Trummor trimmas med plaststrumpa. Sex maskiner i Ryssland. Elektriker bytte till IMC. Eurovac granskar olyckor. Railcare i Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trummor trimmas med plaststrumpa. Sex maskiner i Ryssland. Elektriker bytte till IMC. Eurovac granskar olyckor. Railcare i Danmark"

Transkript

1 Nyheter och Information med sug 2003 Sex maskiner i Ryssland sid 6 Elektriker bytte till IMC sid 9 Trummor trimmas med plaststrumpa Inpipe och Railcare i samarbete sid 2 Eurovac granskar olyckor sid 10 Railcare i Danmark sid 5

2 Hundraåriga trummor skapar problem Railcare och Inpipe jobbar på en lösning En stor del av den svenska järnvägen är i 100-årsåldern. Det är också de trummor av sten som lades under banvallen för att avleda vatten, och problemen med igensättningar ökar. Nu hoppas Railcare och Banverket på att kunna reparera dem med Inpipes metod, dvs genom att föra in en plaststrumpa som härdas efteråt. Inpipe har en väl beprövad metod att föra in glasfiberarmerad plast i skadade rör och sedan göra plasten hård med hjälp av ultraviolett ljus. Den har använts över hela världen ända sen 80- talet. Däremot har metoden inte kommit till användning i järnvägsmiljö. Tätas med betong Järnvägens gamla trummor är byggda av huggen natursten som börjat glida isär och släppa in grus och jord. Hittills har de reparerats med betong, men det är besvärligt och inte särskilt hållbart. Öppningarna är rektangulära med ett sidomått på vanligen cm. - Vi har varit tveksamma till Inpipes metod bl a för att vi varit oroliga för att plasten inte skulle hålla i den rektangulära form den får, säger Torgny Nilsson, geotekniker i Banverkets norra region. Men vi har gjort en del försök som visar att plasten håller, och nu vill vi hitta en smidig metod att arbeta i diket med den utrustning som behövs. Hållbart Eftersom de gamla stentrummornas lastbärande kapacitet är tillräcklig även för dagens laster utnyttjas detta. Plastskiktet ger en effektiv och hållbar tätning av de glesnade fogarna utan egentlig areaförlust. Det går också att med samma plaststrumpa skapa en förlängning av den befintliga trumman utan att infoga ett nytt skyddshölje vid sidan av spåret. Banverket avser nu att behandla ett 100-tal trummor på norra stambanan under den kommande säsongen. Railcare arbetar på att ta fram maskiner och utrustning som klarar att Närmast en rörformad förlängning av trumman, längre bort den rektangulära form som stentrumman skapar. Prov gjort hos Inpipe i Vilhelmina. gå i terräng och jobba i diken med Inpipes material. - Om vi får fram en smidig metod så kan det bli ännu ett ben att stå på för Railcare, säger Ulf Marklund. Behovet att hitta en lösning på problemet är stort, både i Sverige och på andra håll. 18 års erfarenhet Det var Banverket som först kontaktade Inpipe i Skellefteå för att diskutera idén, berättar Olle Karlsson som är vd för Inpipe. Man bjöd då in Banverkets personal till företagets produktionsanläggning, som ligger Vilhelmina. Där byggde man upp en modell av en trumma med olika typer av vanliga skador och prövade Inpipes metod. - Vi började renovera ledningar med denna metod för 18 år sen och den är nu spridd i stora delar av världen, huvudsakligen används den för avloppsledningar. - Försöken vi gjorde fungerade mycket bra och sen dess har vi även behandlat ett par riktiga järnvägstrummor i Vindeln. Vid demonstrationerna deltog personal från olika delar av Banverket, och jag tycker det ser mycket lovande ut att få arbeta vidare med detta projekt tillsammans med Railcare, säger Olle Karlsson.

3 Nytt sätt att trimma järnvägsdiken I somras testade Banverket en ny metod att rensa järnvägsdiken. Det hände i Markaryd i Småland. En spårgrävmaskin från Trisses spårmaskiner gick först och drog upp överskottsmassorna mot spåret, sen kom Railcares VBU 200 och samlade in materialet. De två företagen och Banverket har tillsammans tagit fram metoden. Maskinen fungerade som jag hade tänkt, och jag hoppas att Banverket nappar på att använda den, säger Håkan Persson som äger Trisses spårmaskiner och själv byggt dikesfräsen som en prototyp. Idag bygger Banverket fina spår, men satsar för lite på underhåll och dränering. Risken för tjälskjutning ökar och det kan bli dyrt inom en tioårsperiod. Långlivade diken Det vanligaste sättet att rensa diken idag är låta en vanlig grävmaskin köra längs dikeskanten och lägga upp materialet vid sidan. Att istället arbeta med spårbundna maskiner och samla upp massorna efteråt ger flera fördelar: man slipper bana väg för en grävmaskin, och det är ingen risk att avrinningen mot diket stoppas upp av de upplagda jordmassorna. Roland Bång vid Industridivisionen har engagerat sig i försöket: Dikningen håller längre om man tar bort massorna, och det ser snyggare. ut. En annan fördel är att privata markägare slipper ha högarna liggande på sina marker det är ju inte alltid som Banverket äger området närmast spåret. Ändra lutningen Ett 40-tal personer från främst Banverket var med och tittade på försöket i Markaryd där maskinerna behandlade ett par hundra meter av banvallen. Testet fungerade bra, säger Roland Bång. Vi hoppas på att snart få en beställning så att vi kan pröva metoden ytterligare, men tyvärr kan beslutsvägarna vara lite långa inom vår organisation. Banverket har numera som mål att återvinna och rena alla ballastmassor som blir över vid spårarbete, men det Specialbyggd maskin för trimning av dike från spår. Från visningen i Markaryd. Railcares VBU samlar upp det uppgrävda dikesmaterialet som sedan forslas bort. finns problem eftersom det är kostsamt att forsla bort materialet och besvärligt att finna ny plats för det. En möjlighet vore att utnyttja materialet till att ändra banvallens lutning, menar Roland Bång. Idag har vi ganska brant lutning, 1:1,5. Men vi har föreslagit att man skulle kunna ha lutningen 1:2 istället och använda materialet från dikena till att bygga upp banvallen.

4 Innovationer på gång: Panderolldrängen som gör släggan överfl Railcares gedigna erfarenhet av banarbete har lett till att två nya innovationer håller på att tas fram i företagets verkstad i Skelleftehamn. Panderolldräng kallas den ena, ett redskap för avbefästning. Den andra innovationen är en ombyggd QBD-vagn för påfyllnad av makadam vid växlar och likande mindre arbeten. Panderolldrängen ska användas vid sliperbyten där Railvacs sug och andra maskiner byter sliprar med Railcaremetoden. Den går före de övriga arbetsmaskinerna och pressar av panderollerna med hydraulkraft. Slitsamt arbete Idag görs ju sådant för hand med slägga. Ett slitsamt arbete, som inte är nyttigt för kroppen. Därför kom idén om att skapa en maskin som gör jobbet, säger Ulf Marklund, en av ägarna till Railcare. En prototyp av redskapet har testats i arbete ett par gånger och nu bygger Railcare i förstone två maskiner att använda under denna säsong. Fyller makadam Den ombyggda QBD-vagnen har Railcares folk också fått idén till under arbete på spåret. Den fyller på makadam i spåret med hjälp av ett transportband som riktas med fjärrstyrning. Främst är den tänkt för mindre arbeten, när makadam ska fyllas på vid ett växelbyte eller vid kanalisationer. De vagnar som används idag har sidoluckor som öppnas utifrån med spakar. Strömmen av makadam ur luckorna kan inte styras och det gör att det ofta krävs manuellt arbete för att få materialet på rätt plats. Skruv i botten Den maskin som Railcare nu byggt och testat i samarbete med Banverkets Industridivision har en längsgående skruv i botten som matar fram makadamen till röret. Med hjälp av en fjärrkontroll går en man och styr ström- QBD-vagnen fylls från sidan med en traktorskopa. Tömningsluckorna är borta. Makadam läggs ut framför vagnen och det gör att rälsen är stabil när arbetsmaskinerna körs framåt. QBD-vagn med skruv Den nya vagnen har en industriskruv monterad inuti. Med hjälp av fjärrkontroll styrs transportbandet med ny makadam ut till alla sidor av spåret.

5 Panderolldrängen testas av skaparen, Dan Nilsson, Skellefteå. Panderollerna pressas upp med hydraulkraft. dig men av sten exakt dit den ska: framåt eller mot sidorna. Arbetet går mycket smidigare och fortare på detta sätt. En annan stor fördel är att spåret behåller sin stabilitet bättre. Påfyllningen av makadam i groparna har ju skett innan den tunga arbetsvagnen kommer rullande på rälsen, säger Ulf. Den nya påfyllnadsvagnen användes under arbetet i Tornehamnstunneln i somras och fungerade bra. Första jobbet i Danmark Railcare fick under hösten sitt första uppdrag i Danmark. Det gällde att frilägga kablar på spårområdet i Svanemøllen, som är en station på S-banan, en pendeltågslinje i Köpenhamn. Niels Ahrenst vid Banestyrelsen var en av dem som stod för beställningen. Vi behövde dränera 400 meter av spårområdet, och det var besvärligt, för det låg massor med kablar i marken. Men sugningen med Railvac gick utmärkt. Inga kablar skadades och jobbet gick betydligt snabbare än vi hade räknat med. Beställarna på Banestyrelsen hade beräknat att jobbet skulle göras på tio skift, nu gick det på sex, och då passade man även på att anlita maskinen till att göra en mindre insats på ett annat ställe. Niels Ahrenst säger att man fick många goda erfarenheter. Att hyra in Railcare är visserligen dyrare än att arbeta på traditionellt sätt, men det minskar väsentligt risken för kostsamma kabelbrott. Jag tror att våra kunder gärna betalar för att slippa den risken. Nu fick vi också se med egna ögon hur metoden fungerar, och det ger mer än annan information som man kan få. Det är inget tvivel om att detta är framtiden när det gäller banarbete. Några språkproblem mellan danskar och svenskar var det inte under jobbet, samarbetet gick bra, säger Niels Ahrenst, som räknar med att man kommer att anlita Railcare fler gånger. Ett genombrott Uppdraget i Svanemøllen gjordes under månadsskiftet oktober - november Sedan dess har Railcare fått ytterligare ett jobb i Danmark. Det handlar om att under sex veckor i början av året delta i ett större dräneringsarbete mellan Helsingör och Slagelse. Ingvar Majlöv, projektledare vid Railcare, ser uppdragen som ett genombrott på den danska marknaden. Vi har flera gånger tidigare visat upp våra olika maskiner i Danmark och känt ett stort intresse, men det har ändå Arbetsledningen i Svanemøllen: Niels Ahrenst och Jens Peter Slotmann från Banestyrelsen i Danmark samt Anders Jonsson, Banverket Industridivisionen, Sverige som också deltog i uppdraget. varit trögt. Därför känns det mycket roligt att ha fått göra ett par riktiga jobb, och jag tycker kontakterna oss emellan har fungerat mycket bra. Läser danska Nu har jag skaffat mig en dansk språkkurs och lexikon för att förstå danskarna bättre. När man träffas öga mot öga går det bra att prata, men i telefon blir det svårare och det hoppas jag råda bot på nu.

6 Railvac rullar på i Ryssland På järnvägsspåren i Ryssland arbetar numera inte mindre än sex Railvacmaskiner, och fler länder i det forna Sovjetunionen är intresserade av att använda tekniken i sitt spårunderhåll. Det berättar Håkan Johansson som sköter exportförsäljningen för Railcare AB och DISAB Vacuum Technology AB. Tre maskiner köptes av den ryska statsjärnvägen under fjolåret. Till Ukraina levererades en maskin och utbildningen sköttes av Railcares personal från Sverige. Det är ovärderligt för oss på DISAB att ha erfarna svenska operatörer som utbildar när man introducerar en sådan ny teknik, säger Håkan Johansson. Eventuellt kan det bli fråga om att sälja fler maskiner till dessa länder under Även länder längre österut, främst Kazachstan, har visat intresse och inlett diskussioner med europeiska banker som kan ge långfristiga lån för sådana investeringar. DISAB har även startat ett samarbete med agenter i Kina och Sydkorea. DISAB:s Karl T. Haugen diskuterar Railvac med intresserade besökare på mässan InnoTrans Kina är förstås en jättestor marknad, men det kommer att ta tid att ta sig in där. Sydkorea har vi närmare kontakter med. Där finns bl a ett stort tunnelbanesystem som behöver städas och underhållas. Lovord i USA I USA finns en partner, Loram Maintenance of Way i Minnesota, som har fyra Railvacmaskiner, varav två togs i drift under förra året. Ett av de jobb som utfördes var för Long Island Rail Road i staten New York. Loram fick senare ett tackbrev av beställaren som var helt lyrisk. Han skrev bl a: Railvac är verkligen en helt otrolig maskin. Den har ersatt fyra andra maskiner på detta jobb och dubblerat arbetsinsatsen. Vi hittar alltid nya sätt att använda den. Sånt är kul att få höra, säger Håkan. Även i Europa fortsätter säljarbetet. I Tyskland ska ett större demonstrationsjobb göras under året, och entreprenörer i Holland, Frankrike, Portugal och Spanien har också visat intresse. Många uppmärksammade maskinens kapacitet vid den stora järnvägsmässan InnoTrans i Berlin där DISAB och Railcare visade hur sugen kan användas. I maj i år satsar man på en liknande mässa i Münster i Tyskland. NYA ANSTÄLLDA Mikael Marklund, 48, ska arbeta med utveckling av organisation och personal. Han kommer från Sunnanå Utveckling i Skellefteå där han varit vd och företagskonsult med motsvarande arbetsuppgifter. Han ska jobba med alla företag i gruppen. Det ska bli roligt att få arbeta mera uthålligt med företagskultur och personal på ett ställe. Som konsult byter man ju ofta uppdrag. Mikael bor i Skellefteå och har fru och tre barn. Uffe Lindh, 40, är anställd som maskinoperatör på Railcare sen i höstas. Han har lång erfarenhet av banarbete och har även kört Railvac tidigare, som inhyrd av ett bemanningsföretag. Det verkade enklare att vara anställd direkt, så ja tackade ja till jobbet som erbjöds. Dessutom verkar det vara ett trevligt gäng att arbeta i. Uffe bor i Borlänge tillsammans med sambo och fyra barn.

7 Värmeböljor är sällan långvariga i Västerbottens inland, men under rekordsommaren 2002 slog det till. Värmen blev en faktor att räkna med när Railcare skulle byta ballast i spår nära Lycksele. Värmen tryckte på i Lycksele Det var omkring 30 grader varmt i flera veckor och vi hade en del spänningar i i rälsen, med risk för solkurvor, så vi fick ta det försiktigt, berättar Patrick Söderström från NCC, det företag som hade huvudentreprenaden för jobbet. Vi fick avbryta jobbet i förtid Uppsugningen av makadam i Lycksele tog åtta veckor. Man kunde jobba tvåskift på dagtid, eftersom det bara går två turer per dag på denna bana. en dag, men totalt sett var det inga större problem, eftersom rälsen inte är helsvetsad. Ballastbyte Uppdraget för NCC gällde att rusta upp en del av banan som går mellan Hällnäs och Storuman, och kallas Tvärbanan. Arbetet som omfattade cirka 10 km pågick mellan maj och oktober. Närmast bangården i Lycksele skulle ballast bytas på en sträcka om drygt 2 km och NCC valde att anlita Railcare som schaktentreprenör. Det är den första större entreprenad som Railcare fått av en annan beställare än Banverket. Vi är mycket nöjda med Railcares insats. Utan deras maskin hade vi tvingats riva räls och schakta. Det hade blivit alldeles för kostsamt för det här uppdraget, säger Reinhold Stenvall på NCC Construction Sverige AB Region Norrland som har säte i Luleå. Nu körde vi tvåskift under dagtid och det blev ju även skonsamt för dom kringboende. Hoppas på mer jobb NCC har tidigare haft mycket banjobb i Mälarområdet, men inte så mycket i Norrland. Framöver kan det bli ändring. Banverket har aviserat en hel del banarbeten och vi kommer att vara med och konkurrera om dom, säger Reinhold Stenvall.

8 I M C o m p e t e n c e Vassijaur - med lång säsong för långkalsong Vassijaur station vid Malmbanan, 3 mil söder om Riksgränsen, har ett av den svenska järnvägens tuffaste klimat. Snön lägger tidigt på fjälltopparna runt om, och det är ofta långkalsong på för dem som jobbar i området. En av dem är Kenneth Henriksson på IM Competence. Malmbanan mellan gruvorna i Kiruna och hamnen i Narvik håller på att moderniseras för att klara större tåg. I Vassijaur krävdes en förlängning av bangården med 380 meter. Det innebar bl a borttagning av kubikmeter berg och en mängd ledningsdragning. Kenneths uppdrag var att se till att arbetena utfördes enligt de normer som finns för trafiksäkerhet och elsäkerhet. Arbetet utfördes av Vägverket produktion. Vi började vid midsommar och vara klara i slutet av september. Det mesta gjordes på natten. Vi hade också tur att vintern kom först den 25 augusti. Då snöade det på topparna omkring oss. Men det var ju ovanligt sent. Kenneth jobbade i det här området även sommaren innan - då kom snön en månad tidigare. Men det innebar ingenting för arbetet i Vassijaur, stationen ligger på 500 m höjd över havet och slapp snö. Däremot fick vi på med långkalsongerna. Jag pratade Kenneth Henriksson samtidigt då med kollegor i Vännäs som hade 30 grader varmt. Arbetet på banområdet gick bra och under våren ska Banverket lägga ut makadam och spår. Tunnel strossades I samma område har Skanska under sommaren arbetet med att vidga en tunnel på 160 m. De nya malmtransportvagnarna är högre och bredare än de tidigare och på många håll måste tunnlarna vidgas, eller strossas som det heter, för att ge tillräcklig säkerhetsmarginal. Vagnarna kan användas redan nu, men med reducerad hastighet. Vid det arbetet deltog Kenneth som spårtekniskt ansvarig. Det går ca 24 tåg per dygn på banan och allt arbete i tunneln fick utföras nattetid, och det fungerade bra. Men sett över hela Malmbanan finns det mycket kvar att göra. När det gäller tunnlar är det främst norrmännen som har mycket kvar, i Norge återstår det fyra kilometer att bearbeta. Entreprenörer går samman Planer på att bilda en organisation för järnvägsentreprenörer har funnits ett tag. De intresserade företagen, däribland Railcare, kontaktade under fjolåret Swedtrain, en organisation som på olika sätt arbetar för att utveckla järnvägssektorn. Nu är det klart att entreprenadföretagen bildar en sektion inom Swedtrain. Man räknar med att det blir enklare att arbeta genom en befintlig organisation än att starta något nytt. De frågor som man anser vara mest angelägna att arbeta med är gemensamma leveransvillkor, försäkringsfrågor, trafikeringsfrågor och de regler som gäller för banarbete, TRI. Anders Östergren är sekreterare för sektionen: Företagen i branschen har tyckt att det är bra att ha en egen kanal i kontakterna med myndigheter och företag. Med den sektion som bildas nu kan Swedtrain samla entreprenad- företagens åsikter och lägga fram väl underbyggda förslag på hela branschens vägnar, säger han. De företag som nu i början ingår i entreprenadsektionen är: Jan Eriksson Spårunderhåll AB, Gävle Järnvägsteknik AB, Railcare AB, IM Competence, Eurosan Vaccum AB. Sektionen kommer att byggas upp under Forum för forskning Swedtrain vill öka intresset för spårburen trafik och främja järnvägssektorns konkurrenskraft. Man ordnar regelbundet samrådsmöten med myndigheter och organisationer för att underlätta introduktionen av ny teknik och diskutera järnvägsfrågor. Årligen insamlas statistik om järnvägssektorns betydelse och Swedtrain vill också fungera som ett forum för forskningen på området. Förutom detta ordnar man träffar där medlemmarna kan diskutera gemensamma frågor. Det finns i Sverige ca 25 företag som huvudsakligen sysslar med banarbete - då är inte Banverkets företag medräknade. Banverket har också uttryckt intresse av en branschorganisation, eftersom det kan underlätta avtalsuppgörelserna kring banarbete.

9 I M C o m p e t e n c e När man är runt 50 är det relativt lätt att åka ut på jobb i hela Sverige, man har ju vanligtvis inga små barn att ta hand om. Det säger Stig Tranborg, en av tolv industrielektriker som bytt jobb och gett sig ut som el- och signalmontörer på järnvägen. Elektriker bytte från industri till banarbete Under hösten har han arbetat i Småland med att montera in Banverkets eget mobiltelefonsystem. Det är ett jobb som skiljer sig ganska mycket från det tidigare på Inexa Profil i Luleå som var Nordens enda rälstillverkande företag, med 358 anställda. Erbjöds nya jobb När företaget gick i konkurs i september 2001 erbjöds elektrikerna där utbildning för arbete på järnväg. Tolv av dem nappade och från mars 2002 har de jobbat hos IM Competence, IMC, med olika uppdrag för Banverket. Fem arbetar som eltekniker, sju som signaltekniker. Många hade då jobbat ett 30-tal år på industrin. Det ska Sture Åberg, chef för IMC, ha en eloge för - att han vågade anställa oss som var i 50-årsåldern. Och det är roligt att pröva på nåt nytt. Vi håller på att montera el i master och teknikhus som Peab har satt upp efter banan mellan Alvesta och Kalmar. Vi har startat i Alvesta och har en del kvar att göra under våren. En kollar tåget Stig arbetar tillsammans med kompisen Rolf Liikamaa. De kopplar in el och signalsystem vid varje mast. Jobbet kan göras på dagtid, och medan tågtrafiken pågår. En av oss får hålla uppsikt på när tåg kommer. Om det är ett X2000 som ska förbi har man inte många sekunder på sig att reagera. Surströmmingsfest För Stig är det andra gången han jobbar i Alvesta. Första uppdraget handlade om att montera in ett nytt signalställverk. Under tiden där har han lärt känna folk från hela landet, och gjort en kulturgärning - han sprider Stig Tranborg Rolf Liikamaa Nu har vi börjat lära oss geografi till sist. Det säger Ove Gustavsson och hans kompisar Per Lundgren och Nils Larsson som också kommer från nedlagda Inexa Profil i Luleå. De har jobbat ett 30-tal år ihop på industrin och känner varann väl. De sätter fart på huvuddvärgar och baliser Det är viktigt att veta att man trivs ihop när man jobbar så här. Ofta bor man ju lite trångt och så. Ove har varit ute på flera jobb sen han gick kurs våren Han har varit i Arboga, Filipstad och Kristinehamn bl a. Senaste jobbet, i Kristinehamn, tog nio veckor och gick ut på att modernisera bangårdens el och signalsystem. De har bl a satt ut huvuddvärgar och baliser. Vi brukar skoja om att gå ut och slå ned en dvärg - det är dom där små gula huvarna, med lampor i, som man ser vid sidan av spåret. Baliser är instrument som läser av när ett tåg passerar och skickar signaler vidare, säger Ove. Arbetet har gått utan mankemang, utan anmärkning från kontrollanten: surströmmingsseden över landet. Vi har haft ett par surströmmingsfester under den här tiden och det blir fler och fler som vill vara med. Dessutom har idén spritt sig, så nu har andra ordnat mat från sina hemtrakter - vi har haft ett litet ålagille t ex. Jag gillar att träffa folk, och dom brukar säga att jag inte passar in i bilden av tysta norrlänningar. Jag trivs verkligen med det här jobbet. Ove Gustavsson Per Lundgren Nils Larsson Det var bara att sätta igång och läsa ritningar, men som tur är man ju van efter alla åren på stålverket. Trots att mycket är nytt för oss när det gäller bangårdsarbete så har det gått jättebra, det känns att man har nytta av sina erfarenheter. Under våren ska Ove och sex andra kamrater från stålverket fylla på kunskaperna med en kurs till, kallad BSG2, sen är de fullfjädrade och kan kalla sig signalsäkerhetskontrollanter.

10 E u r o v a c Eurovac anlitas för olycksgranskning Banarbete har under de senaste åren allt mer lagts ut på fristående entreprenörer och det ställer stora krav på utbildning i säkerhetsfrågor. Eurovac som bildades för drygt ett år sen arbetar med säkerhet på flera olika sätt. Utbildning för att vistas på bana. Eloch trafikkunskap från 2-10 dagar beroende på vilket uppdrag personalen har. Granskning av tillbud och olyckor på banområdet. Säkerhetsplanering inför ombyggnader. Utformning av föreskrifter. Ett stort nytt regelverk, TRI, ska vara i bruk hösten Eurovacs konsulter deltar i utarbetandet. Personalsäkerhet. Eurovac bistår entreprenörer med kontakter när det gäller personal som ska arbeta åt Banverket. Från årsskiftet har Eurovac utökats med tre anställda. De har flyttats över från systerföretaget IM Competence, Carola Alzén, Banverket, Västerås: En av dem som anlitat Eurovac för utredning av tillbud och olyckor är Carola Alzén vid Banverket i Västerås. Vi hade ett berg av ärenden som våra handläggare inte hunnit med och anlitade då Eurovac i fjol. Det var första gången vi tog in utredare utanför Banverket, och det var positivt. När det gäller att utreda en olycka eller ett tillbud så har vår personal lokalkännedom och samlar in fakta kring Sven-Gunnar Krave Bra att utomstående gör en bedömning Carola Alzén för att man vill renodla och samla denna typ av konsultuppdrag inom Eurovac. Sven-Gunnar Krave som är samordnare för företaget och trafiksäkerhetskonsult tycker att framtiden ser lovande ut: Lovande marknad Vi ser en stor marknad när det gäller granskning av tillbud och olyckor. Likaså tror vi att uppdragen kring personalsäkerhet kommer att öka. Vi har ju själva lång erfarenhet av att jobba med Banverket, men för entreprenörer som kommer in kan det vara svårt att hitta rätt person och rätt information i säkerhetsfrågor. vad som hänt. Att sen få detta sammanställt och bedömt av ett utomstående företag ger en intressant korsbefruktning som jag tror är nyttig. Det är bra att inte ha några personliga bindningar till det som hänt. Carola Alzén tycker att samarbetet med Eurovac utföll väl: Jag såg snabba ageranden och snabba resultat. Vi kommer att anlita företaget även i fortsättningen. Större fokus på miljön Stig Sörlin arbetar som miljökonsult inom Eurovac sen ett år tillbaka. Han har Banverket norra banregionen som största kund. Jag arbetar bl a med att formulera miljökrav inför ombyggnader och nybyggnader. Det kan handla om att kartlägga ifall speciell hänsyn måste tas vid entreprenadens genomförande. Om det t ex finns förorenad mark bör man ange vad entreprenören ska göra för att minska miljöproblemen. Där har jag nu ett omfattande jobb med norra stambanan på sträckan Långsele-Vännäs-Bastuträsk. En stor del i arbetet är också att genomföra tillsyn på entreprenaderna, det kan handla om miljöronder men även miljörevisioner. En del av tiden går åt till att utbilda Banverkets anställda och entreprenörer enligt de miljökrav som verket ställt upp, alla som arbetar i spårmiljö ska ha en grundläggande utbildning. Samtidigt arbetar han med att formulera och finslipa de rutiner som Banverket behöver ha för att klara sin miljöcertifiering under ISO Han är utbildad biolog, en bra grund för jobbet, tycker han själv. Det är ett vitt arbetsfält, jag arbetar också med att förbereda vattendomar eller andra tillståndsärenden. Ett intressant arbete, säger Stig Sörlin.

11 Norra stambanan står inför en stor upprustning. Sommaren 2002 jobbades det hårt i Vännäsområdet. Railvacmaskiner arbetade i Vännäs Railcares största jobb under 2002 gjordes i trakten av Vännäs, bandelen Vännäs - Tvärålund. Det var en del av den stora upprustning som ska göras på norra stambanan mellan Vännäs och Bastuträsk. Railcare gjorde både kabelsänkning och ballastbyte över sträckan. Ibland var tre maskiner igång här, berättar beställaren Jonny Granlund på Banverket Industridivisionen. Spårbyte gjordes på 17 km och kabelsänkning på 7 km. Arbetet pågick från vecka 22 till 40. Det drog ut på tiden med 5-6 veckor p g a att det gavs lite tid för banarbete. Stambanan genom norra Norrland är hårt ansträngd av godstransporter och inga alternativ finns att köra trafiken på andra järnvägar. Det är svårt att få disponera banan för arbeten, och av olika skäl blev det mindre än vi hade räknat med. Ofta blev det arbetsdagar med fem timmars effektiv arbetstid under ett 10-timmarspass. Men i övrigt löpte allt som det skulle, säger Jonny Granlund. Arbetet i Vännästrakten startade redan året innan med scanning av kablar. Under våren 2002 användes Railcares VBU en vecka för att ta bort vegetation och därefter sattes sugmaskinerna in. Industridivisionen kommer att fortsätta banupprustningen i år med start vecka 22. Då är sträckan Tvärålund- Vindeln aktuell. Man har även fått option på att utföra de arbeten som planerats för Mobilnät för järnvägen Svenska Banverket är först ut i Europa med att införa ett eget mobiltelefonsystem för alla som arbetar inom järnvägen. I Sverige kallas det Mobi-SIR och är ett GSM-baserat system. Det är redan i funktion på Öresundsbron, delar av malmbanan, sträckorna Malmö - Göteborg - Stockholm. Vi skaffar eget nät eftersom det behövs så speciella tjänster inom järnvägsområdet, säger Ulf Vikström, Luleå, ansvarig för utbyggnaden inom norra banregionen. Ett exempel är att vi behöver kunna göra ett nödanrop med bara en knapptryckning. Idag används flera analoga, enkanaliga system av olika yrkesgrupper inom järnvägen. I framtiden ska all personal kunna tala med varann. De master som nu placeras ut längs järnvägen kan även vara plattform för annan teknik, bl a för ett nytt standardiserat europeiskt signalsystem, motsvarande det som i Sverige idag kallas ATC. Tornehamnstunneln klar Railcare var huvudentreprenör när arbetet med Tornehamnstunneln på Malmbanan färdigställdes under sommaren. Det gällde att byta ballast, dränera och frostisolera den ena halvan av tunneln. Den andra har rustats upp tidigare och Railcare var då med som en av underentreprenörerna. Denna gång ledde man alltså arbetet och hade bl a Banverket IS och KISAB som underentreprenörer. Den 50 mil långa malmbanan mellan Kiruna och Narvik rustas upp för att LKAB ska kunna köra tyngre och större tågset till hamnen i Narvik. I uppdraget ingick också att förstärka järnvägsbanken på tre ställen. Detta är första gången som Railcare har ett uppdrag där inte de egna maskinerna används. Platschef vid Tornehamnstunneln var Börje Andreasson och arbetsledare Per Nilsson från Railcare.

12 Railcarenytt utges av Railcare AB Näsuddsv. 10, Box 34, Skelleftehamn Miljöcentrum tel: Fax: Innehållet får gärna återges. Produktion & formgivning: Gem Reklambyrå Tryck: Västerbottens Tryckeri B Bytandet av dåliga betongsliprar fortsätter över landet. I Stockholmsområdet har Railcare under senhösten bytt ut ca sliprar i samarbete med Banverket Industridivisionen. Stockholmsbanor fick nytt under På sträckan Märsta-Ekeby ersattes sliprar. Beställare där var Ove Nilsson. Det är bra att göra den här sortens jobb när temperaturen är jämn. Vi kunde arbeta ungefär sex timmar per natt med bytet, och det fungerade bra. Den stora fördelen med att anlita Railcare är att vi direkt efteråt har ett fungerande spår. Arbetsledning Flera olika företag deltog i entreprenaden. Förutom Railcare var det bl a JH Spårservice, Jan Eriksson Spårunderhåll, Svensk Järnvägsteknik och Kiruna Industrisanering AB. Railcare körde med två sugar, och man stod också för en del av arbetsledningen, Börje Andreasson var t f platschef och Per Nilsson arbetsledare. Vi arbetade mellan v 43 och 50, började i norr i Märsta, fortsatte sen med Grödingebanan och Älvsjö-Haninge. Vi klarade oss precis undan snön hela tiden, säger Börje Andreasson. Tågtrafiken i området är tät och går med hög fart på flera avsnitt, men sliperbytet Det blåser bara till när X2000 passerar, men spårarbetarna är vana att hålla sig på säkert avstånd. gick utan olyckstillbud. Många tycker nog att det ser lite otäckt ut när vi jobbar där på banan och X2000 kommer rusande, men vi har ju våra säkerhetsföreskrifter och man vänjer sig vid att jobba på järnvägen, säger Börje som själv har 30 års erfarenhet. Arbeten utförda 2002: Limmared: kabelsänkning Mjölby: kabelbrunnar Alvesta: bangårdsombyggnad Malmbäck: kabelsänkning Älmhult: genomföringar Älvsjö: ballastrening växlar Årsta: genomföringar Finnerödja: slipersbyte med Railcaremetoden Malmbäck: VBU överskottsmaterial Daglösen: kabelsänkning Borlänge: kabelkanaler Norrköping: spårstädning Vännäs: kabelsänkning förprojekt Dockmyr: kabelsänkning Mellansel: ballastbyte leruppfällningar Tvärålund: förprojekt Vrena: kabelsänkning Silinge: VBU, överskottsmassor Lycksele: ballastbyte Stockholm: städning Centralen Vännäs: projektadministration Finnerödja: kabelsänking Umeå: bangårdsombyggnad Gävle: friläggning kabel Älvsbyn: kabelarbeten Tornehamn: ballastbyte, isolering i tunnel, banförstärkning Oslo, Norge: kabelarbeten Forsmo: ballastbyte, leruppfällning Stockholm: slipersbyte med Railcaremetoden Hörnsjö: kabelschakt Oppdal, Norge: ballastbyte i tunnel Köpenhamn, Danmark: schakt för dränering Skymossen, förprojekt Almedal: sugning slipersunderkant Falköping: schakt för reparation av trumma Gnosjö: städning av tunnel Vaggeryd: scanning banprofil

Succé för plaststrumpa

Succé för plaststrumpa N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 4 Succé för plaststrumpa sid 6 Klämkraft mäts med ny apparat sid 8 Mycket jobb i Danmark sid 5 Varmvatten bot mot snökaos Ny metod från Railcare

Läs mer

Stora satsningar i norr

Stora satsningar i norr N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 5 Nya trummor i kyla och snö sid 4 Ormarna fick eget hotell sid 6 På äventyr i Turkiet sid 9 Här är nya Railcare Group sid 12 Stora satsningar

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Nio miljoner bättre än samma period föregående år.

Nio miljoner bättre än samma period föregående år. Delårsrapport Q1, januari-mars 2012 Det bästa första kvartalet sedan 90-talet Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK Periodens

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-06-21 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Ramavtal konsulttjänster bro, inspektion och besiktning Tjänst Stockholm juni -07 september -07 Uppgradering Ebicos NT för ERMTS Tjänst

Läs mer

Lyckad introduktion i England

Lyckad introduktion i England N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 6 Sugkraft i Londons tunnelbana sid 2 Satsning på akademiker sid 9 Signaluppdrag på Malmbanan sid 10 Lyckad introduktion i England sid 4 Tubevac

Läs mer

Mer tid och energi för fokus på. kärnverksamheten. Delårsrapport Q2, januari-juni 2013. VD-kommentar

Mer tid och energi för fokus på. kärnverksamheten. Delårsrapport Q2, januari-juni 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q2, januari-juni 2013 Mer tid och energi för fokus på kärnverksamheten Nettoomsättning för perioden uppgick till 79,0 (95,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,3 (1,6) MSEK

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan

Division Leverans preliminära upphandlingstidplan Uppdaterad 2007-09-05 Division Leverans preliminära stidplan Uppdrag Drift och underhållsentreprenad, Norra Stambanan, dvs sträckan Storvik-Gävle, Gävle-Ånge. Upphandling av Totalentreprenad med funktionsinriktning

Läs mer

Testprojekt i Stockholm

Testprojekt i Stockholm N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 7 Testprojekt i Stockholm sid 2 Dan ny VD för Railcare Group sid 4 Railcare Group mot börsen! sid 6 IM Consulting och Haparandabanan sid 8 RA6

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ. Vem jobbar i järnvägsbranschen?

Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ. Vem jobbar i järnvägsbranschen? Vem jobbar i järnvägsbranschen? Foto: SJ Vem jobbar i järnvägsbranschen? Framtiden finns i järnvägsbranschen Foto: SJ och Infranord Nyckeln till ett hållbart resande är att fler väljer tåget, framför bilen,

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

JÄRNVÄGSSKOLAN. ett steg till din framtid

JÄRNVÄGSSKOLAN. ett steg till din framtid JÄRNVÄGSSKOLAN ett steg till din framtid Vad är järnväg? Järnvägssystemet är avancerat och består av flera olika tekniska delsystem. Det behövs spår och växlar att köra på, el till tågen och signaler som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Läckande rör lagas med ljusets hastighet

Läckande rör lagas med ljusets hastighet REPORTAGE Läckande rör lagas med ljusets hastighet Mitt ute i den västerbottniska skogen har företaget Inpipe demonstration av sitt glasfiberarmerade rör för ett trettiotal kunder, huvudsakligen utländska.

Läs mer

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget

Investeringsdivisionens preliminära upphandlingstidplan. Planerat datum för anbud in mån/år. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget Uppdaterad 2007-11-08 Uppdrag Investeringsdivisionens preliminära stidplan Haparandabanan bef del, Proj JP 4, mötesstation Bredviken Tjänst Luleå september -07 november -07 december -07 > 5 Umeå godsbangård,

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sova kan du göra när du är pensionär Återhämtning är mer än bara sömn Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller alla. Män, kvinnor, nattugglor, soffpotatisar och elitidrottare. Inte minst gäller det dem

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

2011-2012 la vi grunden för. en bättre framtid med start 2013. Bokslutskommuniké 2012. VD-kommentar. Årets intäkter uppgick till 178,9 (196,3) MSEK

2011-2012 la vi grunden för. en bättre framtid med start 2013. Bokslutskommuniké 2012. VD-kommentar. Årets intäkter uppgick till 178,9 (196,3) MSEK Bokslutskommuniké 2012 2011-2012 la vi grunden för en bättre framtid med start 2013 Årets intäkter uppgick till 178,9 (196,3) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 1,2 (-9,5) MSEK Årets

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Tillsammans är vi starkare!

Tillsammans är vi starkare! Proffs på mark Tillsammans är vi starkare! Vi på Upplands Schakt är en ekonomisk förening som står för ett seriöst entreprenörskap, för både medlemmar och kunder. Dagligen arbetar vi målmedvetet för att

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Nu bygger vi framtid nära dig

Nu bygger vi framtid nära dig Nu bygger vi framtid nära dig En skrift om järnvägsspecifika arbeten längs Botniabanan Botniabanan AB Nu bygger vi järnvägen B otniabanan är en 19 mil ny järnväg som byggs för både godstrafik och persontrafik.

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Snöröjning med maxkapacitet Sid 4. 100% succé i England. Nymålat i Långsele. Ny marknad för Lining. Lång plattform blev säkrare. sid 12-13.

Snöröjning med maxkapacitet Sid 4. 100% succé i England. Nymålat i Långsele. Ny marknad för Lining. Lång plattform blev säkrare. sid 12-13. Nyheter och information - årgång 17, feb 2012 Snöröjning med maxkapacitet Sid 4 100% succé i England sid 5-6 Nymålat i Långsele sid 9 Lång plattform blev säkrare sid 12-13 Ny marknad för Lining sid 16

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg

Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg [ NY] 1(17) Entreprenörer Järnvägsföretag Trafikverket Kopia till: Diariet Trafikverkets beredskapsplan för sommar 2015, järnväg Trafikverket har sammanställt denna nationella beredskapsplan för sommaren

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling

Upphandlingsort. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år. upphandling Uppdrag Division Investerings preliminära upphandlingstidplan 2007-03-20 Typ av upphandling Upphandlingsort Planerat utskick av förfrågningsunderlaget, Planerad starttid för uppdraget mån/år mån/år Bygghandling

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Verksamheten under året

Verksamheten under året Bokslutskommuniké 2013 Det bästa året någonsin och 2014 blir ett mycket intressant år Årets intäkter uppgick till 184,3 (178,9) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 16,2 (1,2) MSEK

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe)

Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe) Kortfattad beskrivning av Moduler enligt Fremo N-RE(skåNe) Nedanstående beskrivningar är bara ett sätt att bygga modulerna. Många varianter på byggsätt och val av material finns. Ta nedanstående som tips

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika

Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13. Sven Erik Granli Peab Anläggning AB. Storrotliden Fredrika Vindkraftsseminarium Hallstaberget 2013-03-13 Sven Erik Granli Peab Anläggning AB Storrotliden Fredrika Graninge, -26 och vindstilla 2 Innehåll Kort om Peab Våra resurser inom vindkraft Utmaningar Referensprojekt

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår

Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår 1(11) Trafiksäkerhetsinstruktion för Borlänge Energis industrispår Spårägare: Infrastrukturförvaltare: Borlänge kommun AB Borlänge Energi Box 834, 781 28 Borlänge 2(11) Dokumenthistorik Datum Författare

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN

JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN Lektionsplanering 1 JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN JÄRNVÄGEN ÄR ENDAST TILL FÖR TÅGEN Läroämnen och lektioner där man kan gå igenom materialet: Miljö- och naturkunskap (biologi, hälsokunskap) Nivå:

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer