Vi har fokuserat på det vi verkligen kan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har fokuserat på det vi verkligen kan"

Transkript

1 Aktiebolaget STILLE redovisar 25

2

3 Stilles kirurgiska instrument är små under av specialkunskaper, erfarenhet och hantverksskicklighet. De är världsklass. Ändå är de bara ting. Lite metall. Det verkligt stora är det som sker före och efter det att produkten ligger där färdig. Det fantastiska är det som människor gör. Samma sak gäller också våra bord, specialkonstruerade för speciella situationer, uttänkta i nära samråd mellan läkare och våra besjälade utvecklare. Människorna före och efter den färdiga produkten har mycket gemensamt. De besitter en imponerande kunskap, de är skickliga och de ger sitt bästa för att resultatet av deras arbete ska bli det bästa för patienterna. Vi tror att de här människorna förstår varandra ganska bra, läkarna, hantverkarna, ingenjörerna. De bästa möter de bästa i de bästa instrumenten och de bästa borden. Det är som en resa från det allra grövsta den obearbetade metallen behandlad av mästarna i verkstaden till det allra finaste instrumentet som rätt hanterat kan avlägsna en tumör utan att skada ett enda intilliggande blodkärl. Eller som en resa från fantasi till verklighet. Tänk om man kunde göra så här med bordet. Det skulle ge mig tid att ta hand om fler patienter och få patienten att må lite bättre under undersökningen. Det är en fantastisk historia att berätta och den är lång. Den har pågått i över 1 år och vi på Stille har en känsla av att vi ändå bara är i början. De som arbetar här gör det med vetskapen om att de gör världens bästa kirurgiska instrument och de mest avancerade och lättarbetade borden. De som använder Stilles produkter i operationssalar världen över vill inte ha något annat. Därför kommer människorna som arbetar på Stille att göra nya fantastiska saker för patienter världen över i många år från nu.

4 Innehåll 3 Det fantastiska som människor gör en introduktion 4 Innehåll 5-7 Året har varit gott VD har ordet 8-9 Stilles hjärta om företaget 1-13 Stille kirurgiska instrument Att få vara expert på fabriken i Eskilstuna Instrument 2-21 En förlängning av min arm plastikkirurg Per Hedén Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient Christer Sundström, bordsentusiasten Granne med en annan innovatör gynekolog Per Edlund 3 Finansiell översikt 31 Definitioner Stilles aktie och ägare Förvaltningsberättelse 37 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning 4 Koncernens kassaflödesanalys 41 Koncernens förändring av eget kapital 43 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets kassaflödesanalys 47 Moderbolagets förändring av eget kapital Noter 75 Solna 26 & Ordlista 76 Revisionsberättelse

5 Vi har fokuserat på det vi verkligen kan Claes Stenlander, VD

6 VD Genombrottet kom i slutet av 24 och den positiva utvecklingen håller i sig. Vi har haft en god tillväxt för de kirurgiska instrumenten på exportsidan och en fantastisk utveckling för verksamhetsområde Bord. Försäljningen av det genomlysningsbara bordet ImagiQ och våra avancerade urodynamiska bord har ökat på ett sätt som gör oss mycket entusistiska inför 26. Totalt ökade försäljningen med 22,4 %, rensat för konsumentprodukter som avyttrades 24. Av detta stod instrumenten för en ökning med 9,6 %, rensat för konsumentvarorna. Bordet ImagiQ ökade med 59,6 % och undersökningsborden med 1,3 %. Försäljningen i Sverige ökade med 19 % och exporten med 1,3 %. Fokus på det vi behärskar Jag tror förklaringen till att 25 blev ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men att hålla fast vid vår mer än 15 år gamla satsning på absolut högsta kvalitet har visat sig klok. Vi fortsätter att fokusera på samma saker som Stille alltid sysslat med: världens bästa kirurgiska instrument till världens ledande kirurger och de mest läkar- och patientvänliga högteknologiska borden till ett begränsat antal terapiområden. Dessa områden är framför allt plastikkirurgi och mikrovaskulär kirurgi, samt gynekologi och urodynamik. Här har vi inte bara vår yrkesskicklighet och erfarenhet utan också våra hjärtan. Att höra världens skickligaste och mest hängivna kirurger, gynekologer och uro-dynamiker prisa våra produkter är en drivkraft som inspirerat Stille i över ett och ett halvt sekel. På den positiva energin finns inget slut. Den genomsyrar hela företaget. Stille-känslan har sällskap av Stille-andan Stoltheten över att bidra till att människor får bästa möjliga vård och möjligheter till bättre och friskare liv är närvarande ända från smedjan i Eskilstuna till sjukhuset i Kyoto, Dallas eller Stockholm, där jag diskuterar anpassningar efter personliga önskemål med de mest drivande läkarna. Lika påtaglig är stoltheten hos dem som jobbar med borden, de som sover med ett ritblock på sängbordet, ständigt gör nya cadritningar eller bygger små bordsmodeller med barnens Lego. Vi pratar ofta om Stille-känslan och har hittills mest tänkt på den där unika känsligheten som vi får fram i de kirurgiska instrumenten, men jag skulle vilja vidga betydelsen och också lyfta fram den här omisskännliga strävan att alltid utveckla, förbättra och göra sitt bästa. Känslan kommer ur Stille-andan. Stille-andan har överlevt törnarna från företagets motigare år i början av 2-talet och därmed stärkt mig i tron på en företagskulturens avgörande betydelse för framgångarna. Därför har vi under 25 målmedvetet arbetat med att ytterligare stärka vår anda. Med hjälp av en av Sveriges duktigaste idrottscoacher, Bengt Wiström, har vi inlett ett coachingprogram VM-resan, vägen till målet som redan gett resultat. Det känns i hela företaget. Och kommer att synas ännu mer i siffrorna under 26. Samarbeten ger anledning till optimism Under det kommande året kommer vi att fördjupa samarbetet med vår internationella partner General Electric, som under förra året valde att utveckla sina operationsutrustningar med hjälp av vårt helt genomlysningbara bord. Vi räknar således med en fortsatt god tillväxt för ImagiQ på en marknad som säkert är tio gånger större än i dag. Intresset är också stort för vårt nya uro-dynamiska undersökningsbord. Det är ett av de bästa borden i hela världen,

7 Jag tror förklaringen till att 25 varit ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men vårt två år gamla beslut att satsa på absolut högsta kvalitet i de nischer vi har mest erfarenhet av, har visat sig klokt. ergonomiskt både för läkare och patient. Under 26 avser vi att etablera en mindre effektiv organisation i USA. Där finns den största marknaden för medicintekniska produkter, även för Stille, och marginalerna är ofta större än i övriga världen. Med egen organisation kommer vi närmare kunderna och öka försäljningen på den viktiga USA-marknaden. Vi kommer att utveckla ett antal kompletta så kallade galler (set av instrument) för speciella procedurer, först för plastikkirurgi och därefter för kärlkirurgi. Gallren gör operationerna säkrare, effektiviserar ingreppet och underlättar för patienten. Vi uppvaktar just nu tillverkare av implantat för samarbeten kring marknadsföring och försäljning. Jag flaggar även för tillväxt genom strategiska förvärv av företag med kompletterande produkter och distributionskanaler som kan stärka Stille. kostnadskontroll. Skillnaden mot för ett år sedan är att optimismen är mer förnimbar i hela företaget. Jag ser fler medarbetare som ler i dag än för ett år sedan. På något fantastiskt sätt leder detta till ännu fler nöjda användare av våra produkter. Och fler och större beställningar. Så tack alla ni som håller Stille-andan levande; läkare, medarbetare, styrelsemedlemmar och aktieägare. Nu gör vi 26 till ett ännu bättre år. Nu gör vi Stille till ett större företag. Claes Stenlander, VD Fler leenden, fler nöjda kunder Sammanfattningsvis handlar arbetet alltså precis som förra året om att fokusera på det vi kan, satsa på aktiviteter som leder till ökad försäljning samt

8 Stilles hjärta Stille är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Det grundades 1841 av Albert Stille som nyss hemkommen efter fyra års studier utomlands, tog över verkstaden på Karolinska institutet. Stilles skicklighet som hantverkare och hans ambition att utveckla instrumenten påverkade kirurgin och ställde instrumentmakarna sida vid sida med kirurgerna. År 1868 väljs Albert Stille in i Läkarsällskapet, vilket vi ser som ett tidigt bevis på att tillverkningen av medicintekniska produkter existerar nästan som i symbios med utvecklingen på sjukhusen. En duktig instrumenthantverkare har samma känslighet i sina händer som en opererande läkare. Och en kreativ utvecklare av operations- och undersökningsbord förstår precis situationen i det rum där läkaren ska göra sitt jobb så bra som möjligt och göra patientens lidande så litet som möjligt. På Stille har vi nu en 15 år gammal övertygelse om att vi tillsammans med läkarna, sköterskorna och övrig vårdpersonal gör en insats för patienten. Där finns förklaringen till att företaget fortfarande utvecklas och att Stille är ett så aktat och välkänt varumärke.

9 Historien i sammanfattning 1841 Albert Stille grundar Stille. Företaget tillverkar och utvecklar kirurgiska instrument Stille lanserar det första operationsbordet. 191 Stille och Ch. O. Werner AB går ihop och bildar Stille-Werner Stille lanserar instrument av rostfritt stål Det batteridrivna operationsbordet lanseras Operationsbord med flytande topp lanseras. 198 Operationsbord med moduluppbyggd topp lanseras Agneta Sundström startar Sonesta Sonesta startar produktion av undersökningsbord Sonesta, Inc bildas för försäljning i USA Stille lanserar ergonomiska saxar Sonesta noteras på IM-marknaden och Stille lanserar genomlysningsbara operationsbord. 2 Stille säljer den konventionella operationsbordsverksamheten. 21 Sonesta noteras på Nordic Growth Market och Sonesta Health Care bildas. 22 Stille och bordtillverkaren Sonesta går samman. 23 Genomlysningsbordet Imagiq lanseras Genombrott för bordsdivisionen Inför 26 tror vi på fortsatt tillväxt både inom Bord och Kirurgiska instrument. Genom fortsatt hård kostnadskontroll ska bruttomarginalerna förbättras och försäljningen öka snabbare än omkostnaderna. Inom tre år spår vi en förbättrad rörelsemarginal på 2 procent. Torrt på fötterna Säg den årsredovisning som inte visar upp en positiv fasad. Men vi tycker faktiskt att vi har ordentligt torrt på fötterna. Du som känner oss vet visserligen att Stille nyss har haft några mindre framgångsrika år. Men du vet också att vi gjort världens bästa kirurgiska instrument i över 15 år, hela tiden under namnet Stille. Vi har ett starkt varumärke, en stark position inom våra segment, växande efterfrågan, stor internationell potential och fantastiska medarbetare med tankarna hos läkarna, övriga vårdpersonalen och patienterna. Vi har också en briljant skicklighet att producera och utveckla våra produkter. Och kanske det allra viktigaste: vi har en ny och effektivare organisation med kompetens att ta vara på möjligheterna. Turn-around och framtidstro Under 25 ökade nettoomsättningen med 2,2 procent till 14,3 (86,8) mkr. Rensat för konsumentprodukter som avyttrades våren 24 var ökningen 22,4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 5,4 (-2,8) mkr och resultatet efter skatt förbättrades till 2,4 (-7,) mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till, (-1,) mkr. Resultatet per aktie blev,8 (-2,3) öre och soliditeten uppgick till 17, (14,8) procent. Stille är i dag ett relativt litet börsbolag men vi ämnar bli större och tycker det är värdefullt att Stille är noterat.

10 1 Kirurgiska instrument till världens ledande kirurger

11 Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av högsta kvalitet till världens ledande kirurger. Fokus ligger på plastik- och kärlkirurgi. Sortimentet består av cirka 1 olika saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument, alla med Stilles gracila design och unika spänst. I Sverige marknadsför och säljer vi instrumenten själva, men utanför Sverige arbetar vi tillsammans med ett växande antal distributörer. För enklare kirurgi har vi också ett sortiment av kompletterande produkter som vi köper utifrån och gör vissa viktiga förbättringar på. I Sverige kompletterar vi även vårt sortiment med agenturer för varumärkena Xomed, Wright, Mizuho, Medicon och Gray Surgical med flera. Kvalitet har en framtid Vår nisch förväntas växa, inte minst i nya industriländer som Kina och Indien. Den globala marknaden för återanvändbara kirurgiska instrument uppskattas av oberoende bedömare* till cirka 6 mkr, varav USA-marknaden står för cirka 3 37 mkr och Sverige-marknaden för cirka 6 mkr. Det är egentligen bara ett eventuellt kortsiktigt tänkande på marknaden som skulle kunna tala emot Stille och det vi står för och tror så starkt på: hög kvalitet. De flesta strömningarna i världen tyder emellertid på att efterfrågan på våra produkter kommer att öka. Ett exempel på detta är det faktum att världens befolkning lever längre och blir äldre, vilket ökar behovet av kirurgiska ingrepp och diagnostik. Även den ökade acceptansen för kosmetisk plastikkirurgi påverkar vår försäljning. De kosmetiska ingreppen görs oftast på privatkliniker med god ekonomi och höga krav på utrustningen. Rationaliseringar och innovationsbehov är bra för Stille Men även den ökande kostnadseffektiviteten och de många rationaliseringar som görs världen runt för att öka genomströmningen av patienter stödjer vår idé om kvalitet, pålitlighet och lång hållbarhet. Den höga kvaliteten på våra instrument gör att de tål att användas till många operationer och tål att diskas och steriliseras många, många gånger innan de behöver ses över och eventuellt skärpas. Vare sig det handlar om rationaliseringar eller själva det kirurgiska ingreppet, så visar marknaden stort intresse för innovationer, något som alltid varit ett kännemärke för Stille. Finns det något vi kan göra för en kirurg för att denne ska kunna genomföra en operation på ett för patienten bättre sätt, är vi mycket intresserade. Så här ska vi göra Vi fortsätter på den inslagna vägen. Internt innebär det att vi fortsätter att se över våra kostnader och effektivisera där vi kan, utan att göra avkall på den kvalitet våra hantverkare garanterar. Externt och för att öka försäljningen kommer vi att etablera en säljorganisation i USA, där potentialen är mycket stor. Vi kommer även att öka försäljningen via andra distributörer. Med ökade volymer kommer vi få bättre skalekonomi i fabriken. Vi fortsätter också på den inslagna vägen när det gäller service och support. Ett Stille-köp inkluderar numera våra instrumentgenomgångar, som genomförs 5 gånger per år. I Sverige identifierar vi snabbt de instrument som behöver service och kan också hålla igång en ständig dialog med läkare, sköterskor och inköpsavdelningar. Service och support ska vi satsa ännu mer energi på, liksom på att ta fram så kallade galler, det vill säga kompletta uppsättningar av instrument för vissa prioriterade operationsprocedurer. 11

12 Vi utvecklar också försäljningen av våra agenturprodukter i Sverige och för vissa produkter i Norden. Företag som vill etablera en ny produkt i Sverige väljer Stille. Därför har vi ett konstant flöde av nya produkter som ersätter de produkter vi tappar på grund av att försäljningen har nått så höga nivåer att bolagen startar egna försäljningsbolag i stället. Det här skeendet ingår i affärsmodellen och är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Över huvud taget prioriterar vi de länder där vi kan få ut en större marginal vid försäljningen. Japan är till exempel ett land där vi märker ett allt större intresse för Stilles kirurgiska instrument bland toppkirurgerna. Det ska vi använda i vår marknadsföring. Bättre reklam kan vi inte få Sax Stille Ragnell Ergo Supercut. Dissektionssax med platta rundade spetsar. Används ofta inom plastikkirurgi Stille Leksell gougetång. Dubbelledad bentång för ökad bitstyrka för hantering av benvävnad inom framför allt ortopedi. Den dubbelledade bentången är en Stille-uppfinning från

13 Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. 13 Peter Westrin, försäljningschef Sverige

14 Att få vara expert 14 Maria Hansen, instrumentmakare

15 Den hantverksskicklighet och känsla för instrumenten som är samlad innanför väggarna till den till synes alldagliga lilla fabriken på Vilsta industriområde i Eskilstunas västliga utkanter är påtaglig. Och respektingivande. Folk som går igenom fabriken brukar viska när de tar adjö, säger Tord Andersson med ett belåtet leende. Rundvandringarna börjar i smedjan. Där bearbetar Tommy och Uno ämnena (runda stavar av rostfritt stål från de ställen i världen där pris och kvalitet för tillfället motsvarar Stilles krav). De börjar med att värma rundstängerna så att de blir smidbara. Sedan grovformas de för hand i räckhammaren. För att det färdiga instrumentet ska få maximal spänst är det viktigt att de formas i stålets fiberriktning. Smedernas kvicka handrörelser under den bråkdel av en sekund som stansen är i uppläge är lika exakta som robotrörelser, med den skillnaden att ögon och hjärta finns med här. Därefter får ämnet sin slutliga form mellan hejarstansarna. Kirurgen och instrumentet blir ett Med metoden som kallas räcksmide läggs alltså grunden till Stille-instrumentens unika spänst redan i smedjan. Det är den spänsten som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. Det är också den spänsten som gör att kirurger med ett helt yrkesliv bakom sig slipper den artros som är så vanlig i äldre opererande läkares leder. I många andra fabriker klipper man ämnena ur plåt och stansar fram formen direkt mellan stansarna, utan att någon egentligen vet i vilken riktning plåtbitens fibrer går, trots att det är så avgörande. Ingen kan då veta vilket instrument som blir stumt och vilket som av en lycklig slump får behålla sin spänst. Om detta är det Arne Stenbeck som vet mest. Han är driftingenjör och den som har funderat på processerna i fabriken längst av alla. Han gör det med samma glöd nu som för 35 år sedan när han började på Stille medan fabriken fortfarande låg på Mosebacke på Söder i Stockholm. Smederna kan cirka 22 olika former, alla programmerade i händer och ögon. De behöver inte titta på några ritningar, berättar Arne. Erfarna kirurger har också erfarenheten inbyggd i kroppen. Kanske är det därför som det är så självklart att det alltid finns en kirurg inblandad i varje utvecklingsprocess av Stilles instrument. Förnyelse av operationsteknik går alltid hand i hand med utvecklingen av verktygen. Att få vara expert En annan likhet mellan tillverkningen av kirurgiska instrument av den högsta kvaliteten och avancerad operationsteknik, är att ingen människa kan lära sig att göra allt. I fabriken i Eskilstuna finns hantverkare som behärskar flera steg på vägen från ämne till färdigt instrument, men alla behärskar just ett särskilt eget moment lite, lite bättre och vill oftast hålla sig till det. Fingertoppskänslan, förmågan att omvandla det hantverkaren och kirurgen ser med sina ögon till en exakt knackning med hammaren, eller ett exakt klipp i vävnaden, kräver ständig träning. Vi jobbar med att våra hantverkare inte ska bli fullt så strikt indelade på de olika momenten som de är i dag. Men man blir gärna en verklig specialist på en eller högst två instrumentgrupper, säger Arne och Tord. Kanske är det oundvikligt. Kunskapen en hantverkare får efter ett antal år är helt unik och yrkesstoltheten på golvet i Eskilstuna är lika påtaglig som hos de duktigaste kirurgerna. Det tar fem år innan en nyanställd kan ta på sig det fulla ansvaret för något av de känsligaste momenten i fabriken. Först då börjar hammaren kännas som en förlängning av armen. 15

16 16 Jobba med lönsamheten En av dem som garanterar denna känslighet och finish är Stefan Sandqvist. Ingen är bättre än han på att knacka supercut-saxens skärande delar så att de får den optimala böjen, den som bland annat gör att den skär så exakt som kirurgen förväntar sig att en perfekt sax ska skära under en operation. Det har blivit så att jag vet exakt hur instrumentet ska kännas, säger Stefan, som började på Stille för 21 år sedan. Men Stefan är inte bara hantverkare, han sitter också med i ledningsgruppen som just nu jobbar målmedvetet med ett coaching-program, lett av en av Sveriges mest kända coacher. När programmet är genomgånget ska alla känna sig delaktiga, alla ska kunna påverka, alla ska känna sig viktiga och alla ska känna sitt ansvar för att dra företaget framåt. Den pågående generationsväxlingen och den nya indelningen i produktnivåer ska göra framtidens hantverkare mer flexibla och tillverkningen ännu mer rationell. Alla kan inte vara specialister, det gör systemet alldeles för känsligt för störningar. En influensa får aldrig stoppa framtagningen av ett antal supercut-saxar, beställda av en specialistklinik i Japan. Vårt system för materialadministration hjälper alla att förstå hur lönsamheten ska förbättras genom att satsa på rätt slags tillverkning. Det är bra att vi är engagerade. Vi ska absolut fortsätta att tillverka speciella varianter till kirurger som kommer till oss med önskemål och idéer, men vi måste faktiskt också jobba på vår lönsamhet, säger Stefan. Ett vinnande servicekoncept Ett initiativ som uppskattats på de svenska operationsavdelningarna och som också betytt mycket för Stilles varumärke och merförsäljning är det relativt nya servicekonceptet, signerat försäljningschef Peter Westrin. Det går ut på att ett köp av våra instrument inkluderar utbildning i instrumentvård samt fem årliga genomgångar av både Stilles och övriga kirurgiska instrument som finns på avdelningen, berättar Peter. Kirurger, sjuksköterskor och personal från sterilcentralerna är med på utbildningarna. Än så länge är konceptet bara infört i Sverige, men nu ska det implementeras i resten av Norden och Europa. Och så ska försäljningsorganisationen byggas upp i USA. Målgruppen är framför allt privata plastikkliniker, men också samarbetspartners som kan komplettera de galler av instrument för utvalda operationsprocedurer som Stille håller på att ta fram. Här finns en enorm potential, säger Peter. Tillverkare av implantat är en möjlig samarbetspartner som tillsammans med oss kan sätta ihop paketerbjudanden av världsklass för bröstrekonstruktioner eller förstoringar. Den känslighet som sitter i en människas hand är fortfarande oöverträffad Peter Tibblin, även han erfaren hantverkare tror också på framtiden. Det känns riktigt lovande nu på Stille, säger Peter. Viktigast för framtiden är att hjärtat är med i det du gör. Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. Vi ska effektivisera med maskiner överallt där det är möjligt, lovar Arne, men vi kan inte ersätta instrumentmakarna med robotar om vi även i fortsättningens ska tillverka världens bästa kirurgiska instrument till världens bästa kirurger, och det ska vi!. Vi ska aldrig ersätta Stilles typiska känslighet och finish med stumhet och alldaglighet.

17 I smedjan läggs grunden till Stille-instrumentens unika spänst, den som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. 17 Tommy Rännbäck, smed

18 Stille Ryder nålförare. Smala, parallella käftar med hårdmetallinlägg för hantering av fina suturnålar. Populär framför allt inom kärlkirurgi Pincett Stille Crafoord. Anatomisk pincett med fina karrerade spetsar och skålat handtag Sax Stille Matarasso Supercut Curved. Faceliftsax med kraftiga blad med dubbelsvall. Halvskarpa ytterkanter för dissektion av ansiktsvävnad vid ansikts-lyfting Sax Stille Stevens Supercut. Mycket populär sax med avsmalnande spetsar för exakt dissektion av vävnad vid fin kirurgi.

19 Stille Artär och ligaturklämmare. Kraftigt böjda och gracila käftar för användning i kärlkirurgi. 19

20 2 Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig.

21 En förlängning av min arm Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig. Mikrokirurgi kräver precisionsinstrument, precis som estetisk kirurgi gör. Det är avgörande att jag kan lita på instrumentet. Jag var själv med och tog fram ett antal nya instrument 1983, vilket faktiskt bidrog till den pionjärinsats vi då gjorde för mikrokirurgin i Stockholmsregionen. Under det arbetet fick jag en bra inblick i hur kvalitetsmedvetna man är på hela företaget Stille. Instrumentet fick namnet Stille-Hedén och det används än i dag. Att det fortfarande används är för mig ett bra bevis på att kvalitet verkligen lönar sig och gör skillnad. Jag hade själv flera olika workshops på olika håll i Europa under 25 och pratade varje gång om hur viktigt det är att instrumenten håller högsta kvalitet. Jag nämnde aldrig namnet Stille, men jag lovar att alla såg vad det var för instrument jag har valt att arbeta med. Helt och hållet från Stille Den estetiska kirurgin kräver instrument som tål hög omsättning och hård belastning. Det kanske används 15 gånger på en dag och måste tåla lika många diskningar och steriliseringar utan att förlora i skärpa och pålitlighet. Billigare instrument har inte samma hållfasthet. Basinstrumenten köper vi helt och hållet från Stille. Gott namn bland ledande kirurger Stille har ett gediget gott rykte och en lång tradition av att tillverka instrument av absolut högsta kvalitet. I den traditionen ingår också att ta fram nya instrument och ändra detaljer på befintliga när operationstekniken förändras. Även internationellt har Stille ett gott namn bland ledande kirurger. Inget slår den reklamen. Yngre noterar mitt val Det gäller för Stille att få världens bästa och namnkunnigaste kirurger att använda Stilles instrument. Att som yngre kirurg höra de mer erfarna tala varmt om Stille påverkar absolut det egna valet av instrument. Ju fler nyckelpersoner man vinner, desto fler kommer att vara villiga att betala extra för den högre kvalitet som varumärket Stille står för. Börja med det bästa Ju duktigare och ju mer erfaren en kirurg blir, desto bättre klarar han eller hon också att operera med lite sämre instrument, men man blir också bättre på att känna skillnaden. Den yngre kirurgen däremot, som inte har erfarenheten av tusentals operationer i sina fingrar, behöver faktiskt de bästa verktygen från start. Det ökar möjligheten både för läkare och patient att bli nöjda med operationen. Man kan göra en jämförelse med utförsåkning eller golf. För proffset är den bästa utrustningen nödvändig men även för amatören blir det lättare med den bästa. Att köpa det bästa svider i plånboken, men i det långa loppet lönar det sig alltid. Priset är en engångsirritation. En dålig produkt retar man sig på varje gång man använder den. Docent, Per Hedén, grundare av Akademikliniken i Stockholm, en av världens största privata plastikkliniker. 21

22 22 Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient

23 Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika bord för hjärtoperationer och urodynamiska undersökningar. Vår ställning är stark och i slutet av år 25 fick vi tydliga indikationer på att den håller på att bli ännu starkare. Världens största tillverkare av operationsutrustning, General Electric, har valt Sonestas bord för sin genomlysningsutrustning. Bordet heter ImagiQ och är helt unikt tack vare den flexibla inställning som gör det möjlig att genomlysa olika delar av patienten utan att behöva flytta den tunga så kallade c-armen. Det är just våra innovationer som lett till de givande partnerskapen med ledande globala leverantörer av medicinteknisk utrustning och som i sin tur driver försäljningen både i USA och resten av världen. Produktionen sker med hög kostnadseffektivitet och en fantastisk kvalitetsmedvetenhet på Samhalls fabrik i Säter, Dalarna. Tillväxten är just nu mycket stark Precis som i fallet med våra instrument ökar behovet av bord i takt med att världens befolkning lever längre. Behovet av bord som underlättar såväl operationer som undersökningar både för läkarna och patienterna ökar, inte minst när det gäller våra procedurspecifika bord inom kärlkirurgi och urodynamik. Också när det gäller sjukvårdens intresse av att rationalisera och öka genomströmningen av patienter samt den ökade kostnadsmedvetenheten och intresset för innovativa lösningar pekar åt samma håll som för instrumenten: efterfrågan kommer att öka. För att svara upp mot denna ökade efterfrågan kommer vi till exempel att utveckla två nya varianter av genomlysningsbordet ImagiQ, dels en anpassning till det tillvägagångssätt som används för stentbehandlingar i USA, dels en version för det vårdområde som går under beteckningen pain management. Så här ska vi göra För bara ett par år sedan funderade vi på om inte det bästa för både Stille och Sonesta var att sälja bordsverksamheten. Nu är vi glada att vi tvekade. Framtiden för våra bord ser mycket bra ut. Det avtal med General Electric som vi skrev strax före årsskiftet är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta. Det stärker oss också i övertygelsen om att den fastlagda strategin fungerar: Genom att utveckla partnerskap med de ledande medicintekniska leverantörerna ska vi både bygga fantastiska bord och nå ut med dem till sjukhusen i världen. Stor tilltro till produktionskapaciteten I vårt program för att sänka kostnaderna per sålt bord ingår att på sikt producera större volymer av ett färre antal modeller. Vi kommer att utveckla en ny flexibel linje bord som bygger på en bas som man med hjälp av olika kit kan anpassa efter behov. Vi ser också över andra kostnader, som komponent- och transportkostnader. Vi håller också på att få en allt bättre styrning av utvecklingsprojekt för att förkorta produktutvecklingscykeln. En ökad försäljning och en otåligare förväntan på oss från våra partners på nya innovativa lösningar ställer hårdare krav på vår produktion, något vi ser fram emot med gott självförtroende. Vi litar fullt ut på samarbetet med Samhall som visat sig hålla en kvalitet - och då menar vi på alla upptänkliga sätt i ledning, fabrik och produktion som få kan mäta sig med. 23

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11

Innehåll. Biolight 2014 3. Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4. Vd kommenterar 10. Vision, affärsidé och strategier 11 Årsredovisning 2014 Innehåll Biolight 2014 3 Biolight metoden, produkten och huvudsakliga kundgrupper 4 Vd kommenterar 10 Vision, affärsidé och strategier 11 Styrelse, ledning och revisor 13 Biolight-aktien

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. www.kappahl.com. KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00

ÅRSREDOVISNING 2005. www.kappahl.com. KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00 ÅRSREDOVISNING 2005 www.kappahl.com KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00 4-5 VD & VVD OM 2005 6-7 AFFÄRSIDÉ & VISION 8-13 KAMPANJER 14-19 AFFÄRSOMRÅDEN

Läs mer

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3

Innehåll. 2 Allra Årsredovisning 2014. Allra Årsredovisning 2014 3 ÅRSREDOVISNING Innehåll Detta är Allra...4 Koncernchefen har ordet... 6 Organisationsstruktur... 8 HR... 9 Styrelse...10 Allra Pension AB...12 Allras strategifonder...16 Allra Försäkringsförmedling AB...20

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret

box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret box destilleri ab årsredovisning för räkenskapsåret 2012 innehåll Vd har ordet... 4 Bakgrund... 7 Året som gått...8 På väg mot en whisky i världsklass... 11 Marknad... 12 Målgrupper... 14 Varumärke...

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer