Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Före användandet...2 Installation...2 Anslutning till strömförsörjning...2 Underhåll...2 Leverans av Din LCD-skärm...2 Justering av betraktningsvinkeln...3 Låsning av foten...3 Väggmontering...4 Innan Du börjar...5 Uppackning av Din LCD-skärm...5 Produktegenskaper...6 Manöverknappar...7 Inställning...8 Programkonfiguration...9 Justering av Din LCD-skärm...10 Val av OSD-funktioner...10 OSD Menyer...11 Varningsmeddelanden och Felsökning...15 Varningsmeddelanden...15 Felsökningsanvisning...16 Specifikationer...17 Regler...18 Avsteg från FCC...18 TCO Information om återvinning av IT-utrustning...20 WEEE

3 Före användandet Installation Täck eller blockera inte ventilationsuttagen på LCD-skärmens baksida. Utsätt inte LCD-skärmen för direkt solljus eller hög värme från t.ex. elektriska värmareelement eller värmefläktar. Undvik dammig miljö, vibration och slag. Anslutning till strömförsörjning Använd endast en sladd med kontakter avsedda för skärmen och vägguttaget. Anslut sladden till ett uttag nära skärmen. Placera inga föremål på kabeln. Drag ut nätsladdens kontakt ur vägguttaget när Du inte skall använda LCD-skärmen under en längre tid; sladden är skadad eller sliten; LCD-skärmen ramlar eller om höljet är skadat; eller Du skickar LCD-skärmen till service när bildkvaliten försämrats avsevärt. Underhåll Torka av höljet, skärmen och knapparna med en mjuk trasa som fuktats med ett milt lösningsmedel. Använd inte lättflyktiga vätskor eller lösningsmedel som alkohol eller bensol. Skrapa, vidrör eller slå inte på skärmytan med vassa eller skrovliga föremål (t.ex. pennor eller skruvmejslar) för att undvika repor. Tillse att föremål eller vätska inte tränger in genom ventilationsuttagen på LCD-skärmens baksida. Det kan förorsaka brand, elektrisk stöt eller skada. Leverans av Din LCD-skärm Packa LCD-skärmen i orginalkartongen före leverans. 2

4 Justering av betraktningsvinkeln Du kan ställa in Din LCD-skärm mellan 5 ~25 genom att fatta tag i höljets övre kant och föra den framåt eller bakåt till bästa betraktningsvinkel. Låsning av foten Foten kan fällas upp 90 grader vid transport av skärmen genom att trycka in de två metallbeslagen i fotens botten som visas på bilden nedan. Största lutningsvinkel är 25 ; skärmen kan inte tvingas ner till större vinkel. 3

5 Väggmontering Följ nedanstående beskrivning om Du vill montera Din LCD-skärm å en vertikal yta med väggsatsen eller en arm. Tag först av bakre kåpan Pressa in ett mynt eller en trubbig skruvmejsel i spåren på baksidan och drag upp kåpan. Tag därefter bort foten 1. Skruva ut de två skruvarna 2. Lyft av foten Montera armen eller väggsatsen på baksidan. 4

6 Innan Du börjar Uppackning av Din LCD-skärm Kontrollera att följande delar finns med: LCD-skärm Kraftenhet (Uteffekten ska vara 12 V likström och amperetalet ska vara min. 4 A) Nätsladd D-sub 15-polig VGA-kabel (*1) DVI-D digital-kabel (*1) Ljudkabel CD-SKIVA (*1) Snabb-guide (*1) 5

7 Produktegenskaper 1. Kontrollknappar 2. Hörlursuttag 3. Inbyggda högtalare 4. Fällbar bas 5. NeoV Optical Glass TM 6

8 Manöverknappar Strömbrytare Framsidan Tryck för att slå på skärmen och tryck igen för att stänga av. Till-indikering Till-indikeringen lyser grön vid normal drift och orange i Stand by (beredskap). Åt höger Öppna OSD-menyn. Välj rubrik från vänster till höger, och nerifrån och uppåt. Åt vänster Öppna OSD-menyn. Välj rubrik från höger till vänster, och uppifrån och nedåt. Öka Visa volymstapeln; höj volymen. Navigerar på skärmen. Minska Aktivera/inaktivera ljudavstängning; sänk volymen. Navigerar på skärmen. AUTO-knappen / Videoläge Tryck på för att välja videoläge: User(användare), Text(text), Movie(film), Game(spel) eller Graphic(grafik). Valet visas i bildskärmens övre högra hörn. Tryck på i tre sekunder för automatisk justering av bildposition och prestanda. Vi rekommenderar att du trycker på knappen första gången du använder skärmen eller varje gång du ändrar upplösning och/eller inmatningssignalens uppdateringsfrekvens. 7

9 Inställning Följ instruktionerna för inställning av skärmen. Steg 1: Ta bort allt förpackningsmaterial från skärmen och ta sedan bort dammskyddet från skärmen. Steg 2: När datorn eller videoutrustningen är avstängda, anslut VGA signalkabeln. Ansluter till en IBM eller IBM kompatibel dator IBM PC/AT eller kompatibel dator Till video output Till Skärm Ansluter till en videoutrustning med digital källa IBM PC/AT eller kompatibel dator Till video output Till Skärm Till Skärm Steg 3: Då skärmen är avstängd, anslut skärmens el-sladd tillhörande adaptern till skärmens grenuttag. Anslut sedan el-sladden till adaptern och stickkontakten till el-källan. för eluttag För AC IN För Skärm El-sladd Steg 4: Sätt på din dator eller videoutrustning. Tryck på skärmen. strömbrytaren för att sätta på 8

10 Steg 5: För bästa prestanda. (Om skärmen är ansluten till en videoutrustning såsom en DVD eller VCR, hoppa då över detta steg.) Med en E-W22 LCD-skärm, får du bästa prestanda med upplösning 1680 x Kontrollera att din databild är inställd på 1680 x 1050 pixlar och 60Hz. Tryck på knappen AUTO. Skärmen kommer automatiskt att förbättra bilden. Med en E-W19 LCD-skärm, får du bästa prestanda med upplösning 1440 x 900. Kontrollera att din databild är inställd på 1440 x 900 pixlar och 60Hz. Tryck på knappen AUTO. Skärmen kommer automatiskt att förbättra bilden. Programkonfiguration Installation av Microsoft Windows datafil Microsoft Windows datafile (också kallad drivrutinen) finns på AG Neovo cd:n. För smidig drift efter installation, se installationsguiden på cd:n. 9

11 Justering av Din LCD-skärm OSD-menyn innehåller en mängd funktioner som underlättar inställningen av LCD-skärmen för bästa presentation. Användarläge: Du kan justera varje inställning i användarläget manuellt för bättre visning av bilder för olika syften. Text(Text)/Movie(Film)/Game(Spel)/Graphic mode(grafik-läge):: Dessa fyra specialiserade lägen är förhandsinställda för bästa bildvisning inom varje område. För bättre anpassning till användarens behov och miljö kan ljusstyrka och kontrast justeras ytterligare (i textläget kan också färgtemperaturen justeras). Viktigt! Trots att manuell justering av LCD panelen är möjlig, rekommenderar vi att du använder panelens autojusteringsfunktion. Funktionen kommer att automatiskt ställa in din LCD panel till bästa prestanda. Tryck på AUTOknappen i tre sekunder för att aktivera autojusteringen. Vi rekommenderar dessutom att du utnyttjar autojusteringsfunktionen varje gång du ändrat bildskärmens upplösning eller frekvensinställningar. Val av OSD-funktioner 1. Tryck knapparna, för att öppna OSD-fönstret. 2. Tryck knappen eller för att välja funktion. 3. Tryck så eller för att justera den valda funktionens värde. 10

12 OSD Menyer VGA-Input Justering av ljusstyrka Justering av kontrast Justering av position i sidled Justering av position i höjdled Justering av skärpa Justering av bildskärmsmenyns genomskinlighet Viktigt! Skärpejusteringen är inte tillgänglig när: 1. upplösningen är satt till 1440 x 900 (E-W19) eller 1680 x 1050 (E-W22); eller när 2. enheten är satt i något av lägena Text(text), Movie(film), Game(spel) eller Graphic(grafik.)e. 11

13 Fasjustering Klockjustering Val av färgtemperatur Justering av bildskärmsmenyns position i sidled Justering av bildskärmsmenyns position i höjdled Justering av verktyg Val av videoläge Val av språk 12

14 Val av Auto och inmatningsval Avsluta val DVI-Input Viktigt! När DVI-inmatning valts är följande justeringar inte tillgängliga: Justering av position i sidled och höjdled, skärpa, fasjustering och klockjustering. Justering av ljusstyrka Justering av kontrast Justering av bildskärmsmenyns genomskinlighet Val av färgtemperatur Justering av bildskärmsmenyns position i sidled Justering av bildskärmsmenyns position i höjdled 13

15 Val av verktyg Val av videoläge Val av språk Val av Auto och inmatningsval Avsluta val 14

16 Varningsmeddelanden Varningsmeddelanden och Felsökning När ett varningsmeddelande visas på skärmen skall nedanstående punkter kontrolleras för att finna orsaken. INGEN INSIGNAL När signal saknas på samtliga ingånar. Kontrollera att Din dator eller signalkälla är påslagen. Kontrollera att signalkablen är ordentligt ansluten. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. INGEN BILDSIGNAL PÅ Signal saknas på den analoga ingången. ANALOGA INGÅNGEN Kontrollera att Din dator är påslagen. Kontrollera att D-Sub-kabeln är ordentligt ansluten till den analoga ingången på skärmens baksida. Kontrollera att kablen är ordentligt ansluten till Din dator.. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. INGEN BILDSIGNAL PÅ DIGITALA Signal saknas på den digitala ingången. INGÅNGEN Kontrollera att Din dator är påslagen. Kontrollera att DVI-kabeln är ordentligt ansluten till den digitala ingången på skärmens baksida. Kontrollera att kablen är ordentligt ansluten till Din dator.. Kontrollera att inget stift i kontakterna är stukat eller avbrutet. 15

17 Felsökningsanvisning Symptom Ingen bild Kraftindikeringen lyser inte Ingen bild Kraftindikeringen lyser orange Åtgärd Kontrollera att LCD-skärmen är påslagen. Kontrollera att kraftenheten är ordentligt ansluten till skärmen. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till kraftenheten. Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget. Kontrollera att spänning finns i uttaget. Använd t.ex. en lampa för att kontrollera nätspänningen. Kontrollera om skärmen är i Stand By (Rör musen något för att "väcka skärmen.). Kontrollera att Din dator eller signalkälla är tillslagen. Kontrollera att signalkablen är ordentligt ansluten. Suddig text på skärmen Kontrollera att upplösningen är inställd till 1280x1024. Tryck på i tre sekunder för att starta autojusteringen. Justera Klicka och Fas på OSDns skärmmeny. (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna instruktionsbok). Justera skärpan från OSD-menyn om upplösningen inte är 1680 * 1050 (för E-W22) eller 1440*900 (för E- W19). (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna instruktionsbok). Bilden inte centrerad Linjer saknas Röda, gröna, blå eller svarta punkter på skärmen Tryck på i tre sekunder för att starta autojusteringen. Justera den horisontala och vertikala positionen. (Se avsnittet Justering av Din LCD-skärm i denna bruksanvisning). En TFT LCD-skärm är uppbygd av milliontals transitorer. En felaktig transistor kan inte visa det röda, gröna eller blå ljuset. Under tillverkningsprocessen accepteras en mycket liten procent felaktiga transistorer Den tillåtna mängden är tre punkter. 16

18 Specifikationer Elektriska egenskaper Skärmstorlek Pixelformat E-W22 E-W ( cm) diagonal 19 (480 mm) diagonal 1680 x 1050 vertikalt band 1440 x 900 vertikalt band Analog Horisontal frekvens 24kHz 80kHz 24kHz 80kHz, Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Digital Horisontal frekvens 30kHz-80kHz 30kHz-80kHz Vertikal frekvens 56Hz - 75Hz 56Hz - 75Hz Maximum pixel klocka (Analog) 165MHz 165MHz Maximum pixel klocka (Digital) 165MHz 165MHz Anslutningar Elförbrukning Fysiska egenskaper Ström: 3-Pin AC Stickpropp < 55W (På) < 2W (sleep) < 1W (Av) Ström: 3-Pin AC Stickpropp < 50W (På) < 2W (sleep) < 1W (Av) Vikt Net: 7.9 Kg (17.41 lb) Net: 6.24Kg (13.75 lb) Lutningsvinkel 5º ~ 25º 5º ~ 25º *Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 17

19 Regler Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC Klass B för störningsgenerande utrustningar i Canada. Avsteg från FCC Denna utrustning uppfyller kraven enligt FCC Avsnitt 15. Utrustningen måste uppfylla följande villkor: (1) denna utrustning får inte orsaka någon form av skadlig störning; och (2) denna utrustning skall kunna utstå mottagen störning, inklusive oförutsebar, i alla former. Bäste användare. Denna utrustning har testats till Klass B för digitala utrustningar och uppfyller kraven enligt FCC Avsnitt 15, vilka är avsedda att skydda mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och utstrålar energi på radiofrekvenser och måste därför installeras och brukas på föreskrivet sätt. Trots detta kan störningar förekomma i vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- och TV-signaler (kontrolleras lättast genom att stänga av och slå på den misstänkta utrustningen) kan dess inverkan reduceras med följande åtgärder: Ändra riktning och placering av antennen. Öka avståndet mellan denna utrustning och mottagaren. Använd annan strömkälla än den till mottagaren. Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Varning: Införandet av ändringar eller modifieringar i utrustningen utan medgivande från ansvarig återförsäljare kan medföra att garantin upphör att gälla. 18

20 TCO 06 E-W19 är stolta att ha erhållit certifiering enligt den internationella kvalitetsstandarden TCO 06. Grattis! Produkten du just har köpt är märkt med TCO 06 Media Displays-etiketten. Detta innebär att din bildskärm är formgiven och tillverkad enligt några av världens striktaste krav på prestanda och miljökriterier. Tillverkaren av denna bildskärm har valt ut den för TCO 06 Media Displays-certifiering som ett tecken på dess användbarhet, höga prestanda och minskade miljöpåverkan. Produkter med TCO 06 Media Displays-certifiering är speciellt avsedda för högkvalitativ återgivning av rörliga bilder. Egenskaper som luminans, färgåtergivning, och svarstid är viktiga när man ser på TV eller arbetar med media, grafik, webbdesign eller andra områden som kräver utomordentliga rörliga bilder. * Andra egenskaper hos TCO 06 Media Displays: Ergonomi God synergonomi och bildkvalitet minskar påfrestningen på ögonen. Kriterier för luminans, kontrast, upplösning, reflektans, färgåtergivning, och svarstid. Energi Energisparläge fördelaktigt för både användare och miljö Utstrålning Bildskärmen omges av svaga elektromagnetiska fält Ecology Produkten är avsedd att återvinnas Tillverkaren måste ha ett certifierat miljöhanteringssystem som t.ex. EMAS eller ISO Begränsningar för o Klorerade och bromerade flamskyddsmedel och polymer o Farliga tunga metaller, t.ex. kadmium, kvicksilver, hexavalent krom och bly. Alla TCO-märkta produkter är verifierade och certifierade av TCO Development, en självständig, fristående märkningsorganisation. I över 20 år har TCO Development legat längst fram i förändringen av IT-utrustning i riktning mot högre användarvänlighet. Våra kriterier utvecklas i samarbete med en internationell grupp forskare, experter, användare och tillverkare. Sedan programmet inleddes har TCO-märkta produkter vuxit i popularitet och efterfrågas nu av användare och IT-tillverkare världen runt. Fullständiga specifikationer och en lista över certifierade produkter finns på vår hemsida * För bildskärmar använda i första hand för konventionella arbetsuppgifter, t.ex. ordbehandling, rekommenderar vi en bildskärm med certifiering för vår bildskärmsserie för kontorsbruk TCO 03 Displays eller senare versioner. 19

21 Information om återvinning av IT-utrustning (endast för E-W19-modeller) Associated Industries China Inc. är starkt engagerade i miljövård och ser återvinning i form av återanvändning och kassering av använd utrustning som ett av våra huvudmål när det gäller att minska påfrestningarna på miljön. Vi på AG Neovo är väl medvetna om de miljökrafter som påverkar vår verksamhet och strävar efter att identifiera och erbjuda de bäst fungerande produkterna för att minska den påverkan våra produkter har på miljön. För ytterligare information, gå till denna hemsida: WEEE Information för användare i EU-länder Symbolen på produkten eller dess förpackning betyder att denna produkt inte kan kastas ut med vanligt hushållsavfall när den upphört att fungera. Vi ber att få göra er uppmärksamma på att ansvaret ligger hos er att göra er av med elektronisk utrustning på återvinningsplatser för att bistå att bevara naturresurser. Alla länder i EU-unionen ska ha återvinningsplatser för elektrisk- och elektronisk utrustning. För information om dina avlämningsplatser för återvinning, kontakta, var vänlig och kontakta din lokala myndighet för elektrisk och elektroniskt avfall eller den detaljhandlare där du införskaffade produkten. 20

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Före användandet... 2 Installation... 2 Anslutning till strömförsörjning... 2 Underhåll...2 Leverans av Din LCD-skärm... 2 Justering av betraktningsvinkeln... 3 Låsning av foten...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Varning vid installation...2 Varning vid elanslutning...2 Varningar vid lutningar...3 Varningar gällande underhåll...3 Varningar gällande transport...3 Innehåll...4

Läs mer

Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder... 2 Ställa in din Skärm Varningsmeddelanden och Problemsökning... 18

Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder... 2 Ställa in din Skärm Varningsmeddelanden och Problemsökning... 18 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Varning vid installation...2 Varning vid elanslutning...2 Varningar vid lutningar...3 Varningar gällande underhåll...3 Varningar gällande transport...3 Innehåll...4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 Varning vid installation...2 Varning vid elanslutning...2 Varningar vid lutningar...3 Varningar gällande underhåll...3 Varningar gällande transport...3 Innan

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 13-14 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------15

TEKNISK SUPPORT(VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR) ---------------- 13-14 FELMEDDELANDE & MÖJLIG LÖSNING-----------------------------------15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR DIN SÄKERHET------------------------------------------------------------------- 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER-------------------------------------------------- 2 SÄRSKILDA KOMMENTARER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

Produktbeskrivning. Wireless

Produktbeskrivning. Wireless Produktbeskrivning Wireless Förpackningens innehåll 4 1. Unimouse 2. Dongel (Trådlös mottagare) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB till mikro-usb-kabel 5. Användarguide 2 3 5 1 /1 Unimouse-funktioner Bakåtknapp

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

Din manual HP PAVILION F1903 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4163998

Din manual HP PAVILION F1903 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4163998 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION F1903. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

W1943S W1943C. Bruksanvisning

W1943S W1943C. Bruksanvisning Bruksanvisning W1943S W1943C Läs noga igenom avsnittet Viktiga försiktighetsmått innan du använder denna produkt. Förvara bruksanvisningen (CD:n) så att du har den tillgänglig för framtida behov. På baksidan

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 5 Justera

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide

15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter. Manual / Installationsguide 15154 DigitalTrådlös Backkamera med delad skärm svsteld med 12VAdapter Manual / Installationsguide Vad finns i lådan? - Digital trådlös monitor - Trådlös backkamera med anslutningskabel - Hållare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support

Stoppur. Uppladdningsbar. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Rechargeable Stopwatches vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-SCX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt

1 Förpackningen. Installationshandbok. LCD-färgskärm. Viktigt Installationshandbok LCD-färgskärm Viktigt Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

TOPAZ XL HD Förstoringskamera

TOPAZ XL HD Förstoringskamera TOPAZ XL HD Förstoringskamera Användarmanual Freedom Scientific Inc. December, 2011 Art Nr. 1-3304 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Bruksanvisning. Version 1.0 4 PORT USB HUB Bruksanvisning Version 1.0 Tack så mycket Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series-

Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Pro Visual LCD 14 -Excellence Series- Användarhandbok Version 1.0 Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Bruksanvisning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics SWE-1 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Pico Användarmanual. Iris Hjälpmedel AB

Pico Användarmanual. Iris Hjälpmedel AB Iris Hjälpmedel AB Pico Användarmanual Gratulerar till ditt val av Pico. Pico gör det möjligt att läsa hemma, på arbetet, i skolan eller på resan. Vi hoppas att du ska tycka att det är en bra lösning för

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

DS409slim. Snabb installationsguide

DS409slim. Snabb installationsguide DS409slim Snabb installationsguide Säkerhetsinstruktioner Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser. Håll borta från

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Din manual LG W2340T http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917038

Din manual LG W2340T http://sv.yourpdfguides.com/dref/3917038 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LG W2340T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Vänligen läs noga igenom denna instruktionsmanual och förvara den på säker plats.

Vänligen läs noga igenom denna instruktionsmanual och förvara den på säker plats. SWE Färg-TFT Backkamerasystem Vänligen läs noga igenom denna instruktionsmanual och förvara den på säker plats. Instruktionsmanualen innehåller viktig information rörande användning av denna utrustning.

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Specifikationer SMART Document Camera. Modell SDC-330. Inspirerande enkelhet. Fysiska specifikationer. Standardfunktioner

Specifikationer SMART Document Camera. Modell SDC-330. Inspirerande enkelhet. Fysiska specifikationer. Standardfunktioner TÄNK INNAN DU SKRIVER UT Specifikationer SMART Document Camera Modell SDC-330 Fysiska specifikationer Storlek Uppställd Hopfälld Vikt 28,9 cm B 41,7 cm H 37 cm D (11 3/8 tum 16 3/8 tum 14 5/8 tum) 28,9

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer