På jakt efter källorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På jakt efter källorna"

Transkript

1 FÄLTETNOLOGEN CONNY ANDERSSON 1:2011 På jakt efter källorna Dokumentation av vattenkällor på fasta Åland och Vårdö 2010 FÄLTETNOLOGEN CONNY ANDERSSON den 16 januari 2011 Skriven av: Conny Andersson

2 På jakt efter källorna Dokumentation av vattenkällor på fasta Åland och Vårdö 2010 Inventering av vattenkällor på Åland Uppdraget Den 10 december 2009 fick jag i uppdrag av Ålands landskapsregerings miljövårdsbyrå att under en månads tid inventera vattenkällor på Åland. Arbetet skulle inledas och fullföljas så snart naturförhållandena medgav, vilket innebar att projektet startade i januari 2010 och fortgick fram till och med sommaren 2010 då källäget var så gott att projektet blivit allt mer omfattande. Eftersom jag ville få en så bred rapport som möjligt, fortsatte jag arbetet också efter att projektmånaden egentligen var avslutad. Tillvägagångssättet Arbetet inleddes med att sammanställa en förteckning över de personer på Åland som innehar kunskap om gamla vattenkällor och brukandet av dem. Jag hade redan fått många tips från Miljövårdsbyrån. Då emellertid januari månad inleddes med extrem kyla och snö inledde jag arbetet med att ringa in källor med hjälp av intervjuer. En stor del av den första fasen gick ut på att i första hand samla in information per telefon. Projektet indelades i två faser: 1. Intervjuande under januari-februari, 2. Fältdokumentation under våren och sommaren. Jag har försökt att inventera källor med så stor geografisk bredd som möjligt, främst på fasta Åland, men jag har även gjort två inventeringar i Vargata och Vårdöby. Dessutom finns i bilagorna en intervju rörande vattenkällor på Kumlinge. Det har varit ett lärorikt och inspirerande arbete, för att inte säga en sann källa till kunskap! Rent allmänt kan konstateras att kännedomen om källorna på Åland är på upphällningen. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till viss mån att öka kunskapen om dem, vilka använts av en majoritet av de åländska hushållen i gången tid. Kastelholm, den 16 januari 2011 Conny Andersson

3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Källorna på Åland 1. Eckerö 1.1. Storby Kyrkoby och Överby byar 5 2. Finström 2.1. Bamböle Kulla Svartsmara Geta 3.1. Bolstaholm Östergeta Jomala 4.1. Jomala by Saltvik 5.1. Haraldsby, Kuggböle och Haraldsby Bertby Nordöstra Saltvik Strandzonen, källor i sjön Åsgårda Sund 6.1. Finby (med Estvik) Nöden i Finby Tegelbrukskällan i Kastelholm Källan vid Hellströms Prästgården Prästö Vårdö 7.1. Vargata Vårdö by 42 Bilagor: 1. Sagespersoner Intervjuer Ej undersökta källor Undersökta (även delvis) källor 72 Sid.

5 1

6 Källorna på Åland 1. Eckerö I Eckerö gjordes två fältbesiktningar, den ena i Storby och den andra i Kyrkoby och Överby byar. Jag intervjuade pensionerade sjöbevakaren Erik Eriksson (Storby) och pensionerade kantorn Börje Österlund (Överby). Den första arbetsfasen, intervjuerna, utfördes på vintern, medan fältbesiktningarna genomfördes sommaren Storby KARTA 1. DE TRE INVENTERADE K ÄLLORNAS LÄGE I STORBY. (KARTA ÅLR) I Storby besiktigades tre kända vattenkällor, men samtliga har gjorts om med tiden, numera är de alla försedda med cementringar. Erik Eriksson nämner också ett flertal andra källor i intervjun, men han tror inte att dessa är riktiga källor, utan i stället brunnar. En känd källa som inte inventerats i detta sammanhang är den vid Storfjärdskojan på Västerön inom samma by. Förr brukade de som fiskade i området gräva en grop i sanden för att få dricksvatten, men numera har källan försetts med en brunnstimra ovanpå. Brunnen är fotodokumenterad från tidigare, men dock inte uppmätt (Se bilaga 3). 2

7 Källan i Källhagen eller Masans källa Data Position: N E Utförande: Cementringar Brunnstimra i trä Diameter: Djup: Cirka 150 cm. Cirka 3 meter. Vattenkvalitét: Klart Ej strömmande Miljötyp: Påverkan i omr: Gräsmatta intill byväg. I närheten av byggnader. Liten påverkan Markägare: Göran Sidén Djurö, Stockholm Tidigare var denna källa, som då låg på ett bete alldeles intill gärdesgården, stensatt. Den användes ofta av bybor då det rådde torka i området. Källområdet har sedermera moderniserats, numera är källan omgiven av en gräsmatta alldeles intill byvägen. Källan, som är övertäckt med en brunnstimra, är i dagens läge försedd med cementringar. Vatten tas inte därifrån längre. BILD 1. KÄLLAN SEDD FRÅN NORDOST. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) 3

8 BILD 2. ANDERSSON I DOKUMENTERARTAGEN, KÄLLHAGSKÄLLAN I FOKUS. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) Den gamla källan i rån mellan Hambergs och Hedengrens i Storby. Se bilaga 3, Ej undersökta källor Källan invid Krogarviken Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 4

9 1.2. Kyrkoby och Överby byar KARTA 2. KÄLLAN SOM DOKUMENTERADES I ÖVERBY DEN 5 JULI (KARTA ÅLR) Inför fältbesiktningarna i Kyrkoby och Överby byar kontaktade jag ortsbon Börje Österlund, som har god lokalhistorisk kännedom. Vi inventerade inledningsvis Överby, där Österlund är bosatt, för att sedan fortsätta till grannbyn Kyrkoby. Ett flertal av källorna är numera bortgrävda, endast någon av dem finns fortfarande kvar. 5

10 Överbykällan på Ollas fårbete Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Cementringar med lock. 115 cm Okänt Handpump Vattenkvalitét: Klart vatten - Miljötyp: Gammalt igenväxt fårbete. Påverkan området: i Ingen Markägare: Ollas i Överby, släkten Lindqvist. Vi besökte inledningsvis den gamla vattenkällan på gården Ollas mark ute på ett gammalt igenväxt bete norr om bykärnan. Förr stod källan och kokade över i det fria, men byalaget har på senare tid lagt dit cementringar och och försett den med en handpump. BILD 3. KÄLLAN PÅ FÅRBETET I ÖVERBY, ECKERÖ. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) 6

11 BILD 4. KÄLLAN SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 5 JULI 2010) Kyrkoby Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 2. Finström 2.1.Bamböle Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 7

12 2.2. Kulla KARTA 3. VATTENKÄLLAN I SÖDRA KULLA, FINSTRÖM. (KARTA ÅLR) 2.2. Källan i Kulla Data Position: N E Utförande: Cementring Öppen Diameter: 150 cm diam. Djup: Cirka 30 cm Vattenkvalitét: Klart, växtlighet Strömmar ej Miljötyp: Björkar, al, i åkerkant intill dike. Påverkan i omr: I kanten av odlingslandskap/ skogsmark. Markägare: Roland Danielsson 8

13 Den 27 maj inventerade jag en vattenkälla i södra Kulla i Finström tillsammans med ciceronen Uffe Andersson, bosatt alldeles i närheten. Källan, som nästan helt är omgärdad av åkrar, ligger i närheten av ett dike. I närområdet har det funnits bebyggelse i äldre tider, men det är numera främst ett öppet odlingslandskap. BILD 5. KÄLLAN ÄR INNESLUTEN I EN CEMENTRING, PÅ FOTOT SEDD FRÅN ÖSTER. I BAKGRUNDEN SES UTFALLSDIKET. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) BILD 6. SAMMA KÄLLA SEDD UR ETT LITE BREDARE PERSPEKTIV. I BAKGRUNDEN SES ÅKERN I VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) 9

14 2.3. Svartsmara KARTA 4. VATTENKÄLLORNA, AV VILKA ÄR FULLSTÄNDIGT UNDERSÖKT, I SVARTSMARA. (KARTA ÅLR) Källan i Norrhagan Data Position: N E Utförande: Grävd grop med trätunna. Diameter: Djup: 40 cm 100 cm Vattenkvalitét: Klart vatten Ej rinnande Miljötyp: Gammalt hästbete, nuv granskog o sankmark. Påverkan i omr: Ingen större påverkan. Markägare: Pellas, Leif Sundberg. 10

15 På Valborgsmässoaftonens eftermiddag åkte jag till Svartsmara i Finström, där Anne-Maj Karlsson skulle förevisa några av de källor som hon tidigare berättat om då jag intervjuade henne i vintras. Inledningsvis åkte vi till den nordligaste källan i Norrhagen, som är ett gammalt sankt, numera granbevuxet hästbete. I Anne-Majs barndom var växte det enbart björkar där. På områdets östra sida ligger Svartsmaraströmmen, vilken vid besiktningstillfället var till bredden fylld med vatten. Strömmen går från Storträsket i söder ut emot Rågetsböle i norr. BILD 7. BYBORNA ALFONS LUND OCH ANNE-MAJ KARLSSON LETAR EFTER KÄLLAN I NORRHAGAN. ÄVEN MARKÄGAREN LEIF SUNDBERG DELTOG SENARE I EXPEDITIONEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) BILD 8. KÄLLAN, SOM VID FOTOTILLFÄLLET TYVÄRR ÄR GRUMLIG PÅ GRUND AV ATT EN KÄPP JUST PETATS NER I DEN, SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 30 APRIL 2010) 11

16 BILD 9. SVARTSMARA STRÖM PRECIS ÖSTER OM KÄLLAN I NORRHAGAN. (FOTO CONNY ANDERSSON, 30 APRIL 2010) Övriga källor i byn Gällande de övriga hittills inte undersökta källorna (Mejerikäldan, källan vid Bod-Gretas åker och källan i Mogräva) hänvisas till bilaga 3. Som kuriosa kan slutligen nämnas att det även finns källådror i Svartsmaraströmmen alldeles intill Anne-Maj Karlssons hus i södra delen av byn. Invid strömmen har en stentrappa anlagts och där tog man dricksvatten länge. Anne-Maj berättar även att då man pålade för den nya bron i norr så sprutade det länge som en springbrunn vid pålningshålen. BILD 10. SVARTSMARA STRÖM UNDER RESTAURERING I BÖRJAN AV 1900-TALET. (FOTOT LÅNAT FRÅN SVARTSMARA BY) 12

17 3. Geta 3.1. Bolstaholm KARTA 5. VATTENKÄLLORNA OCH I BOLSTAHOLM, GETA. (KARTA ÅLR) 13

18 Källan i Södra Finnvik Data Position: N E Utförande: Fastsatt vid nyodling. Diameter: - Djup: - Vattenkvalitét: Aning rostigt - Miljötyp: Öppen åker omgiven av björkar och ekar. Påverkan i omr: Markägare: Källan fastsatt vid nyodling i talets början. Henrik Sundberg BILD 11. SÖDRA FINNVIKKÄLDAN LIGGER NUMERA I EN ÅKERKANT OCH DEN SATTES FAST VID NYODLING I BÖRJAN AV TALET. MEN FORTFARANDE SAMLAS DET EMELLANÅT VATTEN DÄR KÄLLAN I TIDEN LEGAT. FOTO FRÅN SYDVÄST.(FOTO CONNY ANDERSSON 3 JUNI 2010) 14

19 Källan i Tallbacka Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Vattenkvalitét: Cirkelrund grop 90 cm Cirka 65 cm Fylld med ruttnande löv. Bör rensas ur före vattentest! Gasbubblor uppstod då en käpp slogs ner. Miljötyp: I sluttning mot öster. Tall- och granskog ovanför, lummig strandlinje. Påverkan i omr: Markägare: Ellinjegata något N om, annars orörd miljö runt källan. Henrik Sundberg Ett gammalt torp uppe i N. BILD 12. KÄLLAN I TALLBACKA I STRANDLINJEN NEDANFÖR EN SLUTTNING MOT ÖSTER. FOTO FRÅN SÖDER. (FOTO CONNY ANDERSSON 3 JUNI 2010) 15

20 3.2. Östergeta Hänvisas till intervju med Karl Jansson. Se bilaga 2, intervjuer. 4. Jomala 4.1. Jomala by Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5. Saltvik 5.1. Haraldsby, Kuggböle och Kvarnbo Gällande Haraldsby och Kuggböle, se bilaga 3, Ej undersökta källor. KARTA 6. VATTENKÄLLAN I SANDVIK, KVARNBO.(KARTA ÅLR) 16

21 5.1.1 Källan i Sandvik, Kvarnbo Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Grävd grop. Cirka 80 x 50 cm Ett spadblad Vattenkvalitét: Brunt vatten, igenväxt. Ej strömmande Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Opåverkad strandmiljö med al-, björk-, och granskog. Opåverkad strandmiljö Frej Bomanson Cirka 15 meter från sandstranden. BILD 13. VATTENKÄLLAN I SANDVIK DÖLJER SIG UNDER EN STOR STEN, VILKET GÖR DEN SVÅR ATT UPPTÄCKA OM MAN INTE KÄNNER TILL DESS LÄGE FRÅN FÖRUT. (FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) 17

22 BILD 14. PÅ DENNA NÄRBILD SES KÄLLAN UNDER STENEN. KÄLLAN ÄR ÄNNU DJUPARE LÄNGRE IN UNDER STENEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) BILD 15. DETALJBILD AV SJÄLVA KÄLLAN, AV VILKEN CIRKA HÄLFTEN AV DESS YTA SYNS.(FOTO CONNY ANDERSSON 28 MAJ 2010) 18

23 5.2 Bertby Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5.3 Nordöstra Saltvik Se bilaga 3, Ej undersökta källor. 5.4 Strandzonen, källor i sjön Se bilaga 2, Intervjuer Åsgårda by KARTA 7. KÄLLORNA I ÅSGÅRDA. (KARTA ÅLR) Åsgårda är en by som präglas av fornlämningar och kulturmarker med en intensiv torpbebyggelse. Den pensionerade polisen och bonden Ingmar Berthén är sagesman gällande vattenkällorna i byn. Han berättade om källorna i en tidigare intervju och vi skulle nu se på några av dem i verkligheten. 19

24 Ängeskäldan Data Position: N E Utförande: Stensatt Diameter: 120 cm Djup: Cirka 100 cm. Vattenkvalitét: Klart Strömmande Miljötyp: Öppen åker Gräsväxt Påverkan i omr: Åkerlandskap Markägare: Vi åkte inledningsvis till hemmanet Vassböle för att besiktiga en av de bättre källorna som finns i området. Källa 5.5.1, som varit större tidigare, ligger ute på en åker söder om egentliga hustomten. Källan har delvis stenats fast för att odlingsmarken skall kunna användas bättre. BILD 16. ÄNGESKÄLDAN, SOM NUMERA ÄR STENFY LLD I BOTTEN, SEDD FRÅN SÖDER. KÄLLAN HAR ALDRIG VARIT DJUPARE ÄN EN METER. TILL HÖGER SES DESS LÄGE I FÖRHÅLLANDE TILL VASSBÖLE MANGÅRD SOM SKYMTAR FRAM EMELLAN ENBUSKARNA. KÄLLAN LIGGER SÖDER OM MANGÅRDSBYGGN ADEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 2 MAJ 2010) 20

25 Kvastkärrskäldan DATA Position: N E Utförande: Grävd Lerbotten Längd x bredd: 250 x 120 cm Djup: Cirka 50 cm Igenslammad Vattenkvalitét: Klart Strömmar ej Miljötyp: Gamla igenväxta åkrar, hästbeten. Påverkan i omr: Markägare: Skogshyggen intill Ingmar Berthén Gräsväxt Sedan fortsatte vi färden längs landsvägen mot Hamnsundet för att efter ett par hundra meter svänga västerut på grusvägen ner mot nästa källa, på kartan kallad Kvastkärrskäldan. Vi går sista biten till fots längs en skogsväg västerut mot själva Kvastkärr. I området anlades tre torp i början av 1800-talet och landskapet präglas fortfarande av spåren efter gammal åkermark och hästbeten. Det sista torpet försvann i början av 1920-talet, men spåren efter flitiga händer ses tydligt fortfarande i sluttningen mot öster. Där finns bl.a. stenfötter, källare med mera. I närheten finns ytterligare en brunn, förr använd höst och vår. Annars användes Kvastkärrskäldan eftersom den höll vatten bra. Rester av en gammal gärdesgård finns söder om källan. BILD 17. KÄLLAN I KVASTKÄRR I ETT LANDSKAP PRÄGLAT AV GAMLA ÅKRAR OCH HÄSTBETEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 2 MAJ 2010) 21

26 Det finns även en inspelad intervju med Ingmar Berthén, se bilaga Sund 6.1. Finby (med Estvik) KARTA 8. DE TRE INVENTERADE KÄLLORNA, VARAV EN KAN VARA EN BRUNN I FINBY, SUND. (KARTA ÅLR) 22

27 Källan i Estvik Data Position: N E Utförande: Cementringar Lock Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: 100 cm diameter 60 cm Strandkanten Finby samfällda Nere i Estvik, som hör till Finby by, finns två vattenkällor som jag tipsades om av Bror-Anders Källroos, ursprungligen från Sund. Den första källan ligger på samfälld mark alldeles nere i strandkanten. På källans östra sida har en stenmur byggts upp för att skydda den mot isen. Källan har använts av lumparfiskare, som fiskade bl. a kring Gränskär. BILD 18. KÄLLAN NERE I ESTVIK SEDD FRÅN SYDVÄST.(FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 23

28 BILD 19. NÄRBILD PÅ KÄLLAN NERE I ESTVIK. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) Tegelbruksbrunnen Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Cementring 100 cm diameter. Cirka 60 cm. Vattenkvalitét: Igenslammad med löv och växtrester. Miljötyp: Öppet bete med skogskant i söder. Ett kärr intill. Påverkan i omr: Endast en grusväg. Gamla husgrunder Markägare: Kullans i Finby Det är oklart om följande källa faktiskt är en källa eller om det är en brunn, men den kallas i alla fall för Tegelbruksbrunnen och ligger på ett hästbete nere i norra delen av Estvik. På betet finns kärr och ett flertal husgrunder och tegellämningar. På platsen har ett flertal tegelbruk funnits, det största var i gång under bomarsundstiden. 24

29 BILD 20. TEGELBRUKSBRUNNEN NERE I ESTVIK SEDD FRÅN SÖDE R. BOTTEN I BRUNNEN ÄR D OCK IGENSLAMMAD MED LÖV OCH VÄXTRESTER.(FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 6.2. Nöden i Finby (Se karta i inledningen av kapitlet.) Data Position: N E Utförande: Cementringar Som resulterat i att källan slutat flöda. Längd x bredd: 100 cm i diameter. Djup: Cirka 90 cm. Tjockt med växtrester på botten. Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: På slänt intill utfallsdike invid byvägen. Tillhör Lundgrens i Finby. Den var förr en viktig källa invid ett utfallsdike vid Södra Finbygatan i södra delen av byn. Källan användes av hela byn under svåra torrtider. 25

30 BILD 21. KÄLLAN SEDD FRÅN ÖSTER. DEN LIGGER ALLDELES INTILL UTFALLSDIKET OCH VÄGBRON VÄSTER OM SÖDRA FINBYGATAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 APRIL 2010) 6.3 Tegelbrukskällan i Kastelholm KARTA 9. TEGELBRUKSKÄLLAN I KASTELHOLM. (KARTA ÅLR) 26

31 Data Position: N E Utförande: Timrad Grova stockar Längd x bredd: Djup: 230 x 230 cm Över 2 m Vattenkvalitét: Grumligt i gråton. Ej rinnande Miljötyp: Lummigt och vattensjukt läge. Påverkan i omr: Intill åker Dike, närliggande tall- och granskog. Markägare: Henning Karlsson På området har det i tiden funnits ett tegelbruk, som anlades av Ehrenmalm på Kastelholms kungsgård. Man kan fortfarande se spåren efter tegelugnar och andra grunder. Källan har troligtvis anlagts för brukets räkning, men sedan börjat användas av byborna. BILD 22. TEGELBRUKSSKÄLLAN SEDD FRÅN VÄSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 20 MAJ 2010) 27

32 BILD 23. TEGELBRUKSKÄLLAN I NÄRBILD. (FOTO CONNY ANDERSSON 20 MAJ 2010) 6.4. Källan vid Hellströms Se bilaga 2, Intervjuer. 6.5 Prästgården i Sund KARTA 10. KÄLLORNA I PRÄSTGÅRDEN, SUND. (KARTA ÅLR) 28

33 Källan vid Bromans/ Saarnios torp Data Position: N E Utförande: Stenlagd Med trälock Längd x bredd: Djup: 40 x 40 cm 64 cm Vattenkvalitét: Klart, sandbotten Strömmar sakta ner för sluttningen. Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Bergssluttning mot kyrksundet. Torpbebyggelse o nyare sommarstuga. Används bl.a. av Bromans. En hel del cementringar i närområdet. Den första källan som inventerades i Prästgården ligger i närheten av torpet Bromans under Jussbölebergen på södra sidan om Kyrkströmmen eller Bromansströmmen. Edvin Sundqvist, som är uppväxt vid torpet (f. 1923), berättar att källan vid Bromans/Saarnios flödar över året runt. Den är inte stor, cirka bara en meter djup och där kunde man ta ämbar vatten i gången. Efter någon timme kunde man ta lika mycket vatten igen. När de öste källan tom på somrarna och rengjorde den så syntes virveln på botten när den fylldes upp igen. I Edvins minne frös den bara under krigsvintrarna då det var riktigt kallt. Två familjer tog vatten därifrån både åt sig och åt husdjuren. Länge togs även vatten till en stuga som senare byggdes på en höjdplatå ovanför. (Edvin Sundqvist ) BILD 24. EDVIN SUNDQVIST I PRÄSTGÅRDEN BY BERÄTT AR OM KÄLLORNA I TRAKTEN KRING KYRKAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 13 JANUARI 2010 ) 29

34 BILD 25. KÄLLAN INVID BROMANS/ SAARNIOS TORP SEDD FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) BILD 26. DEN STENLAGDA KÄLLAN MED SANDBOTTEN SEDD UPPIFRÅN. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) 30

35 Källa(brunn?) vid Prästgårdstorpets gamla husgrunder Data Position: N E Utförande: Stenlagd Trälock Längd x bredd: Djup: > 200 cm Vattenkvalitét: Klart Svagt strömmande mot S. Miljötyp: Påverkan i omr: Markägare: Domin. gran- och tallskog, sankmarker. Gammal bebyggelse, utdikat i närheten. Sedan fortsatte jag över Strömsäng mot nästa mål, det gamla prästgårdstorpets tomt, norr om landsvägen mot Björby. Edvin Sundqvist berättar att det fanns en stor källa där uppe i skogskanten. Torpet Bromans hade under växtssäsongen sina kor intill efter att prästgårdens marker delats upp. Korna ville inte gå dit för att dricka själva då kanterna var så mjuka. Förr det var det öppet bete, men på 1960-talet planterades området igen med tallskog. Edvin omtalar också att det skall finnas en grävd brunn någonstans i närheten. Jag är inte helt säker på att det är källan jag dokumenterat eftersom den är stensatt som en brunn, men jag inventerade torpområdet omkring och hittade ingen annan grop som skulle stämma in på beskrivningen. Lite längre västerut ovanför åkern intill en gammal grund fanns några mindre gropar in i skogen, men de var helt torrlagda. Jag har dock senare fått tips om att det är möjligt att källan låg i en åker, men att den förra satts fast. Den dokumenterade brunnen är försedd med ett enkelt trälock. 31

36 BILD 27. KÄLLAN ELLER BRUNNEN, SOM NUMERA ÄR FÖRSEDD MED ETT NYLAGT LOCK, SEDD FRÅN NORDOST NER MOT DALEN. OMRÅDET MYCKET PRÄGLAT AV GRANAR OCH KÄRR. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) Källan intill f d Ida Virtanens torp Data Position: N E Utförande: Rektangulär grop Förr timrade sidor. Längd x bredd: Cirka 300 x230 cm Lövtäckt botten med mossor på sidan. Djup: 70 cm Vattenkvalitét: Alldeles klart Rinner sakta mot diket S om. Miljötyp: Omgiven av granar, tallar och mossa. Påverkan i omr: Nära diket och bygdevägen mellan Sundby och Björby. Markägare: Nästa källa ligger alldeles intill vägkanten väster om Prästgårdstorpet. Förr hämtade församlingsborna vatten när de skulle vattna gravarna på kyrkogården. Edvin Sundqvist berättar att de förr till och med kylde mjölkdunkorna i den. Källan var på den tiden försedd med trävirkesstomme och vattenmängden räckte till cirka trettio djur. 32

37 Även församlingens ladugård försågs med källvatten genom trärör från källan. OBS! Källan ligger väldigt nära landsvägen (endast cirka sju meter n om den). BILD 28. KÄLLAN LIGGER I TÄT SKOGSMILJÖ INVID F D IDA VIRTANENS GAMLA TORP. (FOTO: CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) Källan (brunn?) i Prästgårdens gamla trädgård Se bilaga tre, ej undersökta källor. BILD 29. BRUNNEN MED STENLAGD KANT OCH TRAPPA I SUNDS PRÄSTGÅRDS TRÄDGÅRD. (FOTO CONNY ANDERSSON 17 MAJ 2010) 33

38 Bakgrundsinformation vid inventering: - Kurt Husell, Kastelholm - Edvin Sundqvist, Prästgården Prästö KARTA 11. VATTENKÄLLORNA PÅ PRÄSTÖ I SUND. (KARTA ÅLR) Källan på sydöstra Prästö Den 27 april visade prästöbon Håkan Mattsson de viktigaste källorna på Prästö. Vi besökte inledningsvis en källa på sydöstra delen, där det funnits en gammal lastarplats och en simstrand intill. Platsen har även använts som färjläge vissa tiden. I närheten av källan finns en husgrund. 34

39 Data Position: N E Utförande: Timra Det mesta bortruttnat. Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: 110 x 100 cm 90 cm Klart källvatten Miljötyp: Tydlig avrinning mot sjöstranden i söder. En rännil går förbi på västra sidan. Påverkan i omr: Omgiven av björkar och granar. Husgrund närheten. i Markägare: Ålands landskapsregering BILD 30. KÄLLAN SEDD FRÅN SYDOST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) 35

40 BILD 31. KÄLLAN FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Vi fortsatte sedan färden upp mot Kilsviken i nordväst där det finns flera källor i närheten av simstranden Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Grävd grop Mot berget Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: 100 x 100 cm 20 cm Klart Miljötyp: Sandstrand med berg i söder. Påverkan i omr: Ingen Markägare: Ålands landskapsregering 36

41 BILD 32. KÄLLA SEDD FRÅN NORDVÄST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) BILD 33. KÄLLA FRÅN NORR. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Grop 140 x 50 cm 20 cm Rostfärgat Miljötyp: Sandstrand med berg i söder. Påverkan i omr: Ingen Markägare: Ålands landskapsregering 37

42 BILD 34. KÄLLA SEDD FRÅN ÖSTER. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) Källa i Kilsviken Data Position: N E Utförande: Längd x bredd: Djup: Vattenkvalitét: Miljötyp: Påverkan i omr: Grop 70 x 130 cm 20 cm Rätt så klart, lite algblandat. På stranden alldeles i vattenbrynet. Ingen Vattnet rinner ut i sjön. Markägare: Ålands landskapsregering 38

43 BILD 35. KÄLLA FYRA FRÅN SYDVÄST. (FOTO CONNY ANDERSSON 27 APRIL 2010) 39

44 7. Vårdö 7.1. Vargata KARTA 12. KÄLLAN PÅ SÖDERÖJEN I VARGATA. (KARTA ÅLR) 7.1. Källa på Söderöjen, Vargata. Data Position: N E Utförande: Cementringar med lock Diameter: Djup: 116 cm Cirka 34 cm Vattenkvalitét: Alldeles klart Uppjäst sand Miljötyp: Påverkan i omr: Gammalt kobete. Lummig strandlinje med granar. Skogsuthuggning alldeles ovanför. Cirka 8 meter N om strandlinjen. Sommarstugor cirka 100 m öster om k. Markägare: Maria o Vesa Koivisto Granlids. Hansas nr 4 40

45 Källan ligger i Vargata, närmare bestämt på Granlids gamla kobete på Söderöjen. Källan, som sedermera försetts med cementring och lock, ligger cirka 8 meter från strandlinjen. Aslög och Tord Granlid, som tidigare ägt en stuga alldeles intill, använde källan förr. Det finns fler ute i vattnet i området, bl.a. i Listersby sund. BILD 36. VATTENKÄLLAN PÅ SÖDERÖJEN, NOTERA VATTENSPEGELN I ENA KANTEN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) BILD 37. KÄLLAN SEDD FRÅN STRANDLINJEN I SÖDER. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 41

46 BILD 38. DEN LUMMIGA STRANDLINJEN ALLDELES SYDVÄST OM KÄLLAN. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 7.2. Vårdö by KARTA 13. KÄLLAN I KÄLLKÄRRET LIGGER NUMERA LÅNGT PÅ SIDAN AV DEN NUTIDA TÄTORTEN. (KARTA ÅLR) 42

47 7.2. Källan i Källkärret, Vårdö by. Data Position: N E Utförande: Diameter: Djup: Grävd grop i kärret. Cirka 60 cm. Prick 100 cm. Vattenkvalitét: Brunt, mossblandat Igenväxt med mossa. Miljötyp: Vattenrikt kärr, mossor. Aspar Påverkan i omr: Markägare: Skogsväg som går fram till kärret. Lars Magnus Boman Annars ödeskog, djup granskog och berg intill. Källan användes fortfarande för cirka femtio år sedan. Byborna hade bykgryta på ett berg alldeles i närheten. Ortsbon Aslög Granlid berättar att hon och Else Nordberg försökte hitta källan för ett tag sedan, men de var inte säkra att de kommit på rätt grop. Vid vårt besök hittade vi dock en grävd vattenfylld grop som är 100 cm djup med och alldeles hårda kanter runt, vilket innebär att det måste vara fråga om den aktuella källan. Kärret heter Källkärret och berget intill Källkärrsklinten, vilket vittnar om platsens betydelse, som ligger cirka 425 meter från vändplanen i nordväst i östra delen av Vårdö by. (Uppgifter: Aslög Granlid, Vårdö by) BILD 39. VATTENKÄLLAN I KÄLLKÄRRET, VÅRDÖ BY. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) 43

48 BILD 40. VATTENKÄLLAN I KÄLLKÄRRET SEDD PÅ AVSTÅND. (FOTO CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) BILD 41. VÄXTLIGHETEN RUNT KÄLLAN I KÄLLKÄRRET. (FOTO: CONNY ANDERSSON 18 JUNI 2010) Sagespersoner: Aslög och Tord Granlid, Vårdö by. 44

49 Bilagor

50 Bilagor 1. Sagespersoner Namn: Hemkommun: By: Intervjudatum: Andersson, Uffe Finström Kulla Berglund, Håkan Sund Sibby Berthén, Ingmar Saltvik Åsgårda , Björklund, Bengt Vårdö Lövö Bomanson, Heidi Saltvik Kvarnbo Bomanson, Rolf Saltvik Kvarnbo 26.01, Eriksson, Erik Eckerö Storby 10.03, Granlid, Aslög Vårdö Vårdö by Granlid. Tord Vårdö Vårdö by Husell, Kurt Sund Kastelholm Jansson, Karl Geta Östergeta , Jansson, Rupert Saltvik Lavsböle Karlsson, Anne-Maj Finström Svartsmara 26.03, Karlsson, Ingemar Jomala Jomala by 22.01, Karlsson, Sven Saltvik Kvarnbo/ Ryssböle Kyrkslätt. Elof Finström Bamböle Källroos, Bror- Anders Finström (Sund) Finby, Estvik 02.04, Laaksonen, Barbro Eckerö (Saltvik) Kvarnbo/ Kuggböle/ Haraldsby Mattsson, Haword Jomala Gottby Mattsson, Håkan Sund Prästö 10.02, Sundberg, Götrik Geta Bolstaholm 01.02, Sundin, Torsten Mariehamn (Saltvik) Östra Saltvik Sundqvist, Edvin Sund Prästgården Österlund, Börje Eckerö/ Kumlinge Överby 12.3,

51 2. Intervjuer Eckerö Storby Intervju med Erik Eriksson, född 1927, i Eckerö, Storby. Datum: 11 mars 2010 Den första källan, på familjen Fellmans mark, ligger cirka meter väster om före detta Hemmers tomt. Förr var det bara en grävd källa med ett lock på, men numera är det troligtvis cementringar. Från källan, som var för allmänt bruk när Erik var barn, togs vatten under torra somrar. Vid Simons gatan förbi Pellas, på gränsen mellan Hedengrens och Hambergs, fanns det även en allmän brunn. På den tiden låg den i en hage eller teg. I en hage där Masans-Leonard bodde låg en fin stensatt källa alldeles bredvid gärdesgården. Platsen kallas Masans Källhagan. Alldeles invid Knuts, i Knuss gatan, fanns även en allmän brunn, till vilken man for och vattnade korna. Här kan nämnas att till exempel gårdarna Ollas, Hinders, Pellas och Knuss vattnade sina kor där. Inne i byn fanns det även en annan brunn, Nedersbrunn, egentligen bara en grop, i vilken korna vattnades. Brofogdbrunnen, i Wirmans gatan, öster om Labbas var också en allmän brunn. Jag tror att den var utgälad eller utstängd från åkern intill. Nere i Kärringsund fanns också en brunn vid Eliases alldeles nedanför campingen, mellan vägen och stranden. När vi var ute och fiskade i Ålands Hav tog vi vatten i en bergsspricka, som aldrig torkade ur, uppe på toppen av havsklippan Malen. Under riktigt torra somrar körde vi matvatten i mjölkkannor på dragkärran. På vintern kunde vår brunn vara torr allt som oftast. Då kördes dricksvatten åt djuren från Fladorna intill Skagvägen. Överby och Kyrkoby Intervju med Börje Österlund, f. 1936, i Eckerö Överby Datum: Överby I Överby finns en källa som tillhör gården Ollas. Den stod och kokade över långt in i sen tid. Överbyföreningen satte dit en pump så att folk kunde gå dit och ta kaffevatten. Vattnet har sedermera använts till fåren på betet där. 47

52 Kyrkoby Norrbrunn Källa som byggdes om i norra delen av byn. Åkerbrunn Låg bakom Russells mitt i byn. Åmanbrunn Det finns en gammal sägen som berättar att den vaktades av en drake eller en orm. Sedan kom det en riddare en dag och han högg odjuret i delar. Riddaren, som var soldat, hette Åman. Källan, som låg alldeles intill Ekergården, är borta idag. Marholm Där kan en källa finnas i backen. Det fanns en brunn där som alltid var full med vatten. Kumlinge Handelslagets brunn Handelslaget betalade grävningen av en mycket stor brunn som fortfarande finns kvar. Den grävdes någon gång i början av 1940-talet. En granngubbe var med och grävde nere i brunnen. Jag tror att det gick 11 ringar dit, så den var djup. Så sade granngubben åt de andra: Åh, gåbbar! De bakar i Kina idag! Hur veit du he? Sade de andra. Känner att det luktar färskt bröd! Svarade han. Så djup var den. Alla turister som bor på holmarna hämtar vatten där. Det är alltid kö vid brunnen, som ligger cirka 100 meter från affären. De flesta gårdsbrunnarna var stenlagda. Vi hade en gammal brunn som var timrad som en lada, men i den tog vi vatten åt djuren. Sedan hade de en pumpanordning därifrån och vattnet pumpade igenom en borrad träledning. De borrade ur trädstammar för ändamålet. Espholmskällan På vår äng hade vi en källa som stod och kokade över. Vi övergav den 1947 vid storskiftet då vi bytte ägor. Därifrån tog vi allt dricksvatten när vi var ute och arbetade på ängarna. Det var en liten grop med småsten lagt halva vägen och sand i botten. Källan låg intill en stor hassel. Källan i Ymonkil Vi hade en källa till i en gäla som heter Ymonkil. Där tog många vatten när de körde förbi. Källan finns fortfarande kvar idag. Det har växt upp en björk på vardera sidan. Gårdarna Österåkers äger den idag. Källan var cirka 1 ½ meter och låg emot ett berg. Väktarkällan Väktarkällan har fått sitt namn av att kyrkväktare bodde där intill. Han var gift med min farmor. Även där var vattnet klart, friskt och stod och flödade. Källan låg ungefär trehundrameter från min hemgård. Stenlunds källan Låg i närheten av ungdomslokalen Vikingalid intill vägen till kyrkan. Fälberget Alldeles intill bautastenen på Fälberget finns också en fin vattenkälla. Kåvan Det finns en källa i Kåvan ovanför fotbollsplanen. Källan är bara en meter djup, men även den stod och kokade över. Källan, som på prästgårdens marker, är endast en liten grop vid bergkanten. Det finns ett lock på. Övriga källor i Kumlinge Jag tror det fanns källor i Rågersvik, Stacksvik (eventuellt en) och i Biskopsvik också. 48

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Byggdetaljer: dörrar, fönster, verandor, beslag. Ålands Museum

Byggdetaljer: dörrar, fönster, verandor, beslag. Ålands Museum Byggdetaljer: dörrar, fönster, verandor, beslag Ålands Museum Dörrar Ålands Museum: Byggdetaljer: Dörrar Ytterdörr Manbyggnad (1860-talet), Nybonds, Söderby, Lemland. Foto: Per-Ove Högnäs 1979 Ålands Museum:

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker

Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Äldre BOSTADSHUS med nyare garagebyggnad och rymlig verkstadsbyggnad samt åker Presentation I Vargata by i Vårdö kommun ligger detta lantliga ställe med bostadshus, garage, verkstadsbyggnad och vedlider

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Ramsös historia Bönder och jägare

Ramsös historia Bönder och jägare På en liten ö i Stockholms innerskärgård har min familj sitt fritidshus. Ramsö ligger en bit utan för Vaxholm, en ungefärlig timmes resväg från Stockholms innerstad med bil och båt. Här har jag spenderat

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

ritidsboende i Storby, Eckerö

ritidsboende i Storby, Eckerö ritidsboende i Storby, Eckerö Förnämligt fritidshus med enastående havsutsikt i västerläge mot Ålands hav. Utgångspris 350 000. Vargkulavägen, Storby 350 000 BESKRIVNING Byggnaden är uppförd 2006 i 1 plan

Läs mer

Kvarnstugan för 100 år sen

Kvarnstugan för 100 år sen Kvarnstugan för 100 år sen Lars Gezelius Fältstationens högkvarter kallas ju för Kvarnstugan och tillhör Renstad Gård på Tåkerns sydvästra strand. Men den har väl inte alltid varit fältstation kan man

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004

VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 VATTENBLÄNK PÅ SKOLGÅRDEN Uggleskolan den 7 oktober 2004 På Uggleskolan i Södra Sandby blev spännande planer verklighet. Här byggdes ett vattenblänk med tillhörande minibäck, genom att tillvarata en naturlig

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015

Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Underhållsplan Dalhuggets Vägsamfällighet 2015 UNDERHÅLLETS PRIORITERINGAR För 2015 avser vi att sätta upp nya farthinder på Nedre Dalhuggevägen. Vita Pollare är inköpta.

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut.

Husets Historia. När människorna utvecklade sin byggteknik så började man bygga husen tätare istället för att bo glest utanför städerna som förut. Så här kan möjligen ett utav de första hemmen ha sett ut på stenåldern- en grotta. Egentligen är det ingen specifik person som har uppfunnit huset, det har utvecklats av människor igenom tiderna allteftersom

Läs mer

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000

ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 ostadshus i Storby, Eckerö. Äldre gårdsenhet med bostadshus/torp under pågående renovering, bagarstuga och ladugård. Utgångspris: 75 000 Käringsundsvägen 67 75 000 ALLMÄN BESKRIVNING Idyllisk äldre gårdsenhet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

NILS-PETTER OCH KRISTINA

NILS-PETTER OCH KRISTINA NILS-PETTER OCH KRISTINA Det har funnits vissa människor som man aldrig kan glömma. Det är de som under sin livstid satte så djupa spår i sanden efter sig som inga vindar kunnat blåsa igen. Ibland frågar

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö.

Fjällbacka i mars 2004 Karl-Allan Nordblom. Lotsutkiken på Dyngö. Förord J ag tänker oftast med hjärtat, och den här samlingen berättelser, bilder, dikter och fragment är inget undantag. Sammantaget är den ett subjektivt porträtt av skärgården utanför Fjällbacka och

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ingeborgsö. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ingeborgsö Är en mindre gård med avskilt strandläge på en halvö mellan 3 sjöar. Här finns en väl dokumenterad historia och ett hus med anor. Naturskönt beläget bara 2 km från centrala Eksjö. Ett timmerhus

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar

Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar Minória Manuel pekar på åkern som blev dränkt då floden Zambezi svämmade över. Flodvattnet fördärvade Minória Manuels odlingar På åkern sjunker fötterna djupt ner i varm gyttja. Här och där finns fortfarande

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN PRESENTATION AV DELPROJEKTEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 Simstrand SOLLÄNGTAN TOSARBY, SUND I Torsarby finns en samfälld badstrand som sköts av Källbackens

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO Fastighet Fastigheten Örebro Sundby 1:3 och 1:58 Adress Sundby 812, 718 92 Frövi. Belägen i Örebro kommun och Glanshammar församling. Skattesats 33,99. Endast 27

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer