Trummor trimmas med plaststrumpa. Sex maskiner i Ryssland. Elektriker bytte till IMC. Eurovac granskar olyckor. Railcare i Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trummor trimmas med plaststrumpa. Sex maskiner i Ryssland. Elektriker bytte till IMC. Eurovac granskar olyckor. Railcare i Danmark"

Transkript

1 Nyheter och Information med sug 2003 Sex maskiner i Ryssland sid 6 Elektriker bytte till IMC sid 9 Trummor trimmas med plaststrumpa Inpipe och Railcare i samarbete sid 2 Eurovac granskar olyckor sid 10 Railcare i Danmark sid 5

2 Hundraåriga trummor skapar problem Railcare och Inpipe jobbar på en lösning En stor del av den svenska järnvägen är i 100-årsåldern. Det är också de trummor av sten som lades under banvallen för att avleda vatten, och problemen med igensättningar ökar. Nu hoppas Railcare och Banverket på att kunna reparera dem med Inpipes metod, dvs genom att föra in en plaststrumpa som härdas efteråt. Inpipe har en väl beprövad metod att föra in glasfiberarmerad plast i skadade rör och sedan göra plasten hård med hjälp av ultraviolett ljus. Den har använts över hela världen ända sen 80- talet. Däremot har metoden inte kommit till användning i järnvägsmiljö. Tätas med betong Järnvägens gamla trummor är byggda av huggen natursten som börjat glida isär och släppa in grus och jord. Hittills har de reparerats med betong, men det är besvärligt och inte särskilt hållbart. Öppningarna är rektangulära med ett sidomått på vanligen cm. - Vi har varit tveksamma till Inpipes metod bl a för att vi varit oroliga för att plasten inte skulle hålla i den rektangulära form den får, säger Torgny Nilsson, geotekniker i Banverkets norra region. Men vi har gjort en del försök som visar att plasten håller, och nu vill vi hitta en smidig metod att arbeta i diket med den utrustning som behövs. Hållbart Eftersom de gamla stentrummornas lastbärande kapacitet är tillräcklig även för dagens laster utnyttjas detta. Plastskiktet ger en effektiv och hållbar tätning av de glesnade fogarna utan egentlig areaförlust. Det går också att med samma plaststrumpa skapa en förlängning av den befintliga trumman utan att infoga ett nytt skyddshölje vid sidan av spåret. Banverket avser nu att behandla ett 100-tal trummor på norra stambanan under den kommande säsongen. Railcare arbetar på att ta fram maskiner och utrustning som klarar att Närmast en rörformad förlängning av trumman, längre bort den rektangulära form som stentrumman skapar. Prov gjort hos Inpipe i Vilhelmina. gå i terräng och jobba i diken med Inpipes material. - Om vi får fram en smidig metod så kan det bli ännu ett ben att stå på för Railcare, säger Ulf Marklund. Behovet att hitta en lösning på problemet är stort, både i Sverige och på andra håll. 18 års erfarenhet Det var Banverket som först kontaktade Inpipe i Skellefteå för att diskutera idén, berättar Olle Karlsson som är vd för Inpipe. Man bjöd då in Banverkets personal till företagets produktionsanläggning, som ligger Vilhelmina. Där byggde man upp en modell av en trumma med olika typer av vanliga skador och prövade Inpipes metod. - Vi började renovera ledningar med denna metod för 18 år sen och den är nu spridd i stora delar av världen, huvudsakligen används den för avloppsledningar. - Försöken vi gjorde fungerade mycket bra och sen dess har vi även behandlat ett par riktiga järnvägstrummor i Vindeln. Vid demonstrationerna deltog personal från olika delar av Banverket, och jag tycker det ser mycket lovande ut att få arbeta vidare med detta projekt tillsammans med Railcare, säger Olle Karlsson.

3 Nytt sätt att trimma järnvägsdiken I somras testade Banverket en ny metod att rensa järnvägsdiken. Det hände i Markaryd i Småland. En spårgrävmaskin från Trisses spårmaskiner gick först och drog upp överskottsmassorna mot spåret, sen kom Railcares VBU 200 och samlade in materialet. De två företagen och Banverket har tillsammans tagit fram metoden. Maskinen fungerade som jag hade tänkt, och jag hoppas att Banverket nappar på att använda den, säger Håkan Persson som äger Trisses spårmaskiner och själv byggt dikesfräsen som en prototyp. Idag bygger Banverket fina spår, men satsar för lite på underhåll och dränering. Risken för tjälskjutning ökar och det kan bli dyrt inom en tioårsperiod. Långlivade diken Det vanligaste sättet att rensa diken idag är låta en vanlig grävmaskin köra längs dikeskanten och lägga upp materialet vid sidan. Att istället arbeta med spårbundna maskiner och samla upp massorna efteråt ger flera fördelar: man slipper bana väg för en grävmaskin, och det är ingen risk att avrinningen mot diket stoppas upp av de upplagda jordmassorna. Roland Bång vid Industridivisionen har engagerat sig i försöket: Dikningen håller längre om man tar bort massorna, och det ser snyggare. ut. En annan fördel är att privata markägare slipper ha högarna liggande på sina marker det är ju inte alltid som Banverket äger området närmast spåret. Ändra lutningen Ett 40-tal personer från främst Banverket var med och tittade på försöket i Markaryd där maskinerna behandlade ett par hundra meter av banvallen. Testet fungerade bra, säger Roland Bång. Vi hoppas på att snart få en beställning så att vi kan pröva metoden ytterligare, men tyvärr kan beslutsvägarna vara lite långa inom vår organisation. Banverket har numera som mål att återvinna och rena alla ballastmassor som blir över vid spårarbete, men det Specialbyggd maskin för trimning av dike från spår. Från visningen i Markaryd. Railcares VBU samlar upp det uppgrävda dikesmaterialet som sedan forslas bort. finns problem eftersom det är kostsamt att forsla bort materialet och besvärligt att finna ny plats för det. En möjlighet vore att utnyttja materialet till att ändra banvallens lutning, menar Roland Bång. Idag har vi ganska brant lutning, 1:1,5. Men vi har föreslagit att man skulle kunna ha lutningen 1:2 istället och använda materialet från dikena till att bygga upp banvallen.

4 Innovationer på gång: Panderolldrängen som gör släggan överfl Railcares gedigna erfarenhet av banarbete har lett till att två nya innovationer håller på att tas fram i företagets verkstad i Skelleftehamn. Panderolldräng kallas den ena, ett redskap för avbefästning. Den andra innovationen är en ombyggd QBD-vagn för påfyllnad av makadam vid växlar och likande mindre arbeten. Panderolldrängen ska användas vid sliperbyten där Railvacs sug och andra maskiner byter sliprar med Railcaremetoden. Den går före de övriga arbetsmaskinerna och pressar av panderollerna med hydraulkraft. Slitsamt arbete Idag görs ju sådant för hand med slägga. Ett slitsamt arbete, som inte är nyttigt för kroppen. Därför kom idén om att skapa en maskin som gör jobbet, säger Ulf Marklund, en av ägarna till Railcare. En prototyp av redskapet har testats i arbete ett par gånger och nu bygger Railcare i förstone två maskiner att använda under denna säsong. Fyller makadam Den ombyggda QBD-vagnen har Railcares folk också fått idén till under arbete på spåret. Den fyller på makadam i spåret med hjälp av ett transportband som riktas med fjärrstyrning. Främst är den tänkt för mindre arbeten, när makadam ska fyllas på vid ett växelbyte eller vid kanalisationer. De vagnar som används idag har sidoluckor som öppnas utifrån med spakar. Strömmen av makadam ur luckorna kan inte styras och det gör att det ofta krävs manuellt arbete för att få materialet på rätt plats. Skruv i botten Den maskin som Railcare nu byggt och testat i samarbete med Banverkets Industridivision har en längsgående skruv i botten som matar fram makadamen till röret. Med hjälp av en fjärrkontroll går en man och styr ström- QBD-vagnen fylls från sidan med en traktorskopa. Tömningsluckorna är borta. Makadam läggs ut framför vagnen och det gör att rälsen är stabil när arbetsmaskinerna körs framåt. QBD-vagn med skruv Den nya vagnen har en industriskruv monterad inuti. Med hjälp av fjärrkontroll styrs transportbandet med ny makadam ut till alla sidor av spåret.

5 Panderolldrängen testas av skaparen, Dan Nilsson, Skellefteå. Panderollerna pressas upp med hydraulkraft. dig men av sten exakt dit den ska: framåt eller mot sidorna. Arbetet går mycket smidigare och fortare på detta sätt. En annan stor fördel är att spåret behåller sin stabilitet bättre. Påfyllningen av makadam i groparna har ju skett innan den tunga arbetsvagnen kommer rullande på rälsen, säger Ulf. Den nya påfyllnadsvagnen användes under arbetet i Tornehamnstunneln i somras och fungerade bra. Första jobbet i Danmark Railcare fick under hösten sitt första uppdrag i Danmark. Det gällde att frilägga kablar på spårområdet i Svanemøllen, som är en station på S-banan, en pendeltågslinje i Köpenhamn. Niels Ahrenst vid Banestyrelsen var en av dem som stod för beställningen. Vi behövde dränera 400 meter av spårområdet, och det var besvärligt, för det låg massor med kablar i marken. Men sugningen med Railvac gick utmärkt. Inga kablar skadades och jobbet gick betydligt snabbare än vi hade räknat med. Beställarna på Banestyrelsen hade beräknat att jobbet skulle göras på tio skift, nu gick det på sex, och då passade man även på att anlita maskinen till att göra en mindre insats på ett annat ställe. Niels Ahrenst säger att man fick många goda erfarenheter. Att hyra in Railcare är visserligen dyrare än att arbeta på traditionellt sätt, men det minskar väsentligt risken för kostsamma kabelbrott. Jag tror att våra kunder gärna betalar för att slippa den risken. Nu fick vi också se med egna ögon hur metoden fungerar, och det ger mer än annan information som man kan få. Det är inget tvivel om att detta är framtiden när det gäller banarbete. Några språkproblem mellan danskar och svenskar var det inte under jobbet, samarbetet gick bra, säger Niels Ahrenst, som räknar med att man kommer att anlita Railcare fler gånger. Ett genombrott Uppdraget i Svanemøllen gjordes under månadsskiftet oktober - november Sedan dess har Railcare fått ytterligare ett jobb i Danmark. Det handlar om att under sex veckor i början av året delta i ett större dräneringsarbete mellan Helsingör och Slagelse. Ingvar Majlöv, projektledare vid Railcare, ser uppdragen som ett genombrott på den danska marknaden. Vi har flera gånger tidigare visat upp våra olika maskiner i Danmark och känt ett stort intresse, men det har ändå Arbetsledningen i Svanemøllen: Niels Ahrenst och Jens Peter Slotmann från Banestyrelsen i Danmark samt Anders Jonsson, Banverket Industridivisionen, Sverige som också deltog i uppdraget. varit trögt. Därför känns det mycket roligt att ha fått göra ett par riktiga jobb, och jag tycker kontakterna oss emellan har fungerat mycket bra. Läser danska Nu har jag skaffat mig en dansk språkkurs och lexikon för att förstå danskarna bättre. När man träffas öga mot öga går det bra att prata, men i telefon blir det svårare och det hoppas jag råda bot på nu.

6 Railvac rullar på i Ryssland På järnvägsspåren i Ryssland arbetar numera inte mindre än sex Railvacmaskiner, och fler länder i det forna Sovjetunionen är intresserade av att använda tekniken i sitt spårunderhåll. Det berättar Håkan Johansson som sköter exportförsäljningen för Railcare AB och DISAB Vacuum Technology AB. Tre maskiner köptes av den ryska statsjärnvägen under fjolåret. Till Ukraina levererades en maskin och utbildningen sköttes av Railcares personal från Sverige. Det är ovärderligt för oss på DISAB att ha erfarna svenska operatörer som utbildar när man introducerar en sådan ny teknik, säger Håkan Johansson. Eventuellt kan det bli fråga om att sälja fler maskiner till dessa länder under Även länder längre österut, främst Kazachstan, har visat intresse och inlett diskussioner med europeiska banker som kan ge långfristiga lån för sådana investeringar. DISAB har även startat ett samarbete med agenter i Kina och Sydkorea. DISAB:s Karl T. Haugen diskuterar Railvac med intresserade besökare på mässan InnoTrans Kina är förstås en jättestor marknad, men det kommer att ta tid att ta sig in där. Sydkorea har vi närmare kontakter med. Där finns bl a ett stort tunnelbanesystem som behöver städas och underhållas. Lovord i USA I USA finns en partner, Loram Maintenance of Way i Minnesota, som har fyra Railvacmaskiner, varav två togs i drift under förra året. Ett av de jobb som utfördes var för Long Island Rail Road i staten New York. Loram fick senare ett tackbrev av beställaren som var helt lyrisk. Han skrev bl a: Railvac är verkligen en helt otrolig maskin. Den har ersatt fyra andra maskiner på detta jobb och dubblerat arbetsinsatsen. Vi hittar alltid nya sätt att använda den. Sånt är kul att få höra, säger Håkan. Även i Europa fortsätter säljarbetet. I Tyskland ska ett större demonstrationsjobb göras under året, och entreprenörer i Holland, Frankrike, Portugal och Spanien har också visat intresse. Många uppmärksammade maskinens kapacitet vid den stora järnvägsmässan InnoTrans i Berlin där DISAB och Railcare visade hur sugen kan användas. I maj i år satsar man på en liknande mässa i Münster i Tyskland. NYA ANSTÄLLDA Mikael Marklund, 48, ska arbeta med utveckling av organisation och personal. Han kommer från Sunnanå Utveckling i Skellefteå där han varit vd och företagskonsult med motsvarande arbetsuppgifter. Han ska jobba med alla företag i gruppen. Det ska bli roligt att få arbeta mera uthålligt med företagskultur och personal på ett ställe. Som konsult byter man ju ofta uppdrag. Mikael bor i Skellefteå och har fru och tre barn. Uffe Lindh, 40, är anställd som maskinoperatör på Railcare sen i höstas. Han har lång erfarenhet av banarbete och har även kört Railvac tidigare, som inhyrd av ett bemanningsföretag. Det verkade enklare att vara anställd direkt, så ja tackade ja till jobbet som erbjöds. Dessutom verkar det vara ett trevligt gäng att arbeta i. Uffe bor i Borlänge tillsammans med sambo och fyra barn.

7 Värmeböljor är sällan långvariga i Västerbottens inland, men under rekordsommaren 2002 slog det till. Värmen blev en faktor att räkna med när Railcare skulle byta ballast i spår nära Lycksele. Värmen tryckte på i Lycksele Det var omkring 30 grader varmt i flera veckor och vi hade en del spänningar i i rälsen, med risk för solkurvor, så vi fick ta det försiktigt, berättar Patrick Söderström från NCC, det företag som hade huvudentreprenaden för jobbet. Vi fick avbryta jobbet i förtid Uppsugningen av makadam i Lycksele tog åtta veckor. Man kunde jobba tvåskift på dagtid, eftersom det bara går två turer per dag på denna bana. en dag, men totalt sett var det inga större problem, eftersom rälsen inte är helsvetsad. Ballastbyte Uppdraget för NCC gällde att rusta upp en del av banan som går mellan Hällnäs och Storuman, och kallas Tvärbanan. Arbetet som omfattade cirka 10 km pågick mellan maj och oktober. Närmast bangården i Lycksele skulle ballast bytas på en sträcka om drygt 2 km och NCC valde att anlita Railcare som schaktentreprenör. Det är den första större entreprenad som Railcare fått av en annan beställare än Banverket. Vi är mycket nöjda med Railcares insats. Utan deras maskin hade vi tvingats riva räls och schakta. Det hade blivit alldeles för kostsamt för det här uppdraget, säger Reinhold Stenvall på NCC Construction Sverige AB Region Norrland som har säte i Luleå. Nu körde vi tvåskift under dagtid och det blev ju även skonsamt för dom kringboende. Hoppas på mer jobb NCC har tidigare haft mycket banjobb i Mälarområdet, men inte så mycket i Norrland. Framöver kan det bli ändring. Banverket har aviserat en hel del banarbeten och vi kommer att vara med och konkurrera om dom, säger Reinhold Stenvall.

8 I M C o m p e t e n c e Vassijaur - med lång säsong för långkalsong Vassijaur station vid Malmbanan, 3 mil söder om Riksgränsen, har ett av den svenska järnvägens tuffaste klimat. Snön lägger tidigt på fjälltopparna runt om, och det är ofta långkalsong på för dem som jobbar i området. En av dem är Kenneth Henriksson på IM Competence. Malmbanan mellan gruvorna i Kiruna och hamnen i Narvik håller på att moderniseras för att klara större tåg. I Vassijaur krävdes en förlängning av bangården med 380 meter. Det innebar bl a borttagning av kubikmeter berg och en mängd ledningsdragning. Kenneths uppdrag var att se till att arbetena utfördes enligt de normer som finns för trafiksäkerhet och elsäkerhet. Arbetet utfördes av Vägverket produktion. Vi började vid midsommar och vara klara i slutet av september. Det mesta gjordes på natten. Vi hade också tur att vintern kom först den 25 augusti. Då snöade det på topparna omkring oss. Men det var ju ovanligt sent. Kenneth jobbade i det här området även sommaren innan - då kom snön en månad tidigare. Men det innebar ingenting för arbetet i Vassijaur, stationen ligger på 500 m höjd över havet och slapp snö. Däremot fick vi på med långkalsongerna. Jag pratade Kenneth Henriksson samtidigt då med kollegor i Vännäs som hade 30 grader varmt. Arbetet på banområdet gick bra och under våren ska Banverket lägga ut makadam och spår. Tunnel strossades I samma område har Skanska under sommaren arbetet med att vidga en tunnel på 160 m. De nya malmtransportvagnarna är högre och bredare än de tidigare och på många håll måste tunnlarna vidgas, eller strossas som det heter, för att ge tillräcklig säkerhetsmarginal. Vagnarna kan användas redan nu, men med reducerad hastighet. Vid det arbetet deltog Kenneth som spårtekniskt ansvarig. Det går ca 24 tåg per dygn på banan och allt arbete i tunneln fick utföras nattetid, och det fungerade bra. Men sett över hela Malmbanan finns det mycket kvar att göra. När det gäller tunnlar är det främst norrmännen som har mycket kvar, i Norge återstår det fyra kilometer att bearbeta. Entreprenörer går samman Planer på att bilda en organisation för järnvägsentreprenörer har funnits ett tag. De intresserade företagen, däribland Railcare, kontaktade under fjolåret Swedtrain, en organisation som på olika sätt arbetar för att utveckla järnvägssektorn. Nu är det klart att entreprenadföretagen bildar en sektion inom Swedtrain. Man räknar med att det blir enklare att arbeta genom en befintlig organisation än att starta något nytt. De frågor som man anser vara mest angelägna att arbeta med är gemensamma leveransvillkor, försäkringsfrågor, trafikeringsfrågor och de regler som gäller för banarbete, TRI. Anders Östergren är sekreterare för sektionen: Företagen i branschen har tyckt att det är bra att ha en egen kanal i kontakterna med myndigheter och företag. Med den sektion som bildas nu kan Swedtrain samla entreprenad- företagens åsikter och lägga fram väl underbyggda förslag på hela branschens vägnar, säger han. De företag som nu i början ingår i entreprenadsektionen är: Jan Eriksson Spårunderhåll AB, Gävle Järnvägsteknik AB, Railcare AB, IM Competence, Eurosan Vaccum AB. Sektionen kommer att byggas upp under Forum för forskning Swedtrain vill öka intresset för spårburen trafik och främja järnvägssektorns konkurrenskraft. Man ordnar regelbundet samrådsmöten med myndigheter och organisationer för att underlätta introduktionen av ny teknik och diskutera järnvägsfrågor. Årligen insamlas statistik om järnvägssektorns betydelse och Swedtrain vill också fungera som ett forum för forskningen på området. Förutom detta ordnar man träffar där medlemmarna kan diskutera gemensamma frågor. Det finns i Sverige ca 25 företag som huvudsakligen sysslar med banarbete - då är inte Banverkets företag medräknade. Banverket har också uttryckt intresse av en branschorganisation, eftersom det kan underlätta avtalsuppgörelserna kring banarbete.

9 I M C o m p e t e n c e När man är runt 50 är det relativt lätt att åka ut på jobb i hela Sverige, man har ju vanligtvis inga små barn att ta hand om. Det säger Stig Tranborg, en av tolv industrielektriker som bytt jobb och gett sig ut som el- och signalmontörer på järnvägen. Elektriker bytte från industri till banarbete Under hösten har han arbetat i Småland med att montera in Banverkets eget mobiltelefonsystem. Det är ett jobb som skiljer sig ganska mycket från det tidigare på Inexa Profil i Luleå som var Nordens enda rälstillverkande företag, med 358 anställda. Erbjöds nya jobb När företaget gick i konkurs i september 2001 erbjöds elektrikerna där utbildning för arbete på järnväg. Tolv av dem nappade och från mars 2002 har de jobbat hos IM Competence, IMC, med olika uppdrag för Banverket. Fem arbetar som eltekniker, sju som signaltekniker. Många hade då jobbat ett 30-tal år på industrin. Det ska Sture Åberg, chef för IMC, ha en eloge för - att han vågade anställa oss som var i 50-årsåldern. Och det är roligt att pröva på nåt nytt. Vi håller på att montera el i master och teknikhus som Peab har satt upp efter banan mellan Alvesta och Kalmar. Vi har startat i Alvesta och har en del kvar att göra under våren. En kollar tåget Stig arbetar tillsammans med kompisen Rolf Liikamaa. De kopplar in el och signalsystem vid varje mast. Jobbet kan göras på dagtid, och medan tågtrafiken pågår. En av oss får hålla uppsikt på när tåg kommer. Om det är ett X2000 som ska förbi har man inte många sekunder på sig att reagera. Surströmmingsfest För Stig är det andra gången han jobbar i Alvesta. Första uppdraget handlade om att montera in ett nytt signalställverk. Under tiden där har han lärt känna folk från hela landet, och gjort en kulturgärning - han sprider Stig Tranborg Rolf Liikamaa Nu har vi börjat lära oss geografi till sist. Det säger Ove Gustavsson och hans kompisar Per Lundgren och Nils Larsson som också kommer från nedlagda Inexa Profil i Luleå. De har jobbat ett 30-tal år ihop på industrin och känner varann väl. De sätter fart på huvuddvärgar och baliser Det är viktigt att veta att man trivs ihop när man jobbar så här. Ofta bor man ju lite trångt och så. Ove har varit ute på flera jobb sen han gick kurs våren Han har varit i Arboga, Filipstad och Kristinehamn bl a. Senaste jobbet, i Kristinehamn, tog nio veckor och gick ut på att modernisera bangårdens el och signalsystem. De har bl a satt ut huvuddvärgar och baliser. Vi brukar skoja om att gå ut och slå ned en dvärg - det är dom där små gula huvarna, med lampor i, som man ser vid sidan av spåret. Baliser är instrument som läser av när ett tåg passerar och skickar signaler vidare, säger Ove. Arbetet har gått utan mankemang, utan anmärkning från kontrollanten: surströmmingsseden över landet. Vi har haft ett par surströmmingsfester under den här tiden och det blir fler och fler som vill vara med. Dessutom har idén spritt sig, så nu har andra ordnat mat från sina hemtrakter - vi har haft ett litet ålagille t ex. Jag gillar att träffa folk, och dom brukar säga att jag inte passar in i bilden av tysta norrlänningar. Jag trivs verkligen med det här jobbet. Ove Gustavsson Per Lundgren Nils Larsson Det var bara att sätta igång och läsa ritningar, men som tur är man ju van efter alla åren på stålverket. Trots att mycket är nytt för oss när det gäller bangårdsarbete så har det gått jättebra, det känns att man har nytta av sina erfarenheter. Under våren ska Ove och sex andra kamrater från stålverket fylla på kunskaperna med en kurs till, kallad BSG2, sen är de fullfjädrade och kan kalla sig signalsäkerhetskontrollanter.

10 E u r o v a c Eurovac anlitas för olycksgranskning Banarbete har under de senaste åren allt mer lagts ut på fristående entreprenörer och det ställer stora krav på utbildning i säkerhetsfrågor. Eurovac som bildades för drygt ett år sen arbetar med säkerhet på flera olika sätt. Utbildning för att vistas på bana. Eloch trafikkunskap från 2-10 dagar beroende på vilket uppdrag personalen har. Granskning av tillbud och olyckor på banområdet. Säkerhetsplanering inför ombyggnader. Utformning av föreskrifter. Ett stort nytt regelverk, TRI, ska vara i bruk hösten Eurovacs konsulter deltar i utarbetandet. Personalsäkerhet. Eurovac bistår entreprenörer med kontakter när det gäller personal som ska arbeta åt Banverket. Från årsskiftet har Eurovac utökats med tre anställda. De har flyttats över från systerföretaget IM Competence, Carola Alzén, Banverket, Västerås: En av dem som anlitat Eurovac för utredning av tillbud och olyckor är Carola Alzén vid Banverket i Västerås. Vi hade ett berg av ärenden som våra handläggare inte hunnit med och anlitade då Eurovac i fjol. Det var första gången vi tog in utredare utanför Banverket, och det var positivt. När det gäller att utreda en olycka eller ett tillbud så har vår personal lokalkännedom och samlar in fakta kring Sven-Gunnar Krave Bra att utomstående gör en bedömning Carola Alzén för att man vill renodla och samla denna typ av konsultuppdrag inom Eurovac. Sven-Gunnar Krave som är samordnare för företaget och trafiksäkerhetskonsult tycker att framtiden ser lovande ut: Lovande marknad Vi ser en stor marknad när det gäller granskning av tillbud och olyckor. Likaså tror vi att uppdragen kring personalsäkerhet kommer att öka. Vi har ju själva lång erfarenhet av att jobba med Banverket, men för entreprenörer som kommer in kan det vara svårt att hitta rätt person och rätt information i säkerhetsfrågor. vad som hänt. Att sen få detta sammanställt och bedömt av ett utomstående företag ger en intressant korsbefruktning som jag tror är nyttig. Det är bra att inte ha några personliga bindningar till det som hänt. Carola Alzén tycker att samarbetet med Eurovac utföll väl: Jag såg snabba ageranden och snabba resultat. Vi kommer att anlita företaget även i fortsättningen. Större fokus på miljön Stig Sörlin arbetar som miljökonsult inom Eurovac sen ett år tillbaka. Han har Banverket norra banregionen som största kund. Jag arbetar bl a med att formulera miljökrav inför ombyggnader och nybyggnader. Det kan handla om att kartlägga ifall speciell hänsyn måste tas vid entreprenadens genomförande. Om det t ex finns förorenad mark bör man ange vad entreprenören ska göra för att minska miljöproblemen. Där har jag nu ett omfattande jobb med norra stambanan på sträckan Långsele-Vännäs-Bastuträsk. En stor del i arbetet är också att genomföra tillsyn på entreprenaderna, det kan handla om miljöronder men även miljörevisioner. En del av tiden går åt till att utbilda Banverkets anställda och entreprenörer enligt de miljökrav som verket ställt upp, alla som arbetar i spårmiljö ska ha en grundläggande utbildning. Samtidigt arbetar han med att formulera och finslipa de rutiner som Banverket behöver ha för att klara sin miljöcertifiering under ISO Han är utbildad biolog, en bra grund för jobbet, tycker han själv. Det är ett vitt arbetsfält, jag arbetar också med att förbereda vattendomar eller andra tillståndsärenden. Ett intressant arbete, säger Stig Sörlin.

11 Norra stambanan står inför en stor upprustning. Sommaren 2002 jobbades det hårt i Vännäsområdet. Railvacmaskiner arbetade i Vännäs Railcares största jobb under 2002 gjordes i trakten av Vännäs, bandelen Vännäs - Tvärålund. Det var en del av den stora upprustning som ska göras på norra stambanan mellan Vännäs och Bastuträsk. Railcare gjorde både kabelsänkning och ballastbyte över sträckan. Ibland var tre maskiner igång här, berättar beställaren Jonny Granlund på Banverket Industridivisionen. Spårbyte gjordes på 17 km och kabelsänkning på 7 km. Arbetet pågick från vecka 22 till 40. Det drog ut på tiden med 5-6 veckor p g a att det gavs lite tid för banarbete. Stambanan genom norra Norrland är hårt ansträngd av godstransporter och inga alternativ finns att köra trafiken på andra järnvägar. Det är svårt att få disponera banan för arbeten, och av olika skäl blev det mindre än vi hade räknat med. Ofta blev det arbetsdagar med fem timmars effektiv arbetstid under ett 10-timmarspass. Men i övrigt löpte allt som det skulle, säger Jonny Granlund. Arbetet i Vännästrakten startade redan året innan med scanning av kablar. Under våren 2002 användes Railcares VBU en vecka för att ta bort vegetation och därefter sattes sugmaskinerna in. Industridivisionen kommer att fortsätta banupprustningen i år med start vecka 22. Då är sträckan Tvärålund- Vindeln aktuell. Man har även fått option på att utföra de arbeten som planerats för Mobilnät för järnvägen Svenska Banverket är först ut i Europa med att införa ett eget mobiltelefonsystem för alla som arbetar inom järnvägen. I Sverige kallas det Mobi-SIR och är ett GSM-baserat system. Det är redan i funktion på Öresundsbron, delar av malmbanan, sträckorna Malmö - Göteborg - Stockholm. Vi skaffar eget nät eftersom det behövs så speciella tjänster inom järnvägsområdet, säger Ulf Vikström, Luleå, ansvarig för utbyggnaden inom norra banregionen. Ett exempel är att vi behöver kunna göra ett nödanrop med bara en knapptryckning. Idag används flera analoga, enkanaliga system av olika yrkesgrupper inom järnvägen. I framtiden ska all personal kunna tala med varann. De master som nu placeras ut längs järnvägen kan även vara plattform för annan teknik, bl a för ett nytt standardiserat europeiskt signalsystem, motsvarande det som i Sverige idag kallas ATC. Tornehamnstunneln klar Railcare var huvudentreprenör när arbetet med Tornehamnstunneln på Malmbanan färdigställdes under sommaren. Det gällde att byta ballast, dränera och frostisolera den ena halvan av tunneln. Den andra har rustats upp tidigare och Railcare var då med som en av underentreprenörerna. Denna gång ledde man alltså arbetet och hade bl a Banverket IS och KISAB som underentreprenörer. Den 50 mil långa malmbanan mellan Kiruna och Narvik rustas upp för att LKAB ska kunna köra tyngre och större tågset till hamnen i Narvik. I uppdraget ingick också att förstärka järnvägsbanken på tre ställen. Detta är första gången som Railcare har ett uppdrag där inte de egna maskinerna används. Platschef vid Tornehamnstunneln var Börje Andreasson och arbetsledare Per Nilsson från Railcare.

12 Railcarenytt utges av Railcare AB Näsuddsv. 10, Box 34, Skelleftehamn Miljöcentrum tel: Fax: Innehållet får gärna återges. Produktion & formgivning: Gem Reklambyrå Tryck: Västerbottens Tryckeri B Bytandet av dåliga betongsliprar fortsätter över landet. I Stockholmsområdet har Railcare under senhösten bytt ut ca sliprar i samarbete med Banverket Industridivisionen. Stockholmsbanor fick nytt under På sträckan Märsta-Ekeby ersattes sliprar. Beställare där var Ove Nilsson. Det är bra att göra den här sortens jobb när temperaturen är jämn. Vi kunde arbeta ungefär sex timmar per natt med bytet, och det fungerade bra. Den stora fördelen med att anlita Railcare är att vi direkt efteråt har ett fungerande spår. Arbetsledning Flera olika företag deltog i entreprenaden. Förutom Railcare var det bl a JH Spårservice, Jan Eriksson Spårunderhåll, Svensk Järnvägsteknik och Kiruna Industrisanering AB. Railcare körde med två sugar, och man stod också för en del av arbetsledningen, Börje Andreasson var t f platschef och Per Nilsson arbetsledare. Vi arbetade mellan v 43 och 50, började i norr i Märsta, fortsatte sen med Grödingebanan och Älvsjö-Haninge. Vi klarade oss precis undan snön hela tiden, säger Börje Andreasson. Tågtrafiken i området är tät och går med hög fart på flera avsnitt, men sliperbytet Det blåser bara till när X2000 passerar, men spårarbetarna är vana att hålla sig på säkert avstånd. gick utan olyckstillbud. Många tycker nog att det ser lite otäckt ut när vi jobbar där på banan och X2000 kommer rusande, men vi har ju våra säkerhetsföreskrifter och man vänjer sig vid att jobba på järnvägen, säger Börje som själv har 30 års erfarenhet. Arbeten utförda 2002: Limmared: kabelsänkning Mjölby: kabelbrunnar Alvesta: bangårdsombyggnad Malmbäck: kabelsänkning Älmhult: genomföringar Älvsjö: ballastrening växlar Årsta: genomföringar Finnerödja: slipersbyte med Railcaremetoden Malmbäck: VBU överskottsmaterial Daglösen: kabelsänkning Borlänge: kabelkanaler Norrköping: spårstädning Vännäs: kabelsänkning förprojekt Dockmyr: kabelsänkning Mellansel: ballastbyte leruppfällningar Tvärålund: förprojekt Vrena: kabelsänkning Silinge: VBU, överskottsmassor Lycksele: ballastbyte Stockholm: städning Centralen Vännäs: projektadministration Finnerödja: kabelsänking Umeå: bangårdsombyggnad Gävle: friläggning kabel Älvsbyn: kabelarbeten Tornehamn: ballastbyte, isolering i tunnel, banförstärkning Oslo, Norge: kabelarbeten Forsmo: ballastbyte, leruppfällning Stockholm: slipersbyte med Railcaremetoden Hörnsjö: kabelschakt Oppdal, Norge: ballastbyte i tunnel Köpenhamn, Danmark: schakt för dränering Skymossen, förprojekt Almedal: sugning slipersunderkant Falköping: schakt för reparation av trumma Gnosjö: städning av tunnel Vaggeryd: scanning banprofil

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING ÅDALS BANAN TÄVLING MAGASINET OM PROJEKT ÅDALSBANAN #2 09 FÖRETAGEN SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR Välkommen till underjorden Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen JÄRNLADYN Stina gillar utmaningar

Läs mer

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 ROADS 5 2006 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELAGGNING KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9 Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 Midnatt råder, tyst

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003 Nr 5/2003 Kundtidning för Banverket Projektering Tema: DRIFT OCH UNDERHÅLL Trendbrott med Kraftsamling underhåll 3 Ny strategi för D&U 4-5 Lyckad termografering 8-9 Mario Lövstrand på Norells använder

Läs mer

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING

ROADS ENERGISNÅL ASFALT BRA FÖR MILJÖN/4 REKORD NÄR FLYGPLATS FICK NY BELÄGGNING AVSÄNDARE: NCC ROADS, 405 14 GÖTEBORG Om något är fel på adressuppgifterna, ändra här tack! Namn: Företag: Adress: Postadress: Telefon: Klipp ur eller kopiera hela kupongen och faxa din korrigering tillsammans

Läs mer

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14

ROADS ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 ROADS 3 2010 TIDNINGEN OM BALLAST, BELÄGGNING OCH VÄGSERVICE ASFALTENS GRÖNA FRAMTID ÄR HÄR/10-14 MÖT TRAFIKVERKETS GD GUNNAR MALM/6 MER GATUUNDERHÅLL FÖR PENGARNA/8 ANSVAR HELA VÄGEN NÄR VÄGSERVICE TAR

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil

Tilt& Grävandets ädla konst. Den hemliga avdelningen. Årets nykomling. engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan. Världsnyheten EC-oil Tilt& ROTATE engcon magasin 2007 Grävandets ädla konst engcon sätter ljuset på yrkeskåren bakom skopan Den hemliga avdelningen vi gläntar på dörren Årets nykomling Världsnyheten EC-oil e g a rt on o p

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus

Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7. Mästare på att demontera hus Nya utredningar Sid 2-3 Projektledare med blås Sid 4 Tömmarna mitt i handen Sid 7 Mästare på att demontera hus

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Citybanan. Big Bang i Danmark. satsar stort på ERMTS. Spåradiskt testar franskt lågpriståg NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING

Citybanan. Big Bang i Danmark. satsar stort på ERMTS. Spåradiskt testar franskt lågpriståg NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING EN KUND- OCH PERSONALTIDNING FRÅN STRUKTON RAIL NR 2:2014 NYTT AFFÄRSOMRÅDE KRAFTFULL FÖRSTÄRKNING Big Bang i Danmark satsar stort på ERMTS INNOTRANS 2014 SNÖ I ÅR IGEN? Spåradiskt testar franskt lågpriståg

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Robert och Lasse jobbar hårt på Norra Länken

Robert och Lasse jobbar hårt på Norra Länken INFORMATION FRÅN SWECON AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV VOLVO ANLÄGGNINGSMASKINER 3/08 ledaren: Nu vässar vi vår kommunikation. sidan 2 Fängslande uppdrag för Frölanders. sidan 2 4 För Håkan går arbetet

Läs mer

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet #2 2009 ÅRGÅNG 2 FRÅN TAK TILL SJÖ Ett pris som fått internationell uppmärksamhet Sid 3 Positivt bemötande i Brf Platån Sid 4 Träffa Aarsleff på VA-mässan det kan bli lönande Sid 5 Relining Information

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

Caring for the future

Caring for the future U T V E C K L I N G / K V A L I T E T / V I R K E S T O R K E K O N O M I 2008 2 VALUTECNEWS Caring for the future SIDAN 2 3 LÄS OM JARL TIMBER 4 6 Uppgradering Driftsättarna viktig länk ökar kapaciteten

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer