I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010"

Transkript

1 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

2 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund Nattjouren akuthärbärgen Stadsmissionshälsan Insamling och kommunikation Enter tjejernas mötesplats 6 7 Secondhand Café David 4 5 Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Resultaträkning 23 Balansräkning Redovisningsprinciper och noter Bidrag från organisationer och företag 29 Namnteckningar 30 Revisionsberättelse 31 Stiftelsen Skåne Stadsmission är en stiftelse vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning. Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 Texter: Skåne Stadsmission. Sponsorer: Håkan Ranelid, Ulf Lindvall, Printhuset Electra. Papper: MaxiOffset 2

3 Ett nytt år och tiden går... Vi lägger dagar, veckor och månader bakom oss. Små stunder som läggs till varandra och blir till ett år. Det har skett många nya möten under året. Små, såväl som stora händelser har gett oss nya erfarenheter. Så är livet till sin natur. Ovillkorligen går även ett nytt år mot sitt slut och där är vi nu, i början av ett nytt år. Nu lägger vi år 2010 till handlingarna. År 2010 bytte Stadsmissionen namn. Tidigare Stiftelsen Malmö Kyrkliga Stadsmission heter numera Stiftelsen Skåne Stadsmission. Att byta ut Malmö mot Skåne var ett naturligt led i att följa Stadsmissionens vision och därmed visa en större tydlighet i att uppfattas som en och samma Stadsmission var än verksamheten drivs i Skåne. Stadsmissionen är numera etablerad på fyra olika orter i Skåne och vi hoppas naturligtvis på en fortsatt positiv utveckling. I Sverige och även i Norden är samtliga stadsmissioner en fristående, baserad enhet i form av ideell förening, stiftelse etc. Att använda namnet Stadsmission innebär att verksamheten drivs utifrån en kristen värdegrund i enlighet med Svenska Kyrkans diakonala uppdrag. Grunden för Skåne Stadsmissions människosyn är en uthållig, allmänmänsklig kärlek till människor. En kärlek till andra, som finns representerad i såväl den humanistiska människosynen som i de stora världsreligionerna. Ni har säkert redan sett att Skåne Stadsmission lanserade en helt ny hemsida och en ny grafisk profil under året som gick. Nu kan vi, mer eller mindre fritt röra oss i olika sociala medier. Dessutom har vi möjlighet att erbjuda våra gåvogivare att skänka genom autogiro och via vår hemsida. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla er som gör vårt viktiga arbete möjligt. Fonder och stiftelser som skänker av hjärtat och därigenom bidrar stort. Svenska Kyrkan och alla församlingar som skänker och vill Stadsmissionen det bästa. Alla företag, som vill väl genom att generöst stötta med varor, tjänster och bidrag och alla ni enskilda gåvogivare, som under året har skänkt. Ett stort tack till Region Skåne, Malmö Stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun och Helsingborgs Stad för ett gott samarbete. Och till sist, stort tack till alla fantastiska volontärer som ger av sin tid och sitt kunnande. Birthe Wallin, direktor Stiftelsen Skåne Stadsmission 3

4 Café David På Café David, som är Skåne Stadsmissions verksamhet för personer som lever i hemlöshet eller annan social utsatthet, utgör motivation och förändringsprocesser grunden i arbetet. I det personliga mötet sätts mod, upprättelse och egen kraft att återta makten över sin livssituation i fokus. Övergripande mål och verksamhetsbeskrivning Café David är Stadsmissionens dagöppna mötesplats för män och kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk eller andra utsatta situationer. I en lugn och trygg miljö, med kompetent och erfaren personal, är målet att motivera, stödja och respektera varje enskild person i den situation han eller hon befinner sig i. Genom Café Davids försorg tillgodoses de grundläggande behoven i form av frukost, lunch, hygien och rena kläder. Personalen arbetar kontinuerligt med samtal och individuellt stöd som kompletteras med konkret ombudsverksamhet och aktiviteter som gynnar en positivt aktiv vardag. Stadsmissionens volontärer har en viktig uppgift att fylla i detta sammanhang genom att bidra med tid, medmänskligt bemötande och social samvaro. Årets mål och framtidsplaner Till Café David i Malmö kommer de personer som är mest utsatta i samhället. Många lever ett mycket hårt liv i hemlöshet och har långvarigt drogmissbruk bakom sig. De som dessutom har en sjukdomsbild med psykisk eller fysisk ohälsa är extra sårbara. På Café David ser vi till att de basala behoven täcks genom fri frukost, lunch, duschmöjligheter och rena kläder. Framförallt en ordentlig frukost är viktigt för att orka med en aktiv dag, som ur våra besökares perspektiv kan betyda jobbiga kontakter med exempelvis socialtjänst eller försäkringskassa. Under året har stora ansträngningar gjorts för att Café David ska bli en mer tillgänglig mötesplats för dem som söker upp oss. Nya rutiner innebär att personalen i hela sin bredd, från cafépersonal och kurator till Stadsmissionens sjuksköterska och präst, finns att tillgå varje morgon under frukosten. Det förenklar arbetet med tids- och mötesbokningar, avstämningar och information om pågående eller planerade aktiviteter. Framförallt Stadsmissionens kurator arbetar med regelbundna stöd- och motivationssamtal som har som syfte att stimulera till mer långsiktiga lösningar och åtgärder. En konstruktiv och positiv kontakt med myndigheter är också en viktig del i förändringsarbetet, på samma gång som det följs upp att våra besökare får den hjälp de har rätt till. Med det uppsatta målet att vara en aktiv mötesplats har Café David, tillsammans med Stadsmissionens personal och volontärer, anordnat regelbundna aktiviteter för besökarna. Syftet är att erbjuda välbehövlig återhämtning från ett ofta mycket destruktivt leverne och samtidigt visa på positiva vardagsalternativ. Minst en aktivitet per månad har erbjudits och under sommarmånaderna var de betydligt mer frekventa. Musikuppträdanden i caféet, dansuppvisning, luciatåg, fisketurer, besök på fotbolls- och hockeymatcher, utflykter, grillning och kräftskiva är några exempel. Årets stora högtider som jul och nyår, påsk och midsommar firades med god mat och underhållning i sällskap av volontärer och frivilliga. Pengarna som välgörenhetsauktionen Glädjeresan gav i början av hösten resulterade i en ny minibuss till Café David. Bussen förenklar vardagen och framöver kan Stadsmissionen erbjuda deltagarna en berättigad andningspaus och vanlig förströelse mer regelbundet. Förhoppningsvis varje vecka. Stadsmissionen utför professionellt arbete med Svenska Kyrkans diakonala uppdrag som grund. Sedan många år tillbaka har Lunds Stift anställt en präst på Stadsmissionen som arbetar i de dagöppna verksamheterna i Malmö och Lund. Prästens uppdrag fördelas mellan själavårdssamtal med Stadsmissionens besökare och boende, samverkan och samarbete med församlingar, handledning av diakonipraktikanter, undervisning av konfirmander, föreläsningar vid studiebesök och gudstjänstförrättning. Under året inleddes även samarbetet med Eriksfälts församling i Malmö kring den återkommande soppmässan och prästen är där engagerad i dess genomförande, tillsammans med volontärer. Café Davids besökare är till största delen män men under kommande verksamhetsår planerar vi att sätta större fokus på våra kvinnliga besökare. Kvinnor som lever i hemlöshet är ofta särskilt utsatta och på Café David måste de exempelvis sköta sin hygien i samma korridor som männen. En eftermiddag i veckan kommer Stadsmissionens präst och sjuksköterska att avsätta tid enbart för kvinnorna. För några timmar kan de vistas i en avskild, lugn och trygg miljö där de kan sköta om sig själva och sin hygien. De kan umgås med andra kvinnor, utbyta erfarenheter och stärka och stödja varandra, tillsammans med vår personal. Möjlighet ska också ges till diskussion och debatt där för kvinnorna viktiga frågor kan föras fram till t.ex. inbjudna politiker och myndighetspersoner. Café David är ett fungerande café och restaurang, med tillhörande cateringverksamhet. För att möta ökade serverings- och hygienkrav från Avdelningen för Miljö och Hälsoskydd i Malmö Stad, samt från våra besökare och kunder, har Café David tagit fram nya riktlinjer för restaurang- och cateringverksamheten. Inom ramen för Malmö Stads premieringssystem för livsmedelsbranschen fick Café David 2010 två av tre smileys i betyg. Det är ett betyg som vi vill höja Café David

5 Therése Wihlborg, verksamhetschef på Café David, som är Stadsmissionens dagöppna mötesplats för män och kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk eller andra utsatta situationer. Under 2010 har Stadsmissionen vid ett flertal tillfällen under året blivit kontaktad av massmedia med frågor kring en eventuell ökning av besökare från andra EU-länder. Till Café David har det inte kommit fler EU-medborgare i jämförelse med tidigare år. Under 2011 planerar vi att följa upp problematiken i andra städer för att ha beredskap vid en möjlig ökad tillströmning av målgruppen till våra verksamheter. Kvalitetsarbete På Café David arbetar vi med kvalitetsfrågor, främst utifrån samtalen med våra besökare, som diskuteras och följs upp i personalgruppen. En postlåda för idéer, förslag och utvärderingsenkäter finns uppsatt i Café David och ska under nästa år inarbetas ytterligare. Dessutom planeras tvärgruppsträffar med både externa besökare och personal från olika verksamheter för en nyanserad utvärdering av verksamheten. Fakta Välkommen Måndag till söndag kl årets alla dagar Vid temadagar och speciella helger gäller andra öppettider som meddelas efterhand. Erbjudande Kostnadsfri frukost, subventionerad lunch, möjlighet att träffa kurator, präst, sjuksköterska och annan personal och volontärer för stödsamtal och umgänge. Möjlighet att sköta sin hygien och få kläder och skor. Mat- och fikagäster Frukostgäster: Lunchgäster: Fikagäster: Ekonomi Café David är en gåvofinansierad verksamhet som finansieras genom bidrag från bland annat Malmö Kyrkliga Samfällighet och Sociala Resursförvaltningen. Företag, bl a Skånemejerier sponsrar Café David med sina produkter. Ett flertal stiftelser, föreningar och privatpersoner finansierar både löpande verksamhet och punktinsatser. Café David 5

6 Enter tjejernas mötesplats Enter Mötesplats är Skåne Stadsmissions verksamhet för tonårstjejer som på olika sätt befinner sig i jobbiga livssituationer. Genom att finnas till hands, se och bekräfta, stärks tilliten till personalen och förtroenden ges. I varje enskilt fall arbetar personalen för att stödja, stärka och uppmuntra tjejen så att hon ska stå rustad inför framtiden. Övergripande mål Enter Mötesplats är en öppen dagverksamhet, öppen måndag till fredag, som riktar sig till unga tjejer mellan 13 och 20 år som på olika sätt har det jobbigt i livet. Målet är att stödja tjejerna till ökad självkänsla och motivera till ett förändringsarbete genom bland annat stödsamtal och regelbundna aktiviteter. Kompetent, förtroendeingivande och inlyssnande personal är nyckeln till besökarnas tillit och därmed också vägen till positiva personliga processer. Arbetet sker alltid på uppdrag av tjejen och deltagandet är både frivilligt och gratis. Enter månar om en hemtrevlig, lugn och trygg miljö och fungerar som ett alternativ till samhällets övriga satsningar för unga flickor som är i behov av stöd. De allra flesta av Enters besökare lever i socialt mycket utsatta och tunga miljöer. Årets mål och framtidsplaner Enter Mötesplats kombinerar två verksamhetsinriktningar: Å ena sidan erbjuds stöd och aktiviteter med fokus på de enskilda tjejerna som individer, exempelvis stödsamtal, läxhjälp, enklare matlagning, temakvällar med inbjudna gäster, utflykter, systuga, filmkvällar och gymträning. Besökarna deltar i det de själva väljer. De känner social samhörighet med de andra tjejerna och upptäcker att de inte är ensamma med sina problem. Å andra sidan får tjejen stöd i ett större sammanhang där svårigheter med t.ex. familj och skola uppmärksammas. Utifrån deras egna förutsättningar hanteras situationen med stöd av personalen och målsättningen är att arbeta tillsammans med flickan och varsamt koppla in det eller de nätverk som berörs. Genom en större gåva från Kronprinsessan Margaretas Minnesfond i början av året kunde en person projektanställas på halvtid. Det extra tillskottet innebar många fördelar för verksamheten. Mer tid avsattes för att arbeta med de tjejer som ligger i närheten av Enters övre åldersgräns. Till denna grupp erbjöds stöd- och motivationssamtal samt vägledning inom olika områden inför det fortsatta vuxenlivet. Anställningen möjliggjorde också arbetet med en intern utvärdering av delar av verksamheten. Den färdigställs i början av Dessutom kunde ökade krafter läggas generellt på enskilda stödsamtal med tjejerna, ombudsverksamhet och andra åtaganden. Enter har under året fått fler och tyngre åtaganden. Djupare förtroenden mellan personalen och tjejerna har inneburit mer arbete med flera av besökarna. Förfrågningarna om stöd har ökat och personalen har förutom att hjälpa till i kontakterna med skola, olika myndigheter och hälso- och sjukvården också haft mer kontakt med framförallt socialtjänsten i specifika ärenden. Under året har personalen deltagit i tre olika internutbildningar, två med fokus på reflekterande processer. Den tredje var första delen i en längre utbildning där våld i nära relationer, kopplat till hedersproblematiken, belystes. Fortbildningen har varit viktig för personalens motivation och inspiration och i det konkreta arbetet med tjejerna. Frågor som är kopplade till hederskulturen har blivit mer aktuella bland besökarna under det gångna året. Enter Mötesplats befäste sin verksamhet i Malmö förra året. Idag har Enter regelbunden kontakt, och i vissa fall även utbyten och samarbeten, med olika organisationer som arbetar med liknande målgrupp, ungdomsmottagningar, skolor och myndigheter. Verksamheten bjöd in till öppet hus två gånger under förra året och arbetade målinriktat med externa besök och deltagande i olika events, föreläsningar och mässor. TV4 Malmö gjorde ett reportage på Enter i samband med Stadsmissionens fattigdomsseminarium i maj. I augusti deltog Enter på Malmöfestivalen med målet att göra verksamheten mer känd bland tjejer och den övriga allmänheten. Den nyvunna kunskapen som personalen fått genom de olika internutbildningarna ska under 2011 omsättas i praktiken och målet är att Enter ska kunna fortsätta med sitt arbete på samma sätt som tidigare. Ytterligare fokus ska läggas på enskilda stödsamtal och åtaganden samtidigt som kontinuerlig nyrekrytering av tjejer ska ske. Intressanta målgrupper för verksamheten är bland annat tjejer som av olika anledningar har slutat skolan i förtid och även de flickor som av kulturella skäl inte har möjlighet att delta i aktiviteter efter skoltid. Kvalitetsarbete Under året har en intern utvärdering genomförts. Syftet var att belysa några av verksamhetens kärnfrågor för att titta på resultat och möjliga förbättringar i arbetet och samtidigt få en bra grund att stå på i kontakten med olika externa aktörer. Generellt visar utvärderingen att det kan vara svårt att mäta mjuka värden som självkänsla, trygghet och personlig utveckling men tendenserna visar ändå att Enter lever upp till de målsättningar som personalen arbetat efter. Utvärderingen poängterar att tjejerna känner sig trygga på Enter. De säger att det alltid finns någon som lyssnar och att de kan lita på de vuxna. Tjejerna känner sig viktiga och delaktiga i det som görs i verksamheten. Både personal och tjejer upplever att självkänslan stärkts hos många av besökarna men att det kan ta tid och att det är en process som måste få lov att ha sin gång. 6 Enter Mötesplats

7 Ekonomi Enter Mötesplats är en gåvofinansierad verksamhet. World Childhood Foundation har stött Enter sedan start 2008 och står fortfarande för den största delen av kostnaderna. Stena Fastigheter sponsrar Enter med lokalen. Flera olika enskilda givare, främst stiftelser, fonder, föreningar och organisationer, bidrar till olika inköp, projekt och aktiviteter. Den lokala klubben Rotary Södra stod för ett viktigt stöd till verksamheten under året. Enter får också bidrag från PostkodLotteriet. World Childhood Foundation börjar under andra delen av 2011 att fasa ut sitt stöd och andra finansiärer ska därmed gå in och täcka detta bortfall. Fakta 87 nya tjejer besökte Enter Mötesplats 2010 (jfr med 108 år 2009) 297 unga tjejer har besökt Enter Mötesplats sedan start 2008 Antal tjejbesök under 2010 var (jfr med år 2009) En grupp på tonårstjejer besökte Enter Mötesplats flera gånger varje vecka 2010 Enter Mötesplats 7

8 Kvinnoboende Kvinnoboendet är Skåne Stadsmissions boende för de kvinnor som behöver en trygg plats i tillvaron. Kvinnornas gemenskap och delaktighet ger möten som berör och allas lika värde fungerar som en grundplåt i arbetet. Övergripande mål för verksamheten Skåne Stadsmissions boende för kvinnor vänder sig till dem som behöver en lugn och trygg plats att bo på, under en kortare eller längre period. I en drogfri miljö, där kvinnans behov och önskemål står i centrum, skapas möjligheter för att kunna ordna eget boende, sysselsättning och fungerande fritid. Med stöd av Stadsmissionens personal, och gemenskapen med de övriga kvinnorna i boendet, är målet att uppnå en stabil personlig grund att bygga vidare på. Årets mål och framtidsplaner Under året har Kvinnoboendet haft som mål att ständigt arbeta utifrån kvinnornas egna behov för att på så sätt säkerställa trygghet, förtroende och bra samarbetsformer. De flesta kvinnorna kommer från socialt mycket tunga och utsatta miljöer och många har upplevt någon form av våld i nära relationer. I vissa fall är våldet kopplat till ett hedersrelaterat sammanhang. Boendet har sex platser och även om verksamheten ses som en tillfällig lösning, finns ingen bortre gräns för hur länge varje kvinna får stanna kvar. Många av de boende studerar eller söker arbete på dagarna. Stadsmissionens kurator arbetar aktivt med stöd- och motivationssamtal med varje enskild kvinna och fungerar också som en länk i de nödvändiga samhällskontakterna som tas regelbundet, framförallt med socialtjänsten. Tillsammans med personal eller volontärer genomförs olika aktiviteter återkommande, både hemma och ute på stan. Det handlar bland annat om temakvällar i boendet, biobesök och matlagning. Denna ventil, där kvinnorna både får uppleva gemenskap, se nya möjligheter och samtidigt kunna diskutera och lyfta fram sin situation under andra former, är oerhört viktig. Aktiviteterna, som främst finansieras av privatpersoner och föreningar, fungerar som ett bra komplement till stödsamtalen och ger både inspiration, motivation och styrka. Med viktiga erfarenheter i ryggen har personalen vidareutbildat sig i frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Denna utbildning, som genomfördes tillsammans med Enter Mötesplats, påbörjades under hösten och avslutas under första kvartalet Länsstyrelsen i Skåne finansierar insatsen och den ses som mycket aktuell och viktig både för att höja kunskapen och för att bättre kunna stödja och bemöta kvinnorna i deras specifika situation. Intresset för boendet har ökat under året och fler stadsdelar inom Malmö stad vänder sig till Stadsmissionen för information och förfrågningar om boendeplatser års mål är att ytterligare sprida information om Kvinnoboendet till olika externa aktörer. Det kvalitativa arbetet med lyckade stöd- och motivationssamtal ska fortsätta och önskemålet är att finna fler möjligheter till enskilda aktiviteter för varje kvinna, tillsammans med personal, volontär eller frivillig. Även gemensamma aktiviteter uppskattas mycket av de boende. Kvalité Kuratorn leder regelbundna husmöten där alla boende närvarar för att ständigt förbättra och diskutera trivselmiljö och förhållningsregler. Även enskilda möten hålls med varje kvinna för att garantera en bra, trygg, bekväm och säker boendemiljö, där flera olika personligheter, erfarenheter, vanor, rutiner och kulturella skillnader ska samsas. I slutet av 2010 sammanställdes en enkät som kvinnorna vid utflytt erbjuds att besvara. Vissa säkerhetsåtgärder har dessutom vidtagits i huset för att säkerställa ett större lugn och känsla av säkerhet hos kvinnorna. Fakta Målgrupp Boendet vänder sig till kvinnor där annan boendeform inte är lämplig eller möjlig. Större delen av kvinnorna som bor på kvinnoboendet har varit utsatta för hedersrelaterat våld eller våld i nära relation. Antal rum Boendet har 6 boenderum och härutöver delar man gemensamhetsutrymmena. Boendetid Man bor i genomsnitt upp till ett år i boendet. Övrigt Det krävs bistånd från socialtjänsten för att bo i kvinnoboendet och uppföljningssamtal sker regelbundet. Erbjudande Kvinnorna erbjuds att ta del av de yrkeskompetenser som finns på Stadsmissionen såsom kurator, sjuksköterska, läkare och präst. Härutöver finns också aktiviteter tillsammans med volontärer och föreningar att tillgå. Ekonomi Malmö Stads placerande stadsdelar debiteras för plats och dygn. Dessutom skänker privatpersoner och föreningar gåvor som gör att kvinnorna kan erbjudas aktiviteter och även uppvaktas på födelsedagar och vid jul. 8 Kvinnoboende

9 Stadsmissionens stödboende Stödboendet var Skåne Stadsmissions boende för personer som av olika anledningar befann sig mellan möjligheterna att övernatta på Nattjouren och ett eget boende. Utifrån varje enskilds livssituation arbetade personalen uthålligt och tålmodigt tillsammans med den boende för att stödja den positiva personliga utvecklingen. Övergripande mål med verksamheten Det övergripande målet med Skåne Stadsmissions stödboende i Malmö är att erbjuda ett boende, utan tidsbegränsning, för personer med missbruksproblem, psykisk sjukdom och andra funktionshinder som gör det svårt att klara tillvaron på härbärge eller i andra boendeformer. Målet är att erbjuda en strukturerad vardag med bland annat stödsamtal och aktiviteter. Personalens uppgift är att motivera till eget boende, behandling eller kontakt med psykiatrin och andra relevanta myndigheter. Årets mål Stödboendet öppnade 2009 och har sedan dess erbjudit sex platser som tilldelats efter biståndsbeslut av ansvarig socialsekreterare. Boendet och arbetsmodellen, med återkommande stöd- och motivationssamtal samt strukturerade aktiviteter i vardagen, har varit framgångsrik. Flera personer som funnits i socialtjänstens system under längre tid, och som gång på gång fallit mellan stolarna, har fått ett medmänskligt bemötande och värdigt stöd på Stödboendet. Många har gått vidare in i behandling eller fått olika former av boende under den tid som verksamheten funnits. En viktig orsak till framgången med besökarna har varit att skapa en helhet med regelbundna samtal, information och motivation med personalen och naturligtvis, ett bra samarbete med socialtjänsten. Vikten av goda relationer till bland annat socialtjänsten har betonats, som ett led för att ta nästa steg i livet. Genom personliga möten med socialsekreterare och andra ansvariga för olika behandlingshem och boenden har målgruppen fått en bild av möjliga alternativ. Studiebesök på bland annat kliniker och boenden har gjorts tillsammans med personalen för att få en gemensam bild och utgångspunkt i motivationsarbetet. Med ett nära samarbete med olika myndigheter och sjukvård har nya och alternativa lösningar varit fokus för insatserna med varje enskild person. Rutinerna för att skapa en aktiv vardag, på eller utanför boendet, har varit svårare att få på plats under året. Anledningarna är bland annat de boendes fysiska och psykiska hälsosituation, varierande deltagarnivå på husmöten och långtidssjukskrivningar som resulterat i frekventa personalbyten. Lärdomen har varit att goda relationer och nära förtroenden mellan personal och de boende är avgörande för bra engagemang och deltagande i regelbundna aktiviteter. med socialtjänsten och psykiatrin och flera fick snabbt eget boende. Med de positiva erfarenheterna i ryggen planerar Stadsmissionen att på sikt öppna ett liknande boende igen. Kvalité Varje vecka har husmöten ägt rum, med boende och personal, där frågor av allmän och gemensam natur diskuterats. Allting har dokumenterats och följts upp på olika sätt. Därtill har var och en av de boende haft enskilda samtal en gång i veckan med personalen där egna behov, önskemål och åsikter fått större utrymme. Klagomål, konflikter och andra problem har dokumenterats och följts upp vid andra tillfälle. Fakta Målgrupp Stödboendet vänder sig till personer med missbruksproblem, psykisk sjukdom och personer med andra funktionshinder som gör det svårt att klara boende på härbärge eller i andra boendeformer. Antal rum Boendet har 6 platser som kräver biståndsbeslut från socialtjänsten. Boendetid Det finns ingen tidsbegränsning på hur länge man får bo på stödboendet. Däremot arbetas det motiverande och stödjande med de boende till andra mer stadigvarande boende, till behandling och till kontakt med psykiatri och andra myndigheter som kan behövas vara delaktiga i den enskildes planering. Boendet stängde den 17/ som en följd av att Stadsmissionen fick förtroendet att driva Nattjouren. Ekonomi Boendet finansierades genom att berörd stadsdel debiterades per boende och dygn. Stödboendet stängde sin verksamhet i december 2010 efter beslut att istället utöka Stadsmissionens Nattjour i samma fastighet. De sex boende fick hjälp att återuppta nya kontakter Stadsmissionens stödboende 9

10 Logi och stödboendet i Lund erbjuder bland annat akutlogi och stödboende för hemlösa med missbruksproblematik. Verksamheten är öppen hela dygnet, året om. Logi och stödboende i Lund Stadsmissionens logi och stödboende syftar till att med respekt se varje persons värde, lindra de mest akuta behoven och därifrån även uppmuntra till förändring. Med hjälp av personalen stöds nattgäster och boende till att stärka sina egna möjligheter att återfå kraften och modet att bryta destruktiva mönster och beteenden. Övergripande verksamhetsmål och verksamhetsbeskrivning Skåne Stadsmissions verksamhet i Lund vänder sig till hemlösa personer med missbruksproblematik. Uppdraget är att erbjuda logi, boende och boendestöd, i form av kontaktlägenheter, parallellt med regelbundet motivationsarbete för att nå hållbara och långsiktiga lösningar för varje enskild person. Detta arbete sker i nära samarbete med socialtjänsten. Stadsmissionens verksamhet drivs på uppdrag av Lunds kommun och riktar sig till personer som är skrivna i kommunen. Bortsett från kontaktlägenheterna är verksamheten att betrakta som ett s.k. lågtröskelboende, det enda boende genom socialtjänstens försorg där det inte ställs några krav på drogfrihet. Man får dock inte föra in eller använda alkohol eller andra droger i lokalerna. Plats i något av boendena erhålls i första hand genom biståndsbeslut hos socialtjänsten, som också beslutar om personen skall betala för sitt boende eller logiplats. Utanför socialtjänstens kontorstid kan Stadsmissionen erbjuda tillfällig logiplats över natt eller helg. Sedan sommaren 2010 är de boende och övriga nattgäster enbart män, främst personer med långvarigt missbruk och inte sällan i fysiskt och psykiskt mycket skört skick. De har ofta dåligt kontaktnät, bristfällig eller ingen kontakt med sin familj, är avstängda från andra boenden och har ibland flera behandlingar av olika slag bakom sig. I vardagen finns det tillgång till kurator som med övrig personal arbetar med stöd- och motivationssamtal utifrån den enskilde personens behov och förutsättningar. Bra relationer och ömsesidig tillit har gjort att en del personer tagit nya steg vidare i livet under året. Bra samarbete med berörda socialsekreterare, och andra aktörer, garanterar också att alla arbetar gentemot samma mål. En gång i veckan finns Stadsmissionens präst på plats. I samverkan med Diakonicentralen erbjuds sjukvård och rådgivning och vid behov konsulteras Stadsmissionshälsans sjuksköterska, läkare och tandläkare. Även goda kontakter med närpolis, psykiatrin och grannar är självklara. Ett antal volontärer och frivilliga finns också knutna till verksamheten. 10 Logi och stödboende i Lund

11 Stadsmissionens arbete med utsatta människor tar sin utgångspunkt i vår värdegrund där det personliga bemötandet är centralt. Kontinuerlig handledning och fortbildning sker för att hålla värdegrunden levande i det dagliga arbetet. Utbildningar, tillsammans med övriga relevanta verksamheter inom Stadsmissionen, har också getts i återupplivning med hjärtstartare. Login Login är avsedd fungera som akutboende för att tillgodose ett tillfälligt behov av sovplats. Förutom sängplats i 1-3 bäddsrum serveras kvällsmat och frukost. Lunch kan köpas till en låg kostnad. Gästen kan vistas inne dygnet runt och har tillgång till dusch, möjlighet att tvätta och kan få rena kläder ur vårt klädförråd. Totalt 86 olika män har gästat login under Ungefär hälften är återkommande gäster, dvs personer som har kommit och gått under året, bott på olika ställen för att sedan återvända till Stadsmissionen. 14 personer av de återkommande männen har under året fått annat boende och/eller behandling under året. Två av dessa har senare kommit tillbaka till Stadsmissionen igen. Under andra delen av 2010 fick login ytterligare fem platser. I samverkan med socialtjänsten har man för de här extra sängplatserna arbetat med lite längre biståndsbeslut för de besökare som exempelvis står inför en behandling. Detta initiativ fortsätter Stödboendet Stödboendet har från juli, när kvinnorna flyttade, minskat från 12 till 11 platser, då ett av rummen gjordes om till två logiplatser. Stödboende kan erbjudas när personen är tillräckligt motiverad för att titta över sin livssituation, eller där ett lugnare och mer stabilt boende bedöms öka möjligheten för motivationsarbete. Stödboendet är fördelat på tre korridorer, man har eget rum och delar pentry, toalett och dusch med de andra i samma korridor. Stödboendet har haft full beläggning under hela 2010 och har bebotts av femton olika män och tre olika kvinnor. Tre män har fått plats i socialförvaltningens drogfria boende, en man har kommit till behandlingshem och en man har flyttat till kontaktlägenhet. Fem män har haft stödboende under längre tid än ett år. Kvinnorna flyttade till ett separat boende i annan regi i juni månad. Efter en intensiv samverkan mellan Stadsmissionen, Socialtjänsten och det nya kvinnoboendet gick överflyttningen bra även om det var en jobbig period för ett par av kvinnorna. 55+ boendet 55+ boendet är ett gruppboende med fem platser för män och har under 2010 bebotts av åtta olika personer. Boendet är av långsiktig karaktär och är avsett för personer med socialt funktionshinder och alkoholmissbruk. Stadsmissionens uppdrag är att ge socialt stöd och tillsyn till de boende. 55+ boendet har personal på plats endast under delar av dagen, varför det sker ett noggrant urval av vem som är lämplig att bo där. Kvalitetsarbete En enkätundersökning gjordes under Resultatet visade att de boende och övriga nattgäster uppfattar personalen som tillgänglig, stödjande och respektfull. En del kritik framkom angående miljön i sovrum, bad och dusch. Det enskilda mötet med gästen och återkommande husmöten är de bästa forumen för verksamhetens kvalitetsutveckling. Årets husmöten har haft varierande deltagande. Genom att förlägga mötena till kvällstid, och göra förändringar i upplägget, har vi under hösten konstaterat ett ökat intresse för att vara med och påverka verksamheten. Inslaget av volontärer i verksamheten bidrar starkt till att höja självkänslan hos våra boende och övriga gäster. Volontärernas engagemang gör det också möjligt att erbjuda utflykter och olika aktiviteter som en del i stöd- och motivationsarbetet och vi arbetar ständigt med utveckling av denna del av verksamheten. I syfte att inspirera till förändring har vi tillsammans besökt ett antal föreläsningar kring vägen ut ur missbruk samt regelbundet åkt till Sinnesromässan i Malmö. Aktivitetsrummet har inretts och används flitigt tillsammans med volontärerna. Fakta Logi och stödboendet i Lund drivs på uppdrag av Lunds kommun. Login Login fungerar som ett akutboende då tillfälligt behov av sängplats finns. Login har erbjudit: platser per dygn varav tre var vikta för kvinnor under det första halvåret övernattningar gjordes under året, av män och 359 av kvinnor. Snittbeläggningen per natt var 11,7. Vid 51 tillfällen har vi nekat personer plats på grund av fullbeläggning. Stödboendet Stödboendet finns för de personer som är motiverade att prova ett prova en lugnare och mer stabil boendeform. Stödboendet, som minskat sina platser från 12 till 11, har haft full beläggning under året. Logi och stödboende i Lund 11

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro: 900-3252.

lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro: 900-3252. Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2011 lever i akut hemlöshet i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Det är 659 för många. Stöd vårt arbete. Gåvobankgiro: 900-3252. 2011 Innehåll Jag

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Verksamhetsrapport för Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse sida 3-6 Nålsögat AB sida 3 Starten sida 4 Visionen sida 5 Utvärdering sida 6 Framsida Vår härliga cafédel

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön

Verksamhetsplan 2014-2016. Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 0 Verksamhetsplan 2014-2016 Gö tebörgs Ra ddningsmissiön 1 Bakgrund Räddningsmissionens historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn kring sekelskiftet. Där sökte Emigrantmissionen lindra nöden

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Bostad först i Stockholms stad

Bostad först i Stockholms stad Socialförvaltningen Utvecklingsenheten SIDAN 1 Bostad först i Stockholms stad RFMA 2013-04-10 Maria Andersson Socialförvaltningen Stockholms stad Om Bostad först i Stockholms stad 3 år. Avslutas 2013 Partnerskap

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? FRIIs Kvalitetskod effektrapportering antagen av FRIIs årsmöte 22 maj 2013 Effektrapport Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Föreningen Kalmar Stadsmission vilar

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk

Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk 2011-05-17 Kvinnoboendet Elsa ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk Bakgrund: Öppnade november 2009 Kvinnor med missbruksproblematik på kartan Behov av skydd Tidigare bott tillsammans

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012

Redovisning över användandet av härbärge/akutboende under 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5.0-111 /2013 SID 1 (6) 2013-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialnämnden Redovisning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Verksamheten för funktionshinder Antagen i socialnämnd 2013-08-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad

Mariegärde. Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Mariegärde Mariegärdesväg 7 542 45 Mariestad Sida: 2 (6) Välkommen till Mariegärde! Boendemiljö/lägenheter Mariegärde är ett särskilt boende som ligger på Mariegärdesväg 7. Det är ett boende för personer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440.

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Ungdomsrådgivningen i Sundsvall. Kontakt: Caroline Svensson och Ullrika Larsson, tel.nr. 0200-120 440. Dom jag pratat med berättar att de upplever att projektet haft en lång startsträcka och att de ännu

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen, Gnesta kommun Rätt till privatliv och kroppslig integritet 1. Vi garanterar att vi respekterar att bostaden tillhör Ditt privatliv Vi knackar eller ringer

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem. 1 (5) Kvalitets- och utvärderingskontoret 2014-11-04 Dnr ON 2014-277 Björn Skoog Sari Hammarfrid Verksamhetsuppföljning, Stadsmissionen, Aktiviteter och sysselsättning för vuxna personer med missbruksproblem.

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer