MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte Synpunkten Regionårsmötet 2015 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2

3 Ratta Ren Region Bergslagen Chefredaktör Gunilla Nilsson Enevägen Sunne Tel Regionordförande och ansvarig utgivare Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Kontor MHF Bergslagen Kvarnbergsgatan Karlstad Tel./Fax Ratta Ren bankgiro Annonsmaterial sändes till MHF, Box Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax Ratta Ren utkommer med 4 nr per år, omkring den: 15 mars manusstopp 15 februari 15 juni manusstopp 15 maj 1 september manusstopp 1 augusti 1 december manusstopp 1 november Manus skickas till Gunilla Nilsson För ej beställt material ansvaras ej. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. Söndagskväll och nyss hem kommen efter en helg i Roslagen. Den observante läsaren känner igen den meningen från ett tidigare ordförandeord men jag tänker inte skriva om detta. Vi har nu haft vårt regionårsmöte och det var välbesökt och blev intressant med projektledare Mats Sjöö från förbundet och Folke Ringberg från förbundsstyrelsen. Det som ligger mig närmast är, hur vi skall kunna växa och bli flera. Våra aktiviteter vid Trafiknykterhetens dag och Folknykterhetens dag är viktiga, för det är då vi träffar en massa män niskor som skulle kun na bli medlemmar. Vi har även sommarens aktiviteter som ligger framför oss och där varje besökare är en tänkbar medlem. Det vik tigaste är att vi ställer frå gan och kan motivera var för det är viktigt med en al kohol- och drogfri trafik. För de flesta människor är det ta en självklarhet men det jag inte förstår är, varför det skall vara så svårt att ta ställ ning, att helt ta avstånd från bruket av dessa saker. Tan karna har gått mycket kring vad det är som gör det ta så svårt. Är det den tilltänkte medlemmen som inte vågar ta ställning att ge ett nykterhetslöfte eller är det skrivningen av löftet som behöver moderniseras. Vad kännetecknar en nykterist idag? Dessa frågor har stötts och blötts genom ti derna utan att någon har fun nit eller velat formule ra svaret. Fundera gärna över detta. Har du några bra tankar eller funderin gar så skriv några rader och maila till mig, Syns man inte finns man inte. Detta uttryck kan verka slitet men innehåller fak- Ordföranden har ordet tiskt en stor sanning. Vid våra arrangemang, som vi har haft under våren, har vi försökt att bli synligare, ge nom reklam på bildskärmar på olika platser. Detta kos tar pengar men känns vär defullt. Lika viktigt är att vi bär någon form av pro filkläder vid aktiviteter och skyltar upp våra verksamheter med vår logga så att vi syns ordentligt. Rörlighet är också viktig. Ett bord vid en mässa eller rastplats bildar ju en fast punkt för aktiviteten, men är man någ ra stycken är det värdefullt att röra sig över en stor yta för att fånga upp de människor som finns i närheten. Bjud in dem till vårt bord så att den pågående ak tiviteten kan presenteras på ett bra sätt. Dessa saker kan tyckas självklara men ibland kan det vara nyttigt att fästa självklarheter på pap per, för att förstärka helheten. Vi måste synas och höras på ett bra och positivt sätt, när vi är ute med våra aktiviteter. Sommaren ligger framför oss med en massa utma ningar. Skapa opinion, informera, övertyga, värva och di skutera. Vårt budskap, om en alkohol- och drogfri trafikmiljö, måste få en stor spridning och övertyga Regionordförande Curt Arne Gisleskog. de vi pratar med att det är bra att vara MHF-medlem. Vi är duktiga påtryckare i frågor som lagstiftning och skapa nya former för nyk terhetskontroller, men vi måste bredda och stärka vår bas för påverkan genom ökat antal medlemmar. Om varje medlem vär var en ny medlem blir vi dubbelt så många. Curt Arne Gisleskog, Regionordförande, tel

4 Mopedkurserna är igång i Lysvik I ett samarbete med MHF Region Öst görs mo pedkurser i Lysvik. Lä rare är Krister Haglund som började redan under sport lovet med årets första teo rikurs. De första körningar na i körgård gjordes re dan 11 mars fast då var snö plogkanterna runt planen kvar. Vårens körningar i trafik kan sammanfattas med tre ord BLÖTT OCH KALLT. Jag tycker mina ele ver har visat stor tapperhet i att trotsa elementen och i de flesta fall ändå gått mot strömmen och klätt sig vintervarmt trots vårdatum i kalendern. För en femtonåring är det en stor frihet att kunna skaf fa ett AM-körkort och då få köra moped klass 1 och moped klass 2 samt A- traktor, EPA-traktor, jordbrukstraktor och motorredskap klass 2. Visst kan jag se att konkurrensen mellan kör kort och en ny mobiltelefon eller surfplatta gör det be svärligt för föräldrarna när tonåringarna gärna vill ha både och. För de som ändå väljer ett AM-körkort får de en kunskap och en kör träning som underlättar re jält när det är dags att gå vi dare mot högre körkortsbehörigheter som motorcykel och bil. Flera teorikurser är inplanerade under sommarlovet och på helger under början på hösten. Detaljinformation se Krister Haglund Vårens första körningar gjordes med snöplogkanterna kvar. Redaktörens ruta! Hej alla Ratta Ren-läsare! Tack till er alla som skickat in bilder och texter. Jag blir så glad när det kommer idéer och tankar från er läsare. Idag, femton dagar före midsommarafton, har det varit en solig och riktig varm dag. Jag tror vi behöver dessa dagar. För oss i Värmland har det varit en välfylld majmånad. Trafi knykterhetens dag, Folknykterhetens dag, NBV Verksamhetskonferens och sist men inte minst Värmlands Nykterhetsförbunds 100-årsjubileum. Jag ser med glädje hur lokalavdelningarna i Örebro län ställer upp på Marieberg och folket i Dala Mitt åker Familjerally. Nu fi rar vi midsommar och snart står vi ute på rastplatserna. Ta gärna kameran med och/eller skriv några rader så får vi läsa om detta i september. Nu önskar jag er ALLA en riktigt skön sommar! Gunilla Dala Mitt inbjuder till en Bussresa den 4 augusti Årets resa går till Folkvagnsmuséet och ett gubbdagis i Pålsboda. Sedan äter vi på Julita värdshus. Därefter fortsätter vi till Tidö slott och besöker leksaksmuséet innan vi åker hem. Kostnaden för resan är 500 kr/person. Avresa från St Skedvi kl , Gustafs kl och Säter kl Alla intresserade är välkomna att delta. Frågor och anmälan gör ni till Olle Lenngren, tel Lunchbuffé med husmanskost varje dag! Varmt välkomna önskar Lisa och Erik med personal tel facebook.com/dalajarnahotell 2

5 Adresslista Bergslagens ledning 2015 Ordförande Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Vice ordförande Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla , Sekreterare Gunilla Nilsson Enevägen Sunne , Kassör Kurt Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Ledamöter Gunnar Flink Önsby Sunne , Olof Lenngren Stiftelsevägen 3G Gustafs , Gunnar Wärmedal Romarheden Malung , Ersättare Arne Carlsson Sandströms gränd Lindesberg , Alf Andersson Lillforsv Storfors , Förbundstyrelsens representant Folke Ringberg Laxvägen Nybro Valberedning Iréne Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Roland Stenbäck Visnumsgat. 2B 2 tr Kristinehamn Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo Lökeneskogens friluftsområde 3

6 Folknykterhetens Familje-rally i Gustafs, Dala mitt På Folknykterhetens dag samlades 26 bilar vid Gustafs Missionskyrka för att köra Familjerally. Banan var fem mil lång och kördes på småvägar. Det var tio frågor och sex bemannade kontroller. När bilarna kom i mål fick man fika, som ingick i startavgiften. Alla fick pris, som sponsorerna på startkortet hade skänkt. Alla fick också en MHFkasse med pennor, broschyrer, reflexer, isskrapa och bal longer. Två av frågorna var hämtade ur broschyren Vi gjorde det. Bertil Nygren och Sune Pel las från Leksand, avdelning Nedansiljan, kom på studiebesök och deltog i rallyt. Olle Storfors till Bjurtjärn DALA MITT. Deltagarna funderar över vilka städer som det är i USA/Canada på kartan. STORFORS. Utanför sockenstugan i Bjurtjärn står samtliga från MHF Kristinehamn, Ruth Fredén, Birgitta Andersson (revisor), Sven-Åke Andersson, Roland Stenbäck, Carin Lind Andersson och Bo Persson. Bakom kameran står Per-Olof Fallgren. Varje år arrangerar Stor fors MHF en bil kortege genom sam hället och sen vidare till Bjurtjärns kyrka för att delta i gudstjänsten och efterföljande kyrkkaffe i sockenstugan. Detta som en manifestation mot rattfylleri. Ordf Alf Andersson leder kor tegen med stora skyltar på biltaket och högtalare som hans fru Berith pratar via. Förr var det väldigt mån ga i kortegen men antalet krymper varje år och i år var vi ett tiotal vagnar säger Alf. Flera bilar från Kristinehamn deltog bl. a. Per-Olof Fall gren som körde sin veteranbil Saab 96 Deluxe från Kortegen är ett samarbete mel lan MHF, Storfors Nykterhetsförbund, IOGT-NTO och NBV. Tomthult och utdelning av Årets Ros För 89-de året högtidlighölls Folknykterhetens dag. Sunne Nyk terhetsförbund väl- DALA MITT. Deltagarna fi kar i väntan på prisutdelningen. TOMTHULT. Anders Dahlström talade om nykterhetens hi storia och nutid. 4

7 Dag 14 maj TOMTHULT. Rolf Gatback överlämnade Årets Ros till Carina Liljemark. komnade till Tomthults mis sionshus. Sju föreningar deltog med sina fanor och Sångarbröderna spelade under intåget och vid fle ra tillfällen. Ordf Rolf Gatback hälsade välkommen. Dagens talare Anders Dahl ström började sin föredragning med historik om nykterhetsrörelsen. På 1550-talet kom krigsfångar hem från Ryssland med kunskap om brännvinsbränning. Under 1700-talet införde Gustaf III ett statsmonopol på brännvinstillverkning, i så kallade kronobrännerier och tidvis var det totalförbud av brännvinstillverkning. På 1800-talet ändrades la gen så det blev tillfälle för vissa jordbrukare med husbehovsbränning frigavs husbehovsbränningen helt och konsumtionen nådde 1829 höjd punkten, 46 liter per år och individ. Denna kon sumtion ledde till fattigdom, sjukdom och kriminalitet med stora samhällskostnader. Det var då mot ståndet mot alkoholen or ganiserades och nykterhetsrörelsen kom till. Ett argument var att fattigdomen förvärrades, av att säd och potatis gick till öl- och brännvinsframställning samt att vissa arbetare fick ut en del av lönen i bränn vin. Kung Karl XIV ut talade 1812 sin bedröfvelse öfver bruk och tillverkning af alkohol som förr eller senare skulle leda till hungersnöd. Den 26-årige prästen Carl Emanuel Bexell yrkade på att brännvinet skulle utrotas i Sverige. Som kyrkoherde i Smålands Rydaholm tog han 1828 och 1831 initiativet till olika nykterhetsföreningar. De första i landet av ren odlad typ och ett uttalat socialt program. En annan kyrkoherde i Skå ne Peter Wieselgren tog även han initiativ till en nykterhetsförening och res te i mitten av 1800-talet som kringresande folktalare för nykterhetssaken. De anglosaxiska absolutistiska nykterhetsföreningarna kom till Sverige under 1880-talet, däribland god templarna med benhårdare krav på nykterhet. Den äld re svenska nykterhetsrörelsen förespråkade främst måttlig alkoholkonsumtion. Konsumtionen 1861 var 10,7 liter per år men hade min skat 1965 till 5,3 liter per år. Däremot ökade ölen och vinet ganska mycket hade nykterhetsrörel serna organiserat sex pro cent av befolkningen. De erbjöd sina medlemmar rika aktiviteter och var en sko la i demokrati och möjlighet att driva egna frågor. Skulle nykterhetsrörelsen ha måttlighet eller helnykterhet? Vid valet röstade 56% för totalförbud. Forts. på sid. 6 Med nära till det mesta, får du tid över till det som är viktigt. 5

8 Forts. från sid. 5 Lagen infördes 1917 men blev ingen lag utan de kommunala myndigheterna fick rät ten att förbjuda försäljning av alkohol. Under samma tid var också väckelserörelsen och arbetarrörelsen på frammarsch. Anders pratade en del om Nils Frykman, den kristna gläd jens sångare som levde här nära Tomthult innan han emigrerade till USA. Varje timme, dygnet runt, sker rattfyllerikörningar i Sve rige. De senaste tio åren har personer ska dats svårt på grund av al kohol i trafiken. Anders kom på slutet in på alkoholreklamen, som bara ökat sedan början av 2000-talet.Varje dag ser vi re klam för drygt 3.8 miljoner kronor. Systembolaget utökar försöket med hemleveranser av alkohol och un der 2015 kan det komma per manentas i hela landet. Bland ungdomarna har man under senaste tiden kun nat notera en trend att av stå från alkohol utan något moraliserande. Man vill leva lite sundare och prioriterar andra saker. Flera tidigare forskningsstudier har hävdat att alkohol i små mängder kan vara bra för hjärtat men nu visar en ny brittisk studie att det ta inte stämmer. Även den som dricker måttligt förbättrar sin hälsa genom att helt avstå från alkoholen. Rolf Gatback kom fram och berättade vilka som ut setts till mottagare av Årets Ros nämligen Gräsmarks Missionsförsamlings Scoutarbete med mo tiveringen till en kontinuerlig verksamhet med höga ideal för dagens unga och för en drogfri verksamhet uppburen av traditioner från generationer. En av ledarna Carina Liljemark tog emot diplom, pen gar och rosen och tackade för uppmärksammandet. Kvällen avslutades med kaffeservering och årförsäljning. GN Uddeberg Lysvik församling, MHF och MHF- Ung dom i Lysvik in bjöd till Gökotta på Uddeberg på Kristi himmelfärdsdag. Tyvärr hade göken tagit sov morgon men vi som sam lades kunde njuta av so lens varma strålar trots sva la vindar från Fryken. Kyrkoherde Ingemar Hans son talade över dagens text, där Jesus lämnar sina lärjungar med löftet att komma tillbaka. MHF-Ungdom s ordförande Inge Haglund Bjälvegård kom direkt från sitt UDDEBERG. Inge Haglund Bjälvegård talade om sin syn på droger. ar bete som nattvakt. I sitt ar bete möter han många alkoholpåverkade personer. Han talade utifrån sina tan kar om droger. Alkohol är ett bra lösningsmedel men löser inte problem. Alkoholen löser upp familjer och äktenskap. Den tar bort lycka, trygghet, fram gång, intimitet och kär lek. Alkoholen tar även bort visioner, hopp, ekonomiska tillgångar och till slut fysiska hälsan. Inge kom sen in på knark. Det tar dej till nya spännande platser : häktet, fängelset, avgiftningen, mentalkliniken, bårhuset och sist krematoriet. Inge avslutade med Du be höver inga droger! Du har friheten att inte dricka! Njut av naturen och livet! Under tiden hade MHF- Ungdom s kassör Henry Nils son grillat korv. Så nu kun de vi sitta i solskenet och njuta av korv, bröd och medhavt kaffe. Vi provsmakade även systembolagets alkoholfria äppelmust Reinetter som Fö reningen Fruktdrycker bjöd på. Gunilla Ölme och Väse Folknykterhetens dag fi rades i år i Klippans missionskyrka i Ölme. Arrangörer för dagen var Blåbandsföreningen samt Equmeniakyrkan i Ölme. Arne Haster, tidigare pastor i Ölme, var mötesledare. Frälsningsarméns musikkår från Kristinehamn medverkade. Karl-Evert Evertsson höll ett anförande om hur al koholvanorna förändrats ge nom åren. Efter mötet var det kaffeservering med goda smörgåsar och trevlig samvaro. Samma dag var MHF Skatt kärr med på Väse Mâr ten och bjöd på provsmakning av alkoholfritt öl, 6

9 Eriks bergs mörka Hovmästarlager, vilket var omtyckt. De fick även provsmaka en mous serande jordgubbsdryck samt ta del av MHF:s in formationsmaterial. 150 personer provsmakade. Gösta Örebro För tredje året i rad hade lokalavdelningar na i Örebro län hyrt in sig på Marieberg Galleria för att fira Folknykterhetens dag. Vid södra entrén hade vi ställt upp en bil från olyckan där föraren var rattfull och därigenom blev ansvarig för en ung passagerares död. Dessutom hade vi hyrt en digital storbildsskärm som bl. a. berättade för besökarna om vårt dagsprogram inne i gallerian. Man räk nar med att cirka per soner passerar denna entré en helgdag. Vi hade i år inbjudit tre gäs ter som tillsammans med regionens ordförande sam talade om dagens angelägna ämne, folknykterhet. De inbjudna var en politiker, en representant från be roendecentrum i Örebro och en drabbad förälder. I mel lanakterna kunde besökarna njuta av countrysångaren Bosse Gustafssons här liga sång och musik. MHF-Ungdom från Karlskoga-Degerfors fanns som van ligt på plats med en miniracingbana där barnen fick köra tävling med sina kom pisar. På MHF:s och NBV:s bord fanns informations material, tipsfrågor med fjällveckor som pris och även något att tugga på. Na turligtvis erbjöd vi även be sökarna att bli medlemmar i MHF! Genom NBV hade vi engagerat en brasiliansk förening i Örebro. De underhöll med Capoeira som är brasilianska rytmer dans kamp sport och kultur från sla veriet i Brasilien. Att MHF fick stor uppmärksamhet under dagen fram gick inte minst av alla de barn som gick omkring i gallerian med de gula och blå ballonger vi blåste upp och delade ut. Det blev en lyckad dag, sa Iréne Thelin, projektansvarig för dagen, som tillsammans med ett 20-tal funk tionärer genomförde det av MHF, NBV, ÖLN och MADD ordnade arran gemanget. Nu återstår det bara att rätta de 99 tipskuponger som lämnades in och sen kontakta de tre lyck liga som vunnit varsin fjäll vecka vid vår anläggning i Tandådalen avslutade Iréne. Kurt Hellströms Bil & Allservice Älvsborgsv. 16 KRISTINEHAMN

10 Rapport från Vid vårfesten i fjol fick vi, via filmens hjälp, besöka Afrika. I år tog Linnéa och Lars-Åke Carlsson med oss till Kina. Tala om olika miljöer och natur. På kinesiska mu ren verkade det vara mer män niskor som vandrade sam tidigt, än på ett första majtåg numera i Sverige. Nu har jag sett så många se värdheter i dessa filmer, så jag behöver inte åka till var ken Afrika eller Asien. Jag har heller ingen längtan till den trängsel som tycks råda i Kina. Två husvagnar på mina bästa fiskeställen i nor ra Dalarna, är två vagnar för mycket. Jag kanske skul le passa bättre som eremit? Vi som besökte S:a Löv åsen hade i alla fall en Per Thybeck har träffat en ungdom som klurar på frågorna. trevlig kväll. Vi hade gärna unnat fler människor att uppleva den goda stämning som infinner sig på våra träffar. Den tänkta skogspromenaden i Skärmaboda blev vi tvungna att ställa in. Vår Her re föredrog att vattna ter rängen bland sten och klip por, istället för att ge oss värme och solsken. Där emot sken solen ovanligt nog på Folknykterhetens dag. Även i år var MHF med fler inne och ute vid Mariebergs köpcentrum. Inomhus fick besökarna lyssna på korta föredrag och underhållning. Jag och några till jagade mi nibilar hela dagen. I den skö na solen efter söderväggen visades bland annat den TRE VISE MÄN. Arne Carlsson, Lennart Nilsson och Claes Gustavsson var tre av fem, som skötte bilbanan. Ingegerd Strid höll i kameran och Göran Thörnell var på rymmen. 8

11 Lindesberg Rätt och vett i trafiken Underhållare Bo Gustavsson bjöd på härlig musik och sång. kroc kade bil som tyvärr släck te en ung grabbs liv. Bi len kördes av en berusad yng ling. Alltför många olyc kor och dödsfall sker på grund av onyktra förare av motorfordon. När detta läses har vi i Lin de haft gökotta. Denna gång kan risken vara stor att träffa på någon av skogens damer. En kolmila är rest på platsen, därför kan skogs råna vara där och bevaka milan, så att inte någon tänder den för tidigt. Den 10:e juli har vi planerat för ett besök i Pershyttan. Guidning av hyttan är kl Avgiften står föreningen för då detta räknas som ett kulturarrangemang. De som vill äta mat tillsammans i järnvägsvagnen bör träffas senast kl Menyn finns att läsa på internet. Varmrätterna kostar mellan kronor. Var och en får stå för kostnaderna för resa och mat. Guid ning finns även för gru van kl För information och anmälan till den na träff, kontakta styrelsen några dagar i förväg. Per eller Arne Nu hägrar den sköna sommaren. Tänk att kunna ta bilen ut i det gröna, med en skön stol och kaffekorg och att få njuta av fågelsången och blommorna. Att slip pa höra livets vanliga brus i öronen. Har jag och min sambo tur med vädret i midsommar ska vi få en skön båttur på Dellensjöarna. Kanske nystekt abborre till lunch om min dotter vet var fisken finns. Kan man ha det bättre? Flytväst??? Ta det lugnt i sommartrafiken. Försök undvika alla de som tror att vägarna är en racerbana och alla långtra darna som skymmer sikten i bakfönstret. Vi i Linde önskar er alla, en något så när insektsfri himmel, när ni njuter av en härlig kvällssol. Arne Carlsson Gerd Hyvönen, Erling Svanberg, Monika Ågren, Gunnar Bergqvist och Iris Söder studerar vägmärken. MHF i Skattkärr har läst och diskuterat studiecirkeln Rätt och vett i trafiken. Ledare för gruppen var Gösta Johansson. De fem sammankomsterna hölls på Andstigen, ett äldreboende i Skattkärr. Där upplät Karlstads kommun en samlingssal, gratis. Text och bild: Gösta Johansson Gösta Johansson var cirkelledare. MHF Bergslagen önskar alla sina läsare och annonsörer en riktigt trevlig sommar! Kör med omtanke, hänsyn och respekt! 9

12 Hälsning Den lokala tidningen har publicerat en bild från MHF:s trafi kskola 1969 och frågat vem da men är. Damen heter Sigrid Hernelid och var välkänd i Kristinehamn. Per-Åke Högman som fick 60-årsnål och diplom i samband med Kri sti nehamns avdelningens årsmöte den 24 februari Årsmötesprotokoll från 1953.

13 från Kristinehamn Per-Olof vill gärna visa hur MHF Värmlands 50-årsjubileum skulle friras. 11

14 Årsmöte MHF Campingclub sektion Värmland MHF Camping Club sektion Värm land har av hållit sitt årsmöte i Scout gården i Skåre utanför Karlstad. Ett 15-tal per soner deltog i årsmötet. För handlingarna leddes av Arvo Hyvönen, Skattkärr med Lennart Ringquist, Skog hall som sekreterare. Mötet öppnades med åtföljande parentation. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs likaså den ekonomiska rapporten. Re visorernas berättelse upp lästes. Resultat- och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet. Beslut togs om kostnadsersättningar. Val förrättades. Ordförande Folke Engström, Sun ne, vice ordförande Solvej Aaltonen, Hällefors, sek reterare Lennart Ringquist, kassör Allan Bergström, Ekshärad, ledamot An dréas Ohlson, Molkom, er sättare Knut Larsson, Karl stad, revisorer Roland Sten bäck och Rune Paulsson, Kristinehamn och revisorsersättare Eva Johansson, Vålberg. Styrelsen får utgöra valberedning. Tekniker och da taansvarig är Folke Engström. Materialförvaltare är Al lan Bergström och Valter Eriksson, Molkom. Arvo Hyvönen hälsade från regionstyrelsen och tac kade för fina insatser för MHF under Han informerade utförligt från region årsmötet i Örebro och ock så om kommande aktiviteter. Roland Stenbäck häl sade från MHF Kristinehamn och NBV Värmland. Han gjorde reklam för boken Ingen ska dö av rattfylleri. Sektion Klöver hälsade via ordförande Folke. Styrelsen får underhandla och besluta om Oxhäljaträff i Molkom i höst. Det blir den 30:e i så fall. Vad gäller den årliga Ta pauskampanjen vid Norsälvens rastplats undersöker ordföranden hur sektionen ska ställa sig till den. Riksträffen äger rum i Fal köping månadsskiftet juni/juli. Årsmötet avslutades. Goda kulinariska inslag som damerna bjöd på omramade årsmötet. Kristinehamn den 29 april 2015 Roland Stenbäck, referent Lille Niklas berättar själaglad för fröken i skolan att han fått syskon. Jasså, sa fröken, vad blev det? Två stycken! Annons i en landsortstidning. Utedass köpes. Tel 070 xxx xx xx Stockholm. Så roligt! Vad ska de heta? Det är inte bestämt ännu, men pappa sa något om jämmer och elände! Årsmöte i Leksand Börje Lång kommer fram och får 60-årsnål och diplom av Karl- Åke Frisén. Nedansiljans MHFavdelnings årsmöte var det första för avdelning efter sammanslagning med avdelningar na i Rättvik och Gagnef-Mockfjärd. Genom sammanläggningen hade medlemsantalet fördubblats. Tidigare år har handlingarna till årsmötet skickats till medlemmarna men nu annonserades i Leksandsbladet och ti digare annons i Ratta Ren bor de räcka. Det var dock bara ett fåtal medlemmar som mötte upp. Kontaktman för avdelningen har va rit Sune Pellas med Bertil Ny gren som hjälp. För att få fler medlemmar har foldern Ingen ska dö av rattfylleri delats ut i post lådor och på tre träffar med åkdon och termos i Leksand. Sammanlagt dela des exemplar ut. En enda ansökan om medlemskap blev resultatet av det försöket. Övriga aktiviteter har varit ett familjrally, utflykt till silversmed i Söder Bergsäng, besök på Hil dasholm, gamla gården i Bunk och glassfabriken i Häl la. Årets sista möte var på Sveasalen i november då Ove Söderlund berättade om kamerans historia och vi sade några av sina dyrgripar. NBV bjöd på kaffe och 19 personer deltog, många med egna kameror av olika ålder. Årsmötet besöktes av Karl-Åke Frisén från regionen. Han redogjorde för regionens olika projekt samt värvningskampanjen för nya medlemmar. Han nämn de också att MHF har fått ny VD. Johan Pålman, ny medlem och NBV-konsulent berättade om verksamheten, som pla nerats under Han ta lade bl. a. om hur RC-bilarna skall användas för att få nya medlemmar. Något pro gram för året fanns inte men skall ordnas när olika besöksmål bestämts. Till kontaktman fram till nästa årsmöte valdes Sune Pellas. Till avdelningen hade ock så kommit diplom och nålar för 60-årigt medlemskap till Bertil Venngren och Börje Lång. Båda från Fu rudal. Bertil Venngren ti digare Rättviks medlem och Börje Lång numera till hörande Mora-Orsa-avdelningen. Båda inbjöds till års mötet för att ta emot sina ut märkelser och Karl-Åke Fri sén delade ut diplom till Bör je Lång medan Bertil Venngren var förhindrad delta. Text: Bertil Nygren Foto: Sune Pellas 12

15 Årsmöte MHF Karlskoga-Degerfors Uttalande vid MHF Karlskoga- Degerfors årsmöte Curt Arne Gisleskog del tog, hälsade och in formerade från re gionen och valdes som mötesordförande. Styrelsen omvaldes i sin hel het med ordförande Anders Persson och ledamöterna Jan Johansson, Tommy Rassmir, Inger Ols son, Lennart Nilsson, Claes Gustafsson, Göran Thörnell, Maj Westergren samt er sättare Lars Johansson. Avdelningen har under året haft en omfattande verk samhet och kommande verk samhetsplan visar på en ur många synvinklar lika om fattande plan, med brett spekt ra: både trivselaktiviteter inom föreningen, utåtriktade projekt och traditionella trafikarrangemang. Fyra medlemmar skulle uppmärksammas för ett långt och troget medlemskap. Håkan Lundqvist 50 år, Maj-Britt Möllberg 60 års medlemskap liksom Nils Karlsson och Gustav Ek vall. Endast Maj-Britt Möllberg deltog. De övriga får sina hedersbetygelser senare. Text och foto: Jan Johansson Även om bilen i bland an vänds som en nö jesmaskin, så är bi len ändå för de flesta en oum bärlig del av vardagen. Till och från jobbet och för öv rigt för att få livet att funge ra. De politiska partierna täv lar om att göra livet surt för bilägare. Höjd fordonsskatt och drivmedelsskatt står på agendan. Regeringen gav för ett tag se dan VTI, Statens väg- och transportforsknings institut i uppdrag att kolla olika for donsslags verkliga samhällskostnader. Där framkom att varje bilist betalar mer än dubbelt så höga sam hällskostnader som bi len medför. Man konstaterar också att många kalkyler, som legat till grund för beräkning av kostnader, byg ger på år gamla siff ror. Hela utredningen kan dras upp på datorn på För pensionärer med sänkt låg pension och per soner bosatta så att de kan ske måste ha två bilar och mot landsbygden som hel het, känns det mycket orätt vist. Kanske bör våra mo tororganisationer tydligare tala om vad bilen betyder och försvara bilens roll i samhället. Utan bilen stannar Sverige! Anders Persson, ordförande Karlskoga- Degerfors MHF Årsmötet i Degerfors antog uttalandet! Maj-Britt Möllberg hedras med diplom och ros för 60-årigt medlemsskap av Anders Persson. 13

16 MHF Kristinehamns påskfest Den 8 april inbjöd MHF Kristinehamn till påskfest. 22 personer kom. Personer från andra MHF-avdelningar var inbjudna och från Karl skoga kom två st och från Sunne kom två, Gunilla Nilsson och Gunnar Flink. Vi bjöd på påskbuffé och där efter kaffe med rulltårtsbakelse. Två lotterier såldes med vinster som var skänkta. Roland Stenbäck höll i frå gesporten och Per-Olov Fall gren skötte filmvisning om dansmusik med bl. a. Kris ter Sjögren, Lotta Engberg, Sten och Stanley m. fl. God hjälp i köket hade vi av Roland Stenbäck, Kenneth Boij och Ruth Fredén. Maten var hemlagad och äggen var från höns som gått fritt ute, alltså ekologiska. Denna fest ska bli en tradition och detta var andra året i rad. Carin Lindh Andersson, ordförande Rapport från Fastingen i Kristinehamn MHF Kristinehamn hyrde en plats på Kungsgatan i Kristinehamn på Fastingen den 29 maj. Vi hade lot teri med fina, skänkta vinster, försäljning av lil jekonvaljebuketter och hembakat bröd. Vidare delade vi ut informationsmaterial om MHF. De besökande bjöds även på karameller och godtemplardricka. Många personer besökte vårt stånd och det blev många trev liga pratstunder. Vädret var inte det bästa, kallt och blå sigt och vi hade otur att få en plats i skuggan. Precis när vi sålt färdigt och det var dags att plocka ihop kom det en riktig regnskur, så vi hade tur ändå. Det var undertecknad, Roland Stenbäck och Per-Olov Fall gren som skötte ruljansen. Efteråt var vi hembjudna till Ruth Fredén på kaffe och hembakat bröd. Det var gott att värma sig med, för vi var genomfrusna. En trevlig dag som vi gärna gör om. Nästa gång blir det på höstmarknaden i Kristinehamn. Hälsningar från Kristinehamn, gm Carin L Andersson Trafikkväll i Degerfors församlingshem torsdag 1 oktober 2015 kl Roland Sandberg, ordförande i Nerikes Fordonshistoriker kåserar. Information från Trafi kskolan med mera nyttig information kommer att ges under kvällen. Vi bjuder på kaffe! Varmt välkomna! Även andra MHF avdelningar inbjuds. Hälsningar Styrelsen för MHF Karlskoga-Degerfors 14

17 MHF Örebro läns Fjällgård Välkommen att bo hos oss i Tandådalen, Sälen! Vi erbjuder lugnt och trivsamt boende veckovis eller enstaka dagar i fjällmiljö för aktiv fritid eller avkoppling! Lotteriet med extremt hög vinstchans Till varje dragning säljs lotter. Med en lott har du exakt en chans på tusen att vinna. Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri. Du kan prenumerera på lotter. Då betalar du 100, 200 eller 300 kr via autogiro varje månad. Dragningarna sker en gång i kvartalet. Varje lägenhet är 45 kvm stor och har 4 6 sängplatser i två separata sovrum. Toaletter, duschar och bastu är ny renoverade. Fullt utrustade kök i varje lägenhet. I huvudbyggnaden finns en stor samlingssal och bastu. VINSTPLAN 100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst kr 200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst kr 300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst kr Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren! Vill du ha En Chans på Hundra? Bilda ett spelbolag inom lotteriet så kan du och nio av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra. Anmäl spelbolaget här: Överskottet från lotteriet går direkt till MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken! Lotteritjänst tel MHF-are erhåller rabatt på hyran som är kr under högsäsong och kr under lågsäsong. Välkommen ringa för bokning eller frågor! Vår hemsidesadress är: 15

18 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagens lokalavdelningar Värmland Arvika Veine Wallin Ö:a Esplanaden Arvika tel: Filipstad Erland Jerresand Selma Lagerlöfs v Filipstad tel: Hagfors-Ekshärad Gunnar Berglund Nore Långolas Ekshärad tel: Karlstad Sune Kartman Vändgatan 1B Skogall tel: Kristinehamn Carin Lind Andersson Gökhult Åtorp tel: Lysvik Krister Haglund Gamla v Lysvik tel: Munkfors går samman med Ullerud-Forshaga under året Skattkärr Arvo Hyvönen Göstahult Karlstad tel: Storfors Alf Andersson Lillforsv Storfors tel: Sunne Gunnar Flink Önsby Sunne tel: Torsby Mats Mattsson Vittjärn Torsby tel: Ullerud-Forshaga Sven Åke Dedorsson Rådjursv Deje tel: Årjäng Bo Danielsson Brunnsv Årjäng tel: TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel

19 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagen Dalarna Dala Mitt Olof Lenngren Stiftelsev. 3 G Gustaf tel: , Malung Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo tel: Nedansiljan Sune Pellas Västberg Leksand tel: Örebro Län Askersund/Laxå Iréne Thelin Tempelkärrsv Örebro tel: , Karlskoga/Degerfors Anders Persson Långåsen PL Åtorp tel: Kumla/Hallsberg Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla tel: , Lindesberg Per Thybeck Rönnbärsv Lindesberg tel N:a Hjälmarbygden Kjell Carlsson Slyte Lillkyrka tel: Nora/Hällefors Göran Carlsson Vågmästargatan Nora tel: Örebro Hans Nordén Djurklovägen Odensbacken tel: NBV Värmlands Verksamhetskonferens Representanter för NBV Värmlands med lems- och samarbetsorganisationer, sam arbetsgrupper och cir kelledare samlades på Rans bergs Herrgård för att diskutera utvecklingen av folkbildningsverksamheten inom NBV och våra organisationer. Vi startade med mingel in nan vi bjöds på en välsmakande måltid. Vi delades upp i tre grupper i vilka NBV:s Verksamhetsutvecklare (nya namnet för studiekonsulenter) pra ta de om *spelet Coach Board Game*. Arbetet med våra nya svenskar. * Läsecirklar. Vi provade spe let, diskuterade och bytte erfarenheter. Intressant var att cirkelledare fanns med i grupperna och kunde ge sina tips och erfarenheter. Efter kaffestunden med en god chokladkaka samlades alla och distriktsorganisationerna presenterade vad de jobbar med just nu. Sista passet diskuterade vi kommande verksamheter och minglade runt och skrev synpunkter. Vi tackar NBV:s personal för en intressant afton! Gunilla Deltagarna under Verksamhetskonferensen samlad på Ransbergs trappa. Foto: Jessica Hagman NBV 17

20 Grötfest i Degerfors Grötfesten 2014 ägde rum 7 december i Degerfors församlingshem, Kristinehamnsavdelningen var med på festligheterna. Ivan Persson från Tiveden hade med ett bildspel att förevisa. Text och bild: Jan Johansson Lennart Nilsson, Evert Dahlén och Viola Elofsson lät sig väl smaka. Elin, Göran Thörnell, Elvy Nilsson och Maj Westergren. Lite pyssel hann Elin och Frida med. Några av gästerna från bl. a. Kristinehamn. Claes Gustafsson, Harry Forsman, Yvonne Ericsson och Frida Johansson. 18

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG VÅREN 2016 RPG HUDIKSVALL står stadigt och stabilt inför 2016 Vi är en skapligt stor pensionärsförening. Två ankare finns med i den nya styrelsen. Lasse Sjögren och Nils-Göran Strömberg.

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mullhyttans Bygdeförenings styrelse avger följande verksamhetsberättelse för år 2012. STYRELSEN har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Wivianne Högman, ordförande Lena

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Årskalender Årskalender

Årskalender Årskalender Årskalender 2015 Årskalender 2015 1 Årsmötet 2015 Årsmötet hölls den 5 mars i LFV filmsal. Ordföranden Arne Axelsson hälsade 27 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Lennart Jönsson valdes

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar

5602:an. lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar 5602:an Informationsblad för IOGT-NTO-föreningen 5602 i Linköping No 35, Årgång 12. Juni 2015 - Augusti 2015 lykt i Eklandskapet vid Smedstad dammar Förändringar av 5602- dningen: Från och med de a nummer

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014

MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2014 Ordförande: Vice ordföranden: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Hans Hermansson 070-296 68 85 fotoherman@telia.com

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon:

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon: 2 Infart Tofta V, mot Strandpensionatet med Gotländska konstnärer bl a Erik Olsson, David Ahlqvist. Med hembakat på gårdsplan varje helg Försäljning av bl a jordgubbar! Saffranspannkaka och annat gott!

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Vårmarknad i Hälsans tecken!

Vårmarknad i Hälsans tecken! UPPFÖLJNING AV FOLKHÄLSORÅDETS MEDVERKAN VID VÅRMARKNADEN DEN 28 APRIL 2007 Vårmarknad i Hälsans tecken! Folkhälsorådets politiker Bertil Jonsson (HSN), Kent Hansson (KS), Ordf. Roger Andersson (KS), Jens

Läs mer

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1

KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 Årgång 9 Nr 2 Mars 2006 KLUBBMÄSTERSKAP ÅRSMÖTEN AFTERWORK ELLER CATERING HÄSTFOTVÅRD NYHET HOS VARGEN STOPP FÖR SKOTERBUSAR CS HÄST & FRITID Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer