I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se."

Transkript

1 Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet. Regelefterlevnad 5 steg för att skapa en arkitektur för regelefterlevnad.

2 02 VÄLKOMMEN + INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL ORACLE ONE Vi har försökt välja nyheter på ett nytt sätt och skräddarsytt innehållet i artiklarna ytterligare, för att göra dem ännu mer matnyttiga för upptagna yrkesmänniskor som behöver snabba råd och svar. Här finns nyheter om våra senaste aktiviteter och produkter samt nyttiga tips som hjälper din verksamhet att växa. Många medelstora företag har haft det besvärligt under 2009.De har börjat fundera över den IT-teknik de använder samt hur de använder den. Vi ser tydligt att allt fler företag väljer att tänka mer långsiktigt ett erkännande av att IT är en oerhört viktig del av verksamhetsstrategin. Många företag använder sig av IT för att förbättra produktiviteten och effektiviteten, vilket maximerar avkastningen och påskyndar innovationsarbetet. Att uppnå dessa två mål är helt avgörande för att förbättra verksamhetens resultat. I den här utgåvan tittar vi närmare på hur vi kan hjälpa dig att gå vidare från överlevnad till innovation. Vi undersöker verktyg som kan förbättra tillväxten genom att de ökar produktiviteten och sänker kostnaderna förändringar som hjälper dig att förändra hela ditt företag. Mer information om det här viktiga ämnet finns på goto/efficient/se Säkerhetshantering fortsätter också att vara högt prioriterat inom IT-verksamheten för många av våra kunder. Den globala utvecklingen inom IT ger bättre tillgång till information och underlättar samarbete, men medför också större risker inom IT-säkerhet och gör alla användare mer sårbara för förluster och stölder av information. För varje år tillkommer dessutom allt fler och allt mer komplexa lagar och regelverk, och kraven på regelefterlevnad ökar. Vi hjälper dig att reda ut hur du bäst skyddar din information, att se till att den alltid är i rätt händer och att dina processer alltid fungerar väl. Mer information om det här viktiga ämnet finns på goto/data-protection/se Vi hoppas att du ska ha både nytta och nöje av den här utgåvan. Den är full av intressanta idéer som hjälper dig att förändra hela ditt företag och förbättra effektiviteten och säkerheten samtidigt som du kan sänka kostnaderna. Hör gärna av dig till oss med önskemål på ämnen som du vill läsa om i framtida utgåvor! MER ONE Mer kostnadsfritt material finns på vår portal för medelstora organisationer: > midsize/index Har du frågor eller synpunkter? Ring oss: > eller kontakta oss via e-post: > com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Oracle ONE 02 Säkerhetsarbete är ett lopp och du kan vinna! 03 Hitta vägen till en säkrare framtid 04 Valfrihet, framtidssäkring och enorma ekonomiska besparingar 05 Sov gott lått CSC passa dina Oraclesystem 06 Står ditt företag vid ett vägskäl? 07 Nytt ERP-system snabbt, till en fast kostnad 08 Outokumpu 09 5 steg för att skapa en arkitektur för regelefterlevnad 10 Påskynda innovationsarbetet genom förbättrad produktivitet 11

3 SKAFFA TEKNISKA FÖRDELAR 03 SÄKERHETSARBETE ÄR ETT LOPP OCH DU KAN VINNA! Vad skulle du göra om någon fick tag på din konfidentiella eller känsliga information, så att den hamnade i fel händer? Vilka problem skulle detta innebära för ditt företag? Hur lång tid tar det innan du inser att det alls finns problem? VARIFRÅN KOMMER INTRÅNGEN? Världen är full av information, och vi har börjat ta för givet att det alltid är lätt att komma åt den information vi behöver. Vi vill inte behöva göra mer än trycka på en knapp. Men enkelheten har ett pris. Om du vill ha enkel tillgång till din information, blir det också enklare för andra att komma åt den. Kanske vet du inte ens om att informationen är på villovägar. Mellan 2005 och 2008 ökade antalet dataförluster med 630 %* och då räknas bara de förluster som har redovisats offentligt. I IDC Worldwide SMB Market Top 10 Predictions 2010 (januari 2010, IDC #221674) konstateras att företagens åtgärder för att skydda sin information kommer att bli allt mer avgörande för verksamheten. Loppet är igång. Hur går det för ditt företag? VILKA RISKER FINNS DET? Vi börjar med att titta närmare på de sex vanligaste säkerhetsproblemen för dagens företag: insiderhot, externa intrång (hackare), regelefterlevnad, spioneri, sabotage och identitetsmissbruk. I Verizon Data Breach Report från 2009 konstaterades att 70 % av attackerna kommer inifrån företaget, till exempel från oengagerade medarbetare som vill skapa störningar eller förbättra sin inkomst. Många insiderintrång upptäcks aldrig eftersom de som utför attackerna har tillgång till information om hur de kan sopa igen spåren efter sig. De 30 % av hoten som kommer utifrån är också mer sofistikerade och svårare att spåra än någonsin. Ett annat säkerhetsproblem som många företag måste hantera i dag är riskerna med bristande regelefterlevnad. Antalet regler och lagar som måste följas är fler Insiderintrång 70 % än någonsin och det kan vara svårt att hänga med. Faktum är att 90 %** av företagen runt om i världen ligger efter när det gäller regelefterlevnad. SÄKERHET ÄR ETT SÄTT ATT TÄNKA Den goda nyheten är att mer än 90 % av alla rapporterade säkerhetsproblem kunde åtgärdas snabbt och enkelt. Säkerhetsarbete handlar dock om mycket mer än att bara köpa en produkt. Det handlar om en ständigt pågående process och ett sätt att tänka du och dina medarbetare måste alltid vara vaksamma så att eventuella problem kan identifieras. Börja från grunden och skaffa ett så bra skydd som möjligt mot externa intrång. Fortsätt med att granska din egen verksamhet och vilka som har tillgång till känslig information och skapa en infrastruktur där viktig information bara hanteras av de som verkligen behöver den. Upprätta också granskningsfunktioner så att det går att spåra vem som får tillgång till information och vid vilka tidpunkter. Som du kanske vet har Oracle arbetat i många år med att utveckla effektiva säkerhetslösningar. I dag har vi ett stort utbud med alternativ som har utformats särskilt för medelstora företag. Kontakta Oracle om du vill veta mer om hur du kan förbättra dina chanser i säkerhetsloppet. MER ONE Mellanöstern 5 % Afrika 2 % Nordamerika 25 % Sydamerika 4 % Östasien 3 % Nordasien 10 % Sydasien/Sydostasien 15 % Östeuropa 26 % Västeuropa/Sydeuropa 10 % Källa: Verizon Data Breach Report, 2009 Oracle erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att skaffa, implementera och distribuera din IT-infrastruktur. Läs mer om My Oracle Support, Oracle On Demand, Oracle University och Oracle Consulting på > * Source: DataLossDB, 2009 ** IT Policy Compliance Group, 2009

4 04 PRODUKTFOKUS HITTA VÄGEN TILL EN SÄKRARE FRAMTID Det är allmänt känt att säkerhet är oerhört viktigt, och att följderna av att förlora viktig verksamhetsinformation kan bli katastrofala. Ändå händer det ofta att säkerheten glöms bort i det komplexa arbetet med att driva ett företag. 70 % av hoten kommer inifrån ditt företag. Därför är det avgörande att du upprättar kontrollfunktioner för att se till att din information inte missbrukas och att spioneri försvåras. Du kan också använda tekniska lösningar för att efterleva de allt hårdare regelkraven och klara granskningar och revisioner. ETT STEG I TAGET Först och främst behöver du en databas med omfattande funktioner, som kärnan i din IT-infrastruktur. Alla datatyper ska kunna hanteras i databasen som ska ge stöd till alla affärsprogram så att de kan dra nytta av den inbyggda säkerheten. Oracle Database 11g är ett exempel på en sådan lösning med åtkomst- och användningskontroll och funktioner som: Proxy Authentication, för identifiering och autentisering av användare via ett mellanskiktsprogram. Djupgående databasskydd Kryptering och maskering Åtkomstkontroll Övervakning Övervakning Konfigurationshantering Audit Vault Total Recall Åtkomstkontroll Database Vault Label Security Kryptering och maskering Advanced Security Secure Backup Data Masking Secure Application Roles för att hantera behörigheter för dataåtkomst så att åtkomst endast beviljas om användaren klarar säkerhetskontrollerna. Virtual Private Database som ger förstärkt datasäkerhet och sekretess genom anpassningsbar, principbaserad åtkomstkontroll ända ned till radnivå. Utöver detta bör du skydda dina informationstillgångar från otillåten åtkomst, genom att kryptera de data som skickas mellan system såväl inom som utanför nätverket. Du kan använda Data Encryption Toolkit för att skydda viktig information. Du behöver inte ändra några program och alla befintliga program fortsätter att fungera lika smidigt som tidigare. När du utformar informationsskyddet ska du väga in alla olika typer av risker för avsiktliga hot samt risker för problem som uppstår utan avsikt, t.ex. systemfel. I Oracle Database 11g finns automatiserade funktioner för dataspegling, säkerhetskopiering och återställning som hjälper dig att skydda affärsinformationen från många vanliga typer av dataförluster, utan att du behöver använda kostsamma lagringslösningar. De kraftfulla Flashback Query-funktionerna gör att du kan visa och återställa tidigare versioner av informationen utan att du behöver utföra komplicerade och tidskrävande återställningsåtgärder. EN NÄRMARE TITT Andra produkter som kan vara användbara: Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Plus gör att användaren kan logga in med ett enda användarnamn och lösenord och snabbt få tillgång till alla resurser: skrivbordsdatorer, klientserverprogram och värdbaserade stordatorprogram. Database Vault gör att du kan ange behörighetsbegränsningar för användare som har tillgång till känslig information. Oracle Audit Vault samlar redovisningsinformation i ett säkert datalager, och identifierar och rapporterar om misstänkta aktiviteter. Läs mer! Hämta Oracles White Paper Cost Effective Security and Compliance på data-protection/se. Prata sedan med din lokala Oraclerådgivare om vilka säkerhetslösningar som passar bäst för ditt företag. MER OM ONE Vill du pröva Oracles teknologilösningar för mellanstora organisationer? Gå till: > get-started/uk För att KOMMA IGÅNG idag och beställa gratis DVD! Kontrollera dina kostnader ännu mer effektivt med flexibla betalningsalternativ från Oracle Financing. Gå till: >

5 banbrytande teknologi med sun 05 Valfrihet, framtidssäkring och enorma ekonomiska besparingar Genom förvärvet av Sun Microsystems har Oracle fått tillgång till banbrytande och marknadsledande teknik. Ett av de områden där Oracles maskinvaruportfölj är differentierad, är tekniken för att integrera SSD- och Flash-media i lösningarna. Detta innebär möjligheter till effektiviserad lagring och förbättrade programprestanda i en utsträckning som tidigare inte varit möjlig. Unified Storage är Oracles mest innovativa lagringslösning på marknaden. Den vänder sig till kunder som är trötta på höga kostnader för dyra lagringsprogram och diskar och som letar efter enkla, intuitiva hanterings- och analysverktyg. Unified Storageportföljen består av standardmaskinvarukomponenter och programvara som bygger på öppen källkod, vilket möjliggör nya lagringslösningar till låg kostnad utan att du behöver kompromissa med vare sig kvalitet eller prestanda. Med Suns Unified Storage SS7000 appliance kan ditt företag förenkla administrationen av lagringsresurser och minska lagringskostnaderna med upp till 75 % jämfört med interna lösningar. De viktigaste egenskaperna hos produkten: enastående övervaknings- och analysfunktioner bästa pris per TB (Terabyte) och per IOPS (I/O operation per second) bästa prestanda tack vare att SSD-disk och autojusteringar används Alla programfunktioner i lösningen ingår utan extra kostnad. Detta innefattar till exempel: thin provisioning fjärreplikering ögonblicksbilder och kloning komprimering och deduplicering Fördelar: Du kan kombinera Open Storage med FlashFire och få extrem prestanda i din lagringsinfrastruktur Standardmaskinvarukomponenter och programvara som bygger på öppen källkod ger stora ekonomiska fördelar En flexibel lösning som innebär att du kan skala, konfigurera om eller återanvända din infrastruktur Kan användas i Solaris-, Linux-, Microsoft- och VMware-miljöer success/easyspeedy.jsp Många företag använder redan Unified Storage Många företag över hela världen har redan upptäckt fördelarna med Unified Storage, bland annat flera företag och offentliga organisationer i Danmark. Ett av dessa företag är värdföretaget EasySpeedy. EasySpeedy har valt Oracles Sun Unified Storagelösning för att få maximal frihet, flexibilitet och optimala möjligheter att uppfylla såväl aktuella som framtida behov. Om du vill diskutera möjligheterna med Oracles nya maskinvaruportfölj kontaktar du: Anders Ekbjörn Solution Sales Specialist Tel.: Mob.: MER OM ONE Läs mer om hur Oracles nya maskinvaruportfölj kan bidra till att minska dina lagringskostnader och förbättra programprestanda: Läs mer om Unified Storage: > products/servers-storage/ storage/open-storage/ index.html Oracles Flash-teknik: > storage/flash/ Hämta vårt kostnadsfria verktyg, Flash Analyzer, som visar om Flash kan användas för att förbättra programprestandan i din IT-miljö: > storage/flash/resources.jsp

6 06 CSC SOV GOTT! LÅT CSC PASSA DINA ORACLESYSTEM För många företag är det en utmaning att skapa och underhålla den kompetens som är nödvändig för att kunna leva upp till kraven om stabil produktion. Därför kan det vara en god idé att lägga ut större eller mindre delar av jobbet på en samarbetspartner som har specialiserat sig på att leverera just dessa tjänster. CSC:s mission är att leverera konsultservice och konceptuella infrastruktur- och applikationslösningar till såväl små som stora företag och organisationer. CSC har sin styrka inom design och leverans av infrastrukturlösningar, IT-drift på plats hos kunden och i eget driftcenter, samt inom utveckling av specifka mjukvarulösningar driftcheck CSC utför med avtalade intervall en genomgång av kundens Oracledatabaser på plats hos kunden och genomför de åtgärder som krävs för att säkra en stabil löpande produktion DRIFTSTÖD CSC åtar sig att övervaka databaserna (på plats hos kunden) och att efter avtal med kunden åtgärda de situationer som uppstår och därmed upprätthålla en stabil produktion. FULLT DRIFTANSVAR CSC tar över driftansvaret och levererar service i enlighet med avtalat SLA, vilket gör att kunden kan sova gott. FÖRDELAR > Sänkta driftkostnader > Budgetsäkerhet > Stabil drift > Stor flexibilitet > Ökad effektivitet > Bättre kvalitet > Mer nöjda användare > Tillgång till spetskompetens > Fokus på kärnverksamheten Service och support av Oracles databasprodukter på såväl en Sun Solaris-, Windows- eller Linux-plattform kan vara ett av de områden som kräver en stor insats inom organisationen och kontinuerlig vidareutbildning för att kunna erbjuda den service som organisationens affärsområden kräver. CSC levererar lösningar som kan hjälpa din organisation med detta, och vi har en leveransmodell som passar den enskilde kundens behov. INFRASTRUKTURDRIFT CSC kan även erbjuda ovanstående driftservice på kundens Sun Solarisinfrastruktur och därmed frigöra resurser på organisationens egen IT-avdelning. CSC EN TROVÄRDIG SAMARBETSPARTNER CSC har efter flera decennier som Oracle- och Sun Microsystems-partner skaffat sig stor praktisk erfarenhet med att implementera och sköta driftlösningar från Oracle och Sun Microsystems. Kontakta CSC Är du intresserad av mer information? Kontakta gärna Jeff Detterskog på (+46) Fredrik Karlsson på (+46) >

7 ERP-system 07 STÅR DITT FÖRETAG VID ETT VÄGSKÄL? Har du svårt att fatta stora och avgörande beslut om ERP-system? Har du ett befintligt IT-system som tillåter att verksamheten kan drivas så effektivt som möjligt? Kan det växa tillsammans med verksamheten? Fungerar innovationsarbetet? Är det för dyrt med support och administration? Om du har problem på de här områdena är det dags att fundera på att välja en ny väg och skaffa en IT-leverantör som kan erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Oracle Accelerate är ett modernt arbetssätt som gör att du kan uppdatera befintliga IT-system, med enkel implementation och snabba leveranser. Med verktygen i Oracle Business Accelerator kommer du igång inom några få veckor i stället för månader eller år, och du får specialistsupport från ett nätverk med lokala partnerföretag. Vi arbetar utifrån en fas-strategi, så att du endast får det du behöver, och inte behöver betala för något annat. Titta närmare på analysverktygen i Oracle Financials som hjälper dig att effektivisera din redovisning. Du kan svara snabbare på krav från kunder, stärka samarbetet med kollegor och partnerföretag och fatta välgrundade beslut. Tack vare att du alltid har korrekt information till hands kan du förbättra effektiviteten i verksamheten. Oracle Supply Chain är grunden för efterfrågebaserad tillverkning och distribution. En välskött leverantörskedja ger bättre kostnadseffektivitet, kortare tid till marknaden och stora produktivitetsförbättringar. Det är detta som är skillnaden mellan att bara överleva och att driva företaget med god tillväxt. Allt detta kan du uppnå med hjälp av Oracle's JD Edwards EnterpriseOne. De här lösningarna används av många medelstora företag i hela världen. JD Edwards EnterpriseOne är en integrerad serie med omfattande företagsapplikationer för resursplanering. Serien kombinerar affärsvärde, standardbaserad teknik och djupgående branschkunskaper i en affärslösning med låg total ägandekostnad.

8 08 ETT NYTT OCH MER FLEXIBELT ERP-SYSTEM Nytt ERP-system snabbt, till en fast kostnad Dagens ERP-system har en stor flexibilitet med, i vissa fall, oändliga möjligheter till anpassning för den enskilde kunden. I upphandlingar av ERP-system jämförs kraven från företaget och dess användare mot vad systemleverantörerna kan åstadkomma. I ren funktionalitet kan de flesta ERP-system idag klara det som krävs i basfunktionalitet kring finans, sälj, lager och inköp. Den avgörande faktorn blir oftast licenskostnaden för ERP-systemet. Implementationskostnad är också en viktig parameter och är i nästan samtliga fall 2-4 gånger större än licenskostnaden. Implemantationskostnaden är oftast baserad på den kunskap man har i säljcykeln. Fasta priser och målpriser är fortfarande ovanligt i denna mogna bransch. Ett ERP-projekt består av många delar: Licenser Support Implementation Hårdvara Drift (IT-drift och applikationsdrift) Vi på SYSteam kan leverera alla dessa komponenter till kunden. Antingen som enskilda komponenter eller om så önskas som ett helhetsåtagande där vi garanterar en fungerande applikation till användaren. Fokus läggs som sagt på licens- och hårdvarukostnaden, för det är den som kan förhandlas i affären. Att licenskostnaden i vissa fall ej är 10% av den totala kostnaden glöms bort. Vissa mjukvaruleverantörer ger mer eller mindre bort licenserna, med tanke på att man tar igen detta på annat sätt. Slutanvändarnas krav på rapporter och anpassade skärmbilder blir ofta en högre kostnad än den ursprungliga licenskostnaden. Med detta som bakgrund är det enkelt att förstå vår affärsmodell kring Oracle Accelerate med J D Edwards programvara. I den initiala förhandlingsfasen kan vi ge kunden ett fast pris, inkluderande licenser, support, implementation och om så önskas; hårdvara och drift. Vi delar in kundernas krav i 3 nivåer och prissätter därefter: 1. Standard (Standardmoduler och standardkrav) 2. Avancerat (Någon ytterligare modul och extra krav) 3. Anpassat (Börjar med standard, men med flera tilläggskrav) I alla dessa fall garanterar vi kostnadsnivån med en strikt projektledning och lojalitet till den ursprungliga kravbilden. Ett totalpris för en J D Edwards installation ger kunden en säkerhet och garanti att ha ett komplett ERP-system för alla storlekar av företag. Ett ERP-system som levereras med de funktioner och processer som behövs för företaget och dess nuvarande situation, men också ett system att växa i. Det kan behövas fler användare i framtiden, men kanske än viktigare, systemet är inte låst utan när verksamheten förändras eller utvecklas kan systemet följa med. Vi hävdar inte att alla bolag är lika, men vi vet att processerna inom finans är väldigt standardiserade. Detta gäller även inköp, lager och försäljning. Systemet är inte fördefinierat, däremot har vi färdiga processer som vi använder oss av. Vilka vi använder beslutar vi i den inledande definitionsfasen, där vi med frågor och exempel tillsammans med kunden kommer fram till omfattningen av projektet. I de fall det finns speciella önskemål så räknar vi med dessa redan i projektstarten. Vi kommer dock att ha en kontrollerad projektplan där inga nya önskemål utförs, utan att investeringsbeslut tagits av kundens projektansvariga. Detta gör att vi kan lova den kända, men oftast omöjliga frasen, on-time, on-budget! Mer info Kontakta SYSteam för mer information kring denna Acceleratelösningen, och applikationslösningar baserade på Oracles programvaror. Anders Ottosson arbetar som Sales Director på SYSteam Applications och har 20 års erfarenhet av applikationsmarknaden, bl a som V.D. för Oracle Svenska AB, samt J D Edwards Nordic AB. > >

9 OUTOkumpu 09 outokumpu optimerar lönsamheten Outokumpu optimerar lönsamheten med en unik kalkyllösning. Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Totalt består koncernen av cirka 50 enheter i drygt 30 länder runtom i världen. Dess kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och elindustri. Utmaningarna Outokumpu stod inför Att införa ett system för kostnads- och lönsamhetskalkyler på en övergripande nivå för att möjliggöra transparent genomlysning av koncernen med dess mycket komplexa struktur. Att optimera försäljning och produktutveckling genom transparenta analyser av lönsamheten för koncernens breda utbud av rostfria stålprodukter i de många länder där den har verksamhet. Att harmonisera behandlingen av intäkter och kostnader mellan den världsomspännande koncernens olika delar. Lösning Outokumpu implementerade Oracle Warehouse Builder, Oracle Database och Astrada 4 (från Oracles partner Astrada AB) för att införa Vertical Profitability System som ny kostnads- och lönsamhetslösning. Resultaten av implementeringen: Möjliggjorde noggranna omfattande kostnads- och lönsamhetsanalyser på både övergripande koncernnivå och lokal nivå som beslutsunderlag för företagsledningen. Skapade förutsättningar för kontinuerlig och transparent genomlysning av lönsamheten för varje produkt i hela koncernen. Möjliggjorde väl underbyggda beslut om produktutveckling, som hur produktionskapacitet ska fördelas mellan alla olika typer av rostfritt stål. Optimerade styrningen av försäljningen till de lönsammaste kunderna och kundsegmenten. Skapade en korrekt bild av intäkter och kostnader i koncernens många delar i världen, och lade grunden för en korrekt prissättning av produkterna.

10 10 REGELEFTERLEVNAD 5 STEG FÖR ATT SKAPA en ARKITEKTUR FÖR REGELEFTERLEVNAD 1 2 KONSOLIDERING Datacentralisering underlättar formatoberoende lagring, hantering och granskning SÄKERHET Detaljerat skydd på rad- och kolumnnivå i hela databasen 1 att lagra och hantera informations tillgångar, med det bästa tänkbara dataskyddet, på alla nivåer som är tillgängliga idag. 1 Dessutom skyddas informationen från oväntade hot genom automatiserad dataspegling 2, säkerhetskopiering och återställning, utan att du behöver använda kostsamma lagringslösningar TILLGÄNGLIGHET Serverklustring används för att garantera kontinuitet i verksamheten och fullständiga transaktioner som kan granskas utan att manuella åtgärder krävs TRANSPARENS Business Intelligence-verktyg ger djupare verksamhetsinsyn genom automatiserad rapportering och efterlevnadsinformation som kan inhämtas när som helst ANSVAR Detaljerad granskning och centraliserad identitetshant ering för automatiserad principimplementering och dokumentation IT-avdelningarna i växande organisationer har ofta begränsade resurser. Det innebär att regelefterlevnad ofta hanteras på ett okoordinerat sätt. Omedelbara krav kan oftast uppfyllas, men det är ett dyrt och inte särskilt effektivt sätt att arbeta med regelefterlevnad. Ett effektivare sätt är att bädda in efterlevnadsarbetet i befintliga infrastrukturer med lösningar som är lätta att integrera. Oracle erbjuder teknik som gör det lättare för medelstora organisationer att uppnå detta genom att fokusera på fem viktiga områden i informationsinfrastrukturen. 1. Konsolidering De flesta företag saknar ett konsekvent arbetssätt för att hantera data. Detta medför att det kostar både tid och pengar att inhämta, sammanställa och analysera data. Oracle Application Express är en standardkomponent i Oracle Database som möjliggör enkel och snabb programutveckling som underlättar datacentralisering och gör det lättare att lagra, hantera och granska information närhelst det behövs. Annan teknik, till exempel Oracle Content Management, underlättar den kontinuerliga formatoberoende kontrollen av informationstillgångarna. 2. Säkerhet När all information har konsoliderats är det oerhört viktigt att säkra den. Oracle Database har nitton säkerhetscertifieringar och är därmed ett väldigt säkert sätt 3. Tillgänglighet Säkerhetsåtgärder kan göra det lättare att säkra tillgängligheten, men det krävs även andra viktiga åtgärder om efterlevnad ska uppnås. Oracle Real Application Clustering levereras med alla Oracle Database Standard Edition-produkter. Den här tekniken maximerar datatillgängligheten eftersom den gör att program kan köras på ett kluster med servrar som om de vore en enda server. Om fel uppstår på en server och en transaktion avbryts skickas den vidare till en annan server i klustret och fortsätter köras utan att manuella åtgärder krävs. Detta säkerställer kontinuiteten i verksamheten och garanterar att alla transaktionsdata kan granskas vid en regelefterlevnadskontroll. 4. Transparens Inbyggd regelefterlevnad medför också möjligheter till verksamhetsförbättringar. De företag som uppfyller kraven i Sarbanes-Oxley har till exempel också kunnat identifiera och åtgärda ineffektiva processer. BI-verktyg som Oracle Business Intelligence Standard Edition One eller Oracle Business Intelligence Suite ger medelstora organisationer en djupare insyn i verksamheten tack vare funktionerna för rapportering, analys, integration, hantering och programutveckling. Automatiserad rapportering medför snabb och korrekt produktion och distribution av informa tion i rätt format till alla som behöver det, oavsett var de är. Mer information om hur du får insyn i data finns i Oracle Business Brief: Information at your fingertips. 1 Enstaka rader eller kolumner med data inom en databas kan säkras var för sig med hjälp av klassificeringsetiketter. 2 Dataspegling: data kopieras från en plats till en lagringsenhet i realtid.

11 REGELEFTERLEVNAD + SKAFFA FÖRDELAR GENOM it-system Ansvar Att se till att alla individer tar ansvar är en avgörande faktor för att uppfylla dataregelverk. Oracle Identity Management är ett av de mest effektiva sätten att åstadkomma detta. Här finns verktyg för detaljerad granskning med administratörsmeddelanden som kan anpassas, och centraliserad hantering av användaridentiteter och autentiserings hantering. Med Oracle Identity Management automatiseras principimplementering och dokumentation genom lättidentifierade arbetsflöden och omfattande funktioner för granskning och redovisning. VARFÖR SKA DU VÄLJA ORACLE? Teknik som växer i takt med verksamheten Oracles lösningar för medelstora företag bygger på teknik för storföretag, vilket ger en enkel, smidig och kostnadseffektiv migreringsprocess för din organisation. Du behöver inte byta ut vissa delar eller genomföra komplicerade, tidskrävande och dyra utvecklingsåtgärder när verksamheten växer. På så sätt skyddas dina investeringar och du kan skapa långsiktigt mervärde. PÅSKYNDA INNOVATIONSARBETET GENOM FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET bidrar till att minska onödiga kostnader. Medelstora organisationer över hela världen börjar nu använda ERP-system för att snabbt kunna förbättra sina processer för att understödja den tilltagande tillväxten. I samarbete med IDG Global Solutions har Oracle författat en artikel för att svara på följande fråga: Vad krävs av ett ERP-system som ska passa en medelstor organisation? Du kan hämta artikeln från Företag som tänker långsiktigt kan göra betydligt mer än att bara överleva, trots dagens ekonomiska förhållanden - de kan till och med växa! Det är framför allt medelstora företag som har chansen att utvecklas och ta sig förbi det rena överlevnadsarbetet. Varför? Mindre företag kan agera snabbare för att möta förändringar och fattar snabbare beslut, och kan därmed avancera och bli kvar i täten. I en oberoende forskningsrapport från Forrester Research, Inc. konstateras att ett annat viktigt mål är att använda informationsteknik för att driva innovationsarbetet framåt (69 %) ( The State Of SMB Software: 2009, Forrester Research, Inc., juni 2009). Allt fler medelstora organisationer inser nu att en bättre och effektivare teknikanvändning är det bästa sättet att gå vidare och skapa tillväxt efter att ha överlevt recessionen. FÖRÄNDRINGEN BÖRJAR HÄR Det är enklare än du tror att förändra verksamheten. Börja med att se till att dina system höjer produktiviteten och effektiviteten i verksamheten och att de RÄDSLAN FÖR DET OKÄNDA Det krävs mod för att fatta ett beslut om att investera i ny teknik. Många ställer sig frågor som: Kommer jag att förlora kontrollen över kostnaderna? Har jag tillräckligt med resurser? Kommer jag att kunna skapa kortsiktig avkastning? Tar det för lång tid för investeringen att bli lönsam? Och tänk om jag gör stora investeringar inom IT som det visar sig att jag inte behöver? De här frågorna är inga nyheter för oss. Vi arbetar med över medelstora företag varje dag, över hela världen. Oracles löfte till dig är enkel distribution och säker kompatibilitet. Våra lösningar växer i takt med din verksamhet. Din verksamhet kommer att förändras från grunden.

12 ORACLE WORLD september San Francisco Oracles evenemang Missa inte Oracles evenemang nära dig. Registrera dig nu på > events.oracle.com ANALYSERA DITT FÖRETAG Skyddar och hanterar du din information på rätt sätt? Ta reda på det genom att besöka > Kontakta Oracle > > > oracle.com/global/se/midsize/index ORACLE SVENSKA AB Tel: Copyright 2010, Oracle. Med ensamrätt. Detta dokument är bara ämnat att ge information och innehållet i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Vi garanterar inte att dokumentet är felfritt och det är heller inte underkastat några andra garantier eller villkor, varken muntligt uttryckta eller uttryckta i lag, inklusive underförstådda garantier och villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Vi friskriver oss specifikt allt skadeståndsansvar vad gäller detta dokument, och dokumentet innebär inga avtalsenliga förpliktelser, varken direkta eller indirekta. Dokumentet får inte mångfaldigas eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, för något syfte, utan föregående skriftligt tillstånd. Oracle är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och/eller deras dotterbolag.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

Vad är regelefterlevnad?

Vad är regelefterlevnad? Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Produktspotlight. Dialog. Informationssäkerhet. www.oracle.com/goto/data-security/se. Sommar 2009 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Dialog Ta reda på hur du kan hantera kraven på regelefterlevnad och samtidigt skydda viktig information. Informationssäkerhet Upptäck hur du kan möta kraven

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Korrekt information direkt

Korrekt information direkt April 2008 Nummer 4 NYHETER FRÅN ORACLE Korrekt information direkt är det möjligt? I DENNA UTGÅVA Vänd informationsflödet I dagens samhälle blir alla överfösta av information. Läs om hur medelstora företag

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se.

I DENNA UTGÅVA. NYHETER från oracle. Kontrollera kostnaderna. Diskussionsämne. Produktspotlight. www.oracle.com/goto/cost-control/se. Vintern 2009 NYHETER från oracle I DENNA UTGÅVA Kontrollera kostnaderna Diskussionsämne Produktspotlight Ta reda på hur flexibla processer kan hjälpa dig att sänka kostnaderna utan att försämra resultatet.

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer