Katalog. Flödeskontroll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com"

Transkript

1 Katalog Flödeskontroll

2 Innehåll Flödeskontroll, produktöversikt 1 Produktredovisning flödeskontroll 2 Produkter flödeskontroll 4 Flödeskontroll, alfabetiskt register CRM CRP 1 CRT 19 REACT 2 SIRI 4

3 Variabelflödesspjäll Mät- och injusteringsspjäll REACT Variabelflödesspjäll med kompakt regulator (inkl. motor) där ändring av min/max flöden sker enkelt med skruvmejsel. Direktavläsning på inbyggd display. Storlek: ø-0 mm, 2 Rektangulär: 0x0-10x700 mm Luftmängd: 0-18 l/s Tillbehör: Rumstermostat - RTC Givare CO 2 /temp. - DETECT Q Fästsvep - FSR Givare närvaro - DETECT O Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT - REACT CU CRM Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0 och 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0-00 l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter CRP Perforerat cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: - l/s Tillbehör: Vred - CRTT1, Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 1 CRT Tät cirkulärt avstängningsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Täthetsklass 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0- l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 19 SIRI Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll med inbyggd reglerfunktion/irisfunktion i en utanpåliggande krage vilken skapar en jämn och centrisk strypning. Storlek: ø mm Luftmängd: l/s 4 1

4 Flödeskontroll Produktredovisning Allmänt Dåligt utförd injustering är en vanlig orsak till att många ventilationsinstallationer inte fungerar som avsetts. Som regel beror detta på att de installationstekniska förutsättningarna för injustering inte har blivit tillvaratagna och på bristande kunskap i injusterings- och mätteknik. Injusteringsarbetet måste noga förberedas redan på projekteringsstadiet. Man bör även ta hänsyn till alla förändringar i installationen under byggnadsperioden. Arbetet med injusteringen är därför tidskrävande om det inte förbereds på ett riktigt sätt. Det är viktigt att det avsätts tillräckligt med resurser för detta arbete. Denna investering kan bli en försäkring för att få en installation, som fungerar som avsetts. De rekommendationer om hur luftflödesmätningar ska utföras finns redovisade i rapporten: Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer, som kan erhållas från Svensk Byggtjänst (ISBN med art.nr ). Mätning I en ventilationsanläggning får avvikelsen från föreskrivet värde för ett luftflöde inte vara större än 1% inklusive mätfel. Instrumenten ska vara kalibrerade med en metod som ger ett känt lågt fel. Kalibreringskurvor där korrektionen anges som funktion av det avlästa värdet ska användas. Exakta mätningar går aldrig att utföra. Vid mätning av t.ex. ett luftflöde har man alltid följande tre fel att ta hänsyn till. Instrumentfel - betecknas m 1 och kan t.ex. bero på friktion inom instrumentet eller vara rester av systematiska fel vid en kalibrering. Metodfel - betecknas m 2 och kan t.ex. bero på felaktiga mätpunkter. Metodfelet m 2 erhålles för de rekommenderade mätmetoderna från den ovan angivna rapporten Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Avläsningsfel - betecknas m och kan bero på en dålig upplösning på skalan. Mätning i kanal Det finns tre principiellt olika metoder för mätning i ventilationskanaler: A1 - Mätning med prandtlrör. A2 - Mätning med fast mätuttag. A - Mätning med spårgas. Traversering med prandtlrör i kanal Metod Beteckning Metodfel m 2 Cirkulärt tvärsnitt A1 4-% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Rektangulärt tvärsnitt A1 Metoder för mätning av luftflöden i kanalsystem. 4% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Fasta mätuttag A2 Se inbyggnadsmått vid felgränserna och % Bestämning av luftflöde med hjälp av spårgas A resp. % För att minska tidsåtgången och öka noggrannheten i injusteringsarbetet rekommenderas att fasta mätdon (metod A2) ska användas i största möjliga utsträckning. Det finns olika typer av mätenheter att välja mellan. Flertalet av de stora tillverkarnas produkter har fasta mätuttag. Dessutom finns reglerbar mätenhet, där mätfunktionen har kompletterats med ett spjäll för enkel injustering av aktuellt luftflöde. Luftflödet bestäms genom mätning av den uppkomna tryckdifferensen över centrumkroppen. Flödet erhålles därefter med hjälp av speciella mätanvisningar. Ett sannolikt mätfel kan beräknas med följande formel: 2

5 Flödeskontroll - Spjäll Projektering Variabelflödesspjäll REACT är avsedd för behovsstyrd ventilation av lokaler med varierande belastning orsakad av personers värme samt koldioxidavgivning, värme från belysning, datorer m.m. REACT kan installeras i såväl till- som frånluftssystem. REACT är tryckoberoende men förutsätter ett mintryck motsvarande tryckfallet för öppet spjäll, mer information finns i produktbladet. REACT är fabrikskalibrerad med nominellt luftflöde (Q nom ). REACT har många styrmöjligheter, bl.a. kan den tvångstyras till max- resp. minluftflöde eller helt stängt/helt öppet spjäll. Vid projektering ska de min-luftflöden som gäller för REACT beaktas. Vid slavstyrning där sensormodul REACT CU eller ett REACT-spjäll fungerar som mastergivare är det viktigt att slavenheten har samma dimension som masterenheten. Regulatorerna levereras som standard för 0- V bör- och ärvärdessignal. REACT är inte avsedd för ventilation av industriprocesser och kan inte heller installeras i miljöer med fuktig, kall eller aggressiv omgivning. På grund av ingående komponenter som gummitätning och axellager får omgivningsoch lufttemperaturen inte överstiga C. Mät- och injusteringsspjäll Vid motorstyrning av spjäll kan man välja på ett flertal systemlösningar: 2-Punktsregering --Normal forceringsstyrning --Säkerhetsspjäll med fjäderåtergång -Punktsreglering Proportionell reglering 0- V 24 V eller 2 V spänning Ovan angivna varianter, i kombination med motorer på olika vridmoment, resulterar i ett mycket stort antal möjliga lösningar. Swegon har därför tagit fram en standardlösning med två olika motorer som tillhandahåller majoriteten av funktionerna: Med motor för 24 V AC-matning med vridmoment Nm och som kan kopplas som 2/-punkt eller 0- V-styrning. Med 2/-punktsmotor för 2 V. 2- eller -punktsreglering väljs oftast när man vill ha en forcering av luftflödet med hjälp av timer eller annan on/ off-funktion. För att kunna injustera luftflödet vid minmaxläget används vridstoppklackarna på motorn. För att garantera luftflödena under injusteringsprocessen krävs bl.a. att kanalsystemet har konstant tryck. Dimensionering Variabelflödesspjäll Dimensioneringen av variabelflödesspjäll styrs av önskvärt min- resp. maxflöde. Tabeller i produktbladen redovisar dessa värden för resp. storlek. Transmitterad ljudeffekt (flankljud) är viktig att kontrollera när spjäll och kanalsystem är placerade i undertak i ljudkänsliga rum. Om ljudkraven ej uppfylls är det oerhört viktigt att hela kanalsystemet ovan undertak isoleras utan minsta avbrott - isoleringen måste ligga absolut kant i kant. Teknisk data till beräkningarna finns i VVS-handboken "Tabeller och Diagram". För oisolerade produkter finns korrektionsdata redovisade i resp. produktblad. Mät- och injusteringsspjäll Dimensioneringen av konventionella mät- och injusteringsspjäll styrs ofta av den kanaldimension spjället ska placeras i. Lufthastigheten genom spjället kan därför variera mycket, ljudalstringen vid dimensionerande flöde och tryck måste beaktas. För att minimera ljud som följer med systemet kan det bli aktuellt att komplettera med ljuddämpare efter spjället. Då spjället sitter fritt, eller ovan undertak i ett ljudkänsligt rum, kan isolering av spjäll och kanalsystem bli nödvändigt för att undvika ljudproblem. Redovisning Ljuddata Ljuddata för samtliga spjällprodukter redovisas som den totala ljudeffekten (L Wtot -db) som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktor redovisad i resp. produktblad erhålls ljudeffektnivåerna för resp. oktavband (L W =L Wtot + K ok ). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

6 Flödeskontroll Flödeskontroll CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 1 CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 19 CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 2 REACT Variabelflödesspjäll 4 SIRI Mät- och reglerspjäll med irisfunktion 4

7 CRM CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 Snabbfakta Typgodkänd mätmetod Tryckklass A Täthetsklass för spjäll är 0 eller 4 Läckfaktor för hölje enligt täthetsklass C En injusteringskonstant (k-faktor) per storlek Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör)

8 CRM Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge samt mätuttag för korrekt injustering. Invändigt finns mätenhet och spjällblad. Spjällbladet finns i två utföranden, perforerat blad samt helt blad med gummitätning. Täthetsklassificering enligt SS-EN171 och VVS AMA 12. Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 resp. 4 för stängt spjäll. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke alternativt genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Figur 1.Montering. Anpassning Spjället kan utföras i andra material exempelvis, rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Projektering CRM är utrustad med mätmetod enligt differenstrycksmätning. För att angivna metodfel skall innehållas ställs krav på raksträcka innan spjället i luftriktningen. Se figur 2 och tabell 1. Vid projektering för motorstyrd forcering ska minflöden enligt diagram beaktas. Metodfel, enligt tabell 1, gäller ej för luftflöden som underskrider minflöde. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR. Se figur 1. Injustering Manometer ansluts till spjällets mätuttag. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck beräknas. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. K-faktor Figur 2.Raksträcke krav, se tabell 1. Tabell 1 Metodfel Typ av störning före CRM Raksträcka (L) före CRM För m 2 = % För m 2 =% En 90 -böj. x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i samma plan. 4 x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i plan 4 x Ød 2 x Ød vinkelräta mot varandra. Ett spjäll 4. 6 x Ød x Ød Ett T-stycke. 4 x Ød x Ød m 2 = Metodfel A22, Byggforskningsrådets skrift, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". 6 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

9 CRM CRM Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 2 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Tabell 2 CRM 1 Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Tabell CRM Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz CRM Tol. ± CRM Tol. ± Dimensioneringsdiagram CRM 1, klass 0 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM 1- CRM L Wtot 70 db 0% % 0 0 L Wtot 70 db 0% % % % l/s l/s 0 m /h 0 0 m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

10 CRM CRM 1-1 CRM L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM 1-0 CRM L Wtot70 db 70 0% % L Wtot 70 db 0% % % % 0 l/s l/s m /h m /h CRM 1-2 CRM s L Wtot 70 db 0% % % d L Wtot 70dB 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM L Wtot 70 db 0% % % l/s m /h 8 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

11 CRM CRM Dimensioneringsdiagram CRM, klass 4 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM - CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % 4 0 l/s m /h l/s m /h CRM -12 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -1 CRM % % 0 L Wtot70 db 28% % % % 0 0 0l/s m /h l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

12 CRM CRM -0 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -0 28% % 0 L Wtot70 db % l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

13 CRM CRM Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment *) (Nm) Vikt (Kg) ØD (mm) A B H CRM 1 CRM ,8 < < ,0 < < , < < ,6 < ,1 < ,0 < ,0 < ,0 < ,0 <8 1 *) Vridmoment i tabellen avser den kraft som åtgår för att kunna stänga spjället helt. H B A Figur. Mått (mm), CRM utan motor. H B Figur 4. Mått (mm), CRM med motor. A Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A -2 Nm ASM11SF901 LM24A CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11F901 LM2A-SR 0-6 Nm ASM11F901 NM2A-SR -2 Nm ASM11F901 LM2A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM2A-SR Nm SM2A-SR 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått (mm), vred CRTT-1. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

14 CRM Specifikation Produkt Injusteringsspjäll CRM c -a -bbb -c Version Variant: 1 = Perforerat spjällblad klass 0 = Helt spjällblad klass 4 Storlekar CRM 1:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Storlekar CRM :, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd för CRM-1) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor, CRM-1, -) 4 = Förberedd för motormontage (CRM-1, -, lagerförd för CRM-) Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära mät- och injusteringsspjäll typ CRM, med följande funktioner: Täthetsklass 4 Helt spjällblad med gummipckning Fast mätuttag Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Storlek: CRMc a - bbb -c xx st Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 12 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

15 CRP CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 Snabbfakta Perforerat spjällblad för bättre spjällkaraktäristik Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Täthetsklass 0 1

16 CRP Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns spjällvredshylla samt låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge. Invändigt finns ett perforerat spjällblad, minsta håldiameter på spjällblad för CRP är Ø mm. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, 24 V AC är standard och lagerförd. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på 14 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

17 CRP CRP Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRP CRP 12 L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % % 8% l/s l/s 0 m /h m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

18 CRP CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 l/s l/s m /h m /h CRP 0 CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 0 l/s m /h l/s m /h CRP 2 0% % % CRP 6 0% % L Wtot 70 db 8% L Wtot 70 db 8% l/s m /h l/s m /h CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% l/s m /h 16 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

19 CRP CRP Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment Vikt (Kg) ØD (mm) A H (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < ,0 < ,2 < , < ,6 < ,2 < ,0 <8 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901 är standard och lagerförd. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11F901 LM2A 0-6 Nm ASM11F901 NM2A 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR 4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Figur 2. Mått (mm), CRP-xxx-1. Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA 4 Figur. Mått (mm),crp. Figur 4. Mått (mm), vred CRTT CRP-(-0)-4 2. CRP-(0-6)-4 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

20 CRP Specifikation Produkt Injusteringsspjäll, klass 0 CRP c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära injusteringsspjäll typ CRP, med följande funktioner: Täthetsklassificering enligt SS-EN 171, VVS AMA 12 Perforerat spjällblad Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Manuell reglering Storlek: CRPc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 18 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

21 CRT CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 Snabbfakta Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) 19

22 CRT Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Utvändigt finns motorhylla för enkelt montage av motor. Invändigt finns ett helt spjällblad med gummitätning, täthetsklass 4 enligt SS-EN 171 och VVS AMA 98. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

23 CRT CRT Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRT CRT L Wtot70 db 28% % L Wtot70 db 28% % l/s m /h 0 0 0l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

24 CRT CRT % % CRT % % l/s m /h l/s m /h CRT 0 CRT % % % % 0 % l/s m /h l/s m /h CRT % % CRT % % % l/s m /h l/s m /h CRT % % l/s m /h 22 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

25 CRT CRT Mått och vikt Storlek ØD (mm) Mått (mm) A H Vikt (Kg) Vridmoment *) (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < , , , , , ,0 1 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11F901 LM2A 1-0 Nm ASM11F901 NM2A Nm SM2A 4 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Figur 2. Mått CRT (mm). 1. CRT-(-0)-4 2. CRT-(0-6)-4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått, vred CRTT-1 (mm). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

26 CRT Specifikation Produkt Tätt avstängningsspjäll, klass 4 CRT c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 2 = Monterad motor (inkl. standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage (lagerförd) Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära avstängningsspjäll typ CRT, med följande funktioner: Täthetsklass 4, SS-EN 171 och VVS AMA 12 Helt spjällblad med gummipackning Igensättningsfri Fabriksmonterad motor Storlek: CRTc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 24 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

27 REACT REACT Variabelflödesspjäll Snabbfakta Spjäll för tryckoberoende flödesreglering Används för variabelt eller konstant flöde Möjlighet till tvångsstyrt avstängt eller fullt öppet läge Snabb och enkel avläsning via regulatorns display. Användarvänlig och enkel att injustera. Kan enkelt kondensisoleras i kanalsystem Storlekar cirkulär: Ø-0 Cirkulär snabbkoppling FSR för att underlätta kanalrengöring Rektangulärt utförande: Standard 0x0-10x700. Även andra storlekar på förfrågan. Master/slav styrning ska ha samma dimension Modbus styrning Snabbval F L Ö D E S O M R Å D E REACT Min. * Max. (nom.) Storlek l/s m /h l/s m /h * Minflödet kan variera, se under rubrik Mätnoggrannhet på sidan 41. 2

28 REACT Teknisk beskrivning Utförande Variabelflödesspjäll med regler- och mätfunktion. Utrustad med kompaktregulator (inklusive motor). Regulatorn har display för direktavläsning. Enkel att injustera och hantera utan behov för separat handenhet. Det enda som behövs är en skruvmejsel. Finns i versionerna: Cirkulär Rektangulär Egenskaper Avsedd för tempererade utrymmen (0 - C). Lagring och transport - - C. Täthetsklasser enligt SS-EN 171 Cirkulär: klass 4. Rektangulär: klass Luftflöde mäts genom en eller flera mätstavar. Alla inställningar visas i realvärden. Ändring av min. och maxflöden görs direkt i regulatorn via potentiometrar. Motorhylla med distans mm för att underlätta vid kondensisolering av kanalsystem. Gångtid öppet/stängt (90 grader): Nm - s Nm - 1 s 1 Nm - 1 s Figur 1. REACT Cirkulär och Rektangulär. Vnom Flow Adr Mode Test Vmin Vmax Adr Vmin 227VM Made in Germany Mode Vmax 24 VAC/DC / Hz Test C IP 42 Figur 2. REACT-regulator. Förklaringar till figur 2: 1. Funktionshjul 2. Edit-hjul. Display 4. Frikopplingsknapp 1 2 Vnom Edit Do not open Flow I/s Test m /h I/s Test m /h 4 Material Alla plåtdetaljer är av förzinkad stålplåt. Mätstavar är av strängpressad aluminium. Tillbehör RTC Rumstermostat för temperaturreglering av rum. (kopplas till REACT regulator). DETECT Quality Koldioxidgivare med integrerad temperaturgivare för rums- eller kanalmontage. DETECT Occupancy Närvarogivare för omkoppling till min. luftflöde vid frånvaro, eller tvåflödekontroll min-max. REACT CU Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT. FSR Fästsvep/snabbkoppling för enkel demontering av cirkulär REACT vid rengöring och inspektion. Figur. REACT CU för slavstyrning av REACT. Injustering och skötsel Se separat MIS, Montering-Injustering-Skötsel. Miljö Byggvarudeklaration finns på 1 Figur 4. Tillbehör RTC rumstermostat. 2. DETECT Quality koldioxid- och temperaturgivare.. DETECT Occupancy närvarogivare. 26 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Snabbfakta För lokaler som värms med luft Elmotor alternativt manuell omställning För lokaler med höga takhöjder Tar ingen golvyta Snabbvalstabell L U F T F L

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel

111140S-05 2013-12. Spirit K2. Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel 111140S-05 2013-12 Spirit K2 Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa och manöverpanel Innehåll 1 Montering/förarbete 4 1.1 Inspektion/underhåll 4 1.2 Utrymmesbehov 4 1.3 Krav på placering

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com ÖVERSIKT Luftdon Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet www.swegon.com Har du aldrig sett våra luftdon? Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett tecken

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000

PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000 01-jan-04 PROJEKTERINGSANVISNING Takaggregat med Kyl/värmepump Kryotherm AB, Batterigatan 10, 941 47 Piteå, Sweden Tel 0911-16140, Fax 0911-14284, E-post: info@kryotherm.se Hemsida: www.kryotherm.se INNEHÅLL

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10)

Frånluftsåtervinning EL 280. SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Frånluftsåtervinning EL 280 SE Installationshandledning 13608 (2007/10) Installationshandledning Frånluftsåtervinningsenhet EL 280 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13608 Utgåva 1.0 Copyright

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer