Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén"

Transkript

1 1 (46) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Tobias Nässén (M) Ingegerd Thorngren (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Majvie Swärd (S) Khashayar Farmanbar (S) Sidney Holm (MP) Carl-Magnus Grenninger (S) ERSÄTTARE Eva Närvä-Eickenrodt (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Gunilla Elmberg (M) Monica Brohede Tellström (FP) Gunilla Grudevall-Steen (FP) Leif Holmberg (C) Anders Tiger (KD) Susanne Jörgensen Ekblom (S) Christina Ståldal (NL) Övriga deltagare Anders Ekengren, Fredrik Holmström, Maria Karlsson, Johanna Magnusson, Helena Meier, Lena Dahlstedt, Liselotte Lexén Utses att justera Majvie Swärd Justeringsdatum 16 januari 2013 Paragrafer 1-29 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Mats Gerdau Justerande Majvie Swärd

2 2 (46) BEVIS OM ANSLAGSDAG s protokoll är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 14 januari 2013 Anslaget sätts upp 17 januari 2013 Anslaget tas ned 8 februari 2013 Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus Underskrift... Liselotte Lexén Utdragsbestyrkande

3 3 (46) Innehållsförteckning 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola Dnr KFKS 2012/ s internbudget Dnr KFKS 2013/ Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån Dnr KFKS 2010/

4 4 (46) Åtgärder med anledning av medborgarförslag om minoritetsspråk Dnr KFKS 2012/ Fortsatt utveckling av inköpsprocessen genom stödjande team Dnr KFKS 2012/ Arbetsordning för kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Dnr KFKS 2012/ Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning Dnr KFKS 2007/ Stadsnät i Nacka Dnr KFKS 2012/ Rättvisemärkt handel i kommunen Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Stadshus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Energi Försälnings AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nysätra Fastighets AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämma med Nacka Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2013 t.o.m. ordinarie bolagsstämma Dnr KFKS 2010/

5 5 (46) Val av 1 ombud i Boo Energi Ekonomisk förening fr.o.m. årsmöte 2013 t.o.m. årsmöte Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud vid bolagsstämmor med Kommentusgruppen för Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare vid bolagsstämmor med AB Vårljus (bolag för drift av hem för vård eller boende för barn och ungdomar HVB-hem ) fr.o.m. bolagsstämman 2013 t.o.m. bolagsstämman Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Sweden Green Building Councils årsstämma Dnr KFKS 2010/ Val av 1 ombud och 1 ersättare till Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årsstämma Dnr KFKS 2010/ Begäran om entledigande som ordförande och ledamot (C) i det lokala rådet Trygg & Säker i Älta från Anna-Karin Jonsson samt val av ny ordförande och ledamot för tiden intill utgången av Övriga frågor... 46

6 6 (46) 1 Dnr KFKS 2012/ Anmälningar noterar anmälningarna till protokollet. Anmälningar KS Ärende Skrivelser Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Brev inkommet och svar angående byggplaner för studentbostäder i Alphyddan Åtgärd/ansvar Svar från planenheten Svar från stadsdirektören Anders Ekengren Inbjudningar Inbjudan till VAS-rådets årsmöte , KSL Övrigt Protokoll från KSAU, KSVU och KSSU i december Anmälningar KSAU Ärende Skrivelser Skrivelse från utförare angående checkbelopp i nacka hemtjänst, ledsagning, avlösning samt ändring av villkor, jämförelse Utredning av den kommunala hemtjänstens verksamhet Danderyd Åtgärd/ansvar Social- och äldredirektören Anders Fredriksson, överlämnad till SÄN

7 7 (46) Rapporter Revisionsrapport nr 2/2012 Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport nr 3/2012 Granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning inom den egna produktionen Cirkulär, SKL Cirkulär 12:57, 12:60, 12:61, 12:65 SKL Politiker per län 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Stockholms län? KSL Gemensamt programpris inom gymnasieskolan Övrigt Ändringa i kulturnämndens delegationsordning med anledning av revisorernas rapport Revisionsskrivelse angående upphandling av parkdriftentreprenad i Boo Nutid & framtid, om Stockholmsregionens utveckling, Länsstyrelsen i Stockholms län Protokoll från föreningsrådet i Älta 18/9 och 20/ Baltic Cities Bulletin Anmälningar KSVU Ärende Skrivelser Brev från fackliga representanter vid Saltsjö- Duvnäs skola Åtgärd/ansvar Svar från Einar Fransson, produktionsdirektör

8 8 (46) 2 Dnr KFKS 2012/ Delegationsbeslut s arbetsutskott noterar delegationsbesluten till protokollet. Delegationsbeslut, anmälningar KSAU Ärende Delegationsbeslut gallring Proof att inte lämna ut handling Delegationsbeslut byte av enhetsnamn Delegationsbeslut fattade av fastighetsdirektören Delegationsbeslut exploatering, se sep lista Ansvarig Administrativa direktören Mats Bohman Stadsjuristen Helena Meier Stadsdirektören Lena Dahlstedt Fastighetsdirektören Jenny Asmundsson Delegationsbeslut exploatering Datum Nr Typ av beslut Stadsbyggnadsprojekt Fastighet/-er Avtal om fastighetsreglering 9409 Vikingshillsvägen Kummelnäs 1:898 och Velamsund 19: Avtal om etableringsyta 9301 Ramsmora 1:1 och upplag Område F Kontrakt för stängning av Sjöqvarnsbacken 9164 Saltsjöqvarn Servitutsavtal med Stockholm 9609 Södra Hedvigslund Älta 10:1 Delegationsbeslut, anmälningar KSVU Ärende VSS Förändringar beslutsattestanter från Ansvarig Produktionsdirektör A Böe

9 9 (46) 3 Dnr KFKS 2002/ Yttrande och förtydligande med anledning av överklagad detaljplan för Norra Skuru, Sicklaön i Nacka kommun föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Planenhetens tjänsteskrivelse den 21 december 2012 Bilaga 1Länsstyrelsen i Stockholms län, skrivelse Bilaga 2 Förslag till yttrande med förtydligande av detaljplanekarta

10 10 (46) Ärendets tidigare behandling i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 12 december Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1. Kommunfullmäktige medger i enlighet med 13 kap 8 plan- och bygglagen (1887:10) att detaljplanen för Norra Skuru, antagen den 12 december 2011, 346, ändras på följande sätt. Bestämmelsen WV1 ändras så att den får följande lydelse på plankartan. WV1: Småbåtshamn för fastigheterna Sicklaön 12:59, 12:62, 12:66, 12:67, 12:68, 12:69, 12:70, 12:71 och 12:72. Bestämmelsen WB1 ändras till WB2 i Kungsviken (norra delen) och får följande lydelse på plankartan. WB2: Brygga för fastigheterna Sicklaön 12:12, 12:13, 12:14, 12:15, 12:16, 12:17, 12:19, 12:20, 12:21, 12:22, 12:23, 12:28, 12:30, 12:31, 12:35 och 12: Om länsstyrelsen trots kommunens medgivande om ändring i detaljplanen, finner att detaljplanen bör upphävas medger kommunen, med stöd av samma lagrum som ovan, att del av detaljplan istället upphävs. Kommunen medger då att detaljplanen upphävs i de delar där två vattenområden är markerade med WV1 och 16 vattenområden i Kungsviken (norra delen) är markerade med WB1. 3. Kommunfullmäktige antar föreslaget yttrande till länsstyrelsen, där ovanstående medgivanden framgår. sgång beslutade i enlighet med planenhetens förslag.

11 11 (46) 4 Dnr KFKS 2012/ Student- och ungdomsboende ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. Ärende Nacka kommun gick i juni 2012 ut med en inbjudan till intresseanmälan i syfte att få till stånd studentbostäder och/eller ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer. 12 företag lämnade in intresseanmälan och idéförslag. Totalt lämnades 22 idéförslag in på tre kommunala markområden. De inlämnade förslagen har utvärderats av en jury som sammanställt sina synpunkter i ett utlåtande daterat I utlåtandet lämnas rekommendationer för de olika områdena. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Juryns utlåtande SBC BO, förslag Alphyddan Hyris AB, förslag Alphyddan Sjaelsö, förslag Alphyddans gröna gårdar Sjaelsö, förslag Farstukvist Alphyddans Byggvesta, förslag Ektorp Sjaelsö, förslag Farstukvist Björknäs Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

12 12 (46) ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna för att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddans friområden. Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Stefan Saläng (FP), Jan-Eric Jansson (KD), Majvie Swärd (S) och Sidney Holm (MP), bifall till följande, utdelade förslag. ger exploateringsenheten i uppdrag att utarbeta förslag till Start-PM och optionsavtal för Alphyddan och Ektorp, samt ger planenheten i uppdrag att ytterligare utreda planförutsättningarna i Björknäs, i enlighet med rekommendationerna i juryns utlåtande. I arbetet rörande Alphyddan ska, förutom att pröva nya bostäder, också ingå att pröva förutsättningarna att lösa områdets parkeringsproblem liksom att särskilt beakta kvalitet och omfattning av Alphyddas friytor. Bostadsprojektet kan under planprocessens gång komma att justeras om det bedöms att viktiga grönytor behöver säkras. En dialog om detta ska föras med berörda bostadsrättsföreningar och boende i området. sgång beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande. Protokollsanteckningar Sidney Holm lät anteckna följande. Miljöpartiet tycker det är bra att det äntligen görs ansträngningar för att få fram lite nya student- och ungdomsbostäder med en rimlig hyresnivå här i Nacka. Det är dock inte bra att projektens närmsta grannar inte informerats tidigare av kommunen utan får reda på planerna genom lokalpressen. Nu är det viktigt att de närboende i de aktuella områdena tidigt inbjuds till samråd och får vara delaktiga i den fortsatta processen. Deras kunskaper och synpunkter är av yttersta vikt för att exploateringarna ska bli så bra som möjligt.

13 13 (46) Stefan Saläng lät anteckna följande. Från Folkpartiets sida är vi ytterligt angelägna att få till stånd fler student- och ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer i Nacka. Utifrån juryns utlåtande anser vi att alternativet Ektorp ska prioriteras i det fortsatta arbetet. Vi anser också att en kompletteringsbebyggelse i Alphyddan bör prövas men att det förutsätter tidig dialog med bostadsrättsföreningarna och boende inom området om parkeringsproblemen och hur tillgängligheten till natur och aktivitetsytor inom området ska säkras.

14 14 (46) 5 Dnr KFKS 2013/ Förtydligande av ansvaret som vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. s arbetsutskott den 4 december Social- och äldrenämnden den 13 november Tjänsteskrivelse den 1 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. i Social- och äldrenämnden den 13 november Social- och äldrenämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut. Kommunfullmäktige beslutar förtydliga social- och äldrenämndens reglemente genom följande tillägg till första stycket i punkten B, före den sista meningen. Social- och äldrenämnden utgör vårdgivare enligt 22 hälso- och sjukvårdslagen. sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 15 (46) 6 Dnr KFKS 2012/ Checkbelopp SFI kurs C och D föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Ärendet Checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D blev fel i underlaget till beslutsärendet Mål & Budget AFN (AFN 2012/57-040) och felet följde med fram till M&B-beslutet i KF. Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Arbets- och företagsnämnden den 12 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 december 2012 Ärendets tidigare behandling i arbets- och företagsnämnden den 12 december Arbets- och företagsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa checkbeloppet för svenskundervisning för invandrare (SFI), kurs C och D till kronor för år Yrkanden Jan-Eric Jansson (KD) yrkade bifall till arbets- och företagsnämndens förslag. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

16 16 (46) 7 Dnr KFKS 2011/ Månadsbokslut oktober 2012 noterar månadsbokslut för oktober Ärende Årsprognos för årets resultat för 2012 uppgår till 145 mnkr. Årsprognos för balanskravsresultatet uppgår till 52 mnkr, vilket är 30 mnkr bättre än budget och 1,3 mnkr bättre än prognosen i september. Störst avvikelse mot budget finns inom förskola, fritid och skola (FFS) som avviker med 45 mnkr mot budget vilket dock är oförändrat mot prognosen i T2 och september. Utbildningsnämndens årsprognos är 6 mnkr bättre än i september och lämnar en prognos på +7 mnkr mot budget. Prognoserna för bygg- och förvaltningsenheten samt markenheten har blivit -3,5 mnkr sämre respektive -9 mnkr sämre för markenheten. Finansnettot bedöms bli ca 22 mnkr lägre än budget vilket är 2 mnkr bättre än i september och T2. Årsprognosen för skattenettot är oförändrat med 46 mnkr bättre än budget. Prognosen för reavinster bedöms oförändrade sedan T2. s arbetsutskott den 4 december Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2012 Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december s arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut. noterar månadsbokslut för oktober sgång beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

17 17 (46) 8 Dnr KFKS 2012/ Internbudget 2013 för Förskola, Fritid & Skola fastställer föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 och noterar att den ingår som del i kommunstyrelsens internbudget. Ärendet Vid kommunstyrelsens verksamhetsutskott i december 2012 uppdrogs produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Förskola, Fritid & Skola, FFS, redovisar en budget i balans. Verksamhetsområdets budget är på drygt 1,8 miljarder kronor. Sedan december har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete pågått där resultatenheternas budgetunderlag har granskats och korrigerats i samarbete med ansvariga chefer. Efter genomgång har vissa enheters underskott minskat. Intäkter och kostnader ökar 2013 med 94,3 mkr jämfört med budget Den ökade budgetomslutningen beror på olika faktorer. Förändrat hyressystem samt utfall av löneavtal har kompenserats via högre checkbelopp. Övriga verksamheter inom FFS, inte förskola och skola dvs. barn och elevhälsan, Nacka musikskola, bibliotek och fritidsgårdarna har ej kompenserats. Verksamhet, mkr Budget 2013 Intäkter Kostnader Resultat FFS Summa 0 Verksamhet, mkr Utfall Utfall Prognos okt Budget Förskola, Fritid & Skola -23,5-64,0-45,0 0 Summa -23,5-64,0-45,0 0

18 18 (46) I internbudgeten ingår att lyfta fram tre till fem väsentliga områden för de närmaste tre åren. De tre väsentliga områden som FFS valt att prioritera de närmaste tre åren är - Högre måluppfyllelse - Attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare - Budget i balans Förskola, Fritid och Skolas tjänsteskrivelse den 26 november 2012, rev 7 januari 2013 Bilaga s verksamhetsutskott den 18 december Ärendets tidigare behandling i kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 18 december s verksamhetsutskott överlämnade föreslagen internbudget för Förskola, Fritid & Skola 2013 som preliminärt förslag till kommunstyrelsen som del i kommunstyrelsens internbudget. s verksamhetsutskott uppdrog åt produktionsdirektören att till kommunstyrelsen i januari, vid behandlingen av kommunstyrelsens samlade internbudget, återkomma med ett förslag till budget 2013 för FFS som är i balans. Yrkanden Linda Norberg (M) yrkade bifall till Förskola, Fritid och Skolas förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) meddelade Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade i enlighet med Linda Norbergs yrkande. Protokollsanteckningar Linda Norberg lät anteckna följande till protokollet. I syfte att uppnå balanserade budgetar är det angeläget att skolorna också arbetar med att öka sina intäkter i form av att öka antalet elever/barn i verksamheterna.

19 19 (46) Carl-Magnus Grenninger, Majvie Swärd (S), Khashayar Farmanbar (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Internhyressystemet i dess nuvarande form skapar stora orättvisor för Nackas skolor. Beroende på tillfälliga svängningar i elevunderlaget och lokalernas utformning kan hyran ta stora delar av skolans intäkter medan andra skolor har betydligt lägre hyreskostnad per elev. Det är inte rimligt att elever, beroende på vilken skola de råkat välja, får mindre resurser till lärare och material än elever i andra skolor där hyran per elev är betydligt mindre. I stället bör internhyran, precis som i Stockholm, lyftas ut för den check skolorna får för varje elev. På det sättet blir förutsättningarna för de olika skolorna i kommunen mer rättvisa, vilket betyder att elever och föräldrar kan känna sig trygga med att just deras skola har pengar till lärare och skolböcker i stället för en alltför hög hyra. Vi vill internhyran i skolan snarast utreds, med det uttalade syftet att lyfta ut internhyran ur medlen för den löpande verksamheten på respektive skola.

20 20 (46) 9 Dnr KFKS 2012/ s internbudget 2013 beslutar fastställa kommunstyrelsens internbudget för år 2013 enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets förslag, utifrån kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget år uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Ärende Budgetramen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige uppgår totalt till 30,772 mkr, vilket är en ökning med 50 tkr jämfört med motsvarande ram för Stadsledningskontorets budget uppgår till -76,783 mkr, vilket är oförändrat jämfört med 2012 års budgetram. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2013 Yrkanden Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med följande tillägg. uppdrar åt stadsledningskontoret att senast i samband med T1 redovisa budget på enhetsnivå för respektive myndighets- och huvudmannaenhet samt också hur intäkterna för både myndighets- och huvudmannaenheterna och stödenheterna fördelas på avgifter, övriga externa intäkter, intäkter från nämnd samt intäkter som är kostnader som är utfördelade på verksamheter. Majvie Swärd (S) meddelade att Socialdemokraterna ej deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag. sgång beslutade enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

21 21 (46) 10 Dnr KFKS 2013/1-002 Attestanter, undertecknande av handlingar år 2013 för kommunstyrelsen 1. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. 2. utser stadsdirektör Lena Dahlstedt att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. delegerar till stadsdirektören att besluta om förändring av beslutsattestanter för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektörens beslut ska anmälas till styrelsen. 3. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse; sattestanter för kommunstyrelsen 2013 och enligt bilaga 2; sattestanter för produktionsverksamheterna Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Delegationsbesluten ska anmälas till styrelsen. 4. utser attestanter med ersättare för behörighet/ slutregistrering/ utbetalning enligt bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 5. beslutar om behörigheter avseende plusgirouttag, undertecknande av mervärdeskattedeklaration enligt bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse. 6. gör följande exemplifiering av vilka som enligt 8 i kommunstyrelsens reglemente och 9 reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Nacka kommun har rätt att underteckna handlingar för kommunstyrelsen. För kommunstyrelsen undertecknar kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, eller vid förfall för denne, förste vice ordförande Stefan Saläng eller andre vice ordföranden Majvie Swärd i förening med endera tjänstemannen Stadsdirektör Lena Dahlstedt Administrativ direktör Mats Bohman Näringslivsdirektör Anders Börjesson Personaldirektör Elisabeth Carle Stadsbyggnadsdirektör Anders Ekengren Fritidsdirektör Åsa Engwall Teknisk direktör Dag Björklund Fastighetsdirektör Jenny Asmundsson Socialdirektör Anders Fredriksson Arbetsmarknadsdirektör Malin Westerback Kultur- och utbildningsdirektör Susanne Nord Stadsjurist Helena Meier

22 22 (46) Kommunikationsdirektör Ann-Sofie Mårtensson Ekonomidirektör Hans Nyström Produktionsdirektör Verksamhetsområdet Sociala stödresurser Anette Böe Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola Einar Fransson Ärende utser stadsdirektör Lena Dahlstedt och administrativ direktör Mats Bohman, var för sig, att vara beslutsattestant för kommunens samtliga ansvar. Under stadsdirektörens frånvaro följer dennes beslutsattesträtt till tillförordnad stadsdirektör. utser ordinarie beslutsattestanter och ersättare inom respektive ansvarsområde enligt bilaga 1 och bilaga 2. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2013 Yrkanden Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. Carl-Magnus Grenninger (S) yrkade följande ändringsyrkande. Ordinarie beslutsattestant har rätt att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde ändras till Ordinarie beslutsattestant har rätt att tillfälligt vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde Ingegerd Thorngren (M) yrkade avslag på Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande. sgång beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande. Med bifall till Ingegerd Thorngrens yrkande avslog kommunstyrelsen Carl-Magnus Grenningers ändringsyrkande.

23 23 (46) 11 Dnr KFKS 2012/ Upptagande av lån beslutar att ta upp nya lån på 200 mkr. Dessutom beslutas att 400 mkr som förfaller i februari 2013 refinansieras till samma belopp. ger ekonomidirektören och budgetcontrollern var för sig uppdraget att genomföra affären och välja det alternativ man bedömer vara bäst. Låneförfrågan kommer innefatta alternativet stiborlån med kapitalbindning 1-5 år. Ärende Ett lån på 400 mkr förfaller och behöver därför upphandlas på nytt. Ett beslut på ett nytt lån på 200 mkr behövs för att finansiera kommande investeringar. Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2012 sgång beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Protokollsanteckningar Khashayar Farmanbar (S), Majvie Swärd (S), Carl-Magnus Grenninger (S) och Susanne Ekblom (S) lät anteckna följande. Det är med oro som vi socialdemokrater ser hur kommunens ekonomi under många år ansträngts och hur belåningsgraden ökat i takt med att kommunens resurser har sålts ut för att finansiera ett system som i grunden inte kan bära sina egna kostnader. Det uppkomna ekonomiska läget kan inte enbart skyllas på investeringar och tillväxt, då de också har medfört ökat skatteunderlag. Inte heller finns lösningen i att motsätta sig tillväxt och ökat skatteunderlag i kommunen. Det är med motvilja som vi ser hur kommunen tvingas till mer lån, utan att majoriteten presenterar en plan för långsiktig sund ekonomi. Sidney Holm (MP) lät anteckna följande. Blott fjorton dagar in på det nya året beslutar kommunstyrelsen enhälligt om att låna upp 200 miljoner nya friska kronor och samtidigt låna om 400 miljoner kronor till ett lån som förfaller i februari. Eftersom kommunkassan är oroväckande tom och det är Alliansens

24 24 (46) budget som gäller finns det inte särskilt mycket annat att göra, även om det givetvis känns som en tråkig inledning på det nya året. Det är säkert många som undrar hur det kunde gå så illa och, varför gör de på detta viset? Kommunen har länge haft en topplacering i Moderaternas tävling om Sveriges lägsta kommunalskatt och de som är tävlingsinriktade kan känna sig stolta över resultatet men, medaljen har också en baksida. För att kunna hålla så låg skatt som möjligt har man hela tiden sålt ut Nackabornas gemensamma tillgångar! År 1991 togs kommunallagens bestämmelse om skyddet av den kommunala förmögenheten bort. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ihopbragt till sina efterkommandes gagn. En kommuns egendom skulle alltså förvaltas så att den inte minskade i värde. Reglerna om förmögenhetsskydd ersattes av en ganska luddig bestämmelse om god ekonomisk hushållning som Nackas styrande tolkat på sitt eget sätt. I förarbetet till lagen är det inte helt klart vad som menas god ekonomisk hushållning men det anges i alla fall att det sett över tid ska råda balans mellan intäkter och utgifter. De senaste 10 åren har kommunen bara finansierat 38 % av alla investeringar med skatteintäkter, resten har man finansierat via utförsäljningar, eftersatt underhåll och banklån. När nu säljobjekten börjar ta slut finansieras en allt större del av underskottet med banklån i stället. Alla skulder måste förr eller senare betalas tillbaka och om vi inte gör det idag, lämpar vi över en allt större skuld på våra barn och barnbarn. Den här ohållbara lånekarusellen kan inte fortsätta. Miljöpartiet vill att kommunen med start nästa mandatperiod ska finansiera alla investeringar till 100 % med skattemedel. Vi vill också införa ett kommunalt överskottsmål där 1 % av skatteintäkterna ska gå till att betala av på våra skulder. Vi vill ha en bred politisk överenskommelse om att sluta låna pengar och istället växa av egen kraft. Vi kanske inte kan växa lika snabbt som idag men vi ska i alla fall inte lämpa över en allt större skuldbörda på nästa generation. Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande. Lånenivån borde ligga på en högre nivå än den låga nivå som Nacka nu ligger på då det gäller exploateringar som görs i förnyelseområdena. Det skulle innebära att allmänna nyttigheter som vägar och annat betalades över skatten och inte som nu, av enskilda drabbade fastighetsägare. Betalningsnivån liknar närmast en gambling, där aktiva invånare lyckas minska kostnaderna och beskeden från kommunen varierar. Nacka borde som landets flesta kommuner betala vägar och liknande nyttigheter över skatt och göra en annan planering för sina förnyelseområden än den som görs idag, med invånarnas behov, idéer, önskemål och rättsäkerhet i fokus.

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 1 (26) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 10.10-10.30 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Tobias Nässén (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD)

Läs mer

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20

Utses att justera Hans-Åke Donnersvärd Justeringsdatum 29 mars 2012 Paragrafer 15-20 1 (12) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge kl 09.30-11.05 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Tobias Nässén (M) 15-19 Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Leif Holmberg (C) Hans-Åke Donnersvärd

Läs mer

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87

Utses att justera Khashayar Farmanbar Justeringsdatum 17 juni 2014 Paragrafer 80-87 1 (16) Plats och tid Nacka stadshus kl 09.00-09.03 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 1 (13) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00 9.45 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Tobias Nässén (M) Gunilla Grudevall Sten (L) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25 1 (21) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 09.00-09.25 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson

Läs mer

Nr Ärende Information

Nr Ärende Information 1 Utskicksdatum 2013-01-17 1 (3) KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Dag Måndagen den 28 januari 2013 Tid Kl. 18.00 Plats Nacka stadshus, Nackasalen Ordförande Gunilla Elmberg Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 1 (21) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava kl 9.45 10.05 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öbom Ekdahl (M) Lars Berglund (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Majvie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (30)

Sammanträdesprotokoll 1 (30) Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Erstaviksrummet kl. 19.00 19.40 Beslutande Erik Langby (m), Mats Gerdau (m), Eva Öhbom Ekdahl (m), Susann Fogelström (fp), Ingegerd Thorngren (m), Stefan Saläng

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Lena Dahlstedt, Helena Meier, Johanna Magnusson, Elisabeth Klingmark, Jenny Andersson, Mats Bohman, Görel Petersson

Lena Dahlstedt, Helena Meier, Johanna Magnusson, Elisabeth Klingmark, Jenny Andersson, Mats Bohman, Görel Petersson 1 (25) Plats och tid Nacka stadshus kl 10.00 10.15 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öbom Ekdahl (M) Linda Norberg (M) Stefan Saläng (FP) Hans Peters (C) Jan-Eric Jansson (KD) Khashayar Farmanbar (S) Majvie

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90

Susanne Nord, Håkan Sundblad, Lotta Valentin, Carina Legerius. Utses att justera Espen Bjordal Justeringsdatum 15 december 2014 Paragrafer 80-90 1 (14) Plats och tid Nacka stadshus Kl 18.00 19.00 BESLUTANDE Linda Norberg ordförande (M) Monica Brohede Tellström (FP) Espen Bjordal (S) Lena Gatenborg (M) Sofia Fölster (M) Anna Flory Kjellin (M) Christina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012

Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 2012-10-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 210/268-041 Kommunstyrelsen Fastställande av driftbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter 2011 och 2012 (överföringsärendet) Förslag

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 1 (23) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-15.50 BESLUTANDE Mats Gerdau (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) Cathrin Bergenstråhle (M) Ylva Sandström (M) Pernilla Hsu(M) Eva Närvä-Eickenrodt

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl. 17.00 19.00 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna ordf. Kenth Wengholm, Nya Moderaterna vice ordf Jan Gustafsson, Centerpartiet Jan Holm, Socialdemokraterna Lina

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15

Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15 1 (77) Plats och tid Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00 16.15 BESLUTANDE Richard Wendt (M) 141-151 Peter Zethraeus (M) 152-177 Cathrin Bergenstråhle (M) Tobias Nässén (M) Helene Skantze

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015

Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 21 oktober 2015 Sid Justering... 3 17 Remissvar motion (S) CEMR-deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå.... 4 18 Dokumentplan för Lantmäterinämnden...

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (3) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 23 oktober 2013, kl 18.00 20.30 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken

Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken 48 (88) 95 Dnr KFKS 2012/640-214 Reningsbassäng för dagvatten i Kyrkviken Beslut beslutar följande. Inriktningen för det vidare arbetet ska vara att dagvattenreningen för Planiaområdet ska ske via en reningsbassäng

Läs mer