Utdrag i kreditupplysningssyfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag i kreditupplysningssyfte"

Transkript

1 1(19) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag utmätning Utgåva E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 Esplanaden SUNDBYBERG SUNDBYBERG

2 2(19) 1 Innehåll 1 INNEHÅLL VERSIONSHISTORIK INTRODUKTION Om dokumentet Om tjänsten TRANSAKTIONSFILENS STRUKTUR Översikt Postformat Fältformat Postbeskrivning Startpost (00) Post för allmänna mål (01)... 6 Typ av A-mål, avisering... 8 Medelsslag, uppbördsår och termin Post för utredningsrapporter (02) Utredningsrapporter, åtgärder Post för återtagningsmål (03) Post för skuldsanering (04) Typ av skuldsaneringsåtgärd Post för konkursbeslut (05) Typ av konkursåtgärd Konkurs avslutad enligt paragraf Post för konkursförvaltare (06) Post för företagsrekonstruktion (07) Slutpost (99) KONTROLL OCH KVITTENS NAMNSÄTTNING... 19

3 3(19) 2 Versionshistorik Version Ändring Första utgåva 1.1 Tabell Nytt medelslag, MS 36 3 Introduktion 3.1 Om dokumentet Dokumentet innehåller en beskrivning av fil och poststruktur för elektroniskt Utdrag utmätning, namnsättning av filer samt kontroll av filens struktur och innehåll. Dokumentet vänder sig till utvecklare av system för kommunikation med Kronofogdens verksamhetssystem via elektroniskt gränssnitt. 3.2 Om tjänsten Utdrag i kreditupplysningssyfte är en tjänst som Kronofogen tillhandahåller sina kunder med behov av att få tillgång till underlag för bedömning av en persons kreditvärdighet. Överföringen från Kronofogden till kund av Utdrag utmätning sker via Kronofogdens elektroniska gränssnitt. Elektronisk överföring används i syfte att förenkla överföringen och hanteringen av ärenden. Detta dokument beskriver den transaktionsfil som används för överföring av utdrag ur utmätningsdatabasen från Kronofogden till kund. Dokumentet beskriver postsamband, poststruktur samt den kontroll och kvittens som sker i samband med överföringen av transaktionsfilen.

4 4(19) Ingivare Inkassoprocessen Inkassoprocessen eller eller liknande liknande Utdrag Betalningsföreläggande Utdrag Skuldsaldo Utdrag Utmätning Betalningsföreläggande-, och och Utmätnings- indrivningsdatabasen Figur 1 - Tjänsten Utdrag i kreditupplysningssyfte och ingående uppgifter

5 5(19) 4 Transaktionsfilens struktur 4.1 Översikt Nedan visas postsambandet för den transaktionsfil som används för Utdrag Utmätning. För att överföra en eller flera bekräftelser av ansökan skapas en transaktionsfil. 0 eller flera st 01 Allmänna mål 0 eller flera st 02 Utredningsrapporter Transaktionsfil Utdrag Utmätning Exakt 1 st 00 Startpost Minst 0 st Utmätning Exakt 1 st 99 Slutpost 0 eller flera st 03 Återtagnings mål 0 eller flera st 04 Skuldsanering 0 eller flera st 05 Konkursbeslut 0 eller flera st 06 Konkursförvaltare 0 eller flera st 07 Företags rekonstruktion 4.2 Postformat En transaktionsfil består av ett antal efter varandra följande poster uppbyggda på samma sätt. Varje post inleds med ett fält som anger vilken typ av post det är frågan om. Efter posttypen följer ett antal fält bestående av ett bestämt antal tecken och med ett fast fältformat. Respektive posttyp beskrivs nedan. Alla poster har fast längd och ska vara 250 tecken långa.

6 6(19) 4.3 Fältformat Posterna beskrivs nedan som ett antal fält som ska följa ett specifikt format. Innehållet i fälten ska följa teckenformatet ISO Format Blankt X Betydelse Fältet ska vara fyllt med blanktecken (Space) Fältet innehåller alfanumeriska tecken, dvs. bokstäver, siffror och normala specialtecken!"' %&/()=?+*<>;:_,.-üü. 9 Fältet innehåller numeriska tecken och ska högerjusteras med inledande nollor Fältet innehåller ett tal med två decimaler. Punkt eller kommatecken ska ej anges. Talet ska högerjusteras med inledande nollor Postbeskrivning Startpost (00) Startpost används för att unikt identifiera avsändaren och säkerställa att alla filer överförs utan dubbletter eller förluster. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Startpost = X AVS-SYSTEM Avsändande system = REX X MOT-SYSTEM Mottagande system FIL-DATUM Framställningsdatum i formen ÅÅÅÅMMDD FIL-NUMMER Filens löpnummer Blankt FILLER Reserv, blank Post för allmänna mål (01) Posten innehåller nya A-mål och dementier för A-mål. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Allmänna mål = PNR Person- och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar det kronofogdedistrikt som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM Registreringsdatum i REX för debiteringen eller dementin MARK Se tabell Typ av A-mål avisering nedan X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress.

7 7(19) X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer FILLER SKULDNR Skuldnummer är det löpnummer som identifierar de allmänna målen hos Kronofogden MS Medelsslagsnummer/kontonummer för statliga fordringar. Se tabell nedan X SKUDEL Skulddel. För vissa medelsslag består skulden av delar med olika förfallodagar och måste därför registreras som flera skulder. Detta fält innehåller då enbart en del av skulden. OBS! Medelsslag 19 har enbart en skuld per termin men kan ha olika skulddel, dvs. för MS 19 förekommer 'A' eller 'F'. Blankt = normalt, dvs. skulddel ej specificerad A = arbetsgivaravgift för MS = 10 och särskild A-skatt för MS = 19 F = F-skatt för MS = 19 S = källskatt för MS = 10, moms för MS = 43 och punktskatt för MS = 96 T = avgiftstillägg för MS = 10, skattetillägg för MS = 43 och MS = 96. MS = 43 (moms) saknar SKUDEL om skulden ej är skönstaxerad X ARBAVG Vid medelsslag MS = 81, anges till: - PR, Restförd preliminär arbetsgivaravgift - SL, Restförd slutlig arbetsgivaravgift AR Uppbördsår anges för vissa medelslag. Se tabell över medelsslag nedan TERM Uppbördstermin anges för vissa medelsslag Se tabell över medelsslag nedan. I övriga fall BELOPP Endast kapitalbeloppet anges. Belopp måste finnas för att uppgift om skuld ska lämnas. Vid rättningar innehåller fältet BELOPP det belopp med vilket skulden skall nedräknas, se dock MARK = AVGAR Avgiftsår anges för slutlig arbetsgivaravgift, (MS = 81 och ARBAVG = 'SL') URSPRSKNR Ifylls vid MARK=0 och nytt mål som avser tillkommande solidariskt betalningsansvar. I detta fält ligger skuldnumret i systemet REX för det ursprungliga målet, som nu har blivit ett mål med helt eller delvist solidariskt

8 8(19) X SKUSAN- DEMENTI betalningsansvar. I övriga fall är fältet nollställt. Enbart vid dementier (MARK = 1 eller 3). S = om dementin beror på skuldsaneringsbeslut, annars blankt X MS75-ATERRED Enbart vid rättning av MS = 75 studiemedelsavgift. 1 = om rättningen är en återredovisning av studiemedel till CSN, annars blankt URSPRSDATUM Ifylls vid MARK = 0 och nytt mål som avser tillkommande solidariskt betalningsansvar. I detta fält ligger registreringsdatum i systemet REX för det ursprungliga målet, som nu har blivit ett mål med helt eller delvist solidariskt betalningsansvar.. Från detta registreringsdatum ska beräkning ske när målet skall gallras i upplysningsföretagens register. I övriga fall är fältet nollställt Blankt FILLER Reserv, blank Typ av A-mål, avisering Fältet MARK anger vad aviseringen avser. MARK Betydelse 0 Aviseringen avser nytt allmänt mål 1 Aviseringen avser en uppgift som ska rättas: - hel- eller delnedsättning - hel- eller delanstånd - återkallelse pga. skuldsaneringsbeslut eller att fordran har upphört att gälla - återkallelse - återredovisning - hel- eller delbetalning till sökanden eller Kronofogden före restföring - debiteringsminskning av belopp - debiteringsminskning av belopp pga. solidariskt betalningsansvar. OBS! Nedräkning av skuldbeloppet kan ske. 3 Aviseringen avser en uppgift som ska rättas, se MARK = 1. Skulden har gallrats eller nollats hos REX men det rättade beloppet i fältet BELOPP understiger tidigare meddelat skuldbelopp, eller så är skulden debiterad i REX t.o.m Dessa skulder ska ej nedräknas. Nedräkning ger alltså ej samma resultat som i REX. Tidigare meddelad skuld ska gallras helt eller nollas. 4 Sekretess ska gälla. Skulden betald inom aviseringsperioden och uppfyller de krav som gäller för sekretess. 5 Sekretess som tidigare gällde har förverkats genom att ny skuld har uppstått innan karenstid är förbi. Ursprungsuppgifter lämnas i denna post.

9 9(19) Medelsslag, uppbördsår och termin Tabellen kopplar ihop medelsslag och medelsslagsnummer (fält MS). Medelsslag markerade med X i kolumnen UÅr anger om uppbördsår (fält AR) och uppbördstermin (fält TERM) har angivits. Uppbördstermin kan variera beroende på uppbördsår. MS Medelsslag UÅr Termin Uppbördsår 10 Källskatt/Arbetsgivaravgift X Särskild uppdebiterad A skatt 12 B skatt X t.o.m fr.o.m Kvarstående skatt X t.o.m fr.o.m Tillkommande skatt X t.o.m fr.o.m Sjömansskatt X 00 t.o.m fr.o.m Kupongskatt 18 Redaravgift X F-skatt/Särskild A-skatt X t.o.m fr.o.m Skattekonto X Gåvoskatt 23 Arvsskatt 24 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. 30 Vägavgift X 31 Försäljningsskatt på motorfordon X 32 Transporttillägg 33 Trängselskatt X 34 Överlastavgift 35 Vägtrafikskatt X 36 Infrastrukturavgift X 37 Dispensavgift enligt bilavgaslagen X 38 Sanktionsavgift för dieselolja 39 Felparkeringsavgift X 43 Mervärdesskatt X t.o.m fr.o.m Förseningsavgift enligt ABL X 53 Byggnadsavgift och särskild avgift 54 Tilläggsavgift vid olovligt byggande 55 Prisregleringsavgifter 56 Särskild avgift enligt aktiebolagslagen X (ABL) 57 TV-avgift X 62 Underhållsstöd X t.o.m. 1997

10 10(19) fr.o.m Diverse statliga fordringar 65 Ekonomiskt bistånd 66 Diverse övriga fordringar 75 Studiemedelsavgift X t.o.m fr.o.m EU-sociala avgifter 81 Arbetsgivaravgift X Stämpelskatt 88 Kostnader för lantmäteriförrättning 89 Kostnader för lantbruksnämndsförrättning 95 Tull och andra införselavgifter 96 Punktskatter 98 Expeditionsavgift

11 11(19) Post för utredningsrapporter (02) Posten innehåller nya och återkallade utredningsrapporter. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Utredningsrapporter = PNR Person- och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar det kronofogdedistrikt som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM MARK = 0 Beslutsdatum för utredningsrapporten. MARK = 1 för återkallelse MARK Aviseringen avser: 0 - Ny utredningsrapport 1 - Utredningsrapport som ska rättas eller återkallats X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer X ATGARD Vidtagna åtgärder i utredningsrapporten. Se tabell med åtgärder nedan X MANAD De åtgärder som lämnas är insamlade under en viss period och anges med antal månader X EXATG Utredningsrapport avseende gäldenär UR - med känt hemvist EA - utan känt hemvist URSPRUNGSDATUM Ursprungligt beslutsdatum för utredningsrapporten som nu återkallas. Anges vid MARK = Blankt FILLER Reserv, blank Utredningsrapporter, åtgärder Det förekommer för närvarande 17 olika åtgärdskoder i utredningsrapporterna. Vissa koder tar ut varandra, så alla åtgärdskoderna kan inte förekomma samtidigt. I outnyttjat utrymme läggs blanktecken. ATGARD Åtgärd, förtydligande A Förrättning på annan plats än bostaden B Bostadsförrättning (för juridisk person förrättning i dennes lokal) E Gäldenären sökt men ej anträffad på en viss adress F Förhör har hållits

12 12(19) G H I K L M R S T U V Ä Ö Gäldenärskontakt har skett Äger fastighet utan utmätningsvärde Kontroll av löneförhållande avseende införsel Konkurs Kontroll av löneförhållande avseende löneutmätning Registerforskning vid begränsad tillgångsundersökning Registerforskning vid fullständig tillgångsundersökning Förteckning över tillgångar med sanningsförsäkran Förteckning över tillgångar utan sanningsförsäkran Utmätningshinder p.g.a företagsinteckning Gäldenären har avhysts/vräkts Äger fastighet men fastighetsutmätning har ej begärts Överskjutande skatt har kontrollerats Post för återtagningsmål (03) Posten innehåller nya och återkallade återtagningsmål. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Återtagningsmål = PNR Person- och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar det kronofogdedistrikt som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM MARK = 0 Beslutsdatum för återtagningsmålet, dvs. när målet avregistrerats. MARK = 1 för återkallelse MARK Aviseringen avser: 0 - Nytt återtagningsmål 1 - Återkallat återtagningsmål X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer X DIANR Diarienummer vid återtagningsmål. Format: Å /9999 (Å - löpnummer - årtal / myndighet) X EXATG Godset har: GG - återtagits i återtagningsmål GE - ej påträffats i återtagningsmål URSPRUNGSDATUM Ursprungligt beslutsdatum för återtagningsmålet som nu återkallas. Anges endast vid MARK = Blankt FILLER Reserv, blank

13 13(19) Post för skuldsanering (04) Posten innehåller beslut i skuldsaneringsärenden. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Skuldsaneringsbeslut = PNR Person- och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar det kronofogdedistrikt som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM Beslutsdatum för skuldsaneringsåtgärden vid SKUSAN-TYP = INL eller BSL. för återkallelse vid SKUSAN-TYP = ÅAV, ÅUH, FEL eller Å MARK Används ej, nollställt X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer X SKUSAN-TYP Typ av skuldsaneringsåtgärd. Se tabell nedan DOMSTOL Kod för beslutande domstol. Om Kronofogden själva beslutar är fältet nollställt X SKUSANNR Kronofogdens diarienummer vid skuldsanering. Diarienummer enligt S /9999 (S - löpnummer - årtal - myndighet) om Kronofogde beslutat (vid alla åtgärder utom ÅUH). Om domstol beslutat (vid åtgärden ÅUH) lämnas ändå Kronofogdens diarienummer URSPRUNGSDATUM Ursprungligt beslutsdatum för INL eller BSL. Anges endast vid skuldsaneringstyp ÅAV, FEL och ÅUH X KFMNAMN Handläggande enhet inom Kronofogden eller blank X MYNDNAMN Dömande myndighets benämning, t.ex. tingsrättsnamn eller blank Blankt FILLER Reserv, blank. Typ av skuldsaneringsåtgärd SKUSAN-TYP INL Typ av skuldsaneringsåtgärd Skuldsanering inleds (beslut av Kronofogden)

14 14(19) BSL Beslut om skuldsanering (beslut av Kronofogden eller domstol) ÅAV Återkallelse av registrerat beslut på grund av avskrivning, återkallelse, konkurs eller annat skäl (enbart vid beslut om inledande skuldsanering, INL, beslut av Kronofogden eller domstol). ÅUH Återkallelse av registrering på grund av att beslut om skuldsanering har upphävts av domstol (enbart vid beslut om skuldsanering, BSL, beslut av domstol). FEL Återkallelse på grund av felregistrering (enbart vid beslut om inledande skuldsanering, INL). Å Återkallat (både INL och eventuell BSL återkallas) Post för konkursbeslut (05) Posten innehåller olika konkursbeslut på gäldenärsnivå (nya, återkallade och ändrade). Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Konkursbeslut = PNR Person och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar den enhet inom Kronofogden som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM MARK = 0 för beslut konkursåtgärd. MARK = 1 för återkallelse. MARK = 2 vid ändringsbeslut X MARK Anges till: 0 - Aviseringen avser - ny konkursåtgärd 1 - Aviseringen avser en uppgift som skall rättas - återkallelse av konkursåtgärd 2 - Avisering avser ändring av konkursåtgärd. OBS! Aviseringen innehåller de uppgifter som gäller nu (inte enbart de uppgifter som ändrats) 3 - Avisering avser ändring av konkursförvaltarkod, när en viss förvaltare byter kod. Aviseringen innehåller enbart personnummer, gammal och ny förvaltarkod. Ändring till den nya koden bör göras på alla ställen där den gamla koden förekommer för denna gäldenär X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress.

15 15(19) X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer X KK-ÅTGÄRD Typ av konkursåtgärd. Se tabell nedan X DOMSTOL Kod för beslutande domstol X KONKURSNR Diarienumret för konkursärendet hos tingsrätten. Diarienummer enligt K (K - löpnummer - år ) PARAGRAF Paragraf enligt vilken konkursen avslutades i konkurslagen (enbart vid KK-ÅTGÄRD = KKS ) X KK-FÖRVALTARE Kod för konkursförvaltare som handlägger gäldenärens konkurs. Om MARK = 3 anges här den nya förvaltarkoden X KK-FÖRVALTARE- GAMMAL Ifylls enbart om MARK = 3, annars blankt. Den gamla koden för konkursförvaltaren. Den nya förvaltarkoden finns i fältet KK- FÖRVALTARE. Gäller enbart när en viss förvaltare byter kod KK-DATUM Beslutsdatum när gäldenären ursprungligen försattes i konkurs URSPRUNGSDATUM Ursprungligt beslutsdatum för konkursåtgärden som nu återkallas. Anges endast vid MARK = X KFMNAMN Handläggande enhet inom Kronofogden eller blank X MYNDNAMN Dömande myndighets benämning, t.ex. tingsrättsnamn eller blank Blankt FILLER Reserv, blank Typ av konkursåtgärd KK-ÅTGÄRD KKA KK KKB KKP KKBP KKS Typ ab konkursåtgärd Konkursansökan inlämnad av Kronofogden (här lämnas alltså enbart konkursansökningar då Kronofogden varit borgenär). På grund av att Skatteverket har övertagit borgenärsfunktionen från Kronofogdemyndigheten, har möjligheten att registrera KKA (konkursansökan) i REX-systemet stoppats från och med Konkursbeslut. Konkursbeslut med bevakning. Konkursbeslut och konkurs pågår även i utlandet. OBS! Denna variant lämnas ej för närvarande. Konkursbeslut med bevakning och konkurs pågår även i utlandet. OBS! Denna variant lämnas ej för närvarande. Avslutad konkurs.

16 16(19) Konkurs avslutad enligt paragraf PARAGRAF Konkursen avslutades enligt konkurslagen kap 1 konkurslagen (1987:672) kap 2 konkurslagen (1987:672) kap 3 konkurslagen (1987:672) kap 4 konkurslagen (1987:672) kap 18 konkurslagen (1987:672) kap 7 eller 11 kap 18 konkurslagen (1987:672) kap 1 konkurslagen (1987:672) kap 25 konkurslagen (1987:672) Post för konkursförvaltare (06) Posten innehåller uppgifter om konkursförvaltare. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Konkursförvaltare = X KK-FÖRVALTARE Kod för konkursförvaltare X TITEL Förvaltarens titel X NAMN Förvaltarens namn X FIRMA Förvaltarens firma X BESÖKSADRESS Förvaltarens besöksadress eller utdelningsadress om boxadress saknas X BOXADRESS Förvaltarens utdelningsadress om boxadress finns. Om BOXADRESS är blankt finns utdelningsadressen i BESÖKSADRESS POSTNR Förvaltarens postnummer X POSTADRESS Förvaltarens postanstallt X LAND Ev. landsnamn i postadressen X TEL Förvaltarens telefonnummer X VXTEL Förvaltarens växeltelefonnummer X FAX Förvaltarens faxnummer X MARK Aviseringen avser: 0 - ny konkursförvaltare 1 - borttag av konkursförvaltaren OBS! Vid borttag ifylls enbart fälten POSTTYP, MARK och KK- FÖRVALTARE. Övriga fält blankas eller sätts till noll. 2 - ändring av konkursförvaltare. OBS! Aviseringen innehåller de uppgifter som gäller nu (inte enbart de uppgifter som ändrats).

17 17(19) Post för företagsrekonstruktion (07) Posten innehåller beslut om företagsrekonstruktion (nya och återkallade). Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Företagsrekonstruktion = PNR Person- och organisationsnummer. Format SSÅÅMMDDNNNK KFM Kod som identifierar det kronofogdedistrikt som handlagt ärendet, t.ex för Huddinge DATUM FREK-TYP = blank. Beslutsdatum för inledande företagsrekonstruktion. FREK-TYP = Å. Beslutsdatum för avslutad företagsrekonstruktion. FREK-TYP = FEL. för återkallelse MARK Aviseringen avser: 0 - ny åtgärd avseende företagsrekonstruktion. 3 - ändring av företagsrekonstruktör, när en viss rekonstruktör byter kod. Aviseringen innehåller enbart personnummer, gammal och ny förvaltarkod. Ändring till den nya koden bör göras på alla ställen där den gamla koden förekommer för denna gäldenär X NAMN Gäldenärens namn X BADR Gäldenärens gatuadress X PADR Gäldenärens postanstalt POSTNR Gäldenärens postnummer X FREK-TYP Typ av företagsrekonstruktionsåtgärd. blank = beslut om inledande företagsrekonstruktion. Å = beslut om avslutad företagsrekonstruktion. Detta betyder att det blev rekonstruktion eller avslag. Dessa två varianter särskiljs inte. FEL = återkallelse p.g.a. felregistrering (enbart vid beslut om inledande företagsrekonstruktion) DOMSTOL Kod för beslutande domstol X FREKNR Tingsrättens diarienummer vid beslut om företagsrekonstruktion. Diarienummer enligt Ä (Ä - löpnummer - år).

18 18(19) URSPRUNGSDATUM Ursprungligt beslutsdatum för inledande företagsrekonstruktion. Anges endast vid FREK-TYP:erna Å och FEL X FREK-FÖRVALTARE Kod för företagsrekontruktören som handlägger gäldenärens företagsrekonstruktion. Om MARK = 3 anges här den nya förvaltarkoden X FREK-FÖRVALTARE- GAMMAL Blankt FILLER Reserv, blank Ifylls enbart om MARK = 3, annars blankt. Den gamla koden för företagsrekonstruktören. Den nya koden finns i fältet FREK- FÖRVALTARE. Gäller enbart när en viss rekonstruktör byter kod Slutpost (99) Posten anger slutet på filen och innehåller uppgift om totala antalet poster i filen som kontroll att filen är intakt. Position Antal Format Fält Beskrivning tecken POSTTYP Slutpost = X AVS-SYSTEM Avsändande system, alltid REX X MOT-SYSTEM Mottagande system FIL-DATUM Framställningsdatum i formen ÅÅÅÅMMDD FIL-NUMMER Filens löpnummer ANTAL-POSTER Antal poster i filen, inkl. start- och slutpost Blankt FILLER Reserv, blank

19 19(19) 5 Kontroll och kvittens Transaktionsfilen Utdrag utmätning överförs från Kronofogden till kunden. Kunden ansvarar för kontroll av filen. Kvittensfil skall inte skickas. 6 Namnsättning Transaktionsfilens namn sätts enligt nedan i syfte att tydligt identifiera vilket innehåll filen har. Fil Transaktionsfil Filnamn D044UCSO

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(8) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag skuldsaldo Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(9) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Bekräftelse ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande

Beslut om betalningsföreläggande 1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Skuldutdrag. Teknisk beskrivning av transaktionen Skuldutdrag Utgåva 1.0

Skuldutdrag. Teknisk beskrivning av transaktionen Skuldutdrag Utgåva 1.0 1(10) Skuldutdrag Teknisk beskrivning av transaktionen Skuldutdrag Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 Esplanaden

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Utslag Utgåva 2.0

Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Utslag Utgåva 2.0 1(9) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Utslag Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1

Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 2.0

Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 1(18) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Beslut om betalningsföreläggande Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0

Beslut om betalningsföreläggande Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0 1(18) Beslut om Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box

Läs mer

Kom igång med elektroniska tjänster

Kom igång med elektroniska tjänster 1(10) Kom igång med elektroniska tjänster Guide till att komma igång med Kronofogdens elektroniska tjänster Utgåva 1.2 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Fordringsanmälan skuldsanering

Fordringsanmälan skuldsanering 1(7) Fordringsanmälan skuldsanering Funktionell beskrivning av tjänsten Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050

Läs mer

Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0

Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0 1(19) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Produktbeskrivning F12_Status

Produktbeskrivning F12_Status 2007-08-23 1 (21) Produktbeskrivning F12_Status Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar status och statusdetaljer som kan förekomma på företaget. Schemaversion 2.00 XML-information som kan

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16)

Framsida. SKV269 Utgåva 21 1 (16) Framsida SKV269 Utgåva 21 1 (16) 2013-12-01 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av bilagor till inkomstdeklarationerna INK1, INK2, INK3, INK4 enligt den nya Skatteförfarandelagen (SFL).

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel 1(7) Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel (Ersätter ställningstagande 5/08/IND, dnr ) Detta ställningstagande har beslutats av undertecknade verksamhetschefer efter föredragning av

Läs mer

Här går man och betalar skatt år ut och år in och så blir det ändå ett sånt djävla väder! OKÄND

Här går man och betalar skatt år ut och år in och så blir det ändå ett sånt djävla väder! OKÄND 120 Här går man och betalar skatt år ut och år in och så blir det ändå ett sånt djävla väder! OKÄND 8. SKATTESKULDER OCH UPPBÖRDSFÖRLUSTER 121 8 Skatteskulder och uppbördsförluster Uppbördsförlusterna

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3

EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e.

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e. 2016-10-12 Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Frågor från borgenärer ang nya skuldsaneringslagar. Vad händer om en kund betalar in

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö KLAGANDE TW. Ombud: Advokat RH MOTPART EW Sida 1 (4) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 2179-15 KLAGANDE TW Ombud: Advokat RH MOTPART EW Ombud: Förbundsjurist EG SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare av elektroniska pengar Anmälan om ledningsprövning En styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt person

Läs mer

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh

BESLUT. Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 2003-06-26 Dnr 2818-2001 Sid 1 (5) En tingsrätts åtgärd att i ett konkursbeslut och en kungörelse om konkursbeslutet utelämna en persons namn då det

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve-

Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve- Formulär 1 c registrerade betaltjänstleverantörer Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve- görs av den juridiska personen enligt blankett 1 rantör Om en juridisk

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL

Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Version 1.7 (Löneår 2015) Filbeskrivning Rapportering av lön- och anställningsuppgifter för OPF-KL Sidan 2 av 9 KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER KRAVSPECIFIKATION FÖR ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER...

Läs mer

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll

GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Beskrivning av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00

Beskrivning av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00 1 (14) av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00 Datum: 2017-06-28 Version: 1.0 2 (14) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 2 Allmänt om produkten Forseningsavgifter... 3 3 Resultatfil...

Läs mer

Produktbeskrivning P25_Personinformation

Produktbeskrivning P25_Personinformation 2008-10-08 1 (7) Produktbeskrivning P25_Personinformation Produkten visar aktuella uppdrag för en person/företag, samt eventuell information om personlig konkurs, näringsförbud eller biträdesförbud. Utsökningen

Läs mer

2016-01-01. Ansökan om

2016-01-01. Ansökan om 2016-01-01 Ansökan om Ackreditering för Multimodala rehabiliteringar MMR 1 respektive MMR 2 inom ramen för En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Uppgifter om sökande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Ägaranmälan fysisk person En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter

Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA

Läs mer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer

Hjälptext till ansökan om EORI-nummer Hjälptext till ansökan om EORI-nummer 1. Allmän information För att bedriva tullverksamhet i EU behövs i de flesta fall ett EORI-nummer. Du behöver inte ha ett EORI-nummer om du agerar som privatperson

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

- För elektronisk redovisning av byråanstånd

- För elektronisk redovisning av byråanstånd Framsida - För elektronisk redovisning av byråanstånd SKV 270 Utgåva 5 1 (15) 2017-11-15 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av byråanstånd. Den här broschyren vänder sig i huvudsak

Läs mer

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation

Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation 2015-10-03 1 (11) Produktbeskrivning F8_Bolagsinformation Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar en samling av uppgifter på företag. Gäller alla företagsformer. Visar enbart gällande uppgifter.

Läs mer

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning

SKV 278 utgåva 2. Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT. Kvartalsredovisning SKV 278 utgåva 2 Teknisk beskrivning för redovisning med ADB MERVÄRDESSKATT Kvartalsredovisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Hur redovisningen görs... 2 2.1 Tidpunkter m.m... 2 2.2 Rättelse

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Postbeskrivning. Arbetsställen hela regionen. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Arbetsställen hela regionen. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning Arbetsställen hela regionen www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av regionens alla arbetsställen som nås via valet Ladda hem regionens data i meny Sök i

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

17 Inbetalning av skatt

17 Inbetalning av skatt Inbetalning av skatt, Kapitel 17 555 17 Inbetalning av skatt 16 kap. SBL 44 45 SBF Prop. 1996/97:100 s. 279 297 (tidpunkter för betalning av skatter och avgifter), s. 604 610 (författningskommentar till

Läs mer

ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND Datum

ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND Datum Förvaltningsavdelningen/Företagsenheten ANSÖKAN OM TRAFIKTILLSTÅND Datum Ansökan skall lämnas till Länsstyrelsen i det län där Ni är folkbokförd eller, i fråga om juridisk person, där företagets eller

Läs mer

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen

Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1 (5) Mall/checklista för underrättelse om misstanke om brott enligt 7 kap 16 konkurslagen 1. Underrättelse om misstanke om brott Underrättelsen om misstanke om brott ska ske i en särskild anmälan till

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2004:988 Utkom från trycket den 23 november 2004 utfärdad den 11 november 2004. Regeringen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer