Miljölänet Västernorrland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljölänet Västernorrland"

Transkript

1 Solcellsinstallation på Länsmuseet i Härnösand, foto Johan Nilsson Miljölänet Västernorrland

2 INLEDNING SOLCELLER 3 Bakgrund 3 Syfte och metod 3 SOLCELLSYSTEM 4 Funktion 4 INSTALLATIONSFÖRSLAG 5 Förslag på solcellsinstallationer i Härnösands kommun 5 Solskydd på Franzénskolan 5 Solcellstak på Bondsjöhöjdens daghem 6 Solcellsinstallationer på Vårdkasstugan 7 Förslag på solcellsinstallationer i Sollefteå kommun 8 Solavskärmning på Vallaskolan 8 Turistattraktion på Hullsta gård 8 Förslag på solcellsinstallationer i Kramfors kommun 9 Kommunhuset i Kramfors 9 Solcellspaneler skyddar Ådalsskolans gavelväggar 10 Inglasat sadeltak på blivande äldreboende 11 Förslag på solcellsinstallationer i Sundsvalls kommun 12 Installation på Sundsvalls kommunhus 12 Solskydd på Nivrenaskolan i Njurunda 13 Förslag på solcellsinstallationer Timrå kommun 14 Solceller på den planerade aktivitetshallen 14 Förslag på solcellsinstallationer i Ånge kommun 16 Solskydd på kommunhuset i Ånge 16 Solskydd på Fränsta kommunhus 16 Väggmontage på byggnaden intill kommunhuset i Fränsta 17 Förslag på solcellsinstallationer i Örnsköldsviks kommun 18 Solceller skyddar gavelväggen på Parkskolans bibliotek 18 Solskydd till fönster på Komvux 19 Skyddsskikt till gavelvägg på sporthallen bredvid komvux 19 STÖDET FÖR INSTALLATION AV SOLCELLSYSTEM 20 Regler 20 Exemplet Malmö Stad 20 Fastighetsägare i Västernorrland som kan få stöd 20 Inställningen till miljöarbete 20 SOLELSEMINARIUM 6 APRIL Offentliga fastighetsägare 21 Arkitektkontor 21 Energiföretag 21 Media 21 Program Solelseminarium 22 Deltagare Solelseminarium 6 april 23 Företag som deltog som föreläsare 23 Kontaktpersoner fastighetsägare 24 Miljölänet Västernorrland Sid 2

3 Inledning solceller Bakgrund Solceller, som omvandlar ljus direkt till elström, installeras idag i stor skala för att mata in el på nätet. I Tyskland har man på fem år installerat solceller med en effekt som motsvarar en kärnkraftreaktor! För att skynda på utvecklingen i Sverige har regeringen den 14 april 2005 avsatt 100 miljoner kronor för att solceller skall installeras på offentliga byggnader. Stödet ger 70 % av projekterings och investeringskostnaderna. I Västernorrland och Jämtland finns idag endast en solelinstallation, på Länsmuseet i Västernorrland. Stockholm, Malmö och Göteborg har varit snabba att ansöka om dessa pengar, men få av Norrlandskommunerna har uppmärksammat stödet trots att vi längs norrlandskusten har fler soltimmar. Projektet Miljölänet Västernorrland startade den 1 april Projektet ska ge länet en stark miljöprofil och främja miljödriven tillväxt och lönsamhet i näringslivet kopplat till de regionala miljömålen, samt livsmiljö- och folkhälsofrågor. Tre av projektets uttalade mål lyder enligt följande: I bilden av Västernorrland ingår en stark miljöprofil Miljöanpassade produkter bidrar till näringslivsutveckling Näringslivet och befolkningen i länet ökar sin medvetenhet och hänsyn, vilket bidrar till en ökad konkurrenskraft och näringslivsutveckling Att länet lyckas utnyttja det nya solcellstödet på ett bra sätt kan även bidra till uppfyllande av målen för Miljölänet Västernorrland. Därför har Miljölänet i två omgångar, 2005 och 2006, i samarbete med Solelprogrammet genomfört informationsoch inventeringsinsatser i länet. Inventeringarna har utförts av Johan Nilsson vid Priono AB, Härnösand. Medel för denna rapport har tilldelats från Miljölänet Västernorrland. Syfte och metod Syftet med arbetet kring denna rapport har varit att i ta fram idéskisser för solelinstallationer i länet. Med tydliga bilder av möjliga installationer underlättas besluten om investeringar i solceller. Materialet till denna rapport grundar sig på besök i alla länets kommuner och rundturer bland lämpliga byggnader. I första hand har vi sökt fastigheter där solcellerna kunnat fylla flera funktioner, t.ex. som solskydd. Många fastigheter har kunnat sorteras bort p.g.a. att de skuggas eller har låg sommarförbrukning. Miljölänet Västernorrland Sid 3

4 Solcellsystem Funktion En solcell ger spänningen ca 0,5 V likström. Därför seriekopplas cellerna till större moduler som ger 12 V eller 24 V. Sedan serie- eller parallellkopplas modulerna för anslutning mot växelriktaren. Där omformas likströmmen till växelström med frekvensen 50Hz. Växelriktaren känner av det lokala elnätets fasläge och ser till att infasningen av den producerade strömmen blir rätt. Mindre system än 5 kw kan kopplas in på en fas men för större anläggningar bör inkopplingen ske jämnt över faserna för att inte orsaka störningar på nätet. Skuggning är en av de vanligaste orsakerna till reduktion av solcellsanläggningars prestanda. Även om bara en liten del av anläggningen skuggas av t ex en flaggstång, gatlykta, träd eller liknande reduceras elproduktionen dramatiskt. Solcellsytans placering bör därför väljas med omsorg och tanke på framtida förändringar. Placeringen kan ha mycket större betydelse än de sista procenten i komponenternas verkningsgrad. Växelriktarnas livslängd har angivits som en annan svag punkt i solcellsystem. Uppskattad livslängd har varit år. Men enligt Jonas Hedström på Energibanken AB har endast 3 av 58 svenska växelriktare havererat efter snart 10 års drift. Sannolikt håller de flesta mycket längre än så. Ingen prestandaförsämring kan uppmätas hos kiselsolceller som varit i drift i 20 år. Livslängden tycks vara väldigt lång. Det finns olika sätt att se på anläggningens produktion. Ett sätt är att se byggnadens sänkta elförbrukning som en ren energibesparing. Den producerade elen ersätter annars inköpt el. Vanligtvis ligger inköpspriset på 70 öre 1 kr/kwh. Det blir alltså ingen större vinst eller förlust om man räknar väldigt enkelt rent ekonomiskt. Sedan är det upp till var och en att värdera miljövinsterna jämfört att köpa el producerad med konventionella metoder. Livslängden samt värdet i sysselsättningen av lokala företag i samband med installation och underhåll är också något som får uppskattas individuellt. Miljölänet Västernorrland Sid 4

5 Installationsförslag Förslag på solcellsinstallationer i Härnösands kommun Solskydd på Franzénskolan Flera av de befintliga solskydden har gått sönder och behöver bytas ut. Alla solskydd byts ut samtidigt. Solceller monteras istället som solskydd ovanför fönstren i söderläge på det översta våningsplanet. De monteras i en lång rad, totalt ca 44 meter. Kostnadskalkyl kr/m * 44 m Installation solceller som solskydd: 8500 kr/m 374 kkr Med bidrag 2550 kr/m 112 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 66 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 46 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 4400 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 74 öre/kwh. Olika varianter med solceller som solavskärmning Miljölänet Västernorrland Sid 5

6 Solcellstak på Bondsjöhöjdens daghem Papptaket på Bondsjöhöjdens daghem är i dåligt skick. Taket kan täckas med ett tätskikt bestående av solcellspaneler. Förslagsvis endast på sadeltakets södersida. På norrsidan åtgärdas taket med konventionellt materal. Takarean som ska täckas med solceller uppskattas till 450 m 2. Kostnadskalkyl kr/m 2 * 450m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 100 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvesteringen på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,49 kr/kwh. Exempel på taktäckning med solceller Miljölänet Västernorrland Sid 6

7 Solcellsinstallationer på Vårdkasstugan Solceller blir nytt tak Taket har blivit dåligt på stugan och kan behöva bytas. Ett alternativt taktäckningsmaterial är solceller. Takytan som är synlig i bild uppskattas till 70 m 2 och kostar med bidrag ca 180 kkr att täcka med solcellspaneler. Semitransparenta solceller integrerade i en inglasad veranda. Antingen görs en större inglasning av innergården som bildas i husets vinkel eller så förlängs gaveln som syns till vänster i bilden ovan. Förlängningen kunde utgöras av semitransparenta solcellsmoduler. Exempel på utformningar visas i figurerna nedan. Semitransparenta solcellsmoduler från in- och utsidan Miljölänet Västernorrland Sid 7

8 Förslag på solcellsinstallationer i Sollefteå kommun Solavskärmning på Vallaskolan Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är ca 53 m solskydd per våning. Totalt antal meter solskydd blir 2*53 m = 106 m. Kostnadskalkyl kr/m * 106 m Installation solceller som solskydd: 8000 kr/m 848 kkr Med bidrag: 2400 kr/m 254 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 159 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 95 kkr Elproduktion: 98 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 65 öre/kwh. Turistattraktion på Hullsta gård Den stora väggen (teaterutbyggnaden) till höger på Hullsta gård skulle kunna förses med solceller. Den står i fritt söderläge och ses av de flesta förbipasserande. Solcellerna skulle placeras i tjäderformation enligt figur. Såväl nationell som internationell uppmärksamhet i media är att vänta. Det skulle krävas en del arbete i projekterings- och utvecklingsstadiet, men idén är världsunik och kunde ge många mervärden. Det är svårt att göra en exakt kostnadskalkyl. En gissning är dubbla kostnaden mot vanliga väggmonterade solcellspaneler. En fem meter hög tjäder kunde tänkas behöva 20 m 2 solcellspaneler med varierande fyllningsgrad av celler. Då skulle kostnaderna bli enligt nedanstående. Kostnadskalkyl kr/m 2 *20m 2 Installation solceller: kr/m kkr Med bidrag: 6000 kr/m kkr Elproduktion: 60 kwh/m 2 och år 1200 kwh/år Ca kr, kostnaden för en ny miljövänlig turistattraktion i Sollefteå. Miljölänet Västernorrland Sid 8

9 Förslag på solcellsinstallationer i Kramfors kommun Kommunhuset i Kramfors Flera installationsvarianter var tänkbara på kommunhuset i Kramfors. Solcellerna kunde monteras som solskydd ovanför fönstren i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 23 m solskydd per våning. 2*23 m = 46 m. Eventuellt kunde även paneler monteras på väggen mellan de två översta våningsplanens fönster. Ytan uppskattades till 0,8 m * 23 m=18 m 2. Kostnadskalkyl solskydd kr/m * 46 m Installation solceller som solskydd: 8500 kr/m 391 kkr Med bidrag: 2550 kr/m 117 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 69 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 48 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 4600 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 74 öre/kwh när solcellspaneler monteras som solskydd ovanför fönstren. Tillägg väggpaneler kr/m 2 * 18 m 2 Vägginstallation mellan våningarna: 8000 kr/m kkr Med bidrag: 2400kr/m 2 43 kkr Elproduktion 97 kwh/m 2 och år 1746 kwh/år Avskrivning (25 år med 5 % ränta) för extra investeringen för solskydd och kostnaden för väggpaneler ger elpriset 1,02 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 9

10 Solcellspaneler skyddar Ådalsskolans gavelväggar Åtgärder måste vidtas för att förhindra att teglet fortsätter vittra sönder på gavelväggarna. Ett sätt vore att montera ett skyddsskikt med solcellspaneler utanpå befintlig vägg. Plåtar täcker kanterna ovanpå och på sidorna så att inte vatten tränger ner i utrymmet mellan väggen och solcellspanelerna. Väggytan ovanför det lägre taket uppskattas till 15 m 2. Kostnadskalkyl kr/m 2 * 15m 2 Installation solceller och plåtbeklädnad: kr/m kkr Med bidrag: 3300 kr/m 2 50 kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år 1350 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 2,63 kr/kwh. Om man istället uppskattar värdet av den producerade elen till 1 kr/kwh innebär det att man under 25 år producerar el för värdet kr. Återstående kostnad för väggskyddet blir då kr. Vilka ytterligare mervärden skulle en solcellsinstallation kunna medföra för er? Miljölänet Västernorrland Sid 10

11 Inglasat sadeltak på blivande äldreboende Lägenhetshus byggs om till äldreboende. Det platta taket görs om till sadeltak. En inglasad vinterträdgård konstrueras för vårdtagarna på övervåningen. För att dämpa solinstrålningen används solceller. Semitransparenta solcellsmoduler finns som tunnfilmstyp enligt figur 1 och som kiseltyp i figur 2. Figur 1 Tunfilmssolceller i taket Figur 2 Semitransparenta kiselmoduler i taket Solcellsmodulerna är anpassade för integration i vanliga inramningssystem för glastak och glasfasader. Det finns solcellsmoduler uppbyggda med enkelglas eller med isolerglas enligt figur 3. Figur 3 Isolerglas med solceller Miljölänet Västernorrland Sid 11

12 Förslag på solcellsinstallationer i Sundsvalls kommun Installation på Sundsvalls kommunhus Genom uppföra en solcellsanläggning på Sundsvalls kommunhus visar man att miljöfrågorna prioriteras och förbipasserande får upp ögonen för förnyelsebar energi. Installationsplatsen är obestämd. Tänkbara alternativ är väggmontage på översta våningen eller montage med solcellspanelerna som solskydd snett monterade ovanför fönstren på översta utbyggnaden vid personalrestaurangen. Kostnadsexempel på två installationslösningar: Kostnadskalkyl 20 meter solskydd kr/m * 20 m Installation solceller som solskydd: kr/m 200 kkr Med bidrag: 3000 kr/m 60 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 30 kkr Extra investering för solceller: 1500 kr/m 30 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 2000 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,06 kr/kwh. Avskrivningskostnaden för extra investeringen (istället för vanliga solskydd) sjunker ner mot 60 öre/kwh för större solskyddsinstallationer. Kostnadskalkyl 50 m 2 väggmonterat kr/m 2 * 50m 2 Installation solceller: 8000 kr/m kkr Med bidrag: 2400 kr/m kkr Elproduktion: 95 kwh/m 2 och år 4750 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,79 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 12

13 Solskydd på Nivrenaskolan i Njurunda På Nivrenaskolan i Njurunda har man problem med infallande sol i klassrummen. I söderläge sitter solskydd monterade men på västfasaden finns inga skydd. Här skulle solceller kunna monteras som solskydd på alla tre våningsplan. Risken för skadegörelse på bottenplan är betydligt större och därför tas solskydd på detta plan inte med i kostnadskalkylen. Uppskattad vägglängd är ca 30 meter. De två övre planen förses med vinklade solcellspaneler i en sammanhängande rad ovanför fönstren. 2* 30 m = 60 m solskydd. Kostnadskalkyl kr/m * 60 m Installation solceller som solskydd: 9000 kr/m 540 kkr Med bidrag: 2700 kr/m 162 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 90 kkr Extra investering för solceller: 1200 kr/m 72 kkr Elproduktion: 90 kwh/m och år 5400 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 95 öre/kwh. Olika exempel på hur solceller kan monteras som solskydd Miljölänet Västernorrland Sid 13

14 Förslag på solcellsinstallationer Timrå kommun Solceller på den planerade aktivitetshallen Bredvid tennishallen planeras en ny aktivitetshall. Genom integrering av solcellspaneler redan i byggnadens projekteringsstadium, kan kostnaden för producerad solel sänkas. Anläggningen kan också utformas mer arkitektoniskt tilltalande. Två installationsalternativ diskuterades. Det första var att täcka gavelväggen, orienterad i sydvästlig riktning, med solceller. Det andra alternativet var någon form av taktäckning. Platsen för den nya aktivitetshallen Aktivitetshallens läge och utformning Väggmonterade solcellspaneler Inga solceller monteras vid markplan då skadegörelse kan förekomma. Skuggning från omgivningen är också mest sannolik längst ned på väggen. Ifall solceller skulle monteras från takfoten och uppåt, undviks skadegörelse. Väggarean ovan takfoten blir: 46*7,5/2 = 172 m 2. Kostnadskalkyl väggmontage kr/m 2 * 170m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,57 kr/kwh. Om väggmontaget görs tätt behövs ingen vanlig fasad bakom. Vad blir merkostnaden för solcellsväggen jämfört med ordinarie fasad? Det är på merkostnaden elprisberäkningen bör baseras. Miljölänet Västernorrland Sid 14

15 Takmonterade solcellspaneler Det andra alternativet var takmontage. Att täcka hela taket uteslöts p g a kostnadsskäl. Däremot kunde en installation tänkas på takets sydostliga sida. Solcellspanelerna skulle monteras i fyra stycken 1,5 m breda och 25 m långa rader upp mot nocken, med 1,5 m brett mellanrum mellan raderna. Mellanrummet önskades ifall snöskottning skulle bli nödvändig. Solcellsarean för takmontaget skulle bli: 25*1,5*4 = 150 m 2 Kostnadskalkyl takmontage kr/m 2 * 150m 2 Installation solceller: 7000 kr/m kkr Med bidrag: 2100 kr/m kkr Elproduktion: 100 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvesteringen på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,49 kr/kwh. Om marknaden för solel skulle öppnas i Sverige och elen gick sälja för 4 kr/ kwh (som redan är möjligt i flera andra europeiska länder), skulle anläggningsägaren tjäna kr/år efter amortering under anläggningens 25-åriga avskrivningstid. Exempel på takmontage Väggmontage i Göteborg Miljölänet Västernorrland Sid 15

16 Förslag på solcellsinstallationer i Ånge kommun Solskydd på kommunhuset i Ånge Installation på kommunhuset i Ånge. Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 73 m solskydd per våning. 2*73 m = 146 m. Eventuellt görs justerbara solskydd som kan fällas upp mot väggen under vinterhalvåret. Kostnadskalkyl kr/m * 146 m Installation solceller som solskydd: 8000 kr/m 1168 kkr Med bidrag: 2400 kr/m 350 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 219 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 131 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 64öre/kWh. Solskydd på Fränsta kommunhus Installation på kommunhuset i Fränsta. Solcellerna monteras som solskydd ovanför fönster i söderläge på de två översta våningsplanen. Behovet är 14 m solskydd på första våningen, 19 m på andra, totalt 33 m. Sämre infästningsmöjligheter och mindre installationsyta ger högre pris/meter solskydd. Kostnadskalkyl kr/m * 33 m Installation solceller som solskydd: kr/m 330 kkr Med bidrag: 3000 kr/m 99 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 50 kkr Extra investering för solceller: 1500 kr/m 49 kkr Elproduktion: 100 kwh/m och år 3300 kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,05 kr/kwh. Miljölänet Västernorrland Sid 16

17 Väggmontage på byggnaden intill kommunhuset i Fränsta Solcellerna monteras i ett tilltalande mönster på gavelväggen i söderläge. Man kan tänka sig en installation på ca 20 m2 solcellsyta. Den blir relativt dyr per kvadratmeter eftersom den är så liten. Installationen kan dock ändå vara intressant för att lära sig tekniken. kr/m kr/m kr/m2 90 kwh/m2 och år Kostnadskalkyl Installation solceller: Med bidrag: Elproduktion: * 20m2 200 kkr 60 kkr 1800 kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 2,37 kr/kwh. Fast solskydd Väggmontage Miljölänet Västernorrland Sid 17

18 Förslag på solcellsinstallationer i Örnsköldsviks kommun Solceller skyddar gavelväggen på Parkskolans bibliotek Tegelväggen är orienterad i sydostlig riktning. Inga skuggande objekt finns framför. Väggen har vittrat sönder och lösa bitar faller ned. Ett heltäckande skyddsskikt med solceller stoppar fortsatt söndervittning av väggen. Om risken för skadegörelse är stor, bör inte solcellspaneler monteras närmast marken. Uppskattad väggyta för solcellsmontage: 9*(7+8) = 135 m 2 Kostnadskalkyl väggmontage kr/m 2 * 135m 2 Installation solceller: 7500 kr/m kkr Med bidrag: 2250 kr/m kkr Elproduktion: 90 kwh/m 2 och år kwh/år Avskrivning för solcellsinvestering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 1,77 kr/kwh. Exempel på väggmonterade solcellspaneler Miljölänet Västernorrland Sid 18

19 Solskydd till fönster på Komvux Komvux har en lång vägg mot sydväst. Solavskärmning till fönstren minskar värmeinstrålningen och därmed husets kylbehov. Solcellspaneler kan monteras som solavskärmning ovanför fönstren. Om priset för producerad solel beräknas på merkostnaden för solceller som solskydd istället för vanlig solavskärmning fås en intressant kalkyl. Solskydd monteras på de två övre planen. Uppskattningsvis åtgår ca 125 meter solskydd per våning, totalt 250 meter. Kostnadskalkyl kr/m * 250 m Installation solceller som solskydd: 7800 kr/m 1950 kkr Med bidrag: 2340 kr/m 585 kkr Installation vanliga solskydd: 1500 kr/m 375 kkr Extra investering för solceller: 900 kr/m 210 kkr Elproduktion: 95 kwh/m och år kwh/år Avskrivning för extra investering på 25 år med 5 % ränta ger elpriset 62öre/kWh. Skyddsskikt till gavelvägg på sporthallen bredvid komvux Väggen är orienterad i sydostlig riktning. Den har vittrat sönder och behöver åtgärdas. Ett heltäckande skyddsskikt med solceller stoppar fortsatt söndervittning av väggen och producerar grön el. Småbuskar och en lyktstolpe kan skugga någon del av väggen och bör tas bort om solceller ska monteras. Miljölänet Västernorrland Sid 19

20 Stödet för installation av solcellsystem Regeringen har beslutat att ge stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler. Exempel på verksamhet som bedrivs i sådana lokaler är offentlig förvaltning, utbildning, idrott, hälso-, sjuk-, och kriminalvård samt allmänna kommunikationer. Regler Ägare till byggnader med lokaler där offentlig verksamhet bedrivs kan få stöd med upp till 70 procent av kostnaderna för installation av solcellsystem. Stödet omfattar all installation från och med solcellsmoduler fram till anslutning till elnät eller till annan elanvändning i byggnaden. Stöd kan t ex lämnas för solcellsmoduler och växelriktare, både material och arbetskostnader. Dessutom ges stöd för projekteringskostnader. Stöd ges inte till anslutningsavgift till externt elnät eller system för lagring av energi. Stöd ges med upp till 5 miljoner per byggnad för solcellsystem. Har annat stöd för energiinvesteringar också sökts är det totala maximala stödbeloppet 10 miljoner per byggnad. Exemplet Malmö Stad Martin Nilsson ansvarar för solenergisatsningar i Malmö Stad Stadsfastigheter. De har projekterat för 2000 kvadratmeter, men har som mål att installera 1000 kvadratmeter solcellsyta. Omräknat till investeringskostnad överskrider detta 10 miljoner kr. Malmö planerar även för installation av 2500 kvadratmeter solfångare. Fastighetsägare i Västernorrland som kan få stöd Stödet för solcellsystem avser byggnader med offentlig verksamhet som undantagits från skatteplikt enligt fastighetstaxeringslagens bestämmelser, huvudsakligen s.k. specialbyggnader och andra ej skattepliktiga byggnader. Enligt Boverkets register finns drygt 700 fastighetsägare som äger offentliga byggnader. Det är idrottsföreningar, församlingar, stiftelser och skolor, men även statliga verk som Banverket samt landstingets och kommunens byggnader. Inställningen till miljöarbete Energieffektivisering sker kontinuerligt hos alla berörda. Oftast får dock ett miljövänligare alternativ inte kosta mer än konventionell teknik. I flera kommuner brottas man med dålig ekonomi och inga stora investeringar får göras om inte avskrivningstiden är väldigt kort. När energisystem konverteras från direktels- eller oljeuppvärmning är fastighetsägarna överens om att ansluta fjärrvärme så långt det är möjligt. Därefter skiljer sig uppfattningen åt. Några kommuner väljer uteslutande värmepumpar när fjärrvärmeanslutning inte är möjlig, medan två andra kommuner istället främst väljer biobränslelösningar. Ingen kompletterar i någon större utsträckning med solvärme. Miljölänet Västernorrland Sid 20

21 Solelseminarium 6 april 2006 Under en heldag 6 april 2006 samlades drygt 25 deltagare till informationsseminarium på Länsmuseet i Härnösand. Några av landets ledande experter som solel berättade om den nya tekniken och vilka möjligheter som nu öppnas för ägare av offentliga byggnader. Offentliga fastighetsägare Genom Länsstyrelsen i Västernorrland fick vi tillgång till adresserna till drygt 700 fastighetsägare i Y-län som vi delade in i fyra kategorier idrottsföreningar, kyrkliga samfund, övriga föreningar och offentliga. Var och en fick ett skräddarsytt brev med inbjudan. De kommunala bolagen och ett antal större fastighetsförvaltare fick även ett andra utskick med påminnelse. Arkitektkontor De trettiotal arkitektkontor som finns i Jämtland och Västernorrland fick tidigt skriftliga inbjudningar, och på konferensen deltog två arkitekter. Energiföretag Ett trettiotal energiföretag i Y och Z län bearbetades med brev och ca 200 fick information genom energikontorens e-postlistor. Länens respektive energikontor skickade genom Jimmy Anjewall och Gun Larsson ut inbjudan i sina kanaler även till energirådgivare och kommuner. Media Media bearbetades per telefon och vi fick inslag i både TV4 och Radio Västernorrland inför konferensen. Sundsvalls Tidning och Dagbladet skrev artiklar efter konferensen och intervjuade även deltagare. Ny Teknik skrev också en artikel om solel, men utan att nämna konferensen. Diskussionerna var livliga och deltagare och föreläsarna blandade sig väl. I den avslutande rundan deklarerade flera av fastighetsägarna att de var intresserade av en solelinstallation. Miljölänet Västernorrland Sid 21

22 Program Solelseminarium Torsdag 6 april!" "#$%&& "#"$! %&' ' '$ &'( &(( " #$ %$$ &$ "' % %"&&$ % &$)'' &*+$ & "$, & && "-./$0 %( '" ( 1'" '&'$2 &34 "#& $5 ' $!" # "' &$%)$ %$$ &$ 67 &$ 6 8# &&& & $) ' '" '%"#%&# & &$ & '&$! &0*7 $2 ' & " $ #$! %!&'( "* #%$$ " + $ # ( & % ( Miljölänet Västernorrland Sid 22

23 Deltagare Solelseminarium 6 april Namn Anders Lövgren Anders Runebjörk Anna-Karin Gidlund Bengt Sjöström Birgitta Persson Clarence Jonsson Fredrik Wedin Göran Albertsson Ingemar Jonsson Jan Bäckström Jessica Ögren Joakim Byström Johan Nilsson Kent Andersson Kjell Johansson Kjell Zidén Leif Selhagen Leif Wiklund Mats Dahlin Mats Rönning Mikael Wedin Nils G Sandin Nils Österman Per Arne Nilsson Rolf Westerlund Sverker Cajmatz Tommy Birgersson Tommy Strömqvist Företag Näringsliv Arkitektbyrå A Runebjörk Kerstins Udde Bejan Energirådgivningen Härnösand Fastighetskontoret Sundsvall Krambo Bostad AB AB Härnösandshus Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele S. Killigrew Härnösands Kommun KY-utbildning Solenergitekniker Arontis / Priono AB Arontis / Priono AB Innovatum Teknik Bävergårdens Kursgård NAPS AB Härnösandshus Meac Krambo Bostad AB Själevad-Mo-Björna Kyrkl Samf. Biosol Stiftelsen Arkiv och Kulturhus i Ramsele SWECO FFNS Arkitekter Härnösands Kommun KY-utbildning Solenergitekniker Norrporten Företag som deltog som föreläsare Energibanken i Jättendal AB Jonas Hedström Bäling, Gnarp Telefon : Naps Sweden AB Leif Selhagen Måsholmstorget Skärholmen Tfn Meac Mats Rönning Hårsta 192, Järpen Priono AB Joakim Byström Johan Nilsson Östanbäcksg. 16, Härnösand Miljölänet Västernorrland Sid 23

24 Kontaktpersoner fastighetsägare Härnösands kommun Clemens Brännström Härnösandshus s.se Kramfors kommun Jörgen Eurenius Fastighetskontoret, Fastighetschef Sollefteå kommun Jan Sköldebjer Solatum Hus&Hem, Energiansvarig Sundsvalls kommun Hans Wiberg Driftchef Timrå kommun Lars Zätterqvist Fastighetsförvaltare Ånge kommun Staffan Dahlberg Fastighetsansvarig Örnsköldsviks kommun Sven-Erik Sedin Ansvarig för energifrågor Landstinget Västernorrland Per-Erik Larsson Miljösamordnare För innehållet i rapporten svarar: Priono AB Joakim Byström Östanbäcksgatan HÄRNÖSAND tel , fax solenergiprojekt Miljölänet Västernorrland Sid 24

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion

Solceller för kyrkan. Guide för solelsproduktion 1 Solceller för kyrkan Guide för solelsproduktion SOLCELLER FÖR KYRKAN SOLCELLER FÖR KYRKAN 2 3 SOLCELLER FÖR KYRKAN Solceller för kyrkan Guide för solcellsproduktion Broschyren är framtagen genom programmet

Läs mer

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter

Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter Förstudie om solenergi för Strängnäs Fastighets AB:s fastigheter En förstudie genomförd på uppdrag av Strängnäs Kommun av Maj 2014 645 97 Stallarholmen Sida 1 av 62 A. Inledning A1. Sammanfattning av rapporten

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller

Solceller. Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solceller Informationsbroschyr om att producera el med hjälp av solceller Solcellstekniken blir allt intressantare, inte minst med tanke på klimat problemen. Kostnaderna för solcellsgenererad el har minskat

Läs mer

Småskalig elproduktion i urban miljö

Småskalig elproduktion i urban miljö UPTEC STS13010 Examensarbete 30 hp Februari 2013 Småskalig elproduktion i urban miljö Fallstudie av elproducerande system på ett handelscentrum Emil Andersson Abstract Small scale electricity production

Läs mer

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet -en nulägesanalys Åsa Wahlström Jan-Olof Dalenbäck Johan Paradis Charlotta Winkler Göteborg, december 2012 Förord I samband med implementering av det

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro

Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Oktober 2013 Fallstudie solceller Markplacerad anläggning i Gräve, Örebro Uppdragsgivare: Regionförbundet Örebro, Energikontoret Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Direct Energy utvecklar hållbara

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens

Solenergipotential i Västra Götalandsregionens Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter Peter Kovacs och Peter Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik 2 Solenergipotential i Västra Götalandsregionens fastigheter

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson

MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson EXAMENSARBETE BACHELOR S THESIS MÖJLIGHETEN FÖR SOLCELLER GENOM SOLCELLSKOOPERATIV OCH SOLELBÖRS Författare Karl Olofsson Simon Bengtsson Högskolan i Halmstad Handledare Jonny Hylander Halmstad den 22

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer

Alternativ Energi. Vindkraften kommer till Södermanland. Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Alternativ Energi Medlemsblad för Södermanlands Energiförening Årgång 30 Nr 1 2009 SÖDERMANLANDS ENERGIFÖRENING Föreningen firar 30 år! Stort Jubileumsnummer Vindkraften kommer till Södermanland Se sidan

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se

Solel för lantbruk. Information om solel för lantbruksföretag. Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Information om solel för lantbruksföretag Lantbrukarnas Riksförbund. Telefon 0771-573 573. www.lrf.se Solel för lantbruk Precis som på den globala marknaden växer intresset för solel

Läs mer

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt

Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solelsinstallation hos Schenker -Från pilotprojekt till produkt Solar installation at Schenker -pilot project to product Tanja Lundberg Sofia Wånge EXAMENSARBETE 2013 Maskinteknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer