INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank."

Transkript

1 HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013 PORTFÖLJ & STRATEGI: Fyra pålitliga verkstäder Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Möt upprorsmakaren som trivs i de fina salongerna. Karin Söderqvist Lindoff. FINANSIELL PLANERING: BOSTADSKÖP l ARV PENSION l REAVINSTER FRIVILLIG RÄTTELSE INTERVJU Carnegie Privatbanks nya chef: Jag har branschens bästa jobb!

2 Fidelity Funds China Consumer Fund Från världsmästare i export till världsmästare i konsumtion Kina har haft en fantastisk exportutveckling de senaste åren. Nu tar även hemmamarknaden fart när 1,3 miljarder kineser tar sina första steg mot högre levnadsstandard och ökad konsumtion. Efterfrågan är enorm hos den växande medelklassen och det finns en uttalad plan för att förstärka köpkraften hos de kinesiska invånarna. Det är bara två av drivkrafterna bakom vår nya fond Fidelity Funds China Consumer Fund. Den investerar i de företag som våra 44 bolags analytiker i Asien anser är de mest lovande investerings möjligheterna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en investering (och eventuella intäkter) kan både minska och öka, och det kan hända att man inte får tillbaka sitt investerade belopp. Valutakursförändringar kan påverka värdet på denna investering. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på mer utvecklade marknader. Du kan köpa fonden via Carnegie Privatbank. Kontakta din rådgivare för mer information. The currency of investing Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar något investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av den aktuella informationsbroschyren och faktabladet, vilka kan erhållas kostnads fritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från din rådgivare eller bank samt vårt europeiska servicecenter i Luxemburg. Till följd av bristande likviditet på många mindre marknader kan vissa fonder vara volatila och rätten till inlösen komma att begränsas under extrema omständigheter. I vissa länder, och för vissa investeringstyper, är transaktionskostnaderna högre och likviditeten lägre än på annat håll. Det kan även finnas begränsade möjligheter att hitta alternativa vägar att hantera betalningsflöden, framför allt där invest eringsfokus utgörs av små och medelstora företag. För fonder som är specialiserade på sådana länder och investeringstyper kan transaktioner, framför allt mer omfattande sådana, få större inverkan på kostnaderna för att driva fonden än motsvarande transaktioner i större fonder. Presumtiva investerare bör hålla detta i åtanke när de gör sina fondval. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant god kännande krävs. Med Fidelity/Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Invesmtnet och currency F-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A. (registrerat i Luxemburg), reglerat i Luxemburg av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSL1109N12/0312

3 INSIKT PRIVATBANK LEDARE PRIVATBANK LEDARE LEDARE. Engagemang och uthållighet är nyckelord för samhällsdebattören Anders Wijkman. Det gäller även för framgångsrika rådgivare, skriver Karin Söderqvist Lindoff, ny chef för Carnegie Privatbank. Möte med Carnegie Den 18 mars knappade jag in koden och öppnade för första gången dörren till Carnegiehuset på Regeringsgatan i Stockholm. Det var första dagen på mitt nya jobb som chef för Privatbanken. Det sägs att man bara har en chans att göra ett första intryck. Hur jag lyckades ska jag låta vara osagt, men Carnegie lyckades med mig. Jag har arbetat drygt 20 år i finans branschen, varav de flesta med rådgivning och förmögenhetsförvaltning. Komplexiteten har med tiden blivit allt större och erbjudandena från olika aktörer alltmer lika. Här på Carnegie möter jag fantastiskt duktiga och engagerade människor, och våra kapitalförvaltningserbjudanden och specialisttjänster håller hög klass. Det borgar för riktigt god råd givning. Jag kan utan minsta tvekan säga att du gjort ett bra val som blivit kund hos Carnegie Privatbank. I det här numret av Insikt far vi till Tibro i Västergötland som också kan presenteras som Sveriges okända möbelmetropol. I den lilla kommunen med cirka invånare finns nämligen upp emot 80 företag som sysslar med möbelproduktion i någon form. Läs om de lokala företagarnas sam arbete och anpassning till en allt mer global värld på sidan 8. Självklart kan vi utveckla oss som rådgivare och vässa erbjudandet ytterligare. KARIN SÖDERQVIST LINDOFF Chef Carnegie Privatbank På sidan 14 möter vi samhällsdebattören och tidigare politikern Anders Wijkman, som för övrigt är kund hos Carnegie Privatbank. En stark inre kompass driver honom i det trägna arbetet för en hållbar utveckling på planeten. De lösningar han presenterar, allt ifrån höghus i trä till att ge naturresurser ett värde i den finansiella redovisningen, är mycket intressanta. Mer om mig kan du läsa på sidan 6. Men det är faktiskt inte bara jag som är ny på jobbet. Carnegie har även en ny styrelseordförande i Bo Magnusson som jobbat 30 år inom finansbranschen, senast som ställföreträdande vd och koncernchef på SEB. Hans tankar om styrelsearbete och ägarformer läser du på sidan 7. Tillbaka till Carnegie Privatbank. Visst är jag imponerad, men självklart kan vi utveckla oss som rådgivare och vässa erbjudandet ytter ligare. Det ska vi göra också. Ett exempel är Carnegie Sport, vår nya satsning för idrottare, som du läser mer om på nästa uppslag. Och mer är på gång. Det får vi anledning att återkomma till i kommande nummer av Insikt. Till sist vill jag tillönska dig en riktigt fin vår och trevlig läsning! Ett magasin från Carnegie Privatbank Privatdetektiv på sidan 32. innehåll INSIKT VÅREN Riktig realavkastning n Du kan skänka din aktieutdelning till välgörande ändamål utan skatteavdrag. Ta hjälp av Carnegie Social Initiative. Carnegie Sport Kvaliteten är huvudsaken n Möt Carnegie Privatbanks nya chef Karin Söder qvist Lindoff och Carnegies nye ordförande Bo Magnusson. 8 Möbelkungarna n Tibro är småstaden vid Vättern med ett 80-tal företag i möbelsektorn. Insikt har träffat fyra. 14 Miljön på resultatraden n Människan måste förändra sin livsstil annars slutar det illa. Så lyder Anders Wijkmans budskap sedan 40 år. Möt en entusiast med gott om idéer. Skatt & juridik Reavinster: Så skattar du mindre Frivillig rättelse: Flödet fortsätter Arvsregler: Lagen ligger efter Pension: Vi hittar mervärdet Boende: Flytta in hos ditt bolag Portfölj & Strategi n Marknadsanalyser och investeringstips från Carnegies Investment Strategy-team. Makroekonomi Portföljstrategi Svenska aktier Företagsobligationer Private Equity Ring så spanar jag n Privatdetektiven Kristina Sterner hjälper mindre företag med säkerhetsfrågor. Gunnar Wetterberg: Historiska affärer Kontakta oss! Har du frågor om skatter, juridik och investeringar? Carnegie Privatbanks rådgivare hjälper dig gärna. Mejla till Eller ring: Stockholm Göteborg Malmö ANSVARIG UTGIVARE: Karin Söderqvist Lindoff CHEFREDAKTÖR: Jenny Askåker OMSLAGSFOTO: Martina Holmberg AD: Joakim Braun KORREKTUR: Birgit Jacobson TEL.: (vx.) E-POST: POSTADRESS Carnegie, Stockholm BESÖKSADRESS Regeringsgatan 56, Stockholm ANNONSBOKNING: TRYCK: Exaktaprinting, Malmö. 3

4 Investeringar, insikter och inspiration Därför får du Insikt Med tidningen Insikt vill vi på Car negie ge dig som privatbankskund nya kunskaper och intressant läsning. Insikt bevakar ämnes områden som rör, eller ligger i närheten av, vår verksamhet. Kontakta oss för en Second Opinion! KAMPANJ Kanske har du sprungit på våra annonser i Svenska Dagbladet och på diverse flyg och flygplatser, där vi inbjuder private bankingkunder på storbankerna att få en Second Opinion här hos oss på Carnegie Privatbank. Intresset har varit stort välkomna alla nya kunder! Är du själv eller någon du känner intresserad? Kontakta oss på telefon OSKATTAT GER MER Dardedze, Lettland. SOCIAL INITIATIVE VÄLGÖRENHET. Har du lagt märke till Carnegie Social Initiatives arbete? Nu finns möjlighet att bidra genom att skattefritt skänka din aktieutdelning. Door Step School, Indien. Du känner väl till att du som privatperson 1 kan avstå från din rätt till utdelning på aktier? Och att utdelningen i praktiken blir helt skattefri om mottagaren är en organisation med välgörande ändamål? Därmed kan mottagaren räkna med ett större gåvobelopp än om gåvan skulle ha genomförts med redan skattade medel. Till exempel blir en aktieutdelning som hade gett dig 700 kronor efter skatt hela kronor hos mottagaren. En möjlig mottagare i detta sammanhang är Carnegie Social Initiative, en organisation som gör det möjligt för utsatta barn och ungdomar i Indien, Lettland och Uganda att själva förbättra sin framtid. Och din gåva gör skillnad kronor, som i exemplet ovan, är näm ligen tillräckligt för att ge 15 barn i Mumbais slum dator undervisning i ett år, 1 Även fåmansföretagare kan ge bort utdelning utan skatt till välgörande ändamål. i utbildningsprojektet Door Step Schools regi. Eller lära tio barn i Lettland att undvika att bli utsatta för övergrepp en kunskap som förmedlas i organisationen Dardedzes safety trips. Eller bekosta en flickas boende och mat på skolan i Uganda i ett helt år inom ramen för utbildningsprogrammet URDT. Då Carnegie står för administrationskostnaden går 100 procent av ditt bidrag direkt till de tre projekten. Hur går det då till? Den som vill bidra med sin aktieutdelning ska se till att pengarna skänks innan beslutet om utdelningens storlek fattats på bolagsstämman. Har du dina aktier i depå hos Carnegie kan vi hjälpa till om vi bara får ett undertecknat gåvobrev från dig i rätt tid. Vill du veta mer eller har du redan beslutat dig för att i år ge bort din utdelning, till Carnegie Social Initiative eller annat välgörande ändamål, är du välkommen att kontakta din rådgivare. CECILIA CARLSSON URDT, Uganda. TRE PROJEKT Så arbetar Carnegie Social Initiative Gör det möjligt för utsatta barn och ung domar i Indien, Lettland och Uganda att själva förbättra sin framtid. Tar extern hjälp av den oberoende organisationen Social Initiative för att utvärdera och följa upp finansierade projekt. Pengarna ska göra nytta! Bidrag kommer främst från Carnegies personal, medan Carnegie står för administrationskostnaderna. 100 procent av bidragen går med andra ord direkt till verksamheten. Door Step School utbildar barn i slummen i Mumbai i Indien. Dardedze arbetar mot övergrepp på barn i Lettland. Uganda Rural Development Training Programme driver en flickskola där akademisk utbildning kombineras med praktiska kunskaper. 4 INSIKT Våren 2013

5 99,6 procent av all debiterad skatt betalas, enligt Skatteverket. 96 procent av företagen känner moralisk skyldighet att följa skattereglerna. Carnegie har en lång och bred erfarenhet av lösningar inom idrottsjuridiken. Till exempel skapade senior legal counsel Jerker Löfgren tillsammans med en kollega lösningen idrottspensionsstiftelse, som i dag är mycket vanlig i föreningar och förbund. På Carnegie har vi även haft ett framgångsrikt sam arbete med al pi na landslaget och höjdhopparen Kajsa Bergqvist. Vi har ett bra kontaktnät och det kändes naturligt att lyfta upp idrotten igen. Vi har redan träffat många intressanta personer, säger rådgivaren Martin Pousette, ansvarig för Carnegie Sport. Vad är det Carnegie erbjuder idrottarna? Självklart alla tjänster i privatbankserbjudandet, men mer än så. Idrottare befinner sig ofta i ett speciellt ekonomiskt läge, där det kan vara svårt att förutsäga framtida inkomster. Vi vill förenkla för dem genom att ha koll på deras ekonomi och budget, se till att de har pengar kvar när de drar sig tillbaka, gå igenom försäkringar som täcker upp om de blir skadade och så vidare. Vi kan även förenkla vardagen genom att hjälpa till med betalningar, ge second opinion på avtal med mera. Vi hanterar också samboavtal, familjerätt, skattefrågor och deklarationer. Många unga idrottare har inga agenter, 4 av 5 svenskar betalar på nätet BETALNINGAR De senaste åtta åren har andelen svenskar som vanligtvis betalar sina räkningar via dator/internet/ bankens hemsida vuxit från 46 till 79 procent. En motsatt trend kan ses i andelen som använder sig av girering (sända in räkningarna till banken). utan får hjälp av sina föräldrar. En förälder ska kunna komma till Carnegie och be om hjälp. Varför håller just du i detta? Jag är triatlet, fick tennisstipendium på college i USA och spelar gärna golf. Jag brinner för idrott, och skulle jag inte jobba med det jag gör hade jag nog arbetat med kost, hälsa och idrott. Finns det andra mål med sportsatsningen? Ett mål är att hjälpa unga idrottare. Idén är att skapa ett stipendium för utövare i världsklass inom olika sporter. Vi vill också åka ut på träningsläger och prata med aktiva om vikten av att ISTOCKPHOTO SPORTSATSNING. Carnegie har en lång tradition av att arbeta tillsammans med idrottare. Nu ökar vi tempot genom Carnegie Sport, ledd av rådgivaren Martin Pousette. FOKUS PÅ ELITIDROTT LEVER SOM HAN LÄR. Rådgivaren Martin Pousette håller i Carnegie Sport. Här är han under ITU World Triathlon Stockholm hösten ta hand om sin ekonomi och sina försäkringar. Då kan det krassa rådet bli: Teckna en dyr idrottsförsäkring och ställ in semestern till New York, det kan rädda din ekonomiska framtid. Hur kommer Carnegies övriga kunder att märka av satsningen? Vi kommer att arrangera många roliga event och seminarier kring detta, där våra kunder får möjlighet att träffa såväl etablerade idrottsstjärnor som unga talanger. Det känns kul eftersom jag vet att många av våra kunder är mycket idrottsintresserade. DAVID DJUPHAMMAR FREDRIK BEXELIUS Jag var aldrig agitatorn som blev elevrådets ordförande, utan snarare den blyga tjejen fast med åsikter. Mina klasskompisar är förvånade över den jag är i dag. ROLAND KARLSSON Förvånar sin omvärld. EU-minister Birgitta Ohlsson intervjuas i Magasin Vasastan. ENKÄT Våra kunder tror på börsen Carnegie Privatbanks kunder har tvärvänt i sin syn på börsutvecklingen. Jämfört med i somras tror nu nästan dubbelt så många på en uppgång. n När Carnegie i början av sommaren 2012 frågade sina privatbankskunder om vad de trodde om utvecklingen på Stockholmsbörsen under det kommande halvåret, trodde 45 procent på en uppgång, medan 30 procent trodde på en oförändrad utveckling och 25 procent på en nedgång. Nu är stämningen radikalt annorlunda. Hela 80 procent tror på en uppgång, medan 16 procent tror på oförändrad utveckling och bara 4 procent räknar med en nedgång, visar Carnegie Privatbanksindex för februari. Den här uppfattningen går i linje med de institutionella placerarnas syn. Vi ser alltså ett ökat intresse för aktier på bred front, säger Daniel Ljungström, chefsstrateg på Carnegie Privatbank, och fortsätter: Våra prognoser för utvecklingen är också positiva, men vi vill påminna om att börsen balanserar på en skör tråd. Många orosmoln kvarstår. 5

6 INTERVJU. Carnegie Privatbanks nya chef heter Karin Söderqvist Lindoff. Hon har mer än 20 års erfarenhet av verksamhet inom kapitalförvaltning och rådgivning. EN UNIK POSITION För Karin Söderqvist Lindoff var det inte svårt att tacka ja till erbjudandet att ansvara för Carnegie Privatbank. För mig är det här det bästa och mest spännande jobb man kan ha i branschen. Carnegie har det som krävs för att vara en bra privatbank känsla för kvalitet och kundbemötande. Vi kan vara kundnära och flexibla. Det finns också en enorm kunskap i hela bolaget. Carnegie är den oberoende aktören som kan ta yta som alternativ till storbankerna. Det är en unik position på den svenska marknaden. Vilka möjligheter och svårigheter ser du för private banking-sektorn under kommande år? Möjligheterna är väldigt stora. Det finns mycket kapital i Sverige att förvalta och det skapas nya pengar av duktiga företag och entreprenörer. Potentialen är också stor att rådge kring det bundna kapitalet, i form av bland annat pensioner. Utmaningar finns i form av nya regelverk som driver upp kostnaderna. Vi verkar också på en globaliserad marknad som blir allt mer komplex samtidigt som våra kunder blir mer pålästa och kunniga. För att ge bra råd behöver vi vara mycket duktiga på att förstå och förklara komplexiteten samtidigt som vi måste känna våra kunders behov. Jag är övertygad om att Carnegie kommer att vara framgångsrikt på denna marknad. Din karriär är lång, men vem är du? Jag är en person som är ganska lätt att ha att göra med. Jag hänger inte upp mig på saker, det som varit har varit, man glömmer det och ser framåt. Dessutom är jag väldigt energisk och tycker om att stå i uppförsbacke ju mer motvind desto roligare är det. Hur tror du att dina bästa vänner skulle beskriva dig? Ungefär som jag gjorde själv. Möjligen med tillägget att jag är mycket tävlingsorienterad. Var växte du upp? I en liten by i Västernorrlands inland som heter Liden, fem mil norr om Sundsvall. Jag bodde där tills det blev dags att börja på gymnasiet i Sundsvall. Hur hamnade du i finansbranschen? Karin Söderqvist Lindoff n Ålder: 50 år. Bostadsort: Eskilstuna. Jag pendlar till Stockholm med tåg, det tar bara cirka en timme. Familj: Maken Jan och tre barn, 15, 13 och 10 år gamla. I HÄNDELSERNAS CENTRUM. Karin Söderqvist Lindoff och Bo Magnusson på Jag tjatade mig till mitt första jobb på Finansdepartementet Hela avregleringen av kapitalmarknaden skedde då och det var spännande att vara med under den perioden. Jag hade läst på Stockholms universitet och är statistiker i grunden. Vad hade du för jobb innan du började på Carnegie? Jag arbetade som biträdande private banking-chef på Swedbank och hade stannat kvar där mycket längre om inte detta erbjudande hade dykt upp. 6 INSIKT Våren 2013

7 BO MAGNUSSON: Det viktigaste är att leverera hög kvalitet till Carnegies kunder Vad gör du på fritiden? Vilka intressen har du? Den mesta tiden går åt till min familj. Mina tre barn är simmare och jag är även ord förande i simklubben i Eskilstuna, där vi bor. Dessutom tränar jag en del själv, i princip varje dag. Bo Magnusson n Ålder: 50 år. Bakgrund: 30 år inom finansindustrin. Senast ställföreträdande vd och koncernchef i SEB. Klev i november in som styrelseledamot i Carnegie. Bor: På Lidingö. Familj: Fru och tre barn. Fritid: Träning, bland annat löpning, golf och tennis. Har sprungit Lidingöloppet två gånger nu. Tillbringar gärna tid i fritidshuset i skärgården och umgås med familj och vänner. Kungsbron i Stockholm med Carnegiehuset i bakgrunden. Oväntad talang? Jag tvättar mina trasmattor för hand i Indalsälven. Och jag tycker det är extremt roligt att knäskura trägolven på vår gård med såpa. DAVID DJUPHAMMAR Nyligen valdes Bo Magnusson till ny styrelseordförande i Carnegie. Med sig tar han 30 år av erfarenhet från finansbranschen, senast som ställföreträdande vd och koncernchef i SEB. Carnegies nye styrelseordförande Bo Magnusson har en bred bakgrund. Jag har genom åren fått möjlighet att jobba med i stort sett alla typer av bankverksamhet, allt från storföretagsaffärer till privatmarknad, med verksamheter i Sverige och internationellt. Detta är naturligtvis värdefulla erfarenheter i min nya roll som ordförande i Carnegie, säger Bo Magnusson. Vad tar du mer med dig för erfarenheter in i styrelserummet? Med mig i styrelsearbetet tar jag också vetskapen om hur viktigt det är att styrelsen och den operativa ledningen är samspelta. Vi måste genom en öppen och konstruktiv dialog vara överens om vart vi ska nå och hur vi ska nå dit det ger kraften till att få saker att hända. Fast med min operativa bakgrund får jag naturligtvis passa mig för att lägga mig i de operativa frågorna för mycket Finansbranschen genomgår en tuff period med ökad prispress och konkurrens samt större regulativa krav. Hur blir man en vinnare i den här miljön? Som alltid är det viktigaste att leverera hög kvalitet till våra kunder. Vårt existensberättigande ligger i att ha nöjda kunder. Ökad prispress och högre regulativa krav, vilka leder till ökade kostnader, gör det än viktigare än tidigare att säkerställa att vi har hög effektivitet i våra interna processer. Carnegie-koncernen ägs till 70 procent av Altor. Hur påverkar det Carnegie att ha riskkapitalister som storägare? Min erfarenhet är positiv. Riskkapitalbolag är ofta synligare och mer engagerade ägare än till exempel fonder och institutioner. Det gör det enklare att säkerställa att ägare, styrelse och ledning arbetar mot samma mål, det finns möjlighet till kontinuerligt stöd och snabba beslut. Om du ser tillbaka på din operativa karriär, vilken position var roligast? Svårt att säga, jag har fått uppleva så mycket roligt genom åren. Men om jag måste välja så är det rollen som ansvarig för SEB:s kontorsrörelse, vilket innebar ansvar för kontorsnäten i Sverige, Baltikum och Tyskland samt SEB Kort. Jobbet innehöll otroligt många spännande utmaningar och roliga upplevelser. Vad har du för uppdrag utanför Carnegie? Jag är ordförande i ett bolag som heter 4T, mobil ope ratörernas satsning på mobila betalningar. Nyligen blev jag också styrelseordförande i bostadslåneinstitutet SBAB. Jag känner mig privilegierad att i rollen som styrelseordförande få vara engagerad i ett antal bolag med olika typ av bankverksamhet och olika typer av utmaningar. JENNY ASKÅKER Våren 2013 INSIKT 7

8 80 västgötar som möblerar världen ENTREPRENÖRER. Carl Malmsten, Bruno Mathsson och Yngve Ekström är namn som för generationer av svenskar signalerar klassisk möbelkonst. Och än har Älmhults möbeljätte inte konkurrerat ut motståndet på hemmaplan. Insikt har besökt Sveriges riktiga möbelmetropol Tibro. Text: DAVID DJUPHAMMAR Foto: JOAKIM BRAUN Bussen från Skövde plöjer sig igenom brunfärgade snövallar på vägen genom det västgötska landskapet. Så småningom gör den halt vid en ganska oansenlig vägkorsning, i närheten av en kinakrog och ett missionshus. Infor mationsskylten berättar att vi befinner Tibro oss mitt i Tibro en ort som inte gör stort väsen av sig, men som för en möbelentusiast faktiskt är snudd på paradiset. I den lilla kommunen med cirka invånare finns upp emot 80 företag som sysslar med möbelproduktion i någon form. Stoppade möbler, gustavianska möbler, moderna kontorsmöbler industrierna ligger på rad och sysselsätter en stor del av ortens vuxna befolkning. Många av företagen har gamla rötter i bygden och har drivits av samma familjer i många år medan andra har bytt ledning och inriktning. Allt fler av företagen har på senare år fått upp ögonen för möjligheten att sälja möbler till nya marknader, samtidigt som kvalitet och design blir allt viktigare i takt med ökad konkurrens från tillverkare i lågprisländer. Globaliseringen syns kanske extra tydligt i en liten ort som den här. Förutom alla lokala producenter hyser Tibro även huvudkontoret för möbel bjässen Mio. Ett ännu större möbelföretag, Ikea, har också storskalig tillverkning i Tibro, men en rysning gick utmed ryggraden på många kommuninvånare när det nyligen offentlig gjordes att företaget i fråga, Swedwood, kommer att läggas ned. Då försvinner en av de största arbetsgivarna i kommunen och 221 anställda blir av med jobben återstår att se om de övriga möbeltillverkarna klarar av att suga upp åtminstone delar av den arbetskraften. En sådan nedläggning är så klart jobbig för kommunen, det är inget att sticka under stol med. Men möbelföretagen i Tibro är på väg in i en ny fas där vi ser att de som gör mer för den offentliga marknaden går bra och 8 INSIKT Våren 2013

9 JOBBAR MED 40 DESIGNERS. Offeccts grundare och vd Kurt Tingdal på en av sina produkter. Företaget startade 1990 och omsatte 117 miljoner kronor Offecct har ett 80-tal branschkollegor i Tibro från mindre underleverantörer med ett fåtal anställda till möbelbjässen Mio. utvecklas väldigt väl, säger Per Garenius, näringslivschef i Tibro kommun. Möbelindustrin är betydelsefull i högsta grad. Vi har en tradition av möbler här sedan 150 år och har valt att bygga framtiden kring det också. Som ett monument över kommunens betydelse för den svenska möbelindustrin, och kanske i lika hög grad möbelindustrins betydelse för kommunen, finns i ortens centrum numera ett utställningshus tillägnat möbelkonsten. Inredia som bygget heter invigdes förra året, ligger i en gammal fabrik från Våren 2013 INSIKT» 9

10 10» 1944 HANTVERKSYRKE. Tapetseringsarbete på Offeccts fabriksgolv. Företaget har 50 anställda och siktar på att fördubbla sin omsättning till och omfattar kvadratmeter i tre plan. Huset hyser besöksservice, utställningar och restaurang, och på sikt ska det fungera som en mötesplats för designers, tillverkare och studerande inom möbelbranschen. Det är en plats för samverkan mellan företagen, säger kontorsmöbeltillverkaren SA Möblers vd Kjell Hammar om Inredia, och fortsätter med att i likhet med de andra möbeltillverkare vi träffar prisa det industrikluster som finns här. Klustret gör att transporter fungerar bra men också att det finns gott om underleverantörer som kan branschen. Vi kan lägga ut legojobb på varandra, det är vanligt förekommande. Gnosjöandan finns definitivt här i Tibro och den är faktiskt ännu bättre i dag än för 30 år sedan, säger han. Även Peter Eriksson, vd för Möbelboning, prisar samarbetet mellan de lokala företagen. Det är ett bra ställe att vara på. Totalkapaciteten i Tibro är stor så man behöver inte vara rädd att ta en stor order om man får problem finns alltid hjälp att få. Förr var det hård konkurrens inom kom munen men nu kommer konkurrensen utifrån i stället. Vi företag är bra på olika saker och grundtanken är att få hem order till Tibro, säger han. Men möbelföretagen i Tibro har inte bara flera gemensamma styrkor, de dras också med vissa likartade problem. En flaskhals finns till exempel för många företag när det gäller att hitta rätt personal. Det som begränsar är tillgången på hantverkare. Det finns en tapetserarutbildning i Tibro och vi försöker rekrytera någon per årskull, säger Jukka Tallbacka, vd för företaget Möbeldesign. Att hitta folk kan vara svårt. Kvalificerad träpersonal är en bristvara mycket av produktionen är datorstyrd, men helst vill man att de ska kunna snickra med händerna också, säger Peter Eriksson. Totalkapaciteten i Tibro är stor så man behöver inte vara rädd att ta en stor order om man får problem finns alltid hjälp att få. INSIKT Våren 2013 Ikea går mot strömmen och lägger ned Swedwood i Tibro. På vägen genom ett av ortens industriområden, med rader av fyrkantiga fabrikshus, sticker en fasad ut med företagsnamnet i enorma vita bokstäver effektfullt placerade mot den svarta bakgrunden. Tittar man närmare består bokstäverna av tätt placerade möbeltassar, stycken för att vara exakt. Företaget heter Offecct och är en av snabbväxarna i regionen. Offecct utvecklar, tillverkar och marknadsför modernt formgivna och färgstarka designmöbler, främst till företag, och bland kunderna finns allt från Googles New Yorkkontor till nya lyxhotellet Nobis i Stockholm. Tibro må kännas långt från Konstfack och Möbelmässan i Milano, men glamouren finns även här strax väster om Vättern. Bara man skrapar lite på ytan.

11 RÖTTER I 1800-TALET. SA Möbler har 70 anställda och omsätter 100 miljoner kronor. Veteran går in för design SA Möbler är liktydigt med kontorsmöbler. Länge var företagets försäljningsargument god ergonomi och höj- och sänkbara bord, men numera blir designfrågan allt viktigare. OFFECCT Hantverkare är flaskhalsen De moderna och iögonfallande designmöblerna som tillverkas av snabbväxaren Offecct är kanske så långt från gustavianska möbler man kan komma. Offeccts möbler finns även hos privatpersoner, men företagets vd Kurt Tingdal beskriver nischen som det aktivitetsbaserade kontoret arbetsplatser är en viktig marknad för Offecct. Företaget har 50 anställda och omsatte i fjol 117 miljoner kronor, en summa som enligt planen ska fördubblas fram till För att nå dit har Offecct etablerat samarbeten med en lång rad form givare ingen ting designas internt, allt görs av frilansare i syfte att säkerställa variation och trendkänsla. Design handlar både om funktion och uttryck, det är viktigt att ha en attraktiv produkt men också att den fungerar väl för användaren. I dag samarbetar vi med 40 olika designers, säger Kurt Tingdal. Coupe. Flaskhalsen utgörs av svårigheten att hitta hantverkare. När det gäller att rekrytera till exempel säljare hade det förmodligen gått lättare i en storstad, resonerar Kurt Tingdal, men att hitta skickliga hantverkare är lika svårt oavsett var i Sverige man befinner sig. Hantverkskunnande behövs och till exempel sömmerskor och tapetserare är svåra att hitta. Har Offecct någon gång funderat på att lämna Tibro? Nej, det här är rätt plats. Det finns ett stort know-how här och det är inte så att vi funderar på om det vore bättre på andra håll. Det enda man kan sakna i Tibro är möjligen att det även hade funnits företag med kompletterande kompetenser utanför det traditionella underleverantörs nätet som vi kunde hitta givande samarbeten med, säger Kurt Tingdal. SA MÖBLER Bokföringen finns bevarad sedan 1800-talet, vilket styrker att SA Möbler är ett av de äldre möbelföretagen på orten. Det har dessutom legat på samma tomt hela tiden. Inriktningen har däremot förändrats en hel del under åren som gått. Som många andra svenska möbeltillverkare gjorde man länge gustavianska möbler, särskilt bokhyllor, men när nya trender smög sig in och Ikeas Billy tog över efter de gamla tunga hyllorna i allt fler svenska hem fick företaget ett problem på halsen. Ungefär samtidigt kom Kjell Hammar till företaget och 1982 köpte han det. Han hade själv öga för kontorsmöbler och valde att ändra inriktningen åt det hållet. Tanken var att köparna ville ha möbler som var ergonomiska och snälla mot kroppen. Höj- och sänkbara möbler, som är vardagsmat i dag, var då radikalt nytänkande. Nu satsar vi mer och mer på design. Vi är 70 anställda i dag, omsätter ungefär 100 miljoner kronor och medan marknaden i Norden varit dämpad i några år satsar vi stort på export, säger Kjell Hammar. Bland kunderna finns många typer av före tag, bland annat flera banker. Kjell Hammar tror på möbeltillverkningen i Sverige så länge man levererar bra produkter. Det finns en god framtid för möbler med kvalitet. Att slåss med pris, i en alltmer globaliserad värld, är däremot svårt. Det är som med bilbranschen. Porsche och BMW mår ju bra. Det gäller att ligga långt framme med produkterna, säger han. Silverline. Våren 2013 INSIKT» 11

12 12 SVENSKA STOLAR. Möbeldesigns vd Jukka Tallbacka ser på medan Ulf Borenlind lädertapetserar Svenskt Tenns stol 970. Möbeldesign omsätter runt 16 miljoner kronor om året. De växer 15 procent per år Stoppade möbler är fokus för Tibroföretaget Möbeldesign. I praktiken innebär det till stor del soffor och fåtöljer av olika slag, ofta skräddarsydda enligt kundens önskemål. Möbeldesign grundades 1985 och tillverkade länge främst exklusiva lädermöbler åt privatkonsumenter. Det utbudet finns fortfarande kvar, men på senare år har verksamheten riktats mer mot kunder inom offentliga miljöer. Restauranger och hotell är ofta beredda att betala det som krävs för att få soffor och fåtöljer designade enligt önskemål, berättar företagets vd Jukka PÅ RÄTT PLATS. Tillgången på skog och virke gör Tibro lockande för Möbeldesign. INSIKT Våren 2013 Tallbacka, som kom till Möbeldesign för ett par år sedan. Fördelen är att vi klarar av att bedriva produktionen i Sverige. För konsumentprodukter är importen så stor. Vi har kvar 10 procent av omsättningen inom konsumentprodukter, men prioriterar inte de kunderna längre, säger han. Vilka kunder bearbetar ni då? Inredare och arkitekter. De måste veta att vi finns. Vi har en agent som åker land och rike runt. Mycket sprids med mun-motmun-metoden, det handlar om att komma in i rätt ögonblick, säger Jukka Tallbacka. Möbeldesign är i dag ett lönsamt företag som har ökat omsättningen med 15 procent per år de senaste tre åren. I dag omsätter man cirka 16 miljoner och har 14 anställda. Styrkan finns främst inom mellanstora projekt i offentlig miljö, där företaget enligt Jukka Tallbacka anses ha en bra prisbild. Ett större projekt är dock just nu under produktion i fabriken soffor till snabbmatsrestauranger. Varför är det så bra att göra möbler just här? Förutom samarbetet har det historiskt varit tillgången till skog och virke, det startades tidigt sågverk och tillverkning av trämöbler här. GRANNEN. Ett stenkast från Möbeldesign ligger kontraktstillverkaren Möbelboning. Allt fler vill köpa svenskt Efter en historia med tillverkning av gustavianska möbler görs numera moderna trämöbler på Möbelboning, till stor del på uppdrag av företaget Asplund. Möbelboning fungerar som företaget Asplunds fabrik, tillverkar alla deras trämöbler och är därmed med tidigt i produktutvecklings processen. Men målet är att ha flera fasta partners. Bland annat tillverkar Möbelboning många möbler för O Learys restauranger, enligt vd Peter Eriksson. Vi vill sprida produktionen mellan olika typer av kunder för att stå stadigare, annars kan det vara svårt att klara sig som mindre företag, säger han. Efter en svag utveckling som ledde till en förändring av inriktningen under andra halvan av 00-talet har Möbelboning i dag 19 anställda och omsätter cirka 20 miljoner kronor. Siffrorna har pekat uppåt sedan 2008, då Möbelboning genomgick sin kris. Peter Eriksson. Peter Eriksson har arbetat i Tibro sedan början av 1990-talet och var under nio år vd för företaget Tibrokök. Han talar om en ständigt ökande konkurrens i branschen, men ser även en trend som går åt andra hållet. Allt fler kunder vill gärna ha svensktillverkade möbler, bland annat på grund av miljöskäl. En fördel med Tibro är just att här finns bra logistik och transportmöjligheter, säger Peter Eriksson. Stol 10. MÖBELBONING MÖBELBONING

13 NU ÄR SVERIGES BÄSTA PRIVAT- BANK KORAD! Under perioden maj september har tidningen Privata Affärer skickat ut potentiella kunder inkognito till landets större private bankingaktörer för att finna den allra bästa.* Rösterna är räknade, tidningen meddelar sitt resultat: Carnegie tog hem guldet. Kunderna betygsatte hela affärsprocessen. Från välkomnandet, företagspresentationen och för ståelsen för kundens situation till upplevelsen av rådgivare och förmågan att ge tydliga offerter. Carnegie Privatbanks framgång ligger i att vi är privatare än traditionell private banking. Vi vet att kunskap måste vara nära och personlig för att få relevans och kraft. Din rådgivare erbjuder därför ett helhetsgrepp över livets pusselbitar familjen, före taget, för mögen heten, fritiden och framtiden så att de bygger det liv du vill leva. VILL DU VETA HUR DET ÄR ATT VARA KUND PÅ SVERIGES BÄSTA PRIVATBANK ÄR DU VARMT VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS PÅ CARNEGIE.SE ELLER PÅ TELEFON: GÖTEBORG , MALMÖ , STOCKHOLM DIN KUNSKAPSBANK FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER. *Privata Affärer nr 12, 2012.

14 Vi har länge levt i tron att så länge ekonomin växer är allt i sin ordning. Men vi kan ju inte ersätta ett stabilt klimat eller fisken i havet med pengar. INSIKT Våren

15 HÅLLBARHET. Samhällsdebattören Anders Wijkman hymlar inte: Vår planet är illa ute och radikala förändringar i människans livsföring behövs för att bryta hållbarhetskrisen. Men någon domedagsprofet är han inte. Möt före detta politikern som alltid har gått sin egen väg och nu levererar lösningar för att överge slit- och slängsamhället. Outtröttlig Text: JENNY ASKÅKER Foto: MARTINA HOLMBERG Att bygga hus i trä är en fantastisk grej! Visste du att enbart cementproduktionen står för 5 6 procent av alla koldioxidutsläpp i världen? Men nu håller man faktiskt på att konstruera trähus på våningar. Och det finns en väldig massa fördelar det är billigare, går snabbare och husen blir vackrare. Dessutom låser man in kol i stommen. Anders Wijkman, samhällsdebattör och tidigare politiker, har precis lagt på luren efter ett samtal rörande en europeisk skogsindustrikonferens i Barcelona där han ska föreläsa dagen efter vårt möte. Entusiasmen är inte att ta miste på. Det finns en massa saker vi kan göra på ett annat sätt än i dag. Klart att jag ibland kan känna uppgivenhet över sakernas tillstånd i världen. Men slutsatsen är ju inte att lämna folk med en massa elände. Den mer pessimistiskt lagde kan dock känna viss uppgivenhet efter att ha läst Anders Wijkmans bok Bankrupting Nature eller dess föregångare Den stora förnekelsen. Här beskriver författarna 1 att jordens välfärd och välstånd är hotade till följd av människans negativa påverkan på planeten. Bevisen för denna hållbarhetskris blir allt tydligare genom att olika typer av problem, som sociala, ekonomiska och klimatmässiga, uppträder samtidigt, i allt större omfattning och i allt fler delar av välden. Problemen förvärras dessutom av att jordens befolkning snabbt växer. Trots denna allvarliga situation saknas probleminsikt, menar författarna. Forskningen och politiken tenderar att vilja lösa en fråga i taget, vilket hindrar oss från att se de större sammanhangen. Och än viktigare: Både de politiska och de ekonomiska systemen som i dag styr världen gynnar kortsiktigt tänkande. Vi har länge levt i tron att så länge ekonomin växer är allt i sin ordning. Men vi kan ju inte ersätta ett stabilt klimat eller fisken i havet med pengar. Vi kan inte äta 1 Medförfattare är Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet. pengar! Förståelsen för att vi måste leva inom naturens gränser är jäkligt dålig. Anders Wijkman tar en klunk kaffe. Sedan tillägger han att skaran som förstått hur det hela hänger ihop tyvärr är ganska liten. Han är dock van. Egna åsikter, ofta långt från mittfåran, går nämligen som en röd tråd genom karriären. Som när han på 70-talet, som moderat riksdagsman med ansvar för energifrågor, tog upp miljökonse kvenserna med dåvarande partiledaren Gösta Bohman och ombads överväga sitt medlemskap i partiet. Eller när han som generalsekreterare för Svenska Röda Korset på 80-talet arbetade för att ställa om organisationen från att enbart ge katastrofhjälp till att i allt större omfattning även jobba med att förebygga kriser. Då var det preventiva arbetet helt nytt för Röda Korset, men i dag är det en självklarhet att exempelvis plantera träd för att därigenom minska sårbarheten mot både skyfall och torka. Min argumentation var att vi annars bara skulle få fler och fler katastrofer.» Våren 2013 INSIKT 15

16 Vi kan inte fortsätta utnyttja naturen så ineffektivt. Det funkar inte i en värld med 9 miljarder människor. Nyutkommen. AFTONBLADET BILD/IBL PROFILEN: Anders Wijkman n Ålder: 69 år. Bor: Halva veckan på Östermalm i Stockholm och halva veckan på en liten gård utanför Gnesta. Det kanske har med åldern att göra, men att bo på landet tycker jag har en speciell kvalitet. Inte minst handlar det om att bli förankrad i ett lokalsamhälle där alla känner alla. Det tror jag är nyttigt för människan. Familj: Fru och tre vuxna barn. Fritid: Passionerad längdskidåkare. Plockar gärna svamp, och då inte bara kantareller. Lyssnar mycket på musik. Bäst av allt är klassisk. För att leva miljö vänligt: Jag cyklar alltid i Stockholm och åker väldigt sällan bil. Sedan är jag mycket noga med vad jag handlar och köper alltid sådant som är miljö- och klimatmärkt. Jag köper också dyrare saker som håller längre, till exempel har jag inte köpt ett nytt klädesplagg på flera år.» ALLTID ENGAGERAD. Anders Wijkman har bland annat varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset Naturskyddsföreningen återvände Anders Wijkman till politiken under perioden , nu som Europaparlamentariker för Kristdemokraterna. Han anser dock själv att hans totala påverkan blev begränsad återigen var det alltför få som tänkte i liknande banor. Men han låter sig inte nedslås. Och energiområdet, där han en gång började sin karriär, framhåller han fortsatt som en nyckel till att förhindra en allt värre hållbarhetskris. Det allra viktigaste är att ställa krav på att begränsa energi- och råvarukonsumtionen. Kunde vi få ner dessa nivåer skulle planeten må mycket bättre. En stor utmaning ligger i att utveckla teknik och beteenden som kan få ut samma nytta för, säg, en femtedel av energiinsatsen. Hur kan då en omställning mot ett hållbart samhälle se ut i praktiken? I sina böcker levererar Anders Wijkman en mängd förslag, varav en viktig stavas cirkulär ekonomi. Det innebär att produkter och material ska vara konstruerade för längre livslängd och lätt kunna återvinnas eller återanvändas. Därmed skulle efterfrågan på nytillverkning minska samtidigt som efterfrågan på underhåll och reparationer skulle öka och nya jobb i en lokal serviceekonomi skapas. Varför vänder man inte på affärsmodellerna? Varför hyr jag inte min mobiltelefon i stället för att förväntas köpa en ny efter månader? Då skulle företagen ha incitament att designa telefoner så att de håller längre och dessutom skulle materialansvaret stanna kvar hos dem, säger Anders Wijkman entusiastiskt, och fortsätter: Det här är faktiskt på väg in och exempel finns redan i dag som Michelin som inte längre säljer däck till långtradare utan hyr ut dem i stället. De tar betalt per kilometer och recirkulerar materialet. Interface, som hyr ut heltäckningsmattor, är ett annat exempel. Samma tänkande kan appliceras på massor av produkter. För att ytterligare bekämpa slit- och slängsamhället menar han att ekosystem och biologisk mångfald måste ges ett värde i ekonomisk redovisning, både på samhällsoch företagsnivå. En annan viktig punkt är att ta bort skatten på arbete och i stället beskatta råvaruutnyttjande. Då skulle vi få en annan typ av ekonomi som jag tror skulle vara minst lika spännande som nuvarande. Men vi skulle använda resurserna på ett annat sätt. Jag är inte emot tillväxt, men det måste vara tillväxt som är hållbar. Det finns så mycket som kan förändras på ett smart sätt som trähus i stället för betonghus eller kläder med återanvända fibrer. Och det är inte frågan om saker kommer att förändras, utan när. Vi kan inte fortsätta utnyttja naturen på ett så ineffektivt sätt. Det funkar inte i en värld med 9 miljarder människor. Men ändå, du föreslår omfattande förändringar. Är det rimligt att tro att du får människor med på tåget? Historiskt sett har omfattande förändringar alltid tvingats fram av krig och kriser. Amerikanska kollegor har sagt till mig att en förändring i USA:s klimatpolitik kommer först när amerikansk vit medelklass drabbas riktigt ordentligt. Det är förstås cyniskt sagt, men möjligtvis är det så. Men vi är redan på väg åt det hållet, påpekar han sedan. Stormarna på den amerikanska nordkusten ger varje år stora egendomsskador samtidigt som västra USA, med stor jordbruksproduktion, får ett allt torrare klimat. Jag hoppas mycket på försäkringsbranschen, som mer och mer skärper tonen eftersom de gör riskkalkyler och ser att riskerna hela tiden ökar. Men finansmarknaden är en stor besvikelse. Här skulle man kunna göra jättemycket jobba för att plocka bort kvartalsrapporter och belöningssystem som bygger på kortsiktiga prestationer med mera. Varifrån kommer ditt engagemang? Jag har alltid utgått ifrån vad som känns rätt och sant. Om det sedan är opportunt eller inte struntar jag i. Börjar jag kompromissa kan jag möjligtvis få maktpositioner på kort sikt, men jag skulle inte känna mig nöjd efteråt. Nu kan jag i alla fall titta mig själv i spegeln. Jag har hela tiden gått efter mitt samvete och den kunskap jag har. Det är ett ansvar jag tycker vi alla har. n 16 INSIKT Våren 2013

17 Våren 2013 INSIKT 17

18 Fokus: SKATT & JURIDIK ISTOCKPHOTO VÄRDEFULLA MINNEN. Ärvda aktier i portföljen kan utlösa en ansenlig reavinstbeskattning vid försäljning. REAVINSTER: SÄLJ AKTIERNA BILLIGT TILL EGET BOLAG OCH SÄNK SKATTEN KAPITALSKATT. Har du stora orealiserade reavinster i din aktieportfölj? Det kan kännas tungt att ta fram dessa till beskattning, men genom underprisöverlåtelse kan skatteuttaget i vissa fall minskas eller helt undvikas. 18 Det är inte ovanligt att i portföljen ha en stor andel gamla aktier, kanske ärvda som funnits i familjen under lång tid. Därmed har man också stora orealiserade vinster, vilka beskattas med 30 procent den dagen man väljer att sälja. Skatteeffekten gör att många drar sig för en försäljning därefter har man enbart 70 procent av vinsten kvar att återinvestera. Det kan då vara bra att känna till regelverket om underprisöverlåtelse. Det innebär att jag kan sälja privatägda aktier med vinst till ett av mig ägt bolag till mitt skattemässiga anskaffningsvärde. Metoden är snarast regel när man avyttrar sitt familjeföretag men fungerar lika bra INSIKT Våren 2013 på börsnoterade aktier. Har jag exempelvis Sandvik-aktier som anskaffats för 25, och kursen står i 100, kan jag sälja aktierna för 25 till mitt bolag. Om bolaget jag säljer till är norskt, cypriotiskt eller maltesiskt så beskattas bolagets reavinster inte alls eller mycket lågt. Jag kan återinvestera hela eller nästan hela beloppet, på 100, utan någon skatteavbränning. Min fordran på bolaget på 25 kan jag ta ut utan skatt, omedelbart eller senare. Den dagen jag väljer att ta ut mer än min fordran och då som utdelning från bolaget betalar jag 25 procents skatt i stället för 30 procents kapitalskatt. Det som just nu händer på Cypern berör inte dem som har Cypern bolag så länge dessa inte har konton på Cypern, vilket nästan aldrig är fallet. Skulle Cypern tvingas ändra sin bolagsskatt att omfatta även reavinster så har vi beredskap att hantera den situationen. När lönar det sig då att sälja sina aktier till eget bolag? Inte alltid men heller inte sällan. Att lägga pengarna i ett vanligt investeringssparkonto (ISK) är ofta ett lika bra eller bättre alternativ, även om jag först måste betala reavinstskatt. I vissa situationer är Jerker Löfgren Senior Legal Counsel dock underprisöverlåtelse helt klart att föredra. Det kan handla om en person som ändå hade tänkt flytta utomlands, kanske för att lyfta sin pension i Portugal eller annat land där man inte beskattas för utdelning under vissa förutsättningar. Personen får då även ut pengarna från bolaget skattefritt. En annan tydlig situation kan vara då de orealiserade vinsterna är väldigt stora, eftersom hela beloppet kan återinvesteras. Varje situation är dock unik, och vilket alternativ som är bäst beror till stor del på förvaltningslängd och avkastningsantaganden. Jag uppmanar dig därför att klarlägga just din situation med din skatterådgivare. JERKER LÖFGREN

19 Fokus: SKATT & JURIDIK FRIVILLIG RÄTTELSE: Carnegie ser ett stadigt flöde av självrättelser Sveriges informationsutbytesavtal med Schweiz trädde i kraft i augusti. Men alla berörda kapitalägare har inte agerat än självrättelserna blir allt fler. Man kunde kanske tro att kapital ägare med förmögenhet på schweiziska bankkonton tagit hem kapitalet inför att det nya informationsutbytesavtalet med Schweiz trädde i kraft för ett drygt halvår sedan. I stället var januari 2013 en ny toppmånad, med 305 självrättelser i Sverige. Vi konstaterar faktiskt att flödet av självrättare inte alls har sinat. Tvärtom ser vi en stadig ström, säger Jerker Löfgren, senior legal counsel på Carnegie. Är jag för sent ute om jag vill rätta nu? Nej inte alls. Man kan bara vara för sent ute om Skatteverket kommer en på spåren, för då INFORMATIONSUTBYTE: Hundratals experter jagar skatteflyktingar personer inkom med självrättelser under perioden Detta innebar en höjning av skatten med totalt drygt miljoner kronor. 798 miljoner kronor fick Skatteverket in i ökad skatt 2012 tack vare särskilda kontrollinsatser mot inkomster och kapital i utlandet. 162 ärenden har Skatteverket drivit med hjälp av informationsutbytesavtalen. Man har fått svar i 125 ärenden, ofta med mycket god kvalitet. Svaren har gett minst 372 miljoner kronor i höjd skatt enbart under årsarbetskrafter på Skatteverket arbetar i den särskilda insatsen avseende oredovisade inkomster från utlandet. är rättelsen inte frivillig längre. Det innebär i sin tur tråkig heter i termer av skattetillägg och kanske åtal för skattebrott. Hur stor är risken att bli upptäckt? Antalet som har upptäckts av Skatteverket är faktiskt förhållandevis stort, det visar ny statistik (se faktaruta nedan). Hur självrättar jag? Kontakta din rådgivare eller någon av Carnegies specialister inom finansiell planering, så hjälper vi dig vidare. JENNY ASKÅKER 40 informationsutbytesavtal har Sverige tecknat, varav 21 har trätt i kraft. Skatteverket har gjort flest förfråg ningar till Isle of Man, Jersey, Guernsey, Brittiska Jungfruöarna, Gibraltar och Bahamas. Viktiga nya skatteavtal som trätt i kraft är med Luxemburg (1 oktober 2011) och Schweiz (5 augusti 2012). I slutet av förra året instiftades en ny nordisk arbetsgrupp mot internationell skatteflykt, Nais. Totalt kommer nu mellan 300 och 400 skatteexperter från de nordiska länderna att ingå i arbetet mot internationell skatteflykt. RÄTTELSER Ny topp i januari Inkomna frivilliga rättelser , Jan 305 Feb Mars Apr Kunskap är makt. Maj antal personer. Källa: Skatteverket Jun Jul Aug JOAKIM BRAUN Sep Okt Källa: Skatteverket Nov Dec ISTOCKPHOTO ENTREPRENÖRSKAP ENKÄT Starta eget? Andel som kan tänka sig att bli företagare. Kvinnor Män år år år 0% 100% Företagande lockar hälften I Sverige kan ungefär halva befolkningen i åldern år tänka sig att bli företagare. Mest positiva till att bli företagare är de unga, enligt Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer Enkäten visar även att fler män än kvinnor kan tänka sig att bli företagare. Däremot är skillnaden liten mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund. 10 procent av befolkningen driver eget i dag. 4-spalt normal DEKLARATION E-deklaration slår rekord Källa: Tillväxtverket Den 21 mars öppnade Skatteverket den elektroniska deklarationen för Redan första dagen deklarerade personer, vilket är nytt rekord. Jag tror att många är nyfikna på om de får pengar tillbaka och sedan passar på att deklarera när de ändå är inloggade, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Första dagen loggade personer in med mobil e-legitimation, jämfört med ca förra året. Nästan 7,6 miljoner personer ska deklarera i år. 1,5 spalt strategi Våren 2013 INSIKT 19

20 Fokus: SKATT & JURIDIK KOMMENTAR. I Sverige ifrågasätter vi sällan gällande arvsregler men kanske skulle det behövas. Carnegies familjejurist Susanne Forsman identifierar flera områden där samhällets utveckling sprungit ifrån lagstiftningen. ARVSREGLER: Lagstiftning på efterkälken FAMILJEJURISTEN Susanne Forsman Många oroar sig för framtida arvsproblem, framför allt i familjer med särkullbarn och där föräldrarna inte är gifta utan sambor. Man upplever att de svenska arvsreglerna inte fun gerar fullt ut i dessa situationer. En aktuell under sökning från Statistiska centralbyrån visar att antalet barn som vid födseln har halvsyskon och därmed inte föds in i en traditionell kärn familj ökade fram till 1990 för att sedan sjunka något och därefter ligga konstant. Antalet barn som bara har helsyskon har däremot ökat rejält under hela 2000-talet. Ryktet om kärnfamiljens död verkar därmed vara överdrivet men ändå finns det anledning att reflektera över nuvarande regler. Frågan om arvsrätten dök nyligen upp i Centerpartiets idéprogram och visade sig vara kontroversiell. Jag är inte säker på att arvsfrågor lämpar sig för partipolitik, men de borde kanske diskuteras ur ett samhällspolitiskt perspektiv. Den ovillkorliga arvsrätten för bröstarvingar är en grundläggande fråga om över föring och fördelning av tillgångar mellan generationerna. De flesta länder har någon form av skyddad arvsrätt eller laglott. I exempelvis Norge är rätten till laglott beloppsbegränsad. I Sverige utgör laglotten sedan 1925 hälften av arvslotten. Reglerna har inte varit föremål för några större förändringar trots att samhället har blivit mer mångskiftande. En förändring är dock att arvsrätt för makar framför gemensamma barn infördes år Frågan om makes arvsrätt också skulle gå före särkullbarn diskuterades då men riksdagen beslutade att behålla deras arvsrätt, vilket förklarades med att de inte skulle behöva vänta ut den avlidne förälderns nya man eller hustru där det kanske inte finns någon naturlig gemenskap. Jag tror att detta synsätt bygger på tanken att den avlidne förälderns nya äktenskap inte varat särskilt länge. I praktiken finns det dock många nya äktenskap som varat mycket länge. Många gånger handlar det också om särkullbarn som har hunnit bli mer än vuxna och därmed kunnat bygga upp en egen ekonomi. Dessa äldre makar oroar sig ofta för vad som ska hända när särkullbarnen måste lösas ut. Ofta står den gemensamma bostaden för det största värdet, vilket kan tvinga fram en försäljning av den vid det första dödsfallet. Kanske finns anledning att ändra på reglerna så att det ges större möjligheter även för makar med särkullbarn att sitta kvar i orubbat bo. Kanske kunde det införas ett tidsperspektiv på korta/långa äktenskap eller ett tidsbegränsat orubbat bo. JURIDIK FRÅN FARFARS TID. Rätten till laglott tillkom i en period med annorlunda familjeförhållanden. SJÖBERGBILD 20 INSIKT Våren 2013

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER

INSIKT. Från 0 till 640 miljoner. Ett magasin från Carnegie Privatbank. ETF-SKOLA: RÄTT EXPONERING OCH SÄNKTA KOSTNADER TRIMMAD! IDÉER, ANALYSER & REPORTAGE INSIKT SKATT & JURIDIK: När lönar sig utlandsflytten? Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 213 Förpackningar ska lyfta Stora Enso Superinvesterarnas väg till

Läs mer

INSIKT. Ett magasin från. Carnegie Privatbank. PASSIVISERADE ENTREPRENÖRER Debatt: 3:12 hindrar företagare att skapa tillväxt

INSIKT. Ett magasin från. Carnegie Privatbank. PASSIVISERADE ENTREPRENÖRER Debatt: 3:12 hindrar företagare att skapa tillväxt INNOVATIV! INTERVJUER, ANALYSER & IDÉER Fastighetskungen gillar Stockholm INSIKT Ett magasin från VÅREN 2014 Carnegie Online: Nu ännu vassare Han tar cykeln till Dubai och Moskva Carnegie Privatbank. PORTFÖLJ

Läs mer

INSIKTBenny gör barn

INSIKTBenny gör barn COACHAD! PROFILER, ANALYSER & AFFÄRSTIPS INSIKTBenny gör barn företagsamma Konsten att hitta uppköpsbolagen För mycket hemma blir en portföljrisk Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 2014 SKATT

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Vi ska leverera det vi säger och lite till

Vi ska leverera det vi säger och lite till 32014 Hyggliga börsutsikter trots stigande räntor Sigridur Albertsdottir, Ålandsbankens HR-chef i Sverige Vi ska leverera det vi säger och lite till Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 3/2010 tema: ungt företagande Därför blev a2 designers en succé 3 råd till unga företagare Så gror bolagen på ideon innovation i lund Wilson Creative i Kalmar växer Fyra

Läs mer

Invänta inte kraschen!

Invänta inte kraschen! 62014 Invänta inte kraschen! En besiktning av din kropp kan ge ett längre och friskare liv. Generationsskifte i cement och betong Nu ska Stig Strand åka skidor Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil

Läs mer

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite 22013 Alla vill till Göteborg men det byggs för lite For ever young En dröm på väg att uppfyllas? Åland flyttar till Avenyen Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Redaktion

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PRIVATA INVESTERINGAR. kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 3 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PRIVATA INVESTERINGAR 5TIPS SÅ LYCKAS DU MED DITT SPARANDE

Läs mer

Oro i paradisen. carnegie. Bäst i Sverige. Ha inte bråttom. Tusen och en affär. Jakten på den försvunna skatten. Carnegies stiftelseförvaltning

Oro i paradisen. carnegie. Bäst i Sverige. Ha inte bråttom. Tusen och en affär. Jakten på den försvunna skatten. Carnegies stiftelseförvaltning nummer 2 2008 carnegie Bäst i Sverige Carnegies stiftelseförvaltning Ha inte bråttom Strategi för aktieköp Tusen och en affär Dubai, spännande och skrämmande Oro i paradisen Jakten på den försvunna skatten

Läs mer

Sporthotellet i Åre. Ich weiss nicht, was soll es bedeuten * ledare. 0647-150 00, www.tottare.com

Sporthotellet i Åre. Ich weiss nicht, was soll es bedeuten * ledare. 0647-150 00, www.tottare.com ledare Sporthotellet i Åre Ich weiss nicht, was soll es bedeuten * Sverige på topp är rubriken i Dagens Industri den 30 maj. När schweiziska handelshögskolan IMD rankar ekonomiers konkurrenskraft är vi

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS

FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS FÖR DIG SOM VILL UTVECKLAS NR 4 AUGUSTI 2015 + Tre företag som valt tre olika ägarformer Riskkapital Här är för- och nackdelarna Bloggen som är en maktfaktor i Designsverige SIKTA HÖGT Affärsänglar, privat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 6% Sparkonto med förtur Förtur till 43 000 Bli kund på: www.akeliusspar.se Akelius Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

EN FANTASTISK PARTNER

EN FANTASTISK PARTNER Ålandsbanken Private Banking EN FANTASTISK PARTNER för entreprenörer och förmögna privatpersoner SNARAN DRAS ÅT Skatteverket jagar oredovisade tillgångar i utlandet och nätet blir alltmer finmaskigt RÄTTA

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Sven-Olof Johansson:

Sven-Olof Johansson: 22014 Självrättelse - rätta själv innan Skatteverket rättar dig Sven-Olof Johansson: Nödtorften får man alltid ihop Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Å NR 2 2014 Redaktion

Läs mer

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s.

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s. En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2013 30 miljarder euro på spel i Tobinskatt Patrik Brummer om Risken för ny Kampen om talangerna Finanseliten som ratar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz

Allt är bättre än på min förra bank. Gör en hälsokontroll på din portfölj. Det säger författaren Rose Lagercrantz 32013 Allt är bättre än på min förra bank Det säger författaren Rose Lagercrantz Entreprenören Filip Grufman: Balans i livet viktigare än pengar Gör en hälsokontroll på din portfölj Marknadsutsikter Entreprenörskap

Läs mer

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER:

REBELL. Jag var en VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA AV FONDER. Söderberg & Partners vd Gustaf Rentzhog i stor intervju: FB KARTLÄGGER: NORDEN, DUBLIN ELLER LUXEMBURG Var ska fonderna domicilieras? FOKUS PÅ ALLOKERING Vad säger klockan? Nr 01 Mars 2010 Utgåva 21 Årgång 05 APOTEKETS PORTFÖLJ Så förvaltas den FB KARTLÄGGER: VIKTIGASTE DISTRIBUTÖRERNA

Läs mer