Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Före användandet...2 Installation...2 Anslutning till strömförsörjning...2 Underhåll...2 Leverans av Din LCD-skärm...2 Justering av betraktningsvinkeln...3 Låsning av foten...3 Väggmontering...4 Innan Du börjar...5 Uppackning av Din LCD-skärm...5 Produktegenskaper...6 Manöverknappar...7 Inställning...8 Programkonfiguration...9 Justering av Din LCD-skärm...10 Val av OSD-funktioner...10 OSD Menyer...11 Varningsmeddelanden och Felsökning...15 Varningsmeddelanden...15 Felsökningsanvisning...16 Specifikationer...17 Regler...18 Avsteg från FCC...18 TCO Information om återvinning av IT-utrustning...20 WEEE

3 Före användandet Installation Täck eller blockera inte ventilationsuttagen på LCD-skärmens baksida. Utsätt inte LCD-skärmen för direkt solljus eller hög värme från t.ex. elektriska värmareelement eller värmefläktar. Undvik dammig miljö, vibration och slag. Anslutning till strömförsörjning Använd endast en sladd med kontakter avsedda för skärmen och vägguttaget. Anslut sladden till ett uttag nära skärmen. Placera inga föremål på kabeln. Drag ut nätsladdens kontakt ur vägguttaget när Du inte skall använda LCD-skärmen under en längre tid; sladden är skadad eller sliten; LCD-skärmen ramlar eller om höljet är skadat; eller Du skickar LCD-skärmen till service när bildkvaliten försämrats avsevärt. Underhåll Torka av höljet, skärmen och knapparna med en mjuk trasa som fuktats med ett milt lösningsmedel. Använd inte lättflyktiga vätskor eller lösningsmedel som alkohol eller bensol. Skrapa, vidrör eller slå inte på skärmytan med vassa eller skrovliga föremål (t.ex. pennor eller skruvmejslar) för att undvika repor. Tillse att föremål eller vätska inte tränger in genom ventilationsuttagen på LCD-skärmens baksida. Det kan förorsaka brand, elektrisk stöt eller skada. Leverans av Din LCD-skärm Packa LCD-skärmen i orginalkartongen före leverans. 2

4 Justering av betraktningsvinkeln Du kan ställa in Din LCD-skärm mellan 5 ~25 genom att fatta tag i höljets övre kant och föra den framåt eller bakåt till bästa betraktningsvinkel. Låsning av foten Foten kan fällas upp 90 grader vid transport av skärmen genom att trycka in de två metallbeslagen i fotens botten som visas på bilden nedan. Största lutningsvinkel är 25 ; skärmen kan inte tvingas ner till större vinkel. 3

5 Väggmontering Följ nedanstående beskrivning om Du vill montera Din LCD-skärm å en vertikal yta med väggsatsen eller en arm. Tag först av bakre kåpan Pressa in ett mynt eller en trubbig skruvmejsel i spåren på baksidan och drag upp kåpan. Tag därefter bort foten 1. Skruva ut de två skruvarna 2. Lyft av foten Montera armen eller väggsatsen på baksidan. 4

6 Innan Du börjar Uppackning av Din LCD-skärm Kontrollera att följande delar finns med: LCD-skärm Kraftenhet (Uteffekten ska vara 12 V likström och amperetalet ska vara min. 4 A) Nätsladd D-sub 15-polig VGA-kabel (*1) DVI-D digital-kabel (*1) Ljudkabel CD-SKIVA (*1) Snabb-guide (*1) 5

7 Produktegenskaper 1. Kontrollknappar 2. Hörlursuttag 3. Inbyggda högtalare 4. Fällbar bas 5. NeoV Optical Glass TM 6

8 Manöverknappar Strömbrytare Framsidan Tryck för att slå på skärmen och tryck igen för att stänga av. Till-indikering Till-indikeringen lyser grön vid normal drift och orange i Stand by (beredskap). Åt höger Öppna OSD-menyn. Välj rubrik från vänster till höger, och nerifrån och uppåt. Åt vänster Öppna OSD-menyn. Välj rubrik från höger till vänster, och uppifrån och nedåt. Öka Visa volymstapeln; höj volymen. Navigerar på skärmen. Minska Aktivera/inaktivera ljudavstängning; sänk volymen. Navigerar på skärmen. AUTO-knappen / Videoläge Tryck på för att välja videoläge: User(användare), Text(text), Movie(film), Game(spel) eller Graphic(grafik). Valet visas i bildskärmens övre högra hörn. Tryck på i tre sekunder för automatisk justering av bildposition och prestanda. Vi rekommenderar att du trycker på knappen första gången du använder skärmen eller varje gång du ändrar upplösning och/eller inmatningssignalens uppdateringsfrekvens. 7

9 Inställning Följ instruktionerna för inställning av skärmen. Steg 1: Ta bort allt förpackningsmaterial från skärmen och ta sedan bort dammskyddet från skärmen. Steg 2: När datorn eller videoutrustningen är avstängda, anslut VGA signalkabeln. Ansluter till en IBM eller IBM kompatibel dator IBM PC/AT eller kompatibel dator Till video output Till Skärm Ansluter till en videoutrustning med digital källa IBM PC/AT eller kompatibel dator Till video output Till Skärm Till Skärm Steg 3: Då skärmen är avstängd, anslut skärmens el-sladd tillhörande adaptern till skärmens grenuttag. Anslut sedan el-sladden till adaptern och stickkontakten till el-källan. för eluttag För AC IN För Skärm El-sladd Steg 4: Sätt på din dator eller videoutrustning. Tryck på skärmen. strömbrytaren för att sätta på 8

10 Steg 5: För bästa prestanda. (Om skärmen är ansluten till en videoutrustning såsom en DVD eller VCR, hoppa då över detta steg.) Med en E-W22 LCD-skärm, får du bästa prestanda med upplösning 1680 x Kontrollera att din databild är inställd på 1680 x 1050 pixlar och 60Hz. Tryck på knappen AUTO. Skärmen kommer automatiskt att förbättra bilden. Med en E-W19 LCD-skärm, får du bästa prestanda med upplösning 1440 x 900. Kontrollera att din databild är inställd på 1440 x 900 pixlar och 60Hz. Tryck på knappen AUTO. Skärmen kommer automatiskt att förbättra bilden. Programkonfiguration Installation av Microsoft Windows datafil Microsoft Windows datafile (också kallad drivrutinen) finns på AG Neovo cd:n. För smidig drift efter installation, se installationsguiden på cd:n. 9

11 Justering av Din LCD-skärm OSD-menyn innehåller en mängd funktioner som underlättar inställningen av LCD-skärmen för bästa presentation. Användarläge: Du kan justera varje inställning i användarläget manuellt för bättre visning av bilder för olika syften. Text(Text)/Movie(Film)/Game(Spel)/Graphic mode(grafik-läge):: Dessa fyra specialiserade lägen är förhandsinställda för bästa bildvisning inom varje område. För bättre anpassning till användarens behov och miljö kan ljusstyrka och kontrast justeras ytterligare (i textläget kan också färgtemperaturen justeras). Viktigt! Trots att manuell justering av LCD panelen är möjlig, rekommenderar vi att du använder panelens autojusteringsfunktion. Funktionen kommer att automatiskt ställa in din LCD panel till bästa prestanda. Tryck på AUTOknappen i tre sekunder för att aktivera autojusteringen. Vi rekommenderar dessutom att du utnyttjar autojusteringsfunktionen varje gång du ändrat bildskärmens upplösning eller frekvensinställningar. Val av OSD-funktioner 1. Tryck knapparna, för att öppna OSD-fönstret. 2. Tryck knappen eller för att välja funktion. 3. Tryck så eller för att justera den valda funktionens värde. 10

12 OSD Menyer VGA-Input Justering av ljusstyrka Justering av kontrast Justering av position i sidled Justering av position i höjdled Justering av skärpa Justering av bildskärmsmenyns genomskinlighet Viktigt! Skärpejusteringen är inte tillgänglig när: 1. upplösningen är satt till 1440 x 900 (E-W19) eller 1680 x 1050 (E-W22); eller när 2. enheten är satt i något av lägena Text(text), Movie(film), Game(spel) eller Graphic(grafik.)e. 11

13 Fasjustering Klockjustering Val av färgtemperatur Justering av bildskärmsmenyns position i sidled Justering av bildskärmsmenyns position i höjdled Justering av verktyg Val av videoläge Val av språk 12

14 Val av Auto och inmatningsval Avsluta val DVI-Input Viktigt! När DVI-inmatning valts är följande justeringar inte tillgängliga: Justering av position i sidled och höjdled, skärpa, fasjustering och klockjustering. Justering av ljusstyrka Justering av kontrast Justering av bildskärmsmenyns genomskinlighet Val av färgtemperatur Justering av bildskärmsmenyns position i sidled Justering av bildskärmsmenyns position i höjdled 13

15 Val av verktyg Val av videoläge Val av språk Val av Auto och inmatningsval Avsluta val 14

16 Varningsmeddelanden Varningsmeddelanden och Felsökning När ett varningsmeddelande visas på skärmen skall nedanstående punkter kontrolleras för att finna orsaken. INGEN INSIGNAL När signal saknas på samtliga ingånar. Kontrollera att Din dator eller signalkälla är påslagen. Kontrollera att signalkablen är ordentligt ansluten. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. INGEN BILDSIGNAL PÅ Signal saknas på den analoga ingången. ANALOGA INGÅNGEN Kontrollera att Din dator är påslagen. Kontrollera att D-Sub-kabeln är ordentligt ansluten till den analoga ingången på skärmens baksida. Kontrollera att kablen är ordentligt ansluten till Din dator.. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. INGEN BILDSIGNAL PÅ DIGITALA Signal saknas på den digitala ingången. INGÅNGEN Kontrollera att Din dator är påslagen. Kontrollera att DVI-kabeln är ordentligt ansluten till den digitala ingången på skärmens baksida. Kontrollera att kablen är ordentligt ansluten till Din dator.. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. 15

17 Felsökningsanvisning Symptom Ingen bild Kraftindikeringen lyser inte Ingen bild Kraftindikeringen lyser orange Åtgärd Kontrollera att LCD-skärmen är påslagen. Kontrollera att kraftenheten är ordentligt ansluten till skärmen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till kraftenheten. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget. Kontrollera att spänning finns i uttaget. Använd t.ex. en lampa för att kontrollera nätspänningen. Kontrollera om skärmen är i Stand By (Rör musen något för att "väcka skärmen.). Kontrollera att Din dator eller signalkälla är tillslagen. Kontrollera att signalkablen är ordentligt ansluten. Suddig text på skärmen Kontrollera att upplösningen är inställd till 1280x1024. Tryck på i tre sekunder för att starta autojusteringen. Justera Klicka och Fas på OSDns skärmmeny. (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna instruktionsbok). Justera skärpan från OSD-menyn om upplösningen inte är 1680 * 1050 (för E-W22) eller 1440*900 (för E- W19). (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna instruktionsbok). Bilden inte centrerad Linjer saknas Röda, gröna, blå eller svarta punkter på skärmen Tryck på i tre sekunder för att starta autojusteringen. Justera den horisontala och vertikala positionen. (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna bruksanvisning). En TFT LCD-skärm är uppbygd av milliontals transitorer. En felaktig transistor kan inte visa det röda, gröna eller blå ljuset. Under tillverkningsprocessen accepteras en mycket liten procent felaktiga transistorer Den tillåtna mängden är tre punkter. 16

18 Specifikationer Elektriska egenskaper Skärmstorlek Pixelformat E-W22 E-W ( cm) diagonal 19 (480 mm) diagonal 1680 x 1050 vertikalt band 1440 x 900 vertikalt band Analog Horisontal frekvens 24kHz 80kHz 24kHz 80kHz, Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Digital Horisontal frekvens 30kHz-80kHz 30kHz-80kHz Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Maximum pixel klocka (Analog) 165MHz 165MHz Maximum pixel klocka (Digital) 165MHz 165MHz Anslutningar Elförbrukning Fysiska egenskaper Ström: 3-Pin AC Stickpropp < 55W (På) < 2W (sleep) < 1W (Av) Ström: 3-Pin AC Stickpropp < 50W (På) < 2W (sleep) < 1W (Av) Vikt Net: 7.9 Kg (17.41 lb) Net: 6.24Kg (13.75 lb) Lutningsvinkel 5º ~ 25º 5º ~ 25º *Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 17

19 Regler Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC Klass B för störningsgenerande utrustningar i Canada. Avsteg från FCC Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC Avsnitt 15. Utrustningen måste uppfylla följande villkor: (1) denna utrustning får inte orsaka någon form av skadlig störning; och (2) denna utrustning skall kunna utstå mottagen störning, inklusive oförutsebar, i alla former. Bäste användare. Denna utrustning har testats till Klass B för digitala utrustningar och uppfyller kraven enligt FCC Avsnitt 15, vilka är avsedda att skydda mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och utstrålar energi på radiofrekvenser och måste därför installeras och brukas på föreskrivet sätt. Trots detta kan störningar förekomma i vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- och TV-signaler (kontrolleras lättast genom att stänga av och slå på den misstänkta utrustningen) kan dess inverkan reduceras med följande åtgärder: Ändra riktning och placering av antennen. Öka avståndet mellan denna utrustning och mottagaren. Använd annan strömkälla än den till mottagaren. Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Varning: Införandet av ändringar eller modifieringar i utrustningen utan medgivande från ansvarig återförsäljare kan medföra att garantin upphör att gälla. 18

20 TCO 06 E-W19 är stolta att ha erhållit certifiering enligt den internationella kvalitetsstandarden TCO 06. Grattis! Produkten du just har köpt är märkt med TCO 06 Media Displays-etiketten. Detta innebär att din bildskärm är formgiven och tillverkad enligt några av världens striktaste krav på prestanda och miljökriterier. Tillverkaren av denna bildskärm har valt ut den för TCO 06 Media Displays-certifiering som ett tecken på dess användbarhet, höga prestanda och minskade miljöpåverkan. Produkter med TCO 06 Media Displays-certifiering är speciellt avsedda för högkvalitativ återgivning av rörliga bilder. Egenskaper som luminans, färgåtergivning, och svarstid är viktiga när man ser på TV eller arbetar med media, grafik, webbdesign eller andra områden som kräver utomordentliga rörliga bilder. * Andra egenskaper hos TCO 06 Media Displays: Ergonomi God synergonomi och bildkvalitet minskar påfrestningen på ögonen. Kriterier för luminans, kontrast, upplösning, reflektans, färgåtergivning, och svarstid. Energi Energisparläge fördelaktigt för både användare och miljö Utstrålning Bildskärmen omges av svaga elektromagnetiska fält Ecology Produkten är avsedd att återvinnas Tillverkaren måste ha ett certifierat miljöhanteringssystem som t.ex. EMAS eller ISO Begränsningar för o Klorerade och bromerade flamskyddsmedel och polymer o Farliga tunga metaller, t.ex. kadmium, kvicksilver, hexavalent krom och bly. Alla TCO-märkta produkter är verifierade och certifierade av TCO Development, en självständig, fristående märkningsorganisation. I över 20 år har TCO Development legat längst fram i förändringen av IT-utrustning i riktning mot högre användarvänlighet. Våra kriterier utvecklas i samarbete med en internationell grupp forskare, experter, användare och tillverkare. Sedan programmet inleddes har TCO-märkta produkter vuxit i popularitet och efterfrågas nu av användare och IT-tillverkare världen runt. Fullständiga specifikationer och en lista över certifierade produkter finns på vår hemsida * För bildskärmar använda i första hand för konventionella arbetsuppgifter, t.ex. ordbehandling, rekommenderar vi en bildskärm med certifiering för vår bildskärmsserie för kontorsbruk TCO 03 Displays eller senare versioner. 19

21 Information om återvinning av IT-utrustning (endast för E-W19-modeller) Associated Industries China Inc. är starkt engagerade i miljövård och ser återvinning i form av återanvändning och kassering av använd utrustning som ett av våra huvudmål när det gäller att minska påfrestningarna på miljön. Vi på AG Neovo är väl medvetna om de miljökrafter som påverkar vår verksamhet och strävar efter att identifiera och erbjuda de bäst fungerande produkterna för att minska den påverkan våra produkter har på miljön. För ytterligare information, gå till denna hemsida: WEEE Information för användare i EU-länder Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt inte kan kastas ut med vanligt hushållsavfall när den upphört att fungera. Vi ber att få göra er uppmärksamma på att ansvaret ligger hos er att göra er av med elektronisk utrustning på återvinningsplatser för att bistå att bevara naturresurser. Alla länder i EU-unionen ska ha återvinningsplatser för elektrisk- och elektronisk utrustning. För information om dina avlämningsplatser för återvinning, kontakta, var vänlig och kontakta din lokala myndighet för elektrisk och elektroniskt avfall eller den detaljhandlare där du införskaffade produkten. 20

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 12-13 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och

Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och Säkerhet...3 Nationella regler...3 Ström...4 Installation...5 Rengöring...7 Övrigt...8 Inställning...9 Förpackningens innehåll...9 Montera ställ och bas...10 Justera visningsvinkeln... 11 Ansluta blidskärmen...12

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR Följande symptom är normala för LCD-bildskärmen och tyder inte på några problem.

SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR Följande symptom är normala för LCD-bildskärmen och tyder inte på några problem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Särskilda kommentarer om LCD-bildskärmar...1 Information för dín säkerhet och komfort...2 Uppackning...5 Sätta fast/ta bort stativfoten...6 Justera visningsvinkeln...6 Ansluta nätkabeln...7

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhet 1 Elektrisk säkerhet 1 Installationssäkerhet 1 Rengöringssäkerhet 1 Speciella kommentarer om 2 LCD-bildskärmar Paketets innehåll 2 Installationsinstruktioner 3 Placering 3

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...7

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer