MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte Synpunkten Regionårsmötet 2015 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2

3 Ratta Ren Region Bergslagen Chefredaktör Gunilla Nilsson Enevägen Sunne Tel Regionordförande och ansvarig utgivare Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Kontor MHF Bergslagen Kvarnbergsgatan Karlstad Tel./Fax Ratta Ren bankgiro Annonsmaterial sändes till MHF, Box Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax Ratta Ren utkommer med 4 nr per år, omkring den: 15 mars manusstopp 15 februari 15 juni manusstopp 15 maj 1 september manusstopp 1 augusti 1 december manusstopp 1 november Manus skickas till Gunilla Nilsson För ej beställt material ansvaras ej. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. Söndagskväll och nyss hem kommen efter en helg i Roslagen. Den observante läsaren känner igen den meningen från ett tidigare ordförandeord men jag tänker inte skriva om detta. Vi har nu haft vårt regionårsmöte och det var välbesökt och blev intressant med projektledare Mats Sjöö från förbundet och Folke Ringberg från förbundsstyrelsen. Det som ligger mig närmast är, hur vi skall kunna växa och bli flera. Våra aktiviteter vid Trafiknykterhetens dag och Folknykterhetens dag är viktiga, för det är då vi träffar en massa män niskor som skulle kun na bli medlemmar. Vi har även sommarens aktiviteter som ligger framför oss och där varje besökare är en tänkbar medlem. Det vik tigaste är att vi ställer frå gan och kan motivera var för det är viktigt med en al kohol- och drogfri trafik. För de flesta människor är det ta en självklarhet men det jag inte förstår är, varför det skall vara så svårt att ta ställ ning, att helt ta avstånd från bruket av dessa saker. Tan karna har gått mycket kring vad det är som gör det ta så svårt. Är det den tilltänkte medlemmen som inte vågar ta ställning att ge ett nykterhetslöfte eller är det skrivningen av löftet som behöver moderniseras. Vad kännetecknar en nykterist idag? Dessa frågor har stötts och blötts genom ti derna utan att någon har fun nit eller velat formule ra svaret. Fundera gärna över detta. Har du några bra tankar eller funderin gar så skriv några rader och maila till mig, Syns man inte finns man inte. Detta uttryck kan verka slitet men innehåller fak- Ordföranden har ordet tiskt en stor sanning. Vid våra arrangemang, som vi har haft under våren, har vi försökt att bli synligare, ge nom reklam på bildskärmar på olika platser. Detta kos tar pengar men känns vär defullt. Lika viktigt är att vi bär någon form av pro filkläder vid aktiviteter och skyltar upp våra verksamheter med vår logga så att vi syns ordentligt. Rörlighet är också viktig. Ett bord vid en mässa eller rastplats bildar ju en fast punkt för aktiviteten, men är man någ ra stycken är det värdefullt att röra sig över en stor yta för att fånga upp de människor som finns i närheten. Bjud in dem till vårt bord så att den pågående ak tiviteten kan presenteras på ett bra sätt. Dessa saker kan tyckas självklara men ibland kan det vara nyttigt att fästa självklarheter på pap per, för att förstärka helheten. Vi måste synas och höras på ett bra och positivt sätt, när vi är ute med våra aktiviteter. Sommaren ligger framför oss med en massa utma ningar. Skapa opinion, informera, övertyga, värva och di skutera. Vårt budskap, om en alkohol- och drogfri trafikmiljö, måste få en stor spridning och övertyga Regionordförande Curt Arne Gisleskog. de vi pratar med att det är bra att vara MHF-medlem. Vi är duktiga påtryckare i frågor som lagstiftning och skapa nya former för nyk terhetskontroller, men vi måste bredda och stärka vår bas för påverkan genom ökat antal medlemmar. Om varje medlem vär var en ny medlem blir vi dubbelt så många. Curt Arne Gisleskog, Regionordförande, tel

4 Mopedkurserna är igång i Lysvik I ett samarbete med MHF Region Öst görs mo pedkurser i Lysvik. Lä rare är Krister Haglund som började redan under sport lovet med årets första teo rikurs. De första körningar na i körgård gjordes re dan 11 mars fast då var snö plogkanterna runt planen kvar. Vårens körningar i trafik kan sammanfattas med tre ord BLÖTT OCH KALLT. Jag tycker mina ele ver har visat stor tapperhet i att trotsa elementen och i de flesta fall ändå gått mot strömmen och klätt sig vintervarmt trots vårdatum i kalendern. För en femtonåring är det en stor frihet att kunna skaf fa ett AM-körkort och då få köra moped klass 1 och moped klass 2 samt A- traktor, EPA-traktor, jordbrukstraktor och motorredskap klass 2. Visst kan jag se att konkurrensen mellan kör kort och en ny mobiltelefon eller surfplatta gör det be svärligt för föräldrarna när tonåringarna gärna vill ha både och. För de som ändå väljer ett AM-körkort får de en kunskap och en kör träning som underlättar re jält när det är dags att gå vi dare mot högre körkortsbehörigheter som motorcykel och bil. Flera teorikurser är inplanerade under sommarlovet och på helger under början på hösten. Detaljinformation se Krister Haglund Vårens första körningar gjordes med snöplogkanterna kvar. Redaktörens ruta! Hej alla Ratta Ren-läsare! Tack till er alla som skickat in bilder och texter. Jag blir så glad när det kommer idéer och tankar från er läsare. Idag, femton dagar före midsommarafton, har det varit en solig och riktig varm dag. Jag tror vi behöver dessa dagar. För oss i Värmland har det varit en välfylld majmånad. Trafi knykterhetens dag, Folknykterhetens dag, NBV Verksamhetskonferens och sist men inte minst Värmlands Nykterhetsförbunds 100-årsjubileum. Jag ser med glädje hur lokalavdelningarna i Örebro län ställer upp på Marieberg och folket i Dala Mitt åker Familjerally. Nu fi rar vi midsommar och snart står vi ute på rastplatserna. Ta gärna kameran med och/eller skriv några rader så får vi läsa om detta i september. Nu önskar jag er ALLA en riktigt skön sommar! Gunilla Dala Mitt inbjuder till en Bussresa den 4 augusti Årets resa går till Folkvagnsmuséet och ett gubbdagis i Pålsboda. Sedan äter vi på Julita värdshus. Därefter fortsätter vi till Tidö slott och besöker leksaksmuséet innan vi åker hem. Kostnaden för resan är 500 kr/person. Avresa från St Skedvi kl , Gustafs kl och Säter kl Alla intresserade är välkomna att delta. Frågor och anmälan gör ni till Olle Lenngren, tel Lunchbuffé med husmanskost varje dag! Varmt välkomna önskar Lisa och Erik med personal tel facebook.com/dalajarnahotell 2

5 Adresslista Bergslagens ledning 2015 Ordförande Curt Arne Gisleskog Dalagatan Kumla Vice ordförande Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla , Sekreterare Gunilla Nilsson Enevägen Sunne , Kassör Kurt Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Ledamöter Gunnar Flink Önsby Sunne , Olof Lenngren Stiftelsevägen 3G Gustafs , Gunnar Wärmedal Romarheden Malung , Ersättare Arne Carlsson Sandströms gränd Lindesberg , Alf Andersson Lillforsv Storfors , Förbundstyrelsens representant Folke Ringberg Laxvägen Nybro Valberedning Iréne Thelin Tempelkärrsvägen Örebro , Roland Stenbäck Visnumsgat. 2B 2 tr Kristinehamn Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo Lökeneskogens friluftsområde 3

6 Folknykterhetens Familje-rally i Gustafs, Dala mitt På Folknykterhetens dag samlades 26 bilar vid Gustafs Missionskyrka för att köra Familjerally. Banan var fem mil lång och kördes på småvägar. Det var tio frågor och sex bemannade kontroller. När bilarna kom i mål fick man fika, som ingick i startavgiften. Alla fick pris, som sponsorerna på startkortet hade skänkt. Alla fick också en MHFkasse med pennor, broschyrer, reflexer, isskrapa och bal longer. Två av frågorna var hämtade ur broschyren Vi gjorde det. Bertil Nygren och Sune Pel las från Leksand, avdelning Nedansiljan, kom på studiebesök och deltog i rallyt. Olle Storfors till Bjurtjärn DALA MITT. Deltagarna funderar över vilka städer som det är i USA/Canada på kartan. STORFORS. Utanför sockenstugan i Bjurtjärn står samtliga från MHF Kristinehamn, Ruth Fredén, Birgitta Andersson (revisor), Sven-Åke Andersson, Roland Stenbäck, Carin Lind Andersson och Bo Persson. Bakom kameran står Per-Olof Fallgren. Varje år arrangerar Stor fors MHF en bil kortege genom sam hället och sen vidare till Bjurtjärns kyrka för att delta i gudstjänsten och efterföljande kyrkkaffe i sockenstugan. Detta som en manifestation mot rattfylleri. Ordf Alf Andersson leder kor tegen med stora skyltar på biltaket och högtalare som hans fru Berith pratar via. Förr var det väldigt mån ga i kortegen men antalet krymper varje år och i år var vi ett tiotal vagnar säger Alf. Flera bilar från Kristinehamn deltog bl. a. Per-Olof Fall gren som körde sin veteranbil Saab 96 Deluxe från Kortegen är ett samarbete mel lan MHF, Storfors Nykterhetsförbund, IOGT-NTO och NBV. Tomthult och utdelning av Årets Ros För 89-de året högtidlighölls Folknykterhetens dag. Sunne Nyk terhetsförbund väl- DALA MITT. Deltagarna fi kar i väntan på prisutdelningen. TOMTHULT. Anders Dahlström talade om nykterhetens hi storia och nutid. 4

7 Dag 14 maj TOMTHULT. Rolf Gatback överlämnade Årets Ros till Carina Liljemark. komnade till Tomthults mis sionshus. Sju föreningar deltog med sina fanor och Sångarbröderna spelade under intåget och vid fle ra tillfällen. Ordf Rolf Gatback hälsade välkommen. Dagens talare Anders Dahl ström började sin föredragning med historik om nykterhetsrörelsen. På 1550-talet kom krigsfångar hem från Ryssland med kunskap om brännvinsbränning. Under 1700-talet införde Gustaf III ett statsmonopol på brännvinstillverkning, i så kallade kronobrännerier och tidvis var det totalförbud av brännvinstillverkning. På 1800-talet ändrades la gen så det blev tillfälle för vissa jordbrukare med husbehovsbränning frigavs husbehovsbränningen helt och konsumtionen nådde 1829 höjd punkten, 46 liter per år och individ. Denna kon sumtion ledde till fattigdom, sjukdom och kriminalitet med stora samhällskostnader. Det var då mot ståndet mot alkoholen or ganiserades och nykterhetsrörelsen kom till. Ett argument var att fattigdomen förvärrades, av att säd och potatis gick till öl- och brännvinsframställning samt att vissa arbetare fick ut en del av lönen i bränn vin. Kung Karl XIV ut talade 1812 sin bedröfvelse öfver bruk och tillverkning af alkohol som förr eller senare skulle leda till hungersnöd. Den 26-årige prästen Carl Emanuel Bexell yrkade på att brännvinet skulle utrotas i Sverige. Som kyrkoherde i Smålands Rydaholm tog han 1828 och 1831 initiativet till olika nykterhetsföreningar. De första i landet av ren odlad typ och ett uttalat socialt program. En annan kyrkoherde i Skå ne Peter Wieselgren tog även han initiativ till en nykterhetsförening och res te i mitten av 1800-talet som kringresande folktalare för nykterhetssaken. De anglosaxiska absolutistiska nykterhetsföreningarna kom till Sverige under 1880-talet, däribland god templarna med benhårdare krav på nykterhet. Den äld re svenska nykterhetsrörelsen förespråkade främst måttlig alkoholkonsumtion. Konsumtionen 1861 var 10,7 liter per år men hade min skat 1965 till 5,3 liter per år. Däremot ökade ölen och vinet ganska mycket hade nykterhetsrörel serna organiserat sex pro cent av befolkningen. De erbjöd sina medlemmar rika aktiviteter och var en sko la i demokrati och möjlighet att driva egna frågor. Skulle nykterhetsrörelsen ha måttlighet eller helnykterhet? Vid valet röstade 56% för totalförbud. Forts. på sid. 6 Med nära till det mesta, får du tid över till det som är viktigt. 5

8 Forts. från sid. 5 Lagen infördes 1917 men blev ingen lag utan de kommunala myndigheterna fick rät ten att förbjuda försäljning av alkohol. Under samma tid var också väckelserörelsen och arbetarrörelsen på frammarsch. Anders pratade en del om Nils Frykman, den kristna gläd jens sångare som levde här nära Tomthult innan han emigrerade till USA. Varje timme, dygnet runt, sker rattfyllerikörningar i Sve rige. De senaste tio åren har personer ska dats svårt på grund av al kohol i trafiken. Anders kom på slutet in på alkoholreklamen, som bara ökat sedan början av 2000-talet.Varje dag ser vi re klam för drygt 3.8 miljoner kronor. Systembolaget utökar försöket med hemleveranser av alkohol och un der 2015 kan det komma per manentas i hela landet. Bland ungdomarna har man under senaste tiden kun nat notera en trend att av stå från alkohol utan något moraliserande. Man vill leva lite sundare och prioriterar andra saker. Flera tidigare forskningsstudier har hävdat att alkohol i små mängder kan vara bra för hjärtat men nu visar en ny brittisk studie att det ta inte stämmer. Även den som dricker måttligt förbättrar sin hälsa genom att helt avstå från alkoholen. Rolf Gatback kom fram och berättade vilka som ut setts till mottagare av Årets Ros nämligen Gräsmarks Missionsförsamlings Scoutarbete med mo tiveringen till en kontinuerlig verksamhet med höga ideal för dagens unga och för en drogfri verksamhet uppburen av traditioner från generationer. En av ledarna Carina Liljemark tog emot diplom, pen gar och rosen och tackade för uppmärksammandet. Kvällen avslutades med kaffeservering och årförsäljning. GN Uddeberg Lysvik församling, MHF och MHF- Ung dom i Lysvik in bjöd till Gökotta på Uddeberg på Kristi himmelfärdsdag. Tyvärr hade göken tagit sov morgon men vi som sam lades kunde njuta av so lens varma strålar trots sva la vindar från Fryken. Kyrkoherde Ingemar Hans son talade över dagens text, där Jesus lämnar sina lärjungar med löftet att komma tillbaka. MHF-Ungdom s ordförande Inge Haglund Bjälvegård kom direkt från sitt UDDEBERG. Inge Haglund Bjälvegård talade om sin syn på droger. ar bete som nattvakt. I sitt ar bete möter han många alkoholpåverkade personer. Han talade utifrån sina tan kar om droger. Alkohol är ett bra lösningsmedel men löser inte problem. Alkoholen löser upp familjer och äktenskap. Den tar bort lycka, trygghet, fram gång, intimitet och kär lek. Alkoholen tar även bort visioner, hopp, ekonomiska tillgångar och till slut fysiska hälsan. Inge kom sen in på knark. Det tar dej till nya spännande platser : häktet, fängelset, avgiftningen, mentalkliniken, bårhuset och sist krematoriet. Inge avslutade med Du be höver inga droger! Du har friheten att inte dricka! Njut av naturen och livet! Under tiden hade MHF- Ungdom s kassör Henry Nils son grillat korv. Så nu kun de vi sitta i solskenet och njuta av korv, bröd och medhavt kaffe. Vi provsmakade även systembolagets alkoholfria äppelmust Reinetter som Fö reningen Fruktdrycker bjöd på. Gunilla Ölme och Väse Folknykterhetens dag fi rades i år i Klippans missionskyrka i Ölme. Arrangörer för dagen var Blåbandsföreningen samt Equmeniakyrkan i Ölme. Arne Haster, tidigare pastor i Ölme, var mötesledare. Frälsningsarméns musikkår från Kristinehamn medverkade. Karl-Evert Evertsson höll ett anförande om hur al koholvanorna förändrats ge nom åren. Efter mötet var det kaffeservering med goda smörgåsar och trevlig samvaro. Samma dag var MHF Skatt kärr med på Väse Mâr ten och bjöd på provsmakning av alkoholfritt öl, 6

9 Eriks bergs mörka Hovmästarlager, vilket var omtyckt. De fick även provsmaka en mous serande jordgubbsdryck samt ta del av MHF:s in formationsmaterial. 150 personer provsmakade. Gösta Örebro För tredje året i rad hade lokalavdelningar na i Örebro län hyrt in sig på Marieberg Galleria för att fira Folknykterhetens dag. Vid södra entrén hade vi ställt upp en bil från olyckan där föraren var rattfull och därigenom blev ansvarig för en ung passagerares död. Dessutom hade vi hyrt en digital storbildsskärm som bl. a. berättade för besökarna om vårt dagsprogram inne i gallerian. Man räk nar med att cirka per soner passerar denna entré en helgdag. Vi hade i år inbjudit tre gäs ter som tillsammans med regionens ordförande sam talade om dagens angelägna ämne, folknykterhet. De inbjudna var en politiker, en representant från be roendecentrum i Örebro och en drabbad förälder. I mel lanakterna kunde besökarna njuta av countrysångaren Bosse Gustafssons här liga sång och musik. MHF-Ungdom från Karlskoga-Degerfors fanns som van ligt på plats med en miniracingbana där barnen fick köra tävling med sina kom pisar. På MHF:s och NBV:s bord fanns informations material, tipsfrågor med fjällveckor som pris och även något att tugga på. Na turligtvis erbjöd vi även be sökarna att bli medlemmar i MHF! Genom NBV hade vi engagerat en brasiliansk förening i Örebro. De underhöll med Capoeira som är brasilianska rytmer dans kamp sport och kultur från sla veriet i Brasilien. Att MHF fick stor uppmärksamhet under dagen fram gick inte minst av alla de barn som gick omkring i gallerian med de gula och blå ballonger vi blåste upp och delade ut. Det blev en lyckad dag, sa Iréne Thelin, projektansvarig för dagen, som tillsammans med ett 20-tal funk tionärer genomförde det av MHF, NBV, ÖLN och MADD ordnade arran gemanget. Nu återstår det bara att rätta de 99 tipskuponger som lämnades in och sen kontakta de tre lyck liga som vunnit varsin fjäll vecka vid vår anläggning i Tandådalen avslutade Iréne. Kurt Hellströms Bil & Allservice Älvsborgsv. 16 KRISTINEHAMN

10 Rapport från Vid vårfesten i fjol fick vi, via filmens hjälp, besöka Afrika. I år tog Linnéa och Lars-Åke Carlsson med oss till Kina. Tala om olika miljöer och natur. På kinesiska mu ren verkade det vara mer män niskor som vandrade sam tidigt, än på ett första majtåg numera i Sverige. Nu har jag sett så många se värdheter i dessa filmer, så jag behöver inte åka till var ken Afrika eller Asien. Jag har heller ingen längtan till den trängsel som tycks råda i Kina. Två husvagnar på mina bästa fiskeställen i nor ra Dalarna, är två vagnar för mycket. Jag kanske skul le passa bättre som eremit? Vi som besökte S:a Löv åsen hade i alla fall en Per Thybeck har träffat en ungdom som klurar på frågorna. trevlig kväll. Vi hade gärna unnat fler människor att uppleva den goda stämning som infinner sig på våra träffar. Den tänkta skogspromenaden i Skärmaboda blev vi tvungna att ställa in. Vår Her re föredrog att vattna ter rängen bland sten och klip por, istället för att ge oss värme och solsken. Där emot sken solen ovanligt nog på Folknykterhetens dag. Även i år var MHF med fler inne och ute vid Mariebergs köpcentrum. Inomhus fick besökarna lyssna på korta föredrag och underhållning. Jag och några till jagade mi nibilar hela dagen. I den skö na solen efter söderväggen visades bland annat den TRE VISE MÄN. Arne Carlsson, Lennart Nilsson och Claes Gustavsson var tre av fem, som skötte bilbanan. Ingegerd Strid höll i kameran och Göran Thörnell var på rymmen. 8

11 Lindesberg Rätt och vett i trafiken Underhållare Bo Gustavsson bjöd på härlig musik och sång. kroc kade bil som tyvärr släck te en ung grabbs liv. Bi len kördes av en berusad yng ling. Alltför många olyc kor och dödsfall sker på grund av onyktra förare av motorfordon. När detta läses har vi i Lin de haft gökotta. Denna gång kan risken vara stor att träffa på någon av skogens damer. En kolmila är rest på platsen, därför kan skogs råna vara där och bevaka milan, så att inte någon tänder den för tidigt. Den 10:e juli har vi planerat för ett besök i Pershyttan. Guidning av hyttan är kl Avgiften står föreningen för då detta räknas som ett kulturarrangemang. De som vill äta mat tillsammans i järnvägsvagnen bör träffas senast kl Menyn finns att läsa på internet. Varmrätterna kostar mellan kronor. Var och en får stå för kostnaderna för resa och mat. Guid ning finns även för gru van kl För information och anmälan till den na träff, kontakta styrelsen några dagar i förväg. Per eller Arne Nu hägrar den sköna sommaren. Tänk att kunna ta bilen ut i det gröna, med en skön stol och kaffekorg och att få njuta av fågelsången och blommorna. Att slip pa höra livets vanliga brus i öronen. Har jag och min sambo tur med vädret i midsommar ska vi få en skön båttur på Dellensjöarna. Kanske nystekt abborre till lunch om min dotter vet var fisken finns. Kan man ha det bättre? Flytväst??? Ta det lugnt i sommartrafiken. Försök undvika alla de som tror att vägarna är en racerbana och alla långtra darna som skymmer sikten i bakfönstret. Vi i Linde önskar er alla, en något så när insektsfri himmel, när ni njuter av en härlig kvällssol. Arne Carlsson Gerd Hyvönen, Erling Svanberg, Monika Ågren, Gunnar Bergqvist och Iris Söder studerar vägmärken. MHF i Skattkärr har läst och diskuterat studiecirkeln Rätt och vett i trafiken. Ledare för gruppen var Gösta Johansson. De fem sammankomsterna hölls på Andstigen, ett äldreboende i Skattkärr. Där upplät Karlstads kommun en samlingssal, gratis. Text och bild: Gösta Johansson Gösta Johansson var cirkelledare. MHF Bergslagen önskar alla sina läsare och annonsörer en riktigt trevlig sommar! Kör med omtanke, hänsyn och respekt! 9

12 Hälsning Den lokala tidningen har publicerat en bild från MHF:s trafi kskola 1969 och frågat vem da men är. Damen heter Sigrid Hernelid och var välkänd i Kristinehamn. Per-Åke Högman som fick 60-årsnål och diplom i samband med Kri sti nehamns avdelningens årsmöte den 24 februari Årsmötesprotokoll från 1953.

13 från Kristinehamn Per-Olof vill gärna visa hur MHF Värmlands 50-årsjubileum skulle friras. 11

14 Årsmöte MHF Campingclub sektion Värmland MHF Camping Club sektion Värm land har av hållit sitt årsmöte i Scout gården i Skåre utanför Karlstad. Ett 15-tal per soner deltog i årsmötet. För handlingarna leddes av Arvo Hyvönen, Skattkärr med Lennart Ringquist, Skog hall som sekreterare. Mötet öppnades med åtföljande parentation. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs likaså den ekonomiska rapporten. Re visorernas berättelse upp lästes. Resultat- och balansräkningen fastställdes. Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet. Beslut togs om kostnadsersättningar. Val förrättades. Ordförande Folke Engström, Sun ne, vice ordförande Solvej Aaltonen, Hällefors, sek reterare Lennart Ringquist, kassör Allan Bergström, Ekshärad, ledamot An dréas Ohlson, Molkom, er sättare Knut Larsson, Karl stad, revisorer Roland Sten bäck och Rune Paulsson, Kristinehamn och revisorsersättare Eva Johansson, Vålberg. Styrelsen får utgöra valberedning. Tekniker och da taansvarig är Folke Engström. Materialförvaltare är Al lan Bergström och Valter Eriksson, Molkom. Arvo Hyvönen hälsade från regionstyrelsen och tac kade för fina insatser för MHF under Han informerade utförligt från region årsmötet i Örebro och ock så om kommande aktiviteter. Roland Stenbäck häl sade från MHF Kristinehamn och NBV Värmland. Han gjorde reklam för boken Ingen ska dö av rattfylleri. Sektion Klöver hälsade via ordförande Folke. Styrelsen får underhandla och besluta om Oxhäljaträff i Molkom i höst. Det blir den 30:e i så fall. Vad gäller den årliga Ta pauskampanjen vid Norsälvens rastplats undersöker ordföranden hur sektionen ska ställa sig till den. Riksträffen äger rum i Fal köping månadsskiftet juni/juli. Årsmötet avslutades. Goda kulinariska inslag som damerna bjöd på omramade årsmötet. Kristinehamn den 29 april 2015 Roland Stenbäck, referent Lille Niklas berättar själaglad för fröken i skolan att han fått syskon. Jasså, sa fröken, vad blev det? Två stycken! Annons i en landsortstidning. Utedass köpes. Tel 070 xxx xx xx Stockholm. Så roligt! Vad ska de heta? Det är inte bestämt ännu, men pappa sa något om jämmer och elände! Årsmöte i Leksand Börje Lång kommer fram och får 60-årsnål och diplom av Karl- Åke Frisén. Nedansiljans MHFavdelnings årsmöte var det första för avdelning efter sammanslagning med avdelningar na i Rättvik och Gagnef-Mockfjärd. Genom sammanläggningen hade medlemsantalet fördubblats. Tidigare år har handlingarna till årsmötet skickats till medlemmarna men nu annonserades i Leksandsbladet och ti digare annons i Ratta Ren bor de räcka. Det var dock bara ett fåtal medlemmar som mötte upp. Kontaktman för avdelningen har va rit Sune Pellas med Bertil Ny gren som hjälp. För att få fler medlemmar har foldern Ingen ska dö av rattfylleri delats ut i post lådor och på tre träffar med åkdon och termos i Leksand. Sammanlagt dela des exemplar ut. En enda ansökan om medlemskap blev resultatet av det försöket. Övriga aktiviteter har varit ett familjrally, utflykt till silversmed i Söder Bergsäng, besök på Hil dasholm, gamla gården i Bunk och glassfabriken i Häl la. Årets sista möte var på Sveasalen i november då Ove Söderlund berättade om kamerans historia och vi sade några av sina dyrgripar. NBV bjöd på kaffe och 19 personer deltog, många med egna kameror av olika ålder. Årsmötet besöktes av Karl-Åke Frisén från regionen. Han redogjorde för regionens olika projekt samt värvningskampanjen för nya medlemmar. Han nämn de också att MHF har fått ny VD. Johan Pålman, ny medlem och NBV-konsulent berättade om verksamheten, som pla nerats under Han ta lade bl. a. om hur RC-bilarna skall användas för att få nya medlemmar. Något pro gram för året fanns inte men skall ordnas när olika besöksmål bestämts. Till kontaktman fram till nästa årsmöte valdes Sune Pellas. Till avdelningen hade ock så kommit diplom och nålar för 60-årigt medlemskap till Bertil Venngren och Börje Lång. Båda från Fu rudal. Bertil Venngren ti digare Rättviks medlem och Börje Lång numera till hörande Mora-Orsa-avdelningen. Båda inbjöds till års mötet för att ta emot sina ut märkelser och Karl-Åke Fri sén delade ut diplom till Bör je Lång medan Bertil Venngren var förhindrad delta. Text: Bertil Nygren Foto: Sune Pellas 12

15 Årsmöte MHF Karlskoga-Degerfors Uttalande vid MHF Karlskoga- Degerfors årsmöte Curt Arne Gisleskog del tog, hälsade och in formerade från re gionen och valdes som mötesordförande. Styrelsen omvaldes i sin hel het med ordförande Anders Persson och ledamöterna Jan Johansson, Tommy Rassmir, Inger Ols son, Lennart Nilsson, Claes Gustafsson, Göran Thörnell, Maj Westergren samt er sättare Lars Johansson. Avdelningen har under året haft en omfattande verk samhet och kommande verk samhetsplan visar på en ur många synvinklar lika om fattande plan, med brett spekt ra: både trivselaktiviteter inom föreningen, utåtriktade projekt och traditionella trafikarrangemang. Fyra medlemmar skulle uppmärksammas för ett långt och troget medlemskap. Håkan Lundqvist 50 år, Maj-Britt Möllberg 60 års medlemskap liksom Nils Karlsson och Gustav Ek vall. Endast Maj-Britt Möllberg deltog. De övriga får sina hedersbetygelser senare. Text och foto: Jan Johansson Även om bilen i bland an vänds som en nö jesmaskin, så är bi len ändå för de flesta en oum bärlig del av vardagen. Till och från jobbet och för öv rigt för att få livet att funge ra. De politiska partierna täv lar om att göra livet surt för bilägare. Höjd fordonsskatt och drivmedelsskatt står på agendan. Regeringen gav för ett tag se dan VTI, Statens väg- och transportforsknings institut i uppdrag att kolla olika for donsslags verkliga samhällskostnader. Där framkom att varje bilist betalar mer än dubbelt så höga sam hällskostnader som bi len medför. Man konstaterar också att många kalkyler, som legat till grund för beräkning av kostnader, byg ger på år gamla siff ror. Hela utredningen kan dras upp på datorn på För pensionärer med sänkt låg pension och per soner bosatta så att de kan ske måste ha två bilar och mot landsbygden som hel het, känns det mycket orätt vist. Kanske bör våra mo tororganisationer tydligare tala om vad bilen betyder och försvara bilens roll i samhället. Utan bilen stannar Sverige! Anders Persson, ordförande Karlskoga- Degerfors MHF Årsmötet i Degerfors antog uttalandet! Maj-Britt Möllberg hedras med diplom och ros för 60-årigt medlemsskap av Anders Persson. 13

16 MHF Kristinehamns påskfest Den 8 april inbjöd MHF Kristinehamn till påskfest. 22 personer kom. Personer från andra MHF-avdelningar var inbjudna och från Karl skoga kom två st och från Sunne kom två, Gunilla Nilsson och Gunnar Flink. Vi bjöd på påskbuffé och där efter kaffe med rulltårtsbakelse. Två lotterier såldes med vinster som var skänkta. Roland Stenbäck höll i frå gesporten och Per-Olov Fall gren skötte filmvisning om dansmusik med bl. a. Kris ter Sjögren, Lotta Engberg, Sten och Stanley m. fl. God hjälp i köket hade vi av Roland Stenbäck, Kenneth Boij och Ruth Fredén. Maten var hemlagad och äggen var från höns som gått fritt ute, alltså ekologiska. Denna fest ska bli en tradition och detta var andra året i rad. Carin Lindh Andersson, ordförande Rapport från Fastingen i Kristinehamn MHF Kristinehamn hyrde en plats på Kungsgatan i Kristinehamn på Fastingen den 29 maj. Vi hade lot teri med fina, skänkta vinster, försäljning av lil jekonvaljebuketter och hembakat bröd. Vidare delade vi ut informationsmaterial om MHF. De besökande bjöds även på karameller och godtemplardricka. Många personer besökte vårt stånd och det blev många trev liga pratstunder. Vädret var inte det bästa, kallt och blå sigt och vi hade otur att få en plats i skuggan. Precis när vi sålt färdigt och det var dags att plocka ihop kom det en riktig regnskur, så vi hade tur ändå. Det var undertecknad, Roland Stenbäck och Per-Olov Fall gren som skötte ruljansen. Efteråt var vi hembjudna till Ruth Fredén på kaffe och hembakat bröd. Det var gott att värma sig med, för vi var genomfrusna. En trevlig dag som vi gärna gör om. Nästa gång blir det på höstmarknaden i Kristinehamn. Hälsningar från Kristinehamn, gm Carin L Andersson Trafikkväll i Degerfors församlingshem torsdag 1 oktober 2015 kl Roland Sandberg, ordförande i Nerikes Fordonshistoriker kåserar. Information från Trafi kskolan med mera nyttig information kommer att ges under kvällen. Vi bjuder på kaffe! Varmt välkomna! Även andra MHF avdelningar inbjuds. Hälsningar Styrelsen för MHF Karlskoga-Degerfors 14

17 MHF Örebro läns Fjällgård Välkommen att bo hos oss i Tandådalen, Sälen! Vi erbjuder lugnt och trivsamt boende veckovis eller enstaka dagar i fjällmiljö för aktiv fritid eller avkoppling! Lotteriet med extremt hög vinstchans Till varje dragning säljs lotter. Med en lott har du exakt en chans på tusen att vinna. Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri. Du kan prenumerera på lotter. Då betalar du 100, 200 eller 300 kr via autogiro varje månad. Dragningarna sker en gång i kvartalet. Varje lägenhet är 45 kvm stor och har 4 6 sängplatser i två separata sovrum. Toaletter, duschar och bastu är ny renoverade. Fullt utrustade kök i varje lägenhet. I huvudbyggnaden finns en stor samlingssal och bastu. VINSTPLAN 100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst kr 200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst kr 300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst kr Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren! Vill du ha En Chans på Hundra? Bilda ett spelbolag inom lotteriet så kan du och nio av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra. Anmäl spelbolaget här: Överskottet från lotteriet går direkt till MHF:s arbete mot alkohol och droger i trafiken! Lotteritjänst tel MHF-are erhåller rabatt på hyran som är kr under högsäsong och kr under lågsäsong. Välkommen ringa för bokning eller frågor! Vår hemsidesadress är: 15

18 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagens lokalavdelningar Värmland Arvika Veine Wallin Ö:a Esplanaden Arvika tel: Filipstad Erland Jerresand Selma Lagerlöfs v Filipstad tel: Hagfors-Ekshärad Gunnar Berglund Nore Långolas Ekshärad tel: Karlstad Sune Kartman Vändgatan 1B Skogall tel: Kristinehamn Carin Lind Andersson Gökhult Åtorp tel: Lysvik Krister Haglund Gamla v Lysvik tel: Munkfors går samman med Ullerud-Forshaga under året Skattkärr Arvo Hyvönen Göstahult Karlstad tel: Storfors Alf Andersson Lillforsv Storfors tel: Sunne Gunnar Flink Önsby Sunne tel: Torsby Mats Mattsson Vittjärn Torsby tel: Ullerud-Forshaga Sven Åke Dedorsson Rådjursv Deje tel: Årjäng Bo Danielsson Brunnsv Årjäng tel: TRE AV FYRA BARN ÖVERLEVER CANCER Stöd Barncancerfonden PG Tel

19 Region Bergslagen 2015 Ordförande/postmottagare i MHF Bergslagen Dalarna Dala Mitt Olof Lenngren Stiftelsev. 3 G Gustaf tel: , Malung Dennis Andreasen Rågsveden Äppelbo tel: Nedansiljan Sune Pellas Västberg Leksand tel: Örebro Län Askersund/Laxå Iréne Thelin Tempelkärrsv Örebro tel: , Karlskoga/Degerfors Anders Persson Långåsen PL Åtorp tel: Kumla/Hallsberg Karl-Åke Frisén Köpmangatan Kumla tel: , Lindesberg Per Thybeck Rönnbärsv Lindesberg tel N:a Hjälmarbygden Kjell Carlsson Slyte Lillkyrka tel: Nora/Hällefors Göran Carlsson Vågmästargatan Nora tel: Örebro Hans Nordén Djurklovägen Odensbacken tel: NBV Värmlands Verksamhetskonferens Representanter för NBV Värmlands med lems- och samarbetsorganisationer, sam arbetsgrupper och cir kelledare samlades på Rans bergs Herrgård för att diskutera utvecklingen av folkbildningsverksamheten inom NBV och våra organisationer. Vi startade med mingel in nan vi bjöds på en välsmakande måltid. Vi delades upp i tre grupper i vilka NBV:s Verksamhetsutvecklare (nya namnet för studiekonsulenter) pra ta de om *spelet Coach Board Game*. Arbetet med våra nya svenskar. * Läsecirklar. Vi provade spe let, diskuterade och bytte erfarenheter. Intressant var att cirkelledare fanns med i grupperna och kunde ge sina tips och erfarenheter. Efter kaffestunden med en god chokladkaka samlades alla och distriktsorganisationerna presenterade vad de jobbar med just nu. Sista passet diskuterade vi kommande verksamheter och minglade runt och skrev synpunkter. Vi tackar NBV:s personal för en intressant afton! Gunilla Deltagarna under Verksamhetskonferensen samlad på Ransbergs trappa. Foto: Jessica Hagman NBV 17

20 Grötfest i Degerfors Grötfesten 2014 ägde rum 7 december i Degerfors församlingshem, Kristinehamnsavdelningen var med på festligheterna. Ivan Persson från Tiveden hade med ett bildspel att förevisa. Text och bild: Jan Johansson Lennart Nilsson, Evert Dahlén och Viola Elofsson lät sig väl smaka. Elin, Göran Thörnell, Elvy Nilsson och Maj Westergren. Lite pyssel hann Elin och Frida med. Några av gästerna från bl. a. Kristinehamn. Claes Gustafsson, Harry Forsman, Yvonne Ericsson och Frida Johansson. 18

St cket. Barndiabetesfonden. De slog ett slag för Barndiabetesfonden. se sid 13

St cket. Barndiabetesfonden. De slog ett slag för Barndiabetesfonden. se sid 13 NR 3 2011 ÅRG. 18 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens riksförening Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria St cket Barndiabetesfonden De slog ett slag för Barndiabetesfonden

Läs mer

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET?

Missionären. Nya grepp för Hjälpaktion prövas. En hel del att uppleva på L99 TACK GUD ATT JAG LEVER! FINNS DET ETT SLUT PÅ HELVETET? N R 9 S E P T E M B E R 1 9 9 9 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland Nya grepp för Hjälpaktion prövas Hjärta för behoven i u-länderna finns i alla generationer.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI

Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI Nr 4 oktober 2010 TEMA: SÅ BOR VI HYRESGÄSTER I VÄSTER är en tematidning för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige ÖPPETTIDER Måndag torsdag 08.30 16.30 Fredag 08.30 14.00 ADRESSÄNDRINGAR register.vastrasverige@

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 ÖSTERSUND ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 Framtidens stad så ser den ut FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK Miljömärkt Östersund först i Sverige! ledare Klimatfrågan har varit het i Östersund

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

GRATTIS Christer Karlsson 60 år

GRATTIS Christer Karlsson 60 år Nr: 2 / 2011 VÄGEN ut SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE GRATTIS Christer Karlsson 60 år I detta NummER: KRIS I almedalen KRIS GRuNdaRE 60 år KRIS I almedalen Nytt projekt med BRyGGaN

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo

NÄR KONTAKTEN. Information om När socken. Laisn hambo Laisn hambo Ainsummen i en laisn hambo när soli gat i buck u summan seglar bort, ja dansar i säiste summarkväldar en laisn hambo me mi självar. Tankar di surrar kring som beiar u pekar vägen äut u vait

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

nytt FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 408 FT Ådalen har högt flygande planer Skapa lönsamhet genom samarbeten CSF MultiOne/AgriOne Mångsysslarna Allt du behöver! 27808 pen SL35DT har 31 hk, 1000 kg

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Missionären. Adventkyrkan i

Missionären. Adventkyrkan i N R 6 J U N I 1 9 9 8 Missionären Tidning för Sjundedags Adventistsamfundet i Sverige och Svenskfinland ADRA Global village stor succé Människors olika levnadsvillkor världen över speglades i en stor utställning

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET

ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET ATT ARBETA MED Alkohol och Narkotika i KLASSRUMMET - ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR Sammanställt av Maria Asklund, Kristianstads kommun Inledning Det här är ett kompendium till dig som är lärare eller annan

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer