Vi har fokuserat på det vi verkligen kan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi har fokuserat på det vi verkligen kan"

Transkript

1 Aktiebolaget STILLE redovisar 25

2

3 Stilles kirurgiska instrument är små under av specialkunskaper, erfarenhet och hantverksskicklighet. De är världsklass. Ändå är de bara ting. Lite metall. Det verkligt stora är det som sker före och efter det att produkten ligger där färdig. Det fantastiska är det som människor gör. Samma sak gäller också våra bord, specialkonstruerade för speciella situationer, uttänkta i nära samråd mellan läkare och våra besjälade utvecklare. Människorna före och efter den färdiga produkten har mycket gemensamt. De besitter en imponerande kunskap, de är skickliga och de ger sitt bästa för att resultatet av deras arbete ska bli det bästa för patienterna. Vi tror att de här människorna förstår varandra ganska bra, läkarna, hantverkarna, ingenjörerna. De bästa möter de bästa i de bästa instrumenten och de bästa borden. Det är som en resa från det allra grövsta den obearbetade metallen behandlad av mästarna i verkstaden till det allra finaste instrumentet som rätt hanterat kan avlägsna en tumör utan att skada ett enda intilliggande blodkärl. Eller som en resa från fantasi till verklighet. Tänk om man kunde göra så här med bordet. Det skulle ge mig tid att ta hand om fler patienter och få patienten att må lite bättre under undersökningen. Det är en fantastisk historia att berätta och den är lång. Den har pågått i över 1 år och vi på Stille har en känsla av att vi ändå bara är i början. De som arbetar här gör det med vetskapen om att de gör världens bästa kirurgiska instrument och de mest avancerade och lättarbetade borden. De som använder Stilles produkter i operationssalar världen över vill inte ha något annat. Därför kommer människorna som arbetar på Stille att göra nya fantastiska saker för patienter världen över i många år från nu.

4 Innehåll 3 Det fantastiska som människor gör en introduktion 4 Innehåll 5-7 Året har varit gott VD har ordet 8-9 Stilles hjärta om företaget 1-13 Stille kirurgiska instrument Att få vara expert på fabriken i Eskilstuna Instrument 2-21 En förlängning av min arm plastikkirurg Per Hedén Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient Christer Sundström, bordsentusiasten Granne med en annan innovatör gynekolog Per Edlund 3 Finansiell översikt 31 Definitioner Stilles aktie och ägare Förvaltningsberättelse 37 Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning 4 Koncernens kassaflödesanalys 41 Koncernens förändring av eget kapital 43 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning 46 Moderbolagets kassaflödesanalys 47 Moderbolagets förändring av eget kapital Noter 75 Solna 26 & Ordlista 76 Revisionsberättelse

5 Vi har fokuserat på det vi verkligen kan Claes Stenlander, VD

6 VD Genombrottet kom i slutet av 24 och den positiva utvecklingen håller i sig. Vi har haft en god tillväxt för de kirurgiska instrumenten på exportsidan och en fantastisk utveckling för verksamhetsområde Bord. Försäljningen av det genomlysningsbara bordet ImagiQ och våra avancerade urodynamiska bord har ökat på ett sätt som gör oss mycket entusistiska inför 26. Totalt ökade försäljningen med 22,4 %, rensat för konsumentprodukter som avyttrades 24. Av detta stod instrumenten för en ökning med 9,6 %, rensat för konsumentvarorna. Bordet ImagiQ ökade med 59,6 % och undersökningsborden med 1,3 %. Försäljningen i Sverige ökade med 19 % och exporten med 1,3 %. Fokus på det vi behärskar Jag tror förklaringen till att 25 blev ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men att hålla fast vid vår mer än 15 år gamla satsning på absolut högsta kvalitet har visat sig klok. Vi fortsätter att fokusera på samma saker som Stille alltid sysslat med: världens bästa kirurgiska instrument till världens ledande kirurger och de mest läkar- och patientvänliga högteknologiska borden till ett begränsat antal terapiområden. Dessa områden är framför allt plastikkirurgi och mikrovaskulär kirurgi, samt gynekologi och urodynamik. Här har vi inte bara vår yrkesskicklighet och erfarenhet utan också våra hjärtan. Att höra världens skickligaste och mest hängivna kirurger, gynekologer och uro-dynamiker prisa våra produkter är en drivkraft som inspirerat Stille i över ett och ett halvt sekel. På den positiva energin finns inget slut. Den genomsyrar hela företaget. Stille-känslan har sällskap av Stille-andan Stoltheten över att bidra till att människor får bästa möjliga vård och möjligheter till bättre och friskare liv är närvarande ända från smedjan i Eskilstuna till sjukhuset i Kyoto, Dallas eller Stockholm, där jag diskuterar anpassningar efter personliga önskemål med de mest drivande läkarna. Lika påtaglig är stoltheten hos dem som jobbar med borden, de som sover med ett ritblock på sängbordet, ständigt gör nya cadritningar eller bygger små bordsmodeller med barnens Lego. Vi pratar ofta om Stille-känslan och har hittills mest tänkt på den där unika känsligheten som vi får fram i de kirurgiska instrumenten, men jag skulle vilja vidga betydelsen och också lyfta fram den här omisskännliga strävan att alltid utveckla, förbättra och göra sitt bästa. Känslan kommer ur Stille-andan. Stille-andan har överlevt törnarna från företagets motigare år i början av 2-talet och därmed stärkt mig i tron på en företagskulturens avgörande betydelse för framgångarna. Därför har vi under 25 målmedvetet arbetat med att ytterligare stärka vår anda. Med hjälp av en av Sveriges duktigaste idrottscoacher, Bengt Wiström, har vi inlett ett coachingprogram VM-resan, vägen till målet som redan gett resultat. Det känns i hela företaget. Och kommer att synas ännu mer i siffrorna under 26. Samarbeten ger anledning till optimism Under det kommande året kommer vi att fördjupa samarbetet med vår internationella partner General Electric, som under förra året valde att utveckla sina operationsutrustningar med hjälp av vårt helt genomlysningbara bord. Vi räknar således med en fortsatt god tillväxt för ImagiQ på en marknad som säkert är tio gånger större än i dag. Intresset är också stort för vårt nya uro-dynamiska undersökningsbord. Det är ett av de bästa borden i hela världen,

7 Jag tror förklaringen till att 25 varit ett så bra år är enkel: vi har fokuserat på det vi verkligen kan. Det är frestande att bredda sig, men vårt två år gamla beslut att satsa på absolut högsta kvalitet i de nischer vi har mest erfarenhet av, har visat sig klokt. ergonomiskt både för läkare och patient. Under 26 avser vi att etablera en mindre effektiv organisation i USA. Där finns den största marknaden för medicintekniska produkter, även för Stille, och marginalerna är ofta större än i övriga världen. Med egen organisation kommer vi närmare kunderna och öka försäljningen på den viktiga USA-marknaden. Vi kommer att utveckla ett antal kompletta så kallade galler (set av instrument) för speciella procedurer, först för plastikkirurgi och därefter för kärlkirurgi. Gallren gör operationerna säkrare, effektiviserar ingreppet och underlättar för patienten. Vi uppvaktar just nu tillverkare av implantat för samarbeten kring marknadsföring och försäljning. Jag flaggar även för tillväxt genom strategiska förvärv av företag med kompletterande produkter och distributionskanaler som kan stärka Stille. kostnadskontroll. Skillnaden mot för ett år sedan är att optimismen är mer förnimbar i hela företaget. Jag ser fler medarbetare som ler i dag än för ett år sedan. På något fantastiskt sätt leder detta till ännu fler nöjda användare av våra produkter. Och fler och större beställningar. Så tack alla ni som håller Stille-andan levande; läkare, medarbetare, styrelsemedlemmar och aktieägare. Nu gör vi 26 till ett ännu bättre år. Nu gör vi Stille till ett större företag. Claes Stenlander, VD Fler leenden, fler nöjda kunder Sammanfattningsvis handlar arbetet alltså precis som förra året om att fokusera på det vi kan, satsa på aktiviteter som leder till ökad försäljning samt

8 Stilles hjärta Stille är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Det grundades 1841 av Albert Stille som nyss hemkommen efter fyra års studier utomlands, tog över verkstaden på Karolinska institutet. Stilles skicklighet som hantverkare och hans ambition att utveckla instrumenten påverkade kirurgin och ställde instrumentmakarna sida vid sida med kirurgerna. År 1868 väljs Albert Stille in i Läkarsällskapet, vilket vi ser som ett tidigt bevis på att tillverkningen av medicintekniska produkter existerar nästan som i symbios med utvecklingen på sjukhusen. En duktig instrumenthantverkare har samma känslighet i sina händer som en opererande läkare. Och en kreativ utvecklare av operations- och undersökningsbord förstår precis situationen i det rum där läkaren ska göra sitt jobb så bra som möjligt och göra patientens lidande så litet som möjligt. På Stille har vi nu en 15 år gammal övertygelse om att vi tillsammans med läkarna, sköterskorna och övrig vårdpersonal gör en insats för patienten. Där finns förklaringen till att företaget fortfarande utvecklas och att Stille är ett så aktat och välkänt varumärke.

9 Historien i sammanfattning 1841 Albert Stille grundar Stille. Företaget tillverkar och utvecklar kirurgiska instrument Stille lanserar det första operationsbordet. 191 Stille och Ch. O. Werner AB går ihop och bildar Stille-Werner Stille lanserar instrument av rostfritt stål Det batteridrivna operationsbordet lanseras Operationsbord med flytande topp lanseras. 198 Operationsbord med moduluppbyggd topp lanseras Agneta Sundström startar Sonesta Sonesta startar produktion av undersökningsbord Sonesta, Inc bildas för försäljning i USA Stille lanserar ergonomiska saxar Sonesta noteras på IM-marknaden och Stille lanserar genomlysningsbara operationsbord. 2 Stille säljer den konventionella operationsbordsverksamheten. 21 Sonesta noteras på Nordic Growth Market och Sonesta Health Care bildas. 22 Stille och bordtillverkaren Sonesta går samman. 23 Genomlysningsbordet Imagiq lanseras Genombrott för bordsdivisionen Inför 26 tror vi på fortsatt tillväxt både inom Bord och Kirurgiska instrument. Genom fortsatt hård kostnadskontroll ska bruttomarginalerna förbättras och försäljningen öka snabbare än omkostnaderna. Inom tre år spår vi en förbättrad rörelsemarginal på 2 procent. Torrt på fötterna Säg den årsredovisning som inte visar upp en positiv fasad. Men vi tycker faktiskt att vi har ordentligt torrt på fötterna. Du som känner oss vet visserligen att Stille nyss har haft några mindre framgångsrika år. Men du vet också att vi gjort världens bästa kirurgiska instrument i över 15 år, hela tiden under namnet Stille. Vi har ett starkt varumärke, en stark position inom våra segment, växande efterfrågan, stor internationell potential och fantastiska medarbetare med tankarna hos läkarna, övriga vårdpersonalen och patienterna. Vi har också en briljant skicklighet att producera och utveckla våra produkter. Och kanske det allra viktigaste: vi har en ny och effektivare organisation med kompetens att ta vara på möjligheterna. Turn-around och framtidstro Under 25 ökade nettoomsättningen med 2,2 procent till 14,3 (86,8) mkr. Rensat för konsumentprodukter som avyttrades våren 24 var ökningen 22,4 procent. Rörelseresultatet förbättrades till 5,4 (-2,8) mkr och resultatet efter skatt förbättrades till 2,4 (-7,) mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till, (-1,) mkr. Resultatet per aktie blev,8 (-2,3) öre och soliditeten uppgick till 17, (14,8) procent. Stille är i dag ett relativt litet börsbolag men vi ämnar bli större och tycker det är värdefullt att Stille är noterat.

10 1 Kirurgiska instrument till världens ledande kirurger

11 Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av högsta kvalitet till världens ledande kirurger. Fokus ligger på plastik- och kärlkirurgi. Sortimentet består av cirka 1 olika saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument, alla med Stilles gracila design och unika spänst. I Sverige marknadsför och säljer vi instrumenten själva, men utanför Sverige arbetar vi tillsammans med ett växande antal distributörer. För enklare kirurgi har vi också ett sortiment av kompletterande produkter som vi köper utifrån och gör vissa viktiga förbättringar på. I Sverige kompletterar vi även vårt sortiment med agenturer för varumärkena Xomed, Wright, Mizuho, Medicon och Gray Surgical med flera. Kvalitet har en framtid Vår nisch förväntas växa, inte minst i nya industriländer som Kina och Indien. Den globala marknaden för återanvändbara kirurgiska instrument uppskattas av oberoende bedömare* till cirka 6 mkr, varav USA-marknaden står för cirka 3 37 mkr och Sverige-marknaden för cirka 6 mkr. Det är egentligen bara ett eventuellt kortsiktigt tänkande på marknaden som skulle kunna tala emot Stille och det vi står för och tror så starkt på: hög kvalitet. De flesta strömningarna i världen tyder emellertid på att efterfrågan på våra produkter kommer att öka. Ett exempel på detta är det faktum att världens befolkning lever längre och blir äldre, vilket ökar behovet av kirurgiska ingrepp och diagnostik. Även den ökade acceptansen för kosmetisk plastikkirurgi påverkar vår försäljning. De kosmetiska ingreppen görs oftast på privatkliniker med god ekonomi och höga krav på utrustningen. Rationaliseringar och innovationsbehov är bra för Stille Men även den ökande kostnadseffektiviteten och de många rationaliseringar som görs världen runt för att öka genomströmningen av patienter stödjer vår idé om kvalitet, pålitlighet och lång hållbarhet. Den höga kvaliteten på våra instrument gör att de tål att användas till många operationer och tål att diskas och steriliseras många, många gånger innan de behöver ses över och eventuellt skärpas. Vare sig det handlar om rationaliseringar eller själva det kirurgiska ingreppet, så visar marknaden stort intresse för innovationer, något som alltid varit ett kännemärke för Stille. Finns det något vi kan göra för en kirurg för att denne ska kunna genomföra en operation på ett för patienten bättre sätt, är vi mycket intresserade. Så här ska vi göra Vi fortsätter på den inslagna vägen. Internt innebär det att vi fortsätter att se över våra kostnader och effektivisera där vi kan, utan att göra avkall på den kvalitet våra hantverkare garanterar. Externt och för att öka försäljningen kommer vi att etablera en säljorganisation i USA, där potentialen är mycket stor. Vi kommer även att öka försäljningen via andra distributörer. Med ökade volymer kommer vi få bättre skalekonomi i fabriken. Vi fortsätter också på den inslagna vägen när det gäller service och support. Ett Stille-köp inkluderar numera våra instrumentgenomgångar, som genomförs 5 gånger per år. I Sverige identifierar vi snabbt de instrument som behöver service och kan också hålla igång en ständig dialog med läkare, sköterskor och inköpsavdelningar. Service och support ska vi satsa ännu mer energi på, liksom på att ta fram så kallade galler, det vill säga kompletta uppsättningar av instrument för vissa prioriterade operationsprocedurer. 11

12 Vi utvecklar också försäljningen av våra agenturprodukter i Sverige och för vissa produkter i Norden. Företag som vill etablera en ny produkt i Sverige väljer Stille. Därför har vi ett konstant flöde av nya produkter som ersätter de produkter vi tappar på grund av att försäljningen har nått så höga nivåer att bolagen startar egna försäljningsbolag i stället. Det här skeendet ingår i affärsmodellen och är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Över huvud taget prioriterar vi de länder där vi kan få ut en större marginal vid försäljningen. Japan är till exempel ett land där vi märker ett allt större intresse för Stilles kirurgiska instrument bland toppkirurgerna. Det ska vi använda i vår marknadsföring. Bättre reklam kan vi inte få Sax Stille Ragnell Ergo Supercut. Dissektionssax med platta rundade spetsar. Används ofta inom plastikkirurgi Stille Leksell gougetång. Dubbelledad bentång för ökad bitstyrka för hantering av benvävnad inom framför allt ortopedi. Den dubbelledade bentången är en Stille-uppfinning från

13 Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. 13 Peter Westrin, försäljningschef Sverige

14 Att få vara expert 14 Maria Hansen, instrumentmakare

15 Den hantverksskicklighet och känsla för instrumenten som är samlad innanför väggarna till den till synes alldagliga lilla fabriken på Vilsta industriområde i Eskilstunas västliga utkanter är påtaglig. Och respektingivande. Folk som går igenom fabriken brukar viska när de tar adjö, säger Tord Andersson med ett belåtet leende. Rundvandringarna börjar i smedjan. Där bearbetar Tommy och Uno ämnena (runda stavar av rostfritt stål från de ställen i världen där pris och kvalitet för tillfället motsvarar Stilles krav). De börjar med att värma rundstängerna så att de blir smidbara. Sedan grovformas de för hand i räckhammaren. För att det färdiga instrumentet ska få maximal spänst är det viktigt att de formas i stålets fiberriktning. Smedernas kvicka handrörelser under den bråkdel av en sekund som stansen är i uppläge är lika exakta som robotrörelser, med den skillnaden att ögon och hjärta finns med här. Därefter får ämnet sin slutliga form mellan hejarstansarna. Kirurgen och instrumentet blir ett Med metoden som kallas räcksmide läggs alltså grunden till Stille-instrumentens unika spänst redan i smedjan. Det är den spänsten som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. Det är också den spänsten som gör att kirurger med ett helt yrkesliv bakom sig slipper den artros som är så vanlig i äldre opererande läkares leder. I många andra fabriker klipper man ämnena ur plåt och stansar fram formen direkt mellan stansarna, utan att någon egentligen vet i vilken riktning plåtbitens fibrer går, trots att det är så avgörande. Ingen kan då veta vilket instrument som blir stumt och vilket som av en lycklig slump får behålla sin spänst. Om detta är det Arne Stenbeck som vet mest. Han är driftingenjör och den som har funderat på processerna i fabriken längst av alla. Han gör det med samma glöd nu som för 35 år sedan när han började på Stille medan fabriken fortfarande låg på Mosebacke på Söder i Stockholm. Smederna kan cirka 22 olika former, alla programmerade i händer och ögon. De behöver inte titta på några ritningar, berättar Arne. Erfarna kirurger har också erfarenheten inbyggd i kroppen. Kanske är det därför som det är så självklart att det alltid finns en kirurg inblandad i varje utvecklingsprocess av Stilles instrument. Förnyelse av operationsteknik går alltid hand i hand med utvecklingen av verktygen. Att få vara expert En annan likhet mellan tillverkningen av kirurgiska instrument av den högsta kvaliteten och avancerad operationsteknik, är att ingen människa kan lära sig att göra allt. I fabriken i Eskilstuna finns hantverkare som behärskar flera steg på vägen från ämne till färdigt instrument, men alla behärskar just ett särskilt eget moment lite, lite bättre och vill oftast hålla sig till det. Fingertoppskänslan, förmågan att omvandla det hantverkaren och kirurgen ser med sina ögon till en exakt knackning med hammaren, eller ett exakt klipp i vävnaden, kräver ständig träning. Vi jobbar med att våra hantverkare inte ska bli fullt så strikt indelade på de olika momenten som de är i dag. Men man blir gärna en verklig specialist på en eller högst två instrumentgrupper, säger Arne och Tord. Kanske är det oundvikligt. Kunskapen en hantverkare får efter ett antal år är helt unik och yrkesstoltheten på golvet i Eskilstuna är lika påtaglig som hos de duktigaste kirurgerna. Det tar fem år innan en nyanställd kan ta på sig det fulla ansvaret för något av de känsligaste momenten i fabriken. Först då börjar hammaren kännas som en förlängning av armen. 15

16 16 Jobba med lönsamheten En av dem som garanterar denna känslighet och finish är Stefan Sandqvist. Ingen är bättre än han på att knacka supercut-saxens skärande delar så att de får den optimala böjen, den som bland annat gör att den skär så exakt som kirurgen förväntar sig att en perfekt sax ska skära under en operation. Det har blivit så att jag vet exakt hur instrumentet ska kännas, säger Stefan, som började på Stille för 21 år sedan. Men Stefan är inte bara hantverkare, han sitter också med i ledningsgruppen som just nu jobbar målmedvetet med ett coaching-program, lett av en av Sveriges mest kända coacher. När programmet är genomgånget ska alla känna sig delaktiga, alla ska kunna påverka, alla ska känna sig viktiga och alla ska känna sitt ansvar för att dra företaget framåt. Den pågående generationsväxlingen och den nya indelningen i produktnivåer ska göra framtidens hantverkare mer flexibla och tillverkningen ännu mer rationell. Alla kan inte vara specialister, det gör systemet alldeles för känsligt för störningar. En influensa får aldrig stoppa framtagningen av ett antal supercut-saxar, beställda av en specialistklinik i Japan. Vårt system för materialadministration hjälper alla att förstå hur lönsamheten ska förbättras genom att satsa på rätt slags tillverkning. Det är bra att vi är engagerade. Vi ska absolut fortsätta att tillverka speciella varianter till kirurger som kommer till oss med önskemål och idéer, men vi måste faktiskt också jobba på vår lönsamhet, säger Stefan. Ett vinnande servicekoncept Ett initiativ som uppskattats på de svenska operationsavdelningarna och som också betytt mycket för Stilles varumärke och merförsäljning är det relativt nya servicekonceptet, signerat försäljningschef Peter Westrin. Det går ut på att ett köp av våra instrument inkluderar utbildning i instrumentvård samt fem årliga genomgångar av både Stilles och övriga kirurgiska instrument som finns på avdelningen, berättar Peter. Kirurger, sjuksköterskor och personal från sterilcentralerna är med på utbildningarna. Än så länge är konceptet bara infört i Sverige, men nu ska det implementeras i resten av Norden och Europa. Och så ska försäljningsorganisationen byggas upp i USA. Målgruppen är framför allt privata plastikkliniker, men också samarbetspartners som kan komplettera de galler av instrument för utvalda operationsprocedurer som Stille håller på att ta fram. Här finns en enorm potential, säger Peter. Tillverkare av implantat är en möjlig samarbetspartner som tillsammans med oss kan sätta ihop paketerbjudanden av världsklass för bröstrekonstruktioner eller förstoringar. Den känslighet som sitter i en människas hand är fortfarande oöverträffad Peter Tibblin, även han erfaren hantverkare tror också på framtiden. Det känns riktigt lovande nu på Stille, säger Peter. Viktigast för framtiden är att hjärtat är med i det du gör. Det är den heliga treenigheten mellan hand, öga och hjärta som knyter ihop kirurgens yrke med instrumentmakarens och som gör en fullständig automatisering och robotisering omöjlig. Vi ska effektivisera med maskiner överallt där det är möjligt, lovar Arne, men vi kan inte ersätta instrumentmakarna med robotar om vi även i fortsättningens ska tillverka världens bästa kirurgiska instrument till världens bästa kirurger, och det ska vi!. Vi ska aldrig ersätta Stilles typiska känslighet och finish med stumhet och alldaglighet.

17 I smedjan läggs grunden till Stille-instrumentens unika spänst, den som gör att kirurgens arm tycks fortsätta ända ut i spetsen på instrumenten och gör att han eller hon verkligen känner vad som sker i mötet mellan instrument och vävnad. 17 Tommy Rännbäck, smed

18 Stille Ryder nålförare. Smala, parallella käftar med hårdmetallinlägg för hantering av fina suturnålar. Populär framför allt inom kärlkirurgi Pincett Stille Crafoord. Anatomisk pincett med fina karrerade spetsar och skålat handtag Sax Stille Matarasso Supercut Curved. Faceliftsax med kraftiga blad med dubbelsvall. Halvskarpa ytterkanter för dissektion av ansiktsvävnad vid ansikts-lyfting Sax Stille Stevens Supercut. Mycket populär sax med avsmalnande spetsar för exakt dissektion av vävnad vid fin kirurgi.

19 Stille Artär och ligaturklämmare. Kraftigt böjda och gracila käftar för användning i kärlkirurgi. 19

20 2 Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig.

21 En förlängning av min arm Det kirurgiska instrumentet är min förlängda arm, så det är klart att kvaliteten är oerhört viktig. Mikrokirurgi kräver precisionsinstrument, precis som estetisk kirurgi gör. Det är avgörande att jag kan lita på instrumentet. Jag var själv med och tog fram ett antal nya instrument 1983, vilket faktiskt bidrog till den pionjärinsats vi då gjorde för mikrokirurgin i Stockholmsregionen. Under det arbetet fick jag en bra inblick i hur kvalitetsmedvetna man är på hela företaget Stille. Instrumentet fick namnet Stille-Hedén och det används än i dag. Att det fortfarande används är för mig ett bra bevis på att kvalitet verkligen lönar sig och gör skillnad. Jag hade själv flera olika workshops på olika håll i Europa under 25 och pratade varje gång om hur viktigt det är att instrumenten håller högsta kvalitet. Jag nämnde aldrig namnet Stille, men jag lovar att alla såg vad det var för instrument jag har valt att arbeta med. Helt och hållet från Stille Den estetiska kirurgin kräver instrument som tål hög omsättning och hård belastning. Det kanske används 15 gånger på en dag och måste tåla lika många diskningar och steriliseringar utan att förlora i skärpa och pålitlighet. Billigare instrument har inte samma hållfasthet. Basinstrumenten köper vi helt och hållet från Stille. Gott namn bland ledande kirurger Stille har ett gediget gott rykte och en lång tradition av att tillverka instrument av absolut högsta kvalitet. I den traditionen ingår också att ta fram nya instrument och ändra detaljer på befintliga när operationstekniken förändras. Även internationellt har Stille ett gott namn bland ledande kirurger. Inget slår den reklamen. Yngre noterar mitt val Det gäller för Stille att få världens bästa och namnkunnigaste kirurger att använda Stilles instrument. Att som yngre kirurg höra de mer erfarna tala varmt om Stille påverkar absolut det egna valet av instrument. Ju fler nyckelpersoner man vinner, desto fler kommer att vara villiga att betala extra för den högre kvalitet som varumärket Stille står för. Börja med det bästa Ju duktigare och ju mer erfaren en kirurg blir, desto bättre klarar han eller hon också att operera med lite sämre instrument, men man blir också bättre på att känna skillnaden. Den yngre kirurgen däremot, som inte har erfarenheten av tusentals operationer i sina fingrar, behöver faktiskt de bästa verktygen från start. Det ökar möjligheten både för läkare och patient att bli nöjda med operationen. Man kan göra en jämförelse med utförsåkning eller golf. För proffset är den bästa utrustningen nödvändig men även för amatören blir det lättare med den bästa. Att köpa det bästa svider i plånboken, men i det långa loppet lönar det sig alltid. Priset är en engångsirritation. En dålig produkt retar man sig på varje gång man använder den. Docent, Per Hedén, grundare av Akademikliniken i Stockholm, en av världens största privata plastikkliniker. 21

22 22 Bord till läkare med höga krav på ergonomi både för läkare och patient

23 Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika bord för hjärtoperationer och urodynamiska undersökningar. Vår ställning är stark och i slutet av år 25 fick vi tydliga indikationer på att den håller på att bli ännu starkare. Världens största tillverkare av operationsutrustning, General Electric, har valt Sonestas bord för sin genomlysningsutrustning. Bordet heter ImagiQ och är helt unikt tack vare den flexibla inställning som gör det möjlig att genomlysa olika delar av patienten utan att behöva flytta den tunga så kallade c-armen. Det är just våra innovationer som lett till de givande partnerskapen med ledande globala leverantörer av medicinteknisk utrustning och som i sin tur driver försäljningen både i USA och resten av världen. Produktionen sker med hög kostnadseffektivitet och en fantastisk kvalitetsmedvetenhet på Samhalls fabrik i Säter, Dalarna. Tillväxten är just nu mycket stark Precis som i fallet med våra instrument ökar behovet av bord i takt med att världens befolkning lever längre. Behovet av bord som underlättar såväl operationer som undersökningar både för läkarna och patienterna ökar, inte minst när det gäller våra procedurspecifika bord inom kärlkirurgi och urodynamik. Också när det gäller sjukvårdens intresse av att rationalisera och öka genomströmningen av patienter samt den ökade kostnadsmedvetenheten och intresset för innovativa lösningar pekar åt samma håll som för instrumenten: efterfrågan kommer att öka. För att svara upp mot denna ökade efterfrågan kommer vi till exempel att utveckla två nya varianter av genomlysningsbordet ImagiQ, dels en anpassning till det tillvägagångssätt som används för stentbehandlingar i USA, dels en version för det vårdområde som går under beteckningen pain management. Så här ska vi göra För bara ett par år sedan funderade vi på om inte det bästa för både Stille och Sonesta var att sälja bordsverksamheten. Nu är vi glada att vi tvekade. Framtiden för våra bord ser mycket bra ut. Det avtal med General Electric som vi skrev strax före årsskiftet är ett utmärkt exempel på hur vi vill arbeta. Det stärker oss också i övertygelsen om att den fastlagda strategin fungerar: Genom att utveckla partnerskap med de ledande medicintekniska leverantörerna ska vi både bygga fantastiska bord och nå ut med dem till sjukhusen i världen. Stor tilltro till produktionskapaciteten I vårt program för att sänka kostnaderna per sålt bord ingår att på sikt producera större volymer av ett färre antal modeller. Vi kommer att utveckla en ny flexibel linje bord som bygger på en bas som man med hjälp av olika kit kan anpassa efter behov. Vi ser också över andra kostnader, som komponent- och transportkostnader. Vi håller också på att få en allt bättre styrning av utvecklingsprojekt för att förkorta produktutvecklingscykeln. En ökad försäljning och en otåligare förväntan på oss från våra partners på nya innovativa lösningar ställer hårdare krav på vår produktion, något vi ser fram emot med gott självförtroende. Vi litar fullt ut på samarbetet med Samhall som visat sig hålla en kvalitet - och då menar vi på alla upptänkliga sätt i ledning, fabrik och produktion som få kan mäta sig med. 23

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003

Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Stille AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2003 Nettoomsättningen uppgick till 23,4 (23,7) Mkr. Periodens resultat uppgick till 6,7 ( 4,4) Mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer