I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se."

Transkript

1 Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet. Regelefterlevnad 5 steg för att skapa en arkitektur för regelefterlevnad.

2 02 VÄLKOMMEN + INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL ORACLE ONE Vi har försökt välja nyheter på ett nytt sätt och skräddarsytt innehållet i artiklarna ytterligare, för att göra dem ännu mer matnyttiga för upptagna yrkesmänniskor som behöver snabba råd och svar. Här finns nyheter om våra senaste aktiviteter och produkter samt nyttiga tips som hjälper din verksamhet att växa. Många medelstora företag har haft det besvärligt under 2009.De har börjat fundera över den IT-teknik de använder samt hur de använder den. Vi ser tydligt att allt fler företag väljer att tänka mer långsiktigt ett erkännande av att IT är en oerhört viktig del av verksamhetsstrategin. Många företag använder sig av IT för att förbättra produktiviteten och effektiviteten, vilket maximerar avkastningen och påskyndar innovationsarbetet. Att uppnå dessa två mål är helt avgörande för att förbättra verksamhetens resultat. I den här utgåvan tittar vi närmare på hur vi kan hjälpa dig att gå vidare från överlevnad till innovation. Vi undersöker verktyg som kan förbättra tillväxten genom att de ökar produktiviteten och sänker kostnaderna förändringar som hjälper dig att förändra hela ditt företag. Mer information om det här viktiga ämnet finns på goto/efficient/se Säkerhetshantering fortsätter också att vara högt prioriterat inom IT-verksamheten för många av våra kunder. Den globala utvecklingen inom IT ger bättre tillgång till information och underlättar samarbete, men medför också större risker inom IT-säkerhet och gör alla användare mer sårbara för förluster och stölder av information. För varje år tillkommer dessutom allt fler och allt mer komplexa lagar och regelverk, och kraven på regelefterlevnad ökar. Vi hjälper dig att reda ut hur du bäst skyddar din information, att se till att den alltid är i rätt händer och att dina processer alltid fungerar väl. Mer information om det här viktiga ämnet finns på goto/data-protection/se Vi hoppas att du ska ha både nytta och nöje av den här utgåvan. Den är full av intressanta idéer som hjälper dig att förändra hela ditt företag och förbättra effektiviteten och säkerheten samtidigt som du kan sänka kostnaderna. Hör gärna av dig till oss med önskemål på ämnen som du vill läsa om i framtida utgåvor! MER ONE Mer kostnadsfritt material finns på vår portal för medelstora organisationer: > midsize/index Har du frågor eller synpunkter? Ring oss: > eller kontakta oss via e-post: > com INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Oracle ONE 02 Säkerhetsarbete är ett lopp och du kan vinna! 03 Hitta vägen till en säkrare framtid 04 Valfrihet, framtidssäkring och enorma ekonomiska besparingar 05 Sov gott lått CSC passa dina Oraclesystem 06 Står ditt företag vid ett vägskäl? 07 Nytt ERP-system snabbt, till en fast kostnad 08 Outokumpu 09 5 steg för att skapa en arkitektur för regelefterlevnad 10 Påskynda innovationsarbetet genom förbättrad produktivitet 11

3 SKAFFA TEKNISKA FÖRDELAR 03 SÄKERHETSARBETE ÄR ETT LOPP OCH DU KAN VINNA! Vad skulle du göra om någon fick tag på din konfidentiella eller känsliga information, så att den hamnade i fel händer? Vilka problem skulle detta innebära för ditt företag? Hur lång tid tar det innan du inser att det alls finns problem? VARIFRÅN KOMMER INTRÅNGEN? Världen är full av information, och vi har börjat ta för givet att det alltid är lätt att komma åt den information vi behöver. Vi vill inte behöva göra mer än trycka på en knapp. Men enkelheten har ett pris. Om du vill ha enkel tillgång till din information, blir det också enklare för andra att komma åt den. Kanske vet du inte ens om att informationen är på villovägar. Mellan 2005 och 2008 ökade antalet dataförluster med 630 %* och då räknas bara de förluster som har redovisats offentligt. I IDC Worldwide SMB Market Top 10 Predictions 2010 (januari 2010, IDC #221674) konstateras att företagens åtgärder för att skydda sin information kommer att bli allt mer avgörande för verksamheten. Loppet är igång. Hur går det för ditt företag? VILKA RISKER FINNS DET? Vi börjar med att titta närmare på de sex vanligaste säkerhetsproblemen för dagens företag: insiderhot, externa intrång (hackare), regelefterlevnad, spioneri, sabotage och identitetsmissbruk. I Verizon Data Breach Report från 2009 konstaterades att 70 % av attackerna kommer inifrån företaget, till exempel från oengagerade medarbetare som vill skapa störningar eller förbättra sin inkomst. Många insiderintrång upptäcks aldrig eftersom de som utför attackerna har tillgång till information om hur de kan sopa igen spåren efter sig. De 30 % av hoten som kommer utifrån är också mer sofistikerade och svårare att spåra än någonsin. Ett annat säkerhetsproblem som många företag måste hantera i dag är riskerna med bristande regelefterlevnad. Antalet regler och lagar som måste följas är fler Insiderintrång 70 % än någonsin och det kan vara svårt att hänga med. Faktum är att 90 %** av företagen runt om i världen ligger efter när det gäller regelefterlevnad. SÄKERHET ÄR ETT SÄTT ATT TÄNKA Den goda nyheten är att mer än 90 % av alla rapporterade säkerhetsproblem kunde åtgärdas snabbt och enkelt. Säkerhetsarbete handlar dock om mycket mer än att bara köpa en produkt. Det handlar om en ständigt pågående process och ett sätt att tänka du och dina medarbetare måste alltid vara vaksamma så att eventuella problem kan identifieras. Börja från grunden och skaffa ett så bra skydd som möjligt mot externa intrång. Fortsätt med att granska din egen verksamhet och vilka som har tillgång till känslig information och skapa en infrastruktur där viktig information bara hanteras av de som verkligen behöver den. Upprätta också granskningsfunktioner så att det går att spåra vem som får tillgång till information och vid vilka tidpunkter. Som du kanske vet har Oracle arbetat i många år med att utveckla effektiva säkerhetslösningar. I dag har vi ett stort utbud med alternativ som har utformats särskilt för medelstora företag. Kontakta Oracle om du vill veta mer om hur du kan förbättra dina chanser i säkerhetsloppet. MER ONE Mellanöstern 5 % Afrika 2 % Nordamerika 25 % Sydamerika 4 % Östasien 3 % Nordasien 10 % Sydasien/Sydostasien 15 % Östeuropa 26 % Västeuropa/Sydeuropa 10 % Källa: Verizon Data Breach Report, 2009 Oracle erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att skaffa, implementera och distribuera din IT-infrastruktur. Läs mer om My Oracle Support, Oracle On Demand, Oracle University och Oracle Consulting på > * Source: DataLossDB, 2009 ** IT Policy Compliance Group, 2009

4 04 PRODUKTFOKUS HITTA VÄGEN TILL EN SÄKRARE FRAMTID Det är allmänt känt att säkerhet är oerhört viktigt, och att följderna av att förlora viktig verksamhetsinformation kan bli katastrofala. Ändå händer det ofta att säkerheten glöms bort i det komplexa arbetet med att driva ett företag. 70 % av hoten kommer inifrån ditt företag. Därför är det avgörande att du upprättar kontrollfunktioner för att se till att din information inte missbrukas och att spioneri försvåras. Du kan också använda tekniska lösningar för att efterleva de allt hårdare regelkraven och klara granskningar och revisioner. ETT STEG I TAGET Först och främst behöver du en databas med omfattande funktioner, som kärnan i din IT-infrastruktur. Alla datatyper ska kunna hanteras i databasen som ska ge stöd till alla affärsprogram så att de kan dra nytta av den inbyggda säkerheten. Oracle Database 11g är ett exempel på en sådan lösning med åtkomst- och användningskontroll och funktioner som: Proxy Authentication, för identifiering och autentisering av användare via ett mellanskiktsprogram. Djupgående databasskydd Kryptering och maskering Åtkomstkontroll Övervakning Övervakning Konfigurationshantering Audit Vault Total Recall Åtkomstkontroll Database Vault Label Security Kryptering och maskering Advanced Security Secure Backup Data Masking Secure Application Roles för att hantera behörigheter för dataåtkomst så att åtkomst endast beviljas om användaren klarar säkerhetskontrollerna. Virtual Private Database som ger förstärkt datasäkerhet och sekretess genom anpassningsbar, principbaserad åtkomstkontroll ända ned till radnivå. Utöver detta bör du skydda dina informationstillgångar från otillåten åtkomst, genom att kryptera de data som skickas mellan system såväl inom som utanför nätverket. Du kan använda Data Encryption Toolkit för att skydda viktig information. Du behöver inte ändra några program och alla befintliga program fortsätter att fungera lika smidigt som tidigare. När du utformar informationsskyddet ska du väga in alla olika typer av risker för avsiktliga hot samt risker för problem som uppstår utan avsikt, t.ex. systemfel. I Oracle Database 11g finns automatiserade funktioner för dataspegling, säkerhetskopiering och återställning som hjälper dig att skydda affärsinformationen från många vanliga typer av dataförluster, utan att du behöver använda kostsamma lagringslösningar. De kraftfulla Flashback Query-funktionerna gör att du kan visa och återställa tidigare versioner av informationen utan att du behöver utföra komplicerade och tidskrävande återställningsåtgärder. EN NÄRMARE TITT Andra produkter som kan vara användbara: Oracle Enterprise Single Sign-On Suite Plus gör att användaren kan logga in med ett enda användarnamn och lösenord och snabbt få tillgång till alla resurser: skrivbordsdatorer, klientserverprogram och värdbaserade stordatorprogram. Database Vault gör att du kan ange behörighetsbegränsningar för användare som har tillgång till känslig information. Oracle Audit Vault samlar redovisningsinformation i ett säkert datalager, och identifierar och rapporterar om misstänkta aktiviteter. Läs mer! Hämta Oracles White Paper Cost Effective Security and Compliance på data-protection/se. Prata sedan med din lokala Oraclerådgivare om vilka säkerhetslösningar som passar bäst för ditt företag. MER OM ONE Vill du pröva Oracles teknologilösningar för mellanstora organisationer? Gå till: > get-started/uk För att KOMMA IGÅNG idag och beställa gratis DVD! Kontrollera dina kostnader ännu mer effektivt med flexibla betalningsalternativ från Oracle Financing. Gå till: >

5 banbrytande teknologi med sun 05 Valfrihet, framtidssäkring och enorma ekonomiska besparingar Genom förvärvet av Sun Microsystems har Oracle fått tillgång till banbrytande och marknadsledande teknik. Ett av de områden där Oracles maskinvaruportfölj är differentierad, är tekniken för att integrera SSD- och Flash-media i lösningarna. Detta innebär möjligheter till effektiviserad lagring och förbättrade programprestanda i en utsträckning som tidigare inte varit möjlig. Unified Storage är Oracles mest innovativa lagringslösning på marknaden. Den vänder sig till kunder som är trötta på höga kostnader för dyra lagringsprogram och diskar och som letar efter enkla, intuitiva hanterings- och analysverktyg. Unified Storageportföljen består av standardmaskinvarukomponenter och programvara som bygger på öppen källkod, vilket möjliggör nya lagringslösningar till låg kostnad utan att du behöver kompromissa med vare sig kvalitet eller prestanda. Med Suns Unified Storage SS7000 appliance kan ditt företag förenkla administrationen av lagringsresurser och minska lagringskostnaderna med upp till 75 % jämfört med interna lösningar. De viktigaste egenskaperna hos produkten: enastående övervaknings- och analysfunktioner bästa pris per TB (Terabyte) och per IOPS (I/O operation per second) bästa prestanda tack vare att SSD-disk och autojusteringar används Alla programfunktioner i lösningen ingår utan extra kostnad. Detta innefattar till exempel: thin provisioning fjärreplikering ögonblicksbilder och kloning komprimering och deduplicering Fördelar: Du kan kombinera Open Storage med FlashFire och få extrem prestanda i din lagringsinfrastruktur Standardmaskinvarukomponenter och programvara som bygger på öppen källkod ger stora ekonomiska fördelar En flexibel lösning som innebär att du kan skala, konfigurera om eller återanvända din infrastruktur Kan användas i Solaris-, Linux-, Microsoft- och VMware-miljöer success/easyspeedy.jsp Många företag använder redan Unified Storage Många företag över hela världen har redan upptäckt fördelarna med Unified Storage, bland annat flera företag och offentliga organisationer i Danmark. Ett av dessa företag är värdföretaget EasySpeedy. EasySpeedy har valt Oracles Sun Unified Storagelösning för att få maximal frihet, flexibilitet och optimala möjligheter att uppfylla såväl aktuella som framtida behov. Om du vill diskutera möjligheterna med Oracles nya maskinvaruportfölj kontaktar du: Anders Ekbjörn Solution Sales Specialist Tel.: Mob.: MER OM ONE Läs mer om hur Oracles nya maskinvaruportfölj kan bidra till att minska dina lagringskostnader och förbättra programprestanda: Läs mer om Unified Storage: > products/servers-storage/ storage/open-storage/ index.html Oracles Flash-teknik: > storage/flash/ Hämta vårt kostnadsfria verktyg, Flash Analyzer, som visar om Flash kan användas för att förbättra programprestandan i din IT-miljö: > storage/flash/resources.jsp

6 06 CSC SOV GOTT! LÅT CSC PASSA DINA ORACLESYSTEM För många företag är det en utmaning att skapa och underhålla den kompetens som är nödvändig för att kunna leva upp till kraven om stabil produktion. Därför kan det vara en god idé att lägga ut större eller mindre delar av jobbet på en samarbetspartner som har specialiserat sig på att leverera just dessa tjänster. CSC:s mission är att leverera konsultservice och konceptuella infrastruktur- och applikationslösningar till såväl små som stora företag och organisationer. CSC har sin styrka inom design och leverans av infrastrukturlösningar, IT-drift på plats hos kunden och i eget driftcenter, samt inom utveckling av specifka mjukvarulösningar driftcheck CSC utför med avtalade intervall en genomgång av kundens Oracledatabaser på plats hos kunden och genomför de åtgärder som krävs för att säkra en stabil löpande produktion DRIFTSTÖD CSC åtar sig att övervaka databaserna (på plats hos kunden) och att efter avtal med kunden åtgärda de situationer som uppstår och därmed upprätthålla en stabil produktion. FULLT DRIFTANSVAR CSC tar över driftansvaret och levererar service i enlighet med avtalat SLA, vilket gör att kunden kan sova gott. FÖRDELAR > Sänkta driftkostnader > Budgetsäkerhet > Stabil drift > Stor flexibilitet > Ökad effektivitet > Bättre kvalitet > Mer nöjda användare > Tillgång till spetskompetens > Fokus på kärnverksamheten Service och support av Oracles databasprodukter på såväl en Sun Solaris-, Windows- eller Linux-plattform kan vara ett av de områden som kräver en stor insats inom organisationen och kontinuerlig vidareutbildning för att kunna erbjuda den service som organisationens affärsområden kräver. CSC levererar lösningar som kan hjälpa din organisation med detta, och vi har en leveransmodell som passar den enskilde kundens behov. INFRASTRUKTURDRIFT CSC kan även erbjuda ovanstående driftservice på kundens Sun Solarisinfrastruktur och därmed frigöra resurser på organisationens egen IT-avdelning. CSC EN TROVÄRDIG SAMARBETSPARTNER CSC har efter flera decennier som Oracle- och Sun Microsystems-partner skaffat sig stor praktisk erfarenhet med att implementera och sköta driftlösningar från Oracle och Sun Microsystems. Kontakta CSC Är du intresserad av mer information? Kontakta gärna Jeff Detterskog på (+46) Fredrik Karlsson på (+46) >

7 ERP-system 07 STÅR DITT FÖRETAG VID ETT VÄGSKÄL? Har du svårt att fatta stora och avgörande beslut om ERP-system? Har du ett befintligt IT-system som tillåter att verksamheten kan drivas så effektivt som möjligt? Kan det växa tillsammans med verksamheten? Fungerar innovationsarbetet? Är det för dyrt med support och administration? Om du har problem på de här områdena är det dags att fundera på att välja en ny väg och skaffa en IT-leverantör som kan erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Oracle Accelerate är ett modernt arbetssätt som gör att du kan uppdatera befintliga IT-system, med enkel implementation och snabba leveranser. Med verktygen i Oracle Business Accelerator kommer du igång inom några få veckor i stället för månader eller år, och du får specialistsupport från ett nätverk med lokala partnerföretag. Vi arbetar utifrån en fas-strategi, så att du endast får det du behöver, och inte behöver betala för något annat. Titta närmare på analysverktygen i Oracle Financials som hjälper dig att effektivisera din redovisning. Du kan svara snabbare på krav från kunder, stärka samarbetet med kollegor och partnerföretag och fatta välgrundade beslut. Tack vare att du alltid har korrekt information till hands kan du förbättra effektiviteten i verksamheten. Oracle Supply Chain är grunden för efterfrågebaserad tillverkning och distribution. En välskött leverantörskedja ger bättre kostnadseffektivitet, kortare tid till marknaden och stora produktivitetsförbättringar. Det är detta som är skillnaden mellan att bara överleva och att driva företaget med god tillväxt. Allt detta kan du uppnå med hjälp av Oracle's JD Edwards EnterpriseOne. De här lösningarna används av många medelstora företag i hela världen. JD Edwards EnterpriseOne är en integrerad serie med omfattande företagsapplikationer för resursplanering. Serien kombinerar affärsvärde, standardbaserad teknik och djupgående branschkunskaper i en affärslösning med låg total ägandekostnad.

8 08 ETT NYTT OCH MER FLEXIBELT ERP-SYSTEM Nytt ERP-system snabbt, till en fast kostnad Dagens ERP-system har en stor flexibilitet med, i vissa fall, oändliga möjligheter till anpassning för den enskilde kunden. I upphandlingar av ERP-system jämförs kraven från företaget och dess användare mot vad systemleverantörerna kan åstadkomma. I ren funktionalitet kan de flesta ERP-system idag klara det som krävs i basfunktionalitet kring finans, sälj, lager och inköp. Den avgörande faktorn blir oftast licenskostnaden för ERP-systemet. Implementationskostnad är också en viktig parameter och är i nästan samtliga fall 2-4 gånger större än licenskostnaden. Implemantationskostnaden är oftast baserad på den kunskap man har i säljcykeln. Fasta priser och målpriser är fortfarande ovanligt i denna mogna bransch. Ett ERP-projekt består av många delar: Licenser Support Implementation Hårdvara Drift (IT-drift och applikationsdrift) Vi på SYSteam kan leverera alla dessa komponenter till kunden. Antingen som enskilda komponenter eller om så önskas som ett helhetsåtagande där vi garanterar en fungerande applikation till användaren. Fokus läggs som sagt på licens- och hårdvarukostnaden, för det är den som kan förhandlas i affären. Att licenskostnaden i vissa fall ej är 10% av den totala kostnaden glöms bort. Vissa mjukvaruleverantörer ger mer eller mindre bort licenserna, med tanke på att man tar igen detta på annat sätt. Slutanvändarnas krav på rapporter och anpassade skärmbilder blir ofta en högre kostnad än den ursprungliga licenskostnaden. Med detta som bakgrund är det enkelt att förstå vår affärsmodell kring Oracle Accelerate med J D Edwards programvara. I den initiala förhandlingsfasen kan vi ge kunden ett fast pris, inkluderande licenser, support, implementation och om så önskas; hårdvara och drift. Vi delar in kundernas krav i 3 nivåer och prissätter därefter: 1. Standard (Standardmoduler och standardkrav) 2. Avancerat (Någon ytterligare modul och extra krav) 3. Anpassat (Börjar med standard, men med flera tilläggskrav) I alla dessa fall garanterar vi kostnadsnivån med en strikt projektledning och lojalitet till den ursprungliga kravbilden. Ett totalpris för en J D Edwards installation ger kunden en säkerhet och garanti att ha ett komplett ERP-system för alla storlekar av företag. Ett ERP-system som levereras med de funktioner och processer som behövs för företaget och dess nuvarande situation, men också ett system att växa i. Det kan behövas fler användare i framtiden, men kanske än viktigare, systemet är inte låst utan när verksamheten förändras eller utvecklas kan systemet följa med. Vi hävdar inte att alla bolag är lika, men vi vet att processerna inom finans är väldigt standardiserade. Detta gäller även inköp, lager och försäljning. Systemet är inte fördefinierat, däremot har vi färdiga processer som vi använder oss av. Vilka vi använder beslutar vi i den inledande definitionsfasen, där vi med frågor och exempel tillsammans med kunden kommer fram till omfattningen av projektet. I de fall det finns speciella önskemål så räknar vi med dessa redan i projektstarten. Vi kommer dock att ha en kontrollerad projektplan där inga nya önskemål utförs, utan att investeringsbeslut tagits av kundens projektansvariga. Detta gör att vi kan lova den kända, men oftast omöjliga frasen, on-time, on-budget! Mer info Kontakta SYSteam för mer information kring denna Acceleratelösningen, och applikationslösningar baserade på Oracles programvaror. Anders Ottosson arbetar som Sales Director på SYSteam Applications och har 20 års erfarenhet av applikationsmarknaden, bl a som V.D. för Oracle Svenska AB, samt J D Edwards Nordic AB. > >

9 OUTOkumpu 09 outokumpu optimerar lönsamheten Outokumpu optimerar lönsamheten med en unik kalkyllösning. Outokumpu är en av världens största producenter på marknaden för rostfritt stål. Totalt består koncernen av cirka 50 enheter i drygt 30 länder runtom i världen. Dess kunder finns inom ett flertal branscher, såsom processindustri, verkstadsindustri, byggindustri och elindustri. Utmaningarna Outokumpu stod inför Att införa ett system för kostnads- och lönsamhetskalkyler på en övergripande nivå för att möjliggöra transparent genomlysning av koncernen med dess mycket komplexa struktur. Att optimera försäljning och produktutveckling genom transparenta analyser av lönsamheten för koncernens breda utbud av rostfria stålprodukter i de många länder där den har verksamhet. Att harmonisera behandlingen av intäkter och kostnader mellan den världsomspännande koncernens olika delar. Lösning Outokumpu implementerade Oracle Warehouse Builder, Oracle Database och Astrada 4 (från Oracles partner Astrada AB) för att införa Vertical Profitability System som ny kostnads- och lönsamhetslösning. Resultaten av implementeringen: Möjliggjorde noggranna omfattande kostnads- och lönsamhetsanalyser på både övergripande koncernnivå och lokal nivå som beslutsunderlag för företagsledningen. Skapade förutsättningar för kontinuerlig och transparent genomlysning av lönsamheten för varje produkt i hela koncernen. Möjliggjorde väl underbyggda beslut om produktutveckling, som hur produktionskapacitet ska fördelas mellan alla olika typer av rostfritt stål. Optimerade styrningen av försäljningen till de lönsammaste kunderna och kundsegmenten. Skapade en korrekt bild av intäkter och kostnader i koncernens många delar i världen, och lade grunden för en korrekt prissättning av produkterna.

10 10 REGELEFTERLEVNAD 5 STEG FÖR ATT SKAPA en ARKITEKTUR FÖR REGELEFTERLEVNAD 1 2 KONSOLIDERING Datacentralisering underlättar formatoberoende lagring, hantering och granskning SÄKERHET Detaljerat skydd på rad- och kolumnnivå i hela databasen 1 att lagra och hantera informations tillgångar, med det bästa tänkbara dataskyddet, på alla nivåer som är tillgängliga idag. 1 Dessutom skyddas informationen från oväntade hot genom automatiserad dataspegling 2, säkerhetskopiering och återställning, utan att du behöver använda kostsamma lagringslösningar TILLGÄNGLIGHET Serverklustring används för att garantera kontinuitet i verksamheten och fullständiga transaktioner som kan granskas utan att manuella åtgärder krävs TRANSPARENS Business Intelligence-verktyg ger djupare verksamhetsinsyn genom automatiserad rapportering och efterlevnadsinformation som kan inhämtas när som helst ANSVAR Detaljerad granskning och centraliserad identitetshant ering för automatiserad principimplementering och dokumentation IT-avdelningarna i växande organisationer har ofta begränsade resurser. Det innebär att regelefterlevnad ofta hanteras på ett okoordinerat sätt. Omedelbara krav kan oftast uppfyllas, men det är ett dyrt och inte särskilt effektivt sätt att arbeta med regelefterlevnad. Ett effektivare sätt är att bädda in efterlevnadsarbetet i befintliga infrastrukturer med lösningar som är lätta att integrera. Oracle erbjuder teknik som gör det lättare för medelstora organisationer att uppnå detta genom att fokusera på fem viktiga områden i informationsinfrastrukturen. 1. Konsolidering De flesta företag saknar ett konsekvent arbetssätt för att hantera data. Detta medför att det kostar både tid och pengar att inhämta, sammanställa och analysera data. Oracle Application Express är en standardkomponent i Oracle Database som möjliggör enkel och snabb programutveckling som underlättar datacentralisering och gör det lättare att lagra, hantera och granska information närhelst det behövs. Annan teknik, till exempel Oracle Content Management, underlättar den kontinuerliga formatoberoende kontrollen av informationstillgångarna. 2. Säkerhet När all information har konsoliderats är det oerhört viktigt att säkra den. Oracle Database har nitton säkerhetscertifieringar och är därmed ett väldigt säkert sätt 3. Tillgänglighet Säkerhetsåtgärder kan göra det lättare att säkra tillgängligheten, men det krävs även andra viktiga åtgärder om efterlevnad ska uppnås. Oracle Real Application Clustering levereras med alla Oracle Database Standard Edition-produkter. Den här tekniken maximerar datatillgängligheten eftersom den gör att program kan köras på ett kluster med servrar som om de vore en enda server. Om fel uppstår på en server och en transaktion avbryts skickas den vidare till en annan server i klustret och fortsätter köras utan att manuella åtgärder krävs. Detta säkerställer kontinuiteten i verksamheten och garanterar att alla transaktionsdata kan granskas vid en regelefterlevnadskontroll. 4. Transparens Inbyggd regelefterlevnad medför också möjligheter till verksamhetsförbättringar. De företag som uppfyller kraven i Sarbanes-Oxley har till exempel också kunnat identifiera och åtgärda ineffektiva processer. BI-verktyg som Oracle Business Intelligence Standard Edition One eller Oracle Business Intelligence Suite ger medelstora organisationer en djupare insyn i verksamheten tack vare funktionerna för rapportering, analys, integration, hantering och programutveckling. Automatiserad rapportering medför snabb och korrekt produktion och distribution av informa tion i rätt format till alla som behöver det, oavsett var de är. Mer information om hur du får insyn i data finns i Oracle Business Brief: Information at your fingertips. 1 Enstaka rader eller kolumner med data inom en databas kan säkras var för sig med hjälp av klassificeringsetiketter. 2 Dataspegling: data kopieras från en plats till en lagringsenhet i realtid.

11 REGELEFTERLEVNAD + SKAFFA FÖRDELAR GENOM it-system Ansvar Att se till att alla individer tar ansvar är en avgörande faktor för att uppfylla dataregelverk. Oracle Identity Management är ett av de mest effektiva sätten att åstadkomma detta. Här finns verktyg för detaljerad granskning med administratörsmeddelanden som kan anpassas, och centraliserad hantering av användaridentiteter och autentiserings hantering. Med Oracle Identity Management automatiseras principimplementering och dokumentation genom lättidentifierade arbetsflöden och omfattande funktioner för granskning och redovisning. VARFÖR SKA DU VÄLJA ORACLE? Teknik som växer i takt med verksamheten Oracles lösningar för medelstora företag bygger på teknik för storföretag, vilket ger en enkel, smidig och kostnadseffektiv migreringsprocess för din organisation. Du behöver inte byta ut vissa delar eller genomföra komplicerade, tidskrävande och dyra utvecklingsåtgärder när verksamheten växer. På så sätt skyddas dina investeringar och du kan skapa långsiktigt mervärde. PÅSKYNDA INNOVATIONSARBETET GENOM FÖRBÄTTRAD PRODUKTIVITET bidrar till att minska onödiga kostnader. Medelstora organisationer över hela världen börjar nu använda ERP-system för att snabbt kunna förbättra sina processer för att understödja den tilltagande tillväxten. I samarbete med IDG Global Solutions har Oracle författat en artikel för att svara på följande fråga: Vad krävs av ett ERP-system som ska passa en medelstor organisation? Du kan hämta artikeln från Företag som tänker långsiktigt kan göra betydligt mer än att bara överleva, trots dagens ekonomiska förhållanden - de kan till och med växa! Det är framför allt medelstora företag som har chansen att utvecklas och ta sig förbi det rena överlevnadsarbetet. Varför? Mindre företag kan agera snabbare för att möta förändringar och fattar snabbare beslut, och kan därmed avancera och bli kvar i täten. I en oberoende forskningsrapport från Forrester Research, Inc. konstateras att ett annat viktigt mål är att använda informationsteknik för att driva innovationsarbetet framåt (69 %) ( The State Of SMB Software: 2009, Forrester Research, Inc., juni 2009). Allt fler medelstora organisationer inser nu att en bättre och effektivare teknikanvändning är det bästa sättet att gå vidare och skapa tillväxt efter att ha överlevt recessionen. FÖRÄNDRINGEN BÖRJAR HÄR Det är enklare än du tror att förändra verksamheten. Börja med att se till att dina system höjer produktiviteten och effektiviteten i verksamheten och att de RÄDSLAN FÖR DET OKÄNDA Det krävs mod för att fatta ett beslut om att investera i ny teknik. Många ställer sig frågor som: Kommer jag att förlora kontrollen över kostnaderna? Har jag tillräckligt med resurser? Kommer jag att kunna skapa kortsiktig avkastning? Tar det för lång tid för investeringen att bli lönsam? Och tänk om jag gör stora investeringar inom IT som det visar sig att jag inte behöver? De här frågorna är inga nyheter för oss. Vi arbetar med över medelstora företag varje dag, över hela världen. Oracles löfte till dig är enkel distribution och säker kompatibilitet. Våra lösningar växer i takt med din verksamhet. Din verksamhet kommer att förändras från grunden.

12 ORACLE WORLD september San Francisco Oracles evenemang Missa inte Oracles evenemang nära dig. Registrera dig nu på > events.oracle.com ANALYSERA DITT FÖRETAG Skyddar och hanterar du din information på rätt sätt? Ta reda på det genom att besöka > Kontakta Oracle > > > oracle.com/global/se/midsize/index ORACLE SVENSKA AB Tel: Copyright 2010, Oracle. Med ensamrätt. Detta dokument är bara ämnat att ge information och innehållet i dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Vi garanterar inte att dokumentet är felfritt och det är heller inte underkastat några andra garantier eller villkor, varken muntligt uttryckta eller uttryckta i lag, inklusive underförstådda garantier och villkor för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. Vi friskriver oss specifikt allt skadeståndsansvar vad gäller detta dokument, och dokumentet innebär inga avtalsenliga förpliktelser, varken direkta eller indirekta. Dokumentet får inte mångfaldigas eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt eller mekaniskt, för något syfte, utan föregående skriftligt tillstånd. Oracle är ett registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och/eller deras dotterbolag.

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ BESLUT LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FATTA DITT ALLRA BÄSTA BESLUT EN NY SYN PÅ ANALYSER BLI SMARTARE MED STÖRRE RÖRLIGHET

BLI EN MÄSTARE PÅ BESLUT LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FATTA DITT ALLRA BÄSTA BESLUT EN NY SYN PÅ ANALYSER BLI SMARTARE MED STÖRRE RÖRLIGHET 2012 NUMMER 16 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FATTA DITT ALLRA BÄSTA BESLUT Ta kontroll över ditt data EN NY SYN PÅ ANALYSER Förändra insynen i verksamheten BLI SMARTARE MED STÖRRE RÖRLIGHET BI-verktyg för

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

BLI EN DATABESKYDDARE!

BLI EN DATABESKYDDARE! 2011 Nummer 14 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE PÅ INSIDAN SÄKERHETSANGREPP Vi undersöker hur de uppstår och vem som ligger bakom DATASTÖLD Klarar ert företag att bli bestulet på affärskritiska data? SKYDDA FÖRETAGET

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Lexmark Applikationer

Lexmark Applikationer Lexmark Applikationer Hjälp dina kunder få ut mesta möjliga av deras lösningskompatibla Lexmark-skrivare med en eller flera funktioner Lexmarks program har utformats för att hjälpa företag att spara tid

Läs mer

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid.

Ja, det gemensamma erbjudandet från SAP och IBM verkar intressant. Be en återförsäljare kontakta mig om pris och implementationstid. End to end Top to bottom o 16 550:- eller 500:- i manaden * o Tva kvalitetsmarken, ett kampanjpris. Komplett affarssystem i ny servermiljo. De små och medelstora företagens tillväxt är inte självklar.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING

EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING EXDOC BROSCHYR TA KONTROLL ÖVER DINA AVTAL MED EFFEKTIV ELEKTRONISK AVTALSHANTERING Alla företag har en mängd viktiga avtal som ska hanteras. Hyres-, leverantörs-, kund- och anställningsavtal är bara några

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt

WHITE PAPER. Open End TM Funktionell översikt Open End TM Funktionell översikt Open End tillför verksamhetsprocesser nya möjligheter genom att kombinera avancerad teknik för automatiserad informationshantering i realtid med intuition och hög användbarhet.

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem

Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Lösningar för övervakning och underhåll kontroll l produktivitet I styrning Enkelt, centraliserat underhåll av skrivare och multifunktionssystem Det enkla sättet att hantera arbetsflöden Fakta: Att skrivare

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer