Micropos Strålande potential i Raypilot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micropos Strålande potential i Raypilot"

Transkript

1 Det ser inte ut som att ditt konto har rätt behörighet. För att kunna läsa denna analys behöver du tillgång till tjänsten: Fundamental analys Om du anser att analysen ligger under fel tjänst, vänligen kontakta oss pã Ta upp dina» kontouppgifter och aktivera» abonnemanget PDF skapad: :00 Micropos Strålande potential i Raypilot Den kommersiella fasen i Micropos har påbörjats sen avtal tecknats med två högt ansedda kliniker i Finland och ett specialiserat cancercenter i Frankrike. Avtalen innebär att klinikerna betalar för förbrukningsvara under avtalsperioden och samtliga kliniker har uttryckt ytterligare köpvilja efter avtalsperiodens slut. Avtalen är viktiga steg i strävan mot att uppnå den fantastiska marknadspotential som finns i Raypilot. Kännedomen om Raypilot efter mer än 90 kongresser, över 30 vetenskapliga publikationer, och ett stort antal konferenser, anses vara mycket hög och avtalen i Frankrike och Finland kan ge stora ringar på vattnet framöver. Marknadspotentialen i Västeuropa och USA uppgår till MEUR i engångsintäkter och 576 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Siffrorna är imponerande och gäller dessutom bara prostatacancer, då Raypilot är tänkt att kunna användas på fler cancertyper framöver. Att ha en uppgraderad produkt och kontinuerligt förbättra den är mycket viktigt för att vara attraktiv på marknaden. Raypilot har nyligen uppgraderats med en ny mjukvara som bland annat innebär s.k. gating, vilket betyder att strålningen avbryts om tumören rör sig utanför målområdet. En funktion som kan mäta strålningsdosen inne i tumören har också tagits fram och båda dessa nyheter ska testas på kliniken Centre Georges-François Leclerc i Frankrike. Sammanfattning av verksamheten Micropos har som affärsidé att licensiera ut medicintekniska produkter som kompletterar ordinarie strålbehandlingsutrustning för att möjligöra precisionsbehandling av flertalet cancertyper. Bolaget grundades 2003 av ett internationellt team av fyra erfarna onkologer och affärsinkubatorn Chalmers Innovation i Göteborg. Raypilot är bolagets första produkt som syftar till att öka precisionen vid strålbehandling av prostatacancer. Strålbehandling utförs med linjäracceleratorer och Raypilot är ett tillbehör till dessa. Under behandlingen är det är av yttersta vikt att strålningen träffar cancertumören, dels för inte skada intilliggande vävnad och organ, dels för att behandlingen ska ha avsedd effekt. Raypilot kan liknas vid ett GPS-system som realtidsbestämmer cancertumörens position i förhållande till strålfältet och därmed ökar

2 effektiviteten och minskar biverkningar. Raypilot -systemet bestående av 1. En sändare som placeras i prostata under lokalbedövning 2. En mottagarplatta som placeras på befintlig linjäraccelerator 3. Mjukvara som talar om tumörens position i förhållande till strålfältet baserat på uppgifterna från sändare och mottagare. En problematik när det gäller strålbehandling och orsaken till att Raypilot existerar är att tumören rör på sig under behandlingstillfället. Det har visat sig att en tumör kan röra sig så mycket som 1,5 cm under pågående behandling. Klinikerna tar därför rutinmässigt till extra marginaler för att vara säkra på att träffa tumören. Micropos brukar beskriva denna problematik på så sätt att klinikerna vill stråla ett område stort som en mandarin men väljer att stråla ett område stort som en apelsin. Vanliga biverkningar som följd är impotens, tarmblödningar och inkontinens med signifikant försämrad livskvalité som följd. Sammanfattning av marknaden Raypilot är ett tillbehör till befintlig strålbehandlingsutrustning och kommer inledningsvis att användas för att öka precisionen och förbättra behandlingsresultatet vid behandling av prostatacancer. Grundproblemet är att cancertumörer rör på sig under strålbehandling och detta är inte unikt för prostatacancer. Micropos har själva nämnt barn, lever, gynekologisk- och bröstcancer som potentiella framtida användningsområden för Raypilot. Cancer är ett stort hälsoproblem och antalet diagnosticerade fall av cancer i världen år 2007 uppskattades till drygt 12 miljoner och antalet väntas öka till 27 miljoner år Mer än hälften av alla patienter som diagnosticerats med cancer behandlas med strålterapi någon gång under sjukdomsförloppet. En naturlig följd av att antalet diagnosticerade cancerfall i världen ökar är att behovet av strålbehandlingsutrustning förväntas ligga på en hög nivå under lång tid framöver. Prostatacancer har ökat kraftigt de senaste decennierna. År 1970 upptäcktes cirka fall och år 2008 hade antalet upptäckta fall ökat till cirka En åldrande befolkning och bättre metoder för att upptäcka prostatacancer är två bakomliggande orsaker till den kraftiga ökningen. De flesta fall av prostatacancer upptäcks i Europa och USA och det är dessa regioner Micropos fokuserar på. Raypilot är CEmärkt och därmed godkänd för försäljning i Europa medans förberedelser pågår för FDA-godkännande, vilket är den amerikanska motsvarigheten till CEmärkning.

3 Effektiviseringsbehov inom cancervården Den förväntade ökningen av antalet diagnosticerade cancerfall sätter ytterligare press på en sjukvård som redan går på knäna. Väntetiden för att strålbehandlas varierar från veckor till månader men beror också på vilken typ av cancer det är frågan om. Själva poängen är att patienterna i dagsläget redan får vänta och med ytterligare väntan följer ett ökat patientlidande. Sjukvården måste på något sätt hantera ökningen av antalet cancerfall för att inte förvärra situationen ytterligare, helst också förbättra den. Det finns med andra ord ett stort effektiviseringsbehov inom dagens cancervård. En lösning på problemet är att köpa in fler linjäracceleratorer och anställa mer personal och på så sätt genomföra fler behandlingar. Med tanke på att en linjäraccelerator kostar mellan MSEK och att kostnaden för personal som ska sköta maskinen är hög är den lösningen inte optimal. Raypilot kan tack vare precisionsbestämning av cancertumören potentiellt minska ner antalet behandlingstillfällen från cirka 40 st. till 5-10 st. per patient. Cancervården behöver därmed inte köpa in lika många dyra linjäracceleratorer utan kan istället utnyttja befintlig utrustning mer effektivt. Personalbehovet minskar som en naturlig följd av att mindre behandlingar krävs per patient, vilket minskar kostnaderna ytterligare. Patienten behöver heller inte besöka sjukhuset lika ofta vilket också sparar pengar. Vår bedömning är att de ekonomiska fördelarna för cancervården rejält överstiger kostnaden för Raypilot. Raypilot ligger således helt rätt i tiden och är helt klart ett välbehövligt komplement och också ett troligt alternativ för dagens cancervård. Marknadspotential Raypilot -systemet är ett komplement till linjäracceleratorer vilket öppnar upp för en hel del intressanta intäktsmöjligheter. I Västeuropa och USA, de två huvudsakliga marknaderna för Micropos den närmaste tiden, finns cirka 6600 befintliga linjäracceleratorer. Raypilot -systemet beräknas kosta cirka vilket då ger 1221 MEUR i teoretiska engångsintäkter för befintliga linjäracceleratorer. Det säljs dessutom 900 nya linjäracceleratorer varje år och om vi antar att två tredjedelar säljs till Västeuropa och USA ger det en löpande intäktspotential om 110 MEUR/år. Sändaren som placeras i prostata är en förbrukningsvara och det går åt en per patient prostatacancerfall upptäcks årligen och Micropos beräknar världsmarknadspotentialen för sändaren till 700 MEUR/år. Om vi antar att två tredjedelar hör till Västeuropa och USA ger det 466 MEUR/år i löpande intäktspotential. Det ska också nämnas att denna uppskattning endast gäller prostatacancer och att sändaren är tänkt att kunna användas på andra cancerformer framöver, vilket stärker potentialen ytterligare. Förutom ovan nämnda intäktskällor kan Micropos också ta betalat för support och uppgradering av mjukvara. Axier review Frankrike betydelsefull marknad Som ett led i att fokusera om verksamheten från forskning till marknadsföring genomförde Micropos ett byte av distributör i Frankrike under hösten Valet föll på Qualimedis, ett företag baserat i Paris med ägare Pierre-Xavier Ribot i spetsen. Pierre-Xavier har många kontakter inom fransk onkologi då han tidigare arbetat som VD på Nucletron Frankrike (numera Elekta). Qualimedis visade sig vara ett helt korrekt val då ett utvärderingsavtal med Centre Georges-François Leclerc i Dijon tecknades redan efter några månader. Kliniken beräknas utvärdera systemet i 6 månader och har uttryckt köpvilja vid periodens slut vid positivt utfall, där ordervärdet beräknas till Innan avtalet med Centre Georges-François Leclerc hann Qualimedis dessutom visa upp Raypilot på Frankrikes största onkologimässa (SFRO) och på den svenska ambassaden i Paris. Cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon är också intressant av den anledningen att de blir först ut att testa en ny mjukvara som Micropos tagit fram i samband med Varian, världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den nya mjukvaran innebär bland annat att strålningen avbryts automatiskt om tumören rör sig utanför målområdet, s.k. gating, och att behandlingsbordet positioneras om ifall tumören rör sig utanför toleransområdet, vilket automatiserar och förenklar arbetsflödet. Funktionen har efterfrågats av kliniker runt om i Europa och ska testas på Centre Georges-François Leclerc. Nya funktioner i all ära men den viktigaste nyheten i sammanhanget är kanske egentligen att Micropos har ett nära samarbete med världens största tillverkare av linjäracceleratorer. Den här typen av samarbeten stärker Micropos rykte oerhört mycket vilket underlättar kommunikationen med aktörer i branschen vilket i sin tur underlättar försäljningen av Raypilot. Kommer dessutom rapporter från Centre Georges-François Leclerc i Dijon att mjukvaran fungerar bra stärker det Micropos rykte ännu mer. Installationen i Dijon skulle ske i mars men har blivit försenad och enligt Tomas Gustafsson, Micropos VD, är orsaken fransk byråkrati. Förseningar sker ibland och för stora växlar ska inte dras av det men vi räknar med att installationen är klar inom en inte allt för avlägsen framtid. I Frankrike är det lag på att kunna mäta stråldosen under pågående behandling. I dagsläget kan stråldosen endast mätas på utsidan av kroppen men Micropos har tagit fram en dosmätare som mäter stråldosen inne i tumören, vilket gör

4 uppskattningen av stråldosen mer exakt. Dosmätaren skall också testas på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon vilket gör att kliniken kommer vara mycket viktig med tanke på att Varian-mjukvaran också testas där. Qualimedis och inte minst Centre Georges-François Leclerc i Dijon gör Frankrike till en av de mest spännande marknader Micropos verkar på för tillfälltet. Nyligen ställdes Raypilot ut i Qualimedis monter på (SFPM), en stor kongress för sjukhusfysiker i Frankrike, och det blir intressant att se om Qualimedis lyckats sälja in Raypilot till ytterligare kliniker i Frankrike eller om de kan presentera andra relevanta samarbeten från mässan. Finland inleder kommersiella fasen i Micropos I slutet av mars 2014 installerades Raypilot på Tammerfors Universitetssjukhus i Finland, vilket får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Avtalet innebär att kliniken utvärderar Raypilot under ett år men betalar för förbrukningsvara (sändare) under tiden och beräknas ha ett ordervärde på Avtalet innehåller en köpoption där kliniken efter utvärderingsperioden kan välja att köpa Raypilot. Det är bra att klinikerna visar betalningsvilja för Micropos produkter och avtalet med Tammerfors Universitetssjukhus är ett steg i rätt riktning. I april 2014 kom beskedet att ytterligare en klinik i Finland tecknat ett utvärderingsavtal. Avtal tecknades då med Helsingsfors Universitetssjukhus som med start efter sommaren ska utvärdera systemet i fyra månader. Kliniken betalar för förbrukningsvaran under tiden och kliniken har budgeterat för köp av två Raypilot -system under Installationen av Raypilot på cancercentret Centre Georges-François Leclerc i Dijon, som skulle ske i mars 2014, har inte blivit av ännu. Eftersom utvärderingsperioden i detta avtal beräknades till 6 månader är det troligt att det blir först under 2015 som Centre Georges-François Leclerc eventuellt kan köpa Raypilot -system. Utvärderingsavtalen är viktiga steg i rätt riktning men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper Raypilot -systemet efter periodens slut. Eftersom de tre befintliga utvärderingsavtalen beräknas avslutas under 2015 kan det bli ett bra år intäktsmässigt om alla klinikerna köper Raypilot för fullt pris och fler tar efter. Om klinikerna är nöjda med Raypilot bör det inte ta speciellt lång tid efter utvärderingsperiodens slut att fullfölja avtalet och köpa Raypilot. Finansieringen Micropos hade vid utgången av första kvartalet 2014 cirka 14 MSEK i kassan. Den relativt stora kassan är resultatet av att Micropos under slutet av 2013 tog in 18 MSEK via två nyemissioner. En av dessa var en företrädesemission som tecknades till 400 % vilket tyder på ett starkt intresse att investera i bolaget. I figuren nedan ses att Micropos burn rate har legat kring 3 MSEK de två senaste kvartalen. Micropos är inne i en expansiv fas och det kan hända att burn raten ökar kommande kvartal i och med att det är många bollar i luften för tillfället. Om vi antar en genomsnittlig burn rate på 3,3 MSEK de närmast kommande kvartalen klarar sig Micropos fyra kvartal innan de 14 MSEK i kassan börjar ta slut. Micropos har alltså en del tid att börja generera intäkter på men det negativa i finansieringssammanhanget är utvärderingsavtalen som beräknas löpa in i 2015, och några större beställningar under den tiden är inte rimligt att räkna med. Bearbetningen av Europa fortsätter Inledningen av den kommersiella fasen i Finland och den intressanta utvecklingen i Frankrike är förstås positivt och bör lyftas fram, men Micropos verkar även på andra marknader i Europa. I Schweiz har Micropos genomfört ett byte av distributör till Raditec Medical som ett led i att fokusera mer på försäljning, likt det byte som gjorde till Qualimedis i Frankrike. I Mars 2014 representerade Raditec Medical Raypilot på den schweiziska onkologikongressen (SASRO) i Lugano, och det blir intressant att se om den nya distributören lyckas knyta några avtal med kliniker i Schweiz efter kongressen. Ytterligare europeiska länder där distributörer marknadsför Raypilot är Italien, Österrike, Tyskland och Belgien medan ett intentionsavtal om distribution har tecknats i Nederländerna. I och med att Micropos visat upp Raypilot på mer än 90 kongresser (varav 17 under 2013), och att över 30 vetenskapliga arbeten kring Raypilot finns publicerade, samt att bolaget deltagit på en stor mängd föreläsningar och konferenser genom åren, får kännedomen om Raypilot anses vara mycket god ute i Europa. Om klinikerna i Finland och Frankrike som utvärderar, eller ska utvärdera Raypilot, är nöjda efter utvärderingsperioden och köper ett- eller flera Raypilot system kan det få ringar på vattnet tack vare att andra kliniker redan känner till Raypilot väl. Positivt skulle också vara om fler kliniker i Europa tecknade utvärderingsavtal likt de i Finland och Frankrike och uttrycker köpvilja efter utvärderingsperioden. Det kan också vara svårt att ha allt för många kliniker som utvärderar då Micropos fortfarande är ett litet bolag med begränsade resurser. Axiers bedömning Axier bedömer att den förväntade årliga ökningen av antalet cancerfall kommer sätta stor press på cancervården framöver. Den förväntade ökade patienttillströmningen är en stor utmaning för cancervården och effektiviseringar av behandlingar, metoder och rutiner bör vara ett naturligt steg i att hantera denna utmaning. Raypilot är ett system, som genom precisionsbestämning av cancer, potentiellt kan minska antalet strålbehandlingstillfällen från cirka 40 st. ner till 5-10 st.

5 Raypilot ligger således helt rätt i tiden och bedöms vara ett troligt alternativ för framtidens utmaningar inom cancervården. Installationen av Raypilot på Tammerfors universitetssjukhus i Finland i slutet av mars 2014 får ses som inledningen på den kommersiella fasen i Micropos. Kliniken ska utvärdera Raypilot under ett år men betalar för förbrukningsvara under tiden och kliniken har uttryckt köpvilja av Raypilot efter utvärderingsperioden om testerna faller väl ut. Liknande utvärderingsavtal har tecknats med Helsingfors universitetssjukhus i Finland och Centre Georges-François Leclerc i Frankrike. Installationen i Helsingfors beräknas ske efter sommaren med en utvärderingsperiod på fyra månader. Installationen i Frankrike beräknas ske under sommaren med en utvärderingsperiod på sex månader. De tre utvärderingsavtalen är viktiga men ännu viktigare är att klinikerna faktiskt köper ett eller flera Raypilot -system efter utvärderingsperioden. Kännedomen om Raypilot i Europa bedöms vara mycket god och om en av utvärderingsklinikerna betalar fullt pris för ett eller flera Raypilot system kan det snabbt ge ringar på vattnet och leda till större beställningar. Klinikernas beslut är således mycket viktiga och det blir intressant att se hur de väljer att agera efter utvärderingsperioden. Om klinikerna är nöjda efter utvärderingsperioden bör det inte ta speciellt lång tid att fullfölja avtalet och köpa ett eller flera Raypilot system. Det som lockar mest i Micropos är dock den potentiellt höga värderingen av bolaget ifall de lyckas ro hem stora avtal framöver. Om vi gör ett antagande att Micropos i framtiden uppnår 10 % av sin teoretiska marknadspotential i Västeuropa och USA, som presenterades ovan, innebär det 122 MEUR i engångsintäkter och 58 MEUR i löpande intäkter på årsbasis. Spekulerar vi också att vinstmarginalen efter skatt är 8 % ger det en vinst på cirka 10 MEUR baserat på engångsförsäljningen och cirka 5 MEUR i vinst på löpande intäkter på årsbasis. Skulle dessa siffror bli verklighet i framtiden kommer bolaget då vara värt mångdubbelt mot vad det är idag. Positiva triggers för Micropos-aktien närmaste tiden bedömer vi främst vara av kommersiell natur och skulle exempelvis kunna vara: Kliniker som köper ett eller flera Raypilot -system och betalar fullt pris Fler utvärderingsavtal med kort utvärderingsperiod där köpvilja har uttryckts efter periodens slut Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti DELÅRSRAPPORT Januari-juni delårsrapport januari-juni - Resultat efter finansiella poster 2,7 MSEK (-2,0) - Soliditet

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Micropos har under perioden genomfört en nyemission som övertecknades med 25 MSEK och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2014 Genombrott för RayPilot genom avtal med två av de största finländska strålbehandlingsklinikerna: Tammerfors Universitetssjukhus

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 24 februari 2011 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 24 februari 2011 Bokslutskommuniké 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 - RayPilot installeras och klinisk användning påbörjas på Karolinska

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Rörelseintäkter 100 ksek (0) Periodens resultat 12,5 MSEK (-9,8) Resultat per aktie -0,45 (-0,42) Soliditet 90,3 % (89,5 %) Genombrott på

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Rörelseintäkter 325 ksek (311) Periodens resultat 15,2 MSEK (-14,2) Resultat per aktie -0,32 (-0,38) Soliditet 83,7 % (80,8 %) Micropos får

Läs mer

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 MICROPOS MEDICAL BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Rörelseintäkter 311 ksek (100) Periodens resultat 14,2 MSEK (-12,5) Resultat per aktie -0,38 (-0,45) Soliditet 80,8 % (90,3 %) Micropos har

Läs mer

MICROPOS MEDICAL AB (publ)

MICROPOS MEDICAL AB (publ) MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 augusti 2013 DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 - RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5,3 MSEK (-4,3)

Läs mer

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016

MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 MICROPOS MEDICAL DELÅRSRAPPORT januari-juni 2016 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016 Micropos har efter periodens slut meddelat den första kommersiella systemförsäljningen av RayPilot Bolaget genomför sin

Läs mer

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr Göteborg 29 februari 2012 MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 29 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 - Micropos sluter avtal med Århus Universitetssjukhus där sjukhuset

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014

MICROPOS MEDICAL. ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 MICROPOS MEDICAL ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD HAR ORDET 4 MICROPOS MEDICAL AB (publ) 5 ORGANRÖRELSE EN AV RISKERNA VID DAGENS STRÅLBEHANDLING 6 FÖRETAGETS PRODUKTER

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version Kallelse till extra bolagsstämma i - rättad version Aktieägarna i ( Bolaget ), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari mars 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol Medical

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ)

YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) YIELD LIFE SCIENCE AB (publ) Delårsrapport januari -september 2017 Yields intressebolag Isofol Medical med läkemedelskandidaten Modufolin fortsätter utvecklas positivt och visar stark utveckling. Isofol

Läs mer

Micropos om prostatan själv får välja

Micropos om prostatan själv får välja Uppdragsanalys 2009-11-09 Micropos om prostatan själv får välja Prostatacancer vanligare än bröstcancer Antalet prostatacancerfall spås öka till 18,000 årligen inom 20 år RayPilot erbjuder färre biverkningar

Läs mer

EmissionsmEmorandum 2012

EmissionsmEmorandum 2012 Emissionsmemorandum 2012 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551).

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013

TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 PDF skapad: 2017-02-09 21:44 T TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Tisdagen den 27 aug 2013 Välkommen till trendindikatorn! Denna indikator

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON

XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON XVIVO PERFUSION NO ONE SHOULD HAVE TO DIE WAITING FOR A NEW ORGAN ÅRSSTÄMMA 2015 VD MAGNUS NILSSON SAMMANFATTNING AV XVIVO Stort behov, patienter dör i väntan på en ny lunga XVIVO har en unik Patenterad,

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 0 (13) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 432 (-1 556) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 2 674 KSEK (1 415 KSEK) Resultatet uppgick till -1 735 KSEK (-2 749 KSEK)

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 1 DEN 31 MAJ 2017 JANUARI MARS 2017, KVARTAL 1 Rörelsens intäkter uppgick till 885 tkr(218). Rörelsens kostnader uppgick till -2466 tkr(-1424). Rörelseresultatet

Läs mer

(måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR

(måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR PDF skapad: 2017-01-30 01:04 (måndag) TRENDINDIKATORN - NY INDIKATOR TRENDINDIKATORN (kvantitativ modell) Måndagen den 19 aug 2013 Välkommen till trendindikatorn! Denna indikator kommer att publicerat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2010-03-31 Omsättningen uppgick till 1044 tkr (472 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -2182 tkr (-1026 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO

Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 2006. 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Presentation av Vitrolifes bokslut för helåret 8 februari 2007 Magnus Nilsson, VD Anna Ahlberg, CFO Sammanfattning Hittills starkaste året, +167 procent rörelseresultat. Förvärv av Swemed. CE-godkännande

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011

Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011 Kvartalsrapport 1 januari 2011-31 mars 2011 True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-03-31 (Q1:2011) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1,

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013

Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 Kvartalsrapport 1 juli 2013 30 september 2013 TrueHeading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsrapport för perioden 2013-07-01 2013-09-30 (Q3:2012) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 3, 2013

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB

Kvartalsredogörelse. Eatgood Sweden AB Kvartalsredogörelse Q3 Eatgood Sweden AB 2017-07-01-2017-09-30 Borås 20171127 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 3, 1 juli - 30 september 2017 Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet 2017 Efter

Läs mer

FINEPART SWEDEN AB (PUBL)

FINEPART SWEDEN AB (PUBL) FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063 DELÅRSRAPPORT 3 DEN 30 NOVEMBER 2016 JULI - SEPTEMBER 2016, KVARTAL 3 Rörelsens intäkter uppgick till 77 tkr(160). Rörelsens kostnader uppgick till -1474 tkr(-1215).

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014.

EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. 6 maj 2014, Bräcke EasyFill AB (publ) 556653-2924 Kvartalsrapport 1 2014. Omsättningen i EasyFill AB (publ), org nr 556653-2924, uppgick till 6 149 TKR (4 965 TKR) under kvartal 1 2014. Omsättningen har

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

GiftToday Sweden AB (publ)

GiftToday Sweden AB (publ) Kvartalsredogörelse för GiftToday Sweden AB (publ) Org.nr. 556680-2145 2008-01-01 till 2008-09-30 GiftToday Sweden AB (Publ) Kvartalsredogörelse för perioden 1 januari till 30 september 2008. Nettoomsättningen

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Mörtviksbacken Ingarö +46(0)

Mörtviksbacken Ingarö +46(0) Mörtviksbacken 10 134 69 Ingarö +46(0)8-677 00 72 info@sjostrandcoffee.se http:/www.sjostrandcoffee.se Delårsrapport ett 2016 Innehåll Finansiell översikt 3 VD har ordet 4 Resultat och Balansräkning, koncernen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2015 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2015 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 261 (354) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -787 (-282) Resultatet

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport till

Halvårsrapport till Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 till 2015-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 3 366 351 SEK (3 137 438). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-09-30 Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer