SJs lönsamhet är på spåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJs lönsamhet är på spåret"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. SJs lönsamhet är på spåret - SJ stärker sin ställning med nya tåg, enklare bokning och attraktiva priser Delårsperioden januari - juni 2005 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till MSEK (2 790), en minskning med 0,8 %. Periodens resultat blev MSEK 155 (25), vilket är det bästa sedan bolagiseringen. Avkastning på eget kapital, 18,1% före skatt (-7,2%). Resultat per aktie uppgick till SEK 39 (6). Aktuellt kvartal april - juni 2005 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till MSEK (1 403), en ökning med 1,9 %. Periodens resultat blev MSEK 103 (71). Resultat per aktie uppgick till SEK 26 (18). Koncernöversikt Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter varav nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,5 2,8 9,0 5,6 5,9 3,0-12,4 Periodens resultat Avkastning på eget kapital, % 18,1-7,2 18,1-7,2 12,1-17,2-286,0 Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,8-27,6 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 1,3 3,3 1,3 2,0 0,8-1,4 Skuldsättningsgrad, ggr 2,1 1,5 2,1 1,5 1,9 2,2-42,2 Soliditet, % 23,2 24,5 23,2 24,5 24,0 18,9-1,6 Investeringar Medelantalet anställda Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS. Uppgifter för 2004 är omräknade till IFRS medan uppgifter avseende 2003 och 2002 är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper.

2 VD kommenterar Resemarknaden SJ har nu redovisat vinst tolv månader i rad, bortsett från januari då stormen Gudrun lamslog södra Sverige. Vi har fått en stabil lönsamhet genom att sänka kostnader och bättre anpassa tågtrafiken till resebehovet. Resandet är i stort sett oförändrat mot i fjol men tåget har, på vissa sträckor, tagit marknadsandelar från bilen. Tåget stärker sin marknadsposition och är det miljövänligaste sättet att resa. Affärsplan Vi har haft en svår omställningsperiod främst för alla anställda, men även för våra ägare. Genom hårt arbete har vi på två år vänt från konkurshot till stabil lönsamhet och god kvalitet. Tåget har nog aldrig varit mer rätt i tiden än just nu. Inte bara av miljö och energiskäl utan också för möjligheten att man kan resa under tiden man gör något annat. I syfte att berätta om det nya SJ som successivt växer fram startade SJ Framtidståget den 24 maj i Gävle med vidare destination till Stockholm, Örebro, Linköping, Malmö och med final i Göteborg. Vi mötte cirka besökare på resan och presenterade våra nya tåg såväl som nya servicekoncept. Ombord på våra ombyggda och nya tåg kommer vi att erbjuda mobiltelefoni och Internet i kombination med förbättrad åkkomfort. I Bistron serveras mat och dryck framtagna av föreningen Årets Kock i samarbete med en av landets främsta vinexperter. SJ satsar på god service i kombination med attraktiva priser. Vi vill få resenärerna att känna att det är trevligt, trivsamt och prisvärt att åka tåg och att man kan använda tiden på bästa sätt. Det ska vara enkelt att resa. I maj introducerades vår nya hemsida, som gör det enklare att navigera och hitta den information man söker när man planerar och bokar sin resa. Man kan även se prisjämförelser mellan olika resealternativ, något som varit mycket efterfrågat av våra kunder. I höst förenklar vi ytterligare genom att införa biljettlöst resande för alla SJs resenärer. Punktligheten Punktligheten under det första halvåret var 92,1 % (92,6). April månads punktlighet till slutstation blev 95 % för alla SJs tåg. Det är den bästa siffran för en enskild månad sedan april Viktiga händelser SJ tog över tågtrafiken på Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar och på Tjustbanan mellan Linköping och Västervik efter BK Tågs konkurs i april. Merresor AB, i vilket SJ är delägare, kör sedan maj Krösatågen som trafikerar Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Halland. I april bildade SJ och Tågkompaniet ett gemensamt bolag, Stockholmståg AB, för att lämna ett anbud på pendeltågstrafiken i Stockholm. Sträckan mellan Kristianstad och Karlskrona ska elektrifieras. Det sista dieseltåget på Blekingekustbana gick i juni och fram till sommaren 2007 ersätts SJs tågtrafik med buss. Just nu-biljetten introducerades även i första klass den 4 april. Vi säljer för närvarade biljetter per vecka i första klass och Just nu-biljetter per dag i andra klass. Nästan hälften av alla biljetter som SJ säljer är lågprisbiljetter. Framtidsutsikter Med nya tåg, förenklat resande, bättre service och attraktivare kunderbjudanden skall vi få människor i Sverige att resa med tåg som aldrig förr. Vår vision är att alla skall vilja ta tåget, en kraftfull ambition för expansion och ökade marknadsandelar. Trots en något trög resemarknad och tuff konkurrens från lågprisflyg och bil, har SJ gjort sitt bästa halvårsresultat sedan bolagsbildningen. Vi tror, med nuvarande kända förutsättningar, på ett helårsresultat minst i nivå med föregående år. 2

3 Delårsperioden januari juni 2005 Marknadsutveckling Allt fler pendelresenärer som reser till Stockholm från orter som Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje, men även Linköping, Norrköping och Nyköping har upptäckt fördelarna med att ta tåget och låta bilen stå. Samma trend noterar vi i Öresundsområdet. Antalet regionala resor runt 10 mil ökade med 2 % under andra kvartalet och de halvlånga resorna, på cirka 30 mil, ökade med 8 %. Konkurrensen från lågprisflyg och buss har märkts tydligast på linjen Stockholm Sundsvall, en sträcka som också varit utsatt för omfattande banarbeten vilket ytterligare påverkat tågresandet negativt. Intäktsutvecklingen för andra kvartalet visar att allt fler reser med SJ och att man också har hittat de attraktiva Just nu-priserna. Det har blivit enklare att själv boka sin resa tack vare introduktionen av SJs nya hemsida i slutet av april. Fyra av tio resor bokas idag via självbetjäningskanalerna och av dessa står fritidsresenärerna för 86 %. Bilden av SJ i media Den turné som genomfördes under maj och juni i syfte att visa upp ett SJ i förvandling, har i kombination med tv-reklam och annonsering givit positiv effekt i media. Jämfört med för två år sedan har andelen kritiska artiklar halverats. Ytterligare marknadsföringsinsatser för att lyfta fram våra konkurrenskraftiga Just nu-priser har inletts under sommaren. Fotbollssamarbete SJs samarbete med Svenska Fotbollförbundet innebär bland annat att vi kan erbjuda fotbollsintresserade billiga och enkla resor till landskamperna genom specialinsatta fotbollståg till alla VM-kvalmatcher på hemmaplan. Det första fotbollståget gick till Göteborg inför Sveriges match mot Malta på Ullevi den 4 juni. Effektiv produktion grundar för tillväxt Beläggningsfaktorn på tågen utvecklas positivt. För X 2000-tågen var den under perioden 58 % vilket är 5 procentenheter högre än i fjol. Med en bättre anpassning mellan utbud och efterfrågan uppnås också ett bättre resursutnyttjande. Den allt effektivare produktionen stärker SJs konkurrenskraft på resemarknaden, vilket är viktigt inför kommande trafikavtalsupphandlingar. Vår trafik uppvisar följande utveckling i en jämförelse med föregående år: Utbud och beläggning Jan-jun Index mot 2005 föregående år Personkilometer (miljoner) Platskilometer (miljoner) Beläggningsgrad (%) Antal resor (miljoner) 16,7 96 3

4 Säsongseffekter Rörelsens intäkter varierar normalt under året med nedgång vid halvårsskiftet. SJ har det senaste året balanserat detta bättre genom att köra färre tåg när efterfrågan är låg och därmed uppnås en bättre ekonomisk balans. Nedan visas intäkterna exklusive engångsposter i en jämförelse med föregående år. Intäkter MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Kvartal Ekonomisk utveckling Från och med 2005 tillämpar SJ IFRS, International Financial Reporting Standards, i koncernredovisningen. Se vidare i avsnittet om redovisningsprinciper. Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (2 790), vilket är en minskning med 0,8 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 624), vilket är en minskning med 0,4 %. Den totala intäktsminskningen om MSEK 21 förklaras av såväl ökningar som minskningar. I januari drabbade en storm de västra och södra delarna av landet vilket minskade intäkterna med cirka MSEK 15. Vidare har ändrad trafik medfört ett intäktsbortfall med drygt MSEK 65 då Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik. SJ betalar inte längre försäljningsprovision till resebyråerna utan från och med april 2004 säljer SJ resor till nettopris. Denna förändring av affärsvillkoren har medfört en intäktsminskning om cirka MSEK 18 jämfört med första halvåret 2004 vilket dock uppvägs av motsvarande lägre kostnader. Bistroförsäljningen, som från och med april 2004 drivs i egen regi, uppgår under första halvåret 2005 till MSEK 40 (15), en ökning med MSEK 25. Under perioden har en övrig intäkt om MSEK 28 redovisats vilken avser resultat från tidigare salelease backaffärer. SJ har under 2005 erhållit skadeståndsersättning löpande vilket är en principskillnad i förhållande till föregående år då skadståndsersättning fakturerades först när SJ belastats med den totala kostnaden för skadan. Denna principförändring har medfört en ökad intäkt om cirka MSEK 11. Under första halvåret 2004 såldes även fem fordon till Israel Railways Ltd. med en reavinst om ca MSEK 11. Med hänsyn taget till ovanstående är det första halvårets intäkter cirka MSEK 24 högre än föregående år. 4

5 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick till MSEK (1 525), vilket är en minskning med 4,5 %. Bland större kostnadsminskningar kan nämnas kostnader för försäljningsprovisioner, tjänster ombord samt tillsyn och service som totalt minskat med MSEK 66. Delar av Linx tidigare trafik utförs nu av annan operatör vilket tillsammans med den ändrade trafiken i Bergslagen har minskat kostnaderna med cirka MSEK 50. Bland annat har denna minskning i trafikutbudet resulterat i att kostnader för el och infrastrukturavgifter minskat med MSEK 18. Avslutade tvister har minskat rörelsens kostnader med MSEK 44. SJ har en avsättning för skadeståndslivräntor i balansräkningen. Denna hänförs till skador som har inträffat och som är fastställda före bolagiseringen Per har en översyn av beräkningen av livräntorna gjorts vilken medfört att rörelsens kostnader har ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som tidigare under året har belastat finansiella kostnader. Stormen i januari har bland annat medfört ökade kostnader för ersättningstrafik med mera uppgående till cirka MSEK 15. Personalkostnaderna som uppgick till MSEK 787 (837) har minskat med MSEK 50 jämfört med föregående år. Trots ökade kostnader för omstrukturering och för att egen personal utfört tillsyn och servicetjänster samt bistroverksamhet under första halvåret 2005 har tidigare effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier resulterat i lägre kostnader totalt. Kostnader för omstrukturering avseende intresseföretaget Linx tillsammans med viss omstrukturering i försäljningsorganisationen uppgår till MSEK 24. Avskrivningarna har under halvåret netto minskat med MSEK 8 till MSEK 243. Minskningen beror främst på de utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 samt på försäljning av fordon i maj Upprustning av X 2000 har påbörjats under perioden vilket har ökat avskrivningarna. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgår till MSEK -76 (-100). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets första halvår uppgår till MSEK 207 (77) vilket är en förbättring med MSEK 130. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av nettot av minskade intäkter med MSEK 21 och minskade kostnader med MSEK 151. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen för perioden uppgår till 7,5 % (2,8). Finansiella poster Finansnettot uppgår under perioden till -52 (-52). Räntekostnaderna för leasingavtal, förlustavtal, räntederivatavtal samt avgiften till Riksgäldskontoret har minskat. Under första halvåret föregående år erhölls intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31. Dessa intäkter saknar motsvarighet under aktuell period Avsättningen för skadeståndslivräntor per har medfört att finansiella kostnader belastats med MSEK 2 på grund av att avsättningen nuvärdesberäknats. Resultat efter finansiella poster Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till MSEK 155 (25), vilket är en förbättring med MSEK 130. Förbättringen jämfört med samma period föregående år förklaras av nettot av minskade intäkter med MSEK 21 och minskade kostnader med MSEK 151. Finansnettot har inte förändrats i förhållande till samma period föregående år. Periodens skatter Periodens skatt uppgår till MSEK 0 (0). Den uppskjutna skatten på outnyttjade förlustavdrag uppgår till MSEK 0 (0). Periodens resultat Periodens resultat uppgår till MSEK 155 (25). 5

6 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar av rörelsekapital) Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till MSEK 163 (27). Ökningen förklaras huvudsakligen av minskade kostnader genom effektiviseringar av verksamheten. Den positiva justeringspost som avsättningar utgör har dock minskats i samband med en omklassning till kortfristiga skulder. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital har ökat till MSEK 49 (-79). Ökningen förklaras främst av en omklassning från avsättningar till kortfristiga skulder samt av ökade leverantörsskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till MSEK -86 (-9). Förvärv av anläggningstillgångar avser främst investeringar i upprustning av X 2000-fordon samt aktieägartillskott i intressebolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till MSEK -483 (-43). Försämringen beror till största delen på en utlåning till affärsverket Statens järnvägar om MSEK 470. Med en månads varsel kan hela eller delar av utlåningen återbetalas. Koncernens likvida medel minskade under första halvåret 2005 med MSEK -357 (-103) till MSEK 657 (446) vid periodens slut. Finansiering och Investeringar SJ ABs investeringar har fram till december 2003 i huvudsak finansierats med finansiell leasing som härstammar från tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar. Dessa leasingavtal löper ut under åren Hittills har 6 av 43 beställda nya regionaltåg levererats. De erlagda förskotts- och leveransbetalningarna är till största delen interimsfinansierade genom Nordea. Övriga delar har finansierats direkt av SJ AB. Efter leverans av samtliga tåg kommer den långfristiga finansieringen att maximalt uppgå till MSEK Koncernens långfristiga räntebärande skulder bestod vid första kvartalets utgång huvudsakligen av betalningsåtaganden för SJ ABs finansiella leasingkontrakt och uppgår till MSEK (2 395) varav MSEK (0) avser interimsfinansiering av regionaltågen ovan. För övriga leasinglån tillkommer en riskavspeglande avgift som Riksgäldskontoret fastställer. För år 2005 har denna beräknats till 0,5 procentenheter, men är ännu inte fastställd. Den genomsnittliga bindningstiden för erhållna lånelöften uppgår till 7,3 år (7,0) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,7 år (2,2). Den genomsnittliga upplåningsräntan i den totala låneportföljen uppgick till 3,6 % (4,5) på balansdagen. SJ AB har per en kreditram på MSEK hos Riksgäldskontoret varav MSEK 200 har ianspråktagits för att garantera SJ Försäkring ABs försäkringstekniska avsättningar. Därutöver har SJ en outnyttjad kredit på MSEK 100 hos Nordea. Nettoskulden uppgår per juni månad till MSEK (2 111), vilket är en ökning med MSEK 376 sedan årsskiftet. I och med införandet av IAS 39, Finansiella instrument, den 1 januari 2005 har eget kapital minskat med MSEK 106 per Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. 6

7 Organisation och medarbetare SJ-koncernen har (3 356) medarbetare, fördelat på 35 % kvinnor och 65 % män. Yrkeskategorierna fördelar sig inom fyra områden: köra tåg 27 % (29), växla tåg 3 % (1), ge service ombord 33 % (33), sälja resor 16 % (17) samt planera och administrera 21 % (20). Under juni månad har åkstationerna Karlstad och Karlskrona lagts ned. Detta berör cirka 30 lokförare och ombordpersonal i Karlstad samt sex lokförare i Karlskrona. Uppsägnings- och omplaceringsarbetet för dessa har påbörjats. Den administrativa personalen bestående av elva personer som i januari övertogs från det nedlagda tågbolaget Linx är övertalig och har sagts upp eller kommer att sägas upp alternativt omplaceras. Minskning av personalstyrkan inom division Försäljning har påbörjats under första halvåret. Cirka 30 säljare berörs på ett flertal resebutiker runt om i landet. Neddragningarna är en följd av det ändrade köpmönstret med mer självbetjäning. I och med att SJ tog över trafiken på Stångådal- och Tjustbanorna den 2 maj har rekrytering av personal skett i Linköping. Sjukfrånvaron uppgår det första halvåret till 9,5 % (8,9). Ett projekt har startats tillsammans med Aktiv Arbetsmedicin AB för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. En förstudie har gjorts och ett mer systematiskt arbete med den långa såväl som den korta sjukfrånvaron har inletts. Samtidigt analyseras de bakomliggande faktorerna till varför sjukfrånvaron ligger så högt, för att en åtgärdsplan med inriktning på friskvård och hälsa ska kunna utarbetas. Under hösten kommer den årliga medarbetarundersökningen att genomföras. De temadagar för all personal som påbörjades under våren fortsätter under hösten. Vidare kommer en uppföljning av utbildningen Leda i förändring för alla chefer och arbetsledare att påbörjas under samma period. Sjukfrånvarons fördelning: Jan-jun Jan-jun Helår Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av den ordinarie arbetstiden 9,5% 8,9% 8,6% Andel av den totala sjukfrånvaro som avser en sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 51,1% 53,4% 54,3% Sjukfrånvarons fördelning Dag ,6% 4,1% 3,9% Dag 60-4,9% 4,8% 4,7% Total sjukfrånvaro 9,5% 8,9% 8,6% 7

8 Moderföretaget Moderföretaget SJ AB, med styrelsens säte i Stockholm, omfattar 99 % av koncernens intäkter. Egentrafiken, inklusive intäkterna för resande med länstrafikkort på SJ ABs tåg, utgör den dominerande intäktskällan. Moderföretagets utveckling per kvartal och helår illustreras i nedanstående tabell: Översikt moderföretaget Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Helår Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,2 2,2 8,9 5,0 5,6 2,4-12,6 Periodens resultat Eget kapital Balansomslutning Soliditet, % 21,7 22,6 21,7 22,6 22,5 17,8-2,2 Investeringar Årsanställda, genomsnittligt antal Aktuellt kvartal april - juni 2005 Ekonomisk utveckling Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter uppgick till MSEK (1 403), vilket är en ökning med 1,9 %. Nettoomsättningen uppgick till MSEK (1 307), vilket är en ökning med 1,8 %. Den totala intäktsökningen om MSEK 27 förklaras av såväl ökningar som minskningar. Under aktuellt kvartal har en övrig intäkt om MSEK 28 redovisats vilken avser resultat från tidigare sale-leasebackaffärer. Den ändrade trafiken på grund av att Tåg i Bergslagen drivs av underleverantör och SJ inte längre bedriver delar av Linx tidigare trafik har medfört ett intäktsbortfall under kvartalet om cirka MSEK 30. Under andra kvartalet 2004 såldes dessutom fem fordon till Israel Railways Ltd. med en reavinst om ca MSEK 11. Med hänsyn taget till ovanstående är det andra kvartalets intäkter cirka MSEK 40 högre än under motsvarande period föregående år. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader uppgick under kvartalet till MSEK 753 (713), en ökning med 5,6 %. Ökningen beror bland annat på att en översyn av beräkningen för skadeståndslivräntor utförts vilket har medfört att rörelsens kostnader för kvartalet ökat med MSEK 30. Beloppet inkluderar MSEK 15 som tidigare under året har belastat finansiella kostnader. Därutöver har satsningen på opinionsbildande turnéverksamhet samt tv-reklam och annonsering under kvartalet medfört ökade kostnader. Den omnämnda trafikutbudsminskningen har bidragit till minskade kostnader uppgående till cirka MSEK 20. Personalkostnaderna som uppgick till MSEK 388 (439) har minskat med MSEK 51 jämfört med föregående år. Effektiviseringar av verksamheten tillsammans med lägre kostnader för pensionspremier har resulterat i denna minskning. 8

9 Avskrivningarna har under perioden netto minskat med MSEK 2 till MSEK 123. Utrangeringar av äldre fordon som har gjorts under sista kvartalet 2004 samt försäljning av fordon i maj 2004 har bidragit till minskade avskrivningar. Den upprustning av X 2000 som har påbörjats under året har medfört att avskrivningarna ökat. Övriga rörelsekostnader, vilka avser dotterbolagens rörelsekostnader exklusive personalkostnader och avskrivningar, uppgår till MSEK -37 (-48). Rörelseresultat Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgår till MSEK 129 (78) vilket är en förbättring med MSEK 51 jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras av såväl ökade intäkter med MSEK 27 som av minskade kostnader med MSEK 24. Periodens resultat Periodens resultat uppgår till MSEK 103 (71) vilket är en förbättring med MSEK 32. Kassaflöde och finansiering Finansnettot i kvartalet MSEK -26 (-7) jämfört med samma period föregående år försämrades med MSEK -19. Under andra kvartalet föregående år erhölls intäkter i samband med lösen av ett leasingavtal samt en reavinst vid försäljning av aktier uppgående till totalt MSEK 31 vilka saknar motsvarighet under andra kvartalet I övrigt har räntekostnaderna minskat jämfört med motsvarande kvartal föregående år huvudsakligen beroende på en lägre ränta på konstaterade förlustavtal. Kvartalsöversikt Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-jun Apr-jun Belopp i MSEK Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 5,8-0,1 9,0 5,6 Periodens resultat Investeringar Anställda vid perioden slut Händelser efter periodens utgång Under juli har försäljning av dieselfordon till israeliska järnvägen slutförts med en vinst om cirka MSEK 31. Rapporttillfällen Delårsrapport januari-september november, 2005 Bokslutskommuniké januari, 2006 Årsredovisning 2005 mars, 2006 Ekonomisk information kan beställas från SJ AB, Kommunikation, Stockholm. SJs presstjänst har telefonnummer Finansiell information finns även på vår hemsida: Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 22 augusti 2005 Ulf Adelsohn Styrelseordförande Jan Forsberg Verkställande direktör 9

10 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Helår Belopp i MSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK Antalet aktier vid periodens utgång Uppgifter avseende 2003 är ej presenterade enligt IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. 10

11 Balansräkning i sammandrag Koncernen 30 jun 30 jun 31 dec Belopp i MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jan-jun Jan-jun Apr-jun Apr-jun Helår Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av korta fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Försäljning av aktier och andelar Långfristig placering Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten -53 Erhållet aktieägartillskott Utlåning Amortering av leasingskuld Upptagande av leasinglån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

13 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Eget kapital Förändringar jan-jun 2005: Förändrad redovisningsprincip, IAS Förändring kassaflödessäkring -7-7 Disposition av föregående års resultat Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Periodens resultat Eget kapital Per den 30 juni 2005 uppgår ackumulerat belopp för kassaflödessäkringar till MSEK Koncernen Aktie Bundna Fritt eget Summa Belopp i MSEK kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital Förändringar jan-dec 2004: Aktieägartillskott Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Justerad kapitalandel Periodens resultat Eget kapital

14 Nyckeltal Koncernen Jan-jun Jan-jun Helår Helår Helår Helår Rörelsens intäkter, MSEK varav nettoomsättning Rörelseresultat, MSEK Resultat efter finansiella poster Periodens resultat, MSEK Resultat per aktie, SEK Förändring av likvida medel, MSEK Investeringar, MSEK Marginaler Rörelsemarginal, % 7,5 2,8 5,9 3,0-12,4 4,1 Vinstmarginal, % 5,6 0,9 3,4-1,7-17,4-0,9 Kapitalstruktur vid periodens utgång Eget kapital, MSEK 1) Sysselsatt kapital, MSEK Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,3 1,2 1,8-27,6 4,8 Räntebärande nettoskuld, MSEK Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 1,3 2,0 0,8-1,4 0,9 Skuldsättningsgrad, ggr 2,1 1,5 1,9 2,2-42,2 7,6 Soliditet, % 1) 23,2 24,5 24,0 18,9-1,6 8,7 Medelantalet årsanställda Jul 04- Jul 03- Helår Helår Helår Helår jun 05 jun Avkastningsmått Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,7 3,1 8,2 5,8-8,6 5,9 Avkastning på eget kapital, % 1) 18,1-7,2 12,1-17,2-286,0-3,8 Uppgifter avseende 2003, 2002 och 2001 är ej omräknade till IFRS utan är presenterade enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Avkastningsmåtten på eget kapital och sysselsatt kapital har dock omräknats till IFRS för perioden juli 03-juni 04. 1) I och med införandet av IAS 39 from 2005 har eget kapital minskat med MSEK 106 per Jämförelseuppgifterna för finansiella instrument avseende 2004 är inte omräknade enligt de nya redovisningsprinciperna. 14

15 Redovisningsprinciper Koncernen Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2004 med beaktande av de förändringar som övergången till International Financial Reporting Standards (IFRS) innebär och som beskrivs i not 31 till årsredovisningen. I denna not framgår bland annat att IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser Effekten på eget kapital vid ingången av 2005 vid tillämpningen av de nya principerna för redovisning av finansiella instrument framgår på sidan 13 i delårsrapporten, förändring i eget kapital. Effekterna av omräkning av jämförelsetal avseende resultatet för andra kvartalet och första halvåret 2004 samt eget kapital per beskrivs i not 1 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i not 31 i årsredovisningen Alla uppgifter är preliminära då de baseras på nu gällande IFRS standarder vilka kan komma att ändras fram till den 31 december Moderföretaget Moderföretagets redovisning upprättas i enlighet med RR 32, Redovisning för juridiska personer. Not 1. Sammanställning av effekter av övergången till IFRS MSEK jan-juni 2004 april-juni 2004 Resultat enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekt av övergång till IFRS Avsättningar för skador 3 2 Resultat enligt IFRS 1) Aktie Bundna Fritt eget Summa kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper Effekter av anpassning till IFRS: Övriga avsättningar 2) Eget kapital enligt IFRS ) IAS 39 tillämpas från och med utan krav på omräkning av jämförelsevärden och har därför varken påverkat resultatet under första halvåret 2004 eller eget kapital direkt, per ) SJ har i SJ Försäkring AB enligt reglerna för försäkringsbolag redovisat en aktuariellt beräknad avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador. Denna avsättning för inträffade men ej kända eller rapporterade skador i SJs egen verksamhet uppfyller ej kravet för avsättning enligt IAS

16 Definitioner Antal resor En enkel resa med SJ, med eller utan byten. Avkastning på eget kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital för 12 månaders perioden. Avkastning på sysselsatt kapital Periodens resultat (rullande 12 månader) plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital för 12 månaders perioden. Balansomslutning Totala tillgångar. Beläggningsgrad Relationen mellan Personkilometer och Platskilometer i procent. Egentrafik Trafik som SJ AB bedriver på kommersiella grunder och som helt eller delvis finansieras av biljettintäkter, till exempel X 2000 mellan Stockholm och Göteborg. Entreprenadtrafik Trafik som körs på uppdrag av trafikhuvudman (THM). SJ AB får betalt av THM för utfört uppdrag, till exempel Pågatågen. Likvida medel Summan av kortfristiga placeringar och kassa och bank. Nettoskuld Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel. Nettoskuldsättningsgrad Nettot av: räntebärande avsättningar och skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel, dividerat med eget kapital. Nettoomsättning Rörelsens totala trafikintäkter inklusive bistrointäkter. Periodens resultat Resultatet efter skatt enligt redovisad resultaträkning. Personkilometer Antalet resor multiplicerat med reslängden. Platskilometer Offererade platskilometer utbjudna till försäljning, dvs antalet tillgängliga platser multiplicerat med den sträcka de körs. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen. Ränteteckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av årets intäkter. 16

17 Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetens andel i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Trafikhuvudman (THM) Ansvarig för den lokala och regionala linjetrafiken för persontrafiken inom ett län. Trafikintäkter Intäkter av egentrafik och entreprenadtrafik. Tågkilometer Summan av alla tågs körsträckor. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i procent av årets intäkter. SJ AB Stockholm Besöksadress: Centralplan 19 Org.nr: Tel: E-post: Hemsida: 17

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till:

Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick till: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Jämtland. Fler resande och lägre kostnader ger rekordresultat i tredje kvartalet Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005. En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Utsikt från ett tågfönster i Värmland. SJs bästa resultat En resa på tre år från kontrollbalans till stor vinst Året i sammandrag januari - december

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills

SJ ABs bästa tredjekvartal hittills DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2004 SJ ABs bästa tredjekvartal hittills Delårsperioden januari - september 2004 Rörelsens intäkter för årets första nio månader uppgick till MSEK 4 222

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning

SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2006 Utsikt från ett tågfönster i Södermanland SJ har nått ägarens lönsamhetskrav och föreslår utdelning Helåret januari december 2006 Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden

Rekordresultat och nya investeringar för framtiden BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 JANUARI-31 DECEMBER 2007 X 2000 mellan Alingsås och Göteborg Rekordresultat och nya investeringar för framtiden Helåret januari-december 2007 Nettoomsättningen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 SJ AB Delårsrapport 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Tredje kvartalet i korthet Trafikintäkterna ökade med 3 % jämfört med motsvarande period 2002 och uppgick till MSEK 4 063 (3 930)*. Trafikintäkter omfattar

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer