Vi sparar medicinkostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi sparar medicinkostnader"

Transkript

1 Mitt i allt Tidning till varje hem FPA stöd s Kela Benefits s n Hälsan Eu-kortet tryggar sjukvård på resor i Europa s.6 n Studier&Jobb Nyfiken på att jobba eller studera utomlands? Elina och Karolina gör det i London. s.8 n Hem&Familj Mimmomommo har tid för Victoriabarnen s.10 n Pension Undvik obehagliga pensionsöverraskningar s.11 Vi sparar medicinkostnader S. 3 och 6 7

2 2 Aktuellt n 3 Mitt i allt Tidningen Mitt i allt Elämässä är ett offentligt meddelande som delas till varje hem. Nummer 3/2009 delas ut Årgång 37 År 2009 utkommer 4 nummer. Följande nummer utkommer i slutet av november. Utgivare Folkpensionsanstalten (FPA) Ledaren n September 2009 Lovande början med referenspriser Referensprissystemet sänkte medicinpriserna Vi sparade sju miljoner på fyra månader Under de fyra första månaderna med referensprissystemet sparade konsumenterna nästan sju miljoner euro i medicin kostnader tack vare ökad priskonkurrens och sänkta läkemedelspriser. Redaktionen eller tfn (växel) Adress PB 450, HELSINGFORS Redaktionen svarar endast för beställt material. Utdelningen Suomen Suoramainonta Oy. Förfrågningar per telefon (09) eller via internetblanketten Chefredaktör Seija Kauppinen Redaktionssekreterare Tua Kyrklund Sekreterare Christel Stenström Ombrytning Omslagsbild Pietari Posti Taltidningen Mitt i allt kan beställas som taltidning hos Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Parisgränden 2 A 1, Helsningfors, tfn (09) Upplaga ca 2,7 miljoner Tryckeri Sanomapaino Oy, Vanda ISSN DET känns i plånboken I april tog Finland i bruk ett referensprissystem för läkemedel. De flesta utbytbara läkemedlen omfattas av systemet. Reformen väckte åsikter för och emot. Att spara läkemedelsutgifter välkomnades, men många läkemedelskonsumenter var oroliga att de skulle tvingas avstå från sin bekanta medicin. Rädslan är obefogad, eftersom systemet gör det möjligt att byta till billigare läkemedel, men tvingar inte till det. I praktiken fungerar referensprissystemet så att FPA betalar läkemedelsersättningen för läkemedel i referensprisgrupper utifrån referenspriset. De som vill ha ett dyrare läkemedel får ersättningen från referenspriset och betalar resten själv. Läkare kan förbjuda ett byte av medicinska eller terapeutiska skäl. Om läkaren antecknar förbudet på receptet, får apotekskunden ersättningen utifrån försäljningspriset. Kunden kan också själv, av en eller annan orsak, vilja ha ett dyrare läkemedel, men tvingas då betala mera. Under de fyra första månaderna med referensprissystemet har också patienter som motsatt sig ett byte till billigare läkemedel betalat totalt 3,6 miljoner euro utöver referenspriset. Det är intressant att så många F r å g o r f å r s v a r n De internationella IBAN-kontonumren som numera krävs för ansökan har orsakat kunderna huvudbry. Kontonumret ska numera anges i IBAN-form både i pappersansökan och webbansökan. Många kunderna har undrat vad IBAN-kontonummer är för något och var de hittar sitt kontonummer i IBAN-form. Alla finländska banker övergår till det enhetliga eurobetalningsområdet SEPA före år Det innebär att finländska bankkontonummer alltid ska uppges i internationell form (IBAN). De som ansöker om nya formåner hos FPA ska uppge sitt kontonummer i IBAN-form redan nu. Man hittar sitt eget kontonummer i IBAN-form tillsammans med den internationella bankkoden (BIC eller SWIFT/BIC)i sitt kontoutdrag. I faktiskt är villiga att betala mera än nödvändigt, även om läkaren som ordinerat läkemedlet inte anser det vara nödvändigt. Uppenbarligen är vi våra vanor trogna. Ett bekant läkemedel känns tryggare än ett nytt och främmande, även om den aktiva substansen vore den samma. Det ser ut som om de eftersträvade inbesparingarna kunde nås. I april-juli sparade läkemedelskonsumenterna 6,8 miljoner euro i utgifter för ersättningsgilla läkemedel. Samtidigt sparade FPA närmare 18 miljoner euro i läkemedelsersättningar. Tack vare referensprissystemet var sjukförsäkringens utgifter för läkemedel nästan 4 procent lägre än de hade varit utan priskonkurrensen. Referensprissystemet torde också i fortsättningen öka priskonkurrensen, vilket bidrar till att sänka läkemedelspriser och det märks också i konsumenternas penningbörsar. Liksom direktören för Läkemedelsindustrin rf konstaterar i denna tidning har priskonkurrensen tillsvidare varit försiktigt. Kunden har kunnat byta ut sina läkemedel till billigare parallellpreparat sedan år I och med referensprissystemet har antalet utbytbara läkemedel ökat. Seija Kauppinen elektroniska ansökningar som görs via webbplatsen behöver man inte uppge BIC-koden. Den bildas automatiskt då man fyller i sitt IBAN-kontonummer. IBAN-kontonumret för finländska konton börjar med FI och följs av en nummerserie. I e-tjänsten kan man skriva sitt IBAN-kontonummer antingen i en följd eller med de mellanslag som finns i kontoutdraget. Nummerserien måste knäppas in i e- tjänsten, den kan alltså inte kopieras direkt från e-bankens kontoutdrag. För kunder som har tidigare beviljade förmåner från FPA, ändras kontonumren automatiskt till IBANform. Heini Lehikoinen Å andra sidan betalade de läkemedelskonsumeter som inte ville byta sitt läkemedel till ett billigare alternativ 3,6 miljoner euro utöver referenspriserna. För FPA innebar det nya referensprissystemet att utgifterna för läkemedelsersättningar sjönk med hela 18 miljoner euro under perioden april-juli. Referensprissystemet togs i bruk i april och redan under de två första månaderna hade sjukförsäkringens utgifter för läkemedelsersättningar sjunkit med 4 procent. Om referensprissystemet utfaller hos oss Annika Söderblom på samma sätt som i Tyskland, Holland, Sverige och Australien, kan vi räkna med att medicinpriserna sjunker med procent. Apotekens rådgivarroll har ökat Apotekens lönsamhet sjönk redan då generiska läkemedel blev utbytbara. Referensprissystemet sänker lönsamheten ytterligare, säger Ilkka Harjula, ekonomisk expert vid Finlands Apotekareförbund. Antero aaltonen På apoteken har referensprissystemet inneburit att mera tid än förr går till att berätta för kunderna om utbyte av läkemedel och om referenspriserna, berättar Ilkka Harjula, ekonomisk expert på Finlands Apotekareförbund. Exempelvis personer som använder psykofarmaka vill inte alltid byta ut sina preparat. Om prisskillnaden mellan den medicin man använt sedan tidigare och det förmånligaste alternativet handlar om bara några euro, händer det lätt att kunderna väljer sin välbekanta medicin, konstaterar Harjula. Apotekens omsättning har minskat i och med att priserna på utbytbara läkemedel har sjunkit med en tredjedel. I år kommer nedgången att bli uppskattningsvis 4 5 procent och nästa år 5 6 procent i jämförelse med år På grund av lågkonjunkturen har olika försök till kompenserade åtgärder, exempelvis försäljning av kosmetika, har inte hjälpt. I synnerhet små apotek som säljer mycket receptmediciner har det trångt ekonomiskt. Därför förhandlar Apotekareförbundet med social- och hälsovårdsministeriet om hur situationen kunde rättas till. Marjut Rievilä Jessica Högnabba som lider av astma ställer sig i princip positivt till referensprissystemet. Läkemedelsindustrin och parallepreparatindustrin är ännu försiktiga i sina kommentarer. Sidorna 6 7 I internationella jämförelser har referensprissystemet sänkt läkemedelspriserna procent.

3 4 n Aktuellt Plumpar på pappret Det var egentligen inte jag, utan min kollega Timo Klaukka, som skulle skriva den här kolumnen. Han gick bort, och jag stod som följande i tur att skriva. Jag hade planerat att nästa gång skriva något lättsamt, men i det här läget kändes det helt enkelt inte rätt. Jag tänkte efter vad jag verkligen skulle vilja säga tjugo okända åhörare, inledde en föredragshållare sitt anförande för en tid sedan. Också jag själv började fundera över vad jag verkligen skulle vilja säga ett antal okända läsare. Kanske detta, idag: Jag kan inte säga att jag direkt kände Timo. Vi träffades i korridorerna och hälsade på varandra. Timo var arbetsorienterad och jag befann mig i min egen värld. Inte heller kände jag min farbror, som dog i början av sommaren, särskilt väl. Vi möttes egentligen inte, utom för ett ögonblick på sjukhuset. I ytterlighetssituationer är man mer närvarande. Min farbror var ofta uppretad; han kom aldrig över förlusten av Karelen och sitt hem. På begravningen talade prästen om att komma till himlen; det grämde mig. För mig finns den enda himlen på jorden, eller rättare sagt skulle den finnas här om vi bara tillät oss det i stället för att förbli fångade i de problem och lidanden som vi själva målar upp. Och så sitter vi och kurar i vår mentala cell och låter tankarna mala på i samma banor om och om igen, beskärmande oss över det förflutna och oroande oss över framtiden samtidigt som världen blir till Därför mår vi illa Kolumnen/Tuula Helne Ansvarig forskare vid FPA inget mer än en återspegling av våra rädslor. I stället borde vi leva den enda tid som existerar: nuet hur än nuet sedan må te sig. Då skulle vi se det som finns och inte det som vi inbillar oss eller är rädda för att finns och acceptera utan att tränga undan eller spjärna emot i samband med de händelser och människor som vi möter. Varför får jag inte nå fram till den stund då jag inte flummar? Miksi en saavuttaa saa, saavuttaa en saa, sitä hetkeä jolloin en elä tolloillen? frågar sig Eppu Normaali och vi andra så kallade normala. Svaret kunde lyda: därför att vi inte når fram till nuet. Och därför mår vi illa. Av statistiken framgår det till exempel att användningen av psykmediciner bland ungdomar och unga vuxna har ökat under det här decenniet. Av detta kan man sluta sig till att mediciner ordineras lätt kanske för lätt? Hur vore det då om man redan i ett tidigt skede skulle börja ge akt på vad var och en själv kan göra till förmån för sitt eget sinne och sitt eget tankelandskap? Och hur vore det om vi började koncentrera oss på hur vi kunde befria oss från tankebojorna och kanske helt och hållet avskaffa dem? (Månadens lästips: Eckhart Tolles Lev livet fullt ut och En ny jord.) För att återknyta till Martti Syrjä, förgrundsfiguren i bandet Eppu Normaali: i våra sinneskärr och dess pölar speglar sig månen mielemme soissa, lätäköissä noissa, kuu heijastuu. (Där kom det: ursprungligen tänkte jag skriva ett öppet kärleksbrev till min idol, som når upp till ett direkt zenistiskt tänkesätt. Martti, håll dig på linjen, du kan ha post att vänta.) Översättning: Kurt Kavander Klagomål till Europadomstolen strandar ofta i startgroparna Finländare klagar oftare till Europadomstolen än alla andra nordbor tillsammans. Oftast handlar dessa klagomål om frågor som inte hör till Europadomstolens verksamhetsområde. Europadomstolen är inte någon förlängning av det finländska rättsväsendet, vilket folk ofta tror, påpekar förvaltningsrådet Matti Pellonpää. I de övriga nordiska länderna hör det i allmänhet till rättegångskulturen att man anlitar en advokat. Då överklagar man inte heller till Europadomstolen utan råd från en advokat. Denna praxis gallrar redan i inledningsfasen bort klagomål i frågor som inte hör till Europadomstolen. På cirka 20 år har finländare anfört nästan klagomål över sådant som de upplevt som kränkning av de mänskliga rättigheterna. Av dem har 90 resulterat i fällande dom. Av de fällande domarna har endast 7 gällt den sociala tryggheten, det vill säga ärenden i vilka försäkringsdomstolen har fattat beslut. Till skillnad från domar som gäller straffprocesser och de allmänna domstolarna har de fällande besluten som gällt social trygghet inte berott på utdragen handläggning, utan på att besvärsinstanserna i Finland har försummat att delge den klagande något dokument. Enligt Europadomstolen har den ändringssökande ovillkorlig rätt att bli hörd i allt externt material som rör hans mål, betonar Pellonpää. Det finländska rättsväsendet har sedermera ändrat sin delgivningspraxis så att den blivit effektivare. De mänskliga rättigheterna garanteras i första hand av Finlands eget rättssystem. Europadomstolen kan komma i fråga när alla inhemska rättsmedel är uttömda. Först då börjar Europadomstolens ansvar för att de mänskliga rättigheterna ska omsättas i praktiken. Konventionen om de mänskliga rättigheterna tryggar inte sociala rättigheter som exempelvis en viss nivå på eller ett visst innehåll i den sociala tryggheten. Exempelvis ett klagomål över ett negativt pensionsbeslut till Europadomstolen strandar redan i den inledande handläggningen, eftersom frågan inte hör till Europadomstolens befogenheter, säger Pellonpää. Europadomstolen granskar närmast det rättsliga förfarandet, till exempel om medborgarna i tillräcklig utsträckning har kunnat delta i behandlingen av sitt eget mål och om godtycke eventuellt har förekommit i processen, konstaterar förvaltningsrådet Matti Pellonpää vid högsta förvaltningsdomstolen. Hilkka Arola Översättning Gunilla Bergström Matti Pellonpää var medlem i europeiska kommissionen åren Åren verkade han som domare i europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Pietari Posti Finland med sedan 1990 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har från 1950-talet undertecknats av 47 länder. Finland ratificerade konventionen år Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) behandlar klagomål som gäller mänskliga rättigheter. Domstolen verkar i Strasbourg i Frankrike. I Finland hör frågor som hänför sig till de mänskliga rättigheterna till utrikesministeriet. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna garanterar rätt till liv, frihet, säkerhet och rättvis rättegång m.m. för medborgarna i de länder som ratificerat konventionen. Konventionen förbjuder bl.a. tortyr, slaveri, tvångsarbete och diskriminering. Klagomål till Europadomstolen kan formuleras fritt, men domstolen rekommenderar ändå att man använder det speciella formulär som finns på webbadressen Klagomål kan skrivas på svenska. Huvudlössen sprider sig när barnen kommer tillbaka från sina sommarlov. Hälsovårdaren Aila Laitinen i Åbo betonar att huvudlöss alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Löss ger ingen orsak till panik, och man bör helst förhålla sig lugnt och sakligt till fenomenet. Huvudlöss är inget att skämmas över; de vittnar till exempel inte Stanna hemma med influensa Subtypen H1N1 av influensavirus A (s.k. svininfluensa) ströks i juli från förteckningen över allmänfarliga smittsamma sjukdomar. och klassificeras nu som vanlig säsonginfluensa. Det betyder att det inte längre är avgiftsfritt för patienterna att bli undersökta och behandlade för sjukdomen. Patienterna betalar normala avgifter för läkarbesök, behandling, läkemedel och eventuell sjukhusvård. FPA ersätter inte hälsovårdscentralavgifter, men nog kostnader för läkemedel som läkare har ordinerat samt kostnader för privatläkartjänster. FPA ersätter också resekostnader till sjukvård, då kostnaderna överstiger självrisken. Risken att smittas av influensa ökar på hösten då semestrarna tagit slut. Om man misstänker influensa, ska man stanna hemma De flesta som insjuknar behöver ingen behandling med läkemedel och ingen sjukhusvård. Hemma är det bra att följa de anvis ningar som getts av Institutet för hälsa och välfärd (www.thl.fi) och att vid behov ta kontakt med hälsovårdscentralen per telefon. FPA har liksom andra myndigheter förberett sig så arbetsuppgifterna ska kunna skötas också om en del av de anställda ligger sjuka. Översättning: Gunilla Bergström Hilkka Nakari Finlands Röda Kors frivilliga besvarar allmänna frågor om influensaviruset måndagfredag kl på svenska på nummer Då det gäller det egna hälsotillståndet ska man ringa sin hälsocentral eller företagshälsovården. vesa-matti väärä Johannes, 4 och Julius Henriksson, 2, har lyssnat på de vuxnas lushistorier och letar förgäves löss i varandras hår. Under den kritiska tiden i fjol såg pappan till att pojkarna fick kort hår. Det är stiligt också på hösten, skrattar Heidi Henriksson. Livat i hårbottnen Huvudlusen är en ofarlig, men en smula förtretlig filur. Det är bäst att ta farväl av den prydligt och effektivt. om smutsigt hår. Lössen är inte heller på något sätt farliga eller hälsovådliga, påpekar Laitinen. Viktigt med information Tuija Nieminen, ställföreträdande föreståndare för dagvårdsenheten vid Parolastigen i Åbo anser att föräldrarna har börjat förhålla sig naturligare till huvud- n Symtom: Influensa A(H1N1)-virus ger likadana symptom som andra influensavirus. Till de vanligaste symptomen hör plötslig feber på över 38 grader, ont i halsen, hosta och snuva. Andra möjliga symptom är värk i armar och ben, huvudvärk, frossbrytningar och trötthet är andra möjliga symtom.. Kräkningar och diarré kan också förekomma. Barn kan ha ont i magen. Aktuellt n 5 löss. Detta har åtminstone på Parolastigen bidragit till att lusbestånden har kunnat hållas i schack och förtreten till följd av dem förblivit små. Om föräldrarna påträffar löss i ett barns hår ska de upplysa läraren eller personalen vid daghemsgruppen om det. Personalen underrättar därefter alla andra om att det finns huvudlöss i farten. På så sätt blir alla uppmärksammade på att undersöka barnens hår och sitt eget och problemet kommer inte åt att förvärras obemärkt, säger Nieminen. Aila Laitinen nämner att det vanliga är att lössen smittar vid direkt huvudkontakt när barnen leker med varandra. Lössen kan också byta ägare via till exempel mössor, skärmmössor och kammar, så man ska inte låna ut sådana i onödan. Ett bra sätt är att hålla mössorna i egna fack i garderoben eller i rockärmen. Var noga! Lössen utplånas med hjälp av en lösning eller lusschampo som fås på apotek. Det är viktigt att följa bruksanvisningen. På apoteket kan man med fördel också köpa en tät luskam som är till hjälp i lusjakten. Det är skäl att noggrant undersöka också hårfästet, eftersom lössens ovala, mannagrynsliknande ägg, dvs. gnetterna, fäster sig hårt just där. Levande ägg befinner sig vanligen på kortare avstånd än sex millimeter från hårbottnen, medan ägg som sitter längre ut är döda. Den som är fri från löss ska inte tvätta håret med lusschampo bara för säkerhets skull. Lusobservationer ger inte heller anledning till massiva operationer. Det räcker med att tvätta sängkläderna normalt. Varken sängkläder, mjuka leksaker eller hårsnoddar behöver bastubehandlas eller frysas ner i frysen. Det räcker med att flytta dem åt sidan för ett par dagar. En lus som inte längre finns i håret dör snabbt, berättar Laitinen. Alla lusägg dör nödvändigtvis inte vid den första fördrivningen. Därför är det viktigt att behandlingen upprepas en vecka senare. Ännu efter den andra behandlingen är det skäl att undersöka håret en gång per vecka under ett antal veckor framöver, tipsar Laitinen. Matti Välimäki Översättning: Kurt Kavander Mer information finns på följande webbplatser: GÅ INTE SJUK TILL JOBBET n Gå inte till arbetet eller till skolan om du är sjuk. Sköt inte heller små barn när du är sjuk. Be om möjligt någon annan att handla eller att uträtta dina andra ärenden. n Följ med hur du mår och kontakta hälsovårdscentralen per telefon om så behövs. Om du blir tvungen att besöka läkare ska du täcka mun och näsa med en engångsnäsduk eller använda munnässkydd om du har tillgång till ett sådant.

4 6 n Hälsan Hälsan n 7 Kommuner kan ge servicesedlar Jonas Brunnström Stipendiater får bättre dagpenning Sedan början av augusti har kommunerna kunnat erbjuda sina invånare servicesedlar för alla social- och hälsovårdstjänster utom jourtjänster och ofrivillig vård. Tjänster som man köper med servicesedlarna är jämförbara med kommunala tjänster. Därför ersätter FPA inte exempelvis privatläkarkostnader om patienten betalar arvodet med kommunens servicesedel. Värdet på servicesedeln måstevara tillräckligt så klienten inte själv behöver betala mera än kommunens klientavgifter för de privat producerade tjänsterna. Ett undantag utgör hjälpmedlen för medicinsk rehabilitering. Där får den klient som valt servicesedeln stå för den överstigande delen av kostnaden om han eller hon skaffar ett hjälpmedel som är dyrare än gängse hjälpmedel som motsvarar personens individuella behov. Servicesedlarna ändrar inte kommunernas skyldighet att ordna social- och hälsovård för sina invånare. Klienter kan också vägra att använda servicesedlar och då måste kommunen hänvisa klienten till kommunala tjänster som produceras på annat sätt. Timo Klaukka borta Forskningsprofessor Timo Klaukka, som skrivit omtyckta kolumner i FPA-bladet (numera Mitt i allt) i flera år, avled i maj i en svår sjukdom. Han var då 63 år. Timo Klaukka hade som hobby att popularisera läkarvetenskapen. Denna hobby fick läsarna ta del av i Klaukkas kolumner som behandlade hälsofrågor i lättfattlig form. Tidningens redaktion beklagar förlusten av en empatisk expert som som dessutom ägde en ledig penna. Tolkningstjänster från FPA om ett år Från och med september 2010 börjar FPA koordinera tolkninsgjänsterna för hörsel- och talhandikappade. Ändringen berör cirka 400 personer och klienternas rätt att anlita tolk förblir oförändrad. Årligen beviljas ett 50-tal nya klienter tolkningstjänster. FPA grundar i Åbo en särskild tolkningscentral, som ska ordna tolkningstjänster för behövande och ersätta tolkningskostnader. Få motsätter sig byte till billigare medicin De flesta som ordineras ett utbytbart läkemedel som omfattas av referensprissystemet byter ut det ordinerade läkemedlet till ett billigare alternativ. På det sättet sparade läkemedelskonsumeterna närmare 7 miljoner euro under perioden april-juli. För FPA innebar referensprissystemet 18 miljoner euro mindre läkemedelsersättningar under de fyra första månaderna. I april-juli gjorde vi 8,8 miljoner läkemedelsköp som omfattades utbytbara parallellpreparat inom referensprissystemet. I 74 procent av fallen gällde recepten från början förmånliga läkemedel. I 15 procent av fallen bytte apotekskunden ut det ordinerade läkemedlet ut till ett billigare alternativ. Ett byte förbjöds endast i 11 procent av fallen. Då var det nästan alltid kunden, inte läkaren som förbjöd byte. Referensprissystemet omfattade i början av juli nästan 600 grupper utbytbara läkemedel. Inom dessa grupper fanns det närmare läkemedelsförpackningar på marknaden. Det är nästan hälften av alla läkemedelsförpackningar som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringen. För tillfället är 40 procent av priserna på läkemedelsförpackningarna högre än referenspriset. Som högst kan prisskillnaden inom en referensprissgrupp vara över 225 euro. En del av referenspriserna ändrades i början av juli och de nuvarande referenspriserna är i kraft till Referenspriserna ändras Läkemedelsprisnämnden (HILA), som fungerar under socialoch hälsovårdsministeriet, slår fast referenspriserna fyra gånger i året på basis av läkemedelsföretagens prisanmälningar. En del av referenspriserna på mediciner ändrades i början av juli. Beroende på vad medicinen kostar är referenspriset 1,5 eller 2 euro högre än priset på det förmånligaste läkemedelspreparatet i gruppen. Läkemedelsprisnämnden publicerar referensprisgrupperna på adressen På adressen kan man söka fram de aktuella läkemedelspriserna och referenspriserna samt läkemedelsersättningarna för enskilda läkemedel. Antero Aaltonen Jessica Högnabba tycker att referenspriset borde räknas från den medicin som fungerar bäst på den enskilda patienten, eftersom läkemedelspreparat fungerar olika på olika människor. Ibland betalar jag mera Kronobybon Jessica Högnabba är reserverat positiv till referensprissystemet. Referenspriser startade försiktig priskonkurrens Priskonkurrensen har kommit i gång försiktigt i och med referensprissystemet. Vid utgången av april kostade över hälften av medicinerna lika mycket som innan systemet togs i bruk. Konkurrens har förekommit i fråga om t.ex. blodtrycks- och kolesterolmediciner samt psykofarmaka. Vilka inbesparingar systemet Sirpa Rinta som företräder läkemedelsindustrin tror att vi senare i höst kan bedöma hur stora inbesparingar referensprissystemet ger. Antero Aaltonen Priserna på vissa kolesteroloch blodtrycksmediciner samt psykofarmaka kommer att fortsätta att sjunka, tror Heikki Bothas som är verksamhetsledare på Rinnakkaislääketeollisuus ry. Jessica Högnabba har använt astmamediciner sedan lågstadieåldern. Hennes astma har blivt bättre i takt med att hon blivit äldre, men genom åren har läkare ordinerat henne olika typer av preparat för att lindra symtomen. Orsaken till att jag testat olika mediciner är att jag använder för mycket av min nödmedicin, som vidgar luftrören när de dragit ihop sig och jag har svårt att andas, berättar Jessica Högnabba. Hon har inte hittat något fungerande alternativ. Hon tvingas använda läkemedlet i större mängder än vad som rekommenderas. Hur mycket jag behöver beror på årstid och vilken kondition jag råkar befinna mig i. På våren, när det börjar blomma är det värst. Men vissa riktigt kalla vinterdagar kan också vara svåra, konstaterar Jessica Högnabba. De symtomlindrande medicinerna som hon tar morgon och kväll har dock varierat. Det har handlat om astma-, ansträngningsastma- och allergimediciner. Vissa har fungerat bättre och andra sämre. Att tvingas använda och byta mediciner som ser olika ut, har olika namn och används lite olika har inte stört henne. Medicinerna är dyra och det vore förstås ekonomiskt bäst att använda det billigaste eftersom ersättningen räknas utifrån referenspriset. Men då de billigaste inte alltid fungerar måste jag variera medicin. Det betyder att jag får finna mig att betala mer ibland. Det har också hänt att jag blivit ordinerad mediciner som jag tycker att helt enkelt är för dyra. Jessica Högnabbas nödmedicin hör inte till referensprissystemet. Den har alltid varit densamma och varit den enda som fungerat. Jag anser att referensprisersättningen är skälig om den billigaste medicinen faktiskt fungerar. Men när det gäller mediciner som är nästan identiska kan det hända att ett särskilt preparat, som kan vara dyrare, fungerar bättre på en viss person än de billigare varianterna. Då borde referensprisersättningen räknas från den medicin som fungerar bäst för just den personen och inte den som är billigast, tycker Jessica Högnabba. Marcus Prest medför kan vi bedöma senare i höst, konstaterar Sirpa Rinta, intressebevakningschef för läkemedelsinsdustrin på Lääketeollisuus ry. Innan referensprisssystemet infördes rådde det tvivel att en del läkemedel inom referensprissystemet skulle räcka till. Apoteken har haft svårigheter med att leverera vissa generiska läkemedel, d.v.s. parallellpreparat, som t.ex. antibiotika och kolesterolmediciner, men de har lyckats sköta det så att klagomålen från kunderna blivit få, konstaterar Rinta. Nya parallellpreparat med i priskonkurrensen Merparten av de läkemedel som ingår i referensprissystemet är parallellpreparat. Tidvis har det rått brist på vissa parallellpreparat. tror att Det torde ha berott på att efterfrågan på vissa parallellpreparat varit större än väntat, antar Heikki Bothas, verksamhetsledare på Rinnakkaislääketeollisuus ry. Referenspriserna för läkemedel uppdateras var tredje månad. Senare i höst vet vi mera om hur reformen har ökat priskonkurrensen, säger Bothas. Exempelvis priset på vissa kolesterol- och blodtrycksmediciner samt psykofarmaka fortsätter att sjunka. Att medicinerna hänförs till referensprissystemet medför betydande inbesparingar för både patienterna och samhället, tror Bothas. Marjut Reivilä Översättning Gunilla Bergström Forskare och konstnärer som arbetar med stipendium kan sedan få en bättre sjuk- och föräldradagpenning samt rehabiliteringspenning än hittills. De som har ett minst 4 månader långt stipendium på minst 3 280,47 euro måste ta en obligatorisk pensionsförsäkring hos Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (www.lpa.fi). Försäkringen ger en bättre social trygghet och senare i livet arbetspension. Till fördelarna hör också att sjukdagpenningens självrisktid är endast fyra dagar mot den allmänna självrisktiden som är tio dagar. En typisk stipendieperiod är ett år med i medeltal euro/mån eller euro i året. Med den årsinkomsten kan en stipendiat få en föräldra- och sjukdagpenning på 42 euro per dag istället för minimibeloppet 22,04 euro per dag. Stipendieinkomster för ett delår kan omräknas till årsinkomst och användas som grund för dagpenningen, om stipendieinkomsten är minst 20 % större än den i beskattningen fastställda inkomsten. Man får en uppfattning om sina egna dagpenningar på berakningar. Färre kvitton För sjukvårdsersättningarna krävs färre kvitton än tidigare. Om själva ansökan tillsammans med läkarens eller tandläkarens utredning över behandlingen och arvodena innehåller alla uppgifter som krävs för handläggningen, behöver man inte längre bifoga betalningskvitton till sin ansökan. Nya blanketter för reseersättning Ansökningsblanketterna för resor till sjukvård och rehabilitering har ändrats. Då man rest kollektivt ska man använda blankett SV 4. Om man åkt taxi eller andra specialfordon behövs dessutom ett utredning (blankett SV 67) från vårdinrättningen om varför det varit nödvändigt att använda specialfordon. Detta behövs dock inte om patienten har en fullmakt som berättigar att använda taxi, varmed taxiföretagaren ansöker om ersättningen i kundens ställe. Om man själv ansöker om ersättning för resor till offentlig sjukvård eller FPA-rehabilitering ska taxikvittona bifogas till ansökan. För dem som åkt till offentlig sjukvård eller rehabilitering kollektivt eller med räcker egen uppgift om resan.

5 8 n Studier&Jobb Studier&Jobb n 9 Kundpaneler bedömer FPA FPA har inrättat regionala kundpaneler, som är i beredda att inleda sitt arbete. Kundpanelen för barnfamiljer samlas i Sibbo, medan studentpanelen sammankommer i Tammerfors. En kundpanel för handikapp- och rehabiliteringstjänster börjar i Norra Finland, medan Östra Finlands kundpanel koncentrerar sig på arbetslöshetsfrågor. Västra Finlands kundpanele har till uppgift att dryfta FPA:s betjäning i frågor som gäller flyttning till Finland eller utlandet. Panelmedlemmarna ska bedöma FPA:s betjäning och olika former av kundbetjäning ur den egna livssituationens perspektiv. FPA ska ta hänsyn till panelernas utvecklingsförslag då verskamheten utvecklas. FPA ersätter byråer med samservice FPA utvecklar sin kundbetjäning genom att utöka de elektroniska tjänsterna och utveckla telefonservicen. Det har minskat behovet av kundbetjäning på FPA-byråerna. Därför bedömer FPA årligen behovet av betjäning på byråerna. Bedömningen görs på basis av kundernas behov, byråtätheten och tillgången av samservicebyråer. Nästa år stänger FPA 15 byråer och 10 byråer inför förkortade öppettider p.g.a. litet kundunderlag. Vi stänger inte en enda byrå utan att erbjuda ersättande tjänster eller säkra att den närmaste byrån finns på skäligt avstånd. Vi säger inte heller upp anställda p.g.a. förändringarna, säger FPA:s generaldirektör Jorma Huuhtanen. Efter förändringarna har FPA fortfarande 238 byråer på olika håll i landet. På många orter ersätts FPA-byråerna av samservicekontor, där FPA betjänar tillsammans med exempelvis kommunen, polisen, magistraten eller arbets- och näringsybrån. FPA är redan med i 79 samservicekontor. I Södra Finland stängs FPAbyrån i Mårtensdal i Vanda. Den närmaste byrån finns i Myrbacka. Övriga orter som berörs av ändringarna är Elimäki, Itis, Padasjoki, Kärkölä, Villmanstrand och Vederlax, Valtimo, Nakkila, Bjärnå, Vaajakoski, Alahärmä, Jurva och Utajärvi. Hemma i London Att få jobba utomlands är en dröm för många unga finländare. Vi träffas på Finsk-brittiska handelskammaren i stadsdelen Hammersmith där Elina arbetar. Min man och jag ville pröva på att bo utomlands. När han fick möjlighet till en utlandstjänst här följde jag efter och lämnade mitt marknadsföringsjobb i Finland, berättar Elina. Hon hade först ett halvårskontrakt genom CIMO (Centret för internationellt personutbyte), sedan fick hon en fast tjänst. I sitt arbete med att främja handelskontakter mellan Finland och Storbritannien har hon lagt märke till kulturskillnader. Här är det mer hierarkiskt och konservativt. Man kan inte tilltala chefen med förnamn eller gå klädd i jeans på jobbet, berättar Elina. Hon uppskattar britternas artighet men ogillar byråkratin. Allt från att få ett socialförsäkringsnummer till att öppna ett bankkonto har varit krångligt. Något som Elina tycker fungerat bra är däremot sjukvården som hon fått anlita rätt ofta. I Finland var jag frisk som en nötkärna men här har jag drabbats av både bihåleinflammation och angina. Alla förkylningsvirus slår ju till när man är i en ny miljö. Karolina Ginman har åkt in till stan från förorten där hon bor med finske musikersambon Aki och sonen Benjamin. Hon kom till London för att studera modern dans och har också jobbat som koreografassistent och med egna projekt. Nu när mammaledigheten lider mot sitt slut har hon börjat söka jobb igen. Dansvärlden är rätt tuff och man förväntas ofta jobba nästan gratis för att alls få in en fot. Samtidigt har både jag och Aki fått kontakter här så vi vill gärna stanna några år till, säger Karolina. Elina och hennes man återvänder däremot till Finland nu på hösten. Arbetsmarknaden har försämrats och många finska vänner har redan flyttat tillbaka. Till dem som ändå vill försöka trotsa lågkonjunkturen och flytta till London ger Elina rådet att söka bostad och arbete på plats. Här får man ofta jobb genom rekryteringsföretag, så det lönar sig att kontakta dem. Det är ganska lätt att hitta en bostad men det är dyrt och standarden är ofta låg. Petra Ljung Karolina Ginman och Elina Seppänen rör sig hemtamt i världsstaden London. Tessa oksanen För finländare utomlands FPA:s utlandsenhet betjänar finländare som bor, arbetar eller studerar utomlands längre än ett år. Till utlandsenhetens kunder hör bl.a. utsända arbetstagare, studerande, forskare, tjänstemän samt pensionärer som bor utomlands. Utlandsenheten betjänar per telefon måndag-fredag k i pensionsfrågor på numret och i frågor om försäkringstillhörighet och förmåner på numret Utlandsenhetens e-postadress är Information om försäkringstillhörighet när man flyttar utomlands på FPA:s webbplats > Flyttning > Flyttning utomlands. Läs mera om Utlandsenheten på sidan 14 under vinjetten Ett jobb på FPA Håll koll på din sociala trygghet n Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO hjälper bl.a. unga ordna utlandspraktik inom den egna branschen. Nyttig information n De europeiska arbetskraftmyndigheternas EURES-nätverk har en platsbank med lediga arbetsplatser och information om arbetsmöjligheter i Europa. EURES-rådgivare finns även på de största arbetsoch näringsbyråerna i Finland. ec.europa.eu/eures När man ska åka utomlands och stanna för längre tid än en normal turistresa är det skäl att hos FPA ta reda på om resan medför ändringar i hur man omfattas av den finländska sociala tryggheten. Man ska alltid meddela FPA när man har för avsikt att åka utomlands för en längre tid. En lagstadgad flyttningsanmälan måste alltid göras till magistraten när man flyttar från en bostad till en annan för mer än tre månader. Anmälningsskyldigheten gäller också när man ger sig av utomlands. I anmälan ska man också uppge det datum då man tänker återvända. När man lämnar Finland förlorar man i allmänhet den finländska sociala tryggheten. Men den regeln har också undantag. Varifrån man får sin sociala trygghet beror bl.a. på hur länge man stannar utmlands, till vilket land man flyttar, om man åker för att arbeta eller studera utomlands. Särskilda bestämmelser om vilken social trygghet man omfattas av har först och främst EU- och EES-länderna samt Schweiz och ytterligare de länder med vilka Finland har ingått avtal om social trygghet. Författningar av en tredje sort gäller de länder eller situationer för vilka inga avtal har ingåtts. En utlandsvistelse som är avsedd att vara kortare tid än ett år gör vanligen inte att man förlorar rätten till finländsk social trygghet. Det viktigaste undantaget här är arbete i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Den huvudregel som då gäller är att man omfattas av den sociala tryggheten i det land där man arbetar också om vistelsen är kortvarig. Mera långvarig rätt till finländsk social trygghet utomlands kan beviljas bl.a. personer som är studerande, forskare, missionärer och biståndsarbetare samt familjemedlemmar som följer med dem. Rätten måste man Meddela när du åker n På skatteförvaltningens sidor finns regler om hur arbete utomlands beskattas. ansöka om hos FPA. Ansökningstiden är ett år. Om en person sänds ut i arbete till ett annat EU-/ EES-land, Schweiz eller till ett land med vilket Finland har avtal om social trygghet, ska personen hos Pensionsskyddscentralen ansöka om intyg om utsändning. Det är ett bevis på att man fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. När man åker till ett annat land för att arbeta är det bra att hos landets organ för social trygghet reda ut på vilka villkor man kan ansluta sig till det nya landets socialförsäkring. Varje land bestämmer självt villkoren för anslutning och storleken på socialskyddsavgifterna. Översättning Gunilla Bergström n Arbetssökande som söker arbete i ett annat EU-/EESland kan i vissa fall behålla sin arbetslöshetsersättning i tre månader. Föräldrarnas inkomster i stödbeslutet? Föräldrar har frågat varför deras inkomster syns i barnets studiestödsbeslut. Uppgifterna finns med om föräldrarnas inkomster kan höja, sänka eller utesluta studiestödet för studerande under 20 år som studerar på andra stadiet. Detsamma gäller bostadstillägget för studerande under 18 år som studerar på andra stadiet. För övriga studerande är föräldrarnas inkomster med i beslutet endast om den studerande bor hos sina föräldrar och på grund av föräldrarnas låga inkomster är berättigad till förhöjd studiepenning. Föräldrarnas inkomster enligt senast verkställda beskattning behövs i beslutet för att den studerande som ansökt om studiestöd ska kunna kontrollera att uppgifterna som legat till grund för studiestödsbeslutet är korrekta. Det tryggar rättssäkerheten för studiestödtagaren samtidigt som det uppfyller förvaltningslagens motiveringskrav. Om föräldrarnas sammanlagda inkomster har sjunkit med minst 20 % kan den studerande meddela att föräldrarnas inkomster har minskat. Då beaktas de lägre inkomsterna när stödet beviljas. Offentliga uppgifter Föräldrarnas intimitetsskydd hotas inte, för uppgifterna om totalbeloppen av de förvärvsoch kapitalinkomster som fastställts i beskattningen är enligt gällande lagstiftning offentliga. Också dataombudsmannen och riksdagens justitieombudsman har godkänt FPA:s förfarande om hur föräldrarnas inkomstuppgifter används i studiestödet. Jouni Parkkonen Översättning Gunilla Bergström Utvidgat omställningsskydd Från och med juli har omställningsskyddet även omfattat permitterade och visstidsanställda. Omställningsskyddet ska göra det lättare för arbetstagare som hotas av uppsägning eller som blivit uppsagda att snabbt bli sysselsatta på nytt. Ändringen i lagen om offentlig arbetskraftsservice hör till regeringens stimulansåtgärder. Närmare information på www. mol.fi, och per telefon på Jobblinjen

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk.

Mitt i allt. Tillbaka på jobb. FPA stöd. Kela Benefits. Tuija fick stöd tillbaka till arbetet när hon var sjuk. Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 1 2012 Aktuellt Det lönar sig att reagera genast på kravbrev. s. 5 n Hälsan Sjukdagpenningens ansökningstid halveras. s. 8 9 n Studier&Jobb Bra att kunna kalkylera

Läs mer

Mitt i allt. Inte en droppe mjölk. FPA stöd. Kela Benefits

Mitt i allt. Inte en droppe mjölk. FPA stöd. Kela Benefits Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 2 2012 Aktuellt Att lura FPA är bedrägeri. s. 4 Hem&Familj Äkta eller oäkta spelar det någon roll? s. 8 n Studier&Jobb E-meddelandet om arbetslöshetstid fungerar

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Korta jobb. gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta

Korta jobb. gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta 2 2 0 0 9 Korta jobb gör arbetslivet hårt Lauri Lyly och Anu Suoranta Innehåll 2 2009 4 10 14 24 4 En hel yrkesbana av långa eller korta jobb I serien Spelarna talar FFC-ordföranden Lauri Lyly och arbetslivsforskaren

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon

Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor I MÅNADEN. en BILAGA från ptk 2014. När Stina blir pensionär får hon en BILAGA från ptk 2014 När Stina blir pensionär får hon 37 700 kronor i månaden När pelle blir pensionär får han 27 700 kronor i månaden Pensionsklippet! DU KAN HÖJA DIN FRAMTIDA PENSION MED 10 000 KRonor

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Motioner. Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014.

Motioner. Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014. Motioner Behandlade på Svensk Ungdoms kongress i Åbo den 25-27 april 2014. 1. Förläng alkoholförsäljningstiderna i matbutikerna och Alkos öppethållningstider... 4 2. Värkmedicin i matbutiker... 5 3. Förbjud

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38

Njurfunk. Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman. Tidning för Njurförbundet. Nummer 2, 2011 Årgång 38 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Donation och transplantation - tema för seminarium i samband med förbundsstämman Nummer 2, 2011 Årgång 38 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011

Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen nr 31 30 september 2011 medlemsförsäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar De brinner faktiskt för försäkringar Han har Sveriges farligaste jobb Starta eget? Tänk på detta Sid 4 Sid 6 Sid 8 Dina försäkringar Bilaga i LO-Tidningen

Läs mer

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt.

Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Alla dessa barn är individer med egna drömmar och kan vi uppfylla en dröm hos varje barn så är det betydelsefullt. Det är kallt tidigt i år! Det är lite skämmigt att ansöka om pengar, de flesta vill visa

Läs mer