Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN 2012-2013"

Transkript

1 Stiftelsen Sedmigradsky Munksnäs Småbarnsskola VERKSAMHETSPLAN Grundvägen Helsingfors Tfn: (09) , /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs småbarnsskola s Daghemmets verksamhetsprinciper s Daghemmets verksamhetsidé 2. Presentation av verksamheten s. 8 s Verksamhetens struktur s Krabaternas och Filurernas dags- och veckoschema s Gemensamma fester för högtider och traditioner s Mottagandet av nya familjer s Ansökan om dagvård s Den första kontakten s Introduktion av nya barn och familjer s Egenvårdarmodellen och hembesök s Mjuklandning s Föräldrasamarbete s Dagliga samtal s Föräldrasamtal s Föräldramöten s Veckoschema och månadsbrev s Specialdagvård s Verksamhetsåret En konkret handlingsplan s Övergripande målsättningar s Matematik s. 24 2

3 3.1.2 Natur och miljö s Fysisk utveckling och hälsa s Konst och kultur s Etik och livsåskådning s Språk och kommunikation s Utvärdering av verksamheten s Utvärdering av verksamhetens struktur s Utvärdering av fostringsgemenskapen och föräldrasamarbete s Utvärdering av handlingsplanen s Tillämpning av utvärderingen s Behandling av feedback s Bilaga 1, Mjuklandning en introduktion till vårt daghem s. 30 3

4 1 Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl är en privat stiftelse som anordnat barndagvård i över 150 år inom Helsingfors stads område. Stiftelsens grundare är titulärrådet Frans Fredric Sedmigradsky, som föddes och växte upp i Stockholm, innehade en ritlärartjänst vid Åbo Akademi, men tillbringade största delen av sitt liv i St Petersburg som porträtt- och landskapsmålare. Till Helsingfors kom han som pensionär och gjorde upp ett testamente till förmån för barnen i Helsingfors. Detta testamente skrevs så skickligt att det än i dag kan följas för en modern dagvårdsverksamhet. Syftet med Stiftelsen Sedmigradskys verksamhet är att erbjuda en god basvård för barnen. Stiftelsen Sedmigradskys verksamhetsidé är att ge barnen en trygg dagvård av god kvalitet i en positiv miljö. Barnens individualitet beaktas och den finlandssvenska kulturen och språket ges stor vikt. Detta åstadkommer daghemmen genom rutiner, kontinuitet och växelverkan. Munksnäs Småbarnsskola har 33 vårdplatser fördelade på två avdelningar - en grupp för de yngre barnen (ca 1-3 år), Krabaterna, och en grupp för de äldre barnen, upp till förskoleåldern, Filurerna. Vi har en egen stor gård, precis invid Munksnäs stora parkområden. Öppethållningstiderna är kl På daghemmet arbetar behörig personal. Maten tillreds i vårt eget kök. På vårt veckoprogram står bl.a. utflykter i närmiljön, lek och rörelse, musik och skapande med färg och form. Språket uppmärksammas mycket i vår verksamhet vi 4

5 läser varje dag för barnen och vi uppmuntrar dem att själva uttrycka sig muntligt. Vi vill skapa en trygg miljö för att stöda barnet att utveckla sina sociala färdigheter. En föräldraförening verkar i daghemmet sedan hösten Viktigt för oss är: trygghet, respekt och omtanke att stöda barnets språkutveckling lek i alla dess former en lugn och positiv atmosfär ett gott samarbete med föräldrarna Föreståndare: Catja Correa Adress: Grundvägen Helsingfors Tfn: (09) , e-post: Personalen nås på adresserna men allra säkrast på daghemmets mobilnummer. 1.1 Daghemmets verksamhetsprinciper 5

6 Värdegrund Centrala, internationella avtal om barns rättigheter, nationella bestämmelser och övriga styrdokument på området formar värdegrunden i småbarnsfostran i Finland. I konventionen om barns rättigheter ställs barnets människovärde i främsta rum. I anslutning till det här grundläggande värdet anges fyra allmänna principer: förbud mot diskriminering och ett krav om att barnen skall behandlas jämlikt barnets bästa barnets rätt att leva och att utvecklas harmoniskt barnets åsikt skall beaktas Dessa principer konkretiseras på daghemmen genom vår uppgift att värna om barnets rätt till: trygga människoförhållanden att växa upp, utvecklas och lära sig i trygga förhållanden en trygg och hälsosam miljö i vilken det är möjligt för barnet att leka och fungera på ett mångsidigt sätt att bli förstådd och uppmärksammad enligt sin ålder och utvecklingsnivå få specialstöd i den mån som sådant behövs egen kultur, eget modersmål, egen religion eller livsåskådning Stiftelsens pedagogiska principer är långt de samma på alla fyra daghem, men sättet att genomföra dem kan variera. Den övergripande värdegrunden är dock gemensam. Den bygger på dagvårdslagen (36/1973) och förordningens krav ( 239/1973) på trygg dagvård och därutöver konventionen om barnens rättigheter. Daghemmen har som målsättning att tillsammans med föräldrarna ge varje barn en god start i livet, i trygghet och med en sund självkänsla. 6

7 1.2 Daghemmets verksamhetsidé På vårt daghem strävar vi efter att varje barn skall få en trygg tillvaro. Både den fysiska och psykiska tryggheten är av lika vikt. Rutinerna och reglerna på daghemmet skall vara begripliga och tydliga för barnen. Personalen skall vara yrkesskunnig, stabil och motiverad. Den vuxna skall vara en trygg punkt som barnen vet att de kan ty sig till i alla situationer. Vi är öppna med alla sinnen för barnens impulsiva intressevärd. Inne- och uteområden skall vara så trygga som möjligt, samtidigt som de skall ge inspiration och utmaningar för lek och inlärning. Daghemmet skall stöda och ta hänsyn till varje barn, samtidigt som helhetsynen och gemenskapen beaktas. Daghemmet skall säkra barnet en uppväxt och inlärningsmiljö som är anpassad till varje barns ålder och funktionsnivå och ge trygghet mot psykiska och fysiska skadeverkningar. Daghemmet skall stärka barnets möjligheter till att uppleva att de lyckas och duger samt skapa en gemenskap med andra barn. Vi strävar efter att barnen inom verksamheten lär sig att beakta andra människor och respektera dem. De skall finna glädje i andras sällskap. Samtidigt försöker vi lära barnen att trivas med sig själva och bli självständigare. Vi vill stöda barnets utveckling till en sund självuppfattning och ett gott självförtroende. Att föra vidare det finlandsvenska kulturarvet och språket är viktigt för oss. Föräldrarna skall ha insikt i verksamheten genom föräldramöten, veckoscheman, informationsbrev vid behov och samtal med personalen. 7

8 2. PRESENTATION AV VERKSAMHETEN 2. 1 Verksamhetens struktur Munksnäs småbarnsskola är indelad i två grupper Krabaterna (de yngre) har 12 platser och Filurerna (de äldre barnen) har 21 platser. Vid daghemmet jobbar våren 2013 följande personal: Krabatavdelningen: Marina Enström, barnskötare Anna Stoltzenberg, barnskötare Mia Österman, barnskötare Catja Correa, föreståndare Filuravdelningen: Petra Troberg, barnträdgårdslärare, viceföreståndare Ann- Christine Illman, barnträdgårdslärare Erja Malén, barnskötare Johanna Nordman, biträde Kök: Tommi Terho 8

9 Daghemmet är öppet under vardagarna året runt, förutom i juli och mellan jul och nyår. Öppethållningstiderna beror på föräldrarnas behov av vård för barnen. Vi öppnar tidigast kl och stänger senast kl Föräldrarna skall komma överens med personalen ifall behov av vård finns utanför daghemmets normala öppethållningstid (kl ), så att personalresurserna används på möjligast effektiva sätt. Föräldrarna bekantar sig med dags- och veckoschemat då barnet börjar i daghemmet. Veckoschemat, som även skickas hem elektroniskt, finns upphängt på gruppernas anslagstavlor. På veckoschemat finns uppskrivet förutom den dagliga verksamheten även eventuella utfärder och viktiga klockslag, tex. då vi åker i väg från daghemmet på en utfärd och vilka personer som arbetar i gruppen den veckan.. Då barnet börjar på daghemmet går vi igenom alla rutiner som föräldrarna behöver känna till (var lämna regnkläder, ytterkläder, reservkläder, handtvätt, skoskydd, namn på alla barnens kläder, osv. ). 9

10 2.1.1 Krabaternas och Filurernas dags- och veckoschema Krabaternas dagsschema (tiderna är riktgivande): Kl Daghemmet öppnar Kl Morgonmål Kl Utevistelse Kl Planerad verksamhet inomhus (ibland utomhus) Kl Kl Lunch Vila Kl Mellanmål Kl Utevistelse/ lek inomhus tills daghemmet stänger kl (Vid behov är daghemmet öppet till kl ) 10

11 Krabaternas veckoschema: Måndag Visuell saga Tisdag START- livskunskap för de minsta Onsdag Skapande verksamhet Torsdag Ledda rörelsestunder Fredag Musik 11

12 Filurernas dagsschema(tiderna är riktgivande): Kl Daghemmet öppnar Kl Morgonmål Kl Utevistelse/Planerad verksamhet i smågrupper utomhus/inomhus Kl Saga Kl Lunch Kl Vila Kl Fri lek och olika bordsaktiviteter Kl Samling Kl Mellanmål Kl Utevistelse/ lek inomhus tills daghemmet stänger kl (Vid behov är daghemmet öppet till kl ) 12

13 Filurenas veckoschema: Måndag Språklekar Tisdag Skapande verksamhet Onsdag Rörelse Torsdag Natur, miljö, experiment, matematik Fredag Inneverksamhet antingen på för- eller eftermiddagen med betoning på fri lek. Vi strävar efter att i mån av möjlighet ofta indela barnen i mindre grupper. 13

14 2.1.2 Gemensamma fester för högtider och traditioner De flesta fester i daghemmet firas gemensamt av Filurer och Krabater. Föräldrar inbjuds till vissa tillfällen och får då bekanta sig med övriga föräldrar och se sitt barn i dess vardagsmiljö, till exempel höstfesten som ordnas varje oktober. Våra fester grundar sig på den finlandsvenska kulturen och vi noterar även högtider inom kristendomen. Årstiderna för med sig olika traditioner och fester, så som fastlagstisdag, valborg och självständighetsdag. Frans Fredric Sedmigradskys födelsedag uppmärksammas. I oktober ordnar vi en höstfest för hela familjen med skördesoppa. Traditionsenligt fotograferas barnen under hösten. Vi uppmärksammar mor- och farsdagen på daghemmet. Lillajul firas med glögg ute på verandan. Vi dansar ringdanser och äter risgrynsgröt. Vi firar advent och tänder respektive antal ljus. Självständighetsdagen firas värdigt med lunch vid långbord och flaggor. Vi firar Lucia med att lussa kanske också utanför daghemmet Till julfesten bjuder vi in familjerna Runebergsdagen firas med tårtor. På fastlagstisdag åker vi i backen i mån av möjlighet och äter fastlagsbullar. Vändagen och vänveckan firas i februari. Våffeldagen firas i mars. På påsken bekantar vi oss med olika påsktraditioner. Före Valborgsmässoafton har vi maskerad och firar med munkar. Vårfesten firas ute på egen gård Midsommaren firas med ringdanser och utebuffe. Olika aktiviteter som bakning, dekorering för fest och andra förberedelser ges även stor vikt. 14

15 Då barnet har födelsedag, får det vara medelpunkten under en samling på sin egen avdelning där alla barn och personal deltar. På hösten hålls ett introduktionsmöte för nya föräldrar och för föräldrar vars barn byter från Krabat- avdelningen till Filur- avdelningen. Syftet är främst att informera om daghemmets rutiner så barnets vardag skall löpa möjligast smidigt. Föräldrarna bekantar sig också med övriga föräldrar. Senare på hösten ordnas ett gemensamt föräldramöte för samtliga föräldrar. 2.2 Mottagandet av nya familjer När nya barn och familjer mottas används en utarbetad modell för egenvårdarsystemet. Enligt denna modell tilldelas barnet en egenvårdare som tillsammans med en kollega besöker barnet och dess familj i hemmet. Under hembesöket som sker före daghemsstarten diskuteras gemensamma fostringsprinciper med föräldrarna. När dagvården inleds ansvarar egenvårdaren för barnets mjuklandning tillsammans med föräldrarna. Tanken med egenvårdarmodellen är att underlätta barnets och föräldrarnas anpassning till daghemmet samt barnets anknytning till vårdarna i dess nya vardag. Under detta hembesök läggs grunden för ett gott samarbete mellan föräldrar och egenvårdaren Ansökan om dagvård Dagvårdsansökan görs elektroniskt via Sedmigradskys hemsidor Den första kontakten Dagvårdsbeslutet skickas ut i slutet av mars. Föreståndaren tar kontakt med familjen i maj för att komma överens om en lämplig tidpunkt för hembesöket. Samtidigt 15

16 berättar föreståndaren också kort om egenvårdarsystemet och om syftet med hembesöket och om vem som kommer att vara barnets egenvårdare Introduktion av nya barn och familjer När barnet ska börja på daghemmet läggs stor vikt vid introduktionen. För de nya föräldrarna ordnar daghemmet en informationskväll genast i augusti, då bl.a. personalen och daghemskutymen presenteras. Föräldrarna har under detta möte möjlighet att träffa de övriga nya barnens föräldrar. För de familjer som börjar på daghemmet senare under verksamhetsåret ordnar vi ett introduktionssamtal genast vid starten Egenvårdarmodellen och hembesök Hösten 2009 startades egenvårdarsystemet på daghemmet, ett system där varje barn tilldelas en egenvårdare och en reservegenvårdare ur personalen. En egenvårdare är den person som barnet kan först knyta sig an till. Egenvårdaren hjälper barnet till en trygg start i daghemmet. Före barnet börjar på daghemmet gör egenvårdaren och en annan vårdare från gruppen ett hembesök för att få bekanta sig med barnet, samtidigt som barnet också får möjlighet att bekanta sig med sina blivande vårdare i sitt trygga hem. Under hembesöket läggs grunden för ett gott samarbete mellan föräldrar och egenvårdare. Föräldrarna ger egenvårdaren de verktyg som behövs för att kunna förstå och sköta om deras barn. Under hembesöket diskuteras också hur det kan kännas för barnet att börja på daghem och hur föräldrarna och daghemspersonalen kan stöda barnet i daghemsstarten. Egenvårdaren berättar för föräldrarna hur mjuklandningen går till och tillsammans kommer man överens om vilken tid och dag mjuklandningen börjar. 16

17 2.2.5 Mjuklandning När barnet kommer första gången till daghemmet är det viktigt att egenvårdaren finns på plats och tar emot barnet. Barnet känner igen egenvårdaren från hembesöket och det känns tryggt för barnet med ett bekant ansikte. Mjuklandningen beräknas ta 1-2 veckor, allt beroende på barnets ålder och känslighet. Under mjuklandningen kommer barnet tillsammans med den ena föräldern eller med båda föräldrarna till daghemmet och bekantar sig med egenvårdaren, utrymmena, rutinerna, de övriga barnen och den övriga personalen. Mjuklandningen innebär att barnet successivt vänjer sig med allt vad det innebär att gå på daghem. Målet med mjuklandningen är att lära känna varandra, samtidigt som föräldern är närvarande och kan stöda barnet. Vi har nått vårt mål då familjen känner sig trygg att lämna barnet med oss. Föräldrarna och personalen kommer tillsammans överens om när mjuklandningen kan avslutas. Alla barn är individuella och i samråd med föräldrarna gör egenvårdaren upp hur mjuklandningen kommer att se ut. Under mjuklandningen får föräldrarna information om rutinerna. När föräldrarna får praktiska erfarenheter av daghemmets rutiner blir de mera konkreta och lättare att förstå, t.ex. på- och avklädningssituationerna. Under de första dagarna följer föräldrarna passivt med daghemmets aktiviteter och finns främst där för barnets trygghet, medan egenvårdaren är aktiv. Småningom drar sig föräldern tillbaka, för att på så vis ge barnet möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med sin egenvårdare. Under mjuklandningen får barnet öva sig på att först vara kortare stunder utan sina föräldrar för att sedan låta stunderna bli längre. När föräldern ska gå är det av stor vikt att föräldern alltid meddelar det till barnet på ett positivt sätt och berättar att hon kommer tillbaka. Då behöver inte barnet vara på sin vakt hela tiden och vara rädd för att bli lämnat. Det ger trygghet för barnet att under dagen få höra vem som kommer och hämtar det. I praktiken betyder det att varje barns mjuklandning kan se olika ut, beroende på barnets ålder, känslighet och andra behov. 17

18 2.3 Föräldrasamarbete Grunderna för fostringsgemenskapen startar redan under hembesöket och förutsätter ömsesidig tillit, jämlikhet och respekt mellan föräldrarna och personalen. Fostringsgemenskap betyder att föräldrarna och personalen tillsammans engagerar sig i och stöder barnets fostran, utveckling och inlärning. Föräldrarna bär ansvaret för barnets fostran och personalen stöder dem. Personalen skall ha en god uppfattning om barnet. Personalen skall ta hänsyn till individuella behov hos barnet. Personalen har tystnadsplikt Dagliga samtal För att nå ett gott samarbete inom fostringsgemenskapen är de dagliga samtalen viktiga. Vi önskar få sådan information om barnet som kan påverka dess vardag och vi berättar hur barnets dag har varit på daghemmet. Genom samtalen, den dagliga kontakten, skapar vi en trygghet och öppenhet med föräldrarna som gynnar samarbetet Föräldrasamtal Det första föräldrasamtalet har vi en tid efter att barnet börjat på daghemmet, det görs en individuell plan för vård och fostran för varje barn. Vi följer upp och utvärderar planen och barnets utveckling en gång per termin. Syftet med planen är att beakta barnets individualitet. Planen gör det möjligt för personalen att fungera konsekvent och beakta barnets individuella behov. 18

19 2.3.3 Föräldramöten Föräldramöten ordnas några gånger om året. Genast på hösten ordnas en introduktionskväll för nya föräldrar och för föräldrar till barn som byter grupp. På introduktionskvällen diskuteras allmänna ärenden angående daghemmet. Föräldrarna har möjlighet att bland annat bekanta sig med byggnaden, personalen och daghemmets dagiskutym. Samtidigt träffar föräldrarna de övriga nya barnens föräldrar. På höstens föräldramöte presenterar vi vår verksamhet och andra informativa ärenden. På vårens föräldramöte inbjuds en utomstående föreläsare, som tar upp aktuella teman som berör barnfamiljer Veckoschema På avdelningarnas anslagstavla finns veckoschemat, där veckoprogrammet finns inskrivet. Veckoschemat skickas även varje vecka till föräldrarna elektroniskt. 2.4 Specialdagvård Föräldrarnas och personalens observationer av barnet bildar en gemensam grund när man bedömer barnets behov av stöd inom småbarnsfostran. Vid behov stödjer man sej på sakkunnigutlåtanden. (Grunderna för planen för småbarnsfostran, 2005, 39) Genom observationer, dokumentationer och kontinuerliga utvärderingar ser vi över vår verksamhet och våra möjligheter att handleda barnet. Detta sker i samarbete med barnets föräldrar, specialbarnträdgårdsläraren och enligt behov med andra sakkunniga såsom t.ex. talterapeut, ergoterapeuter, psykolog eller socialarbetare inom barnskydd. Ett barn kan ha konstaterats behöva extra stöd i fysiskt, kunskapsmässigt, emotionellt eller socialt avseende. Ett behov av stöd kan också uppstå i situationer 19

20 där barnets uppväxtförhållanden inte tryggar dess hälsa eller utveckling. Behovet av stöd kan variera från av att vara kortvarigt till bestående. Syftet med stöd i ett tidigt skede är att förebygga att stödbehovet ökar. Stödet ordnas så långt som möjligt i samband med den allmänna verksamheten på daghemmet på ett sådant sätt att barnet är en del av sin grupp. Detta bidrar till att barnet samtidigt får stöd med att skapa och upprätthålla sina sociala kontakter. Verksamheten och arbetsmetoderna på daghemmet utvecklas så att de motsvarar barnens individuella behov så bra som möjligt. Vi ser över våra behov av eventuella tilläggsresurser ss. utbildning, handledning eller material. På daghemmet strävar vi efter att arbeta i små grupper i vilka vi lättare kan anpassa verksamheten efter barnens behov. Barnets fysiska, psykiska och kognitiva miljö anpassas efter barnets behov. Rutiner och regler görs tydliga och vi följer dem konsekvent. Dagen har en klar struktur, och eventuella förändringar förklaras och förtydligas för barnen. Vid behov använder vi bilder och/eller stödtecken för att förtydliga språket i vardagen. Inom Stiftelsen Sedmigradsky arbetar en specialbarnträdgårdslärare med utvidgat arbetsområde. Till arbetsområdet hör stiftelsens alla fyra daghem. Specialbarnträdgårdsläraren har sitt arbetsrum på stiftelsens kontor, men besöker daghemmet minst några gånger per månad. Specialbarnträdgårdsläraren är en del av daghemmets fostringsgemenskap som vid behov handleder daghemmets personal i att utveckla verksamheten och i bruksättningen och användningen av olika stödmetoder som stöder barnens vardag och inlärning. Specialbarnträdgårdsläraren gör varje höst en kartläggning av nästan alla 3 år fyllda barns språk- och talutveckling. Därefter kontaktas föräldrarna personligen om barnets språk- eller talutveckling kan anses avvika från det som är vanligt för barnets ålder för att diskutera fortsatta åtgärder. Plan för vård och fostran I barnets plan för vård och fostran definieras barnets behov av stöd och hur stödet arrangeras. Vi ställer mål för barnets utveckling och beskriver metoderna hur vi jobbar för att uppnå målen. Ansvarspersoner utses för uppföljningen och 20

21 utvärderingen av planen. Originalet förvaras på daghemmet och en kopia ges åt föräldrarna och vid behov till specialbarnträdgårdsläraren. När barnet byter grupp eller vårdplats, börjar i förskoleundervisningen eller skolan tryggar vi kontinuiteten i stödet med s.k. överföringsmöten. Med föräldrarnas tillstånd ges barnets uppgifter vidare till den mottagande parten. 3. VERKSAMHETSÅRET EN KONKRET HANDLINGSPLAN Detta verksamhetsår kommer vi att arbeta med att skapa lugn och ro i gruppen. Detta når vi genom att mer systematiskt arbeta med smågruppsverksamhet. Barnen ges en möjlighet att koppla av efter lunchen. Utvecklingen av den emotionella- och sociala kompetensen ges stor vikt. Vi använder Start och StegVis som våra arbetsredskap. Vi värnar om närmiljön och strävar till att handleda barnen till en hållbar livsstil och ekologiskt tänkande. Vi deltar i projektet Grön Flagg fr.o.m hösten START är ett verktyg för daghemspersonalen att stöda de yngsta barnen i deras sociala och emotionella utveckling. De sociala och emotionella färdigheterna är viktiga. När barnet lär sig tidigt att förstå känslor och relationer har de senare i livet lättare att undvika konflikter som har med anknytning, empati eller problemlösning att göra. START strävar till att lära barnen att förstå och respektera andra och ha respekt för skillnader i människors tänkande och kännande. Den sociala och emotionella utvecklingen går även hand i hand med den språkliga utvecklingen. StegVis är ett undervisningsprogram vars målsättning är att utveckla barnens sociala och emotionella medvetenhet. Programmet är avsett för barn i åldrarna fyra till sex. I StegVis arbetar man med att utveckla barnens förmåga till empati, impulskontroll, problemlösning och självkontroll, dvs. att hantera ilska. Samtidigt stöder man barnets 21

22 sociala kompetens genom att ge förslag till hur olika vardagssituationer kan hanteras, som till exempel att dela med sig, följa regler och ansvarstagande. Då daghemmet och hemmet samarbetar blir resultatet av barnens utveckling optimalt. Kontinuiteten är viktig. Grön Flagg. Inom Grön Flagg deltar vi i temat Avfall där vi försöker minska på mängden avfall och att i större mängder använda återvinningsmaterial. 3.1 Övergripande målsättningar I barnens inlärning stöder vi följande områden: matematik natur och miljö motorisk utveckling och hälsa konst och kultur etik och livsåskådning språk och kommunikation Matematik Våra mål är att öva oss i att tänka matematiskt och logiskt, var och en på sin nivå. Metoder: Vi når våra mål genom övningar i vardagliga situationer. Vi jämför, klassificerar, drar slutsatser och räknar i alla tänkbara sammanhang. Samtidigt bekantar vi oss med siffror, mängder, former och matematiska begrepp. Personalen använder ord som lika många, flera, färre, mindre, större, ordningstal, osv. i sitt språk. Vi funderar tillsammans hur saker och ting hänger ihop. 22

23 Hur vet vi att vi nått våra mål? Barnet använder ord som t.ex. lika många, mera,, kan ta så många saker man bett det om, känner igen några siffror och former, använder olika tidsbegrepp, sorterar leksaker i rätta lådor. Barnet räknar och börjar visa intresse för antal Natur och miljö Våra mål är att skapa insikter om fenom i naturen och värna om den. Metoder: Vi når våra mål genom att bekanta oss med den levande naturen i vår närmiljö tillsammans. Vi upptäcker växter och djur och skapar respekt för dem. Vi upptäcker olika väder och funderar över vad vädret för med sig. Vi bekantar oss även med årstiderna och följer med förändringarna som sker i naturen. Vi pratar också om avstånd, om olika länder, miljövett och ekologi. Hur vet vi att vi nått våra mål? När barnen visar intresse och vilja att utforska sin omgivning och frågar om olika företeelser i naturen och sin omgivning. När barnen värnar om den egna närmiljön och t.ex lämnar myrstacken i fred Fysisk utveckling och hälsa Våra mål är att lära ut sunda vanor till barnen. Metoder: Vi strävar till att barnen får vara ute dag. Vi är ute i alla väder och vill erbjuda barnen möjlighet att använda sina sinnen vid utevistelsen. Vi uppmuntrar barnen till att röra på sig mångsidigt. Vi har regelbunden planerad fysisk aktivitet både inom- och utomhus. Vi lär barnen god hygien som en naturlig del av vardagen. 23

24 Vi äter varje dag hälsosam mat som tillreds i vårt eget kök. Potträning, övar att bli torr med att lämna bort blöjan Hur vet vi att vi nått våra mål? Att barnen självmant går och tvätter sina händer när de kommer till daghemmet och efter toalettbesöken. När barnen bygger t.ex. motorikbanor av det material som finns till deras förfogande. När barnen äter/smakar mångsidigt. När barnet har lärt sig nya färdigheter. När ett blöjbarn börjar ha kontroll över sin blåsa, eller berättar att det har nånting i blöjan Konst och kultur Våra mål är att ge barnen möjligheter till olika estetiska upplevelser. Metoder: Vi når våra mål genom att använda och stimulera våra sinnen på olika sätt. Barnens fantasi tas tillvara och ges plats och uppskattning. Vi går på teater och på konstutställningar. Vi studerar konst i vår närmiljö och ställer ut våra egna alster på daghemmet. Barnen får fritt skapa med olika material under dagens lopp. Genom att barnen får använda sin kreativitet utvecklas barnet som individ och som en medlem av en grupp. Vi musicerar och använder musiken mångsidigt. Musiken används för olika ändamål som stämningsskapande, rytm, sånger och motoriska lekar. Hur vet vi att vi nått våra mål? Pysselbordet används flitigt. Barnen ber om olika material för att skapa något nytt. Barnen visar aktivt intresse för skapande. Barnen visar sin egen vilja att musisera 24

25 3.1.5 Etik och livsåskådning Formar vår uppfattning om människor och världen runt omkring oss. Det ger oss våra värderingar och hur vi förhåller oss till oss själva och andra runtomkring oss. Våra mål är att barnen skall - bli bemötta på ett sätt som ökar deras tolerans, självständighet, självkänsla samt empatiska förmåga. - kunna bemöta varandra på ett empatiskt, respektfullt och tolerant sätt Metoder: Med hjälp av START och StegVis programmen ökar vi barnens sociala och emotionella kompetens. Vi bekantar oss med begrepp som rätt och fel, bra och dåligt, sanning och lögn, rättvisa och orättvisa. Barn skall bli medvetna om daghemmets regler och lära sig att följa dem. Samtidigt lär sig barnet att känna respekt, frihet och trygghet. Alla människor är likvärdiga trots olika kultur, religion eller andra skillnader. Hur vet vi att vi nått våra mål? Barnen kan benämna olika känslor och känna igen olika känslotillstånd. Barnen kommer och berättar om något är fel. Barnen kan reglerna, även om de inte alltid själv följer dem. 25

26 3.1.6 Språk och kommunikation Våra mål är att beakta och stöda den individuella språkutvecklingen. Metoder: Många av barnen är två- eller flerspråkiga. Detta beaktas i kommunikationen med det enskilda barnet. Barnet lär sig tidigt att det finns olika språk (mammas språk, pappas språk, andra språk). Barnen indelas i grupper enligt språklig mognad under t.ex. läsestunder. Högläsningsstunder ordnas dagligen. I smågruppsverksamheten stimulerar vi bl.a. barnens fantasi och den språkliga utvecklingen genom diskussioner. Vi läser dagligen sagor i små grupper och försöker få barnen delaktiga genom frågor och diskussion. Regelbundet använder vi oss av visuella sagor som stöd för förståelsen och för att aktivera barnen att själva delta i historien. En gång i månaden besöker Krabaterna närbiblioteket där en bibliotekarie håller en sagostund för barnen. Besöket avslutas med att alla barn får välja en bok åt sig som sedan läses på daghemmet. Barnen skall inte bara lära sig att förstå vad vi säger och berättar. De skall också lära sig nya begrepp och utveckla sitt språk. Detta sker genom att vi i personalen strävar att prata ett gott och nyanserat språk och introducerar för barnet nya ord och bergrepp. Språket används som verktyg för att ge uttryck för sina tankar, för att lösa konflikter och för att skapa positiva relationer med andra. Vi leker språklekar för att barnet skall få bekanta sig med språkets form rytm och som ger en grund åt barnens inlärning av skriftspråket. Hur vet vi att vi nått våra mål? Barnet kan uttrycka sina tankar, känslor i ord, med tecken eller med hjälp av andra hjälpmedel. Barnet njuter av sagoläsning. När barnet kan återberätta sagan. Barnet kan kommunicera med andra. 26

27 4. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 4.1 Utvärdering av verksamhetens struktur Gruppvis utvärderar vi föregående veckas verksamhet på vårt avdelningsmöte. Gruppmöten hålls varje vecka (Krabaterna på tisdagarna, Filurerna på onsdagarna) Även ett personalmöte ordnas varje vecka på onsdagar. Under detta möte utvärderar vi verksamheten, samarbetet avdelningarna emellan och planerar inkommande vecka och andra evenemang. Daghemmets personal utvärderar föregående termin vid varje terminsmöte. 4.2 Utvärdering av fostringsgemenskap och föräldrasamarbete Fostringsgemenskapen innebär ömsesidig tillit, jämlikhet och respekt föräldrar och personal emellan. I början av terminen uppgörs en plan för vård och fostran tillsammans med barnets föräldrar. Följande termin utvärderas planen och kompletteras eventuellt. Den viktiga information som föräldrarna berättar om sitt barn för egenvårdaren delger egenvårdaren till den övriga vårdpersonalen. Vi strävar till att dagligen berätta för föräldrarna hur barnets dag varit på daghemmet. När vårdarens arbetsdag slutar delger hon den övriga personalen viktig information angående barn från hennes grupp. Föräldrarna har förutom dagligen vid lämningsoch hämtningssituationer, möjlighet att uttrycka sina åsikter också under föräldramöten. 27

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016-2017 Munksnäs Småbarnsskola Stiftelsen Sedmigradsky Grundvägen 39 00330 Helsingfors 050 406 52 03 munksnas@sedmigradsky.fi Presentation av Stiftelsen Sedmigradsky och Munksnäs Småbarnsskola

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN FÖRSKOLANS LÄROPLAN 2011-2012 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 2644 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD FÖR VERKSAMHETEN Verksamhetsplanen

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran

GRANNSTUGAN. Läroplan av småbarnsfostran GRANNSTUGAN Läroplan av småbarnsfostran 1. VEM ÄR VI? 1.1 Målsättning 2. SMÅBARNSFOSTRAN 2.1 Värdegrund 3. GENOMFÖRANDET AV SMÅBARNSFOSTRAN 3.1 Vård, fostran och undervisning som helhet 3.2 Inlärningsmiljön

Läs mer

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan

DAGHEMMET FYRKLÖVERN. Arbetsplan för förskolan DAGHEMMET FYRKLÖVERN Arbetsplan för förskolan 2015-2016 Enhet: Daghemmet Fyrklövern Munkvikvägen 31 21600 Pargas 044 788 3698 Gruppens namn: Gruppens storlek: Personal: Trollsländorna 20 barn (15 pojkar

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS LÄROPLAN 2014-2015 1. ENHET Daghemmet Äppelgården Piennarlenkki 6 01840 Klaukkala tel. 040 317 4704 paivakoti.appelgarden@nurmijarvi.fi 2. TIDSPERIOD

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013 DAGHEMMET LILLBONDEN PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ENHETENS VERKSAMHETSIDE 2. BESKRIVNING AV ENHETENS INLÄRNINGSMILJÖ 3. FOSTRINGSGEMENSKAPEN 4. BARNETS

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2015-2016 I SEDMIGRADSKY SMÅBARNSSKOLA I

PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2015-2016 I SEDMIGRADSKY SMÅBARNSSKOLA I PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2015-2016 I SEDMIGRADSKY SMÅBARNSSKOLA I 12.8.2015 Daghemmet Sedmigradsky småbarnsskola 1 Elisabetsgatan 16 a 11, 00170 Helsingfors Telefon: 040-775 4873 E-post: kronohagen@sedmigradsky.fi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Personalen i daghemmet finns till för barnet.

Personalen i daghemmet finns till för barnet. 2. VÅR VÄRDEGRUND 2.1 TRYGGHET Vi strävar till att erbjuda barnet en god vård och en trygg miljö. Varaktiga människoförhållande och strukturerad dagsrytm. Att barnet och familjen ska känna sig varmt välkomna

Läs mer

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012

Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Planen för småbarnsfostran 2012 Kuggom daghem Kuggom daghem är ett tvåspråkigt daghem. I daghemmet finns två heldagsgrupper; Mymlan är för 0-3 årigar och 3-6 åringarna har en egen heldagsgrupp.

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16

Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Arbetsplan för Pjukala förskola 2015-16 Allmänna uppgifter: Gruppens namn: Svalorna Elevantal: Personal: 16, 10 flickor och 6 pojkar Anne Mikkonen, barnträdgårdslärare Daglig arbetstid: 9-13 Kaati Drugg,

Läs mer

Arbetsplan Tellus 2015/2016

Arbetsplan Tellus 2015/2016 Arbetsplan Tellus 2015/2016 Det här verksamhetsåret kommer vi att fokusera på tre olika områden: 1) Goda värderingar och barns sociala utveckling 2) Hälsosamma vanor; 3) Intellektuella förmågor (språkliga,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD

MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD MÅLET FÖR SMÅBARNSFOSTRAN FÖR KORSHOLMS FAMILJEDAGVÅRD Korsholms familjedagvård erbjuder småbarnsfostran i en hemlik och trygg miljö. Målet med en kvalitativ vård och fostran är att ge barnen en lycklig

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14

Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Årsplan Förskolan Kastanjen 2013/14 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar, 4 åringar

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan

Daghemmet Villa Solaris. läroplan för förskolan läroplan för förskolan uppdaterad i mars 2013 Läroplan för förskolan 1. Verksamhetsidé för förskoleundervisningen 3 2. Den pedagogiska miljön 3 3. Arbetsmetoder 3 4. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN I EKSJÖ Reviderad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 1 Prioriterade mål 1 Dagbarnvårdarnas värdegrund 2 Likabehandling 3 Inskolning 3 Föräldrasamverkan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Innehållsförteckning 1. Småbarnsfostran 2 2. Småbarnsfostran i Korsholms kommun 3 2.1. Syftet med småbarnsfostran 4 2.2. Målet för småbarnsfostran 4 2.3. Korsholms kommuns organisation

Läs mer

MÅNEN Verksamhetsplan

MÅNEN Verksamhetsplan MÅNEN Verksamhetsplan 2016-2017 1 Barngruppen 11: Sixten M, Sixten N, Hilma, Edvin 12: Theo, Philip, Elsa D, Linnea, Julia, Nils 13: Doris, Mimmi. Alfred, Filip, Siri 14: Espen, Tilde, Felicia, Love 15:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan Älvbackens förskola

Arbetsplan Älvbackens förskola Arbetsplan Älvbackens förskola 2013/2014 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål.

GROVPLANERING VIOLEN. Vt 2014. Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING VIOLEN Vt 2014 Violens grundverksamhet och grovplanering uti från LPFÖ98/10 samt Helianthus verksamhetsmål. GROVPLANERING APRIKOS - VT 2014 Grundverksamhet Avdelningen Violen har 16 barn

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Älvbackens förskola

Pedagogisk planering Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2015-2016 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske vik Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA

Läs mer

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta.

Barn och föräldrar har också på sitt sätt bidragit till vårt arbete. De är våra kunder och det är samverkan med dem som fått oss att arbeta. Inledning Planen för småbarnsfostran är en guide som omfattar vårt daghems syn på fostran. Vi vill åskådliggöra vår verksamhet och våra principer och hur en vardag på daghemmet fungerar. Vi vill fästa

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14)

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) Innehållsförteckning 1 ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.1 PRIMÄR UPPGIFT... 3 1.2 VÄRDEN... 3 1.3 INLÄRNINGSSYN... 3 1.4 SPECIALDRAG, STYRKA, TYNGDPUNKTER

Läs mer

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR)

PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) PLANEN PÅ SMÅBARNS- FOSTRAN (0-5 ÅR) En gemensam plan gjord av Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd kommun. I arbetsgruppen har suttit tjänstemän från daghemmen, familjedagvården och rådgivningarna på ön.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskola/Område Björnen. Avdelning/grupp Lilla Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskola/Område Björnen. Avdelning/grupp Lilla Björn BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskola/Område Björnen Avdelning/grupp Lilla Björn Bakgrund På vår förskola har vi prioriterat utevistelsen. Forskning

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

T r o l l k a r l e n s h a t t

T r o l l k a r l e n s h a t t T r o l l k a r l e n s h a t t Verksamhetsplan för vårterminen 2010 Innehåller en beskrivning av vår verksamhet, våra kopplingar till läroplanen för förskolan, hållbar utveckling, viktiga datum att komma

Läs mer

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem.

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

DAGHEMMET MARIAS ASYL

DAGHEMMET MARIAS ASYL DAGHEMMET MARIAS ASYL VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 1 Innehåll 1. PRESENTATION AV DAGHEMMET MARIAS-ASYL 3 1.1 Daghemmets verksamhetsprinciper... 3 1.2 Daghemmets verksamhetsidé... 5 2. PRESENTATION AV VERKSAMHETEN

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN

DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN DAGHEMMET ARKEN PLAN FÖR SMÅBARNS FOSTRAN INLEDNING Daghemmet Arken är ett köpservice daghem som startades hösten 2000. Vi har 21 platser att erbjuda kommunen. Vi har en barngrupp i åldern 1-5 år. Personalen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem

Arbetsplan. Södersunda Fritidshem Arbetsplan Södersunda Fritidshem 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Målsättning 1.1. Pedagogik....3 1.2. Omvårdnad.3 1.3. Värdegrund...3 1.4. Miljötänkande.4 2. Samarbete med hemmet 2.1. Information till

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund

Stjärnans plan för småbarnsfostran. Innehållsförteckning. 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan. 2. Målsättning och värdegrund Stjärnans plan för småbarnsfostran Innehållsförteckning 1. Gruppfamiljedaghemmet Stjärnan 2. Målsättning och värdegrund 3. Egenvårdarmodellen - Med barnaögon 4. Gruppfamiljedagvårdarens roll inom småbarnsfostran

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Välkommen till vår förskola Karamellen

Välkommen till vår förskola Karamellen Välkommen till vår förskola Karamellen Verksamhetsplan Innehållsförteckning Värdegrund och förskolans uppdrag utifrån Lpfö 98/10 Om Norlandias värdegrund Fakta om vår förskola Så arbetar vi med normer

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer