Att vara laryngektomerad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara laryngektomerad"

Transkript

1 Att vara laryngektomerad Svenska

2

3 Innehåll DEL 1. Anatomi...4 Huvud- och halsanatomi...4 Vad innebär total laryngektomi?...5 DEL 2. Inför laryngektomin...6 Tal...6 Andning...9 Lukt och smak...9 Äta...9 Hygien Kroppsuppfattning och relationer Finns det andra som är i samma situation? DEL 3. Provox-systemet...12 Hitta den rätta kombinationen av Provox-produkter Tal med Provox röstventil Andas genom en Provox HME-kassett (fukt- och värmeväxlare) Fastsättning av Provox HME-kassetten Hygien

4 DEL 1. Anatomi Huvud- och halsanatomi Struphuvud (larynx) Struphuvudet är ett stort organ i halsen. Det har flera funktioner, men den främsta är att vara en röstkälla och att skydda lungorna. Stämbanden är en del av struphuvudet och de vibrerar mot varandra vid tal. Stämbandens storlek och spänning påverkar röstens tonläge. Struplocket är också en del av struphuvudet och dess funktion är viktig för att skydda lungorna. Struplocket är en tunn broskflik som stänger till luftstrupen när man sväljer och förhindrar att mat och vätska kommer ner i lungorna. Struplocket är även försett med smaklökar och spelar på så sätt en roll i matupplevelsen. Luftstrupe (trakea) Luftstrupen är en av luftvägarna man använder vid andning. Luften strömmar från näsan och munnen via luftstrupen ner till lungorna. Stämbanden är placerade inuti struphuvudet, bakom adamsäpplet. Struplocket stänger till luftstrupen när man sväljer. Matstrupe (esofagus) Matstrupen, används när man äter. Mat och vätska passerar genom matstrupen på sin väg från munnen till magsäcken. Den ligger placerad bakom luftstrupen. Struplock Stämband Struphuvud Luftstrupe (trakea) Matstrupe (esofagus) 4 Före laryngektomi

5 Vad innebär total laryngektomi? En total laryngektomi innebär att hela struphuvudet (inklusive stämband och struplock) avlägsnas. Luftstrupen och matstrupen separeras från varandra. Det görs ett hål på halsen, där luftstrupen kommer att mynna ut. Hålet kallas för trakeostoma eller, oftast stoma. Efter en total laryngektomi kommer man att andas genom trakeostomat och inte genom munnen och näsan. Det finns inte längre någon förbindelse mellan svalget och lungorna, vilket innebär att man kan äta och dricka utan risk för att maten ska hamna i fel strupe. Vid operationen avlägsnas stämbanden och man får lära sig att tala på ett nytt sätt. Matstrupe (esofagus) Stoma Luftstrupe (trakea) Efter total laryngektomi 5

6 DEL 2. Inför laryngektomin Att vara laryngektomerad innebär att man måste anpassa sig till en ny situation. Efter ett tag kommer man emellertid att märka att mycket kan vara precis som innan: tala, äta, vara fysiskt aktiv, resa och göra de saker man tycker mest om. Många kan fortsätta arbeta, så länge det inte är alltför fysiskt krävande. Om man känner sig osäker finns det många ställen som man kan vända sig till för att få råd. Tal Efter en laryngektomi kan man inte bilda röst på samma sätt som tidigare eftersom stämbanden inte finns kvar. Denna förändring kan vara en omvälvande upplevelse, både för den som drabbats och för de närmaste personerna, eftersom rösten utgör en mycket viktig del av personligheten. Att kunna uttrycka sig är viktigt. Därför är det bra att direkt efter operationen ha penna och papper nära till hands för att göra sig förstådd. Efter en tid kommer man att lära sig tala igen, och det finns olika sätt att bilda ny röst på det vanligaste och mest föredragna sättet är idag med en röstventil. Tal med röstventil Trakeo-esofagealt tal Denna metod går ut på att kirurgen skapar en kanal (kallas oftast för TE-fistel) mellan luftstrupen och matstrupen. En röstventil (gjord av silikon) sätts in i TEfisteln. Röstventilen är en envägsventil där utandningsluften kan passera igenom in till matstrupen. För att tala andas man ut samtidigt som man stänger trakeostomat med ett finger, utandningsluften leds då genom röstventilen och in till matstrupen. När luften passerar genom matstrupen skapar den vibrationer i vävnaderna. Ljudet av denna vibration är det nya röstljudet. Röstventilen avger inget ljud i sig själv, utan fungerar bara som en kanal genom vilken utandningsluften kan nå matstrupen. Ventilen förblir stängd när man sväljer och förhindrar att mat och vätska kommer ner i lungorna. Röstventiler används sedan många år tillbaka och anses ge den bästa röstkvaliteten efter total laryngektomi, jämfört med andra sätt att bilda ny röst på. Det är dessutom relativt enkelt att lära sig tala med en röstventil. En röstventil kan sättas in under eller till och med långt efter laryngektomin. Tal utan röstventil Matstrupstal Den här metoden används fortfarande och fungerar för vissa personer. Rösten skapas genom att luften i munhålan pressas ner i matstrupen för att sedan stötas upp igen. I stället för att prata på utandningsluften, som vid tal med röstventil, används små mängder luft från munnen för att tala. Det ger upphov till ett rapliknande tal. Det är inte alla som kan behärska den här metoden, och det tar ofta lång tid att lära sig. Tal med röstgenerator Ett annat sätt är att använda en elektrisk röstgenerator. Denna håller man på halsen eller kinden där den alstrar hörbara vibrationer som leds in till munhålan där tonen formas till tal. Rösten med röstgenerator är mer entonig än andra talsätt, och många använder röstgeneratorn som en reservlösning. 6

7 7

8 8

9 Andning Trakeostomat, även kallat stoma, är ett hål som gjorts i huden på framsidan av halsen. Genom detta hål kommer man att andas. För laryngektomerade personer är det ett permanent hål genom vilket andningen i fortsättningen kommer att ske. Det här är nödvändigt eftersom förbindelsen mellan luftstrupen och svalget avlägsnades vid operationen. Det innebär också att om en laryngektomerad person behöver konstgjord andning så måste den utföras genom trakeostomat. Kall och torr inandningsluft från trakeostomat Före laryngektomin filtrerade, värmde och befuktade näsan och munnen inandningsluften, vilket är bra för andningsvägarna och lungorna. Efter laryngektomin andas man nu genom trakeostomat, vilket innebär att kall och torr luft flödar rakt ner i lungorna. Detta leder ofta till ökad hosta, ökad slemproduktion, andfåddhet och trötthetskänsla. En HME-kassett fungerar som en artificiell näsa Vid användning av en HME-kassett (fukt- och värmeväxlare) över stomat kommer man högst sannolikt att efter några veckor lägga märke till förbättringar, jämfört med om man inte använt någon alls. HME-kassetten placeras framför trakeostomat och den värmer och befuktar inandningsluften, precis som näsan och munnen tidigare gjorde. HME-kassett är bra att använda av många skäl. Ett bra luftvägsklimat är viktigt för hälsan och påverkar i mycket hög utsträckning det dagliga livet. HME-användare upplever ofta mindre hosta och mindre slemproduktion. De rapporterar också färre symptom på oro och depression, bättre sömn, mindre trötthet och ökad social säkerhet. Det tar några veckor att vänja sig vid att andas med en HME-kassett, särskilt om man är van att andas direkt genom trakeostomat. Under den här tiden kan man uppleva mer slemproduktion och hosta än innan. Men om man fortsätter använda HME-kassetten kommer problemen emellertid att försvinna och högst sannolikt kommer man att uppleva en kraftig förbättring. För bästa lungrehabilitering rekommenderar vi att man börjar använda en HME-kassett så fort som möjligt efter operationen. Lukt och smak Efter operationen kommer lukt- och smakförmågan att minska. Det beror på att luktsensorerna i näsan inte längre används eftersom andningen sker genom trakeostomat. Det finns sätt att lära sig lukta igen, en teknik som kallas artig gäspning och innebär att man gäspar med munnen stängd. När man gör en artig gäspning uppstår ett vakuum i munhålan som fylls av luft som passerar in genom näsan. En del av smaksinnet kan också återfås med hjälp av tekniken. Fråga behandlande logoped efter mer information om artig gäspning -tekniken. Äta Efter strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling kan det vara svårt att svälja under en tid. Ingreppet i sig kan också göra det svårt att svälja. Det blir med största sannolikhet bättre efterhand som återhämtning sker efter operationen. Under denna tid kan det vara bra att äta skonkost. Det innebär i princip att man dricker mer vätska och mixar fasta livsmedel. Det är viktigt att äta långsamt och tugga ordentligt och se till att dricka före och efter varje måltid. Ät små portioner många gånger under dagen. Använd gärna tekniken artig gäspning vid måltid eftersom det hjälper till att känna smaken av maten bättre. Prova även med att använda mer kryddor i maten. En följd av ingreppet är att det inte längre finns risk för att maten ska hamna i fel strupe. Det beror på att det inte längre finns förbindelse mellan svalget och luftstrupen. 9

10 Hygien Hygienrutinerna kommer att förändras något efter laryngektomin. Eftersom det nu finns ett trakeostoma med en direkt förbindelse till lungorna innebär det att man måste vara försiktig i närheten av vatten. Trakeostomat behöver också skötas på rätt sätt för att undvika problem med de nya produkterna. Alla produkter som används måste hållas rena för att fungera som de ska. Det kommer inte att vara några problem med att duscha eller ta ett bad, men man måste vara försiktig så att vatten inte kommer in i trakeostomat. Det finns många skydd som kan användas vid dusch. Det är emellertid inte längre rekommenderat att simma i bassäng eller i havet, även om speciella skydd finns tillgängliga i vissa länder. Det är mycket viktigt att trakeostomat hålls rent. Krustor som inte avlägsnas kan göra huden sårig, vilket kan göra det svårt att använda de produkter man behöver. Tvätta händerna noga både före och efter rengöring av trakeostomat. Rakning kan vara lite svårt under de första månaderna efter operationen. Det beror på att huden fortfarande är avdomnad efter operationen. För att undvika att skärsår är det bäst att använda en elektrisk rakapparat. Kroppsuppfattning och relationer Kroppsspråket och sättet att tala på förändras efter total laryngektomi. Det är lätt att bli väldigt medveten om stomat och rösten och tro att människor ser på en som oattraktiv. Det är naturligt att känna ilska och sorg, och man har all rätt att sörja över förlusten. Förändringarna i utseendet kan också vara svårt för nära och kära, vilket i sin tur kan kännas tufft. Finns det en partner är det bra att vara öppen med sin oro och låta honom eller henne tala om sin. Föräldrar och mor-/farföräldrar oroar sig ofta om hur de ser ut inför sitt barn eller barnbarn. Men man gör emellertid ingen en tjänst genom att hålla sig undan från dem man älskar. Det är viktigt att hitta ett sätt att kommunicera på som gör att man känner sig bättre till mods. Det kan hjälpa att täcka över halsen med en scarf, slips eller tröja med hög hals, för att man ska känna sig mindre medveten om stomat. Det finns även speciella halssmycken utformade för att täcka stomat. Många produkter, t.ex. HME-systemet, har tagits fram för att göra stomat mer diskret och för att man ska kunna hitta den kombination av produkter som bäst motsvarar ens behov. Det finns många klubbar och föreningar där laryngektomerade personer träffas. Många upptäcker att dessa platser är en fantastisk källa till goda råd och nya vänner. Att träffa andra som har gått igenom samma ingrepp kan hjälpa till så att man anpassar sig snabbare till den nya situationen. Finns det andra som är i samma situation? I många delar av världen kan man hitta föreningar eller röstklubbar där man kan få stöd och hjälp. Många av dessa föreningar anordnar regelbundna möten där man kan dela med sig av sina tankar och erfarenheter och lära av andra. På dessa möten finns det också möjlighet att få reda på det senaste inom forskning, ny teknik och nya produkter. Har man inte möjlighet att besöka dessa möten och/eller inte har någon förening i närheten finns det flera onlineföreningar och forum där laryngektomerade över hela världen kommunicerar med varandra via Internet. Tveka inte att kontakta närmaste Atos Medical-representant för mer information om detta och om föreningar i närheten. 10

11 11

12 DEL 3. Provox -systemet Hitta den rätta kombinationen av Provox -produkter Att förbättra livskvaliteten för laryngektomerade personer har alltid varit den viktigaste aspekten i Atos Medicals arbete. Provox-systemet har utvecklats för att uppfylla alla de krav man kan ha efter operationen. Det är viktigt att hitta en kombination av produkter som hjälper till att göra det dagliga livet så bekvämt som möjligt, och man kan behöva hjälp när man provar sig fram. Provox-systemet omfattar många olika produkter och man kommer sannolikt inte att använda alla. Det är emellertid viktigt att veta att det finns ett stort och varierat sortiment, för att tillgodose alla krav och behov. För bra röst- och lungrehabilitering är det först och främst viktigt att hitta en individuell kombination av röstventil, HME-kassett och att fastsättning av HME-kassetten. En röstventil kommer att ge en bra röst, förutsatt att man använder rätt HME-kassett och att förslutningen mot stomat är bra därför är det viktigt att hitta sin egen kombination av Provox-produkter. Din läkare eller logoped kan hjälpa till Produkter kan ersätta vissa av de funktioner som gick förlorade i samband med ingreppet. Det är mycket viktigt att försöka hitta produkter som fungerar bra, så att man får en bra livskvalitet. För att lyckas med det här kan man behöva prova ett antal olika produkter innan man blir helt nöjd. Det här är något som läkaren eller logopeden kan hjälpa till med. 12

13 Provox röstventiler Provox röstventiler är utformade så att luften lätt ska kunna passera igenom. Det gör det oftast mindre ansträngande att tala och förbättrar röstkvaliteten. De dedikerade rengöringstillbehören är utformade för enkel rengöring. Läs mer om röstventilerna på sidan 14. Rengöring En röstventil fungerar bättre och varar längre med rätt rengöring. Läs mer på sidan 20. Provox HME-kassetter Det finns olika HME-kassetter att välja bland: för diskret utseende, för handsfreetal, för fysisk aktivitet och med virus- och bakteriefiltrering. Läs mer på sidan 17. Fastsättning av Provox HME-kassett Provox-systemet innehåller en mängd olika produkter för att fästa en HME-kassett framför trakeostomat. Trakeostomats form eller hur huden ser ut påverkar valet av fastsättningsmetod för HME-kassetten. Läs mer om de olika produkterna på sidan 18. Ta hand om huden Det är mycket viktigt att sköta om huden runt stomat ordentligt, särskilt vid användning av stomaplåster. Mer information om hudvård finns på sidan

14 Tal med Provox röstventil Det behöver inte alls vara svårt att prata med en röstventil, men ibland behövs hjälp av en logoped. Precis som innan laryngektomin använder man sin utandningsluft för tal och kan variera styrka och melodi. För att tala andas man ut samtidigt som man stänger trakeostomat med ett finger. Utandningsluften leds genom röstventilen och in till matstrupen, där rösten bildas. Röstventilen förblir stängd när man sväljer och förhindrar att mat och vätska kommer ner i lungorna. Röstens kvalitet beror på elasticiteten och följsamheten i matstrupsväggen och omkringliggande muskler. Det innebär att för en del kan det ta lite tid innan den nya rösten fungerar eftersom matstrupen och stomaområdet fortfarande är svullna efter operationen. Det är också viktigt att inte trycka alltför hårt mot stomat vid tal, eftersom det kan göra att matstrupen kan tryckas ihop, så att rösten låter mindre bra. Om matstrupsväggen är lite för slapp kan det vara bra att trycka lite hårdare med fingret för att rösten ska bli starkare. En allmän regel är att inte ta i för mycket, eftersom det kan skapa för mycket spänning i halsmuskulaturen och kan göra det svårare att tala. Provox Vega När man använder en röstventil är det mycket viktigt att den ger bästa möjliga röst, är lätt att rengöra och gör det så enkelt och lättsamt som möjligt att tala. Vår senaste röstventil, Provox Vega, är en av de bästa röstventilerna inom dessa tre områden. Den är den röstventil som föredras enligt både patienter, läkare och logopeder i en stor klinisk studie. Andra Provox röstventiler som finns är Provox(1) och Provox2, och båda används av många laryngektomerade personer över hela världen. Provox ActiValve Provox ActiValve kan hjälpa dem som behöver byta röstventil ofta på grund av upprepat och tidigt läckage runt röstventilen. Provox ActiValve kan även hjälpa om en vanlig röstventil felaktigt öppnas i samband med sväljning eller inandning (på grund av negativt tryck i svalget/matstrupen). Provox ActiValve har magneter som förhindrar oavsiktlig öppning. 14

15 Sedan jag började använda Provox Vega röstventil är det så mycket lättare att tala. 15

16 16 Jag mår bra nu. Jag gör allt jag gjorde före operationen jag idrottar, jag springer, jag talar väldigt bra.

17 Andas genom en Provox HME-kassett (fukt- och värmeväxlare) HME-kassetten placeras framför trakeostomat och kallas ibland för artificiell näsa. Det specialbehandlade HMEfiltret inuti kassetten värmer och befuktar inandningsluften. Användning av en Provox HME-kassett ersätter delvis näsans funktion och är förstås också mer hygienisk att använda än att stänga stomat med fingret. För att få ut alla fördelar med användning av en HME-kassett är det viktigt att den används hela tiden, dag som natt (dygnet runt, alla dagar), precis som vid andning genom näsan. Det kan ta några veckor av regelbunden användning innan man upplever någon större förbättring. Provox XtraHME Denna HME-kassett finns i två versioner: XtraMoist för regelbunden användning och XtraFlow, när behov finns av ett lägre andningsmotstånd, t.ex. vid fysisk aktivitet eller vid anpassning till att använda en HME. Båda är diskreta och lätta att hålla rena. Locket är lätt att trycka ned när man vill prata. Provox Micron HME Provox Micron HME är bra att använda vid behov av extra skydd mot virus och bakterier. Många använder gärna denna HME-kassett när de är på resande fot. Provox FreeHands HME Detta är en HME-kassett kombinerad med en automatisk talventil och är avsedd för dem som vill kunna tala utan att stänga stomat med ena handen. När man behöver kunna använda båda händerna, t.ex. på jobbet, kan denna kombination vara till stor hjälp. HME-kassetten samlar upp fukten och värmen från utandningsluften. Vid inandning återförs fukten till luftstrupen och lungorna. Luftfuktighet Temperatur 17

18 Fastsättning av Provox HME-kassetten Hur man väljer att fästa HME-kassetten mot stomat beror på stomats form och hur huden ser ut. Dessutom kan valet av fastsättningsmetod påverka hur väl HME-kasssetten fungerar. Provox-systemet innehåller ett komplett urval av produkter för att fästa HME-kassetten, för att man lätt ska hitta den kombination som fungerar bäst. Självhäftande stomaplåster Det vanligaste sättet att sätta fast HME-kassetten är med hjälp av ett självhäftande stomaplåster. Det är ett plåster med en hållare där HME-kassetten sätts i. Det finns olika klisterkvaliteter (starkare eller svagare) och även olika former. De olika varianterna gör det lättare att hitta ett stomaplåster som passar för olika hudtyper och former på halsen. OptiDerm, tillverkat av ett material som är särskilt milt och skonsamt för huden. Det kan användas omedelbart efter operationen eller för känslig hud och sitter i ca. 36 timmar. FlexiDerm, har den starkaste vidhäftningen, och är mer följsamt än OptiDerm. Detta plåster är det mest använda och sitter i ca. 48 timmar. Regular, standardplåster. Detta stomaplåster har svagare klister, är lätt att avlägsna och sitter i ca. 24 timmar. XtraBase, för djupt eller oregelbundet stoma. Detta plåster är speciellt utformat för ett djupt stoma och för användning av en automatisk talventil såsom Provox FreeHands HME. OptiDerm Oval OptiDerm Round FlexiDerm Oval FlexiDerm Round Regular Oval Regular Round XtraBase Provox LaryTube och Provox LaryButton Man kan även välja att sätta fast HME-kassetten i en Provox LaryTube eller i en Provox LaryButton. LaryTube används ofta direkt efter operationen och kan bytas mot andra produkter när trakeostomat har läkt ordentligt. LaryButton är tillverkat av ett mjukt silikonmaterial som kan hjälpa om trakeostomat är irriterat eller blöder. 18

19 För mig är det viktigt att träffa folk och ha tid tillsammans med min familj. De produkter jag använder hjälper mig att leva det liv jag vill ha.

20 Hygien Jästsvamp (candida) som finns helt normalt i munhåla och svalg kommer förr eller senare att påverka silikonmaterialet i röstventilen. Om jästsvampen börjar växa på röstventilens ventillock kan locket inte längre sluta tätt mot den blå ringen. När det händer så märker man att vätska läcker igenom ventilen när man äter eller dricker, vilket betyder att det är dags att byta ut röstventilen. Rengöra röstventilen med borste Insidan av röstventilen är lätt att rengöra med Provox Brush (rengöringsborste). Borsten avlägsnar matrester och slem. Rengöringen hjälper till att hålla ventilen öppen så att man kan tala. Det är bra att alltid ha en borste med sig, så den finns nära till hands om mat fastnar i röstventilen. Vi rekommenderar att Provox Brush (rengöringsborste) används två gånger per dag och efter varje måltid. Rengöra röstventilen med spolning För att avlägsna mindre partiklar är det bra att spola insidan av röstventilen. Med Provox Flush kan man spola röstventilen med vatten eller luft. Provox Flush är ett utmärkt komplement till Provox Brush (rengöringsborste). När man använder båda dessa produkter för rengöring hålls röstventilen ren och den behöver inte bytas så ofta. Stoppa läckage med Provox Vega Plug Om läckage genom röstventilen uppstår kan man använda Provox Vega Plug för att tillfälligt blockera läckaget medan man väntar på att få ventilen utbytt. Man använder då den bakre änden av rengöringsborsten (den motsatta änden i förhållande till borsten) för att placera pluggen i ventilen när man ska dricka eller äta. Det går inte att tala medan pluggen sitter på plats, men när man har ätit eller druckit klart är det bara att dra ut den och man kan tala igen. En plugg för Provox(1), Provox2 och Provox ActiValve finns också tillgänglig. Duscha Efter laryngektomin är det inga problem med att duscha, däremot är det riskfyllt att simma eller bada, på grund av risken för att vatten kan komma in i trakeostomat. Det är dock helt säkert att duscha genom att använda Provox ShowerAid (duschskydd), eftersom det täcker stomat och hindrar vattnet från att tränga in. Skyddet kan fästas på Provox FlexiDerm, XtraBase eller Regular stomaplåster (får inte användas med OptiDerm) eller en välsittande Provox LaryButton. 20

21 Hudvård Det är mycket viktigt att huden runt trakeostomat sköts om ordentligt. Man får då en mer varaktig och tätare förslutning och det förhindrar att luft läcker ut från trakeostomat. Det gör i sin tur att andningen och talet blir bättre. Vi rekommenderar att huden förbereds på följande sätt i samband med plåsterbyte: 1. Rengör stomat och huden runt stomat med en Provox Cleaning Towel (rengöringsservett) och/eller tvål och vatten och torka området noga. 2. Värm plåstret genom att gnugga det mellan händerna i en minut, så fäster det bättre på huden. Det här är särskilt viktigt för OptiDerm plåstret. 3. Applicera ett medel som skyddar huden t.ex. Skin-Prep eller liknande produkt och låt det torka. 4. Ta bort skyddspappret från plåstret. Håll i plåstrets vingar med två fingrar. Håll plåstret med öppningen centrerad över stomat. Sätt först fast den nedre delen, därefter den övre delen och slutligen de båda sidorna och massera utåt. Om huden är skrynklig, sträck försiktigt ut huden från stomat så fäster plåstret bättre. 5. Massera plåstret noggrant och försiktigt i ca en minut, för att förbättra vidhäftningen mot huden. Provox Cleaning Towel Remove Skin Tac Skin-Prep 21

22 Före laryngektomi Struphuvud Trakea (luftstrupe) Esofagus (matstrupe) Efter laryngektomi 22

23 Tal med röstventil andning med HME-kassett Tal med röstventil och automatisk talventil andning med FreeHands HME-kassett 23

24 Asien Stillahavsområdet: Atos Medical AB 10th Floor World-Wide House 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong Tel: Belgien: Atos Medical BVBA / SPRL Koningsstraat 266 Rue Royale BE Brussel / Bruxelles Tel: 02 / Frankrike: Atos Medical S.A.S 3, rue Robinson FR Bagneux Tel: Tyskland: Atos Medical GmbH Mülheimer Straße 3-7 DE Troisdorf Tel: (0) Nederländerna: Atos Medical B.V. Postbus 574 NL AN Zoetermeer Tel: Spanien: Atos Medical Spain S.L. C/Aragón, , 3º1ª Barcelona, España Tel: Välkommen till patient- och produktfilmer, patienters berättelser, kontaktinformation till röstklubbar,... och mycket mer. Provox, Provox ActiValve, Provox FreeHands HME, Provox XtraBase och Provox TrachPhone är registrerade varumärken som tillhör Atos Medical AB, Sverige. Provox Vega, Provox SmartInserter, Provox NiD, Provox XtraMoist och XtraFlow, Provox Micron, Provox HME Cap, Provox ShowerAid, Provox LaryTube, Provox LaryClip och Provox LaryButton, FlexiDerm, OptiDerm och Provox Regular är varumärken som tillhör Atos Medical AB, Sverige. Provox, Provox 2, Provox Vega, Provox ActiValve, Provox HME, Provox FreeHands HME, Provox XtraBase, Provox Micron, Provox XtraHME och Provox LaryClip skyddas av patent, sökta patent, designpatent och sökta designpatent. Schweiz: Atos Medical, Switzerland Seefeldstrasse Zürich Tel: Storbritannien: Platon Medical Ltd P.O. Box 2568, Eastbourne East Sussex BN21 3HZ Tel: USA: Atos Medical Inc West Theodore Trecker Way West Allis, WI , USA Kundtjänst: Huvudkontor: Atos Medical AB P.O. Box 183, SE Hörby, Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Atos Medical AB, A, REF 7962SE Atos Medicals produkter och expertis utvecklas i nära samarbete med ledande institutioner, läkare, forskare, logopeder och patienter över hela världen. Alla fakta och argument bygger på resultat från kliniska studier började Atos Medical utveckla den första Provox röstventilen. Vi har sedan dess arbetat intensivt för att utveckla Provox till att bli marknadens ledande system för röst- och lungrehabilitering. Vi fortsätter med att avsätta stora resurser på produktutveckling och utbildningsprogram inom öron- näs- och halsspecialiteten. Vi har ett tydligt mål: Atos Medical ska även i framtiden vara ledande inom hela detta specialistområde.

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Dags för en förändring?

Dags för en förändring? Dags för en förändring? Dags för en skribent Karin Bengtsson foto www.matton.se Hans Runesson grafisk form Katarina Lundquist repro & tryck Löwex Trycksaker AB, Växjö upplaga 3 000 ex kontakt detgodalivet@ltkronoberg.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Patientinformation. om ögonproteser av glas

Patientinformation. om ögonproteser av glas Svenska F. AD. MÜLLER SÖHNE AB Specialist för konstgjorda ögon Patientinformation om ögonproteser av glas Bäste patient Att behöva operera bort ett öga kan vara en omskakande upplevelse och svårt att acceptera.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran

Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran Kan inte äta, vill inte äta? - Om en behandlingsmodell av matvägran av Ingalill Ek 1. Förord På Folke Bernadottehemmet i Uppsala har vi under många år arbetat med behandling av ätsvårigheter hos barn med

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer