SJs lönsamhet är på spåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJs lönsamhet är på spåret"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden januari - juni 2005 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till MSEK (2 790), en minskning med 0,8 %. Periodens resultat blev MSEK 155 (25), vilket är det bästa sedan bolagiseringen. Avkastning på eget kapital, 18,1% före skatt (-7,2%). Resultat per aktie uppgick till SEK 39 (6). Aktuellt kvartal april - juni 2005 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till MSEK (1 403), en ökning med 1,9 %. Periodens resultat blev MSEK 103 (71). Resultat per aktie uppgick till SEK 26 (18). Koncernöversikt Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,5 2,8 9,0 5,6 5,9 3,0-12,4 Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 18,1-7,2 18,1-7,2 12,1-17,2-286,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,8-27,6 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 1,3 3,3 1,3 2,0 0,8-1,4 Skuldsättningsgrad, ggr 2,1 1,5 2,1 1,5 1,9 2,2-42,2 Soliditet, % 23,2 24,5 23,2 24,5 24,0 18,9-1,6 Investeringar Medelantalet anställda Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS. Uppgifter för 2004 är omräknade till IFRS medan uppgifter avseende 2003 och 2002 är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

2 VD kommenterar Resemarknaden SJ har nu redovisat vinst tolv månader i rad, bortsett från januari då stormen Gudrun lamslog södra Sverige. Vi har fått en stabil lönsamhet genom att sänka kostnader och bättre anpassa tågtrafiken till resebehovet. Resandet är i stort sett oförändrat mot i fjol men tåget har, på vissa sträckor, tagit marknadsandelar från bilen. Tåget stärker sin marknadsposition och är det miljövänligaste sättet att resa. Affärsplan Vi har haft en svår omställningsperiod främst för alla anställda, men även för våra ägare. Genom hårt arbete har vi på två år vänt från konkurshot till stabil lönsamhet och god kvalitet. Tåget har nog aldrig varit mer rätt i tiden än just nu. Inte bara av miljö och energiskäl utan också för möjligheten att man kan resa under tiden man gör något annat. I syfte att berätta om det nya SJ som successivt växer fram startade SJ Framtidståget den 24 maj i Gävle med vidare destination till Stockholm, Örebro, Linköping, Malmö och med final i Göteborg. Vi mötte cirka besökare på resan och presenterade våra nya tåg såväl som nya servicekoncept. Ombord på våra ombyggda och nya tåg kommer vi att erbjuda mobiltelefoni och Internet i kombination med förbättrad åkkomfort. I Bistron serveras mat och dryck framtagna av föreningen Årets Kock i samarbete med en av landets främsta vinexperter. SJ satsar på god service i kombination med attraktiva priser. Vi vill få resenärerna att känna att det är trevligt, trivsamt och prisvärt att åka tåg och att man kan använda tiden på bästa sätt. Det ska vara enkelt att resa. I maj introducerades vår nya hemsida, som gör det enklare att navigera och hitta den information man söker när man planerar och bokar sin resa. Man kan även se prisjämförelser mellan olika resealternativ, något som varit mycket efterfrågat av våra kunder. I höst förenklar vi ytterligare genom att införa biljettlöst resande för alla SJs resenärer. Punktligheten Punktligheten under det första halvåret var 92,1 % (92,6). April månads punktlighet till slutstation blev 95 % för alla SJs tåg. Det är den bästa siffran för en enskild månad sedan april Viktiga händelser SJ tog över tågtrafiken på Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar och på Tjustbanan mellan Linköping och Västervik efter BK Tågs konkurs i april. Merresor AB, i vilket SJ är delägare, kör sedan maj Krösatågen som trafikerar Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Halland. I april bildade SJ och Tågkompaniet ett gemensamt bolag, Stockholmståg AB, för att lämna ett anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm. Sträckan mellan Kristianstad och Karlskrona ska elektrifieras. Det sista dieseltåget på Blekingekustbana gick i juni och fram till sommaren 2007 ersätts SJs tågtrafik med buss. Just nu-biljetten introducerades även i första klass den 4 april. Vi säljer för närvarade biljetter per vecka i första klass och Just nu-biljetter per dag i andra klass. Nästan hälften av alla biljetter som SJ säljer är lågprisbiljetter. Framtidsutsikter Med nya tåg, förenklat resande, bättre service och attraktivare kunderbjudanden skall vi få människor i Sverige att resa med tåg som aldrig förr. Vår vision är att alla skall vilja ta tåget, en kraftfull ambition för expansion och ökade marknadsandelar. Trots en något trög resemarknad och tuff konkurrens från lågprisflyg och bil, har SJ gjort sitt bästa halvårsresultat sedan bolagsbildningen. Vi tror, med nuvarande kända förutsättningar, på ett helårsresultat minst i nivå med föregående år. 2

3 Delårsperioden januari juni 2005 Marknadsutveckling Allt fler pendelresenärer som reser till Stockholm från orter som Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje, men även Linköping, Norrköping och Nyköping har upptäckt fördelarna med att ta tåget och låta bilen stå. Samma trend noterar vi i Öresundsområdet. Antalet regionala resor runt 10 mil ökade med 2 % under andra kvartalet och de halvlånga resorna, på cirka 30 mil, ökade med 8 %. Konkurrensen från lågprisflyg och buss har märkts tydligast på linjen Stockholm Sundsvall, en sträcka som också varit utsatt för omfattande banarbeten vilket ytterligare påverkat tågresandet negativt. Intäktsutvecklingen för andra kvartalet visar att allt fler reser med SJ och att man också har hittat de attraktiva Just nu-priserna. Det har blivit enklare att själv boka sin resa tack vare introduktionen av SJs nya hemsida i slutet av april. Fyra av tio resor bokas idag via självbetjäningskanalerna och av dessa står fritidsresenärerna för 86 %. Bilden av SJ i media Den turné som genomfördes under maj och juni i syfte att visa upp ett SJ i förvandling, har i kombination med tv-reklam och annonsering givit positiv effekt i media. Jämfört med för två år sedan har andelen kritiska artiklar halverats. Ytterligare marknadsföringsinsatser för att lyfta fram våra konkurrenskraftiga Just nu-priser har inletts under sommaren. Fotbollssamarbete SJs samarbete med Svenska Fotbollförbundet innebär bland annat att vi kan erbjuda fotbollsintresserade billiga och enkla resor till landskamperna genom specialinsatta fotbollståg till alla VM-kvalmatcher på hemmaplan. Det första fotbollståget gick till Göteborg inför Sveriges match mot Malta på Ullevi den 4 juni. Effektiv produktion grundar för tillväxt Beläggningsfaktorn på tågen utvecklas positivt. För X 2000-tågen var den under perioden 58 % vilket är 5 procentenheter högre än i fjol. Med en bättre anpassning mellan utbud och efterfrågan uppnås också ett bättre resursutnyttjande. Den allt effektivare produktionen stärker SJs konkurrenskraft på resemarknaden, vilket är viktigt inför kommande trafikavtalsupphandlingar. Vår trafik uppvisar följande utveckling i en jämförelse med föregående år: Utbud och beläggning Jan-jun Index mot 2005 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 16,7 96 3

4 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med nedgång vid halvårsskiftet. SJ har det senaste året balanserat detta bättre genom att köra färre tåg när efterfrågan är låg och därmed uppnås en bättre ekonomisk balans. Nedan visas intäkterna exklusive engångsposter i en jämförelse med föregående år. Intäkter MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Kvartal Ekonomisk utveckling Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS, International Financial Reporting Standards, i koncernredovisningen. Se vidare i avsnittet om redovisningsprinciper. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 790), vilket är en minskning med 0,8 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 624), vilket är en minskning med 0,4 %. Den totala intäktsminskningen om MSEK 21 förklaras av såväl ökningar som minskningar. I januari drabbade en storm de västra och södra delarna av landet vilket minskade intäkterna med cirka MSEK 15. Vidare har ändrad trafik medfört ett intäktsbortfall med drygt MSEK 65 då Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik. SJ betalar inte längre försäljningsprovision till resebyråerna utan från och med april 2004 säljer SJ resor till nettopris. Denna förändring av affärsvillkoren har medfört en intäktsminskning om cirka MSEK 18 jämfört med första halvåret 2004 vilket dock uppvägs av motsvarande lägre kostnader. Bistroförsäljningen, som från och med april 2004 drivs i egen regi, uppgår under första halvåret 2005 till MSEK 40 (15), en ökning med MSEK 25. Under perioden har en övrig intäkt om MSEK 28 redovisats vilken avser resultat från tidigare salelease backaffärer. SJ har under 2005 erhållit skadeståndsersättning löpande vilket är en principskillnad i förhållande till föregående år då skadståndsersättning fakturerades först när SJ belastats med den totala kostnaden för skadan. Denna principförändring har medfört en ökad intäkt om cirka MSEK 11. Under första halvåret 2004 såldes även fem fordon till Israel Railways Ltd. med en reavinst om ca MSEK 11. Med hänsyn taget till ovanstående är det första halvårets intäkter cirka MSEK 24 högre än föregående år. 4

5 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK (1 525), vilket är en minskning med 4,5 %. Bland större kostnadsminskningar kan nämnas kostnader för försäljningsprovisioner, tjänster ombord samt tillsyn och service som totalt minskat med MSEK 66. Delar av Linx tidigare trafik utförs nu av annan operatör vilket tillsammans med den ändrade trafiken i Bergslagen har minskat kostnaderna med cirka MSEK 50. Bland annat har denna minskning i trafikutbudet resulterat i att kostnader för el och infrastrukturavgifter minskat med MSEK 18. Avslutade tvister har minskat rörelsens kostnader med MSEK 44. SJ har en avsättning för skadeståndslivräntor i balansräkningen. Denna hänförs till skador som har inträffat och som är fastställda före bolagiseringen Per har en översyn av beräkningen av livräntorna gjorts vilken medfört att rörelsens kostnader har ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som tidigare under året har belastat finansiella kostnader. Stormen i januari har bland annat medfört ökade kostnader för ersättningstrafik med mera uppgående till cirka MSEK 15. Personalkostnaderna som uppgick till MSEK 787 (837) har minskat med MSEK 50 jämfört med föregående år. Trots ökade kostnader för omstrukturering och för att egen personal utfört tillsyn och servicetjänster samt bistroverksamhet under första halvåret 2005 har tidigare effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier resulterat i lägre kostnader totalt. Kostnader för omstrukturering avseende intresseföretaget Linx tillsammans med viss omstrukturering i försäljningsorganisationen uppgår till MSEK 24. Avskrivningarna har under halvåret netto minskat med MSEK 8 till MSEK 243. Minskningen beror främst på de utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 samt på försäljning av fordon i maj Upprustning av X 2000 har påbörjats under perioden vilket har ökat avskrivningarna. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgår till MSEK -76 (-100). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets första halvår uppgår till MSEK 207 (77) vilket är en förbättring med MSEK 130. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av nettot av minskade intäkter med MSEK 21 och minskade kostnader med MSEK 151. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 7,5 % (2,8). Finansiella poster Finansnettot uppgår under perioden till -52 (-52). Räntekostnaderna för leasingavtal, förlustavtal, räntederivatavtal samt avgiften till Riksgäldskontoret har minskat. Under första halvåret föregående år erhölls intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31. Dessa intäkter saknar motsvarighet under aktuell period Avsättningen för skadeståndslivräntor per har medfört att finansiella kostnader belastats med MSEK 2 på grund av att avsättningen nuvärdesberäknats. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till MSEK 155 (25), vilket är en förbättring med MSEK 130. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av nettot av minskade intäkter med MSEK 21 och minskade kostnader med MSEK 151. Finansnettot har inte förändrats i förhållande till samma period föregående år. Periodens skatter Periodens skatt uppgår till MSEK 0 (0). Den uppskjutna skatten på outnyttjade förlustavdrag uppgår till MSEK 0 (0). Periodens resultat Periodens resultat uppgår till MSEK 155 (25). 5

6 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar av rörelsekapital) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till MSEK 163 (27). Ökningen förklaras huvudsakligen av minskade kostnader genom effektiviseringar av verksamheten. Den positiva justeringspost som avsättningar utgör har dock minskats i samband med en omklassning till kortfristiga skulder. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital har ökat till MSEK 49 (-79). Ökningen förklaras främst av en omklassning från avsättningar till kortfristiga skulder samt av ökade leverantörsskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK -86 (-9). Förvärv av anläggningstillgångar avser främst investeringar i upprustning av X 2000-fordon samt aktieägartillskott i intressebolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -483 (-43). Försämringen beror till största delen på en utlåning till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470. Med en månads varsel kan hela eller delar av utlåningen återbetalas. Koncernens likvida medel minskade under första halvåret 2005 med MSEK -357 (-103) till MSEK 657 (446) vid periodens slut. Finansiering och Investeringar SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar. Dessa leasingavtal löper ut under åren Hittills har 6 av 43 beställda nya regionaltåg levererats. De erlagda förskotts- och leveransbetalningarna är till största delen interimsfinansierade genom Nordea. Övriga delar har finansierats direkt av SJ AB. Efter leverans av samtliga tåg kommer den långfristiga finansieringen att maximalt uppgå till MSEK Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid första kvartalets utgång huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (2 395) varav MSEK (0) avser interimsfinansiering av regionaltågen ovan. För övriga leasinglån tillkommer en riskavspeglande avgift som Riksgäldskontoret fastställer. För år 2005 har denna beräknats till 0,5 procentenheter, men är ännu inte fastställd. Den genomsnittliga bindningstiden för erhållna lånelöften uppgår till 7,3 år (7,0) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,7 år (2,2). Den genomsnittliga upplåningsräntan i den totala låneportföljen uppgick till 3,6 % (4,5) på balansdagen. SJ AB har per en kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret varav MSEK 200 har ianspråktagits för att garantera SJ Försäkring ABs försäkringstekniska avsättningar. Därutöver har SJ en outnyttjad kredit på MSEK 100 hos Nordea. Nettoskulden uppgår per juni månad till MSEK (2 111), vilket är en ökning med MSEK 376 sedan årsskiftet. I och med införandet av IAS 39, Finansiella instrument, den 1 januari 2005 har eget kapital minskat med MSEK 106 per Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. 6

7 Organisation och medarbetare SJ-koncernen har (3 356) medarbetare, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 27 % (29), växla tåg 3 % (1), ge service ombord 33 % (33), sälja resor 16 % (17) samt planera och administrera 21 % (20). Under juni månad har åkstationerna Karlstad och Karlskrona lagts ned. Detta berör cirka 30 lokförare och ombordpersonal i Karlstad samt sex lokförare i Karlskrona. Uppsägnings- och omplaceringsarbetet för dessa har påbörjats. Den administrativa personalen bestående av elva personer som i januari övertogs från det nedlagda tågbolaget Linx är övertalig och har sagts upp eller kommer att sägas upp alternativt omplaceras. Minskning av personalstyrkan inom division Försäljning har påbörjats under första halvåret. Cirka 30 säljare berörs på ett flertal resebutiker runt om i landet. Neddragningarna är en följd av det ändrade köpmönstret med mer självbetjäning. I och med att SJ tog över trafiken på Stångådal- och Tjustbanorna den 2 maj har rekrytering av personal skett i Linköping. Sjukfrånvaron uppgår det första halvåret till 9,5 % (8,9). Ett projekt har startats tillsammans med Aktiv Arbetsmedicin AB för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. En förstudie har gjorts och ett mer systematiskt arbete med den långa såväl som den korta sjukfrånvaron har inletts. Samtidigt analyseras de bakomliggande faktorerna till varför sjukfrånvaron ligger så högt, för att en åtgärdsplan med inriktning på friskvård och hälsa ska kunna utarbetas. Under hösten kommer den årliga medarbetarundersökningen att genomföras. De temadagar för all personal som påbörjades under våren fortsätter under hösten. Vidare kommer en uppföljning av utbildningen Leda i förändring för alla chefer och arbetsledare att påbörjas under samma period. Sjukfrånvarons fördelning: Jan-jun Jan-jun Helår Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av den ordinarie arbetstiden 9,5% 8,9% 8,6% Andel av den totala sjukfrånvaro som avser en sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 51,1% 53,4% 54,3% Sjukfrånvarons fördelning Dag ,6% 4,1% 3,9% Dag 60-4,9% 4,8% 4,7% Total sjukfrånvaro 9,5% 8,9% 8,6% 7

8 Moderföretaget Moderföretaget SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar 99 % av koncernens intäkter. Egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJ ABs tåg, utgör den dominerande intäktskällan. Moderföretagets utveckling per kvartal och helår illustreras i nedanstående tabell: Översikt moderföretaget Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,2 2,2 8,9 5,0 5,6 2,4-12,6 Periodens resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 21,7 22,6 21,7 22,6 22,5 17,8-2,2 Investeringar Årsanställda, genomsnittligt antal Aktuellt kvartal april - juni 2005 Ekonomisk utveckling Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 403), vilket är en ökning med 1,9 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 307), vilket är en ökning med 1,8 %. Den totala intäktsökningen om MSEK 27 förklaras av såväl ökningar som minskningar. Under aktuellt kvartal har en övrig intäkt om MSEK 28 redovisats vilken avser resultat från tidigare sale-leasebackaffärer. Den ändrade trafiken på grund av att Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik har medfört ett intäktsbortfall under kvartalet om cirka MSEK 30. Under andra kvartalet 2004 såldes dessutom fem fordon till Israel Railways Ltd. med en reavinst om ca MSEK 11. Med hänsyn taget till ovanstående är det andra kvartalets intäkter cirka MSEK 40 högre än under motsvarande period föregående år. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till MSEK 753 (713), en ökning med 5,6 %. Ökningen beror bland annat på att en översyn av beräkningen för skadeståndslivräntor utförts vilket har medfört att rörelsens kostnader för kvartalet ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som tidigare under året har belastat finansiella kostnader. Därutöver har satsningen på opinionsbildande turnéverksamhet samt tv-reklam och annonsering under kvartalet medfört ökade kostnader. Den omnämnda trafikutbudsminskningen har bidragit till minskade kostnader uppgående till cirka MSEK 20. Personalkostnaderna som uppgick till MSEK 388 (439) har minskat med MSEK 51 jämfört med föregående år. Effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier har resulterat i denna minskning. 8

9 Avskrivningarna har under perioden netto minskat med MSEK 2 till MSEK 123. Utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 samt försäljning av fordon i maj 2004 har bidragit till minskade avskrivningar. Den upprustning av X 2000 som har påbörjats under året har medfört att avskrivningarna ökat. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgår till MSEK -37 (-48). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgår till MSEK 129 (78) vilket är en förbättring med MSEK 51 jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av såväl ökade intäkter med MSEK 27 som av minskade kostnader med MSEK 24. Periodens resultat Periodens resultat uppgår till MSEK 103 (71) vilket är en förbättring med MSEK 32. Kassaflöde och finansiering Finansnettot i kvartalet MSEK -26 (-7) jämfört med samma period föregående år försämrades med MSEK -19. Under andra kvartalet föregående år erhölls intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31 vilka saknar motsvarighet under andra kvartalet I övrigt har räntekostnaderna minskat jämfört med motsvarande kvartal föregående år huvudsakligen beroende på en lägre ränta på konstaterade förlustavtal. Kvartalsöversikt Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-jun Apr-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8-0,1 9,0 5,6 Periodens resultat Investeringar Anställda vid perioden slut Händelser efter periodens utgång Under juli har försäljning av dieselfordon till israeliska järnvägen slutförts med en vinst om cirka MSEK 31. Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september november, 2005 Bokslutskommuniké januari, 2006 Årsredovisning 2005 mars, 2006 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 22 augusti 2005 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 9

10 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Antalet aktier vid periodens utgång Uppgifter avseende 2003 är ej presenterade enligt IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 10

11 Balansräkning i sammandrag Koncernen 30 jun 30 jun 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av korta fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Långfristig placering Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten -53 Erhållet aktieägartillskott Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagande av leasinglån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2005: Förändrad redovisningsprincip, IAS Förändring kassaflödessäkring -7-7 Disposition av föregående års resultat Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Per den 30 juni 2005 uppgår ackumulerat belopp för kassaflödessäkringar till MSEK Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-dec 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justerad kapitalandel Periodens resultat Eget kapital

14 Nyckeltal Koncernen Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Förändring av likvida medel, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 7,5 2,8 5,9 3,0-12,4 4,1 Vinstmarginal, % 5,6 0,9 3,4-1,7-17,4-0,9 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK 1) Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,3 1,2 1,8-27,6 4,8 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 1,3 2,0 0,8-1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 2,1 1,5 1,9 2,2-42,2 7,6 Soliditet, % 1) 23,2 24,5 24,0 18,9-1,6 8,7 Medelantalet årsanställda Jul 04- Jul 03- Helår Helår Helår Helår jun 05 jun Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,7 3,1 8,2 5,8-8,6 5,9 Avkastning på eget kapital, % 1) 18,1-7,2 12,1-17,2-286,0-3,8 Uppgifter avseende 2003, 2002 och 2001 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Avkastningsmåtten på eget kapital och sysselsatt kapital har dock omräknats till IFRS för perioden juli 03-juni 04. 1) I och med införandet av IAS 39 from 2005 har eget kapital minskat med MSEK 106 per Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. 14

15 Redovisningsprinciper Koncernen Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 med beaktande av de förändringar som övergången till International Financial Reporting Standards (IFRS) innebär och som beskrivs i not 31 till årsredovisningen. I denna not framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser Effekten på eget kapital vid ingången av 2005 vid tillämpningen av de nya principerna för redovisning av finansiella instrument framgår på sidan 13 i delårsrapporten, förändring i eget kapital. Effekterna av omräkning av jämförelsetal avseende resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2004 samt eget kapital per beskrivs i not 1 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i not 31 i årsredovisningen Alla uppgifter är preliminära då de baseras på nu gällande IFRS standarder vilka kan komma att ändras fram till den 31 december Moderföretaget Moderföretagets redovisning upprättas i enlighet med RR 32, Redovisning för juridiska personer. Not 1. Sammanställning av effekter av övergången till IFRS MSEK jan-juni 2004 april-juni 2004 Resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt av övergång till IFRS Avsättningar för skador 3 2 Resultat enligt IFRS 1) Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRS: Övriga avsättningar 2) Eget kapital enligt IFRS ) IAS 39 tillämpas från och med utan krav på omräkning av jämförelsevärden och har därför varken påverkat resultatet under första halvåret 2004 eller eget kapital direkt, per ) SJ har i SJ Försäkring AB enligt reglerna för försäkringsbolag redovisat en aktuariellt beräknad avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador. Denna avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador i SJs egen verksamhet uppfyller ej kravet för avsättning enligt IAS

16 Definitioner Antal resor En enkel resa med SJ, med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital för 12 månaders perioden. Avkastning på sysselsatt kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månaders perioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan Personkilometer och Platskilometer i procent. Egentrafik Trafik som SJ AB bedriver på kommersiella grunder och som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter, till exempel X 2000 mellan Stockholm och Göteborg. Entreprenadtrafik Trafik som körs på uppdrag av trafikhuvudman (THM). SJ AB får betalt av THM för utfört uppdrag, till exempel Pågatågen. Likvida medel Summan av kortfristiga placeringar och kassa och bank. Nettoskuld Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel, dividerat med eget kapital. Nettoomsättning Rörelsens totala trafikintäkter inklusive bistrointäkter. Periodens resultat Resultatet efter skatt enligt redovisad resultaträkning. Personkilometer Antalet resor multiplicerat med reslängden. Platskilometer Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, dvs antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen. Ränteteckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets intäkter. 16

17 Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafiken inom ett län. Trafikintäkter Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av årets intäkter. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 17

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg

91% 90% Bokslutskommuniké. Januari december 2012. Resultat före skatt. Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK. Punktlighet Fjärrtåg Bokslutskommuniké Januari december 2012 Bokslutskommuniké 12 Resultat före skatt Punktlighet Fjärrtåg Punktlighet Regionaltåg 498 MSEK SJs resultat stärktes 2012 91% 90% SJs punktlighet ökade under året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader

DELÅRSRAPPORT. januari-juni 2014. beräknas på rullande 12 månader Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI juni Rörelseresultat, MSEK Punktlighet Fjärrtåg % Punktlighet Regionaltåg % 159 81 89 januari-juni beräknas på rullande 12 månader Innehåll Väsentliga händelser 3 Nyckeltal koncernöversikt

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2001 Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK -4 (22). Detta till följd av ökade kapital- och produktionskostnader för moderbolaget. Trafikintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 Perioden januari mars 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 004 MSEK (1 075) Koncernens rörelseresultat uppgick till -32 MSEK (-19). Koncernens resultat

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport

SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport SJ 10 SJ AB Årsredovisning 2010 Finansiell Rapport Innehåll SJ i korthet 1 Viktiga nyckeltal 2 2010 - ett utmanande år 3 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsöversikt 14 Koncernen - Rapport över totalresultat

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 SWEDOL AB (publ) 556127-6188 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007 HELÅRET 2007 Nettoomsättningen ökade med 36% till 719,7 Mkr (528,0 Mkr). Rörelseresultatet ökade med 46% till 100,2 Mkr (68,7 Mkr).

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer