1930 Bank transaktionskonto ,00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00"

Transkript

1 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A Förutbet bidrag Laholms kommun Kommunala bidrag/haf , Förutbetalda bidrag ,00 A Överföring mellan bankkonton o ränta Falkb.Sparbank 1931 Bank föreningsk , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,50 Tillagd av ulf Ränteintäkter/SOTA 142,50 Tillagd av ulf A Cygrids 2440 Leverantörskulder 575,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder 2 734, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder , Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 2401 Beviljade bidrag till arkiv , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Näringslivsarkiv 1510 Kundfordringar 3 167, Öresavrundning/HAF 0, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 938, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum 2440 Leverantörskulder 4 484, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 873, Bank transaktionskonto ,00 A Ulf Bjarme 2:a halvåret Övr uppl kostn/förutbet intäkter 6 250, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, 1:a halvåret Regionbidrag/HAF ,00 Tillagd av ulf Regionbidrag/HAF ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Tillagd av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Struken av ulf A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 134, Bank transaktionskonto ,00 A Skånes Arkivförbund Kundfordringar 600, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, hyra 1:a kvartalet Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkiv i södra Halland Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00

2 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 2 A Falkenbergs Sparbank Bankkostnader/HAF 400, Bank transaktionskonto ,00 A Halmstads kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 5 685, Löner/SOTA 810,00 Samuel semester ers Sociala avgifter/sota 242, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 337, Bank transaktionskonto ,00 A Göteborgs stad, Visual Arkiv 2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter 5 750, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Bankkostnader/HAF 87, Kontorsmaterial/SOTA 190, Porto/SOTA 1 100, Porto/HAF 550, Kontorsmaterial/HAF 30, Bank transaktionskonto ,50 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Windows server 2003 Tillagd av apn se arkivdatabas/sota 575,00 Struken av apn A Cygrids wwww.arkivihalland.se/haf 3 150, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 234, Bank transaktionskonto ,00 A Fritz blommor Personal- och styrelsevård/haf 155, Bank transaktionskonto ,00

3 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 3 A Tema Arkiv Tidningar, facklitteratur/haf 885, Bank transaktionskonto ,00 A Näringslivets arkivråd Medlemsavgifter/HAF 1 000, Bank transaktionskonto ,00 A Statens Kulturråd Statens Kulturråd/SOTA , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1931 Bank föreningsk , Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Riksarkivet Projektstöd HAF/HAF ,00 Tillagd av Apn Projektstöd SOTA/SOTA ,00 Tillagd av Apn Projektstöd HAF/HAF ,00 Struken av Apn 1920 Plusgiro , Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 5 775, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Fora Avtalsförsäkringar/HAF 333, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB - Mobil Apn Telefon/HAF 181,00 Tillagd av Apn Mobiltelefon och internet/haf 181,00 Struken av Apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa februari Personal- och styrelsevård/haf 100, Egna konferenser/haf 110, Egna konferenser/haf 90, Egna konferenser/haf 100, Utbildning/konferenser/HAF 256, Porto/HAF 1 100, Personal- och styrelsevård/haf 141, Utbildning/konferenser/HAF 1 590, Resekostnader/SOTA 1 125, Leverantörskulder 174, Bank transaktionskonto ,55 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

4 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 4 A Resersättning Resekostnader/SOTA 155, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A kopieersättning Kontorsmaterial/SOTA 20,00 Tillagd av ulf Resekostnader/SOTA 20,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Regionarkivet Göteborg Projekt hitta.arkivihalland.se/haf 5 000,00 Tillagd av apn Programkostnader/HAF 5 000,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2510 Skatteskulder 8 472, Ränta på skattekontot/haf 496, Bank transaktionskonto , Avräkn skatter och avgifter 11,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av apn A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 503, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids wwww.arkivihalland.se/haf 4 350, ,00 Struken av apn Programkostnader/HAF 4 350,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf 1790 Övr interimsfordringar 575,00 Struken av ulf

5 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 5 A Cygrids forts... A Utbetalning av driftsbidrag 2/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,13 FASH Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,00 NLIH Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,00 FANH 1930 Bank transaktionskonto ,13 A Resersättning BM Styrelsen - Reseersättningar/HAF 237, Bank transaktionskonto ,60 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 434, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 434, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 7 929, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Varbergs vandrarhem Konferenser och utbildning/sota 390, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 321, Bank transaktionskonto ,00 A Teknik o Kompetenscentrum AB HAF-LA Egna konferenser/haf ,00 Struken av apn Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Bolagsverket SOTA projektet/sota 1 199, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 311, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Personal- och styrelsevård/haf 100, Personal- och styrelsevård/haf 946, Personal- och styrelsevård/haf 12, Styrelsen - Övrigt/HAF 279, Konferenser och utbildning/sota 600, Förbrukningsinventarier/SOTA 597, Porto/SOTA 550, Konferenser och utbildning/sota 150, Bank transaktionskonto ,99 A Plusgirot avgift Bankkostnader/HAF 401, Plusgiro 401,50 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50

6 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 6 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad Telefon/HAF 870, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 445, Bank transaktionskonto ,00 A Dustin AB Kontorsmaterial/HAF 5 156,00 Tillagd av apn Förbrukningsmaterial/HAF 5 156,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 115, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 263, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Parkering Styrelsen - Övrigt/HAF 200, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

7 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 7 A Region Halland Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 354, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av apn A Styrelsemöte resekostnader Styrelsen - Reseersättningar/HAF 378, Bank transaktionskonto ,00 A Kjell&Co AB Förbrukningsinventarier/SOTA 1 695, Bank transaktionskonto ,00 A Årsmötet 24/ Årsmöte/HAF 418,00 Blommor Årsmöte/HAF 276,00 Tackbok Årsmöte/HAF 276,00 Tackbok 1930 Bank transaktionskonto , Öresavrundning/HAF 0,01 A Styrelsemöte 15/ Styrelsen - Övrigt/HAF 58, Bank transaktionskonto ,50 A Redovisning av handkassa Resekostnader/SOTA 1 125, Porto/HAF 550, Oförutsedda kostnader/haf 799, Bankkostnader/HAF 87, Oförutsedda kostnader/haf 195, Arkivens dag/haf 1 549, Personal- och styrelsevård/sota 110, Oförutsedda kostnader/sota 300, Arkivens dag/haf 150, Resekostnader/SOTA 1 459, Kontorsmaterial/HAF 140, Porto/HAF 1 100, Personal- och styrelsevård/haf 398, Personal- och styrelsevård/haf 665, Resekostnader/SOTA 1 125, Bank transaktionskonto ,00 A Resultatdisposition enl årsmötet Årets resultat 9 279, Eget kapital 9 279,42 A Region Halland - Projektstöd SOTA 1920 Plusgiro , Projektstöd SOTA/SOTA ,00 A Region Halland - Projektstöd HAF (INSUP) 1920 Plusgiro , Projektstöd HAF/HAF ,00 A SJ Halmstad Mölndal Resekostnader/SOTA 306, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00

8 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 8 A Revisionsarvode Div administrationskostnader/haf 600, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet Frakt och transport/haf 185, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 74,00 Tillagd av ulf Kontorsmaterial/HAF 74,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Styrelsen resekostnader Styrelsen - Reseersättningar/HAF 237, Bank transaktionskonto ,60 A Blomstermakarna Personal- och styrelsevård/haf 360, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF ,81 Tillagd av ulf Projektstöd HAF/HAF ,81 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,81 A HGF mässa Utställning och mässor/haf 2 340,00 Struken av apn Marknadsföring/HAF 2 340,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF 1 324,00 Tillagd av ulf Löner/Mölndal ,00 Tillagd av ulf Löner/HAF ,00 Struken av ulf Sociala avgifter/haf 396,00 Tillagd av ulf Sociala avgifter/mölndal 3 935,00 Tillagd av ulf Sociala avgifter/haf 4 331,00 Struken av ulf Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 332, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 784,00

9 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 9 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Löner/Mölndal ,00 Tillagd av ulf Löner/HAF ,00 Johan Struken av ulf Sociala avgifter/mölndal 7 202,00 Johan Tillagd av ulf Sociala avgifter/haf 7 202,00 Struken av ulf 2941 Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 562, Bank transaktionskonto ,00 A Fora FORA enl avtal/haf 1 543, Bank transaktionskonto ,00 A Statens Kulturråd Statens Kulturråd/SOTA ,00 Tillagd av ulf Projektstöd SOTA/SOTA ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Falkenbergs Sparbank test av lönekonto Övriga projektkostnader/mölndal 1, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Årsmöte/HAF 139, Resekostnader/Mölndal 1 475,00 JD Resekostnader/Mölndal 350,00 AP Resekostnader/Mölndal 175,00 AP 1625 Övriga fordringar 185,00 HNA 1625 Övriga fordringar 185,00 HNA Projektstöd till medlemsarkiv/haf 699, Resekostnader/SOTA 445,00 AP 1625 Övriga fordringar 1 670,00 HNA Resekostnader/SOTA 653,00 AP Resekostnader/SOTA 1 125, Resekostnader/Mölndal 350,00 AP 1625 Övriga fordringar 1 475,00 HNA 1940 Bank transaktionskonto ,03 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 3, Plusgiro 3,00 A Café Campus, förtäring Årsmöte/HAF 1 020, Bank transaktionskonto ,00

10 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 10 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A SE domän se arkivdatabas/sota 150, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Resor SOTA Resekostnader/SOTA 924, Bank transaktionskonto ,30 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Bokföring 1:a halvåret Redovisningstjänster/HAF 7 500, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 483, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 484, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 639, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Licens A Cygrids Licens A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Sveriges länsarkivarier Medlemsavgifter/HAF 300,00 Tillagd av ulf 4130 Medlemsavgifter 300,00 Struken av ulf Föreningsavg avdr gill/haf 300,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A OKQ8 Resor Resekostnader/SOTA 865, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobil APn Telefon/HAF 419, Bank transaktionskonto ,00

11 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 11 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad kopior Trycksaker/SOTA 190, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Resekostnader/HAF 1 130, Resekostnader/HAF 247, Programkostnader/HAF 698, Kontorsmaterial/HAF 399, Porto/HAF 550, Förbrukningsinventarier/HAF 395, Förbrukningsinventarier/Mölndal 488, Kontorsmaterial/SOTA 250, Porto/SOTA 550, Övriga fordringar 1 475, Bank transaktionskonto ,61 A Falkenbergs kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland Regionbidrag/HAF , Plusgiro ,00 A Idea arbetsgivarservice Div administrationskostnader/haf 866, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto , Avräkn skatter och avgifter 50,00 Tillagd av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Tillagd av ulf A Region Halland hyra 3:e kv Lokalhyror/HAF 7 363, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 557, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 281, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad, tel 2:a kv Telefon/HAF 855, Bank transaktionskonto ,00 A Byggnads styrelsemöte 7/ Styrelsen - Övrigt/HAF 345, Bank transaktionskonto ,00

12 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 12 A Cygrids Licens A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 943, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 943, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 7 359, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Parkering i Göteborg Visual Arkiv Resekostnader/HAF 110, Bank transaktionskonto ,00 A Anna Agardsson resor Mölndal fakt HNA 1625 Övriga fordringar 200, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 642, Bank transaktionskonto ,00 A HNA Mölndalalsprojektet 1625 Övriga fordringar 5 190, Bank transaktionskonto ,00 A Dustin AB Kontorsmaterial/HAF 4 984, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Handkassa Bankkostnader/HAF 87, Programkostnader/HAF 233, Bank transaktionskonto ,35 A Meijels AB Kontorsmaterial/SOTA 726, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Hallands genealogiska förening Annonsering/HAF 2 000,00 Struken av apn Marknadsföring/HAF 2 000,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00

13 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 13 A Arkivens dag RA Arkivens dag/haf 5 000, Bank transaktionskonto ,00 A FANH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A FASH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,56 A NLIH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf 5 489, Bank transaktionskonto ,50 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 448, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 449, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Touch and Turn minnesbok Lämnade bidrag och gåvor/haf 400, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,81 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 248, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad faktura Övr ersättn och intäkter/haf 2 600, Plusgiro 2 600,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro 2 600, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Personal- och styrelsevård/mölndal 154, Övr kortfristiga fordr/mölndal 154, Resekostnader/HAF 75, Marknadsföring/HAF 147, Resekostnader/Mölndal 430, Bank transaktionskonto ,20 A Mölndals Kommun - Projektfordran Övr kortfristiga fordr/mölndal , Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Struken av ulf Övr ersättn och intäkter/mölndal ,00 Tillagd av ulf Övr ersättn och intäkter/mölndal 154,75 Tillagd av ulf Övr kortfristiga fordr/mölndal 154,75 Tillagd av ulf

14 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 14 A Affischer, Högskolan i Halmstad Marknadsföring/HAF 90, Bank transaktionskonto ,00 A Tryckpunkten Marknadsföring/SOTA 4 875, Bank transaktionskonto ,00 A Marknadsföring/SOTA 74,00 Utskrift+laminering Resekostnader/SOTA 306, Bank transaktionskonto ,00 A Kontantförsäljning CD 26/8 Släktforskardagen Böcker och CD - egna/haf 650, Böcker och CD - andras/haf 800, Kassa 1 450, Inköp materiel och varor/haf 700,00 FASH Inköp materiel och varor/haf 100,00 NLIH Inköp materiel och varor/haf 600,00 TT 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan kassa - bankkonto 1910 Kassa 1 450, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 3, Plusgiro 3,00 A Domännamn wwww.arkivihalland.se/haf 150, Bank transaktionskonto ,00 A OKQ8 hyrbil Resekostnader/HAF 385, Bank transaktionskonto ,00 A Åke Bendix reseers Styrelsen - Reseersättningar/HAF 558, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Nyheter Annonsering/HAF 2 808, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten Annonsering/HAF 6 679, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433,00

15 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 15 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Serverlicens Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf 2440 Leverantörskulder 115, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 236, Bank transaktionskonto ,00 A Hylte kommun Kommunala bidrag/haf 5 443, Plusgiro 5 443,00 A Handkassa Resekostnader/HAF 321, Personal- och styrelsevård/haf 120, Porto/HAF 550, Marknadsföring/HAF 624, Resekostnader/HAF 88, Oförutsedda kostnader/haf 999, Resekostnader/SOTA 123, Resekostnader/SOTA 118, Resekostnader/HAF 98, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro 5 443, Bank transaktionskonto ,00 A Mölndals stad HAF-LA Övr kortfristiga fordr/haf , Kundfordringar ,00 A Meijels AB Utbildning/konferenser/HAF 431, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Åke Bendix Styrelsen - Reseersättningar/HAF 1 512, Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkivförbund Medlemsavgifter/HAF 800,00 Tillagd av ulf Föreningsavg avdr gill/haf 800,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

16 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 16 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland kv Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 116, Mobiltelefon och internet/sota 603, Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad Telefon/HAF 832, Bank transaktionskonto ,00 A Bengt Svensson uppvaktning Styrelsen - Övrigt/HAF 200, Bank transaktionskonto ,00 A Vandrarhemmet Varberg Representation/HAF 310, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 491, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A SOTA kurs Uddevalla logi Konferenser och utbildning/sota 1 830, Bank transaktionskonto ,00 A Mölndals stad HAF-LA Kundfordringar , Bank transaktionskonto ,00 A Resor SOTA Resekostnader/SOTA 248, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder 115, Bank transaktionskonto ,00

17 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 17 A Skånes Arkivförbund Utbildning/konferenser/SOTA 242, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Arkivens dag Arkivens dag/haf 122, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,10 A IDEA Föreningsavg avdr gill/haf 831, Föreningsavg ej avdr gill kostn/haf 35,00 Tillagd av ulf 6992 Föreningsavg ej avdr gill kostn 35,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Sparbanksstiftelsen Varberg Arkivens Dag/HAF ,00 Tillagd av ulf Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto , Bankkostnader/HAF 1,50 A FANH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A FASH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,56 A NLIH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf 5 489, Bank transaktionskonto ,50 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Falkenbergs kommun Styrelsen - Övrigt/HAF 390, Bank transaktionskonto ,00

18 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 18 A Skånes Arkivförbund Inköp materiel och varor/haf 4 180, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten AD Arkivens dag/haf 9 384, Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Nyheter AD Arkivens dag/haf , Arkivens dag/sota 5 000, Arkivens dag/haf ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 420, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten AD Arkivens dag/haf 9 384, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 1 176, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 382, Bank transaktionskonto ,00 A Varbergs kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Resekostnader/SOTA 446, Kontorsmaterial/HAF 232, Porto/HAF 550, Programkostnader/SOTA 1 236, Programkostnader/SOTA 599, Egna konferenser/haf 142, Marknadsföring/HAF 312, Marknadsföring/HAF 384, Marknadsföring/HAF 80, Bankkostnader/HAF 87, Bank transaktionskonto ,53 A Handkassa Marknadsföring/HAF 1 210, Marknadsföring/HAF 155, Marknadsföring/HAF 5 019, Resekostnader/HAF 445, Resekostnader/HAF 646, Marknadsföring/HAF 599, Resekostnader/HAF 1 130, Marknadsföring/HAF 384, Resekostnader/SOTA 1 125, Porto/HAF 550, Inköp materiel och varor/haf 875, Inköp materiel och varor/haf 1 784, Bank transaktionskonto ,67

19 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 19 A Ulf Bjarme bokföring 2:a halvåret Redovisningstjänster/HAF 7 500, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Hallands Näringslivs Arkiv Arkivens dag/haf 1 500, Bank transaktionskonto ,00 A Aberdeen Lokalhyror/HAF 4 500, Bank transaktionskonto ,00 A SOTA resor Resekostnader/SOTA 738, Bank transaktionskonto ,40 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Åke Bendix Styrelsen - Reseersättningar/HAF 252, Bank transaktionskonto ,00 A ABF litteratur Styrelsen - Övrigt/HAF 3 375, Tidningar, facklitteratur/haf 3 375,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad tel Telefon/HAF 895, Bank transaktionskonto ,00 A ICA Maxi inflyttning Personal- och styrelsevård/haf 243, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1940 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Skånes Arkivförbund Arkivens dag/haf 855, Bank transaktionskonto ,00 A Blekingarkivet Utbildning/konferenser/HAF 600, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 382, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, återbet hyra dec Lokalhyror/HAF 2 316, Plusgiro 2 316, Plusgiro 2 316, Bank transaktionskonto ,67 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 499, Löner/SOTA ,00

20 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 20 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Sociala avgifter/sota 4 499, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 557, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1940 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Näringslivsarkiv Inköp materiel och varor/haf 1 256, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 2 762, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 562, Bank transaktionskonto ,00 A Aberdeen kv Övr interimsfordringar , Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 351, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Länsmuseet Varberg del av annonskostnader AD Arkivens dag/haf 5 000, Bank transaktionskonto ,00 A NLIH Projektstöd till medlemsarkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Falkenbergs Sparbank Ränteintäkter/HAF 212, Bank transaktionskonto ,63 A Handkassa Förbrukningsinventarier/HAF 158, Representation/HAF 780, Övr kortfristiga fordr/haf 257,03 Tillagd av ulf Oförutsedda kostnader/haf 257,03 Struken av ulf Oförutsedda kostnader/haf 387, Resekostnader/HAF 779, Resekostnader/HAF 69, Resekostnader/HAF 446, Personal- och styrelsevård/haf 600, Personal- och styrelsevård/haf 200, Porto/HAF 550, Porto/HAF 637, Kontorsmaterial/HAF 1 048, Kontorsmaterial/HAF 656, Personal- och styrelsevård/haf 885, Bank transaktionskonto ,64 A Falkenbergs Sparbank Ränteintäkter/HAF 3, Bank transaktionskonto ,30

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Preliminär Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 144 Hela företaget Konto: 1010-8999 Period: 11-01-01-11-12-31

Preliminär Räkenskapsår: 11-01-01-11-12-31 Senaste vernr: 144 Hela företaget Konto: 1010-8999 Period: 11-01-01-11-12-31 BRF Lövsångaren nr. 4 Sida: 1 1110 Byggnader och fastigheter Ingående balans: 14 091 634,50 Ingående saldo: 14 091 634,50 68 110630 Leverantörsfakturajournal nr 131 89 703,00 14 181 337,50 68 110630 Leverantörsfakturajournal

Läs mer

Bokslutsbilaga. Kassa och bank. Kassa och bank 11 629,50. Kassa. Postgiro USS, 926568-7 3 786,07 35 667,00. Postgiro MH 17 263,78

Bokslutsbilaga. Kassa och bank. Kassa och bank 11 629,50. Kassa. Postgiro USS, 926568-7 3 786,07 35 667,00. Postgiro MH 17 263,78 Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Kassa och bank 1 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa Postgiro USS, 928-7 Postgiro MH Sparbanken Finn 73007841-4 Sparbanken Finn 49244-9

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Hallands Arkivförbund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Hallands Arkivförbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Hallands Arkivförbund Några bilder från verksamhetsåret Docent Jens Lerbom Högskolan i Halmstad Docent Sven-Olof Olsson Hallands Näringslivs Arkiv Fil. Dr, 1:e antikvarie Pablo

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Ordning: Vernr Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit 1 080107 Bergslagens Sparbank

Ordning: Vernr Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit 1 080107 Bergslagens Sparbank Älgmark Malingsbo-Kloten Ek.För. Sida: 1 Räkenskapsårets början: 08-01-01 Senaste vernr: 112 1 080107 Bergslagens Sparbank 6570 Bankkostnader 25,00 1930 Checkräkningskonto 25,00 2 080107 Annika Lönnström

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan

Ekonomi. Resultaträkning/Ekonomisk plan Resultaträkning/Ekonomisk plan 13 Balansräkning 14 Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

1960 SEB 5330 10 051 87 Ingående balans: 9 041,10 Ingående saldo: 9 041,10

1960 SEB 5330 10 051 87 Ingående balans: 9 041,10 Ingående saldo: 9 041,10 Vaxholms Villaägareförening Sida: 1 : 1110-8999 1510 Kundfordringar 2 140106 Uthyrning Vedklyv 200,00 200,00 3 140107 Erh. bet, faktura nr 2/2014 200,00 0,00 13 140314 Uthyrning av ställning 4 560,00 4

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Källa: Google Street View. Årsredovisning. för. BRF S:t Olof 725000-1364. Räkenskapsåret

Källa: Google Street View. Årsredovisning. för. BRF S:t Olof 725000-1364. Räkenskapsåret Källa: Google Street View Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2013 BRF S:t Olof 1 Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse STYRELSE

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRAPPORT 2014-12-31 - Sammanställning

RESULTATRAPPORT 2014-12-31 - Sammanställning RESULTATRAPPORT 2014-12-31 - Sammanställning RESULTAT Överskott Underskott IN UT NETTO MEDLEMMARNA 1199,45 Medlemsavgifter in 9250,00 Medlemsavgifter ut (SH 2500 kr, CIAA 300 EUR) -5406,34 ASHR medlemsavgift

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter 8 159 kr Not 4

Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter 8 159 kr Not 4 Bokslut för perioden 2013-07-31 2014-06-31 Resultaträkning: Intäkter: Noter Sektionsbidrag 130 813 kr Not 1 Väskförsäljning 0 kr Sponsorintäkter 23 500 kr Not 2 Ränteintäkter 497 kr Not 3 Övriga intäkter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

3990 Övr ersättn och intäker Ingående saldo: 0,00. 4028 Kostnader Festkommittée Ingående saldo: 0,00. 5065 Röjardagar Ingående saldo: 0,00

3990 Övr ersättn och intäker Ingående saldo: 0,00. 4028 Kostnader Festkommittée Ingående saldo: 0,00. 5065 Röjardagar Ingående saldo: 0,00 Skyttstennäs Tomtägarförening Sida: 10(15) 3911 forts. 88 140602 Jan Olov Sandberg / Lars Lindgren 100,00-2 100,00 118 140714 Hyra bord 100,00-2 200,00 142 140911 Lars Åke Lönn 100,00-2 300,00 Omslutning:

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Preliminär Räkenskapsår: 10-07-01-11-12-31 Senaste vernr: X7 Hela företaget Konto: 1010-8999 Period: 10-07-01-11-03-31

Preliminär Räkenskapsår: 10-07-01-11-12-31 Senaste vernr: X7 Hela företaget Konto: 1010-8999 Period: 10-07-01-11-03-31 Lyson AB Sida: 1 1380 Långfristiga fordringar A7 100920 Lån till Human Habit Ltd 143 023,62 143 023,62 A8 100927 Lån till Human Habit Ltd 89 764,49 143 023,62 Struken av: LS 2010-10-29 A8 100927 Lån till

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LTH ALUMNI FÖRENINGEN Sida 1 Period 2010-01-01-2010-12-31

LTH ALUMNI FÖRENINGEN Sida 1 Period 2010-01-01-2010-12-31 LTH ALUMNI FÖRENINGEN Sida 1 Ver A 1 2010-01-04 AVG BANK 6570 Bankkostnader 750,00 1940 Bank -750,00 Ver A 2 2010-01-07 SPARABANK ÖRESUNND 6570 Bankkostnader 114,00 2440 Leverantörsskulder -114,00 Ver

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer