Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) sid 1

2 sid 2

3 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med snabb tillväxt verksamhet vision marknadsföring och försäljning orsa grönklitt och miljöarbete grönklitt orsa camping tomteland enåbadets camping siljansbadets camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse koncernredovisning resultaträkning för koncernen balansräkning för koncernen kassaflödesanalys för koncernen resultaträkning för moderbolaget balansräkning för moderbolaget kassaflödesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för moderbolaget och koncern underskrifter revisionsberättelse bolagsstyrning ledning styrelse sid 3

4 Året som gick Ännu ett rekord år! Koncernen har summerat rekord vad avser omsättning varje år de sista 7 åren. Räkenskapsårets omsättning ökade med 5 % från föregående år och uppgår nu till tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 %, ligger i stort på samma nivå som föregående år, tkr. Årets resultat före skatt uppgår till tkr. Övertagandet av anläggningarna i Tänndalen den 1 juli 2010, innebär att driftskostnaderna för juli och augusti belastar Grönklittsgruppens resultat med tkr för detta räkenskapsår. Nyckeltal 2009/ / / / /06 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % 55,7 51,6 57,7 57,3 71,9 Avkastning på totalt kapital % 1,2 3,9 5,4 4,4 3,8 Avkastning på eget kapital % 1,2 5,7 7,3 7,0 5,1 sid 4

5 Åren som gått En lång och stolt historia VÅR HISTORIA 1932 Turistföreningen startar camping i Orsa 1965 Första liften på Grönklitt Kommunägda Fritidsbolaget bildas 1986 Orsa Björnpark öppnar 2001 Äventyrsbad byggs vid Orsa Camping 2005 Orsa Grönklitt privatiseras 2006 Kamtjatkabjörnar till Björnparken Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt Ostbackarna öppnar på Grönklitt 2007 Sibirisk tiger till björnparken Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas 2008 Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas nya bäddar på Grönklitt sedan Polar World invigs Orsa Bowling förvärvas Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa Camping Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik 2010 Tänndalens skidområde förvärvas Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark sid 5

6 sid 6

7 VD har ordet Jag är idag glad för att få summera ännu ett år med tillväxt för Orsa Grönklitt AB Ett år där bolaget växt omsättningsmässigt med 4.6% (5.3 Mkr) och rörelseresultatet (EBITDA) ligger på oförändrad nivå (18%). Det handlar också om ett år med stora och omvälvande förändringar för vårt företag: Året innebar bland annat förvärvet av Tänndalens skidområde i Härjedalen och tre (3) fulltecknade nyemissioner under våren på sammanlagt 75 Mkr. Året kännetecknas också av de största investeringarna någonsin i bolagets historia: Vi har investerat totalt tkr i vårt eget och externa bolag exklusive erhållna investeringsbidrag under verksamhetsåret. Inklusive externa investeringar på våra anläggningar (kommersiellt boende mm) så handlar det om ca 500 Mkr i påbörjade investeringar på våra anläggningar under de 5 senaste verksamhetsåren. Sverige hade säsongen 2009/10 en riktig snövinter i hela landet vilket påverkade bolaget negativt i säsongstarten och säsongslutet genom att träningsläger och tävlingar inte förlades till Grönklittsanläggningen i normal omfattning. Geografiskt räckte snön till att arrangera träningsläger och tävlingar på hemmaplan och varhelst i hela landet. På det stora hela taget är det snötäcket över hela Sverige som ger bolaget och hela branschen en stor fördel på lång sikt. Affärsverksamheten bromsades något under resultatåret av att den mer exklusiva konsumtionen och konferensverksamheten påverkades negativt av lågkonjunkturens effekter. Vid verksamhetsårets slut märkte vi dock en uppgång inför kommande vintersäsong på konferensförsäljningen. Under verksamhetsåret genomfördes rekryteringar av ny personal i ledande ställning i både staben och på anläggningarna. Glädjande är att företaget lockat till sig många, mycket kvalificerade sökande till tjänsterna. Vi har därmed kunnat rekrytera ett flertal mycket namnkunniga befattningshavare som tillträtt sina tjänster inom Orsa Grönklitt AB under hösten Hösten 2010 ökar vi intensiteten på PRarbetet och införsäljningen av partnerssamarbeten. Efter en rad förvärv och nyemissioner som påverkat organisationen planerar vi nu för att skapa en ny organisatorisk plattform tillsammans med våra nya nyckelpersoner inom koncernen samtidigt som vi konsoliderar verksamheten under ett antal månader. Den planerade konsolideringen innebär bland annat genomförande av en rationaliseringsplan samt omförhandlingar av ett större antal inköpsavtal. Vi kommer även att revidera våra strategier för sälj och marknadskommunikation samt starta upp ett eget koncept för strategiska samarbetspartners. Sommarens enskilt största nyhet på våra anläggningar var öppnandet av Leopard Center vid Orsa Björnpark som invigdes den 22 juni. En 7000 kvadratmeter stor anläggning, vilket är Europas största leopardpark. Innevarande vintersäsong bromsas bokningsmässigt i viss omfattning hos alla skidanläggningar norrut i Sverige på grund av en mycket sen påskperiod samt ett fåtal lediga vardagar under jul och nyårshelg. Den 10 januari 2010 innebar detta ett bokningsläge inför vintersäsongen som är 3.8% lägre mot föregående år avseende Grönklittsanläggningen. Samma jämförelse avseende Tänndalen pekade på 3.5% lägre mot föregående år. Vi betraktar det som sannolikt att Tänndalen med sitt höga geografiska läge kommer att dra fördel rent bokningsmässigt av den sena påskhelgen Efter ett par års lågkonjunktur så pekar bokningsläget på konferensbokningarna på en positiv utveckling under det kommande verksamhetsåret. Under försäsongen vintern 2010, lämnade bolaget in ansökningar om regionalt investeringsstöd från Länsstyrelsen och Tillväxtverket för verksamheten i Tänndalen. En ansökan innehållande bland annat stöd till uppförande av en så kallad Ski Lodgeanläggning i samarbete med ytterligare ett antal investerare. Hösten 2010 tecknades två (2) nya stora partneravtal med Svenska Volkswagen och Craft. Med gästernas, ägarnas och myndigheternas stöd och stora engagemang kan jag avslutningsvis se mot framtiden med tillförsikt tillsammans med min kunniga och mycket engagerade personal. sid 7

8 Verksamheten En unik sammansättning av anläggningar för varje årstid. Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive Orsa Björnpark med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar. Sommartid har Grönklittsanläggningen över 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de Skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, Sibirisk tiger, Kamtjatkabjörn, isbjörn och persisk leopard. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg trä:s storslagna byggnad på 1400 kvadrat bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Sommarens största nyhet på bolagets anläggningar var öppnandet av Leopard Center, en 7000 kvadratmeter stor anläggning, vilket är Europas största leopardpark. Leopard Center är en del i utvecklingen av Orsa Björnpark till ett kunskapscentrum för rovdjursfrågor, som bland annat medverkar i bevarandeprogram för starkt utrotningshotade djur. I juli 2010 förvärvades 2 bolag i Tänndalens skidområde, i Härjedalens kommun. Projektering av flera byggnadsprojekt pågår som syftar till att öka antalet bäddar i området samt att utveckla anläggningens totala verksamhet. Tänndalen skidområde har 18 liftar (varav 2 stolliftar) 6 restauranger, 2 skidbutiker och 1 närbutik. Sagolandet Tomteland i Gesunda består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark, plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning på Orsa sjön och skidåkning på Grönklitt. VD/Koncernchef Vice VD Ekonomichef Försäljnings och Marknadschef Bygg och Fastighetschef Grönklitt Orsa Björnpark Orsa Camping Tomteland Siljansbadets & Enåbadets campingar Tänndalen sid 8

9 Siljansbadets camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar, varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar 16 studentlägenheter vilka används som turismboende sommartid. Siljansbadets camping är en sommar camping med öppethållande från slutet av april till mitten av oktober månad. Enåbadets camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inkl vandrarhemmet vilket arrenderas av Rättviks kommun, minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus. Enåbadets camping drivs året runt. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett mycket omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt ytterligare evenemang. PERSONAL, STYRELSE OCH ÄGARE Bolaget har stor hjälp av sin engagerade och lojala personalstyrka. En stor del av bolagets stora framgångar ska tillskrivas personalen. Bolaget kan fortsatt redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till rekordlåga 1,60% (föregående år 1,89 %) varav långtidssjukfrånvaro står för 0,19 %. Fyra gånger under året har all personal samlats gemensamt för personalutbildning/ information och kickoff/avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats fram under verksamhetsåret. Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också information för all personal minst 2 gånger om året. Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer inom företaget har gått regelbunden vidareutbildning under verksamhetsåret, vilket även planeras under det kommande året. Flera rekryteringar är genomförde där bolaget lyckats locka till sig flera kände och framgångsrika ledare från branschen. En säkerhetspärm är framtagen för alla enskilda avdelningar. Arbetet med att utveckla företagets säkerhet har fortsatt via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla avdelningar. Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön skapas tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult. Årlig miljö/ energibesiktning och åtgärdsplan. Bolaget har en engagerad styrelse och engagerade ägare som jobbar långsiktigt med bolagets framtidsfrågor. Det tydliga stödet från kommuner, myndigheter, föreningar, företag och privatpersoner är av stor betydelse för bolagets nuvarande och framtida utveckling. Bolaget har under året fått en lång rad offentliga erkännanden. Bland annat blev bolaget åter vinnare i Stora Turismprisets regionfinal. Bolagets tjänstemän har under verksamhetsåret, för andra året i rad, vidareutvecklat en långsiktig strategisk verksamhetsplan för utvecklingen och styrningen av verksamheterna. Inom ramen av arbetet har rapportsystemet förfinats samt en plan för långsiktig kvalitets och lönsamhetsutveckling har tagits fram. Samtliga enheter på företaget har jobbat fram individuella affärsplaner för de närmaste 3 verksamhetsåren som syftar till att lyckas nå de uppsatta långsiktiga målen för bolaget. Projektet Kostnadssmart är uppstartat där bolaget bland annat genomför en tydlig rationaliseringsplan på anläggningarna, bland annat genomförs omförhandlingar med varje leverantör. En plan för ständig kvalitetsutveckling har också arbetats fram innebärande bland annat säsongsvisa utvärderingar och planläggning för kvalitetsutveckling där företagets anställda deltar. Bolaget genomför också säsongsvisa kundundersökningar på alla bolagets anläggningar. Handlingsplaner för denna kvalitetsutveckling arbetas sedan fram tillsammans med andra avdelningar och personal, vilket syftar till att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. Medarbetare Samtliga Varav chefsgruppen Styrelse och VD Kvinnor Män Summa Varav kvinnor 52% 27% 11% sid 9

10 FAMILJEBACKEN L L HAMRATR ATR AV Den långsiktiga målsättningen är att alla anläggningar ska ha en nöjdhetsgrad hos gästerna på en nivå vilket innebär att andelen gäster som gärna skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner som ligger på minst 95% av gästerna. GÄSTER OCH MÅLGRUPPSARBETE Barnfamiljerna är fortsatt bolagets absolut viktigaste målgrupp. Bolaget har under de sista 5 åren byggt upp ett resebyrånät i 15 länder. Nu bearbetas dessa resebyråer kontinuerligt via skriftlig information och även via regelbundna utbildningar för agenternas personal. Bolaget jobbar med en kostnadseffektiv marknadsföring innebärande en stor andel reklam via barteraffärer, allianser, samarbeten, aktiv presstjänst med mera. Bolaget gör också stora satsningar på vuxna utan barn, grupper och konferenser, träningsläger, lägerskolor, temaveckor, events samt pensionärsresor. Målsättningen är att bygga upp en betydande verksamhet för events och konferenser vid företagets anläggningar för att öka omsättningen och förlänga säsongerna. Produktutveckling, att skapa nya produkter och att bredda produktutbudet är vägar bolaget går för att ständigt utveckla verksamheterna och öka omsättningen. Utvecklingsområden som får ökad prioritet det närmaste verksamhetsåret inom bolaget är bland annat att knyta till sig fler samarbetspartners, att skapa allianser och att knyta till sig nya sponsorer. Bolagsledningen är en aktiv föredragshållare vid olika samlingar för föreningar, företagare och organisationer. Under året har dessutom flera relationsträffar arrangerats med ägare och bolagets samarbetspartners. Totalt har dessa samlingar lockat cirka deltagare. SAMMANFATTNING AV INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNINGARNA Totala investeringar under verksamhetsåret: tkr. Varav bolaget fått regionalt investeringsstöd på: tkr. EXTERNA INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNINGARNA UNDER VERKSAMHETSÅRET Vintern 10/11 har bolaget förmedling av drygt 200 nya bäddar på Grönklittsanläggningen och cirka 100 nya bäddar i Tänndalen vilket sammanlagt motsvarar cirka 60 mkr i extern investering. Ny ledningsorganisation Under 2010 har bolaget omformat ledningsorganisationen för koncernen, där vi skapat en tydligare stabsfunktion och tillsatt anläggningschefer för samtliga anläggningar. Bolaget har också tillsatt en sälj och marknadschef för koncernen för att kunna fokusera på fortsatt tillväxt. Alla utlysta tjänster har lockat många kvalificerade sökande, bolaget är stolt över att ha kunnat anställa erkänt kompetenta och kända ledare till organisationen. Efter flera år med återkommande förvärv har styrelsen beslutat att under innevarande år fokusera på att skapa en ny organisatoriska plattform, organisk tillväxt och lönsamhet, samt arbeta med fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. STORVIGELN 1561 m RÖDFJÄLLET 1245 m STORKLÄPPEN 1038 m VÄTTAFJÄLLEN SVANSJÖKLÄPPE N 1125 m SVANSJÖ N BUSKLÖPA N H7 S1 HIP HOP FJÄLLET TWIST MYSKSVÄNGEN TSVÄNGEN BUSKLÖPAN TÄNNLÖPAN KLÄPPTRAV PUCKELN LN A ERSEN HAMRA SNABBEN BUSKTRAVER SEN RENSLINGAN R RA AVINEN SANTA CRU Z HEADSTRÅKET VIGELSVÄNGEN BOBBANAN GRÖNGÖLINGEN BOARDERCROSS VARGSTUPET S2 S5 S7 KNIX S3 FOXTROT BARNBACKEN S4 DIAGONALEN RENLÖPA N T1 FJÄLLHANGET SKRÅLLAN PEBE S F LL FA MAGGANS FA BLÅBÄRSLIDEN BLÅBÄRSLIDEN RAV A INEN TSVÄNGEN KLÄPPHANGET KLÄPPBACKEN VA LLT RAV ERSEN VALLHANGE T SNOWBOARDBACKEN B6 VA V LL LB LBAC A KEN A AVERSE N RÖDA RAPPET RÖDE ORM RENSLINGAN LILLA LA L N BARNBACKEN H5 H4 H9 H10 H6 H11 S6 T5 T4 T2 T6 T3 B1 B2 B4 H1 H2 H3 H8 B3 B5 S8 9 H12 H13 H16 H15 H14 SVANSJÖLIFTARNA Kapacitet Längd Höjd Fjälliften Lången Poman Telekit Skiduthyrning,Sportshop Wärdshuset Forbonden värmestuga Kjaergaards Skidskola,information Nordic Ski Centers skidspår TECKENFÖRKLARING: TÄNNPORTEN Kapacitet Längd Höjd Skogsliften Tännporten Express 2400/h Blåbärsliden 1och Grillkåtor och Pulkabacke Tännportens Wärdshus Grillkåta Krokstugan,värmestuga, Kjaergaard s skidskola, info+bokning, barnstuga BUSKVALLEN Kapacitet Längd Höjd Familjeliften Kläppliften Valliften Information,Servering,Kiosk Kjaergaards Skidskola Värmestuga,Skidförvaring Buskvallen Inn HAMRAFJÄLLET Kapacitet Längd Höjd Hamraliften stolen Pinnliften Vigelettan Vigeltvåan Barnliften Toppstugan Matsäcksstuga Pinnens Fjällgård och Brunkullan SVÅR MEDELSVÅR LÄTT MYCKET LÄTT LÅGFARTSOMRÅDE Skiduthyrning,Sportshop, Skidpatrull, Läkare Hamrafjällets Wärdshus, Gästcenter, Hamrafjällets skidskola Nordic Ski Centers skidspår Rosa och Röda byn Mosippan och Fjällviolen Hamra Närköp Husvagnscamping Fjällbruden och Hjortronet HÄR BEFINNER DU DIG sid 10

11 Anläggningarnas framtida utveckling Orsa Björnpark Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 4 åren bygger på att årligen skapa nya stora attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna utvecklingsplan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Ambitionen är att nästa nya art i Orsa Björnpark är den utrotningshotade snöleoparden, för vilken det redan finns byggda hägn i parken. Orsa Grönklitt År 2005 hade Grönklittsanläggningen bäddar, i stugor och lägenheter, och under december 2010 hade anläggningen växt till bäddar. Målsättningen är att anläggningen skall ha uppnått cirka bäddar 2015, redan nu har Bolaget sålt tomter och skrivit förmedlingsavtal för motsvarande 400 bäddar. I december 2010 rapporterade ansvarig försäljningspersonal att vi har samma efterfrågan på tomter på Grönklittsanläggningen som vid förra högkonjunkturen. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. I december 2011 planeras för invigningen av den nya toppstugan i Grönklitt. Orsa Camping Under verksamhetsåret fortsätter bolaget att förädla produkten, skapar nya evenemang (med nya samarbetspartners) och genomför energibesparande investeringar. Tomteland På Sagolandet Tomteland fortsätter bolaget att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora kvällsevenemang såsom Midvinterblot och Julfestivalen vintertid, och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora, bland annat med en ansökan om EUstöd till en chartersatsning. Seriefiguren Hälge flyttar in i sitt Hälgeland under midsommarveckan Siljansbadets Camping och Enåbadets Camping Vid campingarna i Rättvik fortsätter bolaget att utveckla aktivitetsutbudet, ökar på antalet samarbetspartners för att öka trafiken av boende på bolagets anläggningar och därmed gemensamt skapa en ökad beläggning. Tänndalen Under december 2010 lämnade Skilodge Tänndalen AB (under bildande) in en ansökan till Tillväxtverket om regionalt investeringsstöd i syfte att förverkliga en Skilodgeanläggning med 65 lägenheter i centrala Hamra. Projektet är kostnadsberäknat till 92 Mkr och sökt investeringsstöd uppgår till 22 Mkr. Hamrafjällets Lift AB lämnade samtidigt in en ansökan om bidrag för fortsatt utveckling inom ramen av ett projekt på 31,5 Mkr och sökt investeringsstöd uppgår till 12,15 Mkr. Beslut för båda projekten väntas under februari Strax för julen 2010 startade Bolaget försäljning av de 20 första pistnära tomterna i Tänndalen. Ett par dagar efter att försäljningen startade hade ett flertal tomter reserverats. Inför vinter 2011/12 planerar ett flertal resebyråer att börja sälja Tänndalen. Huvudpartners till Grönklittsgruppen Hösten 2010 beslutade sig Volkswagen och Craft för att gå in som officiella huvudpartners till Grönklittsgruppen. Bolaget för konkreta förhandlingar med ytterligare ett antal större företag. Projekt Kostnadssmart Under de senaste 4 åren har företagsledningen arbetat med förvärv och nyemissioner varje månad. Under detta verksamhetsår kommer bolaget att fokusera på att bygga organisatoriska plattform och anpassa organisationens storlek till verksamheten. Dessutom ser företaget över inköpskanaler och villkor. Under året sker en utvärdering av bolagets verksamheter. Budget för räkenskapsåret 2010/11 För räkenskapsåret beräknas omsättningen uppgå till 175 Mkr och rörelseresultatet Tkr och resultatet efter finansiella poster är budgeterat till Tkr. sid 11

12 Vision Vi gör mer av Din fritid! Långsiktiga mål till år 2013 för Orsa Grönklitt AB Öka omsättningen till över tkr till år 2013 Generera en vinst på 10 % Uppnå en gästnöjdhet minst 95 % Medarbetarnöjdheten ska vara minst 90 % Soliditeten ska uppgå till minst 50 % Skuldsättningsgrad ska vara lägre än 70 % Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen tkr i investerat kapital via OGAB och partners (från 2004) Erbjuda möjlighet till handel av aktien april Förvärvsstrategi Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen. Temaparker. Snösäkra skidanläggningar. sid 12

13 Marknadsföring och försäljning Bolagets sälj och marknadsarbete är strukturerat med en inriktning för att säkerställa snabb tillväxt och god exponering utifrån begränsade ekonomiska och personella resurser. INTERNET Internet är ett strategiskt område på marknadssidan där bolaget ska lägga hög prioritet. Antalet besökare på bolagets hemsidor ökar i snabb takt och möjligheten för enskilda anläggningar att nå god exponering är goda tack vare tillgång till att exponera anläggningarna gemensamt och via länkning. Satsningar på internetbokning genomförs där enkelhet, tillgänglighet, tydlighet och exponering är fokusområde. Via internet jobbar vi interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor och facebooknätverk mot bolagets gäster. PR Bolaget ska ha en tät och regelbunden dialog med journalistkåren. Detta via återkommande pressresor även för angränsande Nordeuropeiska länder samt regelbundna informationskontakter. PRarbetet ska vara en integrerad del av all verksamhet. Utlandsmarknaderna Bolaget har byggt upp ett stort återförsäljarnät utanför Sverige i syfte att öka andelen utländska besökare på anläggningarna. Huvudmarknaderna ligger i Nordeuropa. Målsättningen är att ha en snabbare tillväxt på utlandsmarknaderna än på de Svenska marknaderna. ÖVRIGA MARKNADSINSATSER Bolaget har en strategi som innebär att succesivt öka antalet strategiska samarbetspartners på marknadssidan. Dessa samarbeten bygger i huvudsak på barteruppgörelser. Bolaget är en aktiv inköpare på sistaminuten marknaden avseende annonsering på medier som riktar sig mot vår huvudmålgrupp. STORDIRFTSFÖRDELAR PÅ SÄLJ OCH MARKNADSSIDAN Som ägare av ett flertal turismanläggningar har bolaget goda möjligheter att exponera övriga anläggningar via bla cross selling, exponering av övriga anläggningar på respektive plats, via gemensamma broschyrer och tidningar, länkning av hemsidor, gemensamma annonser och samlade mediainköp, gemensam bokning, försäljning av paketresor, gemensam säljorganisation, med mera. Bolaget arbetar också med telemarketing och resande säljare gemensamt för anläggningarna för att framför allt bearbeta företagsmarknaden. sid 13

14 Miljöarbete Orsa Grönklitt AB ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Orsa Grönklitt AB:s strategiska miljöarbete Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget har drivit ett medvetet miljöarbete under det senaste verksamhetsåret. Bland åtgärderna kan nämnas: Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en biolog i bolagets ledningsgrupp. Orsa Björnpark medverkar i åtta olika projekt vilka har som syfte att bevara utrotninghotade arter. Bolaget startar källsortering på sina anläggningar vid Orsa Björnpark, Grönklitt och Orsa Camping under verksamhetsåret. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer installeras alltid värmepumpar alternativt fjärrvärme på bolagets anläggningar. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggen. Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner på anläggningarna för att minska bolagets energiförbrukning. På Grönklittsanläggningen utvecklas snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen i Norrbacken är utbytt med bättre energieffektiv armatur. Vid köp av fordon väljs mer bränsleeffektiva typer av fordon. Bolaget utvecklar kollektivresandet via egna busslinjer till anläggningarna för att minska transportrelaterade utsläpp. I bolagets fastigheter och stugor byter bolaget successivt till lågenergilampor. Duschmunstycken och VVSarmaturer byts ut till mer vattenbesparande modeller. sid 14

15 Grönklittsanläggningen inklusive Orsa Björnpark vintersäsongen 2009/10 Grönklittsanläggningen ökade logiomsättningen från tkr till tkr (en ökning på 3,5% jmf föregående verksamhetsår), under vintersäsongen. Anläggningen ökade på alla huvudmarknader i Sverige, Danmark, Holland och Tyskland. Sverige stod för 91 % av gästerna. vintern på Grönklitt Under vintersäsongen hade resterande Dalarna (och stora delar av södra Sverige), snö under större delen av vintersäsongen vilket inte hänt på över 10 år. Kortsiktigt påverkades Grönklittsanläggningen negativt i form av färre dagbesökare och ett färre antal placerade träningsläger ifrån idrottsföreningar. Trots detta hade Grönklittsanläggningen en positiv utveckling på logiintäkterna, men antalet dagbesökare minskade och boende vid Orsa Camping minskade i väsentlig grad. Liftkortsförsäljning och antalet restaurangbesökare påverkades negativt av utvecklingen. Antalet tävlingar som historiskt, under en 15årsperiod, har förlagts till Grönklittsanläggningen ifrån andra orter i framför allt Dalarna uteblev på grund av den rika snötillgången i landet i stort. I förlängningen anser vi dock att det är positivt för oss att stora delar av Sverige fått möjlighet att åka skidor på sin hemort. Det genererar tillväxt av framtida skidåkare och nya potentiella kunder som förlägger sin skidåkning på vår anläggning. Betydande insatser har gjorts på bolagets marknader i framför allt Danmark och Holland vilket innebär att vi har fortsatta förhoppningar om tillväxt på dessa marknader de närmaste åren. Konsumtionen av mer exklusiva produkter och konferensverksamhetens merförsäljning minskade något under vintersäsongen inom alla verksamheter på Grönklittsanläggningen vilket vi bedömer är relaterat till lågkonjunkturen. I slutet av verksamhetsåret märkte vi en ökad bokningsingång på konferenssidan vilket pekar på en viss konjunktursåterhämtning. Vintersäsongen 2009/2010 var en kall vinter med kyla redan i månadsskiftet oktober/november. Längdskidspår öppnades med sparad snö redan den 5/ Tyvärr slog dock vädret om rejält i mitten av november och den lagda kanonsnön och den sparade snön töade bort till stor del. I mitten av december månad kom vintern åter med full kraft och stannade till säsongslut. Personalen gjorde ett mycket bra snöläggningsarbete vilket innebar att vi hade stor del av liftsystemet öppet när jul och nyårsgästerna ankom. Grönklittsbostäder AB byggde ytterligare 128 nya bäddar som blev klara för uthyrning inför påskhelgen Kundnöjdheten var rekordhög med en andel på över 97 % som skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner och endast 0,3 % som inte skulle göra det! Trots lågkonjunkturen och den negativa påverkan den haft på den svenska konferensmarknaden ökade antalet konferens/gruppdygn ordentligt. Tyvärr minskade omsättningen per konferens besökare pga konjunkturläget under verksamhetsåret. Vid årets utgång märkte vi dock en kommande uppgång på konferensmarknaden. Intresset för att köpa tomt med byggnation av fritidshus har ökat i väsentlig grad under verksamhetsåret. Försäljningssiffrorna är jämförbara med nivåerna under senaste högkonjunkturen i Sverige vilket är positivt för framtid tillväxt. Grönklittsanläggningen blev officiell samarbetspartner till Svenska längdskidlandslaget. Sommaren på Grönklitt Sommaren 2010 öppnades Europas största leopardanläggning, Leopard Center, vid Orsa Björnpark med persiska leoparder. Under den första sommaren vandes de fyra leoparderna in sig i sitt nya hem. Anläggningen är utformad för att även kunna husera arten snöleopard i framtiden. Företaget hade många av våra svenska medier på plats för reportage. En viss exponering fortsatte angående bolagets isbjörnar vid Polar World. Besöksantalet minskade dock något från föregående års rekordsiffror med besökare till besökare (vilket är den näst bästa sommaren besöksmässigt i parkens historia). Sommaren 2010 hade ett mycket fint och soligt väder under högsäsong vilket påverkade många av djurparkerna i mittsverige negativt besöksmässigt. Gästerna valde att spendera tid på bad och strand istället för parkbesök. Logiomsättningen ökade under sommaren 1% på Grönklittsanläggningen där (i tur och ordning i storlek) Sverige, Holland, Norge, Danmark och Tyskland var bolagets huvudmarknader. Viktigt är att notera att vi hade Grönklittsanläggningens enskilt största gruppbokning någonsin föregående sommar i augusti att jämföra med i detta fall. Vi vill poängtera att andelen utländska besökare även i år uppnår rekordnivåer, med hela 56 % utländska besökare, varav Holland är dominerande. Detta gör Grönklittsanläggningen till en av Sveriges mest internationella turistorter sommartid! sid 15

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ)

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Orsa Grönklitt AB (publ) orsagronklitt.se sid 1 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer