Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin"

Transkript

1 Högskola & fortbildning natur & kultur 2014 Kurslitteratur Psykologi Psykiatri Ledarskap Organisation Socialt arbete Vård Medicin

2 Samarbetet med Natur & Kultur är avgörande för att vi skall nå vår viktigaste publik: miljonprogrammens unga, säger Ulf och Emil. En bra pjäs kan rädda livet på nån Våld ger identitet till den som ingen har och tillhörighet åt den som står utanför. Teater Fryshuset visar hur. De förklarar varför man blir gängmedlem, nynazist, fotbollshuligan, självskadare, eller varför man tänder eld på sin egen förort. Dramatiken drivs av människorna den handlar om. Det är på dem, deras berättelser och vittnesmål allt bygger. De deltar själva i den kreativa processen. Ulf och Emil är konstnärliga ledare för Teater Fryshuset, med egna erfarenheter av en våldsam livsstil. Resultatet är teater som drabbar hårt. Efter föreställning och diskussion har de flesta i publiken förstått något nytt om sig själva, eller om dem som kallas de andra. Många har fått motivation och kraft att ta sig ur eller undvika destruktiva utanförskap. Det bidrar Natur & Kultur med stolthet till. Rätt använd teater räddar liv. Natur & Kultur ger ut läromedel, kurslitteratur och böcker för den allmänna bokmarknaden. Förlaget grundades 1922 och ombildades 1947 till en den oberoende stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska verka för folkbildning och motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, genom samarbeten, priser och stipendier.

3 Innehåll Psykologi och psykiatri 3 LEDARSKAP OCH organisation 47 Socialt arbete 55 Vård och medicin 64 Register 77 Kontakt 81 Bästa läsare, I den här katalogen presenterar vi aktuell kurs- och fortbildningslitteratur inom psykologi, vård, socialt arbete och ledarskap. Utgivningen domineras fortfarande av tryckta böcker, men till framför allt psykoterapiutgivningen finns ofta extramaterial på webben. Inom en snar framtid kommer utbudet att omfatta en allt större del e-böcker med olika grader av interaktivitet. Hur ser dina digitala litterära behov ut? Vi vill gärna få kontakt med dig som använder våra böcker eller har förslag på ny kurslitteratur. I slutet av katalogen finns information om hur du når oss. I år präglas utgivningen av att flera av våra läroböcker i psykiatri, psykologi och psykoterapi har uppdaterats med den nya terminologin i DSM-5. Vi är också mycket stolta över att publicera ett efterlängtat verk om psykiatri i ett kulturellt perspektiv, och vi ger som vanligt ut flera böcker om nya psykologiska behandlingsformer, bland annat standardverket om ACT av dess grundare. Här finns även litteratur om organdonation, evolutionsteori för samhällsvetare och hur man leder arbete i människobehandlande organisationer. Jag hoppas att du hittar något som passar dig. Lena Forssén Utgivningschef 1

4 Vill du ta del av senaste nytt på bokfronten inom ditt område? Prenumerera på Natur & Kulturs nyhetsbrev: Psykologi, psykoterapi och psykiatri Psykologi Direkt Populärpsykologi, hälsa och livsstil Socialt arbete Vård och medicin Pedagogik och utbildningsvetenskap Anmäl dig på

5 Psykologi och psykiatri foto: Mia Carlsson Sofie Bäärnhielm Transkulturell psykiatri NYHET Till psykiatrin kommer människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att förmedla psykisk sjukdom. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter. En del har vuxit upp med folkliga medicinska traditioner fjärran från västerländsk medicin. Transkulturell psykiatri tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för diagnostik, förståelse och behandling av vanliga psykiatriska tillstånd, som ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Teori varvas med belysande exempel ur den kliniska vardagen, med betoning på kommunikation. Genom kunskap och konstruktiv dialog med patienten kan den psykiatriska vården trots olikheter hjälpa den enskilde och med det bidra till att forma ett samhälle där olika traditioner kan samexistera och utvecklas tillsammans. Boken ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för såväl studerande som yrkesverksamma. Sofie Bäärnhielm är med.dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum, som är Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri samt asyl- och flyktingsjukvård/tandvård. Centret arbetar även med hälsokommunikation till nyanlända flyktingar samt invandrare med behov. Sofie Bäärnhielm har varit med som rådgivare om kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnosmanualen DSM-5. Transkulturell psykiatri Sofie Bäärnhielm Inbunden, ca 250 sidor Utkommer juni 2014 ISBN

6 Psykologi och Psykiatri Jörgen herlofson Minipsykiatri I Minipsykiatri presenteras de vanligaste psykiatriska diagnoserna på ett överskådligt och hanterbart sätt. För varje tillstånd ges en lättillgänglig beskrivning av Foto: mia carlsson den kliniska bilden (symptom, beteenden) behandlingsmöjligheter vad som är viktigt att tänka på i mötet med klienten. Författaren lyfter genomgående fram vikten av att mötet med klienten har formen av ett förtroendefullt samarbete, där yrkespersonen är expert inom sitt kunskapsområde och klienten är expert på sitt eget liv. Boken kan med fördel användas av alla som i sin nuvarande och blivande yrkesutövning möter personer med psykiatrisk problematik, till exempel alla personalkategorier inom psykiatrin och andra vårdverksamheter, personal inom försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst, kriminalvård och skola samt HR-ansvariga. Jörgen herlofson är specialistläkare i psykiatri och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. NYHET minipsykiatri Jörgen Herlofson Mjukband, 278 sidor Utkom januari 2014 ISBN eleonore rydén, göran rydén Komplexa fall inom psykiatrin FOTO: MIA CArLSSON Komplexa fall inom psykiatrin ger en spännande inblick i den kliniska vardagen. många patienter har svårigheter som sträcker sig över flera diagnoser. när man som kliniker står inför komplex problematik blir det svårare att använda specifika metoder i behandlingsarbetet. var går gränserna mellan diagnoser som adhd, bipolära syndrom, autismspektrumtillstånd och emotionellt instabil personlighetsstörning? vilka faror och möjligheter finns det med att ställa flera diagnoser? vad kan man förvänta sig av olika behandlingsinsatser? författarna beskriver en modell för hur man som behandlare kan närma sig komplex psykiatrisk problematik. genom fyra fingerade fallbeskrivningar, hämtade ur klinisk psykiatrisk erfarenhet, lotsas läsaren fram till en mångsidig förståelse av dessa patienter. här möts olika professioner och terapeutiska skolor såsom kognitiv och psykoanalytisk psykoterapi. Eleonore rydén är överläkare i psykiatri, utbildad i kognitiv terapi och ansvarar för ADHD-centrum NSP i Stockholm. göran rydén är överläkare i psykiatri, utbildad psykoanalytiker och verksamhetschef för affektiva sektionen inom Norra Stockholms psykiatri som tar hand om patienter med bipolära syndrom, ADHD, personlighetsrelaterade tillstånd och autismspektrumtillstånd. komplexa fall inom psykiatrin Eleonore rydén, Göran rydén Mjukband, 275 sidor Utkom 2012 ISBN

7 Psykologi och Psykiatri JonaS olofsson, Johan örestig Evolutionsteori och människans natur Evolutionsteoretiska perspektiv används allt oftare för att förstå människans beteende. Samtidigt finns det många missuppfattningar kring evolutionsteorin. I den här boken får läsaren ta del av hur synen på biologi och samhällsvetenskap förändrats historiskt, vad den darwinistiska evolutionsteorin är och inte är, samt hur samtida forskare förenar biologiska och sociala perspektiv för att skapa en ny vetenskap om människan. Författarna tar oss med på en resa från modern genetik och forskning om den sociala hjärnan, till evolutionsbiologiska perspektiv på klassiska samhällsvetenskapliga områden som samarbete, psykisk ohälsa och makthierarkier. Boken riktar sig till studerande inom lärarprogram, vårdutbildningar och fristående kurser inom huma - ni ora, beteende-, samhälls- och vårdvetenskap. Det är också en bok för alla som vill veta mer om naturen i människan. Predrag PeTroviĆ Känslostormar Emotionell instabilitet och hjärnan NYHET NYHET Jonas olofsson är biträdande lektor och docent i psykologi vid Stockholms universitet. Han tilldelades Nationalkommittén i psykologis pris till unga forskare 2010 och utvaldes 2012 till Pro Futura-forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Johan Örestig är fil.dr i sociologi och verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om hur ojämlikhet avseende hälsa och tidpunkt för pensionering etableras ur ett livsloppsperspektiv. Evolutionsteori och människans natur Jonas Olofsson, Johan Örestig Inbunden, ca 200 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN Foto: mia carlsson Foto: Johan gunséus Vi har alla olika förmåga att kunna påverka vad vi känner och hur starkt. Vissa upplever att känslorna inte alls låter sig styras. Att dessa blir för intensiva, överväldigande, okontrollerbara, tar över ens jag. Tillståndet kallas för emotionell instabilitet, eller ibland borderline personlighetsstörning. Hjärnforskaren Predrag Petrović tar oss här med på en djupdykning i hjärnans och känslornas värld, där han ger kunskap om varför känslor har uppkommit och varför de är så viktiga. Han beskriver också varför känslor behöver regleras, hur detta sker och vad emotionell instabilitet beror på. Boken ger hopp om hur man bättre kan hjälpa dem som har problem med känslostormar. Den är skriven för alla som intresserar sig för känsloreglering och hjärnan samt fungerar som fördjupningslitteratur för klienter, studerande och professionellt verksamma inom psykiatri och vård. Predrag Petrović är läkare och med.dr. Han forskar inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, där hans specialområde är emotionell reglering i hjärnan, samt arbetar kliniskt inom kiatrin. psykänslostormar Predrag Petrović Inbunden, ca 160 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN

8 Psykologi och Psykiatri katja BergSTen m.fl. Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi Det här är den första svenska boken om affektfokuserad psykodynamisk terapi. Aktuell forskning om affekter bidrar med nya sätt att se på psykoterapeutiska processer och hur terapeuten bäst bidrar till patientens utveckling. Boken tar även upp nyare psykodynamiska behandlingsmodellers tydligare fokus och målinriktning. Författarna beskriver affektteori i klinisk tillämpning, liksom den psykodynamiska modell som ligger till grund för affektfokuserad psykoterapi. De går igenom centrala interventioner och ger god inblick och vägledning i utövandet av terapiformen via många fallvinjetter med dialoger. De berättar bland annat om hur man som terapeut kan arbeta med försvar, reglering av ångest och skam samt hur man på olika sätt kan fördjupa affekter i terapirummet. Boken riktar sig till studerande i psykoterapi och även mer erfarna terapeuter som vill lära sig mer om ämnet. Författarna är verksamma som behandlare, utbildare och forskare: katja bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr, Peter lilliengren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Patrik lindert, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, kristoffer Pettersson, leg. psykolog, linda hellquist, leg. psykolog, lasse almebäck, leg. psykolog. NYHET affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi Katja Bergsten m.fl. Inbunden, ca 250 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN ChriSTer Sandahl m.fl. Gruppens potential Att leda och utveckla gruppbehandling Gruppen har en potential att sätta i gång starka förändringskrafter. Men många gruppbehandlingar utnyttjar inte det som är unikt för gruppen utbytet och interaktionen mellan deltagarna. I stället blir det mer fokus på information och utbildning. I det sociala mikrokosmos som en grupp utgör kan man lära och utvecklas genom att observera och imitera, känna igen sig, få och ge feedback och föreslå förändringsstrategier som kan praktiseras i och utanför gruppen. Med praktisk kunskap förankrad i forskning beskriver författarna terapeutiska grupprocesser, hur man påbörjar och avslutar en gruppbehandling, gruppledarens roll samt hur god allians och tillit skapas. Boken tar upp olika typer av gruppbehandlingar från psykoedukativa grupper till psykoterapi med olika inriktningar. Denna bok är ett handfast stöd för den som vill leda en grupp inom primär- och företagshälsovård, somatisk vård, psykiatri eller social omsorg. NYHET Författarna är leg. psykoterapeuter med olika grundexamina och har lång erfarenhet av att leda och handleda gruppbehandlingar: christer sandahl, hjördis nilsson ahlin, catharina asklin-westerdahl, mats björling, anna malmquist saracino, lena Wennlund, Ulf åkerström och ann Örhammar. gruppens potential Christer Sandahl m.fl. Mjukband, ca 200 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN

9 Psykologi och Psykiatri erik hedman, Per CarlBring, BrJÁnn ljótsson, gerhard andersson Internetbaserad psykologisk behandling Evidens, indikation och praktiskt genomförande Till mångas förvåning har internetbehandling ofta visat sig fungera lika bra som traditionell behandling. Men en förutsättning tycks vara att man får vägledning av en behandlare. Internetbaserad psykologisk behandling redogör för forskningsläget inom området och ger även en historisk översikt. Sedan mitten av 1990-talet har intensiv inter nationell forskning bedrivits där svenska forskare, däribland bokens författare, varit pionjärer då de både utvecklat och utprövat internetbehandling. författarna beskriver initierat hur man implementerar en internetbehandling, hur den kan utvärderas, vad man som internetterapeut behöver ha för kunskaper och hur behandlingen i praktiken går till. Boken ger läsaren en solid grund i metodens utveckling, forskningsläget samt tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna bedriva internetbaserad behandling inom en rad olika problemområden. Extra material finns på NYHET Bokens författare har alla lång erfarenhet av utveckling, kvalitetssäkring och behandling. Erik Hedman är leg. psykolog och med. dr. Per Carlbring är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi. Brjánn Ljótsson är leg. psykolog och med.dr. Gerhard Andersson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi. internetbaserad psykologisk behandling Erik Hedman, Per Carlbring, Brjánn Ljótsson, Gerhard Andersson Inbunden, ca 220 sidor Utkommer mars 2014 ISBN FOTO: MIA CArLSSON kristofer vernmark, JonaS BJärehed Internetbehandling med KBT En praktisk handbok internetbaserad kbt ger tillgång till fungerande behandling för psykisk ohälsa på patientens villkor. metoden har utvecklats i snabb takt genom utbredda forskningsinsatser, där Sverige kan betraktas som världsledande inom området. Internetbehandling med KBT ger en grundlig genomgång av behandlingsarbetet med betoning på praktiska aspekter och tillämpningen i olika verksamheter. Särskilt fokus ligger på att skapa ett fungerande behandlingsupplägg, praktiska förberedelser, behandlarens roll och viktiga terapeutfärdigheter samt hur vanliga svårigheter hanteras. läsaren får också en teoretisk orientering, kunskap om befintligt forskningsstöd och vilka fördelar metoden har för patienter, behandlare och verksamheter. fallexempel, checklistor och annat praktiskt material gör boken till ett mycket användbart hjälpmedel. Extramaterial finns på behandlingmedkbt Kristofer Vernmark är leg. psykolog, verksam vid Psykologpartners med ansvar för utveckling av internetbehandling. Han har även forskat inom området. Jonas Bjärehed är leg. psykolog, fil.dr och forskare inom klinisk psykologi vid Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet av internetförmedlad KBT. internetbehandling med kbt Kristofer vernmark, Jonas Bjärehed Inbunden, 242 sidor Utkom 2013 ISBN E-BOK FOTO: DAvID BrOHEDE 7

10 Psykologi och Psykiatri FOTO: MIA CArLSSON Ullakarin Nyberg är psykiater, med.dr och suicidforskare, med bakgrund inom onkologi. Hennes forskning handlar om föräldrar och syskon som har mist ett barn respektive ett syskon i suicid. Hon föreläser och utbildar om psykisk ohälsa och suicidpreven- tion, handleder personal, utreder inträffade suicid och utvecklar kliniska rutiner för arbetet med suicidnära personer och deras närstående. Hon är också psykia- terkonsult på en bröstcancermottagning. konsten att rädda liv Ullakarin Nyberg Mjukband, 196 sidor Utkom 2013 ISBN ullakarin nyberg Konsten att rädda liv Om att förebygga självmord Varför tar en människa sitt liv? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Och vad kan man göra om man anar att någon har tankar på självmord? Konsten att rädda liv handlar om att bryta den tystnad som ofta omger psykisk ohälsa och självmord. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och vad man kan säga och göra i mötet. Boken tar upp fakta och myter om självmord, vilka signaler omgivningen kan vara observant på, hur förloppet från tanke till självmordshandling ser ut och framför allt hur det kan avbrytas. Det går att hjälpa människor i förtvivlade situationer genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger. Boken riktar sig till alla som berörs av självmordstankar, självmordsförsök och självmord vare sig det handlar om självupplevda erfarenheter eller möten med andra som drabbats, som privatperson, medmänniska och i sin yrkesroll. Ullakarin Nyberg förenar en gedigen erfarenhet med en djup humanism. Som läsare får man både kunskap och mod att våga ingripa för att stödja medmänniskor i kris. Vi kommer att använda Konsten att rädda liv i utbildningen av våra volontärer i Självmordsupplysningen. carl Von EssEn, generalsekreterare, FÖrEningEn mind 8

11 Psykologi och Psykiatri Sara hedrenius, Sara JohanSSon Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser Att stärka människors motståndskraft Den omvälvande kunskapsutvecklingen inom krisstöd har helt förändrat synen på vad som faktiskt hjälper barn och vuxna vid svåra händelser. Debriefing rekommenderas till exempel inte längre i det akuta skedet internationell konsensus och Socialstyrelsen förordar i stället Psykologisk första hjälp. Utifrån aktuell forskning och egna praktiska erfarenheter förklarar författarna hur vi reagerar vid svåra händelser, från allvarliga sjukdomsbesked till större katastrofer. Med levande och konkreta exempel beskriver de hur man arbetar med Psykologisk första hjälp för att stärka människors motståndskraft. Barns och ungas reaktioner och behov ägnas extra omsorg, samt hur man som personal kan ta hand om sig själv och varandra. Denna grundbok om krisstöd är skriven för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor, poliser, socionomer, psykologer, läkare, personalvetare och andra som i sitt arbete möter människor i det akuta skedet av svåra händelser eller vid större olyckor och katastrofer. Sara Hedrenius är fil.kand. i psykologi och sakkunnig vid Svenska Röda Korsets enhet för beredskap och krisstöd. Hon överlevde M/S Estonias förlisning Sara Johansson är fil.mag. i psykologi och tidigare teknisk rådgivare vid internationella Röda Korsets Referenscentrum för psykosocialt stöd. Hon har bred fälterfarenhet från svåra händelser världen över. FOTO: MIA CArLSSON krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser Sara Hedrenius, Sara Johansson Inbunden, 279 sidor Utkom 2013 ISBN BarBro lennéer axelson Förluster Om sorg och livsomställning i Förluster tar Barbro lennéer axelson upp de smärtsamma förluster som inträffar i människors vardagsliv: skilsmässor, dödsfall och förlust av hälsa eller livskvalitet vid allvarlig sjukdom. vanliga krisreaktioner och sorgeförlopp beskrivs ur ett psykosocialt perspektiv. Som förlustdrabbad och anhörig har man inte bara sin ångest, förtvivlan och andra omtumlande känslor att kämpa med, utan också en rad utmaningar i den sociala livsomställning som följer. krisinterventioner och sorgebearbetning skildras mycket konkret och läsaren får handfast vägledning kring vad som kännetecknar ett stödjande bemötande. barbro lennéer axelson är författare, universitetslektor i psykologi vid Institutionen för socialt arbete i Göteborg och leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med människor i kris och sorg. Tillsammans med Ingela Thylefors, docent i psykologi, har hon skrivit Arbetsgruppens psykologi och Konflikter. Förluster Barbro Lennéer Axelson Mjukband, 336 sidor Utkom 2010 ISBN

12 Psykologi och Psykiatri Carl Åke farbring Handbok i motiverande samtal MI Teori, praktik och implementering Handbok i motiverande samtal utgör ett komplett paket för att lära sig MI, både för yrkesverksamma och studerande. Boken innehåller de teoretiska grunderna i MI, sex samtalsguider för en kort intervention, ett pedagogiskt upplägg för att lära sig metoden samt en mall för återkoppling från kollegor. Denna andra utgåva är uppdaterad med de fyra processer som beskrivs i MI 3. Det finns även en arbetsbok (anpassad till de sex samtalsguiderna) som går att ladda ner från internet och ge till sina klienter. carl åke Farbring är en förgrundsgestalt inom MI i Sverige och har under många år arbetat med, lärt ut och utvecklat metoden. Han har genomfört den hittills största implementeringen av MI i en organisation och är aktiv medlem av (MINT) sedan Dessutom har han översatt flera böcker av Miller & rollnick, grundarna av MI. Extramaterial finns på ny UtgåVa handbok i motiverande samtal mi Carl Åke Farbring Inbunden, 318 sidor Utkommer januari 2014 ISBN liria ortiz När förändring är svårt Att hantera motstånd med motiverande samtal Att känna frustration, oro eller otålighet är vanligt vid förändring och motstånd är snarare regel än undantag. Med hjälp av motiverande samtal, MI, kan du hjälpa dina klienter till förändring. Liria Ortiz visar via många exempel och dialoger hur de olika samtalsredskapen i MI kan användas. Denna andra utgåva är uppdaterad med det senaste inom MI 3. Boken utgör en lättfattlig introduktion till MI och är lämplig på utbildningar i rådgivning, konsultation eller psykoterapi. Den är även skriven för dig som har samtal som ett av dina arbetsverktyg. ny UtgåVa liria ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning samt verksam som handledare och föreläsare inom KBT och MI. Hon medverkar regelbundet som expert på Insidan i Dagens Nyheter och nätplatsen Psykologiguiden. när förändring är svårt Liria Ortiz Mjukband, ca 200 sidor Utkommer mars 2014 ISBN

13 Psykologi och Psykiatri William r. miller, STePhen rollnick Motiverande samtal Att hjälpa människor till förändring William r. miller är professor emeritus i psykologi och psykiatri vid universitetet i New Mexico, USA. stephen rollnick är professor i hälso- och sjukvårdskommunikation vid universitet i Cardiff, Wales. I denna nya omarbetade utgåva av klassikern Motiverande samtal har metodutvecklingen tagit ett stort kliv framåt. Bokens innehåll har genomgått en omfattande omarbetning och mycket av begreppsapparaten är helt ny. Författarna utgår från den nya modellen med fyra huvudprocesser som handlar om att engagera, fokusera, framkalla och planera. Större fokus har lagts på det inledande relationsbygget innan tekniker och färdigheter tas i bruk. Praktikern har stor nytta av hur centrala begrepp och färdigheter generöst illustreras med hjälp av dialoger. Jämfört med förra utgåvan är forskningsbasen uppdaterad och tydligare redovisad. Även denna utgåva utmärks av metodens djupt medkännande och respektfulla anda. Boken är ett måste för alla som arbetar med att via samtal hjälpa människor till förändring. tredje internationella UtgåVan motiverande samtal William r. Miller, Stephen rollnick Översättning: Carl Åke Farbring Inbunden, 516 sidor Utkom 2013 ISBN Johan holmberg, magnus STalBy Samtal som fungerar Om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring FOTO: DAvID BrOHEDE Varför blir Göran arg av mina frågor? Varför ökar jag samtalets tempo med Sara? Varför är lönesamtal alltid så jobbiga? Hur skall jag få Jens att vilja träffa mig igen? Det professionella samtalet är en central del i många yrken. Ibland kan det kännas frustrerande, andra gånger flyter samtalet på och bidrar till förändring. Denna bok handlar om att skapa samtal som fungerar, samtal som får oss dit vi vill. Målet är att kunna använda samtalet på ett mer effektivt sätt för att hjälpa andra. Det unika med boken är att författarna kombinerar principer från beteendeterapi, tillämpad beteendeanalys och motiverande samtal (MI) för att ge en fördjupad förståelse kring vad som händer i samtal. Dessa perspektiv hjälper oss att se samtalet som ett sammanhang där två personer deltar i en ömsesidig växelverkan. Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare och alla andra som har samtal som ett arbetsredskap. Johan holmberg och magnus stalby är båda leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, handledare, medlemmar av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och verksamma vid Psykologpartners. De har lång erfarenhet av behandling, utbildning och handledning inom motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi samt klinisk beteendeanalys. samtal som fungerar Johan Holmberg, Magnus Stalby Inbunden, 168 sidor Utkom 2012 ISBN

14 Psykologi och Psykiatri STeven C. hayes, kirk d. STroSahl, kelly g. WilSon ACT Acceptance and Commitment Therapy i teori och tillämpning vägen till psykologisk flexibilitet Nu kommer den efterlängtade grundboken i ACT, skriven av terapiformens grundare. Innehållet avspeglar den stora utveckling som skett i klinisk praktik, teori och forskning det senaste decenniet. De teoretiska grunderna för ACT funktionell kontextualism och Relational Frame Theory (RFT) förklaras lätttillgängligt men ändå fullödigt. Författarna går grundligt igenom hur man gör en fallformulering inom ACT och vad som utmärker den terapeutiska relationen. De beskriver de sex grundprocesserna i var sitt kapitel: flexibel uppmärksamhet i nuet, jag-som-kontext, defusion, acceptans, värden och ändamålsenligt handlande. Terapiprocessen syftar till att hjälpa människor till ökad psykologisk flexibilitet. Inom ACT menar man att mänskligt lidande har sitt ursprung i normala psykologiska processer, och ofta är det mänskliga språket både vår största tillgång och vår akilleshäl. Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma kliniker och psykoterapeuter som är intresserade av ACT. NYHET steven c. hayes är professor i psykologi vid University of Nevada, USA. kirk D. strosahl är leg. psykolog. kelly g. Wilson är docent i psykologi vid University of Mississippi, USA. niklas törneke och tobias lundgren, psykiater respektive psykolog med lång erfarenhet av att både arbeta med och utveckla ACT, har fackgranskat boken och skrivit ett svenskt förord. act acceptance and commitment therapy i teori och tillämpning Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl, Kelly G. Wilson Översättning: Mia ruthman Andra amerikanska utgåvan Inbunden, 454 sidor Utkommer februari 2014 ISBN föreliggande bok [kommer] med all sannolikhet att vara den dominerande beskrivningen av ACT för ett antal år framåt. Boken är rik på såväl teoretiska som praktiska guldkorn. God läsning! Ur FÖrorDEt av niklas törneke och tobias lundgren, PsykiatEr och PsykotEraPEUt respektive Psykolog och PsykotEraPEUt Vilka ÄVEn Fackgranskat boken. steven c. hayes, se ovan. spencer smith är författare och redaktör. STeven C. hayes, SPenCer SmiTh Sluta grubbla börja leva Förbered dig på att få ett annorlunda perspektiv på ditt liv och hur du lever det! ACT är en metod som betonar vikten av acceptans och engagemang för att kunna gå vidare om du är stressad, deprimerad eller av någon annan anledning har fastnat i ett negativt levnadssätt. Men Sluta grubbla börja leva är mer än en självhjälpsbok för ett specifikt besvär den är en djupgående och fascinerande metod för att börja leva ett rikare och mer fungerande liv. sluta grubbla börja leva Steven C. Hayes, Spencer Smith Översättning: Per rundgren Inbunden, 272 sidor Utkom 2007 ISBN

15 Psykologi och Psykiatri kirk STroSahl, PaTriCia robinson, ThomaS gustavsson Fokuserad ACT När en behandlare och en patient möts är tiden ofta begränsad. Samtidigt behöver de flesta patienter omfattande hjälp med beteendeförändringar. Den här boken presenterar en fokuserad insats på upp till fem samtal utifrån kärnkomponenterna i ACT. Syftet är att möjliggöra den förändring som allra mest höjer patientens livskvalitet och funktionsnivå. Efter en kort introduktion kring korttidsterapier och forskningsstöd går författarna igenom de interventioner som används, följt av illustrerande fallexempel. Det strukturerade och pedagogiska upplägget, ihop med ett lättförståeligt språkbruk, gör att boken passar både studerande och yrkesverksamma kliniker. För nybörjare är den en bra introduktion till ACT-modellens centrala processer, medan mer erfarna behandlare här har en källa till att vidareutveckla sina praktiska färdigheter i ACT. Extramaterial finns på Den enda förändring som är möjlig är den som klienten är beredd att göra. thomas gustavsson NYHET kirk strosahl och Patricia robinson är båda fil.dr och psykologer i USA, världsledande inom ACT. thomas gustavsson är leg. psykolog och har arbetat med ACT sedan slutet av 1990-talet. Han är verksam vid Segesholms behandlingshem och Human ACT i Skåne. De tre författarna har utvecklat behandlingsmodellen Foku serad ACT. Fokuserad act Kirk Strosahl, Patricia robinson, Thomas Gustavsson Översättning: Ola Jameson Mjukband, 309 sidor Utkommer januari 2014 ISBN rikard WiCkSell Att leva med smärta ACT som livsstrategi NYHET FOTO: SArA MACKEY Trots att kunskapen om smärta och smärtbehandling aldrig har varit större är långvarig smärta fortfarande ett problem för många människor. Att leva med smärta vänder sig till dig som är nyfiken på vad du själv kan göra för att förbättra din tillvaro, även om smärtan inte försvinner. I Att leva med smärta presenteras en alternativ väg att gå när livet har krympt men värken finns kvar, när smärtstillande inte hjälper och drömmar om framtiden hamnat på undantag. Om livet ska handla om mer än att bara överleva måste något förändras. Metoden som beskrivs i boken kallas ACT och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness. rikard Wicksell, psykolog och med.dr. är en förgrundsfigur inom den internationella ACT-forskningen. Han är en av grundarna till Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset och är idag ansvarig både för dess kliniska del och för forskningsverksamheten. Han är även verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. att leva med smärta rikard Wicksell Inbunden, ca 336 sidor Utkommer maj 2014 ISBN E-BOK

16 Psykologi och Psykiatri russ harris ACT helt enkelt En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy FOTO: PrIvAT Syftet med ACT är att hjälpa människor att skapa ett rikt och meningsfullt liv och att samtidigt acceptera den smärta som är en oundviklig del av att vara levande. Russ Harris förklarar den komplexa teorin bakom ACT på ett lättillgängligt och inspirerande sätt och ger en introduktion till hur man arbetar med terapiformen. I ACT helt enkelt finns förslag på upplägg, dialoger från terapisessioner, övningar, metaforer och många praktiska tips. Författaren visar även hur vanliga fallgropar hanteras, samt hur man stärker relationen mellan klient och terapeut. russ harris är läkare och psykoterapeut med stresshantering som specialitet. Han har även skrivit Lyckofällan (översatt till 22 språk), Kärlekens ACT och När livet slår till. act helt enkelt russ Harris Översättning: Erik Nisser Inbunden, 318 sidor Utkom 2011 ISBN russ harris, se ovan. russ harris När livet slår till ACT i svåra stunder Ibland får man en riktig käftsmäll av livet, verkligheten slår till hårt och smärtsamt: någon man älskar blir allvarligt sjuk eller dör, man råkar ut för en olyckshändelse eller knockas av skilsmässa, arbetslöshet eller konkurs. Genom ACT kan vi lära oss metoder för att ta oss igenom olika kriser. Även i stunder då vi lider, är rädda, har förlorat någon eller tvingas avstå från något vi hett önskar kan vi finna frid och tröst inom oss själva. när livet slår till russ Harris Översättning: Johan Nilsson Inbunden, 220 sidor Utkom 2013 ISBN E-BOK russ harris, se ovan. russ HArrIS Kärlekens ACT Det finns inte någon perfekt partner, inte heller perfekta förhållanden. Alla par bråkar emellanåt och känslor av kärlek kommer och går. Men man kan likafullt ha en kärleksfull relation. Kärlekens ACT tar avstamp i de orealistiska föreställningar många har och visar hur man genom det egna handlandet kan stärka sin relation och skapa ett långlivat förhållande. kärlekens act russ Harris Översättning: Erik Nisser Pocket, 247 sidor Utkommer september 2014 ISBN E-BOK lyckofällan russ Harris Översättning: Helena Hansson Pocket, 300 sidor Utkom 2011 ISBN

17 PSYKOLOGI OCH PSYKIATRI ZINDEL V. SEGAL, J. MARK G. WILLIAMS, JOHN D. TEASDALE Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression Här kommer standardverket om mindfulnessbaserad kognitiv terapi i allmänhet och för depression i synnerhet, i en efterlängtad svensk översättning! Denna unika gruppbehandling vid återkommande depression integrerar mindfulness, kognitiva tekniker och meditationer för att förebygga nya återfall. Under åtta veckor lär sig deltagarna att radikalt förändra sitt förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Författarna ger en komplett och välskriven presentation av terapin och dess teoretiska bas. Aktuellt forskningsstöd redovisas liksom hur metoden kan anpassas till kroppsliga och psykologiska tillstånd utöver depression. Resursmaterial i form av formulär och ljudspår gör boken extra användbar. Boken är en ovärderlig kunskapskälla och en läsupplevelse för alla som arbetar med depressionsbehandling eller med mindfulness. NYHET Zindel V. Segal är professor i psykiatri och en framstående forskare inom depression vid University of Toronto. Han leder också kliniken för kognitiv beteendeterapi vid Centre for Addiction and Mental Health. J. Mark G. Williams är professor i klinisk psykologi och en framstående forskare vid University of Oxford. Han är också chef för The Oxford Mindfulness Centre vid institutionen för psykiatri vid University of Oxford. John D. Teasdale har varit forskare vid enheten för kognition och hjärnforskning vid United Kingdom Medical Research Council i Cambridge, England. Sedan pensioneringen har dr Teasdale undervisat internationellt i insiktsmeditation. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams och John D. Teasdale Översättning: Eva Trägårdh Andra internationella utgåvan Inbunden, cirka 450 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN MARK WILLIAMS, ZINDEL V. SEGAL, JOHN D. TEASDALE, JON KABAT-ZINN Mindfulness En väg ur nedstämdhet CD INGÅR Mark G. Williams, Zindel V. Segal, John D. Teasdale, se ovan. Jon Kabat-Zinn, se nedan. Mindfulness, en del av tredje vågens KBT, kommer från början från österländska traditioner inom meditation. Metoden som presenteras i boken kombineras med kognitiv terapi, så kallad MBCT. En cd-skiva medföljer med guidade meditationer skapade av Jon Kabat-Zinn speciellt för boken. Mer om mindfulness på sidorna Mindfulness Mark Williams, Zindel V. Segal, John D. Teasdale, Jon Kabat-Zinn Översättning: Eva Mannheimer Inbunden, 272 sidor Utkom 2008 ISBN JON KABAT-ZINN Vart du än går är du där Medveten närvaro i vardagen Vart du än går är du där är en handledning i konsten att meditera och att lära känna sig själv att bli vaknare för det som sker just nu, både inom sig själv och i omvärlden. Utifrån situationer som det är lätt att känna igen sig i beskriver författaren enkla övningar i meditation som man själv kan göra hemma. Jon Kabat-Zinn är professor emeritus i medicin vid University of Massachusetts Medical School, USA, och är en av förgrundsgestalterna inom mindfulness. Vart du än går är du där Jon Kabat-Zinn Översättning: Ann Björkhem Inbunden, 261 sidor Utkom 2005 ISBN

18 Psykologi och Psykiatri martin m. antony, richard P. SWinSon När perfekt inte duger Strategier för att hantera perfektionism Har du höga krav på dig själv och andra? Fastnar du i detaljer? Skjuter du upp och undviker saker av rädsla för att begå misstag? Att vilja göra bra ifrån sig är naturligt och kan sporra oss att prestera. Men om man ständigt oroar sig över att göra fel kan det bli svårt att komma till sin rätt. Den här boken hjälper dig att steg för steg släppa taget om behovet att alltid göra allting perfekt. Orsaker till perfektionism och hur det yttrar sig beskrivs, liksom vilka konsekvenser det får i vardagen och för din hälsa. Genom konkreta övningar får du utmana orealistiska förväntningar och utveckla förmågor för att leva ett liv med både skavanker och guldkant. Metoderna utgörs av acceptans- och förändringstekniker från kognitiv beteendeterapi. Boken är en självhjälpsbok för dig som hindras av perfektionism och lämpar sig även som behandlingsunderlag för terapeuter. NYHET martin m. antony är professor i psykologi vid ryerson University i Toronto och internationellt välkänd inom KBT. Förutom denna bok har han författat ett flertal andra böcker, såväl fackböcker inom KBT som andra självhjälpsböcker. richard P. swinson är professor emeritus och före detta ordförande vid Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences vid McMasteruniversitetet i Hamilton, Kanada. när perfekt inte duger Martin M. Antony, richard P. Swinson Översättning: Elisabet Fredholm Andra internationella utgåvan Mjukband, ca 290 sidor Utkommer hösten 2014 ISBN ChriSTina andersson, Sofia viotti Compassionfokuserad terapi Detta är den första svenska boken om compassionfokuserad terapi (CFT). Compassion handlar om att vara uppmärksam på lidande, sitt eget och andras, förenat med motivation att vilja lindra det. Forskning har visat att övning i compassion aktiverar system i hjärnan som minskar stress och ökar upplevelsen av att känna sig lugn och trygg. Genom att lära sig att bemöta sig själv och omgivningen med vänlighet och värme både mår man bättre och blir mer benägen att hjälpa andra. CFT är en integrativ psykoterapiform med en gedigen bas i neurovetenskap, evolutionsteori, anknytningsteori, affektteori och inlärningsteori. Författarna förklarar vad compassion är, hur denna förmåga utvecklas och påverkar oss i relationen till andra och oss själva, samt vad brister i förmågan till compassion kan bero på och leda till. Läsaren får därtill en teoretisk bakgrund till terapimetoden och konkret vägledning i hur den utövas. Extramaterial finns på christina andersson och s o fi a Viotti är psykologer, utbildade i CFT och har genomfört Sveriges första studie om compassion vid Karolinska Institutet. De är båda anslutna till Center for Social Sustainability (CSS) ett tvärvetenskapligt forskningscenter för social hållbarhet vid Karolinska Institutet. compassionfokuserad terapi Christina Andersson, Sofia viotti Inbunden, 216 sidor Utkom 2013 ISBN FOTO: MIA CArLSSON 16

19 Psykologi och Psykiatri NYHET FOTO: ANNA von BrÖMSSEN Författarna är verksamma vid Göteborgs universitet och forskar kring kroppsuppfattning. ann Frisén (i mitten) är professor i psykologi och leg. psykolog. kristina holmqvist gattario (t.h.) är fil.dr i psykologi. carolina lunde är fil.dr i psykologi och lektor. Projekt perfekt Ann Frisén, Kristina Holmqvist Gattario, Carolina Lunde Mjukband, ca 240 sidor Utkommer september 2014 ISBN ann frisén, kristina holmqvist gattario, Carolina lunde Projekt perfekt Om utseendekultur och kroppsuppfattning Utseendekulturen, med ihärdiga bud - skap om hur man ska se ut för att uppnå idealen, har gjort att många är missnöjda med sin kropp. Man talar till och med om ett normativt kroppsmissnöje att det snarare är regel än undantag att inte vara nöjd med sitt utseende. Projekt perfekt lyfter fram aktuell forskning om kroppsuppfattning, hur vi värderar vårt utseende och hur nöjda eller missnöjda vi är. Med nutida exempel diskuterar författarna barns, ungdomars, kvinnors och mäns syn på sina kroppar. Hur formas vår kroppsuppfattning? Hur införlivar vi ideal? Vad kännetecknar positiv kroppsuppfattning? Boken belyser också hur ideal och kroppsuppfattning varierar över kulturer och kontexter. Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, socionomer, lärare, folkhälsovetare och beteendevetare och för alla som vill ta del av angelägen forskning om kroppsuppfattning. 17

20 Natur & Kultur var de första att gå in med pengar när Läsrörelsen satte igång. Det var en förutsättning för vår överlevnad, berättar Elisabet Reslegård. Ett dåligt ordförråd leder till värre saker än svordomar Var fjärde pojke som går ut skolan kan inte läsa och förstå enkla texter, säger Elisabet Reslegård, ordförande i Läsrörelsen. Det innebär att de saknar förutsättningar att följa med i de flesta ämnen. Mental utveckling ersätts av mental avskildhet, från lärande elever och gemenskapen i skolan. Utanförskapet befästs efter avslutningen. Att delta i samhällsdemokratiska processer blir lika främmande som det varit att delta i matematik och svenska. Språkfattigdom och dess konsekvenser kan förebyggas, men bara om stimulansen kommer i tid. Läsrörelsen engagerar lärare, förskollärare, föräldrar och bibliotekarier i en mångfald projekt, med ett gemensamt: att låta barn erövra språket redan då de lär genom lek. Läsrörelsens arbete gäller livet. Natur & Kultur stödjer Läsrörelsen därför att det också är viktigt hur vi lever det. Natur & Kultur ger ut läromedel, kurslitteratur och böcker för den allmänna bokmarknaden. Förlaget grundades 1922 och ombildades 1947 till en den oberoende stiftelsen Natur & Kultur. I stiftelsens stadgar står att vi ska verka för folkbildning och motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet. Detta uppdrag fullföljer vi i vår utgivning, genom samarbeten, priser och stipendier.

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen för kurs- och fortbildningslitteratur inom de människovårdande

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Psykologi, socialt arbete & vårdvetenskap 2016 Natur & Kultur Akademisk 1 Vi vill inspirera dig till fördjupning FOTO: EVA LINDBLAD Välkommen till den nya katalogen! Med vår utgivning vill vi ge dig som

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Lev som du lär. Om jag till exempel tycker att det är viktigt att ta hand om naturen, så är varje litet steg i den riktningen måluppfyllelse:

Lev som du lär. Om jag till exempel tycker att det är viktigt att ta hand om naturen, så är varje litet steg i den riktningen måluppfyllelse: Lev som du lär prova på! Guide i 5 steg sidan 48 Vad har du för värderingar? Det är lätt att stanna vid fluffiga formuleringar om att vara en god vän, vara en bra förälder eller göra sitt bästa på jobbet.

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

Bemötande av patienter med särskilda behov. Samarbete mellan tandsköterska och psykolog. Shervin Shahnavaz, leg. psykolog

Bemötande av patienter med särskilda behov. Samarbete mellan tandsköterska och psykolog. Shervin Shahnavaz, leg. psykolog Välkommen! Bemötande av patienter med särskilda behov Samarbete mellan tandsköterska och psykolog Shervin Shahnavaz, leg. psykolog Katarina Edentorp Eriksson, tandsköterska Tandvårdspsykologi sida ki.se/dentmed/kbt

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Psykologiska aspekter på långvarig smärta. Monica Buhrman Leg psykolog & doktorand Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset

Psykologiska aspekter på långvarig smärta. Monica Buhrman Leg psykolog & doktorand Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Psykologiska aspekter på långvarig smärta Monica Buhrman Leg psykolog & doktorand Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset Kognitiv Beteende Terapi -KBT Beteendeterapi: Bygger på inlärningsforskning, 1 1800-

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning.

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018

KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 KBT för legitimerade psykoterapeuter och psykologer med annan legitimationsgrundande inriktning. Höstterminen 2017 Vårterminen 2018 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjunde gången till en utbildning

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå

Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org. Försäkringskassan Samordningsförbundet Umeå Att vara professionell i gränslandet mellan livets svårigheter och psykisk sjukdom- vilken kunskap krävs för det? Åsa Kadowaki Leg läkare, specialist i psykiatri Leg KBT-psykoterapeut www.lakaremedgranser.org

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi Dnr FAK1 2011/154 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) Programkod: Programmets benämning: Beslut

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

KURSPLAN. Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Basutbildning i Psykoterapi med speciellt fokus på psykoterapeutiskt arbete med ungdomar och Unga Vuxna 2016-2017. Start 21 januari 2016 Den psykiska ohälsan hos ungdomar och unga vuxna ökar tillsammans

Läs mer

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan

Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Fredrik Livheim leg. psykolog 070-694 03 64 livheim@hotmail.com Intresseanmälan för att gå utbildning i ACT i skolan Här kommer lite information (som du delvis redan känner till). I slutet av dokumentet

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA

PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA PSYKOLOGISK OCH PSYKOSOCIAL BEHANDLING FÖR VUXNA Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Psykologisk

Läs mer

Traumatisk stress. Lästips från sjukhusbiblioteket

Traumatisk stress. Lästips från sjukhusbiblioteket Traumatisk stress Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2016 Att hantera traumarelaterad dissociation : färdighetsträning för patienter och deras terapeuter (2012) Av Suzette Boon,

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY EN INTRODUKTION TILL ACT ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY Presenteras av Vad är ACT? ACT står för Acceptance and Commitment Therapy vilket också sammanfattar vad terapimetoden går ut på. I en ACT-behandling

Läs mer

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL

Bipolär sjukdom. Läs- och länktips. Böcker. Sjukhusbiblioteket/PIL Läs- och länktips Bipolär sjukdom Böcker Addis, Michael Ta makten över depressionen steg för steg : förändra dina vanor - förbättra ditt liv (2007) Om metoden beteendeaktivering som behandling av depression.

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Författarna är förgrundsgestalter inom MBKT och har mångårig klinisk erfarenhet.

Författarna är förgrundsgestalter inom MBKT och har mångårig klinisk erfarenhet. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Zindel V. Segal. integrerar mindfulness, kognitiva tekniker och meditationer för att förebygga återfall

Läs mer

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda.

- Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. 1 PSYKOTERAPI ALA PETRI - Psykoterapi; ordets etiologi; från latin psyko själ, terapi att behandla, att vårda. - Definition av psykoterapi: Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Differentialdiagnoser: Vad ser vi, vad missar vi och varför? Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik

Differentialdiagnoser: Vad ser vi, vad missar vi och varför? Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik Introduktionsutbildning 17.01.31 Flykt, exil och trauma Kompetensutvecklingsprogram för psykiatrin Differentialdiagnoser: Vad ser vi, vad missar vi och varför? Transkulturella aspekter på symptom och diagnostik

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Anmäl dig före 20 oktober och spara 1000 kr! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Anmäl dig före 2 maj och spara 1000 kr! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi Vad är det? KBT-praktiken Introduktion i kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en inriktning inom kunskapsfältet psykoterapi. Med psykoterapi menas behandling

Läs mer

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening

Barn med specialbehov. 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Barn med specialbehov 4H Verksamhetsledardag, 25. mars, 2010 Psykolog Mikaela Särkilahti, Ord och Mening Struktur 1. Barn med specialbehov vad är det? 2. Teori- Olika typer av specialbehov -Inlärningen

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi

Riskbruk, missbruk och beroende. Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Riskbruk, missbruk och beroende Nationell fortbildningskurs Missbrukspsykologi Vision Att fortbildningen ger en orientering om hur missbrukspsykologi kan tillämpas i det kliniska/praktiska arbetet med

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö Mindfulnessakademin Mindfulnessakademin har som mål att sprida kunskap om Mindfulness till såväl enskilda människor som grupper, företag och organisationer. Utbildningar, kurser och föreläsningar håller

Läs mer

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN

BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Malin Gren Landell Fil dr, Leg psykolog, leg psykoterapeut Avd för klinisk psykologi och socialpsykologi BLYGA OCH ÄNGSLIGA BARN Ladda ned/beställ från www.sos.se/publikationer Vikten av kunskap om blyghet

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Acceptans ett verktyg för att hantera stressen

Acceptans ett verktyg för att hantera stressen Insidan Acceptans ett verktyg för att hantera stressen Publicerad 2017-01-19 I Psykologen och forskaren Fredrik Livheim blev tidigt intresserad av kopplingen mellan mindfulness och psykologisk behandling,

Läs mer

Motiverande samtal - introduktion. BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing

Motiverande samtal - introduktion. BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing Motiverande samtal - introduktion BOJ konferensen den 19-20/11 Liria Ortiz Peter Wirbing Motiverande samtal en introduktion Liria Ortiz MI lärare (MINT), leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), lärare och

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008

sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 sfkbt:s policydokument i utbildningsfrågor 2008 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT) En av föreningens viktigaste uppgifter är att: - främja forskning, utbildning och behandling

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd

God samverkan kräver. Regionala utvecklingsplanen för Psykiatri, Beroende. Samverkan FMB Behandling / Stöd God samverkan kräver Samverkan FMB Behandling / Stöd Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Biträdande verksamhetschef Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Email:sven-eric.alborn@vgregion.se

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi HT 2016 INFORMATION Inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi omfattande sex heldagar (kl 9-12

Läs mer

Att bli av med smärtan-när lösningen blir problemet.

Att bli av med smärtan-när lösningen blir problemet. Att bli av med smärtan-när lösningen blir problemet. Smärtkongress Gbg 10-11-2017 Sally Marshall, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut KBT Utbildad lärare/handledare KBT/ACT info@sallymarshall.se www.sallymarshall.se

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Kronisk suicidalitet. Suicidalitet 2009-12-08. Självmordstankar och självmordsförsök

Kronisk suicidalitet. Suicidalitet 2009-12-08. Självmordstankar och självmordsförsök Kronisk suicidalitet Suicidalitet Maria Wiwe& Peder Björling MBT-teamet Huddinge Att definiera sig själv på något sätt utanför den levande världen = stark identitetskänsla. Stark inre smärta. Inget kortvarigt

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att leva med smärta - ACT som livsstrategi

Att leva med smärta - ACT som livsstrategi Att leva med smärta - ACT som livsstrategi Rikard K Wicksell, med dr, psykolog Sektionen för Beteendemedicinsk Smärtbehandling, Smärtcentrum Karolinska Universitetssjukhuset; Inst Klin Neurovet, Karolinska

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa?

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa? Agenda för workshop Workshop ACT Cecilia Olsson Leg sjukgymnast & beteendevetare www.livspraktiken.se Placera ACT på kartan Kort introduktion till ACT Beteendets funktion & Beteendeanalys ACTs sex kärnprocesser,

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Stöd och behandling för barn som drabbats av våld

Stöd och behandling för barn som drabbats av våld Stöd och behandling för barn som drabbats av våld Anna Norlén Verksamhetschef & Rektor Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut ERICASTIFTELSEN ERICASTIFTELSEN Högskoleutbildning Psykoterapi för barn och unga (0-25)

Läs mer

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås

Depression. Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland. Sjukhusbiblioteket Västerås Depression Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Aarøe, Rolf Vinn över din depression: en självhjälpsbok. 2006, 274 s. Addis, Michael E Ta makten

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA)

EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA) EMOTION REGULATION GROUP THERAPY (ERGT) OCH BEHANDLING AV UNGDOMAR MED ICKE-SUICIDALT SJÄLVSKADEBETEENDE VIA INTERNET (ERITA), leg psykolog, doktorand Centrum för Psykiatriforskning Institutionen för klinisk

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

INFORMATION OCH KURSPLAN

INFORMATION OCH KURSPLAN INFORMATION OCH KURSPLAN KBT för psykodynamiker Höstterminen 2015 vårterminen 2016 INFORMATION SAPU inbjuder härmed för sjätte gången till en utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) som vänder sig till

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

!"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare

!#$%&$&'($)*+,%-./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare !"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare Att flytta till en annan kultur Lämna egna landet Lämna släkt, eventuellt familj Hitta nya gemenskaper Hitta arbete Hitta bostad

Läs mer

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Grupputbildning vintern Vecka 46: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vintern 2017-18 17-18 Vintern Plats Folkets hus Skolgatan 59 Umeå Anmälan Via formulär på www.livskompass.se senast 31 oktober Pris Inklusive behandlingsmanual

Läs mer

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling.

För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Om behandling För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1

Att hantera stress och främja hälsa. Grupputbildning vårterminen Vecka 9: UTBILDNINGSTILLFÄLLE 1 ACT Att hantera stress och främja hälsa Grupputbildning vårterminen 2017 2017 Vårterminen Sista anmälningsdag Fredag 2016-01-13 (efter det i mån av plats) Plats Luleå lokal ej bestämd Anmälan Via formulär

Läs mer

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd?

Barn o ungas psykiska ohälsa. Hur kan familjerna få stöd? Barn o ungas psykiska ohälsa Hur kan familjerna få stöd? Ylva Benderix leg psykoterapeut, dr i vårdvetenskap 1 Psykisk ohälsa bland unga undersöktes under 2013 av Socialstyrelsen. Barn och unga`s hälsa,

Läs mer