag trivs bra på min nya arbetsplats Minervaskolan. Det jag hoppas att kunna uppnå är att vi får färre elever på individuella programmet dvs att fler når betyget godkänt i kärnämnena. Jag hoppas också att jag kan jobba för att jämna ut skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat i skolan. Den sista stora saken jag hoppas kunna utveckla är ett ämnesövergripande arbetssätt på skolan. Orsaken till detta är att fler ämnen ska samverka för att eleverna ska se kunskaperna som helheter och inte som fragment i olika ämnen. Kjell Westin är ny rektor på Fränstaskolan, kommer från en tjänst som rektor i Ljunga Erikslund. Jag trivs alldeles utmärkt på min nya arbetsplats, Fränstaskolan. Viktigt för mig är en bra arbetsmiljö, det ska vara roligt och tillfredsställande för alla aktörer att arbeta på Fränstaskolan (elever-personal-arbetsledning). Jag vill också verka för en högre måluppfyllelse. En mycket viktig sak är att ge eleverna den möjlighet till inlärning de har rätt till, så att alla så småningom kan få minst G i sitt betyg. Med det engagemang personalen visar här i Fränsta och med den samlade kompetens som finns tillhanda så har vi alla möjligheter att bli Sveriges bästa F-9 skola, vilket vi också ska bli! Anders Pettersson är biträdande rektor på Bobergsgymnasiet sedan senhösten Min tjänst är en kombinationstjänst, 50% bitr. rektor (vikariat) - 50% idrottslärare. Jag har tidigare haft heltidsvikariat på samma tjänst under en kortare period, men saknade då kontakten med eleverna. När chansen till denna nykonstruerade kombinationstjänst dök upp, blev jag nyfiken på att prova på skolledaruppdrag igen. Ett område, bland flera, som jag tycker känns viktigt att driva är att tillsammans med våra IT-lotsar m.fl. utveckla IT-användandet på skolan under läsåret. Skolportalens alla användningsområden känns väldigt intressanta och jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi på både grundskola och gymnasium ska få möjlighet att börja använda oss av de verktyg som den kommer att innehålla. 12 framti d Ång e september 2006

13 MiLJÖ MiLJÖrutan BYgg- OcH miljökontoret informerar vid ÅtervinningS- StatiOnen Jag vet att vid återvinningsstationen ska det bara vara förpackningar, inga blomkrukor, skruvar eller pulkor. Det är sant det är bara förpackningar som återvinns. För varje mjölkpaket, konservburk, ketchupfl aska som du köper går några öre till förpackningsinsamlingen. Däremot går inga pengar från blomkrukor eller pulkor dit. Men varför ska det inte vara plastpåsar här? Det får inte vara för mycket mjukplast bland de hårda plastförpackningarna. De hårda plastförpackningarna blir då oanvändbara för återvinning. Varför finns det inte någon insamling av mjuka plastförpackningar då? Vi kör avfallet till sopförbränning och mjuka plastförpackningar är utmärkt bränsle i avfallspannan. Planerar du att anlägga ett enskilt avlopp? Då har nya regler börjat gälla. Naturvårdsverket ger ut allmänna råd som innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. naturvårdsverkets nya allmänna råd om små avloppsanordningar har börjat gälla från den 1 augusti 006. De gamla från 1987 är upphävda. Nytt jämfört med de upphävda råden är att fokus ligger på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. De nya råden går att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida, www. naturvardsverket.se eller ring Naturvårdsverket för beställning, tfn Bygg- och miljökontoret informerar också om att traditionella enskilda infi ltrationsanläggningar ofta inte renar fosfor så bra. I sådana fall bör fosforfria tvättmedel och fosforfria hushållskemikalier användas. För tips på avloppslösningar, besök gärna Vid frågor och funderingar, kontakta Bygg- och miljökontoret på tfn (exp). Har du koll på din slambrunn? Kommunen har 1900 hushåll med enskilda avlopp. Där finns det brunnar som ska tömmas på slam och det gör Hermanssons miljövård. det finns brunnar där utsikten är vid över blommande ängar, glittrande sjöar och älv och fantasieggande berg. Men det fi nns brunnar som inte går att hitta för att slyn växer tät runt dem. Det verkar som att människor vill gömma sina slambrunnar. Man planterar buskar runt dem eller pryder locken med blomkrukor och pynt, säger Henry Bongfeldt som jobbar extra med slamtömning i sommar. Det är inte så lätt att hitta brunnarna om man är där för första gången. din slambrunn är slamtömmarens arbetsmiljö. En bra anläggning för slamtömmaren är en som är lätt att komma fram till med slambilen. Vägen ska vara i farbart skick för en lastbil som väger ca 5 ton och fri från kvistar och grenar så bilen inte förstörs. locken får inte vara för tunga för de måste tas av helt och hållet, och sedan lyftas på igen. Brunnen ska vara lätt att hitta också. Det hinner växa ganska mycket mellan varje tömning för brunnarna töms som mest två gånger om året. Det vanliga är tömning en gång om året eller vart annat år. en bra anläggning ur miljöns synpunkt samlar slammet i brunnen och har en fungerande infi ltration. Det är miljökontoret som har till uppgift att bevaka miljöhänsynen. Det är viktigt att ha en välfungerande slambrunn, om slammet inte avskiljs från vattnet i slamavskiljaren kan den efterföljande reningen sättas igen, vilket i sin tur gör att man kan vara tvungen att göra om sitt avlopp, säger lizette Karström, Miljö- och hälsoskyddsinspektör på Bygg- och miljökontoret. Hon uppmanar också fastighetsägare och villaägare att se över sina enskilda avlopp. Det är ett lagkrav enligt miljöbalken att slamavskiljaren ska bestå av tre kamrar och avloppet ska också ha en efterföljande rening. En bra anläggning för ägaren är en utan problem. En anläggning som är lätt att installera kanske inte är så lätt att tömma. Mikael Hermansson uppmanar den som ska bygga ny anläggning att de hör av sig. Efter att ha sett kommunens alla brunnar har han lite tips. Brunnen ska hålla länge. Om öppningen till brunnen är för liten är det väldigt svårt att tömma den därför att man kommer inte åt slammet. In och utlopp skall synas för då kan man kontrollera anläggningen och avhjälpa problem. Till exempel för höga nivåer. På reko Sundsvalls hemsida fi nns det bra information, leta efter hushåll/slam. FAKTA SlAMTöMNING TEXT & FOTO: PERNIllA EHN GATU- OCH RENHÅllNINGSANSVARIG 1. Märk ut var brunnen är om det inte är uppen bart. 2. Kontrollera vägen fram till brunnen. Det bör vara fritt från grenar och kvistar upp till 4 m den fria bredden är m så att bilen kommer intill. 3. Ta bort utsmyckningar från brunnslocken. Byt ut stora tunga brunnslock. framti d Ång e september

14 Sommaren som gick Sommaren i Ånge kommun har varit varm och händelserik. För redaktionen har det varit omöjligt att bevaka allt som hänt men några bilder kan vi erbjuda. Med detta lilla bildsvep kan du minnas sommaren som gått och längta till nästa. FOTOGRAFER: MICHAEl BERGGREN, PÄR HElANDER, leif MIllING, KRISTINA KAMSTEN OCH KERSTIN HUlTIN Urkul CampMitt Trädets Väg Samuel Påhlsson Ångespelet Elithockey Fränsta Styran Avkroksfestivalen Avkroksrock Nationaldagen Träslaget 14 framti d Ång e september 2006

15 MiLJÖ Kräftorna får nya kompisar Sommaren 1999 slogs beståndet av flodkräfta i Ljungan ut. Vad som orsakade kräftdöden är ännu okänt. Med kräftornas utslagning följde att det traditionsrika kräftfisket försvann. Trots detta lever hoppet vidare om fortsatt kräftfiske i Ljungan. ett projekt med att återplantera flodkräftan startades nästan omgående efter den katastrofala sommaren 1999 då kräftorna slogs ut i Ljungan. Sedan dess har totalt ca flodkräftor satts ut på olika lokaler i Ljungan. Varje sensommar sätts ca flodkräftor ut. Flodkräftorna som sätts ut härstammar från Ljungan, så man kan säga att det är det ursprungliga beståndets kusiner som flyttar ner i Ljungan! Årliga provfisken och inventeringar visar att kräftorna överlever och att de har sakta börjat föröka sig. Föryngringen av kräftor undersöks genom att en dykare går ner och letar efter kräftyngel i Ljungan. Provfisket och dykningarna visar att beståndet av kräftor än så länge är för litet för att tåla fiske. Det kommer förmodligen att dröja minst tio år innan beståndet är så pass stort att det klarar av årliga fisken. Fram till dess råder fiskeförbud av kräftor i Ljungan. för att kräftorna inte ska slås ut igen är det mycket viktigt att inte sjukdomar sprids till Ljungan. Kräftpest är den mest kända och sprids främst via signalkräftor. Att plantera ut sig- en livlig astacus astacus flodkräfta anders Berglund, fiskeriverket, fyller på flodkräftor i sumpar för utsättning under uppsikt av Håkan möller, tälje-näsets fvo, ivar Sundvisson, länsstyrelsen och Kjell edbom, ordförande i den kommunala fiskevårdsgruppen och ljunga södra fvof. nalkräftor är därför förbjudet. Det är även viktigt att bara använda agn från Ljungans tillrinningsområde vid angelfiske. Agn från andra ställen kan komma från kräftpestsmittade områden och föra smitta med sig. Projektet med att få tillbaka kräftorna i Ljungan leds av en styrgrupp med representanter från Ånge kommun, Länsstyrelsen, Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet samt den kommunala fiskevårdsgruppen. I styrgruppen medverkar även forskare från Mälardalens högskola. I projektet deltar 11 fiskevårdsområden och samfälligheter som sköter det praktiska arbetet med provfisken och utsättningar av kräftor. Projektet finansieras av Ånge kommun, vattenavgiftsmedel och statsbidrag till fiskevårdsåtgärder. Om allt går enligt planerna kommer kräftfisket längs med Ljungans dalgång inom en snar framtid att återigen bli ett folknöje. Fram till dess får vi alla vara extra rädda om våra kloförsedda vänner nere i Ljungans vatten. TEXT & FOTO: JOHAN RIGNEll, PROJEKTANSVARIG, ÅNGE KOMMUN. FOTO: PÄR HElANDER Tejpa här! Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE Tejpa här! Vik här! framti d Ång e september

16 POSTENS GRUPPFöRSÄNDElSE evenemangstips t o m 27 oktober Utställning - måleri Carin lindegren ställer ut sina verk i utställningshallen vid Centralbiblioteket i Ånge. Plats: Biblioteket Centralhuset Telefon: t o m 29 oktober Utställning av textil och keramik Vicci Andersson-Sjöbom, textiltryck och Kajsa Gustavsson keramik, två konstnärinnor från Sundsvall som även tidigare ställt ut tillsammans. Vernissage blir det den 14 september mellan 17:00 och 19:00 Plats: Ånge naturum och turistbyrå Telefon: Utställning av oljemåleri och scenografi En spännande utställning av Roland Söderberg. Vernissage lördagen den 0 sept kl 1:00-14:00. Utställningen pågår till den 7 okt under bibliotekets öppetider. Plats: Biblioteket Centralhuset Telefon: oktober Teater - En humla i hatt- en pryl om Beppe. Med mycket humor och vemod ges en personlig föreställning kring Beppe Wolgers. En pjäs av Kulturföreningen SOJA. Arr: Ånge Teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare). Tid: 19:00 25 oktober Blixtrevision i Eninge, komedi Föreställningen ges av Panikteatern (de har även gett Frieriet, Don Quijotes återkommst och Kabaré Karusell.). Skratt, kärlek och dråpliga missförstånd blandas med musik i ett publiknära spel. Arr: Ånge teaterförening.(övriga upplysningar kommer senare). Tid: 19: november Utställning blandade tekniker lotta larsson-friberg ställer ut måleri, textil med mera. Vernissage 1 november kl Plats: Ånge naturum och turistbyrå Telefon: november Teater-Gyllene blad ur Monikas dagbok En föreställning av Annika Selström och Bengt Bygren. En pjäs där vi får följa Monika Zetterlund i femton sånger ur hennes rika repertoar varvat med berättelser ur hennes liv. Arr: Ånge teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare) Tid: 19:00 18 november -16 december Utställning - Sofi a Rustan ställer ut måleri och grafi k och Mattias Rustan visar keramik vid centralbiblioteket i Ånge. Vernissage lördagen18 november kl 1:00-14:00. Plats: Centralbiblioteket 22 november Kabaré - Få spader - på en arbetsplats nära dig. 4.e teatern, som tidigare har gett Fjärilsmusen, ger en slags kabaré med scener ur arbetslivet och med karaktärer som vi alla kan känna igen. Arr: Ånge teaterförening. (övriga upplysningar kommer senare) Tid: 19:00 Bio på Ånge Folketshus söndag och tisdag. Program se Bio på Forum i Ljungaverk söndag och måndag. Program se nu, välj ljungaverk. Se även händelsekalendern för aktuella evenemang. till dig som är arrangör: Glöm inte att lägga in era evenemang direkt i händelsekalendern på eller meddela Ånge naturum & turistbyrå så lägger de in evenemanget, tel Händelsekalendern i Framtid Ånge bygger på uppgifter i händelsekalendern på HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Du kan lämna förslag till förbättringar, och framföra kritik eller ha synpunkter på olika företeelser. Du kan också ställa frågor och ge beröm. Blanketter finns vid kommunens serviceställen, på kommunkontoret i Ånge och Samservice i Fränsta. Du kan också fylla i formuläret här nedanför eller på kommunens hemsida Om du vill ha en blankett hemskickad ring Skriv in det du vill framföra och vilken verksamhet och enhet det gäller. Inom 2 veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan vara anonym, men då får du inget svar. Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 16 framti d Ång e september 2006

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Anders Udd Plats och tid ande 2007-01-24 Sidan 1 av 9 Ljungafors Fastigheter AB, Ljungaverk, onsdag 24 januari 2007 kl 08.30-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Anders Udd (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Humanistiska nämnden 2007. Lite bakgrundsfakta

Humanistiska nämnden 2007. Lite bakgrundsfakta Lite bakgrundsfakta - Yta/elev i våra grundskolor 2006: 16,5 m 2 /elev - Yta/elev alla kommuner 2005: 16 m 2 /elev - Genomsnittskostnad per m2 2006: 699 Kr/m 2 - Ånge enl. kommunstatistik 2005: 740 Kr/m

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Stockholm Västra Götaland Skåne Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde För mer information kontakta:

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013

Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Convent 2013 ÖSTERSUND 24 augusti 2013 Schema: Tider Hall 1 (stora salen PC) 2 (Lilla salen PC) 3 (Körfältskolan) 8.30-9.00 Inskrivning 9.00-9.30 Gemensam uppvärmning HALL 1 Kersti 9.40-10.30 1. Gymmix

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun

Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun Lärarlegitimation och lärarbehörigheter i Ånge kommun - ett glesbygdsperspektiv på en statlig reform Ånge kommuns skolor Alby skola F-5 55 elever Björkbackaskolan F-5 232 elever Minervaskolan 6-9 219 elever

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Dokumentation workshop 25 okt

Dokumentation workshop 25 okt Dokumentation workshop 25 okt Grupp 1 Deltagare: Solveig, Kristina, Parmis och Anil Postit-lappar/förslag inom Möjligt idag/inom kort Prioritet 1. Skolutbyte Utbyte mellan elever i skolor, på landsbygden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

Nytt från fullmäktige

Nytt från fullmäktige Förord signerat Helena Stenberg Heta potatisar ska vi väl inte servera i vår måltidsverksamhet. Men varma och goda ska dom vara. Matens kvalitet, olika rätter, personalens situation och hur mycket extra

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället

Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället Fjällgården Lindahl Vid foten av Portfjället FJÄLLGÅRDEN LINDAHL Ligger i rofylld omgivning vid foten av Portfjället. Här finns inga grannar på flera kilometrar, så här är tillfället för dig som verkligen

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT! Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Till elev på naturbruksgymnasium På SLU i Alnarp vill vi genomföra en attitydundersökning: Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer