1930 Bank transaktionskonto ,00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1930 Bank transaktionskonto 183 013 992-7 162 200,00"

Transkript

1 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A Förutbet bidrag Laholms kommun Kommunala bidrag/haf , Förutbetalda bidrag ,00 A Överföring mellan bankkonton o ränta Falkb.Sparbank 1931 Bank föreningsk , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,50 Tillagd av ulf Ränteintäkter/SOTA 142,50 Tillagd av ulf A Cygrids 2440 Leverantörskulder 575,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder 2 734, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder , Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkiv i södra Halland 2401 Beviljade bidrag till arkiv , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Näringslivsarkiv 1510 Kundfordringar 3 167, Öresavrundning/HAF 0, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 938, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum 2440 Leverantörskulder 4 484, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 873, Bank transaktionskonto ,00 A Ulf Bjarme 2:a halvåret Övr uppl kostn/förutbet intäkter 6 250, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, 1:a halvåret Regionbidrag/HAF ,00 Tillagd av ulf Regionbidrag/HAF ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Tillagd av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Struken av ulf A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 134, Bank transaktionskonto ,00 A Skånes Arkivförbund Kundfordringar 600, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, hyra 1:a kvartalet Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkiv i södra Halland Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00

2 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 2 A Falkenbergs Sparbank Bankkostnader/HAF 400, Bank transaktionskonto ,00 A Halmstads kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 5 685, Löner/SOTA 810,00 Samuel semester ers Sociala avgifter/sota 242, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB 2440 Leverantörskulder 337, Bank transaktionskonto ,00 A Göteborgs stad, Visual Arkiv 2999 Övr uppl kostn/förutbet intäkter 5 750, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Bankkostnader/HAF 87, Kontorsmaterial/SOTA 190, Porto/SOTA 1 100, Porto/HAF 550, Kontorsmaterial/HAF 30, Bank transaktionskonto ,50 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Windows server 2003 Tillagd av apn se arkivdatabas/sota 575,00 Struken av apn A Cygrids wwww.arkivihalland.se/haf 3 150, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 234, Bank transaktionskonto ,00 A Fritz blommor Personal- och styrelsevård/haf 155, Bank transaktionskonto ,00

3 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 3 A Tema Arkiv Tidningar, facklitteratur/haf 885, Bank transaktionskonto ,00 A Näringslivets arkivråd Medlemsavgifter/HAF 1 000, Bank transaktionskonto ,00 A Statens Kulturråd Statens Kulturråd/SOTA , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1931 Bank föreningsk , Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Riksarkivet Projektstöd HAF/HAF ,00 Tillagd av Apn Projektstöd SOTA/SOTA ,00 Tillagd av Apn Projektstöd HAF/HAF ,00 Struken av Apn 1920 Plusgiro , Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 5 775, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Fora Avtalsförsäkringar/HAF 333, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB - Mobil Apn Telefon/HAF 181,00 Tillagd av Apn Mobiltelefon och internet/haf 181,00 Struken av Apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa februari Personal- och styrelsevård/haf 100, Egna konferenser/haf 110, Egna konferenser/haf 90, Egna konferenser/haf 100, Utbildning/konferenser/HAF 256, Porto/HAF 1 100, Personal- och styrelsevård/haf 141, Utbildning/konferenser/HAF 1 590, Resekostnader/SOTA 1 125, Leverantörskulder 174, Bank transaktionskonto ,55 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

4 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 4 A Resersättning Resekostnader/SOTA 155, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A kopieersättning Kontorsmaterial/SOTA 20,00 Tillagd av ulf Resekostnader/SOTA 20,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Regionarkivet Göteborg Projekt hitta.arkivihalland.se/haf 5 000,00 Tillagd av apn Programkostnader/HAF 5 000,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2510 Skatteskulder 8 472, Ränta på skattekontot/haf 496, Bank transaktionskonto , Avräkn skatter och avgifter 11,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av apn A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 503, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids wwww.arkivihalland.se/haf 4 350, ,00 Struken av apn Programkostnader/HAF 4 350,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf 1790 Övr interimsfordringar 575,00 Struken av ulf

5 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 5 A Cygrids forts... A Utbetalning av driftsbidrag 2/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,13 FASH Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,00 NLIH Driftbidrag till enskilda arkiv/haf ,00 FANH 1930 Bank transaktionskonto ,13 A Resersättning BM Styrelsen - Reseersättningar/HAF 237, Bank transaktionskonto ,60 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 434, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 434, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 7 929, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Varbergs vandrarhem Konferenser och utbildning/sota 390, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 321, Bank transaktionskonto ,00 A Teknik o Kompetenscentrum AB HAF-LA Egna konferenser/haf ,00 Struken av apn Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Bolagsverket SOTA projektet/sota 1 199, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 311, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Personal- och styrelsevård/haf 100, Personal- och styrelsevård/haf 946, Personal- och styrelsevård/haf 12, Styrelsen - Övrigt/HAF 279, Konferenser och utbildning/sota 600, Förbrukningsinventarier/SOTA 597, Porto/SOTA 550, Konferenser och utbildning/sota 150, Bank transaktionskonto ,99 A Plusgirot avgift Bankkostnader/HAF 401, Plusgiro 401,50 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50

6 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 6 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad Telefon/HAF 870, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 445, Bank transaktionskonto ,00 A Dustin AB Kontorsmaterial/HAF 5 156,00 Tillagd av apn Förbrukningsmaterial/HAF 5 156,00 Struken av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 115, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 263, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 264, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Parkering Styrelsen - Övrigt/HAF 200, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

7 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 7 A Region Halland Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 354, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Tillagd av apn Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av apn A Styrelsemöte resekostnader Styrelsen - Reseersättningar/HAF 378, Bank transaktionskonto ,00 A Kjell&Co AB Förbrukningsinventarier/SOTA 1 695, Bank transaktionskonto ,00 A Årsmötet 24/ Årsmöte/HAF 418,00 Blommor Årsmöte/HAF 276,00 Tackbok Årsmöte/HAF 276,00 Tackbok 1930 Bank transaktionskonto , Öresavrundning/HAF 0,01 A Styrelsemöte 15/ Styrelsen - Övrigt/HAF 58, Bank transaktionskonto ,50 A Redovisning av handkassa Resekostnader/SOTA 1 125, Porto/HAF 550, Oförutsedda kostnader/haf 799, Bankkostnader/HAF 87, Oförutsedda kostnader/haf 195, Arkivens dag/haf 1 549, Personal- och styrelsevård/sota 110, Oförutsedda kostnader/sota 300, Arkivens dag/haf 150, Resekostnader/SOTA 1 459, Kontorsmaterial/HAF 140, Porto/HAF 1 100, Personal- och styrelsevård/haf 398, Personal- och styrelsevård/haf 665, Resekostnader/SOTA 1 125, Bank transaktionskonto ,00 A Resultatdisposition enl årsmötet Årets resultat 9 279, Eget kapital 9 279,42 A Region Halland - Projektstöd SOTA 1920 Plusgiro , Projektstöd SOTA/SOTA ,00 A Region Halland - Projektstöd HAF (INSUP) 1920 Plusgiro , Projektstöd HAF/HAF ,00 A SJ Halmstad Mölndal Resekostnader/SOTA 306, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00

8 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 8 A Revisionsarvode Div administrationskostnader/haf 600, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet Frakt och transport/haf 185, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 74,00 Tillagd av ulf Kontorsmaterial/HAF 74,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Styrelsen resekostnader Styrelsen - Reseersättningar/HAF 237, Bank transaktionskonto ,60 A Blomstermakarna Personal- och styrelsevård/haf 360, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF ,81 Tillagd av ulf Projektstöd HAF/HAF ,81 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,81 A HGF mässa Utställning och mässor/haf 2 340,00 Struken av apn Marknadsföring/HAF 2 340,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF 1 324,00 Tillagd av ulf Löner/Mölndal ,00 Tillagd av ulf Löner/HAF ,00 Struken av ulf Sociala avgifter/haf 396,00 Tillagd av ulf Sociala avgifter/mölndal 3 935,00 Tillagd av ulf Sociala avgifter/haf 4 331,00 Struken av ulf Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 332, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 784,00

9 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 9 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Löner/Mölndal ,00 Tillagd av ulf Löner/HAF ,00 Johan Struken av ulf Sociala avgifter/mölndal 7 202,00 Johan Tillagd av ulf Sociala avgifter/haf 7 202,00 Struken av ulf 2941 Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 562, Bank transaktionskonto ,00 A Fora FORA enl avtal/haf 1 543, Bank transaktionskonto ,00 A Statens Kulturråd Statens Kulturråd/SOTA ,00 Tillagd av ulf Projektstöd SOTA/SOTA ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Falkenbergs Sparbank test av lönekonto Övriga projektkostnader/mölndal 1, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Årsmöte/HAF 139, Resekostnader/Mölndal 1 475,00 JD Resekostnader/Mölndal 350,00 AP Resekostnader/Mölndal 175,00 AP 1625 Övriga fordringar 185,00 HNA 1625 Övriga fordringar 185,00 HNA Projektstöd till medlemsarkiv/haf 699, Resekostnader/SOTA 445,00 AP 1625 Övriga fordringar 1 670,00 HNA Resekostnader/SOTA 653,00 AP Resekostnader/SOTA 1 125, Resekostnader/Mölndal 350,00 AP 1625 Övriga fordringar 1 475,00 HNA 1940 Bank transaktionskonto ,03 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 3, Plusgiro 3,00 A Café Campus, förtäring Årsmöte/HAF 1 020, Bank transaktionskonto ,00

10 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 10 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A SE domän se arkivdatabas/sota 150, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Resor SOTA Resekostnader/SOTA 924, Bank transaktionskonto ,30 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Bokföring 1:a halvåret Redovisningstjänster/HAF 7 500, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 483, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 484, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 639, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Licens A Cygrids Licens A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Sveriges länsarkivarier Medlemsavgifter/HAF 300,00 Tillagd av ulf 4130 Medlemsavgifter 300,00 Struken av ulf Föreningsavg avdr gill/haf 300,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A OKQ8 Resor Resekostnader/SOTA 865, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobil APn Telefon/HAF 419, Bank transaktionskonto ,00

11 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 11 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad kopior Trycksaker/SOTA 190, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Resekostnader/HAF 1 130, Resekostnader/HAF 247, Programkostnader/HAF 698, Kontorsmaterial/HAF 399, Porto/HAF 550, Förbrukningsinventarier/HAF 395, Förbrukningsinventarier/Mölndal 488, Kontorsmaterial/SOTA 250, Porto/SOTA 550, Övriga fordringar 1 475, Bank transaktionskonto ,61 A Falkenbergs kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland Regionbidrag/HAF , Plusgiro ,00 A Idea arbetsgivarservice Div administrationskostnader/haf 866, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto , Avräkn skatter och avgifter 50,00 Tillagd av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 Tillagd av ulf A Region Halland hyra 3:e kv Lokalhyror/HAF 7 363, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 557, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/sota 281, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad, tel 2:a kv Telefon/HAF 855, Bank transaktionskonto ,00 A Byggnads styrelsemöte 7/ Styrelsen - Övrigt/HAF 345, Bank transaktionskonto ,00

12 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 12 A Cygrids Licens A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 943, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 943, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 7 359, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Parkering i Göteborg Visual Arkiv Resekostnader/HAF 110, Bank transaktionskonto ,00 A Anna Agardsson resor Mölndal fakt HNA 1625 Övriga fordringar 200, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 642, Bank transaktionskonto ,00 A HNA Mölndalalsprojektet 1625 Övriga fordringar 5 190, Bank transaktionskonto ,00 A Dustin AB Kontorsmaterial/HAF 4 984, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Handkassa Bankkostnader/HAF 87, Programkostnader/HAF 233, Bank transaktionskonto ,35 A Meijels AB Kontorsmaterial/SOTA 726, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Hallands genealogiska förening Annonsering/HAF 2 000,00 Struken av apn Marknadsföring/HAF 2 000,00 Tillagd av apn 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00

13 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 13 A Arkivens dag RA Arkivens dag/haf 5 000, Bank transaktionskonto ,00 A FANH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A FASH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,56 A NLIH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf 5 489, Bank transaktionskonto ,50 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 448, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 449, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Touch and Turn minnesbok Lämnade bidrag och gåvor/haf 400, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto ,81 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 248, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad faktura Övr ersättn och intäkter/haf 2 600, Plusgiro 2 600,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro 2 600, Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Personal- och styrelsevård/mölndal 154, Övr kortfristiga fordr/mölndal 154, Resekostnader/HAF 75, Marknadsföring/HAF 147, Resekostnader/Mölndal 430, Bank transaktionskonto ,20 A Mölndals Kommun - Projektfordran Övr kortfristiga fordr/mölndal , Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Struken av ulf Övr ersättn och intäkter/mölndal ,00 Tillagd av ulf Övr ersättn och intäkter/mölndal 154,75 Tillagd av ulf Övr kortfristiga fordr/mölndal 154,75 Tillagd av ulf

14 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 14 A Affischer, Högskolan i Halmstad Marknadsföring/HAF 90, Bank transaktionskonto ,00 A Tryckpunkten Marknadsföring/SOTA 4 875, Bank transaktionskonto ,00 A Marknadsföring/SOTA 74,00 Utskrift+laminering Resekostnader/SOTA 306, Bank transaktionskonto ,00 A Kontantförsäljning CD 26/8 Släktforskardagen Böcker och CD - egna/haf 650, Böcker och CD - andras/haf 800, Kassa 1 450, Inköp materiel och varor/haf 700,00 FASH Inköp materiel och varor/haf 100,00 NLIH Inköp materiel och varor/haf 600,00 TT 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan kassa - bankkonto 1910 Kassa 1 450, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 3, Plusgiro 3,00 A Domännamn wwww.arkivihalland.se/haf 150, Bank transaktionskonto ,00 A OKQ8 hyrbil Resekostnader/HAF 385, Bank transaktionskonto ,00 A Åke Bendix reseers Styrelsen - Reseersättningar/HAF 558, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Nyheter Annonsering/HAF 2 808, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten Annonsering/HAF 6 679, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433,00

15 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 15 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Serverlicens Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf 2440 Leverantörskulder 115, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 236, Bank transaktionskonto ,00 A Hylte kommun Kommunala bidrag/haf 5 443, Plusgiro 5 443,00 A Handkassa Resekostnader/HAF 321, Personal- och styrelsevård/haf 120, Porto/HAF 550, Marknadsföring/HAF 624, Resekostnader/HAF 88, Oförutsedda kostnader/haf 999, Resekostnader/SOTA 123, Resekostnader/SOTA 118, Resekostnader/HAF 98, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro 5 443, Bank transaktionskonto ,00 A Mölndals stad HAF-LA Övr kortfristiga fordr/haf , Kundfordringar ,00 A Meijels AB Utbildning/konferenser/HAF 431, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Åke Bendix Styrelsen - Reseersättningar/HAF 1 512, Bank transaktionskonto ,00 A Folkrörelsernas arkivförbund Medlemsavgifter/HAF 800,00 Tillagd av ulf Föreningsavg avdr gill/haf 800,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00

16 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 16 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland kv Lokalhyror/HAF 6 950, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 118,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 531, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 116, Mobiltelefon och internet/sota 603, Mobiltelefon och internet/sota 334, Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad Telefon/HAF 832, Bank transaktionskonto ,00 A Bengt Svensson uppvaktning Styrelsen - Övrigt/HAF 200, Bank transaktionskonto ,00 A Vandrarhemmet Varberg Representation/HAF 310, Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 491, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A SOTA kurs Uddevalla logi Konferenser och utbildning/sota 1 830, Bank transaktionskonto ,00 A Mölndals stad HAF-LA Kundfordringar , Bank transaktionskonto ,00 A Resor SOTA Resekostnader/SOTA 248, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids 2440 Leverantörskulder 115, Bank transaktionskonto ,00

17 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 17 A Skånes Arkivförbund Utbildning/konferenser/SOTA 242, Bank transaktionskonto ,00 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Arkivens dag Arkivens dag/haf 122, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,10 A IDEA Föreningsavg avdr gill/haf 831, Föreningsavg ej avdr gill kostn/haf 35,00 Tillagd av ulf 6992 Föreningsavg ej avdr gill kostn 35,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Sparbanksstiftelsen Varberg Arkivens Dag/HAF ,00 Tillagd av ulf Övr ersättn och intäkter/haf ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Riksarkivet driftsbidrag 1/ Riksarkivet/HAF , Plusgiro ,81 A Överföring plusgiro till bank 1920 Plusgiro , Bank transaktionskonto , Bankkostnader/HAF 1,50 A FANH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A FASH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf , Bank transaktionskonto ,56 A NLIH 1/ Driftbidrag till enskilda arkiv/haf 5 489, Bank transaktionskonto ,50 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 4 413, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 433, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Programkostnader/SOTA 575,00 Struken av ulf A Falkenbergs kommun Styrelsen - Övrigt/HAF 390, Bank transaktionskonto ,00

18 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 18 A Skånes Arkivförbund Inköp materiel och varor/haf 4 180, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten AD Arkivens dag/haf 9 384, Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Nyheter AD Arkivens dag/haf , Arkivens dag/sota 5 000, Arkivens dag/haf ,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 420, Bank transaktionskonto ,00 A Hallandsposten AD Arkivens dag/haf 9 384, Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 1 176, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1930 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 382, Bank transaktionskonto ,00 A Varbergs kommun Kommunala bidrag/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Handkassa Resekostnader/SOTA 446, Kontorsmaterial/HAF 232, Porto/HAF 550, Programkostnader/SOTA 1 236, Programkostnader/SOTA 599, Egna konferenser/haf 142, Marknadsföring/HAF 312, Marknadsföring/HAF 384, Marknadsföring/HAF 80, Bankkostnader/HAF 87, Bank transaktionskonto ,53 A Handkassa Marknadsföring/HAF 1 210, Marknadsföring/HAF 155, Marknadsföring/HAF 5 019, Resekostnader/HAF 445, Resekostnader/HAF 646, Marknadsföring/HAF 599, Resekostnader/HAF 1 130, Marknadsföring/HAF 384, Resekostnader/SOTA 1 125, Porto/HAF 550, Inköp materiel och varor/haf 875, Inköp materiel och varor/haf 1 784, Bank transaktionskonto ,67

19 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 19 A Ulf Bjarme bokföring 2:a halvåret Redovisningstjänster/HAF 7 500, Bank transaktionskonto ,00 A Plusgirot Bankkostnader/HAF 1, Plusgiro 1,50 A Hallands Näringslivs Arkiv Arkivens dag/haf 1 500, Bank transaktionskonto ,00 A Aberdeen Lokalhyror/HAF 4 500, Bank transaktionskonto ,00 A SOTA resor Resekostnader/SOTA 738, Bank transaktionskonto ,40 A Skatteverket 2710 Personalens källskatt , Upplupna sociala avgifter , Bank transaktionskonto ,00 A Åke Bendix Styrelsen - Reseersättningar/HAF 252, Bank transaktionskonto ,00 A ABF litteratur Styrelsen - Övrigt/HAF 3 375, Tidningar, facklitteratur/haf 3 375,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Högskolan i Halmstad tel Telefon/HAF 895, Bank transaktionskonto ,00 A ICA Maxi inflyttning Personal- och styrelsevård/haf 243, Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1940 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Skånes Arkivförbund Arkivens dag/haf 855, Bank transaktionskonto ,00 A Blekingarkivet Utbildning/konferenser/HAF 600, Bank transaktionskonto ,00 A Collectum Avtalsförsäkringar/HAF 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 003,30 50% Avtalsförsäkringar/SOTA 1 382, Bank transaktionskonto ,00 A Region Halland, återbet hyra dec Lokalhyror/HAF 2 316, Plusgiro 2 316, Plusgiro 2 316, Bank transaktionskonto ,67 A Överföring mellan bankkonton 1941 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Löneutbetalning och sociala avg Löner/HAF , Sociala avgifter/haf 4 499, Löner/SOTA ,00

20 Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 20 A Löneutbetalning och sociala avg. forts Sociala avgifter/sota 4 499, Löner/SOTA , Sociala avgifter/sota 6 557, Upplupna sociala avgifter , Personalens källskatt , Bank transaktionskonto ,00 A Överföring mellan bankkonton 1940 Bank transaktionskonto , Bank transaktionskonto ,00 A Hallands Näringslivsarkiv Inköp materiel och varor/haf 1 256, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Telefon/HAF 2 762, Bank transaktionskonto ,00 A Telia Sonera AB Mobiltelefon och internet/haf 562, Bank transaktionskonto ,00 A Aberdeen kv Övr interimsfordringar , Bank transaktionskonto ,00 A Meijels AB Kontorsmaterial/HAF 351, Bank transaktionskonto ,00 A Cygrids Projekt hitta.arkivihalland.se/sota 2 246, Programkostnader/SOTA 2 246,00 Struken av ulf 1930 Bank transaktionskonto ,00 A Länsmuseet Varberg del av annonskostnader AD Arkivens dag/haf 5 000, Bank transaktionskonto ,00 A NLIH Projektstöd till medlemsarkiv/haf , Bank transaktionskonto ,00 A Falkenbergs Sparbank Ränteintäkter/HAF 212, Bank transaktionskonto ,63 A Handkassa Förbrukningsinventarier/HAF 158, Representation/HAF 780, Övr kortfristiga fordr/haf 257,03 Tillagd av ulf Oförutsedda kostnader/haf 257,03 Struken av ulf Oförutsedda kostnader/haf 387, Resekostnader/HAF 779, Resekostnader/HAF 69, Resekostnader/HAF 446, Personal- och styrelsevård/haf 600, Personal- och styrelsevård/haf 200, Porto/HAF 550, Porto/HAF 637, Kontorsmaterial/HAF 1 048, Kontorsmaterial/HAF 656, Personal- och styrelsevård/haf 885, Bank transaktionskonto ,64 A Falkenbergs Sparbank Ränteintäkter/HAF 3, Bank transaktionskonto ,30

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer

A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv A 3 060104 Populär historia 5 prenumerationer Hallands Arkivförbund Verifikationslista Sida: 1 A 1 060101 Leasingavgift datorer 0101-0331 6040 Datorkostnader 5 145,00 1720 Förbetalda leasingsavgifter 5 145,00 A 2 060102 Nykterhetsfolkets länsarkiv

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825

Norrbottens IBF Organisations Nr: 897001-5825 1. Förbundets Tillgångar Konto Rubrik 14. Lager 1410 Domarkläder 19 889 kr 1411 Distriktslag T-shirts, Strumpor, Vattenflaskor, Mössor m.m. 45 305 kr 1412 Kursliteratur - Domare 3 360 kr 1413 Kursliteratur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05.

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05. ÅRSREDOVISNING För HSB:s bostasrättsförening SNÖSÄTRA nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer