Svenska folket sitter i skuldfällan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folket sitter i skuldfällan"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr l 1989 Svenska folket sitter i skuldfällan När kreditmarknaden släpptes fri 1985 nåddes toppen på kreditfesten. Förklaringen till åtgärden var att bankerna och kreditinstituten var så nerlusade med pengar, så att något måste göras. Därför startades lånekarusellen. Men den snurrade alltför fort och gick så snett att regeringen har tillsatt en kommitte, som kallas för skuldkommitten. Den redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till, hör och häpna, över 700 miljarder kronor, ca kronor per hushåll. Det är inte så ovanligt att värnpliktiga som rycker in till sin första militärtjänstgöring har lå,1eskulder på kronor. Man frågar sig om den omskrytna svenska standarden gömmer sig i skuldsättning. Följande kan noteras från skuldkommittens rapport: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. Den rike blir allt rikare, den fattige alltmer skuldsatt. Det är en feg politik som förs mot arbetarna från regeringen tillsammans med kapitalisterna. -Sid MALM OCH HALM LAGLOSA Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap. Det tycks duga för LO:s medlemmar även Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga med låga löner betala i högre priser och ökad kommunalskatt. Det var en spring pojke åt Feldt som lämnade SAF-huset med en skitig rekommendation till en miljon svenska arbetare. SAF-Ljunggren uttryckte sin belåtenhet över avtalet, och menade att»vi är på rätt väg«. Se till att ni tar rätt fana på 1 maj Malm och Feldt. Ta SAF:s, den blå. -Sidan 6- BILFORARE Varie år kostar trafikskadorna samhället 4-5 miliarder kronor. Bilförarna blir alltmer laglösa, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i olyckorna. Varför stoppas inte den tunga trafiken, som är de största fartsyndarna, och som trycker sönder våra vägar. -Sidan 5-

2 - Stora delar av det s i den kapitalistiska Bakgrunden till skuldfällan I den socialdemokratiska långtidsutredningen läggs vissa huvudlinjer fast för 90-talet. 1. Inga reformer som kostar pengar. 2. Fortsatt ökade vinster för ka pi ta listerna. 3. Vinsterna får inte användas ~~Il högre löner. 4. Okad inkomst och löneskillnader. 5. ~öpkraften ska begränsas. 6. Okad rörlighet för arbetskraften. Med hjälp av dåvarande LO-ordföranden Gunnar Nilsson kunde den socialdemokratiska regeringen börja nedräkningen av arbetarnas reallöner. Som en första åtgärd sedan socialdemokraterna återtagit regeringsmakten 1982 kom devalveringen av den svenska kronan med 16 procent, vilket gav den svenska exportindustrin miljardvinster helt gratis. Samtidigt ökade utlandsskulden förstaten med 13,2 miljarder. Tillsammans med de devalveringar som de borgerliga regeringarna genomfört har utlandsskulden ökat med 28 miljarder. Detta är ren högerpolitik från båda regeringarna - man tar från dom fattiga och ger till de rika. Men detta är bara en del av sveket mot oss arbetare. Inflationen rullar vidare med en galopperande prisstegring på alla områden, där det dagliga brödet och bostaden blivit det luckrativaste spekulationsobjektet för kapitalisterna. När de borgerliga regeringarna devalverade sa samma socialdemokrater att deras politik innebar ökad inflation, höjda priser och sänkt levnadsstandard. Åtgärden var ett led i de borgerliga regeringarnas svångremspolitik och gynnade storfinansen - tala om dubbelmoral. Oberoende av färg på regering tycks samma ekonomiska högerpolitik vara gällande. Men nu är det socialdemokraterna i regeringen som drar åt svångremmen kring sin egen väljarkår. Tydligen finns bara en lärobok i svensk ekonomi - den kapitalistiska. Ur den cirkeln har inte de socialdemokratiska reformisterna kunnat ta sig, sedan de övertog regeringsmakten Kapitalisttåget rullar vidare med en socialdemokratisk lokförare men med kapitalistiska konduktörer. Efter devalveringen är sängen bäddad för den kapitalistiska penningfesten. Det ena rekordet efter det andra noterades på börsen. En satsad miljon på börsen 1937 var värd 35 miljoner det borde ha varit 12 miljoner om inflationen räknats in under den tiden. Bolagens, bankernas och försäkringsbolagens vinster skjuter i höjden samtidigt som den socialdemokratiska regeringen lägger mängder av nya skatter på folket och de vanliga löntagarna. Spekulationsraseriet rasar som aldrig förr i de penninghögar regeringen undanhållit arbetarna med sin politik. De som stått vid maskinerna och producerat fram vinsterna blev de stora förlorarna. Folk försökte uppehålla sin standard med lån. Ja, vanliga hederliga människor smittades av spekulationspesten och började ~jälv att spekulera. Var och en 2

3 enska folket sitter skuldfällan är sig själv närmast heter det, men många av LO:s medlemmar blev nekad lån i bank och började låna pengar i.reditinrättningar, som växte upp som svampar ur marken. Då ingrep LO som den store räddaren och meddelade bankerna att eftersom LO hade medlemmarnas kapital placerat i bank skulle även LO-medlemmarna ha rätt till lån. Här ser vi hur LO:s och regeringens dubbelmoral strålar samman. Köpkraften skulle hållas nere men att låna pengar i bank för konsumtion går tydligen bra kunde en LO-medlem som var kreditvärdig få låna kr i bank med en amorteringstid av fem år och en räntekvot på 14,5 % med en återbetalnings.skuld på kr (ränta kr). LO Jår sedan ut och påstår sig ha räddat 100 miljoner för sina medlemmar när det gäller oskäliga räntor från skumma kreditinstitutioner. Den reella sanningen är,j den att det är de infrusna lönerna som stora delar av löntagarna fick ut i form av lån från banken. Vi ska veta att LO låg väldigt lågt under de borgerliga regeringsåren när det gällde att försvara arbetarnas reallöner, detta med tanke på långtidsutredningens perspektiv och om ett nytt övertagande av regeringsmakten av socialdemokraterna. Så kom toppen på kreditfesten när kreditmarknaden släpptes fri Enda förklaringen till den åtgärden var att bankerna och övriga kreditinstitutioner var så nedlusade med pengar, så något måste göras för att få penningstocken att cirkulera, därför startades lånekarusellen av den socialdemokratiska regeringen. Lånekarusellen har gått så snett för svenska folket, att regeringen har tillsatt en kommitte som kallas för skuldkommitten, vilken redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till över 700 miljarder, cirka kr per hushåll. Det är inte ovanligt att värnpliktiga som rycker in till tjänstgöring har låneskulder på kr. Frågan måste ställas: Vilka äger den omskrytna standard som svenska folket visar upp? Ja, inte är det folket. Skuldsättningen har ökat snabbt sedan kreditmarknaden släpptes fri 7985 enligt skuldkommittens rapport. Följande kan noteras: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten för att få sina pengar har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. 4. Sedan socialdemokraterna återtog regeringsmakten har skattetrycket ökat från 50 till 56 O/o. Det är en skitaktig och feg politik som regeringen för mot oss arbetare tillsammans med kapitalisterna. Den rike blir allt rikare, den fattige allt mer skuldsatt. Endast politisk okunnighet bland folket kan rädda regeringen vid nästa val. 3

4 Övertidsblockaden fortsätter i Holmsund Vid möte den 22 mars var det fullständig enighet att fortsätta blockaden. Bakgrund: Avdelning 80 Holmsund har ett beslut i avdelningen att alla ordinarie anställda ska ha samma lön i företaget. Med löfte om kr mer i månaden och övergång till Transport har personalen vid truckverkstan svikit sina kamrater. Med Persson i spetsen rodde gänget i väg. Men någon lapp blev det inte - gruppen strandade på var sitt skär. På det ena står det 350 kr, på det andra 500 kr. Där sitter man nu och öser och glor på varandra. Var det så här vi hade tänkt oss det hela? Att bli splittrade genom ett taskigt avtal. Fackbyråkraterna i Transport har fått nio nya fångar. Tåget rullar viare. Hamnarbetarna i Holmsund vet vad de vill, därför görs ingen övertid förrän kraven blir tillgodosedda. Bild från mötet i Holmsund den 2 mars Den svenska rathf1san I strid med svensk lagstiftning har hela tågsätt av krut smugglats till krigförande länder. Men rättskiparna i tingsrätten har inte kunnat finna några ansvariga för denna smuggling. Det talas om godtrogna tjänstemän på höga poster i statens tjänst och att ingen haft efterkontroll på vad olika laster tagit vägen. Fan 1111 tror er, sa Relling. Skandal är rätta ordet. Det är tydligen större risk att stjäla en cykel eller en sparkstötting i Sverige än att smuggla krut och vapen för 100- tals miljoner kronor. Ju mer man försöker tvätta byket, ju skitigare tycks det bli. Men där höga direktörer och pengarna finns, där gör lag och rättvisa halt. Am'flB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK De sydsvenska lövskogarna är hotade Hälften av bokbeståndet och nästan hälften av alla ekar har skador. Detta framgår av Skogsstyrelsen kartläggning, som är den första som gjorts i landet beträffande lövskogarna i Skåne, Blekinge och Halland. Luftföroreningarna sätter ner ädelträdens motståndskraft mot skadedjur och torka, som i sin tur kommer att bryta ner trädens tillväxt. Läget är än värre i Centraleuropa. Vad som måste göras är att begränsa luftföroreningarna. Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget

5 Trafikskadade Trafikskadade kostar samhället mellan 4-5 miljarder varje år i sjukvård och förlorad produktion. Under 1988 dödades 682 människor i trafiken, blev svårt skadade. Övriga skadade var Totalt antal skadade och döda i trafiken under 1988 var alltså st. I den utredning som företagits visar det sig att de som kör bilarna blir alltmer laglösa och hårda efter vägarna, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i många av olyckorna. De s k experterna på trafik vill ha bättre vägar. Då skulle även olyckorna minska. Inget kan vara mer fel, det är farten som dödar, inte vägens beskaffenhet. Bästa beviset härför är att på den tiden folk åkte häst och vagn sprang de inte ihop och krockade med varandra och dödades. De största fartsyndarna utefter våra vägar i dag är den tunga trafiken och de som åker i de större statusbilarna. Det skulle vara ganska enkelt att stoppa dessa fartdårar om viljan fanns hos myndigheterna. Nej, då är det enklare att ta en Svensson, som överskridit 50 kmstrecket med några kilometer när han är ute och söndagsåker. Man frågar sig vad samma myndigheter gör när långtradarna kör sönder hela vägnätet med sina farter på km. Men Gyllenhammar har väl sagt till er att blunda då. PS. Enligt Trafiksäkerhetsrådets senaste rapport är det oroande att polisen och sjukvårdens rapport inte stämmer över skadade. Enligt sjukvården är det ytterligare tals skadade i trafiken under Döda och skadade i trafiken under 1988 skulle då uppgå till mellan och Samtidigt sker en nedrustning av det totala järnvägsnätet. Man frågar sig om det är flummare som sitter i riksdagen och fattar besluten. Styrs utvecklingen i vårt samhälle av penningstarka grupper, eftersom alla beslut alltid strider mot vanligt folks uppfattning? Josito går till gerillan För Josito, 11 år, blev den 2 mars 1988 en chock. Hans far slaktades två meter framför honom av bödlar i tjänst hos de utländska bolagen. Den dagen bestämde Josito sig för att ansluta sig till gerillan i Urabra. Förtrycket har pågått länge i Colombia. Den 6 dec 1988 hade det gått 60 år sedan blodbadet vid järnvägsstationen i Gienaga lantarbetare från United Fruits bananplantager hade samlats vid stationen med kvinnor och barn och krävde förbättrade eko- nomiska och sociala villkor. De arbetade under samma status som slavar. I stället för förhandlingar möttes de av kulsprutegevärens mördande eld mördades på den korta tiden av fem minuter. Nu heter samma bolag U nited Brand och är lika hatat som de godsägare som övertagit de nordamerikanska bolagens roll. I dag har, trots allt mördande, en facklig centralorganistion växt fram - C UT (Central Unitoria De Trabaljudores) - samtidigt som det förs en väpnad kamp i landet. Ingen hamnarbetare bör låna sig till att köpa en banan under nuvarande förhållanden. I Sverige bär Volvo sitt demokratiska ansikte. Colombia passar det nazistiska, de är samma andas barn - förtryckarens. I slutändan förenas kapitalism och nazism som system. Deras skydd är respektive länders militär och polis. 5

6 Malm och Halm Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap - det tycks duga för LO:s medlemmar även Den bästa låglönesatsningen under 80-talet enligt Malm. Hur är det med den saken, Malm? De som var lågavlönade för 40 år sedan är lågavlönade även i dag och är det fortfarande efter din rekordsatsning. Det måste väl du veta. Här visar LO-byråkraterna sin totala oförmåga, vilja och okunnighet att lösa det problemet. Som LO hanterar låglönesatsningen har det blivit ett slagträ mot den aktiva lönekampen, och räddar de guldkantade företagen inom metall- och skogsindustrin att betala skäliga löner efter bärkraft. Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga lågavlönade betala i form av högre varupriser och ökad kommunalskatt. Det var inte en karl som lämnade SAF-lokalen på natten utan en spring pojke åt Feldt. Du skrev under en skitig rekommendation för 1 miljon svenska arbetare. SAF-direktören Olof Ljunggren däremot, uttryckte sin belåtenhet över avtalet inför den samlade pressen: - Vi är på rätt väg, menade han. Lycka till på 1 maj, herr Malm. Ljunggren och Feldt, ni sviker väl inte varandra då - ta rätt fana,»den blå«. Regeringspolitiken Den socialdemokratiska regeringen skryter med att de borgerliga är han9- lingsförlamade i nuvarande läge. Ar det så underligt, när regeringen gång efter annan stjäl deras förslag? Förslaget på sänkning av marginalskatten har ju moderaterna och folkpartiet kört med i 15 år. Nu är detfinansminister Feldt som driver den fr9gan tillsammans med kanslihögern. Ar det under- 6 Kapitalistiska spekulationskrisen narmar sig 500 sparbanker är på fallrepet i USA, 150 har redan gått i likvidation. Det behövs miljarder dollar för att klara bankkrisen och det blir skattebetalarna som får lägga dit pengarna. Orsaken till krisen är mark- och husspekulationer. När står Sverige i tur? ligt om de borgerliga blir stumma inför ett sådant tjuveri? De enda vinnarna av en marginalskattesänkning blir det högavlönade skiktet i vårt samhälle. Där finns riksdagsstötar, kommunalråd, statsråd, generaldirektörer, direktörer i storföretagen och fackföreningsbyråkraterna med löner på om året. Själv skulle Feldt tjäna ca kr på en 3-procentig marginalskattesänkning. En pensionär, en lågavlönad industriarbetare - dit hör ju alla i princip - får ingenting eftersom Feldt inte har några pengar att skänka bort, utan måste ta igen dem i form av nya skattepålagor, som den stora gruppen i samhället av lågavlönade får vara med och betala. Priserna har under de senaste tolv månaderna stigit med 9,5 %. Detta ska ses mot näringslivets rekordbokslut. Regeringen bär ensam ansvaret för den utvecklingen, eftersom regeringen är den som godkänner alla prishöjningar. Här finns de verkliga reallönevinsterna att hämta för oss arbetare. Om vi inte hade en handlingsförlamad regering när det gäller prisövervakningen i vårt land.

7 Skepp och Hoi t Ar 7922 lastade segelfartyget WERNER VINN EN 780 standard trä i Domsjö och Norrbyskär för destination Australien. Omräknat i kubikmeter blir det 3 644,76.. meter virke - men nya tider väntade runt hörnet för världshavens vackraste skepp. {Domsjö och Norrbyskär ligger i Ornsköldsviksområdet efter Norrlandskusten.) 7

8 Till a rbetsma rknadsm in ister Ingela Thalen Mitt överklagningsärende är nu slutfört hos regeringen. Resultatet blev det jag hade förväntat mig. I mitt fall har kassaföreståndaren L-E Qvick genom cirkulär meddelat, att jag blivit klassad som deltidsarbetande. Kassaföreståndaren bygger sitt meddelande på ett regeringsbeslut, som via AMS meddelats kassan. Eftersom jag själv vet, att jag inte arbetar deltid, måste jag protestera mot förfaringssättet mot min person, vilket jag anser kränkande. Vid min överklagning finner jag, att de tre instanserna A-kassan, AMS och regeringen även fungerar som överklagningsorgan. Det betyder att samma instans på nytt ska behandla ett ärende, som de gemensamt format fram genom egna beslut. Vem kan vinna rättelse i en sådan process? Skandal Volvo Volvos säkerhetsavdelning giorde inbrott i fackets lokaler och lade beslag på en videofilm. Enligt åklagare Bengt Göran Karlsson ska inte Volvo åtalas. Volvo praktiserar samma metoder som nazisterna använde i Tyskland före sitt maktövertagande, vilket sedan ledde till att facket upplöstes och de fackliga ledarna spärrades in. Det är bara nazistuniformen som saknas på de som övervakar arbetarna på Volvo Arbetare på Volvo, vakna - i morgon kan det vara för sent. PS. Vad som sedermera meddelats kommer inbrottet att leda till åtal. Ursäkta! Handläggningen av mittärende påminner mycket om den demokrati som nazisterna i Tyskland använde mot sina politiska motståndare. Remissförfarandet är detsamma. BERTIL ÖH LUND Årsmöte - Avd 40 i Lunde Avdelning 40 i Lunde av Svenska Hamnarbetarförbundet avhöll sitt årsmöte den l april 1989 i Kramfors. Lokal: Bok Cafe. Medlemmarna hade mött upp till 95 %. Gunnar Norberg öppnade årsmötet med att hälsa medlemmarna välkomna. Därefter fastställdes dagordningen för årsmötet. En tyst minut hölls över under året bortgångna kamrater. Verksamhetsberättelsen och bokslut för det gångna året godkändes liksom revisorernas utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen. Av den färdigtryckta verksamhetsberättelsen, som utdelades till mötesdeltagarna, framgick de olika aktiviteterna under året. Styrelsen utökades med två yngre kamrater, som är villiga att lära upp sig till bra fackföreningsföreträdare. Styrelsen fick följande sammansättning Ordf Gunnar Norberg Kassör Bo Börlin Sekr Karl A~el Sjölund V ordf Bertil Ohlund V sekr Lars Erik Hornberg Ledamöter Rolf Nilsson Håkan Tjärnberg Som avslutning tackade Gunnar Norberg de närvarande för visat intresse. Mötet avslutades med smörgåstårta, kaffe och öl. RN Volvo tiger om massmord Massmord och antifackliga metoder har använts mot banarbetarna i Colombia. Volvo är genom sitt holländska dotterbolag SABA CONTINEN TAL en av de stora importörerna av colombianska bananer. Trots att massmorden pågått länge ingriper inte Volvo. Orsaken till detta är att morden på de fackliga ledarna håller bananpriserna nere och därmed ökad vinst för uppköparna mördade Terrorn är fruktansvärd i Colombia. Amnesty lnternational räknade till l 000 politiska mord inom loppet a~ en tiomånadersperiod i Colombia. Riksåklagaren i Colombia gjorde en undersökning som visade att morden var vanligast i de områden där de stora utländska investeringarna finns. Han föll själv senare offer för en mördares kulor. Hel utredning 111ördades 13 människor, däribland medlemmar i en juristkommission, mördades den 18 januari 1989 vid ett attentat i ett landsbygdsområde i mellersta Columbia. Gruppen bestod av två undersökningsdomare, sju detektiver, två sekreterare och två chaufförer. De var på väg för att utreda en mordvåg på fackföreningsledare och lokala politiker i Magdalenaområdet, 280 km norr om huvudstaden Bogota. 8

9 Bolagiseringen skulle rädda Göteborgs hamn Tre år har nu gått sedan bolagiseringen och Sveriges största hamn går med milionförluster. Under flera decennier har intressenterna i Göteborgs hamn skott sig ">å skattebetalarnas bekostnad. Startkapitalet vid bolagsbildningen var 700 milioner kronor och snart är pengarna lut. Vart har de tagit vägen, frågar man sig. Hamnarbetarnas kapacitet har på tio år ökat med 200 %. Men trots detta är det hamnarbetarna som en oduglig företagsledning och utomstående skjuter in sig på. Kommunstyrelsens ordf Göran Johansson och Volvo Transports chef Rune Svensson nämner att den fackliga splittringen delvis kan vara orsak till hamnens problem. Till de två herrarna vill vi upplysnings 1is säga att det finns flera hamnar i Sverige, som är organisatoriskt fackligt delat men inte har samma ekonomiska problem som i Göteborgshamnen. Detta slagträ kan ni gott lägga Jrån er, om ni ska framstå som troväräiga hos hamnarbetarna i någon form. Hamnarbetarna kan sitt jobb, vilket Svensson och Johansson har dålig praktik av. Under en tid av åtta år har Tack Härmed vill jag framföra mitt stora tack för den stora gåvan och den avslutande lunchen, till arbetskamrater, arbetsledare i ytterhamnen och förrådet i frihamnen samt företaget, vid min pensionering. 724Arne, förrådet Skandiahamnen Havets Rolls Royce, byggd i Göteborg - hamnarbetarna stoppat arbetet i hamnen under tre dagar, vilket självgoda direktörer bär ansvaret för. Att de själva sedan slog tillbaka mot hamnarbetarna med en övertidsblockad, som träffade hamnen än värre, i stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet, nämns inte. Fårskallar är rätta benämningen på en sådan arbetsledning. Direktörerna i Göteborgs hamn tror att de kan betrakta och behandla en hamnarbetare på samma sätt som en container. Volvos Rune Svensson sticker in näsan i de fackliga angelägenheterna, där han rekommenderar att sparka de gamla fackliga ledarna om de inte kommer sams. Svensson ska inte vara allt för stöddig även om han har fickorna fulla med pengar. Hamnarbetarna är vuxna karlar. Sverige kommer aldrig att bli någon bananrepublik åt Volvo. Sven Keereweer En av dem som var med och bildade Svenska Hamnarbetarförbundet, Sven Keereweer, har lämnat oss. Sven var en försynt person, han analyserade alltid frågorna innan han tog ställning. Det var tyngd i det Sven anförde. När Svenska Hamnarbetarförbundet bildades blev han invald i förbundets första styrelse. Med sin fackliga erfarenhet blev han en god tillgång för förbundet. Svenska Hamnarbetarförbundet delar sorgen med de närmaste. En god vän och kamrat har lämnat oss. Tack Sven. men inte av Volvo. Visst vill vi hamnarbetare att hamnen ska gå med vinst och ge bra och billig service åt sina kunder. Gör så här: 1) Avveckla större delen av de 200 leasingbilarna. 2) Skala av den administrativa ledningen och den personella överbyggnaden, så det inte blir mer än en tjänsteman på tio hamnarbetare till att börja med. Hugg av alla bläckfiskarmar, som tar betalt utan att utföra något produktivt arbete i hamnen. Till detta behövs en karl med goda organistoriska kunskaper. Vi vill inte ha någon halvrädd akademisk klättermus i ledningen för hamnen. Pajkastarna som leder hamnen nu måste bort. Göteborgs hamn, som vi alla är stolta över med Sveriges största godsmängd, kan inte gå med förlust med en riktig ledning. G N 9

10 Födelsedagar mars-juni 7989 SO år Ingvar Nordqvist Lingonstigen PITEÅ 10 mars Lars Erik Karlsson Filvägen 9. I HAGERSTEN 11 mars Hans Kondradsson Björnvägen 410 B UMEÅ 12 mars Birger Svensson Bommerstorp PI RONNEBY 18 mars Kent Erlandsson Kåserigatan HISINGS BACKA 19 mars Ingvar Eriksson Kummingatan ANGERED 11 april Bengt Jansson Runslingan TORSLANDA 21 april Olle Svensson Ådalsväger.i BRAKNE HOBY 1 maj Bror Sveens Ålgryteväg_en 93, 7 tr SKARHOLMEN 2maj Leif Karlsson PI 629 Tolarp HALMSTAD 6maj Anders Lindqvist Sjöhagevägen PITEÅ 15 maj Bengt Hurtig Temperatyrgatan GOTEBORG 29maj Bertil Haglund Tallvägen 5 B SUNDSVALL 31 maj Hilding Eliasson Bustadsvä,gen HONO 24juni Mario Santos Kantatgatan 5? MALMO 25 juni 60år Sven Gunnar Blomberg PI 7549 Tranviken HJÄLTE BY 1 mars Sven Magnusson Trappvägen KARLSHAMN 13 mars lsidor Rensfeldt Blidvägen LULEÅ 21 mars Martin Wiklund LÖGDEÅ 27mars Bo Enström Bangatan UMEÅ 3 april Egon Svensson Vågaväg~fl NASUM 5 april Rune Rockvall Drottningholmsvägen STOCKHOLM 26 april Erik Bergström Brunnehagen GOTEBORG 2 maj Sture Carlsson Solhäll SIMLÅNGSDALEN 9maj Olof Sjölund Klockestrand SANDÖVERKEN 10maj Arne Renström Högomsvägen SUNDSVALL 11 maj Preben Pilgaard Jägargat~:m GOTEBORG 3 juni Gösta Wiberg Norum 890 l 0 BJÄSTA 5 juni Rolf Nilsson Kronotorpsgat~m 42 B MALMO 7 juni Sven Hasselqvist Nybodag9tan 2 I HAGERSTEN 10 juni Lennart Larsson Granegatan l HALMSTAD 18 juni Ingemar Moström Svärdslilj~gatan l C VASTERÅS 26 juni 65år Sven Karlsson Vänskapsvägen STOCKHOLM 3mars Gunnar Edlund Övervike ARNÄSVALL 16 mars Arne Karlsson Wallenber.gsgatan 2 C GOTEBORG 12 april

11 Axel Persson Ivan Eriksson Harry Kihlström Västansjö.. Hamrensvägen 7 Skebokvarnsvägen BJASTA KRAMFORS BANDHAGEN 18 april 7maj 1 S juni Bror Elof Kvick Keijo Aaltonen David Nilsson Älgstigen 12 Maratonvägen 8 C Rö sjö SUNDSVALL HALMSTAD BJÄSTA 22 juni 2 maj 27maj SO år Per Åke Wihlen Kjell Lindeqvist Elinebergsplatsen 2 Brevlåda HELSINGBORG Per Oskar Johansson KARLSHAMN 31 maj Degerögatan 25 1 S juni LULEÅ Vilhelm Glantz 4mars Joachim Böhm Åsen Oluff Nilssons väg HUSUM Axel Åkerdal PARTILLE 31 maj Svanväg_en juni ORNSKOLDSVIK Martinius Nielsen 8mars Karolingatan MALMO Karl Erik Söderblom " 70år 24 juni Hällmyrar.i, Box SODERHAMN Karl Hall Katrinebergsvägen 70 Ingvar Thorn 1 S april TULLINGE Gitarrga_tan 3 Sixten Lind 30 mars VASTRA FRÖLUNDA 30 juni Box TÖRE Georg Johansson Johannes Krönström 28 april Kyrkväge~ MORLUNDA Österängsgatan 10 Anders Andersson S april HALMSTAD 30 juni Råsundavägen SOLNA Ernst Andersson 29 april Avan BYSKE Harald Lundgren 11 april 75 år Pl3536 Rudolf Svensson Helmer Nygren Maratonvägen 22 B Ava HALMSTAD LÖGDEÅ 1 S april 22 mars Kjell Vestin Gustav Wickman Björnåsby Skogslun9. Strö NORDINGRÅ KOPING KÅGE 12 maj Oskar Kjell Sätravägen SALA 20maj 1 S april 23 mars 85 år Bengt Andersson Helge Olsson Enfrid Hägglund Jämtön 2196 Skomakaregatan 29 Nordanås RÅNEÅ ESLOV ÖRNSKÖLDSVIK 25 april 9 april 6 juni Birger Lundkvist Malte Sjödin John Svedberg Pl642 Domaregatan 3 A Utås HORTLAX HELSINGBORG HUSUM 3 maj 2maj 18 juni Arne Johansson Ivan Jonsson Gunnar Boström Växelmy~tsgatan 59 BV Bjenberg.. Harstigen GOTBORG HORNEFORS SUNDSVALL 6maj 18 maj 24 juni

12 Trots riksdagsbeslut: Fiällnära skogar skövlas Sedan 1985 har i strid med riksdagens beslut flera hundra mil skogsbilvägar byggts och nära hektar skog avverkats i de fjällnära skogarna. Det hävdar Svenska Naturskyddsföreningen i en ny rapport. En utredning måste omedelbart göras i ärendet och de skyldiga ställas till ansvar och avskedas från sina befattningar. Kärringmaffian i Järfälla Kärring-maffian i Järfälla måste stoppas. En har redan fallit på eget grepp. Hon har troligen firat påsken i Blåkulla. Varannan damernas, skriker maffian när det gäller tillsättande av statsråd, generaldirektörer, kommunalråd och riksdagsledamöter. Varannan damernas vid snabbköpskassan, lokalvårdare, tempoarbeterska inom industrin ligger inte till för oss. De kvinnorna kan ha det som de har det, tycker kärring-maffian från Järfälla. Jag är ingen skvallerkärring Att träffa kamrater från olika hamnar är värdefullt. Här är några hamnarbetare från Oskarshamn, stående fr v: Karl Axel Andersson, Raymond Andersson, Håkan Eriksson. Sittande fr v: Göran Nilsson, Bertil Olsson, kassör Erik Adolfsson och ordf Åke Persson. Här uppvaktas Gösta Johansson från Åhus på stn 60-årsdag av Gunnar Norberg. Bättre sent än aldrig, Gösta. Pengar till EG-anpassning Till den kapitalistiska svinstian prutas det inte. Regeringen anslår 200 miljoner till största möjliga samarbete och anpassning till EG. Gammal försvarskans i Åhus. Gösta Johansson, Lennart Liung, Malmö och Arne Svensson, Karlshamn, på besök i en gammal försvarsskans i Åhus.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Klubbrekord Män, Veteraner

Klubbrekord Män, Veteraner Klubbrekord Män, Veteraner MÄN 35 100 m Henrik Carlsson-65 12.89 010614 Högby Carl-Gustaf Nilsson-52 12.6m 910611 Högby 200 m Carl-Gustaf Nilsson-52 26.06w 880829 Kalmar 400 m Carl-Gustaf Nilsson-52 54.66

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll 24 mars 2014

Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll 24 mars 2014 Axevalla Trav Förening Årsmötesprotokoll 24 mars 2014 1 Sammanträdets öppnande -Inge Dickens hälsade medlemmarna samt gästande Benny Ternemar välkomna och öppnade årsmötet. 2 Parentation -En tyst minut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147

Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 [] 1(5) Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 147 Tid: 2014-06-02. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 17.00 Plats: Comfort hotell, Carlsgatan 10c, 211 20 Malmö. Lokal: Studio 3 Deltagare: Maria

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer