VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR"

Transkript

1 VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

2 FÖRORD Europa och EU har under senare år upplevt ständigt pågående kriser. Uttryck som ekonomisk kris, skuldkris, jobbkris, demokratisk kris och klimatkris präglar såväl debatten vid toppmötena som nyhetsrubrikerna här hemma. Krisbegreppet är relevant. På kinesiska består ordet kris utav två tecken. Det ena står för fara och det andra står för möjligheter. Debatten har länge präglats av det första, nu är det dags att fokusera på vilka vägar framåt som finns, vilka möjligheter vi har. Det finns ingen bättre tid att byta väg än vid en tidpunkt då det finns en stark längtan efter ny riktning och nytt ledarskap. Vi befinner oss i en sådan tid just nu. Samtidigt som den nuvarande starka förändringsviljan kan innebära positiva möjligheter att stärka den demokratiska förankringen för EU och för medlemsstaterna, måste vi alla vara medvetna om att folks starka längtan efter nytt ledarskap också öppnar möjligheter för den som vill förorda enkla lösningar eller vill sprida rädsla och rasism. På många håll i Europa har debatten fått mörkare tonlägen som präglas både av den ekonomiska krisen och av en framväxande rasism och populism. Global Utmaning startade projektet FuturEurope, finansierat av ungdomsstyrelsen, för att driva på idédebatten om Europas framtid. Vi är övertygade om att det bästa vaccinet mot såväl samhällsproblem och vanmakt NU ÄR DET DAGS ATT FOKUSERA PÅ VILKA VÄGAR FRAMÅT SOM FINNS, VILKA MÖJLIGHETER VI HAR som den ökade polariseringen är en livlig, folkligt förankrad debatt. Sverige och Norden har mycket att bidra med i debatten. Vi kan beskriva våra egna samhällsmodeller med reformidéer om miljö, öppenhet, utbildning, konkurrenskraft, jämställdhet och trygghetssystem. I Europa finns det en utbredd respekt för den nordiska modellen. Goda resultat i Norden för tillväxt, sysselsättning, välfärdstjänster och inkomstfördelning har alla bidragit till den internationella respekten. Gemensamt för de nordiska modellerna är bland annat den omfördelande generella välfärden, synsättet att konkurrens ökar effektivitet och 4 JYTTE GUTELAND FÖRORD Medborgarskrift inlaga.indd :07

3 vår positiva syn på öppenhet. Vi är mer positiva till globalisering och nya tekniker än många andra samhällen. Samtidigt ska vi inte göra detta på ett uppstudsigt eller arrogant sätt. Vi har mycket att lära av övriga Europa inte minst för att bryta vår egen ungdomsarbetslöshet. Vi är inte heller någon isolerad ö, cirka 70 procent av vår export går till Europa. Vi ska inte tro att vår framgång är oberoende av övriga Europa. Vi behöver Europa, och Europa behöver oss. Vår största ut ma ning ä r massarbetslösheten. 26 miljoner människor i Europa är arbetslösa och antalet väntas stiga framöver. Den unga generationen är särskilt hårt drabbad. Många unga lämnar nu Europa och bosätter sig på andra kontinenter, exempelvis unga spanjorer som har tröttnat på 50 procents arbetslöshet och som nu bosätter sig i Sydamerika. Jag träffade Laura, en av dessa unga, när jag var i Bolivia för ett par år sedan. Utbildad och ambitiös såg hon ingen framtid i Spanien. Tänk VI BEHÖVER EUROPA, OCH EUROPA BEHÖVER OSS vilken förlust för Europa när vi snart ska ta hand om vår åldrande befolkning. När dimman efter kriserna har lättat kommer vi att finna ett förändrat och förhoppningsvis förbättrat EU. Vi har möjlighet att skapa smartare mer ändamålsenliga institutionella ramverk för EU. Vi har chansen att dra lärdomar om den ekonomiska politiken, men också visa ledarskap för en ny grönare väg för Europa, en väg där den nordiska modellen kanske kan inspirera. Global Utmaning vill med denna bok bidra till en medborgligt förankrad framtidsdebatt. Skribenterna kommer från olika håll. Vissa representerar föreningsliv, andra olika partier, flera är engagerade samhällsmedborgare utanför partipolitiken. Vi har försökt samla särskilt yngre och äldre röster eftersom de ofta saknas i de beslutande församlingarna. Läs och låt dig inspireras att driva debatten vidare. JYTTE GUTELAND REDAKTÖR OCH PROGRAMANSVARIG FÖR EUROPAFRÅGOR VID GLOBAL UTMANING FÖRORD JYTTE GUTELAND Medborgarskrift inlaga.indd :07

4 6 BI RGI T TA OH L S S ON Medborgarskrift inlaga.indd 6 DE MOK R AT I N O C H EU ROPA :07

5 DEMOKRATIN OCH EUROPA INLEDNING BIRGITTA OHLSSON Det personliga är politiskt. Så lyder feminismens klassiska slogan. Europa är sannerligen politiskt för mig som liberal, men också synnerligen personligt. I bekvämlighetens, passivitetens och historielöshetens tidevarv där europeiska partier till höger och vänster tävlar i att toppa varandra i EU-skepticism måste vi visa att Europa mer än någonsin måste»europa ÄR INTE EN GRÖNSAKSAFFÄR DET ÄR ETT POLITISKT UPPDRAG«vårda, värna och vurma sin grund. Och krasst samtidigt inse att världen inte längre ser ut som på 1950-talet vad gäller tillväxt, teknologi och trumf. Om Europasamarbetet ska fortsätta bidra till fred, frihet och välstånd går det inte att stanna där vi är nu, utan EU måste reformeras för att hålla ihop även i framtiden. EU ska fokusera på rätt saker och visa att man kan leverera. Samarbetet måste bli mer legitimt i medborgarnas ögon och demokratin behöver stärkas. Sverige ska ta täten i den utvecklingen. Den Europeiska Unionen är framförallt en värderingsunion byggd på fred, frihet och frihandel eller som den tyske fackföreningsmannen och federalisten Ludwig Rosenberg uttryckte det mer elegant: Europa är inte en grönsaksaff är det är ett politiskt uppdrag. Ett politiskt uppdrag byggt på en historia som kulminerade i 1900-talets världskrig och som mer än någonting annat förfasat, förskräckt och förfärat världen. En kontinent där samtliga av hatets ideologier; nazismen, fascismen och kommunismen föddes. Men också en historia där upp- DEMOKRATIN OCH EUROPA BIRGITTA OHLSSON Medborgarskrift inlaga.indd :07

6 lysningen, demokratin och liberalismen en gång såg sitt ljus. Sex miljoner utrotade judar, men också miljoner mördade romer, homosexuella, slaver, funktionshindrade och politiskt/religiöst oliktänkande. Ett industrialiserat folkmord, så djävulskt planerat in i minsta grymma detalj som gör det historiskt ensamt i sitt slag. Jag funderar ofta på hur vi ska förklara för våra barn att dessa förtryckarideologier, det hat och de avskyvärda politiska rörelser som förtryckte och förintade fortfarande finns kvar idag år Och att de skamligt nog växer. För historielösheten är stark och hatets krafter jäser i dagens Europa i skuggan av den ekonomiska krisen. Romer behandlas vidrigt som andra klassens medborgare på sina håll. Prideparader för självklara mänskliga rättigheter och yttrandefrihet för homo, bi- och transpersoner stoppas i enskilda EU-länder. Islamistiska fundamentalister hotar det fria ordet med våld, nynazister ifrågasätter Förintelsen och muslimska kvinnor trakasseras när de bär slöja. Det finns knappt längre något europeiskt land som inte har ett främlingsfientligt, högerextremt eller populistiskt parti i sitt parlament. Antiziganismen, främlingsfientligheten, islamofobin, homofobin och antisemitismen vinner mark i högerextremistiska och populistiska partier. Faktum är att vi inte sedan andra världskriget i nuvarande EU:s 28 länder har haft så många rasistiska partier i valda församlingar som vi har i dag. Framförallt fascistiska, nazistiska och högerextrema partier i som Jobbik i Ungern och Gyllene Gryning i Grekland sticker ut och dylika partier kraftsamlar tillsammans inför kommande Europaparlamentsval. De senaste åren har jag gjort många resor. Ett besök i Berlin med ungdomarna på Anne Frank Centrum fångade mig särskilt. En ung kvinna som arbetade främst i forna Östtyskland berättade hur de högerextrema grupperna förändrats. Nynazisterna skriker sällan Heil Hitler numera de ordnar julfirande för fattiga ensamstående mammor och ger kläder till hemlösa. Högerextrema nätverk organiserar sportaktiviteter och spelar den sociala roll som civilsamhället eller kyrkan brukade ha. Jag har sett allt detta förut. Fast i en annan del av världen. I vårt eget Sverige har åter denna idylliska sommar det nynazistiska partiet Svenskarnas Parti ordnat sommarläger för barnfamiljer. Vi vet inte hur morgondagens extremister kommer att se ut. Men istället för att se dem som isolerade öar måste vi kartlägga hur de liknar, inspirerar och samarbetar med varandra. Valet till Europaparlamentet i maj 2014 blir därför i högsta grad ett värderingsval, där EU:s grund om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter måste försvaras mer än någonsin. Det är sent, men inte för sent att vända denna dystra trend. Framförallt måste vi också bli bättre förebilder att själva leva upp till mänskliga fri och rättigheter på hemmaplan. 8 BIRGITTA OHLSSON DEMOKRATIN OCH EUROPA Medborgarskrift inlaga.indd :07

7 Här behövs både morot och piska. Framsteg ska uppmuntras, men att trampa på rättigheter ska få konsekvenser. EU måste införa årliga granskningar av hur unionens medlemmar lever upp till mänskliga rättigheter. Som liberal vill jag gå ännu längre. När ett EU-land grovt bryter mot EU:s grundvärden bör EU få rätt att straffa genom sanktioner. Det går inte att vara trovärdig i sin kritik mot länder som drömmer om framtida EU-medlemskap om enskilda medlemsstater samtidigt tillåts att strunta i mänskliga rättigheter utan några som helst konsekvenser. Jag tror att det mest farliga i dagens Europa är samhällen där unga utan drömmar har förlorat hoppet om sin egen framtid. I en tid där arbetslösheten bland ungdomar är över 50 procent i enskilda EUländer är situationen mer än akut. Vi som värnar Europas värderingar vårdar också ekonomisk framgång. Dessa är nära sammanflätade. Trots att Europa nu genomlider den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talets dagar finns det goda möjligheter att komma på rätt köl igen. Om vi gör rätt val. Politik är inte bara att vilja. Det är att våga välja också. Det handlar om att låta vår handel växa utåt genom frihandelsavtal med länder som USA, Japan och Indien. Men tyvärr i krisens kölvatten växer nationalistiska och protektionistiska vindar. Bara månader efter finanskrisens utbrott hade 17 av världens 20 största ekonomier infört protektionistiska åtgärder för att isolera sig själva, vilket i sin tur minskar handeln. EU MÅSTE INFÖRA ÅRLIGA GRANSKNINGAR AV HUR UNIONENS MEDLEMMAR LEVER UPP TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Ingen nation har någonsin blivit ruinerad på handel. Och just Benjamin Franklins ord om vikten av frihandel stämmer mer än något annat för den globalisering som världen befinner sig i just nu. Den globala kartan angående tillväxt och välstånd ritas om radikalt och det går snabbt. I dag står EU för en fjärdedel av världsekonomin. Fram till 2030 räknar man med att EU krympt till en åttondel av världsekonomin beräknas EU bara att stå för drygt åtta procent. År 2050 kommer enligt prognoser Asien med Kina i spetsen att äga nära hälften av världens resurser. Omvärlden förändras snabbt. Det handlar om att skapa ett dynamiskt företagsklimat. Världsbanken rankar tyvärr flera av EU:s länder på 130:e plats eller sämre globalt när det gäller hur enkelt det är att starta ett företag. Det handlar om att utveckla den inre marknaden som häromåret firade 20 år som världens mest samordnade handelsmarknad som skapat miljoner nya europeiska jobb, tusentals nya företag och i dag når en halv miljard människor. Enligt EU-kommissionen har de åtgärder som gjordes mellan 1993 fram till 2009 medfört ungefär 3 miljoner nya jobb. Och de kan bli fler. Handeln mellan EU-länderna ökade dessutom under motsvarande period med 2000 miljarder euro. Det handlar om att försvara, bevara och utveckla DEMOKRATIN OCH EUROPA BIRGITTA OHLSSON Medborgarskrift inlaga.indd :07

8 den fria rörligheten både inom och utanför Europa. Där det europeiska mottot blir: Fråga inte människor var de kommer från; fråga vart de är på väg. Den fria rörligheten i Europa höjer inte bara livskvalitén för oss alla, den är också viktig för ekonomin. För att komma ur den ekonomiska krisen måste Europas ledare tvärt om stimulera rörligheten på bred front. Vi behöver en europeisk flyttlasspolitik om inte jobbet flyttar till mig får jag flytta till jobbet. Speciellt är det viktigt för unga, som ännu inte bildat familj och som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, att våga söka jobb både inom och utanför sitt eget lands gränser. Studentutbytesprogrammet Erasmus är bra för att få akademiker att hitta nya jobb i andra EU-länder. Men det är lika viktigt att andra yrkesgrupper kan röra sig på den inre marknaden. Fler yrkesutbildningar, utbyten och lärlingsplatser behövs på samma sätt i dagens Europa. Svetsaren i Thessaloniki kan finna ett jobb i Stuttgart. Betongarbetaren i Murcia kan finna ett jobb i München. Sjuksköterskan i Sofia kan finna ett jobb i Solna. Att just slå vakt om det öppna Europa oavsett om det rör en solidarisk flyktingpolitik, generös arbetskraftsinvandring eller fler studie- och resmöjligheter över gränserna är liberala kärnuppgifter. Att vara på jakt efter en bättre värld skrev Karl Popper det är en av de äldsta och viktigaste av alla instinkter. Just den livskraften, hungern och instinkten kan ge Europa mer energi igen. Ett Europa, där varje generation av föräldrar känner att just de kan ge sina barn ett bättre och friare liv. Ett EU hungrigt för framtiden, ett historiskt medvetet EU och ett EU hedrande sina grundvärderingar. För det är just värderingar som bygger Europa och som håller oss samman. BIRGITTA OHLSSON (FP) EU- OCH DEMOKRATIMINISTER 10 BIRGITTA OHLSSON DEMOKRATIN OCH EUROPA Medborgarskrift inlaga.indd :07

9 DEMOKRATI OCH DELTAGANDE KLARA GRENHAGEN Kakföretaget Bisquick lanserade på 1950-talet en färdig kakmix, som skulle underlätta kakbakandet avsevärt. Produkten, som lovade en hembakt känsla på 90 sekunder, togs emot med skepsis hos kunderna. Vad var det egentligen i påsen och hur kunde pulvret så snabbt förvandlas till en kaka? Den väntade försäljningsstormen uteblev. Bisquick såg sig tvungna att anlita två experter inom affärspsykologi, som satte igång med en marknadsundersökning. De föreslog en enkel ändring i receptet som lösning på den skrala efterfrågan. Äggpulvret i kakmixen togs bort och en ny instruktion på paketet löd Just Add an Egg. Ändringen marknadsfördes som en kvalitetsgaranti; du är ju själv med och bakar. Det funkade. Snart knäckte kakbakarna glatt ägg till pulvermixen, som sålde som smör i solsken. Steget är måhända långt mellan kakbak och demokrati, och kanske är det inte riktigt rättvist att jämföra EU-samarbetet med en färdig kakmix på påse. Men känslan av delaktighet är lika viktig, av att den egna handlingen har betydelse för hur resultatet blir i slutändan. Av att det inte är något skumt i påsen, utan att vi själva är med och tillverkar kakan. Ett år före valet till Europaparlamentet 2014 genomförde Global Utmaning en opinionsundersökning i samarbete med YouGov. Drygt hälften av de tillfrågade uppger att de kommer att rösta i valet. Av de som inte säger sig villiga att rösta angav 31 procent som anledning att de känner vanmakt, att de inte kan påverka samt att frågan är långt borta ifrån mig. En majoritet anger också att de inte är insatta. Kort sagt, de vet inte vad det är i kakan och känner sig inte inbjudna att baka. DEMOKRATI OCH DELTAGANDE KLARA GRENHAGEN Medborgarskrift inlaga.indd :07

10 TYDLIGT ÄR I ALLA FALL ATT NY DIGITAL TEKNIK HAR SKAPAT NYA MÖJLIGHETER TILL GRANSKNING, OPINIONSBILDNING OCH MOBILISERING. VÄRLDEN HAR BLIVIT LITE MINDRE OCH SÄTTEN ATT PÅVERKA HAR BLIVIT LITE FLER. Svaren är dystra men inte överraskande; beslutsprocessen inom EU är ibland svårbegriplig och Bryssel tycks för många mer avlägset än kartan visar. Fler säger sig dock vara villiga att rösta om det fanns en större tydlighet kring vad partierna vill driva och om det fanns en kandidat som de kan identifiera sig med. Det är en fråga om tillit, en viktbärande pelare i en representativ demokrati som ju förutsätter att vi litar på att kandidaterna vi valt representerar våra intressen. Allt fler statsvetare och samhällsdebattörer ifrågasätter dock representativiteten i dagens politiska system. Enligt professor John Keane har den representativa demokratin sedan länge utvecklats till en mer pragmatisk statsform; The Monitory Democracy. I den bevakande demokratin utför väljarna en ständig granskning och kontroll av beslutsfattare och maktutövningen. I denna form är demokrati ett folkets vapen för att garantera politisk jämlikhet och skydda mot maktkoncentrationer. Något långt utöver valdeltagandet, en recensionsprocess som sker dagligen. Demokratin har i så fall inte fått något vidare betyg av sina recensenter den senaste tiden. Under både fredliga demonstrationer och våldsamma kravaller runt om i Europa har röster höjts i protest mot en alltmer dyster situation, där nästan en halv miljon familjer vräkts från sina hem i Spanien, bostadslånen slagit rekord i Holland, främlingsfientligheten växt sig stark inte minst i Grekland, antalet självmord i södra Europa dramatiskt ökat och arbetslösheten nått rekordnivåer på många håll. Plakaten bland folkmassorna har hängt ut bankerna som de skyldiga och nedskärningspolitiken har tagits emot som en dos salt i såren. 12 KLARA GRENHAGEN DEMOKRATI OCH DELTAGANDE Medborgarskrift inlaga.indd :07

11 Den senaste granskningen av Freedom House bekräftar att demokratin gått tillbaka i Centraleuropa och Eurasien under 2012: ökade övergrepp på civilsamhället i hela regionen, demokratiska bakslag i samband med val i Ryssland och Ukraina, ökade spänningar till följd av åtstramningarna i Centraleuropa och ihållande korruption på Balkan. Sociala medier har visat sig vara en kraft för frigörelse i många länder och sammanhang, samtidigt som de lika väl kan användas av en förtryckarregim för att få kontroll över sin befolkning. Tydligt är i alla fall att ny digital teknik har skapat nya möjligheter till granskning, opinionsbildning och mobilisering. Världen har blivit lite mindre och sätten att påverka har blivit lite fler. för alla kan uppnås. Det demokratiska statsystemet prövas och omprövas konstant, inte minst i kristider. Den här antologin är vårt försök att låta fler vara med i att Add an Egg i diskussionen om demokrati och deltagande i dagens Europasamarbete. Receptet för demokrati må förändras över tid, men kärnan är densamma; det blir inte bra om medborgarna inte är med och bakar. KLARA GRENHAGEN PROJEKTSAMORDNARE PÅ GLOBAL UTMANING I en ålder av offentlig maktkontroll snarare än klassisk representation kan demokratin inte längre ses som en färdig uppgörelse eller något som en gång DEMOKRATI OCH DELTAGANDE KLARA GRENHAGEN Medborgarskrift inlaga.indd :07

12 MONARKIERNA I EUROPA JENNY GRENANDER Många europeiska länder, inte minst de fem nordiska länderna, hör till de mest demokratiska staterna i världen. Länder som Sverige, Finland och Island placeras ofta i topp i internationella undersökningar om tillståndet för demokratin. Vi kan dock inte slå oss till ro, utan måste fortsätta kämpa för att utveckla och bevara demokratin i Europa. De flesta av Europas länder är republiker, men det finns fortfarande ett antal länder som är monarkier. Valet mellan republik och monarki är mer än bara en principsak. Genom att införa mer demokratiska statsskick bereder vi vägen för framsteg även på andra områden och slipper dessutom flera påtagliga nackdelar med de nuvarande monarkierna. Om fastklamrandet vid kungahusen representerar en vilja att bromsa ett antal europeiska länders moderna utveckling så är införandet av republikanska statsskick ett fantastiskt tillfälle till en genomgripande diskussion om och fördjupning av demokratin i flera europeiska länder. Verklig demokrati handlar om mer än att bara rösta i allmänna val den kräver kunskap, medvetenhet och aktivt deltagande, och riskerar att försvagas så fort vi slutar att utveckla den. Att ersätta monarkierna med något bättre är ett utmärkt led i den processen. Vid sidan av att införandet av republik stärker demokratin i Europas sista monarkier så har demokratiska, progressiva republikanska länder även större trovärdighet i arbetet för demokrati i andra delar av världen. 14 JENNY GRENANDER MONARKIERNA I EUROPA Medborgarskrift inlaga.indd :07

13 Eller för att vända på ett vanligt argument för monarki: pr-värdet av fredliga, genomtänkta övergångar till republiker är enormt. Investeringen, å andra sidan, är mycket blygsam och handlar främst om att ta ställning för att inga offentliga ämbeten ska gå i arv utan vara öppna för alla medborgare. De europeiska kungahusen har numera begränsade formella maktbefogenheter, men de har i varierande grad kvar rester av sin makt. Först och främst gäller det förstås själva positionerna som statschefer, men kungligheterna tilldelas även andra politiska uppgifter. Kungahusens medlemmar har dessutom stor informell och reell politisk makt som framträdande mediegestalter. Det finns fortfarande debattörer som hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen, men om monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vinner sin självständighet väljer att bli kungariken. När Finland och Island blev självständiga nationer införde de republik. Även modernare exempel, som Montenegro och Slovenien, har valt republikanska statsskick. Kungahusen brukar beskrivas som symboler för sina länder och då underförstått positiva sådana, men vad står monarkierna för egentligen? I våra ögon handlar det om förstelnade hierarkier, brist på insyn, traditionella könsroller, blind pliktmoral, ett okritiskt upphöjande av det tomma och ytliga, och framför allt föreställningen att det är skillnad på folk och folk. Att monarkierna får fortleva betyder att moderna, demokratiska och humanistiska värderingar sätts på undantag. Irrationaliteten, orättvisan och den förvridna människosynen triumferar. Vilka budskap sänder det och vad blir effekten på våra samhällen i stort?»det ÄR OVÄRDIGT ATT ROLLEN SOM STATCHEF FORTFARANDE GÅR I ARV... «Frågan om republik avfärdas ibland som oviktig och kungahusen tolereras med argumentet att de inte gör någon större skada. Det är ett farligt förhållningssätt. Demokratin måste tas på allvar. Dess principer bör inte negligeras av bekvämlighetsskäl eller med argumentet att det inte spelar någon roll. Monarki är nämligen i ett principiellt perspektiv oförenlig med demokrati. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare. Val ska stå i centrum när statschefer tillsätts, inte släkttillhörighet. Det är ovärdigt att rollen som statchef fortfarande går i arv inom en och samma släkt i ett antal europeiska länder. Under det senaste seklet har väldigt många länder bytt statskick från monarki till republik. Tyvärr har det ofta inte gått fredligt till, men folkomröstningar har inneburit slutet för monarkin i länder som Grekland och Italien. MONARKIERNA I EUROPA JENNY GRENANDER Medborgarskrift inlaga.indd :07

14 Länder som en gång har avskaffat monarkin brukar inte återinföra densamma. Spanien tas ibland upp som ett exempel på motsatsen av rojalister. Där återinfördes dock monarkin under diktaturen efter det spanska inbördeskriget, med diktatorn Francisco Franco själv som regent. Franco regerade fram till sin död år 1975, då han efterträddes av sin utpekade arvtagare Juan Carlos av Bourbon. Det var alltså inte ett demokratiskt och fritt Spanien som lade grunden för återupprättandet av monarkin. Monarki är ett förlegat statsskick. Det är bättre sent än aldrig att se till att hela Europa får demokratiskt tillsatta statschefer. Vi i Sverige behöver inte titta längre än till Finland och Island, länder där medborgarna i val utser en president. Inga statschefer ska tillsättas via arv, utan alla måste utses på demokratisk väg. Dagens system borde vara otänkbart i alla demokratiska stater, även i Europas sista monarkier. För 100 år sedan fanns det enbart några få republikanska länder i Europa. Trots växande politiska rörelser för demokrati var monarki ännu den dominerande formen av statskick. Under 1900-talets gång försvann sedan monarkin i de flesta länder. I ett antal länder är det dock fortfarande så att medborgarna saknar inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet. Vi är övertygade om att när republik väl har införts i hela Europa så kommer det snart att vara ganska få medborgare som vill återupprätta de gamla monarkierna. Det är viktigt att kämpa för att frigöra våra demokratiska länder från de svårbegripliga kvarlevor som monarkierna utgör. Målet måste vara att skapa ett monarkifritt Europa, vilket också är den paroll under vilken Republikanska föreningen samarbetar med andra republikanska organisationer i Europa. Paraplyorganisationen Alliance of European Republican Movements (AERM, bildades efter ett svenskt initiativ i Stockholm den 19 juni 2010, samma dag som Victoria Bernadotte gifte sig med Daniel Westling. I AERM samlas republikanska grupper från Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Spanien och Sverige för att hjälpa och stärka varandra i kampen. Det är med stor glädje vi ser att den republikanska rörelsen växer i Europa. Tillsammans arbetar vi för att ersätta de konstitutionella monarkierna med republiker som vilar på principen om demokrati. JENNY GRENANDER INTERNATIONELL SEKRETARE I REPUBLIKANSKA FÖRENINGENS STYRELSE MONARKIER I EUROPA Det finns idag tolv monarkier i Europa, av dessa är tio stycken suveräna stater där statschefen (monarken) ärver sitt ämbete medan en (Vatikanstaten) kan definieras som ett valkungadöme. Andorra har två furstar, biskopen av Urgel i Spanien och Frankrikes president. Europas monarkier är: Furstendömet Andorra Konungariket Belgien Konungariket Danmark Furstendömet Liechtenstein Storhertigdömet Luxemburg Furstendömet Monaco Konungariket Nederländerna Konungariket Norge Konungariket Spanien Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland Konungariket Sverige Vatikanstaten. 16 JENNY GRENANDER MONARKIERNA I EUROPA Medborgarskrift inlaga.indd :07

15 DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHETEN JOHAN ÖSTRÖM Europeiska unionen är på många sätt fantastisk. Den fria rörligheten för varor, tjänster och människor inom unionen skapar ekonomisk tillväxt och välstånd. För den enskilde EU-medborgaren innebär den fria rörligheten stora möjligheter att bland annat resa, söka arbete och bosätta sig i andra EU-stater. Denna frihet innebär dock även stora möjligheter för kriminella grupperingar. I takt med att EU har utvidgats med nya medlemsstater har det till unionen tillkommit nya typer av brottslighet. Kriminella grupperingar har varit snabba med att expandera sin verksamhet till andra delar av Europa. Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten som idag finns i Sverige ägnar sig bland annat åt människohandel. Brottsförebyggande rådet uppskattar att 100-tals människor tvingas till Sverige eller luras hit varje år under förespegling av att ett bättre liv väntar här, men sedan tvingas till prostitution, tiggeri eller används som arbetskraft under slavliknande förhållanden. Människohandel är en svårupptäckt brottslighet som enligt Rikskriminalpolisen förekommer i hela landet. Enligt EU-kommissionen har den organiserade brottsligheten inom EU har ökat och blivit mer mångsidig. Ett relativt nytt fenomen, kopplat till omfattande smuggling av narkotika, är att unga män från Balkan tvingas att åka till Sverige och sälja narkotika för att betala av skulder. Under tiden i Sverige lever de under bedrövliga förhållanden. Andra exempel på den gränsöverskridande brottsligheten i Sverige är organiserade ligor som ägnar sig åt omfattande bostadsinbrott, ficktjuveri eller DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHETEN JOHAN ÖSTRÖM Medborgarskrift inlaga.indd :07

16 smuggling av illegalt avfall till bl.a. Baltikum. Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten innebär stora svårigheter för den nationella polisen, i Sverige så väl som i andra europeiska stater. De personer i organisationerna som gör grovjobbet och som därmed är de som exponeras mest stannar ofta bara en kortare tid i samma land och om de återkommer har de inte sällan förfalskade IDhandlingar. När svensk polis kontrollerar en person som t.ex. betett sig misstänksamt i anslutning till ett bostadsinbrott kan det vara en person som livnärt sig i åratal på att åka runt från land till land inom EU och begå brott. Han kan vara välkänd av andra EU-staters polisiära organ, men samtidigt helt okänd i svenska register. I takt med att människors frihet att korsa nationella gränser inom EU ökar måste även informationsutbytet och samarbetet mellan EU-staterna polisiära organ öka. Annars riskerar fördelarna med friheten i att färdas över gränser att överskuggas av ofriheten att utsättas för brott. EU har idag väl utvecklade institutioner för att utarbeta och upprätthålla politik inom många områden. EU-parlamentet, Kommissionen och EU-domstolen är exempel på sådana institutioner som inte bara är välutvecklade utan också välkända och välfinansierade. I skuggan av dessa institutioner finns flera mindre organ men med betydande potential att utvecklas, och det är bland dessa organ som framtidens europasamarbete kommer att göra störst skillnad. Ett av dessa organ är Europol. EUROPOL HAR DOCK STOR POTENTIAL ATT UTVECKLAS TILL EN OERHÖRT BETYDELSEFULL BROTTSBEKÄMPANDE AKTÖR FÖR EU SOM SKULLE KUNNA SLÅ UNDAN BENEN FÖR MYCKET AV DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHETEN. Europol är EU:s brottsbekämpande organ och växte fram under 1990-talet. Europols roll är att stötta polisorganen i EU:s medlemsstater med att tillhandahålla en plattform för utbyte och analysering av information rörande kriminalitet, särskilt grov organiserad brottslighet och terrorism, i syfte att göra EU säkrare för alla dess medborgare. Informationen som m e d l e m s s t a t e r n a tillför till Europols datasystem är dock långt ifrån tillräckligt, både i mängd och utformning. Det saknas även användarvänliga datasystem, och personalstyrkan på ca 800 personer är inte tillräckligt stor för att kunna bidra på ett märkbart sätt till brottsbekämpningen i EU:s medlemsstater. Inom svensk polis är det till och med så illa att många inte ens vet vad Europol arbetar med, och antagligen är situationen liknande i de flesta andra medlemsstaterna. 18 JOHAN ÖSTRÖM DEN GRÄNSÖVERSKRIDANDE BROTTSLIGHETEN Medborgarskrift inlaga.indd :07

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR

VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR VI TAR DEBATTEN OM FRAMTIDENS EUROPA SVENSKA RÖSTER OM VÅR KONTINENTS GEMENSAMMA UTMANINGAR DEMOKRATIN OCH EUROPA INLEDNING BIRGITTA OHLSSON Det personliga är politiskt. Så lyder feminismens klassiska

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Nya tider, nya strider

Nya tider, nya strider Nya tider, nya strider Åtta unga liberaler om Sverige, världen och liberalismen Nya tider, nya strider Åtta unga liberaler om Sverige, världen och liberalismen Innehåll Förord 6 Av Adam Cwejman och Joakim

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa

Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa EU-valet 25.5.2014 Björn Månsson ANNONSBILAGA Jag känner Europa, Finland och Svenskfinland Jag är redo att bli vår man i Europa I denna tidning inför EU-valet: Sidan 2 Björns tio teser Anna-Maja Henriksson

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

En ny utvecklingspolitik

En ny utvecklingspolitik b e r t i l o h l i n f ö r e l ä s n i n g e n 2 0 0 7 En ny utvecklingspolitik Bertil Ohlinföreläsningen 2007: Med friheten i centrum. gunilla carlsson Det blir ingen demokrati om inte demokraterna kommer

Läs mer

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE 2/09 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA EUROPEISKA UNIONEN EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Daytonavtalet och dess konsekvenser

Daytonavtalet och dess konsekvenser J Ö N K Ö P I N G I N T E R N A T I O N A L B U S I N E S S S C H O O L JÖNKÖPING UNIVERSITY Daytonavtalet och dess konsekvenser - med fokus på etnicitet och efterkrigets konstitution i Bosnien och Hercegovina

Läs mer

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN.

KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Förslag Faktaunderlag till Kongressen till Kommunals i Stockholm kongress den 7 11 i Stockholm juni 2010 den 7 11 juni 2010 KOMMUNALS MEDLEMMAR OCH DEN GLOBALA UTMANINGEN. Kommunals medlemmar och den

Läs mer