PRESSMEDDELANDE. Europeiskt forskningskonsortium genomför pilotprojekt med integritetsskyddande digitala lösningar vid universitet och grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESSMEDDELANDE. Europeiskt forskningskonsortium genomför pilotprojekt med integritetsskyddande digitala lösningar vid universitet och grundskola"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Europeiskt forskningskonsortium genomför pilotprojekt med integritetsskyddande digitala lösningar vid universitet och grundskola Bevarande av individens personliga integritet inom ramen för skolgemenskapens portal och integritetsskydd för utvärdering av universitetskurser på elektronisk väg. Patras universitet i Grekland och Norrtullskolan (grundskola) i Söderhamn, Sverige, har valts som platser för dessa pilotprojekt. Konsortiet samordnas av Goethe universitet i Frankfurt, och för samman ledande företag, europeiska universitet och andra partners som använder teknik för skydd och hantering av individens personliga integritet och identitet i praktiken. Söderhamn den 28 januari 2011: Idag, på den internationella Integritetsskyddsdagen (Data Privacy Day), meddelades genomförandet av ett större forskningsinitiativ som utgörs av pilotprojekt med kryptografiska tekniker som gör det möjligt för befolkningen att bättre skydda sin personliga integritet och sina identiteter. Projektet, som kallas ABC4Trust, använder integritetsskyddande teknik som kommer att studeras inom ramen för pilotprojekt vid ett universitet i Grekland och en grundskola i Sverige. Europeiska och amerikanska användare ägnar i genomsnitt timmar per månad åt att surfa på Internet, enligt comscore. Under den här tiden får de åtkomst till tusentals olika Internettjänster, som bankaffärer på Internet, e-handel och sociala nätverk. I princip alla tjänster kräver att användarna skapar en personlig användarprofil, varefter de får åtkomst till tjänsten genom att logga in med användarnamn och lösenord eller för högre säkerhet via kryptografiska certifikat. Även om sådana certifikat kan erbjuda tillräcklig säkerhet för många ändamål, ger de normalt inget som helst skydd för användarens personliga integritet. Därför lämnar användarna ofta ut sin identitet och sina personuppgifter till tjänsteleverantören, trots att användarens identitet egentligen inte behöver vara känd för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. Sida 1/5

2 rmation än nödvändigt skadar inte bara användarnas integritet, utan ökar även risken för bedräglig användning av information, t.ex. identitetskapning, om personuppgifterna kommer i orätta händer. Syftet med ABC4Trust är att visa att system med attributbaserad behörighet kan stödja både säker autentisering och integritetsskydd, t.ex. i mobila gemenskaper. Det här är direkt förenligt med Europeiska unionens digitala agenda 2 -Mobile Chair of Mobile Business & Multilateral Security vid Goethe universitet i Frankfurt, Tyskland, som samordnar det nya initiativet. Projektet kommer att pågå i fyra år och testa integritetskyddande attributbaserad behörighet (ABC, Attribute-Based Credentials), som innebär att användaren lämnar ut endast nödvändig information och inte hela sin identitet. Exempelvis kan användarna istället för att lämna ut sitt födelsedatum eller sin adress genom att tillhandahålla en kopia av ett IDkort bara behöva bevisa att de är över 18 år gamla, studenter vid ett visst universitet eller medborgare i en viss kommun eller ett visst land. ABCsystemet kommer att använda IBM Identity Mixer- och Microsoft U-Provetekniker. tillföra Internettjänsterna en stark säkerhet, utan samtidigt även bättre integritetsskydd integritetsteknik från över tio års forskning och utveckling och nu använda dessa lösningar i praktiken samt - Prove och Identity Mixer, utgör viktiga byggstenar för genomförandet av ett hållbart id -projektet kommer att bli ett fantastiskt forum där olika aktörer kan hantera integritetsproblemet för ett säkrare och Vår lösning för Identitetshantering, IDM (Identity Management), skapar goda möjligheter för telekomtjänsteleverantörer att agera som identitetsmäklare för sina kunder. Lösningen skyddar användarnas personliga data samtidigt som slutanvändaren får relevanta och individanpassade tjänster och bättre säger Robert Seidl, ansvarig för IdM forskning ABC4Trust blir det faktiskt möjligt att använda två fantastiska tekniker från IBM och Microsoft som möjliggör integritetsskydd tillsammans, med hjälp av Nokia Siemens Networks IdM-lösning som kan integreras med båda dessa tekniker. Sida 2/5

3 Pilottester i Sverige och Grekland Den första pilottillämpningen kommer att genomföras vid Norrtullskolan, ett högstadium i Söderhamn, Sverige. Det här pilottestet innebär att ABCsystemet används för att möjliggöra säker autentisering för elever och föräldrar mot de tjänster som erbjuds av skolan, t.ex. kommunikation med skolans sjukvårdspersonal och sociala rådgivare samt åtkomst till ett socialt nätverk som är begränsat till en viss grupp elever samtidigt som deras integritet skyddas. Det andra pilottestet, som kommer att utföras vid Research Academic Computer Technology Institute i Patras, Grekland, innebär att studenterna får möjlighet att utvärdera och poängsätta de kurser som de har läst och motsvarande föreläsare. Även om kursutvärderingar har blivit standardpraxis vid de flesta universitet, utförs de normalt utan användning av datorer eller via oberoende tredje parter i syfte att skydda studenternas integritet. ABC-systemet kommer att göra det möjligt att begränsa utvärderingsprocessen till studenter som har deltagit i en föreläsning utan att avslöja studenternas identiteter. Utöver detta exempel påvisar pilottestet även en lösning för att upprätthålla korrektheten och trovärdigheten hos datorbaserade utvärderingar, t.ex. i samband med marknadsundersökningar, och samtidigt skydda den personliga integriteten. Inom båda pilottesterna kommer ABC4Trust att göra det möjligt för utbildningsinrättningarna att utfärda autentiseringsuppgifter till sina användare, inklusive elever, föräldrar och studenter, så att de kan bevisa att de har deltagit i en viss kurs, är medlemmar i en viss grupp, t.ex. ett idrottslag, eller har ett visst kön eller en viss ålder. Genom att lagra uppgifterna på ett Smartcard eller en mobiltelefon kan dessa personer använda dem för att autentisera sig mot diverse tjänster. Vid pilotanläggningen Patras kommer universitetet att kunna köra sitt eget datoriserade feedbacksystem och studenterna kan känna sig trygga med att ABC4Trust skyddar deras identitet. Framtiden för personanpassad identifiering I takt med att elektroniska ID-kort och elektroniska körkort blir allt vanligare för identifiering, autentisering och betalning inom en lång rad olika användningsområden, blir användarnas integritet en allt större utmaning. Integritetsskyddande tekniker, t.ex. de tekniker som används vid pilottesterna inom ramen för ABC4Trust, kommer att bli nödvändiga för att det ska vara möjligt att bygga in hållbara integritetsskyddande lösningar i dessa system och förverkliga deras fördelar för morgondagens informationssamhälle. IBM Identity Mixer och Microsoft U-Prove IBM Identity Mixer och Microsoft U-Prove använder sofistikerade men ändå effektiva kryptografiska algoritmer för att bidra till att säkerställa att en persons verkliga identitet, inklusive personliga attribut och beteendeprofiler, Sida 3/5

4 aldrig lämnas ut till en tjänsteleverantör utan personens medgivande. Tekniken är lämplig för en stor mängd olika tillämpningar, t.ex. försäkring, sjukvård, online-butiker och kreditkort. Teknikerna och deras upphovsmän har tilldelats ett flertal utmärkelser och belönades t.ex. gemensamt med Best Innovation European Identity Award Nokia Siemens Networks IDM lösning Identity Management hjälper tjänsteleverantörer att erbjuda sina kunder bättre åtkomstmetoder till sina egna och tredjeparts olika tjänster, däribland Single Sign On (SSO) och Anonymous Federated Services. Tjänsteleverantörerna kan eliminera överflödet av lösenord och andra åtkomstmetoder, vilket förenklar det sätt som slutanvändarna upplever nya tjänster. Vår lösning möjliggör också för tjänsteleverantörerna att kunna erbjuda individanpassade tjänster för slutanvändarna. Detta i sin tur ger ökade intäkter från deltagande tredjeparter samtidigt som man är försäkrad om ett bibehållet skydd för individens personliga integritet. ABC4Trust-konsortiet ABC4Trust är ett projekt på 13,5 miljoner euro, varav 8,85 miljoner euro tillförs av Europeiska unionens sjunde ramverksprogram (FP7). Det internationella och multidisciplinära ABC4Trust-konsortiet leds av Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Tyskland. Övriga medlemmar i konsortiet: Alexandra Instituttet, Danmark, Research Academic Computer Technology Institute, Grekland, IBM Research-Zurich, Schweiz, Miracle A/S, Danmark, Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG, Tyskland, Technische Universität Darmstadt, Tyskland, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Tyskland, Eurodocs AB, Sverige, CryptoExperts, Frankrike, Microsoft Research and Development France SAS, Frankrike, Söderhamns Kommun, Sverige. ABC4Trust startade i november 2010 och kommer att pågå i fyra år. Mer information finns på Om Europeiska unionens sjunde ramverksprogram mest dynamiska, konkurrenskraftiga, kunskapsbaserade ekonomin i forskning, utbildning och innovation är en central faktor i de europeiska ansträngningarna för att uppnå de ambitiösa Lissabon-målen. Ett stort antal program, initiativ och stödåtgärder genomförs på EU-nivå i avsikt att främja kunskap. Det sjunde ramverksprogrammet (FP7) omfattar alla forskningsrelaterade EU-initiativ under samma tak och spelar en avgörande roll när det gäller att nå målen för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, tillsammans med ett nytt ramverksprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP), Sida 4/5

5 utbildnings- och praktikprogram och struktur- och sammanhållningsfonder för regional konvergens och konkurrenskraft. Det är även en viktig stöttespelare för det europeiska forskningsområdet (ERA). De övergripande målsättningarna med FP7 har indelats i fyra kategorier: samarbete, idéer, människor och kapacitet. För varje typ av målsättning finns det ett särskilt program motsvarande den europeiska forskningspolitikens huvudområden. Alla de enskilda programmen arbetar tillsammans för att främja och uppmuntra skapande av europeiska spetsforskningscentra. För mer information: Källor 1. comscore, Siffrorna för Europa gäller Internetanvändningen för personer över 15 års ålder under november 2010; Siffrorna för USA gäller Internetanvändningen för personer över 2 års ålder och är ett medelvärde för Sida 5/5

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure

Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure Grunderna i PKI, Public Key Infrastructure Christer Tallberg ctg07001@student.mdh.se Philip Vilhelmsson pvn05001@student.mdh.se 0 Sammanfattning I och med dagens informationssamhälle finns ett stort behov

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi

Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster. Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi Europeiska kommissionen Inre marknaden och tjänster Din inre marknad? En inre marknadsakt för en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi En stor mängd övrig information om Europeiska unionen

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Årsredovisning 2009 VD:N HAR ORDET VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Under 2009 befäste vi vår position som världsledande inom Match-on-Card-teknologi. Vi hade rekordhög omsättning, förbättrad marginal och

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT

EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT EUROSYSTEMETS SYNPUNKTER PÅ ETT SEPA FÖR KORT SAMMANFATTNING För närvarande finns det över 350 miljoner kort i omlopp i euroområdet. Dessa används vid mer än 12 miljarder betalningar och 6 miljarder kontantuttag

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Fri rörlighet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer