1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande"

Transkript

1 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik. Föräldrakooperativet hyr lokalen av bygdegårdsföreningen. Lokalen nyttjas av bygdegårdsföreningen kvällar och helger förutom ett kontor, lekrum och förråd som är förskolans egna utrymmen. Vid uppstarten den 7/1-09 var antalet barn 12st i åldrarna 1-5år. 7 flickor och 5 pojkar. Under våren har fler barn börjat och barnantalet är nu den 17/6-09, 8 flickor och 7 pojkar. Antal årsarbetare vid uppstart var 2.60 tjänst varav 1.75 förskolelärare och 0.85 kök/barngrupp. När barnantalet ökade ökades även tjänsterna med 0.40 pedagogisk personal. Närheten till skogen gör att vi använder den så mycket vi kan i pedagogiskt syfte. Vi har en stimulerande utemiljö där vi kan använda naturens resurser. På vår gård finns gungor, rutschbana, sandlåda, och gott om plats att tillaga mat och äta ute. Vi har under maj/juni startat upp ett stort trädgårdsland och ett litet växthus. Vår förskola deltar i skolområdets samordnarträffar.

2 2. Avstämning av kvalitetsarbetet enligt problembaserad skolutveckling Grundstomme för verksamheten är utomhuspedagogik. Eftersom förskolan är nystartad så har vi inte kommit igång med PBS. Utomhuspedagogik Vår verksamhet är till största delen förlagd utomhus eftersom vi anser att det gynnar barngruppen positivt. Vi hoppas att detta skall ge minskade konflikter, infektioner och lägre ljudnivå. Här finns många olika utemiljöer för barnen att vara i. De får använda sin fantasi och skapande förmåga på ett utomordentligt sätt genom att använda naturens resurser. Den dagliga vistelsen i skogen stärker barnens motorik och uthållighet. Utifrån barnens spontana upptäckarglädje lär vi oss om djur och natur i vårt närområde. På barnens initiativ gör vi utflykter för att t.ex. kolla på myrstackar och djurspår. Vi använder oss av olika material för att kunna ta del av naturen så som luppar, anpassade böcker, skapande verksamhet med mera. Vårt tankesätt bygger på att det man kan göra inomhus kan man även göra utomhus. På vår utegård finns det ett trädgårdsland där vi börjat med odling av olika grönsaker. Vi har även ett växthus där vi planterat tomater och persilja. Barnen har hjälpt till under hela processen från att så, till vattning och rensning av landet. Vi har en ekologisk grundtanke och barnen är delaktiga i vår källsortering och återvinning. Vi försöker att ta del av det som finns i våra närliggande gårdar och utflyktsmål så som kor, får och andra djur. Gruppstärkande Kooperativets grundtanke gör att delaktigheten och samhörigheten mellan barn, personal och förälder förstärks. Tillsammans hjälps vi åt att stärka och utveckla barnen genom att vara bra förebilder. I verksamheten jobbar vi med att ge barnen positiv respons. Vi försöker fokusera på det barnen kan t ex: dela mat, klä på sig, vara hjälpsam och en bra kompis med mera. Vi arbetar även aktivt med att få barnen att med ord förklara, och pröva själva, vad de vill istället för att vara arga. Genom samlingarna känner vi samhörighet och alla barn får synas och vara delaktiga. Vi använder oss av sånger, ramsor, lekar, instrument med mera. Att varje barn får tillfälle att ses och höras varje dag är viktigt. För att få samhörighet i respektive åldersgrupp har vi valt att dela in barnen i mindre grupper ibland. Då får barnen möjlighet att stärka jaget mot sig själv och jämnåriga. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt lärande, sin nyfikenhet och förmåga att skapa, fantisera och leka i personlig takt. Vi synliggör barnens alster genom att sätta upp dom på väggarna. För att lyfta det enskilda barnet har vi månadens konstnär där vi ramar in en teckning och visar konstnären med ett foto. Varje vecka när ordinarie personal har planeringstid arbetar en förälder i barngruppen. En gång i månaden utför en föräldragrupp en aktivitet tillsammans med barnen. Det kan vara utflykter, studiebesök, förbättra utemiljön med mera.

3 Temaarbete Vårens tema har varit grundfärgerna. Vi har arbetat med det utifrån våra sinnen så som höra, smaka, känna, se och lukta. Barnen har utifrån deras åldersgrupper fått lära känna dom tre grundfärgerna på olika sätt. Temat är uppbyggt på att Rune Regnbåge har tappat sina färger och att barnen hjälpt honom att söka rätt på dom. Vi har läst böcker om färgerna, sjungit, smakat, gått på färgjakt, målat, gjort garntavlor, fingerfärg med mera. Vi har haft en musikföreställning under förskolans dag där barnen visade vad de lärt sig. Vi hade även en färgutställning där barnen fick visa vad vi gjort och under dagen besökte Rune Regnbåges fru oss.

4 3. Livsstil och hälsa Vi har ännu inte hunnit upprätta en egen likabehandlingsplan för Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola. Vi har däremot tagit del av Idbyns förskola och skolas likabehandlingsplan. Utomhuspedagogik På den korta tid vi hunnit jobba tycker vi oss ändå se att barnen gynnas av att vara utomhus. De leker mer tillsammans, och varierar sina lekar bättre. Barnen tränar naturligt sin motorik och uthållighet vilket även föräldrar reflekterat över. Ljudnivån upplevs också ligga på en acceptabel nivå när man vistas utomhus. Våra barn som sover i vagn vilar utomhus året runt och när vädret tillåter brukar även läsvilan förläggas utomhus. Den friska luften gör även barnen mer harmoniska och avslappnade. Även vi i personalgruppen upplever att vi blir piggare, gladare och mer kreativa när vi arbetar utomhus. Trots att vi inte har någon friskvårdstimme inlagd får vi röra på oss mycket i vårt dagliga arbete med barnen. Gruppstärkande Då vi eftersträvar ett positivt förhållningssätt, både mot varandra och mot barnen, hoppas vi att vi är goda förebilder för förskolans barn. Detta medför en lugn och trygg personal och barngrupp. Det arbete vi gör i åldersgrupperna syftar till att barnen ska känna sig trygga med sina kompisar och på så vis uppleva sin vistelsetid på förskolan positiv. Matsituationen Förskolans mål på sikt är att ge barnen närproducerad och ekologisk hemlagad mat. Vi har en egen kokerska som tillagar maten på plats, vilket gör att barnen får en positiv upplevelse och får känna matdoft. Både barn och personal kan vara med och påverka vad/var vi ska äta, vilket gör oss väldigt flexibla. Vi har bestämda platser när vi äter inomhus och vid varje bord finns det barn i alla åldrar. De yngre lär då av de äldre hur en matsituation ska gå till.

5 4. Redovisning av rutiner för hur barn och vårdnadshavare medverkar och är delaktiga i arbetet med kvalitetsredovisningen. Eftersom förskolan drivs som ett föräldrakooperativ har föräldrarna stort ansvar och inflytande i verksamheten. I slutet av maj fick föräldrarna besvara Gideälvens skolområdes enkät, där de fick tycka till om veksamhetens kvalité. 12 av 14 enkäter besvarades. Svarsalternativen gavs oftast i form av en fyrgradig skala från mycket nöjd till inte alls nöjd. Av det vi kunnat utläsa ser vi att alla föräldrar är mycket nöjda med: förskolans verksamhet, barnen är trygga, barnen trivs, hur barnen får lära sig ta hänsyn, personalens engagemang, personalens kompetens, aktiviteter på dagarna och vistelsetiden utomhus. Ett fåtal föräldrar var Ganska nöjda med: daglig information, föräldramöten, inflytande och påverkan, barnets uppmärksamhet. Inga föräldrar har valt svarsalternativen mindre nöjd och inte alls nöjd på någon fråga.

6 5. Analys och slutsatser om läget Här på Stensödens kooperativa förskola finns goda förutsättningar för en bra verksamhet. Föräldrarna är engagerade och bidrar på ett positivt sätt till den goda miljön. Vi nyttjar flitigt miljön runt förskolan och trivs med att arbeta mycket utomhus. Av enkäterna kunde vi utläsa att föräldrarna verkar väldigt nöjda med förskolans verksamhet som ännu bara funnits i fem månader. Det vi bör förbättra är hur föräldrarna får information. Både den dagliga och om den planerade verksamheten. Efter sommaruppehållet vill vi utveckla vår temaarbetstanke. Vi vill också bredda oss inom utepedagogik och försöka tänka mer matematik. Vårt storbarnsrum (f d förråd) ska iordningställas till en utmanade och kreativ miljö för de äldre barnen. Sammanfattningsvis känner vi oss nöjda med vårt arbete och den miljö barnen vistas i. Föräldrarnas trygghet och positiva inställning smittar av sig på hela verksamheten.

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus Kvalitetsredovisning Steninge förskolor 2005 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion,

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer