Katalog. Flödeskontroll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog. Flödeskontroll. www.swegon.com"

Transkript

1 Katalog Flödeskontroll

2 Innehåll Flödeskontroll, produktöversikt 1 Produktredovisning flödeskontroll 2 Produkter flödeskontroll 4 Flödeskontroll, alfabetiskt register CRM CRP 1 CRT 19 REACT 2 SIRI 4

3 Variabelflödesspjäll Mät- och injusteringsspjäll REACT Variabelflödesspjäll med kompakt regulator (inkl. motor) där ändring av min/max flöden sker enkelt med skruvmejsel. Direktavläsning på inbyggd display. Storlek: ø-0 mm, 2 Rektangulär: 0x0-10x700 mm Luftmängd: 0-18 l/s Tillbehör: Rumstermostat - RTC Givare CO 2 /temp. - DETECT Q Fästsvep - FSR Givare närvaro - DETECT O Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT - REACT CU CRM Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0 och 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0-00 l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter CRP Perforerat cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Täthetsklass 0. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: - l/s Tillbehör: Vred - CRTT1, Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 1 CRT Tät cirkulärt avstängningsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Täthetsklass 4. Storlek: ø-6 mm Luftmängd: 0- l/s Tillbehör: Vred - CRTT1 Fästsvep - FSR Elmotor - Belimo/Sauter 19 SIRI Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll med inbyggd reglerfunktion/irisfunktion i en utanpåliggande krage vilken skapar en jämn och centrisk strypning. Storlek: ø mm Luftmängd: l/s 4 1

4 Flödeskontroll Produktredovisning Allmänt Dåligt utförd injustering är en vanlig orsak till att många ventilationsinstallationer inte fungerar som avsetts. Som regel beror detta på att de installationstekniska förutsättningarna för injustering inte har blivit tillvaratagna och på bristande kunskap i injusterings- och mätteknik. Injusteringsarbetet måste noga förberedas redan på projekteringsstadiet. Man bör även ta hänsyn till alla förändringar i installationen under byggnadsperioden. Arbetet med injusteringen är därför tidskrävande om det inte förbereds på ett riktigt sätt. Det är viktigt att det avsätts tillräckligt med resurser för detta arbete. Denna investering kan bli en försäkring för att få en installation, som fungerar som avsetts. De rekommendationer om hur luftflödesmätningar ska utföras finns redovisade i rapporten: Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer, som kan erhållas från Svensk Byggtjänst (ISBN med art.nr ). Mätning I en ventilationsanläggning får avvikelsen från föreskrivet värde för ett luftflöde inte vara större än 1% inklusive mätfel. Instrumenten ska vara kalibrerade med en metod som ger ett känt lågt fel. Kalibreringskurvor där korrektionen anges som funktion av det avlästa värdet ska användas. Exakta mätningar går aldrig att utföra. Vid mätning av t.ex. ett luftflöde har man alltid följande tre fel att ta hänsyn till. Instrumentfel - betecknas m 1 och kan t.ex. bero på friktion inom instrumentet eller vara rester av systematiska fel vid en kalibrering. Metodfel - betecknas m 2 och kan t.ex. bero på felaktiga mätpunkter. Metodfelet m 2 erhålles för de rekommenderade mätmetoderna från den ovan angivna rapporten Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Avläsningsfel - betecknas m och kan bero på en dålig upplösning på skalan. Mätning i kanal Det finns tre principiellt olika metoder för mätning i ventilationskanaler: A1 - Mätning med prandtlrör. A2 - Mätning med fast mätuttag. A - Mätning med spårgas. Traversering med prandtlrör i kanal Metod Beteckning Metodfel m 2 Cirkulärt tvärsnitt A1 4-% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Rektangulärt tvärsnitt A1 Metoder för mätning av luftflöden i kanalsystem. 4% rekommenderat mätplan, 7% alternativt mätplan Fasta mätuttag A2 Se inbyggnadsmått vid felgränserna och % Bestämning av luftflöde med hjälp av spårgas A resp. % För att minska tidsåtgången och öka noggrannheten i injusteringsarbetet rekommenderas att fasta mätdon (metod A2) ska användas i största möjliga utsträckning. Det finns olika typer av mätenheter att välja mellan. Flertalet av de stora tillverkarnas produkter har fasta mätuttag. Dessutom finns reglerbar mätenhet, där mätfunktionen har kompletterats med ett spjäll för enkel injustering av aktuellt luftflöde. Luftflödet bestäms genom mätning av den uppkomna tryckdifferensen över centrumkroppen. Flödet erhålles därefter med hjälp av speciella mätanvisningar. Ett sannolikt mätfel kan beräknas med följande formel: 2

5 Flödeskontroll - Spjäll Projektering Variabelflödesspjäll REACT är avsedd för behovsstyrd ventilation av lokaler med varierande belastning orsakad av personers värme samt koldioxidavgivning, värme från belysning, datorer m.m. REACT kan installeras i såväl till- som frånluftssystem. REACT är tryckoberoende men förutsätter ett mintryck motsvarande tryckfallet för öppet spjäll, mer information finns i produktbladet. REACT är fabrikskalibrerad med nominellt luftflöde (Q nom ). REACT har många styrmöjligheter, bl.a. kan den tvångstyras till max- resp. minluftflöde eller helt stängt/helt öppet spjäll. Vid projektering ska de min-luftflöden som gäller för REACT beaktas. Vid slavstyrning där sensormodul REACT CU eller ett REACT-spjäll fungerar som mastergivare är det viktigt att slavenheten har samma dimension som masterenheten. Regulatorerna levereras som standard för 0- V bör- och ärvärdessignal. REACT är inte avsedd för ventilation av industriprocesser och kan inte heller installeras i miljöer med fuktig, kall eller aggressiv omgivning. På grund av ingående komponenter som gummitätning och axellager får omgivningsoch lufttemperaturen inte överstiga C. Mät- och injusteringsspjäll Vid motorstyrning av spjäll kan man välja på ett flertal systemlösningar: 2-Punktsregering --Normal forceringsstyrning --Säkerhetsspjäll med fjäderåtergång -Punktsreglering Proportionell reglering 0- V 24 V eller 2 V spänning Ovan angivna varianter, i kombination med motorer på olika vridmoment, resulterar i ett mycket stort antal möjliga lösningar. Swegon har därför tagit fram en standardlösning med två olika motorer som tillhandahåller majoriteten av funktionerna: Med motor för 24 V AC-matning med vridmoment Nm och som kan kopplas som 2/-punkt eller 0- V-styrning. Med 2/-punktsmotor för 2 V. 2- eller -punktsreglering väljs oftast när man vill ha en forcering av luftflödet med hjälp av timer eller annan on/ off-funktion. För att kunna injustera luftflödet vid minmaxläget används vridstoppklackarna på motorn. För att garantera luftflödena under injusteringsprocessen krävs bl.a. att kanalsystemet har konstant tryck. Dimensionering Variabelflödesspjäll Dimensioneringen av variabelflödesspjäll styrs av önskvärt min- resp. maxflöde. Tabeller i produktbladen redovisar dessa värden för resp. storlek. Transmitterad ljudeffekt (flankljud) är viktig att kontrollera när spjäll och kanalsystem är placerade i undertak i ljudkänsliga rum. Om ljudkraven ej uppfylls är det oerhört viktigt att hela kanalsystemet ovan undertak isoleras utan minsta avbrott - isoleringen måste ligga absolut kant i kant. Teknisk data till beräkningarna finns i VVS-handboken "Tabeller och Diagram". För oisolerade produkter finns korrektionsdata redovisade i resp. produktblad. Mät- och injusteringsspjäll Dimensioneringen av konventionella mät- och injusteringsspjäll styrs ofta av den kanaldimension spjället ska placeras i. Lufthastigheten genom spjället kan därför variera mycket, ljudalstringen vid dimensionerande flöde och tryck måste beaktas. För att minimera ljud som följer med systemet kan det bli aktuellt att komplettera med ljuddämpare efter spjället. Då spjället sitter fritt, eller ovan undertak i ett ljudkänsligt rum, kan isolering av spjäll och kanalsystem bli nödvändigt för att undvika ljudproblem. Redovisning Ljuddata Ljuddata för samtliga spjällprodukter redovisas som den totala ljudeffekten (L Wtot -db) som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktor redovisad i resp. produktblad erhålls ljudeffektnivåerna för resp. oktavband (L W =L Wtot + K ok ). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

6 Flödeskontroll Flödeskontroll CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 1 CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 19 CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 2 REACT Variabelflödesspjäll 4 SIRI Mät- och reglerspjäll med irisfunktion 4

7 CRM CRM Mät- och injusteringsspjäll, täthetsklass 0 eller 4 Snabbfakta Typgodkänd mätmetod Tryckklass A Täthetsklass för spjäll är 0 eller 4 Läckfaktor för hölje enligt täthetsklass C En injusteringskonstant (k-faktor) per storlek Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör)

8 CRM Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt mät- och injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll och mätenhet, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge samt mätuttag för korrekt injustering. Invändigt finns mätenhet och spjällblad. Spjällbladet finns i två utföranden, perforerat blad samt helt blad med gummitätning. Täthetsklassificering enligt SS-EN171 och VVS AMA 12. Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 resp. 4 för stängt spjäll. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. finns angiven på produktens märkning samt även i gällande injusteringsanvisning på Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke alternativt genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Figur 1.Montering. Anpassning Spjället kan utföras i andra material exempelvis, rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Projektering CRM är utrustad med mätmetod enligt differenstrycksmätning. För att angivna metodfel skall innehållas ställs krav på raksträcka innan spjället i luftriktningen. Se figur 2 och tabell 1. Vid projektering för motorstyrd forcering ska minflöden enligt diagram beaktas. Metodfel, enligt tabell 1, gäller ej för luftflöden som underskrider minflöde. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR. Se figur 1. Injustering Manometer ansluts till spjällets mätuttag. Med hjälp av luftdonets k-faktor kan önskat injusteringstryck beräknas. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. K-faktor Figur 2.Raksträcke krav, se tabell 1. Tabell 1 Metodfel Typ av störning före CRM Raksträcka (L) före CRM För m 2 = % För m 2 =% En 90 -böj. x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i samma plan. 4 x Ød 2 x Ød Två 90 -böjar i plan 4 x Ød 2 x Ød vinkelräta mot varandra. Ett spjäll 4. 6 x Ød x Ød Ett T-stycke. 4 x Ød x Ød m 2 = Metodfel A22, Byggforskningsrådets skrift, "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer". 6 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

9 CRM CRM Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 2 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Tabell 2 CRM 1 Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Tabell CRM Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz CRM Tol. ± CRM Tol. ± Dimensioneringsdiagram CRM 1, klass 0 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM 1- CRM L Wtot 70 db 0% % 0 0 L Wtot 70 db 0% % % % l/s l/s 0 m /h 0 0 m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

10 CRM CRM 1-1 CRM L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM 1-0 CRM L Wtot70 db 70 0% % L Wtot 70 db 0% % % % 0 l/s l/s m /h m /h CRM 1-2 CRM s L Wtot 70 db 0% % % d L Wtot 70dB 0% % % l/s l/s m /h m /h CRM L Wtot 70 db 0% % % l/s m /h 8 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

11 CRM CRM Dimensioneringsdiagram CRM, klass 4 Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällägen. = Min flöde för att erhålla tillräckligt injusteringstryck inom färgat område. CRM - CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % 4 0 l/s m /h l/s m /h CRM -12 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -1 CRM % % 0 L Wtot70 db 28% % % % 0 0 0l/s m /h l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

12 CRM CRM -0 CRM L Wtot70 db 28% % % L Wtot70 db 28% % % l/s m /h l/s m /h CRM -0 28% % 0 L Wtot70 db % l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

13 CRM CRM Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment *) (Nm) Vikt (Kg) ØD (mm) A B H CRM 1 CRM ,8 < < ,0 < < , < < ,6 < ,1 < ,0 < ,0 < ,0 < ,0 <8 1 *) Vridmoment i tabellen avser den kraft som åtgår för att kunna stänga spjället helt. H B A Figur. Mått (mm), CRM utan motor. H B Figur 4. Mått (mm), CRM med motor. A Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A -2 Nm ASM11SF901 LM24A CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11F901 LM2A-SR 0-6 Nm ASM11F901 NM2A-SR -2 Nm ASM11F901 LM2A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM2A-SR Nm SM2A-SR 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Variant Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo CRM 1-1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR CRM 1-0 Nm ASM11SK001 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått (mm), vred CRTT-1. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

14 CRM Specifikation Produkt Injusteringsspjäll CRM c -a -bbb -c Version Variant: 1 = Perforerat spjällblad klass 0 = Helt spjällblad klass 4 Storlekar CRM 1:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Storlekar CRM :, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd för CRM-1) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor, CRM-1, -) 4 = Förberedd för motormontage (CRM-1, -, lagerförd för CRM-) Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära mät- och injusteringsspjäll typ CRM, med följande funktioner: Täthetsklass 4 Helt spjällblad med gummipckning Fast mätuttag Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Storlek: CRMc a - bbb -c xx st Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 12 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

15 CRP CRP Injusteringsspjäll, täthetsklass 0 Snabbfakta Perforerat spjällblad för bättre spjällkaraktäristik Manuell reglering (standard) Förberett för motorreglering Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) Täthetsklass 0 1

16 CRP Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. Utvändigt finns spjällvredshylla samt låsbart spjällvred med präglad indikering för öppet till stängt läge. Invändigt finns ett perforerat spjällblad, minsta håldiameter på spjällblad för CRP är Ø mm. Då motorreglering väljs ersätts spjällvredshyllan med en större motorhylla. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, 24 V AC är standard och lagerförd. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på 14 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

17 CRP CRP Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRP CRP 12 L Wtot 70 db 0% % % L Wtot 70 db 0% % % % 8% l/s l/s 0 m /h m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

18 CRP CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 l/s l/s m /h m /h CRP 0 CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% L Wtot 70 db 0% % % 8% 0 0 l/s m /h l/s m /h CRP 2 0% % % CRP 6 0% % L Wtot 70 db 8% L Wtot 70 db 8% l/s m /h l/s m /h CRP L Wtot 70 db 0% % % 8% l/s m /h 16 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

19 CRP CRP Mått och vikt Storlek Mått (mm) Vridmoment Vikt (Kg) ØD (mm) A H (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < ,0 < ,2 < , < ,6 < ,2 < ,0 <8 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901 är standard och lagerförd. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11F901 LM2A 0-6 Nm ASM11F901 NM2A 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -1 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 0-6 Nm ASM11SF901 NM24A-SR 4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Figur 2. Mått (mm), CRP-xxx-1. Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA 4 Figur. Mått (mm),crp. Figur 4. Mått (mm), vred CRTT CRP-(-0)-4 2. CRP-(0-6)-4 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

20 CRP Specifikation Produkt Injusteringsspjäll, klass 0 CRP c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 1 = Manuellt spjällvred (lagerförd) 2 = Monterad motor (inkl standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära injusteringsspjäll typ CRP, med följande funktioner: Täthetsklassificering enligt SS-EN 171, VVS AMA 12 Perforerat spjällblad Låsbart spjällreglage med lägesindikering Igensättningsfri Manuell reglering Storlek: CRPc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 18 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

21 CRT CRT Avstängningsspjäll, täthetsklass 4 Snabbfakta Tätt avstängningsspjäll Täthetsklass 4 Motorreglering (standard) Manuell reglering med vred (tillbehör) Snabbkoppling för rensbarhet (tillbehör) 19

22 CRT Teknisk beskrivning Utförande Cirkulärt injusteringsspjäll bestående av en kanaldel med spjäll, kanalanslutningar försedda med gummitätning. CRT är som standard förberedd för motorreglering. Utvändigt finns motorhylla för enkelt montage av motor. Invändigt finns ett helt spjällblad med gummitätning, täthetsklass 4 enligt SS-EN 171 och VVS AMA 98. Motorreglering kräver vridmoment enligt mått- och vikttabell. Som standard är hyllorna 80 mm höga för eventuell kanalisolering. Max omgivningstemperatur C. Täthetsklassificering enligt SS-EN 171 och VVS AMA- Tryckklass A med 0 Pa som högsta tryckskillnad över spjällbladet i stängt läge. Täthetsklass C på hölje samt täthetsklass 0 för stängt spjäll. Figur 1.Montering. Material och ytbehandling Hela spjället är utfört i förzinkad stålplåt. Anpassning Spjället kan utföras i andra material, exempelvis rostfritt eller epoxibehandlat. Kontakta närmaste säljkontor för information. Tillbehör Motor: Sauter ASM11SF901, ASM124SK001, 24 V AC, standardmotorer beroende på storlek. Övriga motorer beställningsvara, se motortabell. Kopplingsscheman finns i gällande MIS-anvisning (Montering Injustering Skötsel) på Swegons hemsida. Vred: CRTT-1 för manuell reglering. Snabbkoppling: FSR. Fästsvep med snabblås. Montering Spjället skjuts in i anslutande kanal och fixeras med popnit eller med fästsvep FSR, se figur 1. Injustering Spjället har ingen mätfunktion. Spjällreglaget vrids till önskad position och låses. Skötsel Spjället rengöres vid behov med hjälp av dammsugare och borstmunstycke eller genom avtorkning med trasa. Miljö Byggvarudeklaration finns på Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

23 CRT CRT Dimensionering Ljudeffektnivå Diagrammen för de olika storlekarna visar den totala genererade ljudeffekten (L wtot db), som funktion av luftflöde och tryckfall över spjället. Genom att korrigera L Wtot med korrektionsfaktorerna från Tabell 1 erhålls ljudeffektnivåerna för respektive oktavband (L W = L wtot + K ok ). Ljuddata Ljudeffektnivå Korrektionsfaktor, K ok Storlek Mittfrekvens (oktavband) Hz Tol. ± Dimensioneringsdiagram Luftflöde Tryckfall Ljudnivå Diagrammen skall ej användas för injustering. Diagrammen visar tryck och flödeslinjer vid olika spjällvinklar. CRT CRT L Wtot70 db 28% % L Wtot70 db 28% % l/s m /h 0 0 0l/s m /h Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

24 CRT CRT % % CRT % % l/s m /h l/s m /h CRT 0 CRT % % % % 0 % l/s m /h l/s m /h CRT % % CRT % % % l/s m /h l/s m /h CRT % % l/s m /h 22 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

25 CRT CRT Mått och vikt Storlek ØD (mm) Mått (mm) A H Vikt (Kg) Vridmoment *) (Nm) ,7 < ,8 < ,9 < , , , , , ,0 1 *) Vridmoment avser rekommenderad kraft för säker reglering. Motortabeller Motor Sauter 24 V AC, ASM11SF901, samt ASM124SK001 är standard och lagerförda. Övriga motorer är beställningsvara. 2- eller -punktsreglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A Nm ASM124SK001 SM24A 2- eller -punktsreglering 2 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11F901 LM2A 1-0 Nm ASM11F901 NM2A Nm SM2A 4 0- V steglös/modulerande reglering 24 V AC Storlek Vridmoment Motorbeteckning Sauter Belimo -2 Nm ASM11SF901 LM24A-SR 1-0 Nm ASM11SF901 NM24A-SR Nm ASM124SK001 SM24A-SR Figur 2. Mått CRT (mm). 1. CRT-(-0)-4 2. CRT-(0-6)-4 Elektriska data Motorer matningsspänning 24 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11SF C 8,7 VA Sauter ASM124SK C 4,4 VA Belimo LM24A / -SR C 2,0 VA Belimo NM24A / -SR C, VA Belimo SM24A / -SR C 4,0 VA Motorer matningsspänning 2 V AC Fabrikat / Modell Omgivningstemp. Effektförbrukning Sauter ASM11F C 4,0 VA Belimo LM2A C 4,0 VA Belimo NM2A C 6,0 VA Belimo SM2A C 6, VA Figur. Mått, vred CRTT-1 (mm). Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

26 CRT Specifikation Produkt Tätt avstängningsspjäll, klass 4 CRT c -aaa -b Version: Dimension:, 12, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 6 Utförande styrning: 2 = Monterad motor (inkl. standardmotor) 4 = Förberedd för motormontage (lagerförd) Tillbehör Vid annan motor än standard skall denna specificeras i klartext. Anm: Motortypen varierar med storleken. Se motortabell. Beskrivningstext Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA. SP XX Swegons cirkulära avstängningsspjäll typ CRT, med följande funktioner: Täthetsklass 4, SS-EN 171 och VVS AMA 12 Helt spjällblad med gummipackning Igensättningsfri Fabriksmonterad motor Storlek: CRTc - bbb - c xx st Vred CRTT-1 Snabbkoppling FSR c -aaa Version: Storlek: Nominell kanaldim. 24 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

27 REACT REACT Variabelflödesspjäll Snabbfakta Spjäll för tryckoberoende flödesreglering Används för variabelt eller konstant flöde Möjlighet till tvångsstyrt avstängt eller fullt öppet läge Snabb och enkel avläsning via regulatorns display. Användarvänlig och enkel att injustera. Kan enkelt kondensisoleras i kanalsystem Storlekar cirkulär: Ø-0 Cirkulär snabbkoppling FSR för att underlätta kanalrengöring Rektangulärt utförande: Standard 0x0-10x700. Även andra storlekar på förfrågan. Master/slav styrning ska ha samma dimension Modbus styrning Snabbval F L Ö D E S O M R Å D E REACT Min. * Max. (nom.) Storlek l/s m /h l/s m /h * Minflödet kan variera, se under rubrik Mätnoggrannhet på sidan 41. 2

28 REACT Teknisk beskrivning Utförande Variabelflödesspjäll med regler- och mätfunktion. Utrustad med kompaktregulator (inklusive motor). Regulatorn har display för direktavläsning. Enkel att injustera och hantera utan behov för separat handenhet. Det enda som behövs är en skruvmejsel. Finns i versionerna: Cirkulär Rektangulär Egenskaper Avsedd för tempererade utrymmen (0 - C). Lagring och transport - - C. Täthetsklasser enligt SS-EN 171 Cirkulär: klass 4. Rektangulär: klass Luftflöde mäts genom en eller flera mätstavar. Alla inställningar visas i realvärden. Ändring av min. och maxflöden görs direkt i regulatorn via potentiometrar. Motorhylla med distans mm för att underlätta vid kondensisolering av kanalsystem. Gångtid öppet/stängt (90 grader): Nm - s Nm - 1 s 1 Nm - 1 s Figur 1. REACT Cirkulär och Rektangulär. Vnom Flow Adr Mode Test Vmin Vmax Adr Vmin 227VM Made in Germany Mode Vmax 24 VAC/DC / Hz Test C IP 42 Figur 2. REACT-regulator. Förklaringar till figur 2: 1. Funktionshjul 2. Edit-hjul. Display 4. Frikopplingsknapp 1 2 Vnom Edit Do not open Flow I/s Test m /h I/s Test m /h 4 Material Alla plåtdetaljer är av förzinkad stålplåt. Mätstavar är av strängpressad aluminium. Tillbehör RTC Rumstermostat för temperaturreglering av rum. (kopplas till REACT regulator). DETECT Quality Koldioxidgivare med integrerad temperaturgivare för rums- eller kanalmontage. DETECT Occupancy Närvarogivare för omkoppling till min. luftflöde vid frånvaro, eller tvåflödekontroll min-max. REACT CU Mätenhet för styrning av ett eller flera REACT. FSR Fästsvep/snabbkoppling för enkel demontering av cirkulär REACT vid rengöring och inspektion. Figur. REACT CU för slavstyrning av REACT. Injustering och skötsel Se separat MIS, Montering-Injustering-Skötsel. Miljö Byggvarudeklaration finns på 1 Figur 4. Tillbehör RTC rumstermostat. 2. DETECT Quality koldioxid- och temperaturgivare.. DETECT Occupancy närvarogivare. 26 Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 11

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

KSFa ----------------------------------------------------------

KSFa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Elektronisk luftflödesmätare ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KSF är en elektronisk luftflödesmätare

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion

BOC. Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Låghastighetsdon med uppvärmningsfunktion Snabbfakta För lokaler som värms med luft Elmotor alternativt manuell omställning För lokaler med höga takhöjder Tar ingen golvyta Snabbvalstabell L U F T F L

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon.

FIRE Block TM. Självverkande brandskydd som förhindrar brand- och brandgasspridning. Swegon Home Solutions. www.swegon. Swegon Home Solutions FIRE lock TM SNFKT E-märkning enligt SS EN 15650 randteknisk klass minst EI 60 (ho i o) S Självverkande mekanisk lösning Innehåller brandspjäll, backströmningsskydd och isolerkassett

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH

Forceringsventil KSO-M, KSO-MH Dimensionering, ljuddata Dimensioneringsdiagram KSO-M-100 / KSO-MH-100 Ventilationsanläggning Den med hjälp av KSO-M- och KSO-MH-ventilen uppnådda forceringen av luftflödet i enstaka rum kan förverkligas

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation version : 06-1 Typ och användning : Cirkulär ljuddämpad dyskanal för synligt montage vid tak. Mått och Vikt Envägsspridning Dim D Kg x-16-00 160 8 x-16-40 4000 160 16 x--40 4000 0 x--60 6000 0 x--40 4000

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon lindab ventilation Lindab Comfort Samlade -fatorer till alla Lindabs donlådor och mätdon q = p m Mätning och injustering av ventilation Formler för omvandling mellan mättryc och luftflöde q = p m = ( q

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

OPTIVENT VAV-system Tekniska data. Augusti 2011

OPTIVENT VAV-system Tekniska data. Augusti 2011 OPTIVENT VAV-system Tekniska data Augusti 11 OPTIVENT VAV-system Innehåll Projektering... 2 Flödesvariator EMOS, EMOE... 13 Flödesvariator EMSS, EMSD... 23 Flödesgivarenhet EMSF... 33 Konstanttryckspjäll

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25

INNEHÅLL SPJ KST TNG 20 21 24 25 INNEHÅLL Värt att veta 2 B Böj rektangulär 4 K Kanal rektangulär 6 S S-böj rektangulär 7 D Rektangulär dimensionsförändring 8 Ö Övergång från rektangulärt till cirkulärt 9 A Avstick rektangulärt 10 AC

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Spjällmotor - Multifunktionell

Spjällmotor - Multifunktionell Spjällmotor - Multifunktionell NMA- Spjällmotor med omställbara egenskaper för styrning av spjäll i ventilationsanläggningar För rektangulära spjäll ca. m Vridmoment 0 Nm V AC / DC 0... 0 V DC styrsignal,

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

System ACTIVENT. Produktfakta. Produktkod exempel

System ACTIVENT. Produktfakta. Produktkod exempel ctivent är ett tilluftssystem. System ctivent har visat sig fungera väl i såväl små som stora lokaler. Systemet används i alla typer av lokaler, från kontor, skolor, varuhus till industri. Produktfakta

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa

KVV - Kondenskåpa KVV. Kondenskåpa KVV Kondenskåpa KVV-kondenskåpan är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från industriella diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettutsläpp ligger på en

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Rapport om luftflöden genom ventilationsdon. Så här avviker luftflödena från tillverkarnas uppgifter. Erik Dalsryd Ingemar Kedland Jan Boldrup

Rapport om luftflöden genom ventilationsdon. Så här avviker luftflödena från tillverkarnas uppgifter. Erik Dalsryd Ingemar Kedland Jan Boldrup Rapport om luftflöden genom ventilationsdon Så här avviker luftflödena från tillverkarnas uppgifter. Erik Dalsryd Ingemar Kedland Jan Boldrup 2008-10-08 2 Uppdragsgivarens förord Mätningarna i den här

Läs mer

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION TM takprodukter Takprodukter för ett komplett ventilationssystem Takfläkt, radonfläkt, avluftshuv, luftningshuv. Med takgenomföringar för olika takbeläggningar. Smart lösning klarar alla taklutningar.

Läs mer

Rapport om mätosäkerheten hos direktflödesmätare

Rapport om mätosäkerheten hos direktflödesmätare Bilaga. Mätuppställningar Mätuppställning nr 1 (Tilluft ; 315 mm) Från den varvtalsstyrda fläkten leds luftflödet vidare genom spiralfalsade rör med 315 mm diameter, där den av SP kalibrerade mätflänsen

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Projektering Optivent

Projektering Optivent Projektering Optivent Optivent VAV Variabelflödessystem Optivent VAV, variabelflödessystem, är ett system som tillför ett variabelt luftflöde till och från ett rum. ed ett VAV-system kan ett behovsanpassat

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Designkåpor med volymdel för lägenhet med centralventilation

Designkåpor med volymdel för lägenhet med centralventilation Designkåpor med volymdel för lägenhet med centralventilation - Stor osupptagningsförmåga - Låga driftskostnader Smart Smart är en designkåpa med stor volymdel, exemplarisk för lägenheter med centralventilation.

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

SolidWork Composer competence

SolidWork Composer competence SolidWork Composer competence Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden

TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden TurboSwing Överlägset hög och konstant fettavskiljning vid variabla flöden En fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter på marknaden kombinerat med enkelt underhåll gör TurboSwing till ett filter

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat

Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat Mått & Vikt Luftbehandlingsaggregat Innehåll Sida Enhetsaggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 3 Delat aggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 4 Utomhusaggregat, Roterande värmeväxlare, WLR 5 Takaggregat,

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Super WISE Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Snabbfakta Möjliggör intern kommunikation mellan Super WISE (Gateway) och rumsregulatorer Hanterar 60 rum per Används främst i ventilationssystem

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION SwegonCASATM spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vit eller rostfritt. För väggmontage eller frihängande över köksö. Arbetar tyst.

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer