Barnpsykiatrisk diagnostik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnpsykiatrisk diagnostik"

Transkript

1 Barnpsykiatrisk diagnostik Från symptom till diagnos metoder och problem Tord Ivarsson Forsker I, RBUP Øst og Sør Docent Göteborgs Universitet

2 Diagnos tidvis/bland vissa kontroversiellt Dia gnosis = igenom insyn/veta/förstå = att lära känna väl Stereotypa mönster i vissa avseenden är patienter med samma dia - gnos lika varandra Påverkar möjligheten att fungera i viktiga sammanhang För med sig lidande/obehag Besvärlig för omgivningen I andra hänseenden olika Barnet <> diagnosen Klinisk barn & ungdomspsykologi - Broberg (2003)

3 Vad är psykopatologi? Tankar, känslor och beteenden som är Vanliga men mer, allvarligare och oftare t.ex: Oro skiljas från mamma och pappa Ledsen och dyster... Ovanliga eller kvalitativt annorlunda t.ex: Oro bli förgiftad, skadad eller dödad ( <> sant) Höra röster, få meddelanden ur fläkten (<> sant)... Vad karaktäriserar problemen när gränsen till psykopatologi överträds? Funktion? Lidande?

4 Exempel: OCD Magiska lekar Inte trampa på sprickor eller A-brunnar Ha tursak med när man ska tävla Kontrollera Spisen, sladdar Dörrhandtaget/låset Vad skiljer?

5 Hur mäta när man saknar objektiva mått? Mätproblemen inom psykiatri/psykologi Dimensionella och/eller Kategoriska mått Vem ger bäst/tillförlitligast information? Mamma? Pappa? Mormor? Lärare? Kamraten? Psykiatern? Vilka diagnostiska hjälpmedel finns? Självskattningsskalor Föräldraskattningsskalor Lärarskattningar Diagnostiska Intervjuer Strukturerade intervjuer ex DICA Semistrukturerade intervjuer ex. KSADS Hybrid Semi/strukturerade ex. DAWBA Utelämnar: tester ex begåvningstest, exekutiva funktionstest mm.

6 Psykiatriska symptom/syndrom Dimension ex. YSR, CDI Längs en kontinuerlig dimension Var går gränsen för betydelsefull avvikelse? Frekvens i allmänna populationen? Subjektivt lidande? Funktionsförmåga? Avspeglar alla items kärnan i syndromet Kategorisk ex. DSM IV 0/1 Antingen eller Gränsen patologisk/icke patologisk definierad Passar gränsen alla åldrar? Passar gränsen alla utvecklingsnivåer? Svårighetsgraden avspeglas i antal assoc symptom passar det alla åldrar resp utvecklings-nivåer?

7 Psykopatologi: ex Depression Symptom Nedstämdhet/irritabilitet Förlust av glädje Sänkt självaktning Självmordstankar Hämning Sänkt koncentration Dålig aptit Dåligt med sömn Syndrom Symptom på depression (vänstra kolumnen) av ett minsta antal Varaktighet Sänkt funktionsförmåga Utesluter Organisk genes (ex. Addison) Orsakas av droger

8 Diagnosmetoders reliabilitet och validitet en avgörande egenskap Reliabilitet (tillförlitlighet) skattningen med hjälpmedlet stämmer över tid, över olika bedömare och inom hjälpmedlet (inre konsistens) en förutsättning för validitet Diagnosers/diagnosmetoders validitet (giltighet) handlar om man mätt/mäter det man önskar mäta Diagnoser har ofta låg överensstämmelse ett tecken på problemet med validitet mellan olika bedömare Kliniska diagnoser och strukturerade hjälpmedel Rettew (2009)

9 Diagnosmetoders reliabilitet och validitet en avgörande egenskap Diagnoser har ofta låg överensstämmelse mellan olika bedömare och visavi strukturerade hjälpmedel Diagnos Kappa (samstämmighet) GAD 0.19 Eg. Depression 0.45 OCD 0.64 Trotssyndrom 0.49 Separationsångest 0.41 Rettew (2009)

10 Diagnosmetoders validitet och reliabilitet en avgörande egenskap Diagnoser har ofta låg överensstämmelse mellan olika bedömare och visavi strukturerade hjälpmedel Forskaren (strukt. Intervju) JA NEJ Kliniker JA 20 5 Ger kappa= 0.40 NEJ I 30% av fallen är man oense om diagnosen Rettew (2009)

11 Självskattning av psykiska symptom Dimension ex. YSR, CDI Längs en kontinuerlig dimension Var går gränsen för betydelsefull avvikelse? Frekvens i allm pop? Subjektivt lidande? Funktionsförmåga? Vad innebär en poäng? Samma poäng kan man få genom olika sätt skatta items ex. 27*1=13*2+1? Betyder poängen samma sak? Kategorisk ex. DSM IV 100 0/1 Antingen eller Gränsen patologisk/icke patologisk definierad Passar gränsen alla åldrar? Passar gränsen alla utvecklingsnivåer? Std. Dev = 6,13 Svårighetsgraden 0,0 5,0 avspeglas i antal assoc 10,0 symptom 15,0 20,0 25,0 passar 30,0 35,0 det 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 alla åldrar resp CDI totalscore utvecklings-nivåer? Mean = 8,5 N = 376,00 Ivarsson (2008)

12 Självskattning av psykiska symptom vs diagnos Dimensionell skattning Depression Self Rating Scale (DSRS) Ifylld på avdelningen av ungdomarna Table 2. Diagnosis, DSRS (cut off point 15) Diagnosis DSRS Total Var går gränsen för <15 15 DD total a OD total a Conduct disorders Emotional & Anxiety disorder Adjustment disorders Personality disorders Disorders not specified a p < DD versus OD (chi-square with Yates' correction) Ivarsson et al. J. Affect. Dis Kategorisk ex. DSM IV 0/1 Antingen eller Gränsen patologisk/icke patologisk definierad Passar gränsen alla åldrar? Passar gränsen alla utvecklingsnivåer? Svårighetsgraden avspeglas i antal assoc symptom passar det alla åldrar resp utvecklings-nivåer?

13 Föräldrar och barns enighet Lauth (2010)

14 Överlappning är regel Ett syndrom Samsjuklighet med 2 eller fler sdr eller Dålig avgränsning mellan spt vid Intervju? Depression Irritabilitet Trötthet Koncentration Rastlöshet GAD Ängslan i sociala situationer Portalsymptom ADHD Associerade symptom

15 Symptom inom ett område kan likna/överlappa mot symptom inom ett annat område DBB Any Disruptive behavioural disorder ODD - Oppositional Defiant Disorder CD - Conduct Disorder Girls Boys p Ch Adol p DBD n.s ODD n.s CD 0 2 n.s n.s. 23% av OCD-patienter har klinisk nivå symptom på skalan Aggressive behavior 14 poäng eller mer hos < 5% av förpubertala pojkar Ivarsson (2008)

16 Validering lyfta sig i stövelskaften klinik SDI LEAD Barn/Föräldra/Lärare information Status - undersökning Systematisk informationsinsamling Barn/Föräldra/Lärare information Informationsinhämtning i behandling Resultat av behandling

17 KSADS vs Guldstandard Longitudinal Expert All Data Diagnosis (LEAD) validering av KSADS LEAD* av Jarbin Diagnoser JA NEJ enl. KSADS JA???? ca 10 olika NEJ???? läkare i Sydsverige * reliabilitet Jarbin vs Ivarsson Jarbin & Ivarsson pågående arbete

18 Diagnostiska system är inte huggna i sten DSM IV diagnosen Bipolär störning har använts för barn med ADHD med affektiva symptom = Ilskna, aggressiva utbrott Turbo (ADHD+ODD) symptomen går utöver ADHD) Ca 11-23% av barn med ADHD fick BP vid Massachusetts General Hospital i andra populationer var det ovanligt ex. fr. UK 0.5% I DSM 5 ny diagnos Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) Möjliggöra forskning & minska bruket av stabiliserare Pataki & Carlson (2013)

19 DSM 5 ny diagnos för att minska BP Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) Ilskeanfall (verbalt/fysiskt) av klart onormal grad x3/vecka eller oftare Noteras i 2 miljöer och allvarligt i minst en miljö Stämningsläget Duration Ålder irritabelt, ilsket; oftast, nästan dagligen o observerbart 1+ år och max 3 månader fri emellan Debut före 10 år och diagnos sätts ej före 6 år o ej efter 18 år Exklusion 2 dagar av mani (eufori + 3 B -kriterier) dvs BP UNS MDD, Dystymi, Bipolaritet, Om förklaras bättre av annan störning (PDD, PTSD, Sep Ång,,) eller av organisk el toxisk påverkan Trotssyndrom (ODD)

20 Diagnostiska hjälpmedel - exempel Intervjuer KSADS (=Gold standard) använd i flertalet stora studier valideras i Sverige Ger gott diagnostikstöd ADIS (bra vid ångest sdr) validering i USA Mini-Kid (validerad i USA kräver kunnig användare) DAWBA / själv- + föräldra- + lärarskattning via internet => algoritm/ diagnoser => intervju fara falsk negativ/positiv Själv- & Föräldra-, lärar skattn. ASEBA (CBCL, YSR, TFR) väl normerade i många kulturer SDQ: hygglig screen begränsad pga få frågor Depression: CDI (svensk normering) valid?; MFQ snart validerad/ ej normer Ångest: MASC (svensk normering valid?); SCARED snart validerad/ normerad i Norge ADHD-RS, CY-BOCS*,... *Kliniker skattning

21 Slutsats Det finns effektiva diagnostiska hjälpmedel med goda psykometriska egenskaper varför använda sämre? Kostnad för dålig diagnostik? Barnpsykiatrins dilemma med olika informanter som ofta är oense löses bäst med Halvstrukturerade intervjutekniker ASEBA med möjlighet för flera informanter Vid specifika frågeställningar komplettera med ex MFQ, SCARED, ADHD-RS, CY-BOCS etc.

22 Barnpsykiatrisk diagnostik Psykopatologi vad är det? Tord Ivarsson Forsker I, RBUP Øst og Sør Docent Göteborgs Universitet

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering

Barn- och ungdomspsykiatrins metoder. En nationell inventering Barn- och ungdomspsykiatrins metoder En nationell inventering Artikelnr 2009-126-146 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, juni 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag av regeringen att inrätta

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik

Vårdprogram. hos vuxna vid psykiatrisk klinik Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Behandling av affektiv sjukdom 1.0 Vårdprogram hos vuxna vid psykiatrisk klinik Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso-

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne. Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med AD/HD Revideras senast februari 2015 Peik Gustafsson Lars-Henry Gustle Elisabet Sandberg Kullenberg Pia Tallberg Margarita

Läs mer

KAPITEL 11 ord- och förkortningslista

KAPITEL 11 ord- och förkortningslista 11. Ord- och förkortningslista ADIS Adolescens Antisocialt beteende ATP BASC-PRS BASC-TRS BDI Behaviorism Anxiety Disorder Interview Schedule for DSM-IV. Strukturerad klinisk intervju för barn 6 18 år

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING (CPRS-S-A) En självskattningsskala för ångest- och depressions-syndrom Pär Svanborg Marie Åsberg 2 Inledning Denna skrift vänder sig i första hand till specialister i allmänmedicin

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Björn Kadesjö, ö.l. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Socialstyrelsen, Stockholm

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt

Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Kort om ADHD hos barn och vuxna En sammanfattning av Socialstyrelsens kunskapsöversikt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten

Läs mer

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet

ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet ADHD - Diagnostik och behandling - Vårdens organisation - Patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt Observera! Alla detaljer i denna rapport har ännu inte helt kontrollerats. Det är därför

Läs mer

Lindrig utvecklingsstörning

Lindrig utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning Barnläkarveckan i Karlstad 2013-04-23 /Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus i Mariestad och Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

Läs mer

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

Glimtar från forskningsfronten

Glimtar från forskningsfronten Glimtar från forskningsfronten Stockholms läns landsting Barn- och ungdomspsykiatri oktober 2010 Sommarens kongresser i fokus Nr 28 detta höstnummer av Glimtar från forskningsfronten presenteras en högaktuell

Läs mer

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.

Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu. Depression hos barn och ungdomar Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu.se Förebygga och behandla depression vad kan ske i skolan? Förebygga

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

REGIONALT VÅRDPROGRAM

REGIONALT VÅRDPROGRAM REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 REGIONALT VÅRDPROGRAM Ångestsyndrom 2011 Huvudförfattare Christian Rück ISBN 91-85211-76-1 RV 2011:01 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr.

Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Handledare Kent Nilsson Professor Huvudhandledare Sheilagh Hodgins Professor Bihandledare Peter Larm Med. Dr. Bihandledare Cecilia Åslund Med. Dr. Bihandledare Medlemmar i betygskommittén Thomas Lundqvist

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar Fanny Estling Ebba Jakobsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB

FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB FAKTA OM ADHD Ett material för media framtaget av Eli Lilly AB Faktagranskat av dr Pär Svanborg, Sr Medical Advisor, Neuroscience Eli Lilly Sweden AB, mars 2010 Innehåll 1. Kortfakta om ADHD... 3 2. Orsaker

Läs mer

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd

Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd A research environment at Jönköping University Engagemang i förskolans aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd Mats Granlund Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping Förskolan skyddar och stödjer Barn

Läs mer