Svenska folket sitter i skuldfällan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folket sitter i skuldfällan"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAN D Årgång 17 Sv Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr l 1989 Svenska folket sitter i skuldfällan När kreditmarknaden släpptes fri 1985 nåddes toppen på kreditfesten. Förklaringen till åtgärden var att bankerna och kreditinstituten var så nerlusade med pengar, så att något måste göras. Därför startades lånekarusellen. Men den snurrade alltför fort och gick så snett att regeringen har tillsatt en kommitte, som kallas för skuldkommitten. Den redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till, hör och häpna, över 700 miljarder kronor, ca kronor per hushåll. Det är inte så ovanligt att värnpliktiga som rycker in till sin första militärtjänstgöring har lå,1eskulder på kronor. Man frågar sig om den omskrytna svenska standarden gömmer sig i skuldsättning. Följande kan noteras från skuldkommittens rapport: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. Den rike blir allt rikare, den fattige alltmer skuldsatt. Det är en feg politik som förs mot arbetarna från regeringen tillsammans med kapitalisterna. -Sid MALM OCH HALM LAGLOSA Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap. Det tycks duga för LO:s medlemmar även Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga med låga löner betala i högre priser och ökad kommunalskatt. Det var en spring pojke åt Feldt som lämnade SAF-huset med en skitig rekommendation till en miljon svenska arbetare. SAF-Ljunggren uttryckte sin belåtenhet över avtalet, och menade att»vi är på rätt väg«. Se till att ni tar rätt fana på 1 maj Malm och Feldt. Ta SAF:s, den blå. -Sidan 6- BILFORARE Varie år kostar trafikskadorna samhället 4-5 miliarder kronor. Bilförarna blir alltmer laglösa, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i olyckorna. Varför stoppas inte den tunga trafiken, som är de största fartsyndarna, och som trycker sönder våra vägar. -Sidan 5-

2 - Stora delar av det s i den kapitalistiska Bakgrunden till skuldfällan I den socialdemokratiska långtidsutredningen läggs vissa huvudlinjer fast för 90-talet. 1. Inga reformer som kostar pengar. 2. Fortsatt ökade vinster för ka pi ta listerna. 3. Vinsterna får inte användas ~~Il högre löner. 4. Okad inkomst och löneskillnader. 5. ~öpkraften ska begränsas. 6. Okad rörlighet för arbetskraften. Med hjälp av dåvarande LO-ordföranden Gunnar Nilsson kunde den socialdemokratiska regeringen börja nedräkningen av arbetarnas reallöner. Som en första åtgärd sedan socialdemokraterna återtagit regeringsmakten 1982 kom devalveringen av den svenska kronan med 16 procent, vilket gav den svenska exportindustrin miljardvinster helt gratis. Samtidigt ökade utlandsskulden förstaten med 13,2 miljarder. Tillsammans med de devalveringar som de borgerliga regeringarna genomfört har utlandsskulden ökat med 28 miljarder. Detta är ren högerpolitik från båda regeringarna - man tar från dom fattiga och ger till de rika. Men detta är bara en del av sveket mot oss arbetare. Inflationen rullar vidare med en galopperande prisstegring på alla områden, där det dagliga brödet och bostaden blivit det luckrativaste spekulationsobjektet för kapitalisterna. När de borgerliga regeringarna devalverade sa samma socialdemokrater att deras politik innebar ökad inflation, höjda priser och sänkt levnadsstandard. Åtgärden var ett led i de borgerliga regeringarnas svångremspolitik och gynnade storfinansen - tala om dubbelmoral. Oberoende av färg på regering tycks samma ekonomiska högerpolitik vara gällande. Men nu är det socialdemokraterna i regeringen som drar åt svångremmen kring sin egen väljarkår. Tydligen finns bara en lärobok i svensk ekonomi - den kapitalistiska. Ur den cirkeln har inte de socialdemokratiska reformisterna kunnat ta sig, sedan de övertog regeringsmakten Kapitalisttåget rullar vidare med en socialdemokratisk lokförare men med kapitalistiska konduktörer. Efter devalveringen är sängen bäddad för den kapitalistiska penningfesten. Det ena rekordet efter det andra noterades på börsen. En satsad miljon på börsen 1937 var värd 35 miljoner det borde ha varit 12 miljoner om inflationen räknats in under den tiden. Bolagens, bankernas och försäkringsbolagens vinster skjuter i höjden samtidigt som den socialdemokratiska regeringen lägger mängder av nya skatter på folket och de vanliga löntagarna. Spekulationsraseriet rasar som aldrig förr i de penninghögar regeringen undanhållit arbetarna med sin politik. De som stått vid maskinerna och producerat fram vinsterna blev de stora förlorarna. Folk försökte uppehålla sin standard med lån. Ja, vanliga hederliga människor smittades av spekulationspesten och började ~jälv att spekulera. Var och en 2

3 enska folket sitter skuldfällan är sig själv närmast heter det, men många av LO:s medlemmar blev nekad lån i bank och började låna pengar i.reditinrättningar, som växte upp som svampar ur marken. Då ingrep LO som den store räddaren och meddelade bankerna att eftersom LO hade medlemmarnas kapital placerat i bank skulle även LO-medlemmarna ha rätt till lån. Här ser vi hur LO:s och regeringens dubbelmoral strålar samman. Köpkraften skulle hållas nere men att låna pengar i bank för konsumtion går tydligen bra kunde en LO-medlem som var kreditvärdig få låna kr i bank med en amorteringstid av fem år och en räntekvot på 14,5 % med en återbetalnings.skuld på kr (ränta kr). LO Jår sedan ut och påstår sig ha räddat 100 miljoner för sina medlemmar när det gäller oskäliga räntor från skumma kreditinstitutioner. Den reella sanningen är,j den att det är de infrusna lönerna som stora delar av löntagarna fick ut i form av lån från banken. Vi ska veta att LO låg väldigt lågt under de borgerliga regeringsåren när det gällde att försvara arbetarnas reallöner, detta med tanke på långtidsutredningens perspektiv och om ett nytt övertagande av regeringsmakten av socialdemokraterna. Så kom toppen på kreditfesten när kreditmarknaden släpptes fri Enda förklaringen till den åtgärden var att bankerna och övriga kreditinstitutioner var så nedlusade med pengar, så något måste göras för att få penningstocken att cirkulera, därför startades lånekarusellen av den socialdemokratiska regeringen. Lånekarusellen har gått så snett för svenska folket, att regeringen har tillsatt en kommitte som kallas för skuldkommitten, vilken redovisar att hushållens samlade skulder uppgår till över 700 miljarder, cirka kr per hushåll. Det är inte ovanligt att värnpliktiga som rycker in till tjänstgöring har låneskulder på kr. Frågan måste ställas: Vilka äger den omskrytna standard som svenska folket visar upp? Ja, inte är det folket. Skuldsättningen har ökat snabbt sedan kreditmarknaden släpptes fri 7985 enligt skuldkommittens rapport. Följande kan noteras: svenskar har sådana skulder att fordringsägarna nu vänder sig till tingsrätten för att få sina pengar har fått betalningsföreläggande är lagsökta för sina skulder och kan aldrig komma ur skulden. 4. Sedan socialdemokraterna återtog regeringsmakten har skattetrycket ökat från 50 till 56 O/o. Det är en skitaktig och feg politik som regeringen för mot oss arbetare tillsammans med kapitalisterna. Den rike blir allt rikare, den fattige allt mer skuldsatt. Endast politisk okunnighet bland folket kan rädda regeringen vid nästa val. 3

4 Övertidsblockaden fortsätter i Holmsund Vid möte den 22 mars var det fullständig enighet att fortsätta blockaden. Bakgrund: Avdelning 80 Holmsund har ett beslut i avdelningen att alla ordinarie anställda ska ha samma lön i företaget. Med löfte om kr mer i månaden och övergång till Transport har personalen vid truckverkstan svikit sina kamrater. Med Persson i spetsen rodde gänget i väg. Men någon lapp blev det inte - gruppen strandade på var sitt skär. På det ena står det 350 kr, på det andra 500 kr. Där sitter man nu och öser och glor på varandra. Var det så här vi hade tänkt oss det hela? Att bli splittrade genom ett taskigt avtal. Fackbyråkraterna i Transport har fått nio nya fångar. Tåget rullar viare. Hamnarbetarna i Holmsund vet vad de vill, därför görs ingen övertid förrän kraven blir tillgodosedda. Bild från mötet i Holmsund den 2 mars Den svenska rathf1san I strid med svensk lagstiftning har hela tågsätt av krut smugglats till krigförande länder. Men rättskiparna i tingsrätten har inte kunnat finna några ansvariga för denna smuggling. Det talas om godtrogna tjänstemän på höga poster i statens tjänst och att ingen haft efterkontroll på vad olika laster tagit vägen. Fan 1111 tror er, sa Relling. Skandal är rätta ordet. Det är tydligen större risk att stjäla en cykel eller en sparkstötting i Sverige än att smuggla krut och vapen för 100- tals miljoner kronor. Ju mer man försöker tvätta byket, ju skitigare tycks det bli. Men där höga direktörer och pengarna finns, där gör lag och rättvisa halt. Am'flB Nygatan 11, ÖRNSKÖLDSVIK De sydsvenska lövskogarna är hotade Hälften av bokbeståndet och nästan hälften av alla ekar har skador. Detta framgår av Skogsstyrelsen kartläggning, som är den första som gjorts i landet beträffande lövskogarna i Skåne, Blekinge och Halland. Luftföroreningarna sätter ner ädelträdens motståndskraft mot skadedjur och torka, som i sin tur kommer att bryta ner trädens tillväxt. Läget är än värre i Centraleuropa. Vad som måste göras är att begränsa luftföroreningarna. Ansvarig utgivare: Gunnar Norberg Tryck: CEWE-Förlaget

5 Trafikskadade Trafikskadade kostar samhället mellan 4-5 miljarder varje år i sjukvård och förlorad produktion. Under 1988 dödades 682 människor i trafiken, blev svårt skadade. Övriga skadade var Totalt antal skadade och döda i trafiken under 1988 var alltså st. I den utredning som företagits visar det sig att de som kör bilarna blir alltmer laglösa och hårda efter vägarna, där de trängs med långtradarna, som är inblandade på ett eller annat vis i många av olyckorna. De s k experterna på trafik vill ha bättre vägar. Då skulle även olyckorna minska. Inget kan vara mer fel, det är farten som dödar, inte vägens beskaffenhet. Bästa beviset härför är att på den tiden folk åkte häst och vagn sprang de inte ihop och krockade med varandra och dödades. De största fartsyndarna utefter våra vägar i dag är den tunga trafiken och de som åker i de större statusbilarna. Det skulle vara ganska enkelt att stoppa dessa fartdårar om viljan fanns hos myndigheterna. Nej, då är det enklare att ta en Svensson, som överskridit 50 kmstrecket med några kilometer när han är ute och söndagsåker. Man frågar sig vad samma myndigheter gör när långtradarna kör sönder hela vägnätet med sina farter på km. Men Gyllenhammar har väl sagt till er att blunda då. PS. Enligt Trafiksäkerhetsrådets senaste rapport är det oroande att polisen och sjukvårdens rapport inte stämmer över skadade. Enligt sjukvården är det ytterligare tals skadade i trafiken under Döda och skadade i trafiken under 1988 skulle då uppgå till mellan och Samtidigt sker en nedrustning av det totala järnvägsnätet. Man frågar sig om det är flummare som sitter i riksdagen och fattar besluten. Styrs utvecklingen i vårt samhälle av penningstarka grupper, eftersom alla beslut alltid strider mot vanligt folks uppfattning? Josito går till gerillan För Josito, 11 år, blev den 2 mars 1988 en chock. Hans far slaktades två meter framför honom av bödlar i tjänst hos de utländska bolagen. Den dagen bestämde Josito sig för att ansluta sig till gerillan i Urabra. Förtrycket har pågått länge i Colombia. Den 6 dec 1988 hade det gått 60 år sedan blodbadet vid järnvägsstationen i Gienaga lantarbetare från United Fruits bananplantager hade samlats vid stationen med kvinnor och barn och krävde förbättrade eko- nomiska och sociala villkor. De arbetade under samma status som slavar. I stället för förhandlingar möttes de av kulsprutegevärens mördande eld mördades på den korta tiden av fem minuter. Nu heter samma bolag U nited Brand och är lika hatat som de godsägare som övertagit de nordamerikanska bolagens roll. I dag har, trots allt mördande, en facklig centralorganistion växt fram - C UT (Central Unitoria De Trabaljudores) - samtidigt som det förs en väpnad kamp i landet. Ingen hamnarbetare bör låna sig till att köpa en banan under nuvarande förhållanden. I Sverige bär Volvo sitt demokratiska ansikte. Colombia passar det nazistiska, de är samma andas barn - förtryckarens. I slutändan förenas kapitalism och nazism som system. Deras skydd är respektive länders militär och polis. 5

6 Malm och Halm Halm användes fordom som nödfoder vintertid för boskap - det tycks duga för LO:s medlemmar även Den bästa låglönesatsningen under 80-talet enligt Malm. Hur är det med den saken, Malm? De som var lågavlönade för 40 år sedan är lågavlönade även i dag och är det fortfarande efter din rekordsatsning. Det måste väl du veta. Här visar LO-byråkraterna sin totala oförmåga, vilja och okunnighet att lösa det problemet. Som LO hanterar låglönesatsningen har det blivit ett slagträ mot den aktiva lönekampen, och räddar de guldkantade företagen inom metall- och skogsindustrin att betala skäliga löner efter bärkraft. Den satsning som LO påstår sig ha gjort för de lågavlönade får de övriga lågavlönade betala i form av högre varupriser och ökad kommunalskatt. Det var inte en karl som lämnade SAF-lokalen på natten utan en spring pojke åt Feldt. Du skrev under en skitig rekommendation för 1 miljon svenska arbetare. SAF-direktören Olof Ljunggren däremot, uttryckte sin belåtenhet över avtalet inför den samlade pressen: - Vi är på rätt väg, menade han. Lycka till på 1 maj, herr Malm. Ljunggren och Feldt, ni sviker väl inte varandra då - ta rätt fana,»den blå«. Regeringspolitiken Den socialdemokratiska regeringen skryter med att de borgerliga är han9- lingsförlamade i nuvarande läge. Ar det så underligt, när regeringen gång efter annan stjäl deras förslag? Förslaget på sänkning av marginalskatten har ju moderaterna och folkpartiet kört med i 15 år. Nu är detfinansminister Feldt som driver den fr9gan tillsammans med kanslihögern. Ar det under- 6 Kapitalistiska spekulationskrisen narmar sig 500 sparbanker är på fallrepet i USA, 150 har redan gått i likvidation. Det behövs miljarder dollar för att klara bankkrisen och det blir skattebetalarna som får lägga dit pengarna. Orsaken till krisen är mark- och husspekulationer. När står Sverige i tur? ligt om de borgerliga blir stumma inför ett sådant tjuveri? De enda vinnarna av en marginalskattesänkning blir det högavlönade skiktet i vårt samhälle. Där finns riksdagsstötar, kommunalråd, statsråd, generaldirektörer, direktörer i storföretagen och fackföreningsbyråkraterna med löner på om året. Själv skulle Feldt tjäna ca kr på en 3-procentig marginalskattesänkning. En pensionär, en lågavlönad industriarbetare - dit hör ju alla i princip - får ingenting eftersom Feldt inte har några pengar att skänka bort, utan måste ta igen dem i form av nya skattepålagor, som den stora gruppen i samhället av lågavlönade får vara med och betala. Priserna har under de senaste tolv månaderna stigit med 9,5 %. Detta ska ses mot näringslivets rekordbokslut. Regeringen bär ensam ansvaret för den utvecklingen, eftersom regeringen är den som godkänner alla prishöjningar. Här finns de verkliga reallönevinsterna att hämta för oss arbetare. Om vi inte hade en handlingsförlamad regering när det gäller prisövervakningen i vårt land.

7 Skepp och Hoi t Ar 7922 lastade segelfartyget WERNER VINN EN 780 standard trä i Domsjö och Norrbyskär för destination Australien. Omräknat i kubikmeter blir det 3 644,76.. meter virke - men nya tider väntade runt hörnet för världshavens vackraste skepp. {Domsjö och Norrbyskär ligger i Ornsköldsviksområdet efter Norrlandskusten.) 7

8 Till a rbetsma rknadsm in ister Ingela Thalen Mitt överklagningsärende är nu slutfört hos regeringen. Resultatet blev det jag hade förväntat mig. I mitt fall har kassaföreståndaren L-E Qvick genom cirkulär meddelat, att jag blivit klassad som deltidsarbetande. Kassaföreståndaren bygger sitt meddelande på ett regeringsbeslut, som via AMS meddelats kassan. Eftersom jag själv vet, att jag inte arbetar deltid, måste jag protestera mot förfaringssättet mot min person, vilket jag anser kränkande. Vid min överklagning finner jag, att de tre instanserna A-kassan, AMS och regeringen även fungerar som överklagningsorgan. Det betyder att samma instans på nytt ska behandla ett ärende, som de gemensamt format fram genom egna beslut. Vem kan vinna rättelse i en sådan process? Skandal Volvo Volvos säkerhetsavdelning giorde inbrott i fackets lokaler och lade beslag på en videofilm. Enligt åklagare Bengt Göran Karlsson ska inte Volvo åtalas. Volvo praktiserar samma metoder som nazisterna använde i Tyskland före sitt maktövertagande, vilket sedan ledde till att facket upplöstes och de fackliga ledarna spärrades in. Det är bara nazistuniformen som saknas på de som övervakar arbetarna på Volvo Arbetare på Volvo, vakna - i morgon kan det vara för sent. PS. Vad som sedermera meddelats kommer inbrottet att leda till åtal. Ursäkta! Handläggningen av mittärende påminner mycket om den demokrati som nazisterna i Tyskland använde mot sina politiska motståndare. Remissförfarandet är detsamma. BERTIL ÖH LUND Årsmöte - Avd 40 i Lunde Avdelning 40 i Lunde av Svenska Hamnarbetarförbundet avhöll sitt årsmöte den l april 1989 i Kramfors. Lokal: Bok Cafe. Medlemmarna hade mött upp till 95 %. Gunnar Norberg öppnade årsmötet med att hälsa medlemmarna välkomna. Därefter fastställdes dagordningen för årsmötet. En tyst minut hölls över under året bortgångna kamrater. Verksamhetsberättelsen och bokslut för det gångna året godkändes liksom revisorernas utlåtande om ansvarsfrihet för styrelsen. Av den färdigtryckta verksamhetsberättelsen, som utdelades till mötesdeltagarna, framgick de olika aktiviteterna under året. Styrelsen utökades med två yngre kamrater, som är villiga att lära upp sig till bra fackföreningsföreträdare. Styrelsen fick följande sammansättning Ordf Gunnar Norberg Kassör Bo Börlin Sekr Karl A~el Sjölund V ordf Bertil Ohlund V sekr Lars Erik Hornberg Ledamöter Rolf Nilsson Håkan Tjärnberg Som avslutning tackade Gunnar Norberg de närvarande för visat intresse. Mötet avslutades med smörgåstårta, kaffe och öl. RN Volvo tiger om massmord Massmord och antifackliga metoder har använts mot banarbetarna i Colombia. Volvo är genom sitt holländska dotterbolag SABA CONTINEN TAL en av de stora importörerna av colombianska bananer. Trots att massmorden pågått länge ingriper inte Volvo. Orsaken till detta är att morden på de fackliga ledarna håller bananpriserna nere och därmed ökad vinst för uppköparna mördade Terrorn är fruktansvärd i Colombia. Amnesty lnternational räknade till l 000 politiska mord inom loppet a~ en tiomånadersperiod i Colombia. Riksåklagaren i Colombia gjorde en undersökning som visade att morden var vanligast i de områden där de stora utländska investeringarna finns. Han föll själv senare offer för en mördares kulor. Hel utredning 111ördades 13 människor, däribland medlemmar i en juristkommission, mördades den 18 januari 1989 vid ett attentat i ett landsbygdsområde i mellersta Columbia. Gruppen bestod av två undersökningsdomare, sju detektiver, två sekreterare och två chaufförer. De var på väg för att utreda en mordvåg på fackföreningsledare och lokala politiker i Magdalenaområdet, 280 km norr om huvudstaden Bogota. 8

9 Bolagiseringen skulle rädda Göteborgs hamn Tre år har nu gått sedan bolagiseringen och Sveriges största hamn går med milionförluster. Under flera decennier har intressenterna i Göteborgs hamn skott sig ">å skattebetalarnas bekostnad. Startkapitalet vid bolagsbildningen var 700 milioner kronor och snart är pengarna lut. Vart har de tagit vägen, frågar man sig. Hamnarbetarnas kapacitet har på tio år ökat med 200 %. Men trots detta är det hamnarbetarna som en oduglig företagsledning och utomstående skjuter in sig på. Kommunstyrelsens ordf Göran Johansson och Volvo Transports chef Rune Svensson nämner att den fackliga splittringen delvis kan vara orsak till hamnens problem. Till de två herrarna vill vi upplysnings 1is säga att det finns flera hamnar i Sverige, som är organisatoriskt fackligt delat men inte har samma ekonomiska problem som i Göteborgshamnen. Detta slagträ kan ni gott lägga Jrån er, om ni ska framstå som troväräiga hos hamnarbetarna i någon form. Hamnarbetarna kan sitt jobb, vilket Svensson och Johansson har dålig praktik av. Under en tid av åtta år har Tack Härmed vill jag framföra mitt stora tack för den stora gåvan och den avslutande lunchen, till arbetskamrater, arbetsledare i ytterhamnen och förrådet i frihamnen samt företaget, vid min pensionering. 724Arne, förrådet Skandiahamnen Havets Rolls Royce, byggd i Göteborg - hamnarbetarna stoppat arbetet i hamnen under tre dagar, vilket självgoda direktörer bär ansvaret för. Att de själva sedan slog tillbaka mot hamnarbetarna med en övertidsblockad, som träffade hamnen än värre, i stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet, nämns inte. Fårskallar är rätta benämningen på en sådan arbetsledning. Direktörerna i Göteborgs hamn tror att de kan betrakta och behandla en hamnarbetare på samma sätt som en container. Volvos Rune Svensson sticker in näsan i de fackliga angelägenheterna, där han rekommenderar att sparka de gamla fackliga ledarna om de inte kommer sams. Svensson ska inte vara allt för stöddig även om han har fickorna fulla med pengar. Hamnarbetarna är vuxna karlar. Sverige kommer aldrig att bli någon bananrepublik åt Volvo. Sven Keereweer En av dem som var med och bildade Svenska Hamnarbetarförbundet, Sven Keereweer, har lämnat oss. Sven var en försynt person, han analyserade alltid frågorna innan han tog ställning. Det var tyngd i det Sven anförde. När Svenska Hamnarbetarförbundet bildades blev han invald i förbundets första styrelse. Med sin fackliga erfarenhet blev han en god tillgång för förbundet. Svenska Hamnarbetarförbundet delar sorgen med de närmaste. En god vän och kamrat har lämnat oss. Tack Sven. men inte av Volvo. Visst vill vi hamnarbetare att hamnen ska gå med vinst och ge bra och billig service åt sina kunder. Gör så här: 1) Avveckla större delen av de 200 leasingbilarna. 2) Skala av den administrativa ledningen och den personella överbyggnaden, så det inte blir mer än en tjänsteman på tio hamnarbetare till att börja med. Hugg av alla bläckfiskarmar, som tar betalt utan att utföra något produktivt arbete i hamnen. Till detta behövs en karl med goda organistoriska kunskaper. Vi vill inte ha någon halvrädd akademisk klättermus i ledningen för hamnen. Pajkastarna som leder hamnen nu måste bort. Göteborgs hamn, som vi alla är stolta över med Sveriges största godsmängd, kan inte gå med förlust med en riktig ledning. G N 9

10 Födelsedagar mars-juni 7989 SO år Ingvar Nordqvist Lingonstigen PITEÅ 10 mars Lars Erik Karlsson Filvägen 9. I HAGERSTEN 11 mars Hans Kondradsson Björnvägen 410 B UMEÅ 12 mars Birger Svensson Bommerstorp PI RONNEBY 18 mars Kent Erlandsson Kåserigatan HISINGS BACKA 19 mars Ingvar Eriksson Kummingatan ANGERED 11 april Bengt Jansson Runslingan TORSLANDA 21 april Olle Svensson Ådalsväger.i BRAKNE HOBY 1 maj Bror Sveens Ålgryteväg_en 93, 7 tr SKARHOLMEN 2maj Leif Karlsson PI 629 Tolarp HALMSTAD 6maj Anders Lindqvist Sjöhagevägen PITEÅ 15 maj Bengt Hurtig Temperatyrgatan GOTEBORG 29maj Bertil Haglund Tallvägen 5 B SUNDSVALL 31 maj Hilding Eliasson Bustadsvä,gen HONO 24juni Mario Santos Kantatgatan 5? MALMO 25 juni 60år Sven Gunnar Blomberg PI 7549 Tranviken HJÄLTE BY 1 mars Sven Magnusson Trappvägen KARLSHAMN 13 mars lsidor Rensfeldt Blidvägen LULEÅ 21 mars Martin Wiklund LÖGDEÅ 27mars Bo Enström Bangatan UMEÅ 3 april Egon Svensson Vågaväg~fl NASUM 5 april Rune Rockvall Drottningholmsvägen STOCKHOLM 26 april Erik Bergström Brunnehagen GOTEBORG 2 maj Sture Carlsson Solhäll SIMLÅNGSDALEN 9maj Olof Sjölund Klockestrand SANDÖVERKEN 10maj Arne Renström Högomsvägen SUNDSVALL 11 maj Preben Pilgaard Jägargat~:m GOTEBORG 3 juni Gösta Wiberg Norum 890 l 0 BJÄSTA 5 juni Rolf Nilsson Kronotorpsgat~m 42 B MALMO 7 juni Sven Hasselqvist Nybodag9tan 2 I HAGERSTEN 10 juni Lennart Larsson Granegatan l HALMSTAD 18 juni Ingemar Moström Svärdslilj~gatan l C VASTERÅS 26 juni 65år Sven Karlsson Vänskapsvägen STOCKHOLM 3mars Gunnar Edlund Övervike ARNÄSVALL 16 mars Arne Karlsson Wallenber.gsgatan 2 C GOTEBORG 12 april

11 Axel Persson Ivan Eriksson Harry Kihlström Västansjö.. Hamrensvägen 7 Skebokvarnsvägen BJASTA KRAMFORS BANDHAGEN 18 april 7maj 1 S juni Bror Elof Kvick Keijo Aaltonen David Nilsson Älgstigen 12 Maratonvägen 8 C Rö sjö SUNDSVALL HALMSTAD BJÄSTA 22 juni 2 maj 27maj SO år Per Åke Wihlen Kjell Lindeqvist Elinebergsplatsen 2 Brevlåda HELSINGBORG Per Oskar Johansson KARLSHAMN 31 maj Degerögatan 25 1 S juni LULEÅ Vilhelm Glantz 4mars Joachim Böhm Åsen Oluff Nilssons väg HUSUM Axel Åkerdal PARTILLE 31 maj Svanväg_en juni ORNSKOLDSVIK Martinius Nielsen 8mars Karolingatan MALMO Karl Erik Söderblom " 70år 24 juni Hällmyrar.i, Box SODERHAMN Karl Hall Katrinebergsvägen 70 Ingvar Thorn 1 S april TULLINGE Gitarrga_tan 3 Sixten Lind 30 mars VASTRA FRÖLUNDA 30 juni Box TÖRE Georg Johansson Johannes Krönström 28 april Kyrkväge~ MORLUNDA Österängsgatan 10 Anders Andersson S april HALMSTAD 30 juni Råsundavägen SOLNA Ernst Andersson 29 april Avan BYSKE Harald Lundgren 11 april 75 år Pl3536 Rudolf Svensson Helmer Nygren Maratonvägen 22 B Ava HALMSTAD LÖGDEÅ 1 S april 22 mars Kjell Vestin Gustav Wickman Björnåsby Skogslun9. Strö NORDINGRÅ KOPING KÅGE 12 maj Oskar Kjell Sätravägen SALA 20maj 1 S april 23 mars 85 år Bengt Andersson Helge Olsson Enfrid Hägglund Jämtön 2196 Skomakaregatan 29 Nordanås RÅNEÅ ESLOV ÖRNSKÖLDSVIK 25 april 9 april 6 juni Birger Lundkvist Malte Sjödin John Svedberg Pl642 Domaregatan 3 A Utås HORTLAX HELSINGBORG HUSUM 3 maj 2maj 18 juni Arne Johansson Ivan Jonsson Gunnar Boström Växelmy~tsgatan 59 BV Bjenberg.. Harstigen GOTBORG HORNEFORS SUNDSVALL 6maj 18 maj 24 juni

12 Trots riksdagsbeslut: Fiällnära skogar skövlas Sedan 1985 har i strid med riksdagens beslut flera hundra mil skogsbilvägar byggts och nära hektar skog avverkats i de fjällnära skogarna. Det hävdar Svenska Naturskyddsföreningen i en ny rapport. En utredning måste omedelbart göras i ärendet och de skyldiga ställas till ansvar och avskedas från sina befattningar. Kärringmaffian i Järfälla Kärring-maffian i Järfälla måste stoppas. En har redan fallit på eget grepp. Hon har troligen firat påsken i Blåkulla. Varannan damernas, skriker maffian när det gäller tillsättande av statsråd, generaldirektörer, kommunalråd och riksdagsledamöter. Varannan damernas vid snabbköpskassan, lokalvårdare, tempoarbeterska inom industrin ligger inte till för oss. De kvinnorna kan ha det som de har det, tycker kärring-maffian från Järfälla. Jag är ingen skvallerkärring Att träffa kamrater från olika hamnar är värdefullt. Här är några hamnarbetare från Oskarshamn, stående fr v: Karl Axel Andersson, Raymond Andersson, Håkan Eriksson. Sittande fr v: Göran Nilsson, Bertil Olsson, kassör Erik Adolfsson och ordf Åke Persson. Här uppvaktas Gösta Johansson från Åhus på stn 60-årsdag av Gunnar Norberg. Bättre sent än aldrig, Gösta. Pengar till EG-anpassning Till den kapitalistiska svinstian prutas det inte. Regeringen anslår 200 miljoner till största möjliga samarbete och anpassning till EG. Gammal försvarskans i Åhus. Gösta Johansson, Lennart Liung, Malmö och Arne Svensson, Karlshamn, på besök i en gammal försvarsskans i Åhus.

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG

ARBETAREN 2/94. Potten och avtalsperioden. positiva i nya avtalet. innehåll: BJÖRN A. BORG sid 5 LED ARE I I NNE H Å LL Potten och avtalsperioden enda positiva i nya avtalet Så har ett nytt Riksavtal för stuveriområdet slutits mellan Sveriges Hamnoch Stuveriförbund och Svenska Transportarbetarförbundet.

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB

Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB UTGIVARKORSBAND Årgång 9 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 6 1980 Göteborgskongressen STÄRKlE FöRB Friska debatter rensade luften Kongressen i Göteborg är ett minne numera. Det blev friska debatter

Läs mer

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet

Johan berggren. Det bästa med hamnarbetarförbundet hamn 2.11 arbetaren Ledaren: Jobbgaranti, facket och kollektivavtal Portside även för extringarna Sänkt a-kasseavgift redan i sommar Krönikan: Den lille hamnarbetaren Det bästa med hamnarbetarförbundet

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD

SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD hamn 4.11 arbetaren LEDAREn: VÅRT 40-ÅRIGA FÖRBUND ALLT STARKARE KONKURRENSVERKET SA JA TILL APM I GÖTEBORG OUTBILDAD PERSONAL RISKERAR SINA LIV KRÖNIKAN: EN VÄN JAG ALLTID HAR KVAR Men att påstå att ungdomar

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Onsdagen den 15 september 2005 Årsmötesdeltagarna samlades kl 10.30. DAGORDNINGENS PUNKT 1 Jan Rudén, förbundsordförande:

Läs mer

Arbetslösheten och myten om marknaden

Arbetslösheten och myten om marknaden 2 ledaren A R B E T A R E N 4 I 9 6 Svenska1famnarbetarförbundet är ettfrisfå: ende fackförbund för arbetare inom hamnoch stuverinäringen, samt arbetare med li kartade arbetsuppgifter. Förbundet bildades

Läs mer

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet

Ett fackförbund som svenska Hamnarbetarförbundet hamn 1.10 arbetaren Sämja i Göteborgs hamn Finska hamnstrejken över Sista Henkes Stänkare Trepartssamtal om avtal Loui Eriksson bor i Dallas och tjänar miljoner i NHL. Vi spelade ishockey tillsammans i

Läs mer

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN

IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN hamn 3.11 arbetaren LEDAREN: SYSTEMFEL ORSAK TILL EKONOMISK KRIS AVREGLERING hotar i Lissabons hamn IDC PROTESTERAR MOT DEN EKONOMISKA POLITIKEN KRÖNIKAN: MOSSKIN OM LÄGET I SYRIEN Vi plockade fram honom

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in.

FÖRSTA LINJEN. Avtalet kan ge facket på Scania veto. i Stockholms. förändring. besluten att försvara fackliga rättigheter om han väljs in. FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 2/2014 Årgång 1 En ny tidning för dig som är medlem i Seko Stockholm Alexander Lindholm: Det är dags att vi ryter ifrån Krönika Michael Gustafsson: Avtalet kan

Läs mer

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA

HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA UTGIVARKORSBAND Årgång 10 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr 1 1981 HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA Tre personer omkom, varav en var medlem i Hamnarbetarförbundet, vid den oförklarliga

Läs mer

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år

Vårt första sekel. LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel LO-sektiOnen i MaLMö 100 år Vårt första sekel 1913 2013 hundra år av facklig kamp i Malmö Vårt första sekel 1913 2013 1 Innehåll Författare Roger Johansson (red), Anton Flink, John-Erik

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt

leo razzak nu över Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #3 2012 nu över 20 000 medlemmar! Medlemssidorna debatt, nyheter, information alexandra Pascalidou har ritat sin första vägskylt 15 frågor mjölkbonden som fick

Läs mer

Pressröster om Ekonomihandboken

Pressröster om Ekonomihandboken Pressröster om Ekonomihandboken.. renodlad argumentationsglädje som krossar all tro på att börsen spelar någon som helst positiv roll för samhällsutvecklingen. Dessa sidor borde spridas som särtryck till

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010

GLAD SOMMAR SPECIAL! + 6 000 SÅ MYCKET. Vi testar golfbanan där eliten snart spelar. nyheterna besluten kamp mot nya organisationen KONGRESS 2010 grejer&grepp: Så får du taket tätt Vi testar golfbanan där eliten snart spelar VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 Håkan vurmar för sin ryska krigs-mc SÅ MYCKET TVISTAR DIN AVDELNING KONGRESS 2010 nyheterna

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~

År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ År_gå_n9 1-1972 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr~ FREDAGEN den 13 var kanske ett illavarslande datum för öppnandet av en kongress men det visade sig att gamla - märken inte längr e håller, ty

Läs mer

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera.

HAMN 2.10 ARBETAREN VICTORIA KESSEL. Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat sura. Det brukar fungera. HAMN 2.10 ARBETAREN BLOCKAD MOT ISRAELFARTYG DUNDER I VÅLDETS BANGKOK ÖKADE RISKER MED UNDERBEMANNING ALLT TRÄNGRE I STOCKHOLMS HAMN Möter jag någon som är sur står jag kvar och ler tills de har slutat

Läs mer

Eva Nordmark gäst vid babords pollare

Eva Nordmark gäst vid babords pollare PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 april 2012 Eva Nordmark gäst vid babords pollare Årsmöten Politikerträff i Sundsvall 1 Nyheter från 1 januari

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

SÅ BYGGS NYA BERGBANAN

SÅ BYGGS NYA BERGBANAN NUMMER 7 / 26 APRIL 2007 / WWW.BYGGNADSARBETAREN.SE SÅ BYGGS NYA BERGBANAN Reine och Micke spurtar inför tivolits vårpremiär När strejken slog till: 800 lade ner jobbet Därför blev det konflikt 20-årig

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår

Konkurserna står på lurpass i valfrihetens spår Nattis i Botkyrka Ett villkor för att kunna arbeta obekväm tid Konkurs slår hårt mot medlemmar sidan 4 Ungdomslöner ur olika perspektiv sidan 10-11 Nummer 2-12 LEDAREN Konkurserna står på lurpass i valfrihetens

Läs mer