Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem"

Transkript

1 Östbergsskolan och Klockhusets Fritidshem

2 Välkommen till Östbergsskolan och Klockhusets fritidshem Östbergsskolan är uppdelad på två fritidshem, Västerhus samt Österhus. Det finns två avdelningar på respektive fritidshem. Barn som går i förskoleklass kommer att gå i Klockhuset. Vi arbetar mycket med den sociala tryggheten och kompisskap och utgår från våra måltavlor. Vi erbjuder eleverna olika planerade aktiviteter, både skapande verksamhet såsom att baka, sy och måla. Vi erbjuder också olika rörelseaktiviteter då vi bland annat går till idrottshallen och simhallen. Vi har nära till många kreativa och lustfyllda utemiljöer, både på Östbergsskolan och på Klockhuset. Vi är ute under ett längre pass varje dag.

3 Personal på Österhus åk 1-2 Anita Palm Gunilla Åslund Personal på Österhus åk 3 Karl Ramberg Simon Eriksson Personal på Västerhus åk 1 Neta Frykman Elisabeth Gisterå Personal på Västerhus åk 2-3 Marie Andersson Mikko Scheffer Helen Augustin Personal Klockhuset förskoleklass Marianne Persson Lena Nyman Persson Gunmarie Odén Falkelind Lars Carlsson Gerd Jönsson Anna-Karin Handler Jessica Hejdenbäck

4 Vad styr verksamheten och kvalitén i fritidshemmet? Fritidshemmets verksamhet styrs precis som skolan och förskolan av skollagen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), Allmänna råd med kommentarer för kvalitet i fritidshem. Verksamheten på fritidshemmet omfattar skolfri tid och syftar till att komplettera skolan. Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och utgöra ett stöd för elevens utveckling. Ur Skolverkets fritidshemmet: allmänna råd och kommentarer för kvalitet i Förutsättningar för att barnen skall uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. Ur Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Enligt skollagen ska fritidshemmet främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska även stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation där utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

5 Lärande i fritidshemmet Fritidshemmet följer samma läroplan och kursplaner som grundskolan och arbetar mot samma mål som skolan. Mycket av det vi gör på fritids har tydlig koppling till kursplaner i olika ämnen. Under fritidstid tränas och befästs kunskaper i olika ämnen genom lek och laborativ verksamhet. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står: Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser Matematik tränas bland annat när eleverna spelar spel, lägger pussel, vid bakning och dukning. Klockan och matematiska begrepp tränas vid olika tillfällen i leken och i den dagliga verksamheten. I de bygglekar som eleverna leker tränas tillverkning och konstruktion men även förmågan att se mönster och följa anvisningar och ritningar. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står: Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Detta tränas på fritids när eleverna läser böcker, sagor, recept och tidningar. De använder datorn som ett verktyg för att söka information, framställa skriftligt material, kommunicera och roa sig. De skriver sagor och berättelser, gör tidningar och för protokoll. I leken och vid samlingar tränas förmågan att delta i samtal, föra en diskussion och formulera och argumentera för och emot åsikter. Vid konflikthantering och i leken tränas förmågan att återberätta, lyssna och vänta på sin tur.

6 Ett av fritidshemmets viktigaste arbetsområden är social kompetens. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står: Kan lära, utforska både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga I interaktion med andra tränas den sociala kompetensen, eleverna lär sig att ta ansvar för sina handlingar, för sina och andras saker samt för verksamheten. Genom att arbeta tillsammans med andra lär sig eleverna att kompromissa och samarbeta, de tränar på att formulera argument och förhandla. Vid konflikthantering tränas turtagning och analys av konflikter.

7 Våra mål Alla barn ska känna att de har en kompis. Alla barn ska känna att de har en självklar plats i gruppen. Utveckla barnen till lekskickliga barn. Skapa en trygg, rolig, meningsfull och stimulerande fritidsvistelse för alla barn. Kvalitetssäkra verksamheten och använda våra resultat som grund i diskussioner, utvärderingar och reflektioner kring barnen och oss själva. För att nå målen Är vi lyhörda och visar att alla är lika betydelsefulla oavsett kön, social eller kulturell bakgrund Vi lyssnar på alla i en konfliktsituation och hjälper barnen att se möjliga lösningar Vi bekräftar barnens sociala framsteg Vi uppmuntrar barnen att påverka och vara delaktiga i fritidshemmets verksamhet Vi har ett utbud av både ute- och innelekar som kan plockas fram vid olika tillfällen.

8 Förväntningar på föräldrarna För att personalen på fritidshemmen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och för att eleverna ska känna sig trygga med sin vistelse på fritids och de regler som gäller har vi vissa förväntningar på föräldrarna. Barnens tider Vi vill att skriver upp barnens tider vecka för vecka, gärna på fredagen innan men senast på måndag morgon. Barnens tider ska följa föräldrarnas arbetstider + restid. Hämtning och lämning Det är viktigt att ni kontaktar personalen vid hämtning och lämning, när barnet går hem för dagen är det viktigt att ni gular ert barn på närvarolistan. Information från fritids Information från fritidshemmen hängs upp på respektive anslagstavla och delges på skolans hemsida. Kläder efter aktivitet och väder Eleverna är ute minst en timme varje dag oavsett väder. Era barn behöver därför kläder för alla typer av väder. Det är bra om det finns regnkläder, gummistövlar, varma kläder och ett torrt ombyte i skåpet. Vid aktiviteter på fritids är det viktigt att eleverna har med sig kläder som passar aktiviteten för att kunna delta. Lov När det är dags för skollov är det viktigt att ni föräldrar lämnar in lovlapp i god tid. Detta är viktigt eftersom vi måste veta vilket barnantal vi har för att kunna beställa mat, planera aktiviteter och personaltäthet. Att ta med kompis hem Det går bra att ta med en kompis hem från fritids om det är bestämt med bådas föräldrar sedan dagen innan. Vi vill inte att barnen själva ringer under er arbetsdag.

9 Kontakta oss på fritids Om det är någonting ni funderar på eller vill ha svar på, tveka inte att kontakta oss på fritids. Berätta gärna om någonting i barnets hemmiljö förändras, detta kan öka vår förståelse för barnet och göra det lättare för oss att vara ett bra stöd för ert barn. Det är viktigt att ni snarast meddelar oss på fritids om ert barn ger signaler om att det utsatts för någon form av kränkande behandling på fritids. Samverkan med föräldrarna Vi strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet och där är elever och föräldrar en viktig källa till kunskap. Vi vill gärna höra era tankar om verksamheten- prata med oss i korridoren, delta i kommunens enkätundersökning och kom gärna på vårt föräldrafika för att utbyta tankar och idéer kring fritids.

10 Fritids för barn i förskoleklass har öppet mellan 11:30-17:00. Fritids för åk 1-3 har öppet mellan 13:00-17:00. Om ni har behov av omsorg före kl 07:30 samt efter 17:00 tar Östbergets förskola hand om ert/era barn. Ni föräldrar anmäler själva i god tid om ni är i behov av omsorg på förskolan. Ni ringer då avd. Kullen på telefonnr: Frukost serveras på förskolan för de barn som kommer före kl 07:00. För mer information om fritids gå in på Kommunens hemsida och klicka er fram till fritids Östbergsskolan. Där hittar du bland annat information om öppettider, telefonnummer, aktiviteter och veckoplaneringar. Telefonnummer Fritids förskoleklass (Klockhuset) (gäller tillsvidare) Telefonnummer fritids Österhus Fritids åk 1-2 nere Fritids åk 3 uppe mobil: Telefonnummer fritids Västerhus Fritids åk 1 uppe mobil: Fritids åk 2-3 nere mobil: Telefonnummer till rektorerna Christina Kristiansson Tel Mobil Torgny Röhdin Tel Mobil

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer