Vi har fokuserat på det vi verkligen kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har fokuserat på det vi verkligen kan"

Transkript

1 Aktiebolaget STILLE redovisar 25

2

3 Stilles kirurgiska instrument är små under av specialkunskaper, erfarenhet och hantverksskicklighet. De är världsklass. Ändå är de bara ting. Lite metall. Det verkligt stora är det som sker före och efter det att produkten ligger där färdig. Det fantastiska är det som människor gör. Samma sak gäller också våra bord, specialkonstruerade för speciella situationer, uttänkta i nära samråd mellan läkare och våra besjälade utvecklare. Människorna före och efter den färdiga produkten har mycket gemensamt. De besitter en imponerande kunskap, de är skickliga och de ger sitt bästa för att resultatet av deras arbete ska bli det bästa för patienterna. Vi tror att de här människorna förstår varandra ganska bra, läkarna, hantverkarna, ingenjörerna. De bästa möter de bästa i de bästa instrumenten och de bästa borden. Det är som en resa från det allra grövsta den obearbetade metallen behandlad av mästarna i verkstaden till det allra finaste instrumentet som rätt hanterat kan avlägsna en tumör utan att skada ett enda intilliggande blodkärl. Eller som en resa från fantasi till verklighet. Tänk om man kunde göra så här med bordet. Det skulle ge mig tid att ta hand om fler patienter och få patienten att må lite bättre under undersökningen. Det är en fantastisk historia att berätta och den är lång. Den har pågått i över 1 år och vi på Stille har en känsla av att vi ändå bara är i början. De som arbetar här gör det med vetskapen om att de gör världens bästa kirurgiska instrument och de mest avancerade och lättarbetade borden. De som använder Stilles produkter i operationssalar världen över vill inte ha något annat. Därför kommer människorna som arbetar på Stille att göra nya fantastiska saker för patienter världen över i många år från nu.

4 Innehåll 3 Det fantastiska som människor gör en introduktion 4 Innehåll 5-7 Året har varit gott VD har ordet 8-9 Stilles hjärta om företaget 1-13 Stille kirurgiska instrument Att få vara expert på fabriken i Eskilstuna Instrument 2-21 En förlängning av min arm plastikkirurg Per Hedén Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient Christer Sundström, bordsentusiasten Granne med en annan innovatör gynekolog Per Edlund 3 Finansiell översikt 31 Definitioner Stilles aktie och ägare Förvaltningsberättelse 37 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning 4 Koncernens kassaflödesanalys 41 Koncernens förändring av eget kapital 43 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets kassaflödesanalys 47 Moderbolagets förändring av eget kapital Noter 75 Solna 26 & Ordlista 76 Revisionsberättelse

5 Vi har fokuserat på det vi verkligen kan Claes Stenlander, VD

6 VD Genombrottet kom i slutet av 24 och den positiva utvecklingen håller i sig. Vi har haft en god tillväxt för de kirurgiska instrumenten på exportsidan och en fantastisk utveckling för verksamhetsområde Bord. Försäljningen av det genomlysningsbara bordet ImagiQ och våra avancerade urodynamiska bord har ökat på ett sätt som gör oss mycket entusistiska inför 26. Totalt ökade försäljningen med 22,4 %, rensat för konsumentprodukter som avyttrades 24. Av detta stod instrumenten för en ökning med 9,6 %, rensat för konsumentvarorna. Bordet ImagiQ ökade med 59,6 % och undersökningsborden med 1,3 %. Försäljningen i Sverige ökade med 19 % och exporten med 1,3 %. Fokus på det vi behärskar Jag tror förklaringen till att 25 blev ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men att hålla fast vid vår mer än 15 år gamla satsning på absolut högsta kvalitet har visat sig klok. Vi fortsätter att fokusera på samma saker som Stille alltid sysslat med: världens bästa kirurgiska instrument till världens ledande kirurger och de mest läkar- och patientvänliga högteknologiska borden till ett begränsat antal terapiområden. Dessa områden är framför allt plastikkirurgi och mikrovaskulär kirurgi, samt gynekologi och urodynamik. Här har vi inte bara vår yrkesskicklighet och erfarenhet utan också våra hjärtan. Att höra världens skickligaste och mest hängivna kirurger, gynekologer och uro-dynamiker prisa våra produkter är en drivkraft som inspirerat Stille i över ett och ett halvt sekel. På den positiva energin finns inget slut. Den genomsyrar hela företaget. Stille-känslan har sällskap av Stille-andan Stoltheten över att bidra till att människor får bästa möjliga vård och möjligheter till bättre och friskare liv är närvarande ända från smedjan i Eskilstuna till sjukhuset i Kyoto, Dallas eller Stockholm, där jag diskuterar anpassningar efter personliga önskemål med de mest drivande läkarna. Lika påtaglig är stoltheten hos dem som jobbar med borden, de som sover med ett ritblock på sängbordet, ständigt gör nya cadritningar eller bygger små bordsmodeller med barnens Lego. Vi pratar ofta om Stille-känslan och har hittills mest tänkt på den där unika känsligheten som vi får fram i de kirurgiska instrumenten, men jag skulle vilja vidga betydelsen och också lyfta fram den här omisskännliga strävan att alltid utveckla, förbättra och göra sitt bästa. Känslan kommer ur Stille-andan. Stille-andan har överlevt törnarna från företagets motigare år i början av 2-talet och därmed stärkt mig i tron på en företagskulturens avgörande betydelse för framgångarna. Därför har vi under 25 målmedvetet arbetat med att ytterligare stärka vår anda. Med hjälp av en av Sveriges duktigaste idrottscoacher, Bengt Wiström, har vi inlett ett coachingprogram VM-resan, vägen till målet som redan gett resultat. Det känns i hela företaget. Och kommer att synas ännu mer i siffrorna under 26. Samarbeten ger anledning till optimism Under det kommande året kommer vi att fördjupa samarbetet med vår internationella partner General Electric, som under förra året valde att utveckla sina operationsutrustningar med hjälp av vårt helt genomlysningbara bord. Vi räknar således med en fortsatt god tillväxt för ImagiQ på en marknad som säkert är tio gånger större än i dag. Intresset är också stort för vårt nya uro-dynamiska undersökningsbord. Det är ett av de bästa borden i hela världen,

7 Jag tror förklaringen till att 25 varit ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men vårt två år gamla beslut att satsa på absolut högsta kvalitet i de nischer vi har mest erfarenhet av, har visat sig klokt. ergonomiskt både för läkare och patient. Under 26 avser vi att etablera en mindre effektiv organisation i USA. Där finns den största marknaden för medicintekniska produkter, även för Stille, och marginalerna är ofta större än i övriga världen. Med egen organisation kommer vi närmare kunderna och öka försäljningen på den viktiga USA-marknaden. Vi kommer att utveckla ett antal kompletta så kallade galler (set av instrument) för speciella procedurer, först för plastikkirurgi och därefter för kärlkirurgi. Gallren gör operationerna säkrare, effektiviserar ingreppet och underlättar för patienten. Vi uppvaktar just nu tillverkare av implantat för samarbeten kring marknadsföring och försäljning. Jag flaggar även för tillväxt genom strategiska förvärv av företag med kompletterande produkter och distributionskanaler som kan stärka Stille. kostnadskontroll. Skillnaden mot för ett år sedan är att optimismen är mer förnimbar i hela företaget. Jag ser fler medarbetare som ler i dag än för ett år sedan. På något fantastiskt sätt leder detta till ännu fler nöjda användare av våra produkter. Och fler och större beställningar. Så tack alla ni som håller Stille-andan levande; läkare, medarbetare, styrelsemedlemmar och aktieägare. Nu gör vi 26 till ett ännu bättre år. Nu gör vi Stille till ett större företag. Claes Stenlander, VD Fler leenden, fler nöjda kunder Sammanfattningsvis handlar arbetet alltså precis som förra året om att fokusera på det vi kan, satsa på aktiviteter som leder till ökad försäljning samt

8 Stilles hjärta Stille är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Det grundades 1841 av Albert Stille som nyss hemkommen efter fyra års studier utomlands, tog över verkstaden på Karolinska institutet. Stilles skicklighet som hantverkare och hans ambition att utveckla instrumenten påverkade kirurgin och ställde instrumentmakarna sida vid sida med kirurgerna. År 1868 väljs Albert Stille in i Läkarsällskapet, vilket vi ser som ett tidigt bevis på att tillverkningen av medicintekniska produkter existerar nästan som i symbios med utvecklingen på sjukhusen. En duktig instrumenthantverkare har samma känslighet i sina händer som en opererande läkare. Och en kreativ utvecklare av operations- och undersökningsbord förstår precis situationen i det rum där läkaren ska göra sitt jobb så bra som möjligt och göra patientens lidande så litet som möjligt. På Stille har vi nu en 15 år gammal övertygelse om att vi tillsammans med läkarna, sköterskorna och övrig vårdpersonal gör en insats för patienten. Där finns förklaringen till att företaget fortfarande utvecklas och att Stille är ett så aktat och välkänt varumärke.

9 Historien i sammanfattning 1841 Albert Stille grundar Stille. Företaget tillverkar och utvecklar kirurgiska instrument Stille lanserar det första operationsbordet. 191 Stille och Ch. O. Werner AB går ihop och bildar Stille-Werner Stille lanserar instrument av rostfritt stål Det batteridrivna operationsbordet lanseras Operationsbord med flytande topp lanseras. 198 Operationsbord med moduluppbyggd topp lanseras Agneta Sundström startar Sonesta Sonesta startar produktion av undersökningsbord Sonesta, Inc bildas för försäljning i USA Stille lanserar ergonomiska saxar Sonesta noteras på IM-marknaden och Stille lanserar genomlysningsbara operationsbord. 2 Stille säljer den konventionella operationsbordsverksamheten. 21 Sonesta noteras på Nordic Growth Market och Sonesta Health Care bildas. 22 Stille och bordtillverkaren Sonesta går samman. 23 Genomlysningsbordet Imagiq lanseras Genombrott för bordsdivisionen Inför 26 tror vi på fortsatt tillväxt både inom Bord och Kirurgiska instrument. Genom fortsatt hård kostnadskontroll ska bruttomarginalerna förbättras och försäljningen öka snabbare än omkostnaderna. Inom tre år spår vi en förbättrad rörelsemarginal på 2 procent. Torrt på fötterna Säg den årsredovisning som inte visar upp en positiv fasad. Men vi tycker faktiskt att vi har ordentligt torrt på fötterna. Du som känner oss vet visserligen att Stille nyss har haft några mindre framgångsrika år. Men du vet också att vi gjort världens bästa kirurgiska instrument i över 15 år, hela tiden under namnet Stille. Vi har ett starkt varumärke, en stark position inom våra segment, växande efterfrågan, stor internationell potential och fantastiska medarbetare med tankarna hos läkarna, övriga vårdpersonalen och patienterna. Vi har också en briljant skicklighet att producera och utveckla våra produkter. Och kanske det allra viktigaste: vi har en ny och effektivare organisation med kompetens att ta vara på möjligheterna. Turn-around och framtidstro Under 25 ökade nettoomsättningen med 2,2 procent till 14,3 (86,8) mkr. Rensat för konsumentprodukter som avyttrades våren 24 var ökningen 22,4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 5,4 (-2,8) mkr och resultatet efter skatt förbättrades till 2,4 (-7,) mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till, (-1,) mkr. Resultatet per aktie blev,8 (-2,3) öre och soliditeten uppgick till 17, (14,8) procent. Stille är i dag ett relativt litet börsbolag men vi ämnar bli större och tycker det är värdefullt att Stille är noterat.

10 1 Kirurgiska instrument till världens ledande kirurger

11 Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av högsta kvalitet till världens ledande kirurger. Fokus ligger på plastik- och kärlkirurgi. Sortimentet består av cirka 1 olika saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument, alla med Stilles gracila design och unika spänst. I Sverige marknadsför och säljer vi instrumenten själva, men utanför Sverige arbetar vi tillsammans med ett växande antal distributörer. För enklare kirurgi har vi också ett sortiment av kompletterande produkter som vi köper utifrån och gör vissa viktiga förbättringar på. I Sverige kompletterar vi även vårt sortiment med agenturer för varumärkena Xomed, Wright, Mizuho, Medicon och Gray Surgical med flera. Kvalitet har en framtid Vår nisch förväntas växa, inte minst i nya industriländer som Kina och Indien. Den globala marknaden för återanvändbara kirurgiska instrument uppskattas av oberoende bedömare* till cirka 6 mkr, varav USA-marknaden står för cirka 3 37 mkr och Sverige-marknaden för cirka 6 mkr. Det är egentligen bara ett eventuellt kortsiktigt tänkande på marknaden som skulle kunna tala emot Stille och det vi står för och tror så starkt på: hög kvalitet. De flesta strömningarna i världen tyder emellertid på att efterfrågan på våra produkter kommer att öka. Ett exempel på detta är det faktum att världens befolkning lever längre och blir äldre, vilket ökar behovet av kirurgiska ingrepp och diagnostik. Även den ökade acceptansen för kosmetisk plastikkirurgi påverkar vår försäljning. De kosmetiska ingreppen görs oftast på privatkliniker med god ekonomi och höga krav på utrustningen. Rationaliseringar och innovationsbehov är bra för Stille Men även den ökande kostnadseffektiviteten och de många rationaliseringar som görs världen runt för att öka genomströmningen av patienter stödjer vår idé om kvalitet, pålitlighet och lång hållbarhet. Den höga kvaliteten på våra instrument gör att de tål att användas till många operationer och tål att diskas och steriliseras många, många gånger innan de behöver ses över och eventuellt skärpas. Vare sig det handlar om rationaliseringar eller själva det kirurgiska ingreppet, så visar marknaden stort intresse för innovationer, något som alltid varit ett kännemärke för Stille. Finns det något vi kan göra för en kirurg för att denne ska kunna genomföra en operation på ett för patienten bättre sätt, är vi mycket intresserade. Så här ska vi göra Vi fortsätter på den inslagna vägen. Internt innebär det att vi fortsätter att se över våra kostnader och effektivisera där vi kan, utan att göra avkall på den kvalitet våra hantverkare garanterar. Externt och för att öka försäljningen kommer vi att etablera en säljorganisation i USA, där potentialen är mycket stor. Vi kommer även att öka försäljningen via andra distributörer. Med ökade volymer kommer vi få bättre skalekonomi i fabriken. Vi fortsätter också på den inslagna vägen när det gäller service och support. Ett Stille-köp inkluderar numera våra instrumentgenomgångar, som genomförs 5 gånger per år. I Sverige identifierar vi snabbt de instrument som behöver service och kan också hålla igång en ständig dialog med läkare, sköterskor och inköpsavdelningar. Service och support ska vi satsa ännu mer energi på, liksom på att ta fram så kallade galler, det vill säga kompletta uppsättningar av instrument för vissa prioriterade operationsprocedurer. 11

12 Vi utvecklar också försäljningen av våra agenturprodukter i Sverige och för vissa produkter i Norden. Företag som vill etablera en ny produkt i Sverige väljer Stille. Därför har vi ett konstant flöde av nya produkter som ersätter de produkter vi tappar på grund av att försäljningen har nått så höga nivåer att bolagen startar egna försäljningsbolag i stället. Det här skeendet ingår i affärsmodellen och är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Över huvud taget prioriterar vi de länder där vi kan få ut en större marginal vid försäljningen. Japan är till exempel ett land där vi märker ett allt större intresse för Stilles kirurgiska instrument bland toppkirurgerna. Det ska vi använda i vår marknadsföring. Bättre reklam kan vi inte få Sax Stille Ragnell Ergo Supercut. Dissektionssax med platta rundade spetsar. Används ofta inom plastikkirurgi Stille Leksell gougetång. Dubbelledad bentång för ökad bitstyrka för hantering av benvävnad inom framför allt ortopedi. Den dubbelledade bentången är en Stille-uppfinning från

13 Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. 13 Peter Westrin, försäljningschef Sverige

14 Att få vara expert 14 Maria Hansen, instrumentmakare

15 Den hantverksskicklighet och känsla för instrumenten som är samlad innanför väggarna till den till synes alldagliga lilla fabriken på Vilsta industriområde i Eskilstunas västliga utkanter är påtaglig. Och respektingivande. Folk som går igenom fabriken brukar viska när de tar adjö, säger Tord Andersson med ett belåtet leende. Rundvandringarna börjar i smedjan. Där bearbetar Tommy och Uno ämnena (runda stavar av rostfritt stål från de ställen i världen där pris och kvalitet för tillfället motsvarar Stilles krav). De börjar med att värma rundstängerna så att de blir smidbara. Sedan grovformas de för hand i räckhammaren. För att det färdiga instrumentet ska få maximal spänst är det viktigt att de formas i stålets fiberriktning. Smedernas kvicka handrörelser under den bråkdel av en sekund som stansen är i uppläge är lika exakta som robotrörelser, med den skillnaden att ögon och hjärta finns med här. Därefter får ämnet sin slutliga form mellan hejarstansarna. Kirurgen och instrumentet blir ett Med metoden som kallas räcksmide läggs alltså grunden till Stille-instrumentens unika spänst redan i smedjan. Det är den spänsten som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. Det är också den spänsten som gör att kirurger med ett helt yrkesliv bakom sig slipper den artros som är så vanlig i äldre opererande läkares leder. I många andra fabriker klipper man ämnena ur plåt och stansar fram formen direkt mellan stansarna, utan att någon egentligen vet i vilken riktning plåtbitens fibrer går, trots att det är så avgörande. Ingen kan då veta vilket instrument som blir stumt och vilket som av en lycklig slump får behålla sin spänst. Om detta är det Arne Stenbeck som vet mest. Han är driftingenjör och den som har funderat på processerna i fabriken längst av alla. Han gör det med samma glöd nu som för 35 år sedan när han började på Stille medan fabriken fortfarande låg på Mosebacke på Söder i Stockholm. Smederna kan cirka 22 olika former, alla programmerade i händer och ögon. De behöver inte titta på några ritningar, berättar Arne. Erfarna kirurger har också erfarenheten inbyggd i kroppen. Kanske är det därför som det är så självklart att det alltid finns en kirurg inblandad i varje utvecklingsprocess av Stilles instrument. Förnyelse av operationsteknik går alltid hand i hand med utvecklingen av verktygen. Att få vara expert En annan likhet mellan tillverkningen av kirurgiska instrument av den högsta kvaliteten och avancerad operationsteknik, är att ingen människa kan lära sig att göra allt. I fabriken i Eskilstuna finns hantverkare som behärskar flera steg på vägen från ämne till färdigt instrument, men alla behärskar just ett särskilt eget moment lite, lite bättre och vill oftast hålla sig till det. Fingertoppskänslan, förmågan att omvandla det hantverkaren och kirurgen ser med sina ögon till en exakt knackning med hammaren, eller ett exakt klipp i vävnaden, kräver ständig träning. Vi jobbar med att våra hantverkare inte ska bli fullt så strikt indelade på de olika momenten som de är i dag. Men man blir gärna en verklig specialist på en eller högst två instrumentgrupper, säger Arne och Tord. Kanske är det oundvikligt. Kunskapen en hantverkare får efter ett antal år är helt unik och yrkesstoltheten på golvet i Eskilstuna är lika påtaglig som hos de duktigaste kirurgerna. Det tar fem år innan en nyanställd kan ta på sig det fulla ansvaret för något av de känsligaste momenten i fabriken. Först då börjar hammaren kännas som en förlängning av armen. 15

16 16 Jobba med lönsamheten En av dem som garanterar denna känslighet och finish är Stefan Sandqvist. Ingen är bättre än han på att knacka supercut-saxens skärande delar så att de får den optimala böjen, den som bland annat gör att den skär så exakt som kirurgen förväntar sig att en perfekt sax ska skära under en operation. Det har blivit så att jag vet exakt hur instrumentet ska kännas, säger Stefan, som började på Stille för 21 år sedan. Men Stefan är inte bara hantverkare, han sitter också med i ledningsgruppen som just nu jobbar målmedvetet med ett coaching-program, lett av en av Sveriges mest kända coacher. När programmet är genomgånget ska alla känna sig delaktiga, alla ska kunna påverka, alla ska känna sig viktiga och alla ska känna sitt ansvar för att dra företaget framåt. Den pågående generationsväxlingen och den nya indelningen i produktnivåer ska göra framtidens hantverkare mer flexibla och tillverkningen ännu mer rationell. Alla kan inte vara specialister, det gör systemet alldeles för känsligt för störningar. En influensa får aldrig stoppa framtagningen av ett antal supercut-saxar, beställda av en specialistklinik i Japan. Vårt system för materialadministration hjälper alla att förstå hur lönsamheten ska förbättras genom att satsa på rätt slags tillverkning. Det är bra att vi är engagerade. Vi ska absolut fortsätta att tillverka speciella varianter till kirurger som kommer till oss med önskemål och idéer, men vi måste faktiskt också jobba på vår lönsamhet, säger Stefan. Ett vinnande servicekoncept Ett initiativ som uppskattats på de svenska operationsavdelningarna och som också betytt mycket för Stilles varumärke och merförsäljning är det relativt nya servicekonceptet, signerat försäljningschef Peter Westrin. Det går ut på att ett köp av våra instrument inkluderar utbildning i instrumentvård samt fem årliga genomgångar av både Stilles och övriga kirurgiska instrument som finns på avdelningen, berättar Peter. Kirurger, sjuksköterskor och personal från sterilcentralerna är med på utbildningarna. Än så länge är konceptet bara infört i Sverige, men nu ska det implementeras i resten av Norden och Europa. Och så ska försäljningsorganisationen byggas upp i USA. Målgruppen är framför allt privata plastikkliniker, men också samarbetspartners som kan komplettera de galler av instrument för utvalda operationsprocedurer som Stille håller på att ta fram. Här finns en enorm potential, säger Peter. Tillverkare av implantat är en möjlig samarbetspartner som tillsammans med oss kan sätta ihop paketerbjudanden av världsklass för bröstrekonstruktioner eller förstoringar. Den känslighet som sitter i en människas hand är fortfarande oöverträffad Peter Tibblin, även han erfaren hantverkare tror också på framtiden. Det känns riktigt lovande nu på Stille, säger Peter. Viktigast för framtiden är att hjärtat är med i det du gör. Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. Vi ska effektivisera med maskiner överallt där det är möjligt, lovar Arne, men vi kan inte ersätta instrumentmakarna med robotar om vi även i fortsättningens ska tillverka världens bästa kirurgiska instrument till världens bästa kirurger, och det ska vi!. Vi ska aldrig ersätta Stilles typiska känslighet och finish med stumhet och alldaglighet.

17 I smedjan läggs grunden till Stille-instrumentens unika spänst, den som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. 17 Tommy Rännbäck, smed

18 Stille Ryder nålförare. Smala, parallella käftar med hårdmetallinlägg för hantering av fina suturnålar. Populär framför allt inom kärlkirurgi Pincett Stille Crafoord. Anatomisk pincett med fina karrerade spetsar och skålat handtag Sax Stille Matarasso Supercut Curved. Faceliftsax med kraftiga blad med dubbelsvall. Halvskarpa ytterkanter för dissektion av ansiktsvävnad vid ansikts-lyfting Sax Stille Stevens Supercut. Mycket populär sax med avsmalnande spetsar för exakt dissektion av vävnad vid fin kirurgi.

19 Stille Artär och ligaturklämmare. Kraftigt böjda och gracila käftar för användning i kärlkirurgi. 19

20 2 Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig.

21 En förlängning av min arm Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig. Mikrokirurgi kräver precisionsinstrument, precis som estetisk kirurgi gör. Det är avgörande att jag kan lita på instrumentet. Jag var själv med och tog fram ett antal nya instrument 1983, vilket faktiskt bidrog till den pionjärinsats vi då gjorde för mikrokirurgin i Stockholmsregionen. Under det arbetet fick jag en bra inblick i hur kvalitetsmedvetna man är på hela företaget Stille. Instrumentet fick namnet Stille-Hedén och det används än i dag. Att det fortfarande används är för mig ett bra bevis på att kvalitet verkligen lönar sig och gör skillnad. Jag hade själv flera olika workshops på olika håll i Europa under 25 och pratade varje gång om hur viktigt det är att instrumenten håller högsta kvalitet. Jag nämnde aldrig namnet Stille, men jag lovar att alla såg vad det var för instrument jag har valt att arbeta med. Helt och hållet från Stille Den estetiska kirurgin kräver instrument som tål hög omsättning och hård belastning. Det kanske används 15 gånger på en dag och måste tåla lika många diskningar och steriliseringar utan att förlora i skärpa och pålitlighet. Billigare instrument har inte samma hållfasthet. Basinstrumenten köper vi helt och hållet från Stille. Gott namn bland ledande kirurger Stille har ett gediget gott rykte och en lång tradition av att tillverka instrument av absolut högsta kvalitet. I den traditionen ingår också att ta fram nya instrument och ändra detaljer på befintliga när operationstekniken förändras. Även internationellt har Stille ett gott namn bland ledande kirurger. Inget slår den reklamen. Yngre noterar mitt val Det gäller för Stille att få världens bästa och namnkunnigaste kirurger att använda Stilles instrument. Att som yngre kirurg höra de mer erfarna tala varmt om Stille påverkar absolut det egna valet av instrument. Ju fler nyckelpersoner man vinner, desto fler kommer att vara villiga att betala extra för den högre kvalitet som varumärket Stille står för. Börja med det bästa Ju duktigare och ju mer erfaren en kirurg blir, desto bättre klarar han eller hon också att operera med lite sämre instrument, men man blir också bättre på att känna skillnaden. Den yngre kirurgen däremot, som inte har erfarenheten av tusentals operationer i sina fingrar, behöver faktiskt de bästa verktygen från start. Det ökar möjligheten både för läkare och patient att bli nöjda med operationen. Man kan göra en jämförelse med utförsåkning eller golf. För proffset är den bästa utrustningen nödvändig men även för amatören blir det lättare med den bästa. Att köpa det bästa svider i plånboken, men i det långa loppet lönar det sig alltid. Priset är en engångsirritation. En dålig produkt retar man sig på varje gång man använder den. Docent, Per Hedén, grundare av Akademikliniken i Stockholm, en av världens största privata plastikkliniker. 21

22 22 Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient

23 Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika bord för hjärtoperationer och urodynamiska undersökningar. Vår ställning är stark och i slutet av år 25 fick vi tydliga indikationer på att den håller på att bli ännu starkare. Världens största tillverkare av operationsutrustning, General Electric, har valt Sonestas bord för sin genomlysningsutrustning. Bordet heter ImagiQ och är helt unikt tack vare den flexibla inställning som gör det möjlig att genomlysa olika delar av patienten utan att behöva flytta den tunga så kallade c-armen. Det är just våra innovationer som lett till de givande partnerskapen med ledande globala leverantörer av medicinteknisk utrustning och som i sin tur driver försäljningen både i USA och resten av världen. Produktionen sker med hög kostnadseffektivitet och en fantastisk kvalitetsmedvetenhet på Samhalls fabrik i Säter, Dalarna. Tillväxten är just nu mycket stark Precis som i fallet med våra instrument ökar behovet av bord i takt med att världens befolkning lever längre. Behovet av bord som underlättar såväl operationer som undersökningar både för läkarna och patienterna ökar, inte minst när det gäller våra procedurspecifika bord inom kärlkirurgi och urodynamik. Också när det gäller sjukvårdens intresse av att rationalisera och öka genomströmningen av patienter samt den ökade kostnadsmedvetenheten och intresset för innovativa lösningar pekar åt samma håll som för instrumenten: efterfrågan kommer att öka. För att svara upp mot denna ökade efterfrågan kommer vi till exempel att utveckla två nya varianter av genomlysningsbordet ImagiQ, dels en anpassning till det tillvägagångssätt som används för stentbehandlingar i USA, dels en version för det vårdområde som går under beteckningen pain management. Så här ska vi göra För bara ett par år sedan funderade vi på om inte det bästa för både Stille och Sonesta var att sälja bordsverksamheten. Nu är vi glada att vi tvekade. Framtiden för våra bord ser mycket bra ut. Det avtal med General Electric som vi skrev strax före årsskiftet är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta. Det stärker oss också i övertygelsen om att den fastlagda strategin fungerar: Genom att utveckla partnerskap med de ledande medicintekniska leverantörerna ska vi både bygga fantastiska bord och nå ut med dem till sjukhusen i världen. Stor tilltro till produktionskapaciteten I vårt program för att sänka kostnaderna per sålt bord ingår att på sikt producera större volymer av ett färre antal modeller. Vi kommer att utveckla en ny flexibel linje bord som bygger på en bas som man med hjälp av olika kit kan anpassa efter behov. Vi ser också över andra kostnader, som komponent- och transportkostnader. Vi håller också på att få en allt bättre styrning av utvecklingsprojekt för att förkorta produktutvecklingscykeln. En ökad försäljning och en otåligare förväntan på oss från våra partners på nya innovativa lösningar ställer hårdare krav på vår produktion, något vi ser fram emot med gott självförtroende. Vi litar fullt ut på samarbetet med Samhall som visat sig hålla en kvalitet - och då menar vi på alla upptänkliga sätt i ledning, fabrik och produktion som få kan mäta sig med. 23

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2005 Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 23 % till 22,4 (18,2) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (0,6) mkr. Resultatet efter skatt förbättrades

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet Stille AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 24,4 (22,1) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 0,6 (-8,7) mkr. Resultatet efter skatt blev -0,8

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009 Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars Perioden 1 januari-31 mars Nettoomsättningen för perioden, 1 januari 31 mars, uppgick till 27,4 Mkr (27,1) vilket motsvarar en tillväxt på 1,3% (12,4) Rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 VIKTIGT USA-GODKÄNNANDE OCH FÖRSÄLJNING I NORDEN PÅBÖRJAD Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,2 MSEK) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2008 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 januari 31 mars 2008 1 januari 31 mars 2007 Nettoomsättning 48,6 msek Nettoomsättning 45,1 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer