Svenska folket sitter i skuldfällan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folket sitter i skuldfällan"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr l 1989 Svenska folket sitter i skuldfällan När kreditmarknaden släpptes fri 1985 nåddes toppen på kreditfesten. Förklaringen till åtgärden var att bankerna och kreditinstituten var så nerlusade med pengar, så att något måste göras. Därför startades lånekarusellen. Men den snurrade alltför fort och gick så snett att regeringen har tillsatt en kommitte, som kallas för skuldkommitten. Den redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till, hör och häpna, över 700 miljarder kronor, ca kronor per hushåll. Det är inte så ovanligt att värnpliktiga som rycker in till sin första militärtjänstgöring har lå,1eskulder på kronor. Man frågar sig om den omskrytna svenska standarden gömmer sig i skuldsättning. Följande kan noteras från skuldkommittens rapport: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. Den rike blir allt rikare, den fattige alltmer skuldsatt. Det är en feg politik som förs mot arbetarna från regeringen tillsammans med kapitalisterna. -Sid MALM OCH HALM LAGLOSA Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap. Det tycks duga för LO:s medlemmar även Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga med låga löner betala i högre priser och ökad kommunalskatt. Det var en spring pojke åt Feldt som lämnade SAF-huset med en skitig rekommendation till en miljon svenska arbetare. SAF-Ljunggren uttryckte sin belåtenhet över avtalet, och menade att»vi är på rätt väg«. Se till att ni tar rätt fana på 1 maj Malm och Feldt. Ta SAF:s, den blå. -Sidan 6- BILFORARE Varie år kostar trafikskadorna samhället 4-5 miliarder kronor. Bilförarna blir alltmer laglösa, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i olyckorna. Varför stoppas inte den tunga trafiken, som är de största fartsyndarna, och som trycker sönder våra vägar. -Sidan 5-

2 - Stora delar av det s i den kapitalistiska Bakgrunden till skuldfällan I den socialdemokratiska långtidsutredningen läggs vissa huvudlinjer fast för 90-talet. 1. Inga reformer som kostar pengar. 2. Fortsatt ökade vinster för ka pi ta listerna. 3. Vinsterna får inte användas ~~Il högre löner. 4. Okad inkomst och löneskillnader. 5. ~öpkraften ska begränsas. 6. Okad rörlighet för arbetskraften. Med hjälp av dåvarande LO-ordföranden Gunnar Nilsson kunde den socialdemokratiska regeringen börja nedräkningen av arbetarnas reallöner. Som en första åtgärd sedan socialdemokraterna återtagit regeringsmakten 1982 kom devalveringen av den svenska kronan med 16 procent, vilket gav den svenska exportindustrin miljardvinster helt gratis. Samtidigt ökade utlandsskulden förstaten med 13,2 miljarder. Tillsammans med de devalveringar som de borgerliga regeringarna genomfört har utlandsskulden ökat med 28 miljarder. Detta är ren högerpolitik från båda regeringarna - man tar från dom fattiga och ger till de rika. Men detta är bara en del av sveket mot oss arbetare. Inflationen rullar vidare med en galopperande prisstegring på alla områden, där det dagliga brödet och bostaden blivit det luckrativaste spekulationsobjektet för kapitalisterna. När de borgerliga regeringarna devalverade sa samma socialdemokrater att deras politik innebar ökad inflation, höjda priser och sänkt levnadsstandard. Åtgärden var ett led i de borgerliga regeringarnas svångremspolitik och gynnade storfinansen - tala om dubbelmoral. Oberoende av färg på regering tycks samma ekonomiska högerpolitik vara gällande. Men nu är det socialdemokraterna i regeringen som drar åt svångremmen kring sin egen väljarkår. Tydligen finns bara en lärobok i svensk ekonomi - den kapitalistiska. Ur den cirkeln har inte de socialdemokratiska reformisterna kunnat ta sig, sedan de övertog regeringsmakten Kapitalisttåget rullar vidare med en socialdemokratisk lokförare men med kapitalistiska konduktörer. Efter devalveringen är sängen bäddad för den kapitalistiska penningfesten. Det ena rekordet efter det andra noterades på börsen. En satsad miljon på börsen 1937 var värd 35 miljoner det borde ha varit 12 miljoner om inflationen räknats in under den tiden. Bolagens, bankernas och försäkringsbolagens vinster skjuter i höjden samtidigt som den socialdemokratiska regeringen lägger mängder av nya skatter på folket och de vanliga löntagarna. Spekulationsraseriet rasar som aldrig förr i de penninghögar regeringen undanhållit arbetarna med sin politik. De som stått vid maskinerna och producerat fram vinsterna blev de stora förlorarna. Folk försökte uppehålla sin standard med lån. Ja, vanliga hederliga människor smittades av spekulationspesten och började ~jälv att spekulera. Var och en 2

3 enska folket sitter skuldfällan är sig själv närmast heter det, men många av LO:s medlemmar blev nekad lån i bank och började låna pengar i.reditinrättningar, som växte upp som svampar ur marken. Då ingrep LO som den store räddaren och meddelade bankerna att eftersom LO hade medlemmarnas kapital placerat i bank skulle även LO-medlemmarna ha rätt till lån. Här ser vi hur LO:s och regeringens dubbelmoral strålar samman. Köpkraften skulle hållas nere men att låna pengar i bank för konsumtion går tydligen bra kunde en LO-medlem som var kreditvärdig få låna kr i bank med en amorteringstid av fem år och en räntekvot på 14,5 % med en återbetalnings.skuld på kr (ränta kr). LO Jår sedan ut och påstår sig ha räddat 100 miljoner för sina medlemmar när det gäller oskäliga räntor från skumma kreditinstitutioner. Den reella sanningen är,j den att det är de infrusna lönerna som stora delar av löntagarna fick ut i form av lån från banken. Vi ska veta att LO låg väldigt lågt under de borgerliga regeringsåren när det gällde att försvara arbetarnas reallöner, detta med tanke på långtidsutredningens perspektiv och om ett nytt övertagande av regeringsmakten av socialdemokraterna. Så kom toppen på kreditfesten när kreditmarknaden släpptes fri Enda förklaringen till den åtgärden var att bankerna och övriga kreditinstitutioner var så nedlusade med pengar, så något måste göras för att få penningstocken att cirkulera, därför startades lånekarusellen av den socialdemokratiska regeringen. Lånekarusellen har gått så snett för svenska folket, att regeringen har tillsatt en kommitte som kallas för skuldkommitten, vilken redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till över 700 miljarder, cirka kr per hushåll. Det är inte ovanligt att värnpliktiga som rycker in till tjänstgöring har låneskulder på kr. Frågan måste ställas: Vilka äger den omskrytna standard som svenska folket visar upp? Ja, inte är det folket. Skuldsättningen har ökat snabbt sedan kreditmarknaden släpptes fri 7985 enligt skuldkommittens rapport. Följande kan noteras: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten för att få sina pengar har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. 4. Sedan socialdemokraterna återtog regeringsmakten har skattetrycket ökat från 50 till 56 O/o. Det är en skitaktig och feg politik som regeringen för mot oss arbetare tillsammans med kapitalisterna. Den rike blir allt rikare, den fattige allt mer skuldsatt. Endast politisk okunnighet bland folket kan rädda regeringen vid nästa val. 3

4 Övertidsblockaden fortsätter i Holmsund Vid möte den 22 mars var det fullständig enighet att fortsätta blockaden. Bakgrund: Avdelning 80 Holmsund har ett beslut i avdelningen att alla ordinarie anställda ska ha samma lön i företaget. Med löfte om kr mer i månaden och övergång till Transport har personalen vid truckverkstan svikit sina kamrater. Med Persson i spetsen rodde gänget i väg. Men någon lapp blev det inte - gruppen strandade på var sitt skär. På det ena står det 350 kr, på det andra 500 kr. Där sitter man nu och öser och glor på varandra. Var det så här vi hade tänkt oss det hela? Att bli splittrade genom ett taskigt avtal. Fackbyråkraterna i Transport har fått nio nya fångar. Tåget rullar viare. Hamnarbetarna i Holmsund vet vad de vill, därför görs ingen övertid förrän kraven blir tillgodosedda. Bild från mötet i Holmsund den 2 mars Den svenska rathf1san I strid med svensk lagstiftning har hela tågsätt av krut smugglats till krigförande länder. Men rättskiparna i tingsrätten har inte kunnat finna några ansvariga för denna smuggling. Det talas om godtrogna tjänstemän på höga poster i statens tjänst och att ingen haft efterkontroll på vad olika laster tagit vägen. Fan 1111 tror er, sa Relling. Skandal är rätta ordet. Det är tydligen större risk att stjäla en cykel eller en sparkstötting i Sverige än att smuggla krut och vapen för 100- tals miljoner kronor. Ju mer man försöker tvätta byket, ju skitigare tycks det bli. Men där höga direktörer och pengarna finns, där gör lag och rättvisa halt. Am'flB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK De sydsvenska lövskogarna är hotade Hälften av bokbeståndet och nästan hälften av alla ekar har skador. Detta framgår av Skogsstyrelsen kartläggning, som är den första som gjorts i landet beträffande lövskogarna i Skåne, Blekinge och Halland. Luftföroreningarna sätter ner ädelträdens motståndskraft mot skadedjur och torka, som i sin tur kommer att bryta ner trädens tillväxt. Läget är än värre i Centraleuropa. Vad som måste göras är att begränsa luftföroreningarna. Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget

5 Trafikskadade Trafikskadade kostar samhället mellan 4-5 miljarder varje år i sjukvård och förlorad produktion. Under 1988 dödades 682 människor i trafiken, blev svårt skadade. Övriga skadade var Totalt antal skadade och döda i trafiken under 1988 var alltså st. I den utredning som företagits visar det sig att de som kör bilarna blir alltmer laglösa och hårda efter vägarna, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i många av olyckorna. De s k experterna på trafik vill ha bättre vägar. Då skulle även olyckorna minska. Inget kan vara mer fel, det är farten som dödar, inte vägens beskaffenhet. Bästa beviset härför är att på den tiden folk åkte häst och vagn sprang de inte ihop och krockade med varandra och dödades. De största fartsyndarna utefter våra vägar i dag är den tunga trafiken och de som åker i de större statusbilarna. Det skulle vara ganska enkelt att stoppa dessa fartdårar om viljan fanns hos myndigheterna. Nej, då är det enklare att ta en Svensson, som överskridit 50 kmstrecket med några kilometer när han är ute och söndagsåker. Man frågar sig vad samma myndigheter gör när långtradarna kör sönder hela vägnätet med sina farter på km. Men Gyllenhammar har väl sagt till er att blunda då. PS. Enligt Trafiksäkerhetsrådets senaste rapport är det oroande att polisen och sjukvårdens rapport inte stämmer över skadade. Enligt sjukvården är det ytterligare tals skadade i trafiken under Döda och skadade i trafiken under 1988 skulle då uppgå till mellan och Samtidigt sker en nedrustning av det totala järnvägsnätet. Man frågar sig om det är flummare som sitter i riksdagen och fattar besluten. Styrs utvecklingen i vårt samhälle av penningstarka grupper, eftersom alla beslut alltid strider mot vanligt folks uppfattning? Josito går till gerillan För Josito, 11 år, blev den 2 mars 1988 en chock. Hans far slaktades två meter framför honom av bödlar i tjänst hos de utländska bolagen. Den dagen bestämde Josito sig för att ansluta sig till gerillan i Urabra. Förtrycket har pågått länge i Colombia. Den 6 dec 1988 hade det gått 60 år sedan blodbadet vid järnvägsstationen i Gienaga lantarbetare från United Fruits bananplantager hade samlats vid stationen med kvinnor och barn och krävde förbättrade eko- nomiska och sociala villkor. De arbetade under samma status som slavar. I stället för förhandlingar möttes de av kulsprutegevärens mördande eld mördades på den korta tiden av fem minuter. Nu heter samma bolag U nited Brand och är lika hatat som de godsägare som övertagit de nordamerikanska bolagens roll. I dag har, trots allt mördande, en facklig centralorganistion växt fram - C UT (Central Unitoria De Trabaljudores) - samtidigt som det förs en väpnad kamp i landet. Ingen hamnarbetare bör låna sig till att köpa en banan under nuvarande förhållanden. I Sverige bär Volvo sitt demokratiska ansikte. Colombia passar det nazistiska, de är samma andas barn - förtryckarens. I slutändan förenas kapitalism och nazism som system. Deras skydd är respektive länders militär och polis. 5

6 Malm och Halm Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap - det tycks duga för LO:s medlemmar även Den bästa låglönesatsningen under 80-talet enligt Malm. Hur är det med den saken, Malm? De som var lågavlönade för 40 år sedan är lågavlönade även i dag och är det fortfarande efter din rekordsatsning. Det måste väl du veta. Här visar LO-byråkraterna sin totala oförmåga, vilja och okunnighet att lösa det problemet. Som LO hanterar låglönesatsningen har det blivit ett slagträ mot den aktiva lönekampen, och räddar de guldkantade företagen inom metall- och skogsindustrin att betala skäliga löner efter bärkraft. Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga lågavlönade betala i form av högre varupriser och ökad kommunalskatt. Det var inte en karl som lämnade SAF-lokalen på natten utan en spring pojke åt Feldt. Du skrev under en skitig rekommendation för 1 miljon svenska arbetare. SAF-direktören Olof Ljunggren däremot, uttryckte sin belåtenhet över avtalet inför den samlade pressen: - Vi är på rätt väg, menade han. Lycka till på 1 maj, herr Malm. Ljunggren och Feldt, ni sviker väl inte varandra då - ta rätt fana,»den blå«. Regeringspolitiken Den socialdemokratiska regeringen skryter med att de borgerliga är han9- lingsförlamade i nuvarande läge. Ar det så underligt, när regeringen gång efter annan stjäl deras förslag? Förslaget på sänkning av marginalskatten har ju moderaterna och folkpartiet kört med i 15 år. Nu är detfinansminister Feldt som driver den fr9gan tillsammans med kanslihögern. Ar det under- 6 Kapitalistiska spekulationskrisen narmar sig 500 sparbanker är på fallrepet i USA, 150 har redan gått i likvidation. Det behövs miljarder dollar för att klara bankkrisen och det blir skattebetalarna som får lägga dit pengarna. Orsaken till krisen är mark- och husspekulationer. När står Sverige i tur? ligt om de borgerliga blir stumma inför ett sådant tjuveri? De enda vinnarna av en marginalskattesänkning blir det högavlönade skiktet i vårt samhälle. Där finns riksdagsstötar, kommunalråd, statsråd, generaldirektörer, direktörer i storföretagen och fackföreningsbyråkraterna med löner på om året. Själv skulle Feldt tjäna ca kr på en 3-procentig marginalskattesänkning. En pensionär, en lågavlönad industriarbetare - dit hör ju alla i princip - får ingenting eftersom Feldt inte har några pengar att skänka bort, utan måste ta igen dem i form av nya skattepålagor, som den stora gruppen i samhället av lågavlönade får vara med och betala. Priserna har under de senaste tolv månaderna stigit med 9,5 %. Detta ska ses mot näringslivets rekordbokslut. Regeringen bär ensam ansvaret för den utvecklingen, eftersom regeringen är den som godkänner alla prishöjningar. Här finns de verkliga reallönevinsterna att hämta för oss arbetare. Om vi inte hade en handlingsförlamad regering när det gäller prisövervakningen i vårt land.

7 Skepp och Hoi t Ar 7922 lastade segelfartyget WERNER VINN EN 780 standard trä i Domsjö och Norrbyskär för destination Australien. Omräknat i kubikmeter blir det 3 644,76.. meter virke - men nya tider väntade runt hörnet för världshavens vackraste skepp. {Domsjö och Norrbyskär ligger i Ornsköldsviksområdet efter Norrlandskusten.) 7

8 Till a rbetsma rknadsm in ister Ingela Thalen Mitt överklagningsärende är nu slutfört hos regeringen. Resultatet blev det jag hade förväntat mig. I mitt fall har kassaföreståndaren L-E Qvick genom cirkulär meddelat, att jag blivit klassad som deltidsarbetande. Kassaföreståndaren bygger sitt meddelande på ett regeringsbeslut, som via AMS meddelats kassan. Eftersom jag själv vet, att jag inte arbetar deltid, måste jag protestera mot förfaringssättet mot min person, vilket jag anser kränkande. Vid min överklagning finner jag, att de tre instanserna A-kassan, AMS och regeringen även fungerar som överklagningsorgan. Det betyder att samma instans på nytt ska behandla ett ärende, som de gemensamt format fram genom egna beslut. Vem kan vinna rättelse i en sådan process? Skandal Volvo Volvos säkerhetsavdelning giorde inbrott i fackets lokaler och lade beslag på en videofilm. Enligt åklagare Bengt Göran Karlsson ska inte Volvo åtalas. Volvo praktiserar samma metoder som nazisterna använde i Tyskland före sitt maktövertagande, vilket sedan ledde till att facket upplöstes och de fackliga ledarna spärrades in. Det är bara nazistuniformen som saknas på de som övervakar arbetarna på Volvo Arbetare på Volvo, vakna - i morgon kan det vara för sent. PS. Vad som sedermera meddelats kommer inbrottet att leda till åtal. Ursäkta! Handläggningen av mittärende påminner mycket om den demokrati som nazisterna i Tyskland använde mot sina politiska motståndare. Remissförfarandet är detsamma. BERTIL ÖH LUND Årsmöte - Avd 40 i Lunde Avdelning 40 i Lunde av Svenska Hamnarbetarförbundet avhöll sitt årsmöte den l april 1989 i Kramfors. Lokal: Bok Cafe. Medlemmarna hade mött upp till 95 %. Gunnar Norberg öppnade årsmötet med att hälsa medlemmarna välkomna. Därefter fastställdes dagordningen för årsmötet. En tyst minut hölls över under året bortgångna kamrater. Verksamhetsberättelsen och bokslut för det gångna året godkändes liksom revisorernas utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen. Av den färdigtryckta verksamhetsberättelsen, som utdelades till mötesdeltagarna, framgick de olika aktiviteterna under året. Styrelsen utökades med två yngre kamrater, som är villiga att lära upp sig till bra fackföreningsföreträdare. Styrelsen fick följande sammansättning Ordf Gunnar Norberg Kassör Bo Börlin Sekr Karl A~el Sjölund V ordf Bertil Ohlund V sekr Lars Erik Hornberg Ledamöter Rolf Nilsson Håkan Tjärnberg Som avslutning tackade Gunnar Norberg de närvarande för visat intresse. Mötet avslutades med smörgåstårta, kaffe och öl. RN Volvo tiger om massmord Massmord och antifackliga metoder har använts mot banarbetarna i Colombia. Volvo är genom sitt holländska dotterbolag SABA CONTINEN TAL en av de stora importörerna av colombianska bananer. Trots att massmorden pågått länge ingriper inte Volvo. Orsaken till detta är att morden på de fackliga ledarna håller bananpriserna nere och därmed ökad vinst för uppköparna mördade Terrorn är fruktansvärd i Colombia. Amnesty lnternational räknade till l 000 politiska mord inom loppet a~ en tiomånadersperiod i Colombia. Riksåklagaren i Colombia gjorde en undersökning som visade att morden var vanligast i de områden där de stora utländska investeringarna finns. Han föll själv senare offer för en mördares kulor. Hel utredning 111ördades 13 människor, däribland medlemmar i en juristkommission, mördades den 18 januari 1989 vid ett attentat i ett landsbygdsområde i mellersta Columbia. Gruppen bestod av två undersökningsdomare, sju detektiver, två sekreterare och två chaufförer. De var på väg för att utreda en mordvåg på fackföreningsledare och lokala politiker i Magdalenaområdet, 280 km norr om huvudstaden Bogota. 8

9 Bolagiseringen skulle rädda Göteborgs hamn Tre år har nu gått sedan bolagiseringen och Sveriges största hamn går med milionförluster. Under flera decennier har intressenterna i Göteborgs hamn skott sig ">å skattebetalarnas bekostnad. Startkapitalet vid bolagsbildningen var 700 milioner kronor och snart är pengarna lut. Vart har de tagit vägen, frågar man sig. Hamnarbetarnas kapacitet har på tio år ökat med 200 %. Men trots detta är det hamnarbetarna som en oduglig företagsledning och utomstående skjuter in sig på. Kommunstyrelsens ordf Göran Johansson och Volvo Transports chef Rune Svensson nämner att den fackliga splittringen delvis kan vara orsak till hamnens problem. Till de två herrarna vill vi upplysnings 1is säga att det finns flera hamnar i Sverige, som är organisatoriskt fackligt delat men inte har samma ekonomiska problem som i Göteborgshamnen. Detta slagträ kan ni gott lägga Jrån er, om ni ska framstå som troväräiga hos hamnarbetarna i någon form. Hamnarbetarna kan sitt jobb, vilket Svensson och Johansson har dålig praktik av. Under en tid av åtta år har Tack Härmed vill jag framföra mitt stora tack för den stora gåvan och den avslutande lunchen, till arbetskamrater, arbetsledare i ytterhamnen och förrådet i frihamnen samt företaget, vid min pensionering. 724Arne, förrådet Skandiahamnen Havets Rolls Royce, byggd i Göteborg - hamnarbetarna stoppat arbetet i hamnen under tre dagar, vilket självgoda direktörer bär ansvaret för. Att de själva sedan slog tillbaka mot hamnarbetarna med en övertidsblockad, som träffade hamnen än värre, i stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet, nämns inte. Fårskallar är rätta benämningen på en sådan arbetsledning. Direktörerna i Göteborgs hamn tror att de kan betrakta och behandla en hamnarbetare på samma sätt som en container. Volvos Rune Svensson sticker in näsan i de fackliga angelägenheterna, där han rekommenderar att sparka de gamla fackliga ledarna om de inte kommer sams. Svensson ska inte vara allt för stöddig även om han har fickorna fulla med pengar. Hamnarbetarna är vuxna karlar. Sverige kommer aldrig att bli någon bananrepublik åt Volvo. Sven Keereweer En av dem som var med och bildade Svenska Hamnarbetarförbundet, Sven Keereweer, har lämnat oss. Sven var en försynt person, han analyserade alltid frågorna innan han tog ställning. Det var tyngd i det Sven anförde. När Svenska Hamnarbetarförbundet bildades blev han invald i förbundets första styrelse. Med sin fackliga erfarenhet blev han en god tillgång för förbundet. Svenska Hamnarbetarförbundet delar sorgen med de närmaste. En god vän och kamrat har lämnat oss. Tack Sven. men inte av Volvo. Visst vill vi hamnarbetare att hamnen ska gå med vinst och ge bra och billig service åt sina kunder. Gör så här: 1) Avveckla större delen av de 200 leasingbilarna. 2) Skala av den administrativa ledningen och den personella överbyggnaden, så det inte blir mer än en tjänsteman på tio hamnarbetare till att börja med. Hugg av alla bläckfiskarmar, som tar betalt utan att utföra något produktivt arbete i hamnen. Till detta behövs en karl med goda organistoriska kunskaper. Vi vill inte ha någon halvrädd akademisk klättermus i ledningen för hamnen. Pajkastarna som leder hamnen nu måste bort. Göteborgs hamn, som vi alla är stolta över med Sveriges största godsmängd, kan inte gå med förlust med en riktig ledning. G N 9

10 Födelsedagar mars-juni 7989 SO år Ingvar Nordqvist Lingonstigen PITEÅ 10 mars Lars Erik Karlsson Filvägen 9. I HAGERSTEN 11 mars Hans Kondradsson Björnvägen 410 B UMEÅ 12 mars Birger Svensson Bommerstorp PI RONNEBY 18 mars Kent Erlandsson Kåserigatan HISINGS BACKA 19 mars Ingvar Eriksson Kummingatan ANGERED 11 april Bengt Jansson Runslingan TORSLANDA 21 april Olle Svensson Ådalsväger.i BRAKNE HOBY 1 maj Bror Sveens Ålgryteväg_en 93, 7 tr SKARHOLMEN 2maj Leif Karlsson PI 629 Tolarp HALMSTAD 6maj Anders Lindqvist Sjöhagevägen PITEÅ 15 maj Bengt Hurtig Temperatyrgatan GOTEBORG 29maj Bertil Haglund Tallvägen 5 B SUNDSVALL 31 maj Hilding Eliasson Bustadsvä,gen HONO 24juni Mario Santos Kantatgatan 5? MALMO 25 juni 60år Sven Gunnar Blomberg PI 7549 Tranviken HJÄLTE BY 1 mars Sven Magnusson Trappvägen KARLSHAMN 13 mars lsidor Rensfeldt Blidvägen LULEÅ 21 mars Martin Wiklund LÖGDEÅ 27mars Bo Enström Bangatan UMEÅ 3 april Egon Svensson Vågaväg~fl NASUM 5 april Rune Rockvall Drottningholmsvägen STOCKHOLM 26 april Erik Bergström Brunnehagen GOTEBORG 2 maj Sture Carlsson Solhäll SIMLÅNGSDALEN 9maj Olof Sjölund Klockestrand SANDÖVERKEN 10maj Arne Renström Högomsvägen SUNDSVALL 11 maj Preben Pilgaard Jägargat~:m GOTEBORG 3 juni Gösta Wiberg Norum 890 l 0 BJÄSTA 5 juni Rolf Nilsson Kronotorpsgat~m 42 B MALMO 7 juni Sven Hasselqvist Nybodag9tan 2 I HAGERSTEN 10 juni Lennart Larsson Granegatan l HALMSTAD 18 juni Ingemar Moström Svärdslilj~gatan l C VASTERÅS 26 juni 65år Sven Karlsson Vänskapsvägen STOCKHOLM 3mars Gunnar Edlund Övervike ARNÄSVALL 16 mars Arne Karlsson Wallenber.gsgatan 2 C GOTEBORG 12 april

11 Axel Persson Ivan Eriksson Harry Kihlström Västansjö.. Hamrensvägen 7 Skebokvarnsvägen BJASTA KRAMFORS BANDHAGEN 18 april 7maj 1 S juni Bror Elof Kvick Keijo Aaltonen David Nilsson Älgstigen 12 Maratonvägen 8 C Rö sjö SUNDSVALL HALMSTAD BJÄSTA 22 juni 2 maj 27maj SO år Per Åke Wihlen Kjell Lindeqvist Elinebergsplatsen 2 Brevlåda HELSINGBORG Per Oskar Johansson KARLSHAMN 31 maj Degerögatan 25 1 S juni LULEÅ Vilhelm Glantz 4mars Joachim Böhm Åsen Oluff Nilssons väg HUSUM Axel Åkerdal PARTILLE 31 maj Svanväg_en juni ORNSKOLDSVIK Martinius Nielsen 8mars Karolingatan MALMO Karl Erik Söderblom " 70år 24 juni Hällmyrar.i, Box SODERHAMN Karl Hall Katrinebergsvägen 70 Ingvar Thorn 1 S april TULLINGE Gitarrga_tan 3 Sixten Lind 30 mars VASTRA FRÖLUNDA 30 juni Box TÖRE Georg Johansson Johannes Krönström 28 april Kyrkväge~ MORLUNDA Österängsgatan 10 Anders Andersson S april HALMSTAD 30 juni Råsundavägen SOLNA Ernst Andersson 29 april Avan BYSKE Harald Lundgren 11 april 75 år Pl3536 Rudolf Svensson Helmer Nygren Maratonvägen 22 B Ava HALMSTAD LÖGDEÅ 1 S april 22 mars Kjell Vestin Gustav Wickman Björnåsby Skogslun9. Strö NORDINGRÅ KOPING KÅGE 12 maj Oskar Kjell Sätravägen SALA 20maj 1 S april 23 mars 85 år Bengt Andersson Helge Olsson Enfrid Hägglund Jämtön 2196 Skomakaregatan 29 Nordanås RÅNEÅ ESLOV ÖRNSKÖLDSVIK 25 april 9 april 6 juni Birger Lundkvist Malte Sjödin John Svedberg Pl642 Domaregatan 3 A Utås HORTLAX HELSINGBORG HUSUM 3 maj 2maj 18 juni Arne Johansson Ivan Jonsson Gunnar Boström Växelmy~tsgatan 59 BV Bjenberg.. Harstigen GOTBORG HORNEFORS SUNDSVALL 6maj 18 maj 24 juni

12 Trots riksdagsbeslut: Fiällnära skogar skövlas Sedan 1985 har i strid med riksdagens beslut flera hundra mil skogsbilvägar byggts och nära hektar skog avverkats i de fjällnära skogarna. Det hävdar Svenska Naturskyddsföreningen i en ny rapport. En utredning måste omedelbart göras i ärendet och de skyldiga ställas till ansvar och avskedas från sina befattningar. Kärringmaffian i Järfälla Kärring-maffian i Järfälla måste stoppas. En har redan fallit på eget grepp. Hon har troligen firat påsken i Blåkulla. Varannan damernas, skriker maffian när det gäller tillsättande av statsråd, generaldirektörer, kommunalråd och riksdagsledamöter. Varannan damernas vid snabbköpskassan, lokalvårdare, tempoarbeterska inom industrin ligger inte till för oss. De kvinnorna kan ha det som de har det, tycker kärring-maffian från Järfälla. Jag är ingen skvallerkärring Att träffa kamrater från olika hamnar är värdefullt. Här är några hamnarbetare från Oskarshamn, stående fr v: Karl Axel Andersson, Raymond Andersson, Håkan Eriksson. Sittande fr v: Göran Nilsson, Bertil Olsson, kassör Erik Adolfsson och ordf Åke Persson. Här uppvaktas Gösta Johansson från Åhus på stn 60-årsdag av Gunnar Norberg. Bättre sent än aldrig, Gösta. Pengar till EG-anpassning Till den kapitalistiska svinstian prutas det inte. Regeringen anslår 200 miljoner till största möjliga samarbete och anpassning till EG. Gammal försvarskans i Åhus. Gösta Johansson, Lennart Liung, Malmö och Arne Svensson, Karlshamn, på besök i en gammal försvarsskans i Åhus.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun

Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Härjedalen Protokoll fört vid årsmöte med Sida1 av (5) Härjedalens Socialdemokratiska Arbetarekommun Den 28 mars 2015 på Svegs Folkets Hus. Närvarande var följande medlemmar: Abbas Khanahmadi Sören Backlund

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 NORRBOTTEN Poliser grep utpressare Många maskerade poliser stoppade en bil i centrala Piteå i lördags. Poliserna hade vapen i händerna när dom drog ut två

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP

LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP LAMBARÖ FASTIGHETSÄGARFÖRENING LAMBARÖ BÅTSÄLLSKAP PROTOKOLL fört vid Lambarö Fastighetsägarförening och Lambarö Båtsällskaps årsmöte den 27 juni 1999 på Lambarö ångbåtsbrygga. 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Totalt intäkter

Totalt intäkter 1. 2. 3. 4. Budget Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2007 2008 Medlemsavgifter - 169-160 Arvodesbidrag - 69-65 Gruppavgifter - 4-7 Kommunalt partistöd - 1140-1154 Fakturerade kostnader - 72-45 Övriga

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-09:30 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Margarethakedjan 2008

Margarethakedjan 2008 Margarethakedjan 2008 Ronny Nilsson, segrare 2007 Foto: Lennart Broman Lördag 19 juli Söndag 20 juli Fagersberget, Piteå http://www.kedjan2008.pskf.se Inbjudan Piteå skytteförening inbjuder härmed alla

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Vi hälsar alla välkomna till Söderhamn och 2017 års SPF-mästerskap i Bordtennis. 60 st har anmält sig. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer.

Hur kan du som lärare dra nytta av konjunkturspelet i din undervisning? Här följer några enkla anvisningar och kommentarer. Konjunkturspelet Ekonomi är svårt, tycker många elever. På webbplatsen, i kapitel F2, finns ett konjunkturspel som inte bara är kul att spela utan också kan göra en del saker lite lättare att förstå. Hur

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Enkätrapport SKYTTIS SPÅROMRÅDE 2011

Enkätrapport SKYTTIS SPÅROMRÅDE 2011 Enkätrapport SKYTTIS SPÅROMRÅDE 2011 Deltagarfrekvens: 57 st Svarande vid spårområdet: 42 st Svarande via nätet: 15 st Undersökningen genomfördes under perioden 5 mars t o m 18 mars. Enkäten kunde besvaras

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning

Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning 2006-08-24 Barnen får betala Reinfeldts skattesänkning Reinfeldt lovar att alla ska få behålla en tusenlapp mer av sin lön - men med alla nya avgifter tar han dubbelt tillbaka speciellt drabbade blir de

Läs mer

Det svenska politiska systemet. Svensk modell i förändring

Det svenska politiska systemet. Svensk modell i förändring Det svenska politiska systemet Svensk modell i förändring Uppläggning Kärnkraftsfrågan Striden om löntagarfonderna EU-medlemskapet Reformer av välfärdsstaten Kärnkraftsfrågan Kärnkraften central i svensk

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO

PROTOKOLL Sid 1(4) Ordinarie jaktstämma i Haraortens VVO PROTOKOLL Sid 1(4) Plats: Jaktstugan Anneberg Närvarande: Markägare och arrendatorer, Per-Axel Ericsson, Johan Haglund, Jan Eriksson, Karl-Erik Bergkvist, Kalervo Mättää, Sven Sandberg, Hasse Halvarsson,

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer