Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ)"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Orsa Grönklitt AB (publ) sid 1

2 sid 2

3 verksamheten årets som gick väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin ännu ett år med snabb tillväxt verksamhet vision marknadsföring och försäljning orsa grönklitt och miljöarbete grönklitt orsa camping tomteland enåbadets camping siljansbadets camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse koncernredovisning resultaträkning för koncernen balansräkning för koncernen kassaflödesanalys för koncernen resultaträkning för moderbolaget balansräkning för moderbolaget kassaflödesanalys för moderbolaget noter, gemensamma för moderbolaget och koncern underskrifter revisionsberättelse bolagsstyrning ledning styrelse sid 3

4 Året som gick Ännu ett rekord år! Koncernen har summerat rekord vad avser omsättning varje år de sista 7 åren. Räkenskapsårets omsättning ökade med 5 % från föregående år och uppgår nu till tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 %, ligger i stort på samma nivå som föregående år, tkr. Årets resultat före skatt uppgår till tkr. Övertagandet av anläggningarna i Tänndalen den 1 juli 2010, innebär att driftskostnaderna för juli och augusti belastar Grönklittsgruppens resultat med tkr för detta räkenskapsår. Nyckeltal 2009/ / / / /06 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % 55,7 51,6 57,7 57,3 71,9 Avkastning på totalt kapital % 1,2 3,9 5,4 4,4 3,8 Avkastning på eget kapital % 1,2 5,7 7,3 7,0 5,1 sid 4

5 Åren som gått En lång och stolt historia VÅR HISTORIA 1932 Turistföreningen startar camping i Orsa 1965 Första liften på Grönklitt Kommunägda Fritidsbolaget bildas 1986 Orsa Björnpark öppnar 2001 Äventyrsbad byggs vid Orsa Camping 2005 Orsa Grönklitt privatiseras 2006 Kamtjatkabjörnar till Björnparken Nytt snökanonsystem och kanonspår på Grönklitt Ostbackarna öppnar på Grönklitt 2007 Sibirisk tiger till björnparken Rovdjurscentrum/Desingtorg Trä invigs på Grönklitt Siljansbadets Camping i Rättvik förvärvas 2008 Enåbadets Camping i Rättvik förvärvas Sagolandet Tomteland i Mora förvärvas nya bäddar på Grönklitt sedan Polar World invigs Orsa Bowling förvärvas Strandrestaurangen uppförs på Udden, Orsa Camping Badhus byggs på Enåbadets Camping i Rättvik 2010 Tänndalens skidområde förvärvas Leopard Center invigs vid Orsa Björnpark sid 5

6 sid 6

7 VD har ordet Jag är idag glad för att få summera ännu ett år med tillväxt för Orsa Grönklitt AB Ett år där bolaget växt omsättningsmässigt med 4.6% (5.3 Mkr) och rörelseresultatet (EBITDA) ligger på oförändrad nivå (18%). Det handlar också om ett år med stora och omvälvande förändringar för vårt företag: Året innebar bland annat förvärvet av Tänndalens skidområde i Härjedalen och tre (3) fulltecknade nyemissioner under våren på sammanlagt 75 Mkr. Året kännetecknas också av de största investeringarna någonsin i bolagets historia: Vi har investerat totalt tkr i vårt eget och externa bolag exklusive erhållna investeringsbidrag under verksamhetsåret. Inklusive externa investeringar på våra anläggningar (kommersiellt boende mm) så handlar det om ca 500 Mkr i påbörjade investeringar på våra anläggningar under de 5 senaste verksamhetsåren. Sverige hade säsongen 2009/10 en riktig snövinter i hela landet vilket påverkade bolaget negativt i säsongstarten och säsongslutet genom att träningsläger och tävlingar inte förlades till Grönklittsanläggningen i normal omfattning. Geografiskt räckte snön till att arrangera träningsläger och tävlingar på hemmaplan och varhelst i hela landet. På det stora hela taget är det snötäcket över hela Sverige som ger bolaget och hela branschen en stor fördel på lång sikt. Affärsverksamheten bromsades något under resultatåret av att den mer exklusiva konsumtionen och konferensverksamheten påverkades negativt av lågkonjunkturens effekter. Vid verksamhetsårets slut märkte vi dock en uppgång inför kommande vintersäsong på konferensförsäljningen. Under verksamhetsåret genomfördes rekryteringar av ny personal i ledande ställning i både staben och på anläggningarna. Glädjande är att företaget lockat till sig många, mycket kvalificerade sökande till tjänsterna. Vi har därmed kunnat rekrytera ett flertal mycket namnkunniga befattningshavare som tillträtt sina tjänster inom Orsa Grönklitt AB under hösten Hösten 2010 ökar vi intensiteten på PRarbetet och införsäljningen av partnerssamarbeten. Efter en rad förvärv och nyemissioner som påverkat organisationen planerar vi nu för att skapa en ny organisatorisk plattform tillsammans med våra nya nyckelpersoner inom koncernen samtidigt som vi konsoliderar verksamheten under ett antal månader. Den planerade konsolideringen innebär bland annat genomförande av en rationaliseringsplan samt omförhandlingar av ett större antal inköpsavtal. Vi kommer även att revidera våra strategier för sälj och marknadskommunikation samt starta upp ett eget koncept för strategiska samarbetspartners. Sommarens enskilt största nyhet på våra anläggningar var öppnandet av Leopard Center vid Orsa Björnpark som invigdes den 22 juni. En 7000 kvadratmeter stor anläggning, vilket är Europas största leopardpark. Innevarande vintersäsong bromsas bokningsmässigt i viss omfattning hos alla skidanläggningar norrut i Sverige på grund av en mycket sen påskperiod samt ett fåtal lediga vardagar under jul och nyårshelg. Den 10 januari 2010 innebar detta ett bokningsläge inför vintersäsongen som är 3.8% lägre mot föregående år avseende Grönklittsanläggningen. Samma jämförelse avseende Tänndalen pekade på 3.5% lägre mot föregående år. Vi betraktar det som sannolikt att Tänndalen med sitt höga geografiska läge kommer att dra fördel rent bokningsmässigt av den sena påskhelgen Efter ett par års lågkonjunktur så pekar bokningsläget på konferensbokningarna på en positiv utveckling under det kommande verksamhetsåret. Under försäsongen vintern 2010, lämnade bolaget in ansökningar om regionalt investeringsstöd från Länsstyrelsen och Tillväxtverket för verksamheten i Tänndalen. En ansökan innehållande bland annat stöd till uppförande av en så kallad Ski Lodgeanläggning i samarbete med ytterligare ett antal investerare. Hösten 2010 tecknades två (2) nya stora partneravtal med Svenska Volkswagen och Craft. Med gästernas, ägarnas och myndigheternas stöd och stora engagemang kan jag avslutningsvis se mot framtiden med tillförsikt tillsammans med min kunniga och mycket engagerade personal. sid 7

8 Verksamheten En unik sammansättning av anläggningar för varje årstid. Den största verksamheten inom bolaget är Grönklittsanläggningen inklusive Orsa Björnpark med 23 nedfarter, 12 liftar, 70 km längdskidspår, restauranger, butik, skidshop, skidskola, många kringaktiviteter, bäddar i vandrarhem, stugor och lägenheter samt konferensverksamhet. Grönklittsanläggningen har egen mark motsvarande 400 hektar. Sommartid har Grönklittsanläggningen över 90 % beläggning tack vare dragningskraften från Orsa Björnpark. Ett omfattande aktivitetssutbud riktar sig till en stor internationell publik där över 50 % av boendegästerna är utländska besökare. Vid Orsa Björnpark finns de Skandinaviska rovdjuren, berguv, rödräv, Sibirisk tiger, Kamtjatkabjörn, isbjörn och persisk leopard. Stiftelsen Rovdjurscentrum/ Designtorg trä:s storslagna byggnad på 1400 kvadrat bildar entrébyggnad till parken. Björnparken uppmäter ca kvadratmeter och bygger på stora inhägnade vildmarksområden. Det flesta av Björnparkens besökare ( besökare under verksamhetsåret), gör sitt besök i parken under perioden juniaugusti. Sommarens största nyhet på bolagets anläggningar var öppnandet av Leopard Center, en 7000 kvadratmeter stor anläggning, vilket är Europas största leopardpark. Leopard Center är en del i utvecklingen av Orsa Björnpark till ett kunskapscentrum för rovdjursfrågor, som bland annat medverkar i bevarandeprogram för starkt utrotningshotade djur. I juli 2010 förvärvades 2 bolag i Tänndalens skidområde, i Härjedalens kommun. Projektering av flera byggnadsprojekt pågår som syftar till att öka antalet bäddar i området samt att utveckla anläggningens totala verksamhet. Tänndalen skidområde har 18 liftar (varav 2 stolliftar) 6 restauranger, 2 skidbutiker och 1 närbutik. Sagolandet Tomteland i Gesunda består av 16 hektar mark, unika timmerbyggnader, tomtens älgpark, lekområden, souvenirbutiker och två restauranger. Förutom temaparksverksamhet bedrivs evenemang och konferenser året runt. Tomteland har en högsäsongsperiod vintertid som sträcker sig från november till januari, då ett besök hos Tomten står i fokus med vinterbesökare. Sommartid hade Tomteland besökare, då Tomten träder tillbaka något till förmån för de mer sommaranpassade sagokaraktärerna. Orsa Camping består av totalt 12 hektar mark, plats för över 800 husvagnar, varav 570 elplatser, ett 70tal stugor, vandrarhem, tempererat bad, kilometerlång sandstrand, aktivitetscenter, Uddens festplats, nyöppnade Strandrestaurangen, Orsa Bowling med Mc Gregors sportbar och ett omfattande aktivitetsutbud. Orsa Camping är öppen året runt med fokus sommartid på sol, bad, musik och aktiviteter. Vintertid handlar utbudet framförallt om bowling, skridskor, halkkörning på Orsa sjön och skidåkning på Grönklitt. VD/Koncernchef Vice VD Ekonomichef Försäljnings och Marknadschef Bygg och Fastighetschef Grönklitt Orsa Björnpark Orsa Camping Tomteland Siljansbadets & Enåbadets campingar Tänndalen sid 8

9 Siljansbadets camping i Rättvik har plats för över 600 husvagnar, varav 400 elplatser, 66 stugor, butik, souvenirbutik, utarrenderad restaurang och olika kringaktiviteter. Siljansbadets camping förmedlar 16 studentlägenheter vilka används som turismboende sommartid. Siljansbadets camping är en sommar camping med öppethållande från slutet av april till mitten av oktober månad. Enåbadets camping i Rättvik har plats för 430 husvagnar, varav 250 elplatser, 113 stugor och lägenheter inkl vandrarhemmet vilket arrenderas av Rättviks kommun, minigolfbana, närbutik och nybyggt badhus. Enåbadets camping drivs året runt. Campingarna i Rättvik har draghjälp attraktionsmässigt tack vare ett mycket omfattande evenemangsutbud med höst och vårmarknad, Dalhalla, Dalatravet, Rättviksparken, Classic Car Week samt ytterligare evenemang. PERSONAL, STYRELSE OCH ÄGARE Bolaget har stor hjälp av sin engagerade och lojala personalstyrka. En stor del av bolagets stora framgångar ska tillskrivas personalen. Bolaget kan fortsatt redovisa en mycket låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till rekordlåga 1,60% (föregående år 1,89 %) varav långtidssjukfrånvaro står för 0,19 %. Fyra gånger under året har all personal samlats gemensamt för personalutbildning/ information och kickoff/avslutning för säsongen. En ny publikation av personalhandbok har arbetats fram under verksamhetsåret. Bolagets jämställdhetsgrupp sammanträder varje säsong och håller också information för all personal minst 2 gånger om året. Bolaget har fått en tydligare ledningsgruppsstruktur under verksamhetsåret där varje anläggning har en anläggningschef som rapporterar direkt till VD. Alla chefer inom företaget har gått regelbunden vidareutbildning under verksamhetsåret, vilket även planeras under det kommande året. Flera rekryteringar är genomförde där bolaget lyckats locka till sig flera kände och framgångsrika ledare från branschen. En säkerhetspärm är framtagen för alla enskilda avdelningar. Arbetet med att utveckla företagets säkerhet har fortsatt via säsongsvisa säkerhetsrevisioner på alla avdelningar. Bolaget gör säsongsvisa arbetsmiljörevisioner. Åtgärdsplaner för arbetsmiljön skapas tillsammans med skyddsombudet och extern arbetsmiljökonsult. Årlig miljö/ energibesiktning och åtgärdsplan. Bolaget har en engagerad styrelse och engagerade ägare som jobbar långsiktigt med bolagets framtidsfrågor. Det tydliga stödet från kommuner, myndigheter, föreningar, företag och privatpersoner är av stor betydelse för bolagets nuvarande och framtida utveckling. Bolaget har under året fått en lång rad offentliga erkännanden. Bland annat blev bolaget åter vinnare i Stora Turismprisets regionfinal. Bolagets tjänstemän har under verksamhetsåret, för andra året i rad, vidareutvecklat en långsiktig strategisk verksamhetsplan för utvecklingen och styrningen av verksamheterna. Inom ramen av arbetet har rapportsystemet förfinats samt en plan för långsiktig kvalitets och lönsamhetsutveckling har tagits fram. Samtliga enheter på företaget har jobbat fram individuella affärsplaner för de närmaste 3 verksamhetsåren som syftar till att lyckas nå de uppsatta långsiktiga målen för bolaget. Projektet Kostnadssmart är uppstartat där bolaget bland annat genomför en tydlig rationaliseringsplan på anläggningarna, bland annat genomförs omförhandlingar med varje leverantör. En plan för ständig kvalitetsutveckling har också arbetats fram innebärande bland annat säsongsvisa utvärderingar och planläggning för kvalitetsutveckling där företagets anställda deltar. Bolaget genomför också säsongsvisa kundundersökningar på alla bolagets anläggningar. Handlingsplaner för denna kvalitetsutveckling arbetas sedan fram tillsammans med andra avdelningar och personal, vilket syftar till att ständigt kvalitetsutveckla verksamheterna. Medarbetare Samtliga Varav chefsgruppen Styrelse och VD Kvinnor Män Summa Varav kvinnor 52% 27% 11% sid 9

10 FAMILJEBACKEN L L HAMRATR ATR AV Den långsiktiga målsättningen är att alla anläggningar ska ha en nöjdhetsgrad hos gästerna på en nivå vilket innebär att andelen gäster som gärna skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner som ligger på minst 95% av gästerna. GÄSTER OCH MÅLGRUPPSARBETE Barnfamiljerna är fortsatt bolagets absolut viktigaste målgrupp. Bolaget har under de sista 5 åren byggt upp ett resebyrånät i 15 länder. Nu bearbetas dessa resebyråer kontinuerligt via skriftlig information och även via regelbundna utbildningar för agenternas personal. Bolaget jobbar med en kostnadseffektiv marknadsföring innebärande en stor andel reklam via barteraffärer, allianser, samarbeten, aktiv presstjänst med mera. Bolaget gör också stora satsningar på vuxna utan barn, grupper och konferenser, träningsläger, lägerskolor, temaveckor, events samt pensionärsresor. Målsättningen är att bygga upp en betydande verksamhet för events och konferenser vid företagets anläggningar för att öka omsättningen och förlänga säsongerna. Produktutveckling, att skapa nya produkter och att bredda produktutbudet är vägar bolaget går för att ständigt utveckla verksamheterna och öka omsättningen. Utvecklingsområden som får ökad prioritet det närmaste verksamhetsåret inom bolaget är bland annat att knyta till sig fler samarbetspartners, att skapa allianser och att knyta till sig nya sponsorer. Bolagsledningen är en aktiv föredragshållare vid olika samlingar för föreningar, företagare och organisationer. Under året har dessutom flera relationsträffar arrangerats med ägare och bolagets samarbetspartners. Totalt har dessa samlingar lockat cirka deltagare. SAMMANFATTNING AV INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNINGARNA Totala investeringar under verksamhetsåret: tkr. Varav bolaget fått regionalt investeringsstöd på: tkr. EXTERNA INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNINGARNA UNDER VERKSAMHETSÅRET Vintern 10/11 har bolaget förmedling av drygt 200 nya bäddar på Grönklittsanläggningen och cirka 100 nya bäddar i Tänndalen vilket sammanlagt motsvarar cirka 60 mkr i extern investering. Ny ledningsorganisation Under 2010 har bolaget omformat ledningsorganisationen för koncernen, där vi skapat en tydligare stabsfunktion och tillsatt anläggningschefer för samtliga anläggningar. Bolaget har också tillsatt en sälj och marknadschef för koncernen för att kunna fokusera på fortsatt tillväxt. Alla utlysta tjänster har lockat många kvalificerade sökande, bolaget är stolt över att ha kunnat anställa erkänt kompetenta och kända ledare till organisationen. Efter flera år med återkommande förvärv har styrelsen beslutat att under innevarande år fokusera på att skapa en ny organisatoriska plattform, organisk tillväxt och lönsamhet, samt arbeta med fortsatt utveckling av befintliga verksamheter. STORVIGELN 1561 m RÖDFJÄLLET 1245 m STORKLÄPPEN 1038 m VÄTTAFJÄLLEN SVANSJÖKLÄPPE N 1125 m SVANSJÖ N BUSKLÖPA N H7 S1 HIP HOP FJÄLLET TWIST MYSKSVÄNGEN TSVÄNGEN BUSKLÖPAN TÄNNLÖPAN KLÄPPTRAV PUCKELN LN A ERSEN HAMRA SNABBEN BUSKTRAVER SEN RENSLINGAN R RA AVINEN SANTA CRU Z HEADSTRÅKET VIGELSVÄNGEN BOBBANAN GRÖNGÖLINGEN BOARDERCROSS VARGSTUPET S2 S5 S7 KNIX S3 FOXTROT BARNBACKEN S4 DIAGONALEN RENLÖPA N T1 FJÄLLHANGET SKRÅLLAN PEBE S F LL FA MAGGANS FA BLÅBÄRSLIDEN BLÅBÄRSLIDEN RAV A INEN TSVÄNGEN KLÄPPHANGET KLÄPPBACKEN VA LLT RAV ERSEN VALLHANGE T SNOWBOARDBACKEN B6 VA V LL LB LBAC A KEN A AVERSE N RÖDA RAPPET RÖDE ORM RENSLINGAN LILLA LA L N BARNBACKEN H5 H4 H9 H10 H6 H11 S6 T5 T4 T2 T6 T3 B1 B2 B4 H1 H2 H3 H8 B3 B5 S8 9 H12 H13 H16 H15 H14 SVANSJÖLIFTARNA Kapacitet Längd Höjd Fjälliften Lången Poman Telekit Skiduthyrning,Sportshop Wärdshuset Forbonden värmestuga Kjaergaards Skidskola,information Nordic Ski Centers skidspår TECKENFÖRKLARING: TÄNNPORTEN Kapacitet Längd Höjd Skogsliften Tännporten Express 2400/h Blåbärsliden 1och Grillkåtor och Pulkabacke Tännportens Wärdshus Grillkåta Krokstugan,värmestuga, Kjaergaard s skidskola, info+bokning, barnstuga BUSKVALLEN Kapacitet Längd Höjd Familjeliften Kläppliften Valliften Information,Servering,Kiosk Kjaergaards Skidskola Värmestuga,Skidförvaring Buskvallen Inn HAMRAFJÄLLET Kapacitet Längd Höjd Hamraliften stolen Pinnliften Vigelettan Vigeltvåan Barnliften Toppstugan Matsäcksstuga Pinnens Fjällgård och Brunkullan SVÅR MEDELSVÅR LÄTT MYCKET LÄTT LÅGFARTSOMRÅDE Skiduthyrning,Sportshop, Skidpatrull, Läkare Hamrafjällets Wärdshus, Gästcenter, Hamrafjällets skidskola Nordic Ski Centers skidspår Rosa och Röda byn Mosippan och Fjällviolen Hamra Närköp Husvagnscamping Fjällbruden och Hjortronet HÄR BEFINNER DU DIG sid 10

11 Anläggningarnas framtida utveckling Orsa Björnpark Bolagets strategiska kollektionsplan för utvecklingen av Orsa Björnpark de närmaste 4 åren bygger på att årligen skapa nya stora attraktioner. Företaget baserar denna plan på en utveckling med expandering av fler arter i befintliga hägn och kompletterar med viss nybyggnation för nya spännande rovdjur. Denna utvecklingsplan syftar till att skapa en fortsatt besöksutveckling vid Orsa Björnpark. Ambitionen är att nästa nya art i Orsa Björnpark är den utrotningshotade snöleoparden, för vilken det redan finns byggda hägn i parken. Orsa Grönklitt År 2005 hade Grönklittsanläggningen bäddar, i stugor och lägenheter, och under december 2010 hade anläggningen växt till bäddar. Målsättningen är att anläggningen skall ha uppnått cirka bäddar 2015, redan nu har Bolaget sålt tomter och skrivit förmedlingsavtal för motsvarande 400 bäddar. I december 2010 rapporterade ansvarig försäljningspersonal att vi har samma efterfrågan på tomter på Grönklittsanläggningen som vid förra högkonjunkturen. Parallellt med denna bäddutveckling planeras för utveckling av service och affärslokaler, samt fortsatt utveckling av infrastruktur. I december 2011 planeras för invigningen av den nya toppstugan i Grönklitt. Orsa Camping Under verksamhetsåret fortsätter bolaget att förädla produkten, skapar nya evenemang (med nya samarbetspartners) och genomför energibesparande investeringar. Tomteland På Sagolandet Tomteland fortsätter bolaget att utveckla konferens och företagsevent, samt bolagets stora kvällsevenemang såsom Midvinterblot och Julfestivalen vintertid, och Trollmåne, sommartid. Bolaget fortsätter också att utveckla projektet Tomten bor i Mora, bland annat med en ansökan om EUstöd till en chartersatsning. Seriefiguren Hälge flyttar in i sitt Hälgeland under midsommarveckan Siljansbadets Camping och Enåbadets Camping Vid campingarna i Rättvik fortsätter bolaget att utveckla aktivitetsutbudet, ökar på antalet samarbetspartners för att öka trafiken av boende på bolagets anläggningar och därmed gemensamt skapa en ökad beläggning. Tänndalen Under december 2010 lämnade Skilodge Tänndalen AB (under bildande) in en ansökan till Tillväxtverket om regionalt investeringsstöd i syfte att förverkliga en Skilodgeanläggning med 65 lägenheter i centrala Hamra. Projektet är kostnadsberäknat till 92 Mkr och sökt investeringsstöd uppgår till 22 Mkr. Hamrafjällets Lift AB lämnade samtidigt in en ansökan om bidrag för fortsatt utveckling inom ramen av ett projekt på 31,5 Mkr och sökt investeringsstöd uppgår till 12,15 Mkr. Beslut för båda projekten väntas under februari Strax för julen 2010 startade Bolaget försäljning av de 20 första pistnära tomterna i Tänndalen. Ett par dagar efter att försäljningen startade hade ett flertal tomter reserverats. Inför vinter 2011/12 planerar ett flertal resebyråer att börja sälja Tänndalen. Huvudpartners till Grönklittsgruppen Hösten 2010 beslutade sig Volkswagen och Craft för att gå in som officiella huvudpartners till Grönklittsgruppen. Bolaget för konkreta förhandlingar med ytterligare ett antal större företag. Projekt Kostnadssmart Under de senaste 4 åren har företagsledningen arbetat med förvärv och nyemissioner varje månad. Under detta verksamhetsår kommer bolaget att fokusera på att bygga organisatoriska plattform och anpassa organisationens storlek till verksamheten. Dessutom ser företaget över inköpskanaler och villkor. Under året sker en utvärdering av bolagets verksamheter. Budget för räkenskapsåret 2010/11 För räkenskapsåret beräknas omsättningen uppgå till 175 Mkr och rörelseresultatet Tkr och resultatet efter finansiella poster är budgeterat till Tkr. sid 11

12 Vision Vi gör mer av Din fritid! Långsiktiga mål till år 2013 för Orsa Grönklitt AB Öka omsättningen till över tkr till år 2013 Generera en vinst på 10 % Uppnå en gästnöjdhet minst 95 % Medarbetarnöjdheten ska vara minst 90 % Soliditeten ska uppgå till minst 50 % Skuldsättningsgrad ska vara lägre än 70 % Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen tkr i investerat kapital via OGAB och partners (från 2004) Erbjuda möjlighet till handel av aktien april Förvärvsstrategi Att årligen förvärva minst en turismanläggning med tillväxtpotential inom: Större campingar vid attraktiva lägen. Temaparker. Snösäkra skidanläggningar. sid 12

13 Marknadsföring och försäljning Bolagets sälj och marknadsarbete är strukturerat med en inriktning för att säkerställa snabb tillväxt och god exponering utifrån begränsade ekonomiska och personella resurser. INTERNET Internet är ett strategiskt område på marknadssidan där bolaget ska lägga hög prioritet. Antalet besökare på bolagets hemsidor ökar i snabb takt och möjligheten för enskilda anläggningar att nå god exponering är goda tack vare tillgång till att exponera anläggningarna gemensamt och via länkning. Satsningar på internetbokning genomförs där enkelhet, tillgänglighet, tydlighet och exponering är fokusområde. Via internet jobbar vi interaktivt med nyhetsbrev, hemsidor och facebooknätverk mot bolagets gäster. PR Bolaget ska ha en tät och regelbunden dialog med journalistkåren. Detta via återkommande pressresor även för angränsande Nordeuropeiska länder samt regelbundna informationskontakter. PRarbetet ska vara en integrerad del av all verksamhet. Utlandsmarknaderna Bolaget har byggt upp ett stort återförsäljarnät utanför Sverige i syfte att öka andelen utländska besökare på anläggningarna. Huvudmarknaderna ligger i Nordeuropa. Målsättningen är att ha en snabbare tillväxt på utlandsmarknaderna än på de Svenska marknaderna. ÖVRIGA MARKNADSINSATSER Bolaget har en strategi som innebär att succesivt öka antalet strategiska samarbetspartners på marknadssidan. Dessa samarbeten bygger i huvudsak på barteruppgörelser. Bolaget är en aktiv inköpare på sistaminuten marknaden avseende annonsering på medier som riktar sig mot vår huvudmålgrupp. STORDIRFTSFÖRDELAR PÅ SÄLJ OCH MARKNADSSIDAN Som ägare av ett flertal turismanläggningar har bolaget goda möjligheter att exponera övriga anläggningar via bla cross selling, exponering av övriga anläggningar på respektive plats, via gemensamma broschyrer och tidningar, länkning av hemsidor, gemensamma annonser och samlade mediainköp, gemensam bokning, försäljning av paketresor, gemensam säljorganisation, med mera. Bolaget arbetar också med telemarketing och resande säljare gemensamt för anläggningarna för att framför allt bearbeta företagsmarknaden. sid 13

14 Miljöarbete Orsa Grönklitt AB ska utveckla turistanläggningar som värnar om människor, djur och natur. Orsa Grönklitt AB:s strategiska miljöarbete Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Bolaget har drivit ett medvetet miljöarbete under det senaste verksamhetsåret. Bland åtgärderna kan nämnas: Bolaget har under verksamhetsåret rekryterat en biolog i bolagets ledningsgrupp. Orsa Björnpark medverkar i åtta olika projekt vilka har som syfte att bevara utrotninghotade arter. Bolaget startar källsortering på sina anläggningar vid Orsa Björnpark, Grönklitt och Orsa Camping under verksamhetsåret. Vid nybyggnationer och större ombyggnationer installeras alltid värmepumpar alternativt fjärrvärme på bolagets anläggningar. Dessutom används miljövänligt byggmaterial vid nybyggen och ombyggen. Bolaget genomför årliga energibesiktningar och har årliga åtgärdsplaner på anläggningarna för att minska bolagets energiförbrukning. På Grönklittsanläggningen utvecklas snökanonsystemet för att bli mer effektivt och energisnålare och elbelysningen i Norrbacken är utbytt med bättre energieffektiv armatur. Vid köp av fordon väljs mer bränsleeffektiva typer av fordon. Bolaget utvecklar kollektivresandet via egna busslinjer till anläggningarna för att minska transportrelaterade utsläpp. I bolagets fastigheter och stugor byter bolaget successivt till lågenergilampor. Duschmunstycken och VVSarmaturer byts ut till mer vattenbesparande modeller. sid 14

15 Grönklittsanläggningen inklusive Orsa Björnpark vintersäsongen 2009/10 Grönklittsanläggningen ökade logiomsättningen från tkr till tkr (en ökning på 3,5% jmf föregående verksamhetsår), under vintersäsongen. Anläggningen ökade på alla huvudmarknader i Sverige, Danmark, Holland och Tyskland. Sverige stod för 91 % av gästerna. vintern på Grönklitt Under vintersäsongen hade resterande Dalarna (och stora delar av södra Sverige), snö under större delen av vintersäsongen vilket inte hänt på över 10 år. Kortsiktigt påverkades Grönklittsanläggningen negativt i form av färre dagbesökare och ett färre antal placerade träningsläger ifrån idrottsföreningar. Trots detta hade Grönklittsanläggningen en positiv utveckling på logiintäkterna, men antalet dagbesökare minskade och boende vid Orsa Camping minskade i väsentlig grad. Liftkortsförsäljning och antalet restaurangbesökare påverkades negativt av utvecklingen. Antalet tävlingar som historiskt, under en 15årsperiod, har förlagts till Grönklittsanläggningen ifrån andra orter i framför allt Dalarna uteblev på grund av den rika snötillgången i landet i stort. I förlängningen anser vi dock att det är positivt för oss att stora delar av Sverige fått möjlighet att åka skidor på sin hemort. Det genererar tillväxt av framtida skidåkare och nya potentiella kunder som förlägger sin skidåkning på vår anläggning. Betydande insatser har gjorts på bolagets marknader i framför allt Danmark och Holland vilket innebär att vi har fortsatta förhoppningar om tillväxt på dessa marknader de närmaste åren. Konsumtionen av mer exklusiva produkter och konferensverksamhetens merförsäljning minskade något under vintersäsongen inom alla verksamheter på Grönklittsanläggningen vilket vi bedömer är relaterat till lågkonjunkturen. I slutet av verksamhetsåret märkte vi en ökad bokningsingång på konferenssidan vilket pekar på en viss konjunktursåterhämtning. Vintersäsongen 2009/2010 var en kall vinter med kyla redan i månadsskiftet oktober/november. Längdskidspår öppnades med sparad snö redan den 5/ Tyvärr slog dock vädret om rejält i mitten av november och den lagda kanonsnön och den sparade snön töade bort till stor del. I mitten av december månad kom vintern åter med full kraft och stannade till säsongslut. Personalen gjorde ett mycket bra snöläggningsarbete vilket innebar att vi hade stor del av liftsystemet öppet när jul och nyårsgästerna ankom. Grönklittsbostäder AB byggde ytterligare 128 nya bäddar som blev klara för uthyrning inför påskhelgen Kundnöjdheten var rekordhög med en andel på över 97 % som skulle rekommendera ett besök till släkt och vänner och endast 0,3 % som inte skulle göra det! Trots lågkonjunkturen och den negativa påverkan den haft på den svenska konferensmarknaden ökade antalet konferens/gruppdygn ordentligt. Tyvärr minskade omsättningen per konferens besökare pga konjunkturläget under verksamhetsåret. Vid årets utgång märkte vi dock en kommande uppgång på konferensmarknaden. Intresset för att köpa tomt med byggnation av fritidshus har ökat i väsentlig grad under verksamhetsåret. Försäljningssiffrorna är jämförbara med nivåerna under senaste högkonjunkturen i Sverige vilket är positivt för framtid tillväxt. Grönklittsanläggningen blev officiell samarbetspartner till Svenska längdskidlandslaget. Sommaren på Grönklitt Sommaren 2010 öppnades Europas största leopardanläggning, Leopard Center, vid Orsa Björnpark med persiska leoparder. Under den första sommaren vandes de fyra leoparderna in sig i sitt nya hem. Anläggningen är utformad för att även kunna husera arten snöleopard i framtiden. Företaget hade många av våra svenska medier på plats för reportage. En viss exponering fortsatte angående bolagets isbjörnar vid Polar World. Besöksantalet minskade dock något från föregående års rekordsiffror med besökare till besökare (vilket är den näst bästa sommaren besöksmässigt i parkens historia). Sommaren 2010 hade ett mycket fint och soligt väder under högsäsong vilket påverkade många av djurparkerna i mittsverige negativt besöksmässigt. Gästerna valde att spendera tid på bad och strand istället för parkbesök. Logiomsättningen ökade under sommaren 1% på Grönklittsanläggningen där (i tur och ordning i storlek) Sverige, Holland, Norge, Danmark och Tyskland var bolagets huvudmarknader. Viktigt är att notera att vi hade Grönklittsanläggningens enskilt största gruppbokning någonsin föregående sommar i augusti att jämföra med i detta fall. Vi vill poängtera att andelen utländska besökare även i år uppnår rekordnivåer, med hela 56 % utländska besökare, varav Holland är dominerande. Detta gör Grönklittsanläggningen till en av Sveriges mest internationella turistorter sommartid! sid 15

orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse

orsa camping tomteland siljansbadet camping förmåner för aktieägare årsredovisning förvaltningsberättelse sid 2 verksamheten året I KORTHET väsentliga händelser under verksamhetsåret åren som gått vår historia Vd torbjörn wallin verksamhet vision marknadsföring och försäljning HÅLLBAR UTVECKLING ORSA grönklitt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Grönklittsgruppen AB:s (publ) nyemission 2012 Bild saknas Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25

Läs mer

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ)

Emissionsprospekt 2010. Orsa Grönklitt AB (publ) Emissionsprospekt 2010 Orsa Grönklitt AB (publ) 2 Orsa Camping, Orsa 3 Detta prospekt har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980)

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91 VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING 16 MEDARBETARE 20 VÅRT ANSVAR 22 RISKER OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer