På jakt efter källorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På jakt efter källorna"

Transkript

1 FÄLTETNOLOGEN CONNY ANDERSSON 1:2011 På jakt efter källorna Dokumentation av vattenkällor på fasta Åland och Vårdö 2010 FÄLTETNOLOGEN CONNY ANDERSSON den 16 januari 2011 Skriven av: Conny Andersson

2 På jakt efter källorna Dokumentation av vattenkällor på fasta Åland och Vårdö 2010 Inventering av vattenkällor på Åland Uppdraget Den 10 december 2009 fick jag i uppdrag av Ålands landskapsregerings miljövårdsbyrå att under en månads tid inventera vattenkällor på Åland. Arbetet skulle inledas och fullföljas så snart naturförhållandena medgav, vilket innebar att projektet startade i januari 2010 och fortgick fram till och med sommaren 2010 då källäget var så gott att projektet blivit allt mer omfattande. Eftersom jag ville få en så bred rapport som möjligt, fortsatte jag arbetet också efter att projektmånaden egentligen var avslutad. Tillvägagångssättet Arbetet inleddes med att sammanställa en förteckning över de personer på Åland som innehar kunskap om gamla vattenkällor och brukandet av dem. Jag hade redan fått många tips från Miljövårdsbyrån. Då emellertid januari månad inleddes med extrem kyla och snö inledde jag arbetet med att ringa in källor med hjälp av intervjuer. En stor del av den första fasen gick ut på att i första hand samla in information per telefon. Projektet indelades i två faser: 1. Intervjuande under januari-februari, 2. Fältdokumentation under våren och sommaren. Jag har försökt att inventera källor med så stor geografisk bredd som möjligt, främst på fasta Åland, men jag har även gjort två inventeringar i Vargata och Vårdöby. Dessutom finns i bilagorna en intervju rörande vattenkällor på Kumlinge. Det har varit ett lärorikt och inspirerande arbete, för att inte säga en sann källa till kunskap! Rent allmänt kan konstateras att kännedomen om källorna på Åland är på upphällningen. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till viss mån att öka kunskapen om dem, vilka använts av en majoritet av de åländska hushållen i gången tid. Kastelholm, den 16 januari 2011 Conny Andersson

3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Källorna på Åland 1. Eckerö 1.1. Storby Kyrkoby och Överby byar 5 2. Finström 2.1. Bamböle Kulla Svartsmara Geta 3.1. Bolstaholm Östergeta Jomala 4.1. Jomala by Saltvik 5.1. Haraldsby, Kuggböle och Haraldsby Bertby Nordöstra Saltvik Strandzonen, källor i sjön Åsgårda Sund 6.1. Finby (med Estvik) Nöden i Finby Tegelbrukskällan i Kastelholm Källan vid Hellströms Prästgården Prästö Vårdö 7.1. Vargata Vårdö by 42 Bilagor: 1. Sagespersoner Intervjuer Ej undersökta källor Undersökta (även delvis) källor 72 Sid.

5 1

6 Källorna på Åland 1. Eckerö I Eckerö gjordes två fältbesiktningar, den ena i Storby och den andra i Kyrkoby och Överby byar. Jag intervjuade pensionerade sjöbevakaren Erik Eriksson (Storby) och pensionerade kantorn Börje Österlund (Överby). Den första arbetsfasen, intervjuerna, utfördes på vintern, medan fältbesiktningarna genomfördes sommaren Storby KARTA 1. DE TRE INVENTERADE K ÄLLORNAS LÄGE I STORBY. (KARTA ÅLR) I Storby besiktigades tre kända vattenkällor, men samtliga har gjorts om med tiden, numera är de alla försedda med cementringar. Erik Eriksson nämner också ett flertal andra källor i intervjun, men han tror inte att dessa är riktiga källor, utan i stället brunnar. En känd källa som inte inventerats i detta sammanhang är den vid Storfjärdskojan på Västerön inom samma by. Förr brukade de som fiskade i området gräva en grop i sanden för att få dricksvatten, men numera har källan försetts med en brunnstimra ovanpå. Brunnen är fotodokumenterad från tidigare, men dock inte uppmätt (Se bilaga 3). 2

7 Källan i Källhagen eller Masans källa Data Position: N E Utförande: Cementringar Brunnstimra i trä Diameter: Djup: Cirka 150 cm. Cirka 3 meter. Vattenkvalitét: Klart Ej strömmande Miljötyp: Påverkan i omr: Gräsmatta intill byväg. I närheten av byggnader. Liten påverkan Markägare: Göran Sidén Djurö, Stockholm Tidigare var denna källa, som då låg på ett bete alldeles intill gärdesgården, stensatt. Den användes ofta av bybor då det rådde torka i området. Källområdet har sedermera moderniserats, numera är källan omgiven av en gräsmatta alldeles intill byvägen. Källan, som är övertäckt med en brunnstimra, är i dagens läge försedd med cementringar. Vatten tas inte därifrån längre. BILD 1. KÄLLAN SEDD FRÅN NORDOST. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) 3

8 BILD 2. ANDERSSON I DOKUMENTERARTAGEN, KÄLLHAGSKÄLLAN I FOKUS. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) Den gamla källan i rån mellan Hambergs och Hedengrens i Storby. Se bilaga 3, Ej undersökta källor Källan invid Krogarviken Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 4

9 1.2. Kyrkoby och Överby byar KARTA 2. KÄLLAN SOM DOKUMENTERADES I ÖVERBY DEN 5 JULI (KARTA ÅLR) Inför fältbesiktningarna i Kyrkoby och Överby byar kontaktade jag ortsbon Börje Österlund, som har god lokalhistorisk kännedom. Vi inventerade inledningsvis Överby, där Österlund är bosatt, för att sedan fortsätta till grannbyn Kyrkoby. Ett flertal av källorna är numera bortgrävda, endast någon av dem finns fortfarande kvar. 5

10 Överbykällan på Ollas fårbete Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Cementringar med lock. 115 cm Okänt Handpump Vattenkvalitét: Klart vatten - Miljötyp: Gammalt igenväxt fårbete. Påverkan området: i Ingen Markägare: Ollas i Överby, släkten Lindqvist. Vi besökte inledningsvis den gamla vattenkällan på gården Ollas mark ute på ett gammalt igenväxt bete norr om bykärnan. Förr stod källan och kokade över i det fria, men byalaget har på senare tid lagt dit cementringar och och försett den med en handpump. BILD 3. KÄLLAN PÅ FÅRBETET I ÖVERBY, ECKERÖ. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) 6

11 BILD 4. KÄLLAN SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) Kyrkoby Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 2. Finström 2.1.Bamböle Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 7

12 2.2. Kulla KARTA 3. VATTENKÄLLAN I SÖDRA KULLA, FINSTRÖM. (KARTA ÅLR) 2.2. Källan i Kulla Data Position: N E Utförande: Cementring Öppen Diameter: 150 cm diam. Djup: Cirka 30 cm Vattenkvalitét: Klart, växtlighet Strömmar ej Miljötyp: Björkar, al, i åkerkant intill dike. Påverkan i omr: I kanten av odlingslandskap/ skogsmark. Markägare: Roland Danielsson 8

13 Den 27 maj inventerade jag en vattenkälla i södra Kulla i Finström tillsammans med ciceronen Uffe Andersson, bosatt alldeles i närheten. Källan, som nästan helt är omgärdad av åkrar, ligger i närheten av ett dike. I närområdet har det funnits bebyggelse i äldre tider, men det är numera främst ett öppet odlingslandskap. BILD 5. KÄLLAN ÄR INNESLUTEN I EN CEMENTRING, PÅ FOTOT SEDD FRÅN ÖSTER. I BAKGRUNDEN SES UTFALLSDIKET. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) BILD 6. SAMMA KÄLLA SEDD UR ETT LITE BREDARE PERSPEKTIV. I BAKGRUNDEN SES ÅKERN I VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) 9

14 2.3. Svartsmara KARTA 4. VATTENKÄLLORNA, AV VILKA ÄR FULLSTÄNDIGT UNDERSÖKT, I SVARTSMARA. (KARTA ÅLR) Källan i Norrhagan Data Position: N E Utförande: Grävd grop med trätunna. Diameter: Djup: 40 cm 100 cm Vattenkvalitét: Klart vatten Ej rinnande Miljötyp: Gammalt hästbete, nuv granskog o sankmark. Påverkan i omr: Ingen större påverkan. Markägare: Pellas, Leif Sundberg. 10

15 På Valborgsmässoaftonens eftermiddag åkte jag till Svartsmara i Finström, där Anne-Maj Karlsson skulle förevisa några av de källor som hon tidigare berättat om då jag intervjuade henne i vintras. Inledningsvis åkte vi till den nordligaste källan i Norrhagen, som är ett gammalt sankt, numera granbevuxet hästbete. I Anne-Majs barndom var växte det enbart björkar där. På områdets östra sida ligger Svartsmaraströmmen, vilken vid besiktningstillfället var till bredden fylld med vatten. Strömmen går från Storträsket i söder ut emot Rågetsböle i norr. BILD 7. BYBORNA ALFONS LUND OCH ANNE-MAJ KARLSSON LETAR EFTER KÄLLAN I NORRHAGAN. ÄVEN MARKÄGAREN LEIF SUNDBERG DELTOG SENARE I EXPEDITIONEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) BILD 8. KÄLLAN, SOM VID FOTOTILLFÄLLET TYVÄRR ÄR GRUMLIG PÅ GRUND AV ATT EN KÄPP JUST PETATS NER I DEN, SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) 11

16 BILD 9. SVARTSMARA STRÖM PRECIS ÖSTER OM KÄLLAN I NORRHAGAN. (FOTO CONNY ANDERSSON, 30 APRIL 2010) Övriga källor i byn Gällande de övriga hittills inte undersökta källorna (Mejerikäldan, källan vid Bod-Gretas åker och källan i Mogräva) hänvisas till bilaga 3. Som kuriosa kan slutligen nämnas att det även finns källådror i Svartsmaraströmmen alldeles intill Anne-Maj Karlssons hus i södra delen av byn. Invid strömmen har en stentrappa anlagts och där tog man dricksvatten länge. Anne-Maj berättar även att då man pålade för den nya bron i norr så sprutade det länge som en springbrunn vid pålningshålen. BILD 10. SVARTSMARA STRÖM UNDER RESTAURERING I BÖRJAN AV 1900-TALET. (FOTOT LÅNAT FRÅN SVARTSMARA BY) 12

17 3. Geta 3.1. Bolstaholm KARTA 5. VATTENKÄLLORNA OCH I BOLSTAHOLM, GETA. (KARTA ÅLR) 13

18 Källan i Södra Finnvik Data Position: N E Utförande: Fastsatt vid nyodling. Diameter: - Djup: - Vattenkvalitét: Aning rostigt - Miljötyp: Öppen åker omgiven av björkar och ekar. Påverkan i omr: Markägare: Källan fastsatt vid nyodling i talets början. Henrik Sundberg BILD 11. SÖDRA FINNVIKKÄLDAN LIGGER NUMERA I EN ÅKERKANT OCH DEN SATTES FAST VID NYODLING I BÖRJAN AV TALET. MEN FORTFARANDE SAMLAS DET EMELLANÅT VATTEN DÄR KÄLLAN I TIDEN LEGAT. FOTO FRÅN SYDVÄST.(FOTO CONNY ANDERSSON 3 JUNI 2010) 14

19 Källan i Tallbacka Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Vattenkvalitét: Cirkelrund grop 90 cm Cirka 65 cm Fylld med ruttnande löv. Bör rensas ur före vattentest! Gasbubblor uppstod då en käpp slogs ner. Miljötyp: I sluttning mot öster. Tall- och granskog ovanför, lummig strandlinje. Påverkan i omr: Markägare: Ellinjegata något N om, annars orörd miljö runt källan. Henrik Sundberg Ett gammalt torp uppe i N. BILD 12. KÄLLAN I TALLBACKA I STRANDLINJEN NEDANFÖR EN SLUTTNING MOT ÖSTER. FOTO FRÅN SÖDER. (FOTO CONNY ANDERSSON 3 JUNI 2010) 15

20 3.2. Östergeta Hänvisas till intervju med Karl Jansson. Se bilaga 2, intervjuer. 4. Jomala 4.1. Jomala by Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5. Saltvik 5.1. Haraldsby, Kuggböle och Kvarnbo Gällande Haraldsby och Kuggböle, se bilaga 3, Ej undersökta källor. KARTA 6. VATTENKÄLLAN I SANDVIK, KVARNBO.(KARTA ÅLR) 16

21 5.1.1 Källan i Sandvik, Kvarnbo Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Grävd grop. Cirka 80 x 50 cm Ett spadblad Vattenkvalitét: Brunt vatten, igenväxt. Ej strömmande Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Opåverkad strandmiljö med al-, björk-, och granskog. Opåverkad strandmiljö Frej Bomanson Cirka 15 meter från sandstranden. BILD 13. VATTENKÄLLAN I SANDVIK DÖLJER SIG UNDER EN STOR STEN, VILKET GÖR DEN SVÅR ATT UPPTÄCKA OM MAN INTE KÄNNER TILL DESS LÄGE FRÅN FÖRUT. (FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) 17

22 BILD 14. PÅ DENNA NÄRBILD SES KÄLLAN UNDER STENEN. KÄLLAN ÄR ÄNNU DJUPARE LÄNGRE IN UNDER STENEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) BILD 15. DETALJBILD AV SJÄLVA KÄLLAN, AV VILKEN CIRKA HÄLFTEN AV DESS YTA SYNS.(FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) 18

23 5.2 Bertby Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5.3 Nordöstra Saltvik Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5.4 Strandzonen, källor i sjön Se bilaga 2, Intervjuer Åsgårda by KARTA 7. KÄLLORNA I ÅSGÅRDA. (KARTA ÅLR) Åsgårda är en by som präglas av fornlämningar och kulturmarker med en intensiv torpbebyggelse. Den pensionerade polisen och bonden Ingmar Berthén är sagesman gällande vattenkällorna i byn. Han berättade om källorna i en tidigare intervju och vi skulle nu se på några av dem i verkligheten. 19

24 Ängeskäldan Data Position: N E Utförande: Stensatt Diameter: 120 cm Djup: Cirka 100 cm. Vattenkvalitét: Klart Strömmande Miljötyp: Öppen åker Gräsväxt Påverkan i omr: Åkerlandskap Markägare: Vi åkte inledningsvis till hemmanet Vassböle för att besiktiga en av de bättre källorna som finns i området. Källa 5.5.1, som varit större tidigare, ligger ute på en åker söder om egentliga hustomten. Källan har delvis stenats fast för att odlingsmarken skall kunna användas bättre. BILD 16. ÄNGESKÄLDAN, SOM NUMERA ÄR STENFY LLD I BOTTEN, SEDD FRÅN SÖDER. KÄLLAN HAR ALDRIG VARIT DJUPARE ÄN EN METER. TILL HÖGER SES DESS LÄGE I FÖRHÅLLANDE TILL VASSBÖLE MANGÅRD SOM SKYMTAR FRAM EMELLAN ENBUSKARNA. KÄLLAN LIGGER SÖDER OM MANGÅRDSBYGGN ADEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 2 MAJ 2010) 20

25 Kvastkärrskäldan DATA Position: N E Utförande: Grävd Lerbotten Längd x bredd: 250 x 120 cm Djup: Cirka 50 cm Igenslammad Vattenkvalitét: Klart Strömmar ej Miljötyp: Gamla igenväxta åkrar, hästbeten. Påverkan i omr: Markägare: Skogshyggen intill Ingmar Berthén Gräsväxt Sedan fortsatte vi färden längs landsvägen mot Hamnsundet för att efter ett par hundra meter svänga västerut på grusvägen ner mot nästa källa, på kartan kallad Kvastkärrskäldan. Vi går sista biten till fots längs en skogsväg västerut mot själva Kvastkärr. I området anlades tre torp i början av 1800-talet och landskapet präglas fortfarande av spåren efter gammal åkermark och hästbeten. Det sista torpet försvann i början av 1920-talet, men spåren efter flitiga händer ses tydligt fortfarande i sluttningen mot öster. Där finns bl.a. stenfötter, källare med mera. I närheten finns ytterligare en brunn, förr använd höst och vår. Annars användes Kvastkärrskäldan eftersom den höll vatten bra. Rester av en gammal gärdesgård finns söder om källan. BILD 17. KÄLLAN I KVASTKÄRR I ETT LANDSKAP PRÄGLAT AV GAMLA ÅKRAR OCH HÄSTBETEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 2 MAJ 2010) 21

26 Det finns även en inspelad intervju med Ingmar Berthén, se bilaga Sund 6.1. Finby (med Estvik) KARTA 8. DE TRE INVENTERADE KÄLLORNA, VARAV EN KAN VARA EN BRUNN I FINBY, SUND. (KARTA ÅLR) 22

27 Källan i Estvik Data Position: N E Utförande: Cementringar Lock Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: 100 cm diameter 60 cm Strandkanten Finby samfällda Nere i Estvik, som hör till Finby by, finns två vattenkällor som jag tipsades om av Bror-Anders Källroos, ursprungligen från Sund. Den första källan ligger på samfälld mark alldeles nere i strandkanten. På källans östra sida har en stenmur byggts upp för att skydda den mot isen. Källan har använts av lumparfiskare, som fiskade bl. a kring Gränskär. BILD 18. KÄLLAN NERE I ESTVIK SEDD FRÅN SYDVÄST.(FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 23

28 BILD 19. NÄRBILD PÅ KÄLLAN NERE I ESTVIK. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) Tegelbruksbrunnen Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Cementring 100 cm diameter. Cirka 60 cm. Vattenkvalitét: Igenslammad med löv och växtrester. Miljötyp: Öppet bete med skogskant i söder. Ett kärr intill. Påverkan i omr: Endast en grusväg. Gamla husgrunder Markägare: Kullans i Finby Det är oklart om följande källa faktiskt är en källa eller om det är en brunn, men den kallas i alla fall för Tegelbruksbrunnen och ligger på ett hästbete nere i norra delen av Estvik. På betet finns kärr och ett flertal husgrunder och tegellämningar. På platsen har ett flertal tegelbruk funnits, det största var i gång under bomarsundstiden. 24

29 BILD 20. TEGELBRUKSBRUNNEN NERE I ESTVIK SEDD FRÅN SÖDE R. BOTTEN I BRUNNEN ÄR D OCK IGENSLAMMAD MED LÖV OCH VÄXTRESTER.(FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 6.2. Nöden i Finby (Se karta i inledningen av kapitlet.) Data Position: N E Utförande: Cementringar Som resulterat i att källan slutat flöda. Längd x bredd: 100 cm i diameter. Djup: Cirka 90 cm. Tjockt med växtrester på botten. Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: På slänt intill utfallsdike invid byvägen. Tillhör Lundgrens i Finby. Den var förr en viktig källa invid ett utfallsdike vid Södra Finbygatan i södra delen av byn. Källan användes av hela byn under svåra torrtider. 25

30 BILD 21. KÄLLAN SEDD FRÅN ÖSTER. DEN LIGGER ALLDELES INTILL UTFALLSDIKET OCH VÄGBRON VÄSTER OM SÖDRA FINBYGATAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 6.3 Tegelbrukskällan i Kastelholm KARTA 9. TEGELBRUKSKÄLLAN I KASTELHOLM. (KARTA ÅLR) 26

31 Data Position: N E Utförande: Timrad Grova stockar Längd x bredd: Djup: 230 x 230 cm Över 2 m Vattenkvalitét: Grumligt i gråton. Ej rinnande Miljötyp: Lummigt och vattensjukt läge. Påverkan i omr: Intill åker Dike, närliggande tall- och granskog. Markägare: Henning Karlsson På området har det i tiden funnits ett tegelbruk, som anlades av Ehrenmalm på Kastelholms kungsgård. Man kan fortfarande se spåren efter tegelugnar och andra grunder. Källan har troligtvis anlagts för brukets räkning, men sedan börjat användas av byborna. BILD 22. TEGELBRUKSSKÄLLAN SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 20 MAJ 2010) 27

32 BILD 23. TEGELBRUKSKÄLLAN I NÄRBILD. (FOTO CONNY ANDERSSON 20 MAJ 2010) 6.4. Källan vid Hellströms Se bilaga 2, Intervjuer. 6.5 Prästgården i Sund KARTA 10. KÄLLORNA I PRÄSTGÅRDEN, SUND. (KARTA ÅLR) 28

33 Källan vid Bromans/ Saarnios torp Data Position: N E Utförande: Stenlagd Med trälock Längd x bredd: Djup: 40 x 40 cm 64 cm Vattenkvalitét: Klart, sandbotten Strömmar sakta ner för sluttningen. Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Bergssluttning mot kyrksundet. Torpbebyggelse o nyare sommarstuga. Används bl.a. av Bromans. En hel del cementringar i närområdet. Den första källan som inventerades i Prästgården ligger i närheten av torpet Bromans under Jussbölebergen på södra sidan om Kyrkströmmen eller Bromansströmmen. Edvin Sundqvist, som är uppväxt vid torpet (f. 1923), berättar att källan vid Bromans/Saarnios flödar över året runt. Den är inte stor, cirka bara en meter djup och där kunde man ta ämbar vatten i gången. Efter någon timme kunde man ta lika mycket vatten igen. När de öste källan tom på somrarna och rengjorde den så syntes virveln på botten när den fylldes upp igen. I Edvins minne frös den bara under krigsvintrarna då det var riktigt kallt. Två familjer tog vatten därifrån både åt sig och åt husdjuren. Länge togs även vatten till en stuga som senare byggdes på en höjdplatå ovanför. (Edvin Sundqvist ) BILD 24. EDVIN SUNDQVIST I PRÄSTGÅRDEN BY BERÄTT AR OM KÄLLORNA I TRAKTEN KRING KYRKAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 13 JANUARI 2010 ) 29

34 BILD 25. KÄLLAN INVID BROMANS/ SAARNIOS TORP SEDD FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) BILD 26. DEN STENLAGDA KÄLLAN MED SANDBOTTEN SEDD UPPIFRÅN. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) 30

35 Källa(brunn?) vid Prästgårdstorpets gamla husgrunder Data Position: N E Utförande: Stenlagd Trälock Längd x bredd: Djup: > 200 cm Vattenkvalitét: Klart Svagt strömmande mot S. Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Domin. gran- och tallskog, sankmarker. Gammal bebyggelse, utdikat i närheten. Sedan fortsatte jag över Strömsäng mot nästa mål, det gamla prästgårdstorpets tomt, norr om landsvägen mot Björby. Edvin Sundqvist berättar att det fanns en stor källa där uppe i skogskanten. Torpet Bromans hade under växtssäsongen sina kor intill efter att prästgårdens marker delats upp. Korna ville inte gå dit för att dricka själva då kanterna var så mjuka. Förr det var det öppet bete, men på 1960-talet planterades området igen med tallskog. Edvin omtalar också att det skall finnas en grävd brunn någonstans i närheten. Jag är inte helt säker på att det är källan jag dokumenterat eftersom den är stensatt som en brunn, men jag inventerade torpområdet omkring och hittade ingen annan grop som skulle stämma in på beskrivningen. Lite längre västerut ovanför åkern intill en gammal grund fanns några mindre gropar in i skogen, men de var helt torrlagda. Jag har dock senare fått tips om att det är möjligt att källan låg i en åker, men att den förra satts fast. Den dokumenterade brunnen är försedd med ett enkelt trälock. 31

36 BILD 27. KÄLLAN ELLER BRUNNEN, SOM NUMERA ÄR FÖRSEDD MED ETT NYLAGT LOCK, SEDD FRÅN NORDOST NER MOT DALEN. OMRÅDET MYCKET PRÄGLAT AV GRANAR OCH KÄRR. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) Källan intill f d Ida Virtanens torp Data Position: N E Utförande: Rektangulär grop Förr timrade sidor. Längd x bredd: Cirka 300 x230 cm Lövtäckt botten med mossor på sidan. Djup: 70 cm Vattenkvalitét: Alldeles klart Rinner sakta mot diket S om. Miljötyp: Omgiven av granar, tallar och mossa. Påverkan i omr: Nära diket och bygdevägen mellan Sundby och Björby. Markägare: Nästa källa ligger alldeles intill vägkanten väster om Prästgårdstorpet. Förr hämtade församlingsborna vatten när de skulle vattna gravarna på kyrkogården. Edvin Sundqvist berättar att de förr till och med kylde mjölkdunkorna i den. Källan var på den tiden försedd med trävirkesstomme och vattenmängden räckte till cirka trettio djur. 32

37 Även församlingens ladugård försågs med källvatten genom trärör från källan. OBS! Källan ligger väldigt nära landsvägen (endast cirka sju meter n om den). BILD 28. KÄLLAN LIGGER I TÄT SKOGSMILJÖ INVID F D IDA VIRTANENS GAMLA TORP. (FOTO: CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) Källan (brunn?) i Prästgårdens gamla trädgård Se bilaga tre, ej undersökta källor. BILD 29. BRUNNEN MED STENLAGD KANT OCH TRAPPA I SUNDS PRÄSTGÅRDS TRÄDGÅRD. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) 33

38 Bakgrundsinformation vid inventering: - Kurt Husell, Kastelholm - Edvin Sundqvist, Prästgården Prästö KARTA 11. VATTENKÄLLORNA PÅ PRÄSTÖ I SUND. (KARTA ÅLR) Källan på sydöstra Prästö Den 27 april visade prästöbon Håkan Mattsson de viktigaste källorna på Prästö. Vi besökte inledningsvis en källa på sydöstra delen, där det funnits en gammal lastarplats och en simstrand intill. Platsen har även använts som färjläge vissa tiden. I närheten av källan finns en husgrund. 34

39 Data Position: N E Utförande: Timra Det mesta bortruttnat. Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: 110 x 100 cm 90 cm Klart källvatten Miljötyp: Tydlig avrinning mot sjöstranden i söder. En rännil går förbi på västra sidan. Påverkan i omr: Omgiven av björkar och granar. Husgrund närheten. i Markägare: Ålands landskapsregering BILD 30. KÄLLAN SEDD FRÅN SYDOST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) 35

40 BILD 31. KÄLLAN FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Vi fortsatte sedan färden upp mot Kilsviken i nordväst där det finns flera källor i närheten av simstranden Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Grävd grop Mot berget Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: 100 x 100 cm 20 cm Klart Miljötyp: Sandstrand med berg i söder. Påverkan i omr: Ingen Markägare: Ålands landskapsregering 36

41 BILD 32. KÄLLA SEDD FRÅN NORDVÄST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) BILD 33. KÄLLA FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Grop 140 x 50 cm 20 cm Rostfärgat Miljötyp: Sandstrand med berg i söder. Påverkan i omr: Ingen Markägare: Ålands landskapsregering 37

42 BILD 34. KÄLLA SEDD FRÅN ÖSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Grop 70 x 130 cm 20 cm Rätt så klart, lite algblandat. På stranden alldeles i vattenbrynet. Ingen Vattnet rinner ut i sjön. Markägare: Ålands landskapsregering 38

43 BILD 35. KÄLLA FYRA FRÅN SYDVÄST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) 39

44 7. Vårdö 7.1. Vargata KARTA 12. KÄLLAN PÅ SÖDERÖJEN I VARGATA. (KARTA ÅLR) 7.1. Källa på Söderöjen, Vargata. Data Position: N E Utförande: Cementringar med lock Diameter: Djup: 116 cm Cirka 34 cm Vattenkvalitét: Alldeles klart Uppjäst sand Miljötyp: Påverkan i omr: Gammalt kobete. Lummig strandlinje med granar. Skogsuthuggning alldeles ovanför. Cirka 8 meter N om strandlinjen. Sommarstugor cirka 100 m öster om k. Markägare: Maria o Vesa Koivisto Granlids. Hansas nr 4 40

45 Källan ligger i Vargata, närmare bestämt på Granlids gamla kobete på Söderöjen. Källan, som sedermera försetts med cementring och lock, ligger cirka 8 meter från strandlinjen. Aslög och Tord Granlid, som tidigare ägt en stuga alldeles intill, använde källan förr. Det finns fler ute i vattnet i området, bl.a. i Listersby sund. BILD 36. VATTENKÄLLAN PÅ SÖDERÖJEN, NOTERA VATTENSPEGELN I ENA KANTEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) BILD 37. KÄLLAN SEDD FRÅN STRANDLINJEN I SÖDER. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 41

46 BILD 38. DEN LUMMIGA STRANDLINJEN ALLDELES SYDVÄST OM KÄLLAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 7.2. Vårdö by KARTA 13. KÄLLAN I KÄLLKÄRRET LIGGER NUMERA LÅNGT PÅ SIDAN AV DEN NUTIDA TÄTORTEN. (KARTA ÅLR) 42

47 7.2. Källan i Källkärret, Vårdö by. Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Grävd grop i kärret. Cirka 60 cm. Prick 100 cm. Vattenkvalitét: Brunt, mossblandat Igenväxt med mossa. Miljötyp: Vattenrikt kärr, mossor. Aspar Påverkan i omr: Markägare: Skogsväg som går fram till kärret. Lars Magnus Boman Annars ödeskog, djup granskog och berg intill. Källan användes fortfarande för cirka femtio år sedan. Byborna hade bykgryta på ett berg alldeles i närheten. Ortsbon Aslög Granlid berättar att hon och Else Nordberg försökte hitta källan för ett tag sedan, men de var inte säkra att de kommit på rätt grop. Vid vårt besök hittade vi dock en grävd vattenfylld grop som är 100 cm djup med och alldeles hårda kanter runt, vilket innebär att det måste vara fråga om den aktuella källan. Kärret heter Källkärret och berget intill Källkärrsklinten, vilket vittnar om platsens betydelse, som ligger cirka 425 meter från vändplanen i nordväst i östra delen av Vårdö by. (Uppgifter: Aslög Granlid, Vårdö by) BILD 39. VATTENKÄLLAN I KÄLLKÄRRET, VÅRDÖ BY. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 43

48 BILD 40. VATTENKÄLLAN I KÄLLKÄRRET SEDD PÅ AVSTÅND. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) BILD 41. VÄXTLIGHETEN RUNT KÄLLAN I KÄLLKÄRRET. (FOTO: CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) Sagespersoner: Aslög och Tord Granlid, Vårdö by. 44

49 Bilagor

50 Bilagor 1. Sagespersoner Namn: Hemkommun: By: Intervjudatum: Andersson, Uffe Finström Kulla Berglund, Håkan Sund Sibby Berthén, Ingmar Saltvik Åsgårda , Björklund, Bengt Vårdö Lövö Bomanson, Heidi Saltvik Kvarnbo Bomanson, Rolf Saltvik Kvarnbo 26.01, Eriksson, Erik Eckerö Storby 10.03, Granlid, Aslög Vårdö Vårdö by Granlid. Tord Vårdö Vårdö by Husell, Kurt Sund Kastelholm Jansson, Karl Geta Östergeta , Jansson, Rupert Saltvik Lavsböle Karlsson, Anne-Maj Finström Svartsmara 26.03, Karlsson, Ingemar Jomala Jomala by 22.01, Karlsson, Sven Saltvik Kvarnbo/ Ryssböle Kyrkslätt. Elof Finström Bamböle Källroos, Bror- Anders Finström (Sund) Finby, Estvik 02.04, Laaksonen, Barbro Eckerö (Saltvik) Kvarnbo/ Kuggböle/ Haraldsby Mattsson, Haword Jomala Gottby Mattsson, Håkan Sund Prästö 10.02, Sundberg, Götrik Geta Bolstaholm 01.02, Sundin, Torsten Mariehamn (Saltvik) Östra Saltvik Sundqvist, Edvin Sund Prästgården Österlund, Börje Eckerö/ Kumlinge Överby 12.3,

51 2. Intervjuer Eckerö Storby Intervju med Erik Eriksson, född 1927, i Eckerö, Storby. Datum: 11 mars 2010 Den första källan, på familjen Fellmans mark, ligger cirka meter väster om före detta Hemmers tomt. Förr var det bara en grävd källa med ett lock på, men numera är det troligtvis cementringar. Från källan, som var för allmänt bruk när Erik var barn, togs vatten under torra somrar. Vid Simons gatan förbi Pellas, på gränsen mellan Hedengrens och Hambergs, fanns det även en allmän brunn. På den tiden låg den i en hage eller teg. I en hage där Masans-Leonard bodde låg en fin stensatt källa alldeles bredvid gärdesgården. Platsen kallas Masans Källhagan. Alldeles invid Knuts, i Knuss gatan, fanns även en allmän brunn, till vilken man for och vattnade korna. Här kan nämnas att till exempel gårdarna Ollas, Hinders, Pellas och Knuss vattnade sina kor där. Inne i byn fanns det även en annan brunn, Nedersbrunn, egentligen bara en grop, i vilken korna vattnades. Brofogdbrunnen, i Wirmans gatan, öster om Labbas var också en allmän brunn. Jag tror att den var utgälad eller utstängd från åkern intill. Nere i Kärringsund fanns också en brunn vid Eliases alldeles nedanför campingen, mellan vägen och stranden. När vi var ute och fiskade i Ålands Hav tog vi vatten i en bergsspricka, som aldrig torkade ur, uppe på toppen av havsklippan Malen. Under riktigt torra somrar körde vi matvatten i mjölkkannor på dragkärran. På vintern kunde vår brunn vara torr allt som oftast. Då kördes dricksvatten åt djuren från Fladorna intill Skagvägen. Överby och Kyrkoby Intervju med Börje Österlund, f. 1936, i Eckerö Överby Datum: Överby I Överby finns en källa som tillhör gården Ollas. Den stod och kokade över långt in i sen tid. Överbyföreningen satte dit en pump så att folk kunde gå dit och ta kaffevatten. Vattnet har sedermera använts till fåren på betet där. 47

52 Kyrkoby Norrbrunn Källa som byggdes om i norra delen av byn. Åkerbrunn Låg bakom Russells mitt i byn. Åmanbrunn Det finns en gammal sägen som berättar att den vaktades av en drake eller en orm. Sedan kom det en riddare en dag och han högg odjuret i delar. Riddaren, som var soldat, hette Åman. Källan, som låg alldeles intill Ekergården, är borta idag. Marholm Där kan en källa finnas i backen. Det fanns en brunn där som alltid var full med vatten. Kumlinge Handelslagets brunn Handelslaget betalade grävningen av en mycket stor brunn som fortfarande finns kvar. Den grävdes någon gång i början av 1940-talet. En granngubbe var med och grävde nere i brunnen. Jag tror att det gick 11 ringar dit, så den var djup. Så sade granngubben åt de andra: Åh, gåbbar! De bakar i Kina idag! Hur veit du he? Sade de andra. Känner att det luktar färskt bröd! Svarade han. Så djup var den. Alla turister som bor på holmarna hämtar vatten där. Det är alltid kö vid brunnen, som ligger cirka 100 meter från affären. De flesta gårdsbrunnarna var stenlagda. Vi hade en gammal brunn som var timrad som en lada, men i den tog vi vatten åt djuren. Sedan hade de en pumpanordning därifrån och vattnet pumpade igenom en borrad träledning. De borrade ur trädstammar för ändamålet. Espholmskällan På vår äng hade vi en källa som stod och kokade över. Vi övergav den 1947 vid storskiftet då vi bytte ägor. Därifrån tog vi allt dricksvatten när vi var ute och arbetade på ängarna. Det var en liten grop med småsten lagt halva vägen och sand i botten. Källan låg intill en stor hassel. Källan i Ymonkil Vi hade en källa till i en gäla som heter Ymonkil. Där tog många vatten när de körde förbi. Källan finns fortfarande kvar idag. Det har växt upp en björk på vardera sidan. Gårdarna Österåkers äger den idag. Källan var cirka 1 ½ meter och låg emot ett berg. Väktarkällan Väktarkällan har fått sitt namn av att kyrkväktare bodde där intill. Han var gift med min farmor. Även där var vattnet klart, friskt och stod och flödade. Källan låg ungefär trehundrameter från min hemgård. Stenlunds källan Låg i närheten av ungdomslokalen Vikingalid intill vägen till kyrkan. Fälberget Alldeles intill bautastenen på Fälberget finns också en fin vattenkälla. Kåvan Det finns en källa i Kåvan ovanför fotbollsplanen. Källan är bara en meter djup, men även den stod och kokade över. Källan, som på prästgårdens marker, är endast en liten grop vid bergkanten. Det finns ett lock på. Övriga källor i Kumlinge Jag tror det fanns källor i Rågersvik, Stacksvik (eventuellt en) och i Biskopsvik också. 48

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Innehållsförteckning En berättelse om min uppväxt i Pauträsk...3 Minnen från skoltiden...5 Slåttern hemma i byn på 1930-talet...7 Slåtterarbetet i Grena...8 Vårsådden

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Varför skriver Du om Bällsta / Spångaån undrade en god vän.

Varför skriver Du om Bällsta / Spångaån undrade en god vän. FÖRORD Varför skriver Du om Bällsta / Spångaån undrade en god vän. Jag svarade, att om Du bara visste vad de som är födda på 1900-talets första hälft har mycket att berätta. Många med lite nostalgi i blicken

Läs mer

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2)

BASFAKTA. 1. Kastelholmsområdets förhistoria. 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) V BASFAKTA 1. Kastelholmsområdets förhistoria 1.1 Stenåldern (ca 4000 1500 f.kr) (Karta 2) Landhöjningen har på ett avgörande sätt påverkat landskapsbilden i Kastelholm under olika tidsåldrar. Det kuperade

Läs mer

Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd

Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd Texterna har sammanställts av Naturskyddsföreningen i Hylte och Långaryds hembygdsförening. Renskrivning och redigering Birgitta Holmén, Nissaryd Kartarbete och illustrationer är utförda av Sylvia Sjöö.

Läs mer

leif-80.se De va väl allt, hälsar Leif LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014.

leif-80.se De va väl allt, hälsar Leif LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014. De va väl allt, hälsar Leif leif-80.se LEIF NORDQVIST ÄR FÖDD PÅ ÅLAND. LEIF HAR BOTT 61 ÅR I SVERIGE. LEIF FYLLER 80 ÅR 19 OKTOBER 2014. INFÖR FÖDELSEDAGEN PUBLICERAR LEIF SIN EGEN BERÄTTELSE OM SITT

Läs mer

Morfar hette egentligen Mårtensson, men eftersom de bodde i Åkerberget tog de sig namnet Åkerberg.

Morfar hette egentligen Mårtensson, men eftersom de bodde i Åkerberget tog de sig namnet Åkerberg. 1 Skärholmen 1998-03-06 Jag, Lars Fredrik Westman är född den 25 mars 1920 i Torvsjö by Åsele socken i Lappland. Mina föräldrar är Gustaf Laurentius Westman, född i Åsele den 18 Januari 1871 (död 21/5

Läs mer

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2013. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar

Kringelfjords-Nytt ***** SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN. sommaren 2013. Nyheter och information. Nov-2003. för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Kringelfjords-Nytt Nyheter och information för dej som bor i Kringelfjorden eller gästar Nov-2003 SÄRNA-IDRE GRÖVELSJÖN Försommar vid Fjätfallen Foto: H. Forsslund 27:e årgången 1986 2013 ***** Utkommer

Läs mer

Havsskogen. Stugidyll vid Ålands hav. Havsskogen 40 år! Traditionsenligt midsommarfirande. POOLEN i nöd och lust. Rik flora i vår natur

Havsskogen. Stugidyll vid Ålands hav. Havsskogen 40 år! Traditionsenligt midsommarfirande. POOLEN i nöd och lust. Rik flora i vår natur HAVSSKOGENS TOMTÄGAREFÖRENING AUGUSTI 2008 40 år! Stugidyll vid Ålands hav 13 6 14 Traditionsenligt midsommarfirande POOLEN i nöd och lust Rik flora i vår natur Allt började -68 1978 Det första huset Vid

Läs mer

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson Sammanställt av Inger Löfstedt Hembygdsforskning KVARNNIBBLE Staffan Tesch Intervju April /September 2007 Gun

Läs mer

Om STOCKEN - förr och nu

Om STOCKEN - förr och nu Bilden visar ett parti av Stocken nedanför Ropeberget omkring sekelskiftet 1900. Någon riktig väg fanns inte och husen var övervägande rödmålade. Tvåvåningshuset till vänster omnämns i början av kapitel

Läs mer

Nya tag i notlaget. Innehåll

Nya tag i notlaget. Innehåll Nya tag i notlaget En tidning för Kamlunge, Bondersbyn och Börjelsbyn med omnejd! Nummer 8 juli 2003 Utgivare: Bondersbyns Hembygdsförening Innehåll Julstök... sid 1 Julhälsning sid 2 Välkomna till byn

Läs mer

Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Valter Isander

Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Valter Isander Rönninge texter version 2015-08-04 22:21 Sid 1 av 25 Texter om Rönninge.pdf nyast längst ned Införda av, Rönninge från juli 2014, valter.isander@telia.com Ditt bidrag kan mailas till Valter, tack! Införda

Läs mer

Vad fanns i byn när jag växte upp. OBS Vissa ord är på dialekt och som vi använder i vårt språkbruk och är således inte stavfel.

Vad fanns i byn när jag växte upp. OBS Vissa ord är på dialekt och som vi använder i vårt språkbruk och är således inte stavfel. 1 Mina minnen och min historia När man kommer till åren så ägnas många tankarna på gamla tider och hur svårt folk hade det förr i tiden. Mina föräldrar berättade, helt otroliga händelser, om hur det var

Läs mer

brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU Denna skrift är delfinansierad av:

brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU Denna skrift är delfinansierad av: MER ÄN TUSEN ÅR OCH NU brytningstid en skrift om Valdemarsviks kustlandskap: Gryts och norra Tjusts skärgårdar Denna skrift är delfinansierad av: Mål 5b Sydöstra Sverige EUROPEISKA UNIONEN Regionala fonden

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

Runnö. Natur. Skärgårdsprojektet Kalmar läns museum Länsstyrelsen Kalmar län 1

Runnö. Natur. Skärgårdsprojektet Kalmar läns museum Länsstyrelsen Kalmar län 1 Runnö Natur Som en mäktig teaterridå skymmer Runnö med tillhörande skärgård den fria horisonten från Påskallavik. På håll smälter den stora Runnö samman med alla småöar runt om till en enda landmassa,

Läs mer

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37)

Från band då John Brolin berättar, 1989. Nedtecknat av Maria Lagerman, mars 2009. Sid 1 (37) John Brolin (1917-1992) berättar på ett kassettband från 1981 och nio band från 1989 om uppväxten och livet på Komministerbostället Nyckelbäcken fram till andra världskriget. John använder genomgående

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft

livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft 1 2 livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft Berättelser byggda på intervjuer Min tid. Från sex till sexton år, då jag började arbeta med de vuxna,

Läs mer

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Det var en gång, så börjar alla vackra sagor och så börjar även denna, trots att det är en sannsaga. Sannsaga efter vad föräldrar

Läs mer

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks kommun Historiska platser Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks historiska platser Det finns många orter i Mark som har en historia att berätta. Dessa historiska

Läs mer

Torphistoria från Krusenberg

Torphistoria från Krusenberg Torphistoria från Krusenberg Av Inge Elsmark (1999) Torpet Källvreten Sid 1 Inledning Förord Karin Wretin på Upplandsmuseet framställde 1981 en skrift "Torpen på Krusenberg". Hon vände sig i första hand

Läs mer

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur

Kanadafärden. 135 mil med träkanot i fri natur EXPEDITIONSRAPPORT KANADAFÄRDEN 2010 Kanadafärden 135 mil med träkanot i fri natur Alma Bågefalk, David Engström, Maria Ferm, Tomas Johansson, Josef Kjellqvist, Tobias Lundgren, Frida Söderlind 2 EXPEDITIONSRAPPORT

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Kvarnar genom tiderna i Långareds socken

Kvarnar genom tiderna i Långareds socken Kvarnar genom tiderna i Långareds socken Ingrid Svensson Långareds Hembygdsförening 2012 1 Copyright 2012 Ingrid Svensson/Långareds Hembygdsförening www.langared.se Foto: Ingrid Svensson E-post: ingrid.svensson1@comhem.se

Läs mer

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby

Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby Del V Vad hände sedan? Senare tiders bebyggelse vid Skälby ola korpås Den gamla byplatsen övergavs I slutet av den romerska järnåldern upphörde man med att bygga hus och gräva gropar i Skälby. Det verkar

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE HÄVERÖ-ÖSTERNÄS FRITIDSHUSOMRÅDE Vård av kustnära, ört- och lövrika marker med förslag till natur- och kulturanpassade skötselåtgärder EBBE ZACHRISSON Ulla-Britt Berglund 2004 FÖRORD I Norrtälje kommun

Läs mer