VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

2 FOTO: SCENKONST SÖRMLAND FOTO: BJÖRN FRÖBERG Scenkonst Sörmlands nya hus INNEHÅLL DETTA ÄR SCENKONST SÖRMLAND 4 Politisk ledning Personal Fortbildning Scenkonst Sörmland i Sverige och världen Effektiviserad beställningsprocedur för skola Kulturplan för Utveckling av Sörmlandsmodellen Marknadsföring och pressarbete Sociala medier Varumärket och kommunikationsverktyg DET NYA HUSET 6 EGNA PRODUKTIONER 8 MUSIK I VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 10 BARN OCH UNGDOM 11 OFFENTLIG MUSIKVERKSAMHET 14 DANSUPPDRAGET 18 PROJEKT 20 KONSULENTVERKSAMHETERNA 21 Film i Sörmland Dans i Sörmland Mår i stort sett bra EKONOMI 28 FOTO: MARTIN LUNDSTRÖM PERSONAL 30 Efter min näbb Grafisk design: Norbert Tamas, N.FORM Omslagsbild: Invigning av Scenkonst Sörmland Foto: Björn Fröberg Tryck: Österbergs Tryckeri, Nyköping 2015 Redaktör / Copywriter: Lisa Lach / Maria Stålhammar Scenkonst Sörmland är en del av Landstinget Sörmland 2 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

3 Vidga vyer och väcka engagemang FOTO: MARTIN SKOOG 2014 kommer för alltid vara inskrivet i Scenkonst Sörmlands historia. Det var året då vi äntligen flyttade in i ett nytt hus anpassat för våra uppdrag och vår verksamhet. Under mina sex år som scenkonstchef har ett verksamhetsanpassat hus varit en viktig förutsättning för att på allvar kunna utveckla och driva verksamheten framåt. Nu har vi det! Entréplanet i det nya huset har bland annat en blackbox, ett flexibelt rum för producerande av scenkonst, en vacker konsertsal med teleskopläktare samt en liten dansstudio. Här finns även en välkomnande och stor foajé, loger för både skådespelare och musiker och en studio för ljudinspelningar. Husets syateljé med tillhörande tvättstuga är också ovärderlig likaså verkstaden, förråden och inte minst omklädningsrummen för våra tekniker. På övervåningen har personalen kontor och många nya mötesytor för den mångfacetterade verksamhet som vi jobbar med. Detta behövde firas och i september invigdes vårt nya hus med en härlig blandning av de konstarter Scenkonst Sörmland verkar inom; film, musik, dans och teater. Inbjudna var personer som på olika sätt bidragit till och möjliggjort denna satsning på kulturen. Under året har även en ny Kulturplan diskuterats fram tillsammans med länet. Den har skrivits, omformulerats och till sist blivit godkänd. Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en vision som ger kraft åt allas vårt gemensamma uppdrag. Visionen lyder - Vidga vyer och väcka engagemang". Vi vill bidra till att människor kan påverka sin situation och samhället. När nu Scenkonst Sörmland sitter samlade under ett tak skapas också nya förutsättningar organisatoriskt. En omorganisation har genomförts och en ledningsgrupp med fler chefer skapats. Ett delegerat och tydligt ansvar är fokus. För att ytterligare tydliggöra innehållet i vår verksamhet började vi även under 2014 arbeta med projektplaner där vi sätter tydliga mål för allt det vi gör, varför vi gör det och framför allt för vem vi gör det. För att bli tydligare som avsändare har vi under 2014 börjat jobba på en kommunikationsstrategi. Det är en förutsättning för att kunna nå vår tänkta publik med rätt tilltal och att på ett rakt och enkelt sätt beskriva vem som gör vad och för att vi skall kunna arbeta, utveckla och skapa en modern och driven organisation i tiden. Men vi har inte bara flyttat, strukturerat och dragit upp riktlinjer. Vi har framför allt utvecklat och skapat verksamhet för vår publik i länet tillsammans med samarbetspartners nationellt och internationellt. Vårt utbud till skolor, inom Sörmlandsmodellen, har fortsatt att utvecklas genom olika projekt. Utbudet till äldreomsorgen har varit mer önskat än någonsin och vi har försökt att tillgodose allas önskemål. Under 2014 har vi fortsatt samarbetet med många offentliga arrangörer, som är en viktig förutsättning för vårt turnerande uppdrag. Våra främjande verksamheter inom film och dans har skapat projekt i skola och offentlighet, för barn och unga och äldre, och genom samarbeten med flera aktörer, på många nivåer. Du kan läsa mer om alla våra projekt och vår verksamhet på kommande sidor i denna verksamhetsberättelse har varit ett spännande år. Så det är med tillförsikt jag lämnar 2014 bakom mig och ser fram emot ett nytt år med en ny nämnd som förhoppningsvis har samma engagemang och mod att våga satsa på kulturen och konsten. Maria Weisby Scenkonstchef SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 DETTA ÄR SCENKONST SÖRMLAND Scenkonst Sörmland producerar, förmedlar och arrangerar musik, teater, dans och film samt bedriver pedagogisk verksamhet. Scenkonst Sörmland vänder sig till barn, ungdomar och vuxna i hela Sörmland. Scenkonst Sörmland är en del av Landstinget Sörmlands förvaltning för kultur-, utbildnings- och friluftsverksamhet. Förvaltningschef är Mikael Palo. Scenkonst Sörmland finansieras av staten, landstinget och länets nio kommuner. Scenkonstchef är Maria Weisby och administrativ biträdande chef är Annika Hägg. Under 2014 spelade och förmedlade Scenkonst Sörmland drygt föreställningar och konserter för en publik om cirka personer. Siffrorna inkluderar inte Film i Sörmlands och Dans i Sörmlands verksamheter, som redovisas på separat ställe. FOTO: TATJANA DASCHSEL Politisk ledning 2014 Verksamheten styrs politiskt av landstingets nämnd för kultur-, utbildning- och friluftsverksamhet. Nämndledamöter är: Åsa Kratz (S), ordförande, Gunnar Söderberg (MP), 1:e vice ordförande, Marie- Louise Forslund Mustaniemi (KD), 2:e vice ordförande, Björn Blid (S), Majvor Gyllhamn (M), Marie Karlsson (M), Rune Nyberg (FP), Thomas Ohlsson (C), Margareta Palmgren (M), Marie Steneskog (S), Inga-Lill Widlund (S). Ersättare: Sven Graff (S), Maud Ekman (V), Torbjörn Engstrand (FP), Hassen Nadim (MP), Helena Nauckhoff Jansson (M), Marcus Sjöström (KD), Caisa Sävheden-Larsson (S) Adjungerad: Lars-Göran Karlsson (SD) Personal För att möta de nya förutsättningarna med ett eget hus har Scenkonst Sörmland påbörjat arbetet med en ny organisation. Fyra chefer, mot tidigare en, delar under en tvåårig testperiod verksamhetens ansvarsområden; teknik, produktion, administration och, som tidigare, en övergripande scenkonstchef. En scenkonstproducent, med inriktning musik, har anställts (provanställning from 1 december 2014 till 1 juni 2015). Fortbildning Scenkonst Sörmland har under året fortsatt arbetet med att fördela deltagande i kurser, utbudsdagar, konferenser och kompetensutvecklande aktiviteter. En kurs i projektledning har avslutats under året, dessutom har kurser i Outlook och Excel erbjudits till samtlig personal. För att stötta och vidareutveckla kompetensen inom gestaltning på scen och att möta publiken har den konstnärliga personalen genomgått en clownkurs. Turnerande medarbetare har uppdaterat sina kunskaper i miljökörning och riktade satsningar inom kommunikation/marknadsföring samt arbetsmiljö har genomförts. Verksamhetens chefer har genomfört landstingsinterna chefsutbildningar och teknisk chef har avslutat ledarskapskurs genom Svensk Scenkonst. Jaceloow Världskulturfestivalen 4 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

5 DETTA ÄR SCENKONST SÖRMLAND Scenkonst Sörmland i Sverige och världen Scenkonstchef Maria Weisby sitter med i styrelsen för Svensk Scenkonst. Nationella nätverk är viktiga för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och Scenkonst Sörmland finns representerat i olika styrgrupper, såsom: det nationella nätverket Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, Samarbetsrådet för Filmkonsulenter och nationella arbetsgrupper för visningsfrågor. Samverkan har även skett nationellt med andra länsinstitutioner på olika nivåer. Bland annat deltog Scenkonst Sörmland med Anders Duus nyskrivna föreställning Grannlandet i Dramatens rikstäckande samarbete med länsteatrarna kring temat nationalism i föreställningen Jag vill leva jag vill dö i Sverige. Föreställningen Den goda människan i Sezuan har under våren 2014 turnerat i Västmanland. Scenkonst Sörmland bidrog med Ensemble Yrias Flytande Form vid 2014-års barn- och ungdomsnätverket YAM-session. YAM-session är Jeunesses Musicales programmet Young Audience Music. Flytande Form gjorde stor succé när evenemanget gick av stapeln i Umeå i november. Evenemanget hade deltagare från de nordiska länderna samt Belgien, Kroatien, Spanien, Brasilien och Frankrike. Scenkonst Sörmland sitter även med i styrgruppen för musikproducentnätverket för Barn & Ungdom inom Länsmusiken i Sverige. Effektivare beställning för skola Under året ersattes pappersblanketterna för skolutbudsvalet med en webbaserad beställning. Numera görs alla skolutbudsval direkt via scenkonstsormland.se. Systemet fungerar bra och uppskattas av såväl lärare och skolombuden som internt på Scenkonst Sörmland. Kulturplan Inom ramen för kultursamverkansmodellen har en första period tillryggalagts med erfarenheter och nya möjligheter. Kultursamverkansmodellen och kulturplanen syftar till att öka det regionala och lokala kulturengagemanget och att öka dialog och samverkan samt att ge regionerna ett större inflytande över utveckling och fördelning av statligt finansierad kultur. Under året har en ny övergripande kulturplan för Sörmland arbetats fram för perioden Utveckling av Sörmlandsmodellen Sörmlandsmodellen kallas vårt arbete som garanterar alla barn och unga i Sörmland mellan 5 15 år att uppleva professionell scenkonst. Arbetet har pågått i över trettio år. Under 2014 fortsatte det pilotprojekt som syftar till att utveckla modellen och skapa ett större inflytande och en starkare delaktighet från barn och unga i urvalet av vårt skolutbud. Projektsamarbetet, som sker mellan landstinget och två av Eskilstuna förvaltningar, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen, påbörjades 2013 och genomförs under tre år med utvärdering under Valet högstadieskolorna fick, inom pilotprojektet under våren 2014, var två olika musikproduktioner. En låtskrivarverkstad och konsert med musikerna i produktionen My quiet companion och en konsert med den danska blåskvintetten Carion. Under våren genomfördes också en inspirationsdag för musiklärare i Eskilstuna. Under hösten ingick Anders Duus nyskrivna teaterföreställning Mår i stort sett bra i utbudet. Inom pilotprojektet hölls under hösten en inspirationsdag med rektorer, skolombud och lärare med mötet skolan-och-kultur i fokus. Marknadsföring och pressarbete Med Scenkonst Sörmland samlat under ett tak har det gett oss möjlighet att hålla en tydligare kommunikation. Under året har Scenkonst Sörmland börjat arbeta med extern marknadsföringsbyrå vilket parallellt med nya arbetssätt ställer krav på Scenkonst Sörmland som avsändare. För att etablera det nya huset och samtidigt underhålla relationerna med hela länet har arbetet med god samsyn kring varumärket Scenkonst Sörmland under året genomgått en rad processer. Sociala medier och utveckling av hemsidan Under slutet av 2014 påbörjades migration av hemsidan till nyare version av EpiServer. Det kommer att förbättra tillgängligheten för användare av sidan. Film- och danskonsulenterna fortsätter att nå ut med sitt främjande arbete via hemsidan och har under året haft ökade besökssiffror. Scenkonst Sörmland använder sig av det webbaserade publiceringsverktyget Mynewsdesk för att effektivisera och underlätta hanteringen av pressbilder, pressmeddelanden och liknande. Scenkonst Sörmland syns mer och mer i sociala medier och nådde under 2014 fler följare. Vid årsskiftet hade vi 985 följare på Facebook, 419 på Instagram och 601 på Twitter. facebook.com/scenkonstsormland Sormland Varumärket och kommunikationsverktyg Framtagning av en varumärkes- och kommunikationsplan färdigställdes under våren med hjälp av Loredana Jelmini Kommunikation (LJK). Inför upphandling av extern marknadsföringsbyrå har en beställarguide och grafisk manual tagits fram med hjälp av Maria Stålhammar (Mary Steel Prod). I slutet av året påbörjades en kännedomsundersökning kring varumärket Scenkonst Sörmland. SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 DET NYA HUSET Scenkonst Sörmland har nu bättre förutsättningar att arbeta med hela Sörmland som spelplats. Produktionerna som tas fram i det nya huset avpassas att kunna spela runt om i länet. Vi ser fram emot att möta sörmlänningarna i vårt nya hus. Grannlandet Allt samlat under ett tak Våra nya lokaler innehåller bland annat konsertsal, blackbox, dansstudio, foajé, övningsrum för musikerna, syateljé och verkstad. Här finns också en stor mingelplats för publiken. Tillsammans med konsulenter, producenter, turnéläggare och övrig administration är nu Scenkonst Sörmland samlat under ett och samma tak. I slutet av 2014 började busslaster med elever från Sörmland komma och uppleva scenkonst i de nya lokalerna. SAMTLIGA FOTON: BJÖRN FRÖBERG Öppet Hus Munktellkalaset Scenkonst Sörmland har med sin flytt blivit en del av närområdet i Munktellstaden och kan då delta med sin kulturella bredd och spets som medarrangör i evenemanget Munktellkalaset. Det välbesökta familjeevenemanget inträffar under en lördag i augusti sedan några år tillbaka och har blivit en återkommande aktivitet i Eskilstuna. Scenkonst Sörmlands bidrog 2014 till programmet med flera olika aktiviteter för såväl barn som vuxna med aktiviteter kring dans, film, teater och musik. Bland annat fanns möjlighet för alla att delta i och skapa filmanimationer; se en öppen repetition av Struck Silent en dansproduktion; dansworkshops; underhållning av ClownClubben eller bara gå en tipspromenad. Den lyckade dagen gav mersmak och vi laddar för kommande kalas. 6 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

7 Åsa Kratz, Maria Weisby och Linde Sjöstedt Gycklargruppen Trix Invigningen av de nya lokalerna I början av september invigdes det nya scenkonsthuset på John Engellaus gata 3 i Munktellstaden, Eskilstuna. Tillsammans med all personal och särskilt inbjudna hölls en fullmatad invigningskväll. I den ljumma skymningen underhöll Gycklargruppen Trix på gårdsplanen med höghjulingar, jonglering och magnifik eldshow. I konsertsalen gav världssopranen Katarina Dalayman ett för kvällen sammansatt program; i foajén spelades teaterföreställningen Grannlandet under pausen avlöst av dansföreställningen Struck Silent, en samarbetsproduktion med Baxter Theatre i Kapstaden, som framfördes i blackboxen. På storbildsskärm presenterades Scenkonst Sörmlands nyproducerade informationsfilm om verksamheten och de nya lokalerna. Ciceron för kvällen, och tillika Scenkonst Sörmlands skådespelare, Ingela Schale Berghagen höll ihop trådarna och guidade besökarna genom de olika begiven heterna. Invigningen fullbordades genom tal och bandklippning av kulturnämndens ordförande Åsa Kratz och scenkonstchefen Maria Weisby. Här med Linde Sjöstedt, verksamhetsledare för Länsteatrarna (se bilden ovan). Kulturcentrum i hjärtat av Eskilstuna Scenkonst Sörmlands nya hus är i själva verket väl inarbetade lokaler, om man ser det rent historiskt. Under 1800-talets första hälft etablerades de nu kulturhistoriska industrikvarteren med bland annat tillverkning av ångmaskiner och mekanisk utrustning. Idag är Munktellstaden ett expansivt område och hela området utvecklas till att bli en pulserande mötesplats där kultur, samhällsutveckling och idrott står i fokus. Jämte Scenkonst Sörmland finns bland annat Eskilstuna Konstmuseum, Munktell Science Park, evenemangslokalen Lokomotivet och Eskilstuna Folkhögskola. SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 EGNA PRODUKTIONER FOTO: DENISE FERREIRA Grannlandet, Måns Clausen och Ingela Schale Berghagen MUSIK TEATER Scenkonst Sörmland producerar varje år ett antal egna föreställningar med musik, dans och teater. Grannlandet Scenkonst Sörmland medverkade den 9 september i Dramatens föreställning Jag vill leva jag vill dö i Sverige. Föreställningen ingick i en temaserie där nu landets länsteatrar bjudits in för att fördjupa och vidga diskussionen kring ämnet nationalism. Scenkonst Sörmland deltog med kortpjäsen Grannlandet, nyskriven av Anders Duus, i regi av Maja Salomonsson med skådespelarna Ingela Schale Berghagen och Måns Clausen på scen. Vilken är nationalismens atom och hur liten kan den bli? I den här allegorin delar två länder på en tämligen ordinär lägenhet med noggranna regler för nyttjande. En dag inträffar en katastrof, solidariteten sätts på prov och toleransen flagnar. Övriga medverkande länsteatrar var Regionteater Blekinge Kronoberg, Länsteatern Gotland, Västmanlands Teater, Giron Sámi Teáther, Regionteater Väst och Dalateatern samt värdscenen Dramaten. Föreställningen visades på Dramatens lilla scen men gick även att följa live via respektive teatrars hemsidor. Grannlandet framfördes också vid invigningen av Scenkonst Sörmlands nya lokaler den 4 september. 8 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

9 EGNA PRODUKTIONER FOTO: SCENKONST SÖRMLAND Mår i stort sett bra Mår i stort sett bra Under hösten producerades ungdomsföreställningen Mår i stort sett bra i de nya lokalerna i Eskilstuna. Med avstamp i folkhälsoundersökningen Liv & Hälsa Ung som genomförs av landstingets Folkhälsocentrum vartannat år tog föreställningen upp ämnen som konkurrens, avundsjuka, orättvisor och socioekonomiska förutsättningar. Med denna specialbeställda föreställning ville Scenkonst Sörmland erbjuda publiken fler ingångar att reflektera kring sin egen vardag. Manusförfattaren Anders Duus fångar glappet mellan kalla fakta och bubblande liv. Hur känns det egentligen att kryssa i rutan som säger att man inte har råd? I rasande fart fylldes enkätfrågorna med liv genom teaterns form. Det lekfulla och actionfyllda tempot fick med största allvar landa i komplexa livsfrågor. Frågor som inte alltid är lätta att prata om, vare sig med kompisar, föräldrar eller någon annan. Mår i stort sett bra var ett mångbottnat drama utan enkla svar om att vara ung idag. Musikerna hade också rollkaraktärer i föreställningen. Produktionen ingick i pilotprojektet i Eskilstuna kommun och spelades där för flertalet elever i åk 7 9. Mår i stort sett bra turnerade också till Katrineholm, Nyköping och Riksteatern, Hallunda. 44 föreställningar spelades för totalt cirka elever samt för offentlig publik. En föreställning spelades vid en länskonferens som Folkhälsocentrum arrangerade i Katrineholm. PRODUKTIONSFAKTA Mår i stor sett bra Premiär 30 oktober, Scenkonst Sörmland i Eskilstuna Turnéperiod 30 oktober 18 december. Offentliga föreställningar oktober samt 19 november PÅ SCEN Skådespelarna Måns Clausen/Alfred Tobiasson, Linda Kunze och Ingela Schale Berghagen. Musiker Camilla Arvidsson violin, Lisa Grotherus klarinetter, Ida Lindberg klaviatur/sång Manus, Anders Duus Regi, Maja Salomsonsson Musik/ljudbild, Magnus Larsson Scenografi/kostym, Johanna Mårtensson Ljus, Lina Benneth Mask, Anna Olofson Koreografisk konsultation, Anna Källblad Attribut/rekvisita, Åse Haukebö-Roos Ateljéansvarig sömnad, Johanna Lovén Ljus-/turnétekniker, Moa Blomkvist Scenmästare/turnétekniker, Anna Hammar Ljudtekniker, Johan Lindgren/Tomas Björkdahl Assistent, Tora Kirchmeier Teknisk chef, Anders Westbom Producent, Helene Hultberg Grafisk form, astory MUSIK TEATER SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 EGNA PRODUKTIONER GROWTH ÅR 2 PRODUKTIONSFAKTA Struck Silent Premiär 3 september, Scenkonst Sörmland Munktellstaden, Eskilstuna Turnéperiod 3 september 11 oktober Kapstaden The Baxter theatre DANS Struck Silent Att bli gammal och kosta pengar. Att vara årsrik och nyttig. Eller kanske bara få leva. Inför den andra dansföreställningen i utvecklingsprojektet Growth, med stöd av Kulturrådet, träffades tonsättaren Tebogo Monnakgotla och koreografen Ananda Fuchs, tillsammans med andra i det konstnärliga teamet och två nya referensgrupper i Eskilstuna och Kapstaden. Den här gången handlade det om pensionärer. Om nya och gamla pensionssystem. Om den så kallade åldringsboomen. Om det ekonomiska systemet i förhållande till de mänskliga behoven. Referensgrupperna diskuterade och gestaltade yrkesidentitet, pensionärsidentitet, livsval, hopp och oro inför framtiden, åsikter om pensionssystem, lust att arbeta och att inte arbeta, vad det är att vara nyttig och huruvida man måste vara det, inre och yttre ålder, döden, samhällsstämning, äldrevård, åldersdiskriminering, obesvarade frågor, dolda hemligheter, politiska system, minnet och minnen. Ett tydligt tema var upplevelsen av en andra chans. Mötet med referensgrupperna blottade ett bitterljuvt förhållande mellan glädjen inför dessa insikter och denna andra chans eller nya liv, och den parallella sorgen över att dessa insikter och denna chans kommer (för)sent i livet. Några uttryckte nyvunnen ro och vila medan andra uttryckte stress inför att hinna allt som måste hinnas innan det är för sent. Dansföreställningen Struck Silent gestaltade de berättelser, åsikter, tankar och känslor som kommit fram i mötet med de båda referensgrupperna. Föreställningen speglade relationen mellan dessa individuella mänskliga berättelser och det system i vilket de tar plats. Det första årets föreställning, I hit the Ground running, slutade mitt i ett race med högst osäker utgång. Snabba hjärtslag, unga människor på väg. Hoppfulla eller rädda eller både och. Årets föreställning tog avstamp i det tempot. Vad händer i andra änden av racet? Stockholm Kulturhuset Stadsteatern 30 september och 1 oktober Sörmland Thomas Arena Teater i Strängnäs 5 oktober Eskilstuna Teater 7, 8 oktober Nyköpings teater 10 oktober Tallåsaulan i Katrineholm 11 oktober PÅ SCEN Dansare Gunilla Hammar, Shaun Oelf, Thabisa Dinga Musiker Åsa Karlberg flöjt, Elemér Lavotha cello, Jonny Axelsson slagverk Konstnärligt team Koreograf Ananda Fuchs, Tonsättare Tebogo Monnakgotla, Scenograf/Kostymör Wiklund/Wiklund, Ljussättare Benever Arendse, Film/Foto Oscar O'Ryan PRODUKTIONSTEAM Processledare, Annette Taranto Koreografassistent, Grant van Ster Producenter, Margareta Brilioth, Nicolette Moses, Annette Taranto Teknisk samordnare, Anders Westbom Sömmerska, Bitte Palm Rekvisitör, Anna Hammar Kostymansvarig, Johanna Lovén Ljustekniker, Kamilla Bjellsäter Scentekniker, Roger Mikander Inspicient/turnéledare, Tatjana Dachsel Foto (svenska referensgruppen), Mikael Sandström Marknadsföring, astory REFERENSGRUPPERNA Anna-lisa Svensson, Lennart Ringdahl, Maj-Lis Strandberg, Christina Bremfält, Maria Fogelkvist, Viviann Vestman, Pär Pettersson, Lars Gustafsson, Edward David Jacobs (kallas Ted), Julie Audrey Moses, Kholeka Beatrice Mapatiyane, McDonald Frederick Kleinschmidt (kallas Mackie), Tyrone Basil Leon Robertson, 65 år (känd som Terry Fortune), Patricia-Anne Fuchs. 10 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

11 FOTO: LENA LINDERHOLM MUSIK I VÅRD OCH ÄLDREOMSORG FOTO: MICKE SANDSTRÖM FOTO: ANNIKA FALKUGGLA Gösta Linderholm Säg det i toner Margareta Bengtson Scenkonst Sörmland erbjuder arrangörer inom vård och äldreomsorg att välja ur ett professionellt och subventionerat utbud två gånger om året. Under 2014 producerades sammanlagt 6 egna musikproduktioner och 4 gästspel. Totalt 133 konserter. PRODUKTIONER Våren 2014 Aire de Vida Aire de Vida kom med en fläkt av färg, flamenco, musik och värme. Ellen Pontara sång, Pia Pohjakallio dans samt Per Lenner gitarr. Tango Visa Vals Tillsammans med Scenkonst Sörmlands musiker bjöd sångerskan Darya Pakarinen på finskt tango, valser och andra visor. Darya Pakarinen sång, Åsa Karlberg flöjt, Camilla Arvidsson violin, Amanda Fritzén dragspel samt Daniel Rosetti gitarr. Efter min näbb Ett urval av Barbro Hörbergs kända och kanske okända visor och texter presenterades. Ingela Schale Berghagen sång och berättare, Nils-Åke Pettersson klarinett, Anette Kumlin oboe, Camilla Arvidsson violin, Pal Johnson kontrabas samt Hans Loelv piano. Jaerv Jaerv sjöng och spelade energifylld och innerlig folkmusik med influenser från pop och jazz. Joel Haden flöjt, sopransaxofon och sång, Anders Bergsten kontrabas, nyckelharpa och sång, Harald Nilsson gitarr och sång, Markus Gustavsson fiol och sång samt Tobias Hedlund slagverk och sång. Möt våren i Balders hage, med Olrog och Linderholm Tillsammans med Scenkonst Sörmlands musiker bjöd Gösta Linderholm både på sina egna och Ulf Peder Olrogs visor. Gösta Linderholm sång, gitarr och klarinett, Åsa Karlberg flöjt, Anette Kumlin oboe, Nils-Åke Pettersson klarinett samt Pal Johnson kontrabas. Hösten 2014 Grammofontimmen Scenkonst Sörmlands musiker presenterade med Margareta Bengtson en äkta gammaldags grammofontimme. Margareta Bengtson sång och harpa, Nils-Åke Pettersson klarinett, Anette Kumlin oboe, Camilla Arvidsson violin samt en cellist. Ögonstenar Med hjärtat i folkmusiken samt i visans värld framförde Karin Ericsson Back alla sånger och visor. Karin Ericsson Back sång, Henning Landin gitarr och sång samt Mats Hammarlöf bas och sång. Säg det i toner Filmmusiken blev snabbt mycket omtyckta allsånger i varje svenskt hem. Vem har inte sjungit med i Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv? Nu fick de boende på äldreboenden möjlighet att göra det igen tillsammans med några av våra sörmländska musiker. Elina Hultman sång, Simon Stålspets gitarr, Ola Sjönneby kontrabas, Anette Kumlin oboe samt Åsa Karlberg flöjt. En Bellman En ensemble av välmeriterade musiker spelade melodier av Carl Michael Bellman, klassiska pärlor från Mozarts tid och härliga psalmer. Musiker var Åsa Karlberg, Anette Kumlin, Magdalena Mårding samt Karl Nyhlin. En julkonsert utöver det vanliga Med fyra sångare och en lutenist, med julvisor, psalmer och örhängen från renässansen fram tills i dag skapades en tidlös julstämning som hade plats för både skratt och eftertanke. Romeo & Juliakören gjorde en finstämd julkonsert. SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 BARN OCH UNGDOM Ett viktigt uppdrag och en av hörnstenarna i Scenkonst Sörmlands verksamhet är professionell scenkonst för barn och ungdomar. Under året genomfördes 908 konserter och föreställningar för drygt barn och ungdomar i Sörmland. FOTO: BJÖRN FRÖBERG Sörmlandsmodellen Genom avtal med de sörmländska kommunerna är alla barn från 5 år till årskurs 9 garanterade två föreställningar eller konserter per läsår, vilket gör den så kallade Sörmlandsmodellen unik i hela landet. Den får också mycket uppmärksamhet och det är många län som sneglar på Sörmland och hur det fungerar med just denna typ av modell. Varje förskola/skola har en kontaktperson som förmedlar skolans önskemål till oss och som senare står som mottagare av akterna. Ibland deltar elever direkt i valprocessen. Under vår- och höstterminen innehöll utbudet från Scenkonst Sörmland 48 olika konserter och/eller föreställningar för skolorna att välja/ önska mellan. Extra roligt var att Norrköpings Symfoniorkester kom på besök i början av mars med Mamma Mu och Kråkan. I ett tätt samarbete mellan Kulturförvaltningarna i Nyköping och Eskilstuna samt Kulturskolan i Katrineholm, gavs förskolebarn möjligheten att uppleva en fullstor symfoniorkester av hög klass. Mamma Mu Vårterminen 2014 PRODUKTION Musik Sambalele Mamma Mu och Norrköpings Symfoniorkester Tama den talande trumman Kartan upp och ner Jaerv Gustav & Django Amedeo och Belinda Himlen är full av fioler Carion My Quiet Companion Lenacay ARTIST Marco Rios och Ruth Safira Norrköpings Symfoniorkester, Carl Jacobsson och Katti Hoflin Takouligey Skeppsbrott Jaerv Gustav Lundgren, Andreas Unge och Eduard Pennes Amedeo och Belinda Ulrika Bodén Band Carion My Quiet Companion Ramón Giménez, DJ Panko, Alan Sousa, Paula Domínguez, Carolina Morgado, Francisco Guisado, Charlie Cuevas PRODUKTION ARTIST Dans Baddaren Carrasco Dance Company PUCK Arkeolog 8 Rosa Brus Cauda Teater Bokhyllan Profilteatern Boj och den Arge Dockteater Tittut De små vågornas fotspår Caféz Miranda Skottes Musikteater Håll mitt hjärta Dotterbolaget Annorlunda Giron samí teáhter Sover fiskar? Teater Fredag Pojkarna Riksteatern och Uppsala Stadsteater Om det var krig i Norden Mittiprickteatern En stund i lyckan Teater Sörmland 12 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

13 BARN OCH UNGDOM FOTO: ANNA ÖMAN Om det var krig i Norden Annorlunda FOTO: EINAR KLING-ODENCRANTZ Rosa brus FOTO: MARTIN SKOOG / AFFISCHDESIGN: ANNA SIGURDSDOTTER Höstterminen 2014 PRODUKTION Musik Halli Hallå Det kostar på att vara barn Troll Lönnebergakvartetten Moster Franzie den första katten i luften! Flytande form Limbohofvet Trio Samara Ethno on the road April Verch Band Opera Nova för unga Dans Faunan och jag Tänja tid och kröka rum Kristal och Jonny Boy The Movie ARTIST Tetra Oscar Danielsson och Daniel Bingert Fabula Storytelling Lönnebergakvartetten Slabang Ensemble Yria Limbohofvet Trio Samara Ethno on the road April Verch Band Operaimprovisatörerna Minna Krook Dans Catrin Jonasson, Markus Lönneborg och Iris Sönneby Kristina Hanses och Jonny Eriksson PRODUKTION ARTIST Teater Tant Meier, koltrasten Frilansteatern Märklin och Turbin Teater Sagohuset Pappa, var är du? Abellis Magiska Teater Dykare UusiTeatteri Den okända resan Teater De Vill Gilla Teater Sörmland Hans och Greta i Högdalen Fria Teatern Kompiskompassen Kaj Ahlgren och Pernilla Göst Mår i stort sett bra Scenkonst Sörmland Sophie Scholl Teateri och Smålands Musik & Teater Offentliga föreställningar Mår i stort sett bra Scenkonst Sörmland SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 OFFENTLIG MUSIKVERKSAMHET Scenkonst Sörmland arrangerar och/eller producerar varje år en rad konserter för en offentlig publik tillsammans med arrangörer som Nyköpings Folkhögskola, Tontroll/Eskilstuna Jazzklubb, Katrineholms Jazzklubb Hot House och Koordinaten i Oxelösund. Under våren turnerade Gustav & Django, dansproduktionen Aire de Vida, den brasilianska duon Amedeo & Belinda, folkmusikgruppen Jaerv, den danska blåskvintetten Carion samt folkmusikbandet Ulrika Bodén Band. Under hösten gjorde Trio Samara tillsammans med den palestinska oud-spelaren Ahmad Al-Khatib samt den kanadensiska tapdance-fiolisten April Verch med band båda stor succé. Utöver det hölls en miniturné i länet med hovsångerskan Katarina Dalayman och Scenkonst Sörmland Sinfonietta, två konserter i Oxelösund och Strängnäs i samarbete med Koordinaten, Oxelösunds Kommun och Strängnäs Kommun. Under hösten, i vår nya fina konsertsal, gjordes fyra produktioner med Scenkonst Sörmlands Sinfonietta. Sinfoniettan bestod då av stråkkvintett och bas, blåskvintett, slagverk och harpa. Vid några konserter med större besättning. Vid den första konserten sjöng sopranen och hovsångerskan Katarina Dalayman musik av Gustav Mahler, Gösta Nystroem och Andrea Tarrodi tillsammans med Scenkonst Sörmlands Sinfonietta. Vid nästa tillfälle mötte Sinfoniettan rapparen Houman Sebghati och hans grupp Donné där oud, slagverk och bas trakterades. I arrangemang av Joakim Unander presenterades Houmans eget låtmaterial ett spännande möte som uppskattades mycket av musikerna i orkestern och inspelat av Sveriges Radio, P4 Sörmland. Årets julkonsert avrundade musikåret i vårt nya hus då Sinfoniettan ackompanjerade den danske tenoren Mathias Hedegaard med toner av Camille Saint-Saëns, Johann Sebastian Bach och Jean Sibelius. Under våren 2014 Under hösten 2014 Aire de Vida 6 feb Koordinaten, Oxelösund Katarina Dalyaman 18 sep Scenkonst Sörmland, Eskilstuna 19 nov Koordinaten, Oxelösund 21 nov Paulinska Salen, Strängnäs Amedeo & Belinda 7 mars Hot House, Katrineholm Carion 29 april Nyköpings Folkhögskola, Nyköping FOTO: MATS BÄCKER Gustav & Django 28 jan Nyköpings Folkhögskola, Nyköping 29 jan Contrast, Eskilstuna 31 jan Hot House, Katrineholm April Verch Band 18 nov Nyköpings Folkhögskola, Nyköping 21 nov Josef s House of Blues, Eskilstuna Houman, Donné och Sinfonietta 9 okt Scenkonst Sörmland, Eskilstuna Jaerv 8 april Nyköpings Folkhögskola, Nyköping FOTO: PER BUHRE FOTO: CAMILLA CHERRY Ulrika Bodén Band 13 maj Koordinaten, Oxelösund Julkonsert med Mathias Hedegaard 11 dec Scenkonst Sörmland, Eskilstuna 14 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

15 OFFENTLIG MUSIKVERKSAMHET FOTO: TATJANA DACHSEL Sinfoniettan After Work Music Vårens After Work Music var den sista innan Scenkonst Sörmland flyttade till det nya huset i Munktellstaden. I första hand medverkar Scenkonst Sörmlands egna musiker, ibland förstärkta av gästartister. Under våren gavs 4 konserter. Våren feb ReBaroque En av Sveriges ledande barockensembler. Med violinist Maria Lindal som konsertmästare och konstnärlig ledare är ReBaroque både modern och nytänkande. Maria Lindal violin och konsertmästare, Mats Klingfors traversflöjt och fagott, Åsa Karlberg traversflöjt, Anders Åkered violin, Magdalena Mårding cello samt Jonas Dominique kontrabas. 27 feb Tango Visa Vals En i Sverige okrönt tangodrottning är sångerskan Darya Pakarinen, känd för sina känsliga tolkningar av äldre finsk tangomusik. Darya Pakarinen sång, Åsa Karlberg flöjt, Camilla Arvidsson violin, Daniel Rosetti gitarr samt Amanda Fritzén dragspel. Darya Pakarinen 13 mars Dahlkvistkvartetten Kvartetten har på kort tid etablerat sig som en av Sveriges mest eftersökta unga kammarmusikgrupper. Bartosz Cajler violin, Kersti Dahlkvist violin, Jon Dahlkvist viola samt Hanna Dahlkvist cello. 27 mars Efter min näbb Ett urval av Barbro Hörbergs mest kända visor och texter i ett fint ihopsatt program. Ingela Schale Berghagen sång och uppläsare, Anette Kumlin oboe, Nils-Åke Pettersson klarinett, Camilla Arvidsson violin, Pal Johnson kontrabas samt Hans Loelv piano. SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 OFFENTLIG MUSIKVERKSAMHET Lagersberg FOTO: LOUISE HACKELBERG DATUM ARTIST PLATS 31 maj Tre stora B Elghammar Börtz, Brahms och Beethoven 26 juni Schumannsånger, John Kinell sång, Ekensholm Oskar Thunberg berättare, Samuel Edvardsson Wigerwall gitarr, Daniel Johansson gitarr 26 juni Erik Söderlind Trio Lagersberg 26 juni Peter Asplund och Haneberg Martin Sjöstedt Dektette 28 juni ReBaroque Gripsholm 3 juli Malvakvartetten Lagersberg 4 juli Malvakvartetten Stjärnholm 5 juli Katarina Dalayman sång, Stjärnholm Michael Engström piano 5 juli Dreams and Prayers med Emil Jonason klarinett och Uppsala Kammarsolister Gripsholm FOTO: JONAS BILLBERG Musik på Sörmländska Slott & Herresäten 2014 hölls den 25:e musiksommaren med Musik på Sörmländska Slott och Herresäten. Detta år bjöd på allt från argentinsk tango till ett musikaliskt berättande om Robert och Clara Schumann, från Mel Tormé till konsertant Mozartopera och från barockens Latinamerika till samtida musik av André Chini och Andrea Tarrodi. Dessutom opera i konsertant version på Stålboga. 54 konserter framfördes på 21 herrgårdar där bland annat kammarmusikföreningar och kulturförvaltningar arrangerade säsongen i samarbete med Scenkonst Sörmland. Inom serien förekommer också tre musikfestivaler den internationella kammar musikfestivalen på Julita, Musik i Gryt och Nyköpings Kammarmusikdagar på Stjärnholm. De Unga Svenska Solisterna blev extra många detta kvartssekelår, Henning von Schulman - baryton, Martin Malmgren piano, stråkkvartetten Malvakvartetten, slagverk och violoncell i UmeDuo samt vevliraspelaren Johannes Geworkian Hellman, alla på väg ut i världen för en internationell karriär. Som avslutning på året fick Musik på Sörmländska Slott och Herresäten utmärkelse och pris som Årets Upplevelse av tidningen Gods & Gårdar. UmeDuo 16 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

17 OFFENTLIG MUSIKVERKSAMHET DATUM ARTIST PLATS 6 juli Dan Laurin blockflöjt, Stjärnholm Anna Paradiso Laurin cembalo 10 juli Erik Rydvall nyckelharpa, Lagersberg Olav L Mjelva hardingfela 10 juli Henning von Schulman sång, Mählby Sofia Wilkman piano 13 juli Visor på Nynäs, ODE med Nynäs Emilia Amper, Karin Ericsson Back, Hammarlöf & Landrin, Gunnel Mauritzon Band 18 juli Jenny Lind-konsert Malstanäs 27 juli Dahlkvistkvartetten Stålboga 27 juli Jenny Lind-konsert Sundbyholm 3 aug Johannes Geworkian Hellman vevlira, Mälby Per Gross blockflöjt 9 aug Andreas Brantelid violoncell, Peter Friis Johansson piano Gripsholm DATUM ARTIST PLATS 10 aug Kvällskonsert i Slottsgalleriet, Nynäs Frédérik Haas cembalo 11 aug Martin Malmgren piano Säfstaholm 17 aug Henning von Schulman sång, Fiholm Sofia Wilkman piano 17 aug UmeDuo Gripsholm 17 aug Schumannsånger, John Kinell sång, Nynäs Oskar Thunberg berättare, Samuel Edvardsson Wigerwall gitarr, Daniel Johansson gitarr 23 aug Una Tonadilla Nueva Gripsholm 24 aug ODE Öster Malma 24 aug Roland Pöntinen piano Stålboga 2014 FOTO: ERIK UNDERBJAERG ODE Malvakvartetten FOTO: ANDERS FRÅNBERG Henning von Schulman SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 DANSUPPDRAGET FOTO: XXXXXXXX 2014 var det andra året av Scenkonst Sörmlands utvecklingsprojekt med platsspecifika kommunala dansresidens. CCAP Ori Flomin och Helena Franzén Dansresidens Ett dansresidens innebär att en koreograf, dansare och/eller danskompani erbjuds en möjlighet, logistiskt och ekonomiskt, att utforska ett tema, repetera ett verk, testa nya idéer eller finslipa något man arbetat med länge. Under tre år vill Scenkonst Sörmland arbeta tillsammans med kommuner i länet i den typen av projekt. Det betyder att koreografen, dansaren och/eller danskompaniet möter kommunen och ett platsspecifikt tema. Temat gestaltas i dans och får en form som på något sätt kan visas för en publik. Dansresidensen innebär ett prövande av delaktighetsformer. Syftet är att skapa ett starkt intresse för, och förståelse av, modern dans och konstnärlig process hos arrangör och publik. En chans att pröva och visa hur dans och koreografi kan vara samhällskommenterande och relevant. CLOTH Katrineholm Under 2014 fortsatte CCAP's dansresidens genom möten med inbjudna grupper i Katrineholm kring verket CLOTH kring teman handlar om integritet, att dölja och avslöja. Detta som en uppföljning av verket från 2013, The Piece, där språk och förståelse stod i fokus. Allt under det tematiska paraplyet mänskliga rättigheter språk förståelse integritet. Residenset tog avstamp i de gemensamma beröringspunkter som funnits i projektet Integration Katrineholm och Cristina Capriolis konstnärliga forskning kring koreografi som politisk handling och residenset har fokus på integration, delaktighet, djup dialog med en möjlig publik och ett omfattande samarbete med kommun och konsthall. CCAP's residens i Katrineholm avslutades med en månadslång närvaro i Konsthallen Ängelen med utställningen CLOTH som inkluderade verket filt/under cover. Utställningen öppnades den 28 augusti. Filt/under cover spelades 29 augusti och 28 september. CLOTH utgår ifrån ett mycket stort tygstycke. Täcket döljer dansarens rörelser, medan tygets böljande veckade yta syns. CLOTH argumenterar att genom konst i social mening både hylla och avtäcka det täckta. Installationsdelen av verket utförs under tyget av dansare och besökare som med hjälp av dansarna får utföra en egen koreografi under det dunkla täcket. Denna installation blir en händelse som medverkarna inte ser, utan gör. Ett taktilt inkännande som överträder det privata, och hamnar i det gemensamma offentliga. Förvaltning i rörelse Strängnäs Karima Mansours (Egypten) residens i Strängnäs hade sin startpunkt i november Det gick under arbetsnamnet Förvaltning i rörelse ett dansresidens hos samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs. Temat för residenset var stadsplanering och innebar ett samarbete med samhällsbyggnadskontoret och Multeum i Strängnäs. I ett väl 18 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

19 DANSUPPDRAGET FOTO: BHÅKAN JERK Förvaltning i rörelse ett dansresidens hos samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs fungerande samhälle är det lätt att glömma bort att det dagligen pågår ett kvalificerat arbete för att samhället ska fortsätta fungera bra. Det är lätt att ta för givet att det bakom kulisserna finns en förvaltning som drivs av kompetenta personer. Det finns en risk för att falla i medborgerlig dvala, att bli likgiltig. Temat för dansresidenset var att lyfta fram det osynliga arbete som rullar på dag ut och dag in i ett kommunhus. Att synliggöra grundbultarna och vardagsförutsättningarna i ett demokratiskt samhälle. Den egyptiska koreografen och dansaren Karima Mansour och filmarna Kersti och Tom Brennan följde arbetet på samhällsbyggnadskontoret i november Karima var med vid möten, rörde sig i korridorer, fikarum och kontorsrum och speglade det hon såg, kände och upplevde i dans, där och då. Allt detta filmades och bearbetades av filmteamet. Av allt filmmaterial blev det en stor dansfilmsinstallation, en utställning i rörlig bild. Intryck och research ledde också till ett danssolo. De båda verken visades under oktober och november 2014 på Multeum under namnet Byta Blick. Meeting You Gnesta Under 2014 har New York-baserade dansaren och koreografen Ori Flomin och Stockholms-baserade Helena Franzén mötts i Gnesta under Art Lab Gnestas och Scenkonst Sörmlands vingar. Helenas och Oris samarbete går långt tillbaka i tiden och de har jobbat ihop både i USA och Sverige. Det har inneburit ett möte mellan konstnärlig process och lokal miljö, en öppen process där allmänheten bjudits in till delaktighet; samtal om den moderna dansens tillblivelseformer och om föreställningens tematik. Tematiken för residenset kretsade kring vilka prov mänskliga relationer sätts på när vi trots olikheter ska fatta eller foga oss efter gemensamma beslut; demokratins grundval. Under residenset utvecklades föreställningen Meeting you, en duett om tillit, kompromiss och andra krafter som formar en vänskapsrelation. Vad skapar dragningskraften? Var går gränserna? Hur skapas förståelse för en annan människa? Helena och Ori ville utmana sig själva och pröva nya rörelsepraktiker genom att blanda in improvisation och hålla vissa delar öppna i den koreografiska strukturen. Just detta överraskningsmoment, att handla och reagera i ögonblicket, är ett sätt att skapa det oväntade både i processen och i den färdiga föreställningen. Musiken till föreställningen gjordes av Jukka Rintamäki (som också är en del av bandet Silverbullit). Förutom att skapa verket Meeting You har Helena i dialog med fotografen Håkan Jelk och Art Lab Gnesta fördjupat sig i dansens flyktighet och hur vi fångar den. Vad är och var sitter minnet av en rörelse? Håkans bilder utgör en del av det nya numret av magasinet Fält som Art Lab producerade som en del av residenssamarbetet. Meeting you spelades i Scenkonst Sörmlands lokaler den 27 november och på Elektron i Gnesta den 28 november. SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 PROJEKT FOTO: BJÖRN FRÖBERG FOTO: TATJANA DASCHSEL Världskulturfestivalen Morgonrock Scenkonst Sörmland har under året genomfört och/eller medverkat i ett flertal projekt. Återkommande är Musik Direkt och Världskulturfestivalen. Fortbildning skådespelare Under höstens genomfördes kurser under två helger med EwaMaria Roos, logonom, skådespelare och röstpedagog, för fria teatergrupper och skådespelare verksamma i länet. Kursen hölls på Åsa Folkhögskola med elva kursdeltagare. Tema för kursen var utveckling av rösten som instrument. Musik Direkt Musik Direkt är Sveriges bredaste musiktävling för musikutövare mellan år och utgör en del av det internationella nätverket Jeunesses Musicales International (JMI). Här är det de lokala arrangörer som utgör stommen i detta globala nätverk. Efter tre uttagningar i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping, samt en länsfinal i Katrineholm, gick gruppen Morgonrock från Katrineholm vidare till Riksfestivalen i Sundsvall. Morgonrock vann där en spelning på Göteborgskalaset i augusti. Övriga länsfinalpris var ett inspelningspris, en spelning på Visor på Nynäs samt på jazzklubben Fasching. Festivaler under 2014 Världskulturfestivalen, med fokus på scenkonst och möten mellan människor och olika kulturer, gick av stapeln för nionde året. Sista helgen i september arrangerades en rad aktiviteter på olika scener och arenor i Munktellområdet där publiken bjöds på konserter, föreställningar, utställningar och workshops så som Emilia Amper Band & Scenkonst Sörmlands musiker med gästartist Miriam Aïda, Dansexposé, gatuteaterföreställningen Helig!, Mohamed Jaceloow, Revolution Poetry samt Simone Moreno & Os Lourinhos. Huvudarrangörer var Scenkonst Sörmland, Eskilstuna kommun och Eskilstuna Folkhögskola i samverkan med flera aktörer bland annat studieförbund och ett stort antal lokala kultur- och invandrarföreningar. Mångkulturell festival hölls i augusti i Katrineholm och blev en härlig mötesplats när den 2014 genomfördes för fjärde året av TheFlower of Eden och Ung Kultur i Katrineholm/Perrongen i samarbete med Scenkonst Sörmland som stod för bokningarna av världsmusikensemblerna Qaraami och festivalbandet World Music Culture Club. Folk- och Världsmusikgalan branschmötet för Riksförbundet för Folkmusik och Dans och Folk- och Världsmusikbranschen i Sverige gick av stapeln i Umeå i februari. Ett rikt möte med seminarier och konserter i arrangemang av Norrlandsoperan och Umefolk där flera länsmusikorganisationer deltog som partners och Scenkonst Sörmland stod som partner i tre av seminarierna med mångkultur i fokus. 20 SCENKONST SÖRMLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

MUSIK I VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

MUSIK I VÅRD OCH ÄLDREOMSORG I VÅRD OCH ÄLDREOMSORG HÖSTEN 2014 GRAMMOFONTIMMEN ÖGONSTENAR SÄG DET I TONER EN BELLMAN EN JULKONSERT UTÖVER DET VANLIGA En del av Landstinget Sörmland HÄR KOMMER HÖSTENS UTBUD! Hösten 2014 erbjuder Scenkonst

Läs mer

Musik i vård och äldreomsorg

Musik i vård och äldreomsorg Musik i vård och äldreomsorg Våren 2013 En del av Landstinget Sörmland Musik i vård och äldreomsorg Utbud våren 2013 Producenter Margareta Brilioth och Christofer Ekströmer Scenkonstschef Maria Weisby

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014

KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 KULTURSKOLA EN PLATS FÖR FILM KONFERENS OM FILM- OCH MEDIEPEDAGOGIK I KULTURSKOLAN NORRKÖPING 6-7 NOVEMBER 2014 VÄLKOMMEN TILL TVÅ SPÄNNANDE DAGAR MED INSPIRATION OCH DISKUSSION OM FILMSKAPANDE I KULTURSKOLAN!

Läs mer

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR

GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR GSOPULS HIMMEL OCH JORD MED FULL ORKESTER RAKT IN I LIVETS STORA FRÅGOR LÄRARHANDLEDNING Välkommen till kreativt samspel med Göteborgs Symfoniker och GSOPULS. Detta är en lärarhandledning som är indelad

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL DETTA ÄR SCENKONST SÖRMLAND 4 Politisk ledning Personal FOTO: BJÖRN FRÖBERG Fortbildning Scenkonst Sörmland i Sverige Effektivisering Revidering av kulturplan FOTO:

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014

Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarna i Sverige Verksamhetsplan 2014 Länsteatrarnas organisation Länsteatrarna i Sverige är en ideell medlemsorganisation. Den har en politiskt tillsatt styrelse, med Thomas Ohlsson (c) ordförande,

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012

DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012 DANS & MUSIK I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2012 TILL DIG SOM JOBBAR MED KULTUR FÖR BARN OCH VUXNA I VÄSTERBOTTEN. HÄR KAN DU LÄSA OM NORRLANDSOPERANS UTBUD AV MUSIK- & DANSFÖRESTÄLLNINGAR HÖSTSÄSONGEN 2012. SJUNG

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011

Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Hösten 2011 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför höstterminen 2011 Riksteatern Östergötland presenterar här utbudet inför hösten 2011. Till detta teaterutbud

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda.

Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Vingenkören 14,30 stora scénen Vingenkören kommer från Lyse dagliga verksamhet, och underhållsgruppen på kulturhuset Vingen i Amhult, Torslanda. Kören har sjungit tillsammans i nuvarande konstellation

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

VAD? Vad har vi för dig som är intresserad av projektet?

VAD? Vad har vi för dig som är intresserad av projektet? VAD? Vad har vi för dig som är intresserad av projektet? I projekt 6H har vi tagit fram en del produkter förutom att vi fått en massa erfarenhet och kunskaper längs vägen. Hemsidan som du nu tittar på

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG

LÄRARHANDLEDNING TRESTEG LÄRARHANDLEDNING TRESTEG Om Lärarhandledningen Det är sommarlov. På en gräsmatta i ingenmanslandet mellan två bostadsområden försöker några barn, som är för stora för att leka, att fylla dagarna i det

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester!

SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL. festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! SVENSK JÖNKÖPING 25 27 MAJ 2012 BLÅSMUSIKFESTIVAL festivalparaden - vi sätter rekord i blåsorkester! Marinens Musikkår Matilda Hansson & Peter Johansson John Alexander Bauer Hanson Brass Mer information

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015

Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Scenkonst på väg! Teaterföreställningar Våren 2015 Riksteatern Östergötland presenterar Utbudet inför vårterminen 2015 Allmänt Här presenteras scenkonstutbudet för barn och unga våren 2015 med produktioner

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

MELLANDAGSREA PÅ KONST

MELLANDAGSREA PÅ KONST Lördag 28/12 Program 12.00 Arrangörerna Sanni Breisch och Emma Weidenhielm hälsar välkomna Bo Nils Sebastian Lindén / Bildkonst DYSTOPI/UTOPI/DJUR/SKOGEN/MÖRKER/ LYCKA/GLÄDJE/SKRÄCK/ HUMOR/VÅLD/ MYSTIK/MÄNNISKOR/MAGI/RÄDSLA/

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

Mangateckning, 9-12 år

Mangateckning, 9-12 år Utbud våren 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i vår. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine

Hej. Känner Du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Kristine Utbud hösten 2014 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att DU ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014 Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313 för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Välkomna till Teater Tamauer! Kontaktuppgifter. Hitta till oss

Välkomna till Teater Tamauer! Kontaktuppgifter. Hitta till oss Lärarhandledning Välkomna till Teater Tamauer! Teater Tamauer har funnits sedan 1994 och vi flyttade in på Hagateatern 2002 och satte upp vår första pjäs för barn 2003; Igelkotten och mullvaden. Vi har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt.

Nätverket Möte med Media* har här samlat material som kanske ge inspiration under ett skolprojekt. SKAPANDE SKOLA Arbeta med film- och medier i skolan Skapande Skola ger möjligheter att arbeta mer med kultur i skolan. Film och rörliga bilder tycker många elever och pedagoger är extra spännnade och utvecklande

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* *

Rapport'förstudie'Nummer' Sammanställd*av*Länsteatrarna*i*Sverige*i*samarbete*med*Kulturtexter.* * 1 Rapport'förstudie'Nummer' SammanställdavLänsteatrarnaiSverigeisamarbetemedKulturtexter. Sid1 Sammanfattning Sid2 BakgrundNummer Sid2 VarförenförstudieomNummer? Sid2 Vemtaransvarfördekritiskasamtalenomscenkonst?

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2014. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2014 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på

Läs mer

serieteckning - teater - berättelser

serieteckning - teater - berättelser V O L er R b m U e LT nov 2 r K24U e b okto rock camp - cirkusskola koreografiworkshop - film - konst serieteckning - teater - berättelser Fredag 24 oktober Kulturskolan inviger kulturlovsveckan Plats:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun

Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun Kulturskolan Anders Carlsson rektor 2014-01-31 Handlingsplan för Skapande skola i Falkenbergs Kommun 1. Nuvarande kulturinsatser Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har valt att sätta fokus på två

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer