Tre leverantörer tecknar ramavtal med SABO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre leverantörer tecknar ramavtal med SABO"

Transkript

1 + En ny utmaning till leverantörer och entreprenörer av bostadshus Tre leverantörer tecknar ramavtal med SABO SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 En utmaning till leverantörer och entreprenörer Efter framgången med SABOs ombohus har vi nu gått vidare och bjudit in byggbranschen till en ny ramupphandling. Denna gång av punkthus i 5 8 våningar. Vi har vägt samman våra medlemmars önskemål och entreprenörernas möjligheter och vill med denna utmaning göra det enkelt för våra medlemsföretag att bygga nytt. Ramupphandling av punkthus, 5 8 våningar Utmaningen SABOs ombohus Plus sker i form av en tävling där byggföretaget förbinder sig att leverera ett nyckelfärdigt punkthus i åtta våningar med 4 5 lägenheter per våningsplan. Lägenheterna förväntas ha balkong eller och byggnaden ska ha en låg energiåtgång. Högst fasta pris per kvadratmeter boarea är 3 kronor, exklusive moms (grund- och markarbeten tillkommer). Ramavtalet kommer att gälla från den januari 3 till sista december 6. Produktionskostnaden största hindret Många är de organisationer och politiker från olika partier som identifierat problemet med det låga bostadsbyggandet i landet. De senaste siffrorna från Boverket visar att majoriteten av landets kommuner lider av bostadsbrist. lertalet av Sveriges allmännyttiga bostadsföretag vill producera fler bostäder men ofta uppges produktionskostnaden vara det största hindret för nybyggnation. Det är många som pratar om att det måste bli billigare att bygga bostäder. SABO har valt att konkret göra något åt saken. Vi har ställt tuffa krav på byggföretagen för att driva produktutvecklingen och de svarar upp genom att lämna in anbud på hus med hög standard och kvalitet, säger urt Eliasson, VD på SABO. ramgångsfaktorer ör att nå kostnadseffektivare bostadsproduktion arbetar SABO med hela värdekedjan och granskar alla led och alla processer i syfte att minimera onödigt arbete och för att nå korrekt beslutsunderlag tidigt i processen. Detta för att kunna ta beslut om att bygga eller inte innan stora kostnader läggs ned i projektet. Eftersom SABO samlar efterfrågan från flera av våra medlemsföretag kan vi erbjuda byggbolagen en stor mängd byggprojekt. Även många mindre bostadsbolag har behov av att bygga i liten skala och det unika med detta koncept är att denna efterfrågan nu kan samlas till en stor volym. enom att upprepa produktionen av samma slags hus flera gånger kan byggbolag nå en betydligt kostnadseffektivare produktion utan att försämra kvaliteten. Intresse finns för 5 lägenheter Över 8 allmännyttiga kommunala bostadsbolag har hittills anmält intresse för att bygga 5 lägenheter inom SABOs ombohus Plus. Dessa är fördelade på cirka 9 projekt om punkthus. SABOs ombohus plus ett flerbostadshus i basutförande Anbudsgivaren ska med sitt bidrag presentera ett flerbostadshus i form av ett punkthus, som i sitt basutförande ska uppfylla följande preliminära krav: Huset ska byggas i åtta våningar Huset ska ha ett normalplan innehållande 4 5 lägenheter Samtliga lägenheter ska ha balkong eller Samtliga lägenheter ska ha badrum, som är förberedda för tvättmaskin och tumlare om detta inte ingår som basstandard Inom byggnaden ska finnas förrådsutrymmen för lägenheterna Byggnaden ska ha låg energiåtgång på ett maximalt antal kilowattimmar per år och kvadratmeter Entreprenadföretagen ska i ett anbud förbinda sig att producera det nyckelfärdiga punkthuset till ett maximalt fast pris för husentreprenaden på 3 kronor/m BOA exklusive moms. Det fasta priset omfattar enbart själva husentreprenaden, det vill säga allt ovanför bottenplatta. (rund- och markarbeten ska således inte ingå). Ramavtal kommer efter utvärdering att erbjudas de tre entreprenörer, som lämnat de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. De ramavtal som erbjuds kommer att ha en giltighet på fyra år, preliminärt från 3 till 6. ontaktperson på SABO Petter Jurdell, enhetschef för astighetsutveckling, e-post: eller telefon

3 Juryns motivering yra väl genomarbetade och intressanta förslag presenterades inför juryns arbete och utvärdering. Presentationerna visar prov på god svensk bostadsarkitektur med förankring i funktionalismens ideal, med ljusa och effektiva bostäder som byggs med hållbara och beprövade material. Vi ser prov på flexibla lösningar för anpassning till olika tomter och olika byggherrars lokala behov. Vi ser också med stort intresse på de lösningar som presenterats för ett mer effektivt och industriellt byggande. öljande tre förslag har valts ut av juryn för kommande ramavtal med SABO: Ytsmarta hyresrätter, ncc ör en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. ör funktionella, och effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader. Svanenmärkta hem, skanska ör tilltalande, hållbara och väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur. oda möjligheter till alternativa planlösningar och lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen. H+, lindbäcks bygg ab ör de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och allmänna utrymmen. ör de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen.

4 n åla hem S ka n ska Entréplan Skala : Normalplan Skala : svanenmärkta hem an Väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur svanenmärkta hem, etsfördelning skanska AB ontakt Johan Johansen 3 rok 75,5 4 rok , % 5% 5% % Motto: svanenmärkta hem på 6 månader rok 63,5 Motto: svanenmärkta hem på 6 månader rok 68, örslaget erbjuder moderna och miljövänliga lägenheter i Svanenmärkta flerbostadshus med hög kvalitet i utförande, standard, komfort och boendemiljö. Lösningen är flexibel. Den fungerar för olika miljöer och förutsättningar och kan byggas i fem till åtta våningar. Tack vare hög En hållbar affär En hållbar affär förtillverkningsgrad och en planerad och V V styrd byggprocess, lovar Skanska en kort genomförandetid. Lägenheterna är skapade med nordisk känsla och för svenska boendemönster där ljusinsläpp och öppna planlösningar är två starka ledstjärnor. asad mot asad mot söder söder Skala : Skala : förslagmoderna erbjuderoch moderna och miljövänliga lägen Våra lägenheter skapade med nordisk och för svenska årt förslag årt erbjuder miljövänliga lägen Våra lägenheter är skapade är med nordisk känsla och känsla för svenska boendemönster där ljusinsläpp öppna planlösningar är heter i Svanenmärkta flerbostadshus med hög kvalitet boendemönster där ljusinsläpp och öppna och planlösningar är heter i Svanenmärkta flerbostadshus med hög kvalitet två starka ledstjärnor. standard, komfort och boendemiljö.två starka ledstjärnor. i utförande,i utförande, standard, komfort och boendemiljö. lösning är flexibel. Den för olika förut byggsystem Vårt byggsystem beprövat och har i en lång rad Vår lösningvår är flexibel. Den fungerar förfungerar olika miljöer ochmiljöer förut och Vårt är beprövatäroch har använts i enanvänts lång rad sättningar och kan tre till åttatack våningar. Tack vare projekt hög projekt företrädesvis sättningar och kan byggas i tre byggas till åttai våningar. vare hög företrädesvis hyresrätter.hyresrätter. förtillverkningsgrad och enoch planerad ochprocess, styrd byggprocess, förtillverkningsgrad och en planerad styrd bygg vi lova en kort genomförandetid. kan vi lova kan en kort genomförandetid. entréparti entréparti Skala :4 Skala :4 Aluminiumparti Husnummer Aluminiumparti Husnummer med glas med glas i stålplåt i stålplåt Väderskyddande asad av asad av Väderskyddande målad betong målad betong skärm i ek skärm i ek affär ga lägen kvalitet ljö. Våra lägenheter är skapade med nordisk känsla och för svenska boendemönster där ljusinsläpp och öppna planlösningar är två starka ledstjärnor. ch förut re hög ocess, Vårt byggsystem är beprövat och har använts i en lång rad projekt företrädesvis hyresrätter. asad mot söder asad mot asad mot NOrr NOrr Skala : Skala : asad mot asad mot väster väster Skala : Skala : Tak av bandtäckt plåt Tak av bandtäckt plåt Hängrännor och stuprörplåt i lackad plåt Hängrännor och stuprör i lackad Aluminiumbeklädda Aluminiumbeklädda fönster fönster av spritputs asad av asad spritputs målad betong asad av asad måladav betong (gäller svart, färgerna svart,vit) gul och vit) (gäller färgerna gul och Balkongfronter av aluminium Balkongfronter av aluminium (spröjsräcke) (spröjsräcke) asad mot väster Skala : Skala :

5 V två starka ledstjärnor. i utförande, standard, komfort och boendemiljö. Vår lösning är flexibel. Den fungerar för olika miljöer och förut sättningar och kan byggas i tre till åtta våningar. Tack vare hög förtillverkningsgrad och en planerad och styrd byggprocess, kan vi lova en kort genomförandetid. Vårt byggsystem är beprövat och har använts i en lång rad projekt företrädesvis hyresrätter. entréparti Skala :4 Svanenmärkta hem, skanska ör tilltalande, hållbara och väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur. oda möjligheter till alternativa planlösningar och lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen. Juryns motivering Aluminiumparti med glas asad av Väderskyddande målad betong skärm i ek Husnummer i stålplåt Alternativ entréplacering 4 Ro 93m² asad mot NOrr SOV 3,5 m² WC,5 m² Skala : PASSAE Skjd. Ro 63,5m² L., m² SOV 3, m² RD., m² 6,5 m² 8,6 m² 6,5 m² Skjd. PASSAE Ett klartänkt och flexibelt byggsystem TM BAD 5,5 m² TT TRAPPHUS POBOXAR V ngrännor och stuprör i lackad plåt miniumbeklädda fönster ad av målad betong ller färgerna svart, gul och vit) öjsräcke) HUVUD årt byggsystem optimerar samtliga steg i byggprocessen. Byggsystemet är konstruerat för lägre byggherrekostnad, bättre driftsekonomi och kortare byggtid, d v s låga kreditivkostnader och snabb inflyttning. ör att komma dit har vi sett och TT varje resultat. TM TT TM RD.fas, varje moment RD.över varje Skjd.relationer och kompetens, Utifrån detta har vi utvecklat 6,8 m² BAD m², verktyg, m²,produkter, BAD det vill säga allt som krävs för att erbjuda flexibla hyresbostäder av hög kvalitet, 5,5 m² 5,5 m² till låg kostnad och med kort byggtid. ad av spritputs S ka n kongfronter av aluminium TT BAD TM 5,5 m² RULLOLSBARNVANSRD. 4,8 m² Ö 6, m² SOV Ett kvitto på vårt arbete är den kundnöjdhet vi uppnått i tidigare levererade,3 m² projekt. Dessutom belönade Miljömärkning Sverige oss med en svan. ska / Skjd. Byggsystemets fundament SOV ormat utifrån3,3 kundkrav 3,6 m² m² på hyresrätter avseende planlösningar, materialval, miljöpåverkan Byggsystemet är okänsligt för väder och vind. Montagetiden är fyra dagar per våningsplan, inklusive komplett fasad, färdiga badrum och permanent värmesystem. och livscykelkostnad. Byggs med tung stomme och vertikala schaktlösningar för installationer. Hög förtillverkningsgrad och fördefinierad tidplan för projektering, leverans och montage. Drift och underhåll utan överraskningar med kostnadseffektiva material- och systemval. Långsiktiga leverantörsrelationer och välkända varumärken. SOV ontinuerlig vidareutveckling genom systematiserat förbättringsarbete. 7,8 m² Uppfyller BBR 9. 8,8 m² 34, m² Val inom 3 :-/kvm BOA Ro 55m² entré. Se planlösning till Tre alternativa placeringar av husets höger. Ett tredje alternativ är placering i motstående innerhörn. Valfri placering av sovrummens innerväggar samt möjlighet att välja bort ett sovrum till förmån för större vardagsrum. Val av exteriöra kulörer på fasad, sockel, entréparti, plåtdetaljer och fönsterbågar. Val mellan tapet eller målning interiört. Entrélösning med glastak. Alternativa planlösningar och exteriörer enligt nedan. Alternativ entréplacering 4 Ro 93m² SOV 7, m² SOV 3 7, m² VARDASRUM,8 m² RD. 4, m² PASSAE 3Ro 7,5m² SOV 3,5 m² WC,5 m² 6,5 m² TM BAD 5,5 m² TT HUVUD SOV 3,4 m² Ro 57,5m² BALON 3,9 m² Skjd. Avgående kostnad: 5,5 m² WC/D/TV 4,4 m² PASSAE TP HALL 4, m² HALL 4, m² WC/D/T 4,4 m² / TRAPPHUS EL SOV 8,6 m² EL 36,3 m² 3 Ro 67,m² Ö/VAR 3,6 m² 4-spännare Normalplan: 3 4 Ro; 8 9 kvm BALON * Priset baseras på 8 våningar utan terrass och med bibehållen energieffektivitet under 6 kwh/m och år. 36,3 m² 3 Ro 73,m² BALON Ö/VAR 3,5 m² 3 Ro 73,m² PASSAE SOV 8,6 m² Skjd. 3 Ro 67,m² PASSAE BALON TP Skjd. WC/D/T 4,4 m² -5:-/kvm BOA* TP WC/D/T 4,4 m² Skjd. Skjd. SOV,4 m² HALL 5,3 m² + 4-spännare Normalplan: 3 4 Ro; 8 9 kvm HALL 5,3 m² SOV,4 m² 3Ro 7,5m² Tack var konsekve utlova en Lägre b Indrag Balkon ärdiga planlös TX-sy Ljudkla Entré i lägena, Hissöp placera upp niv Ytterlig Tillko EL TP TP WC/D/T 4,4 m² Skjd. EL / Skjd. ALOV 5, m² PASSAE SOV 7,8 m² -5:-/kvm BOA* 4-spännare Normalplan: 3 Ro; kvm Skjd. SOV 3,3 m² 34, m²,5 Ro 43,5 m² 8, m² SOV 3,4 m² Ro 57,5m² 3,9 m² Skjd. BALON Skjd. 3,6 m² Prisv Avgående kostnad: :-/kvm BOA* / / Tillkommande kostnad: 5-spännare Normalplan:,5 3 Ro; kvm BAD 5,5 m² Ro 55m² :-/kvm BOA* PASSAE TT BAD TM 5,5 m² TM TT TM TT RD. Skjd. 6,8 m² BAD, m² 5,5 m² SOV,3 m² 8,6 m² TRAPPHUS POBOXAR RD., m² SOV 3, m² 6,5 m² Skjd. H Ö 6, m² Ro 63,5m² L., m² RD., m² 8,8 m² Tillkommande kostnad: Skjd. RULLOLSBARNVANSRD. 4,8 m² H PASSAE PASSAE av bandtäckt plåt Motto: svanenmärkta hem på 6 månader SOV 7, m² SOV 3 7, m² VARDASRUM,8 m² RD. 4, m² BAL

6 ytsmarta hyresrätter NCC Yteffektiva lägenheter med låga boendekostnader Interiör bild - kök (tillval parkettgolv) SABO ombohus Plus ytsmarta hyresrätter, ncc AB ontakt Ulrik Wållberg Huset har ritats för att vara lätt att placera i en varierande stadsbild. Cirka 8 procent av huvudplanet kan användas som boarea. örslaget är med fem lägenheter per plan men valmöjligheterna är stora. En fasad i tegel med inslag av andra material lättar upp det arkitektoniska uttrycket. Entrén är väderskyddad med en placering som inte stör de närmast boende. Välplacerade fönster ger stort ljusinsläpp och en öppen planlösning skapar rymd och fina utblickar. Den gemensamma, välutrustade tvättstugan är ljus och trygg med sitt läge i entréplan. Ytsmarta hyresrätter SABO ombohus Plus Entrébild Entrébild

7 Ytsmarta hyresrätter, ncc ör en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. ör funktionella, och effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader. Juryns motivering SABO ombohus Plus Huset bör placeras i nord-sydlig riktning för att ge alla balkonger soltimmar under dagen. Entrén kan läggas på valfri sida av huset anpassas helt efter läget. Ytsmarta hyresrätter ENOMTÄNT HELA VÄEN Väl genomtänkta kvadratmeter ger hyresgästen mycket boendekvalitet för hyran. En fasad i tegel med inslag av andra NCC material lättar upp det arkitektoniska uttrycket. Välplacerade fönster skapar både maximal energieffektivitet och stort ljusflöde in i lägenheterna. Ett tätt klimatskal ger låg energianvändning och låga drifts- och underhållskostnader.

8 H+ lindbäcks bygg oda materialval i lägenheter och allmänna utrymmen H+, lindbäcks bygg ab ontakt Mikael Thorgren H+ är ett hus som tål att tittas på och synas i sömmarna! Ett stilrent och smakfullt hus som kan passa in i de flesta miljöer och situationer - förtätning i tätorten, i ytterstaden eller som friliggande hus i park eller natur. Detta är ett förslag på ett specifikt hus, men det är också ett huskoncept. onceptet bygger på idén om ett enkelt och tydligt modultänkande, där modulmåtten stämmer väl överens med välfungerande bostadsplaners generella mått. Helt enkelt ett huskoncept med tusen möjligheter. I förslaget är det en lägenhetsfördelning med en vardera av,, 3 och 4 rum och 3 kök men samma hus kan lika gärna få fördelningen stycken rok och stycken 3 rok, och lägenheterna kan även göras större eller mindre, inom samma fördelning. Entré :4(A) Vi föreslår ett hus i ljus puts som tillsammans med en smäcker form ger en lätt elegans. Som kontrast till putsen får de fasadytor man kommer nära - sockelvåningen, omfattningen till entrén och balkongernas väggar - en beklädnad av cederträ, ett tåligt träslag med varm rödaktig ton. Ett enkelt modultänk ger oss möjlighet att bygga fina hyresbostäder snabbt, effektivt och med hög kvalitet. Och med oändliga möjligheter till variation för den som vill. Vi kan enkelt forma lägenhetsfördelning och lägenhetsstorlekar efter önskemål. Valet av fasadmaterial är inte bundet till vårt byggsystem utan kan väljas av respektive byggherre och med anpassning till den aktuella tomten. Vi kan använda exempelvis fasadtegel, skivmaterial eller olika material i kombination. 3 Med stor inlevelse skapar vi ett hus som är tilltalande och situationsanpassat, med yteffektiva lägenheter och stora boendekvaliteter. asad 4 :(A)

9 H+ on H+ ett h on dult välf ett h H+, lindbäcks bygg ab Juryns motivering ör de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och allmänna utrymmen. ör de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen. Ant hete ligh vårt len Alla dul tillg ring tvät gen Till tal r 4;or sätt liga H+ utfo och mål pas byg RO 54m² RO 45m² H+ lindbäcks bygg Tävlingsförslag SABOs kombohus Plus 3,5m² 3,5m² 5m² m² H+ Ett enkelt modultänk med möjlighet att bygga onceptet fina 3m² 3m² H+ är här ett förslag på ett specifikt hus, men det är ett huskoncept. hyresbostäder snabbt, onceptet bygger på idén om ett enkelt och tydlig dultänkande, där modulmåtten stämmer väl överen välfungerande bostadsplaners generella mått. Helt effektivt och med hög kvalitet. Och med oändliga heternas storlekar kan varieras nästan i det oändliga ett huskoncept med tusen möjligheter. Antalet lägenheter på respektive våningsplan och ligheten ger varje intresserat SABO-bolag möjlighet 8m² vårt erbjudande anpassat till de egna specifika öns möjligheter till variation len och till den aktuella för tomten. Alla lägenheter har ett grundpaket i form av en ent den som vill. dul med entré, kök&bad. Wc/badrum har en egen tillgängliga tvättutrustning. I 3-4 rok finns ett extra 3,5m² 9m² ringsutrymme i form av överskåp och bänkskiva o tvättutrustningen. öksutformningen anpassas eft genhetsstorlek. 8m² Till entrémodulen adderar vi sedan på olika sätt valfr tal rum. På ett enkelt sätt skapas då :or, :or, 3:o 4;or. Lägenheternas olika rum kan organiseras på sätt beroende på behov, väderstreck, buller, utsikt, liga balkonglägen etc. 6m² 4,5m² 4,5m² 6m² H+ har även en stor flexibilitet vad gäller den ext utformningen. asadmaterial, takform, balkongutfor och fönstersättning kan varieras efter behov och ö mål. Stadsbyggnadsaspekterna och möjligheten t passning är oerhört viktig vid komplettering i befint byggelse. 3RO 7m² 4RO 8m² H+ Tävlingsförslag SABOs kombohus Plus

10 kompassen P eab * till Hedersomnämnande Huskropp med 5 våningar och indragen vindsvåning Välj flexibelt mellan olika varianter av sadeltak eller pulpetta PEAB för ett förslag TSÖRDELNIN N H kompassen, peab AB ontakt Patrik Lindström mobil enomtänkta och yteffektiva lägenheter med en trygg boendemiljö som rok inkl frd sätter boende i centrum. 66,6 m² är finns förutsättningar för att anpassa byggnaden när det gäller allt från hur huset kan placeras med avseende på väderstreck till lägenheternas fördelning och balkongernas placering. lexibiliteten är med andra ord en del av byggsystemet, det är en av finesserna, och det finns många fler. Tack vare byggsystemet kan lägenheterna skapas för att passa olika familjekonstellationer. Det finns en rad detaljer som sätter hyresgästen i fokus och ger goda boendekvaliteter; materialval, det generösa ljusinsläppet, tvättmaskinen, torktumlaren och barnvagnsplatsen inne i lägenheterna är några av dem. läge A läge B läge B Variation öjlighet a uset k rnas v h det klk/frd rok inkl frd 66,6 m² *PEAB får hedersomnämnande för sitt bidrag och kommer inte att erbjudas ramavtal. trapphall Placering klk/frd läge B läge A 3 rok inkl frd 88, m² klk/frd klk/frd gen gt läge A läge B m 3 rok inkl frd 88, m² läge A 3 RO TRYHETSBOENDE 73,4m² byggnadsvolym anpassad för utökad tillgänglighet Välj mellan olika varianter av sadeltak eller pulpe

11 Erfarenheter från SABOs upphandling av mindre flerbostadshus: En rimlig prisnivå och god standard var avgörande Hallå där... Nils-Erik Blomdahl, VD på Hudiksvallsbostäder, varför bygger ni SABOs ombohus? En rimlig prisnivå och en god standard på hus och lägenheter var avgörande när vi bestämde oss för att bygga SABOs ombohus. På vilket sätt var upphandlingen till hjälp för er? Enkelheten! Att slippa upphandlingsförfarandet och allt förarbete med att ta fram underlag. Detta är nog särskilt bra för oss bolag som inte är så stora och som kanske inte byggt nytt på många år och därmed också saknar egen kompetens när det gäller nyproduktion. Invigning 3 januari 3 Välkommen till invigning av SABOs första ombohus! Invigningen är den 3 januari 3 i Iggesund, strax utanför Hudiksvall. Läs mer på sista sidan. Vad innebär det för ert företag och för er bygd att ni nyproducerar hyreslägenheter? Att nyproduktion visar framåtanda och framtidstro är väl känt och klart nyttigt för vår bygd. ör bolaget innebär det också ett alternativ till att rusta upp äldre fastigheter som i många fall inte blir någon optimal lösning vare sig tillgänglighetsmässigt eller ur miljö- och energisynpunkt. I vårt fall har vi faktiskt rivit ett antal lägenheter i Iggesund samtidigt som vi nu producerar nya. En nyttig förnyelse av bostadsbeståndet. Vad tror ni att ni får för hyresgäster, det vill säga vilka bygger ni för? Vi bygger i detta fall först och främst för lite äldre hyresgäster. ombohusen ligger precis vid ett befintligt servicehus och vi har en överenskommelse om att våra hyresgäster ska ha möjlighet att utnyttja servicehusets gemensamhetsutrymmen, hobbyrum, matsal och personal. Vad är ni mest nöjda med när det gäller detta koncept? Att det är en paketlösning som ger ett färdigt boende med hög kvalité utan att totalkalkylen behöver ge hyror i storstadsklass. fakta om SABOs ombohus I september lanserades ramupphandlingen SABOs ombohus: ett nyckelfärdigt flerbostadshus med två- till fyra våningar till ett pris på kronor per kvadratmeter boarea (exklusive moms). Ett tufft krav på prispress som visat sig bli en framgång både för de byggföretag som vann upphandlingen och de kommunala bostadsföretag som beställt hus. Idag är fler än 5 projekt inplanerade och över lägenheter beräknas byggas genom ramavtalet. Den totala produktionskostnaden inklusive mark, grund, moms, med mera, ligger ofta i spannet kr/m BOA, beroende på markförhållandena. Inplanerade SABOs ombohus

12 hudiksvallsbostäder Invigning i Iggesund av SABOs första ombohus Civil- och bostadsminister, Stefan Attefall, inviger SABOs första ombohus i Iggesund den 3 januari 3. Trycksaksnummer: 3674, print on demand/- rafisk produktion: SABO ommunikation Tid & plats 3 januari 3, i Iggesund Pris kronor Medverkande Nils-Erik Blomdahl, VD, Hudiksvallsbostäder, urt Eliasson, VD, SABO, Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, Pether redholm, VD, JSB, Johan Holmgren, Roland Sernlind och Petter Jurdell, SABO Information Petter Jurdell Anmälan Det enklaste och snabbaste sättet att anmäla sig är via hemsidan se, klicka på fliken utbildning. Alternativt maila till Anmälan senast den januari 3 ör ytterligare information och utförligt program se Tillsammans med Hudiksvallsbostäder välkomnar vi dig till invigning, studiebesök och seminarium om SABOs ombohus. Nu har du möjlighet att se SABOs första ombohus* i Iggesund strax utanför Hudiksvall. Husen som har byggts för en äldre målgrupp och ligger i anslutning till ett befintligt servicehus, är nu på plats och beräknas vara klara för inflyttning i februari. Den här dagen inleds med invigning samt studiebesök och fortsätter med lunch och ett seminarium på eftermiddagen med fokus på nyproduktion. Om ni på ditt bostadsföretag funderar på att bygga nytt så är detta ett ypperligt tillfälle att få inspiration och del av erfarenheter. Ta med företagets styrelse och ledningsgrupp och kom till Hudiksvall i januari. Varmt välkomna! Preliminärt program. Buss för dem som önskar från Hudiksvall.3 Varm dryck och kaffe serveras. Invigning.3 Studiebesök med rundvandring.5 Lunch 3.3 Hudiksvallsbostäders erfarenheter av att bygga SABOs ombohus 4. Hur sätter man hyran vid nyproduktion? 4.3 affe 5. Ekonomiska överväganden vid nyproduktion 5.3 SABOs ombohus och SABOs ombohus Plus 6. Buss tillbaka till Hudiksvall * enligt SABOs ramavtal med förstaprisleverantören JSB. SABO Besöksadress Drottninggatan 9, Box 474, 9 Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Stor livskvalitet på liten yta

Stor livskvalitet på liten yta Stor livskvalitet på liten yta Behovet av nya bostäder är idag större än vad de flesta kommuner kan tillgodose. Det gäller inte minst efterfrågan på mindre bostäder en följd av att befolkningen blir äldre

Läs mer

Svanenmärkta hem på 6 månader

Svanenmärkta hem på 6 månader Svanenmärkta hem på 6 månader Våra hus är konstruerade för lägre byggherrekostnad, bättre driftsekonomi och kortare byggtid, d v s låga kreditivkostnader och snabb inflyttning. I grunden ligger förutsägbarhet

Läs mer

ModernaHus Julia. Svanenmärkt för en grönare framtid

ModernaHus Julia. Svanenmärkt för en grönare framtid ModernaHus Julia 389 029 Svanenmärkt för en grönare framtid Trendigt hus med fantastiskt ljusinsläpp Julia. Arkitekt: rida Petersson, Skanska Sverige AB Julia är ett hus med spännande karaktär och generösa

Läs mer

Upphandling av ramavtal för nyproduktion av punkthus med bostadslägenheter

Upphandling av ramavtal för nyproduktion av punkthus med bostadslägenheter 1 INBJUDAN ATT INKOMMA MED ANBUDSANSÖKAN daterad 2012-06-29 SABO Kombohus Plus Upphandling av ramavtal för nyproduktion av punkthus med bostadslägenheter Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag AB (SABO)

Läs mer

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL

Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag. Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Nationell upphandling av bostäder för kommuner och bostadsföretag Jan-Ove Östbrink och Bengt Westman, SKL Den aktuella problembilden Stor bostadsbrist i många kommuner Många kommuner ovana vid nyproduktion

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus

En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm Tel 08-406 55 00, fax 08-20 99 04, hemsida

Läs mer

Svanenmärkta hem på 6 månader

Svanenmärkta hem på 6 månader Svanenmärkta hem på 6 månader ModernaHus PO Satrell, Johan Johansen & Christer Sandgren 2 sidor av ett mynt för långsiktigt ägarskap i tiden Kostnadsfokuserat Intäktsskapande Våra hustyper Linnea Punkthus,

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

SNABBANALYS SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER. SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden

SNABBANALYS SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER. SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden SNABBANALYS MARS 2015 HANS-PETER BLOOM, BLEKINGE BILDREPORTAGE SÅ PÅVERKAR KOMBOHUSEN LOKALA BOSTADSMARKNADER SABOs Kombohus ger positiv spiral på lokala bomarknaden SABOs Kombohus pressar priserna och

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen

Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 1 Finlandshusen FINLANDSGATAN 5 & 7 74 hyresbostäder på ett av Kristianstads bästa lägen 2 Bo vid Tivoliparken I kvarteret där Finlands bryggeri huserade fram till 1963 reser sig nu husen på Finlandsgatan

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

Träpriset Brf Långskeppet

Träpriset Brf Långskeppet Träpriset 2012 Brf Långskeppet Lindbäcks brf Långskeppet projektbeskrivning Brf Långskeppet projektet projektet brf Långskeppet är en del i omvandlingen av 60-talsförorten råcksta i stockholm. i en första

Läs mer

Tallbacken Öjersjö - Partille

Tallbacken Öjersjö - Partille Tallbacken Öjersjö - Partille BOFAKTA Ett projekt ritat och genomfört av Studor projektutveckling & arkitektur Nu säljstartar vi Tallbacken I natursköna Hossaberget i Öjersjö ligger det nya villaområdet

Läs mer

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017

Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Informationsträff Brf Hammars Park 8 maj 2017 Vi skapar smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist. 2 Bostadsutveckling sedan 2010 1 180 sålda varav 740 färdigställda Projektportfölj

Läs mer

Typhuset Trygga Boendet. Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB

Typhuset Trygga Boendet. Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB Typhuset Trygga Boendet Pether Fredholm, vd John Svensson Byggnadsfirma AB Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

VERKSAMHETSNYTTA. Bostad Nya bostäder från SKL

VERKSAMHETSNYTTA. Bostad Nya bostäder från SKL VERKSAMHETSNYTTA ostad 2016 Nya bostäder från SK 1 Nu erbjuds Sveriges kommuner en viktig komponent för att snabbare råda bot på bostadsbristen. Med hjälp av vårt nya ramavtal ostad 2016 får kommuner lättare

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper

Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet typhus för flera målgrupper Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser - standardiserad produkt Till

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Planlösningar. Fredriksdalskajen, Västra Hammarby Sjöstad Trapphus 1 6 HT SG. Sovrum 1 16,0 m ². Bad/tvätt 5,5 m ². Vardagsrum 22,0 m ² SG SG

Planlösningar. Fredriksdalskajen, Västra Hammarby Sjöstad Trapphus 1 6 HT SG. Sovrum 1 16,0 m ². Bad/tvätt 5,5 m ². Vardagsrum 22,0 m ² SG SG Planlösningar Fredriksdalskajen, Västra Hammarby Sjöstad Trapphus 6 5,5 m ² TM TT Sovrum 6,0 m ² 22,0 m ² Sovrum 2 0,0 m ² 4,0 m ² 2,0 m ² EC HS Skansbron Fredriksdalskajen Fredriksdalsgatan Hammarby allé

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

TILLFÄLLE I CENTRALA KUNGSBACKA NYA BOSTADSRÄTTER I VÄSTRA VILLASTADEN

TILLFÄLLE I CENTRALA KUNGSBACKA NYA BOSTADSRÄTTER I VÄSTRA VILLASTADEN TILLÄLLE I CETRALA USBACA YA BOADSRÄER I VÄRA VILLAADE Shopping och nöjen på promenadavstånd OTO: SOMMAR & CO ARATIV ADRESS Perfekt belägen, mellan natursköna ungsbackaskogen och den idylliska stadskärnan,

Läs mer

Typhuset Trygga Boendet

Typhuset Trygga Boendet Typhuset Trygga Boendet Trygga Boendet Affärsmodell Ramavtal med SABO i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, LOU Leveranser sker till fasta priser med en standardiserad produkt Till pris som skall

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo.

Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. Smartare sätt att bygga. Attraktivare sätt att bo. MERBO ETT SMARTARE SÄTT ATT BYA När vi skapade MERBO som boendekoncept utgick vi helt och hållet från de som ska bo i våra hus och vad de värdesätter.

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping

Livskvalité i Brf Mässingen. Bostadsrätter i centrala Norrköping Livskvalité i Brf Mässingen Bostadsrätter i centrala Norrköping Fastighetsbyrån Kv. Mässingen - Livskvalité i hjärtat av Norrköping! Med Motala ströms vackra promenadstråk runt knuten och Norrköpings Centralstation

Läs mer

Frågor och svar om SKL:s ramavtal Bostadshus 2016 Nya Hus

Frågor och svar om SKL:s ramavtal Bostadshus 2016 Nya Hus 2017-06-08 Frågor och svar om SKL:s ramavtal Bostadshus 2016 Nya Hus Hur vet vi om vi är avropsberättigade på ramavtalet Bostadshus 2016? I bilaga 01 till ramavtalen framgår vilka som är avropsberättigade.

Läs mer

Planlösningar Hus 3 och 4

Planlösningar Hus 3 och 4 Planlösningar Hus 3 och 4 Brf ppsala, ppsala 24,5 kvm 12,5 kvm 8,0 kvm Badrum 2 7,5 kvm 9,0 kvm Badrum 3,5 kvm 22,0 kvm Sovrum 4 lk 3,5 kvm Mitt i ppsala I den här broschyren hittar du alla planlösningar

Läs mer

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa

SOV KÖK/VARDAGSRUM (DM) BADRUM/TVÄTT (TAK LUCKA) klassiska kringbyggda skånegården. På Cymbalallén på Skanörs Vångar bor du bekvämt i ljusa Skorstenar: Svart aluminiumplåt typ innspong P Hängrännor: Ofärgad aluminium innspong P Stuprör: Ofärgad aluminium (lika fasad) innspong P ASAD Träpanel grågrön NCS S0 B0 Sockel Betong --- önster mörkgrå

Läs mer

SABOs Kombohus Plus. Söderköping. 4 Juni

SABOs Kombohus Plus. Söderköping. 4 Juni SABOs Kombohus Plus Söderköping 4 Juni 10.00 Inledning Petter Jurdell, SABOs Kombohus 10.15 Torbjörn Olsson, VD Ramunderstaden hälsar välkommen berättar om bolaget och nyproduktionen 10.45 Agneta Dagersten,

Läs mer

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över.

Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Brf Pärleporten i Lerum är ett projekt vi på Hökerum Bygg är stolta över. Efter en arkitekttävling där tre kontor ritade varsitt förslag vaskades en byggnad fram som innehöll de värden som både kommunens

Läs mer

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell

Less is more. Så enkelt kan man sammanfatta vår nya husserie Wise. Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell Vi har skalat bort en del moment för att kunna erbjuda en funktionell sant? Inte då. Det är ju Trivselhus vi pratar om. avkall på kvalitet eller tillvalsmöjligheter. Låter det för bra för att vara och

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 6 7

Frans G Bengtssons väg 6 7 Frans Bengtssons väg 6 7 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong eller egen uteplats. rönskande Österäng med bara 2 kilometer till centrum På

Läs mer

-Bo centralt och havsnära i nya hyresrätter på lugna söder

-Bo centralt och havsnära i nya hyresrätter på lugna söder -Bo centralt och havsnära i nya hyresrätter på lugna söder www.byggsjogren.com ByggSjögren uppför nu ett nytt hus på Söder som har 700 m till centrum 39 stycken moderna lägenheter i 5-7 våningar ägenhetsförråd

Läs mer

Är ni intresserade av någon av dessa lägenheter, kontakta vårt kontor för mer information

Är ni intresserade av någon av dessa lägenheter, kontakta vårt kontor för mer information ristianstadvägen 26 i Hässleholm. varteret Remonten 2 är beläget vid den norra infarten mot Hässleholm, med centrum och järnvägsstation på gång- och cykelavstånd. Nybyggnationen av hyresfastigheten kommer

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

Skala 1:100. Lägenhetens placering

Skala 1:100. Lägenhetens placering Skala 1:100 Lägenhetens placering V A R V E T T O W N H O U S E Varvet Townhouse C Varvet Townhouse består av två fristående mindre hus med fyra lägenheter vardera. Nedre plan har tre rum och kök med

Läs mer

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat

Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat Nyckelfärdiga flexibla modulhus med hög kvalité, anpassade för nordiskt klimat FÖRETAGSPRESENTATION SMÅBOHUS Vi är ett mindre företag beläget i västra Sverige. Vår affärsidé är att bygga flexibla, mobila

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA

VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA VI VILL BYGGA ETT BÄTTRE BOENDE FÖR DE MÅNGA MÄNNISKORNA MER HUS FÖR PENGARNA! BoKlok är ett annorlunda boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi kloka bostäder lägenheter och

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Lägenhet Lägenhet rok, 69,5 kvm, plan 1. 3 rok, 73 kvm, plan 1. Bofaktablad brf Vasaparken, Linköping

Lägenhet Lägenhet rok, 69,5 kvm, plan 1. 3 rok, 73 kvm, plan 1. Bofaktablad brf Vasaparken, Linköping Lägenhet 1112 3 rok, 69,5 kvm, plan 1 Lägenhet 1113 3 rok, 73 kvm, plan 1 20 21 Lägenhet 1132 3 rok, 71,5 kvm, plan 3 Lägenhet 1144 3 rok, 77,5 kvm, plan 4 Fasad mot norr 22 23 Lägenhet 1151 3 rok, 81,5

Läs mer

Nybyggnaden i korthet

Nybyggnaden i korthet Kv. Frida, vy från söder Nybyggnaden i korthet En arkitekttävling har genomförts för nybyggnad av flerbostadshus och garage samt utveckling av teaterhuset gamla stadshuset i kv. Frida. AB Ronnebyhus fick

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 2. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 2. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 2 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö

Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö Vi bygger hus med sundare inomhusmiljö öretaget rönbo B Ägare: lommershus %, Stenbackens %, Polarrenen % rönbo jobbar med industriellt byggande inomhus i fabrikslokaler och under väderskydd på byggplats.

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren

Ditt boende i centrum. Brf Väktaren Ditt boende i centrum. Brf Väktaren www.gbjbygg.se När du vill vara riktigt nära. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG Kv Väktaren En oas mitt i Värnamo! I KVARTERET VÄKTAREN PÅ FLINTGATAN mitt i centrala

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

AMUNDÖ MARINA HOVÅS HILLS

AMUNDÖ MARINA HOVÅS HILLS BOFAKTA OM HOVÅS HILLS På de högst belägna tomterna i hela ya Hovås byggs Hovås Hills. Två exklusiva bostadshus i mo dern och stilren tappning. Husens fasader är främst klädda i ljust tegel som ger struktur

Läs mer

SABOs Kombohus. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

SABOs Kombohus. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling SABOs Kombohus Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling 2 Ramupphandlingar 2-4 våningar Ranordning JSB är etta 5-8 våningar Förnyad konkurrensutsättning 3 leverantörer Skanska Lindbäcks

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn

51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Stilfullt renoverad GAVELLÄGENHET om 2 R+K, 51 m 2 på Neptunigatan i Mariehamn Presentation Attraktiv, väldisponerad tvårumslägenhet i lugnt men ändå centralt läge på Neptunigatan 49. Lägenheten är totalrenoverad

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Villalägenhet 74 Med husens sammanhängande vardagsrum och kök är utrymmena

Läs mer

Nära till allt och storslagen utsikt!

Nära till allt och storslagen utsikt! Nu med bilder från hus 2 & 3 BILDEXEMPEL Hyresrätter på Tallåsen Nära till allt och storslagen utsikt! På Tallåsen bor du bekvämt och centralt. Här bygger vi tre punkthus med åtta våningar och 97 hyresrätter

Läs mer

KVARTERET BJÖRNEN. Små och smarta lägenheter med närhet till service

KVARTERET BJÖRNEN. Små och smarta lägenheter med närhet till service KVARTERET BJÖRNEN Små och smarta lägenheter med närhet till service 31 hyresrätter i kv Björnen Små och smarta lägenheter med närhet till service För tillfället pågår byggnation av 31 hyresrätter i kv

Läs mer

Ett miljonprogram värt att utveckla

Ett miljonprogram värt att utveckla Ett miljonprogram värt att utveckla Skarpan 282 helrenoverade och omkring 150 nya hyreslägenheter Konstruktörsgatan 22 102, Linköping Nästan femtio år efter att vi först ritade och byggde området tar vi

Läs mer

KALLHÄLLSPARKEN. Bofakta etapp 2

KALLHÄLLSPARKEN. Bofakta etapp 2 KAHÄSPARKE Bofakta etapp 2 Välkommen till Kallhällsparken I bofaktabroschyren hittar du alla planritningar för lägenheterna i hus 2 och 3. Bofaktabladet visar lägenhetens storlek, placering i huset samt

Läs mer

LIVSKVALITET ATT HYRA

LIVSKVALITET ATT HYRA LIVSKVALITET ATT HYRA PERSONAL NYPRODUKTION NYA SAMARBETS- FORMER GOD EKONOMI BOSTADS- SOCIALT HYRESGÄSTEN I CENTRUM Bildades: 1942 Antal lägenheter (st): 9 771 (636 069 kvm) HFAB i siffror 2013 Antal

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n ö r n s k ö l d s - p a r k e n Bostäder i parkmiljö Granne med Trängens aktivitetsområde, med utblick över Örnsköldsparken i öster och Kilsbergen i väster, bygger ÖBO 45 nya bostäder. Bostäderna består

Läs mer

SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge!

SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge! SIKEÅ ECO VILLAGE! Absolut bästa havsläge! I samarbete med EFFEKTIVA HUS AB erbjuder Robertsfors kommun, tomter med bästa havsläge och utsikt! Aktuella tomter är placerade i Sikeå hamn, med hamnlivet rakt

Läs mer

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN 30 NYA ÄENHETER PÅ ACIÄREN 30 NYBYDA ÄENHETER MED EEN INÅN OCH BAON. 2 Nya lägenheter på laciären BARNVÄNIT OMRÅDE laciären ligger på bostadsområdet ombolo i iruna. De nybyggda husen har nyproduktionsstandard

Läs mer

BYGGTIPS FRÅN ORDTILLBOSTAD.SE

BYGGTIPS FRÅN ORDTILLBOSTAD.SE BYGGTIPS FRÅN ORDTILLBOSTAD.SE SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG Sverige är i en enorm bostadskris. Det här materialet ger råd och tips om vad en kommun bör tänka på när de behöver öka byggandet snabbt,

Läs mer

Arkens Väg. Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge

Arkens Väg. Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge Arkens Väg Vi bygger 222 hyreslägenheter i centrala Handen, Haninge 1 Byggnaderna Arkens Väg är en naturlig fortsättning på den småstadskänsla som HSB ursprungligen format i det intilliggande området.

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping

Brf Vasaportalen. - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Brf Vasaportalen - 78 moderna bostadsrätter i centrala Linköping Övre Vasastaden - Linköpings nyaste stadsdel! Linköpings nyaste stadsdel, Övre Vasastaden, är belägen i Linköpings norra del som en förlängning

Läs mer

HILLS VILLASTAD SÖDERLÄGET. Bofakta

HILLS VILLASTAD SÖDERLÄGET. Bofakta HILLS VILLAAD SÖDERLÄET ofakta HUS 5 2 3 Välkommen till Söderläget Söderläget består av fem huskroppar med tolv lägenheter i varje hus. Parkering finns på gatan utanför och det finns lättillgängliga förråd

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Moderna hem omgivna av Vättern. Välkommen till Hästholmen, Ödeshög

Moderna hem omgivna av Vättern. Välkommen till Hästholmen, Ödeshög Moderna hem omgivna av Vättern Välkommen till, Ödeshög Ett hem där vardagen blir bättre Unik möjlighet till ett modernt boende utmed Vätterns strand. Nu bygger vi moderna lägenheter med spännande arkitektur

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer