MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte Synpunkten Regionårsmötet 2015 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2

3 Ratta Ren Region Bergslagen Chefredaktör Gunilla Nilsson Enevägen Sunne Tel Regionordförande och ansvarig utgivare Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Kontor MHF Bergslagen Kvarnbergsgatan Karlstad Tel./Fax Ratta Ren bankgiro Annonsmaterial sändes till MHF, Box Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax Ratta Ren utkommer med 4 nr per år, omkring den: 15 mars manusstopp 15 februari 15 juni manusstopp 15 maj 1 september manusstopp 1 augusti 1 december manusstopp 1 november Manus skickas till Gunilla Nilsson För ej beställt material ansvaras ej. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. Söndagskväll och nyss hem kommen efter en helg i Roslagen. Den observante läsaren känner igen den meningen från ett tidigare ordförandeord men jag tänker inte skriva om detta. Vi har nu haft vårt regionårsmöte och det var välbesökt och blev intressant med projektledare Mats Sjöö från förbundet och Folke Ringberg från förbundsstyrelsen. Det som ligger mig närmast är, hur vi skall kunna växa och bli flera. Våra aktiviteter vid Trafiknykterhetens dag och Folknykterhetens dag är viktiga, för det är då vi träffar en massa män niskor som skulle kun na bli medlemmar. Vi har även sommarens aktiviteter som ligger framför oss och där varje besökare är en tänkbar medlem. Det vik tigaste är att vi ställer frå gan och kan motivera var för det är viktigt med en al kohol- och drogfri trafik. För de flesta människor är det ta en självklarhet men det jag inte förstår är, varför det skall vara så svårt att ta ställ ning, att helt ta avstånd från bruket av dessa saker. Tan karna har gått mycket kring vad det är som gör det ta så svårt. Är det den tilltänkte medlemmen som inte vågar ta ställning att ge ett nykterhetslöfte eller är det skrivningen av löftet som behöver moderniseras. Vad kännetecknar en nykterist idag? Dessa frågor har stötts och blötts genom ti derna utan att någon har fun nit eller velat formule ra svaret. Fundera gärna över detta. Har du några bra tankar eller funderin gar så skriv några rader och maila till mig, Syns man inte finns man inte. Detta uttryck kan verka slitet men innehåller fak- Ordföranden har ordet tiskt en stor sanning. Vid våra arrangemang, som vi har haft under våren, har vi försökt att bli synligare, ge nom reklam på bildskärmar på olika platser. Detta kos tar pengar men känns vär defullt. Lika viktigt är att vi bär någon form av pro filkläder vid aktiviteter och skyltar upp våra verksamheter med vår logga så att vi syns ordentligt. Rörlighet är också viktig. Ett bord vid en mässa eller rastplats bildar ju en fast punkt för aktiviteten, men är man någ ra stycken är det värdefullt att röra sig över en stor yta för att fånga upp de människor som finns i närheten. Bjud in dem till vårt bord så att den pågående ak tiviteten kan presenteras på ett bra sätt. Dessa saker kan tyckas självklara men ibland kan det vara nyttigt att fästa självklarheter på pap per, för att förstärka helheten. Vi måste synas och höras på ett bra och positivt sätt, när vi är ute med våra aktiviteter. Sommaren ligger framför oss med en massa utma ningar. Skapa opinion, informera, övertyga, värva och di skutera. Vårt budskap, om en alkohol- och drogfri trafikmiljö, måste få en stor spridning och övertyga Regionordförande Curt Arne Gisleskog. de vi pratar med att det är bra att vara MHF-medlem. Vi är duktiga påtryckare i frågor som lagstiftning och skapa nya former för nyk terhetskontroller, men vi måste bredda och stärka vår bas för påverkan genom ökat antal medlemmar. Om varje medlem vär var en ny medlem blir vi dubbelt så många. Curt Arne Gisleskog, Regionordförande, tel

4 Mopedkurserna är igång i Lysvik I ett samarbete med MHF Region Öst görs mo pedkurser i Lysvik. Lä rare är Krister Haglund som började redan under sport lovet med årets första teo rikurs. De första körningar na i körgård gjordes re dan 11 mars fast då var snö plogkanterna runt planen kvar. Vårens körningar i trafik kan sammanfattas med tre ord BLÖTT OCH KALLT. Jag tycker mina ele ver har visat stor tapperhet i att trotsa elementen och i de flesta fall ändå gått mot strömmen och klätt sig vintervarmt trots vårdatum i kalendern. För en femtonåring är det en stor frihet att kunna skaf fa ett AM-körkort och då få köra moped klass 1 och moped klass 2 samt A- traktor, EPA-traktor, jordbrukstraktor och motorredskap klass 2. Visst kan jag se att konkurrensen mellan kör kort och en ny mobiltelefon eller surfplatta gör det be svärligt för föräldrarna när tonåringarna gärna vill ha både och. För de som ändå väljer ett AM-körkort får de en kunskap och en kör träning som underlättar re jält när det är dags att gå vi dare mot högre körkortsbehörigheter som motorcykel och bil. Flera teorikurser är inplanerade under sommarlovet och på helger under början på hösten. Detaljinformation se Krister Haglund Vårens första körningar gjordes med snöplogkanterna kvar. Redaktörens ruta! Hej alla Ratta Ren-läsare! Tack till er alla som skickat in bilder och texter. Jag blir så glad när det kommer idéer och tankar från er läsare. Idag, femton dagar före midsommarafton, har det varit en solig och riktig varm dag. Jag tror vi behöver dessa dagar. För oss i Värmland har det varit en välfylld majmånad. Trafi knykterhetens dag, Folknykterhetens dag, NBV Verksamhetskonferens och sist men inte minst Värmlands Nykterhetsförbunds 100-årsjubileum. Jag ser med glädje hur lokalavdelningarna i Örebro län ställer upp på Marieberg och folket i Dala Mitt åker Familjerally. Nu fi rar vi midsommar och snart står vi ute på rastplatserna. Ta gärna kameran med och/eller skriv några rader så får vi läsa om detta i september. Nu önskar jag er ALLA en riktigt skön sommar! Gunilla Dala Mitt inbjuder till en Bussresa den 4 augusti Årets resa går till Folkvagnsmuséet och ett gubbdagis i Pålsboda. Sedan äter vi på Julita värdshus. Därefter fortsätter vi till Tidö slott och besöker leksaksmuséet innan vi åker hem. Kostnaden för resan är 500 kr/person. Avresa från St Skedvi kl , Gustafs kl och Säter kl Alla intresserade är välkomna att delta. Frågor och anmälan gör ni till Olle Lenngren, tel Lunchbuffé med husmanskost varje dag! Varmt välkomna önskar Lisa och Erik med personal tel facebook.com/dalajarnahotell 2

5 Adresslista Bergslagens ledning 2015 Ordförande Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Vice ordförande Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla , Sekreterare Gunilla Nilsson Enevägen Sunne , Kassör Kurt Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Ledamöter Gunnar Flink Önsby Sunne , Olof Lenngren Stiftelsevägen 3G Gustafs , Gunnar Wärmedal Romarheden Malung , Ersättare Arne Carlsson Sandströms gränd Lindesberg , Alf Andersson Lillforsv Storfors , Förbundstyrelsens representant Folke Ringberg Laxvägen Nybro Valberedning Iréne Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Roland Stenbäck Visnumsgat. 2B 2 tr Kristinehamn Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo Lökeneskogens friluftsområde 3

6 Folknykterhetens Familje-rally i Gustafs, Dala mitt På Folknykterhetens dag samlades 26 bilar vid Gustafs Missionskyrka för att köra Familjerally. Banan var fem mil lång och kördes på småvägar. Det var tio frågor och sex bemannade kontroller. När bilarna kom i mål fick man fika, som ingick i startavgiften. Alla fick pris, som sponsorerna på startkortet hade skänkt. Alla fick också en MHFkasse med pennor, broschyrer, reflexer, isskrapa och bal longer. Två av frågorna var hämtade ur broschyren Vi gjorde det. Bertil Nygren och Sune Pel las från Leksand, avdelning Nedansiljan, kom på studiebesök och deltog i rallyt. Olle Storfors till Bjurtjärn DALA MITT. Deltagarna funderar över vilka städer som det är i USA/Canada på kartan. STORFORS. Utanför sockenstugan i Bjurtjärn står samtliga från MHF Kristinehamn, Ruth Fredén, Birgitta Andersson (revisor), Sven-Åke Andersson, Roland Stenbäck, Carin Lind Andersson och Bo Persson. Bakom kameran står Per-Olof Fallgren. Varje år arrangerar Stor fors MHF en bil kortege genom sam hället och sen vidare till Bjurtjärns kyrka för att delta i gudstjänsten och efterföljande kyrkkaffe i sockenstugan. Detta som en manifestation mot rattfylleri. Ordf Alf Andersson leder kor tegen med stora skyltar på biltaket och högtalare som hans fru Berith pratar via. Förr var det väldigt mån ga i kortegen men antalet krymper varje år och i år var vi ett tiotal vagnar säger Alf. Flera bilar från Kristinehamn deltog bl. a. Per-Olof Fall gren som körde sin veteranbil Saab 96 Deluxe från Kortegen är ett samarbete mel lan MHF, Storfors Nykterhetsförbund, IOGT-NTO och NBV. Tomthult och utdelning av Årets Ros För 89-de året högtidlighölls Folknykterhetens dag. Sunne Nyk terhetsförbund väl- DALA MITT. Deltagarna fi kar i väntan på prisutdelningen. TOMTHULT. Anders Dahlström talade om nykterhetens hi storia och nutid. 4

7 Dag 14 maj TOMTHULT. Rolf Gatback överlämnade Årets Ros till Carina Liljemark. komnade till Tomthults mis sionshus. Sju föreningar deltog med sina fanor och Sångarbröderna spelade under intåget och vid fle ra tillfällen. Ordf Rolf Gatback hälsade välkommen. Dagens talare Anders Dahl ström började sin föredragning med historik om nykterhetsrörelsen. På 1550-talet kom krigsfångar hem från Ryssland med kunskap om brännvinsbränning. Under 1700-talet införde Gustaf III ett statsmonopol på brännvinstillverkning, i så kallade kronobrännerier och tidvis var det totalförbud av brännvinstillverkning. På 1800-talet ändrades la gen så det blev tillfälle för vissa jordbrukare med husbehovsbränning frigavs husbehovsbränningen helt och konsumtionen nådde 1829 höjd punkten, 46 liter per år och individ. Denna kon sumtion ledde till fattigdom, sjukdom och kriminalitet med stora samhällskostnader. Det var då mot ståndet mot alkoholen or ganiserades och nykterhetsrörelsen kom till. Ett argument var att fattigdomen förvärrades, av att säd och potatis gick till öl- och brännvinsframställning samt att vissa arbetare fick ut en del av lönen i bränn vin. Kung Karl XIV ut talade 1812 sin bedröfvelse öfver bruk och tillverkning af alkohol som förr eller senare skulle leda till hungersnöd. Den 26-årige prästen Carl Emanuel Bexell yrkade på att brännvinet skulle utrotas i Sverige. Som kyrkoherde i Smålands Rydaholm tog han 1828 och 1831 initiativet till olika nykterhetsföreningar. De första i landet av ren odlad typ och ett uttalat socialt program. En annan kyrkoherde i Skå ne Peter Wieselgren tog även han initiativ till en nykterhetsförening och res te i mitten av 1800-talet som kringresande folktalare för nykterhetssaken. De anglosaxiska absolutistiska nykterhetsföreningarna kom till Sverige under 1880-talet, däribland god templarna med benhårdare krav på nykterhet. Den äld re svenska nykterhetsrörelsen förespråkade främst måttlig alkoholkonsumtion. Konsumtionen 1861 var 10,7 liter per år men hade min skat 1965 till 5,3 liter per år. Däremot ökade ölen och vinet ganska mycket hade nykterhetsrörel serna organiserat sex pro cent av befolkningen. De erbjöd sina medlemmar rika aktiviteter och var en sko la i demokrati och möjlighet att driva egna frågor. Skulle nykterhetsrörelsen ha måttlighet eller helnykterhet? Vid valet röstade 56% för totalförbud. Forts. på sid. 6 Med nära till det mesta, får du tid över till det som är viktigt. 5

8 Forts. från sid. 5 Lagen infördes 1917 men blev ingen lag utan de kommunala myndigheterna fick rät ten att förbjuda försäljning av alkohol. Under samma tid var också väckelserörelsen och arbetarrörelsen på frammarsch. Anders pratade en del om Nils Frykman, den kristna gläd jens sångare som levde här nära Tomthult innan han emigrerade till USA. Varje timme, dygnet runt, sker rattfyllerikörningar i Sve rige. De senaste tio åren har personer ska dats svårt på grund av al kohol i trafiken. Anders kom på slutet in på alkoholreklamen, som bara ökat sedan början av 2000-talet.Varje dag ser vi re klam för drygt 3.8 miljoner kronor. Systembolaget utökar försöket med hemleveranser av alkohol och un der 2015 kan det komma per manentas i hela landet. Bland ungdomarna har man under senaste tiden kun nat notera en trend att av stå från alkohol utan något moraliserande. Man vill leva lite sundare och prioriterar andra saker. Flera tidigare forskningsstudier har hävdat att alkohol i små mängder kan vara bra för hjärtat men nu visar en ny brittisk studie att det ta inte stämmer. Även den som dricker måttligt förbättrar sin hälsa genom att helt avstå från alkoholen. Rolf Gatback kom fram och berättade vilka som ut setts till mottagare av Årets Ros nämligen Gräsmarks Missionsförsamlings Scoutarbete med mo tiveringen till en kontinuerlig verksamhet med höga ideal för dagens unga och för en drogfri verksamhet uppburen av traditioner från generationer. En av ledarna Carina Liljemark tog emot diplom, pen gar och rosen och tackade för uppmärksammandet. Kvällen avslutades med kaffeservering och årförsäljning. GN Uddeberg Lysvik församling, MHF och MHF- Ung dom i Lysvik in bjöd till Gökotta på Uddeberg på Kristi himmelfärdsdag. Tyvärr hade göken tagit sov morgon men vi som sam lades kunde njuta av so lens varma strålar trots sva la vindar från Fryken. Kyrkoherde Ingemar Hans son talade över dagens text, där Jesus lämnar sina lärjungar med löftet att komma tillbaka. MHF-Ungdom s ordförande Inge Haglund Bjälvegård kom direkt från sitt UDDEBERG. Inge Haglund Bjälvegård talade om sin syn på droger. ar bete som nattvakt. I sitt ar bete möter han många alkoholpåverkade personer. Han talade utifrån sina tan kar om droger. Alkohol är ett bra lösningsmedel men löser inte problem. Alkoholen löser upp familjer och äktenskap. Den tar bort lycka, trygghet, fram gång, intimitet och kär lek. Alkoholen tar även bort visioner, hopp, ekonomiska tillgångar och till slut fysiska hälsan. Inge kom sen in på knark. Det tar dej till nya spännande platser : häktet, fängelset, avgiftningen, mentalkliniken, bårhuset och sist krematoriet. Inge avslutade med Du be höver inga droger! Du har friheten att inte dricka! Njut av naturen och livet! Under tiden hade MHF- Ungdom s kassör Henry Nils son grillat korv. Så nu kun de vi sitta i solskenet och njuta av korv, bröd och medhavt kaffe. Vi provsmakade även systembolagets alkoholfria äppelmust Reinetter som Fö reningen Fruktdrycker bjöd på. Gunilla Ölme och Väse Folknykterhetens dag fi rades i år i Klippans missionskyrka i Ölme. Arrangörer för dagen var Blåbandsföreningen samt Equmeniakyrkan i Ölme. Arne Haster, tidigare pastor i Ölme, var mötesledare. Frälsningsarméns musikkår från Kristinehamn medverkade. Karl-Evert Evertsson höll ett anförande om hur al koholvanorna förändrats ge nom åren. Efter mötet var det kaffeservering med goda smörgåsar och trevlig samvaro. Samma dag var MHF Skatt kärr med på Väse Mâr ten och bjöd på provsmakning av alkoholfritt öl, 6

9 Eriks bergs mörka Hovmästarlager, vilket var omtyckt. De fick även provsmaka en mous serande jordgubbsdryck samt ta del av MHF:s in formationsmaterial. 150 personer provsmakade. Gösta Örebro För tredje året i rad hade lokalavdelningar na i Örebro län hyrt in sig på Marieberg Galleria för att fira Folknykterhetens dag. Vid södra entrén hade vi ställt upp en bil från olyckan där föraren var rattfull och därigenom blev ansvarig för en ung passagerares död. Dessutom hade vi hyrt en digital storbildsskärm som bl. a. berättade för besökarna om vårt dagsprogram inne i gallerian. Man räk nar med att cirka per soner passerar denna entré en helgdag. Vi hade i år inbjudit tre gäs ter som tillsammans med regionens ordförande sam talade om dagens angelägna ämne, folknykterhet. De inbjudna var en politiker, en representant från be roendecentrum i Örebro och en drabbad förälder. I mel lanakterna kunde besökarna njuta av countrysångaren Bosse Gustafssons här liga sång och musik. MHF-Ungdom från Karlskoga-Degerfors fanns som van ligt på plats med en miniracingbana där barnen fick köra tävling med sina kom pisar. På MHF:s och NBV:s bord fanns informations material, tipsfrågor med fjällveckor som pris och även något att tugga på. Na turligtvis erbjöd vi även be sökarna att bli medlemmar i MHF! Genom NBV hade vi engagerat en brasiliansk förening i Örebro. De underhöll med Capoeira som är brasilianska rytmer dans kamp sport och kultur från sla veriet i Brasilien. Att MHF fick stor uppmärksamhet under dagen fram gick inte minst av alla de barn som gick omkring i gallerian med de gula och blå ballonger vi blåste upp och delade ut. Det blev en lyckad dag, sa Iréne Thelin, projektansvarig för dagen, som tillsammans med ett 20-tal funk tionärer genomförde det av MHF, NBV, ÖLN och MADD ordnade arran gemanget. Nu återstår det bara att rätta de 99 tipskuponger som lämnades in och sen kontakta de tre lyck liga som vunnit varsin fjäll vecka vid vår anläggning i Tandådalen avslutade Iréne. Kurt Hellströms Bil & Allservice Älvsborgsv. 16 KRISTINEHAMN

10 Rapport från Vid vårfesten i fjol fick vi, via filmens hjälp, besöka Afrika. I år tog Linnéa och Lars-Åke Carlsson med oss till Kina. Tala om olika miljöer och natur. På kinesiska mu ren verkade det vara mer män niskor som vandrade sam tidigt, än på ett första majtåg numera i Sverige. Nu har jag sett så många se värdheter i dessa filmer, så jag behöver inte åka till var ken Afrika eller Asien. Jag har heller ingen längtan till den trängsel som tycks råda i Kina. Två husvagnar på mina bästa fiskeställen i nor ra Dalarna, är två vagnar för mycket. Jag kanske skul le passa bättre som eremit? Vi som besökte S:a Löv åsen hade i alla fall en Per Thybeck har träffat en ungdom som klurar på frågorna. trevlig kväll. Vi hade gärna unnat fler människor att uppleva den goda stämning som infinner sig på våra träffar. Den tänkta skogspromenaden i Skärmaboda blev vi tvungna att ställa in. Vår Her re föredrog att vattna ter rängen bland sten och klip por, istället för att ge oss värme och solsken. Där emot sken solen ovanligt nog på Folknykterhetens dag. Även i år var MHF med fler inne och ute vid Mariebergs köpcentrum. Inomhus fick besökarna lyssna på korta föredrag och underhållning. Jag och några till jagade mi nibilar hela dagen. I den skö na solen efter söderväggen visades bland annat den TRE VISE MÄN. Arne Carlsson, Lennart Nilsson och Claes Gustavsson var tre av fem, som skötte bilbanan. Ingegerd Strid höll i kameran och Göran Thörnell var på rymmen. 8

11 Lindesberg Rätt och vett i trafiken Underhållare Bo Gustavsson bjöd på härlig musik och sång. kroc kade bil som tyvärr släck te en ung grabbs liv. Bi len kördes av en berusad yng ling. Alltför många olyc kor och dödsfall sker på grund av onyktra förare av motorfordon. När detta läses har vi i Lin de haft gökotta. Denna gång kan risken vara stor att träffa på någon av skogens damer. En kolmila är rest på platsen, därför kan skogs råna vara där och bevaka milan, så att inte någon tänder den för tidigt. Den 10:e juli har vi planerat för ett besök i Pershyttan. Guidning av hyttan är kl Avgiften står föreningen för då detta räknas som ett kulturarrangemang. De som vill äta mat tillsammans i järnvägsvagnen bör träffas senast kl Menyn finns att läsa på internet. Varmrätterna kostar mellan kronor. Var och en får stå för kostnaderna för resa och mat. Guid ning finns även för gru van kl För information och anmälan till den na träff, kontakta styrelsen några dagar i förväg. Per eller Arne Nu hägrar den sköna sommaren. Tänk att kunna ta bilen ut i det gröna, med en skön stol och kaffekorg och att få njuta av fågelsången och blommorna. Att slip pa höra livets vanliga brus i öronen. Har jag och min sambo tur med vädret i midsommar ska vi få en skön båttur på Dellensjöarna. Kanske nystekt abborre till lunch om min dotter vet var fisken finns. Kan man ha det bättre? Flytväst??? Ta det lugnt i sommartrafiken. Försök undvika alla de som tror att vägarna är en racerbana och alla långtra darna som skymmer sikten i bakfönstret. Vi i Linde önskar er alla, en något så när insektsfri himmel, när ni njuter av en härlig kvällssol. Arne Carlsson Gerd Hyvönen, Erling Svanberg, Monika Ågren, Gunnar Bergqvist och Iris Söder studerar vägmärken. MHF i Skattkärr har läst och diskuterat studiecirkeln Rätt och vett i trafiken. Ledare för gruppen var Gösta Johansson. De fem sammankomsterna hölls på Andstigen, ett äldreboende i Skattkärr. Där upplät Karlstads kommun en samlingssal, gratis. Text och bild: Gösta Johansson Gösta Johansson var cirkelledare. MHF Bergslagen önskar alla sina läsare och annonsörer en riktigt trevlig sommar! Kör med omtanke, hänsyn och respekt! 9

12 Hälsning Den lokala tidningen har publicerat en bild från MHF:s trafi kskola 1969 och frågat vem da men är. Damen heter Sigrid Hernelid och var välkänd i Kristinehamn. Per-Åke Högman som fick 60-årsnål och diplom i samband med Kri sti nehamns avdelningens årsmöte den 24 februari Årsmötesprotokoll från 1953.

13 från Kristinehamn Per-Olof vill gärna visa hur MHF Värmlands 50-årsjubileum skulle friras. 11

14 Årsmöte MHF Campingclub sektion Värmland MHF Camping Club sektion Värm land har av hållit sitt årsmöte i Scout gården i Skåre utanför Karlstad. Ett 15-tal per soner deltog i årsmötet. För handlingarna leddes av Arvo Hyvönen, Skattkärr med Lennart Ringquist, Skog hall som sekreterare. Mötet öppnades med åtföljande parentation. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs likaså den ekonomiska rapporten. Re visorernas berättelse upp lästes. Resultat- och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet. Beslut togs om kostnadsersättningar. Val förrättades. Ordförande Folke Engström, Sun ne, vice ordförande Solvej Aaltonen, Hällefors, sek reterare Lennart Ringquist, kassör Allan Bergström, Ekshärad, ledamot An dréas Ohlson, Molkom, er sättare Knut Larsson, Karl stad, revisorer Roland Sten bäck och Rune Paulsson, Kristinehamn och revisorsersättare Eva Johansson, Vålberg. Styrelsen får utgöra valberedning. Tekniker och da taansvarig är Folke Engström. Materialförvaltare är Al lan Bergström och Valter Eriksson, Molkom. Arvo Hyvönen hälsade från regionstyrelsen och tac kade för fina insatser för MHF under Han informerade utförligt från region årsmötet i Örebro och ock så om kommande aktiviteter. Roland Stenbäck häl sade från MHF Kristinehamn och NBV Värmland. Han gjorde reklam för boken Ingen ska dö av rattfylleri. Sektion Klöver hälsade via ordförande Folke. Styrelsen får underhandla och besluta om Oxhäljaträff i Molkom i höst. Det blir den 30:e i så fall. Vad gäller den årliga Ta pauskampanjen vid Norsälvens rastplats undersöker ordföranden hur sektionen ska ställa sig till den. Riksträffen äger rum i Fal köping månadsskiftet juni/juli. Årsmötet avslutades. Goda kulinariska inslag som damerna bjöd på omramade årsmötet. Kristinehamn den 29 april 2015 Roland Stenbäck, referent Lille Niklas berättar själaglad för fröken i skolan att han fått syskon. Jasså, sa fröken, vad blev det? Två stycken! Annons i en landsortstidning. Utedass köpes. Tel 070 xxx xx xx Stockholm. Så roligt! Vad ska de heta? Det är inte bestämt ännu, men pappa sa något om jämmer och elände! Årsmöte i Leksand Börje Lång kommer fram och får 60-årsnål och diplom av Karl- Åke Frisén. Nedansiljans MHFavdelnings årsmöte var det första för avdelning efter sammanslagning med avdelningar na i Rättvik och Gagnef-Mockfjärd. Genom sammanläggningen hade medlemsantalet fördubblats. Tidigare år har handlingarna till årsmötet skickats till medlemmarna men nu annonserades i Leksandsbladet och ti digare annons i Ratta Ren bor de räcka. Det var dock bara ett fåtal medlemmar som mötte upp. Kontaktman för avdelningen har va rit Sune Pellas med Bertil Ny gren som hjälp. För att få fler medlemmar har foldern Ingen ska dö av rattfylleri delats ut i post lådor och på tre träffar med åkdon och termos i Leksand. Sammanlagt dela des exemplar ut. En enda ansökan om medlemskap blev resultatet av det försöket. Övriga aktiviteter har varit ett familjrally, utflykt till silversmed i Söder Bergsäng, besök på Hil dasholm, gamla gården i Bunk och glassfabriken i Häl la. Årets sista möte var på Sveasalen i november då Ove Söderlund berättade om kamerans historia och vi sade några av sina dyrgripar. NBV bjöd på kaffe och 19 personer deltog, många med egna kameror av olika ålder. Årsmötet besöktes av Karl-Åke Frisén från regionen. Han redogjorde för regionens olika projekt samt värvningskampanjen för nya medlemmar. Han nämn de också att MHF har fått ny VD. Johan Pålman, ny medlem och NBV-konsulent berättade om verksamheten, som pla nerats under Han ta lade bl. a. om hur RC-bilarna skall användas för att få nya medlemmar. Något pro gram för året fanns inte men skall ordnas när olika besöksmål bestämts. Till kontaktman fram till nästa årsmöte valdes Sune Pellas. Till avdelningen hade ock så kommit diplom och nålar för 60-årigt medlemskap till Bertil Venngren och Börje Lång. Båda från Fu rudal. Bertil Venngren ti digare Rättviks medlem och Börje Lång numera till hörande Mora-Orsa-avdelningen. Båda inbjöds till års mötet för att ta emot sina ut märkelser och Karl-Åke Fri sén delade ut diplom till Bör je Lång medan Bertil Venngren var förhindrad delta. Text: Bertil Nygren Foto: Sune Pellas 12

15 Årsmöte MHF Karlskoga-Degerfors Uttalande vid MHF Karlskoga- Degerfors årsmöte Curt Arne Gisleskog del tog, hälsade och in formerade från re gionen och valdes som mötesordförande. Styrelsen omvaldes i sin hel het med ordförande Anders Persson och ledamöterna Jan Johansson, Tommy Rassmir, Inger Ols son, Lennart Nilsson, Claes Gustafsson, Göran Thörnell, Maj Westergren samt er sättare Lars Johansson. Avdelningen har under året haft en omfattande verk samhet och kommande verk samhetsplan visar på en ur många synvinklar lika om fattande plan, med brett spekt ra: både trivselaktiviteter inom föreningen, utåtriktade projekt och traditionella trafikarrangemang. Fyra medlemmar skulle uppmärksammas för ett långt och troget medlemskap. Håkan Lundqvist 50 år, Maj-Britt Möllberg 60 års medlemskap liksom Nils Karlsson och Gustav Ek vall. Endast Maj-Britt Möllberg deltog. De övriga får sina hedersbetygelser senare. Text och foto: Jan Johansson Även om bilen i bland an vänds som en nö jesmaskin, så är bi len ändå för de flesta en oum bärlig del av vardagen. Till och från jobbet och för öv rigt för att få livet att funge ra. De politiska partierna täv lar om att göra livet surt för bilägare. Höjd fordonsskatt och drivmedelsskatt står på agendan. Regeringen gav för ett tag se dan VTI, Statens väg- och transportforsknings institut i uppdrag att kolla olika for donsslags verkliga samhällskostnader. Där framkom att varje bilist betalar mer än dubbelt så höga sam hällskostnader som bi len medför. Man konstaterar också att många kalkyler, som legat till grund för beräkning av kostnader, byg ger på år gamla siff ror. Hela utredningen kan dras upp på datorn på För pensionärer med sänkt låg pension och per soner bosatta så att de kan ske måste ha två bilar och mot landsbygden som hel het, känns det mycket orätt vist. Kanske bör våra mo tororganisationer tydligare tala om vad bilen betyder och försvara bilens roll i samhället. Utan bilen stannar Sverige! Anders Persson, ordförande Karlskoga- Degerfors MHF Årsmötet i Degerfors antog uttalandet! Maj-Britt Möllberg hedras med diplom och ros för 60-årigt medlemsskap av Anders Persson. 13

16 MHF Kristinehamns påskfest Den 8 april inbjöd MHF Kristinehamn till påskfest. 22 personer kom. Personer från andra MHF-avdelningar var inbjudna och från Karl skoga kom två st och från Sunne kom två, Gunilla Nilsson och Gunnar Flink. Vi bjöd på påskbuffé och där efter kaffe med rulltårtsbakelse. Två lotterier såldes med vinster som var skänkta. Roland Stenbäck höll i frå gesporten och Per-Olov Fall gren skötte filmvisning om dansmusik med bl. a. Kris ter Sjögren, Lotta Engberg, Sten och Stanley m. fl. God hjälp i köket hade vi av Roland Stenbäck, Kenneth Boij och Ruth Fredén. Maten var hemlagad och äggen var från höns som gått fritt ute, alltså ekologiska. Denna fest ska bli en tradition och detta var andra året i rad. Carin Lindh Andersson, ordförande Rapport från Fastingen i Kristinehamn MHF Kristinehamn hyrde en plats på Kungsgatan i Kristinehamn på Fastingen den 29 maj. Vi hade lot teri med fina, skänkta vinster, försäljning av lil jekonvaljebuketter och hembakat bröd. Vidare delade vi ut informationsmaterial om MHF. De besökande bjöds även på karameller och godtemplardricka. Många personer besökte vårt stånd och det blev många trev liga pratstunder. Vädret var inte det bästa, kallt och blå sigt och vi hade otur att få en plats i skuggan. Precis när vi sålt färdigt och det var dags att plocka ihop kom det en riktig regnskur, så vi hade tur ändå. Det var undertecknad, Roland Stenbäck och Per-Olov Fall gren som skötte ruljansen. Efteråt var vi hembjudna till Ruth Fredén på kaffe och hembakat bröd. Det var gott att värma sig med, för vi var genomfrusna. En trevlig dag som vi gärna gör om. Nästa gång blir det på höstmarknaden i Kristinehamn. Hälsningar från Kristinehamn, gm Carin L Andersson Trafikkväll i Degerfors församlingshem torsdag 1 oktober 2015 kl Roland Sandberg, ordförande i Nerikes Fordonshistoriker kåserar. Information från Trafi kskolan med mera nyttig information kommer att ges under kvällen. Vi bjuder på kaffe! Varmt välkomna! Även andra MHF avdelningar inbjuds. Hälsningar Styrelsen för MHF Karlskoga-Degerfors 14

17 MHF Örebro läns Fjällgård Välkommen att bo hos oss i Tandådalen, Sälen! Vi erbjuder lugnt och trivsamt boende veckovis eller enstaka dagar i fjällmiljö för aktiv fritid eller avkoppling! Lotteriet med extremt hög vinstchans Till varje dragning säljs lotter. Med en lott har du exakt en chans på tusen att vinna. Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri. Du kan prenumerera på lotter. Då betalar du 100, 200 eller 300 kr via autogiro varje månad. Dragningarna sker en gång i kvartalet. Varje lägenhet är 45 kvm stor och har 4 6 sängplatser i två separata sovrum. Toaletter, duschar och bastu är ny renoverade. Fullt utrustade kök i varje lägenhet. I huvudbyggnaden finns en stor samlingssal och bastu. VINSTPLAN 100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst kr 200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst kr 300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst kr Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren! Vill du ha En Chans på Hundra? Bilda ett spelbolag inom lotteriet så kan du och nio av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra. Anmäl spelbolaget här: Överskottet från lotteriet går direkt till MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken! Lotteritjänst tel MHF-are erhåller rabatt på hyran som är kr under högsäsong och kr under lågsäsong. Välkommen ringa för bokning eller frågor! Vår hemsidesadress är: 15

18 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagens lokalavdelningar Värmland Arvika Veine Wallin Ö:a Esplanaden Arvika tel: Filipstad Erland Jerresand Selma Lagerlöfs v Filipstad tel: Hagfors-Ekshärad Gunnar Berglund Nore Långolas Ekshärad tel: Karlstad Sune Kartman Vändgatan 1B Skogall tel: Kristinehamn Carin Lind Andersson Gökhult Åtorp tel: Lysvik Krister Haglund Gamla v Lysvik tel: Munkfors går samman med Ullerud-Forshaga under året Skattkärr Arvo Hyvönen Göstahult Karlstad tel: Storfors Alf Andersson Lillforsv Storfors tel: Sunne Gunnar Flink Önsby Sunne tel: Torsby Mats Mattsson Vittjärn Torsby tel: Ullerud-Forshaga Sven Åke Dedorsson Rådjursv Deje tel: Årjäng Bo Danielsson Brunnsv Årjäng tel: TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel

19 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagen Dalarna Dala Mitt Olof Lenngren Stiftelsev. 3 G Gustaf tel: , Malung Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo tel: Nedansiljan Sune Pellas Västberg Leksand tel: Örebro Län Askersund/Laxå Iréne Thelin Tempelkärrsv Örebro tel: , Karlskoga/Degerfors Anders Persson Långåsen PL Åtorp tel: Kumla/Hallsberg Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla tel: , Lindesberg Per Thybeck Rönnbärsv Lindesberg tel N:a Hjälmarbygden Kjell Carlsson Slyte Lillkyrka tel: Nora/Hällefors Göran Carlsson Vågmästargatan Nora tel: Örebro Hans Nordén Djurklovägen Odensbacken tel: NBV Värmlands Verksamhetskonferens Representanter för NBV Värmlands med lems- och samarbetsorganisationer, sam arbetsgrupper och cir kelledare samlades på Rans bergs Herrgård för att diskutera utvecklingen av folkbildningsverksamheten inom NBV och våra organisationer. Vi startade med mingel in nan vi bjöds på en välsmakande måltid. Vi delades upp i tre grupper i vilka NBV:s Verksamhetsutvecklare (nya namnet för studiekonsulenter) pra ta de om *spelet Coach Board Game*. Arbetet med våra nya svenskar. * Läsecirklar. Vi provade spe let, diskuterade och bytte erfarenheter. Intressant var att cirkelledare fanns med i grupperna och kunde ge sina tips och erfarenheter. Efter kaffestunden med en god chokladkaka samlades alla och distriktsorganisationerna presenterade vad de jobbar med just nu. Sista passet diskuterade vi kommande verksamheter och minglade runt och skrev synpunkter. Vi tackar NBV:s personal för en intressant afton! Gunilla Deltagarna under Verksamhetskonferensen samlad på Ransbergs trappa. Foto: Jessica Hagman NBV 17

20 Grötfest i Degerfors Grötfesten 2014 ägde rum 7 december i Degerfors församlingshem, Kristinehamnsavdelningen var med på festligheterna. Ivan Persson från Tiveden hade med ett bildspel att förevisa. Text och bild: Jan Johansson Lennart Nilsson, Evert Dahlén och Viola Elofsson lät sig väl smaka. Elin, Göran Thörnell, Elvy Nilsson och Maj Westergren. Lite pyssel hann Elin och Frida med. Några av gästerna från bl. a. Kristinehamn. Claes Gustafsson, Harry Forsman, Yvonne Ericsson och Frida Johansson. 18

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2.

YANKEE NEWS NUMMER. 2. Sommarhändelser. Ordöranden har ordet. Sida 2. YANKEE NEWS ÅRGÅNG. 7 NUMMER. 2 Sommarhändelser Nu har äntligen sommarens aktiviteter kommit igång, vi började med åkdon och termos den 12 Maj som var ett nytt koncept för i år. Hyrmaskiner bjöd in alla

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer