Miljölänet Västernorrland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljölänet Västernorrland"

Transkript

1 Solcellsinstallation på Länsmuseet i Härnösand, foto Johan Nilsson Miljölänet Västernorrland

2 INLEDNING SOLCELLER 3 Bakgrund 3 Syfte och metod 3 SOLCELLSYSTEM 4 Funktion 4 INSTALLATIONSFÖRSLAG 5 Förslag på solcellsinstallationer i Härnösands kommun 5 Solskydd på Franzénskolan 5 Solcellstak på Bondsjöhöjdens daghem 6 Solcellsinstallationer på Vårdkasstugan 7 Förslag på solcellsinstallationer i Sollefteå kommun 8 Solavskärmning på Vallaskolan 8 Turistattraktion på Hullsta gård 8 Förslag på solcellsinstallationer i Kramfors kommun 9 Kommunhuset i Kramfors 9 Solcellspaneler skyddar Ådalsskolans gavelväggar 10 Inglasat sadeltak på blivande äldreboende 11 Förslag på solcellsinstallationer i Sundsvalls kommun 12 Installation på Sundsvalls kommunhus 12 Solskydd på Nivrenaskolan i Njurunda 13 Förslag på solcellsinstallationer Timrå kommun 14 Solceller på den planerade aktivitetshallen 14 Förslag på solcellsinstallationer i Ånge kommun 16 Solskydd på kommunhuset i Ånge 16 Solskydd på Fränsta kommunhus 16 Väggmontage på byggnaden intill kommunhuset i Fränsta 17 Förslag på solcellsinstallationer i Örnsköldsviks kommun 18 Solceller skyddar gavelväggen på Parkskolans bibliotek 18 Solskydd till fönster på Komvux 19 Skyddsskikt till gavelvägg på sporthallen bredvid komvux 19 STÖDET FÖR INSTALLATION AV SOLCELLSYSTEM 20 Regler 20 Exemplet Malmö Stad 20 Fastighetsägare i Västernorrland som kan få stöd 20 Inställningen till miljöarbete 20 SOLELSEMINARIUM 6 APRIL Offentliga fastighetsägare 21 Arkitektkontor 21 Energiföretag 21 Media 21 Program Solelseminarium 22 Deltagare Solelseminarium 6 april 23 Företag som deltog som föreläsare 23 Kontaktpersoner fastighetsägare 24 Miljölänet Västernorrland Sid 2

3 Inledning solceller Bakgrund Solceller, som omvandlar ljus direkt till elström, installeras idag i stor skala för att mata in el på nätet. I Tyskland har man på fem år installerat solceller med en effekt som motsvarar en kärnkraftreaktor! För att skynda på utvecklingen i Sverige har regeringen den 14 april 2005 avsatt 100 miljoner kronor för att solceller skall installeras på offentliga byggnader. Stödet ger 70 % av projekterings och investeringskostnaderna. I Västernorrland och Jämtland finns idag endast en solelinstallation, på Länsmuseet i Västernorrland. Stockholm, Malmö och Göteborg har varit snabba att ansöka om dessa pengar, men få av Norrlandskommunerna har uppmärksammat stödet trots att vi längs norrlandskusten har fler soltimmar. Projektet Miljölänet Västernorrland startade den 1 april Projektet ska ge länet en stark miljöprofil och främja miljödriven tillväxt och lönsamhet i näringslivet kopplat till de regionala miljömålen, samt livsmiljö- och folkhälsofrågor. Tre av projektets uttalade mål lyder enligt följande: I bilden av Västernorrland ingår en stark miljöprofil Miljöanpassade produkter bidrar till näringslivsutveckling Näringslivet och befolkningen i länet ökar sin medvetenhet och hänsyn, vilket bidrar till en ökad konkurrenskraft och näringslivsutveckling Att länet lyckas utnyttja det nya solcellstödet på ett bra sätt kan även bidra till uppfyllande av målen för Miljölänet Västernorrland. Därför har Miljölänet i två omgångar, 2005 och 2006, i samarbete med Solelprogrammet genomfört informationsoch inventeringsinsatser i länet. Inventeringarna har utförts av Johan Nilsson vid Priono AB, Härnösand. Medel för denna rapport har tilldelats från Miljölänet Västernorrland. Syfte och metod Syftet med arbetet kring denna rapport har varit att i ta fram idéskisser för solelinstallationer i länet. Med tydliga bilder av möjliga installationer underlättas besluten om investeringar i solceller. Materialet till denna rapport grundar sig på besök i alla länets kommuner och rundturer bland lämpliga byggnader. I första hand har vi sökt fastigheter där solcellerna kunnat fylla flera funktioner, t.ex. som solskydd. Många fastigheter har kunnat sorteras bort p.g.a. att de skuggas eller har låg sommarförbrukning. Miljölänet Västernorrland Sid 3

4 Solcellsystem Funktion En solcell ger spänningen ca 0,5 V likström. Därför seriekopplas cellerna till större moduler som ger 12 V eller 24 V. Sedan serie- eller parallellkopplas modulerna för anslutning mot växelriktaren. Där omformas likströmmen till växelström med frekvensen 50Hz. Växelriktaren känner av det lokala elnätets fasläge och ser till att infasningen av den producerade strömmen blir rätt. Mindre system än 5 kw kan kopplas in på en fas men för större anläggningar bör inkopplingen ske jämnt över faserna för att inte orsaka störningar på nätet. Skuggning är en av de vanligaste orsakerna till reduktion av solcellsanläggningars prestanda. Även om bara en liten del av anläggningen skuggas av t ex en flaggstång, gatlykta, träd eller liknande reduceras elproduktionen dramatiskt. Solcellsytans placering bör därför väljas med omsorg och tanke på framtida förändringar. Placeringen kan ha mycket större betydelse än de sista procenten i komponenternas verkningsgrad. Växelriktarnas livslängd har angivits som en annan svag punkt i solcellsystem. Uppskattad livslängd har varit år. Men enligt Jonas Hedström på Energibanken AB har endast 3 av 58 svenska växelriktare havererat efter snart 10 års drift. Sannolikt håller de flesta mycket längre än så. Ingen prestandaförsämring kan uppmätas hos kiselsolceller som varit i drift i 20 år. Livslängden tycks vara väldigt lång. Det finns olika sätt att se på anläggningens produktion. Ett sätt är att se byggnadens sänkta elförbrukning som en ren energibesparing. Den producerade elen ersätter annars inköpt el. Vanligtvis ligger inköpspriset på 70 öre 1 kr/kwh. Det blir alltså ingen större vinst eller förlust om man räknar väldigt enkelt rent ekonomiskt. Sedan är det upp till var och en att värdera miljövinsterna jämfört att köpa el producerad med konventionella metoder. Livslängden samt värdet i sysselsättningen av lokala företag i samband med installation och underhåll är också något som får uppskattas individuellt. Miljölänet Västernorrland Sid 4

5 Installationsförslag Förslag på solcellsinstallationer i Härnösands kommun Solskydd på Franzénskolan Flera av de befintliga solskydden har gått sönder och behöver bytas ut. Alla solskydd byts ut samtidigt. Solceller monteras istället som solskydd ovanför fönstren i söderläge på det översta våningsplanet. De monteras i en lång rad, totalt ca 44 meter. Kostnadskalkyl kr/m * 44 m Installation solceller som solskydd: 8500 kr/m 374 kkr Med bidrag 2550 kr/m 112 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 66 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 46 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 4400 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 74 öre/kwh. Olika varianter med solceller som solavskärmning Miljölänet Västernorrland Sid 5

6 Solcellstak på Bondsjöhöjdens daghem Papptaket på Bondsjöhöjdens daghem är i dåligt skick. Taket kan täckas med ett tätskikt bestående av solcellspaneler. Förslagsvis endast på sadeltakets södersida. På norrsidan åtgärdas taket med konventionellt materal. Takarean som ska täckas med solceller uppskattas till 450 m 2. Kostnadskalkyl kr/m 2 * 450m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 100 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvesteringen på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,49 kr/kwh. Exempel på taktäckning med solceller Miljölänet Västernorrland Sid 6

7 Solcellsinstallationer på Vårdkasstugan Solceller blir nytt tak Taket har blivit dåligt på stugan och kan behöva bytas. Ett alternativt taktäckningsmaterial är solceller. Takytan som är synlig i bild uppskattas till 70 m 2 och kostar med bidrag ca 180 kkr att täcka med solcellspaneler. Semitransparenta solceller integrerade i en inglasad veranda. Antingen görs en större inglasning av innergården som bildas i husets vinkel eller så förlängs gaveln som syns till vänster i bilden ovan. Förlängningen kunde utgöras av semitransparenta solcellsmoduler. Exempel på utformningar visas i figurerna nedan. Semitransparenta solcellsmoduler från in- och utsidan Miljölänet Västernorrland Sid 7

8 Förslag på solcellsinstallationer i Sollefteå kommun Solavskärmning på Vallaskolan Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är ca 53 m solskydd per våning. Totalt antal meter solskydd blir 2*53 m = 106 m. Kostnadskalkyl kr/m * 106 m Installation solceller som solskydd: 8000 kr/m 848 kkr Med bidrag: 2400 kr/m 254 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 159 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 95 kkr Elproduktion: 98 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 65 öre/kwh. Turistattraktion på Hullsta gård Den stora väggen (teaterutbyggnaden) till höger på Hullsta gård skulle kunna förses med solceller. Den står i fritt söderläge och ses av de flesta förbipasserande. Solcellerna skulle placeras i tjäderformation enligt figur. Såväl nationell som internationell uppmärksamhet i media är att vänta. Det skulle krävas en del arbete i projekterings- och utvecklingsstadiet, men idén är världsunik och kunde ge många mervärden. Det är svårt att göra en exakt kostnadskalkyl. En gissning är dubbla kostnaden mot vanliga väggmonterade solcellspaneler. En fem meter hög tjäder kunde tänkas behöva 20 m 2 solcellspaneler med varierande fyllningsgrad av celler. Då skulle kostnaderna bli enligt nedanstående. Kostnadskalkyl kr/m 2 *20m 2 Installation solceller: kr/m kkr Med bidrag: 6000 kr/m kkr Elproduktion: 60 kwh/m 2 och år 1200 kwh/år Ca kr, kostnaden för en ny miljövänlig turistattraktion i Sollefteå. Miljölänet Västernorrland Sid 8

9 Förslag på solcellsinstallationer i Kramfors kommun Kommunhuset i Kramfors Flera installationsvarianter var tänkbara på kommunhuset i Kramfors. Solcellerna kunde monteras som solskydd ovanför fönstren i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 23 m solskydd per våning. 2*23 m = 46 m. Eventuellt kunde även paneler monteras på väggen mellan de två översta våningsplanens fönster. Ytan uppskattades till 0,8 m * 23 m=18 m 2. Kostnadskalkyl solskydd kr/m * 46 m Installation solceller som solskydd: 8500 kr/m 391 kkr Med bidrag: 2550 kr/m 117 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 69 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 48 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 4600 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 74 öre/kwh när solcellspaneler monteras som solskydd ovanför fönstren. Tillägg väggpaneler kr/m 2 * 18 m 2 Vägginstallation mellan våningarna: 8000 kr/m kkr Med bidrag: 2400kr/m 2 43 kkr Elproduktion 97 kwh/m 2 och år 1746 kwh/år Avskrivning (25 år med 5 % ränta) för extra investeringen för solskydd och kostnaden för väggpaneler ger elpriset 1,02 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 9

10 Solcellspaneler skyddar Ådalsskolans gavelväggar Åtgärder måste vidtas för att förhindra att teglet fortsätter vittra sönder på gavelväggarna. Ett sätt vore att montera ett skyddsskikt med solcellspaneler utanpå befintlig vägg. Plåtar täcker kanterna ovanpå och på sidorna så att inte vatten tränger ner i utrymmet mellan väggen och solcellspanelerna. Väggytan ovanför det lägre taket uppskattas till 15 m 2. Kostnadskalkyl kr/m 2 * 15m 2 Installation solceller och plåtbeklädnad: kr/m kkr Med bidrag: 3300 kr/m 2 50 kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år 1350 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 2,63 kr/kwh. Om man istället uppskattar värdet av den producerade elen till 1 kr/kwh innebär det att man under 25 år producerar el för värdet kr. Återstående kostnad för väggskyddet blir då kr. Vilka ytterligare mervärden skulle en solcellsinstallation kunna medföra för er? Miljölänet Västernorrland Sid 10

11 Inglasat sadeltak på blivande äldreboende Lägenhetshus byggs om till äldreboende. Det platta taket görs om till sadeltak. En inglasad vinterträdgård konstrueras för vårdtagarna på övervåningen. För att dämpa solinstrålningen används solceller. Semitransparenta solcellsmoduler finns som tunnfilmstyp enligt figur 1 och som kiseltyp i figur 2. Figur 1 Tunfilmssolceller i taket Figur 2 Semitransparenta kiselmoduler i taket Solcellsmodulerna är anpassade för integration i vanliga inramningssystem för glastak och glasfasader. Det finns solcellsmoduler uppbyggda med enkelglas eller med isolerglas enligt figur 3. Figur 3 Isolerglas med solceller Miljölänet Västernorrland Sid 11

12 Förslag på solcellsinstallationer i Sundsvalls kommun Installation på Sundsvalls kommunhus Genom uppföra en solcellsanläggning på Sundsvalls kommunhus visar man att miljöfrågorna prioriteras och förbipasserande får upp ögonen för förnyelsebar energi. Installationsplatsen är obestämd. Tänkbara alternativ är väggmontage på översta våningen eller montage med solcellspanelerna som solskydd snett monterade ovanför fönstren på översta utbyggnaden vid personalrestaurangen. Kostnadsexempel på två installationslösningar: Kostnadskalkyl 20 meter solskydd kr/m * 20 m Installation solceller som solskydd: kr/m 200 kkr Med bidrag: 3000 kr/m 60 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 30 kkr Extra investering för solceller: 1500 kr/m 30 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 2000 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,06 kr/kwh. Avskrivningskostnaden för extra investeringen (istället för vanliga solskydd) sjunker ner mot 60 öre/kwh för större solskyddsinstallationer. Kostnadskalkyl 50 m 2 väggmonterat kr/m 2 * 50m 2 Installation solceller: 8000 kr/m kkr Med bidrag: 2400 kr/m kkr Elproduktion: 95 kwh/m 2 och år 4750 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,79 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 12

13 Solskydd på Nivrenaskolan i Njurunda På Nivrenaskolan i Njurunda har man problem med infallande sol i klassrummen. I söderläge sitter solskydd monterade men på västfasaden finns inga skydd. Här skulle solceller kunna monteras som solskydd på alla tre våningsplan. Risken för skadegörelse på bottenplan är betydligt större och därför tas solskydd på detta plan inte med i kostnadskalkylen. Uppskattad vägglängd är ca 30 meter. De två övre planen förses med vinklade solcellspaneler i en sammanhängande rad ovanför fönstren. 2* 30 m = 60 m solskydd. Kostnadskalkyl kr/m * 60 m Installation solceller som solskydd: 9000 kr/m 540 kkr Med bidrag: 2700 kr/m 162 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 90 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 72 kkr Elproduktion: 90 kwh/m och år 5400 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 95 öre/kwh. Olika exempel på hur solceller kan monteras som solskydd Miljölänet Västernorrland Sid 13

14 Förslag på solcellsinstallationer Timrå kommun Solceller på den planerade aktivitetshallen Bredvid tennishallen planeras en ny aktivitetshall. Genom integrering av solcellspaneler redan i byggnadens projekteringsstadium, kan kostnaden för producerad solel sänkas. Anläggningen kan också utformas mer arkitektoniskt tilltalande. Två installationsalternativ diskuterades. Det första var att täcka gavelväggen, orienterad i sydvästlig riktning, med solceller. Det andra alternativet var någon form av taktäckning. Platsen för den nya aktivitetshallen Aktivitetshallens läge och utformning Väggmonterade solcellspaneler Inga solceller monteras vid markplan då skadegörelse kan förekomma. Skuggning från omgivningen är också mest sannolik längst ned på väggen. Ifall solceller skulle monteras från takfoten och uppåt, undviks skadegörelse. Väggarean ovan takfoten blir: 46*7,5/2 = 172 m 2. Kostnadskalkyl väggmontage kr/m 2 * 170m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,57 kr/kwh. Om väggmontaget görs tätt behövs ingen vanlig fasad bakom. Vad blir merkostnaden för solcellsväggen jämfört med ordinarie fasad? Det är på merkostnaden elprisberäkningen bör baseras. Miljölänet Västernorrland Sid 14

15 Takmonterade solcellspaneler Det andra alternativet var takmontage. Att täcka hela taket uteslöts p g a kostnadsskäl. Däremot kunde en installation tänkas på takets sydostliga sida. Solcellspanelerna skulle monteras i fyra stycken 1,5 m breda och 25 m långa rader upp mot nocken, med 1,5 m brett mellanrum mellan raderna. Mellanrummet önskades ifall snöskottning skulle bli nödvändig. Solcellsarean för takmontaget skulle bli: 25*1,5*4 = 150 m 2 Kostnadskalkyl takmontage kr/m 2 * 150m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 100 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvesteringen på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,49 kr/kwh. Om marknaden för solel skulle öppnas i Sverige och elen gick sälja för 4 kr/ kwh (som redan är möjligt i flera andra europeiska länder), skulle anläggningsägaren tjäna kr/år efter amortering under anläggningens 25-åriga avskrivningstid. Exempel på takmontage Väggmontage i Göteborg Miljölänet Västernorrland Sid 15

16 Förslag på solcellsinstallationer i Ånge kommun Solskydd på kommunhuset i Ånge Installation på kommunhuset i Ånge. Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 73 m solskydd per våning. 2*73 m = 146 m. Eventuellt görs justerbara solskydd som kan fällas upp mot väggen under vinterhalvåret. Kostnadskalkyl kr/m * 146 m Installation solceller som solskydd: 8000 kr/m 1168 kkr Med bidrag: 2400 kr/m 350 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 219 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 131 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 64öre/kWh. Solskydd på Fränsta kommunhus Installation på kommunhuset i Fränsta. Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 14 m solskydd på första våningen, 19 m på andra, totalt 33 m. Sämre infästningsmöjligheter och mindre installationsyta ger högre pris/meter solskydd. Kostnadskalkyl kr/m * 33 m Installation solceller som solskydd: kr/m 330 kkr Med bidrag: 3000 kr/m 99 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 50 kkr Extra investering för solceller: 1500 kr/m 49 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 3300 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,05 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 16

17 Väggmontage på byggnaden intill kommunhuset i Fränsta Solcellerna monteras i ett tilltalande mönster på gavelväggen i söderläge. Man kan tänka sig en installation på ca 20 m2 solcellsyta. Den blir relativt dyr per kvadratmeter eftersom den är så liten. Installationen kan dock ändå vara intressant för att lära sig tekniken. kr/m kr/m kr/m2 90 kwh/m2 och år Kostnadskalkyl Installation solceller: Med bidrag: Elproduktion: * 20m2 200 kkr 60 kkr 1800 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 2,37 kr/kwh. Fast solskydd Väggmontage Miljölänet Västernorrland Sid 17

18 Förslag på solcellsinstallationer i Örnsköldsviks kommun Solceller skyddar gavelväggen på Parkskolans bibliotek Tegelväggen är orienterad i sydostlig riktning. Inga skuggande objekt finns framför. Väggen har vittrat sönder och lösa bitar faller ned. Ett heltäckande skyddsskikt med solceller stoppar fortsatt söndervittning av väggen. Om risken för skadegörelse är stor, bör inte solcellspaneler monteras närmast marken. Uppskattad väggyta för solcellsmontage: 9*(7+8) = 135 m 2 Kostnadskalkyl väggmontage kr/m 2 * 135m 2 Installation solceller: 7500 kr/m kkr Med bidrag: 2250 kr/m kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,77 kr/kwh. Exempel på väggmonterade solcellspaneler Miljölänet Västernorrland Sid 18

19 Solskydd till fönster på Komvux Komvux har en lång vägg mot sydväst. Solavskärmning till fönstren minskar värmeinstrålningen och därmed husets kylbehov. Solcellspaneler kan monteras som solavskärmning ovanför fönstren. Om priset för producerad solel beräknas på merkostnaden för solceller som solskydd istället för vanlig solavskärmning fås en intressant kalkyl. Solskydd monteras på de två övre planen. Uppskattningsvis åtgår ca 125 meter solskydd per våning, totalt 250 meter. Kostnadskalkyl kr/m * 250 m Installation solceller som solskydd: 7800 kr/m 1950 kkr Med bidrag: 2340 kr/m 585 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 375 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 210 kkr Elproduktion: 95 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 62öre/kWh. Skyddsskikt till gavelvägg på sporthallen bredvid komvux Väggen är orienterad i sydostlig riktning. Den har vittrat sönder och behöver åtgärdas. Ett heltäckande skyddsskikt med solceller stoppar fortsatt söndervittning av väggen och producerar grön el. Småbuskar och en lyktstolpe kan skugga någon del av väggen och bör tas bort om solceller ska monteras. Miljölänet Västernorrland Sid 19

20 Stödet för installation av solcellsystem Regeringen har beslutat att ge stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler. Exempel på verksamhet som bedrivs i sådana lokaler är offentlig förvaltning, utbildning, idrott, hälso-, sjuk-, och kriminalvård samt allmänna kommunikationer. Regler Ägare till byggnader med lokaler där offentlig verksamhet bedrivs kan få stöd med upp till 70 procent av kostnaderna för installation av solcellsystem. Stödet omfattar all installation från och med solcellsmoduler fram till anslutning till elnät eller till annan elanvändning i byggnaden. Stöd kan t ex lämnas för solcellsmoduler och växelriktare, både material och arbetskostnader. Dessutom ges stöd för projekteringskostnader. Stöd ges inte till anslutningsavgift till externt elnät eller system för lagring av energi. Stöd ges med upp till 5 miljoner per byggnad för solcellsystem. Har annat stöd för energiinvesteringar också sökts är det totala maximala stödbeloppet 10 miljoner per byggnad. Exemplet Malmö Stad Martin Nilsson ansvarar för solenergisatsningar i Malmö Stad Stadsfastigheter. De har projekterat för 2000 kvadratmeter, men har som mål att installera 1000 kvadratmeter solcellsyta. Omräknat till investeringskostnad överskrider detta 10 miljoner kr. Malmö planerar även för installation av 2500 kvadratmeter solfångare. Fastighetsägare i Västernorrland som kan få stöd Stödet för solcellsystem avser byggnader med offentlig verksamhet som undantagits från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagens bestämmelser, huvudsakligen s.k. specialbyggnader och andra ej skattepliktiga byggnader. Enligt Boverkets register finns drygt 700 fastighetsägare som äger offentliga byggnader. Det är idrottsföreningar, församlingar, stiftelser och skolor, men även statliga verk som Banverket samt landstingets och kommunens byggnader. Inställningen till miljöarbete Energieffektivisering sker kontinuerligt hos alla berörda. Oftast får dock ett miljövänligare alternativ inte kosta mer än konventionell teknik. I flera kommuner brottas man med dålig ekonomi och inga stora investeringar får göras om inte avskrivningstiden är väldigt kort. När energisystem konverteras från direktels- eller oljeuppvärmning är fastighetsägarna överens om att ansluta fjärrvärme så långt det är möjligt. Därefter skiljer sig uppfattningen åt. Några kommuner väljer uteslutande värmepumpar när fjärrvärmeanslutning inte är möjlig, medan två andra kommuner istället främst väljer biobränslelösningar. Ingen kompletterar i någon större utsträckning med solvärme. Miljölänet Västernorrland Sid 20

21 Solelseminarium 6 april 2006 Under en heldag 6 april 2006 samlades drygt 25 deltagare till informationsseminarium på Länsmuseet i Härnösand. Några av landets ledande experter som solel berättade om den nya tekniken och vilka möjligheter som nu öppnas för ägare av offentliga byggnader. Offentliga fastighetsägare Genom Länsstyrelsen i Västernorrland fick vi tillgång till adresserna till drygt 700 fastighetsägare i Y-län som vi delade in i fyra kategorier idrottsföreningar, kyrkliga samfund, övriga föreningar och offentliga. Var och en fick ett skräddarsytt brev med inbjudan. De kommunala bolagen och ett antal större fastighetsförvaltare fick även ett andra utskick med påminnelse. Arkitektkontor De trettiotal arkitektkontor som finns i Jämtland och Västernorrland fick tidigt skriftliga inbjudningar, och på konferensen deltog två arkitekter. Energiföretag Ett trettiotal energiföretag i Y och Z län bearbetades med brev och ca 200 fick information genom energikontorens e-postlistor. Länens respektive energikontor skickade genom Jimmy Anjewall och Gun Larsson ut inbjudan i sina kanaler även till energirådgivare och kommuner. Media Media bearbetades per telefon och vi fick inslag i både TV4 och Radio Västernorrland inför konferensen. Sundsvalls Tidning och Dagbladet skrev artiklar efter konferensen och intervjuade även deltagare. Ny Teknik skrev också en artikel om solel, men utan att nämna konferensen. Diskussionerna var livliga och deltagare och föreläsarna blandade sig väl. I den avslutande rundan deklarerade flera av fastighetsägarna att de var intresserade av en solelinstallation. Miljölänet Västernorrland Sid 21

22 Program Solelseminarium Torsdag 6 april!" "#$%&& "#"$! %&' ' '$ &'( &(( " #$ %$$ &$ "' % %"&&$ % &$)'' &*+$ & "$, & && "-./$0 %( '" ( 1'" '&'$2 &34 "#& $5 ' $!" # "' &$%)$ %$$ &$ 67 &$ 6 8# &&& & $) ' '" '%"#%&# & &$ & '&$! &0*7 $2 ' & " $ #$! %!&'( "* #%$$ " + $ # ( & % ( Miljölänet Västernorrland Sid 22

23 Deltagare Solelseminarium 6 april Namn Anders Lövgren Anders Runebjörk Anna-Karin Gidlund Bengt Sjöström Birgitta Persson Clarence Jonsson Fredrik Wedin Göran Albertsson Ingemar Jonsson Jan Bäckström Jessica Ögren Joakim Byström Johan Nilsson Kent Andersson Kjell Johansson Kjell Zidén Leif Selhagen Leif Wiklund Mats Dahlin Mats Rönning Mikael Wedin Nils G Sandin Nils Österman Per Arne Nilsson Rolf Westerlund Sverker Cajmatz Tommy Birgersson Tommy Strömqvist Företag Näringsliv Arkitektbyrå A Runebjörk Kerstins Udde Bejan Energirådgivningen Härnösand Fastighetskontoret Sundsvall Krambo Bostad AB AB Härnösandshus Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele S. Killigrew Härnösands Kommun KY-utbildning Solenergitekniker Arontis / Priono AB Arontis / Priono AB Innovatum Teknik Bävergårdens Kursgård NAPS AB Härnösandshus Meac Krambo Bostad AB Själevad-Mo-Björna Kyrkl Samf. Biosol Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele SWECO FFNS Arkitekter Härnösands Kommun KY-utbildning Solenergitekniker Norrporten Företag som deltog som föreläsare Energibanken i Jättendal AB Jonas Hedström Bäling, Gnarp Telefon : Naps Sweden AB Leif Selhagen Måsholmstorget Skärholmen Tfn Meac Mats Rönning Hårsta 192, Järpen Priono AB Joakim Byström Johan Nilsson Östanbäcksg. 16, Härnösand Miljölänet Västernorrland Sid 23

24 Kontaktpersoner fastighetsägare Härnösands kommun Clemens Brännström Härnösandshus s.se Kramfors kommun Jörgen Eurenius Fastighetskontoret, Fastighetschef Sollefteå kommun Jan Sköldebjer Solatum Hus&Hem, Energiansvarig Sundsvalls kommun Hans Wiberg Driftchef Timrå kommun Lars Zätterqvist Fastighetsförvaltare Ånge kommun Staffan Dahlberg Fastighetsansvarig Örnsköldsviks kommun Sven-Erik Sedin Ansvarig för energifrågor Landstinget Västernorrland Per-Erik Larsson Miljösamordnare För innehållet i rapporten svarar: Priono AB Joakim Byström Östanbäcksgatan HÄRNÖSAND tel , fax solenergiprojekt Miljölänet Västernorrland Sid 24

' ' 4(5-(&-%.(6'"5'+)7#+.6"'.(*&"++"&.$(-%'8$*'0-' 9$77,("+"':"*&.68-&*;$+"6-('*"7&'%"##$%&' :%<('*$+-+*-7.("%.,7'.'=)%(>*"(0'3'"#%.

' ' 4(5-(&-%.(6'5'+)7#+.6'.(*&++&.$(-%'8$*'0-' 9$77,(+':*&.68-&*;$+6-('*7&'%##$%&' :%<('*$+-+*-7.(%.,7'.'=)%(>*(0'3'#%. !"##$%&()&"(*+,&-(*$+-+./)*&-%($%%+"(01223! "#!$%&!()*+))+,!-&.%))+,%! -!(//+&.)-0%!1200&%3+,4!! Solcellsinstallation på Länsmuseet i Härnösand, foto Johan Nilsson 4(5-(&-%.(6"5+)7#+.6".(*&"++"&.$(-%8$*0-9$77,("+":"*&.68-&*;$+"6-(*"7&%"##$%&

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad

Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad Förstudie Solceller på BRF Hamnkaptenen Uppdaterad 2017 03 03 JB EcoTech Solenergi AB Telefon: 0704-333 217 Jonas.buddgard@jbecotech.se www.jbecotech.se 2017 03 03 Bakgrund Avsikten med denna förstudie

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Norrköping 1 juni 2017 Lars Ejeklint 1 VÄLKOMNA Per Sjöström Norrköpings kommun Nicholas Etherden Vattenfall Lasse Ejeklint Vattenfall Jörgen Eriksson Vattenfall 2 MYTER, REALITET

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Varberg 28 mars 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Mer än bara ett energisystem

Mer än bara ett energisystem Solar electric Solelsystem systems för for byggnader buildings Mer än bara ett energisystem Solelsystem är rena och underhållsfria och har lång livslängd. Traditionella byggnadsmaterial kan ersättas av

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Uppsala 28 februari 2017 Lars Ejeklint 1 SOL I SINNET På stark framväxt Åtta av tio svenskar skulle förändra sitt hem för att göra det mer miljövänligt 57 procent säger att solceller

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Linköping 13 juni 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet

Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Vilken typ av produkt är solel? Det beror på Fyra exempel på olika affärsmodeller: - storskalig produktion

Läs mer

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint

EGENPRODUKTION. Solceller. Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint EGENPRODUKTION Solceller Umeå 9 augusti 2017 Lars Ejeklint 1 MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något för oss? Realitet: Delar av Skandinavien

Läs mer

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö

Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov. 25 April, Malmö Välkommen till seminarium Solenergi och bygglov 25 April, Malmö Program 08:30 08:45 Fika och registrering 08:45 09:20 Välkommen och Introduktion till solenergianläggningar 09:20 09:50 Kommunala riktlinjer

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017

SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna. Nyköping 14 mars 2017 SOLCELLER EGENPRODUKTION AV EL Välkomna Nyköping 14 mars 2017 1 VAD HÄNDER I KVÄLL? Värmeverksamheten Nyköping; Fredrik Wettervik, Vattenfall Värme Solenergi; Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Solenergidagarna 2014

Solenergidagarna 2014 Solenergidagarna 2014 1 Projekt solenergi Inledning... 3 Hemsida... 3 Marknadsföring solsafari och solinformations möte... 3 Sol energifrukost... 6 Mini solmässa... 6 Solsafari... 8 Vadstena kommun...

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Framtidens solel i Östra Mellansverige

Framtidens solel i Östra Mellansverige Framtidens solel i Östra Mellansverige Utvecklingsmiljöer i nära samverkan med fastighetsägare, miljöteknikföretag och universitet Studentprojekt med entreprenörsknorr Mötet mellan beställare och leverantör

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar

Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen, Stockholm Stad Fallstudie av produktion och kostnader för två av stadens solcellsanläggningar Juli 2012 Foto: Sara

Läs mer

Januari Förstudie solceller. Brf Utsikten i Norrtälje

Januari Förstudie solceller. Brf Utsikten i Norrtälje Januari 2017 2016 Förstudie solceller Brf Utsikten i Norrtälje Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Solkompaniet utvecklar hållbara energilösningar och leder utbyggnaden av solceller i Sverige.

Läs mer

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar

Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Driftuppföljning av Svenska Nätanslutna solcellanläggningar Status augusti 2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB 1 Inledning och bakgrund Under 1983 anslöts för första gången en solcellsanläggning

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Sida 1 av 13 Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Utredning / teknisk redovisning av solcellsystem Ramböll Sverige AB, 2006-02-20 Beställare: Elkonsult: Göran Nyhlin Tommy Berggården Akademiska

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Solcellsanläggning gör rätt från början!

Solcellsanläggning gör rätt från början! Solcellsanläggning gör rätt från början! 9.00 Introduktion Förutsättningar för solel i Sverige. Anna Cornander, Solar Region Skåne 9.15 Solcellsteknik - hur fungerar den? Lars Hedström, Direct Energy 10.00

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson

Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar. Kungsbacka kommun Gustav Larsson Erfarenheter kring upphandling av solcellsanläggningar Kungsbacka kommun Gustav Larsson Kungsbacka kommun Förvaltningen för Service Serviceområde fastigheter Lokalvård, Upphandling, Medborgarservice, Måltid

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Mer solel med hjälp av solkartan.se

Mer solel med hjälp av solkartan.se Mer solel med hjälp av solkartan.se Program 15.15-15.30 Välkomna - Introduktion till solcellstekniken Anna Cornander, Solar Region Skåne 15.30-15.50 Information om projektet "Solkarta i Lund" Fredrik Andrén

Läs mer

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI

SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Utförlig projektbeskrivning SOLCELLER PRODUCERAR GRÖN EL PÅ ULLEVI Projektbeskrivning solceller på Ullevi 2007-12-03 Innehåll 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Helsingborg satsar på solen

Helsingborg satsar på solen FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Helsingborg satsar på solen solseminarium 171201 Thomas Augustsson Helsingborgs Stad Fastighetsförvaltningen FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Övergripande program, planer och mål för Helsingborg

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

Energi- och klimatrådgivning. lars.ivarsson@solvesborg.se

Energi- och klimatrådgivning. lars.ivarsson@solvesborg.se Energi- och klimatrådgivning lars.ivarsson@solvesborg.se Klimathot? EU Klimatmål 2050 Tagna beslut Mål Ren el? Ren svensk el Oljekondens Verkningsgrad 33% Framtid? Ekonomi just nu? Nu kommer solen!

Läs mer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer

Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Att installera solceller erfarenheter från deltagarna i Sol i Väst Sammanfattning från intervjuer med 10 offentliga organisationer Version 2. 150525, Erik André, Hållbar utveckling Väst Sammanfattning

Läs mer

Stödsystem för solceller

Stödsystem för solceller Stödsystem för solceller Björn Sandén Miljösystemanalys, Energi och miljö Chalmers Visionen The industrial transition Energy, materials and knowledge High efficiency solar energy (>100 kwh/m 2 yr) Fossil

Läs mer

Solenergi Som en del av byggnaden

Solenergi Som en del av byggnaden Solenergi Som en del av byggnaden * Presentation Glas & fasad föreningen 15/4 2016 * Presentationen innehåller bilder på fastigheter som inte innehåller SolTech s produkter men som illustrerar & inspirerar

Läs mer

Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat

Exerum iuses est. tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat Alis Arumquiam & Istibus Sumid Handlingsplan för kommunal solel Exerum iuses est i Ludvika kommun tota soloremer Inti quiam isast licabo umni quat Vänsterpartiet Ludvika 2012 2014 Vänsterpartiet vill se

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solenergimarknaden i Sverige Marknaden för termiska solpaneler (solfångare) har minskat de senaste tre åren i och med att bidragen togs bort 2011. Solcellsmarknaden har

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Energieffektiva motordrifter

Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Energieffektiva motordrifter Ungefär 2/3 av all elförbrukning i EU går åt för att driva elektriska motorer. Potentialen för energieffektivisering i motordrifter är stor. Energieffektiva

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

1 Solar Region Skåne

1 Solar Region Skåne Solar Region Skåne 1 2 3 Solenergi i fokus Intresset för solenergi ökar markant just nu. Orsaken är naturligtvis den ökande kunskapen och medvetenheten om klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka

Solelanläggning vid Fläckebo kyrka Välkomna! Program Repetition och omvärldsbevakning Nytt sedan sist Granegården, produktion och konsumtion Elprisutvecklingen Vad kostar solel? Brf:er berättar Grilla Janne www.stunsenergi.se Solelanläggning

Läs mer

Kort introduktion till solcellsanläggningar

Kort introduktion till solcellsanläggningar Kort introduktion till solcellsanläggningar En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten

Läs mer

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet

Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Solelproduktion i Örebro -en kommunal angelägenhet Niklas Jakobsson, energi och klimatstrateg HUT enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun Projekts syfte och innehåll Syfte: Att utreda potential och

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Hållbara tak med integrerade solpaneler

Hållbara tak med integrerade solpaneler Hållbara tak med integrerade solpaneler Solenergitak från Monier Part of BMI Group Dags för takrenovering? Grattis! Passa på att uppgradera ditt hus med ett Monier Solenergitak. Med integrerade solpaneler

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden

Innehåll. Presentation Upphandling Projektering. Solar Design AB. Verkstadsvägen 3, SE-290 62 Vilshult, Sweden Innehåll Presentation Upphandling Projektering Energikonsulterna är en bra partner med stor erfarenhet av design, konstruktion och montage av solanläggningar och tillsammans med PV Enterprise kunskap

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt...

Solar Region Skåne. Verkar för ökad användning av solenergi i Skåne Studiebesök, seminarier, utbildningar, EU-projekt, regionala solenergiprojekt... Välkomna till seminariet Mer solenergi i el- och fjärrvärmenäten - hur går vi tillväga? Program 13.00 Introduktion Anna Cornander, Solar Region Skåne 13.10 Att sälja el till nätet - svårigheter och lösningar

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föresifter om ändring i Statens energimyndighets föresifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Datum Uppdaterad 2015-05-11 1 (1) Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett

Läs mer