Katalog. Flödeskontroll.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com"

Transkript

1 Katalog Flödeskontroll

2 Innehåll Flödeskontroll, produktöversikt 1 Produktredovisning flödeskontroll 2 Produkter flödeskontroll 4 Flödeskontroll, alfabetiskt register CRM CRP 1 CRT 19 REACT 2 SIRI 4

3 Variabelflödesspjäll Mät- och injusteringsspjäll REACT Variabelflödesspjäll med kompakt regulator (inkl. motor) där ändring av min/max flöden sker enkelt med skruvmejsel. Direktavläsning på inbyggd display. Storlek: ø-0 mm, 2 Rektangulär: 0x0-10x700 mm Luftmängd: 0-18 l/s Tillbehör: Rumstermostat - RTC Givare CO 2 /temp. - DETECT Q Fästsvep - FSR Givare närvaro - DETECT O Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT - REACT CU CRM Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0 och 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0-00 l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter CRP Perforerat cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: - l/s Tillbehör: Vred - CRTT1, Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 1 CRT Tät cirkulärt avstängningsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Täthetsklass 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0- l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 19 SIRI Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll med inbyggd reglerfunktion/irisfunktion i en utanpåliggande krage vilken skapar en jämn och centrisk strypning. Storlek: ø mm Luftmängd: l/s 4 1

4 Flödeskontroll Produktredovisning Allmänt Dåligt utförd injustering är en vanlig orsak till att många ventilationsinstallationer inte fungerar som avsetts. Som regel beror detta på att de installationstekniska förutsättningarna för injustering inte har blivit tillvaratagna och på bristande kunskap i injusterings- och mätteknik. Injusteringsarbetet måste noga förberedas redan på projekteringsstadiet. Man bör även ta hänsyn till alla förändringar i installationen under byggnadsperioden. Arbetet med injusteringen är därför tidskrävande om det inte förbereds på ett riktigt sätt. Det är viktigt att det avsätts tillräckligt med resurser för detta arbete. Denna investering kan bli en försäkring för att få en installation, som fungerar som avsetts. De rekommendationer om hur luftflödesmätningar ska utföras finns redovisade i rapporten: Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer, som kan erhållas från Svensk Byggtjänst (ISBN med art.nr ). Mätning I en ventilationsanläggning får avvikelsen från föreskrivet värde för ett luftflöde inte vara större än 1% inklusive mätfel. Instrumenten ska vara kalibrerade med en metod som ger ett känt lågt fel. Kalibreringskurvor där korrektionen anges som funktion av det avlästa värdet ska användas. Exakta mätningar går aldrig att utföra. Vid mätning av t.ex. ett luftflöde har man alltid följande tre fel att ta hänsyn till. Instrumentfel - betecknas m 1 och kan t.ex. bero på friktion inom instrumentet eller vara rester av systematiska fel vid en kalibrering. Metodfel - betecknas m 2 och kan t.ex. bero på felaktiga mätpunkter. Metodfelet m 2 erhålles för de rekommenderade mätmetoderna från den ovan angivna rapporten Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Avläsningsfel - betecknas m och kan bero på en dålig upplösning på skalan. Mätning i kanal Det finns tre principiellt olika metoder för mätning i ventilationskanaler: A1 - Mätning med prandtlrör. A2 - Mätning med fast mätuttag. A - Mätning med spårgas. Traversering med prandtlrör i kanal Metod Beteckning Metodfel m 2 Cirkulärt tvärsnitt A1 4-% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Rektangulärt tvärsnitt A1 Metoder för mätning av luftflöden i kanalsystem. 4% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Fasta mätuttag A2 Se inbyggnadsmått vid felgränserna och % Bestämning av luftflöde med hjälp av spårgas A resp. % För att minska tidsåtgången och öka noggrannheten i injusteringsarbetet rekommenderas att fasta mätdon (metod A2) ska användas i största möjliga utsträckning. Det finns olika typer av mätenheter att välja mellan. Flertalet av de stora tillverkarnas produkter har fasta mätuttag. Dessutom finns reglerbar mätenhet, där mätfunktionen har kompletterats med ett spjäll för enkel injustering av aktuellt luftflöde. Luftflödet bestäms genom mätning av den uppkomna tryckdifferensen över centrumkroppen. Flödet erhålles därefter med hjälp av speciella mätanvisningar. Ett sannolikt mätfel kan beräknas med följande formel: 2

5 Flödeskontroll - Spjäll Projektering Variabelflödesspjäll REACT är avsedd för behovsstyrd ventilation av lokaler med varierande belastning orsakad av personers värme samt koldioxidavgivning, värme från belysning, datorer m.m. REACT kan installeras i såväl till- som frånluftssystem. REACT är tryckoberoende men förutsätter ett mintryck motsvarande tryckfallet för öppet spjäll, mer information finns i produktbladet. REACT är fabrikskalibrerad med nominellt luftflöde (Q nom ). REACT har många styrmöjligheter, bl.a. kan den tvångstyras till max- resp. minluftflöde eller helt stängt/helt öppet spjäll. Vid projektering ska de min-luftflöden som gäller för REACT beaktas. Vid slavstyrning där sensormodul REACT CU eller ett REACT-spjäll fungerar som mastergivare är det viktigt att slavenheten har samma dimension som masterenheten. Regulatorerna levereras som standard för 0- V bör- och ärvärdessignal. REACT är inte avsedd för ventilation av industriprocesser och kan inte heller installeras i miljöer med fuktig, kall eller aggressiv omgivning. På grund av ingående komponenter som gummitätning och axellager får omgivningsoch lufttemperaturen inte överstiga C. Mät- och injusteringsspjäll Vid motorstyrning av spjäll kan man välja på ett flertal systemlösningar: 2-Punktsregering --Normal forceringsstyrning --Säkerhetsspjäll med fjäderåtergång -Punktsreglering Proportionell reglering 0- V 24 V eller 2 V spänning Ovan angivna varianter, i kombination med motorer på olika vridmoment, resulterar i ett mycket stort antal möjliga lösningar. Swegon har därför tagit fram en standardlösning med två olika motorer som tillhandahåller majoriteten av funktionerna: Med motor för 24 V AC-matning med vridmoment Nm och som kan kopplas som 2/-punkt eller 0- V-styrning. Med 2/-punktsmotor för 2 V. 2- eller -punktsreglering väljs oftast när man vill ha en forcering av luftflödet med hjälp av timer eller annan on/ off-funktion. För att kunna injustera luftflödet vid minmaxläget används vridstoppklackarna på motorn. För att garantera luftflödena under injusteringsprocessen krävs bl.a. att kanalsystemet har konstant tryck. Dimensionering Variabelflödesspjäll Dimensioneringen av variabelflödesspjäll styrs av önskvärt min- resp. maxflöde. Tabeller i produktbladen redovisar dessa värden för resp. storlek. Transmitterad ljudeffekt (flankljud) är viktig att kontrollera när spjäll och kanalsystem är placerade i undertak i ljudkänsliga rum. Om ljudkraven ej uppfylls är det oerhört viktigt att hela kanalsystemet ovan undertak isoleras utan minsta avbrott - isoleringen måste ligga absolut kant i kant. Teknisk data till beräkningarna finns i VVS-handboken "Tabeller och Diagram". För oisolerade produkter finns korrektionsdata redovisade i resp. produktblad. Mät- och injusteringsspjäll Dimensioneringen av konventionella mät- och injusteringsspjäll styrs ofta av den kanaldimension spjället ska placeras i. Lufthastigheten genom spjället kan därför variera mycket, ljudalstringen vid dimensionerande flöde och tryck måste beaktas. För att minimera ljud som följer med systemet kan det bli aktuellt att komplettera med ljuddämpare efter spjället. Då spjället sitter fritt, eller ovan undertak i ett ljudkänsligt rum, kan isolering av spjäll och kanalsystem bli nödvändigt för att undvika ljudproblem. Redovisning Ljuddata Ljuddata för samtliga spjällprodukter redovisas som den totala ljudeffekten (L Wtot -db) som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktor redovisad i resp. produktblad erhålls ljudeffektnivåerna för resp. oktavband (L W =L Wtot + K ok ). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

6 Flödeskontroll Flödeskontroll CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 1 CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 19 CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 2 REACT Variabelflödesspjäll 4 SIRI Mät- och reglerspjäll med irisfunktion 4

7 CRM CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 Snabbfakta Typgodkänd mätmetod Tryckklass A Täthetsklass för spjäll är 0 eller 4 Läckfaktor för hölje enligt täthetsklass C En injusteringskonstant (k-faktor) per storlek Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör)

8 CRM Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge samt mätuttag för korrekt injustering. Invändigt finns mätenhet och spjällblad. Spjällbladet finns i två utföranden, perforerat blad samt helt blad med gummitätning. Täthetsklassificering enligt SS-EN171 och VVS AMA 12. Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 resp. 4 för stängt spjäll. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke alternativt genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Figur 1.Montering. Anpassning Spjället kan utföras i andra material exempelvis, rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Projektering CRM är utrustad med mätmetod enligt differenstrycksmätning. För att angivna metodfel skall innehållas ställs krav på raksträcka innan spjället i luftriktningen. Se figur 2 och tabell 1. Vid projektering för motorstyrd forcering ska minflöden enligt diagram beaktas. Metodfel, enligt tabell 1, gäller ej för luftflöden som underskrider minflöde. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR. Se figur 1. Injustering Manometer ansluts till spjällets mätuttag. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck beräknas. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. K-faktor Figur 2.Raksträcke krav, se tabell 1. Tabell 1 Metodfel Typ av störning före CRM Raksträcka (L) före CRM För m 2 = % För m 2 =% En 90 -böj. x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i samma plan. 4 x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i plan 4 x Ød 2 x Ød vinkelräta mot varandra. Ett spjäll 4. 6 x Ød x Ød Ett T-stycke. 4 x Ød x Ød m 2 = Metodfel A22, Byggforskningsrådets skrift, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". 6 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

9 CRM CRM Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 2 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Tabell 2 CRM 1 Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Tabell CRM Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz CRM Tol. ± CRM Tol. ± Dimensioneringsdiagram CRM 1, klass 0 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM 1- CRM L Wtot 70 db 0% % 0 0 L Wtot 70 db 0% % % % l/s l/s 0 m /h 0 0 m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

10 CRM CRM 1-1 CRM L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM 1-0 CRM L Wtot70 db 70 0% % L Wtot 70 db 0% % % % 0 l/s l/s m /h m /h CRM 1-2 CRM s L Wtot 70 db 0% % % d L Wtot 70dB 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM L Wtot 70 db 0% % % l/s m /h 8 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

11 CRM CRM Dimensioneringsdiagram CRM, klass 4 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM - CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % 4 0 l/s m /h l/s m /h CRM -12 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -1 CRM % % 0 L Wtot70 db 28% % % % 0 0 0l/s m /h l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

12 CRM CRM -0 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -0 28% % 0 L Wtot70 db % l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

13 CRM CRM Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment *) (Nm) Vikt (Kg) ØD (mm) A B H CRM 1 CRM ,8 < < ,0 < < , < < ,6 < ,1 < ,0 < ,0 < ,0 < ,0 <8 1 *) Vridmoment i tabellen avser den kraft som åtgår för att kunna stänga spjället helt. H B A Figur. Mått (mm), CRM utan motor. H B Figur 4. Mått (mm), CRM med motor. A Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A -2 Nm ASM11SF901 LM24A CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11F901 LM2A-SR 0-6 Nm ASM11F901 NM2A-SR -2 Nm ASM11F901 LM2A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM2A-SR Nm SM2A-SR 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått (mm), vred CRTT-1. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

14 CRM Specifikation Produkt Injusteringsspjäll CRM c -a -bbb -c Version Variant: 1 = Perforerat spjällblad klass 0 = Helt spjällblad klass 4 Storlekar CRM 1:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Storlekar CRM :, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd för CRM-1) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor, CRM-1, -) 4 = Förberedd för motormontage (CRM-1, -, lagerförd för CRM-) Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära mät- och injusteringsspjäll typ CRM, med följande funktioner: Täthetsklass 4 Helt spjällblad med gummipckning Fast mätuttag Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Storlek: CRMc a - bbb -c xx st Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 12 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

15 CRP CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 Snabbfakta Perforerat spjällblad för bättre spjällkaraktäristik Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Täthetsklass 0 1

16 CRP Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns spjällvredshylla samt låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge. Invändigt finns ett perforerat spjällblad, minsta håldiameter på spjällblad för CRP är Ø mm. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, 24 V AC är standard och lagerförd. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på 14 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

17 CRP CRP Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRP CRP 12 L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % % 8% l/s l/s 0 m /h m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

18 CRP CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 l/s l/s m /h m /h CRP 0 CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 0 l/s m /h l/s m /h CRP 2 0% % % CRP 6 0% % L Wtot 70 db 8% L Wtot 70 db 8% l/s m /h l/s m /h CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% l/s m /h 16 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

19 CRP CRP Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment Vikt (Kg) ØD (mm) A H (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < ,0 < ,2 < , < ,6 < ,2 < ,0 <8 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901 är standard och lagerförd. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11F901 LM2A 0-6 Nm ASM11F901 NM2A 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR 4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Figur 2. Mått (mm), CRP-xxx-1. Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA 4 Figur. Mått (mm),crp. Figur 4. Mått (mm), vred CRTT CRP-(-0)-4 2. CRP-(0-6)-4 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

20 CRP Specifikation Produkt Injusteringsspjäll, klass 0 CRP c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära injusteringsspjäll typ CRP, med följande funktioner: Täthetsklassificering enligt SS-EN 171, VVS AMA 12 Perforerat spjällblad Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Manuell reglering Storlek: CRPc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 18 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

21 CRT CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 Snabbfakta Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) 19

22 CRT Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Utvändigt finns motorhylla för enkelt montage av motor. Invändigt finns ett helt spjällblad med gummitätning, täthetsklass 4 enligt SS-EN 171 och VVS AMA 98. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

23 CRT CRT Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRT CRT L Wtot70 db 28% % L Wtot70 db 28% % l/s m /h 0 0 0l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

24 CRT CRT % % CRT % % l/s m /h l/s m /h CRT 0 CRT % % % % 0 % l/s m /h l/s m /h CRT % % CRT % % % l/s m /h l/s m /h CRT % % l/s m /h 22 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

25 CRT CRT Mått och vikt Storlek ØD (mm) Mått (mm) A H Vikt (Kg) Vridmoment *) (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < , , , , , ,0 1 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11F901 LM2A 1-0 Nm ASM11F901 NM2A Nm SM2A 4 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Figur 2. Mått CRT (mm). 1. CRT-(-0)-4 2. CRT-(0-6)-4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått, vred CRTT-1 (mm). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

26 CRT Specifikation Produkt Tätt avstängningsspjäll, klass 4 CRT c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 2 = Monterad motor (inkl. standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage (lagerförd) Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära avstängningsspjäll typ CRT, med följande funktioner: Täthetsklass 4, SS-EN 171 och VVS AMA 12 Helt spjällblad med gummipackning Igensättningsfri Fabriksmonterad motor Storlek: CRTc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 24 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

27 REACT REACT Variabelflödesspjäll Snabbfakta Spjäll för tryckoberoende flödesreglering Används för variabelt eller konstant flöde Möjlighet till tvångsstyrt avstängt eller fullt öppet läge Snabb och enkel avläsning via regulatorns display. Användarvänlig och enkel att injustera. Kan enkelt kondensisoleras i kanalsystem Storlekar cirkulär: Ø-0 Cirkulär snabbkoppling FSR för att underlätta kanalrengöring Rektangulärt utförande: Standard 0x0-10x700. Även andra storlekar på förfrågan. Master/slav styrning ska ha samma dimension Modbus styrning Snabbval F L Ö D E S O M R Å D E REACT Min. * Max. (nom.) Storlek l/s m /h l/s m /h * Minflödet kan variera, se under rubrik Mätnoggrannhet på sidan 41. 2

28 REACT Teknisk beskrivning Utförande Variabelflödesspjäll med regler- och mätfunktion. Utrustad med kompaktregulator (inklusive motor). Regulatorn har display för direktavläsning. Enkel att injustera och hantera utan behov för separat handenhet. Det enda som behövs är en skruvmejsel. Finns i versionerna: Cirkulär Rektangulär Egenskaper Avsedd för tempererade utrymmen (0 - C). Lagring och transport - - C. Täthetsklasser enligt SS-EN 171 Cirkulär: klass 4. Rektangulär: klass Luftflöde mäts genom en eller flera mätstavar. Alla inställningar visas i realvärden. Ändring av min. och maxflöden görs direkt i regulatorn via potentiometrar. Motorhylla med distans mm för att underlätta vid kondensisolering av kanalsystem. Gångtid öppet/stängt (90 grader): Nm - s Nm - 1 s 1 Nm - 1 s Figur 1. REACT Cirkulär och Rektangulär. Vnom Flow Adr Mode Test Vmin Vmax Adr Vmin 227VM Made in Germany Mode Vmax 24 VAC/DC / Hz Test C IP 42 Figur 2. REACT-regulator. Förklaringar till figur 2: 1. Funktionshjul 2. Edit-hjul. Display 4. Frikopplingsknapp 1 2 Vnom Edit Do not open Flow I/s Test m /h I/s Test m /h 4 Material Alla plåtdetaljer är av förzinkad stålplåt. Mätstavar är av strängpressad aluminium. Tillbehör RTC Rumstermostat för temperaturreglering av rum. (kopplas till REACT regulator). DETECT Quality Koldioxidgivare med integrerad temperaturgivare för rums- eller kanalmontage. DETECT Occupancy Närvarogivare för omkoppling till min. luftflöde vid frånvaro, eller tvåflödekontroll min-max. REACT CU Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT. FSR Fästsvep/snabbkoppling för enkel demontering av cirkulär REACT vid rengöring och inspektion. Figur. REACT CU för slavstyrning av REACT. Injustering och skötsel Se separat MIS, Montering-Injustering-Skötsel. Miljö Byggvarudeklaration finns på 1 Figur 4. Tillbehör RTC rumstermostat. 2. DETECT Quality koldioxid- och temperaturgivare.. DETECT Occupancy närvarogivare. 26 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

CRM. Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 SNABBFAKTA

CRM. Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 SNABBFAKTA Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 SNABBFAKTA Typgodkänd mätmetod Tryckklass A Täthetsklass för spjäll är 0 eller 4 Läckfaktor för hölje enligt täthetsklass C En injusteringskonstant (k-faktor)

Läs mer

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA

CRT. Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 SNABBFAKTA Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Teknisk beskrivning

Läs mer

SIRI. Mät- och reglerspjäll med irisfunktion SNABBFAKTA

SIRI. Mät- och reglerspjäll med irisfunktion SNABBFAKTA Mät- och reglerspjäll med irisfunktion SNABBFAKTA Typgodkänd mätmetod Kort bygglängd Helt öppningsbart Medger rensning av kanalsystem Låg ljudnivå Hög mätnogrannhet Täthetsklass C, EN Teknisk beskrivning

Läs mer

REACT. Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA

REACT. Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA Variabelflödesspjäll SNABBFAKTA Spjäll för flödesreglering Snabb avläsning via regulatorns display Enkel att injustera Kan enkelt kondensisoleras i kanalsystem Fabriksisolerat utförande kan fås för cirkulär

Läs mer

WISE Measure. Mätenhet till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA

WISE Measure. Mätenhet till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Mätenhet till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Mätning av luftflöden Trådlös kommunikation via radio Integrerade givare Varianter: - Cirkulär anslutning: Ø100-630 mm - Rektangulär

Läs mer

RSMd --------------------------------------------------------

RSMd -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Rensbart mät- och injusteringsspjäll ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulärt injusteringsspjäll

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

VAR. Allmänt. Terminalapparat för behovsstyrd ventilation. Snabbval

VAR. Allmänt. Terminalapparat för behovsstyrd ventilation. Snabbval Terminalapparat för behovsstyrd ventilation Allmänt VAR är en komplett och tryckoberoende enhet för elektronisk behovsstyrning av luftflöden. VAR kan även användas för konstanthållning av luftflödet. VAR

Läs mer

WISE Damper. Aktivt spjäll till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA

WISE Damper. Aktivt spjäll till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Aktivt spjäll till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Variabelflödes- eller konstantflödesreglering alternativt konstanttrycksreglering Trådlös kommunikation via radio Integrerade

Läs mer

LOCKZONE Wall. Rektangulärt perforerat väggdon SNABBFAKTA

LOCKZONE Wall. Rektangulärt perforerat väggdon SNABBFAKTA Rektangulärt perforerat väggdon SNABBFAKTA Ledskeneperforering Rensbart Enkel injustering Används med anslutningslåda ALV Standardfärg Vit RAL 9003 -- alternativa standardfärger -- Andra färger på förfrågan

Läs mer

AREb

AREb --------------------------------------------------------- Aktiv reglerenhet ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ARE är en cirkulär mätbar reglerenhet med motorstyrd

Läs mer

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak

EAGLETMFree. Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak EAGLETMFree Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak Snabbfakta Vridbara dysor 0 % flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Stor induktionseffekt Anpassad för

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande SNABBFAKTA

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande SNABBFAKTA Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande SNABBFAKTA För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan användas med anslutningslåda ALS Standardfärg Vit RAL 9003 -- alternativa

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DIR. VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Plant låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Enkelt montage Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa

Läs mer

Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering. Snabbval

Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering. Snabbval Elektronisk slav- och konstantflödesregulator för luftflödesreglering Allmänt Funktion KSA är en elektronisk slavregulator för luftflödesreglering med LONTALK-kommunikation Snabbfakta Statisk igensättningsfri

Läs mer

EAGLE Free. Cirkulärt takdon med dysor för frihängande montage SNABBFAKTA

EAGLE Free. Cirkulärt takdon med dysor för frihängande montage SNABBFAKTA Cirkulärt takdon med dysor för frihängande montage SNABBFAKTA Vridbara dysor % flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Stor induktionseffekt Anpassad för lokaler utan undertak

Läs mer

PELICAN Ceiling HF. Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA

PELICAN Ceiling HF. Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA PELICAN Ceiling HF Kvadratiskt frånluftsdon SNABBFAKTA Perforerad front Hanterar stora frånluftsflöden Flush design Anpassad för kassettundertak Quick Access-front Kan kombineras med anslutningslåda ALS

Läs mer

LOCKZONETM. Free. Cirkulärt takdon för tilluft i lokaler utan undertak

LOCKZONETM. Free. Cirkulärt takdon för tilluft i lokaler utan undertak TM Cirkulärt takdon för tilluft i lokaler utan undertak Snabbfakta Ledskeneperforeringen LockZone Lämpligt för lokaler utan undertak Variant för genomloppsmontage Korta kastlängder Låg bygghöjd Demonterbart

Läs mer

ACD. Cirkulärt takdon för lokaler utan undertak

ACD. Cirkulärt takdon för lokaler utan undertak Cirkulärt takdon för lokaler utan undertak Snabbfakta Lämplig för lokaler utan undertak Aerodynamiskt utformad utloppskona Låg bygghöjd Ställbar spalt Avskärmningsbar spridningsbild Demonterbart spjäll

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

PELICAN Wall. Rektangulärt perforerat väggdon för tilluft SNABBFAKTA

PELICAN Wall. Rektangulärt perforerat väggdon för tilluft SNABBFAKTA Rektangulärt perforerat väggdon för tilluft SNABBFAKTA Flexibel spridningsbild, lätt omställbar Rensbart, demonterbart spjäll Enkel injustering, fast mätuttag Avtagbar donfront Används med anslutningslåda

Läs mer

WISE Sphere Free. Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA

WISE Sphere Free. Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Variabelflödes- eller konstantflödesreglering Trådlös kommunikation via radio Integrerade givare Tilluftsdon med aktiv spalt

Läs mer

EIV. Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft. Snabbfakta. Snabbval EIV L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å

EIV. Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft. Snabbfakta. Snabbval EIV L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft Snabbfakta Kan användas med anslutningslåda ALS Ställbara luftriktare Enkelt montage Rensbart Kan fås i alternativa färger Ingår i databasen till MagiCAD och CadVent

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

DHC. VARIZON Låghastighetsdon med reglerbar spridningsbild

DHC. VARIZON Låghastighetsdon med reglerbar spridningsbild VARIZON Låghastighetsdon med reglerbar spridningsbild Snabbfakta Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Mätuttag Rensbart Inga synliga skruvar Kan fås i alternativa färger Ingår

Läs mer

CBE. Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft

CBE. Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft Cirkulärt takdon med envägsspridning för tilluft Snabbfakta 1-vägs spridningsbild, vridbar Korta kastlängder Enkelt montage Kan användas med anslutningslåda ALS Rensbart Passar för s k hålbjälklag Kan

Läs mer

DHC. VARIZON Bågformat låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA

DHC. VARIZON Bågformat låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA VARIZON Bågformat låghastighetsdon med omställbar spridningsbild SNABBFAKTA Omställbar spridningsbild och närzon Passar alla typer av lokaler Mätuttag Rensbart Inga synliga skruvar Standardfärg Vit RAL

Läs mer

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA

SDW. Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon för väggmontage i små lokaler SNABBFAKTA Tilluftsdon anpassat för små lokaler, t.ex. bostäder och kontor Monteras på vägg nära tak Fronten avtagbar utan verktyg Luftflödet justeras enkelt med

Läs mer

CDD/CDR. Cirkulärt takdon för tilluft. Snabbfakta. Snabbvalstabell CDD/CDR L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å

CDD/CDR. Cirkulärt takdon för tilluft. Snabbfakta. Snabbvalstabell CDD/CDR L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Avskärmingsbar spridningsbild Kan användas med anslutningslåda ALS Rensbart Ställbar spalt Perforerad underdel = CDD Operforerad underdel = CDR Kan fås i alternativa

Läs mer

EAGLETM. Wall. Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage. Snabbval

EAGLETM. Wall. Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage. Snabbval EAGLETM Wall Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage EAGLE Wall Snabbfakta Vridbara dysor flexibel spridningsbild Rensbart Reglerbar för ökad kapacitet Enkel injustering Används med anslutningslåda

Läs mer

CDD/CDR. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA

CDD/CDR. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Avskärmingsbar spridningsbild Kan användas med anslutningslåda ALS Rensbart Ställbar spalt Perforerad underdel = CDD Operforerad underdel = CDR Standardfärg Vit

Läs mer

KZPd. Allmänt KZP är en elektronisk tryckregleringsenhet med LONTALKkommunikation. Elektronisk konstanttrycksregulator. Snabbval

KZPd. Allmänt KZP är en elektronisk tryckregleringsenhet med LONTALKkommunikation. Elektronisk konstanttrycksregulator. Snabbval Elektronisk konstanttrycksregulator Allmänt KZP är en elektronisk tryckregleringsenhet med LONTALKkommunikation. Snabbfakta Tryckreglering från - Pa Kompakt utförande för alla montagefall Finns även i

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - 17-07-31 Variabel-/Konstantflödes med display Storlekar Ø0 mm till Ø630 mm Låga minflöden Display visar aktuellt flöde Inställbart max- och min-flöde på plats Kalibrerat

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - -3 2017-03-02 Variabel-/Konstantflödesspjäll med display -3, rektangulärt Storlekar från 200-200 mm. axbredd 1600 mm, maxhöjd 1300mm. Låga minflöden Display

Läs mer

VOSa

VOSa --------------------------------------------------------- Rektangulärt perforerat väggdon för tilluft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Rektangulärt perforerat

Läs mer

CDH/CLH. CleanZone Takdon med mikrofilter för renrum SNABBFAKTA

CDH/CLH. CleanZone Takdon med mikrofilter för renrum SNABBFAKTA CleanZone Takdon med mikrofilter för renrum SNABBFAKTA Rektangulär alt. cirkulär kanalanslutning Utrustat med mikrofilter H14 med gel- (CLH) alt. gummitätning (CDH) Invändigt lackerat Mätuttag för doptest

Läs mer

CDYb

CDYb --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Cirkulärt takdon med dysor för lokaler utan undertak FUNKTION Komplett cirkulärt

Läs mer

KDY. Kanaldon med dysor för montage direkt i ventilationskanal SNABBFAKTA

KDY. Kanaldon med dysor för montage direkt i ventilationskanal SNABBFAKTA Kanaldon med dysor för montage direkt i ventilationskanal SNABBFAKTA Lätt att montera Finns för både cirkulär och rektangulär kanal Ledskenefunktion Flexibel spridningsbild Kan fås i galvaniserat utförande

Läs mer

EAGLE Wall. Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage SNABBFAKTA

EAGLE Wall. Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage SNABBFAKTA Väggdon med dysor för tilluft med infällt montage SNABBFAKTA Vridbara dysor flexibel spridningsbild Rensbart Reglerbar spalt för ökad kapacitet Enkel injustering Används med anslutningslåda ALV Standardfärg

Läs mer

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval

CGV/RGV. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbval Ljuddämpande överluftsdon CGV/ Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 80 l/s Rund alt. rektangulär håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval LUFTFLÖDE TRYCKFALL R w -VÄRDE

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

CVH. Cirkulärt takdon för tilluft

CVH. Cirkulärt takdon för tilluft Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Klarar stora tilluftsflöden Horisontell eller vertikal spridningsbild Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden Lämpligt för luftvärme Kan användas med

Läs mer

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Snabbfakta För lokaler som värms med luft Elmotor alternativt manuell omställning För lokaler med höga takhöjder Tar ingen golvyta Snabbvalstabell L U F T F L

Läs mer

COLIBRITM. Wall. Väggdon med dysor för tilluft och infällt montage. Snabbvalstabell

COLIBRITM. Wall. Väggdon med dysor för tilluft och infällt montage. Snabbvalstabell COLIBRITM Wall Väggdon med dysor för tilluft och infällt montage Snabbfakta Vridbara dysor % flexibel spridningsbild Samtidig horisontell/vertikal spridning Rensbart Reglerbar spalt för ökad kapacitet

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

WISE Colibri Ceiling. Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA

WISE Colibri Ceiling. Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Aktivt luftdon till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation SNABBFAKTA Variabelflödes- eller konstantflödesreglering Trådlös kommunikation via radio Integrerade givare Quick Access Varianter: -

Läs mer

FALCON Ceiling. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA

FALCON Ceiling. Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Cirkulärt takdon för tilluft SNABBFAKTA Klarar stora tilluftsflöden Horisontell eller vertikal spridningsbild Möjlighet till motoromställning av spridningsbilden Lämpligt för luftvärme Kan användas med

Läs mer

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA

IBIS. Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA Dyskanaldon för tilluft SNABBFAKTA flexibel spridningsbild Frihängande montage Enkelt montage Modullängd 0 mm Kan fås i alternativa färger L U F T F L Ö D E - L J U D N I V Å IBIS db(a) db(a) db(a) Storlek

Läs mer

HAWKTM. Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft

HAWKTM. Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft HAWKTM Ceiling eiling Kvadratiskt takdon för tilluft Snabbfakta Flush design Finns även i frånluftsutförande Anpassad för kassettundertak (600 x 600) Quick Access Adapter för systemtak Anslutningslåda

Läs mer

LOCKZONETMCeiling. Kvadratiskt takdon för tilluft

LOCKZONETMCeiling. Kvadratiskt takdon för tilluft LOCKZONETMCeiling LOCKZONE Ceiling Kvadratiskt takdon för tilluft Snabbfakta Ledskeneperforering i rotationsmönster Stor induktionseffekt Flush design Finns även i frånluftsutförande Anpassad för kassettundertak

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - -3 2017-07-31 Variabel-/Konstantflödesspjäll med display -3, rektangulärt Storlekar från 200-200 mm. axbredd 1600 mm, maxhöjd 1300mm. Låga minflöden Display

Läs mer

KZMd. Allmänt. Elektronisk zonregulator för tryckreglering. Snabbval

KZMd. Allmänt. Elektronisk zonregulator för tryckreglering. Snabbval Elektronisk zonregulator för tryckreglering Allmänt KZM är en elektronisk zonregulator för tryckreglering och flödesmätning. KZM är försedd med LONTALK-kommunkation. Snabbfakta Tryckreglering från - Pa

Läs mer

PTS - Trottelspjäll för motor eller manuell styrning. Halton PTS. Trottelspjäll för motor eller manuell styrning

PTS - Trottelspjäll för motor eller manuell styrning. Halton PTS. Trottelspjäll för motor eller manuell styrning Halton PTS Trottelspjäll för motor eller manuell styrning Spjäll för avstängning, injustering eller reglering Höljets täthetsklass: EN 1751, klass 4 Hölje och spjäll är utförda i galvaniserad stål Täthetsklass

Läs mer

PMLc

PMLc ---------------------------------------------------------- Kvadratiskt perforerat takdon för till- och frånluft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Kvadratiskt

Läs mer

LOCKZONE Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft SNABBFAKTA

LOCKZONE Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft SNABBFAKTA Kvadratiskt takdon för tilluft SNABBFAKTA Ledskeneperforering (i rotationsmönster) Flush design Tilluftsdon som även fungerar till frånluft Anpassad för kassettundertak Snabb och enkel installation samt

Läs mer

Mät- och reglerspjäll IRIS

Mät- och reglerspjäll IRIS Mät- och reglerspjäll IRIS IRIS är den ideala lösningen för exakt och snabb luftflödesmätning och reglering. IRIS består av reglerskivor, justeringsmutter eller handtag (storlek 80), och justeringsskala

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2 17-07-31-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø0 mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats.

Läs mer

ALJa -----------------------------------------------------------

ALJa ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Jetspridare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ är en riktbar jetspridare

Läs mer

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA För tilluft Omställbara luftriktare Rensbart anslut- Monteras i fästram FHA eller FHB alternativt ningslåda TRG Kan fås i alternativa färger L U F

Läs mer

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA

GTH. Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA Rektangulärt gallerdon för vägg och tilluft SNABBFAKTA För tilluft Omställbara luftriktare Rensbart Monteras i fästram FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Standardfärg Vit RAL 900 -- alternativa

Läs mer

REACT. Variabelflödesspjäll

REACT. Variabelflödesspjäll Variabelflödesspjäll Snabbfakta Spjäll för tryckoberoende flödesreglering Används för variabelt eller konstant flöde Möjlighet till tvångsstyrt avstängt eller fullt öppet läge Integrerad flödesmätning

Läs mer

ACLb

ACLb ---------------------------------------------------------- Tilluftsdon för tak till system e.r.i.c. ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Helaktivt tilluftsdon

Läs mer

DCV-MU Mätenhet [Flöde]

DCV-MU Mätenhet [Flöde] DCV-MU Mätenhet [Flöde] GFI version A11 Introduktion DCV-MU är ett montage med en flödesgivare monterad på ett mätdon med dubbla mätuttag för mätning av luftflöde i ventilationskanal. Funktion Den externa

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Regler- och avstängningsspjäll SPB

Regler- och avstängningsspjäll SPB Regler- och avstängningsspjäll SP Användning Jalusispjället används i luftbehandlingssystem som regler- och avstängningsspjäll. Produktutförande SP-1 SP-3 SP-3L SP-3LE SP-4L SP-4LE reglerspjäll för balansering

Läs mer

PELICAN Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft eller frånluft SNABBFAKTA

PELICAN Ceiling. Kvadratiskt takdon för tilluft eller frånluft SNABBFAKTA Kvadratiskt takdon för tilluft eller frånluft SNABBFAKTA Flexibel spridningsbild med bibehållna ljuddata Anpassat för kassettundertak Anslutningslåda med en eller två dimensionsförändringar mellan kanal-och

Läs mer

CIRCO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA

CIRCO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA För överluft genom vägg Cirkulär håltagning Lätt att montera Fästram integrerad i donet Tillbehör: -Tallriksventil - TRAC -- Teleskopisk väggenomföring VGC Standardfärg

Läs mer

RSHA Jalusispjäll. Kundordertillverkas Flera täthetsklasser UTFÖRANDE VARIANTER TRYCKLASS HAGAB DATABLAD

RSHA Jalusispjäll. Kundordertillverkas Flera täthetsklasser UTFÖRANDE VARIANTER TRYCKLASS HAGAB DATABLAD är ett regler-, och/eller avstängningsspjäll avsett att monteras mot rektangulär kanal eller öppning i vägg. Kundordertillverkas Flera täthetsklasser UTFÖRANDE Spjället består av ett eller flera motgående

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w

CBA/CBI. Ljuddämpande överluftsdon. Snabbfakta. Snabbval CBA/CBI -V Ä R D E. L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L R w Ljuddämpande överluftsdon Snabbfakta För överluft genom vägg Flödesområde < 50 l/s Rund håltagning Enkelt montage Kan fås i alternativa färger Snabbval L U F T F L Ö D E T R Y C K F A L L -V Ä R D E Håltagning

Läs mer

TDYc

TDYc ---------------------------------------------------------- Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Kvadratiskt tilluftsdon

Läs mer

EAGLE Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft SNABBFAKTA

EAGLE Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft SNABBFAKTA Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft SNABBFAKTA Tilluftsdon som även fungerar till frånluft Lämplig för VAV och DCV applikationer Snabb och enkel installation och injustering genom Swegon Quick Access

Läs mer

COLIBRITM. Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft

COLIBRITM. Ceiling. Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft COLIBRITM Ceiling Kvadratiskt takdon med dysor för tilluft Snabbfakta Vridbara dysor % flexibel spridningsbild Vertikal spridningsmöjlighet Rotationsfunktion Finns även i frånluftsutförande Anpassad för

Läs mer

VARd

VARd --------------------------------------------------------- MONTERING - INKOPPLING ---------------------------------------------------------------------- Figur 1. Tillåten omgivningstemperatur. Figur 4.

Läs mer

Damper. Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

Damper. Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation ADAPTTM Damper Rumsprodukt till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Snabbfakta Integrerad temperaturgivare Modbus RTU-kommunikation Snabbval Enkel inkoppling; Plug and Play Finns som paketlösning

Läs mer

SOTTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA

SOTTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA För överluft genom vägg Cirkulär håltagning Lätt att montera Tillbehör: -Tallriksventil - TRAC -- Teleskopisk väggenomföring VGC Standardfärg Vit RAL 900 -- alternativa

Läs mer

ORTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA

ORTO. Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA Ljuddämpande överluftsdon SNABBFAKTA För överluft genom vägg Rektangulär håltagning Lätt att montera Anpassad för montage ovanför dörr Tillbehör: -- Teleskopisk väggenomföring VGR Kan fås i alternativa

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - BRTB 2017-07-31 Tryckklass B < 2500Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar Ø100-Ø630 Varmförzinkat alt. Rostfritt Spiroanslutning alt. Flänsanslutning Temperatur max 70 alt. 225

Läs mer