Eftertentamen Psyke termin 5 vt 2013 (15 august 2013) maxpoäng poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eftertentamen Psyke termin 5 vt 2013 (15 august 2013) maxpoäng poäng"

Transkript

1 Fråga 1 3 p På en fest möter du några kompisar från skolan; ni har inte setts på ett tag. När de få höra att du läser till läkare nu och precis har haft ämnet psyke på utbildningen, så uppstår en livlig diskussion kring detta. Framförallt Emil vet exakt hur det ligger till; enligt honom så är psykiatriska sjukdomar väldigt sällsynta och förekommer hos er tiotusen invånare, och då är det i första hand autism och ADHD, det har han läst i tidningen. Schizofreni är ännu mera sällsynt, det finns bara enstaka patienter i Sverige. Därför anser han att det spenderas alldeles för mycket pengar på detta område, som hellre borde läggas på riktig sjukvård, som han uttrycker det. Hur bemöter du det? Hur höga är prevalenssiffrorna när det gäller depressioner, alkoholberoende och schizofreni? Fråga 2 Beskriv skillnaden mellan Kraepelins dementia praecox och dagens schizofrenikoncept. Fråga 3 Vad menas med begreppet common factors i psykoterapisammanhang? Fråga 4 En råtta får en elektrod implanterad i hjärnan enligt bifogad skiss: 4 p När djuret sedan ges möjlighet att självt aktivera elektroden, så uppvisar råttan följande beteenden: Råttan aktiverar elektroden hela tiden. Den verkar inte bry sig om att äta eller dricka. Till och med när den är helt utsvulten föredrar den elektrodaktivering före mat och dryck. Förklara det beskrivna fenomenet och beskriv de viktigaste transmittorsystem och neuroanatomiska strukturer som är inblandade.

2 Fråga 5 Du minns Sven från basgruppsfallet? Han fick antipsykotika och i samband med detta parkinsonistiska biverkningar. Istället för att minska dosen ger vi honom nu en M1- antagonist. Vad är rationalen bakom det? Jämför denna åtgärd med en sänkning av den antipsykotiska medicineringen. Fråga 6 Emir har missbrukat diverse droger bl. a. opiater sedan han var 17 år gammal. Han missköter sin hygien, hans enda intresse verkar vara att skaffa fram sina droger. Dessutom har han ett problem: han behöver högre och högre doser ju längre tiden går, vilket medför att han behöver skaffa mer och mer pengar. Han har försökt flera gånger att sluta med opiater, men misslyckats; den första tröskeln är abstinensen med smärta, diarréer, illamående, hjärtrusning, frysandet och svettningar. Men värst är att även när han har slutat, så kan små händelser utlösa suget efter drogen igen. a) Beskriv patogenesen av de första två fenomenen (tolerans och abstinens) på cell/receptornivå b) Vilken teori brukar användas för att förklara det tredje fenomenet (craving)? Fråga 7 Elin har pga sin ADHD fått Metylfenidat, ett amfetaminderivat, utskrivet. Vilket transmittorsystem påverkar substansen, vilka anatomiska strukturer är kopplade till den och hur förklarar man effekten på ADHD? 3 p

3 Fråga 8 Två av de mest inflytelserika patofysiologiska modellerna för schizofreni är dopaminhypotesen och glutamathypotesen. Jämför dessa två modeller: a) Beskriv några viktiga observationer som ligger till grund för dessa två modeller. b) Ingen av modellerna räcker som förklaring. Vilka problem ger respektive modell upphov till när man försöker förklara schizofrenisjukdomen? Fråga 9 I samband med psykoser och autistiska störningar pratar man ofta om salience. Beskriv vad begreppet salience landscape innebär. Fråga 10 Förklara innebörden av begreppet mentalisering. Fråga 11 Under psykiatrireformen på 90-talet delades ansvaret för psykiatrin upp i tre delar, nämligen primärvården, socialpsykiatrin och specialistpsykiatrin. Vilken av dessa delar har till uppgift att erbjuda följande patienter hjälp: 4 p a) Terese, som har fått en depression av lättare grad b) Gunnar, som har en psykossjukdom och behöver ett boende c) Nils, som behöver behandling för en bipolär sjukdom Fråga 12 På den psykiatriska jourmottagningen finns Arne, som har beroendeproblem; bl. a. brukar han ta amfetamin. Ett vårdintyg har skrivits på honom och kvarhållningsbeslutet är fattat. Plötsligt blir patienten agiterad, och börjar slå sönder mottagningens inredning. En hotfull situation uppstår. Patienten förefaller helt förvirrad. Vilket av följande påståenden angående tvångsvården är korrekt? a) Då patienten har en missbrukshistoria får inte LPT tillämpas. Patienten måste således släppas från psykiatrin. För fortsatt vård ansvarar kommunens missbruksenhet. Beslut om detta kan fattas av kommunfullmäktiges ordförande eller dennes ombud. b) I detta läge kan inga tvångsåtgärder vidtagas med stöd av LPT. Först måste chefsöverläkaren fatta intagningsbeslut. Till dess får patienten bara hållas kvar på mottagningen och måste tillåtas agera fritt. c) Endast nödvärn enligt brottsbalken är tillämpligt, LPT kan inte användas i detta fall. d) ST-läkaren på mottagningen får fatta beslut om att spänna fast patienten för att undvika att patienten allvarligt skadar sig själv eller andra.

4 Svar på fråga läggs i separat mapp 5,5 Fråga 15 p Håkan, en 42-årig dataingenjör på ett medelstort företag, som bor med fru och två barn, 13 och 9 år gamla, har drabbats av en depression. Den tycks ha börjat för ungefär 4 månader sedan och ter sig så pass svår att du vill starta läkemedelsbehandling mot depression. Ange för var och en av följande punkter om de har eller inte har klar relevans som möjlig bidragande etiologisk faktor (ja eller nej). Beskriv sedan kort (en eller ett par meningar för varje punkt) din uppfattning om varför de skulle vara relevanta eller inte relevanta, eller om de på något annat sätt kan belysa diagnosen. a) Håkan är uppväxt i ett medelklasshem och har 2 äldre syskon. b) Håkans syster har diabetes mellitus typ 1. c) Håkans mor dog i en singelbilolycka vid 45 års ålder när Håkan själv var 8 år. d) Håkans morfar skall ha varit manodepressiv, låg inlagd på psykiatrisk klinik flera gånger och behandlades periodvis med litium. e) Håkan har lindrig psoriasis på armbågar och knän, som behandlas med Daivonex, en salva för lokalbehandling med aktivt D-vitamin. f) Håkan har periodvis allergiska besvär (pälsdjur och pollen) och tar cetirizin (en receptfri antihistamin) vid behov. Senast var detta aktuellt för 4-6 månader sedan. g) Håkan får ibland migränattacker. För ett halvår sedan skrev distriktsläkaren ut metoprolol (beta-1-receptor-blockerare), depottabletter 100 mg/dag som migränprofylax, som Håkan varit noga med att ta enligt ordination. h) Håkan anger att han har blivit mer glömsk sista tiden. i) Håkans fru kan erinra sig en period för 4 år sedan när Håkan var inbillningssjuk, d.v.s. han var väldigt orolig för olika sjukdomar och sökte sin husläkare för diverse bagateller. j) Håkan var vid ett tillfälle för 6 år sedan otrogen med en kvinnlig kollega på företaget. Hustrun blev aldrig informerad om detta. Håkan oroar sig nu för att han då skulle ha ådragit sig en sexuellt överförd infektion. k) Företagets V.D. började förra ett halvår sedan diskutera med Håkan om han var beredd att bli befordrad och ta över ansvaret som chef för utvecklingsenheten efter en kollega som skall gå i pension. Fråga 16 4p Du väljer att behandla Håkan med sertralin (SSRI, som är ett rekommenderat förstahandsmedel vid depressionsbehandling). Efter 5 veckor är han bara en aning förbättrad och har också en del besvärande biverkningar. Håkan har läst på och säger att han vill ha ett medel med annan verkningsmekanism. Du har lärt dig att det inte finns så mycket evidens för en sådan strategi vad gäller effekten mot depression, men däremot ganska gott stöd när det gäller biverkningar, varför du vill tillmötesgå patientens önskemål. a) Ange två biverkningar som skulle kunna vara orsaken till att Magnus vill byta. b) Förklara för dessa två biverkningar deras hypotetiska uppkomstmekanism. c) Nämn två antidepressiva substanser med annan/andra verkningsmekanism(er), som skulle kunna komma ifråga att byta till.

5 d) Beskriv dessa två preparats verkningsmekanism.

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom

Bild 3. Riskfaktorer Schizofreni Bipolär sjukdom Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Lars Jacobsson Professor emeritus psykiatri, Umeå. Psykiatrireformen och

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida)

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Ekonomi i gungning 2014-03-26

Ekonomi i gungning 2014-03-26 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. 2014-03-26 Denna rapport är

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer